Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané udo1

Nalezeno 1289 příspěveků, 651 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

17.10.2014 13:22

Polsko a jeho historie

RE: Vynikajúci článok

udo1 85.?.?.?

No otrokársky Rím je už len pekný príklad so svojimi väčšinou zvrhlými cisármi.. [smích]

Ak to Putin kedysi deklaroval, tak asi skôr preto, aby ho s prepáčením sprostá ruská bývalá "treťorímová" verchuška neodkráglovala pri jeho prvých krokoch.
Aby získal pôdu pod nohami.
Vytvoril zdanie idiota a získal čas.

Ako štátnu Koncepciu Putin deklaroval neskôr predsa známe KSB svojich tichých nepriamych mentorov.
Médiá so súdmi, riadenými ešte stále 5.kolónou, sa to snažia zdržať. V Rusku vrcholí vnútropolitický boj a Putin zďaleka nemá plnú moc.

Isto ho ale treba aj pozorne sledovať, aby ho tá rastúca moc nezlákala..a aby ni(e)kto tradične v tieni ni(e)kým budovaného kultu nerobil v mene Putina znova nejakú zlobu. To sme tu už prećasto mali. I za Napoleóna, císaře pana, i za Dolfiho, i za tzv. "komunistov"(reálne marxo-fašistov), atď.

Ono dejiny sú asi viac cvićiteľkou, ako učiteľkou..

319276

19.10.2014 01:47

Polsko a jeho historie

RE: Katyn

udo1 85.?.?.?

Putin sa už dávnejšie na túto tému vyjadril hodne zvláštne.
Isto nie je neomylný.
No môžu byť za tým aj nejaké dlhodobejšie dôvody.
Podobne, ako pri kauze "Kursk".
Nezvykne klamať.
Skôr sa často vyjadruje dvoj- a viaczmyselne.
T.j., či nejde skôr o nejaké nedorozumenie..

Máte niekde kópiu, alebo odkaz na to vyjadrenie z Dumy roku 2010?
Úprimne by nás to zaujímalo.

Fotky, schémy, rozbor a celú kópiu správy vyšetrovania špecialistov a toho dôstojníka severnej flotily, čo dostal Putin na stôl v septembri roku 2000, sme myslím už aj tu nedávno rozoberali.

Dik
u.

319329

19.10.2014 14:34

Polsko a jeho historie

RE: Katyn

udo1 85.?.?.?

To je potom naozaj zaujímavé politické rozhodnutie..
Že by sa naozaj začali ľady hýbať?
Mohlo by to signalizovať systematickejšiu kooperáciu s novšou frakciou Bundestagu a priame dôvody nutnosti povraždenia poľskej delegácie 4.stranou.
To by bola v tomto zmysle veľmi dobrá správa hlavne pre nás, ak chápete kam mierim..

Opakujem, chápal by som Stalina, keby to nariadil.
Riziko, že poľskí fašisti bývalého Pilsudského režimu sa spoja s nemeckými fašistami a dajú znova svoju armádu k dispozícii "Ostgešchäftu" bolo priveľké.
Tak ako aj zámery Mannerheima. Ak by fíni koordinovali útok s nemcami, Petrohrad by nemal šancu.
Btw., asi viete, že za Napoleóna tvorili poľské gardy hlavný kontingent o sile cca. 200 000 mužov Le grande armeé. Poliaci tak 2-krát obsadili Moskvu, ich systematická genocída a asymilácia na tzv. "Ukrajine"(okolia Malorusku, Kyjevskej Rusi, Rusínsku-lat.Ruthenia), trvajúca niekoľko storoćí, atď.

Pritom nehovorím, že ruskí nemajú tiež globálne záujmy..

Avšak nevieme zatiaľ o nijakých dôkazoch, ktoré by potvrdzovali, že si v Katyni vtedajšia pseudonemecká chunta neriešila konkurenciu.
Toľko k reálnej politike, ktorá je v tomto systéme vždy o konšpirácii, o hľadaní stále hlbšieho zmyslu objektívnych procesov politiky globálnej. Všetko sa rieši potichu, ústne, v kuloároch. Pri verejnom vyjadrení reality by Vás ich prestitútky rozcupaly. Nikto si moc nedovoľuje porušovať bývalý tzv. "vnútroelitárny konsenzus". Zatiaľ.

Inak s výrazom "stalinský zločin" by som bol naozaj opatrnejśí.
Aby sa za Vás vlastní potomkovia hanbiť nemuseli.
Isto urobil aj nejednu chybu v tej šialene zodpovednej pozícii, no úprimne: Ako by ste v tak absurdnej situácii morálne zodpovedne konal vy FreeBrn?

Ina bez zbytočných emócii a histérie by som poprosil..
Raz si na tieto riadky v dobrom spomeniete.
Klamať, hoci len podvedome, naučene, sa pri tak vážnych veciach nesluśí. Následky sú potom fatálne pre všetkých.

Pravda vždy výjde na povrch.
Skôr, ći neskôr.
Na tom stojí svet.

Dik za info.
Nazdával som sa, že to Putinovo vyjadrenie sa už tak neskoro neopakovalo.

319365

20.10.2014 04:07

Polsko a jeho historie

RE: Katyn

udo1 85.?.?.?

Ďakujem.

S "osobnými skúsenosťami predkov" sme na tom asi podobne, čo sa týka minimálne posledných, hoc aj štyroch režimov.
Otázkou je, kde naši urobili chyby, keď sa dostali do zbytočných problémov, že by sme my znova rovnaké lekcie precvićovať nemuseli..i deťom svojim tento "hriech" dedičný viac neodovzdali..

Kde sa otcovia a matere nechali oklamať ilúziou "šikovnejśích"?
.. i keď je pravda, že konali väčśinou najlepśie ako vedeli, no informácii toľko, čo my, prosto nemali..

Globálna politika dominuje všetkému.
"Mysli globálne, konaj lokálne" sa nehovorí len tak..

Vieme, že "Samosato" neexistuje.
Preto je každý spolustrojcom osudu svojho.
Prenechať ho sociopatom nemá právo..to systém trestá v konečnom dôsledku smrťou.

Zosmiešňovaný "Ježišov syndróm" je v tomto zmysle povinnosťou každého zdravého človeka, občana.

Inak vźdy prídeme k fašizmu v jeho mnohorakosti, bo taký je spravidla cieľ sociopatov.
Anarchia je tiež len prechodcom fasci a marxizmus jedným z jeho doterajších vrcholov. Experiment Schekelgruberových "protektorov" cez W.Neuhausa bol skôr účelovou volavkou, ako nejakou dlhodobejšie udržateľnejśou formou fašizmu. Tú máme posledné desaťroćia a pomaly sa pritvrdzuje pod závojom démonkracie.

V skratke:
Ak sa nikto z "obyčajných" ľudí nebude o osud "obyčajných" ľudí v KONKRÉTNYCH krokoch zaujímať, urobí to za nich niekto iný.
To Vám myslím môžem pri triezvom pohľade na dejiny garantovať.
Iba takto som to myslel.

Na dedine sa tento jav prenesene formuluje aj nasledovne:
"Lepśí múdry nepriateľ, ako hlúpy priateľ".

Ono.. naivný dobrák býva v kľúčových životných situáciách spravdila nebezpečnejśí, ako gramotný oponent.
Preto je každý do konca svojho života povinný ako človek neustále zvyšovať mieru svojho chápania v kľúčových celospoloćenských veciach. Naozaj nejde v princípe o nić zloźité. Stačí zdravý sedliacky rozumu, ktorého máme v naśich krajoch na rozdávanie. Len samy ho žiaľ nie vždy dostatoćne užívame..

Nič viac a nić menej.
Myslím, že na týchto veciach by sme sa zhodnúť mohli.
Konštruktívna debata je o:

A. hľadaní spoločných cieľov a
B. prípustných metód ich osvojenia, uskutočňovania v budúCnosti.

Ďalej na
C. reinterpretácii nedorozumení v kontexte tej úrovne, na ktorej sa zhodneme.

Tak sa učíme zároveň identifikovať dominantné spoloćensko-prírodné procesy v ich vzájomnej hierarchickej mnohoúrovńovej previazanosti, čo je zasa základom praktickej každodennej poliTikos(realizácie názorov).

Inak by to mohlo vyzerať, že si chceme v hlavách nasilu zachovávať pokojný "black box" živých mŕtvol.

319398

21.10.2014 12:28

Pokus o revizi výsledků 2.světové války

RE: no -

udo1 85.?.?.?

V mnohom sa dá s autorom súhlasiť, no zasa tie hrubo zavádzajúce, odborne negramotné floskule o Katyni a Stalinovi..

Obávam sa, źe keď sa za pár rokov bude revidovať holokaustový priemysel, kolega Kalenda ako prvý bude tvrdiť, že vlastne žiadni judaisti v lágroch nezahynuli, čo zas tiež nie je tak celkom pravda..mierne povedané.

I keď pravdou je, že išlo len o "nečistý, s otrokmi kolaborujúci plebs", čo podľa talmudu zaslúži si smrti trest.. z pohľadu vrchnej kasty asociálnych židovských ultrafašistov.

Bežní, občiansky zodpovední judaisti boli vždy spojencami globálne gramotného, mravného občana.

319482

21.10.2014 15:57

Pokus o revizi výsledků 2.světové války

RE: Ano -

udo1 85.?.?.?

Hej..Kaganovič bol skôr bolševik, ako trockista.
Bol síce žid, no vyzerá, že viac proruský, v oponentúre voči internacistom Buntu(Združeniu židovských organizácii cárskeho Ruska = revolučnej "elity" i známych teroristických kománd).

Kaganoviča sa týka moźno podobne ako Stalina situácia, keď mnohé zločiny jemu "podriadených", boli systematicky od istej doby pripisované jemu samotnému. Prosto si paralelné štruktúry tradične vytvorili nejaký kult lokálneho, voči centrále Buntu menej poslušného komisárka a za oponou, v tieni bábky konali svoju tisíceročnú agendu rozvratu, teroru a korupcie voči hostiteľovi.

Následne programovo prepísali dejiny posunutím dossier so zoznamom svojich činov na predurčenú osobu(oponenta) a tak vytvorením ilúzie pred hIsTóriou..

"Histeria magistra lethe"

V tomto zmysle, akoby niekto zloćiny mafie pripisoval priamo polícii. Aj keď..

Toľko k praktickej politike:
"Lstí a klamem." Lží a spiknutím..

Žiaľ, každodenná skutočná politika faštických davokrací západu je stále ešte výlučne o sprisahaní o tichej konšpirácii, no navonok sa snaží o zachovanie ilúzie hier, demokracii..

Kaganovič mal na zodpovednosť aj časť tzv. "Ukrajiny".
Avšak podobne, ako Stalin, nevlastnil, nekradol prakticky nič.
Zomrel v malom dvojizbovom byte a dožil sa myslím cez 90 rokov.

319499

21.10.2014 23:23

Pokus o revizi výsledků 2.světové války

RE: zaujímavá analýza

udo1 85.?.?.?

Nie som si istý, kam mierite,
ale Džugašvilli bol, ako sám povedal:
"Ruský gruzínskej národnosti"

Ruský je prídavné meno, kultúra, nie národnosť.
Rusko má vyše stovky národností.

Rovnako je tzv. judaizmus "náboženstvo", presnejšie v dnešnej forme multinárodnostná ideológia(i keď s kastovo-fašistickou podstatou) a nie jedna národnosť.

Možno so stalinovej rodiny niekto i bol zástancom judaistickej ideológie, no Stalin bol najlepśím študentom triedy a výborný prospech mal aj v kresťanskom seminári.

Keby aj bol podľa niektorých tzv. "skrytý žid", tak, ako aj mnoho ďalších z chudobnejšej kasty judaistov nie len v Rusku, ale aj v západnej Európe, bol skôr úprimne zainteresovaný na zlepšení, zmene režimu. Napriek direktívam vrchnej kasty talmudistov, ktorá "vnútorných ideologických nepriateľov" obzvlášť kruto dlhodobo prenasledovala.

Politicky motivovaných lźí bolo ale o Stalinovi napísaných mnoho. Netreba ho príliš glorifikovať, no ani fanaticky zatracovať. Bol v tej šialenej dobe síce diktátorom, no bez neho by sme tu možno ani my neboli. Tak-či onak, dnes v dobe internetu čas absolútnych autoritiek našťastie skončil.

319528

22.10.2014 09:31

Polsko a jeho historie

RE: takze

udo1 85.?.?.?

V podstate súhlas, az na toho Šubíka(Žarnova).

Vieš predsa, že si vtedy nemohol dovoliť vyhlásiť niečo iné a nemeckí špecialisti to tam navyše fakt celkom dobre pripravili.
Prećo tak Goebbels jednal, je tiež dobre známe.

Ostatní, nenemecko-okupační špecialisti mimo dozoru Gestapa, tvrdili v dokumentoch zhodne niečo úplne iné.
Podľa úrovne rozkladu mŕtvol tam tieto nemohli ležať skôr, ako od konca roku 1941.
Dôkazy typu údajných "výpovedí" nejakého vtedajśími okupantami evidentne zle pripraveného dedinčana a pod.. snáď žiaden gramotný vyšetrovateľ, či historik nemôže brať vážne.

Opakujem, že rozhodne nemienim hájiť nejakých ujetých marxistov, no cielená lož, alebo lož z nevedomosti nemá v gramotnejšej analýze právo na existenciu. Inak opakujeme chyby minulosti.

Otázka je teda znova:
Prečo Goebbels tak rýchlo konal v tejto konkrétnej veci, keď mal naoko toľko inej, váźnejśej roboty. Nad tým sa treba zamyslieť!

319543

22.10.2014 09:47

Polsko a jeho historie

RE: ..můj názor...

udo1 85.?.?.?

Duma, tak ako prakticky všetky média v dnešnom Rusku, včítane tých "patriotických", sú stále pod kontrolou oligarchov a ich aparátov. O moc inak tomu nebolo ani za Stalina.

To akoby ste tvrdili, že Hitler na všetko v ríši priamo dohliadal. (pričom SchekelGräbera so Stalinom v mnohom inom ťažko porovnávať).

Predstavte si:
Hoci aj dáte rozkaz, podstatné je nie, ČI ho "vaši" pochopia, ale AKO ho pochopia. Dáte príkaz a bioroboti spravia niečo úplne iné. Hoc aj opak pôvodnej myšlienky, trochu sa znova nabalia a možno ďalších pár desiatok tisíc zabijú..

Na Váš dotaz, ako podľa stúpajúcej miery chápania národa novozvoleného zástupcu odpovedajú:
"A my sme to práve takto pochopili!"..
Podľa ich kolektívno-osobnej morálky, miery chápania a disciplíny..

Ako sa v ješivách správne vraví:
"Podstatné je nie ČI niečo chápeš, ale AKO to chápeš"

..a keď raz máte výkonný(byrokratický) aparát podliehajúci nejakému staaarému systému samoriadenia s istýmy konkrétnymi dlhodobými cieľmi a ešte aj prastarý štát v štáte(bežní úradníci sú väčśinou OK, no stará mafigarda je niečo iné) skúste vyboćiť z podprahového programu tejto "kultúry".
Áno, ide to, no veľmi, veľmi ťažkopádne, pomaly.

Preto stále platí stalinské:
"Kadry(manažment) rešajut vsjo"

Navyše výraz "kader" znamená v preklade zároveň aj "obrázok", "obraz", lat. "forma"
..politicky "funkcia"
Na čo Nemci vravia:
"Ein Politiker bekleidet nur das Amt",
čo jasne vyjadruje v jednej vete všetko vyššie napísané.

Pseudopoľského fanatika, provokatéra starého známeho zadania s menom Anonym 213, nemá zmysel komentovať. Sami Poliaci na takých zradcov pľujú. Hejpoliaci, Hejslováci a spol.. sa nájdu asi všade. Sú najväčśou hrozbou všetkých narodov.

Nacionalizmus v zmysle oprávnenej národnej hrdosti s vyzdvihovaním pozitívneho a uvedomeným poučením sa z negatívneho, je vec krásna.
Avšak nacizmus preferovania paraziticko-vodcovskej role jedného národa, ideológie nad inými, je hanbou každej opice. Bo o Človeku tu hovoriť nemožno!

319546

22.10.2014 13:42

Pokus o revizi výsledků 2.světové války

RE: zaujímavá analýza

udo1 85.?.?.?

Aj medzi judaistami sa môžu nájsť spavodlivejší, neveriaci v rasovú nadradenosť nejakých mýtických HéBaRé. Mne je jedno, ći bol Stalin, alebo niekto judaista, kresťan, alebo špagetista.
Dôležité sú činy a ich kontext.

Poučiť sa na minulosti treba,
no hádať sa do krvi nato m, je bieda.
pre nás.. a pre parazitov radosť.
Nech kraľuje budúCnosť a nie blbosť!

319564

23.10.2014 00:03

Pokus o revizi výsledků 2.světové války

RE: Ano -

udo1 85.?.?.?

Muhaha [velký smích]
tak ten bol fakt dobrý..

A za Andropova, resp. Gorbačova sa zasa vrátili [velký smích][velký smích]
..a do dnešného stavu, keď oligárchovia známej ideologickej proveniencie stále ešte prakticky vlastnia skoro celé Rusko, hybernovali v USA, Izraeli a iných oligarchických davokraciách?

Brežnevovo mafiánske eldorádo s krytím paralelných štruktúr v samotnej KGB bol len zlý sen ovčana?
Prosto oligarchia na čele s politbyrom chcela len zoficiálniť, cez tupého Hrbáča(Gorbiho) "zlegalizovať" nakradnuté. Detto u nás.

Mohol azda niekto z robotníkov, nejaké zhromaždenie občanov odvolať z ÚV dosadeného riaditeľa fabriky?
Aký komunizmus?

Prosto ideologickí fašisti s nálepkou marxizmu
sa len dohodli so svojimi kolegami za drátom pre ovce o detailoch prechodu režimu na západnú, finacistickú formu.
OPK - Otrokárska politická Koncepcia sa nemenila.

Keby sa Hitler preštemploval zrazu z nacistu ma komunistu, verili by ste mu?

Isto..komunizmus pre partu samovyvolených jedného mýtického "národa", je v tomto zmysle vlastne nacizmus.
Pre ostatných, pracujúcich na spĺňanie ich neukojiteľných úchyliek zasa otroctvo..

Na ÚV asi nikdy žiaden komunista nesedel a čím ďalej od ´50 rokov, tým menej bolo v komunistickej strane komunistov.

Marxistická mafia predsa nikdy nekonala nič proti banksterom.
Rodina parazitov si vždy rozumela.

319596

02.01.2015 17:35

Sázky jsou vysoké, USA hrají ropnou kartou proti Íránu a Rusku

RE: ropa sa len vracia tam kde bola

udo1 188.?.?.?

