Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané janko

Nalezeno 1803 příspěveků, 22 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

08.05.2011 22:38

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Ó jak hlubokomyslný článek...

janko 85.?.?.?

René, vy píšete o "čuchu", jde patrně o intuitivní vhled do energetického "těla" těch lidí. A samotná intuice člověka, který dovede např. "cítit ty prachy" je jen rezonancí toho, čím takový člověk už někdy byl. Ale k tomu musíte přijmout fakt, že inkarnace lidí byla z bible odstraněna už někdy ve 3. století - právě proto, aby lidé neměli šanci chápat některé souvislosti, o kterých pan Lhoták píše. Dnes tyhle souvislosti dovedou čerpat i lidé, kteří podobným životem obchodníka ve své minulosti neprošli.
Některý "informační balíček" zkrátka může přijmout a používat i člověk, který takovou inkarnační zkušeností neprošel osobně - ale má k ní dispozice.

243754

08.05.2011 22:45

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Tedy jak ??

janko 85.?.?.?

Guru, tak prostá otázka má i prostou odpověď. Každá forma sebeorganizace má svůj vývoj a zánik. Včetně těch společenských.
Každá se na tom zániku současné tragikomedie podílíme. Tím, jaké myšlenky do prostoru vkládáme, co posilujeme, čemu dáváme přednost.
Ten systém se udrží tak dlouho, dokud lidi jeho finty budou baštit.
...stačí?
Nehledě na to, že Lhoták popisuje historii, která má dnes zcela jiné parametry - lidi i jejich jazyky jsou jiné, sahají si do členitějších informačních struktur, proto se zdá řešení složité.

243755

08.05.2011 23:14

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Zajímavý článek

janko 85.?.?.?

Lin, škoda že jste to, co vztahujete na školáky a "věty vedlejší příslovečné" nevztáhla také na "devítku" a jiné, zdánlivě mnohem primitivnější symboly. Tam platí totéž - není každý připraven dobrat se jejich historie - ale také jejich úkolu pro populaci.

Každý se postupně dobere poznání, proč je např. devítka obrácenou šestkou, proč ten "ocásek" jednou vede nahoru, pak zas dolů. Počet zubů samozřejmě má také svou přesně vývojově nastavenou cestu. Ty nejjednodušší symboly mají tu nejdelší vývojovou cestu. Víte např, proč "latinka" (velká písmena) jsou jen "úsečky a obloučky", různě k sobě navázané.....?

Zatím není moc lidí, kteří se zajímají o "Abecedu lidštiny" (výklad smyslu každého písmene a každé číslice) - přesto ona je tím nástrojem, který vyvede populaci z dnešního morálního srabu.
Kdo z čtenářů se pozastavil nad tím, že nás nikdo neučil významy písmen - známe jen jejich zvukovou podobu, ale žádnou hierarchii či vzájemné VZTAHY. Známe jen dvě skupiny - samohlásky a souhlásky. Ale každý zvuk, sebekratší měl v historii řeči velký emoční, mnohdy život zachraňující nebo ničící význam.

Zrovna tak je dobré se zamyslet nad tím, proč symboly pro "stupně velikosti" (číslice) mají zrovna takový tvar, který známe.

Bohužel se o tyto základy - o významové vazby mezi tvarem + zvukem písmene + dopadem do vědomí člověka!! vzhledem k širším souvislostem vztahů sil a pohybů v prostoru, moc nepíše, škoda.

Budu k těmto souvislostem písmen, číslic a způsobu, jak postupně opravovat naše asociační vazby pořádat debatní setkání, rád vás na nich uvítám.

243758

22.05.2011 22:55

Demokracie jako náboženství?

RE: Souhlasím s autorem

janko 85.?.?.?

...nejsi pitomec janesmithi, Jarmila svůj stín nepřekročí, je to ženská. Tvrdohlavá.
...a moc mile mě v této diskuzi překvapil Udo, jeho schopnost dělat ve slovech pomlčky tak, aby slova dostala jiný význam¨pro lidi, znající historii a účel latiny pro populaci.

Podprahové snímání skutečnosti se postupně dostává do snímání prahového, lidi se probouzejí a dávají si souvislosti dohromady.

Za nevratné "kosher" zákony považujete jaké? Vstupujeme do poslední fáze "kosher" programu, měnit se bude leccos. Nevratnost není v programu ...

244521

22.05.2011 23:09

Demokracie jako náboženství?

RE: A co ekonomika?

janko 85.?.?.?

Udo, mile jste mě překvapil svými vstupy jak k Vojtovi tak i zde, k Ondrovi.
Ale rád bych polemizovat s větou, že věci se nedějí samy sebou. Záleží zde na definici nahodilosti. Jakmile víme, čím se nahodilost liší od zákonitosti, je zřejmé, že každý jev je součtem jevů předchozích, přicházejících do časového bodu události z nejrůznějších směrů. Náhoda je z tohoto pohledu pak pouze nedostatečnou znalostí množiny směrů (záměrů), vedoucích k události.
K pochopení sebeorganizace sil v prostoru je pak nutné se dobrat bodu, ve kterém vše začíná. K formulaci příběhu o tom, jak z NIC vzniklo VŠE. Pokud by vás tato tematika zajímala, ozvěte se mi na mail, jiné paradigma o povaze sil v prostoru je na spadnutí - a vaše vkládání pomlček do slov mi napovídá, že alespoň tušíte, čím je pro lidstvo zvukový jazyk a jeho zápisové možnosti.

244522

26.05.2011 21:12

V Pekingu vědí, kdo nahradí „globálního hegemona“

RE: Nic netrvá věčně

janko 85.?.?.?

Vojto, když nechápete rozdíl v množstevním, politickém a historickém potenciálu Číny a "ministátečků" - tak nemáte šanci se dobrat nějakého sjednocujícího pohledu.

244793

13.06.2011 00:08

Elita, „velká hra“ a třetí světová válka

3tí válka

janko 85.?.?.?

bude válkou slov. Budeme se učit znát trochu jiné významy slov. Situace je na tuto válku už připravená, začínáme se učit oddělovat pravdu a lež. Manipulační techniky díky internetu nachází svoje omezení - a naštěstí jsou i elity s internetem tak svázané, že je jeho zastavení problematické.

Válka slov je na stole proto, že POJMENOVÁVÁNÍ jevů a předmětů bylo v Evropě nastavené latinou, do které byly ÚČELOVĚ přepsané dějiny planety. ....a to se v nejbližších letech bude patrně opravovat. Jedním z nástrojů pro opravy našich asociačních řad je i "moje" Abeceda lidštiny zahrnuje popis významů každého symbolu "latinky", kterou používáme k zápisu informací, plynoucích z našeho myšlení.
Je dobře, že se konečně dostávají na veřejnost informace o těch, kteří kdysi ve svém rodokmenu měli potomky císaře Konstantina. Vyjmutím stati o reinkarnacích z bible se urychlil vývoj úpadku ve společnosti. A musí se zřejmě dostat až na hladinu, kdy i největší pitomec pozná, že nám vlády lžou proto, aby si udržely svou moc.
Zdá se, že i v Česku se ledy pohnuly. Uvidíme, jak se čtvrteční stávka vyvine.

245891

14.06.2011 09:38

Řízený rozklad pořádku – body zlomu. Konec starého světa (I)

Nekřesťanské křesťanství

janko 85.?.?.?

K pochopení dnešního stavu se musíme vrátit o cca 2000 let zpátky, kdy bylo "učení o křestu" účelově deformováno. Manuál v podobě bible pak umožnil nastavit nový program pro lidstvo (letopočet), řízený už těmi, kdo manuál (bibli) sepsali a přizpůsobili své touze o "věčné vládě na Zemi".(v symbolu ležící osmičky).
Vím, že zdejší čtenářstvo má problém zařadit do svého vnímání i existenci nám nadřízených "informačních vrstev" v podobě rozvinutějších civilizací jinde v galaxii, to nevadí. Každý se o jejich působení dozvíme v době, kdy pro tuto informaci budeme zralí. Tolik úvodem.

Řízení současné situace už postupně přebírají ti, kdo bez našeho vědomí mohou manipulovat naším vědomím. A ti existují jak v prostoru obecně známém - veřejná media - tak i ve dvou dalších vrstvách. Jednu řídí prostřednictvím cen komodit lidé z Goldman Sachs a dalších, v podstatě také válečných institucí, jen zřetelnějších. Slova v médiích už mají stejné destruktivní efekty jako fyzické zbraně, rozdíl je jen v tom, že slova ničí vnitřní prostor člověka, zbraně ten vnější.
A oba tyto prostory jsou trvale propojené tím, co známe jako elektřinu a gravitaci - je to propojené v ovzduší, samozřejmě, tam se tyto energie prolínají - a lze je kupodivu "číst" i z velmi vzdálených "světů".(opačným směrem to funguje také, světy naší fantazie jsou jinde v prostoru realitou. Nic se při vývoji vesmíru neztratí, to ví i věda. Jen se hledají nástroje na propojování možností.

To, že nějaký nýmand zde píše tyto věty, to asi má také něčemu sloužit. Ano, přestavba společnosti vždy začínala od nějaké "figury", od živého člověka, pověřeného správou nějaké oblasti. Ti, co vystrčili Obamu do popředí, ti znají jen "program upravené bible", vědí, že pomoc jim podobných mimozemských entit už není možná, že jsou sami na to, aby svými připravenými technologiemi zvládli ukočírovat současnou populaci.
Z článku je zřejmé, že se rozhodli hrát svůj poslední level vším, co mají k dispozici - s nadějí, že budou rychlejší než ta část populace, která na vývoji utajovaných technologií pracovala a postupně dává tyto informace anonymně na veřejnost.
A to vše je pečlivě monitorováno ze vzdáleného prostoru. Ano, jsme - celá planeta - chráněnou vývojovou dílnou, vedenou až k hraně, která může překlopit stávající vlastnosti a schopnosti člověka do polohy, kterou popisoval původní "manuál křestu" (rozuměj vstupu mezi vyspělejší civilizace, nemá to s náboženstvím nic společného, jde o prostup mentálních a mechanických technologií do spojité funkce).
Vím, že si dělám nepřátele jam mezi vědci tak i mezi uznávanými "guru" duchovních učení. Ale přesně o spojení těchto dvou myšlenkových systémů jde. Rozdělil je odlišný směr vývoje dvou základních jazyků, matematiky a latiny, rotují...

Automaticky kráceno

245960

14.06.2011 09:41

Řízený rozklad pořádku – body zlomu. Konec starého světa (I)

RE: Nekřesťanské křesťanství

janko 85.?.?.?

Vím, že si dělám nepřátele jam mezi vědci tak i mezi uznávanými "guru" duchovních učení. Ale přesně o spojení těchto dvou myšlenkových systémů jde. Rozdělil je odlišný směr vývoje dvou základních jazyků, matematiky a latiny, rotující v evropských jazycích v době, kdy byla do latiny přepsána historie téhle planety (při účelovém vypálení Alexandrijské knihovny) tehdejšími "vítězi". Podobně musela vyhořet i "říšská" knihovna, ukrývající historii styku s mimozemskými civilizacemi. A nakonec, ve stále klesající účinnosti musel být zničen i "symbol peněz" (demolice dvojčat), aby se potvrdil efekt "trvalého záznamu bludu do vědomí pomocí šoku".
Ti, co nás sledují skrze transformátor (=slunce), ti čekají na okamžik (dobu), kdy globální podvědomí lidí bude připravené na informaci přímého kontaktu.
Dnešní chanellingy (dálkové vnímání informací - mezi jinými sem patří i sny) stále přesněji přijímají a do slov převádějí "stav situace v prostoru". Jen se tyto informace musí sledovat jinde než na Zvědavci. Vše souvisí se vším, proto prosím, ať na tento příspěvek nereagují ti, co mají jen úzké vnímání té "své oblasti".
Mystika plynule přechází do reality - skrze slova, jak jinak, že?
Planetu lze dát opět do pořádku, ale až tehdy, kdy si nadkritická většina populace uvědomí, jak je náš život v těle propojený s tím, co nazývá věda "informačními poli" a duchovní učení dvojicí "duše+duch". Za skok ve vývoji vždy může užívání nového jazyka, dnes počítačového - a "zítra" jím patrně bude čeština. To je pecka, co?
Zkrátka nestačí znát ze symbolů pouze jejich "pořadí". Musíte se ještě naučit vnímat a používat samostatný význam každého písmene. To nám totiž předci našich dnešních mocných "zapomněli" říct.
"Abeceda lidštiny" se to jmenuje, ona je "zrcadlovým obrazem tabulky chemických prvků". Na každého patrně přijde doba, kdy se s tímto nástrojem pro opravu asociačních řad setká. Není kam spěchat, vývoj se ubrzdit ani urychlit nedá jinak, než tím, jak jsme schopni vyměnit své zvyky za jiné.

Mocní v pozadí postupně nestihnou řešit následky jimi připravených kroků pro převod moci z "bublinkových peněz" na potraviny a léky - dva fyzické regulační nástroje pro velikost populace. Měl je doplnit nástroj celosvětové "vize pro telata" (tele/vize pro "nedospělé" občany). Mocní nepočítali s rychlým rozvojem elektronických "živých" sítí (Fejsdrbna apod.). A tyto sítě také budou hlavní silou v postupném rozpadu společnosti, dnes už držené jen finančním "zaháčkováním" těch, kdo tlumočí všechny ty polopravdy a mnohdy i lži v těch médiích, která si sami koupili k udržení "oveček" v poslušnosti = v blbosti.

Doufám, že se obnoví schopnost česky myslících lidí "číst mezi řádky" při sledování zpráv....

245961

14.06.2011 23:40

Řízený rozklad pořádku – body zlomu. Konec starého světa (I)

RE: Nekřesťanské křesťanství

janko 85.?.?.?

...statistika je empirická forma - detekování podobností.
Kde je hranice mezi nahodilostí (u prožitku) a zákonitostí (procesů....do první mutace) ??? Tu volíme vždy sami, v množinách lidí, kteří mají podobné informační zázemí.
Právě shodné vjemy lidí, kteří se neznají, bydlí v různých částech světa - ty jsou nástrojem takového propojování. Hledání styčných bodů, zkoumání rozdílů - to vše je na této cestě nástrojem, vyvažujícím vědecké postupy.
Už samotný fakt, že vědci si vždy vytváří nástroje k dokazování svých tezí tak, aby tyto teze dokázali - svědčí o tom, jak lidská mysl funguje. Bitva o přežití se pouze mění na bitvu "o pravdu". Pravdu vesměs dočasnou, o nový příběh ÚLOHY ČLOVĚKA V JEHO PROSTORU, lépe vyjadřující propojenost starých a nových poznatků.

246035

15.06.2011 00:07

Řízený rozklad pořádku – body zlomu. Konec starého světa (I)

RE: Nekřesťanské křesťanství

janko 85.?.?.?

...ano Lin, Levašov to vzal za správný konec. Za podobný tahá i pan Haramein - i když v jiném, fyzikálním košíku. Učíme se rozeznávat kdo jen chytračí a kdo něco poskládaného má.

Co se týká "přivlastňování", tam s vámi nesouhlasím. Příroda si hájí své území, zvířata svou potravu apod. U lidí je tahle vlastnost nadměrná proto, že jsme zcela jiný druh než zvířata a rostliny, mnohem starší. Je to opět o té laboratoři, kde "lékaři" zkoušejí na "pacientech" nové "přírodní léky". Což znamená, že naší přírodu tu máme proto, abychom něco pochopili. Třeba to, proč existují předěly mezi vrstvou hornin, rostlin a zvířat. A kam patříme my....
Představme si vývoj jako dlouhý dům, kde tři vrstvy zmíněné vrstvy jsou hned za dveřmi - ale lidstvo, které tuto laboratoř řídí, to už v tomto domě nebydlí, pronajímá dům "bezdomovcům" a "přistěhovalcům" - tedy nám, kdo tento dům použijí předtím, než se také stanou majiteli takových domů. A současně jsou i správci těchto "domů" - jinak by jejich majetek neměl pro ně význam. Tak je to i u zvířat a jejich hnízd, kořisti apod...
Do určité doby je zřejmě vhodné nechat lidi věřit, že mají "svobodnou vůli". Než poznají, že ji mají jen nad tím, co mohou a umí kontrolovat. To, co kontrolují naši mocní, to je nic proti tomu, co lze kontrolovat ze vzdáleného prostoru - pomocí znalostí povahy sil, pro které máme "jen" technické názvy.

246039

15.06.2011 00:14

Řízený rozklad pořádku – body zlomu. Konec starého světa (I)

RE: Dnes jiz chapu...

janko 85.?.?.?

Martasi, transformace je jen jedna, ale probíhá u některých lidí v "horní soustavě mozků" (v lebce) a u jiných v té spodní, řídící. A řízené frekvencí srdečního pulsu. A záleží na pozici hodnotitele, kterou soustavu preferuje - ta druhá je pak falešná.
Asi i vás čeká ještě návrat od projektu Amenti zpátky na Zem. Upgrade síní Amenti už množí prožívají. Spojují své zážitky s tím, co lze najít v "síti sítí".

246041

16.06.2011 09:48

Nevěřím na spontánní revoluce

...revoluci vždycky "někdo chce"

janko 85.?.?.?

Revoluce, která je "na stole", je o přeměně našich myšlenkových vzorů. Historii, kterou psali vždy vítězové - začínají dnes psát ti "poražení". Nemíním davové veřejné konflikty s mocí, vedené principem "bojuj nebo uteč (klekni)". Růst dostupného informačního prostoru díky internetu nám nabízí hledání dalších a dalších "modelů života". To všechno ale nakonec může skončit na nutnosti jít do práce aby bylo na chleba...

Myšlenku, jak řešit nakládání s časem vyvíjí lidská populace v etapách "programů pro Zemi", které jsou stále přesněji datovány. Faktem je, že předchozí či souběžné myšlenkové koncepty, které navazují "program křestu" na svou historii - si stále uchovávají svou dataci, i přes přijetí gregoriánského číslování roků.

Obecný souhlas s číselnými cykly Mayů navazuje Atlantské znalosti o povaze času na ty naše - a připravuje tak i možnost aktivace dalšího programu, uváděného jako "Zlatý věk lidstva". Zlato jako cíl stálo na počátku realizace "křestu" "západní větví", ke které se dnes tak vehementně hlásíme jako národ. Ale kořeny máme i v té druhé větvi, dnes zúžené na muslimy a jejich způsob upravení programu (bible). Na stole je postupná detekce ale i přijetí užitečných principů z obou těchto prováděcích nástrojů (náboženství). Osobně tvrdím, že "netečné zlato" bude nahrazené "věkem stříbrným", kde stříbro se "musí cídit", aby si udrželo krásu a čistotu. A my, "blonďáci věkem" patříme k těm, kdo budou nabízet spolupráci těm, co "stříbro ve vlasech" teprve čekají...

