Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Míra Vykládal

Nalezeno 8 příspěveků, 8 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

08.10.2013 12:21

Prezident Zeman vyhandloval osobní výhody za bezpečnost naší země

RE: Podivné myšlenky Miloše Zemana

Míra Vykládal 46.?.?.?

[smích]
Ano, Nový Jeruzalém jest Praha, ovšem v Kapli svatého kříže měly spočinouti korunovační klenoty Říše římské, to jest koruna Císaře (Císař podle vzoru Kaizar, tedy prvního ze spasitelů v řadě zvaného Cézar z dynastie Juliánů). Tato říšská koruna (říše jako Římská říše) je zase spjata se jménem Karel (odtud to slovo král), ovšem jedná se o Karla, kaizara již z rukou římského biskupa (Pontifex Maximus - Nejvyšší mostař - papež - velekněz a hlava všech kultů byl i Julius Kaizar I., ovšem Julius Kaizar I. byl i Otec vlasti, Věčný diktátor - Bůh a boží syn na trůně). A ten římský Otec právem Kristova zástupce korunoval toho franckého Karla krále na císaře Římanů (tedy ani Franků ani Němců, ale obyvatel Římské říše). Totiž s císařskou korunou se stala taková lapálie, nosila ji před tím žena (hanba mužů fundamentalistů), a ta žena seděla v Císařogradu a odtud vládla Říši (římské) a jmenovala se Irena. A Irena preferovala svaté obrázky (katolička) čímž zase pobuřovala odpůrce zobrazování (obrazoborci-fundamentalisté-protestanti) na o to způsobilo rozkol již v tak rozkolené říši a došlo i ke zhacení sobáše Ireny s Karlem. A tímto korunovačním aktem se dostala ta koruna z byzantského Cařihradu (Řím II.) na Západ (čímž vznikl) a nejen to, vytvořila z koruny již cosi více oduchovnělého, i když svou formou je to stále raně středověký křesťanský svatostánek byzantského typu. Císař musel být korunován zástupcem Kristovým (tj. ten římský Tesař Nejvyšší), a pak byl stolcem (Řím I.) uznán za vladaře oduševnělého veškerenstva (tj. křesťanů). No a když byl Václav Lucemburk korunován na Karla IV. Kaizara, stal se budovatelem Nového Jeruzaléma a Zdi hladu. Jeruzalém je hlavní město klidu, tedy Svatého Míru (podle vzoru Hiero-Solyma) známo hlavně jako Pax Romana. No a jako symbol tohoto neutuchajícího míru byl postaven na Chrámové hoře Římany boží komplex s chrámem Jovovým (to je zase podle Jupiter - Zeus - Diu Pitar – Divoucí Otec) no a tam právě odváděli daně i obyvatelé té provincie (známí z hantýrky jako žiudo). To byli většinou potomci legionářů z Gálie (často zrzaví), které tam zanechal již jako svobodné veterány Julius po dokončení velkého tažení do Egypta (kde se nakonec svatě spojil s Marií z Věže, zplodil Careviče a zavedl sluneční kalendář s 365 dny, 12 m. atd.) a ti pak slavili svého generála – otce - krále – boha a zanechali o tom Dobrou zprávu. Když pak nastoupilo 12 Kaizarů Klaudiánů nechtělo se již gálijcům judejcům platit daně a zle naložili s výběrčími v Jovově chrámu, čímž porušlili hierosolymu. A nyní přišel Miloš Z., aby to po hlubokém zamyšlení nad klenoty Prvního prince Říše v kapli u Svantovíta s tím jeru zalémem celé zase napravil.

297505

08.10.2013 16:09

Prezident Zeman vyhandloval osobní výhody za bezpečnost naší země

RE: Chobotnica NWO.

Míra Vykládal 46.?.?.?