Hmm..keď spotreba kontinuálne rastie?
(Čína + India = 2 500 000 000 populácia)
..každý sa chce mať, ako maják
davoKracie(USA)

USA a EÚ sú importéri.
..majú najviac zbraní..
Je v ich záujme nadhodnotená ropa a plyn?

..alebo chcete tvrdiť Anonymous, že trh(a dav) sa riadi sám?
Tiež ste vyznavačom kultu cisára "Samosato"? [velký smích]

324289

03.01.2015 00:06

Sázky jsou vysoké, USA hrají ropnou kartou proti Íránu a Rusku

RE: ropa sa len vracia tam kde bola

udo1 188.?.?.?

Ako dlho trval ten "skok"?
T.j., spolu s masívnou infláciou $ a € oproti zlatu, no hlavne nehnuteľnostiam, resp. známym umeleckým dielam, čo si v skutočnosti len držia svoju hodnotu a nerastú.

Obávam sa inak pre náš západnejší sfet, že môj názor nie je až tak ojedinelý.
Isto, ak sa opierate o bezprízorný dav tzv. análytikov, mohli by ste mať čiastočne pravdu..

324297

06.01.2015 11:13

USA dávají pokyn ruské centrální bance jak zaškrtit ruskou ekonomiku

RE: Ruská centrální banka není ruská.

udo1 85.?.?.?

Ten článok je blbosť.

Presnejšie tá jeho časť, čo tvrdí, že sa to týka výlučne, či hlavne Ruska.

Úrokové sadzby sa týkajú podobne všetkých, aj nás na Slovensku, v Čechách.

Keď je v Nemecku sadzba na podnikateľský úver 7-9%
a na Slovensku 26-35%
za 5-ročný úver na 100 000 Euro
zaplati Nemec cca.140 000 Euro
a Slovák 230 000 Euro.
Kde tam chcete konkurovať?

..o tom, čo zaplatí ovčan na rastúcich cenách spotrebného tovaru cez infláciu z dôvodu systému frakčných rezerv, ako základu systémovej úžery a vytvŕani peňazí(maKing money - z ničoho "kritých" dlhom) ani nehovoriac.

Pár desiatok, či stoviek miliónov stratených v korupcii je tu zanedbateľných.
TOTO je problém.
ÚROK.
BTW. na západe je "sponzoring" politikov "normálny". Dokonca "ošetrený zákonom" ..o lobbingu a presstitútski dozorcovia režimu sledujú lojalitu zvôlených politikov voči sponzorujúcim korporáciám pri hlasovaní príslušných zákonov navrhovaných v právnych oddeleniach správcov klubov ich akcionárov..

Presstitútky v kolóniách musia ale písať hlavne o "korupcii".

Áno, v Tescu občas niekto ukradne nejaký rožok,
no o tom, že niekto denne vykradne odzadu viac, ako polovicu skladu(štátneho rozpočtu..o domácnostiach ani nehovoric), sa taktne koSSer mlčí.

Poľnohospodárstvo:
Dotácie na Hektár:
SK: 5 Euro
DE, AUT, NE: cca 350-450 Euro

= 80 - krát viac(z našich daní)
8000 % dotácii do strategických odvetvii

Dotujeme lenivé západné prasce.
Nemecký pacovník:
Priemerný počet normo-výrobkov(služieb, targetových operácii) na deň 24-27.
Slovenský zamestnanec 38.
Plat slovenský: 800 Euro
Nemecký 3500 Euro

Hitler s Goebbelsom by im v Bruseli rozdali Eisenkreuze len taký fuckot.

Navyše sú tak prakticky všetky u nás vytvorené ziskove dane(DPH) odvadzane v Nemecku, Francuzsku, Británii, USA na financovanie ich socialneho systemu a zbrojenia. Na miestach "spotreby".

Výberovo celkovo prakticky stratové dane z prijmu sú samozrejme odvádzané doma.

Čistá finacisticko-fašistická koloniálno-otrokárska diktatúra.

Bezny Nemec, Francúz(rovnako otroci) z toho ale má len pár omrviniek. Problém sú neukojiteľné zvrhlé lokálne a globálna oligarchia.

Auf gut-deutsch:
"Ostscheisseweiterleitungsgesetz der Zinssätze."

Železné pravidlo Slavery-slučky:
Čím ďalej na východ v EU, tým vyššia úrakovinová sadzba.
So simple.
US-> DE-> CZ-> SK->RU

Tak aj v Afrických, Juhoamerických a čiastočne i ázijských kolóniách, ktoré sa ale viac búria, ako bieli otroci.
Potom tam idú naši prudko-intelektuálni dorobromyseľní študentskí humanitárni bombarďáci z neziskoviek (sponzorovaných 2% z dane rovnakých káporácii), aby povoľovali ventil a robili reklamu davokracii. Tak sa infernálne kolo uzatvára.

324480

06.01.2015 11:14

USA dávají pokyn ruské centrální bance jak zaškrtit ruskou ekonomiku

RE: Ruská centrální banka není ruská.

udo1 85.?.?.?

Po vojne jej organizátori v zásade lenivím Nemcom a Japoncom povolili so strachu zo Stalina dočasne minimálne úrakové sadzby. Toľko k ich hospodárskemu "zázraku" a jeho hlavnému faktoru.

O kvalite života danej enklávy rozhodujú vskutku prakticky hlavne úrokové sadzby. Kvalita a kvantita práce je niekde na 5.-6. mieste a štatisticky nehrá rolu viac, ako max.2-3% z celkového nastavenia ekonomiky.

Úlohou lokálnej oligarchie je vždy len držať hubu a debilizovať plebs a za to dostávajú od fírerov pár kostí zo stola. Ak lokálka sebeckejšie zašpekuluje, prichádza embargo a humanitárne bombardovanie.

Toľko k axiómom západnej davokracie (finacistického neofašizmu).
Z odborného hľadiska docela zaujímavý a až tupo jednoduchý model "samoriadenia" kultu ega, tejto etapy vývoja druhu homo sapiens(?).

324482

06.01.2015 16:30

USA dávají pokyn ruské centrální bance jak zaškrtit ruskou ekonomiku

RE: Rusko je Slovanská mocnosť - pokračovanie

udo1 85.?.?.?

S ktorými vyjadreniami Paliho súhlasíte RaBinKo a s ktorými konkrétne nie a prečo?
Tiež netvrdím, že so všetkým na sto péro súhlasím..

Alebo hádžete aj židov s judaistami, dnešnou cirkvou a kresťanmi do jedného koša?
Osadenstvo Osvienčimu sa tiež necítilo úplne fajn v jednej izbe s Esesákmi, či?

Jou..a Boh nesúdi.
Súdia sa sami ľudia svojim chybným hodnotením objektívnej reality zákonov Jeho.
Nie však schizoidného, občas klanovo-rasistického obludného Jehovu.

Základom asi všetkých dnešných tzv. "náboženstiev" je davo-elitárny fašizmus.
Všetky sú podstatou ateistické.
Presnejšie adeistické.

Boh je jeden a viery sú rôzne.
Začinajú tam, kde končí Miera(Boh).
..tak, ako sa v onom starom príbehu pre kraj
KaMet vravievalo..i pre "čiernohlavcov" SynEar.

Ak žiadate gramotnosť od druhých, dokážte ju najprv sám.
Bez zbytočných emócii,
čo pri pravdy hľadaní (ako spôsobu)
patria skôr tej noci.

324496

06.01.2015 16:38

USA dávají pokyn ruské centrální bance jak zaškrtit ruskou ekonomiku

RE: Ruská centrální banka není ruská.

udo1 85.?.?.?

A preto som aj ja optimista [smích]

Tak-tak, skupina nemusí byť nutne vždy davom.

Dav je špecifická skupina osôb, žijúcich podľa autoritiek
a hodnotiacich podľa nejakej "svätej" knihy.
..nejde teda o ľudí so schopnosťou prehodnocovania objektívnej adekvátnosti vlastných sterotypov(emócii) myslenia

Finanční teroristi(starí deÁmoné) sa boja ľudí a nie zombi(konzumentov).

Otázkou je, koho myslel Diogénes,
keď s lampášom "Ľudí" hľadal
cez deň na Synope?

324497

06.01.2015 21:56

USA nemohou začít na Ukrajině velkou válku

RE: ????????

udo1 85.?.?.?

Prakticky monopolná činnosť na najvýnosnejšie "kšefty" otrokárstva a úžery bola rabinátom zabezpečovaná presadzovaním prísluśných zákonov "zákazu pracovania židov" na celom Limes Romanus.

T.j. najneskôr od 2. a 3. židovskej vojny.
Traján a Hadrian veľa zajatcov nezabili, ale deportovali na sever a z istých viac-menej známych lobbistických dlhodobých dôvodov prepustili. Tí sa usadili v našich končinách a začali svoju "proslulú" neblahú, pre lokálnu populáciu dlhodobo vždy fatálnu činnosť tak, ako aj inde po impériu.
Zvyšok príbehu poznáme.

Inak podobný príbeh prebiehal aj na východ od nás na Kyjevskej rusi po konvertovaní Chazarského kaganátu na judaizmus, legalizovaní otrokárstva a úžery lokálnou jelitou tzv. Rurikovičovcov s následným krachom Kyjevskej rusi(centra obchodu s otrokmi).
Viď odkazy dole v linku..

Keďže vieme, že v našich končinách dovtedy otroctvo v tomto zmysle nebolo, je pochopiteľné aj spojenectvo viacerých ruských kniežat s tatármi(a našich nie vždy blbých volených kniezat s AvArmi, starými NagyArmi) a dlhšiu dobu dobré vzťahy s muslimami obecne.
Predsa len expanzii ideológie deformovaného otrokárskeho judaizmu mohol oponovať skôr úrok nepripúšťajúci islam(i keď tiež už vtedy silno jElitarizovaný), ako priamo otrocká adeológia pseudokresťanského derivátu taktiež upraveného judaizmu.

..i tak sa dá pozerať na hIsTóriu,
po našom na DejIny pri snahe o objektivitu.
T.j. skúmnanie tendencii objektívnych socio-naturálnych javov(dejov, procesov) napr. z pohľadu dejín globalizácie..

Viď obor Sociológie (j)elít,
resp. (a?)Sociálneho inžinierstva.

324512

07.01.2015 09:48

USA dávají pokyn ruské centrální bance jak zaškrtit ruskou ekonomiku

RE: Ruská centrální banka není ruská.

udo1 85.?.?.?

Isto, naznačil som to v spomenutí princípu inflačného mechanizmu frakčných rezerv. Dik za podrobnejšie rozpisanie pre ďalších návštevníkov.

Skrátka:

Zrúdný západný otrokársky pyramídový systém musí byť naoko prítažlivý pre východný plebs tak, ako aj všade inde vo svete. Inak nespravíe farebné "samo"revolúcie plyšákovej biomasy. Z presnížnych PR dôvodov potrebujete vytvárať potenciál. Upraviť ich deti, aby sami rodičov popravili..
Tak aj Benátky, Rím, Egypt.. fungovali.

Keď chcete obeť otráviť, kŕmiť "prasa"(podčloveka) hovnom,
musíte mu ho predsa nejako zabaliť.

Tak sme za bývalého režimu kukali fasciNovane wodoo HolýÚdu a ich ORF, ZDF..a keď sme tam potom na dlhšie išli, zistili sme, že na prvý dovolenkový pohľad fasa potemKinovo, avšak inak je prakticky všetko podstatné "shnilé v štáte Dánském".. jak ujco ShakeSbeer vravievali..

Samozrejme zopár dobrých vecí použiteľných sa tam nájsť dá.
"O tom potom"..jak Béla Bugi vravievajú.

324539

07.01.2015 22:08

USA dávají pokyn ruské centrální bance jak zaškrtit ruskou ekonomiku

RE: Rusko je Slovanká mocnosť

udo1 85.?.?.?

Dnešný judaizmus a murkovia?

Organizovaná trestná činnosť.
Najstaršia mafia.

Nezlučiteľná s princípmi demokratickej spoloČnosti.

Dnešné židovstvo je základom otrokárskej fašistickej davokracie oligarchov na rasových princípoch.
Otázka pre prokuratúru, prečo stále nekoná a podvedome pridlho len dôkazy zbiera..

Do vyšších murkokruhov sa nedostaneš bez KoSSerRassenBescheinigung.
Bonusovka:
Myslíš že Germanci to len tak sami vymysleli?

Nič proti pôvodnému judaizmu!

Zdar Rusinom.
Neurokom!
Vitaj v klube [velký smích]

324586

08.01.2015 17:15

USA dávají pokyn ruské centrální bance jak zaškrtit ruskou ekonomiku

RE: Rusko je Slovanská mocnosť - pokračovanie

udo1 85.?.?.?

Poznám..
Zaujímavá interpretácia tej mapky Líškonos. [velký smích]

Akurát mi nejako nejde do hlavy,
prečo boli samotní ruskí väčšinou
v tých ríšach najchudobnejší
a neskôr sami často v nejakej forme otroctva..

Kto tam.. i u nás vlastne posledných 1000rokov vládne?

Neviem, či pár neslovanských kmeňov, ako súčasť "ruskej kultúry"
hovorí o jej dominantne skôr neslovianskych črtách..?

Samozrejme nejde nesúhlasiť, že prepiata akcentácia "slovianskosti" môže byť za niektorých okolností i konraproduktívna.

Avšak buď "hľadáme súvislosti v odliśnostiach",
alebo ideme do samovražedného "boja protikladov".

Odpovedzte, alebo postavte otázku lepšie Hermo.

324656

13.01.2015 12:11

Nejsem Charlie

RE: Matka Únia hnedNe.

udo1 85.?.?.?

May be I´m Charlie,
but I´m not Charlie BROWN.

325066

13.01.2015 14:19

Nejsem Charlie

RE: Sedm století vývoje prostě chybí. Nic víc, nic míň.

udo1 85.?.?.?

"I naháňať budete ich medzi dvoma lžami,
žeby pravdu nikdy nepoznali.."

medzi dvoma, alebo i viacerými..
žeby tAlNudistika v praxi?

Dnešný "liberalizmus" je rovnaká smrť civilizácie,
ako všetky tzv. náboženstvá.
..detto marxizmus.
Koncepcia identická - otrokárska..
len na úrovni podvedomia.

Infernálny cyklus
1.liberalizmus(anarchia) - 2.revolúcia(puč, vojna) - 3.totalita
bordel-mäsiarsky šok-teror

Dokolečka dokola, okolo stola-la-la
Kolo-kolo mlynské,
za ŠTYRI rýnske
..alebo rímske.
Ktoré 4?

Kto vytiahne čarovný meč,
i do oprátky zrobí seč?

Meč je v rozprávkach symbolom
lepšieho spôsobu myslenia.
Metódy, metodológie spoznávania pravdy,
objektívnej reality,
miesto ukájania subjektivity..neukojiteľnej
Rozlišovania dobra a zla.
Aproximácia pravdy a rozlíšenia lži
v informačnom šume aktuálnych dní..

Bájka "O oprátke draka Úraka."
..alebo tá
"O slepom Jankovi(Honzíkovi),
čo sa zo sna sfeta blbých prebudil."

325070

14.01.2015 06:19

Podivná obálka časopisu Economist

RE: Tváre...

udo1 85.?.?.?

Hej-hej..[smích]

Jedna vec je, čo tí fašistickí hajzlíkovia znova chcú,
druhá, čo je objektívne možné
a tretia je pomáhať maľovať Ich čerta na stenu.
..ako sa ľudovo vravieva.

..alebo radšej gramotne neutralizovať ich kultologické matrice riadenia kolektívneho podvedomia(emócii davu davokracii), resp. nechať ich pracovať na kulturologické matrice (scenáre) objektívne celkovo pre všetkých lepšie.

Prosto:
Buď inžinierstvo sociálne, alebo a-sociálne.
V globalizovanom svete je neutralita nemožná.
-izmov, ideo-, či adeológii je mnoho,
no koncepcie sú len dve.

Matrica je koncepcia v obrazoch.
Sekvencia, vyvolávajúca príslušný mechanizmus "samo"riadenia kontinuálne médeami, bankhami(ridenie stresu úrokovými sadzbami a infláciou..), atď..upravovaných streotypov davu.

Kto to pochopí, prestáva byť súčasťou davu
a môže začať pracovať na staní sa Človekom,
prípadne v tom pomôcť ostatným.

Dobré úmysly bez dostatočného(nie dokonalého) chápania reality objektívnej, vedú do pekel.
Toľko k ďaľšej z múdrostí ľudových..
Nie vo všetkom blbí boli predkovia naši..
Za to im vďaka veľká patrí
a i z toho budúCnosť naša raší,
len Človek smer Vánku vetrí

325105

16.01.2015 11:29

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: IDěs opět útočí...

udo1 85.?.?.?

1.U bulváru Iděs ide o "české" dvojča "slovenského" bulváru SME.
(Na slovensku ich volajú smetiari)

2.Ako sa aj v samotnom článku i nižšie v diskusii píše, ide u Denníka N o najradikálnejšie jadro známeho prudkointelektuálneho fasciplátku SME.

2.Btw., žiadna zmena majiteľa denníka SME sa neodohrala.
Skutočný majitelia Penty sú rovnakí, ako boli tí v SME pred jej prebratím Pentou. To je dobre známy fakt pre každého, kto sa o to aspoň trochu zaujíma.

3.Rošambo okolo "snahy o prebratie denníka SME" oligarchami nastrčenými do oficiálneho vedenia Penty malo o.i. logicky slúžiť zvýšeniu padajúcej sledovanosti(účinku propagandy na absolventskú skupinu dezorientovaných 20- a 30tnikov = chovanej, obrábanej potenciálnej budúcej davokratickej jelity) tohoto plátku.

4.Snaha rozoštvávať a fašizovať(oligarchizovať) spoločnosť patrí aj k tradíciám ich materskej inštitúcie.

5.Samozrejme, ako si snáď každý Človek Rozumnejší domyslel, nejde o Slovákov, ale o vyznavačov známej fašistickej ideológie, stojacej na pseudorasových a LGBT princípoch.

Na to ultraradikálne krídlo nemal už asi ani Óbrfíra SSchutz s Morvayom a ehemalige Gauleiterom SSchimečkom a spol žalúdok..

Bežní Češi rýchlo pochopili vo co jako gou, avšak rovnaká nečeská úderka začala v diskusii pod Iděs po česky nadávať na Slovákov.

Podobne, ako Steven Mashroom (Štefan Hríb) a jeho relácia
"Tma pod lampou" pod heslom:
"Čím viac ľudí rozoštveš, tím viac provízii na grantoch a sponzorskom dostaneš"

Užitoční idioti, barani a baránkovia.
Keby aspoň vedeli, pre koho pracujú, na akom oltári poskakujú.
Nečesť výnimkám.

