Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané udo1

Nalezeno 1289 příspěveků, 651 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

08.05.2013 09:40

Ubohá Itálie…! Stejní lidé, stejná show

RE: Miesto národov v globálnej kultúre

udo1 85.?.?.?

Tzv."židia" sa skôr hrajú na rasistov nejakej samovyvolenej okultnej sekty.
Isto vieš, že výraz rasa má mnoho definícii.
My sme ho tu rozoberali, no
ako ten výraz chápeš ty?

Národ okrem spoločnej kultúry, jazyka, ekonomického prepojenia spája aj (v neposlednom rade) spoločné prostredie, ktoré obýva min.2-3 generácie(dlhodobý štatistický odhad prepojenia bazálnych rodinných zväzkov).
Ak máš skupinu ľudí, čo kedysi žila na jednom území atď.., roztrúsenú, nejakými konkrétnymi spôsobmi z nejakých konkrétnych dôvodov nekontinuálne po definovanom území, alebo celých častiach planéty, ďalej ostávajúcu v prepojení na nejakých konkrétnych ideologických princípoch, ide o kult.

Podľa výsledkov ich činnosti logicky deduktívne o kult
najstaršej známej inštitucionalizovanej mafie.
Tá je postavená na jednoduchom a jasnom algoritme tu časo detailne citovanej sociálnej doktríny vedenia finančnej vojny popísanej z Pentateuchu:
tu v skratke.."Druhým dáš na úrok a svojim nie..a budeš vládnuť nad všetkými..monopol..atď..tak, ako ti vraví TVOJ obraz Boha"..btw.definujúci konkrétny (a)morálny štandard myslenia.

Inak mafia = obzvlášť nebezpečná forma fašizmu(teroru menšiny, voči väčšine, či v podstate otrokárstva)

Uvedená činnosť je v prakticky všetkých krajinách samozrejme mimo zákon a spravidla trestná.
Ni(e)kto teda vymyslel na obranu svojich klanových záujmov hmlu, fiktívnu kontinuitu mýtického národa, na akože rasistických princípoch inštitucionalizovanom výbere partnerov a kádrov(manažmentu), čo je ovšem znova prakticky všade tiež mimo zákon a trestné.

Ani z jednej a ani zdruhej strany neexistuje teda pre činnosť vyznavačov judaizmu právny rámec.

Otázkou je, prečo v ich prípade nie sú dostatočne uplatňované základné právne zásady celospoločenského spolužitia?

Aj preto je dnes v bežnom jazyku správne zaužívaný ekvivalent výrazu "žid" = podvodník, ojebabrávač a pod.

Kult judaistického obrazu Boha má isto aj pozitívne prvky tak, ako ich môźete nájsť aj v tzv.kresťanskom obraze Boha a derivátoch kresťanstva, no prakticky aj vo všetkých tzv.náboženstvách, filozofiách, ideológiách, za ktorými je však vždy vo viac-menej dobre maskovanom jadre jeden základný koncept pyramídovej hry.
Preto sa v pyramídovom koncepte riadenia hovorí:
"Čím lepší manažer, tým menej identifikovateľný a tým lepšia imitácia Boha"

..Boha v zmysle supersystému definujúceho objektívne socio-naturálne pravidlá.
T.j., ak ste konšpirátorom náhody a NEpodmienenosti štatisticko vyjadriteľných príčinno-dôsledkových vzťahov, tak by tu naša debata žiaľ mala končiť, keďže by nebolo zachované kritérium konštruktívnosti.

Čo sa týka Izraelu, je z pozície projektantov neprijateľné, aby sa výkonný aparát dozorcov globálnej ekonomiky(finančných žoldákov) koncentroval na jednom mieste.

289326

08.05.2013 10:49

Ubohá Itálie…! Stejní lidé, stejná show

RE: Miesto národov v globálnej kultúre

udo1 85.?.?.?

Zasa si všetko dokola schválne demonštratívne vysvetľuješ podľa svojho morálno-komunikačného štandardu. Ziaľ štandardu na tvoju škodu pomerne nelogického v základných parametroch..

