Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Ilumihnát

Nalezeno 20 příspěveků, 11 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

12.11.2016 16:45

Budoucí prezident Trump

Pravda je jednoduchá pro jednoduché

Ilumihnát 86.?.?.?

Izrael je součástí imperiální politiky tisíce let, protože to místo spojuje kontinety. AIPAC je proizraelský, zatímco tzv. "mezinárodní žid" je ve skutečnosti protiizraelský. Mezinárodní žid podporoval Clintonovou, protože Trump (a lidé za ním) je protiglobalistický izolacionista. Podpora Clintonové od Izraele by byla vlastně absurdní, vzhledem k tomu, do jaké pozice její politika (a globalistů) Izrael dnes dostala. Třeba JVP Trumpa otevřeně nenávidí.
https://jewishvoiceforpeace.org/
Stejně jako tito.
http://www.thejc.com/news/world-news/165787/the-jc...
Jsou to právě ti mezinárodní "židé", kteří vytrubují a prodávají ohlouplým lidem svět bez hranic. A izrael dělá co? No staví ploty! Proč? Protože by ho slimáci již dávno sežrali. Proto je Trump a jemu podobní stavitelé podle mezinárodního žida zlý antisemta, který věří Protokolům.

Já vím, že bude těžké se v tom zorientovat před oponou i za oponou, protože z nich nikdo karty neodkrývá, ba naopak, čím víc mlhy, tím líp. Nicméně, boj tu nevedou židi, ale je veden skrze ně, ať už ten pojem znamená cokoliv. Zde je nápověda.
https://www.youtube.com/watch?v=ZRKFLqiaZLE
Kdo je Steve Bannon? No je to někdo, kdo budí v korporátních médiích vlny zděšení.
https://www.youtube.com/watch?v=ys3adSvaz10 [chechtot]

A ještě hudební vzpomínka na závěr. Tenhle song byl ještě tenkrát cenzurován, nedavno však dostal jeho autor nobelovku.
https://www.youtube.com/watch?v=8aD82dWOyYE

353335

23.11.2016 10:28

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

Desatero

Ilumihnát 86.?.?.?

"Ateista" je velice rozplizlý termín a vždy záleží na tom kdo, a proč ho použije. Pokud hovoříme o vícero bozích, je to spíše pohanská záležitost, když hovoříme o osobním Bohu, také to není o ateistech, ale spíš o sekularitě. Ateista prostě jen žije bezbožně, což znamená, že chod věcí nevztahuje k nějaké nadřízené moci, jíž se přisuzuje božská podstata, což je něco v nadřazeném vztahu k lidské vůli.

Jádro křesťanství však není výhradně biblické. Jedná se o archetyp "krále spasitele", což je přítomno v Evropě od pravěku, akorát jeskyni nahradil kostel, obětinu "božské povahy" pak sušenka a víno knězem "přeměněny na boží tělo a krev".
Desatero je biblistika pocházející z nějakých starověkých pověr zprostředkovaných pravděpodobně Egyptem, ale podobné teze se vyskytovaly ve všech starověkých říších, což se stalo součástí univerzálního kultu (římský univerzalismus), jako tisícero jiných věcí. Křesťanství ho modifikovalo do zjednodušené podoby. Ale jeho podstatou zůstává, že Bůh vodí své ovce za ručičku a říká jim skrze své zástupce na zemi, co rozhodně nesmí - třeba se rouhat, sahat bohatým na majetky, dobytek, otroky, ženy, taky lhát pánovi apod. a co musí, tedy poslouchat "příkazy z hůry".
Pokud na tomto kodexu stavíme dodnes, tak to něčem to asi svědčí.
Naprostým vrcholem absurdit, kterým nás pak kulturní fronta oblažuje, je termín "žido-křesťanství". Pokud tím termínem chce zdůraznit evropský fundament ve smyslu biblistického třeštění, pak tím popírá vše, co Evropané dokázali setřást od počátků renesance.
Sekulární společnost staví na klasické antice případně zvykovém pojetí obce (obec-občan). Tady se vychází z toho, že motivy jednání lidí jsou lidské (nevodí je za ruku Bůh) a tedy lidé se musí na svých pravidlech dohodnout. To je podstata slova demokracie. Je fatální omyl si myslet, že demokracie=volby či primárně nějaký jiný "mechanismus moci". Demokracie staví na "lidské vůli" (moci a síle) oproti starověkým despociím, kde vrchnost vládla z "boží vůle" (teokracie). Demokracie, ta v pravém slova smyslu, staví na svobodném postoji k sobě a druhým, na dobrovolnosti a na dohodách. Proto by měla mít každá ústava na prvním místě to, že se jedná o "dohodu lidí" tvořící nějaké společenství na principu obce.
Z tohoto pohledu se naše Ústava jeví zmateně formulovaná, když je tam napsáno: "My občané… přijímáme tuto Ústavu", protože není jasně řečeno, co jí vůbec porodilo. V nejstarší funkční Ústavě (USA) je formulace jiná, tam je, že my lidé si tuto Ústavu "dáváme" - a to je sakra rozdíl.

Západ a Východ se nechovají vždy sekulárně, když protagonisti tak často ani neuvažují a raději se chovají jako fanatičtí věřící ospravedlňující nesmiřitelný postoj, a pak vůle k dohodě či vůbec snaha chápat toho druhého jednoduše bere za své.

353515

23.11.2016 12:25

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: I neviditelný bůh pověřil Hitlera, nebo Rothschilda, Rockefellera, Warburka...

Ilumihnát 185.?.?.?