325270

16.01.2015 22:36

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: IDěs opět útočí...

udo1 85.?.?.?

Ta hej, a koľkože bolo v tej rozprávke zhavranelých "bratov"? [velký smích]

Keď ultrafašistické jadro plutokratickej 5.kolóny niekoho intenzívne ohovára, väčšinou dotyčný asi robí niečo zásadne správne.

Toť jednoDuchý kompas pre sedliaka,
čo tie panské hoňcuctva nesleduje..
iba z času na čas po zátylku sa poškrabuje,
keď pýta sa reku, ktorý baran že tu,
na vajciach pestuje si bodliaka?
(prepytujem..alebo ten grajciar)

po česku..moravsku, slezku:
Kde má kura vemeno?

..alebo, ako starý bača dole na dedine v kúte karčmy
pri čajíku nad čertovskými obrázkami pohybälími dumajú:

Čím že nás to zasa,
tá TV Narkóza,
ojebabrať chystá sa?
Ej bisťu, ba veru..
vraha svojho, Judáša
spredu poznať treba.
Len tak si i honelníci
vody čistej nalejú..

I tak v lesoch, na poliach,
tam, kde lúka naša,
nebude viac číhať,
sváru nenašeho bieda.

A šťastní boli vedzte,
ne veky večné,
to všetkým povedzte!

325326

18.01.2015 15:17

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: Zvláštní "davokracie"

udo1 85.?.?.?

U nás to voláme aj DavoKRACIA.

Je dav, je davokracia.
Niet davu, niet davokracie.

..a jElitá,
pasáci sú kapitolou náväznou

Keď masár štope klobásy,
čo do nich dá, také budú

325446

18.01.2015 23:22

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: projekt N

udo1 85.?.?.?

Keď s prepáčením "ojebem" napr.100 ľudí(úžera, exekúcie)
a 2-3 pomôžem, čo náležite spropagujem,
o čo tu ide?

Isto, na "dobrý projekt" ..keď chcem z davu "vyjebabrať" o trochu väčšie sumy, musím mať VENTIL, bo by ma mohol niekto zlinčovať..i zakŕmiť treba..
Americké "neziskovky" a "nadácie" sú v tom profi..
Každá banka má svoju..i "štát", čo ich pri expanzii("soft akvizíciách"=vojne) zastrešuje..

Podobne, ako keď chce Adino "spraviť" v Tesku sklad,
dá feťošovi Jožinovi desku, aby zebral pár rožkov tak, aby to esbeeskar videl. Tak má Ferino pokoj a kľudne pristavi od zadu kamion. Keď je dobrá šou (ferino nazbiera na lajničku a zabaví detičky a mamičky), hoc aj denne..prípadne sa aj chlapcom dačo ujde..

Dobrý anjel je super vec,
no neviem, či to stačí na zotretie
tej krvi z jeho lóvov,
tých zničených životov
Adiho menej šťastných "klientov"..

Hoc aj život za život
je ale huga-čaka zpátky do lesú,
zpátky na stromy..
Alebo ste tiež zástancom Starého zákona Anonym?

..a 100, či 1000 životov za jeden už vôbec,
ak chápete, kam mierim.

Snáď toto cviko nebude pre lovákov pridlhé,
bo každý národ takého fírera má, akého zaslúži..

V skratke:
Obávam sa, že sa snaźíte obhájiť morálne neobhájiteľné..

325468

18.01.2015 23:41

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: Ohľadom denníka N

udo1 85.?.?.?

Zeman isto nie je ideál, no predstavte si, že by tam bol mistr "verejne oddaný oligarchom"(FasciNovaný)..

Pravdu máš asi aj v tom, že nemyslím, že by amerićania neboli zachovali "sanitary mode" pri financovaní tohoto projektu.
To by mohol byť popretý i Helloween a tekvice by začali i mimo sezóny lietať.

Faktom je, že tak, ži onak do tej veci "investovali", i keď s tzv. časovým(fázovým) posuvom a čiastočne cez "native sprostredkovateľov".

Ďalšou otázkou je, čo považuješ za "normálnych ľudí" ty a čo za normálne považujú iní, pre ktorých možeš byť ty kľudne hoc i extrémistom.

Pouvažuj nad tým a konaj podľa možnosti objektívne čo najgramotnejšie.
Alebo patríš azda aj ty k fanúšikom popierania existencie objektívity, vyznávačom partičky CS&VN (Cisár Samosato a Vojvoda Náhoda)?

325469

19.01.2015 20:47

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: Ohľadom denníka N

udo1 85.?.?.?

Myslíš iný pRezident na celom svete?
Takých by bolo..
hmm..koho sú to vlastne rezidenti?

Ak myslíś českých prezidentov, tak ten Vašek a jeho excesy, privatizácia, "temné sluśovické nitky", VIP basa a "disidentu" parta.., celá jeho "rodinka" ešte za C&K monarchie, až po protektorát, atď..
A poniektoré Klausove vyjadrenia a hlavne činy okolo kupónky..Každý z nich ale určite urobil aj mnoho pozitívneho.
Vidím to u našich západných susedov určite nadpriemerne lepśie, ako v mnohých iných krajinách hoc i/alebo hlavne západu s jeho mOrálkou dvojných štandardov.
Samozrejme o Rusku, Indii, Turecku, alebo Číne, či Saudskej Arábii a Katare si ilúzie tiež nerobím..

Avšak najviac by sme sa mali pozrieť do vlastných radov.
Myslím, že naši Rezidenti taktiež nie sú až takou slávou.

Isto..každý obyčajný syn prezidenta sa i v demonkracii môže stať prezidentom..
Na USA, či hoc aj Izraeli sú i viaceré naozaj objektívne pozitívne veci, ktoré sa môźeme od nich učiť.
Avšak brať ich dnes ako vzor bez rozlíšenia ich temnej, krutej, antidemokratickej stránky, zaváňa hrubou naivitou, pričom je macchiavelizmus politikou krátkozrakou a minimálne pre deti, vnukov samovražednou.

Nie, účel nesvätÍ prostriedky.
Účel svätIA prostriedky.

..a v odpore k davokracii a láske k demokracii sa tiež teda asi zhodneme..

325526

22.01.2015 19:27

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: projekt N

udo1 85.?.?.?

Zaujímavý postoj [velký smích]

Akékoľvek "podnikanie" formou paušálneho úveru je aj podľa dnes platných zákonov trestný čin. O to viac, keď je sadzba nad hranicou rastu HDP(podľa foriem jej štandardnejśích výpočtov).

Tu išlo, ide o organizovanú trestnú činnosť a je skôr otázka na štátnych zástupcov, prokuratúru, prečo stále nekoná. Nie len vo veci občana Kisku.. ktorý niečo podobné ORGANIZOVAL, organizuje(?!) aj v Čechách.

Či si chlapec uvedomuje, pre koho vlastne pracuje,
alebo za ním prosto len jednej peknej noci, keď sa odváži "príliš zamyslieť", príde ni(e)kto s "ponukou, ktorá sa neodmieta".
Tak, ako aj za Mikim a Robkom, či Vladkom(ten to snáď doteraz nepochopil, no možno mu krivdím..).

Mne je jedno, aké meno dáva tej funkcii tvár,
ak si doStatočne plní to, čo je jeho objektívnou úlohou.

Samozrejme podľa toho, ako sa ty konkrétne na vec subjektívne pozeráś. Jou..inak podľa viacerých sledovaných príznakov vyzerá, žiaľ, že Andi kolaboruje s finančnými teroristami čiastoćne aj vedome. Asi vieš, na čo narážam, keď si taký psychológ [smích]

325668

22.01.2015 19:41

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: Ohľadom denníka N

udo1 85.?.?.?

Aký režim je podľa teba dnes na Ukrajine?
I v Amerike..Samozrejme čiastočne aj v Rusku vládnu oligarchovia..
Oligarchia = vláda fasci = fašizmus.

Inak, presne si to zhrnul.."jeho minulosť"

a
"Pan Kiska VYZERÁ byt slusny a uspesny clovek.."

Isto, nezatracujme apriori a sledujme, bo "po ovocí poznáte ich"
a nie len po reči, obleku.

Na stranu ktorých režimov sa (ako) na povel zvykne bez námietok stavať. Áno, na východe je veľa problémov a nie len tam, je však azda na západe okrem divadla dvojných štandardov nejaká demokracia? Všetko neokoloniálne oliarchické diktatúry s ilúziou volieb riadených finacistickými záujmovými skupinkami..skupinkou.

Neboj sa druhého, tretieho..hlbšieho pohľadu,
inak nezistíš, čo sa v darčeku danajskom nachádza.
Spáliť? Nie!
Rozobrať, recyklovať, škôlku postaviť.

325669

23.01.2015 18:52

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: Ohľadom denníka N

udo1 85.?.?.?

Rusi tam majú svoje záujmy, objektívne lepší, ľudskejśí potomkovia Rusi Kyjevskej..

Janukovič nebol určite plne v pohode, tiež oligarcha, no neumierali ľudia. Masovo.

Dobre vieš že jatky tam urobili tzv. americké "elity" cez svojich poskokov. Ako vo všetkých tzv. farebných rEvolúciách. Ak tie straty na životoch považuješ za prijateľné pre export davokracie, si rovnaký fašista a vzťahujú sa na teba prísluśné antiextrémistické zákony.

Nie, účel nesvätí prostriedky,
účel svätia prostriedky.
Jedna hláska, "a", robí rozlíšenie
človeka od hovada(s prepáčením).

Zvyšky demokracie u nás si zobrať nedáme.
Ani zombi a ani ich(tvojimi) šéfmi..po grécky deÁmoné.

325710

23.01.2015 19:32

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: projekt N

udo1 85.?.?.?

Nehraj sa so slovíčkami.
Dostatočne som hore vysvetlil, s čím máme osobné skúsenosti a o akú kategóriu "podnikania", nezlúčiteľného so zákonnými princípmi demokratického štátu išlo.

Úprimne: Kiska ma ako osoba naozaj nezaujíma a tak ani Fico, Mico, Vlado, Miki, či ktokoľvek. Konkrétne praktické politické činy a ich dôsledky. ovocie.
Neznalosť neospravedlňuje a už duplom nie v tej pozícii.

Príde na vec, a nebude sa môcť vyhovárať, že nevedel.

re: Fico
Tu naozaj nechápem.
Ty chceš tvrdiť, že ešte stále chodíš do divadla a platíš správcom za to, že dvom treťotriednym klaunom tlieskaš k výkonu v manéži? Ty si debil.. Nie ja, ale ty si debil, bum-bum..
Toto považuješ za politiku, za realitu?

Myslíš, že Robko, alebo jeho polooficiáni ni(e)kým licencovaní kmotri tu môžu o niećom podstatnom rozhodovať?
I keby chceli, asi sám priznáš že nemôźe ísť o reálnych politikov. Herci presvedčení o realite divadla. Stotožnení s rolou sú najlepśí. Znak dobrého PR mannažera..

Áno, Robko možno čo-to prekukol, no vždy, keď vykukne, idú po ňom strážni psi davokratúry-Méédeá(4.forma moci spolu s tzv. "nábozenstvami", rôznymi -izmami a pod..).
Ako zlodej v dave kričí pri svojej obrane po prezradení: Chyťte zloDeja.. platia si ich ich "sponzori". Tak sa pomerne ľahko môžeš aj ty orientovať, že asi i ten tvoj Robko, či Andy a jak sa všetci "superhrdinovia" volajú, vykonal niečo správne. Keď začne kvikot. Proporcionálne.


Predpokladám, že máš ZŠ a vieš zrátať 1 + 1, vieš percentuálne počty apod. Vieš teda matematicky dostatočne presne vyrátať, čo sa stane, keď niekto dáva úrok vyšší, ako miera rastu HDP. Navyše, keď to niekto robí organizovane a dlhodobo..
Včítane tzv. bánk s ich "frakčnými rezervami" a riadením inflačných mechanizmov podľa potreby. Tí ale majú trochu lepśie krytie, ako Andy. Zatiaľ je možno celkovo hodný svojich Panov, zatiaľ..

Áno, pravdu máš v tom, že súdy, jurisprudencia, ako 5.forma moci(nie 3.), vždy chráni režim, jeho koncepciu a na jej základe formované ideológie, zákony a ich výkon..Formy moci sú a boli vždy nevyhnutne prepojené. To ti povie každý vzdelanejší človek. Tá blbosť o rozdelení bola vymyslená pre plebs.

Našou výhodou je, že v polícii, v silových zložkách zvyškov našich štátov je stále ešte drvivá väčšina dobrých a pomerne gramotných ľudí. Okrem tzv. osobitne (ne)dôveryhodných osôb. Navyše zločin nie je legalizovaný do tej miery, ako napr. západe(napr. tzv. lobbizmus=systémová korupcia), ktorý na nás, južnej amerike, Ázii, Afrike práve hlavne cez onen úrok a naviazanú cenotvorbu energonosičov, platov, dotácii..parazituje. Viď princípy neokolonializmu. USA 5% svetovej populácie spotrebováva 43% zdrojov, energie, surovín..
To je azda tvoj príklad pre Mieru?

325713

23.01.2015 19:33

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: projekt N

udo1 85.?.?.?

A áno, obracať sa výlučne na Rusko, Čínu,..bez vlastných funkčných riešení je samozrejme blbosť. Musíme kooperovať tu v EÚ a tak pomôźeme aj rozumnejším Američanom, Rusom, či Číňanom, muslimom, či judaistom, atď. Vieme, že EÚ silno hnedne a treba ju demokratizovať. Bez nedočkavého humanitárneho bombardovania.

Inak bývajú hlásne trúby medzi prvými obeťami false flagu..
V kluboch sa vraví "Posúžil ako živý a ešte viac poslúźi ako mŕtvy".
Dobrá rada: Nelez do mlynčeka, keď nevieš kedy a preČo mele.

Veľa šťastia a keď chceš, Andiho obraz nad stolom si nechaj ako memento pre svoje deti, vnukov.
Veľa šťastia a všetko dobré.

na záver cyklu:
Krása je síce v jednoduchosti,
no už menej v naivite.

325714

26.01.2015 13:14

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: Ohľadom denníka N

udo1 85.?.?.?

Vráť sa na cntrálu a nezneuživaj slovenčinu.
PS:Keď si kadíš do hniezda,
uvedom si, že nejde o Kádeš.

btw. aj tak ti ho tvoji vlastní Pani tradične vypália.
..alebo skús zvrátiť svoj osud a efektívnejšie použivaj to,
čo ti bolo Otcom pri narodení dané..
Či snáď my za teba rozhodnúť máme?

325862

26.01.2015 23:40

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: Ohľadom denníka N

udo1 85.?.?.?

Len aby ti ten smiech nezamrzol na perách,
neztuhol.
ako v Perinbabke..

Aj tvoje presstitútky píšu,
že žijeme v totálnej informačnej vojne.

Vieš, aké pravidlá platia vo vojne z pohľadu zodpovednejšej väčśiny v armáde, v silových zložkách?
Vieš, čo je pre tvojho Andiho Idola za vlastizradu?
Lynč?..snáď nie..

No minimálne tribunál v lepśom prípade..
Snáď nebude tak hlúpy,
keď isto vie,že musí byť pozorne sledovaný..
a tie blbé telefonáty na porady
zo svojimi pologramotnými
transatlantickými deMentormi obmedzí.

Fašizmus je teror menšiny voči väčšine.
Parazitovanie.
Keď verejne propaguješ oligarchický neootrokársky systém,
môže si to niektorý z občiansky zodpovednejších sudcov skôr, či neskôr interpretovať rôzne..

Ako občan mám povinnosť pri podobných vyjadreniach, ako si ty spomenul, volať na dotyčného políciu a podať niekoľko závažných trestných oznámení + náležitá propagácia prípadu v bývalom alterstríme, žeby ho nejaká vaša osobitne nedôveryhodná osôbka "omylom" v šuflíku nestratila. Exemplarizácia.

Alebo sa stále spoliehaš na tých zopár málo úplatných hajzlíkov, ktorým rastie účet?

Buď aj ty rozumný a praj to i svojmu fírerovi, fírerom.
Veľa šťastia, žeby si sa po rozídení hmly zo svojho obrazu v zrkadle nepoblil.

325888

06.02.2015 19:20

Národní demokracie ke slovenskému referendu o rodině

RE: 3x ANO je bohuzial prejav stadovitosti,

udo1 85.?.?.?

Čo mesto, to viera,
čo dedina, to miera.

Viera môže byť bez miery,(..vtedy viera je vierou mŕtvou)
no Miera nie bez viery.(viery živej, hľadajúcej vzťah s Mierou)

Miera je TO kľúćové Slovo,
no to neznamená, źe nepodporujem referendum.
Nie je dokonalé, trochu hurá systém,
no celkovo pozitíva prevážia.

Potrebujeme presmerovať vývoj spoloČnosti
od extrémov tak konzervativizmu, ako aj liberalizmu
k hľadaniu Miery, zdravého sedliackeho názoru.

Všetky problémy sú z adeizmu
a problémy cirkví, všetkých tzv."náboženstiev" obzvlášť.
To však neznamená, že nepodporím i v cirkvi,
čo i len čiastočne objektívne pozitívnu tendenciu,
alternatívu vývoja.

Pritom asi každý neopitý sedliak vie, kde je sever,
keď Méédeiny prudkointelektuálni fascináckovia kvíkajú ako rezané prasatá.

Tož..prestitútky sú pre ovce, čo sa z košeria vymotať chcú, najlepším kompasom. Vždy ve3ť opačne, ako dujú funfára "veci" oddaných mentorov dúhou maskovaných sodomistov.

..Samozrejme nič proti drvivej väčšine normálnych gramotných a zodpovedných inosexuálov, ktorí tu vždy boli, sú i budú so svojim podstatným miestom v spoloČnosti..
Avšak momentálne sú ich obavy systematicky zneužívané a finančne "motivované" na politické ciele istých skupín osôb hrajúcich sa na globálnu politiku, na ducha MoneyToo.

Prílišná afinita k existujúcim stereotypom spracovávania informácii(konzervativizmus) za objektívne zmenených okolností je rovnako smrteľná, ako negácia pozitívnych skúseností v nich zakomponovaných(liberalizmus).
"I naháňať budete ich medzi dvoma lžami,
žeby pravdu nikdy nehľadali"..a nepoznali

táto hlbšia analýza tu už myslím v minulosti niekým pejstnutá bola:
pravdepodobné ciele, tendencie syndrómu tzv.juvenilnej justície a adopcií detí inosexuálmi v EÚ a USA za posledných cca.10 rokov - 30 strán základných údajov a odkazov na prísluśné súkromné a štátne archívy, dokumenty a štúdie

326508

20.02.2015 13:27

Strategické dopady bitvy o Debalcevo

RE: SUPERIOR VOJENTORG

udo1 85.?.?.?