Máte výborné informace a je jen dobře, že se o ně chcete podělit s ostatními. Židé, tento třetí nejpočetnější tajný národ, hned po Číně a Indii, který má asi dvakrát tolik obyvatel, než mají USA, se pochopitelně musí už projevit nějakým tajným vlivem.
Když Adolf se zálibou hledíval na portrét známého průmyslníka na svém stolku, ihned se mu vybavovaly až neodbytně inspirativní pasáže z historického dokumentu o této tajně se šířící vyvolené komunitě „Mezinárodní Žid“, kde je obrazně popsán internacionální parazitický a zhoubný způsob života plného úskoků a intrik. Henry sepsal to, co jeho samotného velmi trápilo, měl totiž na mysli především blaho lidu a jeho osvobození prací v inovativních halách u pásů na výrobu strojů spotřebovávajících Standart Oil pana Rockefellera, jehož byl Henry chráněncem a partnerem, oba výtečníci však typičtí sebenenávistní tajní Židé v rouše pokorných pokojných fundamentálních křesťanů. Henry, také znám svým citátem „Historie je blbost, důležité je, co vytvořím teď“, si sedl a dal se do vytváření literatury faktu. Inspirací mu bylo historické dílo o učencích ze Siónu sepisujících své tajné protokoly na ovládnutí světa a vytvoření řádu úplným chaosem, kde je každý skrytě ovládán. Je to skutečně tak, Bible (dokument seslaný Bohem) vytváří dva druhy lidí, ty, co neomezeně vládnou – to jsou vyvolení a chytří Židé (ti čtou jen Tóru) a ty, co na ně pracují – to jsou ztracení hloupí křesťané, ostatně ti ani nejsou národ, nebo dokonce rasa, jak jsou méněcenní, a ti jsou tak hloupí, že to čtou dokonce celé. Nejhůř jsou na tom národy, kde si to jako jedni z prvních přeložili, jako třeba Čechové z Čechie, kterých je ale zase naštěstí méně než 2% Židů, a kteří mohou nakonec být rádi, že se jich ujal vůbec někdo početný a vyvolený Hospodinem.

297518

09.10.2013 11:19

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

RE: Co, muzem ocekavat od statu,kde ,tak zvani zide maji hlavni slovo.

Míra Vykládal 46.?.?.?

Musím poděkovat za pěkný a neotřelý překlad tajných pasáží, který bychom vlastně mohli použít do takové tajné kapesní příručky moudrostí. (To je ovšem zbytečné pro hloupé Nežidy, smysl to má jen pro rasu vyvolenou k vládnutí.)
"Midrasch Talpioth 225: „Nežidé byli stvořeni, aby sloužili Židům jako otroci.“
Je příznačnou hloupostí rasy Nežidů, že stále reptají, jednou tak byli Stvořitelem stvořeni, proto by pro ně bylo lepší, aby se nerouhali a Pána chválili. Nežidé jsou ale hloupí, proto si stěžují a situaci si tak ještě zhoršují.
Zohar II, 4b: „Porodnost nežidů musí být masivně potlačována.“
Tady je zřejmé, že například Indové, Arabové a Romové jsou tajní Židé.
Sanhedrin 104a: „Všude, kam (Židé) přijdou, budou knížaty.“
A tak je to správné, všude kam přišli, byla knížata správně vyhnána do ghett, protože podle tajné Midrasch Talpioth 225 byla stvořena jako otroci, a každý, kdo by se tomu chtěl vzepřít, skončí jako zápalná oběť.
Talmud IV/3/54b: „Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (Žid), který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem.“
Tohle je sice na první pohled nesrozumitelné (mluvící dobytek stvořený jako otrok nemůže mít nikdy majetek), ale to je proto, že se jedná o velmi tajnou pasáž určenou ke zmatení již zmatených a hloupých gójů, protože Žid je dávno vlastníkem všeho, byl k tomu stvořen a nepotřebuje se tedy zmocňovat majetku, který pána nemá, protože majetek má vždycky nějakého pána a pánem je tu právě Žid.
Erubin 43b: „V čase Mesiáše se všichni (Nežidé) stanou otroky Židů.“
To je jen logické pokračování časů před Mesiášem, protože rasa Nežidů k tomu byla předurčena již na počátku všeho.

