Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané novapalo

Nalezeno 81 příspěveků, 4 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

01.05.2014 16:35

Čtvrtá cesta k ruskému Řádu

Pavol Peter Kysucký išiel na podstatu

novapalo 212.?.?.?

Toto je veľmi dobrý článok, ktorý principiálne rozdeľuje pôsobenie Ruska a USA. Je to pravda. Slovenský autor P.P. Kysucký vo svojej knihe „Demokracia je principiálny omyl“ však ide na podstatu veci. A to, že demokracia je degeneratívny systém, pretože svojou podstatou odporuje dvom základným zákonom vo vesmíre a teda zákonu duality a zákonu hierarchie. V našom vesmíre neexistuje rovnoprávnosť a rovnocennosť. Preto princípy demokracie sú odporujúce základným zákonom vo vesmíre.
Každému je jasná duchovná hierarchia : kameň, rastlina, slimák, vták, cicavec, človek, UFO. Ale nikto nechce pripustiť, že takáto jemnejšia hierarchia je aj medzi národmi a medzi jednotlivými ľuďmi a musí byť aj medzi ženou a mužom. Je jasné, že schopný a vzdelaný človek nie je rovnocenný s človekom neschopným a aj bez vzdelania. Preto voľby, keď každý volič disponuje 1 hlasom bez ohľadu na jeho hierarchické zaradenie sa v spoločnosti, je protiprírodný systém. Tento rovnostársky politický systém musí zákonite produkovať politikov najnižšej možnej kvality, pretože masy ľudí sú neznalí.
Princíp rovnoprávnosti a rovnocennosti však všetkým hovorí : „Aj ty neschopný, si rovnoprávny a rovnocenný.“ Je jasné, že je to omyl a preto ale tento princíp svojim pôsobením rozdeľuje všetkých proti všetkým. Tento princíp totiž ruší hierarchiu!!!! Najskôr je to samostatnosť národov, potom náboženstiev, potom samostatnosť geografických oblastí......... V podstate tento princíp rozdeľuje všetkých proti všetkým.
V knihe autor napísal už pred 3 rokmi o Arabskej jari, že to skončí totálny krachom, ak sa nezruší demokracia. Taktiež emancipácia žien je výplod chorého princípu demokracie – teda rovnoprávnosti a rovnocennosti. Autor P.P. Kysucký tvrdí, že žena nemôže mať rovnaké práva ako muž a žena má byť podriadená mužovi, ináč nebude šťastný ani muž a ani žena v rodine s emancipovanou ženou. Povedzte p. Duginovi, nech si prečíta knihu slovenského autora P.P. Kysucký. Dá sa stiahnuť aj v SK aj v RU verzii zadarmo na www.negativa.sk. Autor navrhuje budúci politický systém po krachu demokracie a aj postupný prechod od demokracie.

309264

01.06.2014 20:17

Vláda nesplnila naše požadavky, Majdan nerozpustíme!

Nezmyselnosť demokracie

novapalo 195.?.?.?

Na príklade Majdanu je zrejmá nezmyselnosť demokracie. Demokracia hovorí, že sú všetci slobodní, rovnoprávni, teda rovnocenní. Tak sa aj účasníci Majdanu teraz chovajú. Chápu demokraciu skutočne principiálne tak, ako všetci o nej hovoria. Teda myslia si, že oni na Majdanu sú rovnocenní a rovnoprávni aj prezidentovi republiky. Takže demokracia v skutočnosti nakoniec vedie k likvidácii autorít .... až totálnej anarchii. Svojím princípom demokracia rozdeľuje všetkých proti všetkým, pretože však v demokracii sú si všetci rovní. Tak predsa nemôže v demokracii nikto hovoriť somárovi, že sa má učiť a pracovať, pretože on "demokrat" má právo sa o všetkom rozhodnúť sám a nikto ho nesmie do ničoho nútiť, pretože je to potom nesloboda a teda je to nedemokratické. V knihe "Demokracia je principiálny omyl" autor P.P. Kysucký doslova tvrdí, že demokracia je duchovne degeneratívny systém, pretože popiera základný zákon platný v našom vesmíre o duchovnej hierarchii. A že demokracia skrachuje a je to len otázka času a píše, že budúci politický systém bude hierarchický. Grécky filozof Sokrates povedal okrem iného to, že v demokracii nakoniec mocenské pozície ovládnu zločinci, ktorí nastolia "tyraniu horšiu, než dokáže najhoršia monarchia alebo oligarchia." To len odpisujem citát z vyššie uvedenej knihy.

310960

06.06.2014 12:49

Aristokracie nebo demokracie?

Demokracia je principálny omyl

novapalo 212.?.?.?

Dobrý článok. Mnohé úvahy sú správne. Ale musím aj tak smutne konštatovať, že je omyl. Demokracia svojimi princípmi popiera základný zákon vo vesmíre a to duchovnú hierarchiu. Tak ako píše pán Kysucký vo svojej analytickej knihe "Demokracia je principiálny omyl", demokracia sa nedá opraviť žiadnym spôsobom. Demokracia určite skrachuje a bude nahradená novým systémom štátneho zriadenia. Dokonca p. Kysucký tvrdí, že demokracia je ten najhorší systém, aký tu doteraz bol. V knihe sa píše, že už Grécky filozof Sokrates povedal, že "... až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody prirodzene tiahnu po pozíciach moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia alebo oligarchia. Pán Kysucký predpovedá, že konečný a jediný relatívne spravodlivý politický systém bude duchovný hierarchický systém. Kniha sa dá bezplatne tiahnuť na www.negativa.sk. Základné zákony vo vesmíre sú dualita a hierarchia. Každý rozumie duchovnej hierarchii od najnižšej po najvyššiu : kameň, rastlina, ryba, cicavec, človek, UFO. Ale nikto nechce pochopiť, že demokracia tvrdením, že ľudia sú si rovní, majú byť rovnoprávni, slobodní, je žiaľ hierarchický omyl. Kastovný systém principiálne správne chápe duchovnú hierarchiu. Dôsledok z toho je napr. aj taký, že žena nie je rovnocenná mužovi a preto demokratická emancipácia žien je omyl.

311155

08.06.2014 21:06

Češi, nejzamračenější národ Evropy, se změnili v nevoliče

Pravda aj omyl

novapalo 195.?.?.?

Poznám dobre český národ ako slovák. Žil som v Prahe 20 rokov a jazdil som pracovne po celých Čechách. Ten článok napísal určite inteligentný človek. Veľmi dobre postihol rôzne logické materiálne nelogičnosti a klamstvá. Nechcem písať dlhé argumentácie. Problém českého národa je v tom, že neverí v existenciu Boha a reinkarnáciu duše človeka. Tak, ako píša pán Kysucký, kresťanská viera je omyl, ale to neznamená, že Boh neexistuje. A už vôbec kresťanská viera neuznáva reinkarnáciu duše. Preto český človek, ktorý jasne logicky uvažuje, stráca svoj život omylom v utápaní sa v materialistickej spravodlivosti, rovnoprávnosti, slobody..... Všetko omyly. Pán Kysucký vo svojej knihe dokázal, že "Demokracia je omyl". Preto český človek je v súčasnosti totálne dezorientovaný. Čech stratil skutočných kamarátov, pretože všetci všetko prepočítaváju na materialistický efekt. Skoro nikto v Čechách neverí v reinkarnáciu svojej duše a preto v extrémne krátkom čase sa Česko zmenilo z kolektivistickej spoločnosti ľudí na totálnych individualistov. A individualizmus je konečný stav kolapsu spoločnosti - ako píše pán Kysucký vo svojej knihe. Individualizmus je priamym produktom demokracie a demokratickej emancipácie žien. S demokratickým individualizmom a chorobnou, neprirodzenou emancipáciu žien sa zahájil koniec bielej rasy - ako píše pán Kysucký. Vaše všetky vedomosti sú Vám zbytočné, ak Vašim Bohom je demokracia a slobobná tržná ekonomika a neveríte v existenciu Boha a reinkarnáciu duše, aj keď pán Kysucký tvrdí, že kresťanská viera je omyl a kresťanský Boh nemôže existovať.

311255

10.06.2014 23:08

Americké korporace se zbavují dolarů výměnou za čínský renminbi, aby nakoupily dovozy

RE: Nebýt dolar rezervní měnou,

novapalo 195.?.?.?

Musím súhlasiť. Masové mediálne masírovanie západu o slobode, demokracii, ľudských právach, ........ dokonca rovnoprávnosti je podľa pána P.P. Kysuckého totálna somarina. To je za posledné storočie predsa neustále rovnaká ideológia : Socializmus, demokracia, kresťanstvo - neustále rovnaká ideológia - rovnoprávnosť, spravodlivosť, (dokonca) humanizmus ......... Všetko je to omyl. Čítajte knihu pána P.P.Kysuckého "Demokracia je principiálny omyl". Pán Kysucký píše, že v našom vesmíre vládnu dva základné zákony : dualita a duchovná hierarchia. Ak má pravdu, tak socializmus, komunizmus aj demokracia, vyznávajúce rovnoprávnosť, slobodu, ľudské práva ..... sú žiaľ "smrteľné" omyly a totálne hlúposti. Napr. Cigáni sú klasickým príkladom, že demokracia aj komunististický socializmus s ich ídeou rovnoprávnosti, slobody, dokonca rovnocennosti - sú dôkazom omylu týchto "kresťanských" ideológii. Určite fanatik (v akomkoľvek smere jeho orientácie) nedokáže logicky uvažovať, čo píše pán Kysucký vo svojej knihe. Na internete je množstvo diametrálne odlišných hodnotení jeho knihy. Ak nemáte strach zo svojho súčasného duchovného života, tak táto kniha je skutočná výzva pre priemerných ľudí, ktorí čítajú tieto stránky.

311448

10.06.2014 23:20

Konec donkichotismu v Čechách a na Moravě?

Demokracia je principiáln omyl

novapalo 195.?.?.?

Mám pocit, že sa asi začnem neustále opakovať. Je mi to ľúto, ale zasa sa musím odkázať na vyššie uvedenú knihu od pána P.P.Kysuckého. Spoločnosť, ktorá neverí v existenciu Boha a reinkarnácie duše človeka, je veľmi duševne narušená. Česká spoločnosť ľudí je viac duševne narušená ako Slovenská, ktorá verí v neexistujúceho kresťanského Boha. Ak niekto (ako kresťania) veria v neexistujúceho Boha, tak to nehovorí nič o tom, či Boh (skutočný) existuje, alebo nie........ Nechcem opisovať citáty z tejto knihy a privlastňovať si vedomosti, ktorými nedisponujem. Tí, ktorí máte odvahu, čítajte knihu pána Kysuckého. Sú tam slabé časti, zjavne je p. Kysucký viac mysliteľ, ako slabý literát. Ale potom v knihe neustále nachádzate "skvosty", ktoré stoja za to prečkať tie slabé chvíle pána Kysuckého.

311451

12.06.2014 23:16

Ukrajinský prezident byl kdysi agentem amerického ministerstva zahraničí

Demokracia a jej problémy

novapalo 195.?.?.?

Posledná veta článku je veľavravná. Možno pisateľ tohto článku ani nevie, čo napísal. Pán Kysucký vo svojej knihe "Demokracia je principiálny omyl" doslovne a do písmena tvrdí a dokazuje, že demokracia je degeneratívny systém vlády a moci. V demokracii všetko duchovné neustále degeneruje až to nakoniec skončí totálnym krachom. Všetci vieme, v akých intelektuálnych problémoch sa už v súčasnosti nachádza USA - najsvetlejší príklad demokracie. Však 10-15 % populácie nevie vôbec čítať a písať a ďalších asi 25 % sa v škole učí len písať, čítať, počítať a ako funguje štát. Teda prakticky 40 % populácie sú "demokratickí živočíchovia" - vzdelanie im nehovorí vôbec nič. A ďalej nemá význam, aby som pokračoval. Čítali ste filozoficko-psychologickú "emocionálnu" analýzu demokracie a duchovne zvrátenej demokratickej emancipácie žien od pána Kysuckého?

311570

18.06.2014 22:21

ISIS vyvolal všeobecné sunitské povstání

Klasický príklad degeneratívnosti demokracie

novapalo 195.?.?.?

Nechcem sa zdĺhavo sebarealizovať intelektuálnymi exhibíciami môjho intelektu. Strategické myslenie na princípoch demokracie je totálna hlúposť. Asi sú teda Američania totálne hlúpi? Však p. Kysucký vo svojej knihe "Demokracia je principiálny omyl" jasne a definitívne dokázal, že demokracia svojimi princípmi rovnoprávnosti a slobody rozdeľuje v konečnom dôsledku všetkých proti všetkým!! Teda všetci budú chcieť nakoniec bojovať proti všetkým. Vidíte sa napr. všetci na cestách v autách, ako šoféri, ako narastá vaša "demokratická" agresivita všetkých proti ostatným..... Prečo nikto nehovorí o tejto knihe p. Kysuckého?, alebo dokonca ju skoro nikto nečítal? Potom sú len dve možnosti : buď sú ľudia hlúpi ako bagandže a nechápu, nedokážu chápať logické argumenty?, alebo jednoducho nečítali túto duchovne revolučnú knihu. Prikláňam sa k názoru, že aj ľudia v strednej Európe v demokracii sú už tak duchovne zlenivení, že nechcú čítať knihu, ktorá ich núti premýšľať. Neotravujte týchto ľudí, aby premýšľali. To nie. Toho už "títo agresívni demokrati" nie sú schopní....

311866

25.06.2014 20:56

Rozhovor, který mne vyděsil

Aj tak demokracia zničí Rusko

novapalo 195.?.?.?

Dobrý článok. Mne je ľúto aj Ukrajincov, aj Rusov, aj Chorvátov, aj Srbov..... Všetci nechápu, ako ich demokracia a kresťanstvo oklamalo. Však sme všetci Slovania. Prečo nezabudneme na históriu, ktorej sa Nemci s Francúzmi dávno vzdali. Pretože sme všetci uverili novému Bohu : demokracii. Žiaľ, je mi ľúto, ale "Demokracia je principiálny omyl" - ako píše a dokazuje pán Pavol Peter Kysucký v rovnomennej knihe. Ďalej si už len dovolím citovať z tejto knihy :
- demokracia je duchovne degeneratívny systém a všetko duchovné v demokracii nevyhnutne a zákonite degeneruje
- demokracia je zločinecký systém - demokracia doslova všetkých motivuje ku kriminálnemu chovaniu sa
- demokracia ničí kolektivizmus (napr. kamarátstvo - ale aj uvedomenie si, že všetci sme medzi sebou navzájom závislí) a nezadržateľne presadzuje individualizmus - teda individualistický systém vedie k trvalému nešťastiu všetkých "demokratických individualistov"
- demokracia je zločineckýc systém moci, pretože v demokracii sa k moci postupne dostanú len zločinci
Takže ak má pán Kysucký pravdu, tak v USA, najstaršej demokracii, vládnu len zločinci??!! Ja by som s ním súhlasil.
Princíp demokracie je sloboda a rovnoprávnosť. Mimochodom je to rovnaký princíp ako u nášho historického socializmu ....... a komunizmu. V tom je podľa pána Kysuckého hlavný problém. V našom vesmíre platia dva hlavé zákony a to zákon duality a zákon hierarchie. Preto demokracia svojími základnými princípmi rovnoprávnosti odporuje hierarchii. Pán Kysucký hovorí, že duchovná hierarchia je vyššia ako materiálna hierarchia a preto napr. majitelia ropných spoločností musia slúžiť duchovným vodcom. Knihu si môžete stiahnuť zadarmo na vebe www. negativa.sk.
Preto ak Rusko nezruší na svojom území demokraciu, tak bude rozdelené a zničené. Rusko nemá šancu..... Princípom demokracie je delenie až do konečného štádia delenia sa všetkých proti všetkým....... Je Vám všetkým jasné?, aká je demokracia degeneratívny systém? Ešte len na okraj Ruska z knihy pána Kysuckého : emancipácia žien je duševná choroba na prvom mieste žien, pretože sú na nižšej duchovnej úrovni než muži a na druhom mieste aj degenerovaných kresťanských a demokratických mužov, ktorí už nechápu nič z toho, ako sa chová príroda - je to však väčšivou mestské byvateľstvo.
Je však pravda, že túto knihu môže čítať len človek, ktorý dokáže nielen logicky uvažovať, ale hlavne ovládať svoje emócie, aby knihu netrhal a nepálil od skutočného duševného kolapsu, ako sa budú musieť zmeniť jeho názory na súčasný demokratický a kresťanský svet.

312298

11.07.2014 20:13

Kurdistán a chalifát

Demokracia zničí Slovanov

novapalo 195.?.?.?

Je to zaujímavý článok, ale priemerný človek nevie, či je pravdivý alebo mylný. Bežný človek je somár. Podľa p. Kysuckého sú somári aj všetci akademicky vzdelaní ľudia s lepšie fungujúcimi mozgami.... ha, ha, ktorí majú nižšiu reinkarnáciu ich duší. To teda podľa p. Kysuckého. Takže pre drvivú väčšinu je pravda nedostižne vzdialená a do konca svojho života ju neobjavia. Je to skutočne tak drastické?
Už asi viac ako pred 3 rokmi p. Kysucký napísal, že demokracia bude privedená do arabského sveta len preto, aby ich zničila. Mocní zaviedli demokraciu len preto, aby rozdelili všetkých proti všetkým a potom ich ovládali a ich vykorisťovali. Veríte západu? Ja nie. Čítal som 2 knihy od p. Kysuckého. Už nikdy nebudem veriť v nič zo západu. Západ nás chce len ovládať a vykorisťovať a aj EU slúži len tomuto účelu.
Pán Kysucký tvrdí, že demokracia je duchovne degeneratívny systém. Demokrat je individualista a preto sa v skutočnosti vydelil z ľudstva. Pretože ľudia sú kolektivisticky založení a nie individualisti. Slovania sú typicky kolektivistické spoločenstvo národností Slovanských.
Na základe vyššie uvedených informácii v tejto knihe bez overovania všetkých informácii v tomto článku potom vieme, že USA a iné mocenské skupiny sa budú snažiť rozdeliť Irak na čo najviac častí. Pretože tak ich najľahšie ovládnu. Takže informácie v tomto článku konvergujú k pravde. Tento "deštrukčný" demokratický západný systém tieto sily budú uplatňovať všade na Zemi, kde sa rozhodnú ovládať a potom koristiť. Na internete sa všade píše, že z Českej republiky za rok 2013 vyviedli zisky na západ vo výške viac ako 300 000 000 000,- Kč (slovom 300 miliárd Kč). A koľko vyviezli zo Slovenska, Ukrajiny, Ruska, Bulharska.......? Musíme si uvedomiť, že západu sa nedá veriť. Oklamal nás doteraz vždy a klame aj teraz a bude klamať vždy. Preto my Slovania sa musíme spojiť. Neverte tomu, že budete "demokraticky“ spolupracovať s Nemcami, ha, ha.... Tí, ktorí veria západnej, aj konkrétne Nemeckej propagande - sú už skutočne totálni somári, ktorí nutne musia čítať obidve knihy od pána Kysuckého.
Na záver. Článok z pohľadu vedomostí pána Kysuckého je pravdivý a Irak bude rozdelený.
Chcete predpovedať budúcnosť? Čítajte 2 knihy od p. Kysuckého. Mimochodom, druhá kniha je minimálne rovnako dôležitá ako prvá.