Malá technická - upresnenie:
Exituje GLOBÁLNA politika,
výraz geoPolyTika je výmysel
popieračov existencie SUBJEKTOV globálnej politiky
a jej 2.zákl. Konceptov, ktorým vždy podlieha
politika zahraničná a vnútorná.

Programová ilúzia, ako v rozprávke
Z OdyZea, o Polyfémovom Ni(e)ktovi,
ktorej podliehajú menej chápavé tzv. OBJETY
fikcii-pascí ako "voľný trh" apod.

Za výraz "geopolitika", "trh sa riadi sám" apod.
sa na lepśích školách letí už zo zápočtovej písomečky.

Za odvahu opakovanej deklarácie takej odbornej sprostosti
bol i Ivko Mikološovie na horúcu stolicu posadený.
No snáď sa rozumne, gloBaalne(?) zodpovedne zachová
a na vypĺňanie záujmov fasci-frakcii sa nedá.

327514

24.02.2015 07:41

Ukrajinu jsme nezradili

RE: pozde bycha honit

udo1 85.?.?.?

Občianska vojna v Číne?
Majdan na nám.Tienanmen v r.1989
stál podľa číňanov vraj celkovo cca. 10 000 mŕtvych
a zachránil s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou
desiatky miliónov.

Bez neho by dnes asi Číny nebolo
a rastúcej reálnej životnej úrovne Ázie.
Isto..otrokárstvo by bolo, no tvrdšie.
Otvorené lágre nadiaľku dozorované
záp. "bezpečnostnými agentúrami".

Ale smrť každého človeka je tragédiou..
Nedopustiť takú situáciu,
bojovať vo vojne bežiacej..
informačnej a nie "horúcej"

Ovocie sa vždy zbiera s časovým odstupom
(Pri frekvenčnej analýze objektívne
dominantných socio-naturálnych procesov
ide o tzv. "fázový posuv procesu" ).

..a puding tiež chutí najlepšie na "studeno".

Nenechajme sa vyprovokovať tými grázlami!
Ich jediná šanca je, ako vždy, vojna
..umelý chaos,inak ani nevedia "riadiť"
"pHéNix" len z prachu a popola vie povstať.
Metodicky s kľudom vzdelávať dav, aby ľuďmi sa stal.

327741

27.02.2015 13:03

Banksterská internacionála

RE: Sova, Volavka a váženie Slova

udo1 85.?.?.?

Vieme, že existuje politika globálna,
ktorá definuje zahraničnú
a tá vnútornú.
Podstatou to opačne byť ani nemôže..

Čo je to geopolitika?
Nemá "náhodou" skryť politiku GLOBÁLNU?

..tak, ako má marxistická "nadhodnota" skryť úrok a pod..,
..tak, ako majú geniálne tzv. "Protokoly" odviesť pozornosť od rozšírenejšieho biblického podprahovo-otrokárskeho ateizmu,kolektívnej schizofrénie "Boha milujúceho" a "Boha-krvilačného rasistického vraha" = doktríny finacizmu?:

podľa Biblického Deuteronomia 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin?, tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin? Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslchať príkazy hospodina?, svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“

– krátka jednoduchá sociologická doktrína slúžiaca na koncentrovaniu moci potrebných prostriedkov
Ide o zabezpečenie zdrojov administrátorov procesu globálnej fašizácie spoločnosti a ďalších možností vyplývajúcich z kontroly trhu a burzy širokou paletou prostriedkov až po Médeine média..

Globalizácia je proces OBJEKTÍVNY
a bojovať proti objektívnym procesom je nezmyslom.

Avšak Koncepcia riadenia tohoto procesu je SUBJEKTÍVNA:
1. Kontinuálne zlepšovanie jeho riadenia s CIEĽOM zabezpečenia najlepších možných podmienok na realizáciu optimálneho potenciálu čo najväčšieho počtu jedincov spoloČnosti, alebo

2. "Bálov bál" podprahového, či i otvoreného otroctva jasajúcich más pod diktátom teroru fasci-nácie = slepá ulička civilizácie
s nevyhnutnou Apis-Kálypsó infernálneho kruhu reloadingu tohto asocoálneho Sociologického operačného systému s názvom..

Kdeže len košík, sarko-fágos priplával s tým,
čo symbolom neskôr stal sa Mojžišovým,
ProMétovym, Sókratovym, Ježišovým?

No v trojverší tom
zmyslových rovín,isto je viac,
ako len ľuďom zdá sa - dvom, či trom

Ak je Boh, čo by mohlo byť v Biblii od neho
a čo určite nie, to i rozum sedliacky triezvemu,
uvažujúcemu srdcom, poľahky napovie.

327902

27.02.2015 20:11

Banksterská internacionála

RE: Sova, Volavka a váženie Slova

udo1 85.?.?.?

Dik [smích]
Ok, určime si rámec, hranicu, pri ktorej pravdu máš
a hranicu, kde "pravda" tvojho pohľadu na breh naráža..

Ak vnímame "geopolitiku" ako politiku(záujmovú hru) strategických záujmov v medziach ohraničenia
A. tzv. zahraničnej politiky a na druhom extréme
B. Globálnej(konceptuálnej) politiky,
pričom v náväznosti snahy o čo najobjektívnejšie reálne geografické, surovinové, demografické a ďalśie faktory, potom sa voči používaniu daného pojmu až tak namietať nemusí.

Ak si však verejnosť nie je vo všeobecnosti "podvedome vedomá" miesta spomínaného pojmu v obecnom chode vecí, vzniká nevyhnutne pri jeho použití vo veľkej väčśine subjektívnuch obrazov týchto "obetí"(objektov), efekt tzv. riadenej ilúzie "geocentrizmu"..či jeho modernejšej ideologickej varianty "egocentrizmu".

T.j., napr. ja, ako nejaký a-sociálny inžinier, "chránim" svoje "ovečky" od vplyvu akejkoľvek zásadnejśej "nadkošiarovej myšlienky", od širšieho, dlhodobejšieho, koplexnejšieho pohľadu objektívnych príćinno-dôsledkových vzťahov, od schopnosti identifikácie objektívne dominantných socio-naturálnych javov v ich vzájomnej previazanosti.

Inak povedané: Zachovávam
1.svoj informačný náskok a
2.ich podvedomé popieranie možnosti mojej existencie.
(Ako dve zo zopár základných predpokladov uchovania a rozvoja mojej moci)

Alebo po sedliacky:
"Držím ich vo svojom košiari"(informačnom poli programovej ilúzie)..a môžem ďalej veselo pokračovať v ich strihaní a rezaní..

327922

28.02.2015 23:22

Banksterská internacionála

RE: Sova, Volavka a váženie Slova

udo1 85.?.?.?

(A)sociálnych inžinierov zaujíma práve to, čo si stádo myslí obecne.
T.j., aký obraz mu ich médea vytvorila-i.
..a úprava..forming a busting tohto obrazu
Z pozície metodológie spracovania k dispozícii stojacej faktológie ide hlavne o to, aby stádo zostalo čo najviac vzdialené od príjemnosti objektívnej reality..

Inak s Vami samozrejme zasa súhlasím.
A.Plán(hierarchicky usporiadaný cieľový vektor = koncepcia, sekvencia želaných obrazov budúcnosti) a
B.Spôsob jeho dosiahnutia (súbor metod = metodológia, algoritmika ich dosahovania)..napr. "voľný" trh

327980

02.03.2015 15:51

Kdo šíří pro-ruskou propagandu?

RE: A chýba tam zásadný veb

udo1 85.?.?.?

Čo chápete VojtaIL pod "ideológiou komunizmu"?
Upozorňujem, že ak myslíte marxizmus,
ten sa s komunizmom podstatou vzájomne vylučuje.

Marxizmus zabezpečuje "komunizmus" pre riadiacu samovyvôlenú "elitu" tak, ako na západe. Akurát na ideologickej báze a na západe viac na finacistickej(kreditno-finančnej) báze.

Oba modely sú ale verziami rovnakej otrokárskej koncepcie.
Dostávate prosto klasicky manažersky na výber z dvoch extrémistických nefunkćných antiľudských modelov spoloćnosti s rovnakým efektom. Môžete sa s nimi hrať akurát pomocou RC(remote control) basic parametrov, ako s dvoma autíčkami na dráhe, ktoré skôr dojde do cieľa(ApisKalypsó)
..a hra začina odznova,
dáte ďalšie infernálne kolečko..

Marxizmus je ako celok jednoznačne fašistická(otrokárska) koncepcia, i keď jeho jednotlivé časti sú do stej miery funkćné.
Rozoberali sme to pomerne podrobne po bodoch nie len tu a neraz.
Mín ta nie je zas až tak veľa, no sú na strategických miestach.
Ostatne podobne, ako napr. i v tzv. Biblii.

Nechcete dnešnú formu fašizmu?
Fajn, dáme vám inú, novšiu..
Neveríte v taký obraz boha-schizofrenického sociopata, čo raz miluje a potom chce obety a vraždenie?
Ok, tak potom Boha niet vôbec, alebo hor sa na konzumu egotrip.
Lož 1 a Lož 3, či 2..i naháňať budete ich medzi obama,
źe by Pravde na stopu neprišli, bo ćo cesta, to samá jama.

Komunizmus, komúna, spoločenstvo, vše-obeCnosť(gr.katholikos), komuNíké, komunikácia, hľadanie vzťahov, islam, túžba po spravodlivej spoloČnosti, je stará ako ľudstvo samo.
Cieľom jelít bolo vždy ho utopiť, utopizovať.
No Pravdu neutopíš, bo ona sama je vodou, čo zdola vzlína.

Marxistická deMagóghia nemá ani 200 rokov.
Update verzia Tóry.

btw..
škoda, že tam leva-net nie je.
Reklama zadarmo býva fajn [velký smích]

Vieš, ćo nechceš VojtaIL a to je fajn,
no bez vedomia, čo chceš, nikdy nebude raj.
Čo teda ty navrhuješ?
Že ľudia sa zlí nerodia, aj to predsa vieš
a ja viem, že na Godota po smrti čakať, tiež nechceš.

Múdrych hláv nikdy nieto dosť!
Prijímaš ruku?

328098

02.03.2015 16:20

Kdo šíří pro-ruskou propagandu?

RE: A chýba tam zásadný veb

udo1 85.?.?.?

áá predsa..škoda, že to potom asi
odstránili z hlavnej stránky..

óóó..Tak to už áno!!! [velký smích][velký smích]
Aká výstižná a hlboká profesionálna análýza!!
Love a Lóvov, školení Panov svojich panko ten je hoden!
Skoro level Šturmbannfírera Dulebu..
Vesmírní lidé.
Vesť Mir.
Celosvetoví.. Ľudia.
Svetoobčania?

Inak čo konkrétne Smotana nechápe, keď tak po hmle blúdi?
..a že by ten webík až tak nekriticky iba za Putina trúbil?

Putin robí isto aj chyby,
no na ceste tej ich,
nespraví len čudák,
čo vo vode nečaká občas i ryby.

Pravdu má GenoSSe-Kammerad.. Smotana v tom,
že dnes skutoćnej demokracie niet.
A tak v i v otázke ticho položenej,
v spleti zvláštnych nelogických viet,
Who is Mr.Putin?..a kde jeho dom.

328102

03.03.2015 08:20

Kdo šíří pro-ruskou propagandu?

RE: A chýba tam zásadný veb

udo1 85.?.?.?

Zlo je odklon od optima,
ktoré každý jedinečné má,
so znakmi spoločnými
a stále sa ako nitka vyvýja..

Človek sa v Pravde zlý nerodí.
Že návyky chybné predkov,
vplyv majú i na genetiku,
v tom snáď nikto gramotný nechybí.

Avšak rozlíśiť vskutku správne,
a podporiť to vážne..
Výchova vedomým formovaním kultúry,
vyzerá byť riešením CELEJ tejto habaďúry..

Decko môže mať nejaké geneticko-kulturologické predispozície,
ktoré samozrejme mierou objektívnej deformácie kultúry(odklonu od jej vývojovo-potenciálového optima) ovplyvnené sú..
Ale pri gramotnom zohľadnení daností je možné aj tieto extrémne okrajové skupiny populácie dlhodobo upraviť. Sú ostatne zrkadlom spolo(ne?)Čnosti.

Asi každý sociálny psychológ, či neuropatológ, atď..vám potvrdí, že sociopatov nie je v spoloćnosti viac, ako max.2-3%.
A i tie sú geneticky podmienené minimálne.

Problémom sú vśak tí, čo im cielene a systematickým nastavovaním personálnej politiky vytvárajú "priestor na sebarealizáciu", strojac tak spoloćenské prostredie teroru menśiny voći väčšine(fašizmu)..a jeho zrkadla, dvojčaťa vo forme kedysi tzv."náboženstvami", dnes finacisticko-médeálnym konglomerátom metodicky dostatoćne manipulovaného stáda, terorizujuceho cez davokraciu chápavejśiu a zodpovednejśiu menśinu..

Preto je tak dôležité, náročné a príjemné, vzdelávanie stáda.

328145

04.03.2015 06:50

Kdo šíří pro-ruskou propagandu?

RE: A chýba tam zásadný veb

udo1 85.?.?.?

Takže ty mi dávaš veľkoryso na výber z dvoch mrcín?
To ja potom už radśej po vlastných.. [smích]

Dnes žijeme vo fašistickej diktatúre s maskou demokracie.
Predtým sme žili vo fašistickej diktatúre s nálepkou komunizmu.

Dnešný režim vyznáva ideológiu egoizmu,
včerajší ideológiu, či adeológiu marxizmu.

Demokracia a komunizmus sú jednoznačne podstatou identické systémy.
To je veľmi dôležité si uvedomiť.
Ich subjektívna interpretácia samozrejme závisí od objektívnej
A.Miery chápania daného jedinca a/alebo kolektívu
B.Mravnostných štandardov

Pamätáš tú reklamu na "lentilky" M&M? [velký smích]

Jou..a Kapitál nemám vo svojej knižnici, ale na stolíku.
Nie, máš pravdu, že som ho nečítal..našupu celý od A-Z.
Ostatne podobne, ako bibliu, či korán, atď,
že by mi ten bordel úplne neustrelil dekel.
Avšak docela rád sa v týchto knihách "svätých" hrabem,
keďže našu kultúru myslenia formovali,
a náväznosti medzi nimi iba blázni samovražední nespoznali..

"Učiť sa, učiť sa, učiť sa."
"Každá kuchárka by sa manažérkou učiť mala"..
či ako to V.I.L. správne povedal?
No nenapísal, že by mala riadiť štát,
ale "učiť sa ho riadiť"..

T.j., zlomiť monopoly jelít na riadenie.
Podrezať dezinformačnú pyramídu.
Obrezať pyramidion hore.

V tom sa asi tiež zhodneme,
keďže na jednej lodi pláveme.. A85

..o nemalý krok v evolúcii kultúry myslenia ďalej:
"Bo každý zároveň zameniteľný je i nie je."
Ako by si ty osobne, pri snahe o objektivitu,
vetu túto interpretovať vedel?

328210

04.03.2015 07:10

Kdo šíří pro-ruskou propagandu?

RE: A chýba tam zásadný veb

udo1 85.?.?.?

Pri Gaussovej krivke tzv. Normálneho štatistického rozdelenia by išlo o odklony doľava a doprava.
Samozrejme, podľa toho, v akom koordinátnom systéme ju budeš kresliť [smích]

Ak je však "bod nula" sám osebe blízko "priepasti",
môže sa stať i na prvý pohľad extrémna tendencia vývoja objektívne želanou normou.

T.j., systém vnímania príslušných objektívnych socio-naturálnych mier(zákonov, procesov, ich tendencii spolu s procedúrami ich spoluriadenia) treba prekalibrovať.
P(a)Re.

Podobne, ako môžem opačne, v roli parazita
objektívne viac-menej fungujúci systém
jeho vykoľajením..a presmerovaním na inú trať,
pod kontrolu svoju dostať..

Neviem..stačí takto zatiaľ?

Inak pojem objektivita zvykne mimo kruhu chápania
iba pre svet egocentrikov stávať..

Aká je podľa teba reálna, funkčná alternatíva ich sveta
..nie DNS, ale DMS - drogy moci sfeta? [velký smích]

328213

04.03.2015 08:27

Kdo šíří pro-ruskou propagandu?

RE: A chýba tam zásadný veb

udo1 85.?.?.?

ad1(marxizmus vs. komunizmus):
Chcete azda povedať, že Ježiš, Budha, Mohamed,..neboli svojimi činmi komunisti?
Známe talianske komunistické príslovie, heslo hovorí:
"Boh existuje a je komunista!"

ad2(metrologická neudržateľnosť pojmov):
Súhlas.
Marxistická polytekonómia(samotné jadro tohto Sociologického operačného systému) je nefunkčná. Hlavne terminologicky.
Znemožňuje funkćné účtovníctvo. Rozoberali sme to tu podrobne neraz.

ad3(Tóra):
Myslíte, že bez Tóry (resp. Tanach), Septuaginty..Pentateuchu.. tzv. Starého zákona a jeho "Naplnenia" (t.j. podľa istých konkrétnych "kritérii" vybratých 4.tzv. evanjelii z cca. 600 apokryfov), by mohol vzniknúť Marxizmus v tej forme, v akej ho obaja Marxovi bankárski strýčkovia-rabíni a ďalší poradcovia dlhé roky skompilovávať pomáhali?

Jou, btw., naozaj som nemyslel naplaveniny beletristických báchoriek, ale podstatné jadro Tanach(OS).

ad4(Sloboda):
Je opačne, ako si myslí streotypne stovky rokov masírovaný dav, kategóriou podvedomia. T.j., vnímať..snímať môžete inFormácie ako len chcete..snívať. Keď však komunikovať(common Níké) zaćnete, buď si s partnerom, oponentom na základe podobných 1.mravnostných a 2.chápavostných(pojmových) štandardov spracovávania inFormácii porozumiete(zhodnete sa), alebo nie.

Vaša sloboda teda končí na nedorozumení.
Strate komunikácie, spolupráce, zhody, súladu so svojim okolím.
Vysielač a prijímač naladený na odliśných frekvenciách.
Ak si informácie spracujete "po svojom" bez ohľadu na svoje okolie(a prípadne objektívnu realitu - "Vis Maior"="Boh"?), alebo ste v tomto procese len nedostatočne "disciplinovaný"(Niet vôle, niet Človeka), zostanete na "svojom" ostrove.