Pane Nohejle, prosím pokračujete dál, každý Nežid si už konečně musí uvědomit, kde je jeho místo a k čemu byl stvořen, měl by to už jednoduše přijmout a přestat se marně pokoušet přemýšlet o těchto daných věcech.

297562

10.10.2013 08:56

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

RE: Co, muzem ocekavat od statu,kde ,tak zvani zide maji hlavni slovo.

Míra Vykládal 46.?.?.?

>Zde se pletete, časy se pomalu mění a tyto věci se změní. A pak se role obrátí.. Janova Apokalypsa o tom mluví zcela jasně..
Podívejte, uvědomujete si vůbec, kolik autorit, včetně samotného Hospodina, jste tímto urazil? Tak buď se plete pan Nohejl, který se odvolává na tajné pasáže (těžko říci přesně které, protože jsou tajné), a nebo se tam pletou samotné nejvyšší autority vyvolené Rasy (ale jak by potom mohli takoví popletové vládnout světu, to se mi jednoduše nezdá), a nebo se nakonec plete samotný Hospodin, protože co stvořil, to zpackal, jinak by se tyto věci jednoduše nemohly sami od sebe jen tak měnit (ale to se mi také nezdá, Hospodin je tu od toho, aby se nepletl, to se spíš pletete Vy, milý Pane s červeným obličejem a černými brýlemi)

>Takze se zeptejte sam sebe i bez znalosti Talmudu
To bude problém, bez znalosti Talmudu jsem ztracený, takže se musím obracet na znalce, kteří z něj naštěstí citují ty nejtajnější citlivé pasáže na internetu, a na to já právě spoléhám, na tu jejich píli a mravenčí práci, a na jejich hluboké znalosti raně středověkých perských a palestinských dialektů se současným pochopením celé doby. Není to zajisté snadný úkol, těmto textům celá staletí nikdo vůbec nerozuměl, až konečně teď, pane Nohejle, to si prostě zasluhuje respekt.
>kdo vladne ve Washingtonu
Nejmocnější muž světa Obama? Slyšel jsem, že je tajný Žid a tajný Muslim, a že jeho žena je pohlavně přeoperovaný fotbalista.
Ale vůbec není vyloučené, že ještě někdo temnější je v pozadí, a že někde existuje moc, tak organizovaná, tak lstivá, tak ostražitá, tak vzájemně provázaná, tak naprostá, tak všeprostupující, že pokud ji odsuzují nebo hovoří proti ní, pak pouze šeptem.
Já raději ani nešeptám, raději to tiše píši, ale jestliže to jednou Všemohoucí takto stvořil, není tu o čem pochybovat, když jste jednou Vyvolený, už s tím nic nenaděláte. Ani sebenenávist Vám nepomůže.
Šeptáte, pane Nohejle?

297611

11.10.2013 08:16

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

RE: Co, muzem ocekavat od statu,kde ,tak zvani zide maji hlavni slovo.

Míra Vykládal 46.?.?.?

