Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Barney

Nalezeno 41 příspěveků, 10 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

27.05.2011 01:20

Žádní důchodci - žádný důchod: nebo obráceně?

Jak to, že na západě je mládež levicová a u nás pravicová

Barney 80.?.?.?

Pasivita dnešní mládeže je opravdu zarážející. Španělé okupují náměstí, sepisují výzvy a naše mládež na všechno hází bobek, kouří marihuanu a snad stále věří ve světlé zítřky krachujícího kapitalismu. Přitom na reformy současné vlády neumětelů a diletantů doplatí nejvíce:
-do důchodu půjdou nejspíše po 70. roce, přičemž se ho pravděpodobně každý pátý nedožije, a pokud jim krachne penzijní fond (jako, že je to v horizontu více než 50 let pravděpodobné), pak budou odkázáni jen na minimální státní penzi, pokud vůbec nějaká bude.
-zdravotnictví bude postupem času privatizováno a zpoplatněno. Za operace se budou platit desetitisíce, možná statisíce. Pokud se někomu něco stane a nebude patřit mezi bohaté (většina se samozřejmě zařadí do průměru), může ho to ohrozit existenčně.
-zavede se školné. Mladý člověk nastoupí na životní dráhu s dluhem a na bydlení si pravěpodobně bude muset vzít hypotéku. Čeká ho dluhové otroctví, ve kterém se bude modlit, aby neonemocněl nebo nepřišel o zaměstnání.

Prostě současná vláda dělá vše proti současné mladé generaci. ale mezi nimi je stále in být pravicoví, i když je to proti jejich zájmům.

244816

26.08.2011 13:26

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

Dokument: Z projevu Václava Havla v prosinci 1989

Barney 82.?.?.?

"Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte.

Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, pak bych se chtěl věnovat práci dramatika.

Pro mě není rozhodující s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem.

Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují.
Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají.

Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme.

Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme."

http://www.ireporter.cz/2009/04/27/dokument-z-projevu-vaclava-havla-v-prosinci-1989/

K tomu jen dodám: SPLNĚNO

251919

20.10.2011 01:42

Zločiny neoliberalismu

Neoliberalismus nefunguje

Barney 82.?.?.?

Kamkoliv vstoupil, tam způsobil jenom rozvrat hospodářství (Irsko, Lotyšsko, VB) a nakonec poškodil i zemi svého vzniku USA. Tím, jak se vrací k základům kapitalismu, odkrývá i jeho hlavní sebedestrukční mechanismus - rozpor mezi maximalizací zisku a z ní plynoucí nedostatečné poptávky. Aby podnik uspěl musí mít co nejnižší náklady, tedy a i nejnižší mzdy. Ovšem zaměstnanci vystupují i nadruhé staně jako spotřebitelé. Pokud nejsou dostatečně ohodnoceni, nedokáží skoupit všechno vyrobené zboží a dochází ke krizím. Už to došlo i Roubinimu:

Ekonom Roubini: Kapitalismus může zničit sám sebe, držte hotovost

V tuto chvíli se v bodě "sebedestrukce kapitalismu" ještě nenacházíme, je ale možné, že procházíme stejným vývojem jako při Velké depresi, varuje ekonom Nouriel Roubini. Růst podle něj kvůli současné snaze o oddlužení nepřijde, pokud se všichni budou snažit šetřit, ekonomika spadne do recese. Další možnost představuje vysoká inflace, která by ale napáchala velké "vedlejší škody".

„Marx měl pravdu, kapitalismus může v určitém bodě zničit sám sebe, protože nemůžete donekonečna přesouvat příjmy od práce ke kapitálu, bez toho, aby v ekonomice nevznikla nadbytečná kapacita a nedostatečná poptávka. Mysleli jsme si, že trhy fungují, ale není to tak.“

http://byznys.ihned.cz/analyzy-a-komentare/c1-52582400-ekonom-roubini-kapitalismus-muze-znicit-sam-sebe-drzte-hotovost

V Česku je tento rozpor ještě více zřejmý. Podle parity kupní síly dosahujeme 70 procent německého HDP. Německá průměrná mzda je asi 3500 EUR. Pokud by byl podíl práce na dělení HDP u nás stejný jako v Německu, měla by být u nás průměrná mzda ve výši 2400 EUR a nebo by EURO mělo být asi za 12 Kč. Produktivitu na to máme (je to jen o vyjednávací síle). Pak by bylo víc peněz na zdravotnictví, důchody, drobné podnikatele, služby a další. Takto se utápíme v bludném kruhu - nízké mzdy - nízké tržby - propouštění - ještě nižší tržby.

Výsledkem neoliberalismu nejen u nás ale i ve světe bude úzká vrstva superbohatých a stále hlouběji se potápějící zbytek populace. Ale snad je to tak dobře. Tím dříve vyjde najevo neudržitelnost neoliberálního modelu.

255577

04.11.2011 18:30

Světová měna a světové dluhy

Kapitalismus bez dluhů a válek směřuje k depresi

Barney 82.?.?.?

Ani po najetí na vyrovnané rozpočty a zrušení sociálních dávek nenastene kapitalistický ráj, jak o tom sní někteří echt pravičáci. Lidé sice budou přemotivování, ale kvůli nízkým mzdám (jako důsledek maximalizace zisku) nebudou schopni vykoupit všechno vyrobené zboží a nastane krize z nadvýroby jak o ní psal Marx a teď na tu samou věc přišel i Roubini. Důležitá je ROVNOVÁHA v rozdělování produktu (HDP) mezi práci a kapitál. Kapitalistický systém upřednostňuje v rozdělování kapitál, čímž si sám pod sebou podřezává větev.