..Čo sa týka Izraelu, je z pozície projektantov neprijateľné, aby sa výkonný aparát dozorcov globálnej ekonomiky(finančných žoldákov) koncentroval na jednom mieste..
pokračujovanie..
Toľko k snahe tzv.sionistov(napĺňajúcich hlavne podvedomé konrétne, tiež tu často diskutované ciele, v rámci celkového pyramídovho konceptu) o transformáciu mýtu multietnických(mnohonárodnostných) konvertitov do novodobého národa. Preto v tzv.Izraeli nemôže byť kľud.

Zároveň sa domievať, že tak komplexnú ideológiu vyvinuli nejakí negramotní púštni nomádi žijúc na úrovni doby kamennej, je z odborného hľadiska naozaj absurdné.
Z mnohých hypotéz na túto tému vyzerá momentálne najlepšie vysvetľovať uvedenú problematiku "židovskej otázky"(z hľadiska ašpirácie na v zmysle predikcie udržateľné radenie procesu globalizáce) tu často diskutovaná tzv.Egyptská hypotéza.
Ak máš lepší, funkčnejší model, sem s ním.
Ak ho protodialektická diskusia a čas preverí, máš právo na smiech.
Inak sa budú zasa raz na tebe ironicky smiať iní.

Na tvoju otázku ohľadom Slovákov,..Čechov, Maďarov, Nemcov.. si v zmysle horných definícii vieš najneskôr teraz už isto odpovedať aj sám.

Otázkou potom je,
1.Za koho sa považuješ ty a
2.Kým by si chcel byť?

289329

08.05.2013 19:15

Ubohá Itálie…! Stejní lidé, stejná show

RE: Miesto národov v globálnej kultúre

udo1 85.?.?.?

Ja sa snažím liečiť seba a tak aj svoje okolie.
Asi vieš, že to je neľahké. [smích]
Zároveň treba však liečiť spolocnosť, ktorá nám je systémovo nadradená.
Nemôžeš v tomto zmysle začínať od podriadeného systému,
ale konať aspoň paralelne, ak chápeš.

Máš pravdu aj v tom, že žid a tzv.žid, či tzv."žid" sú v istom zmysle to isté,
no vždy na inej úrovni myslenia.
Ak ideš o úroveň ďalej, za všetky tri spomínané,
vtedy sa stávajú aj pre tvoju úroveň chápania
všetky tri výrazy naozaj rovnaké.
Otázka: Si tam? Ako by si popísal tú úroveň?
Presnejšie a v konkrétnom obraze:
V čom sa uvedené výrazy podľa teba zhodujú
a v čom je medzi nimi rozdiel?

re:biblia
Ja som nikdy na tejto úrovni chápania netvrdil, že biblia je celá zlá.
Ja hovorím, že jadro kulturologického operačného systému s názvom biblia, je amorálne svinstvo.
Ostatných 99,999% je krásnych a dobrých.
Slúžia však na maskovanie jadra.
U islamu a iných modulov je to v mnohom podobné,
no na iných úrovniach chronológie vnímania.
Zároveň majú všetky tieto profi diela mnoho parametrov spoločných.
No tu sa nebudem zasa opakovať, bo ma editor zruší,
keďže sme to tu toľko krát viacerí podrobne skúmali.

Ty však stále neodpovedáš ani na dve moje v podstate jednoduché otázky v hornom príspevku..

Jou,..ďalej..ty teda považuješ dnešný, aj tebou popisovaný stav spolocnosti
za normálny a príčinou je podľa teba onen Samosato?
Ľudia sa podľa teba rodia zlí a kultúra,
ktorá ich vychováva je dôsledkom a nie príčinou problému?
Pozri sa do zrkadla a zopakuj si to pri pohľade do vlastnych očí.
Neboj sa zrkadla. Čo vidíš?

289363

09.05.2013 08:59

Zlato: Zpět do světa peněz (II)

RE: Smíšek

udo1 85.?.?.?

Haha [velký smích]
Ty si klasik.
"Podľa seba súdim teba." [velký smích][velký smích]

289398

09.05.2013 12:41

Zlato: Zpět do světa peněz (II)

RE: Smíšek

udo1 85.?.?.?

