Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Karel z Čech

Nalezeno 2695 příspěveků, 8 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

19.03.2008 18:04

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Nic se neděje náhodou...

Karel z Čech 88.?.?.?

Pokračování
Skutečnost, že kapitalismus jako globální výrobní a společenský systém se již vyčerpal, resp. možnosti svého rozvoje skoro vyčerpal, je dnes zřejmá mnoha lidem. Dnes bez jakéhokoliv zásahu z venčí padá. Při optimální shodě okolností by se ještě mohl pár let v agonii udržet, než dosáhne úplného celosvětového kolapsu a rozvratu.

Světový problém však nespočívá v tom,jak udržet dolar před absolutním krachem, americké a světové hospodářství alespúoň v recesi, ale v tom, čím kapitalismus nahradit.

Pokud chcípající kobyla kapitalismu nebude okolo sebe kopat tak, že dojde k zániku celé lidské civilizace, lze asi očekávat v blízkých letech nástup určitého temného období, jako při zániku Říše Římské (nebo při zániku Sovětského impéria), než se prosadí nějaký efektivnější výrobní a politický systém. Že to temné období nebude prospívat současnému peněžnímu a akciovému trhu a jejich hlavním vyvoleným hráčům, je víc než jisté. Čím dřív to přijde, tím míň nás to bude bolet.

156800

19.03.2008 19:24

Pozorování umírajícího dolaru

RE: Euro i dolar jsou papírky - ovšem co s tím?

Karel z Čech 88.?.?.?

>Díky pane Mirdo, že jste zareagoval. I já jsem pečlivě
>pročetl Váš několikadílný příspěvek. Rozpor mezi námi
>je jednoduchý. Tkví v tom, v čem každý z nás spatřuje
>největší problém současného světa.
>
>Vy jej vidíte v tom, že nám lidem vládnou elity (přívlastky
>zatím pomiňme).

Dovolím si ač nezván, vám vstoupit do debaty.

Ono snad ani tak nejde o vládu elity, jako kohop kdo za elitu považuje. Pokud vy považujete současnou bandu sobeckých a úplatných mafiánů v našem parlamentu za elitu, tak samozřejmě vláda takové "elity" skutečně problémem je a to problémem hodně závažným. Vzláště v současné době, když už není co privatizovat a jak snadno přijít k penězům.

>
>Já naopak soudím, že obrovský problém by nastal, kdyby
>lidstvu elity nevládly. A dokládám to mnoha příklady z
>historie. Třeba francouzskou revolucí s jejími potoky krve,
>komunistickými diletanty a miliony jejich obětí či mocí
>posedlými diktátory. Ano, to byla hrůzná období vlády
>lůzy.

No to jsou silná slova. Ta podle vás "lůza" přece měla své vůdce, kteří rozhodovali o com, co a jak se bude dít, kolik volnosti se dá skutečné lůze, aby se vypořádala s nepřáteli nové elity.
No a že každý politický systém zavírá, trestá a někdy i popravuje své politické odpůrce, o tom najdete mnoho konkrétních důkazů v historii naprosto každého státu, nyní třeba USA, které provozují věznice a koncentrační tábory i na území jiných států, kde drží bez přístupu advokátů a soudů své mnohdy jen údajné politické odpůrce a podrobují je mučení.
Co říkáte třeba takové popravě manželů Rosenbergerových na elektrickém křesle v padesátých letech v USA. Že by to byla ukázka humanity americké demokracie?

>Jenže bez elit to opravdu nejde. Neoddiskutovatelný
>důkaz máme v Severní Korei či na Kubě.

Kdo podle vás vládne v Severní Koreji nebo na Kubě? Snad nás nehodláte přesvědčovat, že tam vládne demokraticky tamní lid? Nevládne tam spíš tamní elita? Nebo snad za elitu považujete pouze židy a kdo není žid, nemůže podle vás být elitou?


>Na závěr bych rád dodal, že nejsem úplně dementní
Máte na to lékařské potvrzení? Předpokládám, že nikoliv. Za peníze se však dá dnes koupit cokoliv.

156807

19.03.2008 19:41

Zelená zóna bláznovství

RE: Senilní McCain...

Karel z Čech 88.?.?.?

Situace v USA je nyní dost komplikovaná, na jednoho člověka toho je až příliž. McCain s Alzheimerem je proto pro republikány dobrá volba.

Konečně dnes se již prodávají kvalitní Pampers pleny a tak by McCain vydržel schůzi vlády v suchu.

156808

20.03.2008 19:42

Hrdina, profesionál nebo spíše oběť?

RE: Negativní Hrdina!

Karel z Čech 88.?.?.?

Grohmanne, Grohmanne, že vy nesledujete, co se ve světě děje? Nebo jste se jen přepsal?
>Jde o to, že se dnes alianční síly
>snaži tuhle zemi dat dohromady. Sanží se zlikvidovat poslední
>bojůvky Talibanu,nastolit mír a předat správu nad zemí,
>afghanské vládě.

Ve skutečnosti Taliban se aktivizuje k likvidaci posledních bojůvek NATO, které v Afganistánu chrání drogový kšeft CIA.

No a že tam zhebnul nějaký žoldák z ČR? To je jen a jen jeho problém, naše pouze hanba. Proč leze tam, kam ho nikdo nezval, navíc s kvérem v ruce? A když tam leze s okupantama, musí počítat s tím, že s ním s jako okupantem bude zacházeno. V Afganistánu zabili okupanta - tedy můžeme jen afgáncům pogratulovat k úspěchu.

Hrdina by to byl, kdyby bránícího naše území ho afgánci zabili při vojenském vpádu do ČR. Že by afgánská armáda okupovala české území mi není známo. Dokonce jsem ani neslyšel o tom, že by afgánská armáda útočila na území nějakého členského státu NATO. Tedy nejde ani o plnění našeho závazku z členství v NATO k pomoci při napadení kteréhokoliv členského státu.

NATO v Afganistánu neplní žádný úkol, který tomuto paktu ze zakládací smlouvy náleží. Jen si tam zájemci jezdí vybít adrenalin a zastřílet si na živé terče - afgánce. Je to výhodné, protože kdyby si jeli zastřílet na slony do Afriky, museli by si cestu a pobyt zaplatit, když jedou do Afganistínu, mají cestu i pobyt zdarma a navíc ještě dostanou slušně zaplaceno, protože uvedeným pobytem realizují zájem jistého zámořského státu. Je to pro zájemce atraktivní a tak zájem převyšuje nabídku.

>Jo a mimochodem. Nejvyším zájmem České republiky by mělo
>být pomáhat tam ,kde to je potřeba.
To by naši vojáci museli jít pomáhat Afgáncům vyhnat z jejich země vetřelce. Jenže to by tak finančně atraktivní jistě nebylo.

156904

26.03.2008 23:13

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: Je to tak

Karel z Čech 88.?.?.?

Ale to přece nemůžeme připustit. Vždyť kam bychom potom holokoustům (potomkům potomků zholokaustovaných) posílali peníze. Bude mnohem lepší, aby zholokaustovali oni nás, než my ty válečné zločince. Tím jim pramen vyschne a nebudou se tak množit.

Bohužel muslimové nejsou křesťani, aby nastavili pejzatcům druhou tvář, jak bůh přikazuje. Siofašismus je takové bohulibé hnutí. Stejně jako Hitler i oni potřebují větší životní prostor - další a další zem - další a další eretz - pro svojí fanatickou náboženskou rasu. Zvláště nyní, když jim zlaté tele - USD - jen hubne a hubne. Arabové vůbec nejsou uznalí, když jim nechtějí vyjít vstříc a dobrovolně se z území Velkého Izraele vystěhovat. Vždyť by to přece nebylo napořád. Stále by mohli na propustky docházet na práci pro vyvolené.

157250

28.03.2008 10:47

Izrael zabil od začátku roku 274 Palestinců

RE: No tak ja mam dost.....

Karel z Čech 88.?.?.?

Nabízí se přece velmi jednoduché a zcela přirozené řešení palestinského problému. A to, aby chazaři z Palestiny odtáhli do své domoviny. V tu ránu by bylo po problému a svět by si oddechl.

Někomu se to sice může zdát divné, ale interventi a okupanti nejsou nikde vítáni. O tom se denně přesvědčují amiKanci v Afganistánu i v Iráku. Nechápu, že někdo čeká, že Palestinci se budou k okupantům chovat jinak?

157407

03.04.2008 22:00

Křižák s husitským chorálem

RE: Tyhlety tvoje pravičácký kydy /pohled na naše dějiny/se nedají číst.

Karel z Čech 88.?.?.?

Žádný katolík přece nemůže mít sebemenší sympatie k Husovi, husitství, Josefu II a Masarykovi. Vždyť je připravovali o nahrabaný majetek.

Jinak samozřejmě husité byli původně katolíci. S katolickým klérem se rozešli, protože ten v 15. století stejně jako dnes, šel jenom po mamonění majetku. Ti bezbožní ochlastové jen vybírali od všech peníze za jakoukoliv maličkost, nutili lidi odkazovat církvi majetky a na církevních statcích poddaní museli tvrdě robotovat.
Prostým věřícím se nezdálo správné, aby porušení božího zákona se vykupovalo penězi, koupením odpustku od katolické církve. Lidé v Čechách byli gramotní, dokázali si přečíst v Bibli, že Kristus kázal chudobu a ne rozmařilé hýření, provozované církevními papaláši. Bylo jedině logické, že ve vzrušené době po upálení Jana Husa za to, že proti rozmařilosti katolické církve a zlořádům kázal, se hněv lidí obrátil proti představitelům církve, která se se zásadami křesťanství již dávno rozešla.

Je jen příznačné, že našim černoprdelníkům jejich hlavní starost o majetek a moc vydržela až do současnosti. Proto se spojí třeba s čertem, jen aby zůstali ve vládě. Nepochybně by se cpali do vlády i kdyby ve volbách vyhráli komunisti. Však s nimi vládli bez problému 40 let. Jen dnes toho svého ministra Plojhara raději nepřipomínají. V Národní frontě však byli důležitým článkem. Za to, že tady 40 let s komunisty vládli, jim nyní budeme ještě platit. Když kde o majetek, tak katolík nezná bratra. Že by to pochytili od vyhubených? Kdo ví?

158110

10.04.2008 16:03

Co je v nepořádku s americkou ekonomikou?

RE: pje

Karel z Čech 88.?.?.?

Milan Zelený to jistě ví, ale nemůže to na plná ústa veřejně říci, aby ho ten siofašistický spolek nepřeválcoval.

Jistě má v mnohém pravdu. Ty dvě ekonomiky tady jsou a fungují tak, jak M.Z. píše. Jen mám obavy, že ta druhá - mikro ekonomika, přece jen zásahy spekulantů dost utrpěla. Ta spekulativní ekonomika přinášela USA po dlouhá léta množství peněz do státního rozpočtu i do osobní spotřeby. Když její výnosy klesnou, tak to nepochybně ovlivní i mikroekonomiku, tedy spotřebu a tím následně i výrobu a tak dokolečka, včetně příjmů státního rozpočtu, daně a státní výdaje. Navíc nadnárodní katitál mnohé výroby přesunul do zemí s lacinější pracovní silou. Nebude jednoduché tyto výroby do USA vrátit. Nebude ani jednoduché pro tyto výroby sehnat pracovnky, kteří budou ochotni pracovat za málo peněz. Na obzoru se proto nutně rýsuje i výraznější změna cenové struktury v USA. Dosud na životní úroveň bušistánců a na technologickou úroveň bušistánské výroby dělal celý svět. Když bušistán bude muset vyjít s tím, co si vydělá sám, tak nastane skřípění zubů. To už nebude možné financovat 50 % světové zbrojní výroby. Zato ostatnímu světu se uleví a z ušetřených prostředků bude moci financovat svůj rychlejší rozvoj.

To je samozřejmě výhled pouze teoretický, protože chcípající kobyla jistě bude kolem sebe kopat. Navíc vznikne velmi zásadní problém - kde vzít peníze na dotování siofašistického režimu na Blízkém východě? Naslibováno je zatím hodně. Ovšem štědrá ruka dojící bušistnánskou státní kasu čím dál víc naráží na prázdné dno.

158773

24.04.2008 16:39

Smyšlenky západních médií o tibetských nepokojích

RE: CNN jsou puncovaní notoričtí LHÁŘI

Karel z Čech 88.?.?.?

Vždyť takto se dělají všechny barevné revoluce, včetně sametového podvrhu se zabitým studentem Šmídem. Jen v tomto případě to organizátorům nevyšlo, protože k ze zahraniční placeným provokatérům se Tibeťané ve větším počtu nepřipojili. Oni jsou to ve své většině přemýšliví lidé a tak amiKancům na lep jen tak snadno nesednou.
SioKancům mohlo dojít, že když nedokázali předvídat chování Afgánců a Iráčanů po okupaci americkou armádou, tak ještě mnohem míň dokáží předvídat chování Tibeťanů a Číňanů. Židovský bůh - zlaté tele - není Bohem starých světových kultur.

159808

29.04.2008 19:20

Armáda, námořní pěchota udělují více výjimek trestancům

RE: Trestanci jsou zpravidla dobří vojáci. Mají proto mnoho předpokladů.

Karel z Čech 88.?.?.?

>Proto není třeba se nad tím ani
>pozastavovat a divit, leda tak, že toho nebylo využíváno již
>dříve.
Přece i v jiných oborech činnosti se při náboru dává přednost kvalifikované pracovní síle. Zapracování u takových lidí pak netrvá tak dlouho. Navíc někteří nováčci mohou z fleku dělat instruktory i zkušeným armádním instruktorům a obohatit armádní činnost o produktivnější metody práce.

160182

14.05.2008 15:20

Kóta 718 – byli jsme tam

RE: kóta 718

Karel z Čech 88.?.?.?

Soudružka Jarmila je zcela zásadová. Z ideologických důvodů již nejí ani třešně. Jen náklonnost k červenému vínu u ní přetrvává. Ovšem pokud by i tu odbourala, tak by mohla dojít třeba i k názoru, že demokracie buď je a je tedy pro všechny a nebo, když je pouze pro vybrané ideologicky jednotné občany, tak ve skutečnosti není.

Problém cizí vojenské základny na našem území je problémem národním, který se dotýká všech našich občanů i našich potomků. Jak se jednotlivé politické strany k tomuto problému postaví je jejich věcí, je to záležitost jejich vnitrostranické demokracie a disciplíny. Měla by to být záležitost i jejich politického programu, ale ty se dnes odborně zpracovávají tak, aby byly populistické a přitáhly jim voliče bez ohledu na nějakou dlouhodobější strategii a program.

Komunisté nejsou ve vládních funkcích a proto si mohou dovolit hájit národní zájmy. Vládní strany si hájí především korýtka pro své členy. Pro koho pracuje naše vláda a státní orgány, by dnes již mohlo být každému myslícímu člověku zřejmé. Nikoliv pro nás občany, ale pro nadnárodní kapitál, kterému za tučnou provizi a jiné prebendy republiku rozprodává. Bližší košile než kabát, lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Bez souhlasu s radarem našim politikům miliony dolarů do soukromých kapes nenatečou. Radar - to jsou zakázky pro americké zbrojní firmy a k zakázkám náleží příslušná provize.

161057

14.05.2008 22:04

Kóta 718 – byli jsme tam

RE: kóta 718

Karel z Čech 88.?.?.?

Paní Jarmilo, nechci do vás zbytečně rýt, ale když napíšete do nebe volající kraviny, tak se nemůžete divit, že na to lidé reagují. Nevyprofilovala jste se tady jako agentka klubu Nezvědavce, aby vás čtenáři přehlíželi jak placatý kámen.

Podle mě momentálně vršíte jednu hloupost na druhou. Na jedné straně správně píšete, že bývalí komunisti jsou dnes ve všech stranách celého našeho politického spektra a na druhé straně požadujete, aby se občanská iniciativa distancovala od současných komunistů, kteří v záležitosti radaru hájí názor 70% občanů. Proč, když ten zájem obou skupin je v této věci totožný? Komunisty ve volbách volí cca 20 % voličů. Je snad demokratické, aby těch 20% národa nemělo právo se k celonárodní záležitosti vyslovit?
Vaše tvrzení, že kdyby dnes u nás vládla KSČM, tak komunisté budou podporovat americký radar proti Rusku a ODS bude proti
(patrně podle vás v zájmu Ruska), je už totální hloupost. KSČM už z principu své ideologie nemůže souhlasit s umístěním kapitalistického imperiálního radaru na našem území. Nemám sice tušení, co dnes mají komunisté ve svém programu, ale jisté je, že americký imperialismus a amerického světového četníka stále považují za hlavního nepřítele svých i našich národních zájmů.

Váš požadavek na kádrování jako podklad pro diskriminaci občanů podle politických názorů jejich rodičů je už jen úsměvné dokreslení skutečnosti, že při psaní svého příspěvku jste nebyla docela při smyslech. Přece velmi dobře víte, že dnes ve světě jedině židé mají právo kastovat spoluobčany (a tím určovat rozsah jejich zákonných práv a povinností) podle pokrevního původu osoby. U každého jiného kastování spoluobčanů je nepřípustná a nezákonná diskriminace, naplňující skutkovou podstatu trestného činu.

161096

15.05.2008 00:26

Trestní oznámení na Zvědavce – jak to pokračuje

Žádnou tragédii

Karel z Čech 88.?.?.?

v tom policejním postupu nespatřuji. Patrně nějaký ten antisemitský ligaž zaintervenovat u příslušného státního zástupce a ten nařídil doplnění šetření. Policejní orgán je pak písemným pokynem státního zástupce vázán a musí jej splnit.
Advokátem zvolený postup je naprosto v pořádku. Živě si všichni představme, jak český policista jede do Toronta dělat domovní prohlídku za účelem získání materiálů pro trestní řízení. Situace k popukání.

Pokud podezřelý nebo obviněný na sebe do protokolu něco nevyblije sám, tak je naše policie namydlená, když nic jiného v ruce nemá. Přiznání je podle trestního zákona polehčující okolnost a zároveň jistý trest. Čím míň toho člověk na sebe do protokolu řekne, tím míň toho policie a soud proti němu může použít. Totální hlupák ten, který se přizná. Za svojí hloupost si pak trest rozhodně zaslouží.

Proti druhému znaleckému posudku, pokud bude odporovat prvnímu, lze požadovat zpracování posudku třetího, od nezávislé instituce, čehož si jistě zpracovatel druhého posudku bude vědom.

Samozřejmě členy sdružení není třeba do záležitosti nijak zasahovat, když prakticky nic konkrétního, kromě obecného záměru činnosti sdružení, nijak neovlivňují. Policie bude mít tedy k dispozici pouze statut sdružení, příp. další materiály, uložené na ninisterstvu vnitra a publikované články, pokud si předplatí přístup k nim.

Sioligař Jakeš si může se svým jmenovcem Miloušem jít v pohodě vykrmovat bojlery a dělat kůl v plotě. Uliční sioorganizace si za kvalitní udání může udělat silný puntík. Jó, kde bychom byli, kdyby nás sioorganizace důsledně nekontrolovaly a neusměrňovaly naše jednání a myšlení tím ideologicky správným globálním směrem v zájmu Velkého Izraele. Bez špiclů a donašečů vyspělá společnost nemůže správně fungovat. Jistě ani v Tel Avivu neopomenou pana Jakeše odměnit pochvalou před nastoupenou jednotkou vzorných konfidentů.

