Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané smutnyklaun

Nalezeno 72 příspěveků, 8 různých IP adres

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

01.06.2010 09:40

Brutální útok na mírový konvoj v mezinárodních vodách

Test ?

smutnyklaun 195.?.?.?

Že by to byl test, jak bude reagovat mezinárodní společenství na izraelský útok například na íránská jaderná zařízení ? Času už moc nezbývá ...

220788

20.06.2010 00:01

Školné je správné

Školné je forma sociální diskriminace

smutnyklaun 213.?.?.?

Řeči o tom, že školné je motivační faktor studentů jsou chabou obhajobou dalšího asociálního činu budoucí vlády.Cílem je ztížit až znemožnit přístup studentů z nemajetných rodin a zajistit tak
monopol na vzdělání potomkům těch, kteří mají peníze a postavení
a chtějí tento stav zakonzervovat dalším generacím svých potomků.

222381

Obávám se , že tzv přidanou hodnotu softwaru výrazně zveličujete.Nemyslím si, že práce dobrého chirurga, konstruktéra
či učitele je méně kvalifikovaná a pro společnost přínosná než práce v oblasti IT, přesto jejich příjmů až na výjímky nedosahují.
Místo přidané hodnoty byste měl spíše hovořit o boomu IT, který
v budoucnosti splaskne jako každá bublina.

222668

25.06.2010 23:44

Centrální bankovnictví v krizi: Zhruba dvacet zemí na pokraji platební neschopnosti

Komu to vyhovuje ?

smutnyklaun 213.?.?.?

Peníze se v globalizovaném světě rychle přesouvají od těch, co jich mají málo k těm, kteří už dávno ztratili cit pro rozumnou míru při akumulaci peněz a moci.Prý je k tomu nutí konkurence, nikoli vlastní chorobná touha po moci a majetku. Dochází stále rychleji ke stále intenzivnějšímu rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými státy i jednotlivci a tím i k větší polarizaci světa. Stále více se s pomocí médií prosazuje ve světě model, kdy ztráty a dluhy se přenášejí na společnost (většinou na zaměstnance), ale zisky se privatizují. To samozřejmě vyhovuje těm nejbohatším firmám a bankám a jejich vlastníkům , jež nyní disponují větší mocí než mnohé státy.Místo slova demokracie (vláda lidu) by bylo na místě slovo moneykracie (vláda peněz).

222826

26.06.2010 19:10

Deepwater Horizon – jak vypadá nejhorší varianta vývoje

Kdo to napraví a zaplatí ?

smutnyklaun 213.?.?.?

Ucpat unikající ropu z vrtu výbuchem se skutečně může povést, ale atomovým výbuchem ? To je jako z céčkového filmu. Příroda dostala strašně na frak a postiženi budou i ti, které moře živí. Šéf BP po nehodě odjede na dovolenou. To krásně dokumentuje, že pracháčům nejde ani o přírodu ani o lidi, ale jen o sebe a o peníze . Nevěřím, že škodu zaplatí firma BP. Zaplatí ji ti, kteří berou u čerpadel produkty této firmy , popř. též zaměstnanci BP, ale nikoli šéfové a majitelé. A kdo to napraví ? Sběr a odstřeďování směsi ropy a vody jsou ekologické, ale obávám se , že uniklou ropu nelze z větší části zachytit a separovat(voda i v zálivu proudí a přemistuje ji též vítr, či gravitace Měsíce). Používat organická rozpouštědla je zvěrstvo, atomový výbuch představuje ještě horší a dlouhodobější zásah do přírody (genomu četných organismů, včetně člověka). Tak jako vždy si tedy bude muset pomoci především příroda sama. Pomáhat jí bude čas.Jak dlouho ještě bude příroda zvěrstva lidstva, zejména té bezohlednější části, ještě snášet, to se nedá předvídat. Ale do nekonečna to nebude.

222855

03.07.2010 16:02

Volby – zpráva o stavu společnosti

Volby aneb kdo to zaplatí !

smutnyklaun 213.?.?.?

Tyto volby byly především o tom, kdo zaplatí stále rostoucí dluhy ČR. Dluh činí cca 36% HDP, což je oproti Německu, Itálii, Španělsku, V. Británii, Belgii , USA a dalším státům, jež jsou nám dávány za vzor ekonomické úspěšnosti, mnohem méně( cca polovina až pětina), nicméně strašák státního bankrotu zabral.Předcházející několikeré volby byl tímto strašákem návrat komunistů k moci, ale tomu už nyní nevěřili ani ti, kteří nejsou duševně zcela fit.Proto modří intelektuálové v pravicových službách přišly s ideou možného státního bankrotu v případě, že občané dají hlas oranžovým (bankrot v Řecku se báječně hodil a přišel v pravý předvolební čas). Takový detail, že se na nynější situaci v Řecku,ale i ve Španělsku, Itálii, Belgii a jinde podílely pravicové i levicové vlády, byl taktně opomenut. Paradoxem je,že možným bankrotem strašili zejména ti, kteří byli v parlamentu v době privatizace státního majetku, kdy se podle vyjádření ekonomického experta jedné pravicové strany zašantročil či rozkradl státní majetek v řádu několika tisíc mld Kč.Škoda, že tito nyní uvědomělí poslanci a jim přizvukující publicisté nespustili takový povyk v době privatizace, nebot tehdy se rodily nynější dluhy. Tyto volby byly o tom, kdo chybějící peníze zaplatí.Médii zmanipulovaní a intenzivně masírovaní příslušníci tzv. střední třídy, kteří dali své hlasy buď malým stranám nebo k volbám vůbec nešli, pak rozhodli o tom, že to budou ti nejchudší, tj. zaměstnanci, drobní živnostníci, důchodci, rodiny s malými dětmi.Bohatí se po volbách o svůj vysoký životní standard bát nemusí.Oni šli k volbám v jednom šiku a jistě nezaváhali. Je jasné, že ani média a jejich pracovníci nepřijdou zkrátka.
Nicméně není všem dnům konec. Žijeme v globalizovaném světě a stačí jedna rozbuška ( např. napadení Iránu izraelským letectvem, které je dost pravděpodobné) a nastane další kolo hospodářské krize vyvolané např.embargem arabské ropy a zemního plynu do některých průmyslových zemí a budou následovat krachy bank ,firem a celých ekonomik plných různých bublin a držených při životě půjčkami a vagony nekrytých peněz. Pak možná ztuhne úsměv i zbohatlíkům a jejich přátelům v médiích .

223255

06.07.2010 15:39

Zpráva o rozkrádání českého národního majetku v 90.letech 20.století

RE: Zpráva o rozkrádání českého národního majetku v 90.letech 20.století

smutnyklaun 213.?.?.?

Vcelku souhlasím s dvěma připomínkami. Především zkorumpovaný stát(přesněji stát s velkou mírou korupce) je vždy neschopný na poli podnikání a děravé zákony byly ideální pro rozkrádání ve velkém v devadesátých letech. Nebyl zájem přebírat a na naše podmínky upravit slušně fungující legislativu ze západních zemí, protože primárním cílem bylo rychle vytvořit vrstvu velmi bohatých jedinců - majitelů a to téměř jakýmkoli způsobem.Fungující legislativa by tento proces výrazně zpomalila, ale současně učinila daleko věrohodnějším.

223395

14.08.2010 13:36

Ropné havárie, fakta a hysterie

Obhajoba ropných koncernů

smutnyklaun 213.?.?.?

Celý článek na mě působí jako obhajoba ropných koncernů psaná na objednávku z pozice člověka, který je tzv. za vodou. Nevím, co autor studoval, ale zdaleka ne se vším, co uvádí, souhlasím. Dehtové látky z ropy rozhodně nejsou pro živé organismy neškodné. Rozpouštědla, která mají ropu rozpustit, jsou vysoce toxická a představují možná ještě větší hrozbu pro organismy a celý mořský ekosystém než sama ropa.Srovnávat těžbu ropy v mírových podmínkách s válkou není zcela férový argument. Zmínka o obrovském zisku šéfů a majitelů ropných koncernů by objektivitě článku rozhodně prospěla. Oni totiž ropu netěží a nezpracovávají ve svých rafineriích z altruistických důvodů, ale pro vlastní zisk. Že tím dodávají spotřebitelům pohonné hmoty a výrobky spotřební chemie, je pouze prostředkem k realizaci vlastního prospěchu.Pravdou ovšem je, že někdo to dělat musí, protože by si obyvatelé vyspělých zemí již bez těchto produktů život nedovedli představit.

226279

24.08.2010 00:35

Policejní agentury připouští, že ukládají obrázky z tělesných skenerů

Zbytečné !

smutnyklaun 213.?.?.?