Hahaha, inú reakciu som od popierača
nosu medzi očami ani nemohol čakať.[velký smích][velký smích][velký smích]
Pasca na rybky tupé sklapla.

Ja si priznám chybu tak,
ako tu už mnohokrát,
bo človek som len omylný.
Kto však oddaný je slepo
a ničiť len chce vymleto,
tomu obraz vlastný
morou šedou javí sa
a sám pred ním bojí sa.

289408

10.05.2013 12:34

Ubohá Itálie…! Stejní lidé, stejná show

RE: Miesto národov v globálnej kultúre

udo1 85.?.?.?

Ok, žida, či tzv.žida nevidíš.
Nemáš rád, nechceš,..atď.

Pýtal som sa ale, čo vidíš,
a nie, čo nevidíš.
Odlišnosť tú v súvislosti aspoň vnímaš?
Asi preto snahu liečiť, celiť nemáš,
no skôr ničiť, rozbíjať.
Chceš snáď zasa zapáliť ten Rím
a tak sa vpísať do dejín?

Aký by si chcel byť teda
a kým si teraz?
Pomni však, že svetu
nemá vládnuť bieda..
To sa týka aj spolocnosti,
ktorá je v každom z nás.

Klartext:
Hľadanie spoločného, celospoločensky prospešného, objektívneho pohľadu je veľmi efektívne práve v protodialektickej diskusii.
Presne..Pýtať sa..
Klásť objektívne čo najsprávnejšie otázky.
Každy má subjektívny pohľad, no len spolu, v diskusii dvojice si môžeme postupne vzájomne korigovať chybné, objektívnej realite neadekvátne stereotypy vnímania+pomenovania(=pochopenia, či uchopenia), hodnotenia a tak následne každý malými krôčkami v rámci svojich aktuálnych schopností a možností zlepšovať tento svet.
To sa javí byť s vysokou pravdepodobnosťou jednou z našich objektívnych úloh ako Ľudí..podrobnosti sme tu často rozoberali..

Preto sa ťa pýtam stále na tú základnú, zásadnu otázku, z ktorej sa ty stále pod(?)vedome snažíš vyvliecť.
Aby som vedel, či máme aspoň základné ciele spoločné.
Pri odlišnom pod-, alebo vedomom bazálnom morálnom štandarde nebýva takýto typ diskusie veľmi efektívny v zmysle vzájomnej korekcie chybných stereotypov myslenia(kolektívno-individuálnej algoritmiky spracovania in-formácii).
Možno je ale práve preto pre teba odpoveď na túto kľúčovú otázku, tvoje vlastné zrkadlo, morálne neprijateľná, ak chápeš. O dôvodoch by sme mohli špekulovať..

Napr.bezpečnostný blok systému(systémov), v ktorom(ktorých) žiješ. T.j.Ideológie, "náboženstva", filozofie..KONCEPCIE, a pod..
Ako hovorí staré vojenské porekadlo:
"Prvý útok profesionála vždy smeruje na morálku."
..profesionála projektanta systému samoriadenia(človeka, firmy, kultúry)

Morálny štandard je totiž TEN kľúč definície úrovne komunikácie v rámci systému(napr. vedomie - podvedomie), interakcie systémov pri výmene konkrétnych mier. S ohláseným, alebo neohláseným CIEĽOM zmeny foriem(in-FORMÁCIE).
..toľko k základom operačných štandardov tzv. in-formačného vojska..Nie, vôbec nejde o tzv. hackerov a antihackerov v bežnom zmysle ako v rôznych filmoch a seriáloch, vymýšľajúcich a odrážajúcich, trekujúcich a vyhodnocujúcich tzv.cyberútoky ..

Ide o skutočných sociálnych inžinierov globalneho a jemu podriadeného lokálneho myslenia, u ktorých sú protézovo-sieťové operácie iba doplnkom. Síce niekedy nie nevýznamným, no staĺe ba doplnkom. Sú schopní projektovať a realizovať k definovaným cieľom vyvinuté metodiky do veľkej miery aj bez "neživých protéz".

289469

10.05.2013 22:55

Bankéř a narkoman – symptomy choroby Západu

RE: Jak reguluje příroda

udo1 85.?.?.?

