Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané svatoslav.butora

Nalezeno 130 příspěveků, 110 různých IP adres

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

02.08.2019 10:11

Obrovský brazilský zločin proti lidskosti, Bolsonaro se rozhodl zničit Amazonii

Svět lidí a svět hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Ničení Amazonie je další etapou ničení Země. Téměř všechny zdroje regenerace atmosféry Země - plochy oceánu a moří a plochy orné půdy s celým ekosystémem řas a mikroorganismů; a též plochy lesů a pralesů - jsou těžce znehodnoceny a znehodnocovány přispěním hloupých technologií jejich používání a využívání a zejména jejich destrukcí hrabivými údajně "nadnárodními světovými" firmami. Je třeba připomenout, že činností těchto "firem" byly v poslední době vykáceny statisíce km2 ploch pralesů v jihovýchodní Asii kupř. v překrásné Malajsii a nádherné Indonésii a tyto plochy byly pak osázeny palmou olejnou. Vše se dělo s podporou tzv.EU a tzv.OSN/UN/ z "ekologických" důvodů... Přičemž je potřebné připomenout, že schopnost regenerace atmosféry a schopnost pohlcování uhlíku (CO2) je u pralesních panenských systémů 9-10 krát větší, než u těchto kokosových plantáží. Pochopitelně, na své si při tomto drancování Země přijdou těžařské "nadnárodní firmy".
Tento systém drancování ekosystému Země mají tyto "nadnárodní" firmy uskutečnit také v Brasilii a celé Amazonii. Za tím stojí zejména USA-kapitál.
Tuto zločinnou politiku USA a spol. s podporou Agend tz.OSN a s podporou nehanebné "zelené politiky" tzv. EU (jak to již tato tzv.EU prokázala v jv.Asii) s velkou reklamou dále rozvíjejí přes politiku dotací zaměřenou proti emisím CO2 tj. proti používání uhlíkových zdrojů energie.
Podporují likvidaci regeneračních systémů Země (ničení lesů a pralesů, ničení půdních ekosystémů) a pak téměř s pláčem žádají po vládách příspěvky na anti-uhlíkové politiky! Tito hlupáci s velkým mocenským vlivem obsadili téměř všechny řídící a mocenské posty v zemích tzv.Západu. Tito hlupáci v těchto postech chtějí dosáhnout globální moc nad celou jimi zdevastovanou Zemí a chtějí v tom dále pokračovat z "ekologických a demokratických" důvodů!
Tito hlupáci ve vládních establishmentech tzv.Západu jsou škůdci Země. Podle toho je potřebné se k nim zachovat a jejich tzv."ekologické" politiky odmítnout. Jejich tzv."politika" nemá žádnou prorůstovou hodnotu. Nemá žádnou hodnotu,,, a když, tak jenou takovou, jakou má parasitický hmyz, kupř. kůrovec. Přeji hezký den...

372861

08.08.2019 08:14

Zelenského dilema

Svět lidí a svět hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Pro to, aby se prostředí Země změnilo na prostředí, ve kterém má život a budoucnost smysl je kromě jiného potřebné, aby USA a spol. přestaly uskutečňovat darebáckou světovládní politiku a politiku loupení a bezpráví. Je potřebné, aby USA a spol. přestaly v očerňování a zotročování systémů svobodných a svobodymyslných lidí a národů a aby opustily ty země a národy, ve kterých se lstí a vojenskou silou zmocnily patronace/nadvlády. To platí i ohledně Ukrajiny. Gangsterský způsob "vládnutí" establishmentu USA a spol. je hlavní překážkou pro to, aby budoucnost a používání rozumu ve světě a také na Ukrajině mělo smysl. Používání otrokářské démo(n)kracie ve spojení se všechno skenujícími IT systémy a vojenskou silou je základem pro rozvoj beznaděje. Tzv. "Zelenského dilema" je též dilema celého světa, která je založena na neustálém překrucování reality a pravdy podle vůle darebácké vlády USA a spol. Dělat rozumnou politiku a žít vedle USA a z USA vládnoucích gangstrů je skutečné dilema.

372951

21.08.2019 08:47

EU a zdravý rozum

Svět lidí a svět hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Nejenom bláznivé "řízení" v oblasti železářství, ale též bláznivé "řízení" ekologických souvztažností ve světě a bláznivé usilování USA a spol. v oblasti "řízení" tzv. "globalizace všeho" ukazuje a předvádí moc bláznů, kteří se téměř v celém světě dostali a dostávají do řídících struktur společenství lidí, která pro tyto rozumem neobdarené bláznivé "globální" mocenské struktury neznamenají nic - jenom "trh". A čím více mají moci tím více "trhají". Je nejvyšší čas zastavit pažravé nenasytné "trhání" života, struktur života a trhání celé Země těmito globálními blázny. Rozum a svět hodnot, ke kterým se lidstvo za těžkou cenu ve své historii dopracovalo přímo vede k rozhodnutím vymanit se z objetí této globální ztráty soudnosti, která je hlavní nosnou ideologií globálních mocichtivých bláznů. Řešení je říkat NE tzv.Europské Unii, říkat NE USA a spol. a říkat NE jejich služebním společníkům i z Číny, atd. Řešení je zrušit bláznivou strukturu celé tzv.EU a nebýt její součástí. Každý stát se musí vrátit k používání svého vlastního kolektivního národního rozumu a společenského vědomí. Bláznivá pavučina pavouků z Bruselu, ale též pavoučích struktur globálních pavouků v tzv.OSN a v USA a spol. používání rozumu ničí a blokuje.

Tzv. EU a USA a spol.a ani tzv.OSN nemůžou nahradit svobodnou vůli a rozum národů, protože přijaly globální moc za svůj cíl a tak se staly nositeli globální ztráty rozumu. Svět lidí a svět hodnot je s uvedenými entitami neslučitelný. Ten globální svět globálních pavouků bez rozumu je slučitelný pouze s otrokářským zřízením starých říší Babylonie a Říma.

373151

26.08.2019 17:18

Poslední západní impérium?

Hranice jsou dobré

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Svět tzv."Západní civilizace" je uspořádán od počátku svého etablování se na principech nenávisti a podmaňování a loupežení. Sem tam se objevila nějaká ta ideologie obhajující humanismus a vyšší principy lidskosti. Na počty vražděných lidí a obětí systémů světovládního "amerického snu" to nemělo a nemá téměř žádný vliv. Působení tzv. židovského a tzv. křesťanského a tzv. mohamedánského náboženství má na světovládce ve službách Smrtihlava vliv jako bzučení ovadů - tz. vliv je pražádný až nulový a spíše se jedná o divadelní show.
Vliv "mírumilovné tzv. OSN/UN je směšný a morbidně falešný.
Jediný kladný vliv na udržování smířlivého stavu ve světě má Rusko a Ruská Federace a také ČLR a Indie a ještě několik národů, ve kterých touha po cizích zdrojích nepřevládla nad poznáním, že jsme lidé z jednoho druhu a že jsme byli stvořeni a obdaření rozumem za jiným účelem, než za účelem podmaňování a loupežení a vraždění jiných lidí a národů.
Proto je dobré si uvědomit, že za současné situace je politika tzv.globalizace zcestná a šílená a že udržení hranic mezi národy slouží vývoji civilizace a života a že je dobré je mít. Respektování hranic mezi národy je projevem slušnosti a civilizovanosti. Hegemonie USA a spol. a celého tzv.Západu" se vysloveně projevuje jako anticivilizační degradační cesta do pekel a nicoty. Také falešná zparchantělá OSN/UN naprosto ztratí jakýkoliv význam bez existence svobodných národů a zemí, které si váží svých hodnot a hranic.
USA a spol. si svých hranic a hranic národů a států neváží. Proto nemají žádnou hodnotu.
Hodnoty "Západu" názorně ukázal Vůdce konvoje koalice poslušných a ochotných nohsledů při svém pokusu "koupit" Grónsko... Hranice jsou dobré.

373221

27.08.2019 09:37

Staronová strategie USA vůči Rusku

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Po uvědomění si toho na jakém základě a z jakých zdrojů předmětná morbidní strategie vlády USA a jejich tvůrců vychází/pochází je možné konstatovat, že je to ničím nezdůvodnitelná strategie bezbřehé nenávisti typu Mein Kampf. Vláda USA a její tvůrcové jsou naplněni ideologií nenávisti vůči Rusku a Východu Země, ale též proti všem národům Země do té míry, že Země jako Živý Organismus má plné oprávnění k tomu, aby tuto šílenou a k životu Světa Lidí a Života Země nepřátelskou entitu s pracovním názvem "USA" pohltila a z povrchu Živé Země odstranila. Nebudou mít pomocníka stejně jako rakovina. Vláda USA a její tvůrcové jsou sami pro sebe největší sebezničující silou. Svět kapitálu jejich vlastní zásluhou ztratil veškerou cenu/hodnotu. "Správcové" kapitálu zapláčou...

373236

29.08.2019 18:34

Amazonie v plamenech

Regenerace atmosféry bez fotosyntézy neexistuje

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Přikládám údaje o výkonnosti fotosyntézy z odborné literatury:
Vědec Jan Dorst (Francie) uvedl v knize Ohrožená příroda z r.1978 (v českém překladu zveřejněno r.1985) následující odborné údaje o vlivu zelených rostlin (tj. rostlin vybavených chlorofylem) tj, o vlivu fotosyntézy na atmosféru:

- oceány: vážou uhlík (C) v množství 3,75t/ha/r a uvolňují kyslík (O2) v množství 10,00t/ha/r

- lesy : vážou uhlík (C) v množství 2,50t/ha/r a uvolňují kyslík (O2) v množství 6,67t/ha/r

- půda : váže uhlík (C) v množství 1,48t/ha/r a uvolňuje kyslík (O2) v množství 3,95t/ha/r

- stepi : vážou uhlík (C) v množství 0,35t/ha/r a uvolňují kyslík (O2) v množství 0,93t/ha/r

Tyto průměrné hodnoty ve vztahu k ploše celé Země jsou na výměrách ploch pralesních ekosystému mnohonásobně vyšší.

Ti, co tvrdí, že uhlík zachycený fotosyntézou zpětně oxiduje na CO2 mají pravdu jen částečně. Asi 25% zachyceného uhlíku (C) se dostáva na velmi dlouhá období mimo uhlíkový oběh/cyklus. Destrukce fotosyntézy a jejich živých systémů (oceánskych ploch, ploch lesů, orné zemědělské půdy a ploch stepí) zabraňuje regeneraci beztak silně znečištěného životního prostředí. Bez fotosyntézy životní prostor na Zemi nebude.

V jihozápadní i jihovýchodní Asii statisíce km2 pralesů padly za oběť plantážím palmy olejné - jak jinak- ve jménu ekologie. Přičemž výkonnost fotosyntézy na plochách kokosových plantáží je téměř 10x nižší než výkonnost fotosyntézy původních pralesních ekosystémů. Přičemž táto environmentální destrukce byla provedena pod přímou patronací tzv. OSN/UN a tzv. EU (zelená politika).

Je zřejmé, že hlas proti destrukci Amazonie z tzv. OSN/UN opět nezazní. Je to přímý dopad globalizace globální moci globálních parchantů. A to platí i pro oblast nezákonné z OSN/UN řízené politiky imigrace a schvalování téměř všech zločinných válek, které generovali a generují USA a spol. To všechno spolu souvisí - i degenerovaná světovláda i degenerace environmentálního prostředí Země.

373282

02.09.2019 22:31

Komu dnes vadí maršál Koněv?

Diskuse o konci civilizace

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě pod patronací tzv.USA a spol. a jejich pána a Vládce Temnoty Monstra "Minotaura". "Minotaurus" si v dávnych dobách žádal oběti živých lidských duší. Ono to Monstrum se v každé etapě dějin zatím vždy projevoval(o) stejně jako i dnes. Opět si připravuje krvavou obětní scénu v podobě nové světové války. Jeho služební sluhové (tzv.USA a spol., tzv. EU a spol.) se ze všech sil snaží, aby tuto hromadnou vraždu, kterou celá léta a zejména od časů darebáckeho Minotaurova sluhu Obamu připravují na vrub nenávisti vůči Rusku a Východu Země vygenerovali za každou cenu...
Do rituálu sluhů Minotaura/Smrtihlava nebo zkráceně Satana patří i provokace s památkou na naše osvoboditele z jeho zrůdné moci v r.1945. Z území Ruska byll vyhnáni i Francouzi (Napoleon) i Němci (Hitler) a budou opět vyhnáni i dnešní jejich následovníci, kteří (zdá se) opět zapomněli, že krást cizí území a generovat války pod jakoukoliv "demo(n)kratickou" záminkou se nemá. Proto pod vedením "Minotaura" vytvořili nástupiště proti Rusku a Východu Země v podobě tzv.EU. Proto se na celém tomto teritoriu tzv.EU rozmístňují "mír ochraňující" síly tzv.USA a spol. Sluhové Smrtihlava zapomínají, že "Minotaurus" nemá vlast. Jeho konečným temným cílem je konec civilizace.

373410

09.09.2019 09:50

Pod „ochranou“ amerických jaderných zbraní v Evropě

Přirovnání

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. To co USA a spol. páchají na sobě a na celém světě s těmi jejich sparchantělými názory a politikou světovlády se dá přirovnat ke kůrovcové kalamitě. Jenom žerou a žerou a destruují svět a celý jeho environmentální systém. Téměř všichni vůdcové a představitelé USA a spol. a jejich establishmentů mají jejich mozek/myšlení napaden kůrovcem světovládního idiotismu. Ten kůrovec v jejich hlavách se řídí ideou sebezničení a zničení světa za každou cenu. Jejich vůdcové a celý establishment jsou rozežráni zevnitř tímto kůrovcem, který z nich udělal světovládní idioty. Všechno dobré, co vytvořili lidé Ameriky tito jejich vlastní američtí kůrovci/idioti ve vedoucích pozicích ničí a dá se říct, že již nevratně zničili ... pokud se ochránci života přímo v USA přímo nepostaví proti jejich vlastnímu systému, který vytvořili tito jejich kůrovcem napadení a démo(n)kratickým systém k moci dosazeni všežraví kůrovci...

373545

09.09.2019 15:44

Pod „ochranou“ amerických jaderných zbraní v Evropě

RE: Přirovnání

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Máte pravdu, jsme na jedné lodi... a proto, i když se "navážím" do USA a spol., tak to dělám s motivací, aby oni sami učinili ten restart bez válečného běsnění na základě uvědomění si své lidské podstaty. Na začátek by stačilo začít s odstraněním napadení jejich myšlení "kůrovcem".

373550

09.09.2019 15:50

Pod „ochranou“ amerických jaderných zbraní v Evropě

RE: Přirovnání

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. S těmi známými a skrytými loutkovodiči na cestě do pekel neexistence máte pravdu. Pravdou také je, že když USA a spol. provedou uvnitř svých struktur restart od válečného běsnění k lidskému pohledu na Svět Lidí, tak loutkovodiči budou smeteni do neexistence a Svět Lidí vč.USA zůstane naživu.

373551

14.09.2019 14:10

Alan Kurdi jako symbol

Svět lidí a svět hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Celou tragédii je těžké komentovat bez toho, aby se nezdůraznila příčinná souvislost s autory celosvětové krize mezi světem "bohatých" a "chudých" a příčinná souvislost mezi největší "vyčuranou" světovou organizací, která tento tragický směr vývoje celosvětově řídí a podporuje. Je to tzv.OSN/UN/, ze které je primárně generovaná celá "vyčuranost" řízené i neřízené imigrace. Tato poloviční služka USA a spol. a služka nadnárodních světovládních entit schvaluje téměř všechny války, které si USA a spol. usmyslí a generuje sekundární nenávist a migraci a "pomoc" dětem ze zemí, ve kterých předtím odsouhlasila válečné operac... V Evropě je největší služkou této špinavé firmy (OSN/UN) Velká Německá Černá Paní a mohamedánská aktivistka Merkelová a tzv.EU, což již dnes není pravda ani jenom v jejím názvu... .

373630

19.09.2019 11:26

Vzdělávání je problém?

Svět lidí a svět hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Ti, co plánují svou existenci jako nad- lidé sedící na vrcholcích démonkratické globální nadvlády nad Světem Lidí jsou "vzorem" nemyslící neinteligentní a nevzdělané grupy, která destruuje nejenom svět a Svět Lidí, ale též jimi ovlivněnými procesy fungování Země jako celku. Zářivým příkladem je v současnosti proces deformování myšlení který je řízený OSN/UN/ a jehož výsledkem je řízená imigrace a zářivé výchovné působení svaté Gréty.
Řešení spočívá v odmítnutí šílené globalizační politiky a postupné obnovování maximální možné soběstačnosti národů a států bez zhoubného působení a vlivu nemocné OSN/UN/. Svět hodnot a hodnota tvořivého myšlení jde ruka v ruce se soběstačnosti jednotlivých národů a států a v rámci tohoto procesu spočívá i na maximální možné soběstačnosti jedinců.

373681

23.09.2019 13:36

Opravdu chceme zpět feudalismus v plné parádě?

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Celá diskuse na předmětnou tému velice diferencovaných potřeb nad-lidí a ne-lidí a Světa Lidí se dostala a dostává do fáze diskuse o konci civilizovaného vývoje lidstva kvůli tomu, že žádná rozhodující entita nepojmenovala příčinu všeobecné degradace myšlení a koncepce vývoje. A tou příčinou je to, že "ryba smrdí od hlavy". Tou "smrdící hlavou" je globalizační "politika" vlád USA a spol., "politika" EU-monstra a spol., a souběžně "smrdící hlavy" jejich "služky" tzv. OSN/EU. A v tom "smrdícím orchestru" světovládních smrdících globalizačních "hlav" o své místo nechtějí přijít ani přikyvující hlavy Vatikánu a spol. a hlavy odvozující svou "autoritu" od Mohameda. V tomto "smrdícím orchestru" sparchantělých entit se pravda a cesta k lepší dobré budoucnosti najít nedá.
Svět kapitálu se vyvíjí v hlavách těchto entit jako rakovina. Řešení je možné hledat v odstranění "globalizačního smradu" a v odstranění tzv.OSN/UN, aby se jednotlivé státy a národy (a tudíž i jedinci) mohly vyvíjet cestou vlastní možné dosažitelné soběstačnosti. Tím by se obnovila soutěž mezi státy a národy i jejich vnitřní obnova k odpovědnosti. Celý svět kapitálu ztratil hodnotu. Nevyvíjí se. Je mrtvý. Smrdí od hlavy.