313142

11.07.2014 20:33

Proč Rusko nespěchá s uznáním Novoruska

RE: Souhlas

novapalo 195.?.?.?

Žiaľ, nepoteším vás, pretože je to všetko podstatne zložitejšie. Nechcem písať 10,alebo 100 strán argumenotov. Princípy demokracie sú totálna degenerácia ducha - to podľa p. Kysuckého. A ja s tým súhlasím. Žiadny významný európsky filozof sa nepasoval do roly, že je rovnocenný a teda rovnoprávny s tou lúzou a chamraďou nízkou, ktorá ich obklopovala. Chcete byť schopní? Tak musíte tvrdo duševne pracovať!! Nestačí manuálne. Ste toho schopní?! Ste ochotní trpieť za skutočnú pravdu a nie ilúzie socialistické, demokratické, liberálne, tržnej ekonomiky, dokonca globalizácie?? (to už je veľká degenerácia zdravého sedliackého rozumu). Však nás na Slovensku západ okráda a smeje sa z nás, akí sme somári. Najschopnejší ľudia odchádzajú na západ a Slovensko nedostane za nich nič.....
Uznanie Novoruska ešte nie je (ale už skoro bude veľký) problém aj pre Rusko - čítajte knihy p. Kysuckého na www.negativa.sk. Určite budete "vy, už skoro pripravení" získanými informáciami veľmi prekvapaní, ako sa vám všetko "rozjasní".

313143

12.07.2014 08:16

Kurdistán a chalifát

RE: Demokracia zničí Slovanov

novapalo 195.?.?.?

Stiahni si knihu bezplatne na www.negativa.sk .

313156

Je to skutočne tak. Tento článok zasiahol kliniec po hlavičke. Základný problém je v tom, že západ aj s Rímskou kresťanskou vierou robili celé storočia všetko pre to, aby zničili Slovanov. 20.storočie je jasný dôkaz tohto západného snaženia sa. Som rád, že ľudia sa začínajú "zobúdzať" zo svojej Slovanskej naivnej ľudomilnosti. Toto zobúdzanie sa nie je náhodné. Je to preto, pretože západ zaútočil proti Slovanom v poslednom útoku. To si naivne myslí západ a Židia. Sú na omyle. Práve v čase krízy a na hrane kolapsu Slovanskej civilizácie vzíde obrovská obnova. Presne podľa kníh P.P. Kysuckého na www.negativa.sk. Nebojte sa ničoho. Aj keď budete mať pocit, že je už všetko stratené, tak práve vtedy sme všetci Slovania najbližšie ku konečnému víťazstvu. Je to presne podľa zákonov duality podrobne popisovaných v knihe "Demokracia je principiálny omyl".

313219

14.07.2014 10:59

Washington svou arogancí zničí vlastní říši

Problém je demokracia a duchovná hierarchia

novapalo 212.?.?.?

V knihe "Demokracia je principiálny omyl" je citát už od Sokratesa, že demokraciu nakoniec ovládnu zločinci a nastolia teror horší, ako dokáže tá najhoršie oligarchia alebo monarchia. Pretože v USA je demokracia najdlhšie, tak jednoducho tam sa zločinci presadili najlepšie. Avšak nemyslite si, že západnú Európu ovládajú nejakí "dobrí ľudia". Omyl, je tam vláda zločincov rovnako, ako v USA. Avšak v USA je po dlhých rokoch aj obyvateľstvo už totálne degeneravané. USA obyvateľstvo sú individualisti, ktorí nie sú schopní sa spojiť a ísť štrajovať. To ešte v EU táto všeobecná duchovná degenerácia nedostúpila takéhoto stupňa a preto sú demokratickí zločinci, ktorí vládnu umiernení. To sa však v budúcnosti tiež určite zmení. Celý systém sa nestále upravuje zločineckými demokratickými politikmi a vládnucími skupinami, aby to tak smerovalo. Vo vesmíre sú dva základné zákony, dualita a hierarchia. Každy chápe, že žena a muž sú duálna dvojica a nie je možný život muža bez žena ani naopak. Avšak degeneratívna demokracia Vám hovorí, že homosexualita má mať rovnaké právo ako vzťah muža a ženy. Je to zámer zločincov, zničiť prirodzenosť, aby nastúpila hlboká depresia - podrobne sa vysvetľuje mechanizmus v tejto knihe. Ale na základe druhého zákona o hierarchii teda nemôže byť žena rovnoprávna s mužom, niekto musí byť nadradený a druhý podradený. Preto žena je podradená a má slúžiť a muž má byť nadradený a má vládnuť. Pokiaľ máte doma emancipovanú, teda rovnoprávnu ženu, tak je nešťastný aj muž aj žena. Rovnako platí hierarchia vo všetkom aj v materálnom svete aj v duchovnom svete. Sú ľudia so silnejšími svalmi, ....... sú bohatší a chudobnejší. To je materiálna hierarchia. A rovnako je aj hierarchia duchovná - podrobne sa rozoberá hlavne v kapitole "Hranica smrti". Takže sú duchovne najschopnejší ľudia a potom priemerni a duchovne podpriemerní, teda zločinci. V demokracii sa zákonite vždy stane, že k moci sa dostanú tí najväčší zločinci. Dokonca žiaľ demokracia svojimi princípmi doslova motivuje všetkých ku kriminálnemu chovaniu sa a individualizmu. Princípy, ktoré tak pôsobia sú podrobne rozoberané v tejto knihe. Preto sa demokracia musí zrušiť a nahradiť duchovných hierarchickým politickým systémom. Pretože vládnuť musia tí duchovne najvyšší a nie táto spodina, ktorá nám tu vládne v celom západnom svete. Ale pretože západ je duchovne na podstatne nižšej úrovni ako Slovania, tak nový duchovný systém zavedú určite Slovania, keď sa konečne spoja. Preto spojenie Slovanov je základ budúceho šťastia na Zemi. Kniha sa dá stiahnuť zadarmo na www.negativa.sk. Aby sa Slovania mohli konečne spojiť, musia zrušiť a zakázať kresťanské náboženstvá a zaviesť moderné, nové štátne náboženstvo - prečo? o tom podrobne v druhej knihe na tomto vebe.

313236

15.07.2014 21:24

Zavlečení Ukrajiny nad propast

Účelom demokracie je likvidácia nielen Ukrajiny, ale aj ostatných Slovanov

novapalo 195.?.?.?

Je mi ľúto, ale určite nás všetkých západ okradne. Dokiaľ sa Slovania konečne nespoja, tak západ nás bude systematicky a trvalo okrádať. Všetko zadlžovanie bolo dopredu plánované západnými mocenskými skupinami. Založenie EU bolo plánované za účelom veľkolepej krádeže. A slovenskí a českí „demokratickí“ politici sú len slúžky západu. Tak ako sa píše v knihe pána Kysuckého „Demokracia je principiálny omyl“, demokracia doslova motivuje na kriminálne chovanie sa. Demokracia je duchovne degeneratívny systém a určite skrachuje. Západ má veľmi nízke duchovné vedomie. Západ je v súčasnosti už duchovne totálne degenerovaný, tak ako písal F. Nietzsche vo svojich slávnych dielach Zarathustra a Antikrist. Vrcholom tejto duchovnej degenerácie sú ich filmy, televízia, šov biznis, zábava, …. všetko, čo sa teraz propaguje a vysiela v televíziách na Slovensku aj v Česku. Morálka a duchovné hodnoty pre západ nemajú žiadnu cenu!!!! Tak do akej riti sme sa to strčili???? Je to len otázka času, krach príde určite. Ja len dúfam, že ten krach nebude 3. svetová vojna. V tom prípade Rusko bude rozdávať svoje atómové hlavice smerom na západ hlava-nehlava……. Počítate s tým? Ja si myslím, že potom jedna hlavica „zaparkuje“ aj v Bratislave.

313309

16.07.2014 15:45

Zavlečení Ukrajiny nad propast

Stane sa to určite

novapalo 212.?.?.?

To je isté, že to tak dopadne. Pretože Rusko chápe, že USA aj západ chce rozdeliť a ovládnuť definitívne aj ich. Ukrajina je dôležitý krok plnenia tohto plánu. Na Ukrajine Rusko vidí a ešte len bude vidieť, čo s všetko bude diať. Budúcnosť sa ľahko predvída, ak človek vie, ako fungujú základné zákony nášho vesmíru, teda dualita a hierarchia. A ako sa západ už 1000 rokov snaží zničiť Slovanov najskôr cez kresťanské náboženstvo a potom pomocou demokracie. Hlavne demokracia dokáže dokonale deštruovať jednotu akýchkoľvek národov. Demokracii neodolá ani Čína, ak by postúpila v demokratizácii ďalej. Informácie o demokracii a duševne chorom kresťanstve nájdetet na www.negativa.sk. Na príklade Ukrajiny bude Rusko krásne vidieť, čo sa stane aj s Ruskom. Preto tu sa Rusko "zasekne" a nepustí ďalej. Aj za cenu atómovej vojny. Nemajú totiž na výber....... Takže, "určite sa to stane".

313334

16.07.2014 16:06

Je mi líto učitelů

Demokratická škola je škola nenormálna

novapalo 212.?.?.?

V demokratickej škole na Slovensku a v Čechách po zavedení demokracie sa stalo to, že nastala nenormálna situácia. Zrušila sa platnosť základného zákona prírody a to je hierarchia. Čo sa tak stalo? Základné problémy školy v demokracii sú neakceptovanie tohto :
- Deti majú rôzne vyvinuté mozgy, teda hmotu, ale aj rôznu úroveň karmy svojich duší, takže zrušenie fyzického trestania detí je degenerácia, ktorá tu ešte doteraz nebola. Deti stratili znalosť o hierarchii, takže deti sú neúctivé k starším ľuďom, autoritám, stávajú sa individualisti, nevedia si pomáhať......
- Musí byť rozdielna výchova chlapcov od dievčat, pretože muž je podľa tohto zákona vládca, a žena slúžiaca. Ak sú zavedené rovnocenné učebné osnovy aj metódy, tak výsledkom takejto výchovy bude kočkopes - teda ani muž a ani žena - pán Kysucký tomu hovorí hermafrodit.
- Rodičia a ani deti nemôžu vedieť dopredu, aké vzdelanie budú ich deti potrebovať za 20 rokov. To musí určiť a dopredu plánovať štát.
- Vo všetkých školách sa musia vyučovať aj duchovné predmety, filozofia, psychológia. Zásadne sa preceňuje význam jazykov. Absolútne sa nedoceňuje význam technických predmetov. Skrátka škola podlieha módam, ako v tržnej ekonomike. To čo chcú rodičia, to im škola dá, aj keď sú to hlúposti, pretože podľa zákona hierarchie, priemerní ľudia nevedia a ani nebudú vedieť, čo budú potrebovať. O tom musia rozhodnúť morálne a duchovné elity a autority.
Podrobne je všetko popisované, ako funguje v knihách od p. Kysuckého na www.negativa.sk.

313337

Emócie sú vždy škodlivé. Rusko tento spor vyhrá určite, ak neurobí vážnu chybu. Čas pracuje pre Rusko a s každým mesiacom, ako sa bude tento spor predlžovať, bude narastať množstvo ľudí, ktorí si budú uvedomovať pravdu aj na západnej Ukrajine. Aj v Poľsku, ktoré tak neslovansky teraz podporuje USA. Oni sa totiž boja Nemcov viac, ako Rusov. A majú pravdu. Aj západní Ukrajinci sú Slovania a preto treba, aby zomrelo čo najmenej ľudí. Tento ťah západu nie je len proti Rusku, ale proti všetkým Slovanom. Západ má veľké obavy z toho, že ak sa Slovania spoja okolo Ruska, tak vznikne nielen nové rozdelenie Európy ale aj sveta. Uvedomte si, že mi západní Slovania máme dostatočné technologické know-how, aby sme nahradili drtivú väčšinu dodávok z Nemecka, alebo USA. A z Ruska budeme mať všetky suroviny a energie. Preto západ robí všetko pre trvalé rozdelenie Slovanov. Treba toto učiť všetkých Slovanov. Nemá význam to hovoriť Nemcom. A akékoľvek emócie sú škodlivé. Uvažujme racionálne. Podrobne stratégiu vládnucích vrstiev západu proti Slovanom aj vlastným národom rozoberá pán Kysucký na www.negativa.sk. Kniha "Demokracia je principiálny omyl" sa dá stiahnuť zadarmo. Uvedomme si, musíme sa učiť, aby sme vedeli, čo na nás západ vymyslel.

313340

17.07.2014 20:18

Zajímalo vás někdy, proč je svět takový binec?

Demokracie kohokoľvek vybombardujú

novapalo 195.?.?.?

No, je to presný postreh. Skutočne, demokracia je takáto. Demokracia vybombarduje aj bez vyhlásenia vojny kohokoľvek, kto je výrazne slabší. Tých rovnocenných si nedovolia, pretože títo demokratickí zločinci sú v podstate len obyčajní zbabelci. Už ma únúva sa opakovať, aby ste čítali p. Kysuckého, čo je to tu za odpad demokratický a kresťanský.....

313410

18.07.2014 20:37

Americké právo se vnucuje na evropském území

Ide do tuhého

novapalo 195.?.?.?

Vyzerá to tak, že katolícko - židovské mocenské skupiny "západu" sa rozhodli "zachrániť sa z finančného a ekonomického kolapsu" vojnou. Počítajte s tým, že Rusi sa budú brániť do konca. Ale tupý západ, ktorý má zablokované 2 duchovné čakry, nedokáže pochopiť, že výsledok "atómovej vojny" bude ich zánik. Európa bude obsadená žltou rasou a nakoniec aj tak vládnucou kastou budú Slovania - teda tí, ktorí prežijú. Nie preto, že by boli najmocnejší, nie. Ale preto, že Slovania sú duchovne na Zemi najvyšší. Teda tí "praví duchovne pôvodní Slovania", nie západné "slovanské prostitútky". Samozrejme kresťanská cirkev bude definitívne zničená. Už nikto nebude ničený takouto degeneratívnou a neprirodzenou filozofiou, ktorá duševne aj telesne mrzačí "svojich veriacich". Ak neveríte, čítajte knihu pána Kysuckého "Kresťanská civilizácia je omyl".
Všetci Slovania si musíme uvedomiť, že západná filozofia, aj psychológia je v skutočnosti pre nás duchovných Slovanov - neuveriteľná tuposť a primitívnosť. Ja skutočne nechápem, ako sa západ už 1000 rokov nevie rozhodnuť, čo bolo skôr?, či duch, alebo hmota. Pán Kysucký nekompromisne vysvetľuje, aká je realita. Všetky duchovné aj filozofické úvahy pôvodom zo západu sú jednoducho primitívne predstavy, ktoré sú žiaľ vždy totálne mylné. Boli len dve duchovné osobnosti západu a to F. Nietzsche a A. Schoppenhauer - obidvaja Nemci. Predpokladám, že asi min. 20 % populácie Nemcov sú geneticky aj karmicky Slovania, pretože vyvraždili a obsadili na území bývalej NDR "Lužických Slovanov". Ja predpokladám, že vyvraždili mužov, ale Slovanské ženy nezabíjali a oni potom rodili svoje deti s karmou Slovanskou!! A vy chcete veriť západu?, ktorý je tak hlúpy?!. To snáď nemyslite vážne!! Naša Slovanské vedomosti o živote, aj obyčajnom ľudskom šťastí, sú pre západ nedostižná úroveň. Kolektivizmus a spolupatričnosť Slovanov - proti západnej duševnej degenerácii individualizmu?! Pozeráte tie tupé americké filmy v televízii? To je len "akcia", bez akýchkoľvek duchovných hodnôt. Však oni nemajú žiadne duchovné hodnoty? My Slovania nie sme primitívni, ako západ. Ale medzi nami je už veľa "týchto západných primitívov". Napr. nový Slovenský prezident Kiska. Pozval Porošenka na Slovensko. Teda pozval vraha civilistov zo svojho štátu na Slovensko. Je jasné, že Slovenský prezident je agent USA a určite neslúži Slovákom. Je to teda ten "duchovný primitív západnej nízke duchovnej úrovne".

313439

18.07.2014 20:38

Americké právo se vnucuje na evropském území

Ide do tuhého 2

novapalo 195.?.?.?