...a k přijetí "nepřítele/přítele" (náboženství, ale třeba i svého šéfa, partnera...) je třeba dozrát, smísit mnoho protiběžných energií do "společných aktivit", kdy revoluce jsou jednou z těch fungujících možností.

Hezkým příkladem je i dnešní "stávka", ukazuje schopnost česky myslících lidí v řešení toho, co už nešlo vyjednat. Mottem je "přežít den pokud možno v klidu" - kdo mohl, našel si tuto cestičku. A ti, kdo mají energie víc, ti jsou v průvodu. Mnozí jen "provplánově", ve snaze ukázat, že "se nedají". Ale právě tito umožní jiným připravovat projekty pro změny, kde podporou pro ně jsou právě lidé v ulicích.
Už tu někdo psal, že vždy záleží na tom, kdo a jak využije "revoluční kvas". Do jaké míry se dav nechá vést nastrčenými figurami, včas v minulosti implementovanými do různých uskupení. Poznat kdo je kdo - to dav neumí. Uvidíme tedy, jak se slova odborářů budou mísit s jejich činy.

Obecně platí, že mocní rozehráli hru na víc frontách, než mohou kontrolovat, díky tomu se budou množit trapasy, vzniklé jejich nedostatečnou (vnitřní) komunikací. Je to takové "dělení (do) buněk" (rozpad systému zevnitř)z nedostatků ve vedení.

Uspořený "ČAS VĚNOVANÝ PRÁCI", který se dnes devalvuje finančními spekulacemi (úsp...

Automaticky kráceno

246158

16.06.2011 09:49

Nevěřím na spontánní revoluce

RE: ...revoluci vždycky

janko 85.?.?.?

Uspořený "ČAS VĚNOVANÝ PRÁCI", který se dnes devalvuje finančními spekulacemi (úspora vašeho dluhu - taková kravina....!) a tištěním "prázdných peněz" - ten bude dnešním mocným chybět. Dali si v historii práci s vývojem úroku a jeho efektu - peněz. Peníze představují volnost nakládání s časem.
A protože se tyto peníze hroutí, začne se zcela zákonitě hroutit i doba, kdy tento jejich model pro převod práce na možnost volného nakládání s časem dopadne na ty, kdo si "naspořili" na úkor jiných. Tak fungují procesy v přírodě i v myšlenkových strukturách. Ty myšlenkové jsou ostatně jen předvojem jejich (v určitém čase) realizované povahy.

Cestu vidím v postupné realizaci projektu našich německých sousedů - "Základní příjem" (viz na mustwatch,cz, ale i jinde) je ekvivalentem (i zdrojem) toho, co jsme si zvykli považovat za "státní dluh". Bude asi chvilku trvat, než si každý uvědomí, jak a proč lze státní dluh čerpat místo splácet - ale to už je opět stejný problém, který zafungoval v případě "volného pádu Dvojčat" - kdy rozum je zcela vyřazen z logiky a dav této planety uvěřil mediální manipulaci (= naučeným pravdám skrze opakování). Zatím si asi málokdo uvědomuje účinky sil v prostoru, které se podílejí na tom, že cca 80 % populace stále věří "na zlé arabské teroristy".

Revoluce jsou užitečné v tom, že si tam lidé skrze společný cíl vymění i spoustu dalších informací - a každá sdílená informace "pracuje" v prostoru, hledá si své podobné a ty nakonec vždy vyústí do chování nějaké skupiny či nějakých jednotlivců.

246159

16.06.2011 18:26

Nevěřím na spontánní revoluce

RE: Změna přijde tak jako tak...

janko 85.?.?.?

JPG, váš první příspěvek o internetu jste sice trochu vylepšil tímto druhým, ale to podstatné o internetu vám stále uniká. On internet "bydlí" ve stejném vzduchu jako sítě našeho vědomí (informační pole). A zde, ve společném prostoru se propojují "podobnosti", ale i "opaky" (největší s nejmenším dají také "rovnováhu", ale jiného typu než je ta, postavená skupinou podobností).
Také možná nevnímáte, že s rozpadem jedné struktury přebírá řízení struktura jiná SOUBĚŽNĚ, což je zjistitelné až po nějakém čase. A nová struktura řízení je buď podobná - anebo opačná. Podobná ve funkci, ale pod opačnými slovy. Pojem "demokratůra" tak velmi výstižně ukazuje jedinečnost naší mateřštiny spojovat extrémy.

Žijeme v době, kdy si lidé uvědomili (uvědomují) podobnost systémů vládnutí - a přinejmenším ve svém podvědomí se připravují na překlopení - vytvářejí podmínky (= svou otevřeností) pro nastavení velikosti fraktálů, ve kterých se budeme pohybovat. Včetně vazeb mezi nimi.

Zde bude opět nezastupitelná úlohy internetu a jeho "kontrola" skrze rychlejší "sociální sítě".
Postupně se nastavují přímé linky "dodavatel-odběratel" nejen ve zboží, ale i ve vztazích. naše generace to sice chápe obtížněji, jsme jakousi "záchrannou brzdou", aby se rychlost přeměny myšlenkových vzorů "nepřepálila".....

246196

16.06.2011 18:38

Nevěřím na spontánní revoluce

RE: Mám dotaz.

janko 85.?.?.?

...nikoliv Vladimíre, váš článek je o vaší nedůvěře v sílu revolucí.
Dotaz míří do tohoto vašeho přesvědčení - protože jsou-li informace o (výměně vlády a odmítnutí platit dluh skupině bankéřů)o situaci na Islandu pravdivé, tak staví váš názor účinek revoluce "na hlavu".
Mě by také zajímal názor někoho, kdo na Islandu žije (nebo má osobní zkušenost s tamní situací), - jak on vidí to, co mail popisuje. ...o tom byla ta otázka.

...a jeden technický dotaz: dřív mi vždy na mail přišlo oznámení, když někdo reagoval na vlákno, ve kterém jsem reagoval také. A tato výtečná funkce vašeho webu už nefunguje. Otázka zní "PROČ" ??. Děkuji za případnou odpověď (i do mailu).

246199

24.06.2011 00:54

Světový dluh je nesplatitelný, jediným řešením je monetární kolaps

Tak znovu "Základní příjem"

janko 85.?.?.?

První nedostatek jinak úžasné rešerše financí vidím v nepochopení cíle rešerše. Ti, kdo úrok a z něj rostoucí nesplatitelný dluh vymysleli - ti mají zájem jen na rychlosti kolapsu, s jeho existencí počítají od začátku. Peníze (dnes už jen symboly číslic a nul ukotvené pouze pamětí a víře v elektronická media) slouží k ovládání lidstva už velmi dlouho, s nastavením ideologie "křestu" včetně manuálu k poslušnosti, splatné až po smrti - to je dobrá finta. Dnešní nesplatitelnost "státních dluhů" je efektem rozevřených nůžek těmi, kdo "kázali vodu a pili víno".

Plánované období cca 2000 let pak mělo stačit k přípravě jemnější formy moci, nezjistitelné vědomě, tedy v "betafrekvenci " mozku. Technologie PSI (tvarování "ovčího" vědomí impulsy do podvědomí), používané pod jinými názvy už v Atlantidě měly po krachu financí dalším šokem (patrně pozitivním, v podobě zjevení Ježíše nebo jiné "loutky") přejít do pyramidální struktury společnosti, nenápadně a NENAPADNUTELNĚ řízené těmito technologiemi.

Druhým nedostatkem rešerše je absence možného východiska, které představuje projekt "Základní příjem". http://media.bloguje.cz/772701-zakladni-prijem.php

K akceptování "daru" bez odpovídajícího podílu práce je sice jen z druhé strany uplatněný princip vytváření peněz "ze vzduchu" jejich natištěním těmi, kdo stojí naproti - to si ale málokdo dovede převést na reálný proces.
Je třeba změnit způsob myšlení. Někdo tu už zmínil, že peníze už fungují jen mezi "ovečkami", které stále ještě trochu věří, že peníze rovná se odměna za práci. Převodníkem pro chápání spojení "práce=peníze" může být vysvětlení absence "zdanění práce strojů", ale to snad až jindy.
Státní dluh je virtuální komodita, udržovaná v mysli těch, kdo nemají čas pochopit, co je to vlastně úrok a jak se z původního "poděkování za půjčku" stal ekvivalent práce, kterým peníze jsou, a jak se tento vztah změnil na ekvivalet "bezpracného zisku" - na dnešní virtualitu státního dluhu. Jak se to stalo?

Jednoduše, tím, že bankéři postupně nabízeli stále víc peněz, získaných z úroků, tedy takových, za které se má jen poděkovat, -a ne je tvrdě odpracovat + dodat další úrok (= "poděkování za půjčku"). Tyto "bublinkové" peníze = úroky se množí, ale mají reálnou hodnotu jen ze strany těch, kdo na splacení půjček musí pracovat.
Projekt základního příjmu jen vrací "hodnotu bezpracného zisku" tam, kde peníze a práce jsou v nějaké rozumnější rovnováze.

Je zcela naivní se domnívat, že běžící číslíčka "úroku státního dluhu" sledovatelné na obrazovce počítače, mají nějakou realizovatelnou hodnotu jinde než v tom, že je ve formě peněz, určených na "doporučené adresy" dostane plošně populace ve formě např slevy na nájem, na elektřinu a další nezbytné poplatky...

Automaticky kráceno

246695

... a další nezbytné poplatky.
Je dobré počítat s krachem stávajícího přerozdělovacího systému, ale přípravu jiného musí dělat hlavně ti, kdo nejsou zatíženi ekonomickým vzděláním v současnosti platném systému.

V úterý 28.6. bude od 18 hod. v Sedona café v Praze na Pankráci diskuze i k této problematice. Uvítám partnery do této diskuze, ale ne takové, kteří přijdou s nastavením, že to nejde, že tohle nemůže fungovat. Víte, vždy se najde "blbec", který neví, že to nejde - a udělá to. Ale víc hlav víc ví, úskalí se jistě najdou, na detailech už shořelo hodně dobrých projektů. Tenhle to být nemusí. Je třeba vytvořit uvěřitelný příběh, podložený tvrdými fakty. Nic víc. Distribuce "doplňku k platu" ve formě nižších cen "monopolních produktů" už problémem nebude.

246696

Nazvat něco nesmyslem a nezdůvodnit své tvrzení - to dělají jen ignoranti. Patříte mezi ně?
Zrušení peněz je samozřejmě pokračováním toho, co základní příjem nastaví - tedy vztah mezi vykonanou anebo potřebnou prací.
Asi se to třeba nebude jmenovat komunismus, ale na tom nezáleží.

Jiný přerozdělovací mechanizmus mezi prací a odměnou za ni, ten je na spadnutí.
...ale když nechápete podstatu projektu, tak asi nejste z těch, s kým lze pro přestavbu počítat.

246725

24.06.2011 14:59

Světový dluh je nesplatitelný, jediným řešením je monetární kolaps

RE: Jedna primitivni otazka:

janko 85.?.?.?

jo, Latinče, tady se neptají lidi na spoustu dalších podivností, stačí jim, když si přes klávesnici vylejou trochu své hořkosti. Negovat něco - to umí každej trouba. Ale dotáhnout nějaký projekt do realizace - to vyžaduje trochu jiný styl myšlení.

246726

09.07.2011 11:40

Cíl: zničit svobodný internet

Brilantní analýza

janko 85.?.?.?

děkuji panu Bartošovi za shrnutí situace ve světě, řízeném touhou po moci. Pokusím se nastínit pokračování.
Komunikační nástroje, vytvořené ke kontrole populace jsou vždy efektem jazyků, používaných k řízení našeho jednání. Počítačový jazyk tak umožnil nejen vytvořit internetové sítě, s jeho pomocí se můžeme podívat i do vzdálenější budoucnosti. Lidé vždy vytváří takové nástroje, které jim dokáží jejich pravdu, i věda tak dlouho vyrábí přístroje, které nějakou ideu mají doložit - až se to někomu podaří.
A podobně funguje moc - nástroj k ovládání čehokoliv, co člověk dokáže, tedy především k ovládání myšlení lidí.
Po zákazu používání technologií k ovládání myšlení ze strany mimozemských civilizací (patrně okolo roku 2001) našim mocným zůstaly pouze nástroje staré - které popisuje pan Bartoš. Vytvořením nepřítele "útokem na vlastní bránu" a následným plošným zákazem podobných aktivit.
Přepočítali se (těch pár rodin, co tu šéfují skrze hebrejštinu cca 2000 let) v odhadu času, potřebnému k přednostní distribuci jejich "programu" před programem zvídavé populace - a to v prostředí internetu. Konečným fiaskem moci je patrně zavedení šmírovacích sociálních sítí, které jejich účinkování v řízení světa nejspíš ukončí. Proč?
Protože každá aktivita směrovaná lidským úsilím má svůj SOUBĚŽNĚ V ČASE PLYNOUCÍ opačný efekt - v podobě rostoucího potenciálu "protiběžného směru". Sítě, které původně měly sloužit k zostuzení popř.společenské nebo i fyzické likvidaci libovolného občana - poslouží za nějaký čas k odkrývání vlastností každého z nás - ale v neutrální, patrně filmové podobě. Zkrátka se v mnohých filmech poznáme tak dokonale, až nás to bude mnohdy mrzet.
Program pro tuhle sluneční soustavu je zatím něco, co běžná populace chápe jen prvoplánově, vcítěním se do pozice mocných a jejich programu na udržení své moci.
Jakmile se ale postupně každému otevře vnímání informačních vrstev (polí), začnou chápat skutečnou úlohu této civilizace. Má za úkol propojit mentální technologie, užité v Atlantidě s mechanickými technologiemi, vytvořenými ze znalostí o "mrtvé" hmotě. A to do podoby nezávislého nástroje, který po propojí dynamiku "uhlíkové inteligence" se statickým potenciálem energie v informačních polích. Jde právě o energii času. Fenomén času je to, co nás váže k vyspělejším civilizacím, je třeba pochopit, co je čas, jak vzniká a k čemu slouží ve své statické podobě INFORMACE. a ve své dynamické podobě čtyř frekvencí lidského vnímání a myšlení.
Novodobé "pohádky pro mládež" (Harry fotr, X-Men a další scifi) předjímají v negativním zrcadlení stav a funkci globálního podvědomí. Nebudu zdržovat vysvětlením detailů, jde o stejný princip, jakým tým vědců vytváří své nástroje k důkazu svých ideí,...

Automaticky kráceno

247593

09.07.2011 11:43

Cíl: zničit svobodný internet

RE: Brilantní analýza

janko 85.?.?.?

jde o stejný princip, jakým tým vědců vytváří své nástroje k důkazu svých ideí, hypotéz a teorií.
Čas, který si mocní tohoto světa nakradli tím, že vytvořili byrokracii a další zdržovací systémy pro přenos informací - ten čas jim začíná ukazovat svoji odvrácenou podobu - začínají nestíhat. je to přirozený návrat k rovnováze sil v prostoru. Naučili jsme se je nějak pojmenovávat a vytvářet vztahy mezi nimi, které ale neladí s tím, jak funguje příroda. Končí úloha matematiky, postavené na axiomu 1 + 1 = 2, protože v přírodě funguje "součet" jinak. Úlohou matematiky bylo a je zajistit rovnováhu dvou nehmotných, vzájemně opačných struktur - INFORMACÍ!! O POVAZE MIKRO A MAKRO PROSTORU. V praxi je efektem matematiky pochopení struktury a koloběhu informace prostorem lidského vnímání (to budu asi muset za nějaký čas přednášet, ufff).
Vhledem do možných podob blízké přítomnosti (protože blízká budoucnost je logikou lineárně běžícího času nenaplnitelná) se patrně dočkáme dalších trapasů, kdy si mocní nebudou vědět rady s aktivitou lidí, kdy utajování událostí nebude možné.
To bude mít ale nepříjemný efekt pro mnoho lidí v tom, že si včas - anebo pozdě uvědomí, že i jejich špíny a špíničky se jednou dostanou k těm, kterým měly zůstat utajené.
Varovným nástrojem jsou právě filmy, seriály, kde získáváme návody k tomu, čeho se vyvarovat a co udělat. A každý z nás udělá vždy jen to, co udělá - a to bohudík i bohužel nezávisí jen na nás, ale i na těch civilizacích, které mohou sledovat a řídit procesy v našem globálním vědomí a podvědomí.

Každý máme své šéfy, a tím posledním byla, je a bude vždy okolní příroda.
Budeme pozorněji sledovat, jak reaguje na naše chování - a učit se její "jazyky".
Zatím tuto schopnost máme nerozvinutou, zahlcenou pojmy jako ekonomika, peníze, úspěch, zábava..., pro někoho bude přechod k jinému žebříčku hodnot složitý, mnozí jej "nevydejchají"....

247594

10.07.2011 18:51

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

janko 85.?.?.?

Udo1, na vaše zajímavé otázky mám(e) odpovědi. Žijeme v době, kdy se mění náš vnitřní i vnější "operační systém" (vnímané informace a děje postupně dostávají jiné šuplíčky a skříně (vazby).
Rád s vámi budu polemizovat i o vašem tvrzení, že internet je cosi nedokonalého, co nestačí k dosažení cílů člověka. Samozřejmě jde o to, co si za cíl vezmeme, ale zkuste se zamyslet nad prostým faktem, že informační sítě našeho vědomí sdílíme ve stejném prostoru jako "elektrické" sítě" internetu.
Spojité prostředí už samo nabízí myšlenku o tom, jak "elektřina" v našem mozku souvisí s "elektřinou" bezdrátových přenosových sítí mobilů a dalších. Možná dojdete ke stejným závěrům jako já.

Je třeba zcela překopat náš model vztahů sil v prostoru - a začít lze už od jiného modelu "atomu". Rotace je totiž mnohem složitější forma pohybu než přímý směr.
Navíc je nutné zařadit do paradigmatu i základu duchovní = princip "trojice", z nějž vychází i funkce merkaby a dalších, vědou opomíjených silových struktur.
Jedinou formou "boha", která i pro mě zůstává nepoznána je vznik POHYBU. Jeho vlastnosti ale známe, a to stačí. Pohyb je tím bohem, který vládne hmotnému i nehmotnému prostoru. Protipólem pohybu je jediná klidová forma, které říkáme "informace" nebo "data". A základnou nového, kdykoliv ověřitelného paradigmatu je "pohyb z bodu do všech směrů - a zpět". Známe jej jako zákon akce a reakce. Tak funguje i "puls člověka", člověk je pak jediným tvorem, kterého vztahy sil v prostoru zajímají a zajímaly už v mnoha minulých civilizacích. Proto si vytvořil jazyky a symboly pro sdílení toho, co už poznal.