373748

28.09.2019 13:17

Proč ten údiv?

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Nejdřívě chci poděkovat autorovi článku za přesně a pravdivě formulované teze a za pravdivě formulované teze k vyře-šení skutečně hrozícího ohrožení ze strany světovládního Minotaura v zastoupení těžce nemocné tzv.OSN/UN/ a tzv.EU a jejich zástupní mocenské ideologie presentované ideologií středověkého náboženského/politického "islámu". ! Ne rozum, ale náboženský/politický islám má ovládat Svět Lidí!

Má smysl proti systému globalizační/globální idiokracie řízené světovládními idioty, kteří jsou řízeni "kůrovcem" usazeným v jejich smrdících globálním Smradem Smrti napadených hlavách povstat a odmítnout vše, co od nich vzešlo. To nevadí, že naši vlastní představitelé se v rámci svých diplomatických misí chodí tomu Minotaurovi v sídle tzv. OSN/UN/ a v sídle tzv.EU jezdí a chodí se jim "poklonit". To nevadí, že mezi posledními co tak udělali byli Mrs.Čaputová a Mr.Babiš. To je jenom hra o přežití. Skutečný vývoj směruje podle dobře analyzovaných státotvorných myšlenek autora článku k odstranění i tzv.OSN/UN/ i tzv.EU. Je jasné, že celé to šílené dění v těch Minotaurových entitách mají pod pěčlivou kontrolou mohamedáni s jejich Velkou Černou Německou Paní a mohamedánskou aktivistkou Merkelovou a též ty usměvavé služebnice Mohameda, které provázejí svatou Grétu na půdě trůnu Minotaura v tzv.OSN/UN/. Má smysl proti tomuto směrování vývoje civilizace Světa Lidí povstat.

373827

04.10.2019 08:00

Reakce na pokus demokratů obvinit Trumpa

Svět lidí a svět hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Pro Svět Lidí jsou důležité mravní a rozumným čistým způsobem obhájitelné hodnoty, které jsou základem pro vývoj souvztažností potřebných pro udržení společenství vlastního národa a ostatních národů v přátelském stavu na cestě do dalších dnů a do smysluplné budoucnosti.
To,co je založeno na nenávisti k jiným lidem a jiným národům nemá žádnou trvalou cenu. Svět ve kterém má dominantní postavení systém vládnoucího establishmentu USA a spol. je založen na nenávisti a potřebě "mít nepřítele". Tento svět USA a spol. nemá cenu a nemá žádnou hodnotu pro budoucnost. Je to mrtvý systém a tvoří i pro samotné USA a spol. i pro svět jenom trápení a problém, jako s touto bezcennou "mrtvolou" žít a vycházet. Ve stejném stavu zániku je i "vznikající" mrtvolný systém tzv.EU, který se tváří jako by mu patřila budoucnost, ale ve skutečnosti vzniká na půdorysu vztahů mrtvé Velkoněmecké Říše a staré mrtvé Říše Římské. Když Svět Lidí nemá v tom moderním mrtvolném vývoji zaniknout, je potřebné celkem vážně definovat systém hodnot, který má a bude mít pro Svět Lidí a pro život Světa Lidí význam. V každém případě význam nemají monstruózní globální struktury (pyramidy moci), které ničí a zastavují vývoj a soutěžení a myšlení a které dělají z lidí otroky globální pyramidy moci, o kterou v první řadě i ve vztazích mezi republikány a demokraty v USA. Pán Saker má pravdu v tom, že v tom anti-systémovém sporu vůbec nejde o lidi a o společenství Světa Lidí v Americe.

373929

08.10.2019 09:34

Spojené státy se dopouští mezinárodního banditismu a Rusko snižuje napětí

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Na nehezkých vztazích ve světě nemá Ruská Federace žádný podíl. Zdrojem všech nehezkých vztahů je Svět kapitálu, který žádné lidské hodnoty nemá a neuznává. O to víc tento prastarý mrtvý svět produkuje politiku nenávisti a agrese po celém světě a zejména se orientuje proti Východu Země a RF. Svět kapitálu bez hodnot vzal všechny lidské hodnoty i tzv.OSN/UN/, ze které vygeneroval služku a také si vzal za rukojmí i tzv.EU. Takže je třeba si přát, aby Ruská Federace a Východ Země uchránila Svět Lidí před agresí Světa kapitálu bez hodnot a také, aby uchránila svůj vlastní svět a neumožnila namnožení "kůrovce" kapitálové rakoviny ve svých strukturách. Diplomatické nadbíhání "kůrovcům" z mrtvého Světa kapitálu posiluje jejich touhy po další agresi proti RF a Východu Země. "Bílý kůň" Západu je jenom předjezdcem "Černého koně" z Apokalypsy. To z naší historické zkušenosti s "kůrovci" Světa kapitálu víme.

373976

09.10.2019 11:09

Postmoderní aktivistický nihilismus

Svět lidí a svět hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Je možno položit si otázku: Ve které zemi na tomto kulatém světě je systém vztahů uspořádaný hezky? V každé i v té nejlépe uspořádané společnosti se nájde problém a problémy, které lze řešit na bázi uznávaných hodnot. Jako příklad lze uvést Švýcarsko. Tamní systém hodnot nepotřebuje svrhávat vládu, nenávidět po moci toužící politické soupeře a přepadávat sousední země, organizovat invaze náboženských migrantů a bojovat o světovládu. Když nějaká skupina lidí získá názorovou převahu a tím i vliv na řízení, tak další názorové skupiny trpělivě čekají a pracují na tom, aby se uplatnily v dalším období. Oni ví, že není kam spěchat. Vše má svůj čas jako v přírodě. Jsou i další země, ve kterých vývoj na bázi hodnot nepotřebuje k životu agresivní přesuny k moci. Tendence k nihilismu a ke globalismu dokážou eliminovat systémem hodnot Světa lidí. Ve střední Evropě a také i v České Republice je systém vztahů vzniklý během dlouhé historie po 30-ti leté válce také kvalitní jako ve zmíněném Švýcarsku; ovšem je modifikovaný neustále se opakujícím úsilím agresivního mocenského centra/center zejména z Německa a USA a spol. o nadvládu. Jejich chapadla moci mají dlouhodobě neblahý až smrtící vliv na náš vývoj a vývoj ve světě. Proto má význam "být svůj" a nebát se být "svůj" aniž by jsme se jejich vlivu a vlivu nihilismu a globalismu a v poslední době i "západnímu idiotismu" servilně podrobili. Svébytný způsob myšlení a existence má zázemí kupř. i v USA (America First), kde se také svádí souboj o svébytnost bez nadvlády tamního u nich hnízdícího globálního Monstra...

374001

10.10.2019 09:35

Americká obžalovací kampaň eskaluje, objevilo se tvrzení druhého informátora

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Svého času vyprodukoval president USA Obama rozsáhlou pavučinu nenávisti založenou na woodoo politice a černém vidění světa. Prostřednictvím woodoo řízení věcí věřejných připravil vedení USA o podstatu zdravého rozumu a o podstatu smyslu politiky. To co se teď děje s USA je katastrofální důsledek woodoo Obamovy činnosti proti Světu Lidí. Cesta od zloby a nenávisti ke zdravému rozumu je strastiplná; může ovšem pomoci Světu Lidí ukázat "démo(n)kratické" atlantické "hodnoty" Světa kapitálu bez hodnot a úplně se od těch "hodnot" odvrátit směrem k normálnímu Světu Lidí, kteří dokážou žít bez nenávisti a bez "hodnot" Světa kapitálu. To darebácké Obamovo woodoo dědictví lze překonat s použitím rozumu a poznání z dějin...

374020

22.10.2019 11:00

Argumenty proti genderové teorii chybí

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Významným rysem degradace světa je i diskuse o tzv.genderové teorii a o možném prijetí tzv.zákona z této odpřirozené oblasti. To, že v tzv.vrcholních centrech moci zasedají blázni a úchylové všeho druhu neznamená, že máme povinnost na základě jejich úchylného odpřirozeného myšlení povinnost přenášet jejich odpřirození do běžného života. Politické struktury tzv.OSN /UN/ a též politické struktury tzv.EU úplně září nadpřirozeným světlem "nepřirození" a je to vidět na všem, co dělají. Je to vidět na nepřirozené toleranci a schvalování všeho nepřirozeného, jako je kupř. prosazovaní umělé nepřirozené imigrace, umělého nepřirozeného ekologického terorismu, umělé světovládní/globální nepřirozené globální nadvlády politických center vytvářené Globální Nadvlády darebáků nad Světem Lidí pomocí nepřirozené ideologie genderismu s požehnáním mohamedánských a vatikánských a židovských náboženských vůdců.
To je smysl jejich šílené "svobody" a démo(n)kracie. Svět kapitálu žádné hodnoty nemá. ... a když, tak tyto genderové hodnoty pocházející z lůna Sodomy a Gomory.

Neblahým důsledkem servilnosti našich vlád vůči světovládním úchylům z tzv.OSN/UN/ a z tzv.EU je přijímání zákonů schvalujících úchylnou nepřirozenou "svobodu". Už jim nestačí - těm světovládním úchylům - že finanční toky a bohatství světa mizí do ztracena pod jejich nepřirozeným zhoubným vedením. Už chtějí něco víc. Chtějí ovládat svým nepřirozeným přirozením naše vnitro a naše duše. Chtějí "svobodu" nepřirozených zmrdů uzákonit. Zmrd do každé rodiny!!! a Hodiny vývoje Světa Lidi naučit chodu pozpátku!!! To jsou "hodnoty" Světa kapitálu. Dle mého soudu je vývoj mocenských systémů dle "zákonů" Sodomy a Gomory tím nejzašším bodem "svobodného konání", za který již Stvořitel Světa Lidí a Země vývoj neumožní a ukončí ho.

374239

06.11.2019 09:17

Ohlédnutí za nedávnou Českou konferencí v Kutné Hoře

Svět lidí a svět hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Děkuji autorovi komentovaného článku za noblesní zhodnocení myšlenkového vývoje i u nás i ve světě. U nás je velká naděje na kladné a konstruktivní nasměrování věcí věřejných směrem k používání zdravého "selského" rozumu a ke konstrukci společenských vztahů na bázi humanismu a lásky k bližnímu. U nás celá dlouhá staletí neexistuje základní masově rozšířená "vnitřní" potřeba šířit pošahané představy o demokracii do jiných zemí. Na rozdíl od velkopanských šířitelů pokroku obalených a hýčkaných uloupeným velkokapitálem. Máme velkou šanci přežít světovládní koncepce světovladních parchantů usídlených v světovládních centrech zločinné moci nad-lidí a ne-lidí, kteří se zaštiťují potřebou šířit démo(n)kracii a prolévat potoky lidské krve ve jménu svobodného šíření hodnot velkokapitálu a Mohameda a Vatikánu a jejich politické služky OSN/UN/. Etablování se politiky nenávisti nemá u nás kořeny. Dnes již budoucnost a koncepce vývoje a přežití lidstva nemají s cíli a koncepcemi vznikajícími ve světě tzv. Západu nic společné, leda jako záporné dějinné poučení, jak se lidé nemají k jiným lidem ve světe a ve svém okolí zachovat, chovat, správat.

374429

07.11.2019 08:09

Jsme součástí světového zla

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Součástí toho světového zla je "Bílý Kůň" světové politiky - Mr.Trump. Tento zdánlivě mírumilovný "dědeček" předstírá, jak bojuje za lepší Ameriku a přitom zastírá, že lepší Amerika skončila za presidentování J.F.K..... Ve skutečnosti jeho politické aktivity jsou stejně "černé" jako woodoo politika jeho předchůdce - usměvavého slouhu Minotaura Mr.Obamy. Současný "Bílý Kůň" obelhává celý svět i "tělem" i "barvou". Všechny naděje na lepší svět pomocí divadelního vystupování "Bílého Koně" mají stejnou hodnotu jako naděje Indiánů vkládané kdysi do "Bílého Otce". Na jevišti světa pobíhá Bílý Kůň a za oponou již čekají a řehtají jiné koně s barvami pekla, kterým tento úžasný Bílý Kůň dělá maskota. Tož, není nad to "dát si špenát".........

374439

08.11.2019 22:36

Operace „Nemyslitelné"

RE: JSME LIDÉ

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

... a ti co vládnou mocí tzv. Západu jsou ne-lidé a těžce duševně postiženi nad-lidé. Je dobré si tuto skutečnost uvědomit "doopravdy". Také je dobré vědět, že čím větší politicko-mocenské centrum vytvoří jako kupř. tzv. EU, tím větší chuť tomu nenažranému řídícímu Monstru roste po dalších lidských krvavých obětích.
Se světem ne-lidí a nad-lidí nelze uzavírat smlouvy a tvářit se "demokraticky".
S rakovinou se nelze břatříčkovat. Žádné světovládní centrum nelze akceptovat. Nemá žádnou vnitřní hodnotu a cenu. Teď tyto elementy z mocí "úřední" prosazují seshora přes své instituce cízí nepřátelskou mohamedánskou ideologii za účelem duchovního ovládnutí Světa Lidí. Zářivým příkladem Prázdnoty Monstra je Velko-německá Černá Paní Merkel a s ní celá struktura tzv.EU. Žádná idea a žádná hodnota v této struktuře není, jenom prázdná moc spojená s cílem nastolení otrokářské světovládní "démonkracie" řízené z centra tzv. OSN/UN/, které pracně celá desetiletí konstruovali velkohubí idioti jako kupř. ten "myslitel" Churchil. Jména sluhů světovládní rakoviny si stačí doplnit a vybírat z "dějin"...
Svět Lidí nesmí a nepotřebuje mít nad sebou tyto mocí pekla řízené struktury.

374477

13.11.2019 09:57

Čemu máme věřit

Stav světa a stav informačních médií

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

... to je na váhách vývoje stávajícího systému věcí jedno a totéž. Podle informačního obsahu médií je vidět "obsah" myšlenkového světa vůdců a "myslitelů" Pyramidy Moci, kterou si sami vystavěli a kterou provozují přes zrůdná centra jejich Moci nad světem lidí.
Jako ve výborném a strhujícím americkém filmu Planeta Opic i degenerovaný informační svět representující současný "svět západních hodnot" neumožňuje téměř žádná rozumná východiska pro vývoj dnešního světa do lepší budoucnosti. Ty elementy co tzv. "vládnou" zaplavily svět i svět informací mrtvolným zápachem svého mrtvého vidění světa a mrtvého myšlení. Svět hodnot tzv. "Západu" je mrtvý... a bude úplně mrtvý, když i v dobrých a nezkažených časopisech typu Receptář Dobrých Nnápadů se jednoho dne objeví články jako že mrkvičky se obávají o svou existenci a požadují vytvoření armády pro ochranu před hrozbou, kterou pro jejich život představují dýně. Přeji hezký den.

374613

18.11.2019 22:57

Cílem „uloupení“ syrské ropy je zmaření obnovy Sýrie

Hranice jsou dobré

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě. Generátorem a zdrojem téměř všech destrukčních procesů je touha darebáckých vůdců po světovládě bažících center Moci Sluhů Smrtihlava. Těmito centry, které vznikly pod líbivými záminkami Služby Světu jsou globálním šílenstvím postižené organizace Moci Sluhů Smrtihlava tj. OSN/UN a Služebníci Mohameda a Sloužebníci Vatikánu a Služebníci Kapitálu.
Řešení nejméně bolestivé pro všechny živé bytosti našeho nehezky uspořádaného světa je odmítnout všechny snahy o ovládání a zřízení "uspořádaného" světa pod vedením těchto degenerovaných ničitelů Světa Lidí. Hranice jsou dobré. Globalizace je špatná. Dokonce je špatná i pro USA a spol. a pro tzv.EU. Globalizační systémy jsou jako "černá díra" ve světě lidí. Všechno pohlcují a nic kromě smrtí neprodukují. Hranice mezi systémy a národy jsou dobré. Umožňují vývoj života a jsou projevem úcty a humanismu. Globalismus je projevem otrokářské moci degenerovaných mocných šílených jedinců v uvedených centrech Moci Sluhů Smrtihlava.