Ak chcete diskutovať s pánom Kysuckým u duchovných veciach a reinkarnácii a záhrobí, píšte na môj mail. V zásade p. Kysucký hovorí :
- Kresťanská cirkev je najväčší diabol na Zemi a treba túto cirkev zakázať a zoštátniť všetky ich majetky
- Treba zaviesť nové štátne náboženstvo, ktoré bude neustále akceptovať najnovšie vedecké výskumy o existencii duše a ducha a hmoty a možnosť reinkarnácie duše (nie zákonitosť!)
- Prechod musí byť "civilizovaný" a mierumilovný, bez akýchkoľvek excesov
- Slovania sa musia spojiť, pretože "duchovne praví Slovania" sú najvyššia duchovná úroveň na Zemi a všetci budú šťastní pod vládou tejto "najvyššej duchovnej kasty" na Zemi
- Duchovná úroveň sa preukazuje každodennými činmi. Nemôže USA povedať, že je duchovne na vysokej úrovni, ak robí to, čo všetci vidíme.........
- Odhalená dávna história Slovanov (ešte z Rímských čias) nám všetkým ukáže, akí sme my Slovania - teda praví a spravodliví Slovania - nie tí západní "kresťanskí" schizofrenici..........

313440

20.07.2014 21:16

Let MH17 skončil nad Ukrajinou

RE: Nic nového

novapalo 195.?.?.?

Toto je presne trafený kliniec po hlavičke. Západná kresťansko-židovsko-rímska cilivilizácia je civilizáciu - otroctva, nevoľníctva, degenerovanej demokracie(ako sa píše v knihe "Demokracia je principiálny omyl"). Je to civilizácia západu. My Slovania sme tu boli na týchto územiach dávno pred Rímskou ríšou a Rím nikdy neobsadil tieto územia. Pretože my Slovania sme boli silní, dokiaľ k nám neprišla kresťanská viera. My Slovania máme aj po 1000 rokoch prirodzený duchovný zmysel pre spravodlivosť. Západ je individualistický, my Slovania sme kolektivistickí. Ak ku Slovákovi príde návšteva, tak vyberie najlepšie víno (alebo slivovicu), okamžite uvarí svoj najlepší guláš - a všetko ponúkne hosťovi. To je pravá Slovanská mentalita - diametrálne odlišná od západnej individualistickej mentality. Pán Kysucký krásne píše, aký je západ a kresťanstvo, aj s kresťanskou vierou, degenerovaná filozofia, aj spôsob života a myslenia. Slovanský hlavný cieľ musí byť zrušiť kresťanské viery a náboženstva, aby sa Slovania mohli konečne spojiť. Teda, aby mnohí "nechápajúci Slovania" objavili svoju prvotnú identitu a svoje KORENE. Kresťania totiž veria v neexistujúceho Boha. Aj keď p. Kysucký je presvedčený, že Boh a teda duch určite existuje, pretože ináč by nemohol existovať náš vesmír. Záver- hlavné naše snaženie všetkých Slovanov - najskôr poznať svoju Slovanskú históriu a potom pochopiť učenia o Slovanskej vzájomnosti. Pretože Slovania majú vyššiu duchovnú energiu ako západ. Už Ježiš hovoril svojim učeníkom "Choďte na západ, východ a juh. Ale nechoďte na sever. Tak je veľký národ, ktorých nemôžete naučiť nič. Oni poznajú Boha najlepšie. Naopak, my sa budeme musieť od nich učiť." Nie je teda jasné, kde Ježiš bol v období od vyhnania z Izraela, dovtedy, dokiaľ sa vrátil. Ja si preto myslím, že všetka západná propaganda "kresťanská" klame !!!!

313620

21.07.2014 07:57

Rozpad rodiny a školství oznamuje rozpad příslušné civilizace

Ako demokracia ničí Slovanov

novapalo 212.?.?.?

No to je vynikajúci článok. Rád k tomu pridám.
Za rok 2013 z Českej republiky odviedli do zahraničia zisky vo výške viac ako 300 000 000 000,- Kč (slovom 300 miliárd Kč), píše sa na internete. Koľko odviedli zo Slovenska?, Ukrajiny, Poľska, Ruska, Bulharska ...........?? Už vieme, prečo naše deti musia odchádzať pracovať ako „lacná pracovná sila“ na západ a nemôžu nájsť prácu na Slovensku. Vyciciavajú nás – získavajú zadarmo našich najschopnejších ľudí, ktorí odchádzajú natrvalo na západ. Treba začať vážne uvažovať, ako sa brániť koristeniu západu. My Slovania sa musíme spojiť. Ukrajina je charakteristický príklad, ako demokraciou a kresťanskými princípmi nás Slovanov západ rozdeľuje proti sebe, aby nás potom ovládali.

V knihe „Demokracia je principiálny omyl“ autor dokonale analyzoval zásadné degeneratívne princípy demokracie, ktoré odporujú dvom základným zákonom vesmíru a to dualita a hierarchia. Preto demokracia sa nedá nijaym spôsobom opraviť, ale musí sa odstrániť. Kniha „Demokracia je principiálny omyl“ si môžete stiahnuť zadarmo na www.negativa.sk .

Druhá autorova kniha „Kresťanská civilizácia je omyl“, ktorá je voľným pokračovaním prvej knihy sa nedá stiahnuť zadarmo. Je silne kritická proti kresťanskej viere a všetkému, čo z tejto mylnej viery vzniklo. Táto kniha je pre silných kresťanských veriacich nevhodná a preto sa neposkytuje na voľné šírenie.

Výsledok obidvoch kníh je však to, že kresťanstvo a neskôr demokracia boli pre Slovanov zavedené len kvôli tomu, aby ich západ duchovne zničil a potom ovládal. Pozostatok Rímskej ríše sa po rozpade preskupil a transformoval sa do Rímskeho náboženstva. Preto západná civilizácia s Rímskou ríšou, starovekým Gréckom ......... je nám Slovanom cudzia. My Slovania sme mali naše kniežatstvá dávno pred Rímskou ríšou a máme vyššiu úroveň duchovného vedomia než západ a juh Európy. Slovania nikdy nemali otroctvo a nevoľníctvo. To k nám prišlo zo západu a juhu Európy a ostatného sveta a s tým aj so západnou demokraciu aj bezdomovci. V súčasnej demokratickej tržnej ekonomike západu zasa len prefíkanejšie nás všetkých okrádajú a smejú sa nám, akí sme ale hlúpi. V druhej knihe sa píše, že tržná ekonomika a globalizácia odráža nízku úroveň vedomia západu, ktorý nie je schopný si priznať, že tento „tupý tržný zvierací inštinkt“ vedie nevyhnutne ku konečnému krachu........ Autor navrhuje, ako doplniť tržnú ekonomiku, aby ekonomika tvorila celok s duchovnou stránkou človeka.

Aby sme sa my Slovania mohli oslobodiť od duchovnej degenerácie západu, musíme vedieť a pochopiť, ako nás západ dokázal ovládnuť. Musíme vedieť, aké duševné degeneratívne a telesne mrzačiace systémy vytvorili pre ovládanie a moc. To emocionálne pán Kysucký analyzuje a vysvetľuje – aj keď literárne neohrabane – v jeho 2 knihách. Slovania sa oslobodia len, ak sa spoja.

313646

26.07.2014 12:38

Trh zlata, insider trading a „finanční terorismus“ na Comexu

Kresťanská civilizácia je omyl

novapalo 212.?.?.?

V tomto článku sa pekne vysvetľuje, že západná civilizácia je v skutočnosti jednoducho civilizácia podvodu. Ak si čitateľ uvedomí, že celý burzový svet je svetom podvodu, ako je to aj so zlatom, tak pochopí, že asi aj celá západná civilizácia je teda podvod? Je to tak. V novej knihe od pána Kysuckého "Kresťanská civilizácia je omyl" je to detailne dokázané. Kresťanstvo, tržná ekonomika, globalizácia. Je to všetko naaranžžované za účelom okrádania tých, ktorí poctivo pracujú. Pán Kysucký jasne dokázal, že tržná ekonomika je ekonomikou zvieracích inštinktov a je to preto aj úroveň západnej civilizácie. My Slovania sme duchovne na vyšej úrovni ako západ a nenechajme sa od nich okrádať. Vyššiu duchovnú úroveň Slovanov dokazuje už množstvo autorov. Základné je, aby sme my Slovania pochopili, že celý západní systém, je systém zločinecký. Tiež musíme pochopiť, že západ je duchovne v súčasnosti na najnižšom dne, kde sa vo svojej celej histórii doteraz dostal - len zábava, majetok ..... a nič. Kniha "Kresťanská civilizácia je omyl" sa dá kúpiť na www.negativa.sk. Autor dokazuje, prečo je tržná ekonomika "katastrofa" a globalizácia len metóda, ktorá umožňuje západným zločineckým investorom rozkladnuť štáty a zmiznúť so svojim majetkom potom do druhého štátu. A takto si môžu prechádzať beztrestne z jedného štátu do druhého, podľa toho, kde sa dá drancovať lepšie. Globalizácia je určená na ničenie národných ekonomík. Aby sme sa my Slovania zachránili od tejto všeobecnej degenerácie západnej, musíme poznať ich zločinecké stratégie (Rímske náboženstvo, demokraciu, tzv. slobodnú - avšak v skutočnosti neexistujúcu tržnú ekonomiku, globalizáciu)a ako to celé funguje.Ale hlavne sa musíme my Slovania spojiť do spoločného ekonomického aj vojenského bloku. Ak má niekto finančné prostriedky, nech založí veb pre spojenie Slovanov.

314074

27.07.2014 10:46

Trh zlata, insider trading a „finanční terorismus“ na Comexu

RE: Kresťanská civilizácia je omyl

novapalo 195.?.?.?

Odpovedám slovami autora DEFINITIVA" z iného vebu :

Genetika anglosaso židovskej civilizácie je nastavená na: zbohatnúť ihneď a za každú cenu, cez bohatstvo si vybudovať celosvetovú moc, jednu vládu, jednu menu, jednu svetovú banku, mocou a násilím si privlastniť suroviny Zeme. Za tým účelom bola vybudovaná technokracia, technicky vysoko vyspelá civilizácia, ktorá násilím, vojskom, donúti všetkých prijať pravidlá hry sionistov USA, NWO. Tovaru je veľa, práce málo, pracujete násobkom viac ako egyptskí otroci, mzda vám vystačí od výplaty do výplaty, čím ste nútený pracovať pre USA-EÚ sionistov pod vlajkou NWO celý život. O vašom zdraví, o vašej liečbe, o kvalite potravín na trhu, o školstve a výchove detí, o charaktere rodiny o kandidátoch na volebnej listine, o všetkom je rozhodnuté za vás bez vás.

Vy ste stvorený na to, aby ste poslúchali NWO a otrocky pracovali, nemali vlastný názor, informácie, ani vzdelanie,
aby ste boli plastelinou /vtip hovorí o hovne s pieskom/, ktorú moc modeluje podľa svojich predstáv.

Slovanská genetika je nastavená na duchovenstvo, rodinu, kolektívne riadenie spoločnosti, odmieta otroctvo a výchove detí venuje maximum…

Pracujeme úspešne na zničení našej civilizácie a jediným východiskom je Slovanská civilizácia, jej duchovný hodnotový systém. Preto vedú anglosaso židia a Slovanská civilizácia navzájom už tisícročnú vojnu, ich genetiky sú nezlučiteľné, Slovan dokáže tolerovať porazeného vedľa seba v bežnom živote, anglosaso žid zásadne zabije každého s iným názorom. Riešenie je len jedno. Slovania sú pôvodní obyvatelia Euro – Ázie. Po tisíc rokoch otroctva pod nadvládou anglosaso židov sa karta obracia, iniciatívu preberajú Slovania a anglosaso židia nestíhajú ani registrovať vývoj sveta, nie to ešte niečo prikazovať Slovanom. Západní Slovania boli po 1989 zotročení koloniálnym feudálnym tržným kapitalizmom, je čas niečo pre seba urobiť.

314138

29.07.2014 10:47

Svět odsouzen k zániku kvůli bezstarostnosti Západu

RE: Článek vynikající - hlavní váleční štváči označeni velmi chybně

novapalo 212.?.?.?

Prečítajte si knihu "Demokracia je principiálny omyl". Dá sa zadarmo stiahnuť na www.negativa.sk. Potom budete rozumieť tomu, čo sa odohráva.

314268

30.07.2014 09:16

Pokud se Ukrajina rozdělí, může to tomuto světu jedině prospět

Ukrajina sa rozdelí určite

novapalo 195.?.?.?

No, ak ste nečítali analýzu demokracie od pána Kysuckého v jeho knihe "Demokracia je principiálny omyl", určite váhate a neviete, ako to dopadne. Podľa úvah v tejto knihe každý bezpečne vie, že Ukrajina sa rozdelí určite a nedá sa s tým nič robiť. Princípy demokracie rozdeľujú. Demokracia odporuje prírode a teda jej základným zákonom a to dualite a hierarchii. Preto v demokracii nevyhnutne všetko duchovné degeneruje a nedá sa s tým nič robiť, len demokraciu zrušiť. Demokracia produkuje individualizmus a ruší kolektivizmus. Demokracia doslova motivuje ku kriminálnemu chovaniu. Demokratická emancipácia žien je základný omyl idúci proti prírode, ktorý spôsobuje duševné problémy nielen ženám, ale aj mužom. Akékoľvek snahy zrovnoprávniť ženu s mužom sú duševne choré predstavy, ktoré odporujú vyššie uvedeným základným zákonom. Princípy demokracie sloboda, rovnoprávnosť rozdeľujú až do konečného stavu všetkých proti všetkým. Národy medzi sebou, náboženstvá, regióny, až po ženy proti mužom. Takže osud demokratickej Ukrajiny je istý. Postupne sa budú deliť aj ďalšie štáty. To teda podľa p. Kysuckého. A demokracia musí vždy skončiť vojnou, pretože vojna je zákonitý výsledok síl produkovaných demokraciou. Doteraz sme tu mali 2 svetové vojny. Musíme počítať s tým, že ak sa demokracia neodstráni, príde určite aj tretia svetová vojna.

314381

12.08.2014 19:58

Amerika rozšiřuje agresivní operace rozvědky

Vždy to tak bolo

novapalo 195.?.?.?

Nechcem znižovať váhu informácii z tohto článku. Je to skutočne pravda a svinstvo. Verím tomu, čo je v článku napísané. Mám svoje informácie. Nemám na to iné adekvátne označenie. Ale však západ vždy takto presadzoval svoju moc. Vždy to tak bolo. Už Rímska ríša zaviedla tieto praktiky. A Rímske kresťanské náboženstvo sa ich samozrejme ďalej drží. Trochu som odbočil, ale Rímske kresťanské náboženstvo je len nasledovník mocenského systému skrachovanej Rímskej ríše. Viete, už za Rímskej ríše boli zlosťou bez seba, že svetovládny Rím nadokázal obsadiť vojensky a ovládať Slovanov za Dunajom. Všetci vieme, že pod Trenčínskym hradom je nejaký rímsky nápis, kde sa až Rímania dostali. Asi sa ďalej nedostali a tam ich Slovania (naši predkovia) na našom území asi opäť vojensky porazili. Viete, západná civilizácia je nenávisťou a zlosťou bez seba, že aj keď majú podstatne lepšie zbrane a väčšie majetky a väčšie ..... stále "kurva" tých Slovanov nemôžu zotročiť. Západná civilizácia, ale hlavne Rímska katolícka církev zlikvidovala všetky písomné dôkazy o veľkosti a sile predrímskych Slovanov nielen na našom území. Viete, ... skutočne ste takí naivní somári, že chcete veriť EU??!! Je teda pravda, že západní Slovania sú už v EU jednoznačne zotročení (ale nevymkne sa im to znova, ako sa to už stalo viac krát v histórii?) No, ja som si istý, že sa im to vymkne už skoro a zásadným spôsobom? Čítali ste dve filozofické knihy od Slovana pána Kysuckého?
Ale vrátim sa k téme. Je pravda, je to strašné svinstvo, ale západ vždy produkoval toto svinstvo.... Teda nič nové. Ale mám taký pocit, že západ nejako nadobudol "istotu", že Rusov teraz už dokonajú, teda konečne zlikvidujú. No, je to ich "smrtiaci" omyl. Ja poznám Rusov. Aj v súčasnej dobe "degenerovanej demokracie", duševne chorého kresťanstva so všetkým, čo k tomu patrí a teda individualizmu a sebectvu, ruský národ prejavuje neuveriteľnú spolupatričnosť od bezmajetných až po najväčších oligarchov - teda ruských oligarchov. A to rozdiel v majetkoch medzi chudobnými a (ak to prirovnáme našim pomerom)strednou vrstvou je mnohonásobne vyšší než na Slovansku. Ale všetci sú odhodlaní "pomôcť Ukrajine" a vyhnať západných židovských zločincov. Aj tí, ktorí nemajú skoro nič, v porovnaní so Slovákmi na dedinách?, aj oni súcitia so svojimi Slovanskými súkmeňovcami. Je isté, že Rusko odpovie vojensky priamo proti USA aj západu. Viete o tom, že Lukoil asi pred 2 týždňami predal všetky svoje aktíva na Slovensku aj v Česku Maďarskej firme? Jednoznačne sa blíži Ruský útok na západ. Chce byť Slovensko súčasťou západu??!! No viete, ja som už starý a skutočne chudobný a žijem v horách na severe Slovenska, kde nie je nič a teda ruské atómové hlavice tu určite nepadnú. Ale je jasné, že ak sa Slovensko aj Česko zapojí do tejto atómovej vojny, tak Praha aj Bratislava budú zničené. Možno te...

Automaticky kráceno

315315

14.08.2014 19:03

NATO štve Rusko do války

Táto kríza Rusku s veľkou pravdepodobnosťou výrazne pomôže

novapalo 195.?.?.?