Ekonom Roubini: Kapitalismus může zničit sám sebe, držte hotovost

„Marx měl pravdu, kapitalismus může v určitém bodě zničit sám sebe, protože nemůžete donekonečna přesouvat příjmy od práce ke kapitálu, bez toho, aby v ekonomice nevznikla nadbytečná kapacita a nedostatečná poptávka. Mysleli jsme si, že trhy fungují, ale není to tak.“

Proto je tak důležité progresivní zdanění, které tuto škodlivou tendenci kapitalismu překonává. Vrací peníze zpět do cyklu výroba a spotřeba. Konečně je to vidět na prosperitě "zlých" sociálních (někdo říká socialistických) států jako je Dánsko nebo Švédsko (i v současné krizové době má přebytkový rozpočet, je na předních příčkách v konkurenceschopnosti a spokojenosti obyvatel s režimem) v kontrastu s krachujícími neoliberálními vzory naší pravice jako je VB, USA, Lotyško atd.

http://www.cs.cz/banka/nav/o-nas/vyvoj-statnich-ro...

Sociálně tržní systém skandinávského typu je asi to nejlepší co ve světě existuje. My jsem se bohužel vydali cestou prohledávání slepých uliček, nejprve socialismu Sovětského typu a nyní, když se kyvadlo dostalo na druhou stranu, toho nejkapitalističtějšího kapitalismu.

Výsledkem bude:
1.úzká vrstva superbohatých
2 široká vrstva námezdních otroků s minimální zdravotní péči a bídným důchodem (pokud vůbec)
3 široká vrstva nezaměstnaných a bezdomovců bez perpsektivy
4 faktická kolonie SRN

Můžu jenom říct, že takto jsem si to v roce 1989 nepředstavoval.

256570

10.11.2011 16:07

Západní demokracie: Fraška a podvod

Bez "zlé" EU se staneme kolonií Německa

Barney 82.?.?.?

Kdy už si toto euroskeptici uvědomí? Kolonií Německa už vlastně dávno jsme, ale díky "zlé" EU musí Německo dodržovat alespoň nějaká pravidla.

Malí psík za plotem (Česko) štěkající na všechny kolem je iluze.

256885

18.11.2011 01:06

Sametové rozkradení republiky

Ideály revoluce a Václav Klaus jako jejich zloděj

Barney 82.?.?.?

Je dobré si připomenout ideály listopadové revoluce (VLSR - Velká listopadová sametová revoluce), která byla následně Václavem Klausem ukradena a navedena na cestu mafiánského kapitalismu. Pokud mám mluvit za sebe, tak jsem si představoval sociálně tržní kapitalismus německého nebo rakouského typu, v žádném případě ne surový a bezohledný (v našich podmínkách navíc zlodějský, mafiánský) kapitalismus 19. století se svým sociálním darwinismem.

Dokument: Z projevu Václava Havla v prosinci 1989

začátek citace

Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte.

Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, pak bych se chtěl věnovat práci dramatika.

Pro mě není rozhodující s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem.

Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují.
Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají.

Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme.

Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme.

konec citace


K tomu jen dodám: SPLNĚNO

257211

28.01.2012 01:17

Sýrie: Hledání nových variant ospravedlnění agrese

A Dolar bude zachráněn a ne že ne

Barney 82.?.?.?

Ať je to jak je to, Dolar musí být zachráněn jako světová rezervní měna, pro to my vládci z Volstrýtu uděláme vše.

Ať už z toho vypukne 3. sv. válka nebo ne, to je jedno.

261797

09.03.2012 12:44

Skončíme jako Řecko

Nebýt pravicových experimentů byl by náš rozpočet vyrovnaný

Barney 82.?.?.?

Topolánkova vláda k 1. 1. 2008 zavedla rovnou daň, která zvýhodnila vyšší příjmové skupiny občanů. Výpadek příjmů státního rozpočtu činil 20 mld. Dále byla snížena daň z příjmu právnických osob z 24% na 21%, což snížilo příjmy státního rozpočtu o dalších 24 mld. Rovněž byl zaveden strop odvodů zdravotního a sociálního pojištění, což stálo veřejné rozpočty asi 17 mld. Celkem tak byly sníženy příjmy ve výši 61 mld.

K 1. 1. 2009 došlo ke snížení daně z příjmu právnických osob z 21% na 20%, výpadek příjmů 8 mld. Byl schválen návrh na snížení sociálního pojištění – zaměstnancům z 8% na 6,5%, snížení příjmů 27 mld. a zaměstnavatelům z 26% na 25%, což způsobilo snížení příjmů 18 mld. Navíc od 1. 7. 2009 byly zvýšeny slevy na sociálním pojištění a tím došlo k úbytku příjmů ve výši 18 mld. Celkem za rok 2009 došlo opět ke snížení příjmů veřejných rozpočtů asi o 60 mld. korun.

Přibližně těchto 61+60 = 121 mld. příjmů nyní každoročně chybí

264947

10.03.2012 02:06

Hříchy Tomáše Halíka a boj o češství

Tomáš Halík je pro mě (chtěl jsem napsat absolutní) morální autorita

Barney 82.?.?.?

Ale co získáme vystoupením z EU. Už dnes je možná 50% českého HDP tvořeno v německých montovnách (žiji v kraji, kde je jedna německá montovna vedle druhé, bez nich by tu byla tak 50% nezaměstnanost). Díky EU musí Německo dodržovat alespoň nějaká pravidla. Co se stane, když EU zmizí? Pak se staneme faktickou kolonií Německa, bez možnosti ovlivňovat cokoliv. Nebo si snad myslíte, že po zničení (zpackané privatizaci a likvidaci) českého průmyslu jsme středoevropským ekonomickým tygrem, který do 4 let předežene Německo? U jišťuji Vás, že nikoliv. Jsme tygrem nanejvýš ve zlodějnách a tak to tady bude taky vypadat. S EU stojíme i padáme, když padne EU my padneme s ní, ať už budeme v EU nebo nikoliv.

Klausova politika izolacionismu je nesmírně hloupá a pokud bude naplněna, my všichni na ní nesmírně doplatíme, ale to si většina lidí uvědomí až po několika letech (pozdě).

