Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Jiri Jirovec

Nalezeno 7 příspěveků, 6 různých IP adres

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

27.09.2013 22:55

Hrátky kolem horníků

Tak pro informaci

Jiri Jirovec 173.?.?.?

Odstupné při propuštění je jednou z položek kolektivní smlouvy. Jeho výše má zaměstnavatele odrazovat od masového propouštění. Svým způsobem tedy jde o způsob ochrany pracovních míst. Odbory většinou preferují stabilitu zaměstnání před zvyšováním platů a tak většinou dochází k postupnému zvyšování odstupného a jiných benefitů na úkor mezd.

Podnik, který upadá, se zpočátku vyhýbá propouštění a snižuje stavy tím, že neobsazuje místa uvolněná odchodem do důchodu a nebo dohodou. V případě horníků z dolu Paskov není zcela jasné, zda dostávají odstupné podle kolektivní smlouvy a nebo jim majitel z politických důvodů trochu přilepšil. Těch několik miliard odstupného je jen zlomek toho co Bakala a spol odčerpal jako zisk.

Místo toho, aby se diskutující zabývali horentními dividendami majitelů dolů, rozhořčují se nad dvaceti osmi měsíčními platy.

Odstupné není zaručené, pokud podnik zbankrotuje. Nároky věřitelů mají přednost před benefity. Proto se například bývalí zaměstnanci, kdysi velkolepé kanadské společnosti Nortel, soudí o to, aby se dostali na stejnou úroveň s ostatními věřiteli a nepřišli o část a nebo v nejhorším případě o celou podnikovou pensi.

Otázka je, co se stane, když horníci z Paskova budou přemístěni do jiného dolu a za několik měsíců, kdy se situace politicky zklidní, budou stejně propuštěni.

296951

14.12.2004 07:11

Nejvyšší soud posvětil sňatky gayů a lesbiček

Nejvyšší soud posvětil sňatky gayů a lesbiček

Jiri Jirovec 209.?.?.?

Pane Stworo,

diskuse o homosexuálech, vedená heterosexuály, nemá v podstatě smysl, protože my, tedy ti posledně jmenovaní, si jinou sexuální orientaci prostě neumíme představit.

Pokud někoho pohoršuje anální sex, měl by si uvědomit, že to je praktika hojně prodávaná nám heterosexuálům prostřednictvím heterosexuálních párů (kdyby to nezabíralo, tak by tím erotické stránky nebyly přecpané). Stejné platí o orálním sexu lesbiček nebo bisexuálek.

Obava o narušení svátosti manželství je pokrytecká, protože je v současné době těžko někdo bere vážně - děti neděti. V USA polovina manželství nepřežije 15 let. Navíc manželství bylo a je především ekonomickým svazkem se všemi důsledky, kladnými i zápornými.

Adopce dětí - no a co? Nevím zda homosexualita ovlivňuje biologickou potřebu ženy mít děti ani kolik žen přechází s vlastním dítětem z hetero- do homosexuálního vztahu. Mám ale pocit, že při většině adopcí bude dítě adoptovat nikoli celý pár ale partner biologického rodiče. Což teoreticky zajistí, že dítě, které přijde o svého rodiče neskončí po sociálních ústavech.

Vrátím se ještě k úvodu. Mám známého, který mě nepřímo přivedl k toleranci odlišně orientovaných. Asi před dvěma roky totiž rozeslal svým přátelům dopis, vysvětlující, že už nemůže dál a že začíná proces přeměny na ženu (hormonální úpravu a pak chirurgický zákrok). Člověk se tomu může posmívat, když si uvědomí jak obrovský krok to je - nejen fyzicky, ale i společensky - pak teprve, a pořád jenom vzdáleně, začne chápat, že existují obrovské tlaky, které lidský život ovlivňují. Víte, ten člověk není někdo, kdo se přes noc rozhodl změnit svoje sexuální zaměření a životní styl. Bylo to v něm, v jeho genech. Bylo to tak silné, že se neváhal změnit ve skoro padesátiletou ženu.

Lidem, kteří mají pro homosexuály narážení na kůl a jiné lahůdky, doporučuji, aby si představili, jak na ten kůl narážejí svoje dítě, poté co jim sdělí, že je tím buzerantem.

Srdečně Vás zdraví

Jiří Jírovec

38566

04.12.2004 03:54

15 let od sametu II. - Krádež OKD v režii rudých

RE: 15 let od sametu II. - Krádež OKD v režii rudých

Jiri Jirovec 64.?.?.?

Pane Karle,

Vaše připomínka je vcelku oprávněná. Použil jsem termín kapitalismus, protože jsem nepřišel na vhodnější označení systému, který mě obklopuje.

Místo státní pokladna jsem asi měl použít výraz peníze daňových poplatníků.

S těmi sportovními kluby to není tak nepřípadné, jak by se mohlo zdát. Pokud znáte Cimrmana, tak si možná vybavíte jeho poučení: "při žebrání zásadně nevyhrožujeme, to bychom se již dotýkali tenké hranicem, kde končí žebrání a začíná loupež".