>Tak zvani zide,likvidovali zbytky biblickych zidu na sve ceste k moci,samozrejme tato historie se nikde nevyklada,ani v samotnem Israelu
To není ani v těch tajných pasážích Talmudu určených jen uším Vyvolených? Pane Nohejle, tak teď jste mě zmátl (a tím bohužel přispěl k NWO), spoléhal jsem na vaše tajné texty a teď tohle. Vždyť to by vůbec světu nevládli Vyvolení, ale jacísi Nevyvolení samozvanci (dokonce snad Gójové, nebo co), což samozřejmě nemohou být židé, natož dokonce Vyvolení Židé. Co na to prokryndapána říká Hospodin? On tu něco pracně stvoří a ono si to dělá, co chce, kde je sakra pořádek, proč Nežid nemaká na Žida? Uvědomujete si vůbec, co tu potom vládne za Stvořitelem nekontrolovaný zmatek? Takhle bychom tu měli NWO natotata! A kdo jsou potom ti Poučení Mudrcové Sionští, tak zvaní židé nejsou přeci židé! To ti Siónští mezkaři dobývající zemi zaslíbenou, kterou bezohledně uloupili pokojným Turkům, jsou Gójové? Budu se muset podívat do nějakých tajných dokumentů, asi půjdu někam na internet, takhle by to přeci nešlo.

297679

11.10.2013 21:12

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

RE: Co, muzem ocekavat od statu,kde ,tak zvani zide maji hlavni slovo.

Míra Vykládal 85.?.?.?

Nakonec to „pošpinil a znehodnotil člověk ve své touze po moci“, aha, zní to sice chytře (aspoň tedy panu stevemu), ale zároveň to zní, že to stvořil nějaký duch svatý a s mocí to nemělo lautr co do činění.
Ale dobrá, jelikož tu jinak střílíte citace a odkazy jak na střelnici, tak dřív nebo později se něco trefí. Takže ty Nohejlovi tajné texty mají původ v Gnózi, protože odtud to převzali křesťané, židé a kdoví kdo, ale víceméně už jako paskvil.
Konečně, budete se divit, ale tomu rozumím, dokonce to považuji za velice pravděpodobné, a jelikož není doloženo nic židovského, co by bylo starší než to křesťanské, dá se předpokládat, že židé vznikli již konzumací křesťanského paskvilu. Já bych jen doplnil, že ta křesťanská raná nauka vychází přímo z řeckých novoplatoniků, ovšem ani z těch biblických předloh nezůstalo nic dochováno, římská církev to totiž po zpracování do Bible někdy ve čtvrtém století zabavila a údajně zničila.
A budete se divit ještě víc, souhlasím dále. Totiž on ten Babylonský Talmud je asi opravdu plný perského zoroastriánství (tedy původ opět dávno před židem) a je to jen logické, židé (ovšem tak si vůbec neříkali) se snažili porozumět tomu biblickému paskvilu, tak to dokola ti jejich učenci komentovali a přirozeně do toho vnášeli to, co bylo okolo – tedy perské náhledy na věc. Kde se tedy vzaly ty údajně jejich názory, které tu pan Nohejl tak pranýřuje (ovšem toto jsou víceméně výmysly z neexistujících částí) - vylíhly se v hlavách jakýchsi „původních biblických hebrejů“ plahočících se egyptskou pouští, nebo to je holá fantasmagorie a jedná se jen o recykláty vypaběrkované z trosek říší, kde se průběhem času usazoval ostatně i kdejaký nomád.
A teď jen k tomu Vašemu závěru - totiž špinění a znehodnocování vyplývá z nepochopení, neochoty pochopit, či úplně a jednoduše z neschopnosti pochopit něco, co bylo vytvořeno jiným. No a tohle všechno má jako svědčit o tajném židu ovládajícího svět? Tak se snažte pochopit aspoň to, co sám píšete a na co sám poukazujete, třeba nakonec dojdete k osvícení i ohledně "nauk", který po netu sbírá jako kombajn i pan Nohejl a plácá to sem po tunách. [smích]

297713

07.11.2013 09:15

České zlato ukradené nacisty? To nic...

RE: moc dobre

Míra Vykládal 217.?.?.?