374755

19.11.2019 10:13

Feminismus a násilničtí imigranti zničili Evropu

Hranice jsou dobré

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě, který degeneruje čím dál tím větší rychlostí směrem k zářným zítřkům v království Sluhů Smrtihlava. Ta bezbrannost vlád chránit své občany je generována z území USA, které počínaje funkčním obdobím působení jistého woodoo-presidenta Obamy, který svým woodoo-řízením přivedl i samotný vládní systém USA i svět tzv.Západu včetně tzv.EU do spojenectví se Sluhy Mohameda a pod jejich "vládnutí". Dnes se Sluhové Mohameda šklebí na celý svět z tzv.OSN/UN/ a pomocí Sluhů kapitálu a Sluhů Vatikánu "řídí" svět lidí do stavu globálního otroctví pod jejich Mocí (NWO). Obrazně řečeno obludný systém Moci Monstra Minotaura ze starověkých Řeckých bájí ožil v dnešní době a udělal si doupě na území USA v degenerované rádoby instituci tzv.OSN/UN/.,, a všichni mocichtiví degeneráti z vlád USA a spol. a z vlád Evropských států a spol. tomuto Monstru slouží jako kdysi pohanští kněží a přinášejí Monstru povinné obětiny z řad svých občanů pomocí degenerovaných rádoby zákonů.
Pane P.C.Robertsi poraďte prosím Vaší Vládě, ať přestane bojovat s těmi, co se vlivu a působení Monstra sídlícího ve Vaší zemi brání a poraďte prosím Vaší Vládě, ať proti Moci Monstra Minotaura začne bojovat přímo ve Vaší zemi tak, že toto Monstrum ze svého území vyžene(te). Tak se i samotné USA budou moci stát jednou ze zemí Světa Lidí a osvobodí se ze svého hrůzného úkolu, kterým je sloužit Moci Minotaura a vést války proti celému Světu Lidí. Tak se může Vaše země zbavit hrůzného dědictví Obamovy woodoo-politiky. Hranice mezi národy a státy jsou dobré. Jsou vyjádřením úcty k právům jiných lidí a národů. Globální vláda a globalismus jsou dobré jenom pro systém Moci Monstra Minotaura. Když nebude Vaše země proti Moci Monstra bojovat u Vás ve Vaší zemi, příjde Vaše krásná země o všechno. Hranice jsou dobré, kromě jiného i proto, že omezují a brání degeneraci civilizace.

374766

23.11.2019 19:35

Biden ml. těžil z praní špinavých peněz, uvedl ukrajinský poslanec

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký večer a hezký den a pěkné myšlenky v nehezky uspořádaném světě. Ať USA establishment udělá cokoliv všechno je o loupeži a vydírání a o nekonečné touze nekontrolovaně žrát...Žerou všechno. Základem jejich USA-pažravosti je světovládní démo(n)kracie která slouží pouze a jen k ukojení pažravosti na všech úrovních - počínaje diplomacií a konče hospodářskými vztahy. Je mi líto všech, co těm USA-vůdcům věří co i jen jedno slovo.

374839

26.11.2019 23:51

Kdo v EU přepisuje dějiny?

Hranice jsou dobré

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě. Svět měl velkou šanci po ukončení II.sv,v, a po skončení období studené války k nastartování plodné mírové existence a spolupráce. Nestalo se, i když v SSSR a teď v RF byly nastartovány procesy restartu na bázi partnerských vztahů bez zátěže ideologií z minulosti. Důvěra, kterou projevil svého času Gorbačov k Reaganovi nebyla na místě. Tzv. "Západ" zradil vše, co bylo základem pro zmíněný restart. Anglosasové tj. hlavně jejich vůdcové a dnes i jejich "bílý kůň" v jistém Bílém Domě jsou svou podstatou věčně nenažrané zrůdy.
Proč se k jejich nenasytné touze po světovládě v dnešní době připojují vůdcové Německa a jejich sluhů z tzv.EU ovšem nedává smysl jelikož vědomí toho, co spáchal jejich vůdce Hitler je těmto německým a jiným tzv. evropským vůdcům známé.

To přepisování dějin je evidentním projevem vlivu těch zrůd v politickém světě tzv.Západu, kteří opovrhují životem a Světem Lidí a opovrhují celou institucí tzv. OSN/UN/, která již není zárukou ničeho kvůli čemu kdysi vznikla. Anglosaští zmrdi spolu se Sluhy Mohameda a Sluhy Vatikánu a Sluhy Kapitálu ovládli celý myslitelný svět tzv. Západu a zamořili jej Smradem Smrti. Velice mne překvapuje, že německý národ ve kterém je ohromné množství dobrých a slušných a tvořivých lidí nedokáže od sebe odvrhnout tyto síly Sluhů Smrtihlava a proč neodvrhne jejich odporné sluhy jakými jsou kupř. duševní zrůdy typu Merkelová a rádoby česká Jourová a celý ten "orchestr" zrůdné EU. Proč zase chtěji nechat Německo a tzv.EU sloužit jako rozbušku k nové světové válce...
Hranice jsou dobré. Celý projekt tzv.EU a globalizace je zlý, protože slouží zrůdám z anglosaského světa. Přeji hezký večer a tvořivé myšlení ....

374919

29.11.2019 13:16

Represivní tolerance

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Generování stavu chaosu a neuspořádanosti mají ve svých rukou od samého počátku moderních dějin (ale evidentně již od starověku) stále programově stejně založení jedinci a sešlosti jedinců, kteří si neváží život svůj ani životy lidí ve svém blízkém i vzdáleném okolí.
Pro své nad-lidské predátorské působení na Svět Lidí nepotřebují žádné hodnoty. Jejich "hodnotami" je NIC spojené s prolévaním krve, zvětšováním gradientu jejich "moci" a s hrabáním financí/peněz směrem k sobě. Jsou to dravci v lidské podobě. Pro dravce jsou všichni kolem jen "živá potrava".
Zahaleni do pláště "demokracie" se zmocnili vlivu a moci nad západní polokoulí Světa Lidí a věčná nenažranost je nutí k organizování válek a chaosu s cílem zmocnit se lovišť pro jejich nenažrané ego na východní polokouli Země. Celý Svět kapitálu bez hodnot změnil demokracii za démo(n)kracii tj. za vládu démonŮ a vládu Sluhů Smrtihlava. Za existence a působení Hitlera měli Sluhové Smrtihlava lebku se skříženými hnáty přímo na čepicích... a šířili démo(n)kracii a své nad-hodnoty všude kolem a hlavně směrem na Východ...
Loutkovodiči ze Světa Kapitálu bez hodnot dočasně couvli od podpory Hitlera a spol. až když bylo jasné, že Východ v čele se SSSR ten masivní útok na Svět Lidí s nasazením všech sil zvládne.
Stejně jako tehdy i dnes si loutkovodiči ze Světa Kapitálu bez hodnot opět myslí, že se jim Východ Země a Svět Lidí povede za pomoci špinavých bankovních a démo(n)kratických metod konečně ovládnout. Na jedno ten všežravý kůrovec v jejich hlavách nemyslel a nemyslí - na moment obratu, který v dějinách se vždy nakonec objeví a projeví a již i dnes působí proti jejich světovládnímu globálnímu NIC. Jako každý kůrovec i ten dnešní prokletý démo(n)kratický Svět kapitálu bez hodnot nakonec sežere "strom", který udržuje a živí jeho nenažranost... Nakonec světovládní anglosaští zmrdi ze Světa Kapitálu bez hodnot to jejich Západní NIC uvidí v plné nahotě...a hodnoty Planéty Opic ze Světa Lidí zmizí i s jejich původci.

374969

03.12.2019 01:43

Kam jsme (ne)došli po třiceti letech

Svět lidí a svět hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě. Autor komentovaného článku shrnul stav a situaci téměř beze zbytku přesně a výstižně. Proto, aby jsme v tom marasmu tzv. demokracie, která se na nás šklebí z Bruselu a z USA a spol. nezůstali a vybředli z té ohrady pro ovce, kterou je tzv.EU, je na začátku všech počinů, které vedou k obnově svobodného vývoje potřebné obnovit vlastní myšlení a svobodu rozhodování a zrušit otrockou kládu toho darebáckého ustanovení, že zákony tzv.EU jsou nadřazeny zákonům ČR. Potom se s tím marasmem a bahnem z tzv.Západu dá udělat pořádek i parlamentní cestou. Jinak platí, že být součástí tzv. Západu je stejné jako být součástí Sodomy a Gomory.

375013

07.12.2019 11:14

Chvála české rozvážnosti

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Když je "ústavně" stanoveno, že "zákony" tzv.EU jsou nadřazeny zákonům ČR, tak je zřejmé, že rozhodnutí vlády i rozhodnutí "ústavního" soudu jsou rozhodnutí protektorátní instance. Je citelně cítit působení zločinného působení tzv."nadřízené" entity centra tzv.EU. A tato entita tzv.EU je řízena zločinným spolkem Sluhů Smrtihlava, kterých řídí a zastřešuje zločinná OSN/UN. Toto globální Zlo je plně v moci Sluhů Kapitálu, Sluhů Mohameda a Sluhů Vatikánu. Právního "řádu" Světa Lidí se zmocnilo seskupení "globálních" darebáků. Veškeré Zlo a Degradace práva a Degradace Mravních hodnot a Hodnoty světa kapitálu bez hodnot pochází odtud. Šíření zla a bezpráví a démo(n)kratických anti-hodnot tzv. Západu k nám přichází z této strany. Stejně jako za Protektorátu, který tehdejší pan president Hácha neřídil...

375169

09.12.2019 13:03

Rozborová zpráva k Istanbulské úmluvě

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Řídící struktury světových vládnoucích entit jsou v moci Sparchantělých Sluhů Minotaura, Monstra, proti kterému kdysi úspěšně bojoval TheZeus ze starých Řeckých pověstí.
S Minotaurem tj. s dnešním Světovládním Systémem, který byl splozen Světem kapitálu nelze spolupracovat na žádné bázi. Ustupovat není kam. Žádné lidské oběti ani uhýbání a diplomacie, ani "státnické" kličkování nejsou namístě. Je nutné toto Monstrum tj. v jiném pojmenování Satana ze svých myslí a ze svého života a z právního systému odstranit všemi možnými myslitelnými prostředky.

Vládní moc, která se Moci Monstra Minotaura - Satana - podřídí nemá žádné právo "vládnout" Světu Lidí. Je potřebné si uvědomit, že vláda Monstra Minotaura se uskutečňuje pod patronací sparchantělé OSN/UN/, ve které a přes kterou je vláda bezpráví nad Světem Lidí realizována přes sparchantělé instituce Sluhů Kapitálu, Sluhů Mohameda a Sluhů Vatikánu.

Dnes je zřejmé, že na území Evropy uplatňují světovládní entity vládu Monstra "Minotaura" přes sparchantělé instituce tzv. EU. Evropská Unie je již odhalena jako nástroj systému bezpráví globálních zločinců řízených "Minotaurem" alias Satanem. Svět Lidí má povinnost vzepřít se. Tzv. EU existuje jen "na papíře". Je to ohrada pro ulovené "ovce" a oběti odporných zmrdů pod patronací "Minotaura".

Svět kapitálu nemá žádnou hodnotu. Je založen na nenažranosti "vůdců", bídě, válkách. Je to výplod darwinismu a úchylných jedinců. Je to konec vývoje člověka. Je čas, aby zrůdné entity Sluhů Smrtihlava/Minotaura přestaly ve Světě Lidí existovat..

375221

11.12.2019 19:57

Zlaté doby pokroku končí

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Pan autor má ve všem naprostou pravdu. Dovoluji si poznamenat, že po přechodnou dobu po odpoutání se od Světa kapitálu bez hodnot musíme najít a obnovit vlastní cestu rozvoje pomocí programu maximální možné soběstačnosti bez úzkých hospodářských a ideologických vazeb na Svět kapitálu bez hodnot.
To znamená, že nějakých 20 let nebude moci platit tzv. tržní systém tak jako doteď. Až se obnoví maximální možná soběstačnost bez zhoubného vlivu tzv. EU a těch vlivových lobystických sil, které pracují ne pro naše ale pro cizí zájmy, tak bude možné vrátit se na cestu kvalitního vývoje a pokroku.
Stejné cíle pro odpoutání se od cesty do ekonomického záhrobí pod vedením tzv.EU sledují moudří lidé ve Velké Británii (Brexit). Stejný proces je potřeba zahájit i u nás, než nás bruselské EU-monstrum nevysaje a nezbaví všech vlastních možností svobodného rozhodování.

375282

13.12.2019 12:55

Trvalý růst v uzavřeném systému není možný

Zdroje

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji pěkný a hezký den v nehezky uspořádaném světě. Autor článku chtěl zahájit a poukázat na limity systémového řešení problematiky zdrojů energie a zdrojů pro růst slušné a vyvážené civilizované společnosti.
Žádný diskutér se nedotknul hlavní příčiny nevyváženosti a nehezkého systému uspořádání světa. Tou je zásadní destrukční vliv působení sebeckého loupežného sebestředního systému Světa Kapitálu a jeho finančního centra moci v USA.

Tím jejich "řízením" je zasažen téměř celý svět a to zejména prostřednictvm tisku ničím, tj.prací a hodnotami nekrytými USD-dolarů. USA jsou největším penězokazcem ve světě. Jejich penězokazecká činnost vysává zdroje z celého světa a jejich primitivní nenažranost a vědomí beztrestnosti je vede k tomu, aby do systému vysávaní zdrojů Země zahrnuli i Východ Země, hlavně Rusko a Čínu. A kvůli této jejich nenažranosti a darebáckému systému USA a "Západních" hodnot se svět potácí na hraně degradace a zničení. Jejich "hodnoty" vysáli i zdroje obou Amerik. Proto energetické zdroje uvnitř i na povrchu Země, které jsou drancovány docházejí.
Kdyby ty zdroje získané penězokazectvím USA a jejich FEDu pro "Svět Kapitálu" sloužily rozvoji civilizace, tak by jsme nad tím mohli dočasně přivřít oči i myšlení. Ale ony ty "zisky" z této podvratné činnosti proti Světu Lidí neslouží ničemu, jen rozvoji jejich globální touhy po světovládě. Proto je "rízením" těchto loupežníků svět přiváděn do zkázy. K jejich "nasycení" žádné zdroje Země nestačí.
Penězokazecká činnost USA a jejich FEDu je podstatnou příčinou nedostatku energetických zdrojů a míru na Zemi.

375328

18.12.2019 15:05

Nejpodlejší rána, jakou kdy světové zlo zasadilo Rusku

Olympiáda

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Olympiáda - olympijská myšlenka jako excelentní jeviště pro smířlivou mírovou soutěž mezi různě organizovanými národy je mrtvá, protože Monstrum Minotaurus, kterému slouží i establishmet USA a spol. a rádoby svobodné instituce a soudy se seskupili jako nenasytný dav s cílem zasáhnout a zdegradovat Východ Země a hlavně Rusko a Čínu na své sluhy a otroky podřízené jejich sparchantělé ideologii agresivní světovlády. Olympijská myšlenka je mrtvá. Spolupráci a soutěž národů dle olympijské Charty znehodnotili a zabili USA a spol. stejně, jako znehodnotili a zabili spolupráci národů dle Charty OSN/UN. "Impíčujou" celý svět. Zapomněli na konečné řešení/konec svého příběhu dle úsloví:... "kdo druhému jámu kopá..." Nastrčit namísto sebe "olympijský výbor" je z obecné degradace civilizace nevyjme a nezbaví viny a odpovědnosti.

375459

28.12.2019 15:03

Indie dává muslimům červenou

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

...bez zardění schvaluje a vyzvedává do nejvyšších pater řízení establishment tzv.OSN/UN a celého Světa kapitálu bez hodnot bez toho, aby si kdokoliv z jejich nadoblačných mocenských výšin položil otázku: Jaké hodnoty má poselství Sluhů Mohameda pro Svět lidí a pro budoucnost? Kdo se vůbec zaobírá s tím i v naší zemi, jakým právem tzv.EU a její "vůdcové" prosazují multikulturní devastaci Evropy pomocí prázdné ideologie Sluhů Mohameda? Je hlavní podstatou této nemravné ideologie to, aby se všichni lidé na světě stali sluhy Sluhů Mohameda? Je snad podstatou vnitřní prázdnoty tzv.EU to, že její tzv.vůdcové žádnou vnitřní a duchovní hodnotu nemají? To musejí sahat do anti-hodnot barbarského středověku?

375576

30.12.2019 20:21

Musíme skoncovat s bankovním socialismem

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den a pěkný nový rok v nehezky a nepěkně uspořádaném světě pod vládou Monstra Minotaura a jeho systémů Světa kapitálu bez hodnot... Jakákoliv diskuse v takovém systému by měla vést k logickému závěru, že žádnou positivní budoucnost tento systém nemá. Cestou k obnově civilizačního vývoje bez potácení se na hraně věčných krizí a na pokraji světové války je cesta k maximální možné soběstačnosti bez placení "za ochranu" přes tzv.NATO a spol. ... A která (politická) strana to má v programu a která netouží po zastoupení v kruhu seskupení stran u bohatého stolu v síni řízení novodobého otrokářského systému a světa tzv.bohatství a monstruózních dluhů v tzv.EU a spol. ???

375633

31.12.2019 15:47

Další rok nástupu univerzalismu

Všechno co se chlubí...

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

..univerzalismem a původem z tzv."západní" části světa má hluboké kořeny v totalitě a k totalitě směruje, jak autor komentovaného článku správně poznamenal.
Totalitní univerzalismus je cestou do degradační/odpadní jámy vývoje...stejně jako nacistický totalitní "univerzalismus" Hitlera a spol. Tzv.EU staví novou IV.Říši na základech německé III.Říše. Do té doby, než bude tento šílený projekt vládnoucích idiotů eliminován je potřebné nastavit vlastní osobní "firewal" na principech programu odmítání všeho, co koření v nenávisti jednoho člověka/národa proti jinému člověku a národu/národům. Ve Vesmírném Univerzu je jedinou univerzální sílou gravitace a láska k živým myslícím bytostem.
Život je na Zemi a ve Vesmírném Univerzu přílíš vzácný, než aby v něm převládli síly univerzalismu/nenávisti/otrokářství a idiotismu.

375661

03.01.2020 21:04

Co má společného neúspěch "chvilkařů" a průzkum, že za bolševika bylo lépe?

Velké divadlo s malými herci

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji všem lidem dobré vůle dobrou náladu a odvahu netleskat malým špatným hercům a roztleskávačkám, kteří a které více-méně jednomyslně vypouštějí na oby-vatelstvo kdysi svobodné země démo(n)kratický zápach ideologie Smrtihlava, s kte-rým sedí za jedným stolem v Bruselu a podepisují s ním odporné smlouvy o ztrátě naší svébytnosti a na domácí půdě se tváří jako odvážní bojovníci, kteří zrazují své voliče a hlavně zrazují zdravý selský rozum. President Beneš, když prohrával v souboji se Smrtihlavem, tak ustoupil a hledal spojence, aby se mohl vrátit.
Uhájil existenci státu, kterého byl presidentem.