Ano, "boží vůli" jste tam celkem vystihl. Z toho taktéž vyplývá, že tento mocenský nástroj byl uplatněn i na obyvatele toho, co kdysi byla jižní Sýrie, kteří si tímto měli důrazně uvědomit, že tresty, které na ně dopadají, jsou tím "božím trestem" za jejich modlářství, zkaženost atd. (termín žid je až novověký). Tenhle nástroj uplatňovali samozřejmě hlavně Peršané, protože jejich rozsáhlá centralizovaná teokratická monarchie by nešla udržet jinak, než že lidé sami přijmou duševní otroctví. A ne jinak se samozřejmě chovala už Asýrie. Peršané společně s rozsáhlou říší koncipovali i monoteismus. O něco podobného se snažili i teokrati v Egyptě.
Korunu tomu ale dala římská církev, která vytvořila archetyp lidí stíhaných Bohem za jejich hříchy - tedy ony biblické "Židy" a jejich napravené a spasené potomky - křesťany. Příběhy na toto téma byly zapracovány právě do kolekce pohádek a legend zvaných Bible, a s tímto příběhem "Bohem napravovaných Semitů" pak vyrazili proti antické kultuře a filosofii. Tímto "zákoníkem" osvítili lidi natolik, že antickou filosofii a "pohany" byli schopni pobírat až někdy v 18 století.
Ale přisuzujete tu židům něco, čeho nejsou autorem, naopak žid a napravený židokřesťan je už ten semitistický produkt.
Fašismus je moderní teorie, která se zabývá definováním a fungováním státu. "Boží vůli" tu nahrazuje "státní vůle". To znamená, že veškeré jednání obyvatel nějakého teritoria je motivováno "státním zájmem". Potřeba nějak vysvětlit stát vznikla po pádu monarchií a vládců z "boží vůle", jinak hrozil kolaps společnosti složené z lidí neschopných samostatně uvažovat. Proto se taky fašismus vymezil proti liberalismu, který má naopak se státem problém. Taky proto většina dnešních států funguje víceméně v souladu s myšlenkami fašismu (pozor, fašismus sprosté slovo vždy nebyl, naopak). A zase oproti tomu v liberálně orientované společnosti mechanismy tvořené státem často těžce hledají opodstatnění.
Lidé však potřebují i kulturní element, tedy něco, co jejich jednání činí oduševnělým, a tady se potřeba existence státu chytila národního (kulturně-etnického) aspektu společnosti. Pokud chceme, aby společnost nějak smysluplně fungovala, těžko se můžeme vzdát kulturních aspektů - tedy i národovectví, vlastenectví, místních lidových tradic apod., jinak hrozí, že spadneme do pokrevně klanového uspořádání společnosti. V tomto smyslu je potřeba chápat i sionismus, protože právě sionismem židé překonávají starověké uvažování a směřují k národnímu státu, s čímž mají právě fundamentální židé často problém.

353518

25.11.2016 10:22

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

Desatero

Ilumihnát 37.?.?.?

Ano zkritizovat a odmítnout je jedna věc. Ale co pak? Tak co kdybychom ten příkaz poslouchat nesrozumitelné zákazy nepoznatelného Boha nějak opravili. Totiž pokud se jedná o nesmysly, pak je tu nebezpečí, že lidé propadnou trvalým výčitkám, bezvýchodnosti a začnou si bezděčně škodit.
Takže prvních šest bodů odtržených od života nahradíme těmito:

1. Já jsem svůj Pán a můj Bůh
2. Nebudu mít jiné bohy kromě své cti a svého svědomí
3. Nebudu povyšovat ani ponižovat sebe ani druhé
4. Každý den je sváteční
5. Chovám se ke svým dětem tak, aby mi byly oporou
6. Zabiji jen z nutnosti přežít

Co se týká „smilstva, krádeží a lhaní“, jedná se o nadbytečné účelovosti bez principů, princip je již v bodu 2.
Desatero pracuje se zákazy, které nejsou v souladu s bytím jako takovým. Vesmír je, protože se navzájem požírá, zabíjí a dává život, vesmír je, protože vše smilní, ve vesmíru je vše vzájemně podmíněno.
Bod 8. Desatera - „Nepokradeš“ - je asi takový nejpopulárnější. Přitom je na první pohled vysoce kontroverzní, neboť pojem „krádež“ je podmíněn pojmem „vlastnictví“. Ale každý ví, že přišel na svět s holou prdelí, a také tak odejde, takže vše mezitím je o dohodě „co je moje a co tvoje“ a co si kdo vezme, nebo dostane - pokud takové dohody vůbec existují. Najdou se tací, kteří prostě prohlásí například: „tady ta zem je moje a vy mi za ní budete platit“…, pak kdo tu "krade"? Je to ten, co neplatí daně? „Tuná všeci kradnů!“ Nebo krade ten, co si dělá nárok na vše, aniž by se s ostatními dohodl. Takže konečným řešením tu je "okrádat zloděje", a tu nastupuje Desatero se svým "nepokradeš". V Desateru stojí, že si nebudeš činit nárok na otroka bližního. Ale jak se otrok stal otrokem a pán pánem?
Z tohoto pohledu není vůbec divu, že církev dospěla ke geniálnímu závěru, že "hříšníci jsou prostě všichni" - slovy ministra zlodějiny: "Tuná všeci kradnů!".

Už jen proto si dávám otázku, jestli je Desatero se svým vzýváním viníků tím pravým kodexem morálky. Je vůbec morální něco, co zákonitě plodí špatné svědomí a hříšné duše?

353583

25.11.2016 12:31

Evropští vlastizrádci šílí

Zrada?

Ilumihnát 37.?.?.?