Ten pan Aladin sice oceňuje informativní přínos článku, na druhou stranu to ale vypadá, že to snad ani nečetl. No, co naplat, je to tu už celkem normální, vše je řečeno totiž v protokolech, mezinárodnim židovi, mein kampfu, a nakonec i v tej bibli svatej...
Pan Nohejl tu vkládá často (i když stále totéž) co vyluxuje na stránkách pomatenejch katolickejch tradicionalistů, což se často tematicky nijak neodlišuje od toho, čím byl nasáknutý hitlerův režim. Nic divného to není, prakticky všichni byli vychováni jako katolíci německýho ražení. Hitler, typický produkt zapadlého venkova té doby, stiženého všudepřítomným náboženským tmářstvím, alkoholismem, incestem a chudobou, byl logicky snadno přístupný zkratkovitému vidění světa. Koneckonců katolíky byli vychovaní i ostatní komrads tvořící páteř režimu, včetně Heydricha, Géblse, Géringa a samozřejmě nejdůležitějšího potentáta - Himmlera, jehož rodina byla úzce spjata s jezuitským řádem. Nakonec i ten "hitlerův" Mein Kampf je fakticky podepsaný bratrem řádu, který měl k jezuitům taktéž velice blízko. (Nebyl katolíky "náhodou" vychován i Stalin?)
Hitler byl zamilován do Forda (myslím Henryho), který mu poskytoval všeobecnou podporu, ovšem tento sice nebyl katolík (ale protestant) nicméně jistá východiska jsou u většiny křesťanů stále stejná. To se samozřejmě týká i Rockefellerů, kdysi taktéž protestantů, ovšem dnes daleko více ekumenistů s členstvím v mnoha papežských řádech, kteří samozřejmě při svém olejovém byznysu mysleli i na své chráněnce v automobilové oblasti, a těžko bychom z toho vylučovali zrovna Forda.
Ovšem velmi silné vazby na papežství má právě rodina Dullesů (hrající klíčovou roli i v článku), kdy někteří členové rodiny zastávali dokonce i prominentní pozice v jezuitském řádu.
http://2.bp.blogspot.com/_BB2CEUhgSSY/SDuhJPRUZqI/...
Samozřejmě, že Dullesové hráli i důležitou roli při stěhování říše po II sv.v. za oceán a přerodu OSS, Abwehru a dalších rozvědek na CIA a návaznou zpravodajskou síť.
Co s tím má co dělat nějaký "Chazar"? Vůbec nic, pane Erwine, je to blud, stejně jako celé protokoly a další celé série legend daleko do minulosti, včetně bible, které jsou určené na oblbování žádoucích věřících duší. A čím víc křesťanství, tím více se tomu daří (viz třeba bratři Slováci). Žid je jen záminka a vyfabulovaný důvod, o moc více v tom není.

299299

06.12.2013 10:34

Evropská „bezpečnost potravin“ ve prospěch potravinářských konglomerátů

RE: Vse spatne kolem nas smeruje k jedinemu cili-znicit nadbitecne lidi.

Míra Vykládal 46.?.?.?

Věřím, že Váš vyčerpávající příspěvek zveřejnil pan Stwora v rámci objektvity a ne ze zlomyslnosti, abychom věděli jací idioti chodí na tento a i jiné weby.
zdá se, že jsi uchopil můj příspěvek za správný konec [smích], proto ještě něco k pobavení
Vložený obrázek
jsou to sice chabé pokusy vyrovnat se informační úrovni Nohejla, ale přece jen, trochu čísel k zamyšlení by tu snad neškodilo
http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/home...
není to sice tak populárně zábavné jako nohejlovy příspěvky, žádné poodkrývání rejdů takzvaných židů za oponou, jen suchá statistika, ale přesto by to, kromě mě, mohlo ještě nějakého dalšího idiota přimět aspoň k malému zamyšlení...
jen v Izraeli přibyly za pár desítek let násobky lidí
Vložený obrázek

populační křivky kontinentů
Vložený obrázek

prakticky každá muslimská země má prudký vzestup počtu obyvatel, tady je kupříkladu vývoj v Egyptě
Vložený obrázek