Neviem, či Putin a spol čítali dve knihy pána Kysuckého "Demokracia je principiálny omyl" a "Kresťanská civilizácia je omyl". Ja som si istý, že o existencii týchto kníh ani len netušia. Ale ja predpokladám, že Putin a spol sú inteligentní ľudia, ktorí sú obklopení ďalšími mnohými inteligentnými ľuďmi a na základné princípy degeneratívnosti demokracie a kresťanstva prídu tiež. Totiž práve v čase krízy a nutnosti adaptovať sa na zmenené podmienky sa ľudia dokážu mobilizovať na podstatne vyššie výkony, aké pri jednoduchom živote nerealizujú. A práve kvôli tejto kríze začnú realizovať reformy, ktoré by si ináč Rusko nemohlo dovoliť. Som hlboko presvedčený, že západní stratégovia sú len logicky a materialisticky uvažujúci zločinci (hoci komplexnosť ich stratégií im nemôžeme uprieť), ktorí však nedokážu chápať zložitosti fungovania psyché národov a ich predstaviteľov z pohľadu duchovnej úrovne. Ten, kto je v defenzíve, je schopný podstatne vyššieho výkonu nielen materiálneho, ale aj intelektuálneho, ako ten, kto si myslí, že už má všetko v kapse. Západ Rusko tlačí do kúta. Celý západ aj so zotročenými Slovanskými štátmi v EU tlačí Rusko nielen ekonomicky, ale aj ideologicky a morálne. Ja preto predpokladám, že v tejto situácii Rusko nájde svoje riešenia a odpúta sa od degenerovanej západnej civilizácii. Stane sa to tak nie preto, že by Rusko toto chcelo, však Rusko sa chcelo stále cítiť ako Európsky národ, ale preto, že bude donútené. A preto táto kríza bude pre Rusko veľkým šťastím. Takže západ v skutočnosti urobil to nahoršie čo mohol. Západ mal veľký vplyv na Rusko. A po tejto kríze západ stratí veľkú časť svojho vplyvu na Rusko. Rusko sa tak duchovne oslobodí od západnej všeobecnej degenerácie. Však nikto nemôže spochybniť to, že západ totálne degeneruje - sledujete ich filmy? A aj vy si myslíte, že homosexuál má mať rovnaké práva ako hétorosexuál. Pre osvetlenie si povedzme toto - ak muži medzi sebou súložia a strkajú si údy do konečníka, tak po nejakom čase nemôžu udržať stolicu a musia nosiť plienky, pretože by sa ináč kedykoľvek mohli posrať. Myslíte si, že je to prirodzené? A fakt si myslíte, že homosexuáli majú mať rovnaké práva (teda demokratické) ako normálni ľudia? Asi ste nečítali knihy od p. Kysuckého. Ale je pravda, že tieto knihy nemôže čítať človek s nízkou reinkarnáciou duše a nízkou energiou jeho duše. Pretože ostatní nielenže budú šokovaní, ale knihy určite roztrhajú a spália, ako sa to bežne teraz deje.

315430

31.08.2014 11:24

Washington vrší jednu lež na druhou

Západ vždy klamal a vždy bude klamať aj ďalej

novapalo 195.?.?.?

Nesmiete sa diviť, že všetci na západe čítajú tieto klamstvá. Oni totiž nemajú záujem čítať pravdu, pretože celá západná civilizácia stojí na klamstve. Celá západná civilizácia stojí na Rímskej kresťanskej cirkvi a táto cirkev všetkých oklamala zásadami vyloženými v ich Biblii. Biblia je omyl a teda klamstvo.Boh a duch existuje, to je isté. Ale kresťanský Boh neexistuje. Čítali ste celú Bibliu? Však taký debil nemôže existovať. A preto celá západná civilizácia, ktorá stavia na svojich principiálnym omyloch a klamstvách ako kresťanstvo a demokracia je civilizáciou klamstva - sko píše pán Kysucký vo svojej knihe "Kresťanská civilizácia je omyl". Preto obyvateľstvo západu nechce a nebude čítať o Slovanoch pravdu. Oni chcú Slovanom vládnuť a koristiť. Tak ako koristia z celého sveta. Preto nepočítajte s tým, že západ sa zmení a odrazu budú chcieť počuť pravdu. To sa na západe nikdy nestane. Nepočítajte s tým. Západ bude klamať ďalej a dokonca ešte usilovnejšie ako kedykoľvek v histórii. Oni sa nezmenia...... Len ak sa zničí a odstáni táto degenerovaná západná rímska civilizácia. Teda odstráni sa spôsob myslenia a života tohot západného obyvateľstva. A to ako chcete dosiahnuť? ha, ha....... Dobrovoľne sa západ nikdy nevzdá svojich kolónií. Nie sú na to na dostatočne vysokej duchovnej úrovni. Však sú všetci degenerovaní, ako píše p. Kysucký vo svojej inej knihe.

316470

04.09.2014 22:08

Západní doublethink slepě na cestě k válce

USA nikdy nebudú uvažovať o rovnocennej spolupráci

novapalo 195.?.?.?

Povedzme si základné hodnoty USA :
- vyvraždili indiánov a "trvalo anektovali" ich územie
- demokraciou rozvrátili duchovne svoj vlastný štát a občanov, preto USA sa blížia ku vnútornému kolapsu
- zaviedli židovsko-kresťanský Rímsky bankový a finančný systém, ktorý vykorisťuje celý svet
- vyhrážajú sa atómovou vojnou Rusku a teda celému svetu
Teda toto sú hodnoty demokracie.........
A vy ste skutočne takí tupí, že nechápete, že demokracia je len slúžka kresťansko-židovských svíň, ako rozdeľovať všetkých proti všetkým a teda ničiť všetkých tých, ktorí nie sú v "poli spriaznených" skurvysynov? Kto ste si z vás "debilov" prečítali knihy na www.negativa.sk? Máte duševné problémy s týmito knihami? No ale keď vypukne atómová vojna, tak sa všetci ostatní vysereme na vaše duševné problémy....... ha, ha.

316761

05.09.2014 20:15

Porošenko v hrsti Washingtonu již od r. 2006

Muž duchovných hodnôt sa nedá uplatiť

novapalo 195.?.?.?

To, čo sa tu píše je len všeobecná nízka duchovná úroveň západu. Nie je možné podplatiť muža s vysokou karmou. Neveríte vy degeni demokratickí v reinkarnáciu duše?! To neznamená, že ak neveríte, že to neexistuje......
Ja si myslím, že najdokonalejšie - a pritom neutrálne a nezainteresovane - dokázal existenciu ducha v našom vesmíre nemec pán A. Schoppenhauer. Čítali ste jeho dielo?! Chcete nesúhlasiť? Tak píšte argumenty. Však ste všetci kresťanskí somári. Pretože kresťanský Boh neexistuje, ako povedal v debate na STV pražskí židovskí rabín Karol Sidok, keď sa ho pýtali, čo si myslí o kresťanskej viere - po dlhšom uvažovaní povedal : "Kresťanstvo je hlúposť". Ja s ním súhlasím. Ste všetci kresťania veriaci vo svojho neexistujúceho Boha hlupáci. Viete, ale ostatní vás dobre okrádajú..... A je jasné, že nás najlepšie okrádajú demokrati zo západu, ha, ha. Ste demokrat aj vy? Asi ste teda somár a neviete - teda ani len nechyrujete - čo demokracia z filozofického aj psychologického významu znamená. Demokracia zjednodušene hovorí, že ste si rovnocenní a rovnoprávni s Cigánom, ktorí je alkoholik, posledných 20 rokov nepracoval, a bol vo väzení min. 5 rokov a je jasné, že z neho už do konca jeho života nič nebude. Tak vy presvedčení demokrati hovoríte, že ste si rovní s týmto degenerovaným Cigánom??!! Ha, ha. Ste skutočne degenerovaný demokrat........., teda debil....

316817

07.09.2014 19:46

Británie je darebácký stát a je nebezpečím pro svět

Británia by mala bombardovať Škótsko

novapalo 195.?.?.?

Mali by sme všetci Británii doporučiť, aby bombardovala Škótsko, tak ako to robí Ukrajina na východe svojho štátu. Prečo Ukrajina neumožní odtrhnutie sa oblastí, ktoré nechcú byť v spoločnom štáte? Však údajne Ukrajina má dodržiavať EU a demokratické štandardy, ak Ukrajina chce byť v EU.........
Alebo ináč, nechápem, prečo Škótsko môže mať referendum a oddeliť sa od Veľkej Británie, ale Krym to nemôže urobiť?
Som asi dosť nechápaný ... ? Asi som debil a retardovaný. Alebo retardovaní sú tí na západe?

316915

11.09.2014 22:33

Polsko jako oběť koloniálních ambicí

Poľsko je Rímsky katolícky sluha

novapalo 195.?.?.?

Už začínam byť trochu unavený vysvetľovať, keď nikto nechce počuť zlé správy.
Akonáhle priemernému mužovi poviete niečo, čo úplne odporuje jeho súčasnému presvedčeniu, tak sa zariadí tak, že sa tvári, že to nepočul.... A keď žene poviete niečo, o čom nemá vôbec žiadnu predstavu, tak sa emancipovane predvedie so svojim novým mobilom, alebo iným materiálnym imidžom, že - je nad vecou. Teda žena sa nezamieša do vecí, ktorým vôbec nerozumie, pretože tuší, že by stratila všetku svoju imidž emancipovanej demokratickej "matky svojich detí" .... ha, ha. Viete, demokratické emancipované ženy sú skutočný duchovný odpad. Oni už ani nechcú rodiť deti - však cigánske ženy porodia detí dosť.....
A takto funguje aj poľská kresťanská všeobecná degenerácia. Prečítajte si Bibliu - teda, ktorá má aspoň 1000 strán, aby ste pochopili, aký duchovný odpad a hnus (ako písal F. Nietzsche aj vo svojej knihe Antikrist) je kresťanská viera - a následne kresťanský spôsob myslenia a života......
My kresťania sme duchovný odpad.
A tak nemajme Poliakom za zlé, že sú o trochu väčší odpad, ako my Slováci.... ha, ha.

317276

18.09.2014 19:31

Dnešní literatura a film mladé generace

Demokracia je principiálny omyl

novapalo 195.?.?.?

Tak komentár na tento článok by mala byť v skutočnosti skoro celá kniha pána Kysuckého "Demokracaia je principiálny omyl". V knihe sa z rôznych úhlov pohľadu rozoberá, prečo je demokracia tuposť a hlúposť západnej civilizácie.
Výsledok pôsobenia demokracie vidíme najviac na USA, kde je viac ako 10 % analfabetov a udajne viac ako 30 % ľudí, ktorí vedia len čítať, písať a počítať. Ale aj západná Európa sa prepadáva do totálnej duchovne degenerácie - propagácia homosexuality, narkomácie, duševne chorej rodovej rovnosti medzi mužom a ženou .... Ako môže byť žena rovná mužovi, keď to odporuje druhému základnému zákonu celého nášho vesmíru o hierarchii!!!!
Demokratická emancipácia žien je duševná choroba. Je to totálna tuposť. Nie je možná žiadna rovnoprávnosť a preto ani demokracia. Demokracia v súčasnom západnom svete a v Európe skrachuje rovnako, ako v starom Grécku, kedy muži boli tak nasratí na svoje neznášanlivé ženy, že sa rozšírila homosexualita do nevídaných pomerov - a tak skončila krátka nadvláda demokratického Grécka nad svojim okolím. Tak to skončí aj so západom.
Demokracia krátkodobo maximalizuje zlosť, agresivitu mužov v demokratických štátoch, kde ich ženy ich nie sú ochotné ich milovať a uspokojiť nielen fyzicky, ale ani duchovne.
Preto demokratickí muži sú permanentne frustrovaní demokratickými emancipovanými sliepkami (ako hovorí p. Kysucký). Naviac demokracia z princípu svojej duševne zvrátenej ideológie nechce pripustiť, že žena je duševne neporovnateľne agresívnejšia, než muž. Avšak demokratické zákony sa zaoberajú zámerne len fyzickou agresivitou muža a demokrati sa tvária, že ženská duševná agresia ani neexistuje. Pán Kysucký dokazuje, že ženy sú v skutočnosti podstatne agresívnejšie ako muži, ale demokratické inštitúcie toto zámerne nevnímajú. Pán Kysucký tvrdí, že je to zámer západných mocenských skupín znepriateliť všetky národy medzi sebou a hlave rozvrátiť vzťah muža a ženy len preto, aby oni potom nad všetkými vládli a koristili. Pretože ten národ, ktorý je duchovne a vnútorne rozvrátený, sa nedokáže spojiť proti akejkoľvek nespravodlivosti. Preto demokracia slúži len rozvratu, ničeniu vzťahu medzi mužom a ženou. Demokratické princípy vo svojich dôsledkoch staviajú všetkých proti všetkým - teda totálna neexistencia hodnôt, pretože však všetci sme si rovní a všetci teda musíme byť rovnoprávni!! Totálna somarina. Chcete vy demokrati byť rovní s Cigánom, ktorí je ten neprispôsobivy? Asi ste teda určite somár. Demokracia však - podľa p. Kysuckého nakoniec zničí všetkých duševne chorých z týchto protiprírodných ilúzii a aj ich vykorisťovateľov a cudzopasníkov.
S ohľadom na vzťah muža a ženy je v tejto knihe asi duchovne nedostižná kapitola s názvom "Žena slúži, muž vládne".
Knihu si môžete voľne stiahnuť na www.negativa.sk.

317676

19.09.2014 09:40

Úloha křesťanství v procesu globalizace

Kresťanská civilizácia je omyl

novapalo 195.?.?.?

Vynikajúci článok. Je vidieť, že ľudia sa prestávajú báť nielen politikov, ale ak kresťanských fanatikov.
Pán Kysucký vo svojej druhej knihe "Kresťanská civilizácia je omyl" doslova píše, že človek, ktorý verí somarinám z Biblie nemôže zostať duševne zdravý. Pán P.P. Kysucký požaduje kresťanskú vieru zakázať a vytvoriť novú štátnu vieru, podobnú viere starých Slovanov, ktorá podstatne lepšie chápe fungovanie nášho vesmíru a ducha. Kniha sa dá kúpiť na www.negativa.sk.

317704

21.09.2014 20:53

Úloha křesťanství v procesu globalizace

RE: Kresťanská civilizácia je omyl

novapalo 195.?.?.?

Nemal som veľa času na komentár a preto som to vybavil len veľmi stručne.
Nikto nehovorte nie, ak ste si neprečítali túto druhú knihu od pána Kysuckého "Kresťanská civilizácia je omyl". Nedá sa objasniť to, čo je na asi 400 stránkach.
Ale hlavne autor sa neustále v dôležitých vecich odvolávana na svoju prvú knihu "Demokracia je principiálny omyl". To je ďalších asi 400 strán. Knihu si stiahnete zadarmo na www.negativa.sk.
Preto nikto nesúďte predtým, ako si to prečítate.
Ja som osobne presvedčený, že také množstvo nových myšlienok, názorov, úvah, zásadne nových záverov ........
To aj keď prečítate 100 najlepších západných kníh, nebudú toto obsahovať!
Nebojte sa tí, ktorí hľadáte riešenia nielen svojich zložitých "demokratických a kresťanských" životov. Pretože pán Kysucký píše, že demokracia je degenerácia a kresťanská civilizácia je duševná choroba......
Nebojte sa ani tí, ktorí ničomu nerozumiete a len čumíte ako somári do TV programov.
Skúste - pokúste sa - o zásadnú zmenu svojho života.
O tom sú tieto dve knihy pána Kysuckého.

317803

26.09.2014 21:32

Podvod zvaný TTIP

To bude začiatok konca

novapalo 195.?.?.?

No ja začínam byť optimista. Nebuďte nešťastní z toho, že sa podpíše táto zmluva.
Skutočný efekt bude naopak presne opačný, ako očakávajú USA a západní EU židovskí oligarchovia. Oni si totiž vôbec neuvedomujú, že Slovania majú úplne iný spôob myslenia ako západné národy.
Táto zmluva spôsobí to, že naše národné ekonomiky - SR aj ČR budú veľmi rýchle likvidované.
Západ očakáva, že sa podriadime a prijmeme svoj osud otrokov.....
Pozrite sa, sú to skutočne hlupáci. Tak ako títo západní "jednoducho" uvažujúci zločinci sa zmýlia a totálne všetko prehrajú na Ukrajine, tak sa to stane aj u nás.
Západ touto zločineckou - doslova teroristickou akciou - na Ukrajine dosiahne presný opak, čo chcel.
Západ výrazne stratí svoj vplyv na Rusko. Rusko sa stane ekonomicky aj potravinovo nezávislé na západe. Naviac, už niekoľko mesiacov píšem, že Rusko bez problémov znárodní všetky významné západné majetky na území Ruska a vymení ich za zmrazené finančné prostriedky ruských oligarchov v západných bankách....
Vy si fakt myslíte, že to Rusko neurobí?! Tak ste naivní somári.
Rusi nie sú takí zbabelci ako Česi a Slováci. Rusi vyhrali všetky veľké vojny a neboja sa žiadnej ďalšej veľkej vojny. To západ sa posere od strachu, ak sa pôjde do atómovej vojny.
Takže, takto to dopadne aj s touto zmluvou, ktorá má ožobračiť a zotročiť nás v strednej Európe.
Dosiahnu presný opak. Dosiahnu to, že sa naopak oslobodíme ... od nemorálneho západu.
Ja ja teším na túto zmluvu. Čím skôr sa podpíše a nevýhodnejšia pre nás v strednej Európe bude, tým skôr sa EU aj NATO rozpadne. Navrhujem založiť ligu Slovanov, ako budúcu neformálnu platformu pre spoluprácu Slovanov pod vedením najmorálnejšieho aj nastatočnejšieho slovanského národa - Ruska.

318094

26.09.2014 22:40

Západ bubnuje na Ukrajině na ústup

RE: Bez titulku.

novapalo 195.?.?.?

Súhlasim, západné myslenie sa nikdy nezmení.
Vždy klamali a aj ďalej budú klamať. Ich duchovná úroveň je koristiť, klamať ........ a tak ale rozmýšľa viac ako 70 % západnej populácie. Však prečo sa celý západ dobrovoľne nevzdá zločineckých ziskov z celého sveta?
Pretože západ má veľmi nízku duchovná úroveň.
Majú svoju rímsku kresťanskú filozofiu, spôsob myslenia, kresťanskú degeneráciu.....
My Slovania nemáme so západom nič spoločné. Západ je duchovný odpad - nebude vysielať pravdu o Ukrajine, pretože skutočne nechce poznať pravdu. Západ je civilizácia klamstva, kde klamú všetci. Je to ich spôsob myslenia aj života.
Nepoznajú nič iné......
Jediný úmysel západu v EU je nás v strednej Európe zotročiť a vykorisťovať. Veľmi úspešne to teraz už realizujú.
Máme len jednú šancu - vystúpiť z EU a založiť zväzok štátoch v strednej Európe, ako bolo kedysi Rakúsko-Uhorsko.
Alebo založiť nejaké voľné ekonomické aj vojenské združenie Slovanských štátov pod vedením Ruska.