Pridám..
Ak pokračujeme cestou vyznačenou tvojou šipkou(vektorom objektívnej matice udalostí možných) Oracle, tak vidíme, že desaťkrát a viac ako tzv. politici, ukradnú banksteri a

2. politici sú zasa ich Kanonenfutter(a´la kauzy v Čechách a opičárny u nás)..a ďalej..zasa obligátne:
"Do tretice všetko dobré"

3.Pre koho sú Kanonenfutterom banksteri(vyznavači úrakoviny definovanej krátko a jasne v judaistickom Pentateuchu a jeho ideogrckých úchylných protiľudských derivátov)?

..asi u fanaticky adeovo oddaných Nomádov logicky nemôže ísť o š-pičku Čierneho Obe-líšku(y), o povestný mýtizovaný py-ra-mi-dion vznášajúci sa v smradľavom oblaku nad hromadnou kamenia v púŠti.

Kolega Viny vyzerá byť žiaľ tiež oddaným konšpirátorom náhody s nezáujmom o hľadanie objektívnej reality, snažiacim sa marketKingovo pre-dať svoj "Produkt",
ktorý zaspal dobu
a chce ho iba nikto
na pieseň oprášenú,
len akoby novú,
ktorú facsinátor
spievať bude v dobrej viere
až do konca, až do hrobu.

Z klubovej klasiky:
"Milí kolegovia,
diskutovaný Nám
Poslúžil ako živý a ešte viac poslúži ako mŕtvy."

289512

10.05.2013 23:55

Zlato: Zpět do světa peněz (II)

RE: Smíšek

udo1 85.?.?.?

Vedúca úloha žida, strany,..das Führerprinzip..
Komunizmus iba pre samovyvolených..
Obrschichtu..šiksu (rozumej fašizmus)..
skrytá, hlboko fašistická podstata marxizmu..
a či mrak-sizmus..a tak ďalej
i mnohé ďalšie fazety vyznavačov kultu "Lstí a klamem",
Mamon & Amen

Pravdu HaHaBeBe do tej miery má,
že domienka o organizácii systému polodementným
úchylným starcom "Ročajldom" je fakt trochu absurdná.
Potom by mohol proste niekto k nemu(vy, ja, Jarmila [smích] ) prísť,
proste ho cvaknúť a Problém by mohol ni(e)kam ísť..
Faktom je, že bez Výzvy toho mnoho neriešiš.
Ako vo filme Matrix myslím Morfeus vraví Neovi:
Matica je tu, no rukou ju ne-uchopíš.

Tieto tzv. Matice, či matrice sú výtvorom profesionálov,
sociálnych inžinierov, vojakov v pravom zmysle slova,
avšak podľa výsledkov grázlov..zatiaľ znova.
R&R sú maximálne tak kone.
..a Taká Laurence Wachovski je možno "dáma".
V okolí súrodencov by sme našli možno aj kráľa.
Zombidémoni Nos-neferatu
žijúci na našu stratu,
väžni podvedomia.
No kto je, sú tí hráči?
Nie, nie sú to žiadni sráči.
Vojaci ochotní obetovať všetko,
pre ktorých času v skutku nieto.

Korma
Róčajld a Rocky sú kyberneti..z gr."kormidelník",
kto je však navigátor? K tomu sa nemá dostať nik.
Tombi, fágoS-Sarko, živiaci sa mäsom detí ne-vlastných horko..
..židov hlavne, ktorí tak krvou platia svoje dane,
dane zloby, hriechu strašnom,
vzniknutom na mori suchom, prašnom..

Veky 3 už prešli od tej doby,
čo sa Abro-BaRe napil jedu vody
a zasvätil symbolom dieťa svoje
fénixa-supa cyklu obnove.

Pravda je len jedna
a kto dve má oči,
no len jedným na ňu báči,
Cyklopa osud zdieľa tu strašný,
čo po tých otcoch zdedil prašných,
ako ich zariekla vedma,
keď v chrámu opojení
sa jej zvrtla bedna.

Pan-doros ten pandúr zbesilý
len pre seba chcel mať kľúč
ten grál svetla troj-jediný.
Chceli všetko a dnes nemajú nič,
bo samy na seba spletli si bič.
No Izák-chudák, raz nádej precitlých
je dnes fakľou temna koní zdivených.