V době, kdy stále více lidí na světě požívá mobilní telefony, internet a komunikuje na různých sociálních sítích je stále snazší monitorovat jejich názory, myšlenky, preference, záměry atd. Zachytit prakticky jakýkoliv hovor, či e-mail systémem Echelon, který používá americká NSA, umožňuje monitorovat kriminálníky, teroristy, ale i bezúhonné občany dle libosti a potřeby. Právě mobily, Internet a elektronická pošta jsou už ty "čipy", které budou podle autorů sci-fi literatury v blízké budoucnosti implantovány do mozků lidí, aby je bylo možné sledovat a ovládat.Televize , rozhlas a tištěná média mají již jen pomocnou, nikoliv však bezvýznamnou úlohu v ovládání lidí.

226710

Skener DNA nezmění, pouze analyzuje. Změny DNA způsobují mutace či genové manipulace !

226739

17.09.2010 00:12

Velká cholesterolová lež

Lékem je též pohyb

smutnyklaun 213.?.?.?

Domnívám se, že lidé zejméma ve vyspělých zemích podléhají silně reklamě, fast food jídlům a lákavému vzezření, chutím a vůním potravin. Mnoho lidí vnímá, že chemicky upravené potraviny jsou trvanlivější, chutnají a vypadají lépe než neupravané, ale zapomínají že potraviny jsou plné "éček". Také se daleko více přejídají a současně se mnozí stále méně pohybují a manuálně pracují. Zkrátka, chce to jíst všechno, ale v rozumné míře, po menších dávkách a více se hýbat. Prosté, ale pro mnohé nepředstavitelná změna a zásah do životních návyků.

228227

05.10.2010 22:08

Měnová válka

Jde do tuhého

smutnyklaun 84.?.?.?

Vyspělé kapitalistické státy, které nám jsou dávány politiky a médii za vzor ekonomické úspěšnosti, jsou ve skutečnosti velice zadlužené ( nejde jen o veřejné dluhy , ale i o zahraniční dluhy).
Obyvatelé těchto zemí jsou zvyklí žít na vysoké úrovni, ale financovat to musí ti, kteří jsou považováni za chudáky. Měnová válka je projevem pokračující krize vyspělých ekonomik a může snadno přerůst nejdříve v lokální a později i v globální válečný konflikt.Dravý a nenasytný kapitalismus už nepožírá jenom ty slabší země, ale i sám sebe.

229411

Odchod mnohých Obamových poradců je signálem o tom, že ozdravění ekonomiky a většiny bank se nedaří a ještě nedávno prosperující ekonomika padá do hluboké krize.Pokud praskne bublina komerčních nemovitostí, bude krize daleko hlubší a rozsáhlejší než v letech 2007- 2010. Je zřejmé, že následky pocítí téměř všechny vyspělé a rozvíjející se ekonomiky, zejména ty, které jsou závislé na exportu výrobků. Zda se mocní uchýlí k válce jakožto řešení současné krize, dosud není jisté, ale ani vyloučené.

229681

09.10.2010 22:35

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Kapitalismus

smutnyklaun 84.?.?.?

Obhajoba volného trhu je totéž jako obhajoba Neviditelné ruky trhu, která jen v Čechách rozkradla státní majetek za několik tisíc miliard korun.

229725

Trefa do černého!

229763

10.10.2010 23:14

Kurvítka

Trvanlivost spotřebního zboží není žádoucí

smutnyklaun 84.?.?.?

Trvanlivost a spolehlivost výrobků je proti zájmům výrobců a obchodníků, protože by brzy zkrachovali. Proto jsou světové trhy zaplaveny hezky vypadajícími šmejdy s mnoha funkcemi, často zbytečnými a nevyužitými.Již staří automechanici dobře věděli, že co v autě není, nemůže se pokazit.Navíc většina lidí stále složitější výrobky nedokáže opravit. Proto pak výkřiky vědy a techniky rychle končí v popelnici či ve sběrných surovinách. Reklama a závist pak již dílo zkázy dokonají.Prodělá vždy spotřebitel, i když nakoupí výhodně v akci.Kapsy si mastí majitelé firem, manažéři, obchodníci a především bankéři, kteří rádi poskytují úvěry za lichvářské podmínky.

229765

10.10.2010 23:26

Viním média z Krize

Média manipulují davem v zájmu mocných

smutnyklaun 84.?.?.?

Média za krizi nemohou, ale zcela jednoznačně stojí na straně těch, kdo mají hodně peněz a tím i silný vliv. Smyslem je nabídnout masám
směs krve, sexu ,násilí a katastrof, protože to lidi přitahuje a dává jim zapomenout na jejich vlastní problémy. Lidé závislí na televizi a dalších médiích pak nemají čas přemýšlet ani smysluplně využít volný čas a jsou snadno manipulovatelní. A to mocným vyhovuje.

229766

12.10.2010 00:09

Cesta ke třetí světové válce – Globálnímu bankovnímu kartelu zbývá do hry jedna karta

Krize povede k posílení těch nejmocnějších

smutnyklaun 84.?.?.?

Na krizi vydělají zase ti nejbohatší.Ti méně bohatí zchudnou, střední a nižší vrstvy budou živořit a moc se soustředí do rukou několika tisíc nejbohatších lidí, kteří za babku koupí majetek těch slabších.Závěrečné dějství této plánované celosvětové tragédie již začalo.

229840

12.10.2010 00:36

Poslední aktivita Číny v eurozóně znehodnotí americký dolar

RE: Devalvacia dolara je nevyhnutna

smutnyklaun 84.?.?.?

Nepodceňoval bych technologickou vyspělost některých odvětví v USA (elektronika, letectví, genetika, lékařská technika, makromolekulární chemie, biotechnologie aj.). Je však jasné, že pozici hegemona světové ekonomiky a politiky USA rychle ztrácejí a nyní jsou více než kdykoliv v minulosti závislé na přísunu energetických surovin, zboží a financí, zejména pak z rychle nastupující Asie.Další a ještě výraznější pokles hodnoty dolaru je pouze otázkou času.Vojenská síla USA je však dosud mimořádně velká, a proto je třeba ji respektovat a počítat s ní.

229841

12.10.2010 23:40

V Evropě končí sociální smír

Teď se ukáže pravda

smutnyklaun 84.?.?.?

Česká media pracují až na výjimky v žoldu zbohatlíků a tunelářů, proto např. bagatelizují stav ekonomiky USA, neinformují o velkých sociálních nepokojích v Evropě, ignorují fakt, že většina západních zemí je velmi zadlužena a vůbec informují tak, aby jejich chlebodárci byli spokojeni.O jejich objektivitě a vyváženosti zpravodajství by se dalo s úspěchem pochybovat. Evropské státy, které měly pokrokové sociální zákonodárství, jsou trnem v oku nenasytných boháčů celého světa. Obávám se, že pokud by se sociální bouře přenesly i do české kotliny, vyjevilo by se velmi rychle k čemu vlastně máme armádu, policii, soudy a jak je to vlastně s tou demokracií.

229904

20.10.2010 21:54

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

Krize systému

smutnyklaun 84.?.?.?

To, co se děje ve Francie a v dalších vyspělých zemích je projevem krize celého systému, kterou zavinili nenažraní, bezohlední a amorální boháči především západních zemí, lidé ,kteří jsou posedlí penězi a mocí a chtějí mít pod kontrolou vše a všechny. Dá se čekat, že stávky,protesty proti vládní politice a násilí se budou šířit i v dalších zemích, zejména pokud nastane bankrot velmi zadlužených států.

230355

23.10.2010 22:36

Tajemství peněz

RE: Hezký

smutnyklaun 84.?.?.?

Tento systém je založený na moci peněz. Kdo má velké peníze, vládne,ovládá jiné a poroučí, ostatní jsou na něm závislí a poslouchají. V Čechách ani nezáleží, jak jste k velkým penězům přišli, důležité je, že je máte.
Pomocí médií a reklamy banky, velké obchodní domy, majitelé velkých produkčních firem ovlivňují běžné občany tak, že tito si berou půjčky nejen na bydlení či na studia,ale i na auta, vybavení domácností, dovolené, šperky apod. Lidé si často kupují věci,které ani nutně k životu nepotřebují a které jsou jen dalším zbytečným krámem v domě či v bytě, zadluží se a pak už musí jen makat, držet ústa a krok a bát se aby nepřišli o práci či o zdraví.Banky, majitelé firem a velcí obchodníci si mnou ruce. Stačí si uvědomit, o kolik peněz dáte bance navíc, než vám půjčila (v podstatě je to lichva) a jaká je výrobní cena četných výrobků. A o to jde.

230714

24.10.2010 23:50

Tajemství peněz

RE: spekulace jako sprosté slovo

smutnyklaun 84.?.?.?

To, co píšete zní dobře a vychází to z reality dnešního života. Obávám se však, že mluvíte o jiných lidech než většina diskutujících. Vy hovoříte o normálních lidech (obchodník v Aši, obyvatel běžného bytu),kteří nechtějí a ani nemohou zásadně ovlivňovat životy jiných (zpravidla mají co dělat se životem svým a svých blízkých). Ti, kteří zásadně a záměrně ovlivňují naše životy jsou velmi bohatí a také mocní.Pro ně je určující zisk a imponuje jim jejich hra s námi.A to je úplně jiná skupina lidí než o které píšete Vy.