264972

26.03.2012 13:27

Saudská Arábie a Čína se dávají dohromady, aby vybudovaly novou obří ropnou rafinerii

RE: Článek skvělý, ale nic nového pod sluncem

Barney 67.?.?.?

Letos poprvé po více jak 10ti letech klesla průměrná reálná mzda a důchody. Nebo-li ta síťovka, kterou nám pan "čistý" Nečas ukazoval před volbama, jak bude za jeho vlády plná, se začíná nějak vyprazdňovat.

Zde je časová řada (rok....reálný růst průměrné mzdy):
2001...103,9
2002...106,1
2003...105,7
2004...103,4
2005...103,0
2006...104,0
2007...104,3
2008...101,4
2009...102,3
2010...100,4
2011...100,3
2012...98,5
Mzdy, náklady práce - časové řady

Jak je vidět za socanů docházelo k neustálému růstu průměrné reálné mzdy. Poté co se k vládě dostali hoši, kteří upřednostňují ideologii (neoliberalismus) před realitou (ODS a Kalousek), se růst reálných mezd zpomaloval až nakonec v letošním roce dosáhl CensureBlock hodnot.

Za vlády pravice jde ekonomika vždy do (_._)

Jo a za "zlých" komunistů jsme byli schopni postavit Temelín vlastními silami. Dnes už toho schopni nejsme.

265892

29.03.2012 17:38

“Arogance těch, co vedou tuto zemi, dosáhla vrcholu,” říká novinářka Jana Lorencová

Celý ten marasmus má minimálně na úrovni korupce dvě jednoduchá řešení:

Barney 67.?.?.?

1. zakázat akcie na doručitele
2. majetková přiznání s následným zabavením majetku, u něhož se neprokáže ZÁKONNÝ způsob nabytí

Těchto opatření se ale od zlodějské ODS ani od dinosaura Kalouska (kdoví, kdo ho řídí) nedočkáme. Proč asi?

Skvělé srovnání konce komunistické éry se současným stavem je například zde.

266079

08.04.2012 00:26

Svůdci k vůdci a my

V Česku je odváděna pozornost od těchto problémů jiným směrem

Barney 67.?.?.?

Okopírováno z jiné diskuze:

"OČ TADY JDE:

Nahrávky Kočí odvádějí pozornost od Béma s Janouškem,
Bém s Janouškem odvádějí pozornost od Bárty,
Bárta odvádí pozornost od Rampuly,
Rampula odvádí pozornost od Dobeše,
Dobeš odvádí pozornost od Drábka,
Drábek odvádí pozornost od Kocourka (vysvětlil on už vlastně něco?),
Kocourek "odklání" pozornost od Vondry,
Vondra odvádí pozornost od kmotrů,
kmotři odvádějí pozornost od debilních reforem a
debilní reformy odvádějí pozornost od skutečnosti,
ŽE JSME VŠICHNI V ZADELI. "

Jinak ale nechápu, jak se může iniciativa D.O.S.T., vedená Klausovou ideologií, domáhat jakési národní cti poté, co zde klausova privatizace zlikvidovala tradiční český průmysl, tradiční české/rakousko-uherské učňovské školství (následky čehož poneseme v příštích 20ti letech, kdy bude obtížné sehnat dobrého řemeslníka) a vedla k celkovému morálnímu úpadku společnosti (je třeba zhasnout, utéct před právníky, neznám špinavé peníze, víc takových Kožených, ne obsah odposlechů je špatný, ale to, že unikly na veřejnost atd.).

266532

26.05.2012 13:48

Kalouskův závod ke dnu

Nebýt pravicových experimentů byl by náš rozpočet vyrovnaný

Barney 67.?.?.?

Topolánkova vláda k 1. 1. 2008 zavedla rovnou daň, která zvýhodnila vyšší příjmové skupiny občanů. Výpadek příjmů státního rozpočtu činil 20 mld. Dále byla snížena daň z příjmu právnických osob z 24% na 21%, což snížilo příjmy státního rozpočtu o dalších 24 mld. Rovněž byl zaveden strop odvodů zdravotního a sociálního pojištění, což stálo veřejné rozpočty asi 17 mld. Celkem tak byly sníženy příjmy ve výši 61 mld.

K 1. 1. 2009 došlo ke snížení daně z příjmu právnických osob z 21% na 20%, výpadek příjmů 8 mld. Byl schválen návrh na snížení sociálního pojištění – zaměstnancům z 8% na 6,5%, snížení příjmů 27 mld. a zaměstnavatelům z 26% na 25%, což způsobilo snížení příjmů 18 mld. Navíc od 1. 7. 2009 byly zvýšeny slevy na sociálním pojištění a tím došlo k úbytku příjmů ve výši 18 mld. Celkem za rok 2009 došlo opět ke snížení příjmů veřejných rozpočtů asi o 60 mld. korun.

Přibližně těchto 61+60 = 121 mld. příjmů nyní každoročně chybí. Kalousek se je snaží vynahradit zvýšením DPH, ale lidé buď nemají peníze nebo ty co mají si šetří. Takže růst příjmů z DPH se nekoná v takové výši jakou MF očekávalo.

269717

26.05.2012 19:40

Kalouskův závod ke dnu

Desítky miliard Kč, o které se zvýší státní dluh v důsledku neschopnosti vlády ODS a TOP 09 bojovat proti své korupci

Barney 67.?.?.?

EU nám pravděpodobnš stopne dotace na projekty, které jsme už zaplatili z vlastních zdrojů, ve výši minimálně několika desítek miliard Kč. Nepochybuji, že toto selhání svede "nejlepší ministr financí v galaxii" na Ratha a kraje vůbec, když oni přerozdělují maximálně 18% všech dotací a zbytek jde přes ústřední orgány, které "bojují" s EU už minimálně rok, tedy o 12 měsíců více než vůbec kauza Rath vyšla na světlo Boží.

Slabinger Nečas se opět v této kauze ukázal jako malé dítě.Vydírá EU, říká "když vy nám nedáte peníze, my uděláme deficit 6% a budete mít problém i vy". Čeští modroptákoví komunisté nechápou, že evropské peníze nelze rozkrást, jako peníze z českého státního rozpočtu. Oni nechápou, že krást se nesmí, když u nás je to beztrestné. Nechápou, že krádeže nejsou normální, když u nás to je normální.

269736

16.06.2012 13:46

Proč musel jít David Rath do basy

Dodám heslo, s kterým opruzoval Nečas na svých volebních bilboardech:

Barney 67.?.?.?

NEBUDU TRPĚT KORUPCI ANI VE VLÁDĚ ANI V ODS!

Tak uvidíme jestli se stejnou razancí budou vyšetřovat kauzy jako ProMoPro (domovní prohlídky už byly zakázány, proč asi), letadla Casy, IZIP (sněmovní vyšetřovací komise byla koalicí ODS a TOP 09 odmítnuta), Pandury (dvakrát předražené), Gripeny a další. Anebo policie koná jenom u opozičních politiků? V takovém případě navrhuji nové heslo - lhát, jak když Nečas na bilboardy tiskne?

270706

21.03.2013 02:25

Šílenost úsporných opatření

Nemusíme chodit do jižní Evropy stačí, když se podíváme, co s českou ekonomikou udělal šílený škrtací chemik Kalousek

Barney 69.?.?.?

Úspěchy pravicových vlád ODS a Kalouska:
-státní dluh se zvýšil od roku 2006 z 800 mld Kč na dnešních 1650 mld. Kč
-nezaměstnanost vystoupala na rekordní úroveň od roku 1992. Statistiky nezaměstnanosti se falšují, aby to tak netlouklo do očí. Mimo evidenci je odhadem 300 000 lidí a nezaměstnanost se nově počítá k celkové populaci 15-64 let včetně důchodců, studentů a matek na mateřské.
-ekonomika klesá navzdory rekordnímu čistému exportu a růstu hospodářství v okolních zemích
-loni poprvé po více jak 10ti letech klesla čistá průměrná reálná mzda. Řada zaměstnanců má sníženou reálnou mzdu už od roku 2009.
-klesají reálné důchody
-50 procent Čechů žije z ruky do huby. Slušné úspory dokáže vytvořit pouze 30 procent obyvatel
-Češi platí rekordní DPH na potraviny. Mnohem bohatší Němci mají na potraviny DPH 7 procent, my 15 procent.
-výběr daní klesá navzdory rostoucím sazbám
-průmyslová produkce v lednu meziročně klesla reálně o 4,1 %, v prosinci 2012 to bylo dokonce o 11,5 %
-stavební výroba v lednu poklesla o 9,3 %
-prodeje aut v únoru 2013 klesl o 22 procent
-tržby v prosinci 2012, kdy lidé nakupují dárky k vánocům, klesly o 5 procent
-a na závěr Češi jedí nekvalitní a předražené potraviny

Ještě další 4 roky šílených pravicových experimentů a otevřou se oči i slepým. Ale ani případná vláda ČSSD nedokáže zázraky, pouze zmírní pokles.

286792

21.03.2013 11:17

Šílenost úsporných opatření

Tyhle bludy o zastaralosti dělení na levici a pravici tu šíří právě zastánci pravice

Barney 69.?.?.?

Pouze pravice zavedla nesmyslnou rovnou daň, která existuje pouze v zemích bývalého východního bloku a která ochudila státní rozpočet o desítky miliard Kč. Pouze pravice vykryla výpadek z rovné daně zvýšenou DPH, která nejvíce dopadá na ty nejchudší. Pouze pravice privatizuje důchodvé zabezpečení ve prospěch soukromých subjektů a v neprospěch občanů. Pouze pravice se snaží destruovat zákoník práce. Pouze pravice se snaží privatizovat zdravotní péči, což by vedlo k zdravotnictví a la USA, kde 50. milionů není vůbec pojištěno a běžní američané mají hrůzu z návštěvy pohotovosti, protože ta je stojí minimálně 1000 USD i když jsou pojištěni. Pouze pravice se snaží všemožně destruovat základní funkce státu, aby pak řekla, že stát je špatný.

Z hlediska krádeží tu moc velký rozdíl není, jenom v řádech, jak říká Babiš: "ODS přidala ke krádežím tři nuly". Ale z hlediska dopadu na obyčejné občany a následně i menší podnikatele, je rozdíl zásadní.
Bohatý levičák je rozmar, chudý pravičák je hlupák.

286809

21.03.2013 11:34

Šílenost úsporných opatření

RE: Šílené to skutečně je, ale jinak

Barney 82.?.?.?

Hned vaše první věta obsahuje manipulaci par excellence "všichni přece víme", "Stát je vždy nejhorší možný hospodář!". O skvělém soukromém hospodáři Veolii se mohou přesvědčit všichni obyvatelé větších měst na svých účtech za vodu. Nejúspěšnější zemí je zatím Čína, která kombinuje strategické dlouhodobé plánování s vysokým podílem státních firem s tržní ekonomikou. Jako hospodářsky nejstabilnější a nejúspěšnější se ukázaly skandinávské "socialistické" země, které mají vysokou složenou daňovou kvótu, ale, světe div se, hospodářství tam prosperuje, lidé jsou s režimem nejspokojenější na světě. "Nejsvobodnější" země na světě se svoboným trhem USA přežívá jenom díky tisku USD.

"Důvod pro nesplatitelné (sic!) zadlužení států je, že expandují do všech oblastí života jako v SSSR". Důvodem zadlužení státu je trvalé snižování daní těm nejbohatším. Bylo to zde a jinde dikutováno mnohokrát. Reálné mzdy pracujících v USA stagnují už desítky let, ale příjmy nejbohatších rostou do závratných výšek. Co se týče vztahu k dluhu, nic jej nevysvětlí lépe než slavná Reaganova věta "Dluh už je tak velký, že se o sebe postará sám.". Pravicoví politici rádi mluví o snižování dluhu, ale reálně provádí kroky, které jej zvyšují.

286815

17.06.2013 11:45

Veolia - výměny vodoměrů

Pro úplnost vložím ještě starý známý záznam F. R. Čecha o tunelech ve společnosti z roku 1997

Barney 69.?.?.?

František Ringo Čech o korupci a tunelech ve společnosti, 1997

A ještě dodám , že prodat si vlastní vodu může jenom idiot a Češi se v privatizační euforii pravě v kauze vodovodů a jiných průmyslových odvětví ukázali jako dokonalí idioti.

291639

15.07.2013 09:26

Řecký dluh zůstává stejný navzdory opatřením

Český státní dluh navzdory velkohubým prohlášením rozpočtově odpovědného Kalouska také utěšeně narůstá

Barney 69.?.?.?

Kalousek se rád v médiích chlubí, jak snižuje schodky státního rozpočtu. Jaká je tedy pravda z hlediska absolutních přírůstků státního dluhu, které vyloučí účetní triky?

Roční přírůstky státního dluhu v mld. Kč za Kalouskovy éry:
2007 89,8
2008 107,5
2009 178,4
2010 165,9
2011 155,3
2012 168,2

zdroj:
Vývoj státního dluhu podle oficiální statistiky MF
Původní tabulka, která zmizela v rámci přeměny webu MF, byla až do ruku 2012

Nu a protože se často argumentuje celosvětovou krizí, tak sem dám ještě přebytky zahraničního obchodu dokládající, že vliv zahraničí byl vysoce kladný a držel (zatím) českou ekonomiku nad vodou, jinak bychom už dávno (kvůli škrtové politice) byli v ekonomické depresi.

Přebytek vývozu nad dovozem v mil Kč:
2007 87 915
2008 67 246
2009 149 587
2010 121 241
2011 191 128
2012 307 042

zdroj:
Zahraniční obchod ČR 1989-2012

Pod Kalouskovým vedením KLESÁME NA DLUH a ani vynikající výsledky zahraničního obchodu nedokážou vyrovnat pokles spotřeby domácností, vlády a soukromých investic.

Ještě jedno čtvrtletí a česká ekonomika splní definici ekonomické deprese. Dluh za vlády ODS a Kalouska stoupl o 1000 mld. Kč. Podíl dluhu na HDP vzrostl za vlády ODS a Kalouska z 30% na téměř 50%. To jsou výsledky pravicového NEOLIBERÁLNÍHO experimentu.

293334

21.07.2013 09:27

Minimální mzda nebo almužna

RE: Autore Víte, váš článek není ani k smíchu. Ukažte nám tedy, jak se to dělá a založte si firmu a vyplácejte lidem pěk

Barney 66.?.?.?

Zajímavé, že v Německu ani v jiných zemích žádné minimální mzdy nemají.

Minimální mzda v Německu a Rakousku funguje na bázi kolektivních smluv dohodnutých mezi zaměstnavateli a zástupci odborových organizací v jednotlivých odvětvích hospodářství a pohybuje se kolem 1 300 EUR hrubého. V obou zemích se vedou dlouholeté diskuze o zavedení plošné minimální mzdy.

Stále přemýšlím, jak to ti němečtí podnikatelé dělají, že vyplácí 3krát až 4krát vyšší mzdy než naši a přitom nekrachují a nestěžují si jaké horentní mzdy musí "sockám" platit. Například takový Deichman-obuv má stejné ceny obuvi zde i v Německu a přestože německým prodavačkám musí platit několikanásobné mzdy, jeho prodejny v Německu prosperují. Buď jsou němečtí podnikatelé geniové nebo naši lepmli.

293642

24.07.2013 08:29

České zdravotnictví

Pro soukromá zdravotní zařízení jste jistě vážený klient, pokud máte v kapse dost peněz

Barney 82.?.?.?

Ne tak ovšem pro soukromé pojišťovny. Ty, jako každý soukromý subjekt, chtějí maximalizovat zisk a toho nejlépe dosáhnou, když výdaje na péči zkrátí co možná nejvíce, ideálně na nulu.

Čím méně za vás soukromá pojišťovna zaplatí (méně péče), tím větší má zisk

A vo tom to je.

293811

16.08.2013 10:07

Bezpečný email v čase po Snowdenovi? Zapomeňte

Dotaz

Barney 66.?.?.?

Proč prostě citlivý obsah neposílat jako zašifrovaný soubor jako přílohu emailu. Vždyť přece existují šifrovací algoritmy, které jsou velmi obtížně prolomitelné.

294464

14.10.2013 07:35

Právo nevolit

Bohatý levičák je rozmar, chudý pravičák je blbec.

Barney 213.?.?.?

Mezi mládeží a lidmi ze střední třídy (existuje vůbec?) je IN být na pravo a nenávidět takzvané "socialisty". Ale až po nich v nemocnici, díky pravicovým reformám, budou chtít na nutnou operaci 200 000 Kč, až, díky pravicovým reformám, nebudou mít nárok na důchod, pak snad pochopí.

297796

14.10.2013 07:45

Právo nevolit

Ještě jeden příspěvek, kterým rád záměrně provokuji na jiných diskuzích.

Barney 213.?.?.?

Jen chci rozproudit debatu i o kladných stránkách minulého režimu.

Zlatej socialismus:
-žádní bezdomovci
-žádní nezaměstnaní
-žádní exekutoři
-školství (mnohem kvalitnější než dnes) a zdravotnictví skutečně zdarma
-odchod do důchodu: ženy 55 let, muži 60 let, náhradový poměr asi 60 procent
-v mnoha podnicích existovala takzvaná obrácená hierarchie, kdy střední management (mistři) museli poslouchat dělníky
-na stavbu rodinných domů se dávaly nenávratné půjčky = peníze zadarmo

V roce 1989 mi bylo 15 let a kromě nesmírně otravných keců soudruhů na různých povinných demonstracích si nepamatuji, že bych já nebo někdo jiný trpěl. Ano, někdy bylo obtížné sehnat např stavební materiál, banány, vložky. Ale na druhou stranu jste si ušetřily výše zmíněné stresy.