289517

14.05.2013 13:51

Zlato: Zpět do světa peněz (II)

RE: Smíšek

udo1 85.?.?.?

Mená sú nepodstatné.
Podstatné sú idey a celkový koncept za nimi.
Presnejšie technológie ich realizácie.

Predstavte si seba Jar-milá na mieste Ašpirantov:
Ak je Vaše meno a presnejšie tvár známa, máte sakra problém aj na oveľa nižšej pozícii skutočnej moci v bežnej "detskej" mafii.
Nehovoriac o jednom, či dvoch-troch najstarších známych so skúsenosťami tisícov rokov.
V tzv. biblickom(podvedome otrokárskom) koncepte sa každý, kto ho viac chápe, derie "hore", či ak chcete na Hóru.
Je tam "Človek človeku vlkom" (normálnych vlkov z ríše zvierat tu samozrejme nechcem uraziť a ide skôr o nešťastné, absurdne symbolické prirovnanie).

Kissinger je opičák, ktorý má vymedzený len mierne dlhší zoznam ťahov. Môže si na tom obmedzený čas s prepáčením honiť
a keď to ostatné opice budú žrať,
zomrie ich možno akurát tak
o pár desiatok, či stoviek miliónov viac.
Alebo ho pošlú ako sa hovorí do faka aj s ostatnými honelníkmi, asociálnymi pseudoumelcami a no-bel(off)káresíkmi.
Stále platí: Vox po papuli..

Netrápte sa menami.
Ak by ste ich aj vedeli a fyzicky tie zrúdy odstránili,
systém, matrica v mysliach populu je nastavená pomerne robustne tak, že by ich nahradili ďalší amatéri. Dnes totiž gramotný profesionál okamžite mení stranu. V novej logike spoločenského myslenia nie je možné operovať po starom a iba cvok by chcel ďalšiu jadrovku, nebo tak něco. Zdrhne snáď na Mars, alebo kam?
Ďalej, mimo tento slnečný systém idiota nemôžu zodpovednejší pustiť, lebo zababre, jak sa hovorí..aj pól vesmíru. A na tom Marse dnes ani šváby neprežijú.
Čiže suma-somárom..majú na výber.
Resp. vlastne NEMAJÚ ha-ha [velký smích][velký smích]

Niet sa teda čoho vlastne až tak báť a už vôbec nie panikáriť.
Môžu to akurát pri nečinnosti oviec o pár rokov natiahnuť, čím by sme sa normálenho stavu, či toho "RA-je" na zemi my a možno naše deti nedožili. To by bola myslím škoda a naša blbosť.
Preto treba pracovať na postupnej udržateľnej zmene myslenia populu. Na lepšej kultúre neegoistického(či ak chcete Miero-, či "Boho-centrického" ) myslenia mozaiky a rozvíjania už dostupných metodík rozpoznávania objektívnych príčinno-dosledkových vzťahov(DVTR, Protodialektika a pod..). Prípadne objavovania nových, ak sa existujúce budú na ďalších leveloch vývoja spoločnosti javiť ako nedostatočné.

289697

03.06.2013 22:21

Hrozba celosvětové sodomie

RE: Zakladem krestanskeho nabozenstvi je bible,tak at ji cteme!

udo1 85.?.?.?

Obávam sa, že si smrteľne pletiete niekým kontrolované falošné obrazy boha s Bohom skutočným.

Ide o prastarú manažérsku technológiu.
"Kto kontrolu obraz boha davu, kontroluje dav"

Jedno je isté:
Akékoľvek náboženstvo nemôźe mať v princípe s Bohom nič spoločné. Vždy ide adeizmus, o manipuláciu davu.
Aj keď mohlo byť na začiatku "dobre myslené".
Vždy budú snahy klanov ega o kontrolu tohto obrazu "boha".
..a ak dav presvedčíte o "nutnosti, bezpečnosti pasivity", ťažko sa Bohu pre-javiť, bo prestávate jeho deťmi byť.
A tak mu zostane, len kyjakom decku po hlave.