Vím, že je to ode mě odvážné tvrdit, že znám struktury a vazby mezi hmotnými celky a jejich informačními předlohami. Ale pokud vydržíte těch "x" hodin, potřebných k pochopení jiné základny pro stavbu paradigmatu, tak vám i dalším bude jasné, proč se děje právě to, co se děje.
Naše myšlení je modelováno dvěma základnami, které vneslo do populace učení o "křestu". Latina i matematika jsou deriváty hebrejštiny, to už tady opakuji pokolikáté. Koloběh latiny v původních evropských jazycích a schopnosti matematiky popisovat kategorii velikosti došly za hranici svých možností - i proto ekonomika (aplikace matiky v denní realitě), postavená na nekonečném růstu, musela dopadnout tak jak dopadá.

Ale začít musíme od jejího prvního axiomu. V přírodě neplatí, že součet dvou prvků je jejich složenina, to platí jen v prostoru našeho myšlení, ořezaného podobně, jako i matematika "se" musela ořezat dalšími axiomy, aby se dostala tam, kde je dnes. Dítě je třetím prvkem, kdy předchozí dva stále existují, nejsou rozemletí a spojení do "nadčlověka". 1 + 1 = 111, takhle jsme se to neučili, že? Ale funguje to v přírodě, od které se stále učíme. A občas svá učení mus

247646

10.07.2011 18:52

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

janko 85.?.?.?

Ale funguje to v přírodě, od které se stále učíme. A občas svá učení musíme zahodit a začít znovu.

Paradigma, které nabízím, sice vychází z jiného obsahu vám známých pojmů - ale o to přeci jde. Vybrat takový význam slova, který nekoliduje ve skupině dalších (každá hypotéza i teorie je jen hromada slov, spojených asociacemi v myšlení, ne v reálném prostoru). Současné paradigma je postavené na znalostech, získaných z matematiky, potažmo z "vlastností číslic = stupnice velikostí". Nové paradigma stojí na výkladu a vazbách mezi pojmy. Protože každý víme, že pojem (např. židle) je odvozený ze základních vlastností už fungujících předmětů. Dá se na ní sedět + se s ní dá dělat spoustu dalších činností, které už nejsou hlavní. A o tom to je, poznat, která lidská potřeba pojem vytvořila. A věřte mi, skládá se to úplně samo, stačí vědět, jaké dvě další vlastnosti POHYBU jsou pro pohyb klíčové. A která jedna další veličina je nezbytná. Pak zjistíte, že čas se sice může projevovat jako vektor, ale nedozvíte se, jak vlastně náš čas vznikl. A proč je čas v jiných slunečných soustavách jiný. A co je vlastně fenomén času ve vztahu ke vnímání a myšlení člověka (+ jeho nehmotných forem v informačních polích).

Pokud vás problematika jiné koncepce paradigmatu zajímá, tak diskuze občas vedeme v Sedona Café v Praze, na Pankráci. Ozvěte se mailem, mohu vám pozvánky posílat.

247647

25.07.2011 22:39

Jsem pro trest smrti – a vykonat ho rychle

RE: No... jdete na to zhurta

janko 85.?.?.?

Lin, to, že někteří, co si myslíme, že myšlení nám nevadí - nereagují, to neznamená, že nic neděláme.
Fronta, na které se pohybujeme, ta vede hluboko do minulosti, daleko před Atlantidu, k počátkům příběhů o vzniku téhle galaxie.
Vím, že svojí pozici blázna tím jen posiluji, ale výzkum funkcí mozku nedělají jen týmy a laboratoře, sem tam se najde i několik "soukromníků".
Ano, situace vypadá a nejspíš i je varianta "dvojčat", to zapadá do příběhu o nastavení trvalé formy moci, jak ji kdysi formulovali ti, co pokurvili učení o křestu.

Ale protože kontakt mezi nehmotou a hmotou vždy představoval nějaký jazyk, potěšilo mě, že česky (a slovensky!!) myslící lidé velmi rychle přišli na to čertovo kopýtko, schované v podobnostech (dříve "podobenstvích"). Díky pane Kysučane...

Vzhledem k formálnímu krachu USA Začátkem srpna to vypadá, že události dostanou konečný spád.
...a mocní by měli "nestíhat" ukormidlovat všechno to, co si na nás zřejmě nachystali. Proč nestíhat?? Protože oni vymysleli byrokracii, která jim vždy poskytovala čas na optimalizaci rozhodnutí. A ten čas jim teď začíná chybět, začíná fungovat proti nim. Díky internetu.

249029

25.07.2011 22:58

Jsem pro trest smrti – a vykonat ho rychle

RE: Pozoruhodný případ.

janko 85.?.?.?

René, do vaší verze nějak nezapadá ten jeho elaborát, mrtvej střelec/autor? se k němu nehodí.

249031

03.08.2011 23:38

Globální imperiální síť vysvětlená globalisty

RE: Konec globalizace. Světový systém se mění

janko 85.?.?.?

Pan Zelený má dobré oko, možná si i všimne, že řešení už je připravené.
V projektu "Základní příjem" stačí rozšířit mezi lidi zdůvodnění = vysvětlivku/příběh o nezdaněné práci strojů, a tím možnost převedení znaménka minus na plus u státního dluhu - a po malých částkách rozpouštět ze státních dluhů nejprve úroky a pak i "jistinu". Po drobných výkyvech od lenochů a vyčůránků se společnost lidí konečně stane i lidskou. Firemní a osobní dluhy se ale splácet budou, jde pouze o vytvoření hranice mezi dluhem státu (komponovaném a řízeném "zpoza opony")a dluhy těch nenažranců, kteří za naše peníze ty dluhy nadělali. Čas pak prověří, zda jsou dobrými hospodáři na tom, co nakradli. Navíc je jistě dost kompromitujícího materiálu, který jim ukáže, co všechno budou muset vrátit.

Jde o typické řešení "Occamovou břitvou", převedení státního dluhu na čerpatelnou likviditu je zatím pro dost lidí psychicky neúnosné, protože si pletou státní dluh s dluhy osobními a firemními.
Jakmile se BRIX dohodnou na jiné rezervní měně a přepočítacích koeficientech pro státy - může se ten projekt spustit.

249804

04.08.2011 13:44

Globální imperiální síť vysvětlená globalisty

RE: Konec globalizace. Světový systém se mění

janko 85.?.?.?

...každá likvidita by měla být "čerpatelná", dost nešikovně jsem se vyjádřil, omlouvám se. Někdy bývá vázaná k dalším produktům, ale to pak není likvidita.

249837

10.08.2011 00:41

Řecká krize: řecký státní dluh je neplatný

RE: Ještě dodám

janko 85.?.?.?

Mrkvo, vraťte se na strom. Anebo si nastudujte historii peněz a těch, kdo s nimi uměli vždy nejlépe prosadit to, co se jim hodilo.
Jste tu za blba, ale vlastní vinou.
Připadáte mi jako člověk, který má fotku domečku a je přesvědčený, že se dá bydlet v té fotce.

250359

10.08.2011 00:59

Role muže a ženy v rodině

RE: neschopné líné

janko 85.?.?.?

...babčo, nedejte se. Ten pán je teoretik, a vy jste se malinko nechala unést svými asi dost nepěknými prožitky. Máte ale zdravý názor na to, co pomůže postupně rovnat vztahy mezi lidmi. Přeju vám trochu toho potřebného štěstí, asi tak kopec....

250360

10.08.2011 01:03

Role muže a ženy v rodině

RE: neschopné líné

janko 85.?.?.?

..aspoň sis měl dát přezdívku, frajere. Jasně, máš ho největšího, čouhá ti z každého slova.
Těším se, až ti nějaká ukáže, jak chutná tvoje meducína tobě.

250361

10.08.2011 01:15

Role muže a ženy v rodině

RE: Teda pane Lhoták,to teda koukám...! :)

janko 85.?.?.?

Trudo, Lin vám to napsala hezky. Zkrátka je o ten kousek dál ve vývoji než vy. V některém z vašich dalších životů budete zas vy vysvětlovat jiné "Trudě" to, co ona psala pro vás.

250363

10.08.2011 01:34

Role muže a ženy v rodině

RE: Teda pane Lhoták,to teda koukám...! :)

janko 85.?.?.?

Moudrošťáku, to "oslabování muže" (zahybáním) Lin nejspíš mínila v duchovním významu - ona ta pěšinka k druhému člověku (opačného pohlaví) přes ty další "úlovky" vede jen do doby, kdy se dva rozhodnou jít spolu. Po tomto rozhodnutí je nevěra z jedné nebo druhé strany jen oslabením cestičky k cíli.
..tož asi tak...

250364

11.08.2011 12:54

Homo consensionis – člověk konspirační

RE: Spiknutí může být jakýkoliv záměr

janko 85.?.?.?

Hábéčko, když si ten svůj vytvořený příběh nebudeš ověřovat v kontextu ostatních příběhů, tak jako bys ho neměl. Pouze v komunikaci, v kontaktu podobností a opačností je vývoj, to snad víš. Klíčová je pro člověka jeho schopnost zobecňovat podobnosti -. a tím se dostat k jadérku všech jadérek. K nástrojům, které komunikaci umožňují. Příběhy o lidech i o kosmu už jsou jen nadstavbami jazyků.
Věty, slova, písmena číslice - teprve po rozklíčování všech vlastností písmen a číslic můžeme nacházet pravdy, které fungují. Symboly jsou směrovkami do historie lidstva, jsou dokladem toho, co funguej či fungovalo v historii lidstva, co vzniklo z "růstu hustot a struktur", později i samořiditelných..

250529

11.08.2011 20:20

Homo consensionis – člověk konspirační

RE: komu to prospeje 2.

janko 85.?.?.?

..a hele, konečně někdo, kdo chápe, že směr pohybu je to, co většina lidí, odkojených mate/matikou nemůže vydýchat. Ti totiž netuší, PROĆ je v matematice funkce pohybu zastavena, proř pojmy "bod" nebo "plocha" jsou pouze rozhraním v našem myšlení, že fakticky (ve fyzickém provedení) nemohou existovat.

Tož děkuji ti, "pppp". Málokdo je ochoten vnímat kličku v objevu páně Heisenberga, nutnost spojení svého vědomí s tím, co toto vědomí zrovna provádí s původně statickou informací. Princip archetypu" dva k jednomu" anebo "dva proti! jednomu" je bohužel chápaná většinou jen jako číslo 12. schopnost chápat u číslic vzájemnou pozici - ta poroste až v době, kdy i vy další budete znát cyklus symetrií života, zakódovaný v devíti číslicích a obrazu "oválu" (nuly).

250575

11.08.2011 20:35

Homo consensionis – člověk konspirační

RE: V podstatě to samé potvrzují i sami vládci

janko 85.?.?.?

F+T, on se Mirek Zelenka také umí splést. Svět forem je řízen stále, jinak by ty formy totiž zanikly. ale ony se jen mění. A je fuk, jde-li o formy mentální či hmotné.

Ale je pravda, že v každé informační hladině toto "řízení" nemusí být sledovatelné. Zvlášť ne těmi, kdo upřednostňují buď materialistický anebo duchovní pohled na projevy sil v prostoru.
Jakmile někdo končí na "teoversu", zbývá mu ještě cesta zpátky mezi lidi, nutnost ty "božské síly poznat a svůj život jim přizpůsobit. Samotná pokora není tou nejlepší cestou. Je jen její polovinou. Polovinou, která z lidí udělala "ovečky a pastýře" (pasáky)....

250577

12.08.2011 22:49

Homo consensionis – člověk konspirační

RE: komu to prospeje 2.

janko 85.?.?.?

ppppp, škoda, žes poděkování nepochopil, také, ho beru zpět. Protože tvá vysvětlivka o vztahu toku a rychlosti je pitomost. Pokud totiž mluvíme o směru, tak už je jedno, jde-li o směr toku či něčeho jiného, určující je pojem "směr". Rychlost je pouze doplněním kvality "směru toku". Pokud jde o pojem "znaménko" a ta jsou shodná, pak také pozbývá smyslu je hodnotit různě.

Výsledkem je proces pohybu, jednou zvaný "tok", podruhé "rychlost", oba představují formu stejného pohybu, pokud U NICH nerozlišíme SMĚR. Ale vidím, že tvá znalost významu pojmů je na nižší úrovni než je v kraji zvykem.
Mrzí mě že jsem tvou schopnost se přesně vyjádřit neodhadl lépe.
Tvá reakce vypovídá o tom, že v pojmech máš asi bordel, takže se za upřímně míněnou pochvalu omlouvám, nepatří ti.

250700

12.08.2011 23:24

Bouře nejnižší sociální třídy: produkt nemocné kultury

RE: Bohatí a chudí rabující paraziti. A ti ostatní.

janko 85.?.?.?

...dobrý postřeh "rem 89", zatím nejlepší. Jen doufám, že ten restart nebude tak tvrdý, oči a mozek má dost dalších lidí....

250704

18.08.2011 17:50

Žijeme v době fragmentarizace

Rozpad = zdroj

janko 85.?.?.?

Pan Gilík zřejmě netuší, že vše, co se rozpadá, to ukončuje jeden cyklus a SOUBĚŽNĚ načíná další. Ano, cyklus CCA 1000 let, postavený na dluhových penězích, ten končí. Dluh začínal kupováním "odpustků" od těch, kdo dnes už drze prosazují svůj tisíciletý program na ovládnutí lidstva. A s těmi, kdo tak dobře znají práci s penězi - s nimi končí i období, kdy planeta využila celý potenciál matematiky, aplikované do přírodních procesů.

Bohužel Vladimír odmítá zveřejnit moje články, protože jim sám nerozumí a jsou prý mimo téma. Podobně jako mnozí zde - nechce jít až ke kořenům lidského myšlení, které způsobilo stav, ve kterém žijeme. Anebo za ty kořeny považuje "kmen" (stromu poznání).
Nemohu za to, že si lidé pletou modelovací jazyk (matematiku) s tím, jak a proč funguje příroda. V přírodě součet 1+1=2 nefunguje, tam zkrátka dvě jablka zůstávají i po "sečtení" dvojicí jablek. Neslepí se do jednoho většího.

Podobně i funkce libovolného řídícího systému (kterým jsou dnes i skoro dva tisíce let předtím PENÍZE) má po době růstu jen dvě možnosti: buď se proces "odměny za práci" zacyklí(zautomatizuje) - a systém bude umírat pomalu, opotřebením - anebo se systém začne rozpadat i bez zacyklení.

Ekonomika probíhá v cyklech s růstovou spirálovou strukturou, v praxi obměňovanou pomocí ničení. Ale lidské myšlení se rozpadá bez zacyklení, to je pro mnoho lidí novinka, staletí "křesťanské" výchovy jim vrylo do myšlení zcela jiný obraz toho, čím je člověk v prostředí přírodních sil a vztahů. Přepis přírodních jevů skrze matematiku má mnoho trhlin, které konečně praskají víc a víc.

Protože idea "křestu" je zcela něco jiného než doktrína a rituály, kterými církev udělala z lidí "pastýře (pasáky) a ovečky". Podobně idea na které je naše dnešní myšlení postavené, ta je v konečném "součtu" nefunkční v přírodě podobně jako ten první axiom matematiky - součet dvou jedniček. Svalovat neúspěchy na "boha" a svou touhu po moci skrývat za "království nebeské - to museli časem mocní změnit na víru v jediný život. Zapomněli, že rozpad celku těla souvisí i s tím, z čeho je tělo vytvořené. Že "myšlenka na dítě" je svébytný kousek informačního pole, které obklopuje planety a hvězdné systémy STÁLE.

Nebudu rozebírat DNA jako pan Gilík, snad bude jemu i dalším stačit fakt, známý z denní zkušenosti. Jsme tu při opravě velmi starého zchátralého baráku našeho myšlení, ze kterého pramení i morálka, nepsané zákony pro soužití lidí. Musí se ten barák rozebrat přesně do té úrovně, od které lze stavět dům nový.
Samozřejmě se ozvou chytráci, kteří namítnou, že je pak lepší starý barák vybagrovat a postavit nový. Ano, to je možnost, kterou vás naučila mate/matika. Válka je totéž jako ten vybagrovaný barák.
Jen málo lidí si dá práci s tím ro...

Automaticky kráceno

251271

18.08.2011 17:51

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Rozpad = zdroj

janko 85.?.?.?

Jen málo lidí si dá práci s tím rozebíráním "materiálu" (=společenských systémů), málokdo si uvědomil fakt, že peníze z úroků postupně nahradily ty opravdové, podložené prací - ne "poděkováním za půjčku" V dávné historii peněz bylo "úrokem" jen PODĚKOVÁNÍ, peníze nahradily děkování až později). Odlehčováním zlata vznikaly "papírky" a nutnost převádět hmotná platidla do nehmotných "nul a jedniček". Jednoduše proto, aby se poděkování - jako forma souhlasu dostalo opět do oběhu - ale v podobě MLČENÍ. Korupce je pouhý souhlas s morální špínou, "děkuje " se penězi, které mají stále víc nul a také stále větší "nulovou hodnotu" takto zbohatlých lidí představují.

Brečet nad rozpadem a katastrofami není nutné, dělají to jen ti, co si neuvědomují, že SOUBĚŽNĚ s rozpadem vždy i něco roste. Zákon akce a reakce nefunguje jen následně v čase, to jen naše smysly, pomýlené matematikou a stádním uvažováním, to tak vnímají.

Ti, co se vždy dobře starali o "toky peněz", ti vědí, jak "bublinkové peníze" úroků zas dostat zpátky k lidem. Idea "základního příjmu" (od Němců) je tou nejjednodušší a nejčistší cestou k obnovení vztahu mezi prací a hodnotou za ni v "penězích". Dnešní "stravenky" jsou prototypem procesu, jak lze "obsluhu státního dluhu" hezky po českomoravsky obs(ou)lóžit.

251272

18.08.2011 23:08

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Rozpad = zdroj

janko 85.?.?.?

Fohate, nepopsatelnost libovolného zážitku je vždy jen dočasná. S růstem informačního prostoru se vytváří i možnosti propojovat osobní řady asociací s asociacemi těch, kdo se podobným zážitkům či poznatkům blíží.
Níže píše Jeník Šmitů o tom, že předběhnutí poznatků doby o krůček vede ve společnosti k vytvoření "genia", předběhnutí o větší krok, než je společnost ochotna strávit - vede k nálepce blázna, anebo aspoň podivína.
Mě je vlastně skoro jedno, co si o mých úvahách kdo myslí. Každá napsaná myšlenka je typem energie, která se v prostoru neztratí, pouze si hledá "kamarády" (podobnosti).
Doba už zraje pro pochopení "jednoty mezi uhlíky a křemíky", kde "uhlíky" zastupuje naše lidská logika (způsob řazení informací) a "křemíci" je vše to, čemu nedáváme nálepku "živé". Informační pole se čtou nejen v ostatních frekvencích mozku (mimo "beta", která je součástí denního "provozu člověka", to víš sám.