318097

29.09.2014 19:52

Nedávná plynová dohoda: Další hřebík do ukrajinské rakve

RE: Není nad

novapalo 212.?.?.?

Teda nechápem, prečo Nemci kupujú plyn za cca 500 EUR?
Možno sú retardovaní??......
Ja viem, že západ je duševne chorý, ale nezdá sa mi, že by až tak?????

318280

29.09.2014 20:49

Nedávná plynová dohoda: Další hřebík do ukrajinské rakve

Začiatok spojenia ruského národa

novapalo 212.?.?.?

Ja dobre poznám aj západ, aj stred, aj východ Ukrajiny. Politickí analytici v EU a iní somári západného demokratického razenia vám nič múdreho nepovedia. Nielen preto, že oni z podstaty svojej existencie sú určení len na klamanie a manipuláciu. Ale aj preto, že sú to všetko len priemerné reinkarnácie a ničomu skutočne nerozumejú. Aj keď vám skutočne budú chcieť povedať pravdivo, poctivo, spravodlivo ........ oni to nedokážu !!!! Sú to len priemerné reinkarnácie a na svojich miestach sú len preto, že demokratický systém nepripustí na tieto pozície nikoho iného, kto "im nie je rovný" - v ich duchovnej nízkosti!!
Už v 19. storočí nemecký génius A. Schoppenhauer nepriamo dokázal, že je hierarchicky veľký duchovný rozdiel medzi ľuďmi. Ďalší veľký nemecký filozof F. Nietzsche (ja ho však už tiež označujem za psychológa) píše, že "západná civilizácia" je hnus, od ktorej sa stráni - a vrcholom tohto jeho celoživotného pocitu hnusu zo všetkého, čo ho obklopovalo, bola jeho posledná kniha "Antikrist". Preto je isté, že súčasní nemeckí demokratickí intelektuáli budú mať hlboké depresie z kníh Slováka Kysuckého.....
Ale viete, ja dobre poznám aj Nemcov....... Bude to úplne ináč, ako si myslia slovenskí a českí intelektuálni Havlovci a Ficovci.
Ja viem, že názory na takýchto serveroch čítajú skoro vždy len priemerní ľudia, a tí nedokážu vôbec chápať, čo tu teraz píšem. Ale aj tu sa občas objaví otvorená (jasná) hlava, ktorú súčasný demokratický systém (priemeru) chce "zatemniť" a preto dobrovoľne robím túto nevďačnú prácu, aby som inšpiroval v tomto období hlbokého duchovného temna tých niekoľkých talentov - duchovne vysoké reinkarnácie.
Ale vrátim sa k téme. Na základe tohto článku mnohí začnú uvažovať, že Rusko si pričlení k sebe celú súčasnú Ukrajinu. Ekonomicky to bude môcť urobiť určite. Ale duchovne to Rusku nedoporučujem.
Rusko by si malo k sebe vziať len ich vlastných. Teda východ, juh a stred Ukrajiny. Dokonca by som doporučil rozdeliť aj Kyjev na dve časti, a nepripojiť k sebe celý Kyjev. Aj keď bude na západe akákoľvek ekonomická kríza, nech má západ Ukrajiny svoj vlastný štát. Ja vám hovorím, že ja Ukrajinu poznám.
Nie preto, že som tam prežil veľa rokov, ale preto, že som vysoká reinkarnácia a chápem podstatu vecí, ktorá všetkým ľuďom okolo mňa uniká.....
Je jasné, že "nemám problémy so skromnosťou" a určite odmietam byť súčasťou davu priemerných demokratických somárov.
Niekde som čítal : "Málokto myslí, ale všetci chcú mať názor".

318285

30.09.2014 21:36

Rozmetání buržoazního systému a spravedlivý stát

RE: Kapitalismus

novapalo 212.?.?.?

Je to tak. Kapitalizmus je len pre koristenie obyvateľov západu na ostatných častiach tejto planéty. Demokracia je z hľadiska filozofie aj psychológie absolútne degeneratívny systém.
Ja som hlboko duchovne presvedčený, že demokrat, ktorý je presvedčený, že Cigán, ktorý nepracuje posledných 10 rokov, je aj tak rovný mne, ktorý píšem tento komentár - je určite duševne chorý.
Preto sa my všetci musíme pozrieť na týchto demokratických duševne chorých a treba všetkým prisťahovať do susedstva minimálne 2-4 takéto Cigánske neprispôsobivé rodiny.
Možno sa títo duševne chorí jedinci vyliečia...... ha, ha.
A teda - určite na Pražský hrad minimálne 50 Cigánských rodín - však predsa demokraticky sú rovnoprávni........
Tak prečo ich nechcete na Pražskom hrade??!!
Nie ste demokrati.
Musíte Cigánom sprístupniť váš český Pražský hrad...... ha, ha.
Ak nie, tak Vás všetci demokrati zažalujeme na EU súd a budeme Vás súdiť ako Srbov....... ha, ha. Ak neprijmete na Pražskom hrade aspoň 50 Cigánov, tak Vám EU tam pošle 500 moslimských Kosovcov (asi aj s hašišom?).......... ha, ha.
Ste ale vy demokrati slovenskí aj českí somári....

318324

07.10.2014 23:14

Dedolarizace

Západ je na vlne omylu

novapalo 212.?.?.?

Nebudem sa veľa rozpisovať. Článok má pravdu. Všetko toto som ja písal už pred 3 mesiacmi, že to tak dopadne - že tlak na Rusko spôsobí naopak len jeho rýchle a výrazné posilnenie sa. A naopak západ bude čeliť deštrukcii zo svojho vnútra proti EU aj NATO.
Čím bude tlak na Rusko zo západu väčší, tým viac sa Rusi zomknú proti západu. Je to bežná Slovanská kolektivistická reakcia. Ale individualistický západ toto nedokáže chápať. Ich vodcovia sú jednoducho somári. Nemá význam mať nejaké diplomatické alebo taktné ohľady s týmito degenmi západnými.
Musíme vedieť, že títo západní EU somári nám už skoro - teda nám na Slovensku - môžu spôsobiť veľké škody svojimi "tupými hlavami" a teda hlúpymi rozhodnutiami.
Ja som si istý, že to tak už dlhodobo je a my všetci priemerní neinformovaní to už skoro budeme vedieť, že západ nielenže je nemorálny a kradne ako straka, ale je aj neskutočne hlúpy a nedokáže chápať iný spôsob myslenia.

318687

09.10.2014 22:59

Stát korporací

Množstvo nezmyslov

novapalo 212.?.?.?

Ak niekto vychádza z toho, že demokracia je principiálne správny systém štátneho zriadenia, tak dôjde k tým záverom a názorom, ktoré sú uvedené v tomto článku.
Ale, čo ak demokracia je omyl, ako píše náš slovenský "génius", pán Kysucký, ako sa smeje sám zo seba vo svojej knihe "Demokracia je principiálny omyl"?
Viete, pán Kysucký píše, že všetky zásadné princípy demokracie sú nezlučiteľné s hlavnými zákonmi prírody, presnejšie hlavne so zákonom o dualite a zákonom o hierarchii.
Preto pán Kysucký vyvodil logický - teda prakticky vedecký - záver, že demokracia je totálna somarina.......... ha, ha.
Ja pevne verím, že západná civilizácia dá Nobelovú cenu aj Slovanovi, ktorý hovorí, že západ je degenerovaný......., ak odhalí, že tento Slovan mal pravdu.
Veríte tomu? Ja teda skutočne neverím, že by Švédi dali svoje peniaze nejakému "otrhancovi" zo Slovenska !!!!
Počul som od nejakého somára Čecha, že hovoril, že Slováci sú hôrni ľudia a teda sú menej inteligentní.

318796

12.10.2014 20:03

Novorusko: A za co jsme vlastně umírali?

RE: Pokus o občanské, socialistické Novorusko byl zničen komplotem oligarchů.

novapalo 212.?.?.?

Veľmi dobrý postreh. Pisateľ ani len asi nechápe, ako presne trafil kliniec po hlavičke.
Ten, kto dokáže rozmýšľať, tak sa o to snažte. Ostatným somárom je to zbytočné sa o to i len snažiť. Títo somári musia počúvať tých, ktorí mysla aj za ostatných.
Preto demokracia, kde si všetci hovoria, že sú slobodní a rovnoprávni, je totálna hlúposť .... ako píše pán Kysucký.
Toto je len prvá epizoda v nastupujúcom období veľkých zvratov a teraz skutočne nikto nevie, ako to môže dopadnúť. Ak ste niekto čítali dve knihy od pána Kysuckého o demokracii a kresťanstve, tak viete, že budúcnosť sa teraz vôbec nedá predpovedať. Z krátkodobého hľadiska - asi 10 rokov - Rusko aj Čína naberú na význame a budú vyhrávať. Ale z dlhodobého hľadiska tu nie je žiadna životaschopná koncepcia - teda nie je na Zemi - a táto planéta s týmto degenerovaným obyvateľstvom isto smeruje ku katastrofe.... Neveríte??
Ak máte už depresie, alebo ináč, máte skutočne odvahu, čítajte knihy pána Kysuckého. Ak čítate úplne iné názory, ktoré nikde nepočujete, tak sa logicky a zákonite musí rozširovať obzor vašich úvah a teda asi sa dostanete bližšie k pravde, ako keď si všetci medzi sebou hovoríte a papagájujete to isté "pozitívne". Hovorí sa, že pesimista je dobre informovaný naivní optimista.
Kapitalizmus určite skrachuje a je to len otázka času. Konečný duchovný politický systém bol už naznačený - aj keď dosť naivne a nereálne - K. Maxom a potom významne duchovne zdokonaleným našim Slovákom Kysuckým. Súčasný západný systém určite skolabuje. Ale ešte asi budú musieť zomrieť stovky miliónov ľudí (žiaľ skôr miliardy), až sa ostatní demokratickí a kresťanskí degeneni spamätajú...... Je teda podľa mňa isté, že Európa aj Amerika budú zničené najskôr vnútornými občianskými vojnami a potom aj atómovou vojnou, ktoré vyprodukujú tieto degeneratívne duchovné demokratické systémy. ---- Len odpisujem myšlienky od pána Kysuckého.

318970

14.10.2014 23:54

Tajné agendy Washingtonu

Bezvýznamný západ pre naše deti

novapalo 212.?.?.?

Ja - horlivý a otvorene sa hlásiaci - prívrženec pána Kysuckého a jeho filozofických vízii (hoci on neadekvátne skromne tvrdí, že je to len jeho jednoduchá sedliacka analýza) - som nešťastný z toho, že nakoniec asi pán Kysucký bude mať pravdu vo všetkom. Už dokonca pomaly začínam chápať mnoho z jeho kníh tak, že žiaľ, bude mať pravdu asi vo všetkom?
Dúfam, že nie!
Ale, čo ak bude mať pravdu vo všetkom??!!
To bude totálna katastrofa bielej rasy a kresťanstva...........
Uvedomujete si to?
Alebo nikto bežne nečítal filozofické úvahy pána Kysuckého??!!
Ja neviem, ako sa s týmto faktom vysporiadať. Pán Kysucký tvrdí, že všetky súčasné demokratické vlády budú zničené a všetky demokratické štáty budú zničené..........
Ja mám deti, ktoré sú teraz šťastné ...... Viem, že deti z Donecka sú nešťastné .... Ale Slovensko sa tvári, že sme súčasťou západu a teda my Slováci musíme odsúhlasiť vraždenie Rusov v Donecku, pretože USA a západ to po nás chce??!!
A teda, prečo by v budúcnosti niekto iný nechcel, aby deti na Slovensku boli vyvraždené - ako tie v súčasnosti v Donecku ??!!
Asi teda tá demokracia je nejaká somarina !! Ako píše náš slovenský génius súčasnosti - obdobia totálneho duchovného temna a tuposti........
Ja hovorím svojim deťom : "Ten duchovný odpad, ktorý Vás obklopuje a preniká k nám na Slovensko zo západu - nevšímajte si ich. Oni nemajú žiadny význam vo vašich životoch ......."

319109

16.10.2014 22:09

Polsko a jeho historie

Vynikajúci článok

novapalo 212.?.?.?

Na tomto vebe je veľa zaujímavých článkov. Ale tento článok svojou hlbokou informačnou výpoveďou asi predčilo všetky články, ktoré som tu prečítal za posledných 6 mesiacov.
Pretože z tohoto článku je zrejmé, prečo sú Poliaci takí nespoľahliví.
Prečo sa teda Poliaci mlátia o zem za kresťanské hodnoty a Rímsku kresťanskú cirkev? Však všetci duchovne vyšší ľudia bielej rasy už bezpečne vedia, že kresťanská viera je viera v Diabla........ (čítajte napr. A. Schoppenhauer - Svet ako predstava a vôľa, F. Nietzscheho - Antikrist, alebo pána Kysuckého - 2 knihy).
Asi preto - kvôli poľskému zanieteniu ku kresťanskej diabolskej viere - sú takí.
Ale, ako píše pán Kysucký, ak sa táto kresťanská diabolská a zločinecká viera v Poľsku zakáže a začne sa učiť pravdivé náboženstvo, ako skutočne funguje Boh a jeho energia v našom vesmíre, tak sa Poľský národ zmení do 2 generácii na opak súčasnosti.
Preto Poliaci sú jednoducho len " zombírovaní Rímskym zločineckým náboženstvom". A je to stále to isté ....... ha, ha....
Západ vytvára systémy, ktoré ničia duchovné základy Slovanov a ich možnú jednotu. To samozrejme západ nemôže pripustiť !!!! Jednota Slovanov ?? - nikdy....
Nie je pravda, že by Poliaci sa nevedeli dohodnúť s Rusmi !!!!, však ich mentalita je podstatne bližšia, ako mentalita Slovákov a Čechov, ale nedohodnú sa. Ja poznám podstatne lepšie Čechov, Slovákov, Poliakov, Ukrajincov, Rusov, Nemcov, Rakúšanov ......... atď, než iní somári, ktorí píšu, ale ničomu nerozumejú.
Ale vrátim sa k podstate. Poľko bude zničené, ak nezničí u seba duchovné kresťanské rímske presvedčenie. Rímska kresťanská cirkev je najväčší Diabol na našej Zemy a toto svinstvo treba zničiť a založiť nové náboženstvo, ktoré bude odrážať skutočné duchovno aj životnú reálitu.
Preto Poliaci, ako skoro jednoliaty kresťanský Rímsky duchovne založený národ, je národ zločincov a absolútne nemorálne jednajúcich (hlavne mysliacich) ľudí, s ktorými my ostatní Slovania nemáme nič spoločné. Buď sa Poliaci zmenia, alebo budú pomaly, ale iste, "vyhladení" a súčasné Poľsko bude rozdelené medzi jeho susediace štáty.
Nesúhlasíte?....... Uvidíme za 50 rokov.
USA sú ďaleko a už skoro sa USA začne vnútorne rozpadávať, kvôli pôsobeniu základných vesmírnych "proti demokratických zákonov" - ako napísal pán Kysucký.......
Takže Poliakom potom nepomôže nikto..........

319234

17.10.2014 21:02

Polsko a jeho historie

RE: Vynikajúci článok

novapalo 212.?.?.?

Totálny nezmysel...... !!
Duch a jeho duša sa nedá zameniť za nejaké národnosti a politické vplyvy a ..... iné somariny.
Pisateľ tohto článku buď skutočne ničomu nerozumie, alebo je jednoducho zaplatený "Diablom" - tými ktorí nemajú zmysel pre morálku a súcit!! ....
Mimochodom kresťanská cirkev je naväčší Diabol na našej Zemi. Čítali ste knihu "Kresťanská civilizácia je omyl"? Myslím si, že ste ju nečítali. Takže ste pre mňa "debili". Ako chcete niečo písať, ak nemáte ani len tie základné filozofické a psychologické vedomosti?? Tí vaši štátni filozofovia a psychológovia sú jednoducho len obyčajní somári - a doslovne by som mohol napísať klamári a podbodníci. Však predsa títo štátom platení filozofi a psychológovia by mali odpovedať na tieto zásadné kritiky všetkého demokratického .....
Ale tí naši slovenskí aj českí debili demokratickí filozofovia aj psychológovia - .... nehovoria nič...?? Sú somári?, alebo sú jednoducho len obyčajní zbabelci??!!
Určite sú to len obyčajní zbabelci.
Neverím, že sú totálni debili a že nevedia, že demokracia je totálna somarina ....

319282

26.10.2014 00:36

Totální válka by mohla vypuknout na východní Ukrajině každý okamžik

RE: Ukazuje se, že příměří bylo těžkou taktickou chybou.

novapalo 212.?.?.?

Súhlasím,
prímerie bolo pre Novorusko veľkou taktickou chybou. Ale možno pre Rusko to bol veľmi dôležitý získaný čas na prípravu jeho armády.
Pozeral som v piatok ruskú televíziu, kde ukazovali nejakú konferenciu v Soči a Putin tam rozpával. Putin zjavne už získal veľké sebavedomie a už otvorene kritizoval USA a dokonca hovoril, že v USA nie je žiadna demokracia, tak čo chce USA učiť ostatný svet o demokracii.......
Týmto Putin už otvorene a jasne zaútočil proti USA.......
Asi si je teda istý silou svojej armády a vojenských technológii aj proti USA??!!
Alebo len blafuje?? Neverím, že by len blafoval. Všetci vieme, že vojenský rozpočet Ruska je oficiálne v USD mene len asi 10 % z rozpočtu NATO. Ale ak k tomu pripočítame v prospech Ruska : mieru hodnoty mzdy na západe a v Rusku, efektívnosť centralizovane riadených investícií do nových technológii a strategických zámerov, vysokú mieru utajenia iných vojenských investícií - tak rozdiel v rozpočtoch NATO a Rusko môže byť menší než 50 % !!
A to už je vážny problém pre USA .........
Je isté, že západ svojou akciou na Ukrajine chce Rusko zničiť. Presnejšie chce zlikvidovať Putina. A čo sa stalo? Presný opak. Putin má podporu v Rusku, akú nemal nikdy. Západ chcelo zvýšiť svoj vplyv v Rusku. A čo sa stalo, keď zaviedli svoje hlúpe sankcie? Presný opak. Rusko sa nezadržaťeľne vymaňuje zo západného vplyvu. Čo sa teda stalo? Západ niečo chcel, ale dosiahol pravý opak. Západ niečo naplánoval s nejakým cieľom. Ale nielenže západ tento cieľ nedosiahol (a ani nedosiahne), ale naopak všetko naopak stratí.
Všetky súčasné sankcie v skutočnosti len Rusov donútili, aby sa zomkli a zjednotili proti "okupantom"......... ha, ha.
Viete si predstaviť, akí sú tí západní stratégovia ale totálni chujiiiiiiiii ??!!
A viete si predstaviť, že takýto somári západní rozhodujú o budúcnosti nás Slovákov??!!