Zrada to snad může být jen z pohledu národovce, či vlastence. Z pohledu globálního evangelisty však konáte dobro.
https://www.youtube.com/watch?v=RgSsM3MGLuk
Pro ty, co nerozumí:
Ve videu je sestřich některých výroků globálního papaláše Petra Sutterlanda.
Stručně shrnuto a jeho slovy: "národovectví je zlo", "Švédsko budiž pochváleno". Nemá cenu to rozmazávat, říká, že vše, co globální agenda prosazuje, je dobro, kdo je proti, je zlo.
Asi je dobré si říci, kdo je pan Petr S. Výčet funkcí, kterými prošel, je nedostižný, tak jen něco. Mimo jiné řídil:
Spojené irské banky, Goldman Sachs, British Petrol, Royal Bank of Scotland, nebo švýcarskou skupinu ABB. To je co stýká "podnikání". Co se týká "politiky", krom eurokomisařství byl ve vedení Světové obchodní organizace, Trilaterární komise, skupiny Bilderberg a Kulatého stolu. Z řečeného vyplývá, že ten člověk není živnostník, ale dozorující koordinátor. Všechny výše jmenované organizace jsou na globálním ringu v té nejvyšší hře.
To nejzajímavější teprve přijde.
Pan Petr Sutterland je v současnosti prezidentem ICMC. Tato organizace působí při OSN (její ekonomické a sociální rady) a zabývá se přímo migrací. ICMC sídlící ve Švýcarsku, je však zřízena a řízena Vatikánem. Dá se říci, že tato organizace je plně kompetentí v otázkách přesunů skupin obyvatel na globální úrovni a je patronem pašeráků a kšeftařů s lidskými osudy. Odtud pocházejí příručky, kterými se řídí BBC, ČT, pan Dienstbier, pan Čulík, prostě dosaďme si. Mimochodem, Zeman je "EU federalista" ve smyslu "švédský model", což se doslechl šumem právě nejspíš někde z výše zmíněných kuloárů. Podivně otočil až v prezidentských volbách a vztyčení EU praporu na Hradě.

353592

25.11.2016 12:42

Prastaré spirituální kořeny rusofobie

RE: Desatero

Ilumihnát 37.?.?.?

To není o teologii, je to o postoji.
První dva body jsou určující pro ten zbytek a jsou naopak tím nejdůležitějším z celého Desatera. Morálka svobodného člověka je o dobrovolnosti, "morálka" otroka je o strachu a vynucení. Desatero staví člověka do pozice viníka - hříšníka předem, proto zakazuje z pozice nadřízené autority. Z mého pohledu je Desatero nemorální a tedy nikdy nebylo a ani nemohlo být zdrojem morálky v pozitivním smyslu.

353594

25.11.2016 15:50

Evropští vlastizrádci šílí

ICMC

Ilumihnát 37.?.?.?

Následující "desatero" je ze stránek ICMC, což je ona organizace pro rozvoj globálního stěhování, jíž prezidentem je Petr Sutherland. Tato organizace se staví do role generálního patrona globálního bezdomovectví ve jménu humanity .

1. Větší rozvoj země vede k nižší emigraci
2. Neregulovaná migrace může být redukována pomocí v zemích původu
3. Největší migrace je z chudých zemí do bohatých
4. Migrace brzdí v rozvoji země původu
5. Z migrace těží pouze migranti
6. Cílové země z migrace neprofitují
7. V konkurenci globální ekonomie Evropa potřebuje jen šikovné migranty
8. Příliv migrantů podkopává Evropskou identitu a vede ke kulturnímu střetu
9. EU čelí migrační invazi kvůli velkoryse vstřícným opatřením
10. Evropa již nemůže akceptovat více migrantů

Těchto deset bodů označila ICMC za "deset mýtů" a vydala k tomu argumentační manuál.
https://www.icmc.net/resources/publications/debunk...
V tomto dokumentu je oněch deset bodů nasvíceno z pohledu globálního zájmu, a jak je třeba na toto "populistické zpátečnictví nacionalistů a izolacionistů" nahlížet. V podstatě se jedná o manuál, jak tento "mýtus" bořit.
To navazuje na již dříve Sutherlandem vyřčené cíle, že národnostně uspořádanou Evropu je potřeba rozložit a vytvořit federalizovaný multikulturní superstrát, dle "evropských otců zakladatelů", čímž myslí strůjce Evropského svazu (anglicky EU).
Důležité je vědět, že hlavní argument směrem k veřejnosti je, že "národnost a vlastenectví popírá rovnost mezi lidmi a je v rozporu s humanitou".
Co to znamená?
Podle neúprosné logiky věci to znamená, že odpůrci míchání kultur jsou rasisté=nacionalisté=antisemité=populisté. Aby to bylo možné mediálně prokázat, je potřeba počítat s tím, že národovci musí být trvale vystaveni diskreditaci, tudíž, budou se na ně napojovat elementi hlásající „bílou nadřazenost, antisemitismus, islamofobii, nesnášenlivost“ apod.. Nezáleží na tom, že mnozí to budou myslet upřímně, záleží na tom, že se stanou předmětem zájmu pro účel diskreditace kulturně národních aspektů společnosti (nelze nevzpomenout např. operaci Breivik)
Uvedl jsem, co je zřizovatelem této organizace, a že ji předsedá člověk, který velel korporacím, jako je BP, tedy subjektům, které výrazně narýsovaly současný kolapsový stav Blízkého východu, uvedl jsem, že v pozici spásného humanisty je člověk, který označil existenci národů za zlo. Uvedl jsem to proto, že z tohoto srovnání musí jasně vyplout na povrch obsah slova "humanismus" v novořeči globalistů, proč ho používají a co to znamená.

Pozn.:
těch deset "mýtických" bodů je vysvětleno opačným populistickým pohledem zde (opatřeno cz titulky)
https://www.youtube.com/watch?v=Q9OHapuhzs4

353603

01.12.2016 11:21

Jak Trump ví, že kvůli neustávajícímu globálnímu oteplování bude Země za 100 let neobyvatelná?

Oteplování je jako horečka, která zbavuje oprganizmus choroby

Ilumihnát 86.?.?.?

