Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané baki

Nalezeno 308 příspěveků, 141 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

01.02.2010 19:27

Zvrácený svět

RE: Tleskám...

baki 85.?.?.?

Zkontroloval, nic jsem nezjistil. Mé stránky jsou dobře přístupné. a to jsem je kontroloval i z nezávislého počítače.

211169

02.02.2010 08:24

Komunistický pátek ve sněmovně

Řešení nesmyslného.

baki 85.?.?.?

Nechci mluvit o nesmyslné diskuzi v parlamentu, je to spíše tragikomická situace řešení onoho nesmyslného. Ale chci se zamyslet nad "příčinou onoho nesmyslného".
Je zde snaha nějakým způsobem "potrestat" přívržence směru, který v minulosti zavinil těžká provinění proti lidskosti, lidským právům. Ovšem celá situace je brána za zcela nesprávný konec. Nejvíce lidskost a lidská práva poškozovala katolická církev. Upalování a mučení "jen za to, že údajný hříšník měl o Bohu jiné mínění", než oficiální doktrina, byla pravidlem. Jen v Americe za tímto účelem katolická církev vyvraždila desítky milionů "hříšníků". Dá se tedy tato skupina lidí považovat za největší "porušovatel lidskosti na zemi". Pak by v první řadě měla u nás být (podle logiky nepřátel komunizmu) zakázána katolická církev, a pak teprve komunistická strana, která toho má na svědomí také více než dost. Nejedná se tedy v případě návrhu zákazu komunistické strany o akt spravedlnosti, ale pouze o nízký akt pomsty. A tím celé jednání nabývá komických rozměrů. To svědčí o tom, že označení jednoho z navrhovatelů za fašistu není tak úplně nesmyslný.
Jedná se o typický příklad, že do období demokracie a spravedlivého státu máme ještě daleko.

211202

04.02.2010 08:37

Otcové mají práva také!

Tento problém je ostudou naší justice.

baki 85.?.?.?

I já jsem měl tento ostudný problém. Dcera si stěžovala, že matka se více věnuje různým mužům vedle v pokoji než jí. Požádal jsem o převedení dcery do mé péče. I když jsem soudu předložil důkazy, pozvali si dceru samotnou k jednání soudu se sociální pracovnicí. Když vyšla, tak uplakanou svou dceru jsem ještě neviděl. Dceru mi nedali. Potíže se získáváním dcery aspoň na sobotu a neděli sociální pracovnice odbývali mávnutím ruky. Jak to dopadlo? - Až do její plnoletosti jsem si s ní musel tajně dopisovat prostřednictvím její kamarádky. Teprve když byla plnoletá jsem se dozvěděl, jaký strašlivý nátlak na ní soud a sociální pracovnice vyvinuli, aby jí zlomili.
A o podobných případech je možno slyšet v televizi, rozhlase nebo číst v novinách. Ženy dnes vědí, že i kdyby byly sebehorší, u soudu uspějí.
Proto případ zde uvedený není nic zvláštního, pouze člověku zatrne, jak málo naše sociální pracovnice a soudy málo dbají na zájem dítěte. Asi je to obraz úrovně naší společnosti.

211431

07.02.2010 12:01

Otcové mají práva také!

RE: Henry Makow dobre popsal ucinek feminismu na celou spolecnost.

baki 85.?.?.?

Nedostane-li žena toho, koho chce, běda muži, kterého dostane ...

211830

08.02.2010 07:34

Byli komunisté zločinci, nebo nebyli?

I ďábel má své mučedníky (Savonarola).

baki 85.?.?.?

O komunizmu se již před jeho nastolením vyjádřilo již mnoho myslitelú - i u nás (Havlíček, Čapek a pod). Ovšem pro systém řízený komunisty platí totéž, co platí pro jakékoli jiné režimy řízené jinou ideologií. Byla zmínka o sto milionech obětí komunizmu. Spočítal někdo oběti křesťanské (zejména katolické) ideologie??? Asi by se číslo obětí nelišilo. Je tendence zakázat u nás komunistickou stranu. Je pak stejně oprávněné požadovat zákaz katolické církve. Každá ideologie postavená na tvrzení, že je lepší než ostatní je zvrácená. A každý režim postavený na takové ideologii je režim zločinný. Jak to jinak chápat?? A náš současný režim?? Je postaven na ideologii, která náš způsob života povyšuje nad způsob života na př. v Iránu, Číně a pod. Pak lze uvažovat o tom, zda i náš režim není zločinný. A mučedníci?? Ty má každá zvrácená ideologie. I ďábel má své mučedníky.

211905

09.02.2010 16:28

Byli komunisté zločinci, nebo nebyli?

RE: Jiný pohled

baki 85.?.?.?

Jsem rád, že jste nás upokojil několika verši z bible. Opravdu jsem se uklidnil. Jsou to verše z bible, která je stejná pro všechny křesťanské církve. Takže teď je už možno očekávat ráj na zemi. Leda, že byste ostatní církve křesťanské označil za "falešné proroky"....

212067

10.02.2010 08:48

Byli komunisté zločinci, nebo nebyli?

RE: Jiný pohled

baki 85.?.?.?

Konečně mám úplně jasno. Šest miliard lidí, kteří jsou falešní proroci nebo jim podléhají, budou zlikvidováni. Pouze Ti správní, Svědci Jehovovi budou spaseni. Jaká to Ježíšova láska k lidem .... Jaký to božský přístup k lidskosti....

212123

18.02.2010 13:08

Demogratůru si rozvrácet nedáme!

RE: Zvedavec..

baki 85.?.?.?

Proč ten podiv??? Ve starém Řecku za demokracie měli i otroky. A takový otrok neměl do záležitostí Řecka co mluvit. Neboli je u nás klasická starověká demokracie. Vám se nelíbí být otrokem?? Vžyť jsme si toto zvolili v "demokratických volbách. Máme, po čem jsme toužili. [vyplazený jazyk]

212869

20.02.2010 06:47

Stepan Bandera - fašista alebo hrdina?

Není špatných ani dobrých lidí.

baki 85.?.?.?

Bandera byl dobrý pro určitou část lidí, a špatný pro tu druhou. Jak jinak. Stejně jako Hácha byl pro část našeho národa zrádce, pro druhou spasitel mírnící německou okupaci. Pravda je někde jinde. Jak významnou úlohu hrál v tom či onom historickém údobí a jak je kým vnímán. Vždyť i Jan Hus je pro určitou část lidstva hříšníkem, Jan Žiška darebákem.
Jestliže byl Banderas pro Juščenka hrdinou, bude pro řadu dalších lidí, hlavě potomků zavražděných, darebákem.
Stejně jako bratři Mašínové. Pro pozůstalé po zavražděných jsou to darebáci, pro lidi podobného zaměření zase hrdinové bojující za naši "svobodu" (kterou teď máme a ze které se "radujeme").

213052

20.02.2010 15:38

Stepan Bandera - fašista alebo hrdina?

RE: Není špatných ani dobrých lidí.

baki 85.?.?.?

Je velká škoda, že sis nevšiml úvozovek kolem slova "radujeme".

213072

20.02.2010 15:50

Íránský prezident Ahmadínežád opět udeřil

Irán nechme na pokoji.

baki 85.?.?.?

Představa, že náš postkomunistický režim je lepší než jejich - je pouhá iluze....

213074

21.02.2010 09:38

Stepan Bandera - fašista alebo hrdina?

RE: Svoboda

baki 85.?.?.?

I já mám nějaké dotazy.
Náboženská nesnášenlivost, jako příčina válek. Jsem rád, že vy jste nábožensky snášenlivý. Ono totiž považovat jiná náboženství ža méněcenná je věcí, která k náboženské nesnášenlivosti přímo vede. Ale co vede k náboženské nesnášenlivosti?? Není to tvrzení, že "moje náboženství je to nejsprávnější???"
- "Vládou, která má spravovat zem je Boží vláda..." Máte Vy tu schopnost posoudit, že ta Vaše představa je ta nejlepší??
- "jejich počet je omezený na 140 000 vykoupených..." Takováto selekce je pro mě nepřípustná. Pokud dáte trvání existence lidí na 5 000 let, je to necelých 25 vykoupených za rok. Má je Bůh už předem vytypované??? Je přece vševědoucí...
- Nemyslíte, že Bůh je podstatně lepší, než zde prezentujete???

213108

21.02.2010 15:44

Stepan Bandera - fašista alebo hrdina?

RE: Otroctvo

baki 85.?.?.?

Tato odpověď se mi vůbec nelíbí, smrdí sobectvím. Já, když se tedy budu ucházet o přízeň Boha uvedeným způsoobem, mohu se dostat mezi 144 000 vyvolených (jak uvádíte "boží selekci"). To znamená, že jsem se tam "vmáčknul" na úkor někoho jiného. A každý, kdo se snaží mezi ně dostat by se tam dostal na úkor jiných. Takovéto učení, které vede k sobeckosti nemůže být božským záměrem. A pokud ano, nechci mít s takovým Bohem nic společného. Jsem přesvědčen, že Bůh je mnohem lepší a spravedlivější, než se nám snažíte namluvit. Snad Vaše učení sestavoval sám Satan.

213121

22.02.2010 08:29

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Velmi krásný článek, především naprosto přesnou formulací popisovaných dějů ve společnosti!!!

baki 85.?.?.?

Pdepisuji se pod něj, je velmi krásně napsán a vystihuje podstatu morálky našeho režimu. Jen bych dodal:
- Způsob "demokracie" u nás ohrožuje i více našich možností, kde bychom mohli vyniknout. Zde bych jmenoval například vědu.
- Způsob demokracie u nás se v podobném duchu praktikuje již skoro sto let. Snad netřeba jmenovat Mnichov, Jaltu a pod. I dnes to není jiné. Když bude potřeba, světoví spolu s našimi politiky nás prodají Usamu bin Ládinovi jako nic.
Taková je podstata režimu našimi politiky nazývaný "demokracie".

213155

22.02.2010 16:19

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Velmi krásný článek, především naprosto přesnou formulací popisovaných dějů ve společnosti!!!

baki 85.?.?.?

Svoboda je poznaná nutnost. Jinak to ani není možné. Představa, že každý má u nás "právo na morálku", je mylná. Každý má právo na morálku podle toho, jakou mu povolí režim. Z toho nutně vyplývá, že i "režim má svou morálku". Ta je pak vytvořená jednak okolnostmi mezinárodními, tak i vnitřními. Představa, že "my jsme si vytvořili tuto morálku" není tak docela pravdivá. Byla by zcela jiná, kdybychom byli obklopeni státy s cela jinou morálkou. A vnitřně je postavena na t.zv. "obyčejovém právu". Ale o tom není v článku řeč. V něm se hovoří, jak je možno právo v našem režimu zneužít, což je podstatou této "morálky". Zkuste se jí vzepřít. Dělnická strana se o to pokusila.