Jenže to je přesně to, co vlastníci klubů dělají - stejně jako třeba ten Ford. Asi to je nějaké post-kapitalistické stadium v němž je úspěch podnikání založen na schopnosti inkasovat nejen od spotřebitele (který koupí daný produkt) ale pokud možno od co největšího počtu daňových a jiných poplatníků. Mě by ani náhodou nenapadlo koupit auto od Forda a přesto podnikání této společnosti bude stát každého člena mé rodiny nějakých 15 dolarů. (Zmiňuji to z principu, nikoli lakotnosti).

Ale to by bylo všechno na víc než na 3000 povolených znaků.

Zdraví Vás

JJ


38016

03.12.2004 06:21

15 let od sametu II. - Krádež OKD v režii rudých

15 let od sametu II. - Krádež OKD v režii rudých

Jiri Jirovec 64.?.?.?

Pane Stworo,

je pozoruhodné kolik lidí spolklo i s navijákem návnadu v podobě komunistických zlotřilců, kterou nahodila nová moc. Díky tomu uniká pozornosti, že obohacování se na úkor druhých je základní hnací silou toho, co se nazývá kapitalismus.

Lidé, kteří privatizovali do vlastní kapsy, v podstatě dělali to, co jim tehdejší předpisy dovolily. Nová moc ve své ideologické pomatenosti usoudila, že je třeba rychle vybudovat vrstvu českých podnikatelů, kteří pak zajistí blahobyt. To, že ke žlabu měli blíže komunističtí ředitelé než nestranický nádeník bylo dáno tehdejšími společemskými poměry.

Kuponová privatizace vytvářela politicky výhodný dojem, že český majetek zůstává (dočasně) v českých rukách - s tím, že se z rukou vlády dostává do rukou "odborníků, kteří budou statky rozhojňovat. Háček byl v tom, že do roku 1989 nebyl nikdo tak bohatý, aby si mohl nějaký podnik koupit a podnikat "za vlastní". Takže se začalo půjčovat s tím, že se peníze vrátí buď díky úspěšnému podnikání českých vlastníků a nebo výhodnému prodeji podniků cizím investorům.

Ti bystřejší z nastupující generace nových podnikatelů rychle pochopili, že základem úspěchu (tedy vlastního zbohatnutí)je používat peníze investorů, nikoli vlastní, a využívat do poslední mrtě díry v předpisech a zákonech.

Komunisté jsou samozřejmě dobrý terč, ale od roku byli u moci Klausové a Havlové navíc obklopeni západními poradci. Naše pozornost by tedy měla být nasměrována na to, jak kvalitní ty rady byly, když nakonec vedly ke známým zlodějnám.

Je dobré si připomenout, že se fondař Kožený dostal do problémů v USA nikoli proto, co dělal v Česku, ale kvůli tomu, že řadě prominentních investorů nasliboval hojný zisk z kuponové privatizace v Azerbajdžanu - jenže tamní mafiosovou byli chytřejší a prohlásili jeho kupony za nelegálně držené a bylo po ptákách.

Zlodějna je jistě silné slovo, možná bude lépe mluvit o přerozdělení bohatství ze státní pokladny.

Tento jednosměrný proces je na západě velmi populární například mezi vlastníky profesionálních sportovních klubů, které se domáhají daňových úlev a stadiónů zadarmo.

V módě je i vydírání vlád korporacemi - například profitabilní Ford právě dostal od ontarijské a federální vlády příspěvek (všimné) několika set miliónů dolarů za příslib, že nezruší továrnu v Oakville u Toronta.

Normálné lidé samozřejmě doplácejí i na obrovské účetnické podvody velkých korporací. Případ Enronu je všeobecně známy. V Kanadě to je třeba Nortel, kde si management mastil kapsy díky vykazování neexistujících zisků.

Chci tím říct, že komunisté daný stav nevytvořili. Mnozí z nich se ovšem stali součástí problému, protože rychle pochopili možnosti, které jim vývoj nabídl.

Zdraví Vás

JJ

37990

10.10.2004 19:07

Byl předložen ještě přísnější návrh zákona postihující dětskou pornografii

Byl předložen ještě přísnější návrh zákona postihující dětskou pornografii

Jiri Jirovec 64.?.?.?

Pane Stworo,

ten zákon je jen malou součástí rostoucího ledovce, zvaného totální kontrola obyvatelstva. Trik je samozřejmě v tom vzbudit zdání, že kontrola je v zájmu občana. V tomto ohledu není nic lepšího než terorismus a dětská pornografie - v kombinaci s demagogickým tvrzením, že se spořádaný (míněno poslušný) občan přece nemá čeho bát.

Nikoli paradoxně, si moc napomáhá šířením atmosféry strachu. V době, kdy kanadská kriminalita obecně klesá, lžou politikové o tom, že je třeba poměry přitvrdit.