230830

30.10.2010 23:50

Klesající věk dožití a kolaps Spojených států

RE: ta amerika

smutnyklaun 84.?.?.?

Bohatí vládnou světu všude, ale v USA to platí dvojnásob, protože tam je stále ještě mnoho velmi bohatých a tím i vlivných lidí.Centrum finanční a průmyslové moci se však od konce osmdesátých let přenáší stále více do Asie.Teze o tom, že, kdo je velmi bohatý již nekrade a nepodvádí, je od počátku chybná.Tento mýtus pustili do světa sami bohatí, jejich poradci a média pracující v jejich zájmu a za jejich peníze. Ano velmi bohatý člověk to nemá zapotřebí, ale to ještě neznamená, že se bude chovat morálně. Naopak, mnozí zbohatli právě tím, že odírali chudáky, podváděli,loupili a kradli ve velkém. V dalších generacích se na to jaksi zapomíná.Příkladů by se našlo bezpočet, a to nejen ve Spojených státech.

231413

31.10.2010 00:06

Přímá demokracie

Odvolatelnost politiků

smutnyklaun 84.?.?.?

Jestliže politik, který byl zvolen za určitou stranu a pro určitý program, s nímž šel do voleb, tento program opustí, přestoupí během volebního období do jiné strany nebo se prokáže jeho nemorální chování (např. hájení zájmů mocných skupin a firem za úplatu )nebo je z takového chování důvodně podezřelý, měl by být ze své funkce okamžitě odvolán. Je přece v parlamentu či v senátu zástupcem těch, kteří ho volili a ne těch, kteří mu dávají úplatky. A mělo by to být výslovně uvedeno v příslušném zákoně.

231415

31.10.2010 21:52

Česko Slovensko má talent?

Chytrý tah televizních společností

smutnyklaun 84.?.?.?

Domnívám se, že podobné soutěže plní několik důležitých funkcí současně:
1. výrazně se zvýší sledovanost televizní stanice, která soutěž či show vysílá
2. není třeba platit drahé hvězdy, zábavu obstarají nadšení a někdy i talentovaní amatéři
3.lidé alespoň na chvíli zapomenou na každodenní i existenční starosti a jejich příčiny (podobně jako po alkoholu či drogách)
4.lidé se postupně stávají závislí na sledování televize a jsou pak tímto médiem lépe ovladatelní
5.lidé postupně unifikují hodnotový systém v oblasti kultury
6. zařazení podobných soutěží se dá krásně obhájit tím, že přeci jde o to ukázat, jaké umělecké dovednosti dřímají v národě a odhalit nové talenty
Tomu říkám zabít několik much jednou ranou !

231505

01.11.2010 21:24

Pohádka o úsporách a vládních reformách

RE: Dulezite je pravicovat

smutnyklaun 84.?.?.?

To je klišé pravicových politiků, které omílané do zlbnutí národa , vydává se za pravdu. Neoliberální koncept slavil úspěchy ve 20. století, dnes se již vyčerpal a mnoho ekonomů jej považuje za zastaralý.

231597

03.11.2010 00:44

Pohádka o úsporách a vládních reformách

RE: Dulezite je pravicovat

smutnyklaun 84.?.?.?

Příčinou obou světových válek byla snaha bohatých přerozdělit svět tak, aby to odpovídalo jejich zájmům, vlivu a ambicím.To se ostatně děje stále.Teze o tom, že trh vše vyřeší a nesmí být omezován sociálními zákony vede k dramatickým a nespravedlivým sociálním rozdílům ve společnosti a k nestabilitě systému.Ono totiž hovořit o stabilitě tam, kde malé procento populace kontroluje a vlastní většinu bohatství státu, popř. i světa je v dnešním světě těžko obhajitelné a odpovídá spíše feudalismu či dřevnímu kapitalismu. Lokální i světové válečné konflikty a krize jsou pak důsledkem této nestability exportovaným mimo hranice vlastního státu. Ostatně tržní ekonomika bez přívlastků je rovněž protimluv (tržní je rovněž přívlastek).Sociální demokracie sice není dokonalá a dost věcí pokazila, ale když budete objektivně hledat příčiny válek a krizí, vždy tam najdete sobecké zájmy těch nejbohatších, kteří se snaží uhájit a rozšířit své bohatství a moc.

231791

08.11.2010 20:16

Manipulácia – fenomén nového sveta

Komu to prospívá ?

smutnyklaun 84.?.?.?

V současném světě mají média důležitou úlohu ,o tom není sporu.Je jasné, že většina médií ( především tisk, televize a rozhlas ) pracuje pro někoho a a je za to také odměňována. Pomocí médií a PR agentur lze výrazně ovlivňovat lidské chování, názory, postoje, hodnotový systém , prodej výrobků, vkus a pod. Toho jsou si mocní a bohatí velmi dobře vědomi, a proto mají rozhodující slovo v médiích nebo je přímo vlastní( Murdoch, Berlusconi,Turner aj.). Tak může početně mizivá menšina mocných ovládat většinu obyvatel, manipulovat s nimi dle svých potřeb, udržovat je v poslušnosti a v závislosti( seriály, sport, hudba),zvyšovat zisky svých společností a firem, ovlivňovat volební preference, a dále tak posilovat svoji dominantní roli ve společnosti.Dobře vymyšleno!

232179

14.11.2010 21:11

Teraz už zdania aj vzduch, čo dýchame?

Proč se lidé diví ...

smutnyklaun 84.?.?.?

S rozvojem průmyslu, s početním růstem lidské populace a se šířením konzumní společnosti po světě je spojeno kácení lesů pro silnice, těžbu nerostů,pro přeměnu lesů na pole, továrny či města a pro zisk těžebních společností z prodeje dřeva. Největším producentem kyslíku na Zemi jsou právě deštné pralesy Amazonie, Indonesie a rovníkové Afriky, dále pak zejména listnaté lesy mírného pásu . Kyslík potřebují téměř všechny živé organismy pro dýchání, je nezbytný pro aerobní přeměnu organických látek v půdě a zejména jej potřebuje člověk pro spalování fosilních paliv a jejich derivátů. Čím dříve stamiliony lidí pochopí fakt, že kácením lesů, znečišťováním vody a vzduchu úbývá producentů kyslíku a spalováním stále většího množství fosilních paliv rovněž ubývá kyslíku a přibývá oxidu uhličitého (hlavního původce skleníkového efektu), tím větší je šance s tím ještě něco udělat.Využívání, ignorování a bagatelizování tohoto stavu zejména mocnými tohoto světa je jasným signálem jejich nevzdělanosti, bezohlednosti či lhostejnosti k živé přírodě a ziskuchtivosti. Řešením není návrat do jeskyní a na stromy, ale jednoznačná a všeobecná podpora takových technologií , výrobků a zejména životních postojů a návyků, které jsou co nejméně náročné na energie, které co nejméně zatěžují přírodu odpady a mění rovnováhu v přírodě. Ukol je to přetěžký, ale nezbytný a odkládat jej či v praxi ignorovat znamená vědomě ničit biosféru.V takovém případě daň za dýchání především v hustě obydlených a bohatších oblastech světa nelze v budoucnosti vůbec vyloučit.Stát a pár jedinců na tom trhne pěkný balík a ta většina musí počítat s další položkou zatěžující rodinný rozpočet.

232409

04.12.2010 15:53

WikiLeaks – nastrčená organizace americké tajné služby

RE: Podezřelé

smutnyklaun 84.?.?.?

Souhlas. Jde o to jakýmkoliv způsobem odpoutat pozornost od domácích ekonomických, sociálních a politických problémů a podsouvat reptajícím lidem zástupné problémy. Manipulace davu vlastněnými a ovládanými médii je velmi důležitý prostředek, jímž superboháči drží vysávaný zbytek společnosti v poslušnosti a v podřízenosti, a to po celém světě . Jak dlouho ještě ?

233736

05.12.2010 13:22

Lidé, bděte!

RE: Možnosti kontroly jsou ještě větší a rozsáhlejší !

smutnyklaun 84.?.?.?

Takové vynálezy již nejsou potřeba, stačí sledovat poštu a příspěvky na Internetu, popř. mobilní hovory a zprávy a to je dnes možné zcela běžně.Pokud dotyčný ještě používá internetové bankovnictví, kreditní karty a čipy už nezbývá mnoho, co tajit.

233753

18.12.2010 01:25

Je čas pomáhat

RE: Moc smutný příběh

smutnyklaun 84.?.?.?

Média v tomto státě (soukromá i veřejnoprávní) jsou dobře placenými lokaji tzv. pravicových stran, jejichž členové a voliči tuto republiku nejen vytunelovali, ale i zadlužili budoucí generace.Kdo tohle popírá, je buď trvale duševně indisponovaný nebo patří k těm, kteří se v uplynulých dvaceti letech pěkně napakovali na účet těch, jimiž pohrdají.Nejsou peníze na důchody, zdravotnictví, školství, vědu, kulturu, sociální služby, ale peníze na předražené státní zakázky se vždy najdou, protože na nich hodně vydělají jak dodavatelé, tak i ti, kteří o nich rozhodují.Těmi, kdo stále tratí, jsou zaměstnanci a lidé odkázaní na pomoc státu. Tato země je prolezlá korupcí a označovat ji za demokracii je nehoráznost a výsměch těm, kteří po převratu uvěřili slibům politiků.