CO2 je plyn pro život na zemi zcela nezbytný. Čím více CO2, tím lépe může dýchat zeleň a čím lépe dýchá zeleň, tím lépe dýcháme i my. Proklamativní tažení proti CO2 by ve skutečnosti bylo i tažením proti kyslíku.
Proč stál u každé chalupy velký strom?
Protože starý strom stabilizuje mikroklima. Česky řečeno - ovlivňuje počasí. Čím více/méně stromů, tím větší vliv na počasí. Když odlesníme a vysušíme krajinu, změníme klima v oblasti. Z toho je zřejmé, že člověk má na počasí vliv. Pokud krajinu vysušíme příliš, dojde ke zvratu, kdy se krajina začne pomalu měnit v poušť. Dojde k tomu tak, že se při slunečním svitu odkrytý povrch mnohem rychleji otepluje a teplý vzduch prudce stoupá vzhůru, čímž vytváří tlakové výše, rychlejší proudění vzduchu a dál tak urychluje vysušování, tedy snižuje obsah vody zadržované v zemi.
V době osidlování naší krajiny docházelo k odlesňování za účelem získávání další půdy. Proces završila industrializace, kdy veškeré původní lesy vzaly za své pro stavební a energetické účely. To zcela jistě ovlivnilo klima dlouhodobě. Lesy jsou v rámci lesního hospodářství nyní u nás doplňovány, ale již v degradované formě, ale aspoň něco. Obnovené lesy v evropském měřítku snižují objem CO2 v desítkách procent, přená čísla však záleží na mnoha faktorech výpočtu, ale podstatné je zvrátit trend, což u rozjetého civilizačního vlaku může být fatální problém.
Tento proces nyní probíhá v globálním měřítku a kopíruje populační explozi, jakou svět dosud nepoznal. Tím roste tlak jak na zemědělskou produkci, tak i na industrializaci. Myslet si, že rapidní mizení původních lesů na planetě neovlivňuje klima na globální úrovni je prostá ignorace. Kauza CO2 je však tragickou reakcí na symptom. Pokud budeme „léčit“ příznaky, dopadneme stejně, jako když bolení zubů léčíme kořalkou a brufenem. Celá diskuze zaměřená na výskyt CO2 je pomýlená a zástupná a vyjadřuje neochotu a bezradnost ohledně jádra problému, protože se dotýká „humanitárního“ dogma, které je neprolomitelným tabu.

353751

03.12.2016 18:43

Odkaz Fidela Castra: Síla idejí. Život v solidaritě

Hasta siempre, comandante 1.

Ilumihnát 89.?.?.?

Je potřeba ocenit především autorčin lidský pohled. Takové to humanistické a korektní zhodnocení lidového vůdce je to, co nám dnes tak chybí.
Ten osudný den, kdy skupinka několika do té doby světu neznámých hrdinů zaútočila ze svého člunu na baštu imperialismu v Karibiku, se nesmazatelně vepsal do dějin a stal se novou nadějí lidstva na spravedlivý Světový řád. Co se to vlastně tenkrát stalo? Ten den celkem nic, národně osvobozenecké hnutí bylo rozprášeno, ještě než se stačilo vylodit a jeho vůdci byli prohlášeni za mrtvé. Ale jak se stalo, že prosluněné levicové studenstvo celého světa získalo své kultovní hrdiny? To musíme trochu nazpět.
Když otec našeho zemřelého vůdce narukoval do španělské armády, svět zažíval pád koloniálních říší a na světlo světa se klubaly nové národy včetně těch, o kterých nikdo nikdy neslyšel, včetně jich samotných. Španělsko se snažilo udržet svůj vliv a nejinak tomu bylo i na Kubě. Spočátku se situace vyvíjela slibně, kubánští nacionalističtí rebelové nebyli natolik zdatní, aby reakční koloniální režim zdolali, a tak se zdálo, že i španělský voják Castro bude na vítězné straně, která skoncuje s rebélií a terorismem. Avšak rebelové ve svém zousfalství přizvali na pomoc ještě tehdy spící imperialisty - sousedy z USA. A stalo se. Castro se nevrátil domů jako vítěz, ale jako poražený voják hroutícího se koloniálního řádu. Doma ve Španělích se nedařilo, a tak se rohodl udělat štěstí právě na Kubě, kde se trvale usadil a začal podnikat v segmentu zemdělství. Bez ohledu na to, že jeho nová vlast byla vykořisťavaným protektorátem velkého nenáviděného souseda, nevedl si špatně. Nový bílý pán Castro dokázal na své farmě dát práci až několika stovkám barevných osvobozených negramotů neurčitého původu. Ti nežádali moc, a tak se mu dařilo. Měl se svými ženami i dost dětí. Malému Fidelovi a jeho sourozencům se však posmívali, že je bastard což malý Fidel oplácel a stal se potížistou. Otec se rozhodl dát na převýchovu k jezuitům, kteří ze zlobivého neposluchy udělali vzorného studenta s neotřelým pohledem na svět. A tak se stalo, že syn kubánského kulaka zahnízdil v gangsterské subklutuře Havanské univerzity a stal se i jedním z nacionalistických a liberálně anarchistických vůdců. Jeho gangsterské aktivity postupně vykrystalizovaly až do buňky M-26-7. Ta si sice vypůjčila barvy od falangistů generála Franca, avšak v učebnicích byl později tento nedostatek opraven a přeznačen na "komunistické revolční hnutí". Ale ještě tenkrát (před učebnicema) byl hlavním programem kubánských rebelů protiamerický nacionalismus a odboj.

353826

03.12.2016 18:45

Odkaz Fidela Castra: Síla idejí. Život v solidaritě

Hasta siempre, comandante 2.

Ilumihnát 89.?.?.?