319793

26.10.2014 01:01

Politolog: Maďarsko pod silným politickým tlakem Ameriky

USA a západ sú "demokratickí" hlupáci

novapalo 212.?.?.?

Nechcem hovoriť, ako dopadne západná Európa s islalmom na svojom území a že už skoro na území Francúzska vznikne nový a nezávislý islamský štát ......teda nezávislý od kresťanských hodnôt a tradícií ......
Pozeral som v piatok ruskú televíziu, kde ukazovali nejakú konferenciu v Soči a Putin tam rozpával. Putin zjavne už získal veľké sebavedomie a už otvorene kritizoval USA a dokonca hovoril, že v USA nie je žiadna demokracia, tak čo chce USA učiť ostatný svet o demokracii.......
Týmto Putin už otvorene a jasne zaútočil proti USA.......
Asi si je teda istý silou svojej armády a vojenských technológii aj proti USA??!!
Alebo len blafuje?? Neverím, že by len blafoval. Všetci vieme, že vojenský rozpočet Ruska je oficiálne v USD mene len asi 10 % z rozpočtu NATO. Ale ak k tomu pripočítame v prospech Ruska : mieru hodnoty mzdy na západe a v Rusku, efektívnosť centralizovane riadených investícií do nových technológii a strategických zámerov, vysokú mieru utajenia iných vojenských investícií - tak rozdiel v rozpočtoch NATO a Rusko môže byť menší než 50 % !!
A to už je vážny problém pre USA .........
Je isté, že západ svojou akciou na Ukrajine chce Rusko zničiť. Presnejšie chce zlikvidovať Putina. A čo sa stalo? Presný opak. Putin má podporu v Rusku, akú nemal nikdy. Západ chcelo zvýšiť svoj vplyv v Rusku. A čo sa stalo, keď zaviedli svoje hlúpe sankcie? Presný opak. Rusko sa nezadržaťeľne vymaňuje zo západného vplyvu. Čo sa teda stalo? Západ niečo chcel, ale dosiahol pravý opak. Západ niečo naplánoval s nejakým cieľom. Ale nielenže západ tento cieľ nedosiahol (a ani nedosiahne), ale naopak všetko naopak stratí.
Všetky súčasné sankcie v skutočnosti len Rusov donútili, aby sa zomkli a zjednotili proti "okupantom"......... ha, ha.
Viete si predstaviť, akí sú tí západní stratégovia ale totálni chujiiiiiiiii ??!!
A viete si predstaviť, že takýto somári západní rozhodujú o budúcnosti nás Slovákov??!!

319795

29.10.2014 21:57

Totální válka by mohla vypuknout na východní Ukrajině každý okamžik

RE: přál bych Rusům i Ukrajincům stočení fronty jinam..

novapalo 212.?.?.?

Dám si prácu a odpoviem na tento článok.
Je to pravda o negativite.......
Ale negativita vždy zásadným spôsobom odhaľuje pravdu. Pozitívne myslenie pravdu zastiera a doslova zatajuje a teda pozitívne mysliaci človek v skutočnosti klame. Optimista žiaľ klame a nedá sa s takýmto "duchovným debilom" nič robiť.
Opakujem, optimista je debil.....
Len negatívne naladený človek Vám má šancu povedať pravdu. Ale to je ešte oveľa zložitejšie, ten negativista musí byť aj vysoká duchovná reinkarnácia zo záhrobia........ ha, ha!!!!
Neveríte v existenciu Boha??!! Tak ma nepočúvajte.............
Ale to neznamená, že nedopadnete tak, ako si zaslúžite, ha, ha.

320016

Arabská, alebo Izraelská jar, to je jedno.
Princíp je však záadný a to propagácia demokracie. Mocní vedia, že demokracia je totálna somarina a že demokracia vedie len k deštrukcii, duchovnej degenerácii a nakoniec vlády zločincov. Demokracia všade privedie k moci zločincov. Pretože princípy demokracie sú proti základným zákonom a to Dualite a Hierarchii. Hlavne zákon o Hierarchii hovorí, že ak v demokracii platí, že každý pri voľbách má len 1 hlas, tak vlastne tvrdí demokracia, že aj neprispôsobivý Cigán je mne tu píšucemu rovný...... ??!! Väčšiu somarinu a tuposť táto planéta tu ešte nemala!!!!
Ste fakt všetci somári??!! Určite áno. Ste fakt všetci tupci a nič iné ako jar tu, potom jar nejaká inde......... vás nemynie.
Určite už skoro bude nejaká jar aj v ČR a SR. Vraj Nemci sa zmenili a už sú demokratickí? Ha, ha. Už skoro zažijete demokratické rušenie Benešových dekrétov a iné "demokratické" strategické zmeny .........
Demokracia svojim princípom rovnoprávnosti v skutočnosti rozdeľuje všetkých proti všetkým. Pretože všetkým hovorí, ste všetci rovnoprávni. A teda aj tí duchovne nízki ste rovnoprávni s tými duchovne vysokými....... Už nie je nikto vyvolený, vysoká reinkarnácia - sú len duchovné rrovnocenní a teda ten priemer aj podpiemer sa nakoniec bezpečne stane lúzou a duchovným odpadom. A táto lúza a odpad sa určite "demokraticky" vzbúri a začne samozrejme demokratické ničenie. Revolúcia v Rusku bola napr. to isté. Ale všetko dokonale analyzoval pán Kysucký v jeho dvoch revolučných knihách, ktoré západ zničí, akonáhle zistí, čo obsahujú.
A preto arabská snaha o demokraciu ju zákonite vedie k vnútornej deštrukcii. Tak ako táto demokratická deštrukcia už postihla aj USA a západnú EU a rýchlo všeobecná duchovná degenerácia napreduje aj v strednej Európe a na Balkáne.
Emancipácia žien? Tuposť. Žena nie je duchovne rovná mužovi, ale žena má slúžiť a muž vládnuť - myslené duchovne. Ak sa vaša žena stala emancipovanou sliepkou, tak bežte od nej čo najďalej. Pretože táto choroba v čase totánej epidémie slepačej demokratickej emancipácie (masovo propagovanej tupými americkými ženskými filmami) je skoro neliečiteľná. Jediné čo na túto ženskú chorobu zabetá je neohrozené mužské duchovné stanovisko aj za cenu rozchodu.
A preto, tam, kde príde demokracia, tam už skoro končí akékoľvek šťastie. Obyvatelia demokratických štátov - určite budete stále viac a viac nešťastní, aj keď v skutočnosti nebudete na tom materiálne tak zle! Ale viete, o šťastí nerozhoduje reálna skutočnosť, ale duchovné nastavenie. Individualista (teda západný somár a sebec)určite nebude šťastný. Niekde som čítal "Sebectvo + tržná ekonomika = nirvána". Šťastný môže byť len kolektívne založené spoločenstvo ľudí. Preto pošlite západných filozofov aj psychológov do riti. To čo hlásajú NEFUNGUJE a ani nikdy nebude..... Náš vesmír a ná...

Automaticky kráceno

320323

Náš vesmír a náš Boh nie je taký jednoduchý, akým ho všetci priemerní ľudia chcú mať.
Takže na záver : Demokracia je zámerne ordinovaná mocnými západného sveta, ktorí vedia, že takto všetkých isto postavia proti sebe a tak ich najistejšie zlykvidujú a potom budú môcť vládnuť a koristiť. Putin im na to však prišiel a Čína teraz v Hongkongu tiež pochopila.

320324

05.11.2014 23:30

Soulož do zadku

Demokracia je kladivo, ktoré má zničiť odpor

novapalo 212.?.?.?

Vynikajúci článok. Autor geniálne vystihol jednu zo základných stratégií západných kresťansko-židovských finančných a bankových vládcov, ktorí chcú zničiť bielu rasu. Takže mimochodom sa môžeme domnievať, že ak chcú zničiť bielu rasu, tak sú asi tieto mocenské skupiny skôr Židia, ako kresťania?? Nie?
Však Rotschildovci a Rokkefelerovci sú vraj Židia. Ja to neviem. Len čítam, čo sa píše na internete.
Normálne je len súlož medzi pohlavnými orgánmi muža a ženy. Všetko naviac už nezodpovedá prirodzenosti a je vyvolané buď duševnou chorobou jedinca, alebo sugesciou okolia.
A presne toto sa hlavne odohráva. Je to všeobecná sugescia západnej demokratickej degeneratívnej civilizácie.
Západ je už v totálnej degeneŕácii z tuposti demokratickej rovnosti a preto Francúzi vítajú islamistov na svojom území, pretože však sú demokrati ....... No viete, ja vám hovorím, že sú Francúzi totálne hlúpy národ .......
Už skoro im to araby ukážu, ha, ha.
Takto je to so všetkým, čo prichádza zo západu :
- je to určené na ničenie duchovnej stránky normálnosti bielej rasy
- je to určené postaviť domácich bielych kresťanov proti inovercom a iným - teda proti cudzincom a zahájiť nepokoje a vzbury a teda hlavne zásadné oslabenie národných štátov
Tak, komu toto má slúžiť? Rizdelenie všetkých proti všetkým??!!
No nevychádza mi nikto iný ako Židia....... ha, ah.
Ja skutočne neviem, možno sa mýlim Opravte ma, ak nemám pravdu.
Takže súloženie do konečníka je len jedným z taktických vecí západu, ako zničiť duševne zdravie bielej rasy. Ale ak skolabuje biela rasa, tak židovský cudzopasník si tak zabije svojho živiteľa!!?? ..... ha, ha.
Asi sú teda tí židovskí finačníci, bankári, mafiáni, zločinci skutočne tupí.......
Ako môžeme veriť týmto tupcom, našim vládcom??!! Oni skutočne vôbec nevedia, čo robia a čo majú robiť. Ich všetky činy vedú naopak ku krachu a skaze.
Takže Židia sa asi vôbec neosvedčili ako vedúci národov??!! Asi určite......
Nie, oni to nedokážu už z podstaty ich duchovnej existencie. Nastáva koniec Židovskej éry tupej kresťanskej viery. Už sa jedná len o to, či tento koniec sa dokončí mierovou cestou, alebo zúrivci s penou besnoty na papuliach začnú atómovú vojnu. Výsledok tejto vojny je istý....... Bude to koniec bielej rasy, ale určite aj koniec Židov.

320420

11.11.2014 19:12

MMF připravuje půdu pro globální konfiskaci majetku

Cyprus bol len skúška

novapalo 212.?.?.?

Už som o tom písal viackrát: "Tak, ako okradli majiteľov účtov na Cypre, tak už skoro okradnú v EU všetkých."
Písal som tiež, že som počul, že tesne pred zatvorením Cyperských bánk odišlo z Cypru do bánk hlavne vo Veľkej Británie a Nemecka asi 10 miliárd EUR. Píšem len to, čo som si prečítal na internete. Neviem teda určite, koho okradli a kto bol ten, kto na tejto krádeži zbohatol. Písalo sa vtedy na iternete tiež to, že ruskí oligarchovia okolo Putina všetky svoje peniaze dostali a zostali okradnutí hlavne somári zo strednej a južnej Európy....... Ha, ha. Vraj naviac stratili štáty ako Maďarsko, Grécko, ČR, SR, celý Balkán aj Taliansko. Ja by som neveril, že Taliani nevedeli, čo sa chystá. Preto sa pozerám dosť skepticky na informácie, ktoré sú na internete. Ale možno "svätá trojica" Nemecko, VB, Francúzsko hodili Talianov cez palubu?
Takže - pretože všetci reálne uvažujúci vieme, že súčasné dlhy štátov na západe (a už skoro aj na Slovensku) sa nedajú splatiť, tak je isté, že západní majitelia bánk a teda všetci západní investori nebudú chcieť prísť o svoje peniaze. Kto je hlavný veriteľ? No určite Rotschildovci, Rokefelerovci a iní židovskí a západní kresťanskí bankári a finančníci.
Tento článok je len skúška, aká bude reakcia.
Možno pisateľ nevie, že bol zneužitý na prieskum .......
Ako Fico a všetci doterajší demokratickí politici systematicky navyšovali dlh Slovenska, tak je isté, že Slovensko "sa zapojí do tejto západnej krádeže". Viete, oni všetci títo demokratickí zločinci vedia, že "demokracia aj tak zvíťazí".
Západ sa len zásadne mýli v tom, že si myslí, že Slovania sú takí istí degeni, ako občania USA, alebo západnej EU.
Ak sa toto rozbehne, tak Slovensko, aj ostatná stredná Európa (aj s Maďarskom) sa okamžite stane súčasťou Ruska........ ha, ha.
Teším sa na to.........

320811

19.11.2014 21:13

Žádná americká ambasáda! Všechno bylo spontánní!

RE: Že americká ambasáda něco připravuje proti Zemanovi, se už ví 3 týdny

novapalo 212.?.?.?

Vynikajúci postreh.
S Pražákmi boli neustále problémy už za spoločného štátu Československa.
A Československo sa rozpadlo len kvôli tejto bande svíň, ktorí nemajú žiadna národné ani sociálne cítenie a sú to len svine. Žiadne vzdelanie tu nehrá žiadnu rolu.
Ale pozor - tvária sa nekonečne in a ak je v súčasnosti v kurze USA, tak lezú do riti američanom. Ale musíte v Čechách vedieť, že už skoro budú liezť do riti Nemcom a potom, keď Nemci budú obsadzovať Česku republiku, tak vlezú do rite zasa Rusom.....
Pražák je slizký had, ktorý je však zákerný a neuveriteľne agresívny, keď sa jedná o jeho osobný prospech a majetok.

321462

19.11.2014 21:29

Žádná americká ambasáda! Všechno bylo spontánní!

RE: Bůh nám slíbil vládu nad světem – a my ji máme!

novapalo 212.?.?.?

U Pink Floyd sa dokonale prejavila totálna duševná choroba celého západu. Ich známy album Stena je jasným dokazom tejto hlbokej duševnej choroby celého západu. Oni neustále chcú rozbiť nejakú stenu...... Stenu, ktorá je v nich..... Stena, ktorá je mimo nich.... Je to celá duševne chorá civilizácia. Ak sa Česi snažia niečo naučiť na západe, tak sa naučia ...... hovno.
Západ je duševne chorá civilizácia a táto ich duševná choroba trvá dlhšie ako 100 rokov. Dokonale analyzoval západné depresie a neurózy F. Nietzsche hlavne v knihách "Tak povedal Zarathustra" a nakoniec to zhrnul v "Antikrist".
A z ich duševnej choroby vznili obidve svetové vojny a vznikne aj posledná atómová vojna.... Nedá sa pomôcť duševne chorému, ako ani alkoholikovi, ak si dotyční neuvedomujú svoju chorou.

321467

19.11.2014 21:31

Žádná americká ambasáda! Všechno bylo spontánní!

RE: Souhlas

novapalo 212.?.?.?

Názor hlupáka toleruje len hlupák........

321468

19.11.2014 21:44

Žádná americká ambasáda! Všechno bylo spontánní!

RE: v normální restauraci

novapalo 212.?.?.?

Veľmi dobrý postreh.
Pán Kysucký vo svojej knihe "Demokracia je principiálny omyl" dokazuje, že :
- demokracia je degeneratívny systém
- demokratická emancipácia žien je duševná choroba najskôr žien a potom aj mužov
Pán Kysucký tvrdí, že žena je duchovne na nižšej úrovni ako muž a preto demokraticky emancipované ženy sú neuveriteľné hlúpe sliepky a neuveriteľne agresívne sa snažia presadiť proti mužom. Preto muž, ktorý podporuje demokratickú tupú duchovnú rovnoprávnosť ženy s mužom, nakoniec určite na to ťažko doplatí.......

321471

20.11.2014 22:27

Mistr převratů z NED nespouští ČR z očí

RE: demonokracie

novapalo 212.?.?.?

Súhlasím. Ako písal slovenský autor pán Kysucký "Demokracia je principiálny omyl". Teda ja, keď som si prečítal túto knihu viem, že demokracia je totálna somarina........
Ale pán Kysucký navrhuje v knihe aj, aký bude ďalší politický systém? Pán Kysucký určite nie je Žid.....

321618

23.11.2014 22:32

Všechno je jinak!

Hlúposti

novapalo 212.?.?.?

Je to bežný systém klamania a zneistenia jednoduchých. Ak niekto povie, že toto je biele a iný povie, že to je čierne, tak sa nájde niekto, kto chce oklamať obidvoch a bude tvrdiť, že to je aj biele, aj čierne, asi teda červené, alebo zelené?
Pretože priemerný človek je hlúpy od svojej podstaty, tak je ľahko manipulovateľný ktorýmkoľvek smerom. Ale najľahšie sa nechá priemerného ohlúpnuť, ako mu poviete, že tá farba, ktorú on vidí čiernu, nie je čierna, ale zelená..... alebo modrá. Nehovorte somárovi rovno, že čierne nie je čierne ale biele. Len veľkých somárov presvedčíte, že nevidia čierne, ale biele (napr. policajtov). Ale bežných priemerných somárov ľahko presvedčíte, že čierna, je teda zelená... To je lepšia stratégia.
To však nič nemení na tom, že Rusku vládnu osobnosti a tí sú už rozhodnutí. Putin je len vrchol ľadovca a sám nič už nezmení.