234458

26.12.2010 20:00

Kauza Drobil? Na každou svini se najde řezník

RE: Už toho bylo dost. Pochopili jsme jak funguje mafiánský systém.

smutnyklaun 84.?.?.?

Typická reakce potrefené husy v českém chlívě.Aby bylo jasno:
1. Všichni, kterým se nelíbí korupce a mafiánské praktiky, které v Čechách panují, nemusí být "socky" ani voliči levice
2. Zakomplexovanost není to správné slovo, morální lidé už tyto praktiky prostě nesnášejí a jejich přívržence rovněž, protože na ně velmi a dlouho doplácejí
3. Těmi sockami tak nepohrdejte, protože každý parazit svého hostitele potřebuje, bez něj by totiž dlouho nepřežil
4. Jeden pravicový politik nedávno uvedl, že během transformace bylo rozkradeno a "zašantročeno " cca 3000 miliard Kč. Zapomněl však dodat, že ti, kteří to umožnili a ti, kteří to rozkradli by v každé demokratické zemi seděli ve vězení
5. Budete se asi divit, ale i chudým je možné "ukrást" - musí stále platit nájem, energie, jídlo, dopravu, léky apod. A vždy nemuseli být chudí. Znám dost případů lidí, kteří si po převratu pomohli k velkému bohatství nikoliv prací či inteligencí, ale podvody, a to právě na účet chudých
6. V mnoha zemích na západ od nás je daňový únik považován za závažný zločin. Při uplatnění takových zákonů v Čechách by mnoho českých zbohatlíků rychle zchudlo a změnilo oblečení. Daně v Čechách poctivě platí pouze zaměstnanci a "hloupí".

234931

26.12.2010 20:24

Kauza Drobil? Na každou svini se najde řezník

RE: Už toho bylo dost. Pochopili jsme jak funguje mafiánský systém.

smutnyklaun 84.?.?.?

7. Díky "nulám", které vyšly do ulic, padnul minulý režim (i když to bylo možné hlavně díky mezinárodní situaci).
8. To bohatství společnosti produkují především ti, jimiž tak hezky říkáte "nuly", proto jimi nepohrdejte. Vymýšlením fíglů a podvodů opravdu, ale opravdu nové hodnoty nevznikají, pouze se přerozdělují.Bez těch "nul" by nebylo co přerozdělovat
9. Jedno moudré přísloví říká, že každá sranda má svůj konec. Když vidím ten nárůst nespokojenosti "nul" v západních zemích, divil bych se, kdyby se to s určitým zpožděním neobjevilo u nás. Pokud se dostaví další vlna ekonomické krize, je to více než pravděpodobné
10.Váš slovník ukazuje na typického stoupence současných poměrů- arogantní, sebevědomý a bez věcné argumentace

234933

11.01.2011 21:01

Kritická analýza trhu a ekonomické krize

Je ještě čas ?

smutnyklaun 84.?.?.?

Dnes se v mezinárodním obchodě platí dolary. Vzhledem k tomu, že FED si tiskne ničím nekryté dolary po celých vagonech (zatímco jiné státy si je musí opravdu vydělat výrobou, obchodem či službami), nabízí se otázka , zda dynamické a rostoucí ekonomiky současnosti ( v Asii, Brazilie, Německo aj.)v časovém horizontu několika let nebudou nuceny v zájmu přežití přejít na jinou rezervní měnu.Vím, že právě státy Asie mají většinu obrovských finančních rezerv právě v dolarech, ale během několika desítek let by na změně rezervní měny mohly vydělat. Tím by se výrazně omezil vliv stávajících finančních žraloků na vývoj světové ekonomiky.Je však otázkou, zda by se v případě úspěšnosti tohoto tahu nakonec nestaly novými žraloky právě ony státy resp. jejich bankéři.
Je to začarovaný kruh, který je třeba někde přerušit.Tento systém má několik slabin. Největší je fakt, že se stávající proces nesmí zastavit či výrazně zpomalit, další slabinou je fakt, že stále méně boháčů ovládá stále větší počet chudnoucích lidí a dokonce celých států, další slabinou je fakt, že tento systém používá k ovládání stamiliónů lidí sdělovací prostředky, které jsou až na výjimky v rukou boháčů a lidé jejich vlivu silně podléhají,aniž by o jejich záměrech přemýšleli. Úplně prvním nezbytným krokem k nápravě současných tendencí je tedy začít přemýšlet, a to velmi rychle. Je ještě čas ?

235870

12.02.2011 07:56

Na každé prase se někde vaří voda

RE: Nejhorsi na tom je...

smutnyklaun 84.?.?.?

Čím si Vás současná mafiánská kleptokratura koupila ?

237930

12.02.2011 08:34

Na každé prase se někde vaří voda

RE: Nejhorsi na tom je...

smutnyklaun 84.?.?.?

Nejen to, co nyní tvoří státní dluh, ale daleko více nebylo prožráno,jak je nám neustálo vtloukáno do palic mediálními prostituty, nýbrž rozkradeno, a to zejména pravicujícími a tunelujícími spoluobčany, což bývá taktně opomíjeno.Stačí si všimnout rezidencí velkých podnikavců, manažerů a politiků a jejich životního stylu. Výše jejich kont neznám, ale nepochybuju, že mají vystaráno na dalších sto až tisíc let. A ty významné firmy, které v Čechách fungují, už dávno nejsou až na pár výjimek české(byly "výhodně" rozprodány do zahraničí), takže zisky plynou jinam. Sociální stát, který Vám tak vadí, je jedinou ochranou slušných a poctivých lidí (tedy většiny !!!) před mafiánskou kleptokraturou, která je zde s velkou dávkou drzosti a arogance vydávána za demokracii.Slušní lidé se totiž umí živit pouze vlastní prací, nikoliv prací druhých.

237932

11.03.2011 21:07

Státní dluh - dokonalý systém

RE: Poznámka ke způsobu likvidace uvedeném v článku

smutnyklaun 84.?.?.?

Trefa do černého !

239324

23.03.2011 20:52

Bezletová zóna aneb Bombardování hlava nehlava

RE: Proč nás to ještě překvapuje?

smutnyklaun 84.?.?.?

Trefa do černého ! Kdyby v Libyi nebyla velká ložiska ropy, Západu by byla ukradená. Slova jako demokracie a svoboda jsou pouze médii zprofanovanou zástěrkou pro expanzivní politiku v duchu Z. Brzezinského (Velká šachovnice), v níž jde a půjde o zdroje surovin, zejména pak o ropu a zemní plyn, kterou západní svět stále více postrádá.Humanitární bombardování je pak výraz, za který by se nemusel stydět ani J.Goebbels.
Je stále zřetelnější, že zlo současného světa představují superboháči a jejich ideologové a politici, kteří jsou poslušnými loutkami především finančního kapitálu, ropných společností a zbrojařských firem. Kvůli nim a jejich výlučně sobeckým zájmům (ziskům) jsou ještě v 21. století války, bída, hlad.Miliony lidí umírají a živoří, zatímco pár tisíc nejmocnějších neskutečně bohatne.A ještě se tomu výsměšně říká demokracie, tj. vláda lidu.

240163

24.03.2011 21:47

Bezletová zóna aneb Bombardování hlava nehlava

RE: Libye nebo Irán?

smutnyklaun 84.?.?.?

O ropu v Libyi určitě jde (té nebude nikdy dost), ale může to být rovněž test reakce světové veřejnosti na plánovaný útok na Irán.V tom případě by Irán byl určitě daleko významnějším cílem.

240245

26.03.2011 11:55

Bééé! Já nechci nové auto!

Já taky ne !

smutnyklaun 84.?.?.?

V současnosti jsou na nová auta výrazné slevy(odbyt stagnuje) a prodejci mají nižší marže. Z naivního občana však peníze dostanou v autorizovaných servisech, protože auta jsou plná elektronických a mechanických udělátek ´= kurvítek, která četnost návštěv servisů a tím i průvan v peněžence dramaticky zvyšují.Tyto vynálezy jsou pro slušného řidiče často zbytečné, protože je zkrátka nepotřebuje, i když některé jsou užitečné(např. ABS, airbagy).Pokud někdo jezdí jako bezohledné prase, haváriím a poškození zdraví či smrti nezabrání ani tisíc kurvítek.Pokud někdo nevydělává snadno balíky peněz, měl by vábení reklamních šíbrů odolat a opečovávat svého letitého veterána bez kurvítek, jinak si bude muset řádně utrhnout od huby.Stejné je to i s elektronikou, domácími spotřebiči ad. výrobky.Bohatí to mají dobře promyšlené. Opravy se nesmí vyplácet a výrobky nesmí být trvanlivé, jinak by se ten báječný systém na vydělávání zastavil.