My se musíme smířit s tím, že i šmejdi mají právo na život.

161114

16.05.2008 12:15

Poslední šance Spojených Států?

RE: no jo

Karel z Čech 88.?.?.?

Jak vidíme v záležitosti amerického radaru ani názor 70% obyvatelstva vládu a parlament nijak nezajímá. Odbydou to tvrzením, že lidé jsou hloupí, nemají informace a nechápou souvislosti. Jen oni "vyvolení" mají mandát dělat s národem, co uznají za vhodné. Je to dnes feudalismus v modernější podobě. Oni jsou šlechta a my bezprávní poddaní nevolníci.
Dokud se těch mocichtivých, chamtivých pijavic nezbavíme, bude jen hůř s hůř. Je naivní předpokládat, že se dobrovolně vzdají nabytých privilegií a umožní skutečnou demokracii.

161231

21.05.2008 23:46

Kongres odhlasoval zákon umožňující soudit OPEC za vysoké ceny nafty

RE: Trochu jiný pohled na věc

Karel z Čech 88.?.?.?

Kdopak za těmi spekulativními obchody s ropu asi tak stojí? Nejsou to náhodou převážně burziánští ameriKanci?

161606

23.05.2008 14:00

Soud dal za pravdu mormonské polygamní sektě

RE: Nebezpeční mormoni

Karel z Čech 88.?.?.?

Nová doba staví před policii nové úkoly. Nikoliv armáda, ale policie by měla dostat grippeny, bombardéry s kazetovými bombami, moderní tanky a pod. Měla by také mít vycvičené protiterotistické výsadkové jednotky. Jinak se s nakažlivým závadovým myšlením obyčejných občanů bude jen těžko vypořádávat.

Také nové pravomoci policie potřebuje. Nejde jen o odposlouchávání a šmírování občanů, ale jsou potřeba i koncentrační tábory po americkém vzoru, kam by se zavírali na neurčitou dobu lidé, kterým nebude možné dokázat trestnou činnost a postavit je před soud. Ochrana nás všech, (co to tu máme v rukách), si to nezbytně vyžaduje.

161729

29.05.2008 15:25

USA drží 27 000 vězňů v tajných věznicích

RE: A je to tu!!

Karel z Čech 88.?.?.?

Přesně podle Parkinsonových zákonů. Když už úřad vznikne, bude muset vykazovat činnost, aby se udržel. Samozřejmě, že bez informátorů a tajných spolupracovníků se takový úřad neobejde. Cibulka bude moci vydávat seznamy agentů na pokračování.
Nepochybuji ani, že Tupohlávek po vzoru USA předloží do parlamentu zákon nařizující, že každý občan musí být donašečem a každý podezřelý bude moci být vězněn v koncentráku bez přístupu obhájců po dobu, než se přizná k terorismu.

Američani nám pak vycvičí vyšetřovatele a donašeče, že uslyší trávu růst, stejně, jako sionistické ligy.

162110

05.06.2008 00:15

Proč je letiště tak zajímavou investicí, když světu dochází nafta?

RE: zástupci bohů na zemi

Karel z Čech 88.?.?.?

Už od února 1948 u nás platí, že vítěz bere vše. Za komunistů se o tom moc nemluvilo, ale praktikovalo se to. Od plyšáku se o tom mluví mezi politiky veřejně. Kdo se dostane k moci, se stává absolutním a nikomu neodpovědným vládcem nad životy a majetkem poddaných. Nejsou to sice bohové - komunisté bohy neuznávají, ani komunisté v nyní tzv. demokratických stranách - jsou to jen absolutní vládci, disponující celým státním aparátem k potlačení případných odbojných nekonformních občanů. Občan má právo a povinnost držet hubu a krok, platit daně a jednou za 4 roky vhodit do urny lístek k vybrání politika ze seznamu profesionálních politiků, schváleného partajními sekretariáty.

Zkušenost posledních 20 let již nás každého mohla přesvědčit, že mezi komunisty z KSČ a současnými modro-růžovo-černo-zelenými komunisty je rozdíl pouze v rétorice. Ti současní si již neberou žádné servítky. Oni mají mandát (a hlavně moc) dělat co se jim zlíbí.

162539

05.06.2008 22:11

Nedovolme vyklizení kóty

RE: Jestli se ti nelíbí práce Vojenské policie,

Karel z Čech 88.?.?.?

> Aspoň ti budu moct humanitárně rozkopat držku [naštvaný] .

Však on ho židovský pánbůh ochrání. Stejně jako 6 mega soukmenovců. Jedině snad, kdyby neprokázal stoprocentně rasový původ, tak by mohl mít smůlu a dostat přes držku. Samozřejmě, že pouze humanitárně [chechtot], jak nám velí svatý spiťar Venca I. Veškrna. Dnes už se jinak než humanitárně mlátit nesmí. Máme přece demográcii.

162608

25.06.2008 12:18

Německo odmítlo další holocaustové reparace

RE: Prosperující Izrael

Karel z Čech 88.?.?.?

Co se děje s těmi, kdo dokázali přežít hrůzy Holocaustu v naší době a v naší zemi Izrael? Každý třetí z těchto lidí hladuje v přímém a úplném smyslu tohoto slova. Stejní stařečci, kteří se však rozhodli odjet do Německa, dostávají od vlády tamní země „skromnou“ penzi, umožňující vést zcela normální důstojný život. píše z Izraele Daniel Rapaport, zvláštní dopisovatel Eretz.cz v Izraeli v článku Dnešní stíny Holocaustu.
V bídě tedy v Izraeli nežije všech současných 80 tisíc přeživších holokaut, ale jen třetina z nich.
Ptá se : Jak se jen mohlo stát, že tito lidé nedostávají peníze, které jim náležejí, přestože Německo vyplatilo reparace už před desítkami let? Kde, v jakých byrokratických škvírách mezi státními institucemi, početnými fondy a bankami zůstaly „viset“ tyto peníze? A kolik těch peněz vůbec bylo a je?

Článek na tuto otázku odpovídá. Peníze zůstaly v kapsách těch nejmazanějších židů, kteří si z parazitování na holokaustu udělali prosperující živnost.

163898

04.07.2008 14:20

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Je to i naopak?

Karel z Čech 88.?.?.?

Zvykli jsme si na jeden zaběhaný způsob úpravy péče o děti, nadáváme na něj a nehledáme lepší.

Dovolím si navrhnout modernější úpravu pro 21. století.

Ženy děti rodí, tak ať o ně také osobně pečují. Muži by všichni paušálně až do důchodového věku platili do společného fondu výživného pro děti nějakých cca 20% ze mzdy, bez ohledu na to, zda dítě zplodili či nikoliv. Tak, jako dnes každý platí daně a pojištění zdravotního a sociálního zabezpešení a příspěvek na nezaměstnané. Děti stát potřebuje jako budoucí pracovníky, tak se musí postarat všichni občané. Z fondu by se pak vyplácelo paušální výživné na každé dítě, odstupňované podle věku dítěte tak, aby ve fondu mnoho peněz nezbývalo.

Muž, který by se chtěl podílet na výchově dětí, by dobrovolně mohl žít s matkou dětí ve společné domácnosti a ze svého příjmu dětem přilepšovat navíc k dávkám z fondu. Žena, která by o soužití s mužem nestála, by žila pouze s dětmi a dostávala výživné jen z fondu.

Vyřešilo by to neplatiče výživného, všechny děti by byly spravedlivě zaopatřené a otcové a matky by se starali o děti bez soudních rozsudků, jen na základě vlastní dohody. Pokud jako otec budu chtít podílet se na péči o dítě a matka dítěte je proti, tak si zplodím dítě s jinou matkou, která mi péči umožní.

Pak by byla všeobecná spokojenost matek i otců, nikdo by k ničemu nebyl nucen proti své vůli a i soudům by ubyla značná část agendy. Vždyť je to vše celé jen na zvyku.

164456

04.07.2008 17:46

Očistec vyživovací povinnosti

RE: Je to i naopak?

Karel z Čech 88.?.?.?

Jedině Jarmila to správně pochopila. Je to základní návrh k dopracování a rozpracování. Aženy by jistě měly do fondu přispívat také - matka - nematka. Vždyť náležitý podíl dostane zpět ve formě výživného na dítě.
Samozřejmě, že víc dětí znamená větší výživné.
No a živitel, který si bude chtít matku přidržet, tak si ji uváže na řetěz k boudě, aby mu neutekla. V tomto systému žádný živitel kromě fondu není.
Zato může být pro všechny děti školka zadarmo, škola zadarmo, třeba i prázdniny zadarmo - financováno fondem.
Rozčiluje vás dvorek plný snědých capartů? Tak nadělejte dvorek plný sněhobílých capartů. Co vám v tom brání. Na každého dostanete příspěveček.
A nebude pak ani problém s nízkou natalitou.

Že se nám takový způsob dnes nezdá? Chce to jen změnit vlastní myšlení. Nepodléhat žádostivosti, majetnickému pudu a myslet chladnou hlavou.

164465

10.07.2008 14:18

Využívání utrpení světa k zisku

RE: Příliš velké riziko

Karel z Čech 88.?.?.?

Zcela souhlasím se Spytihněvem a sám jsem se touto cestou již před lety vydal. Nepotřebuji dovážené jahody v lednu či jablka v květnu. Pěstuji si pro sebe a svojí rodinu to, co mi naše příroda může poskytnout. Ne, nejsem výkonný zemědělec, jen obyčejný důchodce. Necítím se (a jistě ani moje vnoučata) nijak poškozen tím, že mohu jíst ovoce a zeleninu pouze čerstvé a v době, kdy jsou nejchutnější, tedy v době jejich dozrávání. Ceny v obchodních řetězcích mě tedy nijak neiritují, ať již budou jakkoliv vysoké v důsledku ceny ropy. Naše rodina bude mít vždy dost a v kvalitě, o jaké se supermaketovým spotřebitelům ani nesní. I mnoho dalších potravin (brambory, maso, mléko, vejce)lze velmi výhodně získat kooperací se zdejšími zemědělci. Pro obě strany za velmi výhodnou cenu bez obchodních marží dalších zpracovatelů a daní placených státu a hlavně bez zbytečné spotřeby benzinu a nafty na dopravu přes půl světa.
Kdo výhodnost způsobu života v souladu s přírodou pochopí a podle toho se zařídí, prospěje nejen sobě, svému zdraví, své peněžence, ale i ostatnému světu, ekologii. Stát na tom sice nevydělá, ale žiji v přesvědčení, že stát by tu měl být pro mě a nikoliv já pro stát, abych platil korupční politiky.
A věřte mi, že i bez televizních reklamních a seriálových masáží a novinového vymývání mozků se dá žít docela dobře a spokojeně.

Že takto nemůže žít každý? No úplně stejně asi ne, zejména ve velkém městě. Ale aspoň z části každý pro sebe může něco udělat. No a kdo nechce a musí žít jen moderně podle reklamy, tak jeho škoda. Ten nechť nadnárodním korporacím platí, aby z něj mohly dělat ještě většího závisláka a otroka. Štěstí člověka nespočívá v množství hmotných statků, kterými se obklopí, ale v nazírání na svůj vlastní způsob života.

165058

16.07.2008 16:31

Napadne Izrael nebo USA Írán?

RE: Právě proto !!

Karel z Čech 88.?.?.?

Nelze čekat, že potřebných 200 milionů lidí ročně se uvědomněle dobrovolně rozhodne zemřít jen proto, aby si sionisté mohli na světě vytvořit svůj RÁJ.

165515

16.07.2008 17:06

Irácké děti: sexuální zneužívání, drogy a věznění

RE: Zločiny, o kterých se jinde nepíše...

Karel z Čech 88.?.?.?

>Když už iDnes zveřejní podobnou informaci, ,,,,,

Je třeba si pomalu začít zvykat, že se budou dít zvěrstva ještě mnohem horší a ve značně větším rozsahu. Jak jinak si představujete snížení světové populace během 50 let o 6 miliard lidí? Podle tohoto grafu
Vložený obrázek
asi počet lidstva klesat nebude - to je jen simulace - ale výchozí a konečné hodnoty jsou evidentní.

Nikdo rozumný přece nemůže předpokládat, že 200 milionů lidí ročně se dobrovolně rozhodne zemřít v zájmu další existence lidstva, resp. jeho bohatších příslušníků. Potřebnému vývoji je třeba dost razantně napomoci. Proto nás bušistán již od r. 2001 cvičí v chápání, že mučení lidí, zabíjení, genocida, především mimo území USA, není nic zvláštního, nad čím by se měl civilizovaný člověk v bohatším státě pozastavovat. Samozřejmě, že Afganistán a Irák jsou jen první vlaštovky. Postupem času dojde i na bohatší evropské státy, jako už došlo na Srbsko. Ale zatím člověče, co tě nepálí, tak nehas. Ozvat se můžeš, pokud budeš schopen, až budou vraždit přímo tebe. Prostě těch 6 miliard přebytečných lidí je potřeba někde napočítat a zlikvidovat. Je to v zájmu lidstva, v zájmu těch, co možná přežijí.

165522

17.07.2008 14:15

Kdo řídí naše životy

RE: Těžko to jednoduše komentovat,

Karel z Čech 88.?.?.?

Mentalita američanů vytvořená dějinami se jen tak lehce nezmění. K tomu je potřeba, aby pořádně narazili na tvrdé. Nynější etapa současné hospodářské a energetické krize je v tomto směru zatím jen rekreační procházkou.

165571

18.07.2008 15:20

Kdo řídí naše životy

RE: Těžko to jednoduše komentovat,

Karel z Čech 88.?.?.?

>
>Čili pane vodnik007, možná to je řízené, ale konec bude
>neřízený ... [velký smích]
Možná vhodnější než mluvit o řízených procesech by bylo hovořit o vytváření podmínek.

A to jistě zvláště američtí burziáni vytvářením podmínek - modelováním společenského prostředí cenou ropy a potravin - dělají. Sám bušihlav hovořil o tom, že současná cena ropy je uměle navozená, není důvodná. Před rokem a půl stál barel kolem 60 USD, dnes je cena na 140 USD. Tak moc se zatím ani americká ekonomika, ani dolar, nepropadly. Na krizi hypoték a na finanční krizi prodělávají (kromě obyčejných lidí) banky, olejáří však mají ohromné zisky. Jak ty ztráty, tak ty zisky, platí lidé - především američané. Jak na cenách zboží, tak daněmi (sanování bank). Životní úroveň američanů se tedy propadá a bude stále víc. Trend je zcela zřejmý. USA jsou odsouzeny k zániku vnitřním rozvratem. Americká vláda s tím mnoho dělat nemůže, může pouze ovlivnit, jak umírající kobyla bude kolem sebe kopat a tedy koho a v jakém rozsahu vezme do hrobu sebou, případně ještě rychlost sešupu.
Vláda je však jen pouze nástroj finančních kruhů. Možná Pehe nebo nebo náš černý kníže by mohli poskytnout bližší informace, jak je sešup organizačně zajištěný. Účastnili se přece posledního jednání světových mocných. Tak snad špicovali uši a něco o tom vědí. Kníže je zatím stále ve vládě a tak by mohl naší vládu nasměrovat k nějakým opatřením, aby náš dopad nebyl zbytečně moc tvrdý. Tedy pokud členové vlády najdou nějakou chvilku mezi zabezpečování svých prebend a hmotných statků i na věci veřejného zájmu pro obyčejné lidi.

Jistě má kníže i promyšlená opatření, jak v letošní zimě zajistí, aby lidé nemrzli v případě, že parlamentem projde dohoda o americkém radaru. Po omezení dodávek ruského plynu nás sice zdravice amerického prezidenta zahřeje u srdce, ale nohy a ruce nám nezahřeje.

165648

23.07.2008 16:00

Írska ekonomická kataklizma ohrozuje Slovákov

Nemylme se, nás to čeká brzy také.

Karel z Čech 88.?.?.?

Automobilový průmysl v souvislosti s ropnou krizí brzy skončí a výstavba milionářských domků se do zahraničí za potraviny neprodá. Pokud nebudeme vyrábět pro export něco, co budou nutně potřebovat i chudé státy, tak tu nastane stav jako po zlaté horečce v Kalifornii nebo na Aljašce. Bída s nouzí a dezorganizace. Zalá horečka samozřejmé láká cizince, kteří po jejím skončení se ve většině vrátí domů. Zdejší se však nemají kam vrátit. Těžko si představit, jak statisíce Čechů jdou za prací do Číny nebo Japonska, aby domů mohli posílat peníze. Nelze ani čekat, že v budoucích průmyslových mocnostech budou výdělky tak vysoké, že by z nich šlo něco ušetřit pro posílání do Evropy.
Krize i nám klepe na dveře a nebudeme-li soběstační v potravinách, jako že od r. 1989 nejsme, tak nás nic jiného než hlad nečeká. Není podstatné, zda tento stav přijde za půl roku, rok či za dva roky. Evidentní je, že zanedlouho přijde a zastihne nás naprosto nepřipravené. Naše vláda má své starosti a starost o to, co zde bude za dva roky, je dalece za jejím obzorem zájmů. To už budou ve vládě jiní lidé a bude to jejich problém. Proč si tedy dnes dělat vrásky?

V epoše kapitalismu se každý musí o sebe postarat sám. Vláda nám v tom jde příkladem. Kdo se nepostará, nepřežije. Jeho smůla. Že přežití nebude jednoduché, je jistě každému zřejmé. Přežije jen menší část lidstva. Žádný jiný plán B neexistuje. Proto, dokud to jde, krmme lidi bulvárem a strachem z terorismu. Jen tak nás nechají v klidu hrabat (pracovat) pro sebe.

165942

23.07.2008 16:50

Čas pro Írán

Každý den dobrý

Karel z Čech 88.?.?.?

si říká vládnoucí elita. Světová hospodářská krize začala a nikdo neví jak dlouho bude trvat a jak hluboce se světová ekonomika propadne. Zřejmé je, že se nahromadilo tolik problémů, že situace není řešitelná. Neexistuje žádný plán B. Nezbývá, než přečkat, jak se situace vyvine sama a jaké materiální a lidské ztráty přinese. Nejen my tady na Zvědavci si čteme informace o Oil Peaku, o blížícím se hladomoru, o klimatických změnách a pod. Půjde nejen o život, ale vládnoucím elitám i o nemalý majetek a tedy o moc politickou i ekonomickou. V zájmu zachování moci a majetku je třeba ve společnosti udržet nějaký elementární pořádek. Úplně všichni lidé nejsou ovce a jistě nebudou ochotni jít na porážku spořádaně tak, aby mocní nebyli ve svém postavení ohroženi. Proto válka je nutná. Jakákoliv válka, proti komukoliv. S nadějí na vítězství i bez této naděje. Jen válečný stav udrží masy lidí v jakés takés poslušnosti. Írán je pro tuto válku ideální. Je poměrně silný, což zaručuje dlouhé trvání války. Z druhé strany není zase silný tak, aby válku přenesl na území jiných států, než svých bezprostředních sousedů.