Isto.., keď sa niekto triezvo a aspoň trochu gramotne obzrie čo i len raz okolo seba, povie si, že ten zázrak reality nemôže byť "náhoda", "Samosato". Toť nie je žiadna "veda".

No veriť v krivý obraz Boha je horšie, ako v neho neveriť.
Aj tu mi určite za pravdu dáte,
bo ako bolo povedané:
"Bližšie je Bohu ten, kto v neho neverí, ako ten kto verí v obraz boha, ktorého niet."..a tu to máte..

Navyše treba veriť Bohu, svojmu Otcovi a nie V svojho otca.
Chápete ten malý, no obrovský rozdiel, vo vyznaní Vašej viery.
Ak veríte iba v existenciu svojho Otca a nejdete smerom k aktívnej dôvere Jemu, ste bez pochýb hlboko presvedčená ateistka na úrovni podvedomia. Zrovna tak pôjdete po smrti ako baterka presne do toho NeBa, kde NiEtBohA.

Navyše byť v "koži" Vašeho otca,
po smrti Vám dám poriadne facky,
tresky plesky nie na jedno,
ale rovno na obe líca.

Ako ste len mohli deti moje,
dary rozlíšenia dobra a zla,
mapu života večného,
balíčky rozumu a vôle,
odovzdať bez ducha
oddaným temna role?

Opakujem ešte raz a dôrazne:
Žiadna cirkev, náboženstvo nemá podstatou s Bohom nič spoločné.
Ide o nebezpečné hierarchicko-adeistické imitácie.
Potrebuje azda otec, matka na komunikáciu s dieťaťom sekretárov, prostredníkov?

Otec Ne-beský má s každým jedinečný, osobný vzťah a hovorí s ním v jemných zmenách životných okolností, vstupuje do rád v príbehoch jeho snov a vždy mu splní čo si dlho žiada.
No ak je želanie nesprávne, dostane balík ďalší,
kde je smutná plaču rada..
"Pýtajte sa a bude Vám povedané."
bo s masochizmom On sa nezahráva
i cudzie je mu utrpenie bez príčiny dávať.
Pričom zodpovednosť vždy je kolektívna,
..keďže nad pojmom "nezávislosť"
sa Čeloveku, dietke Božej, akurát tak zíva.

Určite neide o rozmarného krvežíznivého rasisticko-fašistického sociopata z biblie, skúšajúceho slepú oddanosť obeťami detí druhých a ako čerešničku "obetou vlastného dieťaťa".
Buď urobil Issa niekde chybu, alebo nezomrel tak,
ako "je(niekým) napísané".

"Otec nechce dietky hlúpe."

Buď veríte písmu, alebo jazyku Boha, jazyku sveta harmónie bez dogiem, ktorú vidíte všade okolo seba a keď sa dobre pozriete, tak aj v sebe. Jazyku sveta viditeľného i zatiaľ neviditeľného. Nepochopeného, no isto nie nepochopiteľného..
..a nakonci bez "Amen"-Ra.

290717

03.06.2013 23:59

Hrozba celosvětové sodomie

RE: Zakladem krestanskeho nabozenstvi je bible,tak at ji cteme!

udo1 85.?.?.?

Tak sa asi aspoň zhodneme, že princípy(a navyše objektívne) existujú.

Nasleduje nevyhnutne otázka:
1.Môžu byť princípy(pravidlá, objektívne socio-naturálne zákonitosti) bez cieľa?
Ďalej:
2.Môže byť cieľ bez definítora(subjektu)?

Ak by som nevedel rozpoznať subjekt riadenia systému,
hľadám aspoň Koncepciu jeho riadenia.
Na báze Koncepcie sa vždy následne vypracuje pomenovaná(nakódovaná) sekvencia budúcich obrazov(program, algoritmus "samoriadenia" systému). T.j.ideológia.
Atď..

Zosobnenie princípov je panteizmus a z toho sme snáď už ako kultúra vyrástli.
..a o krok ďalej:
"Stôl nie je stolárom" a tak ani kladivo s dlátom..,
ak chápete kam mierim..

Otázka teda je A. subjekt, alebo B. koncept.
..a presnejšie..aby sme zostali v protodialektike a neