Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Karel M

Nalezeno 24 příspěveků, 2 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

07.01.2013 09:20

Bude hůř než za Husáka. Proč?

Odkazy k tématu

Karel M 212.?.?.?

Odkazy k tématu:

porovnání cen: http://www.zakomunistu.cz/

výhody, nevýhody: http://www.mises.cz/clanky/recenze-myty-o-socialistickych-casech-556.aspx

281756

07.01.2013 10:33

Obyčejný rasismus

K zamyšlení taky trocha historie

Karel M 212.?.?.?

Ten závěr s tou citací je tedy šokující.

K zamyšlení taky trocha historie: http://www.libinst.cz/clanky-a-komentare/2844-Romove-jdou-do-prace-V-minulosti-bezna-vec/

Citace: „Jak je tedy patrné, dříve Romové běžně pracovali, a to včetně dětí. Nic moc jiného jim totiž nezbývalo. Soukromý sociální "systém" nebyl zpravidla ochoten podporovat trvale práceschopné lidi. Ti něco mohli dostat často jen v případě nouze a to ještě tak, aby se sami postavili na svoje vlastní nohy. Pokud tedy chtěli Romové něco k snědku, k bydlení, k zábavě, k oblečení atp., tak zpravidla museli někomu poskytnout nějakou cennou službu nebo zboží. Zároveň se v té době zřejmě Romům nekladlo do cesty za získáním práce (vyjma pronásledování kočovníků a vůbec lidí putujících za prací [18] a částečně i povinné školní docházky) tolik překážek (minimální mzda, bezpečnost práce, daně atp.). Je také patrné, že to byly ekonomické příčiny, které významně napomohly začlenění Romů do tehdejší společnosti. Jistě symbióza a provázanost nevznikla ze dne na den a nešlo to u některých lidí z obou stran bez problémů (drobné krádeže, podvody, pronásledování) a trvalo to také docela dlouho. V současné společnosti je však situace horší. Sociální systém učí občany disponující nízkokvalifikovanou prací, že k obstarání jídla, bydlení, zábavy, oblečení atd. vede i jiná méně namáhavá cesta [19]. Cestě za prací se naopak kladou větší překážky. Ekonomické motivy nám tedy nefungují, a tím nám nemůže fungovat ani příliš symbióza. Oba dva národy se přímo nepotřebují. Symbiózy a provázanosti za takovýchto okolností nemusí být dosaženo za desítky let či stovku let (jako tomu bylo v případě Bohusoudova), ale může to trvat déle anebo k tomu nemusí dojít nikdy [20].“

281760

15.01.2013 13:03

Lotyšská ekonomická katastrofa uváděna jako neoliberální „úspěch“

Liberální Lotyšsko?

Karel M 212.?.?.?

Lotyšško mi nepříjde jako liberální země, naopak je značně neliberální a EU na to kašle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Loty%C5%A1sko
Významná je menšina tvořená Rusy (cca 26,9 %),[4] zhruba polovina z nich však nemá lotyšské občanství, nemůže volit a je pod značným tlakem ze strany úřadů, aby Lotyšsko opustila. Většina z nich to však odmítá a Rusko se k této možnosti také staví odmítavě. Návrh na přiznání statutu oficiálního jazyka pro ruštinu zamítli v únoru 2012 lotyšští občané v referendu.

Nevím co to je přesně neoliberalismus, ale vysoké zdanění čehokoliv je klasickým liberalismem odmítáno, naopak vysoké zdanění se považuje spíše z ekonomického hlediska za atribut (státního) socialismu anebo intervencionismu. To se nelze moc divit, že raději jdou pracující pracovat jinam, dnes to poměrně otevřené trhy umožnují. Zajímavé je, že jdou do zemí, které mají oficiální míru nezaměstnanosti poměrně vysokou a nalézají se v hospodářských potížích.

Problémem těch lesů je to, že jsou státní (veřejné) a vzniká zde klasický problém veřejné pastviny. Vyplatí se je vydrancovat a nic do nich neinvestovat, protože z těch investic nic investor nemusí v budoucnu uvidět - lesy mu nepatří. Demokratičtí volení politici se chovají stejně, protože za pár let už stejně u koryta nebudou a mají tak vysoké časové preference.

Význam účasti chigaské školy na směřování v Chile je dnes považován spíše za sporný a ve vlastním Chile dokonce ho zcela popírají a tvrdí, že se tou cestou vydali sami.

282426

24.01.2013 09:52

Více k pláči, nežli k smíchu

Dluh v roce 1989

Karel M 212.?.?.?

Autor: Včetně bezprecedentního, beztrestného rozkradení, vysoce hospodářsky prosperující (ve srovnání se současností), nezadlužené země s přebytky! (A proč o tomto z mladých nikdo neví?!!)

http://www.outsidermedia.cz/Cesky-statni-dluh-1989-2011-1.aspx
Něco jsem našel ke státnímu dluhu v roce 1989, pokud je to v nominálu, tak dnes by to odpovídalo zhruba tak něco nad 0,5 mld. : „Historie : Na startovní čáře v roce 1989 činilo zadlužení 114 mld. Kč(s) (Miloš Pick, Stát blahobytu nebo kapitalismus).“

Další jiná forma zadlužení je patrná z následujících odkazů: http://www.mises.cz/clanky/recenze-myty-o-socialistickych-casech-556.aspx
„Autoři k tomu píší: „Nízké nájmy a ceny bydlení zase způsobovaly, že státní podniky a družstva neměly peníze na opravy domů, věčně v nich nic nefungovalo, stovky krásných, historicky cenných budov ... chátraly a pustly.“ [16] Budovy byly doslova spotřebovávány. Dodejme, že na byt se čekalo mnoho let [17].“

Podobně jiný zdroj: Ve zlatých šedesátých letech se město Olomouc potýkalo s nedostatkem pitné vody, nízkou bytovou výstavbou, chátráním bytového fondu a rozpadajícím se jádrem města. „Počet žadatelů o byt se pohyboval kolem tří tisíc a prakticky se neměnil – 800 registrovaných zájemců o byt figurovalo v příslušném pořadníku více než patnáct let.“. Tato kniha odhaluje i fakt, že u státních a obecních bytů byla zaostávající údržba kryta z nájmů jen přibližně za dvou třetin a zbytek hradil stát z centrálních prostředků. Náklady na bydlení v družstevních bytech pak nejméně dvakrát převyšovaly obdobné platby ve státních bytech (SCHULZ, Jindřich. Olomouc: malé dějiny města. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, ISBN 80-244-0493-1, s. 308).

Anebo třebas zde:
• Šebela Martin: Parnická textilní továrna (Oftis, Ústí nad Orlicí 2010): - zastaralé textilky za komunismu (s. 161-2 a 134)
• Vinkler Vladimír: Moravolen v dobách slávy a dnes. In.: XI. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku: Historie textilního průmyslu na Jesenicku (VMJ a SOka, Jeseník 2011): - od roku 1997 modernizace v tkalcovně, strojový park byl velmi zastaralý (s. 88).
• Fasora Lukáš aj.: Člověk na Moravě - 19. století (Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2008): -Fasora Lukáš: Tovární dělník v textilním průmyslu - Příklad Františka Halase staršího. In.: Fasora Lukáš aj.: Člověk na Moravě - 19. století (Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2008): - zastaralost výrobního strojního zařízení v NDR, 60. a 70. letech se pracovalo na strojích z přelomu století (s. 172);
Atp., podobné to bylo i u jiného spotřebního průmyslu.

283332

24.01.2013 09:53

Více k pláči, nežli k smíchu

Dluh v roce 1989 - II

Karel M 212.?.?.?

A taky zde: Pro Jihlavu se lze dočíst o kritické situace v jihlavské nemocnici, která pracovala ve zcela nevyhovujících podmínkách. A to již před rokem 1960 byly připravovány projekty a plány na výstavbu nového areálu, ale ještě v dubnu 1968 (tj. asi po deseti letech) se orgány města obrátily dopisem na předsedu vlády a upozorňovaly na těžkou a neudržitelnou situaci nemocnice (PISKOVÁ, Renata a Milena BARTLOVÁ. Jihlava. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009, ISBN 978-80-7106-551-7, s. 651). „Zcela klasickým případem, který provázel Jihlavu téměř celou druhou polovinu 20. století, byl téměř katastrofální technický i hygienický stav vnitřního města.“ (Ibid, s. 650). Po roce 1960 se Jihlava i nadále potýkala s nedostatkem bytů a zejména stavem bytového fondu, který byl bohužel ve stále horším stavu.“ (Ibid, s. 650).

Takových záznamů jsou skoro všude v knihách o dějinách obcí mraky. Stejně jako o nedostatcích.

283333

24.01.2013 09:58

Více k pláči, nežli k smíchu

RE: Dluh v roce 1989

Karel M 212.?.?.?

Samozřejmě tam mělo být 0.5 biliónu:
ttp://www.outsidermedia.cz/Cesky-statni-dluh-1989-2011-1.aspx
Něco jsem našel ke státnímu dluhu v roce 1989, pokud je to v nominálu, tak dnes by to odpovídalo zhruba tak něco nad 0,5 biliónu: „Historie : Na startovní čáře v roce 1989 činilo zadlužení 114 mld. Kč(s) (Miloš Pick, Stát blahobytu nebo kapitalismus).“

283335

08.02.2013 11:31

Jak se chodí ke křížku

Nevýhody dotací

Karel M 212.?.?.?

Nezdá se mi, že by ty dotace byly jen přínosné, ale mají i řadu negativních dopadů, a to i pro umělce. Stručný přehled nevýhod ohledně divadel a jiné věci jsou tu: http://www.mises.cz/clanky/o-divadlech-zavislych-na-verejnych-dotacich-708.aspx

Navíc si myslím, že třeba u těch divadel jde o docela typickou situaci, kdy někdy chudší lidé dotují bohatší lidi – tj. část návštěvníků a umělce – někdy i o dost bohatší.

284506

08.02.2013 11:37

Jak se chodí ke křížku

RE: Mafiánský kapitalismus hubí kulturu

Karel M 212.?.?.?

Dotace dávají ale i města a obce a i kraje. Z veřejného sektoru jde tak na kulturu více peněz.

Viz třeba zde u města Brna: http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/ro...

....Finanční vztah kpříspěvkovým organizacím města, společnostem, v nichž město drží majetkový podíl a k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu ( Fin_vztah.xls (58.9 kB, MS Excel tabulka), Ostatní_osoby.xls (66 kB, MS Excel tabulka))...

284508

12.02.2013 11:08

Co s cikány?

Romové dříve běžně pracovali

Karel M 212.?.?.?

Romové dříve běžně zřejmě pracovali:
http://www.mises.cz/clanky/romove-jdou-do-prace-v-...