Po zbabrané loupežné akci je režim nakonec pobil. Teda až na víjimky, kterou byl především Fidel, jehož Batista nechal uvrhnout do žaláře. Nevím, jestli byl Fidel také kotelník, ale zcela jistě v pevnosti If provozoval knihovnu a pořádal přednášky o svobodné Kubě, právěa tam se také zrodila M-26-7. Naštěstí pro světovou revoluci byl Fidel po několika měsících Batistou omilostněn a někde na cestě do Mexika se stal disidentem. V Mexiku vznikala revoluční armáda pod vedením vetrána španělské občanské války a mexického továrníka Alberta Baya. Tam se se také osudově setkal s polním lékařem revoluce Ernestem Guevarou zvaným Che. Tady odbočím.
Ernesto byl především zapálený revolucionář, který ovládal všechny známá i neznámá ideologická schemata na ovládnutí světa proletariátem za účelem nastolení Nového světového řádu, konečně již spravedlivého a bez amerických rasistických vykořisťovatelů, imperialisů, neokolonialistů a reakcionářů. Ernesto byl churavějící astmatik z lepší argentinské rodiny, který rád cestoval. Na svých cestách poznal zblízka i mnoho zbídačených žen. To ho přimělo přehodnotit i jeho pohled na systém, který mu přišel prohnilý a rasistický vůči menšinám. Nejhorší z nejhorších však byla americká ovocná korporace, která z latinského světa naděla banánové republiky s banánovými vládami. Za banánovou korporací však stála CIA, která zároveň manipulovala americkou politiku, což radikalizovalo i mladého lékaře. Protiamerické nadšení spojilo Ernesta s Fidelem, který obdivoval nejen Ernestův rozhled, ale i vojenský talent, které prokázal již při výcviku.
Fidel získal od blíže nespecifikovaných amerických přátel prostředky na výstroj a výzbroj, a tak byl stanoven den D., kdy mohli Fidel a Che naplno rozvinout svůj smysl pro kolektivní solidaritu a všeobecnou humanitu. Po rozprášení své revolulční úderné skupiny se prozatím úředně mrtví vůdci revoluce s několika přeživšími kompaněros uchýlili do hor. Nevedlo se jim ale dobře, protože kubánský lid byl ještě neuvědomělý a chodil je hlásit. Che byl často rozlícen a tyto zrádce revoluce na místě střílel nejlépe do hlavy. Ve svých zápiscích lékařových pak vlastnoručně provedené popravy podrobně dokumentoval. Brzy si tím získal patřičný respekt, hlavně mezi svými posledními věrnými. Fidel však přišel na progresivnější způsob, jak získat lid pro revoluci. Bylo to velmi praktické řešení, stačilo kontrarevolucionářské farmáře střílet a získané prostředky nabízet stoupencům revoluce. Přesto chorobami, hladem a zraněními sužovaní partyzáni spočinuli málem u bran smrti, když si Fidel opět vzpoměl na své tajemné americké přátele a skrze rychlou spojku uspořádal setkání, které Che označil za klíčový revoluční zvrat.

353827

03.12.2016 18:46

Odkaz Fidela Castra: Síla idejí. Život v solidaritě

Hasta siempre, comandante 3.

Ilumihnát 89.?.?.?

To, co nezvládl zaprodaný Batista se svou zkorumpovanou juntou a přičinlivým obyvatelstvem, zvládl šikovný novinář z Timesů celkem hladce. Vypátral v horách ukryté partyzány a o jejich hrdinství podal světu zprávu na pokračování. A legenda se zrodila. V Timsech vycházel strhující příběh o hrstce statečných romantických hrdinů bojujících za práva utlačovaného národa. Netrvalo dlouho a na stranu národně osvobozeneckého hnutí kubánského lidu se připojili ozbrojení dobrovolníci ze všemi nenáviděného Guatnáma. Batistův instinkt byl neomylný. Něco se pokazilo, a tak sebral kubánskou kasu a zmizel s ní do bezpečí. Fidel a Che posíleni a již jako čerství hrdinové revoluce mohli nakonec dojet až do Havany, která mohla slavit. Bylo také opravdu co, Fidel vystoupil před kamery, slíbil, že už nikomu nic nevezme, že brzy budou svobodné volby a demokratizační proces završí, jen co skončí boj proti korupci. Mezitím jmenoval své zástupce a Che se stal vrchním popravčím, některé střílel sám, některé četa, které velel a něco jen podepisoval (to asi když se jednalo jen o děti zrádců).
Nové vedení země však potřebovalo vládnout a to něco stojí. Kasa byla fuč, a tak Fidel a jeho zástupci začali znárodňovat. Něco zbylo i pro manželky revolucionářů, dostaly i slušné bydlení, vůz, řidiče, ovšem to nebylo nic pro Ernesta, to byl revolucionář srdcem a tělem, a to hlavní pro něj teprve mělo přijít. Cíl byl jasný - zničit americký imperialismus ať to stojí co to stojí. A zatímco si vojáci na Guantanámu stěžovali na politiku otevřených dveří, vůdcové revoluce hledali podporu. Marně se budoucí prezident mučedník Kennedy pohoršoval nad Fidelovou přítomností v předpokojích CIA, marně si stěžoval své ženě, že se mu z Fidela dělá šoufl, marně se rozčiloval nad oslavnými články v korektním americkém tisku, to horší mělo přijít teprve až po jeho nástupu do funkce.
Když Che stanul před zástupci nejvyššího Sovětu, byla to poněkud zvláštní situace. Chruščov věřil, že Che je agent CIA a požadoval rázné kroky na důkaz věrnosti marxleninským ideám. Důkaz, že "revoluce je pravá" (pardon, levá) přišel v nápadu na zbudování sovětských základen na Kubě za účelem obrany kubánské revoluce. Mezitím nový americký prezident podepsal likvidaci kubánské reakce, která temě hrozila mladé kubánské lidové demokracii z amerického břehu. Akce proběhla v Zátoce sviní za Castrovy asistence a pod patronací CIA. Kennedy tenkrát zjistil, že je více nemocný, než se zdálo. To už ale Castro přišel s budovatelským počinem a okolo Guantanáma začal sázet kaktusovou oponu, čímž skončila politika otevřených dveří a vojáci z Guantanáma již nemohli více prchat na stranu revoluce.

353828

03.12.2016 18:47

Odkaz Fidela Castra: Síla idejí. Život v solidaritě

Hasta siempre, comandante 4.

Ilumihnát 89.?.?.?