375747

05.01.2020 14:34

Není omluvy pro tento akt vraždy

Impeachment byl dokonán

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě kterého kulisy stavěly establishmenty USA a spol. celé předchozí století. Impeachment presidenta USA Trumpa a celé jejich světovládní struktury byl dokonán. Falešná kulisa jejich Sochy Svobody se noří do Moře Zapomnění téměř stejně jako ve filmu Planeta Opic. Tímto zločinem jsou "hodnoty" tzv.Západu zřejmé všem myslícím ze Světa Lidí. Ve Světě Lidí již vláda USA ať již pochází ze zázemí tzv.Demokratické strany nebo ze strany Republikánů nemá žádný význam. Smlouvy s USA mají význam jen pro přátele Smrtihlava a spol.
Impeachment systému USA a spol. ze Světa Lidí byl dokonán. Vdově procesu USA - impeachmentu nebude chtít nikdo kondolovat.

375777

15.01.2020 14:43

Postoj velení Zemské domobrany k připravovanému zákonu proti domobranám

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě Kapitálu Bez Hodnot. Krátce po r.1989 neměly vedoucí elementy celého převratu/revoluce nic jiného na práci, než využít všeobecné nadšení o cestě do prostředí "lepšího tj. Západního světa" a obratem, po vypuštění článku o vedoucí úloze KSČ z Ústavy, tam vložily článek, že právo tzv.EU je nadřazené právu ČSFR, což zařidily tenkrát sám soudruh "Rohatý" a prof. Jičínský... . Od té doby to jde ve všem a hlavně v oblasti stavu společnosti a jejího řízení od 10-ti k 5-ti. Ve skutečnosti se reálné skutečnosti po rozdělení ČSFR na jaře 1993 se již změnily tak, že žijeme ve virtuálním světě, ve kterém je téměř všechno "jako".
Zmíněné domobrany mají smysl. Nejsou "jako". Suplují řešení možných situací, které Vláda řeší "jako". Jejich podřízení "jako Vládě" nemá smysl. Smysl má odstoupení a vyškrtnutí z Ústavy čl. "o nadřazení práva tzv.EU nad právem ČR. Potom existence domobran nebude nutná.

376076

20.01.2020 10:32

Je proč stranit Trumpovi

Konec smysluplné politiky

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. To nehezké uspořádání světa vztahů má svůj základ v dlouhodobé politice nenávisti establishmentu USA a spol. Nelze se dlouhodobě a principiálně posmívat Stvořiteli Vesmíru a Světa Lidí. To, co ten gang, který se zmocnil vlády nad USA a rád by se zmocnil vlády nad Světem Lidí předvádí, teď přináší "ovoce". Obě dračí "hlavy" USA-systému (demokrati;republikáni) nemají nic, čemu by se dalo "stranit". Požírají samy sebe a spolu vyžírají Svět Lidí... Každá z těchto "hlav" sama o sobě i spolu jsou schopny zajistit destrukci USA a spol. i života na Zemi. Je to rakovina Světa. Jsou rakovina Světa. Jediný smysl který tato politicko-mocenská rakovina USA má je, že žádá po všech kolem sebe, aby byla "krmena" až do prasknutí a aby byla velebena... Je to Vláda Smrtihlava/Satana v přímém přenosu.
Američani by měli cítit úděs z toho, jaký destrukční a sebedestrukční systém jejich "vládnutí" vytvořilo. Je nenejvýš vhodné "nestranit" žádné straně jejich politicko-mocenské rakoviny. Ten současný proces impeachmentu je součást procesu odříznutí obou dračích hlav jejich nemocné "Moci". Smysluplnou politiku dračí hlavy USA systému nemají. Finito...

376216

20.01.2020 15:58

Je proč stranit Trumpovi

RE: Konec smysluplné politiky

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Děkuji za Vaše hodnotná vnitřně obsažná slova. Sleduji vše a všemožné diskuse na podobná témata. Osud Světa Lidí mne zajímá. Vím jistě, že politika a diplomacie založena na nenávisti k jiným národům je zcestná. To všetko již bylo, že ano, a tá dračí dvouhlavá velmoc to zkouší znova a znova... V podstatě jsem v mém příspěvku navrhl řešení:...draka nekrmit a nevelebit. Z nebojových cest odporu/resistence byla ještě odzkoušena cesta M.Gándího. Indie se osvobodila a Anglie zůstala naživu...
Věřím, že současný USA impeachment osvobodí Američany od představy, že bez té dvouhlavé saně (demokratická strana; republikánská strana) se nedá žít. Mějte se.

376230

24.01.2020 12:35

Takhle píší o našem prezidentovi v Německu

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném Světě Kapitálu. Ideje, na základě kterých tzv.EU jako součást Světa Kapitálu svého času vznikla a na základě jejich třpitivého pozlátka "lepšího světa" do této instituce byli zástupci našich vlád svého času oklamáni a s fanfárami do této instituce pod jejich vlivem byly naše země do této ohrady "pro ovce" přijaty, tak tyto posvátné ideje již potichoučky vymizely.
Namísto toho Velká Zlá Černá Německá Paní a spol. se stala mohamedánskou aktivistkou a ničí a likviduje celé evropské kulturní zázemí, včetně německého i českého i slovenského i maďarského, atd. atd. Jakým právem to dělá na území tzv.EU, kterou tímto zločinným postupem mění na ohradu pro ovce s výhledem podrobení se darebáckému islámskému/mohamedánskému kapitálu???

Jakým právem Tato Velká Zlá Černá Německá Paní a spol. zavádí tuto cizí nepřátelskou rádoby náboženskou ideologii do Německa a Evropy ???

Což Tato Černá Paní neví, co způsobily náboženské a mocenské a kapitálové "hrátky" v Evropě počas 30-ti leté války??? ...a to bylo jenom na úrovni/levelu rádoby tzv. "křesťanské" Evropy???

Připomínám této Černé Německé Paní vraždění v Magdeburku!!! A ona a spol. svým konáním a celou zmršenou tzv.EU přivádí do Evropského prostoru úplně cizí nepřátelskou mohamedánskou ideologii, aby pomocí ní zničila vazby evropských národů k těžce získané svobodě a pomocí této nepřátelské mohamedánské cizí ideologie "dobyla" Evropu cizíma rukama a zbavila naše národy identity a vazby na naše kořeny. Přivádí do Evropy válku s celým mohamedánským světem ve jménu Světa Kapitálu, který vyrostl na lidském neštěstí, zločinech, na lsti a lžích.

Táto Černá Německá Mohamedánská Aktivistka a Služka Světa Kapitálu bez hodnot se ani neobtěžovala a nenamáhala zdokumentovat, v čem je Mohamedánský Svět Kapitálu a jeho ideologie "lepší" než ideologie těch, kteří se vraždili během 30-ti leté války v Magdeburku a v Evropě!!!

Proto se pro normální Němce jeví vystupování našeho p.presidenta odvážné. A co kdyby někdo v Německu se nebál a řekl, že tuhletu sparchantělou tzv.EU nechtějí a odmítá respektovat její darebácké světovládní ambice?!? Vždyť Německo za chvilku přestane být kulturní zemí a opět se stane zárodkem sil jako za Hitlera. Nestačil již ten Magdeburk???

376352

27.01.2020 14:47

Davos jako rituál

Ples upírů a upírčat

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Není potřeba se tím co se tam děje a říká déle než 5minut zabývat. Teď běží období plesů tj. je čas na plesovou sezónu. I upíři a upírčata potřebují svůj den...

376414

30.01.2020 10:31

Který společenský systém je nejlepší, toť otázka

Svět lidí a svět hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den. Svět Lidí se vyvíjí a obnovuje a hledá a nachází hodnoty, pro které má smysl žít. Svět nad-Lidí a ne-Lidí se vyvíjí pořád ve stejném okruhu všech možných závislostí na starém otrockém/otrokářském řádu jako kdysi Říše Římská a její pozdější klony, ale nenachází nové hodnoty pro které má budoucnost smysl.
To je vidět na celém systému tzv."Západní" démo(n)kracie.
Společenský systém Ruska se vyvíjí. Důležité je, aby se neadaptoval na systém nevyvíjícího se neživého systému, na okraji kterého se nachází celá generace. Jaké hodnoty vyznává??? Pro co žije???

376502

02.02.2020 11:50

Rusko podpořilo Írán v konfrontaci s USA

RE: Kdo se jeste dostatecne nenabazil Rusaku?

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Z historie víme, že svého času "velmoci" poskytovaly jistoty a ochranu tím demokratickým způsobem, jakým ho nabízite vy ve svém příspěvku.

Kupř. Francie a malá část Evropy za Napoleona zabezpečovala klid v Evropě útokem na Rusko. To bylo něco velice pokrokové, že ano. Nebo ne?!?

Kupř.Německo a velká část Evropy za Hitlera zabezpečovali klid a mír v Evropě a později i v téměř celém světě útokem na Sovětský Svaz a zejména na Rusko. To bylo také velice pokrokové, že ano. Nebo ne?!?

A kdo dnes systémově zabezpečuje zdravou budoucnost a bezpečnost a klid a mír ve světě tím způsobem, že zamořil celý svět bezpočtem svých vojenských základen na cizích územích?!? To vám připomíná "pokrok" a "budoucnost"?!?

Svět by lépe a bezpečněji fungoval bez nich. Státy Východu Země takto nefungují a nepotřebují fungovat. Nepotřebují nikoho "znásilňovat" svou vojenskou přítomností. To jenom to Západní velmocensky "globálně" nenasycené Monstrum Minotaurus v čele s USA se projevuje způsobem, který odkoukalo od starého Říma a myslí si, že jediný smysl vládnutí a hrabání zdrojů Země k sobě má Pax Americana po vzoru otrokářské demokracie ala Pax Romana.

Co to je za budoucnost, která spočívá na principu "poslouchej a plať, neboť žádná budoucnost pro Tebe/pro Vás nebude". To je velice pokrokový způsob pro bezpečnou budoucnost, že ano. Nebo ne?!?

376556

03.02.2020 14:27

V Británii byly síly temnot poraženy

Autor se neplete

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Ti, co se jim život v EU-ohradě pro ovce líbí, jsou samozřejmě proti. Ti co ví, že do tzv.EU byly naše národy vlákány podvodem na základě tezí organizátorů tohoto tzv.EU seskupení, tak ti určitě ví, že budoucnost nemá nic, co bylo organizováno na základě lží.
Samotné slovo "unie" značí spolupráci národů za stejným cílem/účelem. A je tím cílem/účelem odevzdání naší identity a našich práv na svobodnou volbu svého rozvoje a na svobodnou volbu být sami sebou ve vlastní zemi/krajině poskokům cizí moci a jejich penězovodů?
Jaký je cíl/účel tzv.EU a kdo jej určuje? Je cílem/účelem tzv.EU ve jménu moci světovládního globálního Monstra "Minotaura" přejít na vyznávání Mohamedova a Aláhova kultu pod vedením Velké Černé Německé Paní? Odchodem z tzv.EU by jsme velice pomohli většině slušných Němců a Francouzů, kteří také nechtějí pořád sloužit tomu Monstru "Minotaura", kterého sídlo již dlouho není v Anglii, ale v centrech moci, řízenými USA a spol.

Autor se neplete. Je čas od vylhané koncepce tzv.EU odejít.

376579

07.02.2020 11:05

Koronavirus – jaká hra se hraje?

RE: O co go?

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Pane, vystupujete v příspěvku jako všehoznalý vševědoucí všeznalec podstaty všeho a všech. Přitom by stačilo, abyste se podíval do Wikipedie na titul označený jako "SARS". To je také dávněji uměle vyvinutý koronavirus a ten nový aktuální klon koronaviru patří do stejné "rodiny umělých virů". To, co jste pojmenoval jako "koronovirová fraška" je reálně probíhající testování účinnosti této biologické zbraně.

Odmítám vaše slovní označení pro lidi jako "ovčany". Když chcete označovat tímto způsobem téměř naprostou většinu svých spoluobčanů, kteří nemají téměř žádnou možnost tento problém řešit protože nejsou součástí "establishmentu", který se zmocnil nadvlády nad světem prostřednictvím "dolarové infekce", tak se vaše úvahy pohybují mimo realitu. "Ovčany", tj. globální dolarové infekci podlehajíci občany z nás všech dělá nemocný systém globálního rádoby "vládce dolarového světa". Ty umělé koronaviry jsou "jeho/jejich" dílem.

376681

12.02.2020 10:13

Merkelová: Volba durynského premiéra je neomluvitelná, a proto musí být zrušena

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. I tato komentovaná událost ukazuje, že Svět Kapitálu nemá žádné vnitřní hodnoty. Jediné, co spojuje vůdce smečky Světa Kapitálu je zelená barva nenávisti a bezbřehá oddanost Vůdci. V daném případě je tím Vůdcem Velká Zlá Černá Německá Paní, která se na mezinárodní scéně projevuje stejně jako u ní "doma" v Německu. Ukazuje, jak se pod jejím vedením a vedením vlčí smečky Světa Kapitálu bude projevovat v rámci ohrady pro ovce, kterou je tzv.EU a kterou je celý globalizační proces, který řídí smečka Světa Kapitálu z USA a spol. Naprosta většina Němců jsou slušní hodnotní lidé, kteří v systému "hodnot" Světa Kapitálu bez hodnot nemají šanci tento degradační vývoj směrem k zdivočení/zvlčení Světa Lidí zastavit. Stejný vývoj je vnucován i v našich zemích jako "pokrok". Pomocí stávajících "hodnot" Světa Kapitálu nelze cestu degradace Světa Lidí, environmentální degradace a degradace těžce získaných civilizačních hodnot a hodnot života zastavit. Slušné neválečné řešení je návrat k respektování hranic mezi národními celky, úcta k životu ... a zásadní odmítnutí globalizace a mamutích bezbřehých nenažraných hospodářských systémů Světa Kapitálu. I lidé v Německu i my (i v Americe) máme stejného nepřítele: Vůdce Světa Kapitálu bez hodnot. Hranice jsou dobré...

376833

16.02.2020 15:10

Co dělat?

Svět lidí a svět hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Svět hodnot je velmocenským působením USA - establishmentu a tzv.EU deformován natolik, že již nepředstavuje žádné lidské hodnoty. Je třeba mít na mysli a v paměti pouze zločiny těchto entit z posledního období :zavraždění iránského vládního činitele Sulejmáního na pokyn USA - presidenta nebo na likvidaci národní identity v tzv.EU parlamentu. A to je jen kapka z celého moře darebáctví a lží, kterými tyto entity zaplavují Svět lidí a Svět civilizačních hodnot. Dokonce ani zdravotnickou pomoc do Číny nemohou naši vládní činitelé odeslat bez odvolávání se na tzv.EU... Nelze diskutovat o možnosti zlepšit a změnit stav společenského vědomí do té doby, než ten podvod a podraz na našich vládách a národech spáchaný na počátku tzv. "přijetí do lůna tzv.EU" nebude odstraněn odloučením se od této darebácké "ohrady pro ovce", na kterou se jinak původně dobře myšlený projekt tzv.EU pod darebáckým vedením establishmentu tzv.EU a ostatních Vůdců nenažrané Euro-Atlantické smyšlenky změnil. Nelze se vyvíjet, když téměř všechno zastřešuje darebácká politika tzv.EU pod vedením Velké Německé Zlé Černé Paní a Mohamedánské Aktivistky, pod křídly nenažraného USA Monstra.
Je a bude to pomocí pro německý a též americký lid, když by naší vůdcové pochopili, že odloučení od darebáckých velmocenských struktur tzv.EU a USA je nutnou podmínkou pro lepší budoucnost světa.

376937

17.02.2020 23:58

Manipulace s pamětí národa

Agrese Světa Kapitálu

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě. Diskuse o manipulaci s dějinami se opět otočila a namířila své ostří jenom a jen pri SSSR a Ruské Federaci. Dobrotivý Vůdce německých fašistů a později německého národa za nic nemůže, že ano. Jeho dobrotivý charakter se projevil zejména při agresi a napadení celé Západní Evropy...ale o této blahodárné agresi se nemluví a nediskutuje. Mírumilovným způsobem a velice humánním bombardováním napadl dobrotivý Vůdce Všehomíra a utlačovaných národů Herr Hitler také Anglii. Ale o tomto se také nemluví a nediskutuje.
Všechny diskuse se kolem II.sv.v. nakonec vždy otočí proti národům SSSR a Ruské Federace, které se dobrotivému Vůdci německých fašistů nepovedlo v zájmu Světa Kapitálu a velmocenských představ tehdejších establishmentů Německé Říše a jejích sponzorů ze Světa Kapitálu nepovedlo vymazat z dějin.
Celá ta mašinérie zloby a krveprolévání a znehodnocovaní celého dějinného vývoje je v rukou těch, kteří opět koncentrují síly celého tzv.Západu pod vedením USA a spol. a jim podřízeným zločinným strukturám v OSN/UN/ a hloupým vychytralým Vůdcům tzv.EU. A protože tyto velmocenské gangy nemají žádnou ideu a idey kromě pošahané víry ve svou všemohoucnost a všemohoucnost Světa Kapitálu, tak je hlavním sjednocujícím faktorem politika nenávisti proti Ruské Federaci a proti Číně a Východu obecně.
Opět přikládají do ohně své velmocenské zášti proti Ruské Federaci a Číně a Východu Země svou nenávist a nenažranost a touhy po cizích majetcích a zemích. K tomu jim slouží i patlání se ve vlastních výkalech své minulé politiky za časů dobrotivého Vůdce Hitlera. "Z hovna vyšli a do hovna se opět vrátí."