213180

23.02.2010 07:20

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Velmi krásný článek, především naprosto přesnou formulací popisovaných dějů ve společnosti!!!

baki 85.?.?.?

Problém, zda má režim, potažmo společnost nějakou morálku, se řeší již několik tisíc let. Zatím to vychází vždy na souboj "morálky jednotlivce" s "morálkou režimu", chcete-li "společnosti". Jak tyto souboje dopadají je v historii všeobecně známo. V neprospěch jednotlivce. Nic nemění na tom, že se mnozí "morální jednotlivci" stávají národními hrdiny. Ovšem již mrtví, protože svůj život v souboji s "morálkou režimu" prohráli. Ale toho se dnes nemusíš obávat. Trest smrti byl zrušen. Takže to můžeš zkusit. Třeba štěstí Ti bude přát.

213258

23.02.2010 07:42

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Velmi krásný článek, především naprosto přesnou formulací popisovaných dějů ve společnosti!!!

baki 85.?.?.?

Uvedenou větu původně definoval před více než dvěma tisíci roky řecký filozof Aristoteles, žák Platona,(i když jinými slovy). Marxisté ji přičítají Engelsovi. Někteří se domnívají, že tím pádem jsme "chudáčci" závislí na cizí vůli. Ale tato definice vystihuje skutečný stav věcí.
My lidé nemáme křídla, nemůžeme tedy létat. Je to omezení, ale také skutečnost, se kterou nemůžeme nic dělat. Kdo se cítí chudáčkem, že nemůže roztáhnout křídla a letět, je samozřejmě nešťasten. Ten, kdo si uvědomuje, že to je dílo přírody, neboli "poznaná nutnost" to tak necítí.
Takových případů je celá řada. Nemůžeme se pohybovat ve vzduchprázdnu, ve velikých hloubkách a podobně. V prostoru společnosti si myslíme, že můžeme více se odvázat. Ale to je filozofie i vrahů a násilníků. Aby člověk obstál, musí i v režimu, ve kterém se nachází, zjistit, co je "poznaná nutnost".

213259

23.02.2010 12:01

Konec Dělnické strany? Konec svobody!

Problrmativký program strany.

baki 85.?.?.?

No ano. Sice nelze programu nic vyčíst, nelze ale ho nijak pochválit. Proto také tuctový program nemá valnou podporu.
Kdyby se program opřel do nějakých neduhů našeho "režimu" mohl by dosáhnout značných úspěchů. Na příklad:
Historická země Morava (i Čechy)nemá ani zdaleka taková práva, jako historická země Tibet v Číně, kde alespoň autonomií. A je paradoxem, že naše politika Čínskou politiku odsuzuje. A stačilo by jen poukazovat na demokratické principy okolních zemí.
Jenže toho se každý bojí...

213284

24.02.2010 09:17

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Velmi krásný článek, především naprosto přesnou formulací popisovaných dějů ve společnosti!!!

baki 85.?.?.?

Filozofické definice jsou opravdu "pouze obecné slupky", co jste čekal jiného?? Pokud chcete "zdrhnout z ohrady", pak je nutno především "reálný program" na toto zdrhnutí. Takové programy se sestavují velmi obtížně, protože nevíte, jaká situace nastane. Každá situace totiž vyžaduje odlišný program. Pokud nikdo nesestaví reálný program na "opuštění ohrady", pak je "poznaná nutnost" buď setrvání v ohradě, nebo katastrofa. Taková katastrofa nastala v Německu ve třicátých letech, kdy se Němci také domnívali, že "opouští ohradu".
Masaryk to definoval slovy: "Rozčilení není program".

213364

24.02.2010 14:02

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Velmi krásný článek, především naprosto přesnou formulací popisovaných dějů ve společnosti!!!

baki 85.?.?.?

Není to kruh, ale spirála. Na toto zase přišel Budhha cca před třemi tisíci lety. Marxisté (jako všechno použitelné) si toto přisvojili pod názvem "zákon negace negace". Ale to je irelevantní (jak s oblibou říkají naši politici).
Váš zájem je vědět, zda chci z této ohrady "zdrhnout". Na jazyk se mi dere celá řada pohádek a příběhů na toto téma. Nuž tedy:
Ano chci zdrhnout do světa lepšího a spravedlivějšího:
Ale nechci zdrhnout do světa horšího a nespravedlivého.
Zatím každá "revoluce" sice přinesla pokrok, ale byl to pokrok tak nepatrný, že o výši tohoto pokroku se hádají dodnes odborníci.
Na příklad - velká francouzská revoluce mimo jiné přinesla také hromadné popravy pod gilotinou. A Anglie tuto revoluci vůbec jako pokrok neuznává.
Každému programu musí předcházet dohoda, čeho chceme dosáhnout. Jak pozoruji diskuzi na Zvědavci, zde by se dohody asi nedosáhlo. A sestavovat program bez určitého konkrétního cíle je nesmysl.
A podívejme se do historie. K čemu vedly revoluce s programem bez konkrétního jasného cíle. To pak radši zůstanu v té ohradě.

213397

24.02.2010 14:04

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Velmi krásný článek, především naprosto přesnou formulací popisovaných dějů ve společnosti!!!

baki 85.?.?.?

Není to kruh, ale spirála. Na toto zase přišel Budhha cca před třemi tisíci lety. Marxisté (jako všechno použitelné) si toto přisvojili pod názvem "zákon negace negace". Ale to je irelevantní (jak s oblibou říkají naši politici).
Váš zájem je vědět, zda chci z této ohrady "zdrhnout". Na jazyk se mi dere celá řada pohádek a příběhů na toto téma. Nuž tedy:
Ano chci zdrhnout do světa lepšího a spravedlivějšího:
Ale nechci zdrhnout do světa horšího a nespravedlivého.
Zatím každá "revoluce" sice přinesla pokrok, ale byl to pokrok tak nepatrný, že o výši tohoto pokroku se hádají dodnes odborníci.
Na příklad - velká francouzská revoluce mimo jiné přinesla také hromadné popravy pod gilotinou. A Anglie tuto revoluci vůbec jako pokrok neuznává.
Každému programu musí předcházet dohoda, čeho chceme dosáhnout. Jak pozoruji diskuzi na Zvědavci, zde by se dohody asi nedosáhlo. A sestavovat program bez určitého konkrétního cíle je nesmysl.
A podívejme se do historie. K čemu vedly revoluce s programem bez konkrétního jasného cíle. To pak radši zůstanu v té ohradě. [mrknutí jedním okem]

213398

01.03.2010 09:34

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Kapitalismus

baki 85.?.?.?

- ... není nikde přesně definován. Proto si pod pojmem "kapitalizmus" představuje každý něco jiného.
Nutno zde podotknout, že se jedná o "filozofický pojem" stejně jako demokracie, socializmus, komunizmus, republika a podobně. Tvůrci těchto pojmů byli Marx, Engels a jejich předchůdci. Základem je "způsob jejich utváření". A to je tak vše, čím se liší. Proto kapitalizmus může být horší než socializmus a naopak. Uvedenými pojmy prakticky nic nevyřešíme. Mnohostránkové výklady, - těch je schopen každý, ale nikdy víc nevysvětlí. Proto také neustálé diskuze ....

213747

04.03.2010 08:20

Demokracie nebo demokratura? Čast 2.

Vím, o čem je řeč.

baki 85.?.?.?

Je o tom, co se všeobecně již dávno ví. Pouze jsou některá tvrzení podkládána čísly. která se zdají být věrohodná. Je zde správně nastavena vazba, na "Velké bratry", což se oficielně nesmí. Je zde zdůrazněno, že my, jako národ ve střední Evropě, nejsme schopni sobě zachovat národní důstojnost. Líbí se mi zhodnocení i našeho denního tisku a reportérů, kteří nás informují o "dění ve světě". Těm, kteří se domnívají, že jsme schopni si sami zabezpečit svou suverenitu, se článek jistě líbit nebude.

214005

05.03.2010 18:13

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

Máme zastupitelskou "demokracii".

baki 85.?.?.?

Tím pádem jsou všechny tyto úvahy bezpředmětné. Takových případů již tady máme. Stačí, když naši zastupitelé (které "zvolíme", nepůjdeme-li k volbám, pak je "zvolí" rodinní příslušníci) vydali příslušný zákon, který toto všechno pozmění. Tím vše, co bylo v článku napsáno ztratí svůj význam. A nebylo by to po prvé, kdy naši "zastupitelé" budou prosazovat něco pro naše občany nepřijatelné. Bylo by řečeno, jako už mnohokrát, že je "díra v zákoně", kterou je nutno odstranit. Představa, že "naši mocní" skloní hlavu a budou vůli lidí respektovat, není reálná.

214145

06.03.2010 10:55

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

RE: Máme zastupitelskou

baki 85.?.?.?

Ale Janko!!!
Povšiměte si, které pojmy jsou v uvozovkách. Díry v zákonech, které jsou pro vládnoucí skupinu nepřijatelné, jsou "rozpoznány jako díry", díry, které vládnoucí skupině vyhovují, "rozpoznány nejsou". Tak to u nás chodí. Alespoň tak, jak to pozoruji já. Já tento systém přeci neobhajuji, já jen ukazuji na možnosti "vládců". A mlčící většina???? Tu vládnoucí smetánka smete jako nic. ZVLÁŠTĚ navrhovaným způsobem.
Povšiměte si na př. vyšší zdanění lístků na obědy, režijních lísků a pod., kvúli čemuž chce stávkovat doprava. Vládnoucí skupina snad považuje okolnost, že toto nebylo zdaněno také poslancům jako "díru v zákoně"??? Jistě že ne!!!
Pak ale je uvedený nápad, ke kterému diskutujeme, při nejmenším diskutabilní.

214188

07.03.2010 08:29

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

RE: Máme zastupitelskou

baki 85.?.?.?

Problém není v tom, která "díra je rozpoznatelná" a která není. Ale kterou díru je ochotna "vládní smetánka" rozpoznat. Je značný rozdíl v tom, které díry rozpoznám já a kterou rozpoznají ti nahoře. Já hovořím o "dírách, které lze mocí dodatečně ucpat". Já nevěřím, že by Váš nápad prostě prošel bez patřičných protiopatření. Prostě - "znám své papenheimské...". Označení "duševní nemotora" se nebráním, nejsem žádný genius. Pouze vycházím ze zkušeností, které nám dává historie. Zákony jsou zákony pouze do té doby, pokud je vrchnost uznává. Jakmile je přestane uznávat, ze zákonů se stane cár papíru.