240370

11.04.2011 23:02

Globální systémová krize: Druhá polovina 2011

RE: Je to PARADA!

smutnyklaun 84.?.?.?

Nevěřím myšlence imploze, exploze je v případě krize daleko pravděpodobnější.

241549

17.04.2011 02:00

Potřebujeme nového Erharda

Neoliberalismus je směr nebezpečný

smutnyklaun 84.?.?.?

Tento směr, jehož výkladní skříní jsou USA, vede na jedné straně k trvalému osekání sociálních práv a jistot zaměstnanců( komunismus prohrál, tudíž není třeba bývalé socialistické země dále přesvědčovat o humánnosti kapitalistů ve vztahu k zaměstnancům ) a na straně druhé k enormnímu nárůstu zisků a tím i vlivu nejbohatších.Není rovněž zajištěno, aby tito superboháči s mezinárodním vlivem nemohli prosazovat své zištné zájmy na úkor obyvatel vlastní země i cizích zemí, což se ostatně již děje, vyvolávat po světě nepokoje, revoluce, války. Stoupenci neoliberalismu automaticky předpokládají, že tito mocní jsou spravedliví, inteligentní,humánní atd.Můžou to však být také asociální psychopati s diktátorskými a válečnickými sklony.Jak se jim potom budou ostatní bránit, když mají k dispozici takové prostředky?

242019

17.04.2011 22:01

Potřebujeme nového Erharda

RE: ...poté co inicioval rozkradení republiky...

smutnyklaun 84.?.?.?

Já si myslím, že privatizace byla nejen dotažena, ale i značně přetažena ( viz současný státní dluh). Legislativně to podchyceno nebylo a ani nesmělo.Pak by se totiž blbě kradlo.S tím, že je pozdě, souhlasím.

242088

30.04.2011 02:20

USA riskují válku s Čínou a Ruskem

Východisko z krize ?

smutnyklaun 84.?.?.?

Zahraniční dluh USA, Velké Británie, Irska atd. je už těžko v blízké době splatitelný. Takže moc možností jak z toho ven už nezbývá. Až se položí dolar jako světová rezervní měna (Čína se zbavuje dolarových rezerv jako zběsilá,BRIC silně uvažuje o náhradě dolaru, ceny zlata a stříbra letí nahoru, ceny ropy a dalších komodit, které Západ dováží,rovněž), bude válka jeden z posledních způsobů , jak západní země a především USA můžou vybřednout z dluhové pasti a zajistit si další nerostné suroviny.Je v tom však velký hák. Čína a Rusko nejsou bezbranné a jaderný konflikt by skončil světovou, nikoliv pouze lokální apokalysou.Lokální války vedené konvenčními zbraněmi se odehrávají pouze v rozvojovém světě. To si snad uvědomují i v Pentagonu. Snad.

242878

01.05.2011 18:05

Nebe pro nás, peklo pro jiné

Nic nového

smutnyklaun 84.?.?.?

V Česku se toto hraje už dvacet let.

242975

11.05.2011 21:23

Válka a globální ekonomická krize: Kolaps americké životní úrovně

Chyba systému

smutnyklaun 84.?.?.?

Neoliberální koncepce kapitalismu je pro nebohaté cesta do pekel. Bohatí se stávají superboháči, ostatní rychle zchudnou. Po pádu východního bloku se tento proces urychlil a získal na intenzitě, protože už není důvod předstírat péči o zaměstnance.Proto ta destrukce konceptu sociálního státu. Nebohaté čekají trudné časy. Kdybych byl hodně bohatý, pak bych budoucnost viděl jako báječnou perspektivu.Ekonomicky se Amerika ze supervelmoci stane pouze velmocí, ovšem díky arzenálu zbraní bude stále dominantním hráčem světové politiky. V Rusku a v Číně však bude mít vážné konkurenty.
Bude to ještě mazec.

243913

26.05.2011 23:31

V Pekingu vědí, kdo nahradí „globálního hegemona“

Devizové rezervy Číny

smutnyklaun 109.?.?.?

Devizové rezervy Číny a její ochota investovat do amerických dluhopisů dosud držely Spojené státy nad vodou. Krachem dolaru by se znehodnotily i jejich rezervy. Zájem Číny o americké dluhopisy však výrazně ochabuje a Čína utrácí za nákup komodit a investic po celém světě.Její zájem se přesouvá zejména na suroviny. Pokud utratí své rezervy dříve než dolar dramaticky ztratí na zbylé hodnotě, je vítěz. Myslím si, že k tomu nedojde a skončí to nějakou dohodou, tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.Uvidíme.

244805

27.05.2011 17:33

V Pekingu vědí, kdo nahradí „globálního hegemona“

RE: Devizové rezervy Číny

smutnyklaun 109.?.?.?

To, co se děje ve světě v posledních dvaceti letech (zánik socialistických států v Evropě,barevné revoluce, současné revoluce v islámských zemích ad.) mi nepřipadá jako přirozená evoluce světa(má to totiž příliš mnoho podobných rysů a profitují z toho stále stejní lidé), nýbrž jako proces, který může být iniciován a řízen významnou a dosud utajovanou mocenskou elitou.Obávám se, že hlavní roli v tom mohou mít lidé spojení s bankami a finančními deriváty.Jaké jsou skutečné cíle a kdo tvoří tuto elitu - o tom se dá asi jenom spekulovat. Nemám rád konspirační sci fi, ale něco tady nehraje.Těch náhod se společnými rysy je totiž příliš mnoho a z historického pohledu ve velmi krátkém čase.

244875

27.06.2011 23:56

Otevřený dopis - Promopro alias Vondra

RE: 20 let

smutnyklaun 109.?.?.?

Hezká pohádka o tom, jak boháčům a vlivným jde o blaho moderních nevolníků.Realita je však zcela jiná.

246925

09.07.2011 14:11

Lichva a hyenismus banksterů povýšily do nové úrovně

RE: Je vina skutečně EU/EMU?!

smutnyklaun 109.?.?.?

Recept největších bank a jejich majoritních akcionářů na ovládnutí světa popsaný editorem je velmi pravděpodobný a logický. Máte ale pravdu i Vy, protože tato technologie politického a ekonomického podřízení států má původ v USA, které jej praktikují již od první světové války (přesněji od založení soukromého FED), protože tam koncentrace kapitálu i ekonomická síla byly již tehdy největší na světě.Po druhé světové válce se USA staly i největší vojenskou mocností.Ekonomická síla EU je již však dnes rovněž obrovská.Takovému finančnímu, ekonomickému i vojenskému tlaku je pro slabší státy něčím atraktivní (např. surovinami, polohou, levnou pracovní silou) těžko odolat.Do pádu východního bloku byl největší hrozbou pro tyto záměry Sovětský svaz a jeho satelity, dnes je to jednoznačně Čína a další země (BRICS).Buď se dohodnou a kořist (svět) se rozdělí mezi USA, EU a země BRICS nebo bude vojna. Jako vždy když šlo o dělení moci a bohatství.Důsledky by tentokrát byly fatální pro všechny. Možná by přežily nižší formy života( švábi prý snášejí hodně vysokou úroveň radiace), ale určitě by živí lidé záviděli mrtvým.Není ovšem vyloučené, že touha po moci a bohatství některých šílenců je silnější než pud sebezáchovy a jsou ochotni toto riziko podstoupit.

247597

10.07.2011 21:43

Lichva a hyenismus banksterů povýšily do nové úrovně

RE: zajímavé

smutnyklaun 109.?.?.?

Za NWO stojí mocní lidé z Bilderbergu, CFR, Trilaterální komise.Skutečně věříte, že těmto lidem jde o nastolení spravedlivější společnosti pod jednou vládou ? To, že usilují o světovládu je zřejmé, ale o spravedlnost ? Vždyť by tím přišli o obrovské zisky.

247666

16.08.2011 00:27

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

smutnyklaun 109.?.?.?

Původně jsem si jen četl, ale k reakci mě přiměla Vaše suverenita , s níž v diskusi vystupujete. Nevím jaké je Vaše vzdělání, ale vystupujete jako mistr světa. Přitom jsem sám od jednoho známého ekonoma nedávno slyšel, že ekonomie má k exaktnosti přírodních či technických věd velmi daleko a opírá se spíše o predikce složitých společenských a ekonomických jevů, které jsou determinovány mnoha faktory, které se prakticky nedají kvantifikovat, tím spíše, že některé působí konvergentně a jiné divergentně.Proto mě Vaše příspěvky připadají jako prázdné, z učebnic neoliberálního kapitalismu vyčtené floskule a dogmata, jako mlácení prázdné slámy.Ujišťuji Vás, že mezi lidmi vzdělanými např. v přírodních vědách by Vaše argumenty vyzněly velmi nepřesvědčivě a nemístně suverénně.

251087

16.08.2011 11:35

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: K čemu jsou světu kapitalisté?

smutnyklaun 109.?.?.?

O tom, že metodologie přírodních a společenských věd se liší, samozřejmě vím,přírodní vědy jsem na rozdíl od ekonomie studoval.Ten známý ekonom nebyl kamarád, ale řekl to nedávno v rozhlase a stále více si myslím, že ekonomie je především věštění z křiťálové koule opírající se o mnoho často protichůdných teorií a modelů, z nichž některé byly oceněny i Nobelovou cenou.Problém jistě bude ekonomické hypotézy verifikovat právě proto, že ve hře je v praktickém životě příliš mnoho faktorů a ekonomika států je silně provázaná. Na světě je mnoho studovaných ekonomů,F.A.Hayek je zřejmě ikona většiny ekonomů i Vaše, mnoho z nich obdrželo Nobelovu cenu za ekonomii a přesto si neví rady se současnou krizí kapitalismu.Nebo možná i ví, ale pak jim politici nenaslouchají.Takže je to stejně pro kočku.Problém je v tom, že chybná rozhodnutí politiků a ekonomů odnesou stovky miliony lidí. Je to velká hra s hodně nejistým výsledkem a značnými riziky.

251127

04.09.2011 21:26

Gerald Celente: Žádné daně, žádný sex. Jen válka!

RE: INDICIE

smutnyklaun 109.?.?.?

Po příští válce už nebude co opakovat.Historie skončí. Konečná.

252515

10.09.2011 18:38

Za koho kope Ondřej Neff?

RE: Kdo je Ondřej Neff?

smutnyklaun 109.?.?.?

Pokud někdo spolupracuje s LN,MF Dnes či HN, je to jasný signál, za koho kope.Za slušné občany této země to rozhodně není.V této zemi se v médiích objevují pouze účelově selektované a specificky komentované zprávy a komentáře, téměř vždy z pohledu bohatých pravičáků.K pravdě a důležitosti mají často velmi daleko.

252971

04.11.2011 22:42

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Kapitalismus ano či ne ?

smutnyklaun 109.?.?.?

Úporně se bráníte faktu,že kapitalismus v současné podobě je prostě nereformovatelný a nutně vede ke stále ničivějším krizím a válkám. Je to systém, kde vítěz bere vše a počet těch, kteří vládnou světu, se stále rychleji zužuje.Dnes vládne světu maximálně několik tisíc ultraboháčů.Idea o rovnosti šancí na startovní čáře je falešný mýtus, který už dávno neplatí.Jediné s čím souhlasím je to, že pravidla jsou nastavena velice nespravedlivě, a to samotnými vládci světa. A na to tento systém právě dojíždí.

256584

31.01.2012 20:07

Politicky nekorektné rady pre mladých mužov

Přemýšlet a nepodléhat vlivu médií a reklamy

smutnyklaun 109.?.?.?

je přesně to, co se mocným tohoto světa nehodí do jejich mocenských plánů.Potřebují tupé stádo podléhající médiím a reklamě, které bezmyšlenkovitě kupuje zbytečnosti, nejlépe na dluh, protože pak musí novodobí otroci držet hubu a krok a makat až do smrti, aby ty zbytečnosti splatili bankám,které titíž mocní vlastní stejně jako média a PR agentury.Dnes žije spousta lidí jen na psí knížku, což není především pro děti nejlepší, protože z volného svazku se daleko snadněji odchází. Sex je sice v životě důležitý, ale celý život se souložit nedá.Vzít si náročnou krasavici je většinou nejrychlejší cesta k parohům, infarktu a ke ztrátě majetku. To, že ženy chodí do práce je v pořádku, protože i ony mohou v práci najít další hodnotný smysl života (kromě dětí a dobrého partnera). Ženy touží po lásce, bezpečí a také po pohodlí. To poslední však nahání mnohé rodiny do dluhů,což je špatné.

262043

24.01.2013 22:43

Boj o hrad je psychologicko-manipulativní souboj o voliče řízený televizními moderátory

Neuvěřitelný slib médii protěžovaného Schwarzenberga

smutnyklaun 217.?.?.?

Když pan Schwarzenberg v závěru poslední televizní debaty na ČT1 sliboval, že pokud bude prezidentem, bude prezidentem všech Čechů, zejména těch, kterým se moc nedaří,nevěřil jsem svým uším. Nabízí se otázka, proč jako poslanec a ministr hlasoval pro zákony protlačené v parlamentu pravicí a nařízení pravicových vlád, které těmto chudákům jenom braly a naopak neprosazoval zákony, které by účinně zamezily rozkrádání státního majetku a státních rozpočtů darebáky v dobách, kdy ještě bylo co krást? Jako uchazeč o prezidentskou funkci by měl vědět, že jako prezident pro chudé nemůže udělat vůbec nic, zato jako dlouholetý poslanec parlamentu a ministr v několika vládách udělat mohl, ale neudělal.Jako dlouholetý poslanec za převážně pravicové strany (čeští zelení jsou podle hlasování rovněž pravice) naopak nese svůj díl viny na tom, že se z velkých tunelářů a podvodníků staly elity mafiánského systému, v němž žijeme a ze slušných lidí naopak žebráci a chudina.

283410

25.01.2013 18:32

Návrat majora Zemana

Vítěz prezidentských voleb znám předem ?

smutnyklaun 217.?.?.?

Fanatismus a nadšení voličů Karla nezná mezí, zdá se, že vítěz je známý předem, i kdyby se na něj provalilo cokoliv. Nekritický obdiv všeho, co je spíše k pláči, signalizuje, že masivní a promyšlená mediální kampaň ve prospěch Karla na naivní Čecháčky stále zabírá.Když si uvědomíme, že zejména hlavní tištěná média jsou vlastněná německy mluvícími vlastníky, začneme chápat, proč a za koho média "kopou". Není ani tak důležité, kolik kníže dostane hlasů zbohatlíků, zfanatizovaných studentů, vypečených podnikavců a naivních hlupáků, ale kdo ty hlasy bude předávat a sčítat na centrálním úřadu. Po "objektivním a vyváženém " zpravodajství hlavních médií v posledních týdnech si již nedělám vůbec žádné iluze, a to o ničem. Pro případ, že by Karel dostal přece jen méně hlasů než Zeman, jsou pravděpodobně připraveny i četné alternativní scénáře napadení regulérnosti voleb. Karel prostě nesmí prohrát.

283478

28.01.2013 18:50

Tak tedy Zeman

RE: Nevím tedy jak Vy,

smutnyklaun 217.?.?.?

Nesouhlasím.Husitům mnoho jejich současných kritiků nesahá z hlediska morálky ani po kotníky.Podle Vašeho příspěvku ta byli netáhla, kteří zpustošili zem a prodejní žoldáci.Já to vidím jinak.Husitství považuji i přes vypálené kostely za světlou etapu českých dějin, které byly velmi bohaté na pokřivené charaktery, které šly zrovna s tím, kdo byl právě u moci.V minulosti a především v dnešní době bych při troše snahy našel pro své tvrzení nespočet příkladů. Postava Mistra Jana Husa by mohla být pro všechny Čechy vzorem statečnosti.Je smutné, že ty Čechy, kterých si vážili v civilizovaném světě (např. Hus či Komenský) jsme nechali upálit či ze země vyhnali a ještě dnes je mnozí Češi zatracují. Místo nich se vzorem dnešních mladých stali Kožení a jemu podobní.Podle toho to také v této zemi vypadá.

283831

29.01.2013 15:07

¡No pasarán!

RE: Já mám dnes problém

smutnyklaun 217.?.?.?

To nebyla náhoda. Psychopati a sociopati ohánějící se pravicovými dogmaty a mající bohatě naplněné bankovní účty vidí ve svobodném přístupu k necenzurovaným informacím velkou překážku ve svém tažení za ovládnutí všeho a všech. Pokud jejich sobecké cíle něčí názory a příspěvky odhalují a tím i ohrožují, zablokují mu jejich mouřeníni s IT dovedenostmi přístup k určitým stránkám či způsobí poruchu.

283920

01.02.2013 15:44

Rok 2013 – Spojené státy tlačené do izolace

RE: Co článek opomíná a co vidím jinak...

smutnyklaun 217.?.?.?

Svět se mění velice rychle a dramaticky.Tradiční výkladní skříně kapitalismu (USA, záp. Evropa) rychle upadají, ekonomickým a finančním centrem světa se stává stále zřetelněji Asie, zejména ta kapitalisty nemilovaná Čína, která jim měla znásobovat jejich zisky. Je s podivem, že tolik amerických nositelů Nobelovy ceny za ekonomii neřeklo svým mocným krajanům, že praním košil a rozvážením pizzy stát nezbohatne.Nebo byli bohatí kapitalisti Západu hluší a byli zaslepeni jen vidinou tučných zisků z přestěhování celých odvětví průmyslu do kdysi rozvojové Číny? To už je teď ale nepodstatná otázka.
Německo se z poraženého státu již dávno stalo hlavní ekonomickou silou v Evropě. Pokud budou chytřejší než dosud Rusové, mají díky obrovskému nerostnému bohatství zajištěnou hodně dobrou budoucnost.Češi lítají tradičně ode zdi ke zdi(kam vítr, tam plášť), ale špatně a především pozdě určují směr větru.