Zatím asi není čas popisovat cestu informace v člověku - když každý uvěří jen tomu, k čemu došla věda. Naše dvě rozhodovací soustavy nejsou v levé či pravé hemisféře, hlava řídí jen způsob přežití. To hlavní se řeší v dutině tělní. A srdce je jen přijímač komplexní vibrace prostoru=času, aura si ke spolupráci bere hlavně ty ostatní telní orgány. To už věděli v Číně taky dřív než naši slovutní lékaři. přesto se ovečky krmí pilulkami, které vís uškodí než uzdraví - protože "poločas rozpadu těla" je jimi nastavený tak, aby chudák pacient kupoval ty chemické zázraky co nejdéle....

251297

19.08.2011 06:38

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Rozpad = zdroj

janko 85.?.?.?

...asi zatím jen mailem. Své texty ročně reviduji, svět se mění dost rychle. Abeceda lidštiny je nástrojem pro opravy osobních asociačních řad. Její doba se blíží.

251312

19.08.2011 09:20

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Otazka

janko 85.?.?.?

Latinče, ta síla, která nás vede do zdánlivé propasti, se jmenuje "Program ČLO/věk". Jde o koncept, ze kterého vznikla tato galaxie z galaxií dřívějších, postavených na symetrii cyklických procesů. Ty my známe jako "květ života" nebo "dračí inteligence".
Bohužel tu není prostor k vysvětlování procesu, jak se do jednotlivých inkarnací člověka vkládají "potřeby prostoru". Zatím jsme ve fázi, kdy si tyto potřeby přivlastňují lidé - sháněním majetku a moci. Ale toto období postupně přechází do vědomí společných hodnot, do hledání jiných vztahů mezi "fyzikálními silami", které jsou ale jen efektem sil lidstva v galaxii, mnohem vyspělejšího, než jsme my. Tito lidé (=lidská forma inteligence, postavená na archetypu "trojice" 2:1) celou naši soustavu sledují - a v podobě "průsečíků sil vědomí" pak nabízejí těm připravenějším z nás pohled na strukturu toho, co nazýváme buď "stvoření" anebo "vývoj druhů". Nejen Galileo, Tesla a další byli těmito průsečíky navštíveni.

Čeká nás přijetí ABSOLUTNÍ zodpovědnosti za to, co se děje nejen v našem okolí, ale i ve velmi vzdáleném prostoru, kam dosahuje naše podvědomí, řízené ostatními frekvencemi/vibracemi těla, které používáme aniž bychom si toho byli vědomi.

Je možné, že to mnoho lidí "nevydýchá", mnoho nás se narodilo jako "nosiči" - a někteří svůj náklad neunesou. Rozpad starého i růst nového "přerozdělovacího systému sil" sledujeme každý tím, co jsme se v minulých i v tomto životě naučili.

Mým přínosem je je "abeceda lidštiny" - způsob čtení slov po písmenech od středu slova. Je to nástroj na opravu vztahů (asociací), vytvořených pojmenováváním procesů a předmětů pomocí latiny a matematiky. Všichni snad už víme, že věž v Babylonu je alegorický název pro vytvoření zcela nového "domu poznatků", stavěných právě násilným (?) nastavením jednotného "dvojjazyka" latinského místo dřívějších jazyků etnických. O skrytém vztahu mezi latinou a matikou už i tady píšu poněkolikáté, doba teprve zraje pro přijetí takové "koniny".
Všichni také víme, že přerozdělovací systém s názvem ekonomika je deficitní, protože počítá s neomezeným růstem - přejatým z premisy matematiky, postavené pouze na "řadě stupňů", kde ovál (nula) tuto řadu vede do zpět, do rotace - a ne tam, kam ji vedl kdysi - do druhého systému z písmen, která ZVUKEM tvoří nové vazby sil v prostoru. Tam je nula písmenem "Ó", emočně vyjadřujícím obdiv ve zvukové podobě - ale smrt v okamžiku, kdy symbol "otevřená ústa" už nestačil ZVUKEM varovat ostatní před nebezpečím. Ale to už jsme v psychologii historie, kdy zvuk a voda stály na počátku spojité inteligence mezi polaritami pohybu a klidu, námi pojmenovanými jako "uhlíková a křemíková" forma inteligence.
Dobové mem/brány pro překonání našich barier ve vědomí - ty se postupně ro...

Automaticky kráceno

251315

19.08.2011 09:22

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Otazka

janko 85.?.?.?

Dobové mem/brány pro překonání našich barier ve vědomí - ty se postupně rozpouštějí. Přijde nejspíš i doba, kdy my přijmeme mnohé užitečné procesy od islámu a oni zas něco od nás. Vše v prostoru má přesný řád na bázi fraktálních do sebe zanořených struktur. Uzlové body (jádra fraktálů) se postupně kontaktují (svými volnějšími "okraji")- a po vyrovnání emocí či "moci, ukryté do majetku" - najdeme optimální řešení pomocí nástroje k měření pravdivosti. Iluzi o nepopsatelnosti pravdy vyvrací prostý fakt, že každá pravda je jen tak veliká, KOLIK A KTERÝCH lidí jí uvěří + jakou strukturou ji budou prosazovat.

Já volím tuto, protože vím, že je každá napsaná či myšlená informace (myšlenka) součástí onoho "prázdného" prostoru vesmíru. A každá si najde "svého kupce" (jak říkají ti, co s penězi "umí".)
PS: pokud se najde někdo, kdo uvěřil, že míra odbornosti (=eufemizmus pro hodnotu pravdivosti) se dá technicky měřit (včetně hodnot pro míru lobbování !!) - tak se mi ozvěte na mail. Už tři firmy si vylámaly zuby na realtime zobrazení reakcí skupiny lidí v dynamickém grafu, propojeným s obrazem a zvukem videozáznamu. Uvítám pomoc, je to užitečný nástroj. Peníze ještě nějaké mám, ale schopných programátorů jakoby ubylo....

251316

19.08.2011 09:52

Deflace

RE: Je to ... trochu jinak

janko 85.?.?.?

Vojto, oba víme, že cesta, kterou nám nastavily stroje svou výkonností, ze současného marastu vede. A že ji opět nastavili ti, kdo "včas típnou" (=citace) míru sociálních výdobytků - Německo.

Existuje totiž krásná pohádka (ale až "po/hádce", ne dřív)o tom, že práce strojů nikdy nebyla zdaněná, že "nákup stroje" je obdobou vychování dítěte do produktivního věku - že virtualizace oběživa stálým snižováním likvidity (dříve) a roztočením spirály zániku dluhu (dnes) vede lidi k přemýšlení o tom, kam spějeme.

- o tom všem je ta po/hádka "Základní příjem". Jde především o přehození výhybky v našem myšlení. Státní dluhy vymysleli a řídí ti, kdo peníze a úrok vymysleli, stačilo jim vždy neuvést lidem všechna POTŘEBNÁ fakta.

Jakmile si uvědomíte podobnost nového stroje a nového, účelově vychovaného člověka - měl byste hledat i rovnováhu ve zdaňování těchto podobností.
Nechce to nic víc, než rozlišit státní dluh od dluhů firemních a osobních. Ty se splácet musí. Třeba tím, že se "obsluha úroku státního dluhu" - která je stejně virtuální i v možném opačném směru - se rozpočítá na každého plnoletého občana měsíční částkou, o kterou se buď sníží jeho dluhy - anebo částka navýší jeho osobní účet.
Takhle prosté je to. A po jistě bouřlivé diskuzi těch, kdo mají ty své majetky neprůhledné - asi dojdeme k tomu, že oni se jich rádi vzdají za nějakou tu "doživotní rentu" - buď někde na rajských ostrovech nebo v base - podle toho, jak se jim podaří ze svých lží a lumpáren vykroutit.
Máte jistě technické vzdělání, které vám příslušný propočet umožní. Ale obávám se, že nemáte mentální sílu k překročení faktu, že virtualita dnešních peněz může fungovat i opačným směrem - a nejde přitom o nějaké "SOCKOVÁNÍ". Jde jen o obyčenou snahu vyvážení situace nástrojem, který nerovnováhu způsobil.

251317

19.08.2011 23:13

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Rozpad = zdroj

janko 85.?.?.?

pane s pěti "pé", zkusme si tedy některé mé výrazy vysvětlit. Začnu tím nejkřiklavějším - součet dvou celků, v přírodě se běžně vyskytujících - např. jablek. Matematika předpokládá, že tyto dva celky se spojí v jeden o dvojnásobné velikosti, ale ve stejné kvalitě/struktuře. Takže macecha věd trochu zapomněla, že k takové FYZICKÉ operaci je třeba původní jablka rozložit na prvočástice, znát strukturu a cyklus, kterým jablka vznikají - a tuto kvalitu/strukturu pak realizovat vytvořením/slepením prvočástic jablka do výsledného, dvakrát tak velkého celku.

Vy, pětipéčko, jako mnoho dalších si neuvědomujete, že mate/matika je MODELOVACÍM NÁSTROJEM LIDSKÉHO MYŠLENÍ, že myšlení je nehmotná síť asociačních vazeb, které si ukládáme do vědomí učením i genetickou formou paměti. A snad aspoň víte, že model je pouze předvýrobní, mnohdy i nefunkční součástí procesu, na jehož konci je fungující výrobek.

Moje šarlatánství spočívá v tom, že jsem přiřadil ke každému písmenu a číslici určitou vlastnost. Číslice vyjadřují STAV, písmena POHYB. I proto jsou slova tím, co nás vede k pohybu. U někoho k pohybu těla, někdo slova používá i k myšlení. Vám se to zatím moc nedaří, ale časem se to určitě zlepší.

Podobně slovo vibrace je jen vyjádřením pojmu frekvence v 3D prostředí. A že veškerá hmota vibruje, to snad už víte i vy. Za vibraci těla lze považovat nejen dech a tep srdce (opakovaný pohyb ven a dovnitř), pokud tento pohyb vztáhnete k průběhu času, dostanete trojrozměrnou "vlnovku", ne nepodobnou tvaru lusku hrachu nekonečné délky. Pojmy "frekvence, plocha, bod...." - ty v přírodě neexistují, jsou jen našimi nástroji pro modelování hmotných předmětů.
Kdysi pan Kopernik měl "osobní fikci" a svévolně zaměnil pohyb slunce a Země. A pak chvilku trvalo, než si to společnost byla nucena uvědomit. Jste v podobné situaci. Vaše symbolická "pětice péček" v nicku, asociujících míru pravdivosti v českém úsloví tak dostává pěkně na pr-el, projevujete značnou nezkušenost ve schopnosti třídit a zobecňovat poznatky do nových slovních spojů.

Ano, svévolně na několika místech v "síti sítí" nabízím zcela jiný pohled na fyzické projevy přírody. Vím, že ze nějaký čas se tyto poznatky objeví ve školách, jsou totiž vzájemně bezesporně kompatibilní. Pravda, pro většinu populace jsou moje texty ještě nesrozumitelné, teprve v průběhu času jim lidi přijdou "na chuť". Je to jako s hudbou, ta "vážná" také předbíhá dobu. I v malířství je to podobné - ale ne všechny výstřelky vedou k cíli.

Čeština je jazykem budoucnosti. Pokud se zamyslíte nad logikou STAVBY té věty, můžete s klidem spát. Protože přeci víte, že budoucnost se do přítomnosti nikdy nemůže vejít, bude vždy o "pidinanosekundu" vzdálená, jinak by to přeci nebyla budoucnost, ale přítomnost. Proto stavbu té věty opraví...

Automaticky kráceno

251361

19.08.2011 23:15

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Rozpad = zdroj

janko 85.?.?.?

Proto stavbu té věty opravím: Čeština je jazykem blízké přítomnosti. To sice platí pro vás ostatní, ale pro mě už ne, já v té přítomnosti žiju. A to je zas o FUNKCI té věty. Vždy musí někdo něco začít. S "abecedou lidštiny" to padlo na mě. Stal jsem se tím "živým průsečíkem sil v prostoru" , které nám formují myšlenky do nových vztahů, lépe odpovídajících okolnímu prostředí.

A Zatím co věda má problém vysvětlit paradox silné a slabé interakce, "můj" model atomu v podobě pulzu (ven a dovnitř) zcela jednoduše funguje - nejen v nás jako produktu přírody, ale i v běžné denní zkušenosti.
Například při hnětení sněhové koule svým tlakem a teplem vytváříme "hustší střed" místo původního objemu rukama nabraného sněhu. Teplo jako produkt dostředného tlaku rukou postupně tvaruje sníh do "koule" - a zároveň sníh vydává opačnou hodnotu "tlaku tepla" do těch rukou, většinou nás ty ruce "zebou", že? A ta tepla jsou dvě, jedno zdrojové, obsažené v lidském těle, druhé (nepatrné!) vzniká "tlakem na překážku", na ten sníh.
..a když se ještě trochu víc zamyslíte, přijdete na to, že do nás to teplo přišlo ze slunce. Ale poznat, jak ten kolotoč "dat v prostoru" funguje - to byste musel projít jako já všemi vrstvami, růstu hustot, růstu vnitřních a vnějších rozhodovacích rozhodovacích struktur (a nástrojů), které zapříčinily vznik hmoty, přírody a vrstev sebeorganizující inteligence, kam patříme i my, lidi. Jsem líný a vlastně asi i neschopný to všechno psát, ale klidně si přijdte popovídat. Hodně odpovědí znám - a na to, co neznám, se rád zeptám těch, co znají.

Zaprasit se dá něco snadněji než to pak čistit. A naše řady asociací tu očistu potřebují. Z nich se odvíjí i morálka a svědomí - tedy něco, co by se snad hodilo i v téhle době....

251362

19.08.2011 23:27

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Rozpad = zdroj

janko 85.?.?.?

Vladimíre, ty články byly myslím celkem tři, ale neberte tu zmínku jen jako stížnost. Respektuji plně, že Zvědavec je vaše dítě, jsme vám za něj asi všichni vděční. Sice jsem chtěl od vás už dvakrát program na diskuzi koupit, ale nikdy jste na tuto prosbu nereagoval. Chtěl jsem jej použít na své "ovčí" stránky, i proto jsou zatím téměř mrtvé (nejsmeovce.cz).
...ale doba zraje pro jiné chápání vztahů ve společnosti a z nich se odvinou i jiné poznatky o silách v prostoru. On se asi někdo najde, kdo mi s editací pomůže. A když ne, tak je stále času dost.

251364

20.08.2011 18:41

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Nemluvme o zachovani lidske blbosti,nebot ne vsichni jsou blby.

janko 85.?.?.?

Abc, navážu na váš příklad s orchestrem. Možná víte, že v něm všichni hrají z jedné partitury, každý ten svůj hlas. A ta partitura používá pro zápis hudby symboly zrovna jako slova zapisujeme písmeny - a postupy myšlení = logiku, zapisujeme číslicemi.
Vytratil se vám širší pohled na ten orchestr, vidíte jen hráče a jednotlivé party. Ale nad hráči bdí dirigent a nad celým orchestrem jeho znalost dobové interpretace skladby, autora a jeho dalších skladeb atd, atd...
A pro všechny platí symboly pro hudbu = noty. jakmile by měli hrát podle jiné symboliky (viz improvizace hudebníků na tanec či přírodu), museli by si vzájemně vytvořit symboliku s tanečních pohybů - anebo z barev v přírodě...
Chci tím říct, že to, co nazývám "abecedou lidštiny" je znalost vrstvy významů JEDNOTLIVÝCH PÍSMEN, zatím co se lidstvo dostalo jen k chápání významů celých slov.
Ta abeceda je obdoba toho, co udělal Mendělejev s "chemickými prvky", seřadil je podle velikosti/kvality/...., zkrátka podle vlastností, které vytvářejí stoupající řadu.
A myslím, že si Mendělejev ani já neděláme základnu pro nějakou sektu. Asi je pro vás obtížné uznat, že někdo bez "odpovídajícího vzdělání v oboru" může vytvořit nějaký nový systém pro ukládání informací do vědomí. S tím vám nepomůžu, lidi si dřív také mysleli, že není nic menšího než atom.

...máte smůlu, ta abeceda je pro všechny, ale až v době, kdy dozrají k potřebě ji používat. Vám to zatím nehrozí.

...a moji reakci na Vladimírův vstup si přečtěte znovu, respektuji jeho volbu, ale protože otvírám poměrně velkou oblast pro změny v myšlení - tak jsem výtku použil jako vysvětlivku těm, koho to zajímá.

251430

20.08.2011 19:42

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Rozpad = zdroj

janko 85.?.?.?

MoUdrostaku, dík za nabídku, asi jsem ji plně nepochopil. Domén mám několik, stránky firemní i "světské" také. Včetně ochranné známky "KARAO" (kára obytná, naše planeta).

Jde spíš o moji liknavost a neschopnost starat se denně o web a jeho případné čtenáře.
Beru vaši nabídku jako poslední vážné varování, abych oprášil a přizpůsobil svoje www.nejsmeovce.cz tomu, co považuji za užitečné pro všechny lidi.
Že se umím i mýlit, to jsem už zjistil, a protože napsat knihu (= konzervu) je nad moje síly i snahu, je patrně nejlepší (= živá) forma komunikace (konfrontace) nad mými texty. Proto jsem chtěl kvalitní, do historie sledovatelný diskuzní program. Ten na "ovcích" chybí. A pro mě nejlepší formát diskuze má právě pan Stwora. Možná není těžké takový program vytvořit, rád jej zaplatím, peníze zatím i vydělávám. (www.karao.cz)

251436

21.08.2011 01:08

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Otazka

janko 85.?.?.?

Sixi, jazyky jsou efektem komunikace, schopnosti do slov a vztahů mezi slovy dostat další významy - z kontextu i samostatně.
Kdysi dávno se oddělila kategorie velikosti od kategorie smyslu - a obě tyto složky si vytvářely (pomocí lidí samozřejmě) svou zápisovou symboliku.
My na téhle planetě jsme procházeli vývojem také až do doby, kdy jsme byli připraveni pochopit toto oddělení - a hledat nástroje (jazyky), které je opět spojí. I tyhle spojovací nástroje = jazyky mají v historii komunikace různé varianty.
Pohybem lze vytvářet zvuk, zvuk lze zapsat liniemi v určitých definovaných (protože opakovaných) celcích. Tak mohlo vznikat obrázkové písmo. Dalším krokem je dobové poznání fyzikálních jevů, v každém jazyce jde v podstatě jen o SMĚROVÁNÍ pohybu člověka nebo směrování pohybu jeho myšlení. Pochopením různých typů pohybu lidé došli k dvěma dobově základním směrům, k přímce a rotaci.
A protože naše podvědomí má schopnost "zazipovat" (zjednodušit, zobecnit) opakované myšlenkové procesy, je dobré tento fakt (odzipování) poslat proti směru času. A dojít k bodu, kdy existovalo pouze NIC. A protože člověk je asi jediný, koho tyhle "začátky" zajímají, tak vytváří příběhy, vyplňující objem času až do doby, kdy máme prostředky pro takové "nic" vytvořit další pojmy - neexistenci, doplňující faktickou znalost "prázdnoty" ale jen ve virtuálním prostoru myšlení.

