Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Bertislav

Nalezeno 5 příspěveků, 2 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.07.2013 01:10

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: rozklad, rozklad, jízda z kopce

Bertislav 89.?.?.?

Nezlobte se, ale podle mě je ten článek naopak strašnej blábol. A velmi nebezpečnej blábol. Aniž by si to autor zřejmě uvědomoval, jeho základem (toho článku) je čirý materialismus nejhrubšího zrna.
Autor sice obhajuje duchovní hodnoty a ne zcela otevřeně i víru v Boha (křesťanského) - nicméně - ve skutečnosti argumentační základna a implicitní axiomy východisek textu jsou založeny na onom příšerném výplodu 19. století - směsce primitivního evolucionismu a katolického katechismu.
Výchozí logické kroky utrpení v životě člověka -> dělba utrpení podle pohlaví -> "plnění funkcí" odpovídajících přirozeně pohlaví je možné pochopit čistě z hlediska katolické víry (proti takovému postoji nic ve zlém). Ale zde se mísí výra v doslovnou pravdivost Písma s implicitně předpokládanou pravdivostí vědeckého materialismu: Podle něj víme, na základě archeologie, že muž i žena plnili své rodinné role. Historický vědecký materialismus v tom vidí zákonitost vázanou na přírodní podmínky.
ALE TOTO JE POUZE PŘEDPOKLAD, MYŠLENKOVÝ KONSTRUKT. V dnešní době se mají mnohé myšlenky historického materiaslmu za překonané. Zejména například stupňovitý vývoj společnosti od nižších stupňů k vyšším. Nemluvě o roli muže a ženy. Nikdo není schopen říci ani v hrubém obrysu, jak to s určitostí fungovalo a zda z toho můžeme dovozovat nějaké systémové zákonitosti vzniku a vývoje lidské společnosti!!!
Prostě a jednoduše - autorovo přání je tady otcem základních východisek, které se ale implicitně chápou jako objektivní. Z tohoto logického klamu, který nemusí postřehnout ani sám autor, vzniká ten pocit PŘIROZENÉHO nároku na "SPRAVEDLNOST" tedy na naplnění historicky nutného stavu společnosti, který je přece jediný správný, přirozený.
Tento logický postup zcela ignoruje zásadní moderní poznatek - snad jediný kladný, který přinesl postmodernismus - ŽÁDNÉ NAŠE POZNÁNÍ NENÍ DOSTATEČNĚ KOMPLEXNÍ, ABYCHOM MOHLI S JISTOTOU PŘEDPOKLÁDAT NĚJAKÝ DŮSLEDNĚ NÁMI POCHOPITELNÝ PŘIROZENÝ ŘÁD VĚCÍ. Naše mysl zatím není prostě schopna pochopit rozsah a smysl existence univerza. Tento článek ale navozuje dojem, že to tak je, zjednodušuje skutečnost v zásadních ohledech, byť v mnoha povrchních má pravdu a je zajímavý mnoha postřehy.

293571

20.07.2013 23:57

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: rozklad, rozklad, jízda z kopce

Bertislav 89.?.?.?