Záminka k válce s Íránem je a ve veřejnosti se již léta propaguje. Zbývá jen rozhodnout o optimálním začátku války. Pro tento okamžik bude rozhodující vnitropolitická situace v USA. Válka vypukne, až se vnitropolitická situace bude jevit mocenským elitám v USA jako v brzku nezvladatelná jiným způsobem.

Světová finanční krize zatím probíhá bez velkých otřesů. Potravinová krize se příliž obyvatel USA zatím nedotkne. Mnohem horší bude kumulace s krizí energetickou. Až ta bude hrozit vetšími sociálními nepokoji v USA, tak bude vhodné začít válku s Íránem. Do té doby místo raket budou éterem létat pouze silná slova.

165947

23.07.2008 22:44

Írska ekonomická kataklizma ohrozuje Slovákov

RE: Podvyziva v zemich Tretiho Sveta a Vychodni Evrope

Karel z Čech 88.?.?.?

Bušistán do statistiky raději nezařadili, aby nedopadl hůře jak Slovensko. Nejsou tam ani Afganistán ani Irák, kde bušistánci již roky šíří hamburgrovou demokracii výměnou za tamní ropu. Asi se není moc čím chlubit. Že po pěti letech od amerického vítězství nad Saddamem se tam lidé mají o mnoho hůř, než za Saddama, asi není dobrou vizitkou impéria.

Zato Kuba přes americké embargo a zbožné přání zavilých antikomunistů je na tom překvapivě dobře.

165972

24.07.2008 12:50

Írska ekonomická kataklizma ohrozuje Slovákov

RE: Nemylme se, nás to čeká brzy také.

Karel z Čech 88.?.?.?

O vážnosti situace, na kterou jednotlivé prameny upozorňují, nemám nejmenších pochyb. Přesto současné gradování cen energetických surovin a následně hladu ve světě, si myslím není opodstatněno úměrným nedostatkem těchto surovin, zejména ropy.
Předpokládaná zvonová křivka těžby ropy nám dává předpoklad, že v nejbližších několika letech se světová těžba bude snižovat poměrně pomalu a tedy uspokojena bude převážná část potřeby. Nárůst ceny ropy o více než 100% během roku se proto nutně musí jevit jako spekulativní, uměle vyvolaný.
Asi těžko zodpověditelnou otázkou je, kdo konkrétně za tím stojí a zda je situace vyvolána záměrně. Evidentní pouze je, komu to prospívá (nejen kdo se kapsuje) a kdo to všechno zaplatí.

166003

24.07.2008 14:51

Čas pro Írán

Padající ceny ropy dávají dolaru křídla

Karel z Čech 88.?.?.?

Denní analýza - Ceny ropy padají, dolar posiluje, akcie rostou a koruna slábne.
Všichni máme radost a tleskáme.
Otázkou je, nakolik je tento vývoj udržitelný.
Jak tomu bude zítra?
Raději se neptat. 300 doláčů za barel není nic moc radostného. Tedy pro spotřebitele. Těžaři si mnou ruce.
Ten SUV bych na vašem místě v garáži ještě pro jistotu nechal a na polévku pro chudé do Armády spásy bych šel raději pěšky.Třeba cestou narazíte na asijata, co si peče psa nebo krysu a můžete mít hody.

[velký smích]

No já vím, tak zle ještě není. To teprve přijde.

166013

24.07.2008 15:10

Čunek vrací úder

RE: a co takhle zájem vyvraždit cizí poddané?

Karel z Čech 88.?.?.?

Husité chtěli návrat církve k původním křesťanským cnostem. Obžerství, mamon a úplatnost prelátů nepovažovali za křesťanskou cnost. Proto po Kristově vzoru katolícké papežovi výběrčí vyháněli z jejich synekur a jejich sídla jim bořili. Kristus penězoměnce také vypráskával bičem z chrámů. Za to ho židé nechali ukřižovat.
Pro mnohé lidi má zlaté tele přednost před nějakým neviditelným imaginárním bohem.

166017

24.07.2008 21:09

Írska ekonomická kataklizma ohrozuje Slovákov

RE: Nemylme se, nás to čeká brzy také.

Karel z Čech 88.?.?.?

>>Asi těžko zodpověditelnou otázkou je, kdo konkrétně za
>tím stojí a zda je situace vyvolána záměrně.

>V tomto
>článku som narazil na pomerne logickú odpoveď na vašu
>otázku. Kto za tým stojí je viac-menej známe, zaujímavý je
>však pohľad na dôvody takéhoto konania.

Tak jednoduché a přímé to zase není. Tady mluvíme Stanko každý o něčem trochu jiném. V článku jsou zmíněny motivy a důvody počínání USA jako státu. Stát však nestanoví ceny ropy a potravin na mezinárodním trhu. Významně víc, než politické činy americké vlády, výši cen ovlivňuje výhled ekonomické stability USA. Logicky by vyšší, resp. stále rostoucí cena ropy a tedy větší potřeba dolarů na její nákup, měla americkou ekonomiku stabilizovat. Zvyšování ceny však zároveň zvyšuje náklady výroby a tím i ceny konečné produkce, což ekonomiku utlumuje a destabilizuje. V praxi také informace o dobrých ekonomických výsledcích tlačí ceny ropy dolů, jak v praxi ukazuje několik posledních dnů. Menší zájem o dolary pro ropný trh vyvažuje větší zájem o investování do americké ekonomiky.

Současný nárůst ceny ropy za poslední rok a půl fakticky americkou ekonomiku značně poškodil a to jak přímo USA jako dovozce ropy, tak zprostředkovaně poklesem zájmu o investování do ekonomiky USA. Naopak vysoká cena pomohla všem skutečným i domnělým nepřátelům USA, kteří ropu na svém území těží a vyvážejí.
Proto podezřívat administrativu USA, že stojí za vysokým růstem ceny ropy, asi není na místě. Tak velcí blbci snad ani v USA dnes nevládnou.

Ovšem něco jiného než USA jsou nadnárodní kartely, jejichž zájmům vláda USA slouží. Jejich vlastní finanční zájmy stojí vysoce nad jakýmikoliv zájmy USA. Prováznost bankéřů, olejářů a zbrojařů dává tušit, že ztráty z finančních trhů si mohou kompenzovat zisky z ropy a zisky z exkalace zbrojení. Ale to jsme zase u konspiračních teorií.

166056

24.07.2008 21:27

Írska ekonomická kataklizma ohrozuje Slovákov

RE: Nemylme se, nás to čeká brzy také.

Karel z Čech 88.?.?.?

K tomu jistě jednou dojde. Otázkou je, jak dlouho to bue trvat a jak to bude pro lidstvo bolestné.
Pokud by se lidstvo jako celek k problému omezené dostupnosti ropy postavilo racionálně, omezilo plýtvání, zbytečné přepravy a ušetřenou ropu věnovalo na zajišťování základních potřeb lidí, tak lze vydržet dlouhá desetiletí bez nějakých velkých tragédií. Bohužel očekávat takový přístup v podmínkách současné kapitalistické ekonomiky je dost naivní.
Velmi pravděpodobně bude nastolen princip co si kdo urve, to bude mít. Tedy na jedné straně budou lidé umírat hladem a na druhé dál bude pokračovat nezměrné plýtvání všemi druhy energie. Zajišťováno to bude násilně ozbrojenými složkami, válkami, genocidou velkých skupin lidstva. Pro tento druhý případ je 20 let hodně a hodně dlouhá doba.

166058

25.07.2008 18:49

Írska ekonomická kataklizma ohrozuje Slovákov

RE: Nemylme se, nás to čeká brzy také.

Karel z Čech 88.?.?.?

Alternativní ekonomiky již dlouhá léta v praxi ověřují skupiny lidí v Evropě, zejména v Brtánií http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=tema&id=... a trochu jiný - méně kolektivní - způsob se šíří z Ruska pod názvem Anastasia.

166108

29.07.2008 19:28

Čunek vrací úder

RE: a co takhle zájem vyvraždit cizí poddané?

Karel z Čech 88.?.?.?

Mě se víc líbí ta japonská metoda vaření misionářů v kotli. V síti byl spouštěn do kotle s vroucí vodou. Patrně misionáři japoncům vykládli o pekle a tak jim ho japonci připravili, aby si zvykli na trest za jejich hříchy proti božím přikázáním. To je přece docela vtipné od japonců.
Jen nevím, co pak dělali s vařeným masem misionářů. Zda ho třeba zkrmovali psům, aby pak psí maso mohlo být obzvláště vypečené. Černoši v Africe uvařeného misionáře snědli. Japonci však takoví barbaři nebyli. Navíc fanatický misionář povětšině nebýval dobře krmený - vykrmována (samovykrmována) byla jiná sorta katolických prelátů - a maso misionářů asi nebylo chuťově nic moc a ani dlouhým vaření moc nezměklo. Lepší než vařený misionář mohl být rožněný misionář.

166349

29.07.2008 19:44

Konečně nějaká pravda o Iráku a Afghánistánu

RE: Nojo

Karel z Čech 88.?.?.?

Jak je vidět, tak v Rusku vláda vládne firmám a nikoliv koncerny vládě, jako v USA a jinde.
Přestože někteří lidé budou pištět o demokracii, tak podle mě je mnohem demokratičtější, aby vláda státu pracovala - zodpovídala se občanům, parlamentu, než nadnárodním korporacím.
Volba loutky voděné světovými olejáři a bankéři je parodie na demokracii, nikoliv demokracie.

To u nás jsme již dál, už si ani na demokracii nehrajeme. Protože máme bohaté zkušenosti s totalitou, tak by to bylo zbytečné. Komunisti-zlatokopové sdružení hlavně v Oblbovací demagogické straně nám říkají přímo, že když jednou mají mandát, tak občanům již není nic do toho, komu a jak výhodně oni občany a stát prodají.

166355

30.07.2008 16:13

Irák nepodepsal kontrakty s velkými ropnými společnostmi

Ajta, ajta,

Karel z Čech 88.?.?.?

nevyvíjí se nám situace dobře. Asi bude třeba svrhnout současnou vládu v Bagdádu a demokraticky dosadit novou, poslušnější. Americké vojenské i soukromé jednotky jsou v Iráku i trvalé americké vojenské základny a tak by to nemusel být náročný problém. Do třetice všeho dobrého i zlého podstoupíme třetí válku v zálivu. Už jen takovou krátkou, tak nanejvýš desetiletou, než nějaké proamerické spřízněné duše sami vychováme.

Ještě je také možnost dosadit do Iráku jako samovládce některého Sauda a udělat z Iráku feudální osvícenou monarchii. Samozřejmě ne bin Ládina, který amíky a sionisty z nějakého neznámého důvodu nemá rád.

166402

08.08.2008 14:05

Antisemitské DVD

RE: Velmi trefné

Karel z Čech 88.?.?.?

Dovolím si formulaci trochu poopravit. Nikoliv "bez ohledu na právní aspekty", ale přímo naopak. Právní aspekty vyplynou až ze zjištění, kdo vytvoření DVD zorganizoval. Protože až po zjištění pachatele a jeho důkladném prokádrování do xtého kolena a všech jeho příbuzných, bude možné stavovit úmysl, který pachatele k vytvoření DVD vedl. Jistě každý chápe, že pachatel dobrovolně svůj úmysl policejnímu orgánu nevytroubí. Bude zapírat, vytáčet se. Proto je třeba mu nějaký úmysl vymyslet a přišít. A to se bez prokádrování pachatele neobejde. Dnes k prokázání úmyslu již bohužel nestačí, že třeba bude holohlavý. Bohužel i mnozí mladí podnikatelé si holí hlavu, resp. si stříhají vlasy na velmi krátko, čímž ztěžují práci policii a soudu dokazování trestné činnosti. Ideálním pachatelem by byl člověk, který navštěvuje webové stránky někdy někým označené jako nacionalistů, rasistické, či nejlépe neonacistické. Tragédií by bylo, kdyby jako původce DVD byl zjištěn dlouhovlasý vyzáblý anarchista. Takovému člověku by se úmysl poškodit sionistické hnutí asi jen velmi obtížně přišíval.

167398

08.08.2008 18:57

Antisemitské DVD

RE: TALMUD x KORÁN

Karel z Čech 88.?.?.?

V roce 1994 rabín Tzvi Marx ředitel aplikovaného vzdělávání Institutu Shaloma Hartmana v Jeruzalémě učinil pozoruhodné přiznání rozpoznáním, že židovští rabíni v minulosti vydali dvě sady textů: autentické talmudické texty, kterými vzdělávají svojí vlastní mládež v talmudických školách (yeshiviot) a "censurované a doplněné" verze, které jsou rozšiřovány lehkověrným nežidům pro veřejnou potřebu.
Rabín Marx prohlásil, že ve verzích Majmonideových učení vydaných pro veřejnost, je Majmonides nucen říkat, že kdokoliv zabije lidskou bytost překračuje zákon.
Avšak rabín Marx poukazuje "..toto pouze reflektuje censurované a doplněné tištěné texty, zatímco v originále v rukopisech stojí pouze "kdokoli zabije Izraelitu." (Tikkun: A Bi-Monthly Jewish Critique May-June, 1994).
Sanhedrin 58b : Jestliže se pohan dotkne žida, musí pohan zemřít.

Sanhedrin 57a : Žid nemusí platit pohanovi mzdu za vykonanou práci.

Baba Kamma 37b : Jestliže nějaký izraelský dobytek potrká kanaánského dobytka nemusí mu nic nahrazovat. Ale jestliže kanaánský dobytek potrká izraelského dobytka musí být odškodněn.

Baba Mezia 24a : Jestliže žid nalezne něco co patří pohanu, nemusí mu to vracet.

Sanhedrin 76a : Bůh neušetří žida, který si vzal svou dceru za ženu nebo manželku, která si vezme svého nezletilého syna a neušetří žida, který vrátí věc po té co ji ztratil pohan.

Sanhedrin 57a : Když žid zabije pohana nebude potrestán. Když žid okrade pohana může si to nechat.

Baba Kamma 37b : Pohané jsou mimo ochrany zákona a Boha a jejich peníze jsou vystavené Izraeli.

Baba Kamma 113a : Žid může užít lži (úskok), aby zaskočil pohana.

Yebamoth 98a : Všechny nežidovské děti jsou zvířata.

Abodah Zarah 36b : Nežidovská dívka je ve stavu niddah (špíny) již od narození.

Abodah Zarah 22a-22b : Pohané preferují sex s kravami.

Sanhedrin 106a : Je řečeno, že Ježíšova matka byla děvka : Ona byla potomek princezen a guvernérů a spala s tesařem jako děvka.

Shabbath 104b: ve verzi Sencino je uvedeno, že necenzurovaný text v Talmudu zmiňuje Ježíšovu matku jako "Marii kadeřnici", která souložila z mnoha muži.

Gittin 57a: Ježíš je v pekle a vaří se v horkých výkalech.

Sanhedrin 43a: Je řečeno o Ježíši (Yeshu Nazaretský), že byl popraven, protože provozoval čarodějnictví. Před večer Paschy byl Ježíš pověšen a čtyřicet dnů před tím byl opilý k smrti při provozování magie, lákal lid k modlářství.... Byl to svůdce a jako takového je netřeba litovat ho či ho bránit.

Rosh 17a: Křesťané (minnim) a jiní, kteří odmítnou Talmud půjdou do pekla a budou tam mučeni po všechny generace.

Sanhedrin 90a: Kdo četl Nový Zákon (nekanonické knihy) nemá žádnou účast ve světě budoucím.

Shabbath 116: Židé musí zničit knihy křesťanu, to jest Nový Zákon.

Gittin 69a: Pro uzdravení těla žida, ať vezme prach, ...

Automaticky kráceno

167424

08.08.2008 18:41

Antisemitské DVD

RE: TALMUD x KORÁN

Karel z Čech 88.?.?.?

Gittin 69a: Pro uzdravení těla žida, ať vezme prach, který leží ve stínu kolem toalety, smíchá to s medem a sní to.

Yebamoth 63a: Adam souložil se všemi zvířaty v zahradě Eden.

Yebamoth 63a: Zemědělství je nejnižší povolání.

Sanhedrin 55b: Žid se může oženit s tříletou dívkou (doslova : tři roky a den).

Sanhedrin 54b: Žid může souložit s dítětem pokud je starší devíti let.

Kathuboth 11b: když dospělý muž obcuje s malou dívkou není to nic.

Soferim 15, Pravidlo 10: "Tob shebe goyyim harog" (dokonce i ti z nejlepších pohanů by měli být zabiti).

Menahoth 43b-44a: Židovský muž je povinen říkat následující modlitby každý den : Děkuji ti Bože, že jsi mne neučinil pohanem, ženou či otrokem.

167425

08.08.2008 18:58

Antisemitské DVD

RE: TALMUD x KORÁN

Karel z Čech 88.?.?.?

Které sionistické prase dnes na Eretzu zase chrochtá a kvičí?
Že by snad Šimon Klein?

Které antisemitské prase zase chrochtá?
Články: Antisemitismus
Autor: Šimon Klein
Friday, 08. 08. 2008
Zatipujte si se mnou, kdo je autorem tohoto ostře protižidovského blábolu, vyzývající k respektování vlády teroristické bandy Hamas, obsahujícího lži o „genocidě“ a „holocaustu“ Palestinců, stejně jako tradiční antisemitská klišé o tom, že judaismus nařizuje okrádat Nežidy:Už je to tak. A chrochtá a kvičí, jen se mu od huby práší.
Co by za slušný peníz neudělal?

167431

13.08.2008 20:46

Strach a zahálka v Zelené zóně

RE: konecny obraz

Karel z Čech 88.?.?.?

Perfektně, stručně a srozumitelně Jarmilou popsané. Vložený obrázek
Smutné na tom je, že právě ti "mimoni" všechny ty srandy musí platit svým majetkem i svými životy. Samozřejmě, když někdo je ochoten na sobě nechat dříví štípat, tak dobře mu tak. Ať platí.
Zdá se však, že lidé se již ve větší míře probouzejí a nebudou ochotni parazity snášet a živit. Pouhé probuzení však nestačí. Je třeba se dát dohromady a pak společně zamést.

167954

13.08.2008 23:02

Strach a zahálka v Zelené zóně

RE: konecny obraz

Karel z Čech 88.?.?.?

Paní Jarmilo, Diag Human nám přece přímo nevládne. Jen využívá možností, daných zákonem a smlouvou. Odpovědnost proto nesou ti, co dělají zákony a ti co uzavírají smlouvy. Jako občan se proti nadnárodní korporaci můžete postavit jen tím, že nebudete kupovat a používat její zboží, služby a výrobky.
Hodně bychom si mohli polepšit, kdybychom politikům ve volbách sečetli jejich individuální účty. To se však nestane, dokud lidé budou brát politiku jako sport a budou fandit klubovým barvám, jak se dnes povětšině děje. Proč by se politik měl snažit pracovat odpovědně, když ví, že ho bude volit stranický fanklub.