214261

07.03.2010 17:43

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

RE: Máme zastupitelskou

baki 85.?.?.?

Sečtením dvou jablek do "dvoujablka" není sice vhodný příklad, je sice pravda, že ve fyzice to nefunguje. Ale v matematice se to dělá běžně. Ekonomika a finance se řídí matematikou, nikoli fyzikou. Vaše teze je odvážná, i když mě napadá celá řada možností, jak Vaše principy obejít. I kdybyste měl pravdu, faktem je, že případný dluh by se touto tranzakcí nesnížil ani o korunu. Nebo myslíte, že v důsledku využití děr v našich zákonech nám náš pán v Bruselu uzná odstranení dluhu???
Tak myslí ovce,jakou jsem já,

214294

08.03.2010 11:18

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

RE: Máme zastupitelskou

baki 80.?.?.?

Státní dluh se skládá z mnoha položek, nemám teď po ruce žádnou přesnou statistiku jak a čeho. Ale vím, že značnou částku zde činí dluhy u evropských bank. Nedovedu si představit, že tyto mezinárodní banky uznají Vámi doporučenou tranzakci. Máte-li pravdu, pak by bylo dobré, tento systém doporučit Islandu, Řecku, Estonsku a pod. Pak by se tyto státy "snadno oddlužili" a banky v Anglii, Německu a pod. by jen "ostrouhaly mrkvičku". Jako ovce, byť problematiku nijak zvlášť neznající, Váš návrh nepovažuji jako reálný. Představu, že náš státní dluh je "pouze imaginární záležitost", nesdílím.

214360

09.03.2010 09:05

Návrh postupu pro likvidaci státního dluhu aktivitou občana

RE: Máme zastupitelskou

baki 80.?.?.?

Prototypy samozřejmě uznávám, i já je někdy vytvářím. (www.baki.estranky.cz) , ovšem jsou to prototypy na základě fyzikálních zákonů. Mnohokrát jsem se přesvědčil, že prototypy chování lidské společnosti jsou velmi nepřesné a nespolehlivé. Zvláště pak zákony ekonomické, které lze v učebnicích měnit každý rok. Navíc, v každé zemi je možno uplatnit jinž ekonomický systém a pod. Takové prototypy je možno pouhou změnou zákona zprovodit ze světa. A u nás navíc nevidím žádnou snahu dodržování zákonnosti. To je pro mě rozhodující. Nedůvěra v účinnost Vámi navrhovaném opatření není nijak narušena. To, že nám vrchnost tvrdí něco, co není pravda neznamená, že lze toho takto využít.

214414

09.03.2010 09:18

Čteme si preambuli Ústavy ČR: Jak režim pohrdá vlastními slovy

Ustava má být nejvyšším zákonem u nás.

baki 80.?.?.?

Ovšem není tomu tak. Ústava je zákon zcela stojícím o samotě a nic vlastně neznamená. Tvorba ostatních zákonů by měla z nějvyššího zákonu vycházet, což se neděje. A tak běžně narážíme na zákony, které jsou v přímém rozporu s ústavou a nic se neděje. Takovým přkladěm je "zákon o provozu na pozemních komunikacích". Ovšem ústava je tak všeobecná, že tento rozpor většinou nelze dokázat.

214416

09.03.2010 17:32

Čteme si preambuli Ústavy ČR: Jak režim pohrdá vlastními slovy

RE: Ustava má být nejvyšším zákonem u nás.

baki 80.?.?.?

Prosím:
Dědic auta nemá tytéž práva jako původní majitel, což je v rozporu s "Listinou lidských práv a svobod", součástí ústavy. Mezitím co majitel auta může žádat o vydání duplikátu technického průkazu, dědic tohoto auta toto právo již nemá. Toto je v přímém rozporu s uvedenou listinou, která "zmenšování" pravomocí přecházejících na dědice nedovoluje. Tam je právo dědění PŘÍMO ZAKOTVENO.Přesto "Zákon o provozu na veřejných telekomunikacích", konkrétně prováděcí vyhláška tohoto zákona 302/2001 Sb. takové zmenšení pravomocí přímo ukládá.
Vzniká tím celá řada případů, která je v rozporu s ústavou.
Na příklad:
Znám příklad, kdy dědic zdědil auto, bez dokladů. Kde toto auto se nalézá ani policie nenalezla, dědic nemůže auto zrušit, nikdo mu nevystaví duplikát technického průkazu nutného k zrušení auta, není možno legální cestou nechat auto přepsat na nového majitele a podobně.
Řešeno toto bylo podplacením jednoho úředníka, který vyhotovil falešné doklady, aby se nějaké kroky vůbec mohly uskutečnit.
I já mám podobný problém, dokonce jsem to dal řešit ombucmanovi. Pokud nepodplatím nějaké úředníky, pak mé auto nemůže být přepsáno ze zemřelé manželky na dědice, tedy mě. Bude tedy i několik dalších stovek let vedeno na jméno mé manželky. Pokusím se to řešit soudně, ale naše vrchnost na pravidla ústavy neslyší, výsledek je tedy nejistý. ...
A tak vzniká paradox: Buďme rádi, že existují úplatní úředníci, kteří tyto neřešitelné případy řeší.

214446

16.03.2010 10:22

Dopis prezidentovi

?????

baki 80.?.?.?

jste si jist, že prezident a tuneláři, podvodníci a pod. nejsou na stejné lodi????

215081

19.03.2010 07:42

Asimilácia začína

Proč ne Vietnamštinu???

baki 80.?.?.?

S Vietnamci přece přicházíme více do styku vždy, když jdeme nakupovat na tržiště. Kde bychom se setkali s romštinou??
Nelze také přehlédnout, že ve světě se nejvíc mluví Čínsky. Co takhle čínštinu??
Již údajně Sibyla předpovídala, že nás příjdou obsadit východní národy. Tak abychom byli připraveni.

215351

10.04.2010 05:51

Smutný konec Mirka Topolánka

Topolánek byl z ODS nejlepší.

baki 80.?.?.?

O tom svědčí i podpora všech vrstev členů ODS. Pokud Topolánek byl nejlepší, pak to svědčí o neuvěřitelně nízké úrovni ostatních politiků nejen z ODS, ale i z ostatních politických stran. Proto také jsme tam, kde jsme. [bliji] [bliji] [bliji]
Když uvážíme, že i pod vedením Topolánka měla strana celkem dobré volební výsledky, pak to charakterizuje i voliče u nás. Kde jinde by takovýto politik měl takovou podporu. Ve vyspělejších státech by takový politik již musel dávno odstoupit. Je to těžké, když lepší politiky nemáme...

216783

10.04.2010 12:52

Smutný konec Mirka Topolánka

RE: Topolánek...

baki 80.?.?.?

Jen nepatrnou poznámku k antikomunizmu ze strany ODS. Platí zde "poturčenec horší Turka". - I to je typické pro ODS. Vzpomeňte si, jak čtyři ministři první Klauzovy vlády (bývalí komunisté), nadávali na komunisty. No přeci jim nic jiného nezbývalo. Jednak od sebe odvrátí pozornost, jako bývalého komunisty, jednak, - mnozí komunisté bývali fanatičtí. Znám bývalé náboženské fanatiky, kteří se stali fanatiky komunistickými, znám to i naopak. Znám komunisty, kteří páchali zlo, a pak v soukromé modlitebně prosili Boha o odpuštění. A stejná situace platí u ODS. Je snad vidět rozdíl?? Proč by to mělo být jinak???

216831

15.04.2010 13:35

Alespoň krátce k pádu polského letadla

Uvolnilo se více než 90 koryt.

baki 89.?.?.?

Myslím, že Poláci by toto měli vzít za vděk.
Pokud se týče Kačinského - pozoroval jsem, jak každou chvíli někdo stříká na jeho rakev svěcenou vodu, každou chvíli jeho rakev žehná nějaký katolický hodnostář. Což pak nemá nebe svými činy již zajištěno??? Vždyť ve Wavelu mezi králi bude jako svatý. I bez svatořečení.

217219

18.04.2010 18:30

Kdyby, kdyby, kdyby…

RE: Lidstvo je porad v krizi

baki 83.?.?.?

Není to tak. U nás je napjatá situace až z doby svatého Václava. Před tím se slovo krize neužívalo....

217439

22.04.2010 09:19

Novodobá inkvizice?

Platí listina lidských práv a svobod??

baki 85.?.?.?

Zřejmě ne. I já mám podobné problémy, kdy jsem zjistil, že magistrát města Brna i Krajský úřad "Listinu lidských práv a svobod" (jak je v preambuli ústavy popsáno, "nejvyšší právní norma s ústavou u nás" ) vůbec nerespektují, snad ani neznají. A to v obou "ústavech" mají dostatek právníků. Vyplývá z toho zajímavá kombinace. Buď jsou právníci těchto institucí na nižší úrovni znalostí práva než absolventi obecných škol, nebo Ústava a "Listina lidských práv a svobod" jsou zcela bezvýznamné spisky pro nás "vovčany". Ještě si počkám, jaký názor bude mít Městský soud v Brně, abych měl jasno o postavení Ústavy v naší společnosti. Ale jsem "poučený optimista", tak nevím.

217642

24.04.2010 04:25

Novodobá inkvizice II.

Koho ochrání ombucman??

baki 85.?.?.?

Představa, že ombucman někoho ochrání je mylná. Tato instituce je zřízena zřejmě proto, aby měl občan pocit, že ho nějak ochrání. Není tomu tak. Ochránce lidských práv není schopen nikoho ochránit a to ani v případě, že lidská práva jsou evidentně porušena. Dokonce dá za pravdu "porušiteli". Podobně se dnes můžeme dívat na naši Ústavu a "Listinu lidských práv a svobod". Je otázkou, zda vůbec preambule, určující je za nejvyšší naše zákony,je myšlena vážně. Protože zákony, dle preambule nižší právní hodnoty, vůbec tyto údajně nejvyšší zákony nerespektují. A všichni se řídí zákony nižší právní hodnoty, jako by Ústava s přílohami ani neexistovala.

217846

03.05.2010 19:00

Kalouskovo Panoptikum

PřímoTOP 09.

baki 85.?.?.?

Ale dělá to Kalousek dobře. No ne?? To je nakonec patrno i z článku. Měl by ale informovat Knížete, ve které straně se nyní nachází,neřku-li, aby se také trošku naučil česky. Jinak to nemá chybu. Je zřejmé, že budou mít dostatek hlasů. Vždyť naši voliči tomu rozumějí....