Já si dovolím ještě zareagovat. Nejsem si jist z Vaší reakce, milé ppppp [smích], zda se mnou v mé kritice souhlasíte, či nikoli, nicméně bez ohledu na tento aspekt si dovolím vypíchnout Vámi zmíněnou paralelu mezi lidskou společností a přírodou (živočichy). To je právě ten zásadní moment!
Smyslem mé kritiky bylo právě poukázat na NEEXISTENCI této paralely ve skutečnosti a naopak její existenci v myšlenkových konstrukcích. Konkrétně konstrukcích časově spadajících do 19. století. Zde, v této epoše vrcholícího osvícenského racionalismu, mají tyto paralely jeden z nejsilnějších kořenů.
Dnes ale spíše soudíme, že tyto představy (například: "Smyslem lidského života je starost o přežití příštích generací") nejsou objektivní (nadčasově a obecně platné). Kritické myšlení došlo k poznání, že ona tolik lákavá redukce společnosti a/nebo člověka na jejich "jednou daný a neměnný přirozený základ" odvozený od v podstatě fyzikálních a evolučních zákonů přírody - JE NEUDRŽITELNÁ.
Mnohé empirické poznatky společenských věd (kulturologie, antropologie, sociologie, historie...) poukazují na enormní nesoulad mezi představou geneticky předurčené homogenní formy společnosti a skutečností (společenské jevy v proměnách času a místa). Například v Indii existovalo etnikum (a snad stále existuje), v němž následkem určitého vývoje hodnot ve společnosti došlo k obrácení rolí muže a ženy. Tato změna je "přirozená" a pro místní etnikum by její opak byl vnímán jako nepochopitelná hereze proti přirozenému řádu světa. Pro toto etnikum je nepředstavitelný náš společenský žebříček hodnot. To, že se většinově se ve světě vyvinul jiný žebříček hodnot, NENÍ v žádném případě argument, zakrývající, že zde nejde o kvantitu, ale o PRINCIP.
Jinými slovy: Duch není v delším časovém horizontu prakticky nijak vázán hmotou. Vycházet z opačné představy (což se právě z důvodů výše zmíněných v článku děje) znamená ve skutečnosti popírat nejzákladnější křesťanské a humanistické hodnoty. Oboje pokládám za velmi pozitivní a zásadní pro evropskou identitu. Řka to z pozice úplného ne křesťana a nevěřícího. [smích] Žáby, ryby a husy NEMAJÍ s jednáním člověka - z tohoto úhlu pohledu - VŮBEC NIC společného...

293622

21.07.2013 20:21

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: rozklad, rozklad, jízda z kopce

Bertislav 84.?.?.?

Děkuji za Vaši reakci a vysvětlení!

Tady si jen zbytečně nerozumíme: Napsal jsem, že duch není prakticky (což je důležité zjemňující příslovce) omezen hmotou v dlouhodobém měřítku. Tím jsem měl na mysli, že "ducha", duchovnost, nejlépe a nepřesněji vyjádřeno slovem "vědomí" či "vůle", lze vnímat ne jen jako individuální fenomén. Právě v dlouhodobé perspektivě se ukazuje vědomí jako neomezitelné (můžeme mít na mysli řadu/generace individuí nebo celé kultury/společnosti; ale není vyloučeno ani úplné smíření, symbióza "vyvanutí" v rámci jednoho individuálního života). Vědomí je jako voda. Vždy nakonec přizpůsobí obsah ke své formě - je formujícím principem. Což samozřejmě neznamená, že v KRÁTKODOBÉ PERSPEKTIVE - například lidského života - není hmota tím, co dokáže vědomí zásadně limitovat. Z hlediska příčinnosti a souvislosti je hmota zásadní a vědomí bez ní nemůže uchopit samo sebe. Jenom reálnou existencí může duch dospět k naplnění své intence. Tedy rozhodně mi nejde o to zpochybňovat význam hmotného světa či o zpochybnění závislosti ducha na hmotě a naopak.
Šlo mi pouze o to upozornit na nemístnou paralelu mezi přírodou a člověkem. Člověk se z přírody zásadním způsobem vymyká. Zatímco živočichovo vědomí má intenci zachovat strukturu života svého druhu - tedy prodloužit koloběh života, člověk aspiruje k naplnění potencionality (svého) vědomí - a tedy k přerušení či uzavření koloběhu života. Přičemž ovšem je důležité zmínit, že není vyloučeno, že i ostatní živé bytosti časem dospějí ke stejné intenci (pokud se tak již u některých, o kterých zatím nevíme, nestalo).
Nicméně PROZATÍM je mezi člověkem a jimi ZÁSADNÍ PRINCIPIELNÍ ROZDÍL. Proto jsou tolik oblíbené paralely mezi přírodními zákony a zákony společnosti podle mého názoru nesmyslné - a v důsledku nebezpečné.
Naopak souhlasím velmi s větou, že duch bez hmoty je abstrakce rozumu, která nemá vazbu na realitu. Dokonce bych šel ještě dál a řekl bych, že celá dualita "hmota" x "duch" je nesmyslná, ve skutečnosti neexistující. Je možné, že "hmota" je jen určitým "skupenstvím" energie, stejně tak jako je jiným "skupenstvím" vědomí. Ostatně tak to viděla často některá starověká řecká filosofie. Nicméně pro lepší pochopení rolí protikladných principů došlo k vytvoření pojmů, které by tyto protiklady lépe zachycovaly. Posléze došlo právě k té degeneraci pojmů, o které píšete v jiné souvislosti. A nakonec si člověk začal myslet, že tyto pojmy reprezentují skutečnost, přestože jde pouze o původně přiznané a za nic jiného nevydávané konstrukce vědomí. Co se týče humanismu (pochopitelně v originálním slova smyslu) - je to jediná naše záchrana do budoucna jako lidského druhu. Má stejný základ jako křesťanství, jen nemá rituálně-mytologický background. Což je možné vnímat stejně tak jako chyb...