(re: vôľa - Základy sociologickej mechaniky: Vektor vôle - jeho dĺžka symbolizuje silu a smerovanie-uhol mravnosť spolu s mieru chápania skutočného stavu-"Ist" Wert..ďalej želaný stav smerovania zmeny systému-"Soll" Wert, atď..)

Preto je tak dôleźité spoloćné subjektívne hľadanie objektivity, objektívnych socio-naturálnych javov v ich vzájomnej hierarchickej previazanosti. Absolútna nezávislosť je totiž práve pre všetko vyššie popísané, nebezpečná chyMera. Vytvára ilúziu a tým zotročuje. Vždy ste na svojom okolí do tej-či onej miery nevyhnutne závislý. Viď vzduch, voda, špecializácia práce v spoločnosti,..atď.

ad5(ruka):
Stačí [smích]

ad6(Metodológia aproximácie optimálnej tendencie vývoja):
Zaujímavé!
Vy ste zástancom teórie "Veľkého tresku"?
Veď inak vyzeráte byť voći propagande menej ústretový..

Ak napríklad nie je zaćiatok, a ide len o nejakú periódu daného procesu v nekonečnej transformácii, má to "zmrznutie vesmíru" s rastúcou Entropiou systému, sakra problém..

328220

04.03.2015 08:30

Kdo šíří pro-ruskou propagandu?

RE: A chýba tam zásadný veb

udo1 85.?.?.?

ad6(Metodológia aproximácie optimálnej tendencie vývoja):
Zaujímavé!
Vy ste zástancom teórie "Veľkého tresku"?
Veď inak vyzeráte byť voći propagande menej ústretový..

Ak napríklad nie je zaćiatok, a ide len o nejakú periódu daného procesu v nekonečnej transformácii, má to "zmrznutie vesmíru" s rastúcou Entropiou systému, sakra problém..

Inak..ako ste priśli na to, že vesmír je ohranićený? Použite sedliacku logiku. Vzniklo niekde niečo z ničoho? Existuje niećo vo vás, alebo vo vašom okolí také, čo nemá charakteristiky transformaćného procesu s prísluśnými kmitavými parametrami? Existuje niečo, čo úplne zmizne? Odporovalo by to predsa základným zákonom zachovania energie(hmoty), II.termodynamickému zákonu, atď..
Tak 1. inFormácia(prenos mier určujúcich spolu konrétnu formu), ako ani 2.miera(farba, čas-frekvencia, hmotnosť, amplitúda, vzdialenosť-priestor,..), či 3.matéria(existencia) zmiznúť nemôže. A energia je predsa tiež len prechodný udržateľný stav hmoty pri jej transformácii z jedného agregátneho stavu do druhého.
Svet vyzerá byť skôr večný a nekonečný.

ad.6(Dobro a zlo):
Súhlas, so začiatkom tvrdenia, ale..
Pravda, ako SPOSOB hodnotenia objektívneho Dobra a Zla je vždy konrétna v danom momente.
Ako sa spravne ľudovo hovorí:
"Právo na Pravdu má ten, kto vidí situáciu z dostatočného nadhľadu"

T.j. ten, kto je schopný
A. identifikovať vzťahy medzi zúčastnenými dominantnými socionaturálnymi procesmi(a ich tendeciami),
B. vyhodnotiť ich podľa kritérii pravdepodobnostnej predurćenosti cieľov systému(deFinovaných Vis Maior=Bohom(?)) a následne
C. gramotne KONAŤ v zmysle spoluúčasti na stabilizácii ich rozvoja.

Predstavte si prosto nejaký veľký obraz.
Napr. z Muchovej "Slovanskej epopeje", alebo len nejakého Rembrandta..
Keď ste príliś blízko, moc si tej krásy neuźijete..

..a toľko zároveň i k aplikáciám DVTR, resp. tzv. DUMT(Dostatočne Univerzálnemu Modelu Tvorenia), jadru modernejšieho Open Source Sociologického Operaćného Systému.

328221

04.03.2015 15:27

Kdo šíří pro-ruskou propagandu?

RE: to nie je proruská

udo1 85.?.?.?

Ta héj..
veď kultová génnácida tá, ide tam už aspoň tisíc rokov.
A nie len tam.
Nielen Nemci, i Rukovičovci vraj tiež Rusmi..SloVienmi neboli.
Otázkou je skôr, čo Vladimír..Peter..Nikolaj
správne urobili a kde chybky zrobili,
do jakej miery tie zámernými sa javili
a prečo do tých rEvolúcii ústili.
Od r. 1905, až po 1992..

Okrem toho sú gArManni naši bratranci..
A židia?
Tiež sú i rozumní, zodpovední judaisti,
hoc ich ZATIAĽ niet až tak veľa žiaľ..

Aj u nich je tá blbá otázka,
koľkože času im zostáva,
kým znova ten "bič boží" zapráska.

328250

04.03.2015 15:56

Kdo šíří pro-ruskou propagandu?

RE: Aspon mam weby pohromade

udo1 85.?.?.?

Dennik N?
To už lepsí herec bol Majster N [velký smích]

Jadro nepoučiteľnej ultraFasciNácie
zo SSme&U.S.HimBasy proveniencie?

..a tie kostými?
No..neviem-neviem
Na dnešnom ÚV a VÚMLi,
v Langley, Curychu, či Bruseli,
prečo lepšiu storku
na "Diebisches Bergvolk" nevymysleli.

Odkáž šturmbannfírerom na OKW(Oberkomanndo der Wehrmachrov),
aby pri "Drang nach Ost" menej chľastali a fúkali
a radšej vlastné krku okrasy,
miesto slepo tej fírerovie čuvali.

..ale uznať museli, že Panko harno hutoria
po lóve-(d)n(e)ska.

A púťinko?
Tož čo-to dobre robia
i kde-tu i chybku zrobia.

Ale či vskutku deti varia,
na raňajky, obed, i večeru,
ako majstri triku v "N"-ku vravia?
No, neviem, či tu niekto "trochu" nepreháňa.
..a potom nie sú problémy len s dôverou,
ale i so "sponzormi"
čo si v relatívnom bezpečí,
ticho na jachtách kadia.
No taktiež i s bezmierou..
..a vy v prvej línii..!

Radšej by ale sváko pred úletom,
Anonymko95 napred mali,
..reku, žeby pred prahom vlastným,
na centrálnom, v insGEheime STAatsPOlizei,
kadibudke, celévritkám svojim i paprčky poutierali.
Keď už ako aj ich nezbedné dietky,
hygieny sociálnej báť sa tak ráčia, štetky..
(prepytujem)

Aj, baveru, bisťu,
čuvačko tatranský že odkazujú!
Bo, ako sa v ´46 vravievalo:
"I málo nás bolo, no veľa zostalo!"
a výchry dnes silno dujú..

328253

04.03.2015 19:16

Kdo šíří pro-ruskou propagandu?

RE: A chýba tam zásadný veb

udo1 85.?.?.?

Nad nadsystémami je v danom konkrétnom Sociologickom operačnom systéme a jeho iteračnom modeli DUMT umiestnená supersystémová hranica odoziev(HNR) a tá v konečnom dôsledku rozhoduje. Inak by bolo nemožné dostatoćne presné deFinovanie(od konca=želaného stavu="Soll Wert" ) cieľov a ich realizácia napr. Metódou dynamického programovania.

T.j., riadenie burzy a trhu celkovo by bolo neudržateľné(neprípustné odchýlky automatického samoriadiaceho režimu) z pohľadu funkčnej prognostiky a (a)sociálono-inžinierskeho programovania kultúry, ako nadriadeného systému taktiež.

Pritom predsa odborne z lepších svetových škôl dobre vieme, že tak trh(vrátane vśetkých búrz), ako aj dnešná civilizácia je proces riadený a presnejśie "samo"riadený poloautomatický režim s dostatoćnou, i keď klesajúcou robustnosťou.

Kľúčová je metodológia odhadu jeho cieľov, ktorá ako spätná väzba definuje aktuálnu mieru bezpečnosti A. smerovania a B.sily vektora.

Aké sú teda potom podľa Vás kritériá hodnotenia objektívnej správnosti smerovania a sily aktuálneho výsledného vektoru (jeho miery bezpečnosti)?

328277

04.03.2015 22:51

Kdo šíří pro-ruskou propagandu?

RE: Aspon mam weby pohromade

udo1 85.?.?.?

..ja viem, źe je to provokatér, ale neva aj pre jeho ostatných, "veci oddaných"..

Zopakujem:
Môže byť niekto úplne nezávislý?
(to nie je len kabinetno-filozofická otázka)

Viete predsa, kde tie osoby mali školenia, kto ich dlhodobo otvorene i potichu "sponzoruje", aké sú dokonca oficiálne vyhlásenia osôb, ktorí ich protežujú,..ďalej s kým sa pravidelne stýkajú, ich rodiny a celková výchova. U viacerých to je tak po generácie. Slovensko je malé a Blava len najväčšia dedina..

Ľudská "blbosť" sú objektívne chybné, protiľudsky ladené stereotypy myslenia a konania.
Zvrhlé pozitívne emócie z konania zla.
Pomocou vštepených dvojitých mravných štandardov.
Sú to zrúdy a každý, čo i len trochu zodpovednejśí človek si musí pred nimi odpľuť.
Otázka je, ćo s nimi, či sú vôbec schopní poľudštenia,
alebo zostanú mementom spoloČnosti do konca svojich biednych nocí?

Neviem, neviem, či sa im dá pomôcť, no pripustiť, aby nám ničili demokraciu a snažili sa tu zaviesť otrokársky teror a fašizmus pod rúškom demokratúry finacizmu, ako občania nemôźeme.
Tolerancia má svoje hranice, miery, ako vśetko.

328296

Trocha prehnané.
Cui bono?

Je síce isto fajn, že sa poslankyňa Ritomská jasnejśie,
ako iní vyjadrila, no chutí to presolením.
Treba gramotne v kľude konať
a nie vypelichaného jastrabka plašiť.
Skúseností z dejín máme tu v uzle aź až.
Málokto na svete ich má viac.
Prečo teda informácie tie,
pre dobro nie len svoje nepoužiť?

Rusko tiež nie je zďaleka fit,
i keď sa dnes paradoxne javí byť demokratickejśím,
ako Západ. To je fakt.

Keď Západ robí tak masívnu propagandu,
informačno-vojenskú palebnú prípravu,
robia ju isto nevyhnutne i Rusi.

Rusko dobré a Západ zlý,
je rovnaká blbosť ako opačné garde.
Z toho sme snáď uź vyrástli.
Svet moźno je čierno-biely,
no iste nie na tejto chápania úrovni.

Rozlišovať, čo je dobré na jednej, čo na druhej strane
a v čom robia celkovo skôr blbosti.
..a dať funkčné alternatívy

JUDr. Mária by sa mala s kamarátmi možno viac na to sústrediť,
bo emócie do uskutočňovania praktickej politiky moc nepatria.
Zatieňujú mozog a znemožňuju hľadanie konSenzu,
súvislostí v odlišnostiach, spoločných cieľov s KAŽDÝM.
Vesmír je veľký, moźno nekonećný a my sme tu ako bodka.
Tak, I onak.

Príliś emotívne vystúpenia, zamerané pod(?)vedome na ovplyvňovanie,
riadenie emócii davu, sú vždy, mierne povedané, problematické.

Vojnu tu vskutku nepotrebujeme
a už tobôž nie ďalśiu obćiansku.
..a tak nepotrebujeme ani dav, stádo, ale Ľudí

Je predsa 21.storočie..a dostup k inFormáciám má dnes uź skoro kaźdý.
Otázkou je, ako s nimi metodologicky gramotne pracovať,
váźiť ich miery, vzťahy, čo najobjektívnejśie súvislosti medzi faktami.
Bo ako ich poskladáš, takú mozaiku, obraz i dostaneš.

328319

Ide o to, AKO demokraciu(komunizmus, kresťanstvo,..) chápeš,
nie, ČI vieš definíciu zo slovníka CUDZÍCH slov.

..a do akej miery si uvedomuješ, ako daný výraz, kód, chápe väčšina populácia a ako hov nímajú tí, čo sa považujú za "elitu", či ich tzv. periféria rôznych kást, atď., na ich jednotlivých úrovniach chápania v rámci inFormaćnej spolo(ne?)Čnosti.

Emócie sú extrémne nahustené inFormačné moduly, závislé od tvojich vnemov-všetkých siedmych, vrátane zmyslu pre mieru a sveDomia, či sVedomia. Ak si uVedomíš ešte aj to, akým spôsobom sú tebou vnímané inFormácie navzájom skladané, ukladané do tvojej pamäti, kde sú teda potenciálne "bubliny" v nich, môžeš spoluformovať svoj osud.
“Zvyk je železná košeľa, čo tak ochrániť, ako I utopiť môže,
ak nevieš kedy a ako ho ho opraviť, či i sňať z tela”

Algoritmiku tvojho myslenia(chápanie sveta) formuje hlavne kultúra, v ktorej vyrastáś a teda tisíce rokov oblasť tzv. kulturologického inźinierstva s jeho rôznorodými záujmami(gr. "poly tikos" ). Ako každý iný systém, má aj kultúra svoju koncepciu riadenia, systém základných matríc(sekvencí obrazov) Ako v rasprávke formujúcej myslenie dietok.. Výsledok vidíme s jeho konkrétnymi objektívnymi pozitívami(benefit pre evolúciu CELEJ populácie) i negatívami..

Máriu Ritomskú samozrejme treba podporiť.
Fajn, že sa odvážila. Či ju niekto mohol “motivovať”, alebo nie, je druhá, ďalśia otázka. Vyzerá však, že to myslí asi skôr úprime, čo ale určite nestačí a uź vôbec nie v jej funkcii, ktorá zaväzuje k zodpovednosti, bo ináč ničí víziu príjemnejšej budúCnosti..

V tom, ćo Mária robí dobré, podporiť, ako kvietok v záhradke, ale dobre sledovať, dohovárať , pomáhať jej v hľadaní lepśích rieśení v tom, kde sa po tenkom ľade kĺže. Každý ovčan by tak mal konať, ktorý občanom chcel by sa stať. Viac hláv, viac rozumu, a tak ju TO i menej spolu s inými volenými, bude pokúśať. Aby ju na “hasenie potenciálu národov” nevyuživali naši oponeti, ako J.Slotu, či Mariana Kotlebu, V.Mečiara, M.Dzurindu, R.Fica, KDH a iné "strany", atď.., podľa miery ich subjektívneho nechápania reality. I Slota(Žilinský príhovor o finacistoch), Kotleba a ďalśí, mali aj veľmi gramotné prejavy, činy, avšak nedostatoćne gramotný “patriot” plný emócii, môže byť pre svojich voličov horší, ako prechcaný tzv. “liberál”.
“Emócie sú síce nástrojom krásnym, no kiež by sa nestávali vedrom na púšti prázdnym..”

Dnes je námestie, míting TU. TU na fórach sa vymieňajú, vylepśujú názory, hľadajú riešenia zásadných celospoloćenských otázok. Kde na fyzickom zhromaďení máte každý deň 20-30 000 ľudí, kde sa môźete verejne vyjadriť, vystúpiť? Áno..môźete.. zatlieskať, či vypískať..samozrejme, ak vám to zemotivovaný dav dovolí.. Kto kontroluje jeho emócie, ten riadi stádo.

328572

Dnes je námestie, míting TU. TU na fórach sa vymieňajú, vylepśujú názory, hľadajú riešenia zásadných celospoloćenských otázok. Kde na fyzickom zhromaďení máte každý deň 20-30 000 ľudí len na jednom z mnohých politických fór? kde sa môźete verejne vyjadriť, vystúpiť? Áno..môźete.. zatlieskať, či vypískať..samozrejme, ak vám to zemotivovaný dav dovolí.. Kto kontroluje jeho emócie, ten riadi stádo. Nie dokonale, žo je záležitosť možno Vis Maior, ale dostatoćne na to, aby si strihané a rezané obete(ovce) , po miere odvrhnutia- deLegovania svojho zdravého sedliackeho rozumu, čiastoćne mohli za to celé aj samy. Čiastoćne..

Ďakujem vśetkým tak za pozitívne, ako aj za negatívne reakcie, PREJAVY s ich oddôvodneniami.
Myslím, źe nás to všetkých posunulo ďalej, k lepśej spoloČnosti, s nie len dobrými úmyslami,
no i CHÁPANÍM stále zvyšovaným, že by poslední vskutku prvými sa stali a nezostali
len ako základňa pod pyramídami.

328573

Tu znova s Vami súhlasím Erika.
Tiež veľmi obľubujem ten výrok pripisovný Jánovi..
Pravda je len jedna, tá Božia a On je audítor najvyšší, čo životom skutočným, želania subjektívne všetkých prevýši..

"Vždy hovor pravdu a keď nemôźeš, radšej mlč?"

Chcel som prvým vstupom, dejstvom povedať len toľko, že niekedy nebýva na škodu, vyjadrovať sa opatrnejšie, keď možno nedostatoćne vzhľadom ku komplexnosti danej situácie, chápeme všetky dominantné zúćastnené socio-naturálne javy..Gn 2,17(pôvodnejśí preklad, v "novśom", deFormovanejśom zomrie len ten zombi v Čelověku..t.j. 2 pozitívne intepretácie na dvoch rôznych, no vzájomne prepojených úroviach chápania..)

Teda..nebýva zdravé, zákony spochybňovať Jeho správne.
Bo ako sa hovorí o jednej "ceste, ktorá dláždená je síce dobrými úmyslami", no už menej chápavými..

S Vami a s Máriou súhlasím vo veľkej väčšine podstatných názorov úprimne,
no pravdou je i to, źe s kaźdym sa dá na istej úrovni súhlasiť nevinne.
..pri hľadaní spoloćnej reči, kontaktu, vzťahu.
ReLatio & ReLigio
V tom sa isto môžeme učiť aj od našich bratov starśích v nevere..

Preto sa skúste i sama seba opýtať, o čom by ste vedeli sa i s Hugom pozitívne rozprávať..či odkonca hoc i so mnou..
A až potom, po prekročení, preskoćení hranice úprimného egocentrizmu povedať,
pri akej interpretácii mnou i inými povedaného, nemienite súhlasiť,
no zároveň aký lepší=objektívne funkćnejší pohľad..riešenie mienite navrhnúť.

Hľadajte objektívne lepšie, gramotnejśie interpretácie toho, čo druhí robia
a tým matrice nebezpečné, udalostí budúcich samy seba strovia.
..i pre Vás i Jeho pracovať budú,
ak samy od seba budovať začnete tú búdu
spoločnú pre všetkých nás,
to sveDomJe, dom všetkých - ten Otče Náš.

Veľa šťastia a pozdravte Máriu
ak by sa mne osobne nezdarilo
dostaviť sa na tú áriu [smích]

328628

Zopár upresňujúcich otázok, źeby nedorozumenia znovu nevznikali..