376961

27.02.2020 08:54

Mnichovská bezpečnostní konference 2020: Wang I vs. Mike Pompeo

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Ta konference v Mnichově se změnila z konference na boxerský ring, ve kterém mluvčí USA-establishmentu (ne mluvčí amerického lidu) zařval na celý svět, že je to jejich svět. Zařval na celý svět národů a mezinárodních vztahů, že Svět Lidí mají "u prdele". Z Mnichova již také kdysi na celý svět řval jistý Adolf H. Tak to vypadá, že z Mnichova nikdy nevzejde pro Svět Lidí nic dobré. Svět kapitálu a jeho mluvčí neumí nic jiného, než řvát, že Svět Lidí patří jim. USA si ochočily OSN/UN/ a myslí si, že pomocí této jejich služky si ochočí celý svět. Mizérie USA-Minotaura spočívá v tom, že jejich rozhled nesahá za jejich ocas...

377131

03.03.2020 15:01

Erdoganův problém - náš problém

Směrování emigrantů

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Kolem těch emigrantů teď vznikají otázky: Proč "emigranty" ze syrského území exportuje Turecko směrem do Evropy a ne do Syrie? Je do osvobozeného území Syrie ze syrského území Idlibu blíže přes Evropu?
Proč lidi vyhání ze syrského území právě to Turecko, které nemá pro pobyt v Syrii mandát?
Proč tzv.OSN/UN/ kryje tento šílený obchod s lidmi a infikuje život národů Evropy výzvami k humanitární pomoci ? Proč nevyzve Turecko k změně prolhané politiky jeho vlády? Vždyť na to nakonec doplatí Kurdové a Syřané i Turci, protože politiku určuje otrokářská orientace a obchod s lidmi.
Tento otrokářský/koloniální mocenský postup je a byl podstatou šílené vlády těch , kteří pod patronací tzv.Západu v období I.sv.v. vytlačili/vyvraždili Armény z jejich oblastí, které si "někdo" usmyslel obsadit.
Což nikdo to nevidí, že "někdo" opakuje to co kdysi udělalo Turecko Arménům? Nic jiné než prokletí si zaslouží ti, co tento obchod s lidmi podporují a organizují. K čemu je dobrá zdechlina OSN/UN/ ?

377263

05.03.2020 09:14

Vykonstruovaný proces s Julianem Assangem: USA a UK na lavici obžalovaných

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Je škoda, že "jednota" tzv.Západu se dosahuje metodami starých otrokářských společností. Je škoda, že "svobodná tzv. Západní společnost" potřebuje pro svůj růst nemyslící nesoběstačné národy, státy a jedince. Je škoda, že "svět vůdců tzv.Západu" potřebuje ke své existenci předvádět jejich moc a soudržnost metodami inkvizice. Kdysi ve středověku byl v Evropě nastolen řád v tzv.Západním rádoby křesťanském světě za pomoci inkvizičního soudu v Kostnici, kde byly exemplárně nastoleny principy dalšího vývoje obětováním Jana Husa. Pak přišly následky...a doba temna pro lidi a doba osvícení pro mocnáře.
Doba víry v pravdu skončila.
V dnešním světě je vidět, jak se rádoby osvícený "demokratický" svět tzv. Západu snaží o jednotu nadřazenou všemu, co je živé a normální.
Normální je žít a nekrást a nezabíjet a nevraždit. Normální je vyvíjet se směrem k lepší budoucnosti.
Namísto toho se nás "osvícení mocnáři tzv. Západu" snaží přesvědčit, že jediný smysl má Svět kapitálu bez hodnot. Hodnoty jejich vládnutí spočívají v prosazování všeho, co se dá vidět pouze v pokřiveném zrcadle antihodnot.

Šklebí se na celý svět ze svého "trůnu" přes antihodnoty Světa kapitálu, který je v dneš-ní době založen na antihodnotách vůdců mohamedánského světa, na prorad-nosti vůdců křesťanského světa, na zvrácenosti vlastníků hromady znehodnocených peněz a na nekonečné pažravé nenasytnosti establishmentů systému "řízení světa".
Šklebí se na Svět Lidí přes OSN/UN/, šklebí se na nás všechny přes tzv. EU, přes jejich zvrácené Akta X o lidských právech, přes Istanbulský Dohovor. Svět kapitálu a jeho "demokracie" se šklebí na Svět Lidí i přes inkviziční proces s panem Juliem Assange.

Doba víry v pravdu opět skončila.

377306

06.03.2020 10:43

Spojené království vytvořilo mýtus o „syrské revoluci“

RE: Opíjení rohlíkem z daní postižených jede, chudáci děti agend úřerů

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Proto, aby jsme nedopadli jako uvedené oběti "vládnutí" tzv.Vůdců tzv.Západu a aby jsme zachránili co se ještě zachránit dá a aby jsme mohli pomoct a pomáhat jiným obětem toho mizerného "vládnutí" Minotaura v jiných částech světa, které byly vysáty "blahodárným" vlivem jeho "démo(n)kracie" a jejich působení, tak proto je na programu dne odpoutání se a odchod ze struktur toho zločineckého gangu tzv.Západu, který neumí nic jiného než krást a zabíjet životní funkce všech svobodných lidí a národů. Na epidemii organizované migrace a na organizované epidemii koronaviru a na epidemii organizovaného zla je vidět, kdo vládne tzv.Západu a kdo chce ovládnout celý svět.
A tyto vládnoucí zrůdy z Temné strany světa chtějí, abychom jejich zrůdnou "vládu" považovali za dobrodění a pokrok. Na programu dne je doopravdy naléhavé z těch pomatených struktur Temné strany tzv.Západu odejít.

377330

10.03.2020 10:57

Zakrývání katastrofální války v Libyi, kterou má na svědomí Západ

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezky den v nehezky uspořádaném světě. Komentovat počínání Minotauří světovládní otrokářskou démo(n)kracii jaksi ztratilo smysl. Snad jen pro posilnění naší vlastní odvahy před tím, co všichni normální lidé tuší je třeba připomenout starou ověřenou zkušenost : Kdo druhému jámu kopá sám do ní padne...a nebude mít pomocníka. Ani internacionální cvičení Co(rona) viru jim nepomůže k přežití toho, co Světu Lidí sluhové Minotaura naplánovali. Svět Lidí ví, že k přežití je nutné přeorganizování světa bez Minotaura.

377396

11.03.2020 09:49

Důvod, pro který Severní Korea tolik nenávidí Spojené státy americké

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Připomenutí Minotauřích zločinů a zločinů démo(n)kracie USA-establishmentů je namístě.
Vždyť to současné "ticho" v tzv. dění "vysoké politiky" tj. prázdnota všech cílů dalšího vývoje a souběžně probíhající internacionální cvičení CO (civilní obrany) na bázi biologické zbraně - COronaviru (který si jeho autoři nechali patentovat) - tak to je zřejmá příprava na další světovou válku za použití biologických zbraní.
V Číně a v Ruské Federaci je to zodpovědným lidem zřejmé "o co jde". V Koreji a ve Vietnamu Minotauří Mírotvůrci používali k šíření míru a démo(n)kracie tehdy levný napalm. Teď se připravují k masivnímu použití "levných" biologických zbraní proti Číně a RF a domnívají se, že levné prostředky "civilní obrany" zmenší sekundární ztráty... Pozemní hmotné statky zůstanou a jejich vlastníci zmizí...
Tito světovládní Minotauří Mírotvůrci jsou pro lidi skutečným vzorem pro podnikáni a pro budoucnost bez lidí... Máme stejný důvod je nenávidět jako Korejci. Ještě je trochu času o tom mluvit a zastavit je v jejich šíření neživé prázdnoty, i když možnost zbavit tyto šílence jejich bláznovství je malá. Oni - Minotauří Mírotvůrci - žádné hodnoty, o kterých se dá diskutovat nemají.

377411

15.03.2020 13:17

Kde vznikl COVID-19?

Hranice jsou dobré

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Praktické řešení vedoucí k elimino- vání současné pandemie uměle modifikovaným virem spočívá v praktickém využití karantény stanovením praktických kontrolovatelných hranic mezi státy. Hranice jsou praktickým výsledkem vývoje lidstva. Rušení hranic ve jménu sparchantělých vládců tzv. Západního světa a ve jménu sparchantělé globalizace prospěšné nadnárodním vládcům finančních institucí a korporací dovedlo dnešní svět do současné situace.

Teď náš svět "řídí" koronavirus covid-19 a ti co jej za peníze sparchantělých vůdců tzv.Západu vyvinuli za účelem ovládnutí světa lidí. Ti, co tuto biologickou zbraň vyvinuli se "hlásí" mezi tzv.spojence. Ve skutečnosti to jsou "naši" vetřelci.

Zatím se je možné jejich vlivu bránit karanténou a stanovením a obnovením funkce hranic. Hranice mezi státy v Evropě by měli být z praktických důvodů obnoveny a zachovány i po eliminování současného biologického napadení světa lidí koronavirem covid-19. Tzv. EU je třeba určit úlohu, jakou měla mít před tím, než její vůdcové obelhali občany v Evropě a začali vytvářet všeho schopný nefunkční superstát po vzoru Třetí Říše a Říše Římské. Toto vylhané monstrum je výhodné jenom pro šíření globálních virů všeho druhu kupř.viru falešných hodnot a falešných peněz, falešné supervlády Minotauřích Mírotvůrců a virů globalizace.
Hranice jsou dobré.

377527

15.03.2020 23:39

Kde vznikl COVID-19?

RE: Keby bolo keby

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký večer v nezky uspořádaném světě. Lidé mají ve všeobecném ponímání hodnot vědomí o tom, co je dobré a zlé. Lidé ve skutečném reálu nepotřebují myslet na války a na pustošení Země a vládnout pomocí zabíjení lidí.
Lidé se sparchantělým myšlením jsou ve velkém množství soustředění ve vládách tzv.Západu a v psychiatrických léčebnách a v drogově závislých komunitách.
Do podobné sorty sparchantělých "myslitelů" patřil i Hitler a spol., i jeho žáci v tzv.EU a spol., i dnešní "vládcové" sparchantělého systému USA a spol. a jejich služky OSN /UN/ a spol. a s nimi propojený systém sparchantělého tzv.globálního světa peněz a finančních "král(ík)ů".
Tito nemocní lidé tvoří to asi 1% mocí zavirovaných psychopatů, kteří si myslí, že vládnou. Tito "Oni" slouží jako zdroj veškerých problémů těžce zkoušeného Světa Lidí. Uvažovat o vyvraždění lidstva jako o řešení pro budoucnost Země znamená, že každý kdo podporuje Smrtihlava a jeho 1% vládnoucích psychopatů se musí sám na sobě přesvědčit, že platí že ten ... "kdo druhému jámu kopá... budoucnost nemá.

377539

17.03.2020 11:36

Ke koroně a světu

Hranice jsou dobré

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Je nejvyšší čas zastavit a zrušit systém řízení světa, který vytváří establishmenty světovládních Minotauřích Mírotvůrců z pekla ... Je nejvyšší čas nebát se říct našim vládnoucím činitelům, že mrtvou myšlenku mrtvého systému globalizace všeho je třeba opustit dřívě, než zdechliny/moudří idioti a psychopati sedící ve vrcholných patrech pyramidy moci nad světem (který je zahlcen mrtvými hodnotami vzniklými v systémech řízení USA a spol.) spadnou na Svět Lidí a přímo před naše dveře.
Tady žádná diplomacie "jak vyjít s Minotauřími Mírotvůrci po dobrém" nemá smysl/význam. Se zdechlinami, které celý svět zombírují jejich neexistujícími penězi a mrtvými hodnotami a jenom mávají nad svetem lidí jejich dinosauřím ocasem moci, tak s těmito elementy žádná diskuse není...stejně, jako žádná dobrá budoucnost ve světě kapitálu není.

Proto je správné v této době změnit cestu Světa Lidí do pekel globalizace "všeho" a také života všech a vrátit se k rozumnému řízení jednotlivých národů nebo států bez vytváření globálního rybníku pro Monstrum Minotaura, který se všem lidem světa ze svých sídel v USA vysmívá, jak se mu všechny hodnoty Světa Lidí daří vyžrat, zničit, zkorumpovat a zbavit Svět Lidí používání rozumu.

Hranice jsou dobré. Umožňují rozumné řízení uvnitř hranic. Bezhraniční systémy globalizace (jaké šíří sparchantělý svět kapitálu) se řídit nedají jinak, než zotročením lidí a lidstva. Na cestě k rozumnému způsobu života a životních systémů Země stojí jako překážka celý establishment USA a spol. a jejich globální služka OSN/UN/. Hranice jsou dobré.

Vládnutí USA a spol. a jejich sparchantělého globálního systému financí a jejich sparchantělé služky OSN/UN/ na Svět Lidí je zlé.
Všechny úvahy o řízení světa pomocí politických -izmů- globálního světa kapitálu a pomocí globální OSN/UN/slouží jen vládě toho USA-Monstra.

377586

20.03.2020 10:43

Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí V4 a Německa

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě.
Z prohlášení ministrů zahraničních věcí plyne, že teze, na kterých se cizími penězi a financemi "naformátovaní" ministři V4 na svém setkání ujednotili a pomocí kterých chtějí umožnit vládnoucímu establishmentu Německa "naformátování" Světa Lidí a národů v Evropě a v okolí Evropy (pokud možná i v blízkém Vesmíru), tak ty teze nevytvořili úředníci států V4. Státy V4 nepotřebují ovládat ani Afriku ani Rusko ani Čínu a...ani Německo a západní Evropu. Z těch tezí plyne, kdo dělá a kdo chce zprovoznit tzv.EU a okolní národy pomocí sluhů, kterých si Německo udělalo ze států V4.
Skutečným autorem tohoto "ministerského" paskvilu je vláda Německa.

Poznamenávám, že ani k jedné z těch tezí neměli a nemají ministři zahraničních věcí států V4 mandát svých občanů. To tito servilní ministerští sluhové cizí moci (Německa a sparchantělé OSN/UN/) dělají z občanů "ovčany". Funkce ministrů zahraničních věcí jim nepatří.

Svým podpisem pod tyto "formátovací" teze ministerský slouha Petříček změnil a přeformátoval působení celé vlády ČR.

Tímto "přeformátováním" uvrhli tito slouhové novodobé Velkoněmecké Říše alias tzv.EU státy V4 tj. i ČR do role spolupachatelů znehodnocení celého obtížného dějinného vývoje po II.sv.v. a navíc nás slouha Petříček všechny vrhnul do područí sparchantělé OSN/UN/, která je téměř celá v zajetí bludné ideologie Mohameda.

Ze všeho textu těchto tezí vidět podřízení se servilních ministerských úředníků z V4 vůči Velké Zlé Černé Německé Paní a podřízení se této Černé Německé Paní vůči mohamedánské (OSN/UN) ideologii. Je úplně zřejmé a k vidění, odkud vyvěrá paralyzování všech obranných funkcí států Evropy vůči migrantům a vůči OSN šířené obludné ideologii.

Je potřebné tyto "formátovací" teze ministrů zahraničních věcí Německa a slouhů Německa z ministerstev států V4 považovat za paskvil a odmítnout se podílet na jejich realizaci. Představují skutečný obraz "hodnot" Světa kapitálu, který žádnou hodnotu nemá...a když, tak jen za "mír" zamaskovanou nikdy nekončící agresi.

Ty odporné Velkoněmecké teze s podpisy "naformátovaných" ministerských sluhů je třeba v celém rozsahu odmítnout i s jejich "formátovacími" sluhy.

377706

22.03.2020 12:32

Dvě zprávy - která je pravdivá?

RE: pekne od mantinelu po druhý mantinel

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Pane, vy nediskutujete. Vy jste "soudce", který má ve všem "jasno". Ve svých názorech nemáte nic, co by Vaše teze zařadilo mezi názory "občanské" a ani "ovčanské". Jako "soudce" zkuste ozřejmit, co Vás vede k tomu, abyste obohacoval "občanstvo" a "ovčanstvo" o nic neřešící tvrzení, ze kterých číší naprostá beznaděj.

377803

23.03.2020 11:08

Podivné techtle mechtle s rouškami na vládní úrovní

Akce a reakce

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Díky práci naší vlády zbývá i čas na vydechnutí si od každodenních starostí jak přežít současnou epidemii.
Každý myslící subjekt reaguje na podněty z vnějšího okolí v jistém reálném čase. Vláda ČR reagovala ze všech vlád v Evropě nejrychleji a zodpovědně i na základě zkušeností s epidemií v Číně. Její akce a reakce v dané situaci jsou zodpovědné.

Problémy se zabezpečením ochranných roušek a zdravotnického materiálu jsou symetrické vzhledem ke stavu světa "pod vlivem" Světa Kapitálu. Navzdory tomu je vláda ČR ke prospěchu lidí v ČR vyřešila...a nadále řeší. Ale ihned se vyrojili a rojí se jako mouchy hodnotitelé, kteří by všechno vyřešili úplně jinak a lépe, že ano. A když to nejde jinak, že ano, tak třeba řešitele krize kriminalizovat.
Stalo se nepsaným pravidlem - při uskutečňování mezinárodních obchodů - poskytování "darů" pro všechny komodity, nejenom pro roušky....To by bylo nutno změnit pravidla v nejvyšších patrech mezinárodního obchodu, aby se mezinárodní obchodní výměna zlevnila; a to platí zejména v krizových obdobích.

Autor článku se dopracoval namísto věcného hodnocení k mediálnímu výkřiku a plivnutí do tváře všech, co za současného chaotického stavu věcí udělali všechno co bylo v jejich silách pro eliminování té hrůzy, která do světa vzešla z laboratoří vědců, kteří se zaprodali vládcům USA a jejich "ušlechtilým" zbraním hromadného ničení.
Autor článku jen ať křičí a vypouští své demagogické konstrukce dál, ať se ví, kdo stojí za sparchantělou globalizací a zotročováním Světa Lidí.