218679

15.05.2010 11:34

Svoboda a moc

Demokracie není svoboda.

baki 85.?.?.?

Demokracie je určitý střed mezi anarchií a totalitou. Nazývejme věci pravými jmény. Liberálové se snaží veskrze poposunout režim státu směrem k anarchii, konzervativci zase k totalitě. Ať se již jedná o absolutizmus či komunistický systém. Zcela svobodní lidé - anarchisté smějí učinit cokoliv, třeba i zabít souseda. Člověk v absolustickém systému zase nesmí vůbec nic bez souhlasu nejvyššího pána.
Demokracie, resp. jakýsi střed mezi totalitou a anarchií je v každém státě jiný. Pokud bychom se pokusili "náš model dmokracie" uvést v praxi v kterémkoli africkém státě, většinou by to skončilo krveprolitím. Představa moci je v každém státě natolik odlišná, že projevy nevole z naší strany bývají většinou nespravedlivé.
Uvedu jeden případ: U nás se neustále přetřásá problém TIBET. (Tibet, jako historická země je nesvobodný, okupovaný Čínou a podobně). Nikdo si ale nevšímá, že Tibet má svou autonomii se vším, co k ní patří. Nevšímá si toho, že Číňanů je v Tbetu třikrát více než Tibeťanů, kteří kdykoli ve volbách by tibeťany porazili. Naproti tomu nikdo si nevšímá, že historická země MORAVA s více než tisíciletou historií, ani zdaleka nemá taková práva, jako má Tibet. Taková je představa demokracie u nás. Všímat si, co je v zahraničí a ignorovat skutečnosti u nás.
Z tohoto je vidět, že v naší představě o vládě, moci a svobodě máme ještě hodně, co dohánět.

219371

16.05.2010 17:23

Svoboda a moc

RE: Demokracie není svoboda.

baki 80.?.?.?

Mám lepší návrh. Dejme Moravě taková práva, jako mají jiné historické země ve vyspělejších zemích. Jako na příklad v Německu (Bavorsko, Sasko,...) nebo Rakousku, Švýcarsku, ...
Váš návrh je typický pro totalitní vládní systémy. To Stalin vystěhoval Židy na Sibiř a zřídil jim tam "Židovskou autonomní republiku", rovněž Hitler chtěl Čechy vystěhovat za Ural. Tak to bylo v jeho plánech "konečného řešení".
Nevím, jestli by se podařilo Moravany vystěhovat podle Vašich vzorů Stalina a Hitlera. Ve světě byste asi moc pochopení nedostal.... Vaše vzory, Stalin a Hitler (pro Vaši informaci) již v kurzu nejsou...

219440

17.05.2010 12:56

Svoboda a moc

RE: Demokracie není svoboda.

baki 80.?.?.?

Pnutí, mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva bylo, je a bude. Ještě jste nezmínil pnutí mezi muži a ženami, mezi azijci a ostatním obyvatelstvem atd.
Těmito argumenty operují především představitelé Číny, operoval Hitler i Stalin. Jsou to argumenty, které já neuznávám. Pnutí, mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva existuje od od doby vzniku lidstva. ("Politická situace u nás je napjatá od dob svatého Václava..."). Opět příklad, kdy bylo toto "pnutí" odstraněno, - je hitlerovské Německo, či Stalinův Sovětský svaz. Ovšem za cenu přestěhování "pnutí" do gulagů či koncentráků. Já nejsem přívržencem odstranění pnutí Vámi navrhovaným způsobem. Ba naopak se domnívám, že takovéto pnutí je ve společnosti normální, neboli zdravé. Zabývá se jím sociologie.
O Lichtenštejny nemějte starost, jak to s nimi bude, o tom se rozhodne v Bruselu. Vaše představa o naší samostatnosti či suverenitě je více než optimistická. Bez nás se rozhodlo o vzniku naší republiky v roce 1918, bez nás se rozhodlo i o nás v Mnichově v roce 1938 že budeme dáni Hitlerovi, bez nás se rozhodlo, že budeme po válce dáni Stalinovi atd., - bez nás se rozhodne i o tom, co dostanou zpět Lichtenštejnové.
Vznikem zemského zřízení u nás vznikne pnutí asi takové, jako je v Německu mezi Bavorskem, Saskem, Wirtnberskem a ostatními spolkovými zeměmi. Či čekáte mezi Čechy a Moravany nějakou válku????

219510

17.05.2010 13:08

Svoboda a moc

RE: Demokracie není svoboda.

baki 80.?.?.?

Nerozumím argumentu. Vznikem zemského zřízení by takováto decentralizace nebyla možná???? Co by tomu bránilo??? To za první republiky byla situace řízení státu tak špatná?? Komunisté zrušením zemského zřízení dospěli k lepšímu rozdělení státu??
Hlava "Římské říše" bude do našeho úzenmího rozdělení zasahovat???

219513

17.05.2010 19:03

Svoboda a moc

RE: Demokracie není svoboda.

baki 85.?.?.?

Není třeba, aby vzniklo Moravsko, Morava je pro Moravu dosti hezký název. Vaše inpterpretace je jistě zajímavá, ale nejedná se zde přeci o národnostní problém, i když kde kdo chce z toho národnostní problém udělat. Skutečností je to, že veškerá místa v Čechách mají geografický spád do středu Čech, Morava pak do středu Moravy. Geograficky jsou to různé celky. A vždy od počátků čtvrtohor byly. V Čechách krom toho sídlili keltští Bójové, na Moravě zase Trákové (dodnes se zachovaly trácké názvy, jako Bezkid, Karpaty a pod.). To je hlavní příčina, proč je Morava jiná zem než Čechy.
K opatrnosti abychom někomu "neposloužili" neopatrný byl tedy Masaryk, když za jeho prezidentování a s jeho souhlasem vzniklo zemské zřízení.
Emancipace v tomto případě je pouze "zástěrka" nacionalistů, kteří celou věc vidí svýma očima.

219534

30.05.2010 06:44

Nejít k volbám je výrazem osobní odpovědnosti

RE: Několik otázek

baki 83.?.?.?

Stávající komunisté v komunistické straně nejsou tak nebezpeční. Ti charakterově horší zahodili v roce 1989 komunistické legitimace a na shromážděních lidu nadávali na komunisty a byli vovčany oslavováni. Pak zaujali dobrá místa v Klasově vládě a naší ekonomiku zrujnovali a národní bohatství rozkradli. Dále zaujali dobrá místa v různých radách a podnicích. (Na příklad - člen předsednictva ÚV KSČ soudruh Vasil Mohorita se stal ředitelem Brněnské zbrojovky, atd.) Takže to, co provádíme, je jen pláč nad rozlitým mlékem. Souvislosti jsou úplně jinde, než kde je hledáte. Komunisté sice ztratili moc politickou, avšak mají moc ekonomickou. A tak mohou diktovat, co potřebují.

220559

30.05.2010 09:29

Nejít k volbám je výrazem osobní odpovědnosti

RE: Několik otázek

baki 83.?.?.?

Pak je problematická charakteristika komunisty. Já vycházím z toho, že komunista je ten, kdo vstoupil do komunistické strany i přes to, že věděl o všech nespravedlnostech vzniklých za vlády komunistů a ještě je podporoval. Zároveň ve své činnosti vycházel z "Komunistického manifestu" Marxe a Engelse (a pod.) Pokud vycházíte z jiné charakteristiky bude dobré, když nás s ní seznámíte.

220565

16.06.2010 18:27

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Psychologové, psychiatři soudní znalci......

baki 80.?.?.?

Ale to jste pozadu za skutečnostmi. V hromadných sdělovacích prostředcích se již objevila zpráva, že vrahové jednoho pokladníka a spoutaného policisty, bratří Mašínové jsou naším senátem navrženi na vyznamenání.... Tyto akty jistě senát posuzuje jako "humanitární vraždy".
Prý vyhlásili našemu komunistickému režimu válku...
No jo, ale všechny státy světa tento režim uznávaly jako legitimní.
Při tom bratří Mašínové mohli po roce 1948 po ůnoru jednoduše odejít do zahraničí. Hranice ještě půl roku nebyly řádně chráněny. Takže nic nového pod sluncem.
A k argumentu o výuce Boží nauky, - tato se v Evropě vyučuje již skoro dva tisíce let. A to na základních i ostatních školách. Co se dělo po dva tisíce let je všeobecně známo.

222155

17.06.2010 11:11

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Psychologové, psychiatři soudní znalci......

baki 85.?.?.?

Je tedy nutno říci, co jest skutečně "křesťanská nauka". Vaše představa vychází z jediného výkladu písma svatého, a to je výklad, který používají "Svědci Jehovovi". Ovšem výklad je to dosti "okrájený", vycházící v "Písma svatého", sestaveného Katolickou církví. To znamená, že jsou použity pouze katolickou církví uznaná "evangelia" a jiné náboženské spisy v té době vzniklé. To znamená, že "opomíjíte" všechny ostatní spisy a evangelia, Vám se do této nauky nehodící. Zrovna tak já mohu vzít jakékoli jiná evangelia a epištoly, katolickou církví neuznávané a "stvořit jinou nauku". Tak nakonec postupovali muslimové, mormoni a pod. Kde berete jistotu, že výběr katolické církve byl správný??
Víte vůbec, jak znělo původní znění desatera před dvěma tisíci lety??? Proč se tímto znění neřídíte??

222217

17.06.2010 19:08

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Psychologové, psychiatři soudní znalci......

baki 85.?.?.?

Máte pravdu, pokud se budete držet velmi úzké linie Bible, před tisícem let uznané "jako jedině správné", pak diskuze není dost dobře možná. Vím to, protože jsem se snažil jednoho "křesťana té správné víry" přesvědčit, že skály, uloženiny, zkameněliny jsou starší, než 5 6OO let, (jak ukládá bible). Bohužel se mi to nepodařilo. Takový ortodoxní křesťan uznává jedině to, co v bibli je psáno "doslova", a jinak nic. Pak jakákoli diskuze je zbytečná, protože ostatní argumenty a důkazy nejsou uznávány. Diskuze je možná pouze tentokrát, pokud se vyjasňují věci nejasné.
K mým výpadům: Takové výpady byste slyšel, i když byste se snažil "diskutovat" s budhistou, muslimem, hinduistou,... Obhajoba jiných názorů byvá běžně posuzována, jako výpady...

222244

18.06.2010 07:15

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Psychologové, psychiatři soudní znalci......

baki 85.?.?.?