"Jak je tedy patrné, dříve Romové běžně pracovali, a to včetně dětí. Nic moc jiného jim totiž nezbývalo. Soukromý sociální „systém“ nebyl zpravidla ochoten podporovat trvale práceschopné lidi. Ti něco mohli dostat často jen v případě nouze, a to ještě tak, aby se sami postavili na svoje vlastní nohy. Pokud tedy chtěli Romové něco k snědku, k bydlení, k zábavě, k oblečení atp., tak zpravidla museli někomu poskytnout nějakou cennou službu nebo zboží. Zároveň se v té době zřejmě Romům nekladlo do cesty za získáním práce (vyjma pronásledování kočovníků a vůbec lidí putujících za prací [18] a částečně i povinné školní docházky) tolik překážek (minimální mzda, bezpečnost práce, daně atp.). Je také patrné, že to byly ekonomické příčiny, které významně napomohly začlenění Romů do tehdejší společnosti. Jistě symbióza a provázanost nevznikla ze dne na den a nešlo to u některých lidí z obou stran bez problémů (drobné krádeže, podvody, pronásledování) a trvalo to také docela dlouho. V současné společnosti je však situace horší. Sociální systém učí občany disponující nízkokvalifikovanou prací, že k obstarání jídla, bydlení, zábavy, oblečení atd. vede i jiná, méně namáhavá cesta [19]. Cestě za prací se naopak kladou větší překážky. Ekonomické motivy nám tedy nefungují, a tím nám nemůže fungovat ani symbióza. Oba dva národy se přímo nepotřebují. Symbiózy a provázanosti za takovýchto okolností nemusí být dosaženo za desítky let či stovku let (jako tomu bylo v případě Bohusoudova), ale může to trvat déle anebo k tomu nemusí dojít nikdy [20]."

284702

21.02.2013 09:33

Co po kapitalismu?

K bodům

Karel M 212.?.?.?

Příliš nechápu k čemu je oddělení obchodních a investičních bank. Pokud jsem investiční banka a mám půjčku u obchodní banky a prodělám, tak tím stejně ohrozím tu obchodní banku. Stejně jako tehdy pokud u ní bude mít investiční bynka uložené jen peníze anebo cenné papíry, které bude muset v případě svého neúspěchu z obchodní banky vybrat. Shortselling je obchodování na krátko, v zásadě to problém není, protože problémem jsou opět nízké rezervy obchodních bank, takže pokud lidé příjdou na burze o peníze (a k tomu není nutně potřebné obchodování na krátko), tak opět začnou stahovat peníze z obchodních bank anebo přestanou platit splátky úvěrů, při větším množství je to pro obchodní banky katastrofální. Obchodování na krátko je většinou dnes regulováno, k poklesu fin. trhů a problémům však není potřeba.

Pokud můžou být zneužity komerční ratingové agentury, tak je otázka proč věřit, že nebudou zneužity i ty veřejnoprávní ratingové agentury. Tím že se něco stane veřejné, tak to automaticky neznamená, že je to naráz andělské. Ostatně třeba sám řecký stát se snažil ovlivňovat soukromé ratingové agentury ve svůj prospěch. Silně pochybuji, že by to nedělal u veřejnoprávní agentury, která by mu patřila, akorát je možné, že tato by měla u investorů menší důvěru. Podobné to bude s veřejným auditem.

Zdanění finančních transakcí je docela problematické, protože není zrovna jednoduché odlišit, kdy se jedná jen o prostou finanční spekulaci a kdy o investici například do továren, obchodu, infrastruktury, snaze vyhnout se turbulencím doma apod. V podstatě se vše děje za účelem vydělat nové (anebo uchovat staré) bohatství.

Konečně problém s regulacemi finančních trhů je ten, že to řeší současné krize, ale nikoliv budoucí krize. Na společnost je potřeba hledět jako na dynamickou věc, na které se podílí kreativní lidé. Tito prostě dříve nebo později zjistí novou cestu, jak regulace obejít a zase bude průser. Proto jediným jádrem pudla z těch vyjmenovaných bodů je ve skutečnosti jen tento bod: Zvýšení nezbytných kvót vlastního kapitálu a minimálních rezerv u obchodních bank. Ale tím berete bankám, politikům a úředníkům jejich hlavní hračku.

285245

11.03.2013 15:47

Česká televize připravila neseriozní diskuzi o přímé demokracii

Demokraci má své limity

Karel M 212.?.?.?

Dle mého názoru je potřeba si na některé nevýhody demokracie spíše zvyknout, jako každý systém má demokracie své problémy, holt s tím se dá obtížně něco dělat, je to o umění možného. Takové shrnutí problémů demkracie (ovšem dost nekompletní) je třeba zde: http://www.mises.cz/clanky/occupy-noama-chomskeho-...