284116

02.02.2013 10:27

Hoax?

Jde o hodně...

smutnyklaun 217.?.?.?

A to úplně všem. Těm, kteří zde třiadvacet let ve velkém beztrestně kradli(pardon, tunelovali), podváděli na daních a clech, korumpovali a lhali až se hory zelenaly již nejde jen o hlasy voličů, ale především o velké majetky, peníze a moc,které tímto získali. Mnohým z nich zřejmě i o kriminál. Poctivým lidem jde zase o chleba a střechu nad hlavou, protože četné mafie jsou stále při chuti, za uplynulá léta si zvykly , že jim beztrestně prošlo všechno a naivní občané neuvěřitelně dlouho baštili jejich fígle a "objektivní pravdy " koupených odborníků i s navijáky. V oblbování mas a v utahování opasků nevinným a naivním chudákům se lidé schopní úplně všeho stali v zemích bývalého východního bloku skutečnými přeborníky.
Hlavní tištěná média (vesměs ve vlastnictví německy mluvících cizinců) hrají rovněž o velké peníze a majetky českých občanů.Sázka na dálkově řízeného Karla, studenty a umělce tentokrát nevyšla, tak je třeba rychle zastavit prvními přímými volbami zvoleného Zemana (nebezpečný precedent ty přímé volby), a to jakýmkoliv způsobem.Současné "elity" ale zapomněly na několik podstatných faktů nebo je prostě ignorují. Mnozí chudí lidé už nemají kam ustoupit,v krizi se sociální problémy vždy vyhrocují(až praskne bublina či spíše trik s finančními deriváty, budou světová ekonomika a tím i křehký dosavadní sociální smír v troskách) a mnozí slušní a do podvodů a zlodějin nezapojení lidé neztratili soudnost a paměť (výplachy mozků a implementace nových morálních principů po převratu byly sice permanentní a neskutečně intenzivní, ale zdá se, že někteří lidé si ještě uchovali zdravý selský rozum i tradiční morální zásady).
Mocní a bohatí spoléhají na to, že až se dříve či později celá pravda provalí, bude vše již dávno zapomenuté,vyprané do čista, promlčené a tím i nepotrestatelné. Ignorují rovněž fakt, že soudobý kapitalismus žijící jen díky stále větším dluhům, připomíná těžkého pacienta na jednotce intenzivní péče. Systém, v němž vítěz bere téměř vše a svým vděčným lokajům a novodobým nevolníkům dává jen drobečky z bohatého stolu, je dlouhodobě neudržitelný. To si jistě světoví elitáři uvědomují taky.Z naivity a z hlouposti je rozhodně nepodezírám. Proto se obávám záměrně rozněcovaných sociálních, etnických, náboženských konfliktů i velkých krizí a válek se všemi jejich negativními důsledky pro běžné smrtelníky, které by jim velice přišly vhod a které se v minulosti již tolikrát osvědčily jako sice dočasné, ale elitám velký zisk přinášející řešení v podstatě neřešitelných rozporů soudobého kapitalismu.
Ve hře je hodně.Věřit mainstreamovým médiím a mocným ale může v současnosti ze slušných lidí pouze ten, kdo rád strká hlavu do tlamy hladového tygra. Naivních hlupáků je však na světě stále ještě moc.

284161

03.02.2013 20:35

Světová válka tiskařských strojů

Deriváty- virtuální peníze a riskantní sázky

smutnyklaun 217.?.?.?

jsou jen další trik, jak vydělat obrovské peníze prakticky z ničeho a oddálit(ale také spustit) krach bankrotujících zemí Západu.Je to časovaná bomba globálního charakteru, jejíž detonátor ovládají jen ti nejbohatší z hodně bohatých. Opce, swapy, warranty, floors atd. jsou pro laiky složité až nepochopitelné, ale dá se to shrnout do dvou slov - gigantické kasino. Je v tom asi 700 bilionů dolarů. Dříve byly měny států podloženy zlatem, později vírou v národní ekonomiku či prací(to si ještě mnozí z nás pamatují), dnes už jen strachem z doby, kdy to všechno praskne.Prasknutí bubliny finančních derivátů znamená finanční a hospodářskou apokalypsu světa.Přežijí jen ti, co vlastní něco hmatatelné a ostatními ceněné (stavby, půdu,vodu,nerostné suroviny,továrny vyrábějící opravdu kvalitní a potřebné výrobky).To zřejmě v minulosti i nyní majitelé vagónů skutečných či virtuálních dolarů kupovali a stále kupují ve velkém po celém světě.Tištění ničím nekrytých peněz může fungovat jako katalyzátor výrazně urychlující prasknutí této bubliny.

284230

06.02.2013 19:29

Spletl se Stwora?

Tentokrát se spletla především média

smutnyklaun 217.?.?.?

Vsadila na nenávistnou, hysterickou a velmi agresivní kampaň vůči Zemanovi a jeho stoupencům, na naivní studenty bez existenčních starostí a na známé osobnosti, které se za účasti médií hlasitě postavili za milovaného Karla. Média jistě mají obrovskou moc, ale tentokrát podcenila stupeň znechucení většiny národa politikou a činy českých pravičáků. Když si zjistíme, kdo média v Česku vlastní, začneme leccos chápat.Jsou to především německy mluvící lidé.
Když někdo, kdo kandiduje za prezidenta, vytvoří stranu s Kalouskem a hlasuje s koalicí,na níž vyplouvá jeden obrovský skandál za druhým,s koalicí, v níž je strana, kterou nikdo při parlamentních nevolil,když udržuje tento slepenec ve stadiu klinické smrti celé dva roky,když hlasuje pro zákony, které jdou vyloženě proti slušným občanům této země a dělají z nich žebráky,pak lze jen těžko věřit slovům knížete, že by chtěl jako prezident pomáhat hlavně těm, kterým se moc nedaří. Výsledek prezidentských voleb ukázal, že pravicová politika v Česku už ztratila stoupence i mezi hodně naivními občany, přestože kníže nepochybně patří k těm slušnějším pravičákům. Média přesvědčila nerozhodnuté voliče, aby šli volit. Zemana.

284392

10.02.2013 17:40

Vrtěti psem 2. díl

Nejde jen o prezidenta

smutnyklaun 217.?.?.?

Výsledky podzimních voleb do třetiny senátu, do krajských zastupitelství i lednové volby prezidentské ukazují jeden důležitý fakt. Stále více občanů si začíná uvědomovat, že současný systém je v porovnání se socialismem let osmdesátých daleko bezohlednější, asociálnější a především nespravedlivější.Média minulý režim soustavně kritizují, a to úplně ve všem, zatímco nesčetné lumpárny prováděné během největší loupeže od Bílé hory vydávají za kosmetické nedokonalosti jedině správného systému.
Čeští pravičáci masivně podporovaní vesměs pravicujícími médii zcela jinak konají než hovoří.Oslavují a všemožně zavádějí americký ekonomický systém ve všech sférách v době, kdy Amerika je na výrazném ústupu a kdy ekonomickým a finančním centrem světa se stává dynamická Asie.Hovoří o osobní zodpovědnosti,o volném trhu bez přívlastků, který vše vyřeší, o svobodě atd. Ve skutečnosti ale za mnohými z nich zůstávají od roku 89 obrovské a nepotrestané tunely, daňové úniky, podvody a korupce v řádu bilionů korun. Prostý občan, který se na rozkradení a výprodeji republiky nepodílel a jemuž jsou pouze předkládány stále vyšší částky k placení za vše opravdu potřebné, už má systému, v němž bezohledný vítěz bez jakýchkoliv morálních zábran bere vše, plné zuby.Naivních hlupáků i těch, kteří z výše uvedených zločinů více či méně profitovali a stále ještě profitují, je v však v této zemi velmi mnoho.

284586

12.02.2013 10:11

Prezidentské volby 2013 výpověď o stavu společnosti

Nálepkování

smutnyklaun 217.?.?.?

