Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané I.G.N.A.C.

Nalezeno 15 příspěveků, 2 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

14.11.2011 23:59

Mechanismus potlačení národních ekonomik

RE: vsetko je v poriadku

I.G.N.A.C. 77.?.?.?

Ano, přesně tak. Snad jenom doplnění pro toho kdo náhodou neví,
že Sarkozy je "maďarský" Žid. No a samozřejmě zednář, stejně
jako Merkelová. Ale to jsou dneska všichni téměř ve všech vládách
světa. Minimálně v Evropě nemůže být ministr nikdo, kdo není
členem zednářské lóže! Nejvyšší vedení zednářstva je podle znalců
této problematiky soustředěno v židovském zednářském řádu
B´nai B´rith, kterému jsou podřízeny všechny zednářské lóže.
U nás uváděl zasvěcený M. Dolejší - autor Analýzy 17. listopadu
1989 a řady nepublikovaných materiálů - jako členy tohoto řádu
Havla, Klause, Moose, Tošovského, Železného a některé další Židy!
Podle mě je do budoucna nevyhnutelné umělé zhroucení finančního
systému světa a rozpoutání 3. světové války! Je to pouze otázka
času. Teď Židovstvo podkopává režimy v arabském světě s cílem
dosadit tam svoje loutkové vlády (viz. Egypt, Libye, Sýrie a
další budou zřejmě následovat) Nearabský Írán už odsoudili k
"smrti"! Útok na něj je opět otázkou času.
No a co se týče "národnch" ekonomik, ty už bohužel dávno nejsou
národní. Národní ekonomiky neexistují, existuje pouze světová
ekonomika, jejíž řízení je určováno konsorciem 14 světových
bank. Neboť toto konsorcium vlastní, řídí nebo alespoň kontroluje 72% veškerého světového finančního oběživa. Toto psal
M. Dolejší ve své Analýze 17. listopadu 1989 - v roce 1990. Od
té doby je to procento vyšší!

257046

15.11.2011 23:20

Válečná mračna nad Íránem

USA a Velká Británie jsou mocenskými centry židovské moci!

I.G.N.A.C. 77.?.?.?

A tato hebrejská bestie už dávno rozhodla o útoku na Írán!
Je to pouze otázkou času. "Podkopali" Egypt, Libyi, teď
"podkopávají" Sýrii a další budou zřejmě následovat. Jdou
přes hromady mrtvol a moře krve ke svému pradávnému cíly:
univerzální židovské světovládě!

257111

18.11.2011 10:25

Sametové rozkradení republiky

Židovsko-zednářský podvod!

I.G.N.A.C. 77.?.?.?