167966

14.08.2008 11:02

Strach a zahálka v Zelené zóně

RE: konecny obraz

Karel z Čech 88.?.?.?

Tři miliardy to byly podle odkazovaného článku Zbraně, krev a paragrafy z r. 2000. V roce 2003 podle článku Miliardou sem, či tam! výpočet vycházel prakticky na nulu.
Zajímavá je v článku tato pasáž
V dalším roce (1996) podala Šťávova firma žalobu, ale nezaplatila ani nutné poplatky, takže soud věc odložil a mohl být klid. Kdyby ovšem ministerstvo samo zbytečně nevlezlo do pasti zvané arbitráž. Rozhodčí smlouvu o mimosoudním vyrovnání podepsal ministr Stráský. Kupodivu, oba tehdejší místopředsedové vlády - Kalvoda i Kočárník - byli proti a bylo to houby platné....
Osud první žaloby nesliboval žádnou velkou naději, ale i to malé světélko uhasily další nepochopitelné počiny. Roithovou vystřídal v horkém křesle ministr David a toho zase Fischer. Jeho náměstek Pohanka pak nabídl firmě Diag Human smír. O dopis se hbitě opřel rozhodčí senát, prohlásil ho za další důkaz o vině ministerstva a rozhodl, aby stát začal platit.

Možná nenašli na ministerstvu zdravotnictví žádnou pracovnici, ochotnou napsat zápis z neexistujícího jednání a ten vynést a tak se páni ministři museli angažovat sami, resp. zaangažovali svého náměstka, aby náš stát musel platit.
Asi jen čirou náhodou figurují horlivci Stráský i Fischer v seznamu těch, o kterých se nesmí mluvit v jistých souvislostech.

Další miliardy odškodnění izraelské firmy za odstoupení od pro náš stát nevýhodné smlouvy o výstavbě dálnice do Ostravy asi není vhodné připomínat. Je to prostě v současné době normální způsob, jak legálně nadělat peníze.

168016

20.08.2008 23:33

Český mopslík dostal lekci i z olympijského mnichovanství

RE: Jak zlikvidovat Zvedavce.....

Karel z Čech 88.?.?.?

Pastiňáku, dostal jsi sice policejním obuškem, ale v hlavě se ti stále ještě nerozsvítilo. Černobílé vidění světa představuješ ty svým rozdělováním lidí na pravičáky a levičáky. Tak skutečný svět přece vůbec nevypadá. Lidé mají v něčem názory takové, v jiném makové a každý trochu jiné. V některé věci se shodnou, v jiné se názorově rozchází. Jen přitroublí političtí fandové mají tu svojí politickou stranu za nejlepší a bezchybnou a všechny ostatní za bandy hlupáků - pravých, levých, hnědých, růžových, zelených, atd.

Také nesouhlasím s Vladimírem, když tady podporoval policejní zásah na Czechteku. Ne, že bych sympatizoval s mladými pitomými blázny, kteří jdou dělat kravál a bordel do přírody. Ale ze zásady. Nasazovat policejní mlátičky proti bezbranným lidem by se podle mého nemělo. Ani za komunistů, ani za současných kapitalistů.

Czechtek není přece vyjímečný případ z posledních let. Policejními obušky dostali ochránci práv zvířat, když protestovali proti Velké pardubické. Biti byli protestující proti zasedání MMF v Praze. Biti bývají i holohlaví i anarchisti. Jedni od druhých a společně od policajtů. Když se vládní moc chce ukázat, když chce zastrašit lidi, tak nastoupí pendreky. Bez ohledu na to, kdo právě vládne. Pokud to nechápeš, tak jsi dostal málo. Ještě se ti nerozsvitilo.

Komunismus tady skutečně ještě nikde nebyl. Jen nějaké pokusy o direktivní socialismus. Nevyšly. Socialismus nebyl tak ekonomicky dravý, jako současný imperialismus. Z historického pohledu není důvod pokusy o socialismus odsuzovat. Naopak, stejně jako ve vědě, z pokusů, které nevyšly, je třeba se poučit. Nikoliv je paušálně odsoudit, což je znakem totální hlouposti. Nevydařené pokusy mají svojí velkou cenu. Říkají, kudy cesta nevede. Říkají to myslícím lidem, kteří jsou schopni pokus a jeho podmínky objektivně zhodnotit.

Tribun napsal :
Dokud se nedokážeme smířit s tím, že jsme to byli my sami, kdo uvedl komunisty k moci, a že jsme k tomu měli velmi dobré důvody, tak nebudeme schopni vyrovnat se sami se sebou a být svobodným, sebevědomým a vnitřně integritním národem. Protiruská hysterie, antikomunistické třeštění a patologická servilita směrem k Američanům nejsou ničím jiným, než snahou vytěsnit své vlastní viny a zamaskovat svá vlastní selhání.
Zajímavý je i článek Pavla Kohouta v LN I z blbců ještě může něco být
Vy jste sice o dost mladší, ale ten syndrom viny si nesete. Stejně jako si mladí němci stále nesou syndrom viny za německý fašismus. Zkuste popřemýšlet, kdo na tom má zájem, komu se to hodí, kdo to ve vás pěstuje.

168511

26.08.2008 22:36

Putin si nemůže dovolit ustoupit

RE: .

Karel z Čech 88.?.?.?

Podle mě ty "neomezené prostředky" finanční oligarchie USRaele přece jen v současné době jsou omezovány. A to ne nějakým jiným státem, proti kterému by bylo možné vést válku, ale přírodou, surovinovými zdroji. Nic se nestane, když půl miliardy, miliarda či dvě černochů a asijců zemřou hlady v důsledku nedostatku potravin. To na mocipány nebude mít žádný vliv. A že v nejbližších letech ti lidé skutečně zemřou, je z událostí zejména posledního roku jistě předvídatelné. Vyspělé státy mohou pro své občany dosavadní životní standard ještě nějakou dobu udržet i když o ropu se mezi sebou budou prát. Mocenské elity si však řežou větev současnou podporou přistěhovalectví. I když tato podpora patrně brzy skončí, tak příliv přistěhovalců z chudých států nepřestane. Budou tu už mít své zabydlené příbuzné. Důsledkem bude, že na mírně omezovanou výrobu bude rychle přibývat hladových krků.
Jestli letos či v dalším roce zemře hladem nějakých 100 či 200 milionů lidí, tak přirozený přírůstek tyto ztráty nahradí. Ovšem potravin pro tyto lidi bude každoročně míň a míň, tedy odsouzeno ke smrti hladem bude každý rok víc a víc lidí.
Ať už se tedy o ropu války povedou či nepovedou, tak nebude trvat mnoho let a hladomor se rozšíří i do nynějších bohatých států. Války to mohou pouze urychlit. Navíc Čína má nejen dost peněz, ale i dost velkou vojenskou sílu, aby si svůj podíl na potřebných ropných zdrojích vydobila.
Totalitní vlády budou nějakou dobu systém v chodu udržovat, ovšem brzy gulagy nebudou kapacitně stačit. V Sovětském svazu gulagy mohly existovat dvě desítky let, když výroba ročně rostla. Nyní však výroba bude zákonitě klesat.
Proto si myslím, že prodlužování agónie bude možné, ale těch desítek let nebude zas tak moc. Nanejvýš dvě a to pouze za příznivých politických okolností. Válka s Ruskem tou příznivou okolností rozhodně nebude.
Neoconská mrtvola samozřejmě bude okolo sebe kopat. Jsem zvědav na reakci světa, až mrtvola prohlásí, že ruší své zahraniční dluhy a nic nikomu splácet nebude. To se jistě všichni nasmějeme. Ne, že by to bylo nějaké překvapení, protože současné finanční závazky amerického státu se reálně zaplatit již nedají. To snad již nikdo ani nečeká. Ale bude to znamenat definitivní konec současného kapitalismu.

169120

26.08.2008 23:12

Poslední hřebík

RE: Ceske volby - Cesta narodniho sebezniceni

Karel z Čech 88.?.?.?

Ale Jarmilo, jak vy byste chtěla vytvořit světoobčana? Vždyť ti naši vyškolení lidé, co něco umějí, mají dnes všichni možnost jít někam jinam - do Německa, Kanady, USA a pod. a pomoci tak snížit platy stejných profesí tam. Ti z Německa, Kanady a z USA sice již možnost odejít jinam za lepším výdělkem nemají, ale to je neviditelná ruka trhu. Uplatní se jen ten, kdo má vlivnější známé. Uplatní se jen hodný a poslušný. Ostatní pohoří v konkurenci. Vždyť o co jde? Všichni jsou to jen služebníci a musí si být vědomi, že bez přízně Pána (příslušného úředníka) nemají šanci slušně přežít. Lidi je potřeba ke vděčnosti vychovávat. K vděčnosti vůči bohatým a mocným, vůči státním úředníkům a k jejich nadřízeným. Jinak by si plebs moc troufal a třeba by i reptal.

169124

27.08.2008 17:54

Vzpurné Rusko uznalo nezávislost rebelských oblastí Západu navzdory

RE: Je už zcela jasný že dnes

Karel z Čech 88.?.?.?

>Nechápu to pokrytectví USA, které v posledních
>letech vyvraždily statisíce civilistů po celém světě a
>ještě mají žaludek tvrdit, že jsou jedinou zárukou svobody.
>Fuj! [bliji]

Vy toho nechápete jistě víc. Nechápete současnou dobu. Vy žijete ještě v minulém století a jistě i v zajetí komunistické výchovy, že člověk by měl mít nějaké zásady.

Tady přece nejde o žádné pokrytectví. V současném režimu platí jako hlavní č.1. morální zásada, že co mocní činí, to dobře činí.
č.2. Pokud by čirou náhodou došlo k výjimce z uvedeného pravidla, tak pro posouzení případu je třeba držet se zásady uvedené pod č.1.

Zásadně tedy pravda a spravedlnost je v vždy na naší straně, ať děláme co děláme. Soupeř, protivník, konkurent zase naopak nemůže mít pravdu, ať dělá co dělá, vždy činí špatně. Kdo nám hlasitě nefandí je naším přirozeným nepřítelem.

Co tedy na jednání USA spatřujete pokryteckého? Jestliže vraždíme a loupíme my, je to v naprosté pohodě, máme na to sílu a tedy i právo. Pokud nám ve vraždění nebo v loupení někdo bude chtít bránit, tak to bude pouze zloduch z osy zla, kterého je třeba příkladně potrestat za to, nám nefandí. Přesně, jak prohlásili Bušovic Jiřík a Klement Gottwald: Kdo nejde s námi, jde proti nám.

Bohužel v ČR existují stále ještě zastydlí puberťáci, přesvědčení o tom, že USA nás osvobodily od komunistů v zájmu našich lidských práv. Ti prostoduší lidé nechápou, že američan neudělá (a v celé historii USA neudělal) nikdy nic, pokud mu z toho nekouká prospěch. Komunistický režim musel být zlikvidován proto, že bránil svobodnému obchodu. Neumožňoval prodej českých podniků západním firmám. To, že občané se s liberalizací trhu svezli a bylo jim umožněno, aby pokud měli za co, mohli vyjet na západ za nákupy, je jen vedlejší důsledek, náhodná shoda okolností.
V takové komunistické Číně v oblastech, kde je umožněno provozování společných podniků, jsou lidská práva v pohodě. To, že sem tam někoho zavřou na nějaký názor, na stavu lidských práv nic nemění. To se děje i v lepších domácnostech. Ovšem v oblastech, kde zahraniční kapitál nemůže nakupovat a zřizovat výrobní a obchodní kapacity, tam je stav lidských práv žalostný a vyžaduje nápravu. Stejně žalostný stav lidských práv je v některých zaostalejších částech světa v Africe a v Asii, kde dosud platné kmenové právo neumožňuje podávat půdu a nerostné bohatství zahraničních podnikatelům. V takových oblastech je přímo potřebný vojenský zásah na podporu lidských práv, především práva prodávat sebe a svůj majetek.

169232

28.08.2008 11:42

Proč jsem musel uznat Abcházii a Jižní Osetii

RE: Hezká řeč

Karel z Čech 88.?.?.?

Tady přece nejde o to, zda máme věřit či nevěřit. V běžném životě a v diplomacii zvlášť člověk některé pohnůtky svých činů zdůrazní a o jiných pomlčí. Víme však dost podrobně, jak konflikt od začástku probíhal a víme, že zahájení bojů nebyla nějaká zkratkovitá akce ze strany gruzínského prezidenta. Obě strany se na možný konflikt dlouhé měsíce předem připravovaly. Kromě "volebního programu" Saakasvilliho o tom svědčí např. diplomatická prohlášení a vzájemná varování z dubna t.r. Bylo by ze strany Ruska asi dost naivní a hloupé, aby pouze nečinně přihlíželo, když druhá strana intenzívně zbrojí. Ruští velitelé mírových sborů v J. Osetii jistě také 16 let nepopíjeli pouze gruzínský koňak, ale zpracovali si plány, jak budou v různých kritických situacích reagovat. A když konkrétní situace nastala, tak podle plánu okamžitě zareagovali, což se jistě dá pochopit.

A že Medveděv mluvi v souvislosti s J. Osetií o Rusech? No jestliže víc než 90 % Osetinců v j. Osetii má ruský pas, tak k tomu má jistě velmi pádný důvod. Jako státnímu příslušníku ČR mi Rusko asi ruský nevydá. Bušistán americký určitě také ne.

Rusko v daném případě hájí zájmy svých občanů (osetinců) i své státní a velmocenské. Bylo by divné, kdyby tak nečinilo. Zvlášť za současné situace, kdy mu v tom nikdo nemůže efektivně bránit. Agresor v daném případě je samozřejmě ten, kdo první porušil 16 let trvající klidový stav. Rusko pouze učinilo faktická opatření, aby se agresor nemohl v nejbližší době agresi opakovat, když poměrně decentně zlikvidovalo jistou část vojenské síly Gruzie - vojenskou techniku a základny.

Ve vztaku k Číně by bylo naivní předpokládat, že se bude někde vojensky angažovat v zájmu kohokoliv, kdo utrpí nějakou újmu. Angažovat se bude pouze v případě, kdy by byly vážně dotčeny její vlastní ekonomické a vojenskopolitické zájmy. Samozřejmě pokud se naskytne příležitost, aby z konfliktu na Kavkaze těžila ekonomicky, tak to Čína zcela jistě udělá.

169282

29.08.2008 16:23

Vzpurné Rusko uznalo nezávislost rebelských oblastí Západu navzdory

RE: Je už zcela jasný že dnes

Karel z Čech 88.?.?.?

Omlouvám se vám za nevhodně použitou formulaci. Neměl jsem v úmyslu nějak váš názor napadnout, jen jsem využil vaši větu k napojení svého příspěvku.
To, že píši o cynismu současného světa neznamená, se s ním ztotožňuji. Občas se snažím věci podat bez omáčky, aby morální, resp. nemorální aspekt více vynikl.

169427

03.09.2008 13:18

Hitlerův zákaz kouření

RE: Velmi se omlouvám,

Karel z Čech 88.?.?.?

Já se musím připojit. Reklama naší mladou generaci tvrdě ničí. Kdyby na děti nebylo z každého kouta 24 hodin denně útočeno všemi prostředky, že mají kouřit marihuanu, píchat si pervitin a brát drogy, tak by jistě statistiky nemusely vykazovat, že 70 % školních dětí má osobní zkušenosti s drogami. Co se v mládí naučíš,...

Drogová lobby, jedna z nejsilnějších lobby světa, cpoucí do dětí to svinstvo odmala(většina lidí začne drogovat v dětsví, kdy jsou děti nejvíce oslabené), mající z toho jasné miliardové zisky, stát má z toho daně, lidé umírají dřív, ušetří na důchodech a co má tak asi za zájem "protidrogová" lobby. Že by zdraví lidí? Fuj jak ošklivý záměr, pověsit, ukamenovat.

A to je tu ještě i alkoholová lobby. To samé v bledě modrém.

Skutečně nejlepší jedině vhodné řešení je každého již při narození očipovat a jakmile na okamžik přestane tancovat, jak já pískám, hned ho ťafnout. Jinak si ti hloupí, nezodpovědní lidé budou ke své škodě dělat, co sami chtějí. [naštvaný] [naštvaný]

169655

03.09.2008 15:19

Hitlerův zákaz kouření

RE: Velmi se omlouvám,

Karel z Čech 88.?.?.?

>>Skutečně nejlepší jedině vhodné řešení je každého
>již při narození očipovat...

>
>To nemyslíte vážne? Ak je tabak, prípadne alkohol, zdraviu
>nebezpečná droga, nestačilo by zakázať maloobchodný predaj?

Vy nejste vůbec podnikavý. Uvažujte rozumně. Když zakážete prodej, tak jak budete z prodeje vybírat daně? Takhle člověk zaplatí kromě normální DPH ještě vysokou zvláštní daň a navíc pokutu, že si grogu koupil a že ji užívá. Samozřejmě mu lze dát i přirážku na zdravotní pojištění.

Lidi dnes jsou mazaní vykukové. Když chcete prodat, tak je musíte hodně a nákladně přesvědčovat, že tu věc potřebují. Výhodnější je zákonem používání věci zakázat nebo omezovat a pak o to bude velký zájem a lidé zaplatí cenu, jakou si řeknete.

Zdraví nebezpečná droga? A co podle vás dnes není zdraví nebezpečné? Na nic takového si nemohu vzpomenout. Nejen voda (nebalená) i vzduch dnes škodí zdraví. Zanedlouho i vzduch se bude lidem prodávat balený, aby se na něm dalo vydělat. Koupíte si balený vzduch a přestane vám vadit, že vedle vás někdo kouří.
[chechtot]
Pro jistotu vám doporučuji ještě jednou si pomalu přečíst, co jsem v předchozím příspěvku napsal.

Jinak jako kuřákovi se mi článek líbí. Potvrzuje, co ví i každá zdravotní sestra na plicním oddělení nemocnice - že na rakovinu plic umírá víc nekuřáků než kuřáků. Zauzené plíce nejsou tak náchylné na chytání různých neřádů ze vzduchu. (Navíc i ta rakovina má hlavní příčinu ve stresu, jako velká část civilizačních nemocí.)
To je podobné jako se žloutenkou. Úzkostlivě čistotný člověk žloutenku chytne mnohem snáz, než člověk na všelijaké bacily zvyklý. Ten čistotný neměl potřebu vytvořit si na bacily imunitu - není na to trénován.

169665

03.09.2008 21:40

Lekce válečných úspěchů a neúspěchů

RE: dovětek

Karel z Čech 88.?.?.?

Předně si myslím, že interní ruské zhodnocení Kavkazské akce se asi bude trochu lišit od zhodnocení pro media. Tak neschopné ruské tajné služby nikdy nebyly a jistě ani dnes nejsou, aby jednak na ruskou armádu umožnily vyžvanění skutečně závažných informací a jednak nedokázaly se z vlastních chyb poučit. Jistě, to, co se v obou článcích uvádí, jsou všeobecně známé skutečnosti, omílané již řadu let. Dnes v Rusku nevládne žádný neomylný s stihomamem postižený Džugašvili. Dá se proto předpokládat, že skutečně vážné zjištěné nedostatky budou velmi rychle v armádě odstraněny. Samozřejmě celková modernizace armády je záležitostí dlouhodobou. Rusko se však zatím nechystá na nějaké větší dobyvačné akce ve světě a proto hlavní pozornost jistě bude stále věnovat strategické obraně. K tomu nepotřebuje tisice nejmoderněji vybavených a vyzbrojených tanků. Ta stará technika, opravitelná kladivem, mu na zabezpečení dostatečné místní ochrany území jistě stačí. A takové techniky má dostatek.