Che však požadoval více, chtěl vypálit to imperialistické hnízdo do základů, i kdyby u toho měli všichni zhebnout. Vůdci sovětského lidu se to však nepozdávalo (přeci jen, pořád to mohl být agent), a tak se rozhodl setkat s novým mladým prezidentem. K sovětskému tajemníku tak konečně byl natažen telefoní drát a oba vůdci se mohli dorozumívat pomocí telefonu i bez podezřelých prostředníků. To však byla rána pro Che a nejvyššího tajemníka a potažmo celý sovětský lid označil za zrádce revoluce. To rozhořčilo Fidela, který si zrovna na čerstvě dovezeném sovětském sčotu spočítal, že zůstane odkázán pouze na hospodaření barevných negramotných nádeníků neznámého původu, zatímco sám neměl s kulačením zkušennost když se nepotatil a místo o třtinu se více zajímal o zbraně. Rozlobený Che se vydal podpořit vůdce čínského lidu v kulturkampfu a pověděl předsedovi Maovi příběh o o revoluci a zrádném sovětu, čímž ještě trochu ohřál vřelé sovětsko-čínské přátelství a solidaritu obou svobodných národů.
A ztímco Fidel dál sázel kaktusy okolo Guantanáma, odpadlý kubánsko-argentinský revolucinář odjel dál dmýchat revoluci mezi utlačovaný lid doufajíce ve světovou revoluci a spravedlivý Nový řád. To už ale na něm viseli operativci KGB a CIA a náš lidový hrdina již na zemi přesluhoval, a pomalu nazrál čas přejít k posmrtné existenci. Vedení bolívijského lidu bylo zásadně proti pobytu jakéhokoliv budoucího mučedníka na svém území, a tak mlžilo o jeho smrti jak jen mohlo. Podrobnosti zveřejnila až CIA, Che byl vyhrabán a pohřben jako pravý revolucionář a vůdce lidu, a jeho posmrtný život nabyl nových netušených dimenzí, když spočinul v prostých lidových svatyních hned vedle Syna a Bohorodičky. Nový americký prezident prohrál další válku, otvřel americkou náruč pro nová etnika za účelem obohacení, čímž nastartoval rasové nepokoje uvnitř impéria a započel éru bílého úprku a nogo zón. A když ještě více oruchavěl, nechal si napsat řeč o spiklencích co ho zastřelí a požádal CIA také o mučednickou smrt, aby žil věčně, jako komrad Che. No problem, řekla CIA, zřídíme na to vyšetřovací komisi a stalo se.
A pak přišel jaro 1968 a proslunění studenti celého světa nechápali, co to ta kontrarevoluce v Československu tropí, zatímco různé frakce rudých armád se chystají na pochod ve šlépějích velkého Komandanta.

353829

04.12.2016 13:19

Odkaz Fidela Castra: Síla idejí. Život v solidaritě

RE: Odbočka k perličce z PL

Ilumihnát 89.?.?.?

Vypadáte znalý a kavárnami protřelý, mohl byste podat komentář k této propagandě?
https://www.youtube.com/watch?v=OvWKVmcaZ6k
Zajímavé je, že jedna má známá kubánského původu se shoduje s tou propagandou v jedné věci, a to, že jediné, co na Kubě zůstalo po Castrově síle idejí a života v solidaritě funkční, jsou právě ty turistické bordely.

353839

04.12.2016 15:52

Odkaz Fidela Castra: Síla idejí. Život v solidaritě

RE: Odbočka k perličce z PL

Ilumihnát 89.?.?.?

Já vám pustím materiál tentokrát opravdu z dílny CIA, nápadně podobný tomu vašemu.
https://www.youtube.com/watch?v=tBdv1PROLFA
Co by Vás na tom mohlo zajímat, je především to, že již v roce 1960 probíhaly v korektních US médiích osvětové pořady ohledně "hrdinů revoluce", které tvrdily to, co dnes tvrdíte Vy i Deutche TV prostřednictvím ČT. Vlastně by se to mohlo celé vzít a použít jako kavárenská kampaň na znovuzvolení Barracka Obamy prezidentem, či jako základ nekrologu Junckera a Mogherini nad padlým vůdcem revoluce. Zajímavé je, že z osvětového pořadu CIA vysílaném 1960 vychází kubánský exil již jako banda odepsaných buržoazních reakcionářů a rasistů. A to bylo už před "Zátokou sviní" a Kennedym.
O svobodě, kterou to Kubácům přineslo, můžeme diskutovat donekonečna (ostatně ani Guevaru a Castra svoboda nezajímala, oni "dělali spravedlnost" ), mě spíš zajímal Váš názor na záběry Kuby jakožto nejbohatšího státu Latinské Ameriky, bohatšího i než většina států Západu atd. atd., ve srovnání se záběry Kuby dnes, kde kolabuje i zcela základní infrastruktura jako voda a kanalizace, přičemž z toho zároveň vyplývá, že to nejspíš nebyla prostituce, pašování a hazard, který dělal Kubu prosperující, spíš naopak, prosperující Kuba přitahovla parazity všeho druhu.
Jsou ty údaje a záběry zfalšované?
Čeho je potom laboratoří Kuba dneška?
Po shlédnutí toho dobového materiálu by člověk pomalu nabyl pocitu, že naopak CIA pomocí Castra těm "zlým židům" snad dokonce ublížila, pokud je rovnou neutopila v Prasečím zálivu. [mrknutí jedním okem]
Navíc Castro byl Američanům prodáván jako nacionalista
Vložený obrázek
komunistou se stal až po jeho spaktování se Sovětským svazem.

353843

04.12.2016 22:40

Odkaz Fidela Castra: Síla idejí. Život v solidaritě

RE: Odbočka k perličce z PL

Ilumihnát 94.?.?.?