Zaprvé, bych se přimlouval za to aby jsme nepoužívali slova
židovské propagandy jako: revoluce či konspirační teorie! Revoluce proto, že 17. listopadu 1989 žádná revoluce nebyla, ale
byl to připravovaný převrat kde lid sehrál roli užitečného idiota! A konpirační teorie je úplná hovadina - protože v tomto
případě to byla světová konspirace (řízená z USA, SSSR a Izraele). Dovolil bych si v této souvislosti ocitovat z díla:
T. ROMANESCA; PÁNI A OTROCI 20. STOLETÍ - SVĚTOVÁ ŽIDOVSKÁ
KONSPIRACE:
"Židé, kteří prostřednictvím kapitalismu a komunismu vytvořili konzumní společnost, nyní drželi v kleštích celý svět. Avšak díky Stalinově a později Brežněvově koncepci hospodářské a finanční autarkie, která se ukázala být méně efektivní než se původně očekávalo i některým dalším faktorům, se Židovstvo rozhodlo přistoupit ke stažení bolševismu ze světové politiky, protože volný trh na Západě zplodil konzumní společnost, ovladatelnou totálně a s menšími riziky. Proto byly započaty přípravy k „demokratizaci“ východního bloku, řízeného SSSR. Koncepci začal rozpracovávat šéf KGB, člen židovského zednářského řádu B´nai B´rith a budoucí generální tajemník Komunistické strany SSSR, Žid Jurij Andropov (vl. jm. Lieberman). Z toho důvodu se přistoupilo již v sedmdesátých letech 20. století k vytvoření horizontálních organizací, jako byla Charta 77, jejíž vznik byl iniciován židovským zednářským řádem B´nai B´rith z Basileje. V Polsku byla o něco později vytvořena tzv. Solidarita. Obdobně se postupovalo ve všech státech Střední a Východní Evropy.
Jakousi generální zkouškou na stažení bolševismu z oběhu byl v Československu tzv. obrodný proces na jaře 1968, jehož vůdcem byl Žid Eduard Goldstücker. Židé, kteří koncipovali rok 1968, E. Goldstücker, J. Pelikán, L. Vaculík, J. Kohout, J. Hájek, I. Klíma, O. Šik, A. J. Liehm, E. Löbl, O. Černík, J. Procházka, V. Šilhán, F. Kriegl atd., pokud se toho dožili, byli rovněž mezi iniciátory převzetí moci v roce 1989. Revize komunismu v Československu v roce 1968 měla usnadnit postupnou anexi území Československa „Západem“ a dospět tak k podobným stavům jako nyní po roce 1989. Tomuto plánu KGB však v SSSR odporovala skupina euroasijců, kteří byli v „opozici“ vůči KSSS a KGB a byli soustředěni kolem GRU – vojenské zpravodajské služby. GRU byla proti plánu KGB na revizi idejí, programu a personálního řízení KSČ v ČSSR. Maršál Ogarkov, který řídil generální štáb armády SSSR, se spolu s maršálem Grečkem proti plánu postavili a zahájili okupaci Československa proti vůli KGB.
Základní mystifikací je tvrzení, že 17. 11. 1989 došlo v Československu k spontánní revoluci obyvatelstva proti vládě KSČ. Tento politický převrat byl připravován přibližně od června 1988, přičemž situace k němu byly vypracovány už od prověrek v KSČ 1969-70 a poté založen

257230

18.11.2011 10:33

Sametové rozkradení republiky

Židovsko-zednářský podvod 2

I.G.N.A.C. 77.?.?.?

Pokračování citátu z díla: T. ROMANESCA; PÁNI A OTROCI 20. STOLETÍ - SVĚTOVÁ ŽIDOVSKÁ KONSPIRACE:
"Zednáři jsou dnes již pevně zahnízděni ve všech státních úřadech včetně nejvyšších, ve vládách, v politických stranách jako poslanci, ve vůdčích hospodářských kruzích, ve svobodných povoláních jako jsou právníci a lékaři, v učitelských sborech našich univerzit, v tisku a ve všech médiích i všech dalších tzv. kulturních institucích jako např. knihkupectví, vydavatelství a svobodná umělecká povolání, na vysokých místech v duchovenstvu atd. Ovládají tedy všechny složky veřejného života v zemi. Všichni jsou pak podřízeni anonymnímu židovskému vedení.
Židé tak mají rozsáhlou agenturu, která jim zajišťuje personální výběr a řízení činnosti vlády, parlamentu, senátu, vládních a samosprávných orgánů, médií, atd. Tím tvoří Židé stát ve státě! Tato totální mocenská expozitura má za následek rozbití Československa, začlenění České republiky do Evropské unie a NATO, likvidaci armády, ničení zemědělství, školství, zdravotnictví, ovládnutí policie, zpravodajství, soudnictví, zbídačení obyvatelstva, zidiotštění mas a kolonizaci země, prodej národního majetku světovým židovským společnostem, bankám, pojišťovnám, bursám, apod. Dnes se téměř všechen majetek České republiky, cca 78%, nachází v rukou mezinárodních Židů (především z Německa a USA). Po transferu Židů z Ruska (po roce 1990) jich na našem území zůstalo přibližně 9 340. Ostatní Židé odcházeli do USA, Velké Británie, Německa, Maďarska, atd., a rozptýlili se do téměř všech států světa!
Prvním krokem k anexi naší země bylo hned na počátku roku 1991 zavádění tzv. šokové terapie, jejímiž autory byli dva vazalové Rothschildova domu Židé, J. Sachs a G. Sörös spolu se Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem – kterou u nás zavedl jejich agent, tehdejší ministr financí, Žid a zednář B´nai B´rith, Václav Klaus. Šoková terapie měla za následek kaskádní devalvaci koruny, liberalizaci cen v monopolním prostředí státních výrobců a obchodu při fixních mzdách, kdy průměrný měsíční plat byl devalvací sražen na zhruba 100 USD! Postup přesně podle návodu Židy (Rothschildy) řízeného Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Cílem bylo prudké zvýšení cen spotřebního zboží, potravin a služeb za současného divokého poklesu reálných mezd a znehodnocení vkladů občanů, a vedl tudíž k prudkému poklesu životní úrovně až u 90 % populace. Jinými slovy, již v roce 1991 byly položeny základy k výprodeji čsl. ekonomiky do zahraničí a prakticky k destrukci průmyslu a zemědělství. To by ale vyžadovalo samostatné pojednání. Zahraniční dluh v konvertibilních měnách včetně výpůjček od Mezinárodního měnového fondu měl podle plánu do konce roku 1991 dosáhnout 12 mld. USD, neboli 37 % HDP. K tomu není nut...

Automaticky kráceno

257232

18.11.2011 11:49

Sametové rozkradení republiky

Řízené rabování národního majetku po stažení bolševismu z oběhu..

I.G.N.A.C. 77.?.?.?

A úloha V. Klause? Viz. citát z díla T. Romanesca; Páni a otroci
20. století - Světová židovská konspirace:
"Prvním krokem k anexi naší země bylo hned na počátku roku 1991 zavádění tzv. šokové terapie, jejímiž autory byli dva vazalové Rothschildova domu Židé, J. Sachs a G. Sörös spolu se Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem – kterou u nás zavedl jejich agent, tehdejší ministr financí, Žid a zednář B´nai B´rith, Václav Klaus. Šoková terapie měla za následek kaskádní devalvaci koruny, liberalizaci cen v monopolním prostředí státních výrobců a obchodu při fixních mzdách, kdy průměrný měsíční plat byl devalvací sražen na zhruba 100 USD! Postup přesně podle návodu Židy (Rothschildy) řízeného Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Cílem bylo prudké zvýšení cen spotřebního zboží, potravin a služeb za současného divokého poklesu reálných mezd a znehodnocení vkladů občanů, a vedl tudíž k prudkému poklesu životní úrovně až u 90 % populace. Jinými slovy, již v roce 1991 byly položeny základy k výprodeji čsl. ekonomiky do zahraničí a prakticky k destrukci průmyslu a zemědělství. To by ale vyžadovalo samostatné pojednání. Zahraniční dluh v konvertibilních měnách včetně výpůjček od Mezinárodního měnového fondu měl podle plánu do konce roku 1991 dosáhnout 12 mld. USD, neboli 37 % HDP. K tomu není nutné opravdu, co dodat – republika byla vyprodána mezinárodnímu židovskému. bankovnímu kapitálu. Klaus jako tehdejší koordinátor Mezinárodního měnového fondu byl služebníkem těchto židovských organizací. Je spolu s dalšími Židy – D. Třískou a T. Ježkem – „architektem“ kupónové privatizace, která byla připravena a nastavena tak, aby umožnila další beztrestné rozkradení národního majetku. Klaus se rovněž později s ostatními podílel na rozsáhlém rabování bank. Co se týče skutečného počtu Židů v České republice, ten je před českou veřejností, stejně tak jako v ostatních státech, přísně utajován. Podle dobře informovaného zdroje jich u nás v současnost žije přes 200 tisíc včetně míšenců.“ Tolik Miroslav Dolejší:...

257247

23.11.2011 13:25

Globální finanční diktatura a Írán

Globální světové židovské diktatuře

I.G.N.A.C. 77.?.?.?

Která ovládá prostřednictvím zednářských lóží a světových
financí - politiku, média, všechny nadnárodní instituce a
samotné státy - budou muset jít z cesty všichni kdo se dobrovolně
před touto mocí neskloní. Ten kdo se neskloní bude zlikvidován!
Je to předposlední dějství před instalací židovské univerzální
světovlády!! Proto "krize", války, ožebračování, totální chaos..