297797

18.10.2013 07:44

Máme krátkou paměť

Kalousek o sobě šíří pověst, že nás zachránil před Řeckem nebo, že alespoň snížil tempo zadlužování. Jaká je skutečnost?

Barney 213.?.?.?

Roční přírůstky státního dluhu v mld. Kč za Kalouskovy éry:
2007 89,8
2008 107,5
2009 178,4
2010 165,9
2011 155,3
2012 168,2

zdroj:
Oficiální web Ministerstva financí ČR

Kalousek a ODS škrtili českou ekonomiku. Chápal bych toto škrcení pokud by vedlo alespoň ke zpomalení nebo dokonce snížení dluhu. To se ale nedělo. Veškeré utrpení za vlády Kalouska a pravice vyšlo v niveč. Hospodářství klesalo a dluh rostl minimálně dvojnásob oproti nejhorším (zhlediska růstu dluhu) letem vlády SocDem.

S Kalouskem a pravicí jsme klesali/klesámu na dluh.

298076

19.10.2013 07:59

Pravice, či levice aneb Čeho se bojíte nejvíce?

Češi jsou rozpolceni

Barney 213.?.?.?

Podle průzkumů asi 2/3 Čechů zastávají levicové názory. Cituji:"Například 71 procent lidí si myslí, že stát má zaručit, aby práci dostal každý, kdo chce pracovat. Názor, že si má každý práci obstarat sám, zastává 12 procent obyvatel. Podle 67 procent respondentů by se stát měl postarat o sociální zabezpečení občanů, jen 11 procent soudí, že by se o ně měli lidé postarat sami.". Když odečtu 50 procent, kteří volí levici, pak zbývá asi 25 procent Čechů, kteří ač zastávají levicové hodnoty, tak volí pravici. Ani 24 let po sametu si neuvědomili, na jaké straně stojí a volby berou spíš jakou soutěž krásy. Svůj vliv mají jistě pravicující pražká média včetně ČRo a ČT, což je smutné.

Z hlediska hodnot si už Češi vybrali. Z hlediska volených stran stále tápou.

298138

27.10.2013 10:17

Teď, když máme, co jsme chtěli...

No a dnes je to snad jiné???

Barney 213.?.?.?

Od roku 2008 klesáme = vzdalujeme se životní úrovní vyspělých sociálně-tržních zemí jako Německo a Rakousko a doposud zaostávající země Polsko a Slovensko nás mohutně dotahují.

HDP na hlavu, parita kupní síly (konstantní hodnota mezinárodního dolaru v roce 2005)

Češi si vybrali pravicovou chudobu. V důchodovém věku nebudou mít nárok na důchod a za operace se bude platit 50 000 až 200 000 Kč. K tomu exekuce, lichva, rozprodej všeho do zahraničí.

Bohatý levičák je rozmar, chudý pravičák je idiot.

298690

02.11.2013 10:08

Epigenetici: Člověk může změnit svoji DNA

Brčál menší

Barney 213.?.?.?

Celkem nedávno jsem objevil velmi zajímavou bylinku - brčál menší. Jeho velmi účinné alkaloidy:
1. Snižují krevní tlak. Efekt je srovnatelný s prášky na předpis.
Účinek sprostředkován alkaloidem Vinpocetine a Reserpine viz:http://en.wikipedia.org/wiki/PDE1
2. Zabraňují bunečnému dělení, čímž pomáhají bojovat proti rakovině. viz:http://en.wikipedia.org/wiki/Vinca_alkaloid
3 Léčí zbláznění (alkaloid reserpine) tím že blokují transportér VMAT, který dopravuje serotonin, dopamin a noradrenalin. Když se tyto nemohou dostat na druhopu stranu dojde k jejich rozkladu MAO enzymy. V mozku nastane klid, trvající několik týdnů, než se VMAT obnoví.

299095

03.11.2013 17:08

Epigenetici: Člověk může změnit svoji DNA

RE: Brčál menší

Barney 213.?.?.?

Mě roste přímo pod okny. Podíval bych se do veřejných parků a zahrad. Pravděpodobně bude vysazovaný i na hřbitovech, zde je ovšem menší morální problém.

Já ho používám na snížení krevního tlaku. Nejúčinnější je přímo vyžvejkat jeden nebo dva čerstvé lístky a spolknout. Účinek se dostaví asi za hodinu a je citelný. Krevní tlak klesne a zároveň se zlepší prokrvení mozku. Alkaloid reserpine zablokuje serotonin, dopamin a noradrenalin, takže dojde i k mírnému zklidnění.

Vedlejším účinkem nadměrného užívání Brčálu (Vinca minor) je snížení počtu bílých krvinek, což souvisí s jeho schopností brzdit buněčné dělení. Proto pokud nemáte tu nemoc, užívejte brčál spíše jen občas.

Více o Brčálu J. A. Zentrich

299131

04.04.2014 08:39

Brusel chce umožnit spekulativní rozkradení penzí

Stále opakuji

Barney 46.?.?.?

Důchodové fondy jsou vždy a všude na světě jako první znárodňovány (vykradeny), kdykoliv se státní finance dostanou do potíží. Nezáleží, zda je v tu dobu u moci zrovna levicová nebo pravicová vláda. Prostě stát (v tomto případě banksteři) potřebuje nutně peníze a nikdy jinde takový balík neleží.

Zdá se, že to Češi při odmítnutí II. penzijního pilíře začínají chápat.

307878

05.09.2014 17:21

Porošenko v hrsti Washingtonu již od r. 2006

Rusko zakázalo dovoz ukrajinských (Porošenkových) cukrovinek

Barney 82.?.?.?

http://www.denik.cz/ekonomika/rusko-zakazalo-dovoz-ukrajinskych-cukrovinek-20140905.html

O kolik miliard USD tímto krokem oligarcha Porošenko přijde? A o kolik miliard USD přijdou další lokální UKR-oligarchové, až nebudou moci vyvážet ocel a zbrojní komponenty do Ruska. Pak se teprve začnou lámat ledy a ukáže se kdo vlastně kam chce a kdo je ochoten pustit i nějaký ten peníz. Na mrznoucí obyčejné Ukrajince v podstatě každý kašle.

316806

07.09.2014 09:26

Ukrajina ve válce USA proti Evropské unii

Fuck the USA

Barney 82.?.?.?

Jedinou nadějí pro svět a v tomto případě pro Rusko a Čínu (Po podrobení se Ruska je na řadě Čína. Představitelé ÚV KSČ (Číny) to jistě chápou) je co nejrychlejší shození USD z pozice světové rezervní měny. Trošku jednodušší češtinou lze říci:

není Dolar = není důvod k válkám


Na internationalizaci Juanu se již pilně pracuje. Například se zakládají clearingová centra po Evropě, jako předpoklad existence juanových účtů v evropských bankách. BRICS zakládá vlastní alternativy k MMF a SB. Čína, Rusko, Brazílie uzavírají dohody se stále více zeměmi o platbách ve vlastních měnách bez USD.

Chce to ale čas. Ani dolarový systém nevznikl ze dne na den. Lze jen Vladimíru Vladimíroviči a čínskému ÚV KSČ popřát, aby se jim jejich záměr podařilo realizovat dříve, než majitelé FEDu vyvolají další válku.

Ještě tak maximálně 3 roky a čínské HDP bude větší než americké. Ve Washingtonu z toho mají stažené pozadí.

316886

16.09.2014 08:55

Účelem sankcí je rozbít vztahy mezi Evropou a Ruskem

Zápoadní presstitutky:

Barney 82.?.?.?

Vložený obrázek

317518

09.06.2019 01:01

Majdan roku z Václaváku

Prognóza ekonomického vývoje po úspěšném Majdanu z Václaváku

Barney 46.?.?.?

Zajímám se především o ekonomiku/ekonomii, proto sem dám prognózu vývoje ekonomiky po vítězství soudruhů z ODS/TOP09/STAN. Soudruzi v prvním roce po svém tak vymodleném a Sorošem zaplaceném vítězství ve volbách, vedeni svou ideologií, především razantně sníží daně. Načež se jim rozpadne příjmová stránka rozpočtu. Sekera státního rozpočtu v prvním roce jejich vlády bude ve výši asi 150-200 miliard Kč. Po zděšení, kam se to ženou, začnou druhý rok razantně škrtat. Omezí investice, takže stavebnictví půjde opět do deprese, omezí a dokonce sníží platy a důchody, takže obchodníkům klesnou tržby (k čemu jim pak budou nulové daně). Deficit se přelije i do zdravotnictví. Obchod bude stát, proč by pak měla prosperovat výroba? Výroba se omezí a naroste počet nezaměstnaných. To vše povede k dalšímu omezení příjmů státního rozpočtu a k dalším škrtům. Škrty ještě více prohloubí depresi a následně i deficit státního rozpočtu. Pokud v té době bude v krizi i zahraničí, bude se celý proces ještě více násobit.
Ano je to jednoduchá úvaha, ale takové už věci obvykle bývají. Viděli jsme to za Kalouska, který málem udusil českou ekonomiku, kdy okolí rostlo, a uvidíme to znovu. Pražská kavárna a její voliči jsou nepoučitelní. Dokud nezažijí opravdovou ekonomickou depresi na vlastní kůži, nepochopí. Bohužel přitom budou trpět i lidé mimo Prahu.

371983

22.06.2019 01:14

Demonstrace proti Babišovi

Může jít také o privatizaci zdravotnictví a důchodů

Barney 46.?.?.?

O peníze jde vždy až v prvé řadě. ODS stále mrzí, že musela po prohraných krajských a senátních volbách odpískat Julínkovu privatizaci zdravotnictví, zdravotní daně, tedy nějakých 300 mld. Kč ročně. TOP 09 zase mrzí, že ji Babiš spolu se Sobotkou odpískal důchodovou reformu, tedy nějakých 500 mld. Kč jdoucích ročně na důchody, které by jinak mohly jít do akciového kasina. Umíte si asi představit ten vztek vlivných skupin, když o výše uvedené sumy přišly. Babiš se privatizovat zdravotnictví nechystá. Nechystá se ani privatizovat důchody, naopak je zvyšuje, čímž penize přesouvá k důchodcům a obírá případné penzijní fondy. Odstraněním Babiše by se cesty k privatizaci otevřely.

Možná, že jde i o dostavbu Temelína, kvůli které padla Nečasova vláda. Skutečnou příčinu bysme se dozvěděli až po případném vítězství Majdanu roku z Václaváku, ale to si snad zde nikdo nepřeje.

372162

25.06.2019 01:36

Demonstrace na pozadí celoevropského boje

Nenávist k Babišovi poroste, novou vládu pak sestaví demagogblok

Barney 46.?.?.?

Manipulátorům z Milionu chvilek nenávisti a z médií se podařilo lidi přesvědčit, aby všechny své frustrace směřovali k jediné osobě, k Babišovi. Tím ale nahrávají stranám, které v nich v minulosti ony frustrace z politického vývoje vyvolaly - ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL. Manipulátoři odmítají založit vlastní stranu, neboť by se ukázalo, že kromě programu antibabiš, nic jiného nabídnout nemůžou. A tak nenávist roste a roste. Podle mě to Babiš nemůže ustát. Nakonec rezignuje. Výše uvedené strany spolu s (neschopnými a zmatenými) Piráty založí novou vládu. Pod tíhou "úspěchů" této vlády nadšení postupně vyprchá a nastoupí nová frustrace a nová manipulace. Nakoho pak budou manipulátoři směrovat nenávist, nedokážu dohlédnout. Máme se na co těšit.