Automaticky kráceno

293675

21.07.2013 20:23

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: rozklad, rozklad, jízda z kopce

Bertislav 84.?.?.?

Což je možné vnímat stejně tak jako chybu i jako přednost. [smích] Tož tak.

Vše dobré! [smích]

293676

21.07.2013 20:47

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: rozklad, rozklad, jízda z kopce

Bertislav 84.?.?.?

"Vědomí samo o sobě nemá žádný atribut mužství nebo ženství . To jen lidé se ve svém vědomí stotožňují s tím , co jim diktuje jejich tělo (mužské nebo ženské). Stejné je to u zvířat , ale ty o tom nepřemýšlí a jen prostě žijí a prožívají svůj stav ."

Ano, to je přesně ta věc, kterou jsem chtěl mimo jiné vyjádřit. Děkuji za pochopení. [smích]

Čisté vědomí je samozřejmě z hlediska člověka pouze pojmová konstrukce - nicméně současně to je i jeho bytostná intence - touha po vyvázání vědomí z limity stvoření. Neboť co je již jednou stvořeno, je vždy konečné, jednotlivé, omezené. Člověk, ve své nejbytostnější podstatě, touží po nekonečnosti, úplnosti, svobodě...

Čisté vědomí tedy je i není. Není jako přítomná realita, ale je jako horizont lidské intence. Je přítomno jako věčná cesta k němu.

A právě z tohoto pohledu je jasné, jak nesmyslná je perspektiva "přírodních zákonitostí" a "přirozeného stavu společnosti". Není žádná přirozená společnost - V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ. Je pouze VŮLE vědomí/člověka naplňovat předsevzaté tvary a udržovat je. Pokud se vědomí rozhodne (v pravém slova smyslu) k nějaké jiné představě, nakonec jí vždy dosáhne a naplní ji.

A protože v různých časech a různých místech světa člověk směřoval k jiným představám - jsou jiné i jeho společenské normy a "přirozenosti". A tak tomu může bude i v budoucnu.

Svazovat člověka nějakými paralelami s objektivními zákonitostmi přírody nemá cenu. Subjekt, vědomí, je bude nakonec vždy po libosti měnit - k obrazu svému. To, že se některé vnitřní zákonitosti vědomí i přírody shodují, respektive jsou tím samým - to je už jiná věc a jiná perspektiva, která se vymyká dualismu mnou kritizovaného myšlenkového stereotypu 19. století a jeho mechanismu či materialismu.

293678

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
26,29 Kč
Libra
29,24 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,06 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,91 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,90 Kč
100 maď. forintů
7,37 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,83 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 536,44 Kč
1 unce stříbra
518,84 Kč
Bitcoin
415 752,70 Kč

Poslední aktualizace: 1.12.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 56 963 441