Po převratu se velmi rozšířilo dělení lidí na pravičáky a levičáky.Jako vždy, je všechno poněkud jinak.Od převratu zde bylo tolik především majetkových zločinů, že transformace socialismu v kapitalismus spíše připomínala obrovský výprodej za dumpingové ceny a divokou loupež za bílého dne a v kravatách v duchu hesla "Urvi, co můžeš, ale nenech se chytit a když tak pořád zatloukej".Důsledky jsou vidět všude.Co za něco stálo, je buď ve vlastnictví zahraničních firem nebo zdejších privatizátorů. Státu zůstaly především nemalé dluhy,ale máme již stovky miliardářů a asi 17 tisíc dolarových milionářů.Na druhé straně žijí statisíce lidí v nedůstojných podmínkách a jejich počet rychle roste,nepočetná střední třída rychle chudne,chybí peníze na důchody,zdravotnictví, školství, vědu, kulturu, dopravu atd.Majetek a peníze státu a slušných občanů se velmi rychle přesunuly na konta a do vlastnictví cizáků a zdejších boháčů, a to vše při absencí vhodných zákonů.Zákony, které toto vše beztrestně umožňovaly byly zřejmě šité na míru loupežníkům.
Lidé, kteří s tímto vývojem nesouhlasí (a je jich už opravdu velká část společnosti, nejde tedy o žádnou marginální skupinu) jsou především těmi, kteří při transformaci ignorovali zákony a dobré mravy, označováni za bolševiky, socany a levičáky, kteří se o sebe neumějí postarat, jsou líní a neschopní.Média a lokajové mocných jim v tom vydatně pomáhají a mnohé zločince a podvodníky oslavují jako velmi pracovité a schopné elity zdejšího mafiánského systému.Přitom mnozí z těch, kteří toto kritizují, opravdu nejsou ani bolševici ani levičáci, ale jen je štve,že lidé, kteří již přes dvacet let drze a ve velkém okrádají stát a své spoluobčany, dávno nejsou v kriminále, ale naopak se stali mocnými a bohatými elitami společnosti.Tito všehoschopní lidé také naprosto zdiskreditovali pojem pravice v Česku, o čemž svědčí hluboký propad preferencí tzv. pravicových stran.Trik s TOP 09 (jen další klon ODS, podobně jako v minulosti US, ODA ad.) zabral. Zřejmě budeme svědky zakládání pravicových stran s novými názvy, ale se starými ksichty a osvědčenými triky v pozadí.

284696

21.02.2013 20:20

Co po kapitalismu?

Krach kapitalismu lze odsouvat, ale nejde mu zabránit

smutnyklaun 217.?.?.?

Pokud lidé nevytvoří systém, který bude spravedlivěji rozdělovat vytvořené hodnoty než soudobý kapitalismus a nebude přitom šetrnější k přírodě,čeká lidstvo a vše živé apokalypsa. Je ale jasné, že ti kteří v současném kapitalismu, v němž vítěz bere téměř vše, velmi profitují, nebudou mít k tomuto sebemenší ochotu. Mají obrovské peníze a moc, kontrolují média, politici jim zobou z ruky.Změna systému jejich dominantní postavení silně ohrožuje, proto změna systému musí přijít zdola. K tomu ale dosud chybí konkrétní programy a schopní vůdci. Přitom jisté řešení by bylo.Vzít z obou systémů (kapitalismu a socialismu) to pozitivní a propojit to. Nevím, zda by tento kočkopes mohl dlouhodobě fungovat( v Číně zatím funguje), ale jinou možnost nevidím.Zázračné a ozdravné reformy kapitalismu bez válek a revolucí jsou stejnou utopií jako komunismus.Kapitalistický systém v dlouhodobé krizi nevymyslí nic jiného než války, po nichž často následují revoluce.Ta další válka by ale mohla být definitivně poslední.

285274

16.03.2013 12:59

Puštěné z řetězů: Vlády, banky a energetické společnosti „podporují klimatické změny“

Na "kurvítkách" funguje celý kapitalismus

smutnyklaun 217.?.?.?

V kapitalismu nelze vyrábět jednoduché a spolehlivé výrobky s dlouhou životností, což by zejména nemajetní spotřebitelé uvítali.Mnozí nostalgicky vzpomínají na životnost výrobků produkovaných "zlými" komunisty, které vydržely dvacet a více let a případné opravy byly směšně levné.Pravda, povrchová úprava nebyla tehdy nic moc a byly ošklivě zabalené, ale většinou vydržely. Nyní se produkují výrobky, které mají mnoho funkcí,(většinu úplně zbytečných), krásný design a navrch několik "kurvítek", jejichž životnost je vymyšlena tak , aby se pokazily co nejdříve po uplynutí záruky.Staří opraváři dobře věděli, že co na autě není, nemůže se pokazit.Oprava a náhradní díly jsou nyní většinou tak drahé, že se nevyplatí porouchané věci opravovat a koupí se nový krám.Že je to mrhání materiálem, energiemi a lidskou prací ? Ano je, ale výrobcům a obchodníkům to přináší tučné zisky, a to je v kapitalismu to nejdůležitější.Přírodní zdroje jsou sice nesmyslně drancovány, peněženky lidí soustavně provětrávány a peníze se rychle přesouvají od spotřebitelů na konta nejbohatších, zatímco ostatním rostou dluhy.Na tomto principu funguje celý kapitalismus. Je to báječný stroj na peníze, ale jen pro bohaté.Nesmí se nikdy zastavit, neboť by rychle skončil.

286449

17.03.2013 21:12

Puštěné z řetězů: Vlády, banky a energetické společnosti „podporují klimatické změny“

RE: Článek stojí na nesmyslech - přání otcem myšlenky

smutnyklaun 217.?.?.?

Po uhlovodíkovém mejdanu ( či spíše ještě během něj) nastane velká válka o zbytky uhlovodíků a dalších přírodních zdrojů s fatálními důsledky pro celé lidstvo a život na Zemi.Lidé jsou nepoučitelní.Nevěřím, že by se ta bohatší a sobečtější část lidstva dobrovolně vzdala bohatství, aut, tepla a pohodlí, na které jsou zvyklí.Člověk sice stojí na vrcholu pyramidy živočišné říše, ale mnozí lidé v takzvaných civilizovaných zemích už dávno ztratili pud sebezáchovy a přestali se vnímat jako součást živé přírody.Mocní a bohatí tohoto světa získali dojem, že díky rozvoji výroby, vědy a technologií mohou přírodu i méně bohatou část lidstva jen bezohledně vysávat, měnit k obrazu svému, obcházet nejrůznějšími triky a ignorovat. A to je začátek smutného konce celého lidstva. Těmto "elitám" ještě nedošlo a zřejmě ani nedojde,že to bude i jejich konec.Přežijí možná o něco déle než chudí a nevzdělaní, ale smrt jim budou ještě závidět.Peníze a moc jim úplně zakalily rozum a soudnost.Ale najdou se výjimky.

286534

Káva pro Zvědavce

62

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 117 čtenářů částkou 21 617 korun, což je 62 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

YouTube vymazal 2 kanály RT v němčině s 600 tisíci odběrateli kvůli údajnému porušení pravidel komunity 29.09.21 00:00 USA 0

Nemyslete si, že v Austrálii lidé něčeho stávkováním dosáhli27.09.21 21:28 Austrálie 1

Draze vykoupená výhoda očkování…27.09.21 17:25 Česká republika 2

Česko objedná bez výběrového řízení v Izraeli rakety, které nikdo nepoužívá.27.09.21 16:40 Česká republika 2

Tak se to podařilo. Zeman podepsal. Americká chátra vyšachovala Rusy z dostavby Dukovan. 27.09.21 16:18 Česká republika 5

Reflex má další důkaz, že servilní úředníci píší nezákonná opatření na Babišovo přání27.09.21 15:05 Česká republika 3

Připravujeme žaloby o náhradu újmy za duševní útrapy našich dětí proti hlavní hygieničce-připojte se!27.09.21 14:56 Česká republika 0

Německá volební urna27.09.21 14:44 Německo 2

Kouřením proti coronaviru27.09.21 13:18 Neurčeno 0

Následky rozhodnutí EU dopadne na občany tvrdě již tuto zimu. A tím to bohužel neskončí26.09.21 08:07 Evropská unie 1

Pre tých, ktorí ešte veria na tzv. demo - voľby 25.09.21 22:17 Německo 0

Lékař ze záchranky kandiduje za Volný blok25.09.21 22:00 Česká republika 0

Více než 90% nových případů COVID-19 v Izraeli pochází z řad plně očkovaných osob25.09.21 14:13 Izrael 5

Očkovací teror pro zahraniční studenty25.09.21 10:42 Česká republika 1

Takhle se říká ne tyranii! Australané se postavili proti policejnímu státu24.09.21 18:44 Austrálie 1

35 000 neočkovaných řidičů kamionů bude blokovat od 27. září Itálii24.09.21 18:40 Itálie 1

Klimatičti alarmisté demonstrují v Praze24.09.21 15:45 Česká republika 3

Svědectví lidí po vakcinaci24.09.21 15:00 Izrael 9

Nový návrh zákona by omezil podporu v nezaměstnanosti pro ty, kteří byli propuštěni kvůli odmítnutí očkování24.09.21 11:40 Izrael 0

Patnáctiletý "hoch" ubodal v Sasku o rok starší dívku24.09.21 11:26 Německo 0

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
25,50 Kč
Libra
29,55 Kč
Kanadský dolar
17,20 Kč
Australský dolar
15,80 Kč
Švýcarský frank
23,52 Kč
100 japonských jenů
19,61 Kč
Čínský juan
3,38 Kč
Polský zloty
5,50 Kč
100 maď. forintů
7,09 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,93 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 914,84 Kč
1 unce stříbra
489,77 Kč
Bitcoin
905 993,39 Kč

Poslední aktualizace: 28.9.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 69 440 192