Dobře, tak se pokusím naznačit zřetelněji. [smích]
Na nějakém parazitickém byznysu žádný stát nestojí, ten potřebuje především produkci. Produkci však kontrolují mnohem mocnější organizace, než jsou holporty pasáků, sázkařů, lichvářů či dealerů drog. Proč je tedy státy (lidi u moci) tolerují? Netolerují, ale než marný boj, je lépe volit cestu kontroly. Nějací koně vedou "rezorty" a ty pak hlídá místní junta. Pokud by věci nefungovali, "jak mají", lichváři a pasáci by druhý den seděli v džejlu a byli by nahrazeni. Takový režim není zkorumpovaný proto, že "ho uplácí pasáci", takový režim je zkorumpovaný proto, protože pere peníze pro třetího vzadu. A protože Batista vládl zřejmě z vůle CIA, celá ta pračka fungovala právě pro ně, ten banánový režim dělá proxy a zároveň dělá výpalníky těm pasákům. Pokud se CIA rozhodla hodit Batistu přes palubu, bylo to nejspíš proto, že podlehl dojmu, že to upeče s košer nostrou. Spletli se? Samozřejmě. A to dost, protože kdo chce víc, má h..., jako v případě Kuby. CIA hravě pračku přenese do jiného banánistánu, ale z neposlušného pasáka se může stát mrtvola či zchudlý psanec. CIA přeci drogy nepěstuje, nevyrábí a ani nedistribuuje, lze se ale domnívat, že kontroluje celý ten byznys skrze lokální junty. A takhle někdo třetí získává prostředky do neviditelných fondů mimo veřejnou kontrolu, jsou to vlastně černé daně.
Tohle ale přímo s ekonomikou země nesouvisí, je to paralelní pseudoekonomika a víceméně je to způsob, jak připravit o peníze ty bohaté. Chudáka v rezortu nikdo neuvidí, takže si na něm ani nic nevezme, naopak, rance peněz tam utrácí zazobaní zbohatlíci, rozmazlení dědici a koneckonců svou důležitost si tam leští i buržujové. V podstatě je to výborný způsob, jak těm bohatším pouštět žilou.
Že tam mraky lidí žilo v marazmu, to je přeci jasné, stejně jako žili a žijí v marazmu po celym světě i bez kasín a bordelů. Ale Castro i Che přesto měli obrovský problém dostat kohokoliv na svojí stranu. Byla jich hrstka a místní chudáci je ještě navíc udávali. To mělo do obrazu revoluce nebetyčně daleko. "Revoluce" se z toho stala až v momentě, kdy to proběhlo masmédii a zrodili se hrdinové. Batista rázem poznal, že to zvrzal a vzal roha. Tím se junta stala volnou a k Castrovi k dispozici, a tehdy lidi pochopili, "že se děje revoluce".
Nový vůdce měl už půdu připravenou předchozí destabilizací a ta se neděje skrze srpy a kladiva, ale studentská hnutí, fundamentalistické sekty, propuštěné vězně, narušené veterány, a všem je potřeba dodat nejen bomby, doutnáky a alternativní příručky plné silných myšlenek, ale i vůdce. Budoucí vůdce má pak připravenou půdu pro převrat, který se nazve revolucí. Plebs nakonec obdivuje vždy každýho, kdo je uveden do role spasitele.

353847

05.12.2016 11:02

Odkaz Fidela Castra: Síla idejí. Život v solidaritě

RE: Odbočka k perličce z PL

Ilumihnát 89.?.?.?

Ale ano, pokud vypustíte ty romantické čulíkárny a představy o povstání kubánského lidu, pak víceméně potvrzujete to, co se tu snažím sdělit. Bordely a košernostra se staly někomu naobtíž, a jak byl Batista slavně dosazen, byl novým hrdinou ještě slavněji sesazen.
Vložený obrázek
Zajímavost.
Castro ty doupata zavřel, ale stalo se nečekané, kubánský lid tentokrát opravdu povstal. Tak to zase otevřel. Jsou tam dodnes a Kubánci v nich nadále mohou dělat služebnictvo, protože je to stále paralelní svět nastaven pro cizice. Vyplodilo to tam trochu podobnou situaci s rovnými a rovnějšími, jako byla za Husáka u nás.
Ano, prostý Kubánec již umí číst, to je pravda, ale především se naučil na vše čekat. Dá se říci, že běžný život Kubánce se skládá povětšinou z čekání na něco. Jsou sympatičí především tím, že vytvořili dokonalou společnost pořadníků a dokonce se u toho naučili tvářit spokojeně, když zjistili, že spěchání ve frontě nemá smysl. Ono je to opravdu takto sjednotilo bez ohledu na rasu a původ a vlastně vytvořili vzorovou multikulturní společnost.
Ale obávám se, že jim ta spokojenost asi nevydrží, spíš čekám nástup babišárny po kubánsku, totiž pochybuju, že v této "revoluci" bude mít chuť ještě někdo pokračovat.

353857

06.12.2016 20:52

Tarotová předpověď pro svět v roce 2017 časopisu The Economist

RE: Vestbu si muzete udelat samy s trochou pozornosti v mediich

Ilumihnát 185.?.?.?

[překvapení]
A já myslel, že to byla militantní frakce ruských socdemáků plná agentů, co měli kapsy napěchované penězi cizích mocností, která po sesazení cara ruskými nacionalisty vyvolala hlubokou politickou krizi vedoucí k vleklé občanské válce a milionům mrtvých lidí, kteří s žádnou stranou neměli a nechtěli mít nic společného, protože odjakživa milovali až za hrob jen svého baťušku, který na ně za odměnu odjakživa zvysoka s... a nechal je odírat bandou úlisných imbecilů všeho druhu.
Doporučuji přečíst nějakou dobovou literaturu, nejen bolševické bláboly pozdějšího data. Ono se ještě v antikvariátech něco najde.

353909

07.12.2016 00:46

Tarotová předpověď pro svět v roce 2017 časopisu The Economist

RE: Mág

Ilumihnát 185.?.?.?