Jistě bude také pozorně sledovat, jakým způsobem nyní Gruzie za od USA slíbenou miliardu dolarů, svojí armádu obnoví. Dá se předpokládat, že Gruzínská armáda bude opět vybavena americkým a izraelským poměrně moderním šrotem. Miliarda dolarů je cca jednoroční gruzínský výdaj na armádu z posledních let. Tedy gruzínskou armádu americká pomoc na nohy hned tak nepostaví.

Nějaká nová pozemní válka Rusku v současnosti nehrozí. Kromě nějakých malých záškodnických bojůvek dnes žádný stát proti Rusku bojovat nebude, protože by do čekal osud Gruzie. I na Ukrajině se nyní mění politická situace ve prospěch Ruska. Jediná hrozba pro Rusko je možný raketový útok ze strany USA. To, co dnes hrozí Íránu, ovšem ve značně větším rozsahu. Proto do této oblasti musí Rusko přednostně investovat. O zastaralých ruských tancích bude možno dál psát jistě řadu let populární novinové články. Nepochybuji, že ruská propaganda takové články bude občasně přiživovat.

169716

04.09.2008 16:41

Petiční stan na Václavském náměstí

RE: VY S NÁMI MY S VÁMI

Karel z Čech 88.?.?.?

Zase jeden vyhulený vyvolený.

Jistě nikoho ani nenapadne čekat, že petici budou podepisovat nastrčení agenti sionistů.

169837

09.09.2008 22:36

Topolánek jako druhý Viktor „Čistič“?

RE: Kdo s čím zachází, tím také schází

Karel z Čech 88.?.?.?

>Z ledna 2008:
>
>(Langerova) novela počítá s tím, že by při vyšetřování
>úplatkářství pomáhali zvláštní policejní agenti.

>
>Úkolem protikorupčního agenta je podle Langera infiltrovat se
>do "prostředí, kde existuje podezření z korupce, a toto
>prostředí se skrytou identitou mapovat, odhalovat trestnou
>činnost, shromažďovat důkazy".
>
> [smích] [překvapení] [smích]

Důkazy se uloží do archivu a až se to hodí, tak se vytáhnou nebo v archivu zůstanou, bude-li podnikatel řádně přispívat do stranické pokladny na volební a přesvědčovací fond.
Jinak - bez peněz - se u nás politika dělat nedá, když v parlamentě je stav 100:100.

Někteří poslanci jsou vrtkaví, nevíte s jakou náladou ráno vstavou a tak by snadno mohla koalice a s ní i vláda padnout. Proto je nutné správné hlasování podpořit finanční injekci a pokud to nezafunguje, tak nějakým shromážděným důkazním materiálem. Vesecká nemůže všechno uhlídat a do některých záležitostí ji není vhodné zasvěcovat.

Vždyť bez informační součinnosti tajných služeb, které dodávají našim státníkům potřebnou přesvědčovací dokumentaci, bychom třeba ještě ani dnes neměli zvoleného prezidenta.
Pochopitelně, pokud nějaká novinářská hyena zveřejní informace o zaužívaných pracovních postupech, tak je nejlepší nic nevědět a nikoho neznat, chování lotra hlasitě odsoudit a pak ho usadit do vhodné trafiky.
Vložený obrázek

170230

26.09.2008 10:43

Piráti získali tanky Т-72

RE: Jak se asi bude Ukrajině hodit...

Karel z Čech 88.?.?.?

Předpokládáte, že teď Rusko nařídí humanitární bombardování Kenie? Já myslím, že nikoliv. Rusko není Bušistán, aby na druhé straně zeměkoule bombardovalo civilisty a ani náš ex Havel tam nemá vlivné slovo.

Jestliže v těch pobřežních vodách tak kvete pirátství, jak se v článku píše, tak Ukrajina měla zajistit potřebná opatření pro ochranu dopravovaného nákladu. Přinejmenším domluvit ochranný vojenský doprovod odběratele citlivého nákladu.

Zajímalo by mě v té souvislosti, kdo utrpěl škodu, kdo to srandu platí. Zda přepravované tanky a technika byly v okamžiku přepadení lodě vlastnictvím starého nebo již nového majitele. To je záležitost smluvních podmínek.

Ty tanky se samozřejmě někde objeví a Rusko (jsou to staré ruské tanky) bude obviněno, že dodává zbraně, kam nemá. Takovou událost nám naše media jistě nezamlčí.

171661

26.09.2008 14:13

Už zase hoří hranice

RE: Ukazka zidovskej vselasky k svetu. z erecu

Karel z Čech 88.?.?.?

Tak už i bojovný mrňavý Šimon (ten, co nedávno kvičel Které antisemitské prase zase chrochtá? ) se nám k věci vyjádřil :
Sedláček, agilní publicista a překladatel antisemitských a neonacistických článků, publikovaných např. i na webu Zvědavec (který patří Vladimíru Stworovi, také trestně stíhanému za popírání holocaustu), dostal trest 3 let ve věznici s ostrahou, Budík 2 let ve věznici s dozorem.
Sedláček a Budík byli odsouzeni za to, že v letech 2003 a 2004 vydávali na internetu časopis Poslední generace, kam články - oslavující nacistický režim III. říše, vyzývající k likvidaci Židů a popírající nacistický holocaust - dílem sami psali, dílem překládali.


Poslední generaci jsem nikdy nečetl, avšak za celou řadu let se mi na článek vyzývající k likvidaci židů na internetu ještě nepodařilo narazit. Asi mám smůlu, když takové články se podle kvikotu sionistů na internetu množí jako houby po dešti. Zato o vyvražďování Palestinců čistokrevnými vyvolenými se lze dočíst prakticky každý měsíc ve všech mediích. Jediné vyhrůžky židům, o kterých se během mnoha posledních let bylo možno dočíst, pocházejí od samotných vyvolených, stresovaných tím, že se nikdo k žádným vyhrůžkám proti nim nemá. Tak iniciativně podpořili evropský antisemitismus, aby nezašel na úbytě.

Čekám, kdy se nám Šimon vzmuží po vzoru soukmenovců z jiných evropských zemí a osobně vyrazí pomalovat nějakou synagogu nebo židovský hřbitov hákovými kříži, aby zdůraznil důležitost existence svého ligového antisemitského spolku.

171688

26.09.2008 16:38

Už zase hoří hranice

RE: Jen několik poznamek....

Karel z Čech 88.?.?.?

No když se to tak vezme kolem a kolem, tak "známí neonacisté" dostali tresty poměrně mírné v poměru k méně známým :
Extremistům hrozí za prvomájovou propagaci neonacismu osm let
Budování NWO si nemůžeme nechat narušovat nějakými nekalými neonacistickými živly. Bude potřeba vrátit se ke starým osvědčeným výchovným metodám. Jsi nácek (revizionista) - tak tu máš desítku do gulagu. A před propuštěním dostaneš repete. Bohužel ty gulagy zatím ještě nemáme, ale všechno bude a my nebudem. Schází nám zahraniční poradci, abychom se s radikály dokázali vypořádat. Ale Tupohlávek už na tom pracuje, aby k nám nějaké přitáhnul. Pak to půjde ráz na ráz. Nacvičeno již máme : Kdo neskáče není Čech. Snadno si tedy osvojíme : Kdo nekývá je nebezpečný radikál.
A kdo není s námi, tak jak pravil Georg z Buše, je proti nám a zameteme s ním. K tomu nám dopomáhej bůh a přátelé nejvěrnější, ze zámoří s hvězdami a pruhy a Vložený obrázek.
Každý si musí být vědom, že na myšlení tady máme zákonnou vládu, která ví nejlíp, co ovčani potřebují a vyškolená státem uznaná media. V nich se každý dočte, co je povinen si myslet.

171711

02.10.2008 22:35

Ozdravný proces započal

RE: ale kdeže!

Karel z Čech 88.?.?.?

Nedovedu si vysvětlit, vážený pane, kde se ve vás to vypjaté elitářství bere. Vždyť většinou vaše příspěvky působí dojmem skutečně promyšlených seriózních názorů inteligentního a skutečně moudrého člověka. Chápu, že Jarmila vás vytočila, když se neomaleně dotkla vašeho majestátu. Ovšem nechat se vytočit až do ztráty sebekontroly ..morální "slušňačno".. Takže se běžte bodnout vy, a spláchněte za sebou drzá ženská. je u vás překvapující i když ne neočekávané. Není to poprvé. Ovšem nesrovnává se to s vaší inteligencí a nadhledem (smajlíka jsem si všiml).

Pravdu máte v tom, že v lidské populaci asi vždy se nějací mazaní vychcánkové nacházeli. Ovšem společnost si s nimi dokázala poradit. V dávnější minulosti vyloučením z tlupy, ve starém Řecku demokraticky ostrakismem. Na deset let byl od vychcánka pojov a on se zklidnil. Bohužel větší pospolitosti jak městské státy již žádný podobný mechanismus své ochrany neměly. Tak se stalo, že se nám vychcánci přemnožili, a to přesto, že již Bible i její ústně tradovaní dílčí předchůdci volnou ruku trhu omezovali zejména zákazem lichvy. Direktivními nařízeními státu byl ve starém Řecku občas omezován i trh s otroky i nakládání s nimi a pod.

Pravdu máte i v tom,že po většinu doby existence moderního člověka majetek existoval. Ovšem pouze jako majetek rodu, pospolitosti, nikoliv jako majetek soukromý. Soukromý majetek existuje pouze něco málo přes nějakých 5 možná někde až 10 tisíc let. Tedy zanedbatelnou dobu existence nejen člověka jako druhu, ale i existence moderního člověka. Právě až soukromý majetek člověka změnil - z některých lidí se vyvinuli až neuvěřitelní, bezohlední chamtivci. A právě ti lidstvo přivedli do současné ekonomické krize. Mnoho desítek let s řadou peripetií bude trvat, než lidstvo z této krize vybředne. Ve své nevědomosti předpokládám, že zatím nikdo nemá recept na uspořádání společnosti, ve kterém by podobné krize byly zažehnány. Některé znaky té budoucí bezkrizové společnosti je jistě možno definovat již dnes. Především bude třeba vytvořit takové společenské klima a ekonomické podmínky, ve kterých elitářtí vychcánci nebudou mít žádnou šanci. Že je to úkol nelehký, je jistě evidentní.

Tím nenapadám vás jako osobu, naopak vám držím palce při budování vašeho nového naturálního způsobu života. Napadám jen váš názor na zákonitost existence elit a vychcánků. Lidé rozhodně nejsou všichni stejní. Nelze však připustit v zájmu zachování lidstva, aby někteří vychytralí (v pozdějších generacích třeba již jen degenerovaní) jednotlivci žili na úkor lidí pracovitých.

172176

02.10.2008 23:17

Já jsem agent, Ty jsi agent...

RE: Síť:

Karel z Čech 88.?.?.?

KGB musí být skutečně značně velká a silná instituce, když jen u nás podle průzkumů má cca 7 milionů tajných agentů. Takovým výsledkem se CIA chlubit nemůže. O BIS ani nemluvě.

Že se BISka trochu nesnaží nějaké agenty přetáhnout na svojí stranu? Možná i BIS řídí agenti KGB a ti se teď do zprávy BIS pro českou vládu nedopatřením prokecli.

172178

03.10.2008 12:59

Ozdravný proces započal

RE: ale kdeže!

Karel z Čech 88.?.?.?

Vážený pane, musím přiznat, že jste mě reakcí na můj příspěvek zklamal, byť ne zcela neočekávaně. Já jsem přece nikde nepsal, že lidé jsou stejní či že je třeba je tak omezit, aby stejní byli, aby byli šedivou masou. Psal jsem jen, že je třeba omezit vychcánky, tedy osoby, které své schopnosti zneužívají vůči jiným lidem.

Vy, jak je z vašeho posuzování i pradávných regulačních opatření (Bible, starověk) jakoukoliv regulaci považujete za nevhodné omezení schopného člověka. Jenže právě morálka a zvykové právo v rodové společnosti a pak i psané zákony (v Evropě starověké Řecko a Řím) umožnili soužití lidských pospolitostí. Již před dvěmi a půl tisíci lety římské právo stanovilo závazná pravidla nejen vzájemného vztahu státu a občana - právo veřejné, ale i pravidla zcela soukromých vztahů mezi občana i mezi členy rodiny - právo soukromé. Bez těchto regulačních opatření by se nikdy Řím nestal tím, čím ve své době byl. Na můj argument o starověkých regulacích lidského chování poukazujete na deformace mezilidských vztahů v období reálného socialismu a snahu "nenávistného komunismu nastolit rovnou-pokřivenou společnost". Vy přece velmi dobře víte, že komunistické ideály se snažili v praxi uplatit pouze někteří utopičtí socialisté ve své době a pak jen židé v kibucech. Období válečného komunismu v Rusku trvalo jen velmi krátkou dobu, přičemž uplatňovaný rudý teror byl jen protiváhou bílého teroru. O skutečném komunismu s této souvislosti proto nelze hovořit. Po NEPu pak v Rusku nastoupil socialismus deformovaný Stalinovým kultem osobnosti, nikoliv komunismus. O praxi komunismu proto nelze hovořit, když dosud nikdy nikde zaveden nebyl. A jistě ani nikde již alespoň během nejbližších století zaveden nebude.

Žádný konkrétní recept na "zavedení spravedlivé společnosti" nemám. Kdybych takový recept měl, byl bych jistě nositelem Nobelovy ceny. Za "spravedlivou společnost" rozhodně nepovažuji rovnostářskou masu, jak mi podsouváte. Tvrdím pouze, že zákonnými prostředky - právem - je třeba omezit zneužívání nemorální mazanosti některými lidmi. Jsem si vědom, že ani zákony zakazujícími a trestajícími třeba vraždy, se vraždy z lidské společnosti vyřadit nepodařilo. Jistě však takové zákony vraždění omezují. Právní řád je nutno podle mě změnit tak, aby nejvyšším bohem práva nebyl majetek, ale člověk.

Zklamám nejsem tím, že se mi nepodařilo vás přesvědčit - to jsem ani neočekával. Zklamán jsem vaším přezíravým elitářským přístupem k ostatním diskutujícím. Připadáte mi, promiňte mi to přirovnání, jako Jan Vidím před několika lety při vystoupení v televizním šotu : "Já jsem byl zvolen, já mam mandát, já mam informace a proto já mám pravdu a bude podle mého. Názory ostatních mě nezajímají." Skutečně moudrého člověka inteligence, vzdělání ani prestižní postav...

Automaticky kráceno

172230

03.10.2008 13:08

Ozdravný proces započal

RE: ale kdeže!

Karel z Čech 88.?.?.?

Pokračování
Skutečně moudrého člověka inteligence, vzdělání ani prestižní postavení neopravňují k nafoukanosti a přezíravému chování k jiným lidem.

Na internetu je dovoleno skoro vše. Je možné názorového protivníka dehonestoval, urážet, pomlouvat tak, jak nám to v předvolebním boji předvádějí veřejně představitelé politických stran. V osobním i písemném stykuje však přinejmenším vhodné zachovávat jistou míru slušnosti. Jako elitář jste si jistě vědom, že urážky a nadávky vypovídají více o jejich autorovi, než o adresátovi.

Nepochybuji o tom, že stránku http://kubata.nazory.cz/index.htm znáte, stejně jako asi znáte návrh na http://www.svedomi.cz/on/on2005/on0503p_kuj_politi....
Navíc si dovolím doporučit vaší pozornosti článek Františka Rozhoně Proč nejsem antikomunistou

172231

08.10.2008 11:45

Island v centru ekonomické bouře

RE: Dlužníci

Karel z Čech 88.?.?.?

To je skutečně zajímavá otázka, kterou jsem si před časem také kladl. Všechny státy, velké i malé, jsou více či méně zadlužené. Některé dříve rozvojové státy své dluhy z části nebo i zcela zaplatily, jiným byly odpuštěny a mnohé další dluhy trvají. To jsou dluhy zpravidla vůči MMF. Diskutovali jsme tady na toto téma, přišly i ekonomické články (100 + 5 % navíc aj.) a výsledek byl konstatování, že banky vyrábějí peníze z dluhů. Tedy všechny banky, nejen emisní, z toho, co si jiní od bank vypůjčí. Čím víc dlužníků a větší dluh vůči bance, tím je banka bohatší. Jasná, srozumitelná teorie, která ovšem vede k důsledku, že banky nakonec vlastní víc majetku, než kolik ho na světě existuje.

Současná bankovní krize touto teorií, resp. mým chápáním této teorie výroby peněz, poněkud otřásla. Pokud by byla skutečně pravdivá, tak současný nedostatek likvidity bank by byl jednoduše řešitelný tím, že předlužené banky si navzájem poskytnou půjčky a tím jsou ztráty smazány a jsou vytvořeny další peníze k dalšímu půjčování jiným zájemcům. Jenže v praxi to dnes jak vidíme nefunguje, krachují ty největší banky a krachem je ohrožen dokonce i samotný FED.

Samozřejmě banka může v důsledku nedostatku likvidity zkrachovat i v situaci, kdy její skutečná aktiva přesahují pasiva. Prostě když aktiva nelze okamžitě zpeněžit. Pak ale je přece zbytečné cpát do banky stovky miliard dolarů ze státního rozpočtu jako dotace, když stát může jako pomoc bance na řádný úvěr třeba od FEDu od krachující banky odkoupit část jejích momentálně nezpeněžitelných aktiv. To se však nikde ve světě dnes neděje. Nechápu proč.

Snad jediné vysvětlení je, že všichni jsou si vědomi, že aktiva bank vytvořená na základě dluhu, jsou pouhá imaginární čísla, prostě vyčíslenou hodnotu ve skutečnosti nemají. A že nemají musí být každému člověku se selským rozumem zřejmé. Nelze věřit údaji, že banka vlastní víc majetku, než ve světě skutečně existuje.

Takový problém však je řešitelný devalvací měny. V normálním světě na normálně fungujícím trhu by dnes USD neměl stát 15 Kč, ale třeba 3,50 Kč (- jen tak jako příklad), což by mezinárodní problém s nadhodnoceným dolarem vyřešilo. Dolar však momentálně opět stoupá.

Výsledným dojmem pro mě jako laika je, že mezinárodní bankéři svými tanečky na téma bankovní krize přepumpovávají peníze z kapes daňových poplatníků do vlastních kapes. Tedy jakási loupež tisíciletí. Jednorázová prémie k tomu, že veškerý zadlužený majetek světa patří jen a jen jim.

Předpokládám, že se najde odborník, který nám problematiku vysvětlí odborněji.