Je rovněž třeba vidět, že atmosféra strachu je v zájmu různých skupin, které se na "ochraně" společnosti přiživují. Sem konec konců spadá i policie sama.

(
) Je to samozřejmě lež. Když nic jiného, občan nemá přístup k informacím o vlastní osobě a tudí ani možnost obrany proti jejich interpretaci a zneužití.

34640

02.10.2004 05:42

Zpravodajská stanice Fox News - vyvážené nebo „vyvážené“ zpravodajství?

RE: Zpravodajská stanice Fox News - vyvážené nebo "vyvážené" zpravodajství?

Jiri Jirovec 64.?.?.?

Čtenář Josef se pohoršuje nad mou interpretací atentátu na Heydricha a následných událostí. Kdyby ovšem četl to, co jsem napsal, poněkud pozorněji, zjistil by, že jde o ironii založené na terminologii, kterou používá americká propaganda v Iráku i jinde a kterou přejímají severoamerické sdělovací prostředky.

34153

24.09.2004 00:42

Zpravodajská stanice Fox News - vyvážené nebo „vyvážené“ zpravodajství?

Zpravodajská stanice Fox News - vyvážené nebo "vyvážené" zpravodajství?

Jiri Jirovec 209.?.?.?

Problém není v tom že by (v USA)nebylo možné získat určitou informaci, ale v tom jak je klíčová informace presentovaná těmi sdělovacími prostředky, které mají hlavní vliv na formování veřejného mínění a na to zda občan sedne na lep a "koupí" třeba válku v Iráku nebo cokoli jiného, pro co moc potřebuje dostat zelenou. Následující text je výňatkem z tohoto článku v Britských Listech (http://www.blisty.cz/art/18117.html). Zmíněná studie je na http://www.truthout.org/docs_03/printer_100403F.shtml.

V říjnu 2003 byla uveřejněna zajímavá studie zkoumající vliv sdělovacích prostředků na to jak veřejnost nakonec vnímá jednu a tutež zprávu. V tomto případě šlo o tři (jak nyní již víme) lži, jimiž se americká vláda snažila získat podporu veřejnosti k válce s Irákem:

(a) Irák má zbraně hromadného ničení;
(b) Má spojení s al Qaedou; a
(c) USA mají podporu světové veřejnosti.

Podle studie věřilo alespoň jedné z těchto tří mystifikací 80% respondentů, kteří uvedli jako hlavní zdroj svých informací TV sít FOX. Zmíněné procento pak klesalo v tomto pořadí CBS (71), ABC (61), NBC (55), CNN (55), tisk (47) a PBS – veřejná televise (23). (konec citátu).

K tomu se lze dodat, že jakkoli se míra lží liší, ani jedna ze zmíněných sítí ani náznakem neřekne pravdu o "zájmech" USA, jimiž je vojenská dominace světa. Nedělá to konec konců ani Michael Moore.

33919

Káva pro Zvědavce

25

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 32 čtenářů částkou 8 801 korun, což je 25 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Zázračný americký lék na koronavirus09.04.20 08:46 USA 1

Nejnovější dezinformace....08.04.20 18:10 Česká republika 5

Hamáček chroptí blahem: asi se podaří prosadit 10 tisíc pokuty vybírané mestapem a policií08.04.20 17:36 Česká republika 9

Pandemie povzbudila plány na budování vysokorychlostních sítí 5G08.04.20 12:13 Neurčeno 0

Revoluce nese smrt?08.04.20 09:26 Neurčeno 4

Ve Španělsku se policie vymkla kontrole07.04.20 21:40 Španělsko 5

Zemřela novinářka Tereza Spencerová07.04.20 18:12 Česká republika 4

Trump potvrdil právo USA na těžbu přírodních zdrojů na Měsíci07.04.20 14:18 USA 4

Pokuta 25 tisíc korun za bezdůvodnou jízdu autem během epidemie?07.04.20 13:51 Austrálie 4

Bill Gates: “Bez očkování proti COVID-19 nikdo nesmí za hranice ani sehnat práci”07.04.20 07:56 USA 5

Někdo zaútočil na českou ambasádu v Moskvě. Petříček se zlobí: musíte nás ochránit!06.04.20 17:13 Rusko 5

Ropa ve Venezuele je nyní ve vlastnictví Ruska06.04.20 16:48 Venezuela 0

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 9

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 8

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 7

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 5

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 3

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Měnové kurzy

USD
24,98 Kč
Euro
27,15 Kč
Libra
30,97 Kč
Kanadský dolar
17,81 Kč
Australský dolar
15,58 Kč
Švýcarský frank
25,71 Kč
100 japonských jenů
22,92 Kč
Čínský juan
3,54 Kč
Polský zloty
5,99 Kč
100 maď. forintů
7,57 Kč
Ukrajinská hřivna
0,92 Kč
100 rublů
33,29 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 195,22 Kč
1 unce stříbra
376,88 Kč
Bitcoin
182 129,21 Kč

Poslední aktualizace: 9.4.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 50 753 329