Mě se to docela líbí. Možná jen pár nápadů.
Vycházejme z předpokladu, že to je představa Economistu, tedy jejich redakce (nejspíš ta parta hvězdiček). Před rokem koupili skoro 50% právě Agnelli a jsou nyní dominantním akcionářem, což je jedna z největších změn v historii nakladatelství. A docela se jim daří.
Jinak Economist orientován tradičně "doleva", tedy klasická agenda Obama, Clinton, Merkel, EU, atd.. Hvězdičky jsou (z pohledu karty) nakloněni vlevo (pokrokově), Trump zase vpravo (zpátečnicky).
Jádro výkladu je karta "soud" - na originálu je "trumpeta" tedy jako "Trump". Vyvažuje to zbytek do čtveřice uprostřed.
Pod "trumpetou" je "mág", což je zase Trump. Je to ironický výjev - Trump je tu jako "apprentice" ve své vlastní VR (narážka na jeho starší TV show) za hlavou má kotouč "superenergie" (narážka na jeho ego) a replikuje domky (narážka na jeho představy o ekonomice). Je parodií tvůrčí síly tarotového mága.
Trůnící Trump je archetyp patriarchy. Je to zase ironie a narážka na jeho okázalou pózu mužství - on tím dráždí levicové vidění světa, Economist nevyjímaje. Podle nich je to vykopávka - v origánle vylézají mrtví z hrobů k poslednímu soudu - což byl evidentně šok, na čež upozorňuje věž. Jasně, Trump je z luteránské rodiny, tedy fundamentální křesťan, což je transatlantická vazba v centru s US a základ bipolárního rozdělení - tedy opět minulost, a narážka na rigidní politiku studený války hrozící apokalypsou (karta dole), za kterou stály ony dočasně pohřbené síly, které se nyní "náhle" probudily - ve zkratce to zn., že "mccarthisté" byli dočasně poraženi, nyní ale zase mají Trumpa, (a je to poměrně mocná skupina fundamentalistů a lidi o nich ani nemaj páru) a Economistu z toho neni veselo, když vidí "jak lezou z hrobu" (originální karta Soud - neboli "trumpet" ).
Tady měl někdo postřeh s půlměsícem jako završujícím elementem "civilizace" (antika/ středověk/starověk). Jak je to jinak celkem legrace, tak tohle je znepokojující. Ne že by to byl fakt, nebo nějaká relevantní věštba, ale je celkem dost možné, že takto islám vidí progresivisté. A obávám se (podpořeno zcela jinými zdroji), že to je agenda, ve které se podle všeho vidí - tedy islám jako světový kult nového věku (brrr).
Rozladěnost vyzařuje z karty Hermit - trucující dav táhne roklí mimo světlo mudrce směrem k propasti, naopak na jeho straně je couvající měsíc.

Karty jsou to celkem povedené, navíc nové vedení přesně ví, po čem spiklenecky naladěný lid prahne, takže předpokládám, že to pujde nadračku. [smích]

353914

08.12.2016 09:42

EET je ekonomická katastrofa, bude znamenat pád Babiše?

Babiš je něco

Ilumihnát 85.?.?.?

jako trest, který tu mnoho lidí sesílá na ty druhé. Je tu dost těch, kteří si Babiše přejí navzájem, no a z toho "hnutí" taky těží. "ANO" je takový chorobný smrkanec, který zákonitě vyjde, když pacient kucká. Babiš je další takový bacil, za nímž se táhne hlen.

353953

21.12.2016 09:35

Chudnutí a růst, aneb HDP versus HND

Klamavá moc čísel

Ilumihnát 217.?.?.?

No a? Nulová marže je i nulové DPH, velká marže je i velké DPH, takže když levně vyvezu, nechám větší prostor prodejci v cizině pro uplatnění marže, a tedy i pro vyšší DPH. Tam, kde více zaplatí, mají i větší příjem do státní kasy a naopak tam, kde mají už jen chudáky, musí je odírat naturálně, tedy zpravidla tím, že je uvrhnou do zaměstnání bez praktické možnosti úniku z této role a místo dílčího odvodu penězi pak platí rovnou a zcela svým výkonem jako námezdní síla.

Článek je však o HDP a chce cílit na podstatu, tedy o čem to numero vlastně vypovídá. Lidé mají v hlavách zmatek zcela oprávněně, protože ztratili schopnosti a postavení hospodáře, tedy člověka, který určuje a zná své priority, totiž teprve až toto dává nějakým číslům smysl. Čísla jsou tu druhotná a pouze pomáhají hospodáři kvantifikovat a orientovat se ve vynaloženém úsilí. Jak by ale hospodář dopadl, kdyby se naopak pouhá kvantifikace stala jeho cílem? Zblázní se. Začne se chovat jako závislý cvok.
A toto se děje i nyní, smysl věcí je vytlačen náboženstvím čísel. Propadáme iluzi, že "čím víc, tím líp", což je šílenství. A svým způsobem na to naráží i tento článek, když zpochybňuje onu magickou roli HDP. Já jsem v tomto ještě daleko skeptičtější, než autor. Ani HND nemusí být smysluplný ukazatel, pokud jsem sám ztratil rozum a svůj osud vložil do rukou jiných. Například bývaly doby, kdy lidé své veškeré bohatství věnovali na velebení svých bohů (Boha), ale už ne každý se u toho cítil být prosperující a šťastný.

354253

Káva pro Zvědavce

38

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 74 čtenářů částkou 13 361 korun, což je 38 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Tak se povedlo. Rusko je z tendru venku19.04.21 19:41 Česká republika 14

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 2

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 5

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 10

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Měnové kurzy

USD
21,48 Kč
Euro
25,93 Kč
Libra
30,08 Kč
Kanadský dolar
17,20 Kč
Australský dolar
16,76 Kč
Švýcarský frank
23,51 Kč
100 japonských jenů
19,87 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,69 Kč
100 maď. forintů
7,18 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,13 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 097,22 Kč
1 unce stříbra
557,49 Kč
Bitcoin
1 173 900,63 Kč

Poslední aktualizace: 20.4.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 64 330 550