321826

23.11.2014 23:03

Projev, který nikdo neslyšel

RE: Malá poznámka

novapalo 212.?.?.?

Blbosť. Zákony vesmíru sa nedajú zmeniť žiadnymi hlúpymi nápadmi ľudí, z nejakej malej planéty ako je Zem.
Demokracia so svojim hlavnými zásadami odporuje základným zákonom vesmíru a to dualite a hierarchii. Preto demokracia je duchovne degneratívny systém. Demokracia nevyhnutne a trvale neustále spôsobuje hlbokú duchovnú degeneráciu ľudí, ktorí veria takej tuposti, ako sloboda a rovnoprávnosť a dokonca právo na slobodu prejavu. Ľutujem, ale vaše kresťanské predstavy sú hlúpe a hlavne mylné.
Človek mysliaci demokraticky, nedokáže chápať nič. Je jednoducho hlúpy a takých somárov demokratických tieto hyeny zločinecké potrebujú. Mimochodom už Sokrates povedal, že demokraciu nakoniec ovládnu zločinci, pretože zločinci prirodzene tiahnu po pozíciach moci a demokracia im umožní, aby tieto pozície moci získali.
Takže demokracia je zločinecký systém moci. Demokracia vyvolala 2 svetové vojny a tak to bude aj s poslednou svetovou vojnou.
Zomriete aj vy presvedčení demokrati, aj ja, ktorý som proti. Ale bude tu medzi nami rozdiel...... ja verím v reinkarnáciu duše a v to, že vládnuť majú tí duchovne najvyšší a nie tí demokratickí priemerní - teda zločinci. Tí, ktorí v reinkarnáciu neveria, tých duša sa zhmotní a už sa reinakarnovať nebude. Neverím naivným indickým predstavám, že všetky duše sa reikarnujú a dokonca večne, hlúposť.

321829

01.12.2014 20:52

Příliš inteligentní a příliš líní

Dôkaz o tom, že demokracia je degeneratívny systém

novapalo 212.?.?.?

Skutočne reálny článok.
Ale žiaľ, pre tupcov demokratických, tento článok dokonale dokazuje depresívnu pravdivosť knihy pána Kysuckého "Demokracia je principiálny omyl".
Teda - demokracia je degeneratívny systém a nedá sa nijako opraviť - demokracia sa musí len odstrániť.........
A konečný systém podľa pána Kysuckého je Duchovný hierarchický politický systém - podrobne vysletlený v jeho dvoch knihách, ktoré som čítal.

322457

10.12.2014 21:46

Tábor smrti Talerhof (1)

RE: Kopie z E-mailu:V takove sestave,co by drivejsi PAL,to neskonci dobre

novapalo 212.?.?.?

Vynikajúci postreh. Je to tak.........

323149

10.12.2014 22:21

Tábor smrti Talerhof (1)

Kvalita sa zvyšuje

novapalo 212.?.?.?

Vynikajúci článok. Je nemám žiadne informácie o Haliči a Ľvove. Som rád, že som mal možnosť si prečítať tento článok.
Som si istý, že je veľa ľudí, ktorí majú veľmi zásadné a dôležité informácie o histórii aj súčasnosti. A deje sa to, že títo ľudia :
- zbavujú sa svojho strachu pred perzekúciou moci proti ich osobe
- chcú sa prirodzene oddeliť od priemerných ľudí, ktorí ich obklopujú a hlavne ktorí, títo priemerní, im hovoria, však aj oni sú demokraticky rovnoprávni (a teda rovnocenní) ako tí talentovaní a "predurčení" Však aj tá tupá kresťanská Biblia píše "veľa povolaných, málo vyvolených". Je to teda prirodzená - vesmírna - snaha oddeliť sa od tých somárov priemerných a striasť zo seba ten hnus a duchovné bahno, ako písal už F. Nietzsche vo svoje knihe "Tak hovoril Zarathustra".
- aj neveriaci v existenciu Boha (hoci kresťanský Boh určite neexistuje) a jeho večnej energie v našom vesmíre, sa dostáva pod psychologický tlak, "a čo sa stane, ak zomriem už skoro v tejto svetovej vojne?, bude to môj tak skorý definitívny koniec?, chcel by som si ešte trochu požiť, však mám len 40 rokov?" To sú tí talentovaní intelektuáli, ktorí sa začínajú teraz prejavovať pod tlakom možnej skorej smrti.
- mám deti, milujem svoje deti, sú inteligentné a vysoko morálne ......... toto je malá skupina zaspatých somárov, ktorí si teraz začali uvedomovať, že ak sa neprejavia aktivitou, tak to bude ich karmická zodpovednosť, ako napísal pán Kysucký vo svojej knihe "DEmokracia je principiálny omyl", text nejakej slovenskej socialistickej pesničky, ktorý som si však dobre zapamätal, pretože je jednoduchý "Radšej budem dneska aktívny, ako zajtra rádioaktívny".

323154

23.12.2014 00:04

Jak Vladimir Putin rozrušil strategii NATO

RE: Tak to vidim odnepameti:

novapalo 212.?.?.?

Vynikajúci postreh. Je to presne tak.
Rusi majú cit k duši a vysoká reinkarnácia je ich veliteľ a ....
Je to všetko nesmierne zložité vysvetliť degenerovanému kresťanovi Rímskemu, katolíckemu.
Nedokážete chápať už skoro nič.
To nechcem hovoriť o tých, ktorí skutočne neveria v existenciu Boha. Tak, ako sa dá somárom niečo vysvetliť?
Je už veľa "múdrych" kníh. Ale je 200 krát viac kníh, ktoré sú totálny duchovný odpad. Ak budete čítať tieto duchovné stoky a odpad, tak sa stanete takým istým odpadom.
Preto "veľmi neochotne" musím schváliť primitívne tendencie "ľudu", že hovoria a tým sa aj doslova chvália, že nečítajú žiadne knihy.
Len skromne doplním, že demokracia aj kresťanstvo a ich základné filozofické hodnoty sú totálny omyl....... Viete, že všetci veríte v omyl? A teda teraz viete, prečo ste všetci duševne, duchovne nešťastní v kresťanských štátoch? Viac sa dozviete (ak si dáte tú prácu) v knihách pána Kysuckého.
Asi robia dobre v tomto období totálnej duchovnej degenerácie. Však ak by čítali tie somariny demokratické a kresťanské, tak duševné choroby by ich určite nemohli obísť.........
Vraj už v roku 2020 má byť v EU viac ako 30 % duševne chorých jedincov, ktorí budú potrebovať pravidelne pomoc psychológa a psychiatra............
Koľko somárov demokratických a kresťanských na Slovensku budú takto duševne postihnutí západnou tuposťou??!!

323872

27.12.2014 21:36

Manipulace s finančním trhem je nový trend: Může pokračovat?

Slovania podľa Cvengroscha

novapalo 212.?.?.?

Financie a armáda je moc. Moc Slovanov bola zničená Rímskym kresťanstvom a ..... Ako to bude pokračovať? Tak ako to bolo doteraz za posledných 1500 rokov. V knihe "Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek", autor pán Cvengrosch dokazuje, že celé dejiny Slovanov boli sfalšované !!!! Potrebujeme všetci vedieť, aké sú naše podstatne pravdivejšie dejiny a to, že Slovania boli hlavný národ v Európe. Takže z toho budete vedieť, ako sa v blízkej budúcnosti musíme zachovať.
Ale hlavne, táto kniha odhaľuje záškodníkov a západných agentov už len tým, čo hlásajú a nevedia. Pretože vedenie je znak vzdelania a teda určite nie tupého somára, ktorý obhajuje cudzie záujmy.

324110

27.12.2014 22:31

Omyly svatého Mikuláše

Veľmi potrebná kniha

novapalo 212.?.?.?

Vrelo všetkým, aj autorovi tohto článku doporučujem knihu "Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek", autor Oskár Cvengrosch.
V knihe sa dokazuje, že západ sfalšoval celé dejiny Slovanov a Rímska kresťanská cirkev bola hlavných aktérom tohto všeobecného falšovania a ničenia dejín Slovanov aj vraždenia a ničenia nás Slovanov.
Radím ju medzi 5 najlepších kníhy, aké som za podledných 15 rokov čítal.

324117

31.12.2014 18:45

Manipulace s finančním trhem je nový trend: Může pokračovat?

Rím a západ chce zničiť Slovanov

novapalo 212.?.?.?

Příspěvek zrušen pro opakování stejného textu. Moderátor

324238

03.01.2015 17:56

USA nemohou začít na Ukrajině velkou válku

Veľmi reálne

novapalo 212.?.?.?

Nestačím sa diviť, čo sa stalo za posledného asi pol roka. Pred rokom, boli všetci okolo mňa hlúpi ako bagandže. A až kríza na Ukrajine odštartovala neuveriteľné zmeny vo vzdelaní a vedení priemerných ľudí. Ešte pred pol rokom, určite nie dlhšie ako pred rokom, boli všetci tupci. A čo sa stalo??!!
Západ absolútne nechápe, že Ukrajinou odštartoval svoj koniec.......
Tento príspevok je už veľmi reálny.
Avšak západ nechápe, že ak slovanské gény dominujú celej Európe, tak to sa premietne aj do duchovnej stránky. Nemci majú vraj viac ako 50 % Slovanských potomkov (teda genetických Slovanov). Ďalej vraj : Maďari sú Slovania a takzvaný Maďarský národ geneticky neexistuje, maďarčina bol umelo vytvorený jazyk z Turečtiny. (A rumunština bola tiež umelo vytvorený jazyk z latinčiny a Rumuni sú tiež hlavne Slovania.) Švédi, Nóri majú viac ako 50 % Slovanov, a Fíni sú skoro úplne geneticky Slovania. Vo Švédsku sa ešte na konci 18. storočia hovorilo aj písalo hlavne slovanským jazykom. Alexander Veľký nebo Grék, ale Slovan a Mecedónsko bolo slovanské. Ešte pred 300 rokmi rozprávali v gréckom Soluni všetci slovanským jazykom. Sparta v starom Grécku, bol slovanský kmeň, ktorý prenikol na Peloponéz z Uhorska. Takže Grékov pred Peržanmi zachránili Slovania....... ??
Staré slovanské písmo objavené na území súčasného Slovenska je prakticky identické ako písmo starých Etruskov a Feníčanov..... ha, ha.
A genetické výskumy toto všetko dokonale potvrdzujú.......
Západ a svätá Rímska ríša (kresťanské náboženstvo) zničilo a sfalšovalo celú históriu nás Slovanov. Západ robí všetko preto, aby nás Slovanov zničil.
A to sa im už nepodarí......
Slovania majú vyššiu genetiku, ako ostatné národy a preto majú aj reálnejšie chápanie reality a pravdy ako ostatné národy, ktoré sa od nás učili. Na Slovensku bolo centrum civilizácie už okolo roku 3200 pred našim letopočtom a na Slovensko prichádzali učenci z Indie. Názvy mien riek, miest a pohorí sú identické podľa starého indického Tamilského jazyka. Vyznávanie Boha Šivu na Slovensku a vtedajšom starom Uhorsku bolo dávno pred vznikom kresťanstva - minimálne 3200 rokov pred Kristom.
Internet bude zásadná zmena všeobecného vzdelania a prebudenia Slovanov - nielen u nás, ale aj v Nemecku, Maďarsku, severe, Talianska........ všade, kde sú Slovanské gény.
Nemá význam, aby som ďalej pokračoval. Prečítajte si knihy "Sloveni, Slováci, kde sú naše korene", od Cyril A. Hrobník a "Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek" od Askár Cvengrosch.

324316

06.01.2015 01:31

USA dávají pokyn ruské centrální bance jak zaškrtit ruskou ekonomiku

Rusko je Slovanká mocnosť

novapalo 212.?.?.?

Je to tak. Aj keď mnohí budú tvrdiť, že Rusko už nepatrí medzi dva najmocnejšie štáty, nie je to problém. Rusko nemá ambície byť najmocnejším. Rusko len chde, aby ho USA nezničili. Rusko je v sebaobrane a bráni sa zničeniu zo strany USA a západu a EU. Teda ak Slovensko je v EU, tak Slovensko je na strane agresora, ktorý chce Rusko zničiť a podriadiť do západu.
A sme my Slovái totálni somári??........
Západná EU sú jednoducho primitívni podvodníci a klamári....... To si fakt západná EU myslí, že my Slovania sme hlupáci? Ale však všetky súčasné vedecké dôkazy už jasne dokazujú, že my Slovania sme na podstatne vyššej duchovnej úrovni ako západné EU národy?!!! Tak ako nás chcú oklamať? My vieme, že západné EU obyvateľstvo je už totálne tupé a zhlúpnuté: Majú nielen ženskú rovnoprávnosť (emancipáciu), ale aj feminizmus a najnovšie už dokonca "RODOVÚ rovnosť"!!!!!!!!! Ha, ha, totálni degeni a tupci...... Nič také neexistuje v celom vesmíre (ako píše pán Kysucký, "žena musí slúžiť a muž musí vládnuť - žiadna rovnoprávnosť, ale len hierarchia a teda duchovná nadriadenosť muža nad ženou), ale západ chce prebudovať celý vesmír...... Fakt si myslíte, že prerobíte vesmír a beztrestne popriete základný zákon vesmíru? Teda určite aj nášho Boha. Alebo ten kresťanský Boh neexistuje?? Ja som is istý, že kresťanský Boh neexistuje, hoci skutočný Boh určite existuje........ Američania sú duševne chorí kresťansko-rímski somári. Američania - asi z 99 % - sú totálni somári duchovní. Američania nechápu po duchovnej stránke o živote nič. Tak, prečo sa my ostatní Slovania máme zaoberať takými tupcami tupými? Američania vyvraždili indiánov a za to budú trpieť. Ale hlavne, nezaoberajme sa my Slovania, ktorí sme na podstatne vyššej duchovnej úrovni, tou americkou verbežou (chátra a žumpa a odpad). Myslime a začnime realizovať naše vysoké duchovné ciele Slovanské, na ktoré sme pripravení len my - Slovania. Ostatní majú len jediný cieť, zničiť Slovanov, pretože len Slovania myslia a žijú v prospech všetkých, nielen pre seba. Slovania nie sú totálni sebci a individualisti, ako celý západ aj Rímska kresťanská viera.
Slovania zničili Rímsku ríšu a preto sa Rímska cirkev a preskupená ríša tých istých pomstí na Slovanoch.
Je to všetko jasné. Prečítajte si všetci revolučnú knihu "Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek" od autora Oskár Cvenrosch. Len stručne :
- na základe skúmania genetiky národností maďarská národnosť neexistuje, geneticky sú Maďari Slovania skoro identickí, ako na Slovensku Slováci - maďarský jazyk vytvorili židovskí šľachtici umelo z Turečtiny v 17. storočí, keď Turecko odišlo z Uhorskej nížiny ako pomstu proti Slovanom.
- Markomani, Quádi, Ostrogóti, Vizigóti, Vandali, Frankovia ... boli Slovania a teda Slovania zničili Rímsku ríšu - sídlili všetky tieto Slovanské kmene na území súčasného Slovenska, Maďa...

Automaticky kráceno

324457

06.01.2015 01:35

USA dávají pokyn ruské centrální bance jak zaškrtit ruskou ekonomiku

Rusko je Slovanská mocnosť - pokračovanie

novapalo 212.?.?.?

- Preto Rímska ríša zmenila stratégiu na Rímske kresťanské náboženstvo a odvtedy sa snaží systematicky zničiť Slovanov. Musíme zakázať Rímske kresťanské náboženstvo na našom Slovanskom území a znárodniť všetky ich majetky a zaviesť pôvodné Slovanské náboženstvo.
- Staré Grécke Macedónsko boli Slovania a Alexander Veľký bol Slovan. Súčasní Macedónci majú pravdu a Gréci klamú. Staré Macedónske mesto Solúň bolo slovanské mesto a celá oblasť bolo Slovanská.
- Homér bol Slovan ako repa.
- V starom Grécku Sparta boli Slovania.
- Slovenský národ ako pôvodný národ sídlil na súčasnom území Slovenska už asi od roku 3200 pred naším letopočtom. Názvy všetkých mien veľkých riek a pohorí a podobne sú z indického jazyka dravidského a hlavne najstaršieho jazyka Tamilského
- Genetické analýzy dokazujú, že západ sfalšoval celé dejiny proti Slovanom a západ (teda hlavne Rímska cirkev a ich priatelia) robí dlhé storočia všetko preto, aby zničili Slovanov.
- Na základe genetických analýz sú Slovanské gény, prekračujúce 50 % populácie v týchto štátoch, ktoré sa tvária, že nemajú so Slovanmi nič spoločné : Švédsko, Nórsko, Fínsko, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko.
- Tatari, ktorí údajne napadli Uhorsko v roku 1242 je podvod. Boli to Tartari, Slovania z južnej Ukrajiny, ktorí prišli pomôcť Slovanom v Uhorsku ....
- Český národ je najmladší slovanský národ, ktorý sa odčlenil z pôvodného Uhorského národa asi v 10 storočí (Uhorský národ je slovanský a nemá nič spoločné s Maďarským národom, ktorý podľa genetiky neexistuje!!)
Knihu si môžete kúpiť na http://www.martinus.sk. Asi bude veľmi skoro zakázaná??
Ešte Vám doporučujem aj knihu "Sloveni, Slováci, kde sú naše korene", autor Cyril A. Hrobník. Ale neviem, kde sa dá kúpiť. Ja som ju zísla náhodne.
Musíme my Slovania zakázať kresťanskú (hlavne Rímsku) vieru a zaviesť našu pôvodnú, podstatne staršiu vieru o existencii Boha a jeho energie tu v našom vesmíre.

324458

08.01.2015 11:17

Exkluzivně! Hrozny hněvu

Islám sa nikdy nepodriadi kresťanstvu

novapalo 212.?.?.?