Růst hustot, vnitřních (hustších, později hmotných) i vnějších (řidších, dnes nehmotných, myšlenkových) rozhodovacích systémů pak vedl v každém období vývoje lidstva k vytvoření příběhu, dobově nenapadnutelnému. A ten, který bude platit pro blíže neurčitelné období následující - ten stavíme všichni v této době, většina ve svém podvědomí, mnozí i vědomě.

JAK a ČÍM ?
...zkoumáním historie komunikace, jak jinak,... Proto v období, kdy bylo možné pouze dvěma typy linií (čárka a oblouček) vytvořit řadu symbolů latinky, přiřazených k určitému zvuku - mohla vznikat i struktura, jak tyto symboly používat = gramatika jazyka.
To je ale pouze nepatrný kousíček z historie, jak opakování různých kmenových či národních "gramatik" a "symbolik" nakonec vedlo k vytvoření nového jazyka.
..a jak dlouho trvalo civilizacím ve vesmíru, než vytvořili "trojjazyk" a způsoby, jak jej nabídnout svým slunečním systémům - laboratořím pro své zdokonalení. (ne, nezbláznil jsem se, jen dedukuji nad běžným rozsahem myšlení...)

Je pro mnohé lidi obtížné přijmout myšlenku, že jsme jen další z milionů slunečních systémů, zdokonalujících prostor galaxie polaritní SOUBĚŽNOU existencí dvou forem každého člověka. Naše tělo je tou hustší, "pracovní" součástí, ale máme jako své nehmotné "tělo" (vědomí), které vyplňuje určitý objem onoho "prázdného prostoru vesmíru", do kterého jsme trvale připojeni skrze auru a dvě rozh...

Automaticky kráceno

251465

21.08.2011 01:10

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Otazka

janko 85.?.?.?

Naše tělo je tou hustší, "pracovní" součástí, ale máme jako své nehmotné "tělo" (vědomí), které vyplňuje určitý objem onoho "prázdného prostoru vesmíru", do kterého jsme trvale připojeni skrze auru a dvě rozhodovací soustavy (mozky v hlavě a "mozky"/orgány, třídící informace v dutině tělní). Ale to odbočuji.

Zkrátka jsem pochopil a časem se patrně prokáže skrytý vztah mezi hebrejštinou a jejími dvěma složkami, latinou a matematikou. Dohromady tato trojice jazyků představuje základnu našeho genomu. Rusové už vědí, že genom a jazyk je v podstatě totéž, ale nevím, jestli vědí, že tradovaný blábol o 12ti vláknové DNA je jen nepochopením vztahu "dvě ku jedné". Tento prvotní "archetyp trojice" nám historie nabízí v různých převlecích, ale právě z historie jazyka jako nástroje pro třídění (matika) a spojování (etnické jazyky) poznatků můžeme odvodit, že program obsažený v hebrejštině, nastavený novým počítáním roků, je stále o tom stejném - o nalezení bezkolizního nástroje pro pohyb člověka ve hmotném a v nehmotném prostoru. Vyslat své vědomí do jiných soustav - to lidé umí dnes a uměli to už jinde i s těly. Ale vždy v "deficitně nastaveném systému komunikace" - což česky znamená vytvořením rostoucí propasti mezi mocnými a ne/mocnými.

Časem se asi přijde na to, že větev z indoevropské populace, která šla "horem" a vstřebala kulturu Vikingů, Keltů a asi i dalších - se usadila v české dolině. Spodní větev jdoucí přes Řecko a Řím má svou historii popsanou.
Ukradení jazyka kněží (hebrejštiny) některým kmenem (asi Chazarů?) pak dalo vzniknout příběhu o "Křestu", který ale tehdejší mocní přizpůsobili svým potřebám - upravili příběh do podoby bible, jak ji známe. A vytvořili tak entitu TAJEMSTVÍ (a "zasvěcování" vhodných partnerů).
Skutečným obsahem "křestu" zřejmě byl návod, jak poznat další galaktická společenství tím, že poznáme své, dnes zapomenuté (a kdysi cíleně zablokované) vlastnosti a schopnosti.
Ti, kdo ze vzdáleného prostoru galaxie mohou kdykoliv kontrolovat naše jednání a myšlení - ti programují etapy našeho vývoje podobně jako my umíme např. dálkově sledovat (přes internet) své firmy a objekty třeba v Africe. Stačí si tu projekci možností trochu rozvinout...

Díky "úpravě" bible někdy za vlády Konstantina ve třetím století pak došlo ke "kontrolnímu kolečku" (rotaci latiny a matematiky) v Evropě a matematiky pak v celém světě. A mohlo dojít v etniku, které sídlilo na rozhraní "spodní a horní" (ale i západní a východní) populační linie ke tvarování jazyka našeho. Do původního sanskrtu jsme přijali "genofond konce jižní větve" skrze jazyk germánů. A dnešní záplava počeštěných anglických slov pak dokládá CESTU ZVUKU latinských písmen do angličtiny - jistě víte, že ona "spelováním" potřebuje jedno písmeno vyjádřit až tř...

Automaticky kráceno

251466

21.08.2011 01:12

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Otazka

janko 85.?.?.?

A dnešní záplava počeštěných anglických slov pak dokládá CESTU ZVUKU latinských písmen do angličtiny - jistě víte, že ona "spelováním" potřebuje jedno písmeno vyjádřit až třemi původními zvuky písmene latinky. Angličtina je k latině polaritním, zvukově nejvzdálenějším jazykem.
Čeština na konci 20. století je tak základnou pro její dnešní zdánlivý úpadek. Prochází "bouráním" a dostavbou - jako ten barák, který potřebuje rekonstrukci.

Mocní tohoto světa vědí o úloze Slova/nů v historii i v současnosti, vývoj kvasí a ani oni nemohou vývoj urychlit. Vývoj sledovaný v této informační hladině je zcela samoorganizující se strukturou, experimentem lidské populace, o který se zajímá mnoho vyspělých civilizací v téhle galaxii.

Samozřejmě že nemohu svá tvrzení dokázat, není to ani třeba. Pokud jsou tyto úvahy pravděpodobné, tak se potvrdí během dvou let - a pokud nemají logickou vazbu a stavbu - budu mnoha lidem pro smích.
..ale pokud vím, JAK a PROČ život ve společnosti funguje tak jak funguje - tak se nás bude smát a usmívat docela hodně.....

..bude jen chvíli trvat, než "se" (s naší pomocí) nastaví jiný přerozdělovací způsob mezi prací a odměnou za ni. Mocní na něm pracují z jedné strany, mnozí další, dnes zatím neznámí, zas z té druhé strany. Kupodivu ale obě skupiny míří ke stejnému cíli, potřebě nastavit trvale udržitelný způsob existence lidí. Z nepřítele se může stát přítel až tehdy, když poznáme jeho PODSTATNÉ cíle.

251467

21.08.2011 17:33

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Otazka

janko 85.?.?.?

Sixi, vnímám to tak, že v téhle naší, asi poslední civilizaci "starého typu" vznikaly jazyky dvěma patrně způsoby. Ten obrazový, co popisuješ - tím vládli ti, co geneticky kolonizovali zdejší "opicolidi". A protože každá moc zaniká na vlastní lenost, donutili své "sluhy" (opicolidi)- aby si vytvořili své nástroje, uchovávající záznamy o své "práci pro vrchnost".

Tak vznikalo slabičné písmo + jeho myšlenková polarita = humor z toho, že pod stejným zápisem existoval jeden výklad pro vrchnost a druhý pro soukmenovce, ten ale existoval jen v myšlenkách těch, co písmo a výklady vytvářeli. Dobře to popisuje A. Horák v knize "O Slovanech úplně jinak", ze které (přesněji "skrze kterou") jsem načerpal podstatnou část toho, co vím o písmu, vytvořeném ze symbolů nástrojů, používaných v neolitu. ZVUKOVÁ SPODOBA je hlavním nástrojem rozlišování význam textu, viz "neolit" a "neo lid" (lid nové doby, jiný člověk). Obrázkové písmo vznikalo zcela jinak, tam by asi pomohly spíš knihy F. Bardona.
Také překlad "Disku z Faistu" (viz WM magazín)spojuje deduktivní a intuitivní způsob dekódování historie. Jiný způsob k dispozici nemám ani já.
Asi se mýlíš v otázce šifrování, potřeba sdílet určité informace v širším kruhu, ale se specifickým významem pro lidi, používající jiný dešifrovací algoritmus - je jedním z prostředků vývoje.

Směna zboží mezi různě mluvícím národy nás dovedla k dnešní členitosti v chápání "přesného" významu. Nemůže být totiž přesný, pokud vytváříš "cíl", který je nedosažitelný během jednoho či několika životů.
Program "ČLO/věk", o kterém je tato moje "řeč" - ten stál jako cíl pro vznik téhle galaxie. jakmile použiješ "spodobu", odebereš háček nad "C", naskočí asociace "CLO" (= zábrana pro přeshraniční směnu). Všimni si ale zápisu názvu programu, dvě trojice prvků, kde "háček" se posunul do středu druhé trojice. pro věštšinu lidí je to kravina, ale penicilín byl zpočítku také jen odpadem - a po době růstu směřuje zas tamtéž. Jako všechno.

Právě tím, jak si vytváříme řady asociací ze zvuku slova, kontrované zápisem tohoto zvuku - tím vzniká variabilita živých i neživých forem,= nové použití pro zavedené asociace.
(...je to spíš na ústní výklad, zápis opravdu ochuzuje komunikaci)
Dohodli jsme se alespoň na tom, že v různých informačních hladinách do sebe zapadají různé významy zvuku, ale to hlavní je, jak a proč vznikají symetrie v jazyce. Např. anglické LIVE:EVIL má už velké rozpětí významu směrování emocí - live (život, snaha žít lépe, stoupat) a evil (ďábel, peklo, obava z klesání kvality života).
Naučit se vnímat směrování emocí pomocí slov je velmi nutné pro chápání dalších vztahů, považuji EmOcE za tu největší sílu v téhle galaxii. (to, že někdo vnímá dvě "E"a symbol "mc" jak Bertíkovo "emcé na d...

Automaticky kráceno

251507

21.08.2011 17:35

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Otazka

janko 85.?.?.?

..považuji EmOcE za tu největší sílu v téhle galaxii. (to, že někdo vnímá dvě "E"a symbol "mc" jako Bertíkovo "emcé na druhou" - to samozřejmě není náhoda, jen posun téhož do SYMETRIE.
Kouzlo češtiny ale sahá mnohem hlouběji, snad se dožijeme i jejích fyzických efektů.

Rovnováhu "emocí v prostoru" zažíváme v pojmu gravitace, ale není obecně známý neskutečně veliký vztah mezi silou v pohybu a silou v klidu. Přitom každý ví, kolik energie se vytvoří rozbitím mrňavého "atomu"... Obě síly nazýváme energií, přitom jde o zásadní funkci SLOVA, jako směrovky pro náš pohyb. A nejen náš, jiné pojmenování vede k jinému chápání a jiným výsledkům. Nejsme zvyklí chápat ve slovu "ODVAHA" stabilitu (= potenciál!!) "dvojice" vůči libovolnému jednomu dalšímu subjektu, vymezujícímu úlohu "trojice" do základní stavební jednotky pro vznik rotace pohybu. (Merkaba se do své trojice čtyřstěnů patrně dostane právě díky češtině, jazyku, který umí obracet směr vnímání s "překvapením", jde o "slovní humor", pro nás typický, srandičky snad i na šibenici). Tento dar, schopnost obrátit všechno v legraci, popř. srandu (= bolestivější formát legrace) nám umožňuje přežít téměř všechno. Máme z jazyka "Slávů" největší šanci na "slávu" na nebesích. A "nebesa" je třeba vnímat jako schopnost číst v informačních polích prostoru, neasociovat je s církevním významem tohoto slova.
Schopnost vyjádřit slovem přesnost směru - a tím i výsledné kvality - potvrzuje i české chemické názvosloví.

Svůj důkaz shody mezi češtinou a matematikou jsem napsal někdy před deseti lety. Pro většinu lidí je to blábol, nevědí, co se čím dokazuje, jakou úlohu v řeči má kategorie "počtu" a kategorie "smyslu" (věty nebo slova) - a jak se tyto kategorie dají "sčítat" pomocí množiny podobností.
Nahodilost od zákonitosti odděluje pouze POČET OPAKOVÁNÍ...., proto tady i jinde opisuju podobnými slovy stále totéž, však ono se to uchytí....
..ale nebudeme Vladimírovi plýtvat datovým prostorem. Zkusím během září upravit a zprovoznit ten svůj ovčí web (www.nejsmeovce.cz). Piš prosím případně na mail. dík.

251508

22.08.2011 22:15

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Otazka

janko 85.?.?.?

..anonyme, zvlášť ten odkaz na "bukvice" je perlou. Mnohokrát děkuji, neznal jsem to.

251613

23.08.2011 23:02

Katarský Hollywood a invaze žoldáků do Tripolisu

RE: Zavist muze byt svine

janko 85.?.?.?

...bať, bať, už aby to bylo...., EU se musí stavět od svého středu, v českém kráteru se ten "pšouk" pro trochu lepší život připravuje.
Na počátku všeho byl vždy nějaký bod, idea a lidé, kteří ji dál šířili. Takhle, od myšlenky, vzniká kdejaký výrobek či vynález, kdejaká řídící struktura ve společnosti - nebo i program pro sluneční soustavu či galaxii? (blbost Vojto, že? ...radši dál nečti...)

Jakmile se podaří vyčistit ten korupční chlív u nás - a proces s Bártou k tomu určitě pomůže - tak se události ve světě nejspíš zklidní. Černé začne být černé a bílé barvě bude stačit jen pár odstínů....
Bohužel na mnoho lidí zabral ten kýbl špíny, vylitý na Bártu, Johna a VV - zorganizovaný těmi, kdo u nás sedí na penězích.
Mnozí z vás asi nedovedou pochopit, že "trojský kůň" v dnešním světě vypadá jinak než ten historický. Dovnitř dnešních politických "koňů" vedou zcela jiná dvířka, slova oni všichni používají stejná, ale řeč emocí - schopnost rozlišit, kdy jde o účast či neúčast "srdce" při nějakém tom divadle v "tíví"- to se ve školách neučí.
Kaddáfí je na tom podobně, ale tamní populace se tuhle schopnost už učí. Slova a následné činy by neměly mít velký rozptyl. A ten u nás musí být tak veliký, až konečně z "oveček" udělá "berany".

Tak si počkáme, kdy k politikům přijdou "zlatá slova" těch, co se musí řídit mnoha jejich pitomými předpisy a zákony - a místo dnešního šuplíkování majetku do "netečného slunečního kovu" dohodnou nějaký lepší přerozdělovací systém mezi prací a odměnou za ni....

251701

24.08.2011 15:13

Bátoriáda: z tragédie tragikomedií

RE: Ceska politika - vynikajici TV show

janko 85.?.?.?

Jenesmithi, Luxore, moUdrostaku, není vše, jak to vidíte. Píšu Vladimírovi článek. Uvidíme, jestli už bude srozumitelný i jemu...

251746

24.08.2011 23:54

Bátoriáda: z tragédie tragikomedií

RE: Ceska politika - vynikajici TV show

janko 85.?.?.?

...asi vás zklamu, možná to ani nedočtete, pokud článek Vladimír vůbec pustí...

Je to o potřebě někomu uvěřit a hledat pro tu víru důkazy. Nesežrat všechno, co o VV a Bártovi píšou noviny...., poslouchat náladu, zaujetí, zkrátka emoce.

251785

25.08.2011 09:52

300 let spiknutí

Příběhy a jejich zrcadla

janko 85.?.?.?

Skláním se před brilantním popisem toho, jak fungují společenské řídící systémy - a nakonec i cykly v přírodě. Autor s lehkostí a vtipem popsal globální strukturu toho, co jsem v mnohem slabší verzi poslal Vladimírovi v noci jako fragment "hry na jednu bránu" v prostředí českého "hrnečku vař".
Použití sebe jako autora příběhů o vládnutí pak můžeme posunout do rozměru přírody a toho, co nazýváme "prázdný prostor vesmíru".
..a ejhle, on pak roste podobný "scifi" příběh, který je nám zatím podáván ve dvou jazycích, o jejichž vnitřní propojenosti nám ale tvůrci "učení o křestu" zapomněli říct. Ten příběh zrcadlí v "poněkud" širším časovém prostředí vznik a účel všech náboženství (analogie zednářských pěšáků) a těch, kdo na vrcholu každého systému vládnutí vytvářejí PROTIPOHYB, sílu, umožňující po období růstu nastavit i zánik těchto systému. A že čeština je jazykem, který svým způsobem absolutně propojuje matematiku a etnický jazyk - o tom je moje fungování na internetu i v životě.

..ano, čeká nás zajímavé období života, postupný návrat do shody informací v hlavě s těmi, co plují v "informačních polích" volného prostoru. Za vše zlé - a v blízké přítomnosti i dobré - může trojice vzájemně propojených jazyků, stojících na počátku našeho letopočtu.

Paralela podoby Napoleona a Bárty z Véček tak přenáší historii do žhavé současnosti, o tom je ten můj článek. A časem si vysvětlíme i "náhodu", proč typicky německé zdvojené "W" čeština v abecedě sice uznává, ale téměř nepoužívá. Nebudu vás napínat - jako věční "myslivci" a rebelové jsme to spojení dokázali identifikovat a oddělit. Prostřednictvím synchronicit (nekauzálních asociací), příslušících především bláznům a snílkům....., jak jinak, že?

Naštěstí ten konec Winklerova příběhu může vypadat úplně jinak, také "věčně". Internet a sociální sítě jsou totiž něčím jako Kristýnka Kočí pro ODS.
Z pomocníka se patrně stane obtížný hmyz tehdy, když jeho "vodič" neodhadne míru ovladatelnosti loutky. Bárta tutéž situaci obdržel od Kočí v "protipohybu času", jemu uškodila dřív, a tím oddělila to špinavější "V" od toho druhého. A přidala se k té hromádce vnitřní špíny, která ji ke změnám názorů přivedla.
Další paralelou je pozice Klause v počátcích "konečného řešení"..., v období, kdy nechal vexláky hrabat národní majetek. A teď "svítííííííí", bohužel asi nikoliv "fér"...

251815

25.08.2011 09:55

300 let spiknutí

RE: Příběhy a jejich zrcadla

janko 85.?.?.?

..a perlička v češtině, cituji:
Michael Winkler, z knihy „Politik am Pranger“, str. 220-236....

...písmeno "N" uprostřed slova PRA/N/GER odděluje (tvarem "hranaté podoby kmitu") národy, které mohou a mají přivést tuhle lidskou společnost k rozumu. Germáni v roli "otce" dobrých řešení, PRA/HA - jako "vysmátá" dcerka nezvedeného, ale velmi inteligentního a podezíravého národa "Vánů" , vážících si dobrého slova.
Na konci mého článku je větička o "základním příjmu" jako technickém prostředku k řešení situace. Myslím, že dnes je ten čas, kdy je třeba tento (opět německý) projekt postavit do použitelné verze. To už tady píšu poněkolikáté.....