Ok, čo chápete Richard vy osobne pod výrazom "Vedecký komunizmus"
a čo by podľa Vás objektívne mohol mať skutoćný komunizmus spoločné s demokraciou?

Ďalej 3 doplňujúce:
Čo má spoločné komunizmus a marxizmus a v čom sa obe ideológie vzájomne vylučujú?

Čo má spoločné dnešná forma tzv. demokracie s fašizmom a akým postupom krokov by bolo možné sa mu vyhnúť?

A konečne..od konca:
Čo majú spoločné marxizmus s fašizmom
a či je niečo zásadné v čom sa odlišujú?

Podobné otázky platia samozrejme aj pre dnešné tzv. "kresťanstvo" a
POVODNÉ myšlienky, Koncepciu na ktorej bolo založené.

Čo by povedal asi Nasarijský Issa, či Mohamed, Budha, Konfucius, keby dnešné verzie učení svojich videli a čo by režimy aktuálne západné, či východné, na nich postavené, asi s nima zrobili?

InForma, TransForma, či De(?)Forma?

328636

Sme kolektív jedinečných tu na Zemi.
Síce zatiaľ trochu rozháraný,
no na spoluprácu "odsúdený".
Sme na jednej lodi.

Absolútny kolektivizmus, homogenizácia vedie rovnako k faśizmu, ako absolútny individuálizmus=egoizmus.

Avšak kolektívny inDiviDualizmus,
v tom zmysle, že objektívne lepśie myšlienky
gramotnou vôlou, disciplínou mysle širené,
podporou Zhora, vyhrávať majú súdené.

Všetci tu asi chceme lepšiu spoloČnosť,
ako bázu vytvárania predpokladu
napĺňania optimálneho potenciálu
z mnoźstva rôznych,
čo možno najväčšiemu počtu dietok Boźích.

..a tych pár egoistických oponentov
nás aspoň núti myslieť, nie len pod plentou.

328662

Tiež som fanúšikom kapely Davovej psychózy(a zdravej autosugescie tiež), aj keď snáď skoro všade sa nájdu i postoje, pohľady,
s ktorými ťažko možno ako človek súhlasiť.
To však nemení nič na tom,
že ciele máme skoro všetci stejné brácho [smích]

Ok..srandy nateraz bokom!

Keď sa tak spoliehaš na emócie,
prećo ťa vedú občas do prílišnej,
nekritickej ilúzie devócie,
..a tým do problémov?

S emoćnou inteligenciou znova súhlasím,
i keď..
Jestlipak vieš, ćo tie latinské slová znamenajú?
Chápeš ty dostatočne čo emócie obsahujú,
ako a prečo sú inFormácie(zobrazenia) v nich poskladané,
ako sa dajú chyby v nich zasadené,
vedúce k skákaniu na hrable staré..opraviť?

Bo z toho, že emócie nemôžu byť objektívne chybné,
sme snáď už dávno vyrástli..či, Favela?
Aby si vyšiel z moderného Getta egoizmu,
je asi nevyhnutným, sám sa oslobodiť dostatoćným pochopením
podstaty fašizmu.. marxizmu, socializmu, kapitalizmu i komunizmu,..
Ich spoločné varianty prospešné
a zneužitie fascinovanými,
ktoré, ako z dejín vieme,
vyzerá byť už menej bezpečné.

Plná sloboda asi nebude v tomto zmysle nikdy,
bo by si nemal motiváciu zlepšovať sa,
i k zvôli by ťa ťahala,
ako tých, čo hovejú si hore,
v amorálnom kýbli.

Sloboda je totiž vecou podvedomia.
Vnímať možeš, ako chceš,
no ak obraz svoj jedinečný,
druhým pre-, či poDať nevieš,
tam i končí subjektivita tvojho svedomia.

Máš pravdu Favela aj v tom,
že vskutku som na barikáde nebol,
kocky dlažobné nehádzal
a či som ku štrajku generálnemu zvolával?
Toź, ak merítkom veci je to
priznávam čestne, źe u mňa toho nieto..

I keď na druhej strane, som sa pozrieť na demonśtráciách bol neraz, s ľuďmi bavil, i organizátormi, čo a ako myslia..
Tak i s cibulkáčmi, ak ich poznáš,
z Milady a inými podobnými,
deň nejeden som strávil
pri vzájomnom spoznávaní..
i u nich, u nás doma.

Ak však, ako v Argentíne, Brazílii,
či Británii a Amerike,
chceš..sťa družstevník kontrolu nad fabrikami,
prebrať pod krídlami dlhodobej Níké,
v riadení musíš lepśím byť, ako tí,
čo povinnosti voći zamestnancom zanedbali by.
Bo ničenie majetku spoločného,
úžitku neprináśa rozumného.

Vlastní ten kto riadi!

Keď ciele ty dáš lepśie,
ako majiteľ na papieri,
a metódy ich dosiahnutia,
kde zdroje bude treba menšie..
(optimalizácia)

Potom nebude viac treba, zbytoćne robotníkov zamestnávať,
buzerovať a ľudia pri tej miere automatizácie,
konečne sa budú svojim deťom a tvoreniu venovávať.
Minimálna mzda na plat základný sa transformuje
a dieťa kaźdé, čo sa narodí, hneď "plat" svoj absolvuje.

To sa máme napr. od cigánov učiť,
ZBYTOČNE nepracovať
a robiť iba to, čo naozaj treba.
Ciele deprivátov nie sú naše.
Miesto nich postaviť treba
ciele vlastné, objektívne lepśie.

328673

To sa máme napr. od cigánov učiť,
ZBYTOČNE nepracovať
a robiť iba to, čo naozaj treba.
Ciele deprivátov nie sú naše.
Miesto nich postaviť treba
ciele vlastné, objektívne lepśie.
ktoré ale musia byť dosahované,..
Preto vedieť musíme,
rozlišovať procesy objektívne
v ich vzájomných vzťahoch,
spoluriadiť deje dominantne socio-naturálne.

V.I.L. nie nespravne v tejto veci vravel:
"Každá kuchárka sa učiť má,
že by za vodcov národov mohla byť náHradná."
Učiť sa, učiť sa, učiť sa..riadiť
Bo odpoveď na otázku:
"A čo spravíte, ak k moci sa dostanete?"
nemôźe byť:
"Potom uvidíme..a vy uvidíte!"

Teda: Ak sa od cigánov zhostiť zdrojov SVOJICH nenaučíme,
peniaze naše pôjdu, na čaty finacistov popravné.
No tak aj romáci od nás veci iné,
bo náhoda javov týchto bytia, v uniVerse nie je.

V niektorých kultúrach sa vravieva:
"Dvakrát strieľaj a potom rozmýšľaj!"
Môže sa to javiť odvážnym tvrdením (mierne povedané),
No pravdu majú v tom,
že človek by mal byť čo najdokonalejšie zladený.
Vedomie(racio) slúžiť má na korekciu v emóciách, v podvedomí..
a keď je ono doStatoćne vyladené,
zásahy časté doňho,
nebývajú iba v situáciách
"neštandardných" nepotrebné.

No môžeš azda Favela, povedať za seba,
že duśa tvoja je, natoľko až zladená?
Preto vyzerá, źe častejśie býva
a hlavne pri veciach kľúčového významu,
pre celú spoločnosť,
nehazardovať s prejavmi príliš "spontánnymi",
neohrozovať detí svoju budúCnosť.

Pred tým, neź moje state plne zavrhneš,
spýtať sa skús seba i svojich,
s čím súhlasiť dalo by sa možno,
no hlavne: V akom kontexte?

Boh žehná komunistom [smích]
F.Rame, známa talianska "ľavičiarka":
"Boh existuje a je kommunista!"
..a Ježiš bol jedným z prvých
i Budha, i Mohamed,..
..len sa ich ideí za nepozornosti spoloČnosti
chytili jelitá vyznávajúce spoloNectnosti.

328674

Čo majú komunizmus a kresťanstvo spoločné
a je vôbec niečo, v čom sa odlišujú?

POZOR!!!
1.nepliesť si komunizmus s marxizmom a
..
2.kresťanstvo s inkvizíciou,
či starozákonným zavádzaním úroku = nástrojom
zotroćovania národov finacistickou verchuškou!

"Jednou z hlavných úloh marxizmu,
bolo odstránenie Boha z komunizmu."
.., skrytie úroku za "nadhodnotu", atď..

328759

V zásade súhlasím, ale..

U.S.A. sú mladý štát.
Dejiny moc nepoznajú..

Avšak Rus má tiež svoje ambície..
Tam by bolo nezdravé si klamať.
Ruská spoločnosť je tiež rôznorodá
a dnes zatiaľ nevyzerá byť úplne jednoznačné,
ktorá z frakcii bude mať v nej dlhodobejšie navrch.
..i keď aj ohľadom toho svoje prognózy máme.

Niektoré druhy tzv. "patriotov"(a hlavne tých "globalizačných" ),
môžu byť pre svoje národy väčším ohrozením, ako skorumpovaní finacistickí "liberáli", LGBTI-fašiti, pseudohumanizátori, či multi-kulti-teroristi a ďalśí podobní sociopati.

Kooperovať treba so všetkými stranami v tom, na čom sa zhodneme.
Hľadať súvislosti v odliśnostiach, miesto "boja protikladov".
Spájať, nie rozdeľovať, no zlo pomenovať.

Ak upadajúci západ nepodá funkčnejšiu(celospoloćensky) alternatívu vývoja soloČnosti a nedáme ju ani my, dá ju Rus, alebo niekto iný.
..a dotyčný nevyhnutne získa kulturologickú a tým aj ekonomickú a "vojenskú" dominanciu. Také sú objektívne socio-naturálne pravidlá a je v zásade jedno, čo si kto o tom subjektívne myslí.
Opačne to nikdy dlho nefunguje.

Keď si väčšina v pologramotnej davokracii odhlasuje, že zelená je červená, neznamená to, źe tak i bude..

Rusom najviac pomôžeme, keď budeme globálne politicky gramotní a pomôžeme s redemokratizáciou zfašizovanej Únie a NATO.
Rozpad Únie naozaj dnes nie je až tak dobrý nápad.
Porozmýšľajte nad dôsledkami v dnešnom globalizovanom svete.
Je to ktok späť. Nezávislosť je chyméra a každý je nevyhnutne do tej- či onej miery na ostatných závislý. Nedá sa separovať, strčiť hlavu do piesku, niet kam utiecť, vzdať sa globálnej zodpovednosti a to je dobre.
"Ak sa nezaujímaš o politiku,
ona sa bude zaujímať o teba."

Generácie politikov, občanov pracovali správne smerom k zjednoteniu. Rozpad by bol krokom späť. Vyhrali by sabotéri, čo vykoľajili vlak do priepasti. Nemá zmysel bojovať proti globalizácii ale O JEJ FORMU
1. A government for the people, by the people.., alebo
2. teror fasci samovyvolených a dlhodobá programová genocída

Pre koho pracujú mierou svojho nechápania reality tendencii objektívnych socio-kultúrnych procesov tí, ktorí propagujú z rôznych pohnútok rozpad Únie.
Cui bono??
Skúste sa nad tým zamyslieť v kľude,
bez moci emócii.

Späť cesty niet.
Kto ho vźdy rôznymi dostupnými spôsobmi propaguje,
..ten návrat do "dokonalej" minulosti otrokárskej?

Jelitá sú také, aká je plnka, spoloćnosť.
Ak globálne gramotne začneme meniť seba
a spoloćnosť v rámci svojho dosahu,
i im nezostane iné, ako sebareflexia
v stále väčšom rozsahu.
Iba tak stratia moc
a iba tak skončí i noc.
Cvičenie sa prestane opakovať.

Bo možno zničiť nositeľov ideí,
no nie ich samotné. Treba lepšie dať.

328831

20.03.2015 10:35

Oblbuj mě mamko, dokud jsem já Janko

RE: Jsem asi staromódní...

udo1 85.?.?.?

V strede EuRopy sa to vždycky mlelo..

Akurát vy ste sa museli vohnout a my skôr do hôr.
České "voHnutí" a "Diebisches Bergvolk" JanoŠíkov.

Bratia v 3ku obaja
vždy krutí k Panovi,
(čo veky krvou ich sa nadája)
keď konečne na um, na vec došlo..
Pepovi i Janovi.

Vydržia veľa, no potom dôslednejší sú o to,
hoc stráca sa tam Miera..
i triesky lietajú od sekier,
dnes skôr kladív tupých,
o zvony buchajúcich do biela.

..Mieru ktorú však,
nie len zachovat, no i rozvinúť treba,
aby na vznik príčinu nemala tá bieda.
Ako voda zdola vzlína ona,
bo prsteň noci jelít,
od rozumu chrániť velí,
Panov huncútskych, samozvaných,
súdnosť strativších "elít".

I tak poslední prví sú, i budú.

Propaganda tu vždy..už veky mala efekt opačný.
To nevedia len tí, čo dejiny nepoznajú
a efekt hľadia rýchly,
od radcov oxiDentu bez dejín, senzačný.
Len potom ty, hlupák nenažraný,
na verejnosti plakať,
o zľutovanie volať nezačni!
Obrat si rob v tichu duchu, rodiny,
hneď tu a teraz, že bys nezostal sám,
v jame s levom jediný.

329492

25.03.2015 11:41

Operace „Atlantické odhodlání“

RE: Příliš malá planeta

udo1 85.?.?.?

Isto..v podstate je to celé veľmi jednoduché.
Koncepcia ich globalizácie sa v zásade nemení,
len jej mnohotvárnosť, formy.
Každý politik, čo túto banalitu v tme pod lampou pochopí,
môže s nimi vy..bať(s prepáćením)
a nemusí sa viac opičákov bezdôvodne báť.
Preto sa samozvaní-nezvaní fíreri tak panicky boja sedliackeho rozumu.

btw. Otvorená otázka:
Savin.. to meno som už niekde poćul..
Nie je to ten "vyslúžilý generál" mýtizovaného oddelenia myslím č.103 či koľko.., spadajúceho priamo pod gen. štáb v rámci bezpečnosti "infowars" operácii a ochranky vyššich predstaviteľov..?
Superkontaktné oddelenie, či ako sa to volalo..
Nerobil s tým "kariérne" niekto tu z čitateľov, prispievateľov?

,alebo len niekto používa pseudonym
..no možno som zase len ja mimo [smích]

329831

03.04.2015 19:19

Izrael usiluje o zničení historie a identity svých sousedů

RE: Chazarská Ozbrojená Entita nejprve zničila svoji historii

udo1 85.?.?.?

Re: pracovitosť
Presne!
Urobía všetko preto, aby robiť nemuseli.
[velký smích]

330478

10.04.2015 07:25

Havrani čekají

RE: Je nezbytné bojovať ZA niečo, nie PROTI niečomu.

udo1 85.?.?.?

Ok, zas a znova,
dokolečka dokola:

Vieme teda, čo NEchceme.
Čo ale CHCEME?


..okrem žrání, sr..ní, chcání,
spání a nejakého toho sexování [smích]

Je čas, pohnúť sa po evolučnej špirále zas,
alebo prepadnúť z cvičenia,
z maturity kultúry myslenia,
čo kulminuje v hĺbke studne, v nás.

Stačilo plakať, poďme riadiť, makať,
každý na svojom poste,
nech sevarealizačne bez tliachania rastie.

Každý nech sa riadiť učí i firmu i štát,
Monopoly pod pyramídou z povrchu Zemského,
zmätené budú iba tak.
Po otvorení tejto komnaty šťastnej, trinástej,
Po otvorení koča pandúrov, po ukončení cvika, 12.cyklu vrát.

Tak Človek na cestu svoju, Ľudskosti,
k Zemi Cností, věcí nejen tvých se vráť.
Aby i ty a deti tvé, vánek příjemný budouCnosti,
spolu mohli ste ve věČnosti už tu a tady znát
..a ne tam, kde vždy třetí vyhrává, se mezi sebou prát.

330830

11.04.2015 09:39

Havrani čekají

RE: GEREANLÁNÍ Ú/KLID

udo1 85.?.?.?

Lepšie položiť otázku!

Poriadok môžete robiť hore len vtedy, keď ho máte dole
a zrovna tak i naopak.
Dole môžete dať veci "do laty"(do miery), len ak podobne robíte zároveň i hore.

Pri zle položenej otázke, v tomto prípade typu "Buď, alebo?"
vám chytrejší, ktorých to potom k amorálnosti zvádza, "tí hore" budú sa snažiť v uzmierení=zladení vám zabrániť.
Ide o jeden zo základných princípov doČasného zabezpečenia a výkonu moci.

inak povedane:
"Mysli globálne, konaj lokálne"

Ide ako vždy o hľadanie tej správnej, čo najobjektívnejśej miery.
Miery neegocentrickej.
Manipulácia davu, moc nad stádom je totiž postavená na predpoklade jeho(obete) egocentrizmu.

InDiviDualizmus, jednoDuchosť trivia, triviálnosť
je samozrejme niečo úplne ine,
čo len naoko, pre klam ducha spoloČnosti,
ni(e)kto po veky.. stotožniť sa snažil divne.

Toľko k princípom niektorým psydrôg,
hlavne tej moci, čo emituje nám cIVIs noci.
Bo vnímať situáciu vpravde, génia loci,
vo vzťahu jeho k pravidlám všeobecným, k práci,
čo každý tu má jedinečnú, to za námahu dá si,
iba ten, čo na Človeka nie len hrá si.

330942

11.04.2015 09:46

Havrani čekají

RE: Je nezbytné bojovať ZA niečo, nie PROTI niečomu.

udo1 85.?.?.?

Drogy jsou špatný, ano [smích]

330943

11.04.2015 17:29

Havrani čekají

RE: Mrchožrúti, mienko-fíreri

udo1 85.?.?.?

Len nechajte tých "našich" fašistov pekne pracovať,
veď kto nám inak bude chrbát pokrývať?
Chcete nás azda nechať..demokratúrne bombardovať?

Ako za Slovak štátu, akurát,
že títo si to dobrovoľne vybrali,
síce z hlúposti, no snáď nie naporád.
Vtedy oddanosť slepá bola zvyškom "cirkvy"
a snáď tí dnešní fascinujúci,
pre hrobárov vlastných pracujúci,
zjedia aspoň trocha mrkvy.

Mierou chápania robíš na seba
a mierou nechápania na toho, kto chápe viac.
To platí pre každého z nich i nás.

Niet vecí nepoznateľných,
len ZATIAĽ nepoznaných.

330976

11.04.2015 17:41

Havrani čekají

RE: Je nezbytné bojovať ZA niečo, nie PROTI niečomu.

udo1 85.?.?.?

Ano, sú situácie, keď je lepśie urobiť
aspoň niečo, ako nič..

No ilúzia sebaúcty vyprchá
v momente keď dotkne sa ťa realita.

Zdravé sebavedomie pramení len zo svedomia.
Bo ak niet tohto zmyslu siedmeho,
i zmysel šiesty, preMieru,
bude mať cestu stratenú.

Drogy sú liek
a (zne)užívania pre zábavu,
striedmeho tam asi niet.

Život sám, drogou najväčšou,zázrakom jest.

330977

12.04.2015 12:59

Havrani čekají

RE: GEREANLÁNÍ Ú/KLID

udo1 85.?.?.?

Isto, všetko radšej čo najrýchlejśie zničiť,
lebo potom zároveň i rýchlejśie pochopíme,
že cesta tá je slepá, na ktorej sa nachodíme [smích]

..avšak môže byť i neskoro začať,
potom bez vody v púšti kričať..

Alebo, že kacír som: Vystrčiť hlavu,
pred tým než nás sily opustia a všetci to vzdajú,
vyskočiť von z labrysyntu, davu
a prikladom mocným ísť, priepasť preskočiť,
nie rozhodný, no krátkozraký krok vpred urobiť.

331041

13.04.2015 09:23

Havrani čekají

RE: Mate slovo

udo1 85.?.?.?

..a ktorýžeto z "duchov Vašich",
s uvedeným bytostne nesúhlasí?

331093

17.04.2015 08:20

Oklamané Polsko (IV)

RE: Starikovovi nevěřím,..do akej miery?

udo1 85.?.?.?

Asi by som poloźil otázku trochu inak:
V čom by mohli mať Starikov a Chelemendik pravdu
a v čom skôr nie?

Resp.
V akom kontexte pravdu majú a v akom menej?

Ako pevnejší bod-uhol pohľadu si zvoĺte nejaký objektívne udalostiam nadradený socio-naturálny proces(napr.globalizáciu, zmenu logiky sociálneho správania ako časovo etalónový pomer a pod) v rámci štandardnej frekvenčnej(procesnej=dejIný vs.IsTória) analýzy skúmanej etapy dejín.
Potom sa ako s magnetom pohybujete po čiare vrstevnice zaostreného poľa (obrazne povedané) a vyvoláte si ten jav(eng."peak") v minulosti..alebo jeho prednastavenie do budúcnosti(prognóza)..atď

Tak dostanete zároveň ako vyšetrovateľ(procedurálno-korelačný analytik) i môžné typy motivácie oboch protagonistov a ich príčiny, zdroje.

Btw., ja samozrejme netvrdím , že to obaja nutne nemyslia dobre, avšak.. hodnotiť musíme ako vždy, v prvom rade konkrétne činy jedinca v ich čo najobjektívnejśom kontexte.

Bo, ako sa hovorí:
"Subjektívne si myslieť môźe kto chce, čo chce,
avšak na realite objektívnej to nič nemení"

..aspoň v tomto zmysle, keďže myšlienky, inFormatio(zámery, polyTikos) na našu činnosť a tým na zmeny okolia vplyv rozhodne majú..

331324

03.05.2015 17:49

Bernský incident nebo konec protihitlerovské koalice?

RE: Vsechna media, ktera nejsou placena z USA

udo1 85.?.?.?

"PROC DOSUD NEBYLY ODTAJNENY V ANGLII ZAPISY O JEDNANI S HESSEM?
ASI BY SE ZJISTILO ZE HITLER SI VALKU S ANGLII NEPRAL"

Nie len to. Ono je toho, ako vždy, trochu viac, hlbšie..
Motívy sa pre ovcu absurdné môžu zdať, ako v Hlave XXII,
ktorá však nikdy nelogicky nekoná, to vieme nie len obaja..

Pozrite si dopis, čo Hess písal, keď sa dozvedel o ostrom spustení "Camelovej" desaťročia pripravovanej tzv. "perestrojky".
T.j., tesne pred svojim zavraždením v Spandau.
(Viď známa dubiózna lekárska správa..)

Otázka vyšetrovateľa:
Čo bolo motívom pre západných hlavonohsledov, zavraždiť Alexandrijca aź PO spustení poslednej fáze demontáže východu?

upresním:
Načo konkrétne potrebovali tohto "čecho"-švajčiara voči tým nedostatoćnejšie kooperujúcim zo sovjetov?

..a aź keď dôvod pominul, tak ho uškrtili.
Mohli to predsa spraviť dávno, hocikedy skôr!

Na háku ako v Haagu?
Nie je na škodu si pripomenúť, do akej miery Británia, USA a Nemecko.. sú a v jednotlivých fázach globalizačného procesu (ne)boli SUBJEKTOM a nie len "vyťažiteľným" OBJEKTOM globálnej politiky..

332237

04.05.2015 08:43

Bernský incident nebo konec protihitlerovské koalice?

RE: Je mnoho historickych zahad, jez zustavaji nevyresene.

udo1 85.?.?.?

Áno, to je ďalší aspekt praktickej každodennej politiky:
Otázka, do akej miery bol "navrátilec" Rudolfom Hessom?
T.j., či už "fyzicky", alebo "psychicky", po "štandardnej procedúre", i prípadných "neštandardných".

Podobne Dolfi, Saddám, Kaddáfi (polooficiálne 9 dublerov, dvojníkov) a pod..
Ostatne, ako v holývúdskom "výchovnom" blockformeri pre nedostatočne poslušných politikov: "DAVE"..

Ono nie je vždy úplne ľahké, ak prepožičiate nejakej funkcii svoju tvár,
pokúsiť sa rozohnať ňou, čo i len časť ilúzie politiky oficiálnej chmár.

Ako hovorí staré známe kuloárne príslovie reálnej politiky pre znesvätcovaných incyderovaných newkrámerov:

"V štandardnej demokratúre západného typu je dôležité dodržiavať tzv. VNÚTROELITNÝ KONcENZUS, ktorý hovorí: politici, tváre sa tvária že riadia, a (j)elitá, že poslúchajú, avšak samozrejme je to v divadle naopak a žijú iba, pokiaľ poslušne hrajú"

332271

22.05.2015 10:09

Nastane nový pogrom židů?

RE: židé

udo1 85.?.?.?

Otázky by som asi položil nasledovne:
1.Boli židia niekedy národom?
2.Čo je to národ?
3.Ak boli HéBaRé "národom"(a nie iba jedným z mnohých semitských kmeňov), tak zhruba do ktorého obdobia(deja, procesu)?

..viď rozlíšenie obsahu pojmov
ROZVOJ a
DEGRADÁCIA

k článku:
Tak, ako správne poznamenal Editor:
Dôležité je (ako ostatne vždy), spolu vyhodnotiť, ktoré body v článku by sa
A.mohli blížiť k objektívnemu stavu vecí a
B.ktoré sa realite skôr vzďaľujú?
+ napr. aké mohol mať autor motívy k tomu, aby to napísal.

Btw., každý sa môže mýliť.
I VP..i analýzy osôb idúcich pri Pjakinovi.
Ak objavíme chybu, býva však nerozumné
s váničkou vyliať i dieťa..
Býva nekonštruktívne sútrediť sa na hľadanie chýb, nedorozumení,
namiesto na hľadanie pravdy(s čím a na akej úrovni chápania, by sa súhlasiť dalo), presnejśie SPôSOBU jej hľadania.

Spôsob: napr.spomínaná DVTR ako jadro, "kernel"-bazálnej metodológie spracovávania inFormácii tohto
OSSOS - Open source Sociologického operačného systému - nadkonfesionálna, neideologická
KSB=Koncepcia spoločnej bezpečnosti,
či niekedy aj ekvivalentná globálna
KSR=tzv.Koncepcia spoločného rozvoja

Možno nie je teda na škodu súStrediť sa na daný level (komunikačnú úroveň)
mnohoaspektnej objektívnej reality chápania
a tým mnohovariantnej budúCnosti riadenia.

Chyby sa nedajú úplne vylúčiť ani v KSB/DVTR,
keďže to robili tiež len bežní ľudia, i keď nie zle vzdelaní..
Nejde predsa o dogmu, náboženstvo,
ale "iba" o Koncepciu samoriadenia spoloČnosti..

Aj "Panta rhei" sa rôzne vnímať dá..
na rôznych úrovniach chápania

333372

24.05.2015 19:16

Fenomén Jan Stern

RE: Žádnej namazanej chleba nepadá právě a schválně na pomádu....

udo1 85.?.?.?

ROZLÍŠENIE podstatného od menej podstatného.

Merítko veci, konkrétnej situácie,
namiesto poukazovania na detail nepodstatný.

Chápavá JednoDuchosť myslenia
je jednou z najobdivuhodnejších vlastností na svete.
Naivita však,
už nie je obdivuhodná až tak..

..Mnoho problémov záVažných jest,
lebo veľa je viery v Neho,
avšak viery Jemu stále ešte takmer niet.

I otázka tzv. Ateizmu = nevera v obraz Jeho falošný,
bližšia je Mu, ako viera mŕtva, bez prehodnotenia
chýb predkov i zablúdení úprimných, našich predošlých.

V tomto zmysle Hviezda isto pravdu má,
avšak pozor na popúšťačov ventilov chápavých,
čo vždy je iba práca.. pre režim kľúčová.

333475

27.05.2015 07:49

Banky vládnou světu. Kdo vládne bankám? (II)

Moc

udo1 151.?.?.?

Kecy, kecy. kecy.
Dym, hmla.

Cieľom je vždy moc, nie peniaze.
Hranie sa na "Boha" a dostatočná(dokonalosť zaujíma len skutočného Boha, ak existuje) kontrola tokov obeživa (krvi spoločnosti), je jedným z prostriedkov realizácie moci.

Každá väčšia firma usiluje o monopol.
Najlepšie tichý za clonou hmly fiktívnej konkurencie.

Skutočná MOC nenávidí nič viac, ako publicitu,
keďže skrytosť je prvotným predpokladom bezpečnosti.

Reálna praktická každodenná politika tohto mnohoforemného otrokárskeho systému bola a je akoby "prirodzene" vždy o sprisahaní, konšpirácii.

R&R sú dávno dobre známi
Co je za nimi?
ZAčať treba od hlavy.
Kto je "SAMOSATO"?

333610

27.05.2015 18:41

Banky vládnou světu. Kdo vládne bankám? (II)

RE: .. vyjasnění konkurenčního „boje klanů Rothschildů a Rockefellerů“ ....

udo1 151.?.?.?

re: Oni (v?)zhliadnu:
na pôjde..prach a špina, tiene a pavučina..

..a vlastnou rukou "meča" umierajúci prvosvätený,
i druhý dvojným do prachu onoho píšuci, mierne zmätený..

333633

27.05.2015 20:02

Banky vládnou světu. Kdo vládne bankám? (II)

RE: Prečo Sýria a Irán?

udo1 151.?.?.?

Otázka je, ktoré z konštrukcii tohto "ŽeLenKov-a" by sa mohli blížiť pravde a v akom konTexte?

..T.j., aké sú objektívne kritéria rozlíšenia pravdy od lži.

JednoDuchým sedliackym rozumom, metodológiou obyčajného zodpovednejšieho vyššieho špeciálneho policajného vyšetrovateľa

333634

28.05.2015 15:49

Banky vládnou světu. Kdo vládne bankám? (II)

RE: .. vyjasnění konkurenčního „boje klanů Rothschildů a Rockefellerů“ ....

udo1 151.?.?.?

Výraz "pôjd" je po slovensky oblasť pod deklom, strechou.

Btw., ak je na pôjde prázdno, znamená to obrazne aj,
že v gebuli nieto ničoho, bo dekel ustrelilo.

Posledná bunka sa ani s kým naháňať nemá
a tak ona-nádej, v horšej variante i umiera posledná.

No nebuďme pesimisti, nedostatočne gramotní..
Objektívna realita, pravda vždy vyjde na povrch,
na tom i svet stojí a budúCnosti sa zbytočne nebojí.

333674

22.03.2018 12:45

Útok Sorose: Co čeká východní Evropu po odstoupeních na Slovensku a ve Slovinsku?

RE: Ja som skôr prekvapený

udo1 95.?.?.?

Boh, ak existuje, určite není debil.
Nebude za ľudí robiť to, čo majú urobiť sami.
Inak by len na ovce sprosté degradoval svoje vlastné deti.

ľudovo:
"Pomôž si Človeče i Boh ti pomôže!"

Ak nezmeníme, nerozvinieme svoju
1) morálku, 2) chápanie a 3) konanie,
oprávnene evolučne zhynieme.

Ok, morálku máme lepšiu ako spomínaní "šikovnejší" sociopati,
no to zďaleka nestačí, ak sme priemerne stále
stádom, davom, dobytkom boli.
A v tom majú žiaľ otrokári pravdu.

Oni sú našou motiváciou,
bo z dejín už dobre vieme,
čo príde, ak len na God-ota, Ježiša, či koho..
ako Človeku podobné opice čakať budeme.

Ako tie spiace Ruženky na princa.
Princ je však myšlienka, dostatočné
(nie dokonalé - to vôbec netreba, to je ilúzia)
pochopenie reality a tak prebudenie.
Dokonalosť je možno tak záležitosť Boha,
alebo ako Ho-To nazveme.

363193

16.04.2018 22:33

Naše nebohá vládo

RE: Babis

udo1 95.?.?.?

Nemôže azda žid urobiť aj niečo dobré?
Nemôžu byť azda aj medzi židmi Spravodliví?

363722

23.08.2018 11:42

Kult „géniů“

Strom poznania = rozlíšenia 0/1

udo1 95.?.?.?

Všetko napísané +- ok, až na veľkú lož, demaghógiu
v poslednej vete:

"Je evidentní, že společnost Mont Pelerin je špatný strom. V důsledku toho jsou laureáti Nobelovy ceny za ekonomii, kteří vycházejí z tohoto inkubátoru, jako „nezralé ovoce“. Podobají se jedovatému ovoci, které první lidé utrhli ze stromu poznání dobra a zla, a otrávili sami sebe."

Ak by naozaj jedli zo Stromu poznania = rozlíšenia,
neupadli by do nevedomosti a pokušenia..
V prípade samozrejme, že sa dotyčný o tento svoj "prsteň moci"(knowledge is power) delí.., bo inak vždy padne = OS safety procedure

Bo ten, kto nevie rozlíšiť dobro a zlo, zostáva otrokom.
Kto sa o to nesnaží.
To je aj jedna zo základných mín biblie.
Raz bude odmínovaná..

..ak by sme však preložili vetu "Nejedzte zo stromu poznania!"
zo starohebejčiny v pôvodnejšom zmysle hlbších okultných zasvätení,
tak dostaneme napr. aj kontextuálnu formuláciu:
"Nespochybňujte objektívne zákony!"

..nespochybňujte existenciu objektívnych socionaturálnych prcesov, ich cieľov, ich Autora STrojenia Sveta, spoznávajte ich, ovplyvňujte=riaďte=tvorte=sTrojte, ako dietky-námestníci Jeho tu na Zemi zodpovedne..

Na porušovaní tohto zásadného odporúčania je založený napr. fašistický princíp dnešného neoliberalizmu - popieranie existencie objektivity (pohľadu Vis Maior na danú konkrétnu vec-situáciu-dej v jeho-jej celkovom kontexte globálnom a uniVersálnom).
Život je v tomto zmysle dejom-procesom metodologicko-aproximačnej súťaže najlepších možných interpretácii Jeho pohľadu na daný problém-výzvu-príležitosť, cez ktorú stále lepšie chápeme Jeho myslenie.
Tým sa automaticky zvyšuje garancia bezkonfliktnosti nášho života-rozvoja voči jeho pravidlám, aktívna spolupráca na jeho cieľoch, ich dosahovanie, vyhnúc sa tak dôsledkom oneskorení a odchýliek od optimálneho vývoja ľudstva, i seba samého, svojho okolia, detí, potomkov, na kultúry myslenia psychiky prenesiem čo najmenej chybných stereotypov po svojich predkoch apod.
Bo len symbolické poliatie dieťaťa vodou s dákym rituálikom na falošné, substitučné uspokojenie svojho podvedomia tu nestačí.
Ide v tom prípade naozaj žiaľ o presný opak, o iniciáciu dieťaťa do otroctva, role baterky falošnej, niekým vyprojektovanej pred-stavy Vis Maior, v kľúčových parametroch fatálne vzialenej o objektívnej reality, znemožňujúcej tak kontakt na pomoc Zhora, reláciu-funkčný neprestajný vzťah s Otcom.

Podobne, ako je tzv. "dedičný hriech" len symbolom poukazujúcim na súbor nedostatočne rozlíśených a skorigovaných zlozvykov=emócii=chybných, zmenenej realite podľa "Zákona Časo-miery" ďalej viac neadekvátnych stereotypov myslenia a konania prechádzajúcich generácii.

Tak i zopár neveľa ďalších zásadných mín, na kľúčových vstupoch a výstupoch z daného operačného systému kolektívneho podvedomia, profesionálneho skonštruovaného "ducha".

366011

23.08.2018 11:45

Kult „géniů“

Strom poznania = rozlíšenia 0/1

udo1 95.?.?.?

Tak i zopár neveľa ďalších zásadných mín, na kľúčových vstupoch a výstupoch z daného operačného systému kolektívneho podvedomia, profesionálneho skonštruovaného "ducha". Viď aj "Basics of forming a corporate culture", "Ako stavali náboženstvá" atď..

Znova: funkčné skúsenosti predkov prebrať, neísť systémom zbytočného naťahovania času metódou pokus-omyl, a provokovania tak zákonov riadiaceho rámca Dopustenia z dielne Vis Maior, bo to robia dnes znova neoliberáli = pokračovatelia extrémistických tradícii formovania podobných nástrojov inžiniermi globálneho zákulisia, starými mafióznymi ašpirantami na absolútnu globálnu moc.

Tí formujú podobné ideové think tanky rovnakej otrokárskej koncepcie po veky. Tak zrobili, spropagovali spomedzi rastlín "svojej" záhrady mraxizmus, nacizmus, neokonzervativizmus, atď.. až po dnešný neoliberalizmus.

Účel vždy rovnaký - naviesť dav na staré hrable pod inou zástavou.
Bo stádo treba deprivovať, umelo šokovať, aby nemalo čas myslieť, prebudiť sa, aby ostalo v deMentálnych okovách nepoznania, neschopnosti rozlíšenia..
Strihané a rezané ovce mocou opitého baču

366012

23.08.2018 12:03

Kult „géniů“

RE: Nobelovi šamani

udo1 95.?.?.?