172603

08.10.2008 21:07

Irák nehodlá dát v rozvoji ropných polí přednost americkým firmám

Informace je to nepochybně zajímavá

Karel z Čech 88.?.?.?

Svědčila by o tom, že celá mnohaletá bolestná válka v Iráku byla zbytečná, SSA cíl sledovaný vojenskou intervencí (kontrola ropných zdrojů) nedosáhly a ani již nedosáhnou.

Je jistě pochopitelné, že SSA vyčerpané válkami a navíc postižené krizí nemají prostředky pro rozvoj těžby ropy v Iráku. Naopak země jako Čína, Rusko, Indie aj. mají finančních prostředků nadbytek a jistě by je rády investovaly do perspektivních odvětví v zahraničí.

Ovšem skute¨čnost, že SSA jsou skoro na mizině nedokládá, že na mizině jsou i americké ropné kartely. Ty naopak zejména během posledního roku značně zbohatly. Tedy prostředky na rozvoj těžby ropy v Iráku by mýt měly.

Zatím jde o ojedinělé kontrakty iráckého státu s firmami ze zemí nezúčastněných v koalici ochotných. Také by bylo významné vědět, zda irácká vláda uzavírá kontrakty na ropná pole, která ji zůstávají k dispozici, či na pole v dispozici interventů. Patrně půjde o první případ. Je to sice pro SSA nemilé, ale poměrně nevýznamné. Uvidíme, co přinese budoucnost.

172632

09.10.2008 13:27

Ovoce pokrytectví

RE: „soudruh Bush porušuje zákony volného trhu, soudruh Bush směřuje k socialismu“

Karel z Čech 88.?.?.?

S tím kasinem je to perfektní, přiléhavé označení bankovního světa. Pouze majitelé mají své zisky jisté. Aby se hra nezastavila, když hráči jsou z velké části obehraní, tak nyní na popud majitelů státy z daní svých občanů přisunou něco do banku a jede se dál. Pokud nepřijdou se svými penězi noví hráči (jako že nepřijdou, žádní noví nejsou), tak zanedlouho zase nebude nic v banku. Flikování výhledově nic nespraví. jednou se kasino zastaví definitivně.

Je proto na zvážení, zda raději nepřejít hned do jiného lokálu a nenechat staré kasino padnout. Pro nehrající lidi by to bylo lacinější, jen majitelům by okamžitě vyschl pramen.
Majitelé již jistě pracují na novém kasinu a pokud budeme čekat, až ho dobudují, bude to pro lidi jen z bláta do louže.

Pro současné vlády ve vazalské závislosti na majitelích kasina, dívající se jen od jedněch voleb k dalším, je prakticky nemožné chtít prosazovat změnu lokálu, přechod do herny se spravedlivějšími pravidly, kde nebude hlavním cílem růst zisku majitele. To žádná současná "západokapitalistická" (siokapitalistická) vláda neudělá dobrovolně. Naděje spočítá pouze v jiných částech světa, kde může nový ekonomicky systém vzniknout.

172670

10.10.2008 00:00

Ovoce pokrytectví

RE: Nejde o nic jineho

Karel z Čech 88.?.?.?

Sport nijak zvlášť nesleduji, ale toto mě překvapilo :
Co trápí USA? Svatý Vít a pokřik fanoušků
Závěry z nedávno zveřejněné výroční zprávy ministerstva zahraničí Spojených států o stavu náboženské svobody ve světě za rok 2007 ve vztahu k ČR:
Zpráva Čechy převážně chválí, drobné nedostatky přesto americká strana cítí.

Až za Atlantský oceán se také dokřičeli někteří fanoušci fotbalové Sparty. „V březnu 2008 a říjnu 2007 fanoušci fotbalového klubu Sparta Praha dělali antisemitské poznámky na adresu svého rivala Slavie,“ uvádí dále zpráva v části, která se zabývá diskriminačním chováním ve společnosti. V tomto případě jde zjevně o reflexi sparťanského pokřiku „Jude Slavie“. Podobně se podle Američanů sparťané chovali i v srpnu 2007, kdy měli fanoušky londýnského Arsenalu napadnout řevem „Jude“.


Dalším americkým problémem je nedořešení majetkových vztahů státu k církve ohledně katedrály sv. Víta.

Samozřejmě, že můj názor je, že SSA do vztahů našeho státu k církvi je velký prd a zamést by si měly především před vlastním prahem, než se budou rozhlížet kolem.
Ovšem ten snad rozsáhlejší pokřik "jude" je pro mě novinkou. Svědčí o náladách mezi lidmi. Sionistům možná začíná u nás hořet koudel pod patami.

Je však také možné, že amikanci jen zveličují a čerpají bubliny od mrňavého Šimona z nejmenované sioligy.

172700

10.10.2008 16:26

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Túto civilizáciu možno zničiť bez jediného výstrelu a výbuchu.

Karel z Čech 88.?.?.?

Obracím se na všechny pravicově uvažující spoluobčany, kterým jde o záchranu současného kapitalismu :
Doneste prosím všechny své peníze uložit do nejbližší banky. Jedině tak se dostane na všechny levičáky, aby si své peníze mohli z banky vybrat a měli na nuzné živobytí v nastávající komplikované době. Učiňte tak prosím co možno nejdřív, dřív, než dveře bank zůstanou zavřené.


Kdo chce kam, pomocme mu tam!
[velký smích] [velký smích] [velký smích]

172753

17.10.2008 14:46

Ekonomická krize neovlivní hegemonii Spojených států, říká Chomsky

RE: Finance

Karel z Čech 88.?.?.?

Amerika má skutečně velkou armádu a je to správné. Je to velká a bohatá(?) země, tak ať si svou armádu živí. Kolik že to milionů dolarů si denně půjčují USA aby mohly existovat? Snad něco kolem 180 milionů, pokud se nemýlím.

A k čemu bušistánu ta ohromná armáda je? Za 7 let nedokázala vyhrát válku proti několika desítkám tisíc Talibanců v Afganistánu. Za 5 let po údajně vyhrané válce nedokázala stabilizovat bezpečnostní situaci v Iráku. Rozvrátit ji dokázala během několika dnů, to je pravda.

A k čemu USA ta armáda bude do budoucna? Když svět přestane Americe půjčovat potřebné peníze, což současná bankovní a ekonomická krize zajistí již během poměrně krátké doby, tak pak snad nový americký prezident bude vysílat své mariňáky do Číny, aby vyrabovali tamní sklady bot, jinak američané nebudou mít v čem chodit. To samé s látkami.

A tak : Zachovej nám Hospodine Bušíka a naši zem. Dej, ať z víry moc mu plyne. Ať je moudrým vladařem.

Moudrý Noam již nějak stárne. Zcela zapoměl na Rusko. Nebo možná není vhodné (a korektní) v amerických poměrech moc Rusko připomínat. Špatně se to tamním citizens poslouchá.

173235

24.10.2008 11:30

Spojené státy shodily v roce 1991 u Basry atomovou bombu, tvrdí veterán

RE: To nedava politicky ziadny zmysel.

Karel z Čech 88.?.?.?

A zvláště, pokud to měl být pouze jediný jaderný výbuch, tak to smysl má. V počátku a v průběhu války je to nebezpečné, protože koaličníci nevěděli kam až dojdou. Nezamoří si přece území, do kterého mají namířeno a kde se pak budou chtít sami pohybovat. Pro praktické odzkoušení zbraně je to jedinečná možnost. Za záminku k použití lze vybrat cokoliv, důležitý je cíl, kterým je právě zkouška.

Že po válce pak umírali iráčané nikoho nijak nepřekvapovalo, ani nezajímalo. Na "neznámou nemoc" však umírali i veteráni ze zálivu. Myslím že právě od našich chemiků v zálivu prosáklo, že v té době tam došlo i k omezenému použití chemických a radioaktivních zbraní, což US armáda tajila a popírala. Resp. bylo to jimi potvrzeno v souvislosti se zjišťováním příčiny "neznámé" nemoci veteránů. Ten termím "radioaktivní zbraně" píšu záměrně, protože už si přesně nevzpomínám jak se o tom tenkrát před nějakými cca 10 lety psalo.

Radioaktivní prach je zrádný, vítr ho může odfouknout kamkoliv, spolu s pískem i po delší době. Někdy v té samé době byly novinářským hitem i kufříkové jaderné zbraně - údajně ruské, prodávané do světa. Nějaký základ ta fáma mít musela. Nedivil bych se, kdyby to souviselo s americkým vývojem podobné zbraně. A když se něco vyvine, jak pro lepší prodej je třeba funkci někde vyzkoušet.

173818

24.10.2008 18:19

Loď se zbraněmi pro Sudan není majetkem Ukrajiny, ale vlastní ji Izraelec

RE: To byl Izraelec?

Karel z Čech 88.?.?.?

Máte pravdu mtk. Nemít rád Chazary není ani hezké a ani přípustné. Je to přímo antisemitismus nemít rád Turkotatary. Přípustný je pouze sionismus, tj. nenávist k Semitům - Arabům, pro jejich nekřesťanské muslimské náboženství. Ty je možné zesměšňovat a vyhrožovat jim podle libosti. Nejhorší však jsou ti fanatici, co páchají atentáty, jako třeba atentát na Zeeva Sternhella, profesora Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.

Nás také ve škole učili, že z kůže židů Němci vyráběli za války kožené portmonky a stínítka na lampy. Ta výroba mýdla byla ještě celkem pochopitelná, protože mýdlo bylo nedostatkovým zbožím. Osobní zkušenost samozřejmě nemám, je to jen informace typu "jedna paní (souška učitelka) povídala".

Soušky učitelky měly za povinnost šířit komunistickou propagandu a tedy nedivil bych se, kdyby nám lhaly. To třeba takový Prescott S. Bush, děd nynějšího prezidenta z otcovy strany, jistě nebyl zatížen komunistickou ideologií a proto mohl dělat, co považoval za správné.

173850

12.11.2008 13:56

Anti-sionismus je ve skutečnosti skrytý antisemitismus, říká belgický premiér

RE: Leopold II

Karel z Čech 88.?.?.?

Naprostá většina židovských politiků v západních vládách ví velmi dobře, že západní hodnoty a způsob života vycházejí z Tóry a proto hlavní ideologické centrum západního vyspělého světa nemůže být nikde jinde, než v Izraeli. Židovský stát, kde plnoprávným občanem může být pouze pokrevný žid, může být pro ostatní svět vzorem pro potlačování rasismu a vzorem prosperující multikulturní společnosti. Všichni židé z východu i ze západu zde mají rovné podmínky pro svůj další rozvoj v závislosti na své finanční hotovosti.
Jsou sice problémy s jistými projevy rasismu i v židovském státě, ale stát se velmi snaží o očištění společnosti od rasistických semitů - Arabů, kteří nejsou ochotni přizpůsobit se podmínkám života mezi bohem vyvolenými nadlidmi. Používá při tom velmi mírných přesvědčovacích metod - vyšle buldozery k demolicím arabských domů, sadů, polí a pouze u zatvrzelců, kteří nejsou ochotni bohem zaslíbenou židovskou půdu dobrovolně opustit používá tvrdší přesvědčovací metody - rakety a tanky.

Vzorem pro ostatní svět je i vztah Izraele k palestinským územím. Stát Izrael moudře rozhoduje o tom, který Palestinec je hoden opustit palestinské území třeba přechodem do Egypta. Samozřejmě že jen stát Izrael je schopen posoudit, zda propustit do Gazy palivo do elektrárny, léky do nemocnic, potraviny z humanitární pomoci jiných států či benzín a naftu pro auta Palestinců. Jen Izrael může rozhodnout o tom, zda ze cla za zboží dovezené na palestinská území, nějakou část věnuje palestinské samosprávě, či zda jí nedá nic.

A tak by to mělo chodit v celém světě. Jenže bohužel nechodí. Třeba takové Rusko si své clo nechává pro sebe a vůbec se na potřeby a zájmy Izraele neohlíží. Stejně tak si dováží a vyváží co samo uzná za vhodné a nežádá pokorně o souhlas vyvoleného Izraele. Dokonce i daně si na svém území samo vybírá a neodvádí desátky do Izraele. Takové nespravedlivé svévoli je třeba učinit přítrž. Za tím účelem je třeba, aby se všechny státy spojily a dobrovolně uznaly a do svých ústav zakotvily vedoucí úlohu Izraele ve veškerém svém počínání a povinnost platit Izraeli náležitou část ze svých příjmů. Izrael také přece musí být z něčeho živ a z něčeho budovat svojí ekonomiku, zvláště když krachující USA již s odváděním desátků začínají mít problémy.

175626

13.11.2008 16:56

Těžký život státního úředníka

RE: Vynikajici sonda.

Karel z Čech 88.?.?.?

Samozřejmě, že autora by za takový článek na hodinu vyhodili ze zaměstnání, kdyby se profláklo, odkud je. Ovšem je to standardní situace a nikdo jistě nebude po autorovi pátrat. Prostě je to tak a všeobecně se o tom ví. Ani za komunistů to nebylo jiné, snad jen těch peněz na rozhazování a na rauty nebylo tolik. Aspoň na nižších úřadech. Samozřejmě se veškeré dotace vždy musely a musí vyčerpat (jinak v příštím roce bude peněz míň) a tak já na bráchu, brácha na mě. Zakázku zadám tomu, kdo zadá zakázku mě. Pochopitelně, že hodnota odvedené práce se v žádném případě nemůže srovnávat s cenou zakázky. Náročnou práci za málo peněz dostane jen nějaký nešťastný hlupák, kterému nic jiného, než pracovat, nezbývá.
Je přece všeobecně známé pravidlo, že čím vyšší mzda, tím méně práce musí člověk vynakládat. Za deset tisíc měsíčně se člověk může sedřít. Za sto tisíc má co dělat, aby se neukousal nudou. Samozřejmě, že občas se nějaký problém vynoří a je třeba ho řešit - efektivně, elegantně a velmi rychle, tedy i bez ohledu na pracovní dobu. To jsou ale jen mimořádné nárazovky mezi nicneděláním.

Že státní zakázky jsou drahé? Musí být. Z jejich ceny je třeba platit slušnou provizi pracovníkům zadavatele.

Úvahy o tom, jak by měl autor s uvedeným šlendriánem bojovat, jsou jen hloupým bekotem nic nechápajících ovcí. Každý, kdo by to chtěl řešit, nutně pohoří a sám z kola vypadne na dlažbu. Jen čistě populisticky se počátkem 90. let někteří politici kasali, jak úřednický aparát o něco málo sníží. Žádnému se to nikdy nepodařilo. Není to v zájmu systému. Naopak systém potřebuje lidi, kteří si budou vážit toho, že za skoro nic dostávají slušně zaplaceno a tedy budou úřad či podnikové oddělení hájit za jakoukoliv cenu. Jen takový systém je zárukou, že ti nahoře (na jakékoliv úrovni) budou vždy spolu držet basu proti otročícímu plebsu dole. Známý to postoj cyklisty - nahoru se hrbí a dolu šlape.

Nedávno na podobné téma byly články v Lidovkách a v Britských listech, jak zahraniční dělníci u nás musí bez odmluv dřít na hladovou mzdu prakticky v postavení bezprávných otroků.
Není prostě jiné cesty, jak získat vděčné biřice a pohůnky nynějších nevolníků, než hrozba, že nebude-li člověk poslouchat a plnit příkazy nadřízeného, leštit kliky a lísat se do přízně, propadne se do otročícího davu. Ne každý je schopen a ochoten či má podmínky samostatně podnikat a nést tak rizika s tím spojená.
Ovšem ani mezi podnikatelskou sférou to není zásadně jiné i tam malý soukromník si musí dělat-kupovat a udržovat známosti mezi většími podnikateli (odběrateli i dodavateli), aby se na trhu prosadil. Samozřejmě jsou i profese, kde člověk se bez známostí a uplácení obejde a vcelku dobře uživí, ale na druhou stranu rozhodně nezbohatne.

Že jen takto je to správné, nás...

Automaticky kráceno

175733

13.11.2008 16:58

Těžký život státního úředníka

RE: Vynikajici sonda.

Karel z Čech 88.?.?.?

Pokračování

Že jen takto je to správné, nás učí Bible i Tora již 2 tisíce let. Takže změnu z této strany rozhodně nelze čekat, jak každý jistě pochopí.

175735

13.11.2008 20:58

Těžký život státního úředníka

RE: Vynikajici sonda.

Karel z Čech 88.?.?.?

Bible i NZ vás věřící učí, že za poslušnost budete odměněni a za neposlušnost potrestáni.
Nás bezvěrce naopak učí, že světští i církevní páni jsou stejná pakáž.

Jinak samozřejmě máte pravdu. Když lidé nebudou systém svojí účastí v něm podporovat, tak se systém zhroutí. Je vidět, že to máte dobře promyšlené. Doporučuji spojit se s autorem a navštívit jeho rodinu za účelem přesvědčení autorových dětí (předpokládám, že nějaké má), že je morální a správné, aby jejich otec odešel z dobře placeného zaměstnání na podporu v nezaměstnanosti, následně na sociální dávky. Až pak budou někde pod mostem chcípat hlady, tak se budou moci chlubit svým kamarádům, jejichž rodiče dobře placená místa z mrzkých důvodů neopustili, že jejich tatínek je spravedlivý a čestný disident.

Nepochybuji, že při vašem nadšení a pevné víře se vám podaří ty děti přesvědčit. Natrénovat nanečisto si to můžete na vlastních dětech, pokud nějaké máte. Předpokládám však že patrně ne, protože jinak byste takovou hovadinu z huby nevypustil.

Víte, skutečným bojovníkem proti režimu může být pouze člověk bez závazků. Jinak je to nezodpovědný hazardér se životy lidí na něm závislých. A úřad, to je reprezentant státní moci, tedy stát.

175752

No nevím, nevím, zda je to krok tím správným směrem. Vždyť třeba pohled na nepředpisově zakřivenou okurku by mohl narušit estetické cítění Evropanů.
Na místě europoslanců bych ještě náležitě zvážil, zda není vhodnější rostliny, které nerostou podle direktiv EU potlačovat a likvidovat. Vždyť nakonec třeba nějaký méně uvědomělý Evropan by si mohl říci, že když normy EU nemusí dodržovat rostliny, tak on také je dodržovat nebude. To by pak byl s celou EU ámen. [velký smích] Kázeň je třeba důsledně vyžadovat od všech - lidí, zvířat i rostlin.

175768

14.11.2008 13:26

Těžký život státního úředníka

RE: Vynikajici sonda.

Karel z Čech 88.?.?.?