251816

25.08.2011 14:53

300 let spiknutí

RE: A pak z toho zešílí

janko 85.?.?.?

FTéčko, asi zapomínáte, že síla, obecně známá jako LÁSKA, má i dvě opačné kamarádky, nerozlučně s ní spojené - STRACH A NENÁVIST.
...je dobré vědět, že tuto trojici máme k použití vždy - ale častěji používáme tu dvojici. proč asi? není to tím, že "dvojice" je silnější než jeden celek? Že schopnost rozeznat části celku je tím, co odděluje ovečky od beranů? (poddané od vládnoucích...)

Tím, že tlačíte jen jedním směrem - se vám může stát, že dostanete ránu ze stran, na které vaše pozornost nestačí.....

251828

25.08.2011 15:14

300 let spiknutí

RE: Bilderberg je

janko 85.?.?.?

..asi došlo k informačnímu šumu MouDrostaku, kde píšu, že se nebudou starat to jsem nenašel.
Jde o vyrovnání sil, kterými lidé vládnou. Virtuální kapitál, který byl vytvořený z dluhu, ten se postupně přemění na užitečné předměty, systémy a vztahy. Podobně jako autor knihy dovedl sumarizovat řídící sílu v minulosti, tak podobně vnímám i řídící síly, které se uplatňují už teď - a patrně se ještě víc uplatní v blízké přítomnosti. Jde o propojení křemíkových a uhlíkových forem inteligence. Cílem je, aby (když to přeženu) každý z nás byl v něčem idiot a v něčem genius - a vzájemné interakce aby po naplnění kapacity určitého "komunikačníého fraktálu" přešly do sousedního, v té době skomírajícího. Je to běh na delší trať, ale něco se může podařit i v době našeho života...
..to schema je úžasné, díky. Zbývá jen VIDITELNĚ propojit tu vnitřní, nafialovělou plochu vnitřního kruhu. Ta představuje jak mozek člověka, tak i "mozek planety a sluneční soustavy" O tom je má řeč.

251829

25.08.2011 15:39

300 let spiknutí

RE: Fed

janko 85.?.?.?

..proč by je měli vraždit naráz, když to léky (fyzicky)a media (psachicky) dovedou snáze a nenápadně. Nehledě na to, že ten budoucí čas už dávno funguje...

A datum (časový údaj) nevybírají jen oni, okamžik akce je "součtovým bodem" sil směrovaných jak lidmi, tak přírodou. Ale k pochopení je třeba znát, že čas je pohybová struktura pro příjem informací, konstruovaná z pohybu všech planet okolo slunce. Odevzdáváme informace do prostoru (aurou do vzdáleného, zvukem a zápisem do blízkého prostoru), planety zachycují takové informace, které jsou si podobné, pak při rotaci okolo slunce je slunci předají a ono je upravené vyšle zpět na Zemi, na ostatní planety a dál, do centra galaxie, které je po vyhodnocení použije pro podobné hvězdné systémy.
je třeba si sakra hluboce uvědomit, že celá galaxie je živý organizmus, který nám postupně dává vědět, jak vlastně funguje.

Číslice jsou řečí prostoru, jak toho "mikro" tak i "makro". A písmena tyto vzdálenosti mezi mikro a makro propojují do hmotných celků.
Čeština je dalším jazykem téhle galaxie, před cca dvěma tisíci lety jím byla hebrejština a její dvě odnože - latina a matematika. Ale chvíli potrvá, než tyhle poznatky veřejnost spolkne....
Také datum založení FEDu má svou symboliku v symetrii "součtu polovin". 23.12 je 8, osmičku se oni rozhodli ovládnout, proto nekonečno (trvalé změny Pohybu) označili položením osmičky. Letopočet 1913 pak v součtu je pětkou, lidská logika (myšlení) pracuje se třemi rozměry prostoru pomocí volby ze dvou možností - souhlas /nesouhlas. Dohromady je to 5.
Vše do sebe zapadá v absolutní shodě, jen je třeba pochopit celou strukturu "Puzzle" života v prostoru. Pochopit, že část našeho těla je hmotná, a části toho stejného "těla" máme v určité, zatím roztroušené formě ve velikosti a kvalitě onoho "kousku prázdného prostoru"...- tohle vstřebat, to taky ještě chvíli potrvá....

251831

26.08.2011 08:27

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

..a teď "z druhé strany"

janko 85.?.?.?

...jak asi musí být těm, kdo na německém podvozku a s německými díly vytváří auto, které je v mnohém lepší než německý originál? jestlipak se autor taky umí podívat na situaci ze strany těch, kdo musí vycházet z toho, co je zrovna k dispozici?
Co autor vedle dvou typů pláče přinesl tehdy a co dělá teď? Brekot a kritiku na 20 let ukradené demokracie tu čtu stále.

Osobně považuji Havla za "bílého koně". Tuctový spisovatel s nic moc inteligencí/prozíravostí/ - ideální typ na vyzdvižení těmi, kdo vývoj v Chartě sledovali a usměrňovali. Malý, vlastně dobrácký člověk ve velké politice. Ideální "materiál" pro ty, které tak dobře popsal Michael Winkler.

Ano, já jsem také celý jeden den v té době stál před jeho domem na nábřeží - chtěl jsem mu podat ruku. Nic víc. Poděkovat a podat ruku.
A nestačil jsem se divit, kolik lidí se na mě přišlo podívat, co je to za blba, který chce našemu zachránci jen podat ruku....

A sledoval jsem Havlův vývoj, jak postupně měnil rétoriku, jak asi začal chápat, PROČ dostával peníze ze zahraničí - a že za to asi bude také muset "platit".
A musel se rozhodnout - buď "výt s vlky" - anebo absolvovat nějakou nepěknou taškařici, spojenou se svým odchodem z vysoké politiky. Ty kratší nohavice při ceremoniálu mají přeci různá vysvětlení, že?
Zasvěcováním do hlubších sítí politiky asi došel k závěru, že ten holub je fakt až na střeše, zatímco omráčeného vrabčáčka v hrsti má.

...a už to jelo. Jako dramatik se pak vypracoval i k humanitárnímu bombardování a dalším perlám, bohužel chápaným jen v prvotní rovině paradoxu.
Nemám dnes Havla rád, nenaplnil svou povahu tím, co do něj příroda vložila ke zvládnutí. Ale to mi nebrání vnímat ho rozdílně v kontextu doby minulé a dnešní.
A to se autorovi článku moc nepodařilo. Žasnu, jak snadno každý přikyvujete a vyléváte své zklamání aniž byste se namáhali být aspoň na chvilku "v jejich kůži"!....

Všichni šplháme po zádech těch, koho obdivujeme, je dobré se jich nejdříve zeptat (např. při studiu ve škole včas zjistit, jestli obsah studia jsem schopný zvládnout a jestli je to vůbec pro mě) - a po použití poznatků těch, co byli přede mnou, jim musím poděkovat - v analogii ke studiu jde o zvládnutí školy, předání toho, co mi studium přineslo dalším, a připuštění si myšlenky, že jsem to mohl udělat líp. A tím nastavím "svá záda" dalšímu, kdo bude pokračovat....

251886

26.08.2011 08:29

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

janko 85.?.?.?

..jsem smutný, když čtu tyhle články, které se nedostanou nad negativní rozměr, vypovídají vlastně o tom samém, co Havel prožil v rozměru státu. Proto se autora na začátku ptám, jestli se pohybuje v rozměru "montovny" - anebo je aktivní aspoň v komunální politice, tou míním především sousedské vztahy a práci pro obec či kraj....
každý máme svůj bod, kdy se rozhodneme pro pohodlí - anebo pro konflikt, kterým si můžeme vyčistit vztahy v nejbližším okolí.
Současný stav je důsledkem toho, že málokdo včas vycítí a zareaguje, když jeho morálka dostává lež po lžičkách. (ale taky LEŽ = nic nedělej - nebo "po LŽIčkách". tomu rozuměj tak, že v části "čkách" chybí písmeno "E", energie. ČEKÁNÍ pak přináší jen větší náraz. Takhle jednoduché je to. Narážíte mnozí, protože nezkoumáte všechno to, co výklad českých slov nabízí. Rakovina fantazie je asi jediná její pozitivní forma. je opakem k "humanitárnímu bombardování" - nutí člověka zkoumat, proč asi někdo takové spojení použil.....

251887

26.08.2011 09:02

300 let spiknutí

RE: Fed

janko 85.?.?.?

Jarmilko, ono je to mnohem horší s tou dobou, kdy se z původně dobrých projektů pro komunikaci mezi lidmi stalo to, že jedna skupina lidí, která se stále zmenšovala - získávala stále větší moc, kterou pak zneužívala - a tím si připravila půdu ke svržení a opakování historie. Takhle "to chodí" nejen v téhle sluneční soustavě.

Proto se někdo občas dostane do informačních polí tak hluboko, že vymyslí a připraví podobný projekt, ale pro delší období, exponenciálně přesahující doby života.
Člověk musí nejdřív poznat, jak koloběh informací v prostoru funguje - a pak je lidstvo schopno SAMO sestavit model, vylučující vznik rozevíraných nůžek mezi chytřejšími a hloupějšími lidmi. Ale k tomu je třeba vytvořit chaos tak veliký, aby si nikdo nemohl být jistý svým rozumem. A zdá se, že ta doba postihla už většinu populace. ¨
Dřívější projekty vždy vycházely od jednotlivce, naposledy to byl Ježíš. Sice došlo k manipulaci s poznatky jeho týmu, ale jeho ideály se dostaly do celého světa - takže se z něj zas postupně vracejí v podobě a do podoby SKUPINOVÉHO modelu řízení společnosti. Skutečné, nikoliv "DEMO/kracie".
I proto jsme došli z využití "doržetu" (opracovaný krystal křišťálu, nejčistší forma křemíku v přírodě) v minulosti ke "křemíkovým destičkám" v současnosti. Dnes vytváříme z křemíkové technologie + uhlíkové základny naší inteligence SPOLEČNÉHO JMENOVATELE - rovnováhu mezi "stroji a lidmi" v takové verzi, která pak umožní každému poznat "proces vývoje pohybu" v téhle galaxii jako se to podařilo mně. ¨..a protože se nemíním cpát za katedru nějaké školy, vyhovuje mi tato poloilegální forma vzdělávání "neznámých žáků neznámým kantorem". Z učitele klavíru mě příroda dokopala k poznání tajemství češtiny (vlastností každého písmene a symetrii toho, co poznáváme skrze číslice), nic víc. A tak plýtvám svým i vaším časem - nebo těch, koho můj přístup k chápání vztahů zaujal.

Vy SAMA jste přišla s výborným námětem, jak řešit volební systém "přes poštu". Doufám, že se vám dostane to potěšení se o něj starat i v praxi. (Pošta jinak asi zkrachuje....) Doba pro něj už zraje, byť možná ne v té formě, jak jste ho vymyslela nebo já upravil. Vše vzniká z něčeho, co už je, po nás přijde zas někdo s lepší verzí.

251890

26.08.2011 14:11

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

janko 85.?.?.?

Jeane.larouxi, jen jsem si adresně posteskl na to, že podobných rešerší je na síti mraky. A je třeba po každém shrnutí nabídnout cestu, nějaký návrh, o kterém lze aspoň polemizovat, když už ne rovnou jej realizovat.
Jestli je to napsané lépe či hůře - to zas takovou roli nehraje.
skvělou práci si opravdu představuji o dost jinak. Plácání po ramenou je občas vhodné nahradit políčkem. Samozřejmě slovním - válka slov je snad jediná válka, kterou asi budeme nuceni akceptovat stále.
...chápu, že mnozí musí to své roztrpčení ze sebe vylít - ale bez návrhu řešení je to stále pouze "vyprazdňování" se. Někdo holt musí dělat někdy drába. A je dobré, když se v tom lidi střídají. není to práce k závidění.....

Možná víte, že na počátku všeho musel v "nicu" vzniknout TLAK, aby mohl vzniknout POHYB a mohli jsme se dostat až k dnešku. Bez tlaku zkrátka ani zákon akce a reakce nefunguje, tak jednoduché to je s tím vznikem všeho...., z "nicu". Protože obsah pojmu "nic" je to jediné, co muselo být i před velkým třeskem.

251925

26.08.2011 14:23

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

janko 85.?.?.?

mt-svk, mrzí mě, že jsem svou reakci napsal tak, že jste ji nepochopil. Šlo mi o to, aby každý z nás si zkusil myslet a jednat jako ti, ve kterých vidíme buď idol nebo hajzla. Anebo po čase obojí. To "obojí" v průběhu času by mělo být varováním pro hodnotitele, protože je jasné, že se v původním hodnocení asi spletl. A pokud ne - tak by měl udělat totéž, co jsem se snažil ukázat na příkladu Havla. Vidět ho jako člověka, který uchopil příležitost, ale neměl na to. A to dobře věděli ti, co jej vybrali - trénovali.....

..jojo, a ještě si potvrdíte, jaký jste šampion v hodnocení článku..., neuvědomujete si asi, že on jen popsal i vaše pocity, a vy byste se na napsání podobného článku zřejmě nezmohl.
Tak děláte aspoň "fanouška". Nic proti tomu, ale tady nejsme rodiče dětiček, kterým se takhle fandí, je třeba vedle stěžování také přijít s návrhem na opravu. A to mi v článku chybí.
...tož se příště pochlapte...

251929

26.08.2011 14:37

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: Pro Vás všechny, kteří

janko 85.?.?.?

Kerobe, kdybych neměl vlastní projekty, tak bych se tu "neprsil". Bohužel jsou zřejmě pro tuhle dobu neuchopitelné.

Články vybírá Vladimír, je to jeho právo. A pro mě jejich nepřijetí je signálem ze dvou směrů, jednak že je musím příště napsat líp, srozumitelněji - druhak že musím "pracovat" na kultivaci myšlení tím, že rejpám do názorů - pokud vidím chybu jen v určité oblasti - anebo i do autorů, pokud oni vidí situaci pouze z jednoho směru. A nabízím "protisměr", protože jinudy cesta k pochopení nevede.
Proto i články, které nikam nevedou a stále jen popisují (někdy i novými slovy) SOUČASNOU situaci -. a nepopisují příčiny - takové články jsou alespoň pro mě k ničemu. Ve své reakci jsem nabídl možný pohled, jak asi mohlo být Havlovi, když se mu otvíraly "možnosti vládnout" - právě proto, že jeho kouření a pití není pro mě "značkou" pro kvalitní základnu. A "Ferenc Pištora" se z něj také nestal, jen potvrdil to, že si patrně (v jiném těle) zopákne to, co v tomto životě nezvládl lépe. To nás čeká všechny. Jen o téhle "fintě v brbli" málokdo ví.....

251931

26.08.2011 17:25

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

janko 85.?.?.?

Už jsem psal výše, že projektů mám víc, do jednoho jsem už vložil svých skoro půl milionu. Ale teď jsem "dů/chodec".
Nehledě na to, že si už tři firmy vylámaly (s mým přispěním) na "Elektronickém nástroji pro testování odbornosti ve skupině" zuby. Ukládat dynamické grafy, běžící v souladu s videozáznamem + 20 = 150ti bezdrátovými ovladači a to vše musí běžet v reálném čase - to neumím. A vysvětlit někomu, jak to má fungovat - v tom je potíž. Ale zaplatit jsem nepoužitelnou část projektu jsem musel.
..a už do toho své peníze vkládat nebudu. Můžete být tím, kdo peníze a programátory sežene.
Další mojí prací i zábavou je přepis základny fyziky, spojení mechanického=materiálního + mentálního=duchovního přístupu ke koloběhu informací v prostoru - to děláme už ve skupině s lidmi, kteří jako já (bez předchozího úzce oborového vzdělání) v hlavě našli poněkud jiné obecné zákonitosti, než jaké se nám snaží do hlav vkládat ti, co se vědou živí.
...mimoto se snažím trochu hýbat, abych neopustil tenhle svět předčasně....

To je tedy můj výpis podstatných aktivit,, které patrně využije většina populace.
...a jste na řadě se svými.

Pak můžeme pokračovat v tom, v čem se potkáme...., a mohou se přidat další.
janko, Jan Koňas

251944

27.08.2011 12:19

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: Pro Vás všechny, kteří

janko 85.?.?.?

Kerobe, jakmile neznáš cíl, tak nemáš šanci zjistit, proč se "řítíme do elektronického pekla". Neřítíme. Ale vysvětlivka je dlouhá a překračuje možnosti tohoto fóra.
Ano, z očí do očí si vysvětlovat pozice a "pravdy" - to už začalo. Ale asi v žádné takové skupince nejsi. Ty se tvoří tady, na internetu - a pak se začnou i scházet.
Takže nemáš pravdu v tom, že "diskuze na internetu nic nezmění". Naopak. Internet je něco, co se pánům od moci zatím nepodařilo a nejspíš ani nepodaří ovládnout.
ve Vlašimi je 10 září seminář "O mezních otázkách", http://www.vas.cz/verejna/, už od pátku budeme diskutovat i u nás doma s lidmi, kteří sledují situaci z jiných než standartních úhlů pohledu.
Zkrátka váš pesimizmus pramení spíš z nedostatku snahy. Rád vás na semináři či u nás uvidím.

252002

27.08.2011 17:39

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

janko 85.?.?.?

esv, nepodařilo se vám vystihnout o čem byla moje reakce. Havel samozřejmě v sobě má historii svého rodokmenu, ale jeho povaha ho vedla do lajdáctví v udržování "díla předků". Proto když přišla nabídka dostat se skrze vězení "až nahoru" (to je taky taková vcelku profláknutá finta, parodie na "americký sen"), tak ji využil. A ve své nedovtipnosti mu nedošlo, že za tu židli bude muset platit.
..a tak ho hoši začali utahovat - včetně těch krátkých kalhot. Je to jemnější verze nedávné ukázky moci s ředitelem MMF. Rozkaz vzít si kratší nohavice byl varovný/prozrazující/ signál jen pro znalce symboliky, pro demonstraci sil, které od té doby šéfovaly už veřejně, právě tím "znesvěcením".
Každá informace má různý výklad ve vrstvách znalostí - taky se tomu říká "zasvěcení". Zkuste si tu mojí reakci přečíst znovu, jestli to pomůže...,
Nemám ho rád, nefandím mu. Zmařil svou šanci tím, že souhlasil a šel v těch "kraťasech", nemohl ve své pozici a povaze jednat jinak. to se stává.
..a o tom je ta MOC, dát nabídku, KTEROU NELZE ODMÍTNOUT...

252030

27.08.2011 20:56

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

janko 85.?.?.?

...a hele, nepřijedete taky na seminář do Vlašimi? 10.9. od rána do večera
http://www.vas.cz/verejna/

..u nás je sešlost už od pátku do neděle....