N. Bonaparte:
"Riadiť znamená predvídať"
.. funkčná prognóza, tím proGnostikov

..
Pred časom jeden nemenovaný vysokopostavený politik, "renomovaný ekonóm" na otázku novinára ohľadom východoeurópskych reforiem(deforiem) o predvídaní(=riadení) ekonomiky odpovedal nasledovné:
"Ekonomika je ako žena, je azda vôbec možné ju pochopiť?"

Zverili by sa niekto triezvy do rúk chirurga, ktorý povie:
"Ľudské telo je ako žena, je azda vôbec možné ho pochopiť?" ?

Pritom taký ekonóm riadi osudy miliónov ľudí..

Na podobnú vyššie uvedenú odpoveď by mala v normálnej spoloČnosti prísť otázka publika:
"Mal by byť dotyčný politik odpravený okamžite na psychiatriu, alebo skôr do basy?"
..a majetok jeho rodiny, okolia zhabaný na aspoň čiastočnú, hoc i len symbolickú kompenzáciu škôd tak mnohým obetiam, nešťastie ktorých spôsobil, pre svojich pánov okradol .. za pár kostí zo stola morbidnej hostiny

366014

24.08.2018 11:43

Kult „géniů“

RE: = RE: Nobelovi vudu-masta

udo1 95.?.?.?

" děti těch nejmenovaných bolševických pánů / dnes je v čechách minimálně 30 000 dolarových multimilionářů / už budou mít vše nakradené legálně..."

A to sa nedá elegantne riešiť? [smích]

Úplne legálne.
Len to ľudia musia chcieť.
Podotýkam: polyticky gramotne žiadať.

Foriem realizácie je, ako z dejín vieme, spústa.
Sú i poľahčujúce okolnosti, atď [smích]

..ostatne možno i konkurz na najvtipnejšie riešenie vypísať.
Ľudskú kreativitu netreba podceňovať! [velký smích]

366052

26.08.2018 01:46

Neuvěřitelné. Nepomáhat!

RE: Parazity si na západě mohou živit jen do určité míry

udo1 95.?.?.?

Most v Janove stavala priamo mafia.
Na štátnych sa vraj trochu menej kradlo.

Nech Západ prestane Afriku konečne vykrádať
a robiť tam prevraty a oni prestanú utekať.

Nech prestane nový kolektívny Hitler robiť vojny, revolúcie a násilný export neoliberalistickej otrokárskej fašisticko-korporátnej formy demokracie
od Maroka, Tunisu, Lýbie a Egyptu až po Sýriu, Ukrajinu, Balkán, Irak a Afganistan
a programová migrácia za účelom výmeny európskej populácie za ešte tupšiu prestane.

Scenár občianskej vojny je jasný spomedzi viacerých.
Cui bono?
Dve muchy jednou ranou a či celý roj?
Na takú operáciu musí byť vnútrojelitný konCenzus.
Alebo aspoň bol.

V lepśom prípade sa tento program DOČASNE do šuflíka odkladá
z globálno-politických dôvodov nutnosti momentálnej stabilizácie,
dokiaľ budú primarne nedostatočne zvládnuté procedúry skorigované,
resp. inými variantami nahradené.

Svoje asociálne ciele tie hovada však asi len tak neopustia.
Kto zaspí na stráži, na pláži, toho blchy pieskové kusnú.. v lepšom prípade.

366095

16.09.2018 10:40

Taková normální rodinka

RE: Super dvojka, jen tak dál a ať jich je míň...

udo1 95.?.?.?

LGBTI-terorizmus a feminacizmus v praxi [pláč]

366539

26.11.2018 09:42

Vzpoura Žlutých vest

RE: Není to o pohonných hmotách ale o Macronovi - doplnenie

udo1 95.?.?.?


A) inžinieri sociálni a
B) inžinieri a-sociálni.

Podľa morálky dotyčného.

Ten súbor technológii NEpriameho (bezštruktúrneho a/alebo na zákalde virtuálnych štruktúr), dištačného a priameho riadenia je jeden a ten istý.

Ako nôž: možno ním chleba odkrojiť, operovať, i zabiť.

367996

27.03.2019 13:59

Slovenské voľby

RE: Škola hrou

udo1 95.?.?.?

S niečím sa v tom pokuse o analýzy dá moźno súhlasiť viac
a s niečím menej.
Hlavne ale autor žiaľ neponúka riešenie..

Podstatné je, že varianta čapatistov pri moci,
je určite neporovnateľne horšia
ako Ševčovič.

Voľba vyzerá byť teda jednoznačná.
Aspoň pre triezvych..

Ibaže by bola väčšina národa emomentálne
ožralá a presnejšie na drogách.
Potom sa holt blbo jazdí.
A o to viac, keď niekto nepozná dopravné pravidlá.
To je potom na vidle.. a/alebo na hrable?

370616

27.03.2019 17:30

Slovenské voľby

RE: Škola hrou / Halík & Čaputová, lepší?

udo1 95.?.?.?

Ultraneoliberalistický černokňažník, antikrist dáva "požehnanie" ? [smích]

Chúďa phyphyna,
či naozaj vie, s kerými sa to spojila..

370622

27.03.2019 18:01

Slovenské voľby

RE: Škola hrou

udo1 95.?.?.?

1) "Zdravý sedliak sa skôr - či neskôr k pravde dopracuje."
Fakt je ale, aby nebolo potom už prineskoro.
Ostatne, na to i tí figliari, inžinieri asociálni hrajú..

2) Ideológia konzumu, je tu dnes naopak, jasná a jednoznačná, jednoduchá,
do dvoch slov zahrnutá
"Výhodné predať ?"
(česť, deti, čas, ladvinu, dušu,..)

3) Až keď niečo, nejaký dej-jav-proces, dostatočne presne pomenujeme,
tak ho vedome ovplyvňovať, ako ľudia riadiť môžeme.
Inak ho budú riadiť iní, a nie nutne vždy v náš prospech.
Osud musí každý, s pomocou božou, zobrať do vlastných rúk.
Niet vôle, niet čelověka.
A bez rozumu, tak-i-tak..

4) Ľudia stále podľa jelít nie sú dostatoćne blbí
a tak nám len decká zasa raz, po x-tý krát,
za posledných pár storočí zblbli..
Sme ich proste neuhliadli,
Nebolo často času, bo sme pracovali
a mnohých i deprivanti po prevrate r.´89 proste uštvali.

5) USA je len jeden z faktorov, i keď ich lokálka je stále mocná.
Je tu však i stará globálna politika, ktorá je nad tou zahranićnou,
i geopolitikou made in USA.
A tá nadnárodná v pude sebazáchovy,
stabilizácie situácie v EÚ, podporuje skôr Šefčoviča.
Pri akejkoľvek ďalšej destabilizácii globálnej politickej scény
totiž akútne hrozí šťukanie knoflíkmi, čo by neprežili ani Oni.

Globalisti vśak prehrali s US locals i vo FR a inde..
Väčšinou ale len, ako z dejín vidíme, iba dočasne.
Amíkom, hlavne neoliberalistom tamojším, proste ustrelilo dekel.
Ohrozujú svojou nenažranosťou vśetkých.
To by si mali uvedomiť i čapatisti, proti komu vlastne bojujú.
Proti šéfom vlastných šéfov paradoxne [velký smích]
hluboké nedorozujmění, kommuNíké chybička se u nich vloudila..

Ak by tí magori nebodaj vyhrali,
bude za ten ich operaćný fázový posuv,
nepochopenie aktualizovanej úlohy,
tvrdé osobné postihy.

A vieme, čo to v podaní mafie znamená..
Dve rituálne obete z radov vlastných uź boli..
Ako sa v kluboch občas, v prípade potreby vraví:
"Poslúžili ako živí a ešte viac poslúžia ako mŕtvi..žeby?"

6) Nemožno proti vreckárom s pomocou mafie bojovať,
navyśe, ak jej štruktúru a vnútorné rozbroje niekto
prakticky vôbec nepozná.
et voilà ! resultat..
Proste..ako starý rabbi synovi na posteli smrteĺnej povedal:
"Všetko je naopak"
Judaista je opakom žida.
L'enfant terrible..
Motivacia myslieť daná Ľuďom Zhora.

Židia sú len nástroj.
To je už ale ďalší náväzný príbeh tisíceročného procesu globaálizacie.
Ok, snáď stačí zatiaľ takáto sonda..

370623

27.03.2019 20:48

Slovenské voľby

RE: Škola hrou / Halík & Čaputová, lepší?

udo1 95.?.?.?

Isto, mea culpa! [smích]

Správne by malo byť:

DO AKEJ MIERY dévočka posol-ačka
chápe, s kýmže sa to naozaj zamotala..?

Ako to i Mikimu až prineskoro docvaklo..
To taká Karafiátová (Radičová) bola asi lepšie in-formovaná.
I keď, ktoho vie, možno je miera úmyslu
i u ikony čapatistov nemalá..

Jej treťosektorový životopis prakticky otvorenej agentky
rôznych genocídno-teroristických nadnárodných zoskupení
nie je o nič menej kvetnatý, ako u Karafiátovej..

370635

27.03.2019 21:29

Slovenské voľby

RE: Svět hodnot v propadu

udo1 95.?.?.?

Paradoxne pritom Čapovanú napriek buzifašo-agende volí
žiaľ pomerne mnoho až fanatických "kresťanov"..

Hoci sa množia aj správy, výpovede svedkov o systematickom falšovaní volieb zištnými donormi sliniečkárov z ESETu,
SMEčky N-otorikov a spol..+ ich zahraničných kmotrov..

Presne podľa zahraničného vzoru:
"S USA na večné časy a nikdy inak"
..keď slnko iba vo Fašingtone vstáva..
a homo-solaris je jelít nevedomá dojná krava,
no zároveń i klacek na ľudí,
vo forme bezprízorného, Médeou riadeného jačiaceho stáda.

Šefčovič je síce iba menší risk,
no nevoliť, znamená nejesť vôbec chleba,
lebo nie je dokonalý
a je na výber iba z dvoch takých..
nie úplne podarených.
Nevoliť teda, znamená malovať pre deti
obraz Nebytie, alebo minimálne Bieda.

T.j., keď si už ovce chleba zatiaľ stále nevedia zrobiť sami.
A v tomto konkrétnom prípade, kým sa ho robiť naučia,
zomrú od hladu aj ich deti,
lebo bol niekto smrteĺne fanaticky zásadový,
jesť len ten chleba pravý..

Ergo - o krok ďalej - dnes sa každý musí naučiť riadiť.
To je gramotnosť 21.storočia.
Zlomiť mannažerský monopol jelít,
na prácu s materiálom najdrahším:
S Homo sapiens sapiens.
Začať Celo-věka pre vieČnosť tvoriť.
NARAZ seba i všetkých.

V živote proste nejde o dokonalosť,
ale doStatočnosť..
A tej základom, je schopnosť rozlíšenia
i politicky nateraz reálneho riešenia,
namiesto smrteľného na ideál čakania, na Godota.

Vskutku: Vox populi = vox Dei.
Boh nikdy nebude za ľudí robiť to, čo majú zrobiť sami.
A robiť to, čo treba, budú schopní len vtedy,
keď to chápať budú.
Miera nechápania objektívnej reality občanom,
je mierou jeho otroctva.

V tom a len v tom je slobodná vôľa ČeloVěka,
že chápe, z čoho si môže vybrať
a vie čo sa stane, keď to neurobí.

Inak žije v otroctve ilúzie a tá ho vždy zahubí.
V najhoršom prípade sa z nej preberie až po smrti.
Presnejsie: žije v otroctve autora, autorov danej ilúzie.
Moderne nazývaných aj a-sociálnych inžinierov.

Realny svet je fajn a vôbec sa ho netreba báť.
Presne opačne ako v block-formeri Matrix.

370639

28.03.2019 16:57

Slovenské voľby

RE: Ďalšia z tisícov výziev neVOLIŤ ktoré zaplavili dnešný internet!

udo1 95.?.?.?

Presne !

Kto vyzýva nevoliť,
je buď agent, alebo dement.

Všetci za život = proti Čaputovej !!!

Tri prútiky stromu Svätopluka.
Nateraz sa musia spojiť pre budúCnosť národa v ťažkej chvíli.

Hoc i Harabín, i Fico i Kotleba.
A hlavne všetci normálni, mediálne triezvi ľudia.
Proti poslušným !

370655

29.03.2019 06:33

Slovenské voľby

RE: Vidíme to takto:

udo1 95.?.?.?

Anonym 185 je klasický židofašistický provokatér,
čo sa len čerstvo na kurze ako-tak ćesky naučil.
Ako ľahko ich dnes už identifikovať..
Svoje prekliate postriebrené šekely si i tu chodí privyrábať

Áno, v prípade Ukrajiny (na rozdiel od Slovenska) už voľby naozaj zmysel nemajú,
lebo ju plne starý triumvirat
živofašistov, ich verných tupých psov- hlúpych náckov a úchylákov ovládol.
Pekne potichu si v zákulisí moc podelili.

Na Slovensku našťastie nacizmus nikdy nebol,
snáď okrem toho židovského.

ĽSNS nemá s nacizmom podstatou nič spoločné.
To iba skutoční internáckovia z PS a SS (Agresívneho a Poslušného Lovenska)
na ostatných jačia, aby od vlastnej zloby pozornosť odviedli..

Škoda že to sám Marián zatiaľ dostatočne nechápe,
alebo chápe a národ vedome zradil ?
..keď vyzval "svojich" v druhom kole nevoliť ??!
To by vzskutku podozrenie voči nemu prehĺbilo..

Veď tak mnohí by z tých, čo Harabína, Šefčoviča i ďalších volili,
v prípade Mariána v druhom kole, jednoznačne jeho podporili !
Tak i Maroš dostatoćne jasne povedal.. bo tak blbý a zradný proste nieje.
Len manévrovať o život musí, ako každý, ktorý aspoň trochu chápe smrteľné pre vśetkých ohrozenie.

Negramotná "zásadovosť", je ako osamelý dobrý úmysel (bez dostatočného chápania objektívnej reality), vždy len cestou do pekla, ako nám starí otec i matere po veky zo skúsenosti riekla..

Chceme zo Slovenska Ukrajinu ???!!
Áno, anonym 185 a jeho teroristicko-rasistické zrúdy blízkovýchodných Übermenschov krv, smrť násilie a nenávisť chcú, to nepochybujme !

V politike vždy platí:
To, čo ti na podnose donesú, je vždy jed !
..a ak nechceš zbytočne predčasne zomrieť,
musíš myslieť.
Zdravo, po sedliacky !!!
..a na tupé rady nas..at !

370659

29.03.2019 16:58

Slovenské voľby

RE: Vidíme to takto:

udo1 95.?.?.?

Fico koná najlepšie a najviac ako môže a ako chápe.

(Ein Politiker bekleidet ja aber nur das Amt
..und er sei bei weitem nicht dessen Inhaber.)

U VK treba rozlišovať, v čom hovorí skôr správne a v čom nie.
Ostatne, ako u každého.
Kritéria pravdy sme tu už toľko krát rozoberali..

V skratke:

A) Pravda je vždy konkrétna na danú situáciu, konšteláciu.

B) Absolútna pravda je pohľad Vis Maior.
Človek sa Jej, Mu môže len metodicky priblížovať, aproximovať.
Pravdu má v zásade ten, kto vidí deje-procesy, kulminujúce
do skúmanej situácie z najvyššieho nadhľadu
(1. súvislostí v odlišnostiach a nie 2. boja protikladov).

C) Po ovocí poznáte ich.


Okrem USA a EU politiky je tu a vždy bola aj politika globálna.
Kto ju a jej ciele nezohľadní, zavádza..zavadzá.
Mierne povedané.
Geopolitika je len prechodom od politiky zahraničnej, nadnárodnej,
k politike globálnej.
Dnes bez chápania aspoň jednoduchých základov sociologickej mechaniky
globálnej politiky, neporiešite vôbec nič ani na úrovni politiky komunálnej.
(Rýchlosť informačnej obnovy je totiž už prakticky okamžitá.)
Ok, niektorí sa pojmom "geopolitika" pokúšajú zúfalo stále ešte maskovať
politiku globálnu, ktorá je tu už od staroveku podobne, ako celý objektívny proces globalizácie.

A ešte raz k Ficovi.
Možnosti priemera, premiera sú také,
aká je miera chápania obyvateľa, obyvateľov danej krajiny.
Zvyśovanie miery chápania objektívnych dejov a ich väzieb
(t.j., všeobecná gramotnosť v oblasti riadenia = základy tzv. Procesného inžinierstva)
je jedinou garanciou budúcnosti tejto spoločnosti, štátu.
A v konečnom dôsledku i Únie.
Okrem samozrejme jej ultraneoliberalisticko-fašistickej genocídnej varianty
pre európskych "domorodcov".
Teraz sa rozhoduje.
Bo rozbehnutý vlak nezastavíš.
Každý proces má svoju zotrvačnosť.

K židom.
Je to len mafia. Nič viac, no ani nić menej.
Ako Kočner a jeho dozorujúca "CIA" (ako v Slovak štáte kedysi Gestapo),
alebo akýkoľvek podobný "sprisahanec".
Akurát že židia sa maskujú náboźenstvom
a sú dnes asi mafiou najstarśou.
To je vśetko.

Mafie sa nemáme čo báť.
Tak ako sa decko nebojí bubuláka,
keď pochopí, źe to bol len zlý sen.
Dá mu po hlave, alebo ho vysmeje.
Stačí trik mocou ožralého čaro-deja pochopiť a viac nestraší.
Potom sa i sami židia zobudia,
keď im ostatní dajú zrkadlo,
zista že sú nahí a k pôvodnému judaizmu sa vrátia.

Židovstvo v jeho dnešnej forme je omnoho strašnejším fašizmom
a nacisticko-rasistickou ideológiou, ako tá talianska, nemecká, či americká,
internacistická trockého, alebo aká z jeho nespočetných verzii.
Ostatne Hitler-SchekelGruber by nacizmus nikdy tak nevycibril,
keby ultimatívnu predlohu
v tzv. Starom Zákone a jeho "Vyvolenom národe" nemal.
To už je ale iný naväzný príbeh,
do podstaty nejnovśej formy fašizmu - neoliberalizmu vedúci.

370671

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 129 čtenářů částkou 19 970 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,
děkuji všem, kteří přispěli. Máme poslední pracovní den před koncem měsíce a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím, zvažte případný příspěvek na tento web. Děkuji.

Ve zkratce

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
23,45 Kč
Euro
27,34 Kč
Libra
30,28 Kč
Kanadský dolar
17,56 Kč
Australský dolar
16,44 Kč
Švýcarský frank
25,58 Kč
100 japonských jenů
22,40 Kč
Čínský juan
3,49 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,43 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,67 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 807,43 Kč
1 unce stříbra
546,39 Kč
Bitcoin
318 090,95 Kč

Poslední aktualizace: 29.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 544 966