Základný problém islámu je v tom, že je podstatne pravdivejšie náboženstvo ako kresťanstvo. Jeden z hlavných tromfov islamu pred kresťanstvom je to, že islám chápe a dodržuje hierarchiu a do určitej miery aj dualitu. Kresťanstvo ide svojimi tézami aj proti hierarchii a aj proti dualite. Geniálne problémy kresťanstva analyzoval P.P. Kysucký v knihe "Kresťanská civilizácia je omyl".
Preto je len otázka času (a už asi skorej budúcnosti na západe), kedy sa tieto dve nezmieriteľné ideológie stretnú proti sebe. Najlepšie by bolo, aby sa zakázali obidve náboženstva a zaviedlo sa nové štátne nábpoženstvo, ktoré však bude pravdivé a bude absolútne ctiť tieto základné zákony v našom vesmíre : dualitu a hierarchiu. To sa však pri súčasných demokratických zhlúpnutých politikoch, aj más ľudí, určite nepodarí. Takže k veľkému stretu určite medzi islamom a kresťanstvom v Európe v budúcnosti dôjde.
Nie je možné iné !!!!
Uvedomme si my Slovania, že naše pôvodné predkresťanské náboženstvo bolo podstatne pravdivejšie než rímske katolícke kresťanstvo. Navrhujem, aby sme urýchlene začali otvorene skúmať naše staré náboženstvo (na Slovensku zaznamenané už spred 3000 rokov pred naším letopočtom), pôvodom z Indie (čítajte knihy Cyrila A. Hromníka a Oskára Cvengroscha). A odmietneme potom nielen islám, ale aj kresťanstvo na našom Slovanskom území.
Aj kvôli problémom s islámom na západe sa štáty v strednej Európe musia pripraviť na vystúpenie z EU, aby nám tento problém nezaniesli zo západu aj k nám.

324625

12.01.2015 21:16

Nejsem Charlie

Európa nie je USA

novapalo 212.?.?.?

Celý článok je nezmysel. Článok sa nám chce prezentovať ako to isté, čo si USA zinscenovali v roku 2011, keď si zostrelili v New Yorku dvojičky. Všetci vieme, že si to ekonomické elity zinscenovali sami. Nebudem sa tu zaoberať dôkazmi. Všetci, kto chce, si to nájdete na internete.
Ale EU je v úplne inej situácii. Západ EU má skutočný strach z islamu. Západ už verejne hovorí, že multikultúrna spoločnosť je omyl a nezmysel.
Pozerali ste v televízii, kto bol v tom veľkom sprievode v Paríži? Ja som sledoval všetky kanály. Nebol tam skoro žiadny černoch a ani arab......... ?? Ale však v Paríži vraj žije už asi 50 % černochov a arabov? Prečo nikto z týchto cudzincov nebol v tomto sprievode?!
Pretože oni sa už všetci dištancujú od západnej civilizácie a ich hodnôt. Nakoniec ja sa im nečudujem.
My Slovania tiež nemáme nič spoločné s týmto tupým a zločineckým koristníckym západným Vatikánskym systémom. Nechajme západné národy, nech sa popasujú s tými, ktorých najviac ničili a zabíjali. My Slovania sa dištancujme od západu a ich ideológie. My Slovania (Slováci) sme žili na našom území v Uhorsku už 3000 rokov pred Kristom. Znalosti našich predkov v obore ťažby a spracovania rúd boli nedostižné pre ostatnú Európu ešte ďalších 2000 rokov. Tak čo nám chce Vatikán a západ ponúknuť?
Len kresťanský podvod, nič iné nedokážu.
Islamský problém je karma západu a ja im to z duše prajem. Islam je spojenec nás Slovanov, ktorí sa obraciame na našich predKristových predkov. Pretože Kristus bol Rímskymi mocnármi, skrachovanej Rímskej ríše, zneužitý hlavne proti nám Slovanom. A my Slováci sme priami potomkovia najstarších Slovanov v Európe. Naši predkovia učili Indiu a naše náboženstvo Slovanské (na Slovensku - existujú nezvratné dôkazy) bolo predlohou pre všetky ďalšie indické náboženstvá........
Islam je našim blízkym spojencom proti západu a Vatikánu. Teda len pre pravých Slovanov, ktorí duchovne sú schopní ovplyvniť islám na svoj obraz. O tom západ ani len nedokáže neuvažovať. Západ je nesmierne jednoduchý, teda tupý. Západ je degenerovaná žumpa a odpad........

325013

12.01.2015 21:37

Rok 2015 bude o Íránu, Číně a Rusku

Rusko sa musí obrátiť na ostatných Slovanov

novapalo 212.?.?.?

Bol som v Rusku veľa krát. Rusi majú bystrý pohľad, aj keď mnohí nemali vzdelanie. Diskutoval som veľa krát na odborné špecializované témy a fakt boli prekvapení, že ja sa týmito materiálnymi veciami tak vážne zaoberám, keď predsta vodka a ženy a život ... sú podstatne príjemnejšie ako "práca".
Zásadne si nemyslite, že sú Rusi hlúpi. Určite nie, pretože majú bystrý pohľad. Len sú leniví a ľahkovážni. A súčasná situácia len donúti Rusov, aby sa podstatne viac snažili a šetrili peniaze. Teda západ a USA vôbec nechápu, že vlastne Putinovi nekonečne pomohli, aby Rusov donútil viac sa snažiť. Oni to dokážu bez problémov. A pritom im zostane ich zmysel pre život a kolektivizmus. Dokonca USA sa zásadne zaslúžili o znovuobrodenie Ruského ducha - teda Slovanského ducha.
To isté sa deje aj v strednej Európe. Slovanský duch sa zobúdza z 1000 ročného zimného spánku.
Skutočne ste to v USA a na západe chceli?! Za pár rokov sa nebudete stačiť čudovať..........
Rusko s Čínou môže seriózne spolupracovať. Ale Rusko sa môže posilniť morálne aj celkovo všeobecne len spoluprácou s ostatnými Slovanmi v strednej Európe, ktorí sme teraz kolóniou EU. Ak to aj Rusi teraz nevedia, aj tak západ zobudil Slovanov a už sa asi nebude dať zastaviť toto Slovanské obrodenie.

325017

15.01.2015 23:52

Lžimédia: ARD a ZDF klamou a obelhávají diváky ohledně masové demonstrace v Paříži

Fantastická informácia

novapalo 212.?.?.?

Môžem povedať len to, že tí, čo objavili (zistili) tieto informácie, a ich aj zverejnili sú "frajeri".
Takých my na Slovensku máme len málo.........
Alebo ináč, na Slovensku máme len samých sráčov intelektuálnych (kaviarenských a akademických) a nedokážu ísť proti demokratickej väčšine, aj keď vedia, že tá demokratická, západne uvažujúca väčšina, je tupá ako bagandža.
Takže demokratická inteligencia je žumpa a odpad duchovný. Demokratická inteligencia slúži západu, je absolútne servilná západným sviňam a nedá sa nijako ospravedlniť ich inštinkt ako prostitútky peňazí. Intelektuáli platení zo štátnych rozpočtov sú protinárodne, protištátne a hlavne protiSlovansky orientovaní duševne vyšinutí jedinci.

325223

16.01.2015 10:30

Problémem není islám, ale úpadek Západu

Súhlasím

novapalo 212.?.?.?

Veľmi dobrý článok, ktorý presne popisuje súčasný stav. Len sa nejde ku koreňu veci, prečo je to tak? Je to tak preto, pretože samotné princípy západnej filozofie sú mylné. Základy západu stoja na kresťanských hodnotách a demokracii. Teda na slobode, rovnoprávnosti, (dokonca rovnocennosti?), emancipácii žien (dokonca už rodovej rovnosti?!). No viete, ale to je všetko zásadný omyl. V našom vesmíre neexistuje žiadna rovnoprávnosť a ani rovnocennosť. Tak preto, aby sa západní duševne vyšinutí ideológovia mohli uspokojiť s naoko existujúcou slobodou a rovnoprávnosťou, tak sa to robí tak, že všetko je klamstvo a pretvárka. Jednoducho chudobný nie je rovnoprávny s bohatým. Nikdy ani nebude. Jendoducho duchovne vysoká reinkarnácia sa nemôže znížiť duchovne nízkej duši. Všade je hierarchia a žiadna rovnoprávnosť. Hierarchia duchovná aj materiálna. Niekto je silnejší, iný slabší - nie sú rovnocenní... Jednoducho západná civilizácia je postavená na omyloch, ktoré zásadným spôsobom odporujú dvom základným zákonom, na ktorých strojí tento vesmír a to je dualita a hierarchia. Týmto zákonom zásadným spôsobom odporuje aj kresťanstvo, kresťanská viera a predstava o Bohu. Hoci skutočný Boh existuje, kresťanský Boh určite neexistuje. Problém je v tom, že islám je v týchto bodoch podstatne pravdivejšie náboženstvo ako kresťanstvo. Preto kresťanstvo aj západná civilizácia zanikne. Nie je možné ináč......
Ale vládnuť musia tí , ktorí sú duchovne najvyšší. Teda nemôže vládnuť ten, ktorý je materiálne najbohatší. Tu zasa platí pravidlo hierachie. Čo je viac, hmota, či duch? Pre západnú filozofiu to je neriešiteľný problém. Samozrejme, že duch je vyššia hodnota, pretože hmota je najnižšia úroveň duchovnej energie, pretože hmota nakoniec aj tak nie je skoro nič. Opakujem vládnuť musia tí dochovne najvyšší a nie najbohatší, pretože duch je hiararchicky nad hmotou. Preto islám sa nedá kresťanstvom poraziť, ak je islám postavený na pravdivejších základoch. Naše predRímske slovanské náboženstvo bolo postavené na týchto pravdivých základoch. Preto sa my Slovania vráťme k náboženstvu našich predkov, ktorí žili na území Slovenska už 3000 rokov pred Kristom a nikdy žiadne sťahovanie národov tu nebolo. Je to klamstvo Vatikánu a západu.

325261

18.01.2015 00:00

Tak nám zabili „Harakiri“!

RE: Je slovanstvo chiméra? Čo je potom judaizmus a moslimstvo? 9

novapalo 212.?.?.?

Na Váš príspevok nebude nikto reagovať. Väčšína čitateľov nechápe nič. Je aj tak vynikajúce, že ste napísal tento príspevok. Je to dobré preto, aby si tí somári uvedomili, že čo sú zač. Teda že, ani nedokážu prečítať tento váš príspevok. Tak to je totiž. Demokracia vyprodukovala množstvo priemerných, ale žiadne osobnosti. To je cieľ. Ale tí priemerní sa budú mlátiť o zem, že akí sú oni emancipovaní - teda ženy emancipované. Je to už jedno, pretože muži sú už zženštelí srabi a ženy sú agresívne fúrie, ktoré vás pripravia nielen o peniaze, ale hlavne o akékoľvek ilúzie o šťastí. Šťastie už medzi ženou a mužom neexistuje, pretože ženy sa stali všetky Xantipy, podľa Gréckej histórie. A tak, ako skrachovala grécka demokracia, tak skrachuje aj západná demokracia. Ani nemá význam sa snažiť toto urýchliť. Koniec je istý.
Preto Vy priateľ inteligent, starajte sa sám o seba a o sebe rovných a nechajte týchto priemerných - duševne vyšinutých demokratov - nech dostanú to, čo si zaslúžia. Naša Slovanskosť bude žiť ďalej v tých, ktorí budú nepriemerní a nedemokratickí. Tento Váš dlhý článok a úsilie nebude mať žiadny vplyv na tých somárov. Má to význam len pre Vás samého. Že ste prejavil svoju aktivitu. Tak prejavujte aktivitu rovnomerne aj ďalej, ale cielene na tých, ktorí si to zalúžia.
Ako sa hovorí na Slovensku : "Nemá význam hádzať sviňam perly". Alebo ináč : "Zamiešaš sa medzi otruby, zožerú ťa svine".

325412

30.01.2015 13:18

Slovenský voják vrátil vyznamenání NATO

Systém sa začína rozpadávať.

novapalo 212.?.?.?

Už v apríli alebo v máji minulého roka som písal, že to, čo sa deje na Ukrajine môže spôsobiť rozpad NATO a potom aj EU. Ak sa EU nespamätá dostatočne skoro, tak Rusko vyhrá všetko na celej čiare. Ja odhadujem, ešte tak rok. Ak sa do roka EU nestiahne z Ukrajiny, tak rozpad (rozklad) NATO a aj EU dostúpi takej úrovne, že tento proces sa už nebude dať zastaviť. Pôjde to už dole kopcom.

Tento vojak je len vrchol ľadovca. Na Slovensku 90 % obyvateľstva je proti sankciám na Rusko a je proti súčasnému Ukrajinskému vedeniu. Je to fakt a ako sa bude zhoršovať ekonomická situácia, tak budú logicky narastať odstredivé tendencie od tých, ktorí to spôsobili. Hlavne však západ zásadne nechápe duchovné kvality Slovanov. Na Slovensku je geneticky viac ako 80 % populácie Slovanskej. V Českej republike je to vraj asi 60 % - nie som si istí. Slovania, už z ich dávnovekej predkresťanskej histórie viery v Boha, sú podstatne duchovnejší, ako západ. Mimochodom viete, že celá história Slovanov bola Vatikánom a západom totálne sfalšovaná? Naši predkovia Sloveni žili na území Slovenska už 3000 rokov pred Kristom a mali svoje monoteistické náboženstvo. Asi preto západ nechápe, že slovanské štáty sa budú chovať ináč, ako namyslene zo svojej pozície očakávajú.

326096

19.02.2015 21:15

Touha po nezávadných potravinách je duševní nemoc, tvrdí psychiatři

A ste duševne chorí?

novapalo 212.?.?.?

Však aj môj pes už vie, aké svinstvá chemické sa predávajú v TESCO a iných západných supermarketoch.
Moja dcéra mala škrečka. Kúpili sme škrečkovi jablká a iné ovocie a zeleninu z TESCO. Škrečok očuchal a ani nezahryzol. Dali sme škrečkovi jablko zo záhrady od rodičov. Okamžite celé jablko zožral. Nezostalo nič.
Skúšali sme potom kombinácie jablko z TESCO a malé kúsky jablka od rodičov. Škrečok vždy bezpečne zistil, ktoré jablko je toxické z TESCO (a ani do neho nezahryzol), a ktoré je zdravé od rodičov a zožral ho celé.....
Viete si uvedomyť, aké svinstvá nám tu západ na Slovensko dováža?????!!!!!
Nežerte - vy somári to - čo nežerie ani váš škrečok......

327464

27.02.2015 00:13

Prejav Sergeja Lavrova na mimoriadnom zasadaní Bezpečnostnej rady OSN

Jasné aj pre somárov

novapalo 212.?.?.?

Hoci píšem v nadpise, že by to malo byť jasné aj pre somárov, tak ono to tak nie je.
Je veľké množstvo ľudí v EU, ktorí si zvykli na dobrý a ľahký materiálny život. Oni podvedome tušia, že ich dobrý život je zaplatený koristením iných národov v zahraničí. Západ dobre vie, že by nemali takú životnú úroveň, ak by nekoristili zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Ruska, Srbska, Chorvátska........
EU slúži len na koristenie západu z nás bývalých socialistických štátov..........
Aj somár bez špeciálneho vzdelania toto vie.
Nie, somár to nevie. Somár je somárom a zostane somárom aj naďalej.
My ostatní, oddeľme sa od somárov. Je také staré slovenské príslovie : "Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá". Alebo iné, ešte výstižnejšie pre slabo chápajúcich : "Zamiešaš sa medzi otruby, zožerú ťa svine".
Takže Slováci somárov už v starých časoch označovali za "svine"?.
Mali pravdu.

327886

Káva pro Zvědavce

34

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 84 čtenářů částkou 11 941 korun, což je 34 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vojenská cvičení USA22.02.20 16:33 USA 0

Kdy se to celé zhroutí?21.02.20 15:18 USA 0

Co vlastně chtěl sdělit světu šílený střelec?20.02.20 20:48 Německo 2

Z Bruselu koncem února přijede na neposlušné Čechy kárná výprava, vedená sudetskými Němci20.02.20 18:06 Česká republika 0

Patočka kvůli Křečkovi napráskal Babiše Macronovi."Vyhoďte Babiše z ALDE!" žádá.20.02.20 17:11 Česká republika 1

Jak pan Křeček uzemnil Stehlíkovou20.02.20 10:55 Česká republika 2

Devět obětí střelby v Německu, pachatel je po smrti 20.02.20 08:25 Německo 5

Masové šílenství švédské mládeže19.02.20 15:46 Švédsko 5

Šokující čísla z Číny19.02.20 07:36 Čína 9

Cena zlata soupá19.02.20 06:51 Neurčeno 0

Sebemenší náznak pravdy o černoších vede ke konci kariéry17.02.20 23:36 Británie 0

Recyklace je lež zaplacená ropou17.02.20 09:24 Neurčeno 0

Neffův Neviditelný pes začíná být příjemně viditelný16.02.20 19:24 Česká republika 2

Niektoré švajčianske kantóny pozastavili používanie 5G vysielačov. Švajčiarske úrady začali testovať ich bezpečnosť15.02.20 13:53 Švýcarsko 5

Státní dluh vzrostl na 1,64 bilionu, na dividentách odteklo 299 miliard14.02.20 16:16 Česká republika 4

Česká vláda opět provádí rektální alpinismus Izraeli14.02.20 16:08 Česká republika 1

Dokud budu prezident, rodiče budou máma a táta, řekl Putin14.02.20 16:05 Rusko 0

Výročí leteckého útoku na Prahu14.02.20 15:26 Česká republika 2

Neuvěřitelná justiční zvůle: Odmítnout ubytovat Rusy je OK, verbálně odmítnout migranty je trestné13.02.20 17:16 Česká republika 2

Parlamentní listy rozkrývají temné smlouvy Člověka v plísni tísni13.02.20 14:09 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
23,10 Kč
Euro
25,06 Kč
Libra
29,94 Kč
Kanadský dolar
17,47 Kč
Australský dolar
15,31 Kč
Švýcarský frank
23,62 Kč
100 japonských jenů
20,70 Kč
Čínský juan
3,29 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,44 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
36,05 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 970,04 Kč
1 unce stříbra
427,31 Kč
Bitcoin
228 029,98 Kč

Poslední aktualizace: 23.2.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 50 262 650