377852

26.03.2020 09:07

Koronavirus a Gatesova nadace

Svět lidí a svět hodnot

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Tato současná situace připomíná konstrukt jednoho amerického sci-fi filmu, ve kterém svět řídila banda pomatenců pomocí strachu před tím, že se lidi nedají zaočkovat vakcínou proti uměle vyvolané nemoci...až nakonec ilegální skupina zjistila, že se dá žít bez svět ovládajícího očkování...
Připadá mi vhodné zamyslit se nad tím, jak funguje v praxi kupř. vakcinace látkou Tamiflu proti chřipce??? Jaké jsou výsledky (úspěšnost) po několikaletém šíření tohoto prostředku na umoření vlastní imunity ???

377970

27.03.2020 10:23

Putin rozpoutává vůči USA strategické peklo

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Ruská Federace ani president Putin nemusí a ani nerozpoutávají vůči USA a ani proti nikomu jinému žádné strategické peklo. Vládnoucí psychopati na tzv.Západě a v USA se do vyprázdněné strategické pozice "v pekle" dostávají vlastním přičiněním. Základní poznání pro stav myšlení nadlidí z USA establishmentu na výsledek jejich snažení se o nadvládu nad Světem Lidí zní: ..."Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne"...

Světovládní Minotaurus zbavil tzv.Západ a USA lidských hodnot a nahradil je loupežnou politikou založenou na vojenské síle a znehodnoceném dolaru. Symbolické "Ucho" jejich USA-moci pořád drží v jejich rukou, ale jaksi "se utrhlo" od systému ("džbánu"), kterým si zvykli nabírat cizí hodnoty ("vodu"). Rusko ani president Putin nemusí hrát proti USA žádnou šachovou super-pekelnou strategii. Autor článku jaksi nepostřehl, že USA establishment zavedl Svět Kapitálu bez hodnot v celkem obyčejné šachové hře "sami se sebou" do stavu, když sami sobě si dali "mat". USA establishment nemá a nešíří žádné lidské hodnoty. To je základní systémová chyba celého Světa Kapitálu.

378015

30.03.2020 00:25

Slovenské elity a koronavirus

Elitní koronavirus

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký večer v nehezky uspořádaném světě. Dovoluji se ozvat proti zcela zcestné argumentaci autora článku zaměřené proti všemu a všem v zemích ČR a SR, kteří vedou úspěšnou protiakci proti šíření elitního koronavirusu uměle vyrobeného v elitních laboratořích USA. To, že se v Číně i v jiných zemích povedlo omezit až zastavit šíření tohoto vražedného viru, to tento skvělý autor nezmiňuje. Všechno úsilí poplivá, včetně barvy roušky paní presidentky SR. To poplivat kupř. roušku nejhorší Vůdkyně Německé "Říše" nemůže. To ona z demokratických důvodů nepoužívá. ...a ani žádné kladné výsledky v tomto boji s virem Německo nemá. Autor současně "technicky" plivá přes Slovensko na celé Česko a na úspěšné počínání Vlády ČR a SR v tomto boji se smrtí, kterou vypustili do Světa Lidí "mistři" v službách Smrtihlava. Ono je to neslušné vůči neschopné tzv.EU dokázat bránit se tomuto elitnímu koronaviru bez pokynů a "pomoci" tzv.EU. Z textu demagogického plivníka a autora komentovaného článku plyne, že nejlepší ochranou proti tomuto elitnímu umělému viru je nebránit se a spořádaně umírat podle vzoru tzv.EU a podle vzorů z Itálie, Francie, Španělska, Německa...atd.

378080

31.03.2020 15:24

Covid-19: propaganda a manipulace

Agrese Světa Kapitálu

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Svět Lidí, který podle některých myslitelů a téměř libertariánů sestává hlavně z ovčanů a nevyčíslitelného promile občanů je ohrožen psychopatickými Vůdci a Všivými Šedivými Eminencemi. Lépe by jim slušelo pojmenování Šedivé Myši. Tito obsadili téměř všechny důležité řídící posty a zparchantili náš svět, počínaje Vládou USA a jejich služky OSN/UN a další jejich služky tzv.EU. Jejich zázemí tvoří celé hejno nenažraných korporátních systémů,
S takovým odporným systémem světovlády se bojuje nesmírně těžko, když neuznávají Rozum a nemají žádný smysl bytí kromě jejich Vlastní Moci a pohlco-vání a požírání jiných států a národů. Rozvíjejí smrtící zbraňové systémy pro vygenerování co největšího počtu otroků a mrtvol a mrtvého světa.
Žádný jiný smysl výše vyjmenované entity Moci Minotaura nemají. Jsou prázdní jako Smrt a Smrt kráčí v jejich šlépějích. To je jejich princip vlády nad světem a nad Světem Lidí. Oni vytvořili zázemí také pro vznik laboratoří pro vývoj smrtících modifikovaných virů.
Svět Lidí ví, že metodou diskuse s Hlavou Hada světovládního Monstra, kterého hlavní sídlo je v USA nelze nad tímto Monstrem zvítězit.
Žádné libertariánské výzvy vyhrát neumožňují. Žádné partyzánské výzvy k boji nefungují. Proti agresi Světa Kapitálu lze bojovat jenom za pomoci vlád národních států. K tomu měla sloužit bývalá OSN/UN, ale tato "mírová" entita se změnila a zparchantila se a zpronevěřila se svému poslání. Dnes jistí mluvčí této služky USA (konkrétně WHO) také podporují systém nebojování se smrtí a s koronavirem...

378146

02.04.2020 08:55

Operace Rouška

Tma v očích

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Také přeji všem potěšení z používání smysluplného myšlení, bez zatemnění mysli a očí prostřednictvím strachu z ohrožení smrtí, která kolem nás pluje v podobě nového koronaviru a s ním spojené epidemie. Naše vláda udělala a dělá všechno proti rozvinutí epidemie do nekontrolovatelného stadia. Autor komentovaného článku generuje bezbřehou podřízenost vůči agresorovi a plivá a napádá obránce, kteří dělají pro ochranu životů co se dá. Pod svůj sofistikovaný článek se nepodepsal. Demagogický plivník všemu rozumí nejlíp. Nemá zásadní poznání o tom, že ochrana životů má vyšší důležitost než ekonomické ztáty, které se dají časem nahradit/dohnat/odstranit po pominutí epidemie. Principiální chyby systému kapitalismu se nedají odstranit pliváním na vládu, ale odstraněním systému princípů, které je generují. To se nedá uskutečnit pliváním na vládu a s tmou v očích.

378232

03.04.2020 00:29

Operace Rouška

RE: Tma v očích

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Vážený pane. Nejenom že jste uvědomělej, ale na rozdíl ode mne jste navíc vtipnej. A co se týká těch roušek, tak je to nejjednoduchší překážka pro omezení šíření aerosolů a prachu a také i virů, apod. Stačí mít dvě-tři roušky a střídat je. Mezitím se dají ty použité roušky proprat/vyvařit v horké vodě, atd. Podobně jako si měníme ponožky. Je to otravné ale dá se to vydržet. A výsledky obecného užití roušek je vidět na statistice v TV - oproti jiným státům. Až to koronavirové napadení přežijeme, tak potom se s chutí všichni tomu obličejovému maskování zasmějeme. Mějte se hezky.

378281

06.04.2020 08:11

Lidický památník – symbol zrůdnosti nacismu nebo dějepis obce

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Od převratu v r.1989 se Svět Kapitálu vytrvale snaží rozbourat nejenom památníky odporu proti zrůdám, které vznikly v lůně Světa Kapitálu (Hitler a spol.). Stoupenci světovlády zaplavují svět jejich myšlenkovými skvosty, které mají ukázat skvělý systém jejich vlády nad opětovně podmaněnými národy v Evropě na bázi podvodných smluv o tzv. EU.
K tomu se jim hodí všechny místní houby prašivky, které svým psaním a působením vyzdvihují tuto falešnou entitu tz.EU na piedestál nového zjevení se IV.Říše a území Čech opět považují za nový Protektorát Německé IV.Říše. Namísto zapomenutí na zločiny nacistických vládců Světa Kapitálu obnovují nenávist a zlobu mezi národy v Evropě, které si tzv. EU chce podrobit "dobrovolně" a když to nepůjde jinak tak za pomoci armády migrantů a za pomoci přepisování historie.

K tomu se jim hodí místní sluhové a autoři všeho druhu, kteří hnědým prachem z hub prašivek vylepšují obraz kostlivců opět sedících v čele tzv. EU. Svět Kapitálu a svět jeho služek a služebníků nemá žádnou cenu, jen cenu hnědého prachu.

378388

07.04.2020 10:40

Rezoluce OSN v boji proti pandemii opět demonstrovala dvojí standard Západu

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Svět kapitálu bez hodnot se vzpírá lidským hodnotám, ze kterých nejhlavnější je možnost svobodného smysluplného rozhodování o svém osudu a o osudu svobodného bytí národů. Celému tomu gangsterskému seskupení pod vlivem USA a spol. se i v době současné epidemie daří dále přivádět Svět Lidí do bažin fyzického a duševního otroctví pod velením zparchantělé OSN/UN/, která jako služka a mluvčí psychopatických establishmentů USA a spol. se naprosto zpronevěřila svému poslání dle Zakládacích Listin v době svého vzniku.
Teď je nejvyšší čas vzepřít se tomuto globálnímu molochovi vlády Smrtihlava nad Zemí. OSN/UN/ se zparchantila a ti, co to umožnili a umožňují, jsou také jenom zparchantělí sluhové Světa Kapitálu bez hodnot.
Slova "globalizace" a "světovláda" a "OSN/UN/" by měla být zařazena mezi sprostá slova. A tito sprostí "světovládci" si na posílení své sparchantělé moci vybrali "koronavirovou krizi" a jako rukojmí národy, kterých zástupci si ještě "myslí", že je možné se v tomto gangsterském klubu tzv.OSN/UN/ na něčem moudrém domluvit. Tady žádná diplomacie "rozumu" národům Světa Lidí nepomůže.
Tady pro záchranu Světa Lidí a kvůli dalšímu svobodnému vývoji Světa Lidí je třeba tuto gangsterskou tlupu tzv.OSN/UN/ rozehnat a z objetí zparchantělé moci Světa Kapitálu odejít a zrušit v ní členství (zatím) ještě svobodných národů. Tato tlupa OSN/UN/ pomohla establishmentům USA a spol. zotročit i národy Afriky a teď pracuje i na zotročení celého Světa Lidí...momentálně pod záminkou "boje proti koronaviru", který jejich sluhové vypustili do světa.

378432

13.04.2020 09:59

Henry Kissinger volá po Novém pokoronavirovém světovém řádu

Svět lidí a svět hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. K obsahu článku není co dodat. Je pravdivý. Snad by jsem doplnil jen postřeh/myšlenku, že Svět Lidí nepotřebuje nový světový řád pod patronací anti-hodnot USA. Vládnoucí establishmenty USA svou "činností" přetvořily "vládnutí" USA na působení dinosauřího Monstra, které na Svět Lidí kouká z hnízda "černé díry" a pohlcuje i samotné USA i okolní svět.
Z USA se stalo Monstrum i díky působění "moudrých ideologů" podle vzoru nenávist generujících dědků Kissingera a Brezinského. Orientování politiky podle vzoru Kissingera a Brezinského způsobilo dnešní stav světa, ve kterém řádí i umělá "černá díra" politiky USA i umělý koronavirus z lůna jejich černé díry. USA se musí zbavit jejich "černé díry" a přestat se řídit ideologií nenávisti a světovládní idiocie ideologů typu Kissinger a Brezinski. Žádný nový světovládní USA-systém není potřebný. Je potřebný systém obnovení maximální možné soběstačnosti národů a států a jejich přátelské spolupráce, bez hegemonie nenávistných "hodnot" jistých starých dědků v službách "černé díry" světovládní "moci". Globalizace je sprosté slovo.

378604

21.04.2020 09:45

Drazí občané

Bezobsažný článek

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

je vygenerován bezobsažným myšlenkovým postupem, který ráda používá Velká Zlá Černá Německá Paní a také jeden známý nejmenovaný bezobsažný cizí vládní establishment za Atlantickým oceánem. To jsou ty vlády, kterým autor bezobsažné provokace slouží. To jsou ty cizí vládní establishmenty, které po nás žádají hrdě a pokorně a demokraticky nebojovat s tím uměle modifikovaným virem/biologickou zbraní, která vznikla v jedné z jejich laboratoří a kterou rozeseli po celém světě. Když si vlády jakž-takž ještě trochu svobodných národů - i těch našich malých národů - dovolí vzdorovat a bojovat proti této morové nákaze a snaží se brzdit její "blahodárné" působení dřívě, než by se rozjela do nekontrolovatelné fáze ničení, tak to je "nedemokratické". To je ten úžasný Svět kapitálu bez hodnot, který ve jménu jeho "světové ekonomiky" je připraven přinášet jakékoliv "oběti" a obětiny životů lidí celého světa. Tak proč bojovat za životy lidí, jak to činí rozumné vlády - i ty naše -, když Svět kapitálu si činí nároky na život všech. To je vlastně odboj a vzpoura proti cizím vládcům cizího Světa kapitálu!!! Bezobsažní cizí "demokratičtí" dravci určitě ocení autorství článku "Drazí občané" jako přínos pro "svobodný" Svět kapitálu.

378814

28.04.2020 11:13

USA a ČLR na cestě k nelítostné konkurenci a čelní konfrontaci

Svět kapitálu

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném Světě Kapitalu. Nastíněný problém nemusí skončit konfrontací. Nad problematikou konfrontace se vznáší problematika vztahu věřitel-dlužník. Obě strany se vzájemně potřebují. Vektor napětí mezi ČLR a USA je uměle nafouknutý. Podstatná je dlouhodobá závislost megalomanů a ziskuchtivců na tvorbě "zisků" plynoucích z loupežného systému "tvorby zisku", tak, jak je to ve "svatém" kapitalismu hluboce zakořeněno.

To jen státní gangsterismus vládnoucích establishmentů USA a spol. ztratil rozumné argumenty, proč se nedaří splácet jejich obří dluhy. Proto si již chystají předem argumentační zázemí pro použití síly tak, jak to obecně na tzv.Západě a zejména pro USA docela dost platí. Snaží se vyprovokovat konflikt, ve kterém by se věřitel (ČLR) změnil na dlužníka.
Nastala ovšem situace, kdy je výhodnější pro USA jejich dluhy vůči ČLR splácet, než je anulovat další katastrofickou válkou. Lepší je normálně žít než zabíjet konkurenci a honit si ego "velmoci". V USA již mnoho lidí chápe, že globalizace je "podnik", na který nikdo na Zemi nemá zdroje ani sílu.
Podřízení Světa Lidí pod globální vládu tzv. elit (NWO) je možné pouze na chvíli a pouze návratem k otrokářským systémům ze starověku. Chápou to i v ČLR i v RF. Skutečnost, že globalizace je sprosté slovo nechápou zatím ještě v Turecku a tzv. EU.

378969

09.05.2020 13:42

Hegemon jen tak neodejde

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Ty plánovací elementy a autoři politických cílů směrování USA nevymyslily opět nic nového.
Rétorikou je předmětný článek podobný až stejný jako rétorika a náplň politiky z doby před 40-ti léty. Mírný pokrok se objevuje v hodnocení významu jaderné energetiky, za co si zaslouží pochvalu, protože je to prospěšné i pro ekologický systém Země a proto, že to pomůže vytlačit hloupou "zelenou" politiku na okraj spektra mixu zdrojů energie.

V ostatních bodech předmětná nová koncepce energetiky v USA jenom řinčí zbraněmi a ničím nepodloženými vizemi o vlastní Moci. Z toho plyne, že šetření energetických zdrojů pro budoucnost a jejich rozumné využívání v přítomnosti není v centru pozornosti plánovačů USA-budoucnosti. Všichni ví, že řinčením zbraňových systémů energie nevzniká, ale zaniká...
Hlavní je pro USA-plánovače budoucÍho vývoje vysávání zdrojů Země prostřednictvím hegemonie jejich vizí o jejich "Moci", i když pro Svět Lidí a také pro USA je ekonomicky optimální hegemonie spolupráce svobodných národů, které nejsou podřízené schizofrenickým třem světovládním entitám typu USA a spol., a OSN/UN/ a Mohamed a spol. a tzv.EU a Mohamed a spol.

Ohrožení Světa Lidí vč. lidí v USA tito plánovači ze Světa kapitálu neberou vůbec do úvahy. Komentovaný článek a koncepce v něm obsažené mají význam jen jako poklepávání se po ramenou mezi "souvěrci".
Položte si otázku, pánové plánovači budoucnosti USA, jaký "energetický" význam mají uvedené 3 řídící mocenské entity pro svět, když jsou ovládány skrytou manipulací s dolarem a s ropou a když je vy, pánové plánovači nejste schopni řídit...

379290

15.05.2020 10:03

Reklama a válka proti bělochům – pokračování

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den všem, kterým jsou antihodnoty v hnusném Světě kapitálu cizí. Je potřeba mít duchovní a mravní zázemí, abychom k tomu co generuje tzv. Západní informační "kultura" a jejich "médiá" cítili HNUS a ODPOR. Je to přirozený odpor a hnus ke všemu, co je nelidské.... a oni, tI "oni" se tím informačním nemravním hnusem živí a šíří ho jako mor a špiní jejich krysím myšlením Svět Lidí a život a životní funkce Země. Svět Lidí a Svět Rozumu a duševního zdraví lidí a také environmentální prostředí Země je pod vlivem jejich "řízení" a pod vlivem jejich krysích nenažraných nemravných zvrácených myšlenkových systémů čím dál více podobný velkému krysímu doupěti. To je výsledek krysího působení Světa Sluhů Mohameda a Světa Sluhů Kapitálu přes jimi ovládané světovládní entity OSN/UN/ a tzv.EU. Je štěstí v neštěstí, že v USA se našly síly, které jsou schopné proti globálnímu působení těchto zparchantělých Sluhů Smrtihlava bojovat.
Tu u nás s krysími hodnotami zatím přímo nebojujeme, my je jen "demokraticky" odmítáme; ovšem je to nevýrazné a Svět Kapitálu bez hodnot s jeho krysími služebníky postupně vytlačuje naše kulturní a mravní zázemí diktátem antihodnot z centra tzv.EU. Celá soustava globalizace plodí krysí hodnoty. Proto není divu, že i Velká Zlá Černá Německá Paní je mediátorem ohavných krysích myšlenek Sluhů Světa Mohameda a Sluhů Světa Kapitálu přes jimi ovládanou OSN/UN/. Globalizace je sprosté slovo a "Mohamed" a "Issacson" mají globalizaci za hlavní část jejich náboženství.