286201

18.03.2013 10:56

Chalkidiki: místo, kde se nedaří číslům, ani lidem

Klasika teorie veřejné volby

Karel M 212.?.?.?

Aá, tak to je naprostá klasika teorie veřejné volby a selhávání veřejného sektoru a politiky, před desítkami let prozkoumané věci. Stručně zde: http://www.mises.cz/clanky/recenze-vsezravy-stat-8....

Nesouhlasím akorát, ale s tím, že těžba zlata nutně musí významně ničit životní prostředí. Již delší dobu se zabývám historií těžby zlata, a to včetně moderní těžby například ve Zlatých Horách (Jeseník) z 90. let, a ty dopady jsou zde velmi malé (většinou jde o štoly a šachty). Hrozba je větší až při zpracování zlata pomocí rtuti, o tom se ale v článku nic nepíše.

286559

19.03.2013 17:11

Šéf banky požaduje ukradení 15% italských úspor

Itálie

Karel M 212.?.?.?

To se v Itálii teda dobře inspirují, jako by jim nestačilo toto: http://humanaction.cz/italie-i-po-volbach-zustane-...

„Příští generace dostanou do vínku astronomický státní dluh, který již dnes dosahuje výše 120 % ročního hrubého domácího produktu. Je jasné, že budoucí vlády sáhnou ve snaze vyrovnat se s dluhem v první řadě po příjmech obyvatel. Mladí Italové tak mohou očekávat, že značnou část svého pracovního času zasvětí pouze tomu, aby přispívali do děravé státní pokladny, místo aby si spořili na vlastní budoucnost. A to generace, o níž je řeč, nebude mít zrovna na rozhazování. 37% nezaměstnanost u lidí mezi 18 a 24 lety jasně nasvědčuje tomu, že značné části mladých lidí budou chybět zkušenosti i základní pracovní návyky. Bylo by bláhové očekávat, že takový profil jim zaručí slušnou mzdu.“ ... „Italský zákoník práce je nastaven na míru stávajícím zaměstnancům. Chtějí-li zaměstnavatelé někoho propustit, pak musí svým zaměstnancům vyplatit odstupné, jež nemá v Evropě obdoby. Proto je tak nesnadné uvolňovat pracovní místa ve prospěch mladých. S možností založit si ihned po škole podnikání jsou na tom mladí Italové ještě hůře. Na přidělení podnikatelské licence se čeká až dvě stě dnů a navíc je zapotřebí počítat s počátečními náklady na úrovni průměrného ročního platu. ... Už teď připraví každoroční emigrační vlna Itálii o téměř 30 tisíc rodáků vyhlížejících lepší podmínky za hranicemi. Jejich útočištěm bývá nejčastěji Německo, Velká Británie, Švýcarsko či Spojené státy."

286677

19.03.2013 17:15

Šéf banky požaduje ukradení 15% italských úspor

Prostý člověk

Karel M 212.?.?.?

"Nebudu příliš mudrovat!
Jsem jenom prostý člověk, který si myslí, že když si uložím peníze do banky, jsou tam bezpečně ochráněny a ještě předpokládám, že za svojí "úložku" dostanu nějaké, i třeba velmi malé úroky! To jsem se ale na Kypru, což je regulérní stát v EU,ošklivě zmýlil! Nejenom, že nedostanu nic, žádné úroky, ale ještě jsem na svých penězích okraden - je mně část mých vložených peněz sebráno!!!!Není možné hovořit o dani! Daň je možné vybrat ze zisku,sáhnout na uložené peníze v bance je krádež!"


Pokud vložíte peníze do banky, tak ta banka z nich 90 až 98 % vezme a někomu je půjčí, tudíž v té bance v podstatě nic nemáte už teď. Jedna technická: Daně se neplatí jen ze zisku viz třeba DPH, spotřební daně, daň z příjmu, majektové daně atp.

286678

19.03.2013 17:36

Šéf banky požaduje ukradení 15% italských úspor

Island

Karel M 212.?.?.?