Vážený pane, mám za to, že pokračování v této diskuzi dalece překračuje rámec článku, ke kterému by diskuze měla být směrována. V diskuzi však můžeme pokračovat na fóru Zvědavce
http://forum.zvedavec.org/. Vzhledem k tomu, že zde máte cca 750 duskuzních příspěvků, tak vás lze považovat za stabilního návštěvníka a pro všechny by bylo přínosné, kdybyste vystupoval pod nějakou přezdívkou a ne jako náhodný anonym. Pokud se k tomu odhodláte, měl bych na vás nějaké další dotazy.
Jinak velmi stručně k vašemu příspěvku :
S tím, co jste napsal ke SZ naprosto souhlasím. NZ nabádá důvěřivé ovce k pokoře a poslušnosti vůči vrchnosti církevní a světské a slibuje jim za to posmrtný ráj. "Co je císařovovo císaři, co je božího bohu." Tedy neřeší pouze vztah mezi duší a bohem.
Dále jsem v minulém příspěvku napsal, že proti režimu za jeho změnu se může stavět jen člověk bez závazků. Nechápu jak jste z toho vyvodil, že bych odmítal myšlenku na změnu režimu. Z mých příspěvku myslím lze naprosto zřetelně usoudit, že osobně bez naléhavých závazků k vlastním dětem již jsem. Proto si dovoluji psát to, co si skutečně myslím a nijak mě nerozhází kritika a nadávky zaslepených pravičáků či levičáků, nacionalistů či multikulturistů.

175802

Vůbec nepochybuji o tom, že Mosanro produkuje výhradně rostliny, které normy EU či Kanady (možná i USA) plně respektují a dodržují. Jinak by přece ty normy neměly žádný smysl. Resp. normy jsou dělány podle rostlin, produkovaných z patentovaných semen fy Mosanto.

Je přímo tragické, že se firmě Mosanto nepodařilo dosud patentovat svého vepře domácího, jak se o to před několika lety pokoušela. Takhle si každý chová prase bez úředního dokladu o povoleném rasovém původu a prodává nezkušeným konzumentům maso jednou prorostlé, jindy libové, aniž by nějaká právní norma zaručovala jednotnou normovanou kvalitu.

Když to vezmeme do důsledků, tak takováto nezodpovědná liknavost příslušných úřadů nám značne oddaluje možnost vyjít rychle ze současné světové hospodářské krize. Právě nyní již by bylo zapotřebí v zájmu posílení ekonomiky normovat i občany. Současná anarchie, že někteří občané narostou malí, jiní velcí, jedni hubení, druzí plnoštíhlí, značně zatěžuje chod ekonomiky a způsobuje plýtvání racionalizovanou prací. Např. oč jednodušší by bylo vyrábět jen jednu velikost bot či oblečení. Občan, který nedodrží normu, mohl by pak být příslušným úřadem trestán. Nemusel by to řešit ani soud, když porušení by bylo evidentní. Rovněž tresty by mohly být pouze výchovné, nikoliv represivní. Neukázněný občan by pobyl ve věznici pouze tak dlouho, než velikost své nohy či postavy anebo svojí váhu přizpůsobí platné evropské normě.

Možností ujednotit chování občanů EU se nabízí celá řada. Dnes např. každá restaurace vyvařuje větší počet různých často i nezdravých jídel. Oč jednodušší by byla situace, kdyby příslušná komise EU vydávala jednotný jídelníček a v daný den by člověk v jakékoliv restauraci kdekoliv v Evropě obdržel pouze jediné schválené menu normované skladby a v normovaném množství v zájmu zajištění normovaného zdravotního svatu všech občanů. Ceny by pochopitelně mohly jako dnes být různé. Věřím, že do tohoto stavu orgány EU dospějí v našem vlastním zájmu co nejdřív. My bychom je v tom měli v našem vlastním zájmu podpořit. Sice by to bylo trochu náročné na další množství úředníků, ale oni by přece pracovali v našem zájmu a tedy pro nás.

175806

14.11.2008 20:57

Jak prodat lidem podvod

RE: poselství fedora gála

Karel z Čech 88.?.?.?

Naprostá většina židů si svá jména v době 1. republiky počeštila. Aby lépe zapadli do Českého národa. I židovskou víru mnozí v té době opustili. Tehdy to ještě mysleli upřímně - neměli vlastní židovský stát, kromě židovské republiky v Rusku. Za komunistů po popravě Slánského také rohy nevystrkovali.

175834

27.11.2008 14:32

Pokus o poučení z historie

RE: Vyrábí se a pak zase ničí,

Karel z Čech 88.?.?.?

>(Třeba takové spoření na důchod: copak nějaké bankovky
>nám zajistí, že za 30 let budeme mít co jíst? Typicky
>sionisticky abstraktní blábol. Musíme se přece starat aby
>byla výroba! Místo toho se dávají dotace zemědělcům, aby
>nechali půdu ležet ladem.)

Možná "důchodové pojištění" není ten nejsprávnější název, ale taková už je doba, že současná moderní označení v sobě skrývají záležitostí mnohdy i protichůdné. Netřeba chodit daleko, třeba takový "antisemitismus" označuje odpor Semitů - Arabů proti genocidě ze strany Chazarů. Šíření demokracie znamená v praxi potlačování demokratických tendencí v mnohých státech, svržení demokraticky ustavených vlád a jejich nahrazení totalitní fašistickou vládou. Některé nové názvy jako třeba český výrobek - humanitární bombardování - přímo naznačuje, že zabíjení lidí nemá s humanitou nic společného.
Důchodové pojištění se zvláště v současné době projevuje jako velmi rozumný počin bankéřů, kteří se na svůj důchod musí v současné neklidné době nějak zajistit. Pokud by jim nepřispívali smluvní štědří dárci, museli bychom jim v případě krachu banky přispět všichni - tj. ze státního rozpočtu jako v USA aj.
Proto nebrojme proti spoření bankéřům na důchod a ponechme tuto bohulibou činnost na dobrovolných plátcích.

176951

17.12.2008 15:04

Nebezpečí světové vlády existuje

Globální světová vláda je fakt

Karel z Čech 88.?.?.?

SVĚT V KOLIZI: Čeká v roce 2009 Spojené Státy totální kolaps?------------- Podle tajné zprávy "CFR" prý ano---------------Ropa zlevňuje, ale na mnoha místech naší planety začíná boj o pitnou vodu-------------------Globální světová vláda je fakt

Politická světová vláda ještě dnes není, ale ekonomická globální vláda bank a nadnárodních konsorcií svět již řadu let drtí. Hovořit proto pouze o nebezpečí je poněkud zpozdilé. Na globální vládě sionisté reálně pracují již přes 200 let. Velmi dobře to napsal Pavel Stankuš v reakci na článek "A nyní za světovou vládu". Na prahu ustavení politické globální vlády nyní stojíme. Poloprovozní zkoušky již běží v EU. Skutečná mocenská elita - bankéři - čisté své řady. Vše je na dobré cestě k plnému nastolení NWO. Jsou připraveny hladomory i epidemie infekčních nemocí. Pro případ nenadálých problémů jsou připraveny i koncentrační tábory. Vše je tedy, jak má být. Jen prozatím vlády některých států dělají obstrukce.

178344

17.12.2008 19:06

Nebezpečí světové vlády existuje

RE: globalwarminghoax

Karel z Čech 88.?.?.?

>Letosni zima zacala neobycejne chladne. Pry tohle je take
>soucasti globalniho oteplovani.

Máte pravdu vodníku. Již začátkem září mi zmrzla rajčata.
A od té doby bylo babí léto až do nedávna. Minulý pátek však napadl první sníh a vydržel až do neděle.
Před začátkem letošní zimy jsem si říkal, že po dvou takových skoro letních zimách už musí konečně přijít zima skutečná, se sněhem a mrazem. Bohužel, jak to vypadá, tak letos zase žádná zima nebude. Jen kalendářní.

>Astronomicke tabulky dokazuji, ze se nic vzlastniho nedeje, ze
>clovek je proti casu pouha jepice.

Z astronomického hlediska se skutečně skoro nic neděje. Rozhodně již bylo mnohem hůř. Zvláště před takovými 4 miliardami let, když pánbůh odděloval vodu od země, probíhala geologická vrásnění a vznikala atmosféra.
Ovšem tenkrát, kromě Adama s Evou v Ráji, na Zemi žádní lidé nebyli a tak to nemělo komu vadit. Pánbůh jistě odfrkoval po namáhavé práci někde pod fíkovníkem na jiné planetě.


>Al Gore ovsem stale dokazuje, ze se nas svet otepluje
Vložený obrázek
To určitě není pracovní oděv z bušistánu. Tam by budil veřejné pohoršení u všech bigótních katolíků i protestantů. V Qebecku by mě to však nepřekvapilo. Frantíci jsou pro každou srandu.

178362

17.12.2008 23:24

Století bankéřů

RE: Ještě do třetice poznámku k tzv. Chazarům

Karel z Čech 88.?.?.?

>dávno před 8. stoletím. Tedy před datem kdy podle
>pramenů teprve v Chazárii vznikali.

>Židé byli ve Střední Evropě rozptýleni už dávno před 8.
>stoletím
>(mimochodem to je datum, kdy se poprvé objevili v Praze), a
>odtud se déle přesunuli i na Východ.

>Čili tvzení, že se najednou
>na východě objevilo 10 milionů Židů považuji za mylné.
>Připouštím
>pouze, že existoval jistý počet smíšených Židů s Chazary,

Podle Ottovy encyklopedie :

V Čechách a na Moravě vyskytují se [Židé] již za prvých dob křesťanských. Celní úmluva Raffelstettenská z r. 904 ustanovuje již cla, která bylo platiti židům na trhu Moravanů. V Praze původ jejich datuje se ještě z dob pohanských. Ibráhim ibn-Jakub jmenuje r. 965 v Praze židy přicházející ze země turecké, t. j. uherské, se zbožím byzantským a arabským, za něž vyměňovali mouku, cín a různé kožišiny. Také kupčili s otroky, jež prodávali Maurům do Španěl a Maďarům do Uher. Postavení jejích bylo celkem příznivé, ale obchod s otroky, jejichž děti podle legend sv. Václav a sv. Vojtěch od nich vykupovali, budil proti nim cit lidu křesťanského. Hlavní osady židů byly v podhradích Pražském a Vyšehradském, obě pak slynuly bohatstvím židovských kupcův a peněžníků, domácích i cizích, již v XI. stol. Bohatství žídův a obviňování do nich vznášená byla příčinou, že Vratislav II. vypověděl je z Čech, ale po nějaké době byl jim povolen návrat za podmínek určitě vyslovených, zvláště že budou podrobeni proti domácímu obyvatelstvu dvojnásobné berni, každý že složí 200 hř. stříbra, žádný že nebude míti majetek větší nad cenu tří domkův a že budou nositi žlutý odznak na rouše svém. Když počaly války křížové, někteří houfové zapadoevropských křižáků táhli Čechami a Prahou, a tu napadali židy, bili je, mocně křtili i obírali, r. 1096 i 1098. Nejsouce knížetem chráněni, někteří [Židé] odcházeli do Polska i Uher, ale z rozkazu knížecího majetek jim vzat. R. 1124, po pádě bohatého žida Jakuba Apelly, který dal se pokřtíti, ale potají k víře své se navrátil, Vladislav I. vydal zákaz, aby křesťané židům nesloužili.

Ovšem domnívat se, že pražští Židé zanechali obchodu a šli se živit obděláváním půdy na Ukrajinu a do Ruska, je jistě naivní.
Ruští Židé, jejich značná část se na přelomu 19. a 20. století přesunula do Polska a do USA, rozhodně s Židy ze střední Evropy mají pramálo společného, kromě náboženství.

178385

17.12.2008 23:54

Nebezpečí světové vlády existuje

RE: Článek je naprosto o ničem

Karel z Čech 88.?.?.?

Článek je o tom, že američané by se měli začít bát, že NWO bude bez nich, resp. že v něm nebudou hrát hlavní housle. Proto ten poukaz na ohrožení amerických hodnot.
Dokud bylo evidentní, že USA budou hlavním světovým četmíkem, bylo NWO v pořádku. Jenže se současnou ztrátou ekonomické síly padá i jejich síla politická. Světový četník je dnes pro USA pouhou vzpomínkou. Po současné krizi zbyde z USA několik třetiřadých států.
Své americké hodnoty světového četníka si američané mohou nacpat do krku. Nikdo ve světě o ně nemá zájem. Pro sionistický kapitál se Amerika stane řadovou kolonií, bez jakýchkoliv privilegií. Proto ten americký nářek nad NWO.

Jenže skutečnost bude poněkud jiná, než si ji současná sionistická elita představuje. Sice to ještě nějakou dobu potrvá, ale současní bohatí elitáři si nakonec svými dolary budou moci jen tapetovat lepenkové krabice, ve kterých budou nocovat. K ničemu jinému jim jejich peníze nebudou. Ovšem ani takový NWO nebude pro Američany nic výhodného.

Tedy v krátkodobé i v dlouhodobé perspektivě pro američany na konci tunelu zvláštní světlo nesvítí.

178388

23.12.2008 18:32

Zažijeme doposiaľ najväčšiu hospodársku krízu

RE: Je ale kardinální otázkou, co bude po krizi

Karel z Čech 88.?.?.?

>Soukromí vlastníci se nejlépe dokáží postarat, aby se
>netunelovalo. Samozřejmě to má nevýhody - odliv kapitálu do
>zahraničí v rámci dividend.

Pane, to máte naučené, nebo jen poslušně papouškujete Klause?
Nevíte náhodou kdo vytuneloval ty desetitisíce eseroček a akciovek? To byly přece soukromé podniky.
Já vám to povím, jejich vlastníci osobně.
A kdopak vytuneloval soukromé kampeličky? Kdo soukromé banky Bohemia, Union bank aj.?
Kdo jiný, než jejich soukromí vlastníci.

Takže vážený pane, přestaňte si z nás laskě dělat srandu. Právě vlastní soukromou firmu vytunelujete nejsnadněji a nejbezpečněji, aniž byste se vystavoval nějakému zvláštnímu nebezpečí.
A proč to ti soukromí vlastníci dělali? No přece proto, aby přišli snadněji k penězům. Postup je velmi jednoduchý a nenapadnutelný. Založíte si několik společností a ty pak zakládají společnosti další generace a ty zase další generace a pak se mezi nimi převádí majetek a peníze tak dlouho, až většina společnosti totálně zkrachuje, naseká nesplatitelné dluhy a několik společností se stane velmi bohatých. Když to uděláte šikovně, a nechlubíte se tím v hospodě, tak vám to nikdo nedokáže, zvlášť, když do hry zapojíte i několik svých příbuzných.

178785

29.12.2008 22:38

Izraelská vánoční nadílka

RE: hodnota nula

Karel z Čech 88.?.?.?

Izrael připravoval útoky půl roku. Již před půl rokem izraelský ministr obrany Ehud Barak z vnuknutí boha věděl, že den před skončením příměří bude izrael letecky bombardovat Gazu, protože Hamas nebude ochoten sjednané půlroční příměří prodloužit.
Odpoledne ve čtvrtek 18.12. už jeho členové (Hamasu) vyslali jedenáct raket Kásam na izraelské území. Izrael dopředu s vypovězením příměří počítal a už ve středu 17.12. bombardoval v Gaze místo, odkud radikálové rakety vystřelují.
Za operací Lité olovo (Cast Lead) izraelských ozbrojených sil proti palestinským cílům Hamasu v pásmu Gazy je dlouhodobá pečlivá příprava, tajná jednání, taktická klamání i zavádění veřejnosti. Dezinformační úsilí podle Izraele splnilo svůj účel, uvedl deník Haarec.

Eretz nás informuje Barak: Vedeme proti Hamasu totální válku; izraelské tanky na hranici GazyZástupce náčelníka generálního štábu Izraelských obranných sil, brigádní generál Dan Harel, sdělil: „Nezasahujeme jen teroristy a odpalovače (raket), ale celou vládu Hamasu a její odbočky. Jsme teprve na začátku bitvy, které nebude ukvapená. Nejhorší není za námi – teprve nás to čeká.“
Ministr obrany Ehud Barak prohlásil: „Operace se bude rozšiřovat a prohlubovat jak bude třeba. Šli jsme do války, abychom Hamasu zasadili těžkou ránu, abychom změnili situaci na jihu.“

Pražský sionistický agitátor - lékař z Nuslí MUDr. Vladimír Daníček - nám zprostředkovává nejčerstvější propagandistické dezinformace : Válka "Olověný cejch" v (G)aze - Reportáž z první ruky

179189

30.12.2008 18:08

Milostný příběh z období holocaustu byl podvod

RE: Zahnily zavan demokracie

Karel z Čech 88.?.?.?

Hoblokaust je třeba podpírat, nikoliv popírat. Jinak z něj peníze nepotečou.

Tu démográcii v bušistánu mají zatím ještě polosvobodnou jen v jistých dosud zákonem nepostižených směrech. Ovšem jistě i na ně dojde, když hydra sionismu dřív nepojde. A ona hned tak nepojde, když je u moci.
U nás mají sionisté démográcii pod palcem, zvláště svobodu slova v sionistických mediích.
Ať už tak či onak, současná démográcie s demokracií mají velmi málo společného.
Svobodu lhaní mají zákonem chránění lháři, ostatní lidé nemají ani svobodu ptání. Respektive existuje svoboda pro zeptání, ale nikoliv už po zeptání.

Položit si otázku, jak by pak vypadaly dějiny Blízkého východu bez Izraele, a odpovědět na to několika samozřejmostmi vyplývajícími z logiky věci, je pro řadu českých příznivců židovského státu projevem antisemitismu. Kdyby to nebylo tak smutné, bylo by to směšné. Podle zákona je to dnes u nás trestné.

179278

31.12.2008 13:20

Milostný příběh z období holocaustu byl podvod

RE: Zahnily zavan demokracie

Karel z Čech 88.?.?.?

>Odsouzení, stejně jako schvalování, je názor. A ten už ze
>své podstaty nemůže být objektivní.

No Koubku, toto byste měl doma v osobním volnu napsat tisíckrát a poslat všem sionistickým udavačským ligám a zvlášť sionistické amazonce Tydlitátce dvojmo.
Jen bych vás ještě nepatrně doplnil Odsouzení, stejně jako schvalování holokaustu, je názor. A ten už ze své podstaty nemůže být objektivní.
Proto v sionisty řízeném demokapitalistickém státě, jakým je i ČR, je odsuzování holokaustu vynucované a schvalování trestně postihované odnětím svobody. Dokonce jdeme tak daleko, že odnětím svobody se u nás trestá i pouhé pochybování o sionisty možná lživě tvrzených skutečnostech a o možná né dostatečně podložených kvantifikačních datech.
V daném případě tedy objektivně je historický holokaust části náboženské a rasové (lze-li ji tak označit) skupiny židů používán jako hoblokaust na dojení goimů. Kdo neskáče s námi, je proti nám a musí za mříže.

Tak nějak jste to Koubku jistě myslel.
Ne, že bych s vámi Koubku v tomto zcela souhlasil, ale pokud takto budete argumentovat proti současným sionistům (sionista = zavilý rasista považující a propagující rasovou skupinu Židů za lidem nadřazenou), tak máte mé sympatie. S těmi rasistickými vrahy se po dobrém nepořídí, jak se ukazuje dnes v Gaze.

179350

05.01.2009 21:18

Připravované demonstrace proti násilí v Gaze v České republice a okolí

RE: Pokud jsou děti palestinských Arabů od mala indoktrinované,

Karel z Čech 88.?.?.?

Gaza jsou lidská jatka provozovaná izraelským dobytkem. Normální člověk něčeho takového nemůže být schopen. Taková zvěrstva proti lidskosti nesmí zůstat nepotrestána.