252044

28.08.2011 23:54

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

janko 85.?.?.?

...omluvy netřeba, každý máme své priority, co se potkat má, to se potká. Naštěstí takhle čas funguje. A snad mu to ještě chvíli vydrží....

252111

30.08.2011 08:56

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

janko 85.?.?.?

Hade, obávám se, že to, jak popisuješ funkci člověka, jeho nehmotné struktury, neodpovídá mým poznatkům, které patrně posunují existenci "bytosti člověk" do jiné, ale svým způsobem už známé funkce ( do lepšího fungování mezi hmotnými a nehmotnými strukturami).
Jde o další verzi projektu "ČLO/věk" v této galaxii, naše sluneční soustava je jeho dalším testovacím vzorkem. Klíčovou změnou je nastavení jiné, ne/lidské rovnováhy ve fungování těch schopností, které v dávné minulosti i dnes vedly a vedou k rozevírání nůžek v distribuci moci. "Plovoucím bodem" pro distribuci vlastností i schopností by mělo být dynamické rozhraní mezi uhlíkovou a "křemíkovou" inteligencí, kde tu křemíkovou představují pouze "pozice dat" v informačních polích, oživované vrstvami přírody a člověkem.
Ten projekt postupuje v souladu s vývojem událostí na Zemi - jak v osobních, rodinných, společenských a přírodních množinách a souvislostech.
Chápu, že pro zdejší čtenáře je tento vstup silně "mimo mísu", ale události i lidé se potkávají jak ve směru rozpadu, tak i ve směru vytváření nových možností.

Pokud ti vědomí dovolí, rád s tebou tyto projekty proberu. Ale není žádný spěch. Zrání v přírodě funguje, ona určí zralost ovoce - my můžeme dění sledovat jen v závislosti na osobním vhledu do existence "informačních polí" provázaných s děním pomocí času.
Vědět co je čas a jak vzniká - to je zřejmě parketa, ke které zřejmě i Buddha neměl "dráty".
...ale jsem srozuměn i s rolí blázna..., vstupy z vnořených hladin Vědomí vždy přinášeli lidé, vesměs i s novým způsobem chápání úlohy jazyků. Okruh sanskrtu se blíží k cíli...

252211

31.08.2011 18:37

Bárta + VV

RE: -

janko 85.?.?.?

Luxore, zapomněl jsi na sebe. Na to, že se může z člověka s leckdy rozumnými názory stát pitomec. Já pro vás autorita nejsem, moje doba teprve asi přijde. Snad ale Okamurovi uvěříte snáze.
http://okamura.blog.idnes.cz/c/202489/Odpovednost.html
...vidět do lidí se člověk učí celý život, máte snad čas ještě něco dohnat. Zklamal jste mě.

252295

31.08.2011 19:13

Bárta + VV

RE: Jak si od takových postaviček mohl někdo něco slibovat ...

janko 85.?.?.?

Také jsem si vyposlechl video mezi Bártou a Ráthem.
A žasnu, jak zdejší čtenářstvo vnímá slova povrchně. Mnozí fungujete přesně tak, jak ti za oponou chtějí - jako býk na červený hadr. Unikají vám nejen fakta, ale hlavně emoční prostředí jednoho či druhého řečníka, ten se projevuje VÝBĚREM SLOV. Kdo z nich mluví klidně a kdo v emočním stresu jen omílá ve slovu "superguru" pouze faktickou pozici tohoto "českého Napoleona".

..máte-li ještě trochu síly, tak si znovu poslechněte kdo mluví o tématu a kdo jen ironizuje a mele písničku nesouvisející s tématem.

Zkrátka jako čtenáři a myslící tvorové jste se vážení moc nepředvedli. A patří vám tedy i osud, který si každý z nás vytváří tím, co a jak děláme - a jak dovedeme rozlišit emoční pozadí mluvícího člověka.

Bárta a Škarka se také vyjádřili ke svému vydání se šetření. Zkuste si PROSÍM, pořádně u obou "zločinců poslechnout" MIMIKU, POHYBY OČÍ, TĚLA, VNÍMEJTE JEJICH POCITY a to, co lze nazvat "spodní či vrchní oktávou projevu".

Pak možná zjistíte, který z nich se bojí. A spoléhá na "standartní soudní proces". (už tohle by vás mělo trknout....)

A račte si prosím přečíst to, co píše Okamura. On je snad lepší autoritou než já.

http://okamura.blog.idnes.cz/c/202489/Odpovednost.html

Být Vladimírem, tak jeho článek otisknu hned zítra. A pro všechny lidi volně. Rád mu ušlé "kredity za přečtení" zaplatím.

252298

31.08.2011 19:39

Bárta + VV

RE: škoda že autorovi chybí zdravý úsudek

janko 85.?.?.?

Plátče daní, pokud jste podnikatelem, patříte asi mezi ty "dravé". Ti se nestarají o sovu firmu jako o svou rodinu, ti zkrátka v lese těží dřevo a staví z něj domy - nebo ze Země berou vodu a pak ji prodávají. Hlavně když jsou ziskoví, že?

Možná jste něco o Baťovi nebo o vedení rodinných firem četl, ale spíš ne.
Znáte nejspíš jen firmy, které svou "duši/filosofii" nepotřebují.

Dobře vám tak. když včas nezačnete uvažovat o tom, že začít s úklidem je třeba ve svém nejbližším okolí - což obnáší dilema mezi vlastní pohodlností a možným konfliktem s okolím - tak se dočkáte jen toho, co jste ve své reakci nabídl. Odhodí vás, když se neumíte bránit JEJICH STYLEM, ale s OPAČNÝM CÍLEM.
To je to, co dělal Bárta, "trojského koně v systému" - a protože tu bandu podcenil, nese následky. A má už nervíky na krajíčku s výdrží.

Ale v září se má "zářit". Buď od požáru finanční bomby - anebo se jiskřičky v lidech konečně začnou spojovat do jiného vyzařování....

252302

31.08.2011 19:53

Bárta + VV

RE: Z hlediska samotneho Barty

janko 85.?.?.?

...pokud se lidi budou výrazně zajímat o proces mezi Bártou - v úloze zástupce pro lidi - a Škarkou - jako zástupce zkorumpované a stále korumpující "hlavy hada" (špičky TOP9, ODS a ČSSD) - tak se snad něco pohne.
Zrnka rýže ale vedou až k FEDu a k těm, co plánují redukci populace na Zemi. A i ti rozumní ve vládě (nutně tam jsou, ale nemohou se projevit, to je klasika před každým rozpadem vlády. (paralela k dělení buňek, také není vidět, kde bude dělící rovina...)se budou moci konečně "překlopit".
...pro mnohé zdejší to bude zas jen "překabátění" - protože jako ovečky nemají čas a náladu (a vůli!!) sledovat hlubší vrstvy toho, co se mele v mediích.

Ale někdy lidé dost dlouho hledají "ošacení", které jim padne, ve kterém budou moci dělat to, co umějí. Sledujte je pozorně - a také třeba
www.napistejim.cz

..ale nepište jen stesky, ale také návrh na řešení. Ať oni poznají, jestli umíte víc než jen nadávat...
"Klackem s olověnými kuličkami" se všechno řeší už moc natvrdo...., většinou stačí proti sobě postavit protichůdná fakta ze slov..

252305

31.08.2011 20:13

Bárta + VV

RE: Dobrý článek, ale neúplný.

janko 85.?.?.?

Quido, kdyby bylo centrum jen v Bruselu, tak už je Evropa úplně jinde. Ale protože centrum je hlavně v hlavách lidí, kteří dohlížejí na vývoj "programu pro cca 2000 let", tak se nám to centrum malinko vyšouplo nad tuhle sluneční soustavu. Poslat své vědomí do prostoru galaxie umí už dost lidí, přestože se nacházejí technologie, jak tomu lze bránit. Věda je v koncích, protože nepracuje s nástrojem, který zavrhla. A duchovní učení jsou na tom stejně, ale z druhé strany, odmítají mezi sebe vpustit logiku.
Pro řešení tak nutně vznikají nástroje zcela nové, takové, které byly neúmyslně či úmyslně přehlížené.
Ano, jedná se o pochopení PRVKŮ JAZYKA - písmen - jsou nástrojem, kterým vytváříme onen "prázdný prostor vesmíru", jeho náplní jsou naše i cizí myšlenky, které spojujeme pomocí písmen do slov. Znalost významu každého písmene a znalost "symetrického čtení slova" od jeho středu - postupně nabídne opravy našich poznatků o tom, jak fungují informace v prostoru, jak se mění z nehmotných nápadů do hmotných technologií....
Vývoj na Zemi sledují jiné civilizace už velmi dlouho. Ale pro každou informaci musí dozrát čas.
..a ten dozrává. To přezrálé padá na zem a škodí - to nedozrálé roste uvnitř a vystrkuje "tikadla" času (od tikání, ne od tykání)

252308

31.08.2011 20:29

Bárta + VV

RE: z autora je cítit

janko 85.?.?.?

tláčo, tláčo, máš ještě hodně životní školy před sebou. Ano, Bárta neodhadl kvalitu všech lidí, které vzal do týmu. To se stane občas každému, o tom je život - o chybách a o schopnosti je opravit.

No, tobě je všechno jasný, takže asi víš, proč jsem ten článek psal. Rád si tvé zdůvodnění mojí neschopnosti vytvořit si lepší, (tedy ten tvůj) úsudek přečtu. Ale ty se na zdůvodnění nevzmůžeš, jen ses potřeboval na někoho vylejt, že?

252309

31.08.2011 21:18

Bárta + VV

RE: Jak si od takových postaviček mohl někdo něco slibovat ...

janko 85.?.?.?

Dube, máš pravdu s tím, že jsem Švejnara viděl jinak. Ale vydrž, on si umí vzít ten správný kabátek zrovna jako Klaus a další, kdo včas rozeznají "jiný vítr".
Obama je klasický "poslední černý král" - s tím jej do hry o světovládu vzali. I oni se umí seknout - a to mají lepší informace než já. (JFK).
A jestli se dostane k moci ta rozumnější parta, tak bude Obama mít šanci opravit to, co posral.

Možná tě to překvapí, ale je doba, kdy si lidé vyrovnávají své dluhy ke své dávné minulosti - obecně se tomu říkalo karma, ale jde jen o přípravu pro trochu jiný přístup k životu. Pracují v mnoha převlecích, je užitečné "sledovat vítr" (posun figurek na šachovnici)
Zkrátka každý dostáváme šanci být za blba i za genia, za lumpa i lidumila.
Samozřejmě je lepší se neseknout, ale stalo se. Nemám z toho radost, a nedělá mi problém přiznat chybu.

- ale ty bys asi měl reagovat spíš na to, co je v článku - a ne se starat o to, co píšu o lidech, kteří vidí jen povrch a minulost - zrovna jako ty, dube. Míváš dobré reakce, ale jistě víš, že prohrát bitvu ještě neznamená prohrát válku.

To, co píšeš o Okamurovi - je také jen prvoplánové slabomyslné hodnocení od člověka, který o filosofii v podnikání ví hodně málo.
...slovo blbec je urážkou jen pro toho, kdo se jím dovede cítit. Mě nevadí, když to někdo tvrdí o mě. V čem jsem blbej, to vím, a rozeznat omyl od lhaní - to od každého nemůžu chtít.

Rád si od tebe přečtu, v čem se můj odhad Bárty a jeho cílů mýlí.
...a pro svůj názor si vyberu slova, která považuji já za vhodná.

Děláš to tak také. Tvůj slovník i gramatika také vypovídá především o tobě. Slovo zmrd je lepší nebo horší než slovo blbec? ... [smích]

252311

31.08.2011 22:59

Bárta + VV

RE: Jak si od takových postaviček mohl někdo něco slibovat ...

janko 85.?.?.?

No, argumentům na Bártu ses vyhnul, nereagoval jsi také na text článku nýbrž na mě - a kdo je v konečném součtu mimo, na to si ještě chvilku počkáme, ne?
howgh.

252319

01.09.2011 14:08

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

janko 85.?.?.?

Hade, nezačal jsi špatně, STAV BUD/DHA je opravdu tou základnou pro upgrade lidské existence. Je ke STAVU ale třeba také popsat mechanizmy, umožňující měnit STAV na POHYB A ZPĚT. Popisuješ sice "stav pohybu", ale to už vědí i vrabci v okolí. Civilizace je opět tam, kde byla před cca 2000 lety, kdy byl "vstup do rozvinutějších forem existence bytí" (= křest)vymezen jen pro ty, kdo později řídili tuhle naší civilizaci pomocí skrytého vztahu mezi symboly číslic a "latinky". To, že ses naučil a možná i vyzkoušel to, co tehdejší doba nabídla - to tě ctí. Ale o programu pro Atlantskou a naší civilizaci víš houbeles, k tomu je právě třeba pochopit strukturu celé galaxie, její kořeny v galaxiích "dračích", vycházejících z možností rotace (viz květ života) Vytvořením směru a protisměru v šesterečné soustavě pak mohl vzniknout obraz pentagonální, do perspektivy zobrazené pohybové struktury, ze které vznikala naše pětiprvková forma sebeorganizace přírody.
Nemůžu za to, že zdejší "přijímače" zatím tento rozměr vývoje v čase nechápou. Máte ještě problém popsat a procítit a odvodit, co je "čas", jakou úlohu hraje v bezčasovém prostředí "informačních polí" apod.

Ale protože máš o mě mínění, které mě nenutí ti vysvětlovat, proč jsem oddělil tři a tři symboly lomítkem, ponech si svůj výklad vesmíru za jediný správný. Měl jsem tě za vnímavějšího k detailům diskuze - spletl jsem se. Tu známou písničku o buddhovství snad časem doplníš i o její druhou POHYBOVOU složkou, kterou je dnes možné popsat návaznostmi mezi pojmy, o kterých nikdo nemá možnost pochybovat, že nefungují. Pojmy jako tlak, teplo, teplota, směr, rychlost atd atd - těmi "stav BUDDHA" bude realizovat skrze lidi a přírodu to, co lidstvo už dávno zapomnělo.
Pokud jsi už v té předsíni, tak se podívej, jestli dveře mají kliku anebo kouli, abys pak nemusel hledat klíč.
Možná by ti neuškodilo zamyslet se nad nadbytečnou frekvencí slova "správný" - prozrazuje míru tvojí nejistoty - a zároveň snahy o správnost....
..ale je i možné, že si nedovedeš vůbec představit, že by mohlo nějaké poznání navázat a doplnit to Buddhovo, vývoj variant života už pro tebe asi skončil. Budiž ti to přáno.

252349

01.09.2011 15:03

Bárta + VV

RE: -

janko 85.?.?.?

Luxore, asi dost záleží na tom, jakou zkušenost máš v prostředí, kde se politici pohybují. Musí se hodně hluboko do historie, kdy tutéž politiku dělali kněží - a nejen v Egyptě.
Snažil jsem se v článku ukázat, že kdokoliv by chtěl rozebrat a přestavět mašinerii, která je piplaná tisíci lety "udržování informačního odstupu" - ten má šanci jen v úloze "trojského koně".
Ono stačí si uvědomit, jak mnoho z vás "drží hubu a krok" jen proto, abyste neztratili zaměstnání, tedy příjem. A touhle optikou pak měříte všechno okolo. Ono dá trochu práce vydupat z ničeho firmu v konkurenci, která tě potřebuje semlít. A v politice je to ještě horší, jde o větší prachy.

A já zkrátka vím, že většina lidí jsou slaboši, ovečky, klopící hlavu, pokud jde o JEJICH peníze. A řvoucí, když jejich peníze někdo z ouřadu dá jinam, než by se jim líbilo.

Had třeba vůbec nepochopil proč Okamura píše ty své články. Pokud jeho blog sleduješ, tak snad poznáš, jestli je to férovej podnikatel anebo krysa. A když to nepoznáš, tak nemůžeš ani poznat snahu v tom, co dělá Bárta a VV. Abys něco "nahoře" změnil, musíš se tam nejdřív dostat. K tomu musíš mít nejen vůli, ale taky schopnost taktiky, citu pro míru únosné/prostupné v té době/ pravdy či lži. Musíš se zkrátka v tom prostředí umět pohybovat a předvídat kroky "konkurence". ¨Bárta to nezvládl, ale ostatní politici trefovali jen do něj a jeho týmu - místo polemiky nad návrhy VV hledali a našli kompromitující materiály na OSOBY. Bárta nepoznal v Kočí potvoru, to se stane každému, ženský mají "lepší krytí".

Neumím ti podat výčet toho, co se jim podařilo prosadit - zrovna jako ty nemůžeš podat výčet toho, co podělali v oblasti státních zakázek. Najdi něco, v čem korumpovali národní majetek, shrábli "trafiku" apod. Nejspíš asi nenajdeš. Protože kdyby něco takového bylo, tak je to sakra větší kalibr než nějakých sto tisíc půjčky/úplatku. Síla peněz, které brání v prosazení toho, co VV navrhovaly - tu si asi málokdo dovede představit.

Nemám tě za pitomce, jen asi nepoužíváš to, čemu se říká emoční inteligence - schopnost rozeznat opravdovost řečených slov od těch, která jsou jen divadlem.
...tuhle schopnost ztratila asi skoro celá česká populace. Jak se může změnit třeba ten Švejnar a další - když jim nikdo nevěří, nevloží svou "akcii důvěry"? Já vsadil na Bártu. už dvakrát jsem se spletl, ale bez vložení důvěry se vám holenkové ten svět sám nezmění. Důvěřovat a prověřovat - v mezích, a nástrojích, které máme kdo k dispozici. Já na jejich práci pro stát a národ nic špatného nenašel. A že lidi zklamali - to se stává. Jsou to buď srabi - anebo je tlak na ně tak velký, že se raději podvplí a jsou "za sraby", i když jen včas poznali, že v TUTO dobu TATO cesta je ještě NEPRŮCHODNÁ....

252352

01.09.2011 15:18

Bárta + VV

RE: Dobrý článek, ale neúplný.

janko 85.?.?.?

Quido2, spekulace je všechno, co se dokazuje jen v jednom jazyce - i když je jím třeba matematika, královna jazyků v této galaxii.
Nová slova, jako např. BO/S/ON svůj cílený význam (projekt, z něhož nové slovo vzniklo), ale každé slovo lze vykládat i v jiných "referenčních soustavách". "Moje abeceda lidštiny" je tím, co dá fyzice nový náboj. Pomůže najít jiné asociační vazby mezi pojmy.
Rovnováhou k pojetí bosonu je to, co nazývám IBP, Informační Bod Prostoru. Jeho definici tu uvádět nebudu, vše bude na mých "ovčích" www stránkách.

Je třeba zachovat princip "boha", ale vše ostatní pak doložit nepřerušovanou řadou "VÝVOJE HUSTOTY A DVOU (vnitřního a vnějšího)ROZHODOVACÍCH SYSTÉMŮ.
Model pulzu pak naučí fyziku fungovat v souladu s tím , jak funguje vše, co má "puls srdce" a nějaký ten systém na výměnu energií.