379416

18.05.2020 11:13

Lokaji vo vedení rezortu ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Celý ten systém antihodnot a řízení odlišťování Světa Lidí je ovládán Říší se sídlem v USA, která všechno dělá tak, jak to mají naprogramováno v genech jejich zakladatelé a vůdcové a majitelé od dávných časů jejich otrokářských předchůdců. Takže o žádnou demokracii se nikdy nejedná a nejednalo.
Jak správně podotýká pan "libertarian" v jeho komentáři, vše podléhá v tomto jejich světovládním systému jediné otrokářské entitě, která vše co dělá dělá v zájmu jejich starověké otrokářské vize o jejich nadlidské výjimečnosti. Kvůli tomu jsou většinou všechny tzv.Západní (otrokářské) demokracie sparchantělé a v úpadku. Sparchantělé jsou i centra jimi řízeného světa, kterými jsou tzv.OSN/UN/ tj.kolektivní prostitutka sloužící všem entitám, které si ji vydržují; a dále je ve stavu sparchantění tzv.EU/tj.IV.Velkoněmecká Říše.
Tyto darebácké entitý "řídí" jim podřízené národy a státy pomocí lží a krádeže národních identit a jejich národního bohatství a území.
Vyrábějí pomocí "démo(n)kracie" z občanů "ovčany" a tváří se přitom skvěle, pro-tože kvůli finančním výhodám v jejich službách placení tzv.národní "politici" jsou jejich slouhy.
Kdyby tito "národní" slouhové nebyly voleni, tak otrokářské entity demokratického Západu již mají připraven systém pro eliminování svobodného národního jednání pomocí nám cizích vojenských základen a mohamedánských migrantů.
Žádná pronárodní zahraniční politika v současnosti neexistuje. Existuje jen z tzv. Západu přes tzv.naše ministerstva řízená nenávist vůči Ruské Federaci potažmo vůči Číně. To jsou poslední více-méně na otrokářské démo(n)kracii USA a spol. nezávislé státy... a naši ministerští slouhové se k tomu propůjčili.
Jsou stejní parchanti jako ti, co je ovládají. Žijeme v nehezky uspořádaném světě, protože ho řídí parchanti z tzv.Západu. Věřím, že se v Evropě proti tomu jako první postaví skuteční demokraté z Francie i Německa... a potom i u nás.

379475

19.05.2020 09:34

Kissingerova oslavná řeč

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě, který establishment USA a spol. přivedl do dnešního stavu bez vyhlídek na lepší budoucnost. Ten starý harcovník ve Službách Smrtihlava zavedl i USA i na nich závislou část světa do bezedných bažin, ze kterých není úniku, pokud se nezbaví bezedné moci a vlivu "zisků" světa kapitálu bez hodnot. Do těch bažin zavedli systém USA a spol. jejich dva skvělí darebáci: Kissinger a Brzezinski. Kdo zvítězí v USA a nad USA a spol. - podle jejich "rad" - bude Smrtihlav.

379496

20.05.2020 10:12

Koronavirus a pofiderní čísla úmrtí

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Součástí této dnešní aktuální neuspořádanosti je i chaotický proud autoritatívně pronášených informací ze zdrojů Světa Kapitálu a ze zdrojů kolem vlád USA a spol. a jejich služky OSN/UN/ a též ze zdrojů tzv.EU.
Nikdy by ten svět nemocných "vládců" nereagoval takovými technickými opatřeními proti neznámému viru, kdyby nebyly k dispozici vědomosti o jeho původu a vlastnostech.
Ten element, který spouští to co se připisuje patentovanému viru covid-19 byl připraven uměle v laboratořích pod patronací nadlidí v USA a spol. Skutečnost, že si to ti blázniví nadlidé nechali patentovat nemohou zakrýt. Nemohou zakrýt ani strach, když si uvědomili, co za svinstvo jim uniklo z jejich peklu sloužícím "výzkumným" pracovištím.
Manipulace s počty mrtvých má jednoduchý darebácký význam : zastavit pokusy o právní vymáhání škod na autorech a investorech této bio-zbraně. Nejdřívě nadlidé obviňovali Čínu a když se prokázalo, že jejich vlastní idioti si to nechali patentovat, tak s tím přestali.
Jediným kladným přínosem této koronavirové krize je skutečnost, že si lidstvo uvědomilo nebezpečí těch utajovaných vojenských laboratoří, které produkují tento vir a jiné virové svinstva ve jménu vědy a Smrtihlava...
Věřím, že se v hlavách neúcty-hodné WHO zrodí alespoň jeden lidský nápad a vygenerují iniciativu k zničení všech biologických vojenských laboratoří.

379518

21.05.2020 10:27

Koronavirus a pofiderní čísla úmrtí

RE: A stejně budeme věřit,

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den, Paní Miroslavo. Váš komentář je moudrý. Bez Stvořitele je Svět Lidí prázdný. Je jako rodina bez Rodičů. Ať se Vám daří a daří usmívat se na svět s vírou.

379549

27.05.2020 11:23

Operácia „STORM“, „OLUJA“ alebo BÚRKA

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Za nesnesitelnost zločinů lehkého bytí Sluhů Světa Kapitálu můžeme připsat odpovědnost řídícím entitám tohoto Světa Kapitálu. Tyto zločinné světovládní struktury mají jména, pod kterými se presentují jako Vláda USA a spol., a jako jejich sluhové ze Světa Sluhů Kapitálu, Světa Sluhů Mohameda, Sluhů Vatikánu, Sluhů tzv.EU a všem těmto entitám Říše Zla sloužicí OSN /UN/. Těm všem může Svět Lidí "děkovat" za potoky krve lidí a za veškerá neštěstí plynoucí z jejich darebáckého "vládnutí". Ti, co si myslí, že jsou v "bezpečí" pod ochrannými "spojeneckými" křídly těchto Monster v bezpečí nejsou.

Ani proradná tzv.EU ani Vláda USA a spol. a jejich služka OSN/UN/ již v krátkém čase nebudou bránit mírovému rozvoji světa. Přestanou existovat. Vím, že to obětem jejich darebáckého "vládnutí" v Jugoslávii nepomůže, ale jejich skuteční vrahové a plánovači světovlády za méně než 10 let skončí a památka na ně bude jen jako zápach smrduté stoky.

379699

01.06.2020 11:11

Itálie: virově-ekonomická krize může přerůst ve virově-politickou

Tma v očích

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Všechny ty "akce" a mítinky a "demonstrace" mají stejný účinek jako akce lidí z dob starodávných obyvatel na území jihoamerického Peru, kteří kdysi na rovině pouště Nazca vyznačili dokonalé obrovské symboly viditelné z vysoké výšky a na kterých se stavěly zástupy lidí s důvěrou, že je bohové na tom jejich nebi uvidí a uslyší jejich prosby o déšť... Ale déšť nepřišel, bohové je nevyslyšeli a tak museli tehdejší lidé opustit své území a opustit své "bohy" a odejít na území, kde byla vláha a museli obnovit svou soběstačnost a začít odznovu vlastními silami.
Podobně je tomu i dnes. "Bohové" tj. politici sedící na vrcholcích velkých a malých "nadnárodních" údajně "globálních" pyramíd moci jsou neužiteční jako kdysi "bozi" starověku. Jsou to zbyteční neužiteční přežraní tlachalové, kteří nic důležité neřeší kromě svých zájmů. Zájmy lidí - občanů - jsou mimo obzor jejich horizontu myšlení.
Když se objeví někdo hájící zájmy dané země a jejich lidu je ihned pranýřován jako nepřítel "demokracie".
Na tzv. Západě žádná demokracie již dlouho neexistuje a je jen málo dokladů, že někde alespoň chvilku fungovala. Globální "Bohové" Světa Kapitálu a Sluhové Smrtihlava je ihned vyřadili z existence v zájmu jejich zločinné démo(n)kracie.
Ti, co slouží "Globálním Bohům" Světa Kapitálu mají tmu v očích. Musí "prozřít" a spolu se svými národními vládami musí obnovit vlastní soběstačnost a soběstačnost svého bytí bez vazeb na darebácké politické "bohy" globálního všežravého systému "bohů" Světa Kapitálu, který hnízdí ve světovládních pyramidách Vlády USA a spol. a jejich služky OSN/UN/ a Sluhů Světa Kapitálu a Sluhů Mohameda a Sluhů Vatikánu. Zvláštní roli si sami sobě přidělili "bohové" v tzv.EU, aby se zalíbili těm jiným světovládním "bohům".
Tito "bohové" nevládnou Světu Lidí. Tito "bohové" Svět Lidí vyžírají a vedou do zkázy. Kdo to nevidí má tmu v očích a zahyne žízní jako ti starověcí "věřitelé" bohů na rovině Nazca, kteří svým "bohům" věřili a z té vyprahlé roviny neodešli.

379767

02.06.2020 13:53

Čeká Evropskou unii osud Babylonské věže?

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Pokud ten spolek z neznámých důvodů pojmenovaný jako tzv.EU rozdává dotace a finance nekryté prací a hodnotami vytvořených prací, tak skutečné ohrožení Světa Lidí na území Evropy se dostává do pásma ohrožení měřitelnou degradací hodnot všeho.
Od kdy rozdává centrum tzv.EU finance jako návnadu pro udržení této jimi utvářené ohrady pro ovce jen tak - "zadarmo" - jakoby náhradu škody za pokles generování příjmů zdůvodu poklesu výkonnosti hospodaření (???), když se výdaje na zbrojení zvedají ?...
To co tito držitelé moci tímto rozdáváním peněz "zadarmo" sledují je pro nás tak přínosné, jako rozdávání skleněných zrcátek a korálků Indiánům, kteří se těšili z nečekaného daru a pak přišli o to poslední co měli - o svou zem a půdu pod nohami.
Ty dotace a příspěvky od tzv.EU je potřebné odmítnout v plném rozsahu. Je to jejich "vklad" do uloupení zbytku naší svébytnosti v prospěch zločinného podmínění rozhodování našich vlád za jiné "ústupky" v neprospěch našeho obyvatelstva a v prospěch jejich "investic" kupř.do energetiky. Přijetím "darů" a "pomoci" od tzv.EU se zvýrazní nesvéprávnost naší vlády a celé země.

Řešením pro nás je v této době nastoupit cestu na obnovu naší maximální možné soběstačnosti a na maximální odpoutání se od sparchantělých smluv s tzv.EU, která již žádnou unií není.

379793

05.06.2020 09:53

Co je operace War Speed

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Svět Lidí si zaslouží osvobození od působení vraždícího Monstra sídlícího v nemocných hlavách establishmentu USA vládnoucího nad USA prostřednictvím jejich "Vlády". Toto Monstrum otevřeně projevuje svou touhu vládnout nad jakž-takž svobodnymi Američany a dokonce nad celým světem pomocí mechanismu strachu z jejich "Vlády" a strachu ze Smrti, kterou povýšila nehodná "Vláda" USA na ochránkyni národní bezpečnosti. Američani nejsou nadlidé. Patří mezi normální Svět Lidí jako my. Musí žít v prostředí Vládou USA řízeného terorismu podobně jako okolní svět... a musí se "těšit" na bezútěšnou budoucnost pod patronací tohoto zločinného Monstra a jeho "nadlidí" ...podobně jako my.
"Vláda" USA nerepresentuje žádné lidské hodnoty. Svět Lidí a celá Zem, tj. náš Svět a my, i svět anglosaský i Svět Lidí v Asii a Africe si odpočine, když n e b u d e.

379835

12.06.2020 07:53

Koalice ANO a ČSSD – ještě spolu nebo již kdo s koho?

RE: Zvolit si lepší vládu, ale z odpůrců EU sojůzu

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Ve Vašem příspěvku jsem nenašel ani jedinou přínosnou světlou myšlenku. Váš svět a svět Vašich myšlenek je naprosto černý. V Černém Světě se připravují do řídících funkcí jen takové otrokářské elity, které kromě nadávání a ponižování jiných a začer-ňování toho, co je ještě trochu světlé, nic neumí. Komu Černým Světlem Vašich slov děláte prostor na cestě k moci???

379968

16.06.2020 11:11

A co takhle zakázat vzdělání pro bílé?

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Všechny vnější projevy světa, který ovládají chapadla Světa Kapitálu jsou výsledkem práce Idiotů, kteří ve jménu démo(n)kracie obsadili téměř všechny řídící funkce... a tváří se skvěle... a jejich idiotismus zaplavuje čím dále tím více vrstev jimi ovládaných skupin lidí. Idiotismus je skutečnou (anti)hodnotou Světa Kapitálu. V takovém marasmu se Svět Lidí nemůže vyvíjet. Protože podstatou Světa Lidí a živého světa je vývoj dá se předvídat, že světu vládnoucí Idioti budou eliminováni včetně všech tzv."hnutí" vygenerovaných Idiotmi ze Světa kapitálu a jeho sluhů. Ve Světě Kapitálu plném nenávisti se nedá žít a všechny úvahy o jeho vylepšení/udržení jsou fantasmagorie. Svět Kapitálu je zasažen rakovinou jemu vlastních (anti)hodnot.

380011

16.06.2020 11:12

Existujú dôkazy v procese s Kotlebom ohľadne čísla 1488?

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Všechny vnější projevy světa, který ovládají chapadla Světa Kapitálu jsou výsledkem práce Idiotů, kteří ve jménu démo(n)kracie obsadili téměř všechny řídící funkce... a tváří se skvěle... a jejich idiotismus zaplavuje čím dále tím více vrstev jimi ovládaných skupin lidí. Idiotismus je skutečnou (anti)hodnotou Světa Kapitálu. V takovém marasmu se Svět Lidí nemůže vyvíjet. Protože podstatou Světa Lidí a živého světa je vývoj dá se předvídat, že světu vládnoucí Idioti budou eliminováni včetně všech tzv."hnutí" vygenerovaných Idiotmi ze Světa kapitálu a jeho sluhů. Ve Světě Kapitálu plném nenávisti se nedá žít a všechny úvahy o jeho vylepšení/udržení jsou fantasmagorie. Svět Kapitálu je zasažen rakovinou jemu vlastních (anti)hodnot

380012

16.06.2020 11:15

Krach dolaru se blíží

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Všechny vnější projevy světa, který ovládají chapadla Světa Kapitálu jsou výsledkem práce Idiotů, kteří ve jménu démo(n)kracie obsadili téměř všechny řídící funkce... a tváří se skvěle... a jejich idiotismus zaplavuje čím dále tím více vrstev jimi ovládaných skupin lidí. Idiotismus je skutečnou (anti)hodnotou Světa Kapitálu. V takovém marasmu se Svět Lidí nemůže vyvíjet. Protože podstatou Světa Lidí a živého světa je vývoj dá se předvídat, že světu vládnoucí Idioti budou eliminováni včetně všech tzv."hnutí" vygenerovaných Idiotmi ze Světa kapitálu a jeho sluhů. Ve Světě Kapitálu plném nenávisti se nedá žít a všechny úvahy o jeho vylepšení/udržení jsou fantasmagorie. Svět Kapitálu je zasažen rakovinou jemu vlastních (anti)hodnot.

380014

23.06.2020 10:23

Smutek z ne-úrovně těch, ke kterým bychom chtěli vzhlížet

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Shnilá jablíčka ze shnilého stromu Světa Kapitálu dozrávají stejným způsobem jako za časů nad-lidí v éře Hitlera. Na svět z nich vylézají lidem se podobajíci červi podobného ražení jako tehdy a ukazují Světu Lidí cestu do zářivé budoucnosti... Za všechna neštěstí jejich shnilého Světa Kapitálu mohou podle těchto lidských červů ti, kteří nepřijímají ideologii skvělého života v shnilém "demokratickém" systému Světa Kapitálu a nechtějí se na procesu ničení Světa a Světa Lidí podílet. Položme si otázku: Jakou skvělou myšlenku tito lidští političtí červi vytvořili? A jak se opovažují tito červi dovolávat se pozornosti Světa Lidí?

Brodíme se po kolena v bahně informačního a skutečného politického hnusu. Za chvíli nebude o čem diskutovat, protože červí Sluhové Světa Kapitálu vzali evoluci Lidí a diskusím o budoucnosti smysluplné hodnoty. Předmětem diskusí ve světě ovládaném lidskými politickými červy není budoucnost Světa Lidí, ale pouze a jen budoucnost skvělých nad-lidí a politických červů, kteří již nemají co žrát v jimi ovládaném Světě Kapitálu...
Proto šíří kolem sebe jenom "smysluplný" hnilobný hnus...a na vrcholu pyramidy hnilobného hnusu září celý systém "hodnot" USA a spol. a tzv. EU, kterým naši místní parlamentní hnusáci slouží a chtějí hnilobné "hodnoty" importovat k nám a dál na Východ. Je čas zahájit diskusi o úniku ze světa jejich "hodnot".