372214

08.07.2019 01:36

Boj o podobu naší ekonomiky v 90. letech min. století a jeho následky

Za prodej majetku státu dluh

Barney 46.?.?.?

Začátkem 90. let stát vlastnil v podstatě všechno. Postupně skoro všecho prodal. Logicky náš stát by měl být nyní ohromně bohatý, když všechno prodal. Jaká je ale realita? Má stát na účtech haldy peněz? Ne. Má DLUH asi 1600 mld. Kč. Tedy za prodej všeho, dostal DLUH 1600 mld. Kč. To je podobné, jako byste vlastnili dům. Prodali ho. A místo peněz na účtu byste dostali dluh nějakých 5 milionů korum. Takto prosím hospodařili tehdejší politici/ekonomové.[bliji] To je výkon hodný na nějakou anticenu.

Strany a politici, kteří takto "úspěšně hospodařili" se nyní po zádech Milionu chvilek nenávisti snaží dostat opět k moci. Ještě je co privatizovat (rozuměj vykrást) - zdravotnictví a důchody.

372394

27.11.2019 20:19

Pokrok za třicet let

Kapitalismus leží na JIPce

Barney 46.?.?.?

Při adoraci současného ekonomického systému se stále zapomíná, že v roce 2009 utrpěl infarkt a mrtvici a dnes leží na jednotce intenzivní péče a je při životě udržován transfuzemi nové krve a kapačkami v podobě kvantitativního uvolňování (tiskem peněz) a zápornými úroky (z kterých mají radost střadatelé a penzisti na celém světě). Vůbec nikdo není schopen říci, co ony transfuze a kapačky udělají s ekonomikou v budoucnu a jak se budou léčit budoucí krize, když se již dnes vystřílí všechny náboje.

374941

19.08.2020 00:14

Vědí Bělorusové, co jim hrozí?

My to víme, Bělorusové očekávají zázrak ze západu, který nepřijde

Barney 46.?.?.?

Ekonomický vývoj Běloruska bratříčkujícího se s Ruskem pod vládou Lukašenka byl poměrně pozitivní a to až do roku 2014. Nevím, co se v tom roce stalo. Asi zafungovaly protiruské sankce. HDP v PPP na hlavu v konstantních dolarech stoupl v Bělorusku z 8000 USD v roce 1990 na 18000 USD v roce 2014. Naopak Ukrajině nepomohlo nic. Ani proruská orientace před Majdanem ani zpřetrhání vazeb s Ruskem a orientace na hodný Západ po Majdanu. HDP v PPP na hlavu v konstantních dolarech klesl na Ukrajině z 10000 USD v roce 1990 na 8000 USD v roce 2017 (další roky raději neuvádí). Zdroj dat je Světová banka. Ekonomickou úroveň Běloruska a Ukrajiny lze sledovat i z televizních záběrů. Bělorusko upravené a čisté, cesty udržované. Na Ukrajině špinavé paneláky a vymleté díry na silnicích.

https://www.google.cz/publicdata/explore?ds=d5bncp...

Ale nepochybujme, že až do Běloruska vtrhne neviditelná pracka trhu hodného západu, která nejdříve zprivatizuje a pak zavře většinu továren, tak za pár let to i v Bělorusku bude vypadat tak jak dnes na Ukrajině. A to se vyplatí.

381311

14.09.2020 01:34

Po nás potopa

Dávám Americe ještě několik desetiletí

Barney 46.?.?.?

Řeči o tom, že USA jsou ve vážných problémech a už už jim hrozí krach, slýchávám od doby, co jsem začal brát rozum, a to už je poměrně dávno. Mezitím se rozpadl východní blok a USD je stále neochvějně na pozici světové měny. Římská říše procházela vážnými krizemi několik staletí před svým definitivním zánikem. Když se nakonec rozpadla, nikomu to ani moc nevadilo. Dnes běží čas mnohem rychleji. Doufejme tedy, že US impérium má před sebou už jen pár desetiletí. Hodně bude záležet na Číně, které zatím současný stav vyhovuje. Až doroste ekonomicky, vojensky, technologicky, tak jednoduše shodí USD z pozice světové měny a tím uštědří Impériu ránu přímo do srdce. Ale moc bych se neradoval. I my jsme součástí západu. A až světu bude vládnout čínský Juan, podstatně se zdraží všechny "hračky", které teď levně z Číny dovážíme.

Čína nemusí nikam spěchat. Impérium slábne každým rokem. Jenom deficit federální vlády v letošním fiskálním roce bude přes, těžko uvěřitelných a představitelných, 3 000 miliard USD. V současné koronakrizi je to také poprvé, kdy neroste cena "posledního bezpečného přístavu" - USD ale cena "poslední jistoty" - zlata.

381968

Káva pro Zvědavce

53

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 118 čtenářů částkou 18 511 korun, což je 53 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

"Pane vrchní, jedno kafe!"

Tak tuhle větu teď stejně nemáte kde vyslovit. Podpořte raději tento web, který se vás snaží informovat otevřeně a bez politické korektnosti a je nezávislý od tlaků různých zájmových skupin. A dejte si rovnou symbolicky kávy dvě.
Děkuji za pomoc.

Ve zkratce

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 4

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
23,20 Kč
Euro
27,33 Kč
Libra
30,26 Kč
Kanadský dolar
17,59 Kč
Australský dolar
16,58 Kč
Švýcarský frank
25,52 Kč
100 japonských jenů
22,26 Kč
Čínský juan
3,46 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
7,48 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,97 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 276,20 Kč
1 unce stříbra
565,94 Kč
Bitcoin
319 049,46 Kč

Poslední aktualizace: 28.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 492 804