Čekáme jen na rozpad či přestavbu finanční bubliny - pak už události půjdou svým "lepším" tempem...

252353

01.09.2011 21:12

Bárta + VV

RE: -

janko 85.?.?.?

Hade, nechci tu Vladimírovi plýtvat moc místem, ale máš recht v tom, že člověk, pokud něčemu uvěří, tak za tím může jít dost dlouho a vytrvale.
Trapárny typu "samec na cizím hřišti" zkrátka patří ke koloritu doby - přesněji k tomu, že nikdo nic neschová, pokud chce v existenci vylézt na další schůdek. Nejde tedy o přehlédnutí z mojí strany ale o pochopení nutnosti si vyčistit to staré - ale zároveň si připravit něco k čištění do další existence.
Ono je to možná krapet složitější, když si promítneš tu "druhou půlku" k Buddhovi. Jeho vize by totiž vedla k postupnému ubývání POHYBU - a to asi tušíš, že by nebylo to pravé ořechové.

Vím, že moje poznatky představují součet, pro který nejen ty nejsi připravený. Jsou nejen moje, je nás několik - pro vás ostatní jsme blázni, co vnímají struktury galaxií a programy pro stupňování sebeorganizace sil v prostoru.

Ale o nic nejde, čas jde svým tempem - a pokud víš, čím se liší nahodilost od zákonitosti - tak ti nemusím vysvětlovat nic o jiných hladinách poznání, vnořených včas (V ČASE) do informační hladiny většinové populace. On se vždy najde další, kdo je ochotný a připravený vnímat realitu časového prostředí a její vertikální virtuální průměty jinak než tradičními učeními nebo několika stoletími vědy.

Kořeny jsou vždycky v kvalitě komunikačních nástrojů. Snad znáš důvod, proč lidstvo upustilo od telepatie a vytvořilo "z hlíny" mobily, které se dají vypnout. Přesto je dost lidí, co podobné mentální techniky považují za vrcholové, neprožili tu dobu ani ve svých snech...
Nežádám tě o souhlas nebo o kritiku, zajímá mě způsob myšlení lidí, jejich schopnost trefit jadérko toho, co slova nabízejí jen nepřesně.
Ten ukazatel neférovosti, který prý nevnímám - je důsledkem mechanizmu proměny cílů, kterou jsem prožil sám na sobě - a proto ji chápu přirozeně i u druhých (bývá to tzv. "hluboký zážitek nemožného", krize hodnot apod.)
Každý si jednou bude muset vyčistit svůj stůl, Okamura i John to už mají za sebou. A žes ten rozdíl nepochopil u Okamury, který s přiznáním přišel sám - to nesvědčí o nějaké tvé mentální vyspělosti, to se na mě nezlob. Chápeš tyhle jevy prvoplánově - další rozměry ti unikají.
...a děkovat mi nemusíš. Na tohle ta "pomocná ruka" roste každému mezi rameny....(nejen nad nimi, ale i uvnitř..)

252377

01.09.2011 22:43

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

janko 85.?.?.?

Babčo Blažková, nemám proč se zlobit. Jako dáma, která má leccos v životě za sebou, máte dar často trefit hřebíček na hlavičku. A někdy se to zkrátka podaří opačně.
O tom, jak fungují informace v prostoru bychom museli mluvit naživo, nemám sílu ani čas vás probudit ke kapce logického uvažování v termínech které přejímáte z učení, která už neplatí tak, jako kdysi.
Tvrdit že čas neexistuje je slabomyslné, když existují nástroje, které tuto komoditu dělí na různě veliké kousky. Kdyby neexistoval čas, tak by také neexistovala minulost -. tedy to, co už dlouhou dobu lidé zkoumají a stále doplňují novými událostmi.

Je třeba přijmout zcela jiný model komunikace. Vědomí je prostřednictvím času přístupné dvěma způsoby. Buď lineárně pomocí sledu paměťových záznamů, pro které užíváme pojem "čas" - anebo do vědomí vstupujeme "vertikálně", pak mluvíme o neexistenci času. Na příkladu obyčejné spirály je vertikální čas průnikem vrstev té šroubovnice, události pak můžeme vnímat na kterémkoliv "závitu" či množině závitů, pokud je dovedeme vnímat souběžně.
Že jste přemýšlivá, o tom svědčí váš vnitřní spor o reinkarnaci. Ten ale řeší právě pojetí "vertikálního = stojícího" času.

...jde to i polopatě: když máte filmy ve štosu DVD, tak vy jste tím, kdo si některé vybere a vloží do "množiny přehravačů" abyste mohla vytvořit pěknou zvukovoobrazovou iluzi reality. Jako "štos" plastových koleček totiž ty filmy NEFUNGUJÍ. Funkce je tím, co je třeba hledat. A funkce je pohyb. A pohybem se čas SPOTŘEBOVÁVÁ. Čas je pojem pro realizaci pohybu, pohyb je tím bohem, na kterého zatím jsme krátcí.

Zapomněla jste totiž na to základní - nutnost mnohé pojmy redefinovat tak, aby byly použitelné do vytvoření příběhu o vzniku "všeho z ničeho". A to je moje práce i zábava - kterou už máme s několika lidmi víceméně "v kupě".
Až budete chtít, tak si budeme povídat o tom, kudy a proč informace v člověku chodí, jak se ty nehmotné stávají hustšími a hustšími,kde je dělící čára mezi hmnotou a nehmotou, jak vlastně funguje každý života schopný systém - to se ve školách zatím neučí.
A ti, co řítí svět do řiti - ti vědí, proč je žádoucí, aby ovečky žily v přesvědčení, že čas neexistuje - a mohly ho tedy věnovat práci pro ně.
..bohužel rovnice ČAS = POHYB je pro mnoho lidí zatím nad jejich myšlenkovou zralostí. To platí i pro vás. Ale nemusíte se na mě kvůli tomu zlobit, mě to také trvalo víc než dvacet let, než jsem byl schopen formulovat postup vývoje od nehmoty do hmoty - popsat tu paseku, pro kterou ovečky znají pouze termín "fšemohoucí bůch".

252383

01.09.2011 23:43

Bárta + VV

RE: -

janko 85.?.?.?

Hade, cituji:
A to se pořád bavíme v té "předsíni". Mimochodem mám jak klíče, tak vidím kliky - jen se neumím ukáznit (momentálně) k jejich používání. Krom toho ten vstup a udržení se vyžaduje značné množství energie a tu teď používám jinak. Není skladem...

...no a já ty dveře jen vyrábím a nabízím. A jsou i skladem... (www.karao.cz).
A jestli ti někdy dojde, co obnáší tahle "náhoda" mezi tvými slovy a mým životem - tak se ti rád omluvím za svou zpupnost.

Místo výtahu a skluzavky si zkus představit "ruské kolo" v momentě, kdy po výstupu do horní úvrati se svět skoro zastavil - a pomaličku se dává na cestu "samospádu funkce gravitace".
Když děláš sněhovou kouli, musíš si zchladit ruce tou maličkou, kterou pak pustíš s kopce a poháníš jí, aby sněhulák byl co k čemu.
Přeju ti tvé kliky i předsíň - a nechme čas, ať ukáže, jestli vyrábím, nabízím a otvírám ty správné dveře - s odpovídajícími lidmi.
Počet nezdařených pokusů trápí tebe, ne mě. Já víru v lidi mám - na rozdíl od tebe. Taky dovedeš jen kritizovat lidi, na které sám nestačíš.

252385

02.09.2011 07:33

Bárta + VV

RE: -

janko 85.?.?.?

Luxore, válka slov je dlouhá. Když vezmeš sekeru, větev usekneš. Když máš jen slova, musíš tu "větev" vykořenit.
...jste všichni moc rychlí se svým odsudkem prostředí, kde slova a emoce jsou hlavními nástroji (sekerami).
Nechme situaci uzrát, Bártovi také mohly nebo můžou dojít síly, ustát tlak bez podpory těch, pro které se něco dělá - to znám i ve své zkušenosti. Většinou stačí vydržet, pak se řešení objeví. Vše jsou jen směry, vedoucí do průsečíku - do nějaké události.

Ta, která spustí lepší vztahy - ta začala pádem hypoték v USA 2008. Jak dlouho finanční krach potrvá - to uvidíme. Musí se během té doby vyčistit mnoho emočních sil. I tahle diskuze k tomu přispěla.
..ale je to běh na delší dobu. Rozeznat výmluvu od taktického ústupu - to je otázka znalosti problematiky.
Mějte se Luxore fajn, tohle snad můžeme ukončit. Honza.

252394

02.09.2011 07:43

Bárta + VV

RE: škoda že autorovi chybí zdravý úsudek

janko 85.?.?.?

Anonyme, dám ti příklad: je poctivější doktor, který pacientovi neřekne, že už mu zbývá jen kousek života - a tím mu ukradne možnost, aby ještě před koncem života udělal to, co celý život odkládal (někomu poděkovat, jinému vynadat, rozloučit se s okolím)...
Anebo je poctivější doktor, který takovému člověku říká, že se uzdraví, že je to přechodný stav, léčitelný, apod..., kdy pacientovi nalévá falešnou naději - a ten pozná tu "milosrdnou lež" až v době, kdy si své "poslední věci" už uspořádat nestihne.
...a včíl mudruj, poctivče....
Politika má jen dvě poctivé zbraně - slova a emoce.
Peníze dovedou obě tyhle zbraně překroutit. Jsou jako ten doktor.

...proto dobrý doktor musí odhadnout/poznat(, komu může říct, že mu život končí - a koho bude udržovat v marné naději.
Inkarnace zkušeností tu jsou proto, aby jsme se učili poznávat, kdy je boj slov na místě - a kdy je to zbytečné..

252395

02.09.2011 19:49

Bárta + VV

RE: -

janko 85.?.?.?

..no, máme asi oba stejnou šanci vidět do toho, jak se "peče politika" - nechme čas, a´t to s námi vyřeší. Můj pocit z Bárty a spol. je ten, že asi netušili, do čeho vlezli - a když si Kočí sedla na kozlíka (ODS) , vzalo jim to vítr z plachet. (za vším hledej ženu, to platí stále)
Uvidíme, co přinese proces se Škarkou a Bártou.
Dvakrát jsem se už seknul v odhadu Švejnar mě mrzí, Obamu nechávám dozrát k překlopení, nerad bych zopakoval chybu i u Bárty. .....

252434

04.09.2011 17:17

Bárta + VV

RE: Jak si od takových postaviček mohl někdo něco slibovat ...

janko 85.?.?.?

Jarmilo, nevím, je-li lepší zaostalý jedinec anebo prostoduchá ovečka. Budeme si muset na rozhřešení asi počkat.
Bez toho, abychom někdy někomu uvěřili - bez toho se lepší společnost nevytvoří.
Nebo si myslíte, že nadáváním na ty nahoře něčeho dosáhnete?

Osobně vidím mezi Rathem a Bártou setsakra veliký rozdíl v tom, co obvykle nazýváme morálkou.
Bohužel jste do téhle rozlišovací úrovně nedošla, škoda.

252505

04.09.2011 21:21

Bárta + VV

RE: Jak si od takových postaviček mohl někdo něco slibovat ...

janko 85.?.?.?

orácle i dube, mrzí mě, že si vidíte jen na délku svého nosu, že současnou krizi morálky berete jako trvalou a nezměnitelnou. S takovými lidmi je těžká řeč - nedovedou nic jiného než nadávat na to, na co sami nestačí.

Ano, ti, co tam jsou teď, ti se zaháčkovali už dávno - musí spolu "držet basu" až do hořkého konce.

Nebo si fakt myslíte, že tahle situace může trvat věčně? Že jste jediní, kdo vidí tu horu špíny? Až to krachne, tak dostanete třeba šanci tu politiku dělat líp - ve své rodině, v práci, v komunální sféře...
Chci vás pak vidět, chytrolíni....
..nebo si myslíte, že se stále můžou opakovat stejní vyčuránci?
Co mezi nimi nastane, když už nebude nic k ukradení?
..račte o tom aspoň přemýšlet.

252514

04.09.2011 23:43

Bárta + VV

RE: Jak si od takových postaviček mohl někdo něco slibovat ...

janko 85.?.?.?

Oracle, vy si zas pletete vychvalování s vložením důvěry. A víte asi prd o tom, že čestný člověk se mezi ně musí dostat jen v "převleku", musí mít na první pohled stejné vlastnosti jako ti, které chce vyházet.(diskriminovat) tak aby MUSELI odejít.

Nebaví mě vám vysvětlovat tyhle základní techniky, ale budu rád, když rozeznáte vychvalování od toho, co běžný inteligentní člověk má dělat - nevkládat vinu někomu, kdo může být obětí zpravodajských her.
Asi ještě nevíte, jak lze technicky vytvořit zcela jiný dialog z nahrávky nějakého naprosto běžného, že?
...já jen beru v patrnosti i tyhle možnosti.
Kecy o tom, že čestný člověk se tam nedostane - ty vypovídají o tom, jak vám to pomlouvání jde.
Unavujete mě, končím konverzaci.

252521

05.09.2011 09:36

Bárta + VV

RE: Jak si od takových postaviček mohl někdo něco slibovat ...

janko 85.?.?.?

Milej dube, nechme čas, ať ukáže, jestli se lidi dovedou změnit. V mém okolí se to už stalo, záleží i na síle impulzu.

Tvá přezdívka opravdu vypovídá o dubové palici, ona totiž i ekonomika začíná v každé rodině - a to, že si jí ta banda, se kterou se tak dobře znáš - upravila do paradoxů - to je vaše věc.

Mezi mikro a makro je společný jmenovatel, hledej...

252532

13.09.2011 07:18

Je nacionalismus skutečně škodlivý?

národní hrdost

janko 85.?.?.?

....český překlad slova nacionalismus snad někoho dovede i k jadérku, které kdysi vedlo skupiny lidí k tomu, aby si jazyk upravovaly k větší přesnosti a snazší komunikaci.
Od kvalit jazyka se pak formovaly skupiny i celé národy. Jazyk je tím, co pomáhá zabírat stále větší území, jazykem lze podnítit emoce a použít sílu. Jazyk, později podporovaný dobovými "zbraněmi" dostává úlohu předvoje pro invaze - to můžeme sledovat i dnes, kdy úloha "jazyka ekonomiky", řízená penězi těch, kdo znali kořeny programu pro tento věk - dostává poslední vážné trhliny.

Bohužel jména uváděná v článku zpracovávají jen okrajové aspekty síly, která vede skupiny lidí proti jiným skupinám lidí.
Blíže už je chemický přístup k poznání silových vazeb "davu", spojeného nějakými hesly či ideologií.
Nakonec je ale vždy za projevem člověka nebo národa hrdost (mnohdy falešná) nad schopností lépe formulovat cíle, pro které je třeba někdy vzít do ruky i zbraně. (ale stačí i slova, jen to déle trvá)
To, že autor místo překladu slova do češtiny používá zdánlivě přesnější a "vzdělanecky působící" slovo "nacionalismus" - to svědčí mimo jiné i o tom, že má plné regály informací a mizivou schopnost najít kořínek problému. Čeština je nejen co se týká chemického názvoslosví tím jazykem, který postupně změní náš pohled na příčinnost jevů a procesů, které zatím mechanicky vnímáme skrze "odborné jazyky" ekonomiky, zdravotnictví a dalších - které účelově mediálně!!! tvarují náš pohled na to, co je v zájmu těch, kdo stojí nejen za pojmenováním nových jevů a procesů, ale kteří tyto názvy a vztahy vkládají opakováním do našich hlav jako FAKTA.
Jsme národem, který přečkal věky tím, jak ohýbal svůj jazyk i hřbet. Humorem jsme si léčili nespravedlnost, vkládáme stále do českých slov schopnost okamžitě reagovat nezvyklým, ale optimálním způsobem (v tom okamžiku jediným možným - protože ostatním ještě kořen problému "nedošel"). A protože se náš jazyk nikam necpe, tak si počkáme, až mu na chuť přijdou ti, co zatím vládnou skrze angličtinu - ona je protipólem (zrcadlem) latiny. Ale to je na jiný příspěvek.

...ale hledat kořínky slov - na to asi ani tady nejsou lidi.....

253221

13.09.2011 22:44

Je nacionalismus skutečně škodlivý?

RE: národní hrdost

janko 85.?.?.?

Quido, na "Dýmající zrcadlo" se občas chodím popást, situace v prostoru se začíná vyjasňovat. Máte pravdu s tím, JAK jsou události účelově vykládány. Nejsem si ale jist, jestli víte PROČ se tak děje, jaký je cíl soudobého rozpadu myšlení.
Váš odkaz vede k nabídce zvukově příbuzných slov pana Šmitmajera, některé jeho varianty mi sice nesedí, ale jde dobrou cestou. Zvuková spodoba stála na počátku "zrcadlení" obou významů slabičného písma. Antonín Horák je nedoceněnou studnicí výzkumu řeči v historii komunikace. Tam je třeba hledat lepší začátek než u pana Šmitmajera.

253274

13.09.2011 22:59

Je nacionalismus skutečně škodlivý?

RE: národní hrdost

janko 85.?.?.?

Waterfalle, protože se pohybujete jen v úzké vrstvě souvislostí, proto vám ty širší unikají. Jazyk je klíčovým nástrojem pro růst kvality existence, nejen člověka.
Mateřština do jisté míry určuje povahu i schopnosti člověka, ale teprve nástroj k určování hodnoty pravdivosti najde společného jmenovatele pro používání jazyka k určování věrohodnosti informací.
Do té doby si můžeme plácat po ramenou, jací jsme pašáci, když zjistíme, že projevy nacionalizmu nesouvisí s tím, kdo vlastní škodovku nebo Poldinu.

253275

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 64 čtenářů částkou 16 204 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 1

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Američtí manažeři sjíždějí fotky z obsazení Kapitolu. Když najdou svého zaměstnance, má padáka09.01.21 11:15 USA 3

Noc dlouhých nožů v USA09.01.21 10:28 USA 2

Zpěváka vyhodili ze soutěže, protože kritizoval opatření proti kovidu. 08.01.21 11:34 Německo 2

Na web Badatel bylo podáno trestní oznámení za "šíření poplašné zprávy"08.01.21 11:27 Slovensko 2

A další BLM/Antifa demonstrant v Kapitolu - Adrian De Los Dios08.01.21 07:16 USA 0

Měnové kurzy

USD
21,68 Kč
Euro
26,19 Kč
Libra
29,46 Kč
Kanadský dolar
17,02 Kč
Australský dolar
16,70 Kč
Švýcarský frank
24,34 Kč
100 japonských jenů
20,88 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,78 Kč
100 maď. forintů
7,27 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,49 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 619,31 Kč
1 unce stříbra
537,07 Kč
Bitcoin
778 872,54 Kč

Poslední aktualizace: 17.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 59 663 573