179727

11.01.2009 22:05

„Ukrajina sa na tento spor pripravovala mesiace“

RE: Jak to vlastně začalo?

Karel z Čech 88.?.?.?

K lisabonské smlouvě přednáška Jany Bobošíkové na VŠTE v čem vidí nebezpečnost této smlouvy pro ČR http://www.youtube.com/watch?v=P1MRiSIHhkg

Ohledně dodávek ruského plynu je diskuze na zdejším fóru
USA začínají rozehrávat ukrajinskou kartu

Zdá se, že plyn hned tak nepoteče Smlouva o plynu neplatí, mírní Medveděv naděje Evropy - Topolánek je neuvěřitelně naivní kecal. On se domníval, že Ukrajina si ke smlouvě jednostranně připojí své dodatky a Rusko s tím bude bez dalšího souhlasit. On snad vůbec nemá tušení, jak se uzavírá smlouva.

Pro EU bude nejvhodnější všechna důležitější jednání vést bez české účasti. S modrou šancí je to blamáž za blamáží.

180600

11.01.2009 22:51

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

Karel z Čech 88.?.?.?

Národ se prodal za 30 korun jako Jidáš říká kardinál Miloslav Vlk. Proč? Protože už 17 let nechce dát katolické církvi katedrálu svatého Víta, nechce dát katolické církvi lesy, pole, budovy a desítky a stovky miliard korun odhadnutých církevních restitucí. Hradu jde hlavně o mamon.

Že hradu jde o mamon a církvi o duši člověka dobře dokladuje skutečnost, že jakmile na krátký čas dostala Svatovícký chrám do držení katolická círvev, ihned začala vybírat za vstup do katedrály stokorunové vstupné. Mamonářský hrad neumí ani pořádně podnikat a proto nevybíral nic. Hloupý český stát již 60 let platí fráterníkům mzdy a na své náklady opravuje a udržuje většinu církevního majetku.

"Írán nebo některé další země také mají také rakety. Myslím si, že obranný systém - odhadnout dráhu té rakety a případně ji zlikvidovat - to je právo každého státu. Právo bránit se." říká kardinál Vlk dne 9.1.2009. [zmaten] Kardinál Vlk je prostě správný neoconský vlčák.

Než takovou chamtivou, prolhanou a proradnou církev, tak jistě raději žádnou.

180604

12.01.2009 15:50

„Ukrajina sa na tento spor pripravovala mesiace“

RE: Z Ruska se stala dospělá a sebevědomá velmoc a to se mnoha lidem na západě nelíbí!

Karel z Čech 88.?.?.?

Je hezké, že naši židé chtějí do Evropny, ale naši podnikatelé by se již měli začít zajímat o to, jak se dostat do Asie. Šanghajská organizace je oproti EU výrazně perspektivnějí, ale pro nás dost daleko. Tam se můžeme uplatnit jen pomocí Ruska, se kterým bohužel již nesousedíme. Ukrajina zdá se bude dělat obstrukce a přes Polsko s Bělorusko to také není právě ideální.

Ukrajina by zřejmě chtěla od Ruska plyn za stejnou cenu, za jakou ho má Bělorusko. O tom se nikde nemluví, že Bělorusko platí 200 dolarů za tisíc kubíků. Jenže to si měl Juščenko rozmyslet před tím, než začal vyzbrojovat Gruzii a než se začal hrnout do NATO.

Naší západní modlou je svobodný ničím neregulovaný trh. Rusko ve styku s námi (západem) se přizpůsobilo a prodává nám ropu a plyn za cenu určenou trhem. Nemá žádný důvod, aby nespřáteleným státům prodávalo za zvýhodněné ceny. Nepřátelským státům přece nemusí prodat vůbec. Je to vyloženě na jeho vůli. I USA mají seznam strategických výrobků, které nelze vyvážet do zemí velmi blízce s USA nespřátelených. Ropa a plyn jsou také strategické suroviny a pokud Rusko v zájmu své bezpečnosti je někomu nebude chtít prodat, tak s tím nikdo nic nenadělá. Jednalo by stejně, jako dnes jednají USA. Tedy nic by mu nebylo možno vytknout.

Kvikot Ukrajiny a europolitiků je proto jen licoměrnost. Nechce-li Ukrajina kupovat od Ruska, ať si na svobodném trhu koupí jinde, kde jí prodají. Na svobodném trhu je mojí věcí komu a za kolik budu chtít prodávat a toho, kdo kupuje, kolik je ochoten zaplatit. Nikomu třetímu do toho nic není, zejména není oprávněn kohokoliv nutit, aby prodal, když prodat nechce nebo aby prodal za konkrétní cenu.

Že popa, plyn neboi rakety s jadernými hlavicemi ve skutečnosti nejsou stejný druh zboží, jako housky na krámě, chápeme jistě všichni. Ovšem jak se který vedoucí politik západu rozčiloval, když se ropa prodávala za 147 USD? Bylo ticho po pěšině, protože cenu určovaly americké olejářské korporace. Tak proč dnes licoměrníci ohledně ruského plynu tak piští?

180672

12.01.2009 19:11

Zákon a tradice

RE: Co se má stát, se stane...

Karel z Čech 88.?.?.?

>kdy jednoznačně celému Vesmíru dosvědčíme, že bez Boha to
>prostě nejde.

Já bych byl pro to, abychom dosvědčili, že "bez Boha to nejde a s Bohem už vůbec ne".

Dva tisíce let se tady lidstvo plácá s nejlepším Bohem - s tím naším, křesťanským - a jsou za ním jen hromady mrtvol a nezměrné lidské utrpení národů. Mnohé americké a africké národy byly zcela vyhubeny nebo zdecimovány tak, že jsou z nich jen na okraji společnosti žijící zdrogované trosky. A to jen kvůli chamtivosti nadšených božích bojovníků.
Jsou i jiní Bohové a náboženství, působící kratší nebo delší dobu - a výsledek jejich snažení je velmi podobný. Třeba takový judaismus, který si připisuje přes 5 tisíc let historie, dnes předvádí své výsledky holokaustem v Gaze. Jsou samozřejmě náboženství a Bohové i méně krvelační - hinduismus a zejména buddhismus a jeho odnože. Ovšem ani Indie před vpádem muslimů se neobešla bez válčení a bez otroků.

Moderní doba bezbožníků přináší nejkrvavější války s největším počtem mrtvých, jak to nové technologie umožňují a největší a nejintenzívnější drancování cizích zemí a obyvatelstva.

Úloha Boha se v těchto souvislostech zdá být jen okrajová, přestože mnohé války byly vyloženě náboženské. Bůh v těch válkách se jeví jen jako záminka k napadení souseda za účelem získání kořisti či k získání většího životního prostoru.

Byl-li jaký Bůh, tak své dílo k obrazu svému, vytvořením hamižného, krvelačného a mocichtivého člověka zpackal. Takový stvořitel i s celým svým dílem nemá nárok na život na slunci. Vytvořený zmetek i se svým neumětelským původcem patří na smetiště.

Právní systémy máme v zásadě dva. Anglosaský, založený na tradici a precedentech, kde soudce právo nalézá podle dříve rozhodnutých kauz a systém kontinentální, založený jen na psaných zákonech, který se rychleji přizpůsobuje požadavkům těch, kteří momentálně vládnou. Je to obsáhlý systém, jak současná euroústava ukazuje, značně náročný na množství předpisů. I ten strnulý anglosaský musí být psanými zákony doplňován, aby právní řád šel s dobou.

Mohlo by se zdát, že anglosaský systém lépe vyhovuje tradici, za staletí své platnosti vešel do podvědomí lidí a tedy mohl by být jednodušší. Opak je však pravdou, jak američtí advokáti svými příjmy dokazují. Je třeba znát množství historických rozsudků.

180706

12.01.2009 19:13

Zákon a tradice

RE: Co se má stát, se stane...

Karel z Čech 88.?.?.?

pokračování

Nově vytvořený právní řád by mohl být přehlednější a jednodušší, zbavený kauz již nepoužitelných. Jenže jak již zjistili socialističtí ekonomičtí plánovači, nelze vymyslet tak dokonalý systém plánu i práva, který by pokryl život v jeho různých podobách a potřebách. Tedy ať již zvolíme systém takový či makový, vždy bude mít daleko k dokonalosti. Samozřejmě o to dál, o co zkorumpovanější politici se budou podílet na jeho tvorbě, jak nám náš parlament v praxi dokazuje.

Tedy je problém, jak má moudrá mocichtivá hlava zařídit, aby opratě na řízení vzdorovitého lidu dělného nejlépe fungovaly. Jedině vytěsněním vzdorovitosti, neposlušnosti a samostatného myšlení u těch, kteří k myšlení za lid nebyli vyvoleni.

Pak je zde ještě jedna další okrajová možnost, nechat na lidech, aby si své záležitosti obstarávali sami podle jen velmi obecně stanovených pravidel. Tím se však mocichtiví zbaví své moci, což však rozhodně není přáním vyvolených zástupců. Vždyť by pak skoro neměli komu vládnout a hlavně, nikdo by je nepotřeboval.

180708

12.01.2009 19:58

Zákon a tradice

RE: Co se má stát, se stane...

Karel z Čech 88.?.?.?

S tím, co napsal pan Radim, pane Petře souhlasím. Jen nechápu, proč do toho pletete nějakého Boha.

Rovněž chápu nebo aspoň předpokládám, že ve své poznámce jste neměl na mysli Boha dosud na Zemi fyzicky nepřítomného, ale spoléháte na Boha, co přijde v r. 2012. [smích]

Jenže to, co se právě děje a bude v dohledné době následovat, je podle mě kauzální následek dosavadní činnosti lidstva, bez ohledu na existenci či neexistenci nějakého Boha či na příchod jakýchkoliv mimozemšťanů či přílet dosud tajného kosmického tělesa. V tom se spolu neshodneme, přestože ty děje budoucí vidíme velmi podobně. Právě proto se navážím do vámi očekávaného Boha. Přece nechcete, abych se navážel přímo do vás? Váš Bůh je nám oběma v tomto pomůckou a prostředníkem.
[smích]

180715

12.01.2009 22:04

Zákon a tradice

RE: Co se má stát, se stane...

Karel z Čech 88.?.?.?

Pane Petře, máte pravdu, že dnes je mnoho bezbožníků. Ovšem byl snad dřív svět lepší, když prakticky všichni lidé věřili v Boha Krista? Zabíjeli se snad navzájem lidé míň? Bylo miň loupeživých křižáckých výprav? Byli snad lidé k sobě tolerantnější a ohleduplnější, když své odpůrce zapalovali na hranicích nebo věšeli na kříže? Pomohl snad někdy v minulosti Bůh lidem nahnaným do kostela, když vítězové kostel zapálili?

Ani po nich nevzdech, jako nevzdechl židovský Pánbůh po židech, kteří trpěli a umírali v nacistickýchj koncentrácích, a jako dnes muslimský Pánbůh nijak nepomůže lidem umírajícím v Gaze, vražděným nejmodernější americkou vojenskou technikou. Boží láska, Boží pomoc, jsou jen nadějí slabých, nadějí, která umírá poslední. Podstatně víc než Boží láska by dnes Palestincům pomohli moderní rakety a letadla, kterými by mohli ztrestat vraždícího agresora.

V místě, kde není Bůh, si lidé musí pomoci sami. V tom je naděje. Že lidé pochopí, dají se dohromady a se zločinci se společně vypořádají. Je to obtížné, ale není to nemožné. Zaostalý hospodářsky zničený Sovětský svaz dokázal vyhnat moderně vyzbrojenou německou fašistickou armádu, dokázal během několika málo let ve vojenské výzbroji dohnat USA, které na válce nesmírně zbohatly. Stálo to mnoho utrpení a obětí, ale podařilo se. I Palestinci svůj boj nakonec vyhrajou a izraelské nacisty ze své země vyženou. Svůj boj proti nesmírné přesile vyhrávají i Afgánci i Iráčané. Den zúčtování nepochybně nastane.

V těch starých knihách je moudrost mnoha generací. Nic, co by komukoliv "spadlo shůry". Jen moudrost umožňující lidem přežít, formulovaná v souladu s obecným názorem své doby, v souladu s tehdejšími poznatky a zkušenostmi. Však také sám obsah Bible říká, že je to několik desítek knih různých autorů. Racionální Bůh by přece poskytl jednu jedinou knihu, neboť více knih dává více možností vzájemných rozporů.

Ovšem není smyslem této diskuze, abych já vás přesvědčoval o neexistenci Boha a vy mě oi jeho existenci. Pokud chcete na toto téma diskutovat, navrhuji přejít na zdejší diskuzní fórum.

Ptáte se, odkud kdo bere sílu to vše zde žít a přežít? Za sebe vám odpovím - z moudrosti našich předků. Ti přece svým slovníkem (poplatným době) říkali : Přičiň se a Pámbůh ti pomůže. Když se člověk přičiní, tak ani žádnou pomoc od Pánaboha nebude potřebovat.

Nebo : Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. I lidská spravedlnost mele pomalu, jak vidíme v Afganistánu, v Iráku a jinde, mele jistě. Agresora semele. Ty státy existují již tisíce let. Nějakých 5 či 10 let je v jejich historii jen nepatrný okamžik. Budou jistě existovat dál i když supervelmoc několika posledních desetiletí zanikne. A že zanikne již brzy, o tom se jistě nemusíme navzájem přesvědčovat.

180725

15.01.2009 14:18

Jana Bobošíková - projev k předsednictvu

projev Bobošíkové : Nutné zlo je alibi zbabělců

Karel z Čech 88.?.?.?

http://www.youtube.com/watch?v=GZaTizwbXpM&feature...

181096

16.01.2009 12:56

Kyjev oplácí vymražováním Krymu

Psalo se v posledních dnech

Karel z Čech 88.?.?.?

o tom, že Ukrajina má plné podzemní zásobníky, dost plynu si také sama vytěží na svém území a navíc, když Rusko na chvíli pokusně plyn pustí, tak si přikrade. Tedy Ukrajina nemá žádný vážný důvod, aby domácnostem plyn nepouštěla. Při částečném omezení plynu pro průmysl by ji plyn bohatě vydržel do jara, kdy již nebude třeba v domácnostech moc topit.
Zdá se tedy, že záležitost s plynem je ze strany Ukrajiny zamýšlena jako dlouhodobá asi i vnitřní válka. Pro nás je otázkou, kdo proti komu? To se asi hned tak nedozvíme. Ukrajinští politici - Juščenko a Timošenková patrně nejsou ti hlavní hráči.

Pro evropské státy z toho plyne jediné - že během nejméně letošního jara se v některých státech lidé moc neohřejí a ekonomika bude ještě víc váznout, pokud Rusko nepustí na Ukrajinu plyn zadarmo. Současná hospodářská krize je zlá věc a někteří lidé na Ukrajině patrně našli způsob, jak na ní moc neprodělat, naopak spíš ještě vydělat.

Když můžou evropské státy nacpat miliardy eur do židovských bank, tak proč by nemohli stejným způsobem sanovat i Ukrajinské pracháče? Není to logická otázka? Politicky se tedy nyní EU může přetahovat s Ruskem, kdo bude Ukrajinským mafiím platit - zda Rusko plynem zdarma nebo EU penězi.

181184

16.01.2009 13:43

Slovenská dialektika izraelsko-palestínskeho konfliktu

RE: Skvělý článek

Karel z Čech 88.?.?.?

Souhlasím s vámi až na tu zmínku o íránském jaderném programu. Teď již snad by mohlo být každému zřejmé, že íránské jaderné elektrárny jsou jen zástupný důvod. Primární je ovládnout Írán politicky i ekonomicky a tak se zbavit nespolupracujícího perspektivního konkurenčního hráče ze strany západních vyspělých států.

Nebude-li íránský jaderný program, tak se jistě najde něco jiného, co v očích veřejnosti ospravedlní zničení Íránu. V muslimském Íránu je velmi obtížné zorganizovat barevnou revoluci. Problémem je tam i zorganizování občanské války. Nejsou na to vhodní lidé, které by íránci přijali. Proto nic jiného, než jeho zničení nepřipadá v úvahu. Postup je nasnadě. Oslabení hospodářskými sankcemi a nakonec jeho vojenská likvidace. Jedinou nadějí Íránu je Šanghajský spolek států, který se dosud jednoznačně nevyjádřil.

181198

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Káva pro Zvědavce

41

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 80 čtenářů částkou 14 452 korun, což je 41 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Majitelé lesů raději zakáží cyklistům vjezd do lesa úplně19.10.21 20:20 Česká republika 0

Americké vojenské biologické laboratoře v Kazachstánu19.10.21 18:59 Kazakhstan 0

Evropská agentura pro léčiva zahájila hodnocení vakcíny společnosti Pfizer pro děti ve věku 5-11 let19.10.21 09:23 Evropská unie 0

Krize toaletního papíru!19.10.21 08:31 Česká republika 4

USA jsou připraveny posílit obranné schopnosti Gruzie - šéf Pentagonu přijel do Tbilisi18.10.21 09:21 Gruzie 2

Fauciho jedy18.10.21 09:16 USA 2

Kanadská provincie vydala nová pravidla COVID, která umožňují vládě zabavit soukromý majetek17.10.21 18:30 Kanada 2

„Tak to ne!“ Povinné vakcíny narazily na vážný odpor. Hnízdil spustil kanonádu17.10.21 17:46 Česká republika 1

Volby, AfD naletělo šmejdům17.10.21 04:52 Německo 1

Od severu k jihu je Itálie zablokovaná16.10.21 19:43 Itálie 2

Slovinský premiér označil poslance Evropského parlamentu za "Sorosovy loutky"15.10.21 19:07 Slovinsko 4

Do Tatier už len elektromobilom?15.10.21 19:04 Slovensko 5

Izrael zaútočil na Sýrii pod krytím dopravních letadel15.10.21 18:55 Sýrie 0

Hlavní vražedný nástroj v britských nemocnicích15.10.21 18:39 Británie 0

Pilot zemřel při letu několik dní po očkování15.10.21 10:38 USA 3

Roušky všude a restaurace jen pro očkované. Vláda po volbách zvažuje zpřísnit opatření14.10.21 17:03 Česká republika 2

Osoby s vagínami14.10.21 13:29 Neurčeno 3

Plyn čerpaný do evropských zásobníků klesl na minimum13.10.21 17:33 Evropská unie 2

Policie Feriho stále nevyslechla13.10.21 12:48 Česká republika 1

Analýza českého MZ : Nejvíc příznaků covidu a úmrtí tento rok na covid je u lidí po první dávce očkování!13.10.21 12:09 Česká republika 7

Měnové kurzy

USD
21,92 Kč
Euro
25,50 Kč
Libra
30,27 Kč
Kanadský dolar
17,75 Kč
Australský dolar
16,40 Kč
Švýcarský frank
23,76 Kč
100 japonských jenů
19,18 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,57 Kč
100 maď. forintů
7,03 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
30,92 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 823,86 Kč
1 unce stříbra
523,16 Kč
Bitcoin
1 371 716,72 Kč

Poslední aktualizace: 19.10.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 69 805 822