nebo v Sýrii (a to je zvlášt zajímavé, tam totiž farmářům došla v roce 2007 voda!)
Vložený obrázek

a pro porovnání produkce a konzumace potravin v tamních teritoriích
Vložený obrázek

a Rusko?
to je naprostá absurdita, tahle země je gigantický dovozce potravin, což není vůbec, ale vůbec, dobrý trend
Vložený obrázek
The largest suppliers of fruit to Russia are South Africa, Turkey, Israel[překvapení], Egypt[překvapení] and Chile (Egypt je totálně závislý na dovozu potravin)
http://www.dpi.vic.gov.au/agriculture/investment-t...
za této situace by růst počtu obyvatel v Rusku měl pro oblast (a potažmo pro svět) dost neblahé důsledky
ale pokud tato idiocie někoho nudí, může se klidně vrátit k dobrodružným nohejlovým povídkám, i to je řešení...

(omlouvám se za množství obrázků, ale pro názornost a vykreslení situace jsou tu nejspíš nutné)

300361

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Portalnd Oregon zničili sochu jelena04.07.20 21:19 USA 1

Mohou prdy přenášet koronavirus?04.07.20 17:40 Austrálie 0

Pokračujte! Dvojice právníků brání svůj dům se zbraní v ruce před útokem lůzy04.07.20 15:04 USA 5

Už začínají vidět přínosy multikulturního obohacení i mainstreamová média04.07.20 14:19 Francie 0

Černoch, který znásilnil a oloupil nezletilou Češku, dostal dva roky30.06.20 15:43 Česká republika 5

Na životech bělochů nezáleží?28.06.20 09:59 Británie 12

Země, kde zítra znamená včera: Teror lůzy27.06.20 17:52 USA 4

Babiš zradil, média cenzurují a EU právě teď domlouvá revoluční Lisabonskou smlouvu 2.025.06.20 09:48 Evropská unie 0

VIDEO: RESTART Systému (COVID, Econ. World Forum...)23.06.20 09:03 Neurčeno 0

V Praze instalují 5G vysílače, jeden z mnoha je na budově základní školy na Náměstí Míru22.06.20 17:50 Česká republika 44

Německý Stuttgart byl v neděli v noci kulturně obohacen22.06.20 17:38 Německo 3

Brno: All Live Matter a Žítková(ČT) jako rozbuška!22.06.20 12:24 Česká republika 2

Kvůli zradě lodí pod velením Bruselu se Turkům podařilo do Libye na pomoc džihádistům přisunout další posily a techniku19.06.20 08:40 Libye 2

4/5 lidí nemají problém s koncesionářskými poplatky... zjistil průzkum agentury STEM-MARK. 18.06.20 19:42 Česká republika 5

Fa. CovidPass a její aplikace...18.06.20 16:14 Česká republika 1

Nigel Farage je připraven znovu aktivizovat Brexit Party - lidé už Borisovi Johnsonovi nevěří18.06.20 00:49 Británie 0

Historička Markéta Křížová: Češi, i vy můžete za otroctví, připusťte si to!18.06.20 00:05 Česká republika 15

Opravdu by se měla zrušit policie? 17.06.20 23:53 USA 1

Jeden test - uškrtí vás při policejním zákroku 115 kily?17.06.20 16:33 Česká republika 3

Jak strejda Soros pomohl Havlovi k prezidenství17.06.20 16:04 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
23,72 Kč
Euro
26,67 Kč
Libra
29,61 Kč
Kanadský dolar
17,50 Kč
Australský dolar
16,47 Kč
Švýcarský frank
25,08 Kč
100 japonských jenů
22,06 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,98 Kč
100 maď. forintů
7,55 Kč
Ukrajinská hřivna
0,87 Kč
100 rublů
33,19 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 104,87 Kč
1 unce stříbra
428,16 Kč
Bitcoin
215 061,70 Kč

Poslední aktualizace: 4.7.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 52 396 350