380151

25.06.2020 09:06

Sekera v rozpočtu

Svět kapitálu bez hodnot

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném a již viditelně se rozkládajícím světě anti-hodnot Světa Kapitálu. Řešení úniku z tohoto shnilého systému spočívá v odmítnutí "hodnot" Světa Kapitálu, v obnovení maximální možné soběstačnosti i ČR i SR a v odmítnutí nadřazenosti právního systému tzv.EU nad právním systémem i ČR i SR a systémů sousedních národů.
Ti naši vůdcové, velikáni "revoluce" z r.1989 (Klaus, Zeman, Mečiar, atd.) nás zavlekli do dnešního systému bahenní démonkracie a teď se všichni - i ti naši vznešení hloupí vůdcové - společně brodíme v bahenních hodnotách vyžraného skvělého zářícího Světa Kapitálu, který žádný kapitál a hodnotu nemá a ty jeho skvělé "hodnoty" a "nad-hodnoty" představují hlavně prací nekryté hodnoty na bankovních papírech... a nad"hodnoty" loupežných bankovních operací, kterými se zločinný Svět Kapitálu chlubí ve svých statistikách.
Je viditelné, že ty nad"hodnoty" nevznikly jako výsledek hodnot vzniklých prací, ale pouze spekulací s těmi bankovními papíry vytvářejících "hodnoty" z ničeho (kupř. i z kovidních kvázi-informací, z dluhů, z pomýlených "zelených" programů, atd.).
V důsledku tohoto "řízení" světa elitami, sedícími na vrcholu pyramidy "hodnot" Světa Kapitálu je téměř celý svět zbavený své ekonomické síly, protože svoboda a soběstačnost byla nahrazena papírovými hodnotami, které drží v rukou držitelé "moci" a držitelé těch papírů.

Řešením téměř pro celý Svět Lidí je obnova maximální možné soběstačnosti národů a národních ekonomik - bez dotací od center falešné moci a jejich držitelů falešných papírových hodnot, které národům a nám všem kradou naší schopnost svobodně žít a myslet a rozhodovat se. To je viditelné i na tzv.EU a i na tom, čemu nyní podléhá Svět Lidí na územích USA. Globalizace je sprosté slovo.

380181

26.06.2020 11:38

USA v bouři

jiný scénář

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. Myslím, že k lepšímu uspořádání světa nevede následování excesů, které ve Světě Lidí zavedla mašinérie systému vlády nad-lidí z USA a v USA. Myslím, že v Evropě již alespoň ve Francii a Itálii vládnoucí establishmenty pochopily, že tudy cesta k lepší budoucnosti jejich národů nevede.
V Evropě je nutno postupně ale rychle odstranit ze života instituci tzv.EU, která se defacto změnila na nástroj podřízení evropských národů pod jednotný chomout cizí moci - nového světového otrokáře řízeného sparchantělým Světem Kapitálu, sparchantělou OSN a sparchantělým světem ideologií Světa Mohameda a Světa Vatikánu. Spojenectví těchto entit je samo o sobě smrtící i pro jejich nositele i pro svět, který se podle jejich plánů má změnit na největší otrokářskou enklávu od dob starověké Říše Římské, v dnešních "moderních" časech pojmenovanou jako NWO.

Dobrý jiný scénář vede k obnovení maximální možné soběstačnosti národů - pro záčátek na území Evropy bez diktátu bláznivé instituce tzv.EU. Německo by se osvobodilo od jha sloužit jako slouha otrokářského systému NWO (nového světového řádu) a mohlo by opět žít samostatně a soběstačně bez chomoutu tzv.EU, která ze slušných Němců opět dělá agresory jako kdysi za Hitlera.... Spolupráce a soběstačnost a svobodné rozhodování je řešení, jak nenásledovat cestu systému vládnoucích establishmentů USA a spol. Je to i cesta pro samotné USA, jak se zbavit jha otrokářů humoristicky přejmenovaného na NWO. Řešení pro budoucnost je jednoduché - zbavit se sítě otrokářů.

K vyřešení neotrokářské budoucnosti spolupráce a soběstačnosti a svobodného života lidí ve Světě Lidí je nutno odstránit OSN/UN, která je ovládaná Světem Mohameda a též odstranit/zrušit tzv.EU, řízenou Světem Mohameda přes jejich mohamedánskou aktivistku (Merkel) již od časů mohamedánského parchanta Obamu. Mohamedáni jsou od časů jejich vzniku v otrokářských státech ve středověku posedlí touhou po světovládě dodnes...a k tomu účelu se jako bratři s bratry Světa Kapitálu a Světa Vatikánu spojili za stejným cílem. Otrokáři se spojili a ve jménu "lásky" (k moci a penězům) páchají odpornou politiku zotročování a zářivé démonkracie všude, kde jim to Sluhové Světa Kapitálu umožní.
Tento jejich scénář je potřebné eliminovat.

380196

27.06.2020 23:42

Zničí se bílí lidé sami?

jiný scénář

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji potěšení z pěkných myšlenek ve světě, kterému ne-lidé a nad-lidé bez myšlenek a bez fugujících koncepcí rozvoje společnosti berou lidský rozměr a smysl bytí. Mezi tyto prázdné myslitele patří i autor komentovaného článku a všichní vládnoucí západní bílí i černí parasité, kteří kromě hrabání peněz a rozsévání ideologie Smrtihlava nic neumí.
Umí jen žvanit o lidských právech, kterým sebrali jejich hodnotu.
Umí jen žvanit o fatálním zániku "bílého muže", i když "bílému i černému muži " sebrali a berou právo na slušný život a vývoj směrem k lepší budoucnosti Světa Lidí a Země.
Kde je "západní svět hodnot" ukazuje vývoj všude na tzv."Západě"(??) Je to svět bez hodnot, který je přímým následníkem "hodnot" otrokářských říší Světa Starého Říma a otrokářského Světa Mohameda. Ten starý smrad a pach barbarství starých časů se má stát sjednocujícím poutem a ideologií NWO (!!), který před naším zrakem vzniká pod ochrannými křídly a pod řízením/intrikami sparchantělé OSN/UN/. Nejnověji v tomto procesu odlišťování Světa Lidí chce přebrat žezlo světového hegemona tzv.EU pod vedením Velké Zlé Černé německé Pani (Merkel) jako hlavní aktivistky otrokářské ideologie Světa Mohameda v Evropě.
Existuje jiný scénář vývoje, než "zánik" bílého muže a rozvrat civilizačních hodnot pod vedením světovládních "západních a pro-západních" bezduchých idiotů. Ten scénář spočívá v odstranění světovládní globalizační mocenské ideologie.

Svět Lidí nepotřebuje světovládní instituce založené na nadvládě bílého nebo černého muže/člověka, ani světovládní Umělou Inteligenci. To všechno by opět vedlo k nastolení starověkých otrokářských řádů. Jsme jako lidé obdařeni Našim Stvořitelem darem rozumu, který nám umožňuje žít v přátelství jako rodina.
V dobré rodině otrokářů a světovládců není zapotřebí...

380220

29.06.2020 14:40

Tři antiutopie – tři modely pro přetváření Homo Sapiens

jiný scénář

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě, který světovládní elementy z okruhu Světa nad-lidí a ne-lidí již celé generace připravují pro podrobení pod mocichtivé drápy věčně nenažraného Světa Kapitálu. O žádnou demokracii jim nikdy nešlo. Vždy v dějinách šlo jenom o jejich xxx-kracii.
Tito zabedněnci a nejsou schopni absorbovat ve svých mozcích myšlenky, které i k nim vysílají lidé ze Světa Lidí i pomoci románů utopických a mírně fantaskních, že totiž světovládní koncepce jsou smrtící i pro ty barbarské světovládní "vůdce" i pro celou Zem a Svět Lidí. Je třeba jim doporučit, když nechtějí a neumí číst (kromě zpráv o financích), aby se koukli na film Planeta Opic. Tvůrci tohoto filmu již dávno připravili pro tyto nevzdělané světovládní idioty.

Scénář dnešního vývoje Světa Kapitálu má cíl jako v tom filmu : Socha Svobody je napůl ponořená/utopená v Atlantickém oceánu a kolem ní se rozprostírá světová poušť, ve které vládnou "chytré" opice nad zdegenerovanými lidmi. A idiotské elity přežívají pod zemí "blažený" život nadlidí pod patronací Smrtihlava a jaderné bomby.

Je zřejmé, že pro život existuje jiný scénář - scénář života a Světa Lidí bez idiotské světovládní Moci dnešních držitelů vedoucích funkcí nad dlouho mrtvým Světem Kapitálu.

380248

30.06.2020 13:06

Rozval státních financí - přichystejte si peněženky

jiný scénář

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den k nehezky uspořádaném světě. Vyzývám všechny slušné svobody myslné lidi ve Francii a v Německu a Itálii : Prosím, zahajte proces vystoupení ze šílené ohrady pro ovce, známé pod humoristickým názvem EU. Prosím, buďte samostatní a soběstační, aby jsme i tu u nás mohli následovat Váš příklad a nastoupit na ověřenou cestu soběstačnosti a samostatnosti a cestu rozumu a cestu ke vzájemné spolupráci bez vzájemného zotročování samých sebe ve prospěch Cizí Moci. Děkuji za slyšení.

380270

02.07.2020 13:35

Jak jsme prodali Sovětský svaz a Československo za plastové nákupní tašky

RE: v clanku su hluposti

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Pane,děkuji za Váš příspěvek na obranu Československa a obranu role Česka pro udržení samostatnosti a soběstačnosti Československa a Česka a Slovenska. Ti křiklouni vůbec neví, jak funguje státní útvar se všemi svými klady i zápory. Vidí jen svoji ublíženost a hospodskou symbiózu se seberovnými neznalci. Teď opět ti světoborní všeznalci a politické trasořitky uznali za presidenta Venezuely jistého trpaslíka ve službách USA. Trpaslíci fandí trpaslíkům...a chtěli by řídit stát.

380337

08.07.2020 22:06

Jsou Demokraté politickou stranou, nebo CIA protlačovanou Pátou kolonou?

jiný scénář

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký lepší svět vztahů celému Světu Lidí. Je jiná alternativa, než následovat klopýtání světovládního tandemu Západních Zločinců a s nimi spřízněných tlup na mrtvolami vydlážděné cestě do pekla. Je jiná alternativa, než se zabývat blábolem a komentáři důverných znalců pekla a jeho budoucnosti. To, co jakoby v dobré víře hlásají a šíří se nestane. V souboji o budoucnost Světa Lidí má Světlo převahu nad Tmou. Budiž Světlo...Budiž Vláda Rozumu...

380435

15.07.2020 12:52

Neexistuje druhá pitva George Floyda

jiný scénář

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den všem lidem dobré vůle. Diskuse na téma, které si zvolil pan P.C.Roberts nedává možnost docílit žádný smysluplný závěr. Měla by smysl jako diskuse v márnici. Spíše je to podnět k zamyšlení, jestli vůbec někdo v USA má zájem nasměrovat vývoj v jejich vlastní zemi z bažin, do kterých zavedla USA a spol. dlouhodobá politika založená na amorálním působení médií všeho druhu, na vládních lžích všeho druhu, a na vraždění v okolním světě pod záminkami všeho druhu. Do těch bažin, kterým se ve Vaší těžko nemocné zemi říká "politika" zavedl Vaši zemi, pane P.C.Roberts, Vaš americký usměvavý presidentský parchant Obama a jeho partneři a podporovatelé z tzv.Demokratické strany.
Od časů jeho působení a s ním spřízněných mohamedánských spojenců prolezli mohamedáni a pokřivení "demokraté" (oslové) téměř všemi USA-veřejnými institucemi a zaneřádili svým křiváckým působením dokonce i OSN/UN/, takže se dá říci, že zaneřádili Zlem otrokáře Mohameda téměř celý svět.
Když se Vám a Vaší Republikánské straně podaří nastartovat proces obnovy morálky a lidských hodnot, možná se Vaše země vyhne katastrofě občanské války. V první řadě se musí Vaše země "od-operovat" od zhoubné dnes již mohamedánské OSN/UN, s pomocí které chce "vládnout" ve vaší zemi vše ničící křivácká Demokratická strana.

380555

Přeji hezký den všem lidem dobré vůle. Je naprosto zřejmé, že politické a mravní zázemí tzv.politiků skvělého Západu kleslo na úroveň "politiky" otrokářů a vládců starověkých barbarských Říší Říma, Babylonu a Mohameda. Dnes se moderní otrokáři alias tvůrcové tržního prostředí schovávají za Agendy sparchantělé OSN/UN a za globalizaci, které podle těchto světovládních zrůd zombírujících lidstvo a lidský druh (ve jménu neexistující demokracie) nemají alternativu. Tyto Západní Zrůdy se mýlí v tom, že alternativa existuje a že tato alternativa existuje v podobě soběstačnosti a svobodného myšlení jedinců a národů.
Žádné vymývání mozků a lidské identity kupř. pomocí generátorů na ovlivňování mysli (exkrementy vývoje v DARPA) nebo kupř. zrůdné manipulační náhražky sku-tečného vývoje za degradační anti-vývoj k otroctví starověku (kupř. BLM jako ex-krement vývoje z lůna OSN/UN) nebo migrační "politika" sparchantělé tzv.EU ne-může nahradit dar svobodného myšlení, které Svět Lidí dostal do daru od Našeho Stvořitele. Proto zlovolní Vůdci Západu neustále financují a produkují technologie a metodiky k ovládání lidí, protože ví, že vláda na Světem Lidí jim nepatří. Tyto zrůdné instituce vracejí Svět Lidí zpět do otroctví.

Skutečným základem vztahů/politiky na všech úrovních má být a je výrok, který přednesl Náš Pán před cca 2000 lety: Co nechcete, aby vám lidé činili nečiňte vy jim. V tomto výroku není ani stopa otrokářství, ani stopa mocenského ovlivňování mysli, na rozdíl od znásilňovacích technologií světovládních mocichtivých Pánů tzv.EU, Mohameda a Západních politických entit jako celku.

380564

23.07.2020 09:22

EU - země, kde včera projedli zítřek

jiný scénář

svatoslav.butora 2a00:x:x:x:x:x

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. To nehezké uspořádání světa ve směru jízdy do dluhové studny/jámy by snad šlo zmírnit i v situaci aktivního vydírání ČR a jiných zemí ze strany IV.Velkoněmecké Říše (tzv.EU) prostřednictvím právě uzavřené "pomoci" tak, že sice naši zástupci v tzv.EU podepsali jakousi smlouvu o "čerpání" nechtěné finanční pomoci, ale neexistuje žádný důvod tuto "pomoc" čerpat z právě vyhloubené dluhové EU-studny, kromě důvodů chamtivosti těch "vlasteneckých" elementů, kterým na existenci ČR a jiných národních států nezáleží.

380692

25.07.2020 00:55

Když EU pomáhá...

jiný scénář

svatoslav.butora 88.?.?.?

Přeji hezký den v nehezky uspořádaném světě. V situaci aktivního vydírání ČR a jiných zemí na Evropském kontinentu ze strany IV.Velkoněmecké Říše (tzv.EU) prostřednictvím právě uzavřené "pomoci" existuje možnost "nečerpat" nechtěnou finanční pomoc z právě vyhloubené dluhové EU-studny, i když se na vyhloubení této "dluhové studny" všichni lídři jakože dohodli jakože společně. Kromě důvodů chamtivosti jiný důvod na "čerpání dluhů" neexistuje. Nečerpání dluhů z právě vykopané Studny Dluhů umožní technicky provést rozpad IV.Velkoněmecké Říše bez odevzdání posledních zbytků suverenity národních států Světa Kapitálů a monstru, které řídí odporná mohamedánská "merkelica". Nečerpáním dluhů na nechtěnou "pomoc" dostane toto darebácké ekonomické monstrum zničující ránu i bez ozbrojeného odporu proti invazi bídy a mohamedánských velkoněmeckých barbarů.

380721

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

27

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 46 čtenářů částkou 9 438 korun, což je 27 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 1

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 4

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 2

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Zajímavá úvaha o nelogickém postupu v případě COVID10.04.21 15:15 Česká republika 7

Pokrová radnice v Budapešti vztyčila duhovou sochu Svobody v BLM pokleku. Vydržela 24 hodin09.04.21 12:27 Maďarsko 1

Colorado: Vakcinační síť Covid vakcín Johnson & Johnson byla uzavřena kvůli nežádoucím účinkům09.04.21 08:00 USA 0

Odsouzení muslimové znovu před soudem09.04.21 04:30 Turecko 0

Guvernér Floridy: Nebudeme zavádět vakcinační pasy. Rozdělovat občany na základě vakcinace je chyba09.04.21 03:38 USA 0

Evropský soud pro lidská práva:Povinná vakcinace dětí je v demokratické společnosti nezbytná09.04.21 03:16 Evropská unie 3

„Více než 4 tisíce vojenských cvičení“: Ministerstvo obrany zahájilo kontrolní prověrku ozbrojených sil08.04.21 23:42 Rusko 1

Michigan: Úředníci vyšetřují 242 plně vakcinovaných lidí, kteří onemocněli Covidem-19 - tři zemřeli08.04.21 15:10 USA 5

Zavádění vakcinačního pasu porušuje Norimberský kodex - je formou nátlaku08.04.21 13:19 Evropská unie 2

Babiž si přivedl dalšího globalistu - z bláta do louže08.04.21 11:49 Česká republika 4

WHO nesouhlasí se zavedením vakcinačních pasů - zatím08.04.21 10:43 Evropská unie 2

Měnové kurzy

USD
21,68 Kč
Euro
25,93 Kč
Libra
29,85 Kč
Kanadský dolar
17,29 Kč
Australský dolar
16,60 Kč
Švýcarský frank
23,57 Kč
100 japonských jenů
19,91 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,68 Kč
100 maď. forintů
7,22 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 814,02 Kč
1 unce stříbra
550,65 Kč
Bitcoin
1 380 715,08 Kč

Poslední aktualizace: 14.4.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 64 052 485