Island jako jedna z malá zemí nechal své banky v podstatě zkrachovat, což je dle mého lepší řešení, ale rozhodně to nebylo a není také zcela zadarmo, což je patrné na vývoji tamnejší nezaměstnanosti, která hluboce přesáhla 10 % míru. 14.9 % to bylo v červenci 2012.

286683

Článek mi příjde dost zajímavý, ale na druhou stranu, pokud jsou minisystémy tak pestré a různorodé (což je pravda), tak proč nutně spolu spolupracovat, respektive dá se spíše spolupracovat jen potud, pokud platí nechte nás být, když my vás necháme být. Více nemá vcelku smysl, protože kompromis bude omezující anebo bude zneužit k diktátorskému anebo demokratickému prosazení jednoho pohledu nejsilnějšího minisystému anebo přesněji nejsilnější skupiny minisystémů.

287245

10.04.2013 13:15

Světová finanční pyramida

RE: Lichva, Írán i Bible...

Karel M 212.?.?.?

Nevím,ale místo úroku umožňuje islámské právo platit věřiteli podíl na zisku - tj. de facto jde pořád o úrok, jen je to formálně jinak. Ostatně skoro nikdo by nebyl ochotem půjčovat. Restrikce lichvy zpravidla spíše znamená její odliv do černé ekonomiky, což znamená větší úrok (je větší riziko) a případně i růst kriminality.

287942

19.04.2013 13:09

Totalita

RE: Se článkem lze jen souhlasit

Karel M 212.?.?.?

Myslím, že často je to jen vzpomínkový optimismus - taková obrana lidské psychiky. Ale neyblo to za kominustů asi nic moc:

http://www.mises.cz/clanky/recenze-myty-o-socialis...

http://www.mises.cz/clanky/u-rudeho-snedeneho-kram...

http://www.mises.cz/clanky/u-rudeho-snedeneho-kram...

Volby roku 1946 (ne 1947) dopadly takto:
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3.... A to při zákazu jiných stran než uvedených.

288403

23.04.2013 08:57

Hitler vyhrál válku

Co vadí nacionálnímu socialistovi panu Vítovi?

Karel M 212.?.?.?

Nechápu pane Víte, co zrovna Vám vadí na nacionálním socialismu, vždyť sám hlásáte dost podobné názory. [překvapení]

288696

23.04.2013 09:08

Kanada

RE: Kanada

Karel M 212.?.?.?

Rozvojových zemí je spousta, ba většina, to není asi třeba uvádět, akorát v některých jsou ty příjmy ještě méně než ta čtvrtina.

288697

23.04.2013 09:13

Kanada

Pobyt v cizině

Karel M 212.?.?.?

Od té doby, co jsem strávil skoro půl rok v Británii si nemyslím, že u nás je to až tak špatné, a že je u nás až tak velký bordel. Delší pobyt v cizině alespoň jednou v životě lze doporučit.

288698

25.04.2013 16:48

Křišťálová noc ve Venezuele

Pravice nebo levice?

Karel M 212.?.?.?

Název článku odkazuje na nacionální socialismus a při tom se mluví pak o pravici. Ale v jakém smyslu? Nacionalistickém? Nebo jiném. O nacionálním socialismu nemá jasno ani wikipedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialismus#Historick...

288802

25.04.2013 16:53

Křišťálová noc ve Venezuele

RE: Pravice nebo levice?

Karel M 212.?.?.?

Asi je tedy Capriles nacionální socialista, ale proč chce pak zlepšovat vztahy s Izraelem?

288803

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
22,00 Kč
Euro
26,28 Kč
Libra
29,34 Kč
Kanadský dolar
16,94 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,28 Kč
100 japonských jenů
21,07 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,87 Kč
100 maď. forintů
7,32 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,80 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 197,33 Kč
1 unce stříbra
495,89 Kč
Bitcoin
422 457,45 Kč

Poslední aktualizace: 30.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 56 932 425