Jen několik poznámek:
1. Darwin byl věřící, nikdy nehovořil a ani nepsal o "samostvoření". Kdo v toto věří, je jeho věc, jeho víra. Já neodsuzuji nikoho jiné víry.
2. Nález "Noemovy archy" je pouze doklad, že "Bible" byla skutečně sepsána podle skutečnosti. Podle Bible byla nalezena i některá města popisovaných v ní popisovaných. Chybí tam ale například důkaz, že bylo "zastaveno slunce na obloze" a podobně. Ale i "zázraky" mne nedojímají, jsem ochoten je připustit.
3. Mě osobně nevyhovuje charakter "Boha (Jehovy,Jahveho,..), jak je v Bibli ukazován.
Pozabíjení všech lidí s výjimkou několika vyvolených v případě Sodoma-Gomora, utopení všech lidí v případě "potopy" s výjimkou několika vyvolených, psychické týrání Abrahama požadakem, aby zabil svého syna... a pod. Ale chtěl bych se zmínit především o deseti egypských ranách, zejména o poslední. Pozabíjení všech "prvorozených nežidů" považuji za hromadnou vraždu, mající svou obdobu až za nacizmu ve dvacátém století.
Z těchto důvodů považuji vylíčení charakteru "Boha" v bibli za nepravdivé. Bůh, podle mého soukromého názoru a mé víry je naprosto spravedlivý, nevěřím, že by některé skupině obyvatel nadržoval. To by pak byl roven charakteru Hitlera. A tomu nevěřím.

222268

18.06.2010 18:01

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Psychologové, psychiatři soudní znalci......

baki 85.?.?.?

Vážený pane Sašo.
Vím, že jehovisté jsou fanatická skupina, která operuje v naší vlasti z pověření svého ústředí v Americe. Nicméně fanatizmus je nutno přeci jenom krotit. Ovšem fanatizmus takového druhu, jaký předvádějí jehovisté je skoro mimo zákon. Prvním krokem v takovém případě je diskuze, chcete-li dialektika, na objasnění nevyjasněného. Nejsem přívržencem ignorování takového jednání. které prakticky propaguje myšlenky fašizmu, i když skryté za biblí. Tady je zde funkce státu, která by se měla takovým jednáním zabývat. Veškeré jednání a propagování takových myšlenek by mělo být posuzováno z hlediska právních norem tohoto státu. Nemyslím, že se tak děje.
Nejsem si jist, zda ignorování tohoto je pro naší společnost přínosem.

222306

22.06.2010 12:42

Dopis muslimům od Radovana Karadžiče

RE: Psychologové, psychiatři soudní znalci......

baki 80.?.?.?

Bohužel, to co tvrdíte jsem nikde v Bibli nenašel. Musím tedy Vaše tvrzení připojit k dalším takovým tvrzením, které nejsou nikde popsány ani prokázány. Neboli na úrovni výmyslů.

222564

29.06.2010 15:24

Až na Vondru dobrý

Problém "radar".

baki 85.?.?.?

Myslím, že všichni, kteří horovali pro RADAR, mají špinavé svědomí. Nakonec z Obamy vylezlo, že se jedná o naprosto zastaralé zařízení, vyřaditelné z provozu během prvních minut jakékoli války. Vždyť většina občanů měla na to názor správný. Pouze zamezení referenda o této věci neumožnilo toto potvrdit.
Znamená to, že všichni (na příklad Schwarcenberg, Vondra, Parkanová,...) buď mají špatné svědomí (příslib brebend z USA) nebo naprostou neschopnost posuzovat situaci reálně. Je pro mě znepokojivé, že takovíto lidé jsou opět v čele státu. Lze snad předpokládat, že rozhodování něchto lidí v čele státu bude již naprosto objektivní a profesionální??? [zmaten]

223005

26.07.2010 09:20

S mezinárodním právem je konec, podmínky diktují USA!

Nový obzor pro vznik nových států.

baki 85.?.?.?

Jsem rád, že "jakýsi soud" vynesl rozsudek, ze kterého je patrno, co a jak. Jednoznačně z něho vyplývá, že:
1. Německo po druhé světové válce se mohlo sjednotit bez jakýhkoli "škrumpulí" bez souhlasu velmocí a mohlo dělat svou, jakoukoli politiku. Vždyť by to bylo zákonné. Stačilo zvolit k tomuto účelu společný orgán. A to ani nemuselo, společný orgán - parlament přetrval od dob Hitlera.
2. Stačí, aby Morava "ustanovila" jakýsi svůj parlament, a mohla by vyhlásit "samostatnost" - bylo by to podle zákona.
3. Slezsko, byť rozděleno mezi několik států, by po "ustanovení" svého jakéhosi parlamentu, se mohlo osamostatnit. - Nebylo by to nic proti zákonu.
4. Podobná situace by mohla nastat v místech všech ostatních národů. Třeba Baskové mají pak právo vyhlásit samostatnou republiku.
Podobná argumentace ve velmi úsměvná, pokud vůbec úsměvná je. Aspoň je vidět, že svět je skutečně rozdělen do sféry velmocí, které si s národy provozují co chtějí. Vše lze zdůvodnit.

224901

26.07.2010 19:27

S mezinárodním právem je konec, podmínky diktují USA!

RE: Historie se opakuje

baki 85.?.?.?

Ale ano. Správně. Albánci mohou si vytvořit (jak určil uvedený soud) samostatný štát nejen v Kosově. Ale i v Itálii, kde jich žije také hezkých pár set tisíc. Albánci byli ve druhé světové válce Italy odsunuti do Kosova. Po druhé světové válce tam zústali. Stejný princip musí tedy platit i pro Itálii, kam se velké množství Albánců přesunulo. Takže nejen v Kosově mohou Albánci vyhlásit další svůj stát.

224938

28.08.2010 22:28

Továreň na duchovno - 1.časť

RE: Akaze Bozia pritomnost?

baki 94.?.?.?

Jen naokraj, kam až může víra vést.
Vzpomínám na sportovní přenosy, kdy před závodem se soutěžící pomodlil za vítězství. Je již jedno jestli k Hospodinovi, Jehovovi či Alláhovi. Pomodlil-li se za své vítězství, pak se zároveň pomodlil také k Bohu, aby zapříčinil porážku svých soupeřů. Neboli modlidba za vítězství je zároveň modlidbou za porážku soupeřů. Kde je "miluj bližního svého jako sebe sama" ???

226910

02.09.2010 11:33

Továreň na duchovno - 1.časť

RE: přesně

baki 83.?.?.?

Pro mne je problém. Věřit Bohu - kterému??? Višňa, Šíva, Brahma, Jehova, Alláh, .... Kterému Bohu mám věřit??? Mě na příklad po přečtení Starého zákona (zničení Sodomy a Gomory, potopa světa, desátá egypská rána a pod.), kde dochází k zabíjení lidí včetně malých dětí jen podle kritérií, dnes považovaných za rasistické, je neslučitelné s mými morálními představami. Takže představa Boha na př. podle křesťanských kritérií je pro mě nepřijatelná.

227333

02.09.2010 11:38

Továreň na duchovno - 1.časť

RE: Akaze Bozia pritomnost?

baki 83.?.?.?

Vítězové se po závodě svěřují tisku. Tam si přečtěte, kolik se jich modlilo za vítězství.

227335

05.09.2010 19:01

Továreň na duchovno - 1.časť

RE: K

baki 83.?.?.?

Uvedený příklad je chybný. Není to tak, že je jeden "zlý Bůh izraelu", který požaduje uvedené ve Starém zákoně, a jeden "hodný Bůh křesťanský". Je podle "Křesťanské víry jen jeden jediný Bůh. Jeho vlastnosti ze Starého zákona pak přetrvávají.

227596

11.09.2010 21:48

Nežít se lží!

RE: Stoji lide o pravdu ?

baki 94.?.?.?

Nestojí. Jen si vzpomeňme na kauzu Topolánek. Všichni, kteří jsou za ODS dnes ve vládě, Topolánka chválili a se ho zastávali. I Nečas. No a podívejme se na volby. ODS je zase u koryta. A i kdyby sám ďábel vedl ODS, opět by bylo na špici. Lidé pravdu nechtějí znát. (ODS jsem jmenoval jen namátkou).

227926

22.09.2010 17:00

Dopis prezidentovi od jednoho z nás

Prezident to dobře ví.

baki 85.?.?.?

Byl totiž jeden z architektů a tvůrcu toho, nad čím se podivujete. A co vovčané?? Proč volíli pokračování tohoto "divného" režimu???

228501

24.09.2010 08:07

Dopis prezidentovi od jednoho z nás

RE: Prezident to dobře ví.

baki 94.?.?.?

Mám vážné obavy, že je to pravda. Nikdy jsem nebyl komunista, ani jsem s nimi neměl nic společného. Ale přesto, když Radek John prohlásil, že nebude ve vládě podporované komunisty, mě zatrnulo. Co když komunisté předloží skutečně dobrý návrh, jak z tohoto marazmu ven?? Pak "Věci Veřejné" podpoří horší návrh jen proto, že není od komunistů. To znamená, že nejde "Věcem veřejným" o nápravu dnešního stavu. Ale o to podílet se na vládě za každou cenu. I za cenu zhoršení současného stavu. A přes to je lidi volili.... Pak je otázka, zda si takovou vládu naši "vovčané" skutečně nezaslouží.

228601

29.10.2010 18:55

Přímá demokracie

RE: Česko

baki 83.?.?.?

Tady chtě nechtě musím reagovat. Existence Moravského národa začal propagovat Václav Klaus. Důvodem této propagace bylo, aby se "ukázal nehezký profil Moravských nacionalistů", kteří chtějí nabourat jednotu v "Česku". Beneš byl naopak přesvědčen, že existuje jeden národ - Československý. Vaše představa o Moravských nacionalistech je vaše soukromá věc, která se skutečnou realitou asi nemá mnoho společného. Název státu, aby vyhovoval "všem", je možno odvodit a schválit, stejně jako se schvaluje státní vlajka, státní znak a pod. Okolnost, že Vy si název našeho státu neumíte představit není dosti dobrým argumentem ve vašem příspěvku.

231331

31.10.2010 15:47

Přímá demokracie

RE: Česko

baki 83.?.?.?

Je vidět, že "vymývání mozků" mělo svůj cíl i svůj výsledek. Tak tedy: Čeština (se kterou se dnes ohání kde kdo) je pouze "středočeské nářečí", prohlášené za češtinu, neboli státní úřední řeč. Ohánět se s ní, jako argumentem zdůvodňující nějaký český národ, je pochybné. Mohu-li radit dotyčným, pak zde důsledně postupoval Franko ve Španělsku. Problém byl Katalánština versus Kastilčina. Franko jednoduše jednu prohlásil úředním jazykem a druhou zakázal. Pod pohrůžkou vězení.

231464

07.11.2010 08:53

Východisko z ekonomické krize

Chybí sedmá možnost.

baki 94.?.?.?

A to praxe, v současné době uskutečňovaná. Jak to chodí je znázorněno ve filmu "7 statečných". Těm okrádaným se vždy ponechá "něco" na přežití. Pak jsou rádi že jsou rádi a nekladou odpor. Pokud se jim nechá méně, než je nutno, pak odpor začnou klást. Nejideálnější je ponechat jim tolik, aby současní šéfové státu a ekonomiky v dalších volbách "zase vyhráli". Neumím odhadnout, jestli stav "přiškrcení" vedoucí k rozvratu hospodářství nastal nyní, ale v žádném případě od toho není daleko. "Ekonomická krize" (ve skutečnosti je tento termín při nejmenším diskutabilní) je vhodným příkladem, jak s vovčany zatočit. Nechají ssebou zatočit???
Hrátky použitými termíny z učebnice ekonomie nic na podstatě současné situace nezmění.

232093

16.11.2010 14:27

Kauza Vítkov

Rozsudek mi nepřipadá zvláštní...

baki 83.?.?.?

Ve všech státech světa jsou některé zákony, které našinci připadají zvláštní. A v mnoha státech platí i několik set let. Na příklad v Anglii můžete nadávat na premiéra, nemůžete však nadávat na královnu. Jinde nesmíte čůrat proti větru a pod. U nás (nejen u nás) platí zákon proti projevům rasizmu. Vítkov je přiklad, jak se u nás může trestat takový projev. V USA je zvláštnost. že se tresty sčítají. U nás je zvláštnost, že se nesčítají. A tak když vyloupíte banku, pak bez obav můžete vyloupit ještě řadu dalších bank bez nebezpečí, že se budou tresty sčítat. Také se toho všemožně využívá. Takže, - oč běží?? Několik lumpů bylo potrestáno. A taháme se o to, zda je výše trestu odpovídající.

232448

25.11.2010 16:19

Válka o \"svobodné\" mozky

RE: a co s vládou?

baki 90.?.?.?

Souhlasím s anonymem. Navíc nutno podotknout, že kdyby se řada "informací" neztrácela, pak by asi byla jiná vláda. Ne proto, že by jako celek byla "trestná", ale protože podle "ztracených informací" by asi většina členů vlády byla v lochu.

233004

27.11.2010 16:12

Etno-nacionalismus a otázky lidské identity

Příliš odvážná hypotéza.

baki 90.?.?.?

Autor vychází z nesprávné doměnky. Např. německy "rod" se řekne na př."das Geschlecht", národ zase "das Volk". Ani v jiných relacích němčiny žádnou příbuznost nenalézáme. Stejně je možné se podívat do jiných jazyků. Příbuznost slova "rod" a "národ" je příbuzná u slovanských národů, nelze toto vztahovat na jiné národy, nebo tuto souvislost nějak "generalizovat".
Národ může vzniknout na určitém území, které v minulosti "nutilo" obyvatele k určitému typickému chování. (Na př. staví se z určitého materiálu na obývaném území se nalézající (hlína, kamení, písek pěstuje se určité rostlinstvo, dobytek, drůbež a pod.) Pod takovým tlakem přírodních podmínek pak vzniká národ. Zde je nutno podotknout, že všichni lidé na světě podle genetických výzkumů mají jedinou matku. Pak otázka "národa" podle autora nedává smysl.
Můžeme se podívat k nám. Na př. v Čechách byl národ Bojů, později Čechů, na Moravě a na Slovensku to byli Trákové (vyvinuli se z Dáků), později Moravané a Slováci.
Tyto relace ovšem s současné době neplatí. Holanďané si nepokrývají střechy domů jen rákosem, v Austrálii rovněž již používají "moderní" metody staveb, ve výživě obyvatelstva dochází k vyrovnávání a pod. Skutečnost, která zůstává je pouze, území, na kterém se obyvatelstvo nachází. Všechny ostatní představy (Stalin, - národ je územní pospolitost kultury, řeči, atd.) velmi kulhají na obě nohy.Vždyť i Vietnamci budou jednou začleněni do naší společnosti, chcete-li národa.

233233

08.12.2010 12:45

David Irving - Morgenthauův plán

Darebák či hrdina, všechno jedna rodina.

baki 90.?.?.?

Tady se dostáváme opět k projevům náboženství. A je to pořád stejné. Ať je to katolík, žid, mohamedán nebo marxista, vždy dotyčný vychází z učení náboženství, jehož je stoupencem.
A z toho vzniká nutnost fanatiků poukazovat na některé aspekty z těchto učeních vycházejících.
Na příklad - u Židů nikdo nesmí tolerovat toho, kdo uznává božství určité osoby. To je totiž smrtelný hřích. - Tedy - křesťané jsou hříšníci.
U křesťanů zase nelze tolerovat Židy. Ti přece dali ukřižovat Ježíše, syna Božího.
U mohamedánů zase jsou smrtelní hříšníci ti, jež neuznávají Mohameda a svatou knihu Korán. Navíc, - mohamedáni "smí zabít jsou-li v právu. Pak musí ale obětovat Alláhovi".
To jen v krátkosti o některých aspektech "netolerantních náboženství a věr".
Na "lásku Boží" nemůžeme spoléhat. Stačí si přečíst v Bibli jak bylo Bohem naloženo s obyvateli Sodomy a Gomory, jak bylo naloženo s obyvateli Země v době potopy, jak bylo naloženo s obyvateli v Egyptě, kde zahynuly miliony lidí jen proto, že byli prvorození. A takových příkladů nalezneme spoustu.
Z těchto důvodů není na závadu, jestli se vyskytuje poukaz na víru toho či onoho člověka. Protože jeho "vědecký výraz" je ohraničen touto vírou. Jinak by se dopouštěl smrtelného hříchu. A my bychom měli vědět, s kým máme tu čest.

233910

12.12.2010 13:24

Pravice nebo levice?

Řeší se již dávno vyřešené.

baki 90.?.?.?

Zbývá než posoudit, kdo nám vlastně vládne. Po zkušenostech z Rakouska-Uherska, z druhé světové války, ze všech mezinárodních dohod, ať již v USA po první světové válce, na konferencích na Jaltě a Postupimi atd. atd. je to již jednoznačné. Jak vznikla naše republika v roce 1918?? Kdo nás dal Hitlerovi v roce 1938?? Kdo nás dal v roce 1945 Stalinovi??
Takových otázek je možno položit desítky. Ale po zodpovězení víme jednoznačně, že ani lid, ani Češi v naší republice nikdy nevládli.
Pak je disputace nad tím, zda je možná lidovláda zcela zbytečná. Není!!! Již jsem se na těchto stránkách k tomuto několikrát vyjádřil.

234083

10.01.2011 16:58

Univerzálne riešenie kríz

RE: Tomáš Baťa ku kríze v roku 1932

baki 90.?.?.?

Ale což nevidíme, jaké jsou poměry u nás??? MRAVNÍ BÍDA to je ten správný termín. Ten schodek státního rozpočtu, by ani nebyl, kdyby mravní bídy nebylo. Jen si skutečně sečtěte všechny položky, které byly zpronevěřeny, "vytunelovány", zkrátka a dobře - ukradeny. Budiž. byly ukradeny. Ale nikdo za toto není postihován, když tak v nepatrné míře. A po sečtení těchto položek zjistíme, že kdyby té mravní bídy nebylo, nebylo by ani státního schodku, ani údajné krize. Jakékoli moudré výklady příčin této krize či její řešení nemá smysl.

235806

11.01.2011 09:03

Univerzálne riešenie kríz

RE: Tomáš Baťa ku kríze v roku 1932

baki 90.?.?.?

Vážený anonyme. Nikde jsem neuvedl, že státní rozpočet nemůže být schodkový. Může a nemusí. Já jsem jenom upozornil na to, že ztráty státního rozpočtu způsobené korupcí, tunelováním,a pod. se ve své podstatě rovnají schodku státního rozpočtu. Kdyby tomu tak nebylo, pak by byl schodek státního rozpočtu zanedbatelný. Ostatní pak je již Váš výmysl. Tolik na vysvětlenou.

235834

12.01.2011 16:57

Univerzálne riešenie kríz

RE: Tomáš Baťa ku kríze v roku 1932

baki 90.?.?.?

Vážený anonyme. Peníze nejsou důsledkem státního dluhu, což je již tisíce let známo. Peníze byly dříve, než nějaké státní peníze vznikly. Peníze jsou důsledkem JAKÉHOKOLI DLUHU. To znamená, že i jakýkoli soukromý úpis je na úrovni peněz. A ten nemá se státními financemi nic společného.
Toto se dočtete i v nejzákladnějších knihách ekonomiky, blíže pak je to rozebráno a vysvětleno v učebnicích ekonomie vysokých škol.
Snaha nás přesvědčit o tom, že máme dluhy, "které jsme nezavinili" a které "musíme" zapaltit ,je cílem našich politiků.

235913

15.01.2011 10:42

Univerzálne riešenie kríz

RE: Tomáš Baťa ku kríze v roku 1932

baki 94.?.?.?

Ale to je přeci jednoduché. Protože jsou potřeba. A to nejen na problémy státního dluhu, ale i na soukromé potřeby a zadlužení soukromníků. Při ideálním stavu by mělo být tolik peněz, kolik je "zboží". Je-li zboží více, mluvíme o krizi. Je-li zboží méně, mluvíme o inflaci. Ale to jste se mohl dočíst v základních učebnicích pro ekonomické, či hospodářské školy všech stupňů, jak jsem vás upozorňoval. Nijak to ale nesouvisí se státním dluhem. Co tedy říkáte zemím, které hospodaří s přebytkem???? Nač tam podle Vás jsou potřeba peníze???
Znovu doporučuji si prostudovat základy ekonomie.

236091

29.01.2011 18:08

Nejlepší reforma školství: Zrušení?

Školství - srandovní zařízení našeho státu.

baki 90.?.?.?

Když kolem roku 1950 přijela ze Sovětského svazu delegace školských odborníků, přivítal je náš ministr Zdeněk Nejedlý. Když mu sdělili účel své návštěvy, Nejedlý se velmi podivil, delegace ovšem také. Bylo totiž známo, že naše školství má vysokou úroveň, která hospodářství dodává vynikající odborníci. Proto delegace chtěli tuto soustavu školství prozkoumat a zavést v Sovětském svazu. Ovšem náš ministr je informoval, že jsme zatím přebudovali školství podle vzoru Sovětského svazu. Delegace se tedy domů vrátila s nepořízenou.
Od této doby se u nás provádějí reformy školství, jehož výsledkem je klesající úroveň vzdělání absolventů škol.
Tituly JUDr. vydávané na právnické fakultě v Plzni je jenom špičkou ledovce našeho školství. Totéž totiž nalezneme v řadě jiných středních i vysokých škol.
A tak je nutno se na další reformy ve školství dívat skepticky. Stačí jen posoudit představy našich "politiků", jak žákům vysvětlovat dějiny područí Sovětskému svazu, za vlády komunistů.
Jak za takovéto situace chtějí provést reformu školství, je mi záhadou.

237054

30.01.2011 09:49

Nejlepší reforma školství: Zrušení?

RE: Školství - srandovní zařízení našeho státu.

baki 90.?.?.?

Proto je totiž naše školství "srandovní". Naše školství, které kdysi bývalo "evropskou výspou vzdělávání" se stále snažíme reformovat podle vzorů nižšího řádu. Je přeci známo, že školství v USA žádnou úroveň (s výjimkou několika špičkových škol) nemá. USA si to mohou dovolit. Tam se, při tam obrovském množství škol, nějaká špičková vždy najde. Vzít si vzor z USA, to by znamenalo, co do počtu obyvatel, mít několikasetmilionový stát.
A tak jsme se vzděláváním tam, kde jsme. Dobře nám tak.

237087

30.01.2011 09:58

Vůdcové nepokojů na Středním východě vycvičeni v Americe

RE: Hure je lepe - radostne k valce civilizaci - k VELKE HRE

baki 90.?.?.?

Vyjímečně s vámi abc souhlasím. Naše věda je skutečně krátkozraká, všecny ostatní "hypotézy a teorie", které odporují současnému "náboženství vědy" zavrhují. Jen pro zajímavost, www.baki.estránky.cz.

237088

05.03.2011 16:28

MF Dnes odhalila záškodníka ve vládních řadách

RE: Umělá „aféra“ navozující mylný dojem svobody

baki 80.?.?.?

Pokud se podíváme do historie různých "revolucí" po světě, zjistíme následující:
Vždy po tzv. "revolucích" došlo k tak nepatrné změně, že ve fungování státu téměř nic neznamená. Stejně tak to bylo i u nás v roce 1918, 1948 i v roce 1989. Vše ostatní je jenom propaganda, která nám má "vysvětlit" že poražený režim byl zločinnější než nastolený režim nový.
Když podrobně prozkoumáte všechny skutečnosti, zjistíte, že tomu tak není. Možná došlo k nějakému zlepšení (nebo zhoršení - podle toho jak to pozorovatel vnímá). Ale výsledná "skutečnost" je velmi diskutabilní. Dnes se díváme následkem "propagandy nových vládců" na komunistický režim jako zločinný, chceme, aby byla komunistická strana zakázána. Sám jsem nikdy komunistou nebyl, ale tyto snahy pokládám za nesmyslné. Pokud bychom měli takto posuzovat skupiny lidí, kteří se do politiky kdy míchaly, pak by bylo nutno v prvé řadě zakázat katolickou církev. Myslím, že tolik lidských životů na svědomí žádné jiné politické či náboženské uskupení nemá.
A následující "revoluce" v naší zemi odhalí zločinnost současného režimu v takové míře, že se většina lidí, dnes sympatizující s vládnoucí garniturou, bude divit.

238919

09.03.2011 08:18

MF Dnes odhalila záškodníka ve vládních řadách

RE: Umělá „aféra“ navozující mylný dojem svobody

baki 90.?.?.?

A od té doby je to čim dál tím stejnější...
Vpomeňme na doby, kdy se vyzdvihoval únor 1948 jako "vítězství pracujícího lidu". A lidé jásali.
Vzpomeňme na dobu listopadu 1989. Lidé jásali, že jsme "zvítězili nad totalitou".
Pak má pravdu Ringo Čech, kde Čechy definuje tak, jak je definuje. Asi se to jinak definovat nedá.

239143

10.03.2011 09:10

Případ Bátora

RE: Dost dobře nevím, o čem je řeč.

baki 90.?.?.?

Vždyť ODS, TOP 09 a VV volila většina lidí. Znamená to snad, že jsme stádo ovčanů??? Co jsme si zvolili, to také musíme ctíti. "Co Nečas, Schvarzenberg a VV činí, dobře činí" (Švejk). Nebo ne??? Pokud ne, pak vovčané by se měli změmnit v občany a takové strany nevolit. Pokud ne, ať si nestěžují.

239230

14.03.2011 18:45

Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu

RE: Autor nemá informace a činí závěry? Tak to je borec!

baki 90.?.?.?

Celý článek vychází z představy, že tady je jakási forma demokracie. No není. Náš stát má pouze pláštík "demokracie". Jen si vzpomeňte na krizi vlády v prosinci loňského roku. Premiér nabádal, aby poslanci koalice hlasovali s souladu s jakousi dohodou. Ovšem podle ústavy mají poslani hlasovat podle svého vědomí a svědomí. K tomu je ovšem premiér nenabádal. Z tohoto jednoznačně vyplývá, že ÚSTAVA je pouze zástěrkou jiných cílů, které s demokracií nemají nic společného.

239493

17.03.2011 09:02

Odvolávám, co jsem odvolal... aneb Kam vítr tam plášť

Takto byla vláda zvolena, tak co???

baki 90.?.?.?

Většina voličů dospěla k názoru, že takováto vláda je nejlepší. Proto volila ODS, TOp 09 a VV. Jak někoho může překvapovat, co se děje?? Vláda a celé dění je přece výsledkem voleb v naší republice. Jak jsme si to zvolili, tak to máme. Či nikdo nevěděl, že Nečas je přítel Topolánka?? Že se u nás děly věci s majetkem nevídané?? Takže je vlastně všechno v pořádku. Rozkrádalo se, bude se rozkrádat dál. A nic se nevyšetří.

239674

17.03.2011 09:13

Přichází fatální změna Lisabonské smlouvy, modří i oranžoví jsou euroservilní slaboši

Myslím, že poslanci a senátoři nezklamali...

baki 90.?.?.?

Proč je nutno se domnívat, že poslanci a senátoři zklamali? Vžyť odhlasovávají stále jedno. Takže se drží toho, co bylo v Lisabonu započato. Někdo se snad domníval, že Lisabonem to končí???

239675

17.03.2011 16:09

Odvolávám, co jsem odvolal... aneb Kam vítr tam plášť

RE: Takto byla vláda zvolena, tak co???

baki 90.?.?.?

Občany, kteří nešli volit považuji také za voliče. Pouze za voliče, kteří "se zdrželi hasování", a tím pomohli vytvořit tuto vládu. Jejich podíl na vzniku a existenci této vlády je evidentní. Otázka, jak dalece jsou naše volby fraškou je již otázka jiná.

239702

19.03.2011 10:18

Odvolávám, co jsem odvolal... aneb Kam vítr tam plášť

RE: Takto byla vláda zvolena, tak co???

baki 90.?.?.?

Nemohu vycházet z vašich představ, ale ze zákona. Jinak to ale nejde. Pokud bude volební zákon takový jaký je, pak zůstává v platnosti, že ti, co se nezúčastnili voleb vlastně "přispěli" k volebnímu výsledku uznaného podle volebního zákona. Postup podle vašich představ by znamenal, že pokud by se zúčastnili voleb jenom rodinní příslušníci, pak by byli zvoleni do funkcí jenom rodinnými příslušníky. K tomu vede Váš postup. Váš postup je přijatelný pro ty největší darebáky. Já volím postup volby "menšího zla", protože osobně nikoho z volených neznám. Takže kdokoli z nich může být darebák. Volím ty, o kterých se domnívám, že jsou menší darebáci a že půjdou po krku větším darebákům.

239810

20.03.2011 10:10

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 90.?.?.?

Válka, je vždy doba zlá. Ale musíme si také říci, "co" je Kadáfí.
Mě se jeví, jako "druh" Hitlera. Jeho příkazy i činnost je všeobecně známa, k čemu toto vedlo ví každý. Rovněž každý ví, že se v podstatě jedná o jeho odstranění. Je tedy otázka, kdy je potřeba takového vůdce odstranit. Naskýtá se otázka, kdy bylo potřeba "odstranit" Hitlera, aby nevznikly rasové zákony, aby nenastala rasová genocida, aby nevznikla druhá světová válka v Evropě.
Jistě je toto velmi nesnadná otázka, vkrádají se podotázky, "co by bylo, kdyby bylo...". Nicméně - vhodným a včasným odstraněním Hitlera by v Evropě tak kritická situace nenastala. S tím snad všichni souhlasit budeme.
Vidíme, že u Kadáfího se projevují podobné syndromy, jako u Hitlera. Pak je nutná otázka, zda je potřeba jej odstranit, nebo neodstranit, a kdy. Je otázka, jestli jeho neodstranením by mohly nastat problémy světového charakteru, které vznikaly již umístěním bomby na palubě letadla, použitím bomby na diskotéce, což jsou již známé kauzy.
A tak musím k všemu tomu odsouzení agrese připojit tato slova. Plně chápu slova a názor ministra zahraničí, knížete Schwarzenbergra, který obhajuje zásady politiky předválečného období,které vedly k přežití Hitlera a k druhé světové válce. Ale já nejsem takový "lidumil", abych takovýto názor vyznával.
Ano, vím, USA a jeho nochsledi především válčí kvůli "hmotným statkům". Ale tady nemohu než souhlasit s pokořením Kadáfího.

239867

20.03.2011 16:34

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 90.?.?.?

Tady se musím ohradit:
1. Nemluvil jsem ve svém příspěvku o Libijcích, ale o Kadáfím. Pochybuji, že by Libijci z Benghzází se nějak chystali "přepravit do Evropy".
2. Srovnání s Irákem pokulhává. Je to jiná země, byl tam jiný diktátor. Kromě toho - můj příspěvek se týká Kadáfího.
3. Hitler, když měl své projevy v Mnichvské pivnici, - také byl považován na směšnou figurku. A nikdo si nemyslel, že by někdy mohl být nebezpečný. To, že by Kadáfí nebyl nebezpečný - je pouze soukromý názor.
4. Figurku knížete Schwarzenbergra nebudu tady komentovat, to by bylo na delší článek.

239885

20.03.2011 16:48

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 90.?.?.?

K tomu mám pouze toto:
1. KDO VÁLKU ZAČAL - no tak tedy "Rada bezpečnosti" OSN. Na základě čeho byla započata se dočtete v denním tisku. Kdyby Kadáfí odstoupil, jak mu bylo doporučeno, tato situace by nevznikla.
2. Stačilo snad, že podpořil nebo zosnoval pád letadla u Lockerbeit, výbuch nálože na diskotéce v Německu a pod. Je podle Vás nutno čekat, až bude zabírat cizí území či provádět genocidu??? Snad stačí, že u protestujících proti své osobě nebude mít žádné slitování - jak uvedl.
To, že se západu jedná především o naftu, to jsem uvedl ve svém příspěvku.

239887

20.03.2011 17:28

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 90.?.?.?

K tomu tolik:
1. Již zapomínáte na Lockerbie, na výbuch v Německu na diskotéce?
Zapomínáte, že Kadáfí odmítal předat pachatele výbuchu na palubě letadla?? zapomínáte, že propuštěného pachatele Kadáfí vítal v Libii jako hrdinu?? Dnes se už ví, že Kadáfí o plánovaném teroristickém útoku na osobní letadlo věděl?? Že velká Britanie, Fancie, USA o tomto věděly, je známo. Z čeho tedy pramení Vaše přesvědčení, že se jedná o bezúhonného politika?? Myslíte si snad, že hospodářsné sankce, o kterých se zmiňujete, byly Libii stanoveny nespravedlivě??
2. Vysoká životní úroveň obyvatelstva je typická pro státy vlastnící ropu. Kolik má Kadáfí na tom zásluhu je otázka. Ovšem kdybychom takto uvažovali, pak by byli hodní všichni šejkové a vládci v Kuwajtu, Saudské Arabii, Spojených Arabských emirátech a pod. I když víme, jaké právo tam platí.

239895

21.03.2011 09:38

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 80.?.?.?

Ještě se tedy vyjádřím k tomuto tématu.
1. Nikde jsem neuvedl, že se Kadáfí chystá "do Evropy". To je přeci Vaše spekulace, se kterou já nemám nic společného. Neumím vyvracet "Vaše představy". Ty jsou Vaše a jenom Vaše.
2. Nikde jsem nespochybňoval životní úroveň v Libyi. Přečťěte si mé odpovědi ostatním nesouhlasným hlasům. Opakování mého tvrzení, že na tom má podíl nafta nijak Váš názor nezviditelňuje.
3. Vaše názory na terorizmus jsou již déle všeobecně známé. Nikdo přeci nepochybuje, že největší twroristé jsou USA a jeho nochsledi. Ale povšiměte si, že můj článek byl o Kadáfim - a oničem dalším.

239955

21.03.2011 09:50

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 80.?.?.?

Dost pochybuji že odškodnění Ksdáfí provedl dobrovolně, ale nebudu se pouštět do spekulací. Pokud se týče útoku na PanAm nad Lockerbie, byl z toho obviněn jedním ze svých "ministrů" kteří o této věci také něco vědí. Není mým úkolem zpochybňovat jeho tvrzení.
Otázkou "jak spadla dvojčata v New Yorku" jsem se ve svém článku nezabýval, bylo o tom napsáno již dosti protichůdného materiálu. Tady to rozebírat se mi jeví jako podivné.

239956

21.03.2011 10:03

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 80.?.?.?

Podmínka k bombardování nebylo odstoupení Kadáfího, ale "ukončení porušování lidských práv u jeho odpůrců (nazývaných vzbouřenci)". Já jsem pouze uvedl, že kdyby odstoupil, k tak vypjaté situaci by nedošlo.
Nutno si uvědomit, že v případě jakékoli chystané agrese se používají "zástupné problémy". (Na př. I. světová válka - atentát na arcivévodu Ferdinanda, II. světová válka - údajné přepadení německé vysílačky polskými vojáky, stejně tak Korejská válka, angažovanost Američanů ve Vietnamu ...
Pokud se týče bandy zlodějů - máte můj souhlas, pokud se týče tvrzení, že Kadáfí je osvícený panovník - můj nesouhlas. To je ovšem otázka názoru.

239957

21.03.2011 10:30

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 80.?.?.?

O zničení letadla a výbuchu na diskotéce jsem již popsal řadu slov o zodpovědnosti Kadáfího jen tolik. - Podle jeho slov, - vždyť vůbec za nic nemůže. Není prezident ani žádný jiný státní funkcionář. Tak kdo ho chce z něčeho obviňovat??
- Toto právo zásahu je dáno usnesením "Rady bezpečnosti OSN". Jak dalece bylo oprávněné, o tom můžeme jen diskutovat. Nesmíme zapomenout, že také Rusko, Čína, Německo, Indie ... byli, i když nepřímí "signatáři" tohoto usnesení. A toto usnesení "je možno považovat za mezinárodní právo".
Rozdělování "ropného bohatství" meti občany je běžné nejen v Libyi, ale i (jak jsem již zmínil) v Kuwajtu a řadě dalších arabských zemích, kde dodnes platí právo ukamenovat ženu.

239960

21.03.2011 10:47

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 80.?.?.?

Paní Lin.
Jsem rád, že se shodujeme v základních rysech. Jen k tomu ještě tolik.
To víte, že jeho hříchy jsou již třicet let známy. Ovšem na jeho zničení je potřeba více, než o tom povědomost. K takovému zásahu je potřeba schválení Rady bezpečnosti OSN. A toto schválení je možno provést, až se bude vědět, že žádná země mající právo veta tento návrh nebude vetovat. A věřte tomu, že SSSR by jakýkoli takový návrh vetoval. Kadáfí se dopustil chyby, že si proti sobě poštval všechny mocnosti. A tím, mohla být takováto rezoluce schválena. A tak skutečnost, že se nejedná o nic tak vážného je zde nevýznamná.
Kámošení", jak Vy nazýváte diplomatické jednání mezi Kadáfím a ostatními diplomaty, je běžná praxe, kterou sami diplomaté neberou vážně.
"hospodářské sankce", ty jsou pouhou zástěrkou, za kterou se provádějí mnohé tranzakce se sankcemi mající velmi málo společného. Zvláště, když Libye má naftu.

239963

21.03.2011 10:56

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 80.?.?.?

Bohužel, nevyšly mi všechny odpovědi k tomuto tématu. Ale i Já Vám tedy doporučím literaturu.
Přečtěte si Hitlerům "Mein Kampf". Uvidíte, kolik "moudra" je tam uloženo a vysloveno. Celé Německo žaslo, jaký génius se u nich vyskytuje a jako kancléř jim vládne.
Jinak - vaše přirovnání neberu vážně. Je jistě na úrovni vaší inteligence.

239964

22.03.2011 07:01

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 80.?.?.?

Mno, je pravda, že ne každý "Hitler" se stane nebezpečím pro svět. Ale přesto je podle mého nutnost, aby se těmto "Hitlerům" neumožnilo tímto nebezpečím být.
Nepopírám, že mám strach ze všech fanatiků, hájících "nějakou ideologii". Ať se jedná o ideologii umožňující vyvražďování indiánů ve jménu kříže, nebo totéž ve jménu čisté rasy, či islámu.

240034

22.03.2011 07:05

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 80.?.?.?

Můj příspěvek se týkal Kadáfího. Problém, na který narážíte by bylo jistě dobré probrat. Je to ovšem jiné téma.

240035

22.03.2011 07:12

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 80.?.?.?

Jsem rád, že jste pochopil běh světa. Je ovšem Vaše chyba, pokud během nějaké válečné akce chcete věřit některé z válčících stran. V daném případě obě válčící strany mlží a lžou. Hlavně z taktických důvodů. O morálce takové činnosti můžete samozřejmě pochybovat.

240036

22.03.2011 07:37

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 80.?.?.?

Jsem rád, že celý problém chápete v širších souvislostech. Ale i Hitler spojil Rakušany, Bavory, Prusy, ... v jeden národ - Němci. Snahy o odpojení různých etnik je po celém světě mnoho. Dokonce jsou patrny v Kanadě, ve Španělsku (Katalánci) ... A tyto snahy budou probíhat i do budoucna.
Je skutečností, že Kadáfího vojáci nevraždí za žold, stejně jako to nedělali Hitlerovi vojáci. Ale co z toho vyvozujete???
Ano, za Kadáfího, (stejně jako za Hitlera v Německu) došlo díky naftě ke značnému zlepšení životní úrovně v zemi. No a co z toho vyvozujete??
Celá záležitost je trochu v jiné rovině, než se domníváte. I Hitler měl své dobré stránky. Jedná se o to pochopit, co je vlastně špatně v hájené ideologii.

240037

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 6

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 3

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Vláda: Zakážeme teplé počasí! Aby se lidi necourali venku01.04.20 13:10 Česká republika 3

Zákazy, zákazy, buzerace, zákazy: Několik mladých spáchalo zločiny. Opékali buřty v lese01.04.20 11:30 Česká republika 4

Policisté hlídají město v kostýmech v podobě koronaviru01.04.20 06:21 Bolivie 1

Rusko vyslalo do USA letadlo se zdravotnickými potřebami, Trump poděkoval. Proč o tom mlčí média?31.03.20 23:32 Rusko 0

D-Test provedl test roušek a respirátorů31.03.20 19:38 Česká republika 12

Minister Krajčí v súvislosti s koronavírusom plánuje zaviesť opatrenia voči občanom, ktorí odmietnú očkovanie31.03.20 16:02 Slovensko 3

Dějiny učí že po zpřísnění se návrat k normálu konat nemusí31.03.20 11:07 Česká republika 14

Rouškový teror v Čechách31.03.20 00:57 Česká republika 11

Neutopické zemědělství: krizové jaro30.03.20 17:08 Česká republika 3

Lidstvo se vyvinulo původně na zcela jiné planetě, na Zemi jsme cizinci30.03.20 16:41 Neurčeno 17

Rockefeller a pandemie29.03.20 12:55 Neurčeno 4

Fed nemůže opravit, to co je rozbité.28.03.20 19:25 USA 1

Měnové kurzy

USD
25,76 Kč
Euro
27,84 Kč
Libra
31,61 Kč
Kanadský dolar
18,12 Kč
Australský dolar
15,45 Kč
Švýcarský frank
26,37 Kč
100 japonských jenů
23,76 Kč
Čínský juan
3,63 Kč
Polský zloty
6,07 Kč
100 maď. forintů
7,60 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
33,72 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 690,29 Kč
1 unce stříbra
371,09 Kč
Bitcoin
172 910,34 Kč

Poslední aktualizace: 4.4.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 50 690 116