257554

23.11.2011 23:11

Globální finanční diktatura a Írán

RE: Globální světové židovské diktatuře

I.G.N.A.C. 77.?.?.?

Myslím, že vůbec nevíte která bije!(?) Já jsem výše ve svém
příspěvku psal o světovém organizovaném mocenském Židovstvu,
které především prostřednictvím zednářských lóží a financí
ovládá všechny státy, atd.. Vaše blábolení, kterému nikomu
nic neřekne, je absolutně zbytečné. Divím se, že to není pro
Vás ztráta času.

257583

24.11.2011 19:59

Globální finanční diktatura a Írán

RE: Globální světové židovské? diktatuře

I.G.N.A.C. 77.?.?.?

Reakce na "udo1"
Tento příspěvěk ja klasickou ukázkou jedné z nevýhod internetu.
Každý blázen zde může nablít doslova cokoli!!!
Je nutné tyto nic neříkající blinky umět obcházet!

257608

27.12.2011 19:34

B´nai B´rith a Česko(slovensko)

B´nai B´rith je nejmocnejší židovská organizace na světě!

I.G.N.A.C. 77.?.?.?

Řídí světovou politiku. Proto jsem rád, že se zde věnujete této
"chobotnici" zla! Jako doplnění bych si dovolil ocitovat z knihy
Traina Romanesca; Páni a otroci 20. století - Světová židovská
konspirace:
"Independent Order B´nai B´rith (Synové smlouvy) byl založen v New Yorku 1843 východními Židy (Aškenázy) na pokyn Rothschildů. Podnětem jeho vzniku bylo rozrušení světové veřejnosti ze židovské rituální vraždy v Damašku (1840). Je to výhradně židovský zednářský řád, jemuž jsou v podstatě podřízeny všechny zednářské lóže na světě. Nejvyšší vedení zednářstva je právě zde. Řád provádí světovou židovskou politiku ve velkém stylu – rozpoutal bolševické revoluce v Rusku v letech 1905 a 1917, revoluce v Německu a Maďarsku v roce 1918 a 1919, I. a II. světovou válku, a dále pak 2 638 revolucí a převratů v celém světě. Jeho finanční oporou je Rothschildova bankovní říše. Jeho členy byli resp. jsou K. Eisner (Salomon Kosmanowski), E. Toller, E. Mühsam, K. Radek (Sobelsohn), M. Leviné, B. Kun (Aron Kohn), K. Liebknecht, A. Kerenskij (Kirbis), P. Helphand, L. Trockij (Bronstein), B. Baruch, L. Brandeis, W. Wilson, F. D. Roosevelt (Rosenfeld), J. F. Kennedy, H. Truman (Salomon Treumann), L. Berija, J. Andropov (Lieberman), Z. Brzezinski, H. Kissinger, atd. Řád zahájil svojí destrukční činnost založením veliké lóže v roce 1883. Prováděl také soustavnou destrukci katolické Církve. Každoročně uděluje tzv. Zlatou medaili muži, který se zasloužil nejvíce o Židy (dostali ji kupř. W. H. Taft, F. D. Roosevelt, R. Reagan, M. S. Gorbačov (Kohn), G. Bush st. atd.) Řád je rozvětven po celém světě. V České republice jsou jeho členy V. Klaus, V. Havel, V. Mlynář, K. Kühnl, J. Tošovský, E. Lánský (Löwy), I. Klíma (Izák Kauders), M. Žantovský, L. Dobrovský (Hamerschlag), P. Moos, V. Železný (Eisenkraft), J. Wagner, J. Štern. R. Palouš, a další.
B´nai B´rith je duchovní a politický řád, podřízený Sanhedrinu (židovské veleradě), která je vrcholovým orgánem židovského sionismu. Ačkoli je B´nai B´rith, stejně jako Alliance Israélite Universelle (a zednářské lóže), zločinnou organizací, vystupuje jako neškodné židovské sdružení, zabývající se charitou apod.!
Kromě uvedených má Židovstvo stovky organizací, jako Agudas Jisrael, Světový svaz věrných Židů. Usiluje rovněž o provedení sionistických cílů.
Jewish Agency, založen na 16. sionistickém kongresu roku 1929, jako světová organizace ortodoxního a liberálního Židovstva.
Anti-Defamation League (ADL), Liga proti pomluvám. Byla založena v Berlíně jako nežidovská, avšak řízená řádem B´nai B´rith. Její duchovní vůdci byli Erich Schmidt, W. Foerster, Walter de Gruyter, Rickert, von Gneist, atd. Tato organizace nechává zavírat do kriminálů všechny, kdo odhalují zločiny Židovstva a kritizují světovou židovskou politiku. Označuje tyto lidi za antisemity a pomlouvá je, případně ...

Automaticky kráceno

259669

03.01.2012 22:59

Václav Havel zbaven postmoderní aury

RE: O mrtvých hlavně pravdivě!

I.G.N.A.C. 77.?.?.?

Nejhorší je, že už tu svini ani nepověsíme!
Jeho zločiny proti národu a bohu nejdou ani slovy vyjádřit!
Naštěstí se tento synek z židovské rodinky nachází už před
nejspravedlivějším soudem!!
A to musí strašně źrát celou tu Satanovu Synagogu, která z
této ubohé osůbky udělala před miliony lidí poloboha!

260097

08.01.2012 16:56

Proč USA potřebují velkou válku

No, některé články Vám evidentně nesedí!

I.G.N.A.C. 89.?.?.?

Že, pane Stworo. Můj příspěvek (velmi stručný) jste nezveřejnil,
protože popírá nesmyslné tvrzení tohoto članku. Představa, že se
talmudsko-kabbalistické, sionistické Židovstvo, které dnes
především prostřednictvím zednářstva řídí světovou politiku, finance, zkrátka fše, se vzdá svého cíle na kterém pracuje
staletí je opravdu úsměvná! To, že se nástroj Židovstva (finanční a vojenský) USA vyčerpal je absolutní nesmysl! Navíc
nezapomínejte, že mocenské Židovstvo nedisponuje pouze armádou
USA, ale jejich organizace je i NATO! O obrovské vojenské síle
Izraele ani nemluvě! Čili, s tohoto pohledu považuji tento
článek za zcela zcestný.

P. S. - navíc je nutné si uvědomit, že Světová banka, Evropská
banka a Mezinarodní měnový fond jsou pouze krycími bankovními
domy židovské rodiny Rothschildů, která stojí na vrcholu
světových financí. A tyto instituce vyvolají s největší
pravděpodobností umělé zhroucení celého finančního systému
světa, který bude svět přibližovat k instalaci světovlády po
níž budou zubožené masy sami volat!

260392

08.01.2012 20:19

Proč USA potřebují velkou válku

RE: No, některé články Vám evidentně nesedí!

I.G.N.A.C. 89.?.?.?

Ne, Váš problém je úplně jiný pane Stworo! Já jsem napíšu 4
příspěvky, které mi bez komentáře zveřejníte a pak napíšu pátý
který mi nezveřejníte a odůvodňujete to, že je protižidovský!!
A takto to opakujete neustále. Dokážete na tento Váš nesmysl odpovědět, co má znamenat?! To je schizofrenie.....!
Proč mi teda neblokujete všechno, když zde panuje takový strach
ze Židů - hrdino před bukem?

Dokážete na toto odpovědět?

Nehledě k tomu, že protižidovské výroky jsou tu jak na běžícím
pásu, tak se netvařte tak, jako když to tu nezveřejňujete!

Navíc pokud považujete kritiku židovské moci za plivání, tak
ukazujete jak doopravdy smýšlíte.

260411

09.01.2012 13:00

Diskuze upadá

Ale to je Váš problém, pane Stworo!

I.G.N.A.C. 89.?.?.?

Mě nezveřejníte článek proto, že je podle Vás ostře protižidovský, ačkoli skutečná ostrost by vypadala úplně jinak,
ale já se jen otevřeně zmiňuji reálně o židovské moci a jejích
cílech pod články, které se tohoto týkají. Vy pak jak už jsem to
sem psal včera 4 příspěvky zveřejníte a pátý ne, ačkoli je
stejně "protižidovský" jako ty čtyři předchozí a takto to děláte
minimálně 2 roky. Čili, já pak nevím, jestli zde můžu takto
reagovat, či nikoli..? Takže ten chaos zde vytváříte Vy! A co
se týče toho, že Vám vadí příspěvky, které v podstatě nemají
s článkem nic společného a jen se tady chtějí jednotlivý pisatelé
vytlachat - nikdo Vás přeci nenutí aby jste tyto nic neříkající
žvásty zveřejňoval! Ale Vy raději zablokujete příspěvek ve kterém
se tvrdí, že židovské Rothschildovo finanční impérium vystupuje i pod krycími světovými bankovnímí domy, jako je Světová banka, Evropská banka, Mezinárodní měnový fond a desítkami investičních
společností, jejichž posláním je tzv. vytunelování národních
bohatství...než nějakého tlachala, který zde reaguje pouze
ironicky! Takový příspěvek, ale přeci není ostře protižidovský,
že?! V tomto by jste si měl udělat pořádek!

260487

09.01.2012 19:27

Diskuze upadá

RE: Ale to je Váš problém, pane Stworo!

I.G.N.A.C. 89.?.?.?

Naopak, Váš blábol je přesně ten typ příspěvků - kteří zde reagují jen proto aby něco natlachali! Já jsem ve svém příspěvku nastínil pouze realitu toho, jak pan Stwora postupuje při zveřejňování jednotlivých příspěvků! Čili, o jakém zamoření či egu zde tlacháte to opravdu nevím?! Když nemáte k tomuto říci něco konkrétně, proč zde vůbec reagujete?!

260548

10.01.2012 14:51

Diskuze upadá

RE: Ale to je Váš problém, pane Stworo!-To jste to dopracoval pane Stworo!

I.G.N.A.C. 77.?.?.?

Nakonec budete blokovat příspěvky k židovské problematice s
přehnaného strachu před Židy (jediný Vy jste před bukem, ostatní
jsou za bukem, že?!) a budete zveřejňovat tyto příspěvky, kde se
někdo bude ptát: udělal Vám nějaký Žid něco? Tak ubohý příspěvek
bych v životě nezveřejnil! To už pak nebude úpadková diskuze -
ale primitivní diskuze.

260658

Káva pro Zvědavce

59

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 127 čtenářů částkou 20 765 korun, což je 59 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

stalo se už smutným koloritem Zvědavce, že na konci měsíce musím žádat o finanční příspěvek na provoz serveru. Každý měsíc něco chybí, ale ještě nikdy se nevybralo tak málo, jako tento měsíc. Snažím se dělat tuto práci poctivě, ale nemohu do nekonečna dotovat provoz z vlastní kapsy. Ty peníze potřebuji, abych mohl udržet nezávislost tohoto serveru a být bez reklam. Vím, že teď hodně z vás má hluboko do kapsy, ale prosím uvažte, zda byste mohli podpořit tento server. Děkuji

Ve zkratce

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 4

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 1

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 0

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 3

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 6

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Sankce a vězení za zpochybňování karantény13.05.20 17:32 Bolivie 6

Opojení mocí, které bude neustále sílit a bude stále rafinovanější, aneb 5G pod dohledem Spasitelů13.05.20 00:12 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
24,63 Kč
Euro
27,12 Kč
Libra
30,18 Kč
Kanadský dolar
17,88 Kč
Australský dolar
16,26 Kč
Švýcarský frank
25,43 Kč
100 japonských jenů
22,85 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
6,13 Kč
100 maď. forintů
7,78 Kč
Ukrajinská hřivna
0,91 Kč
100 rublů
34,74 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 228,70 Kč
1 unce stříbra
426,33 Kč
Bitcoin
225 711,15 Kč

Poslední aktualizace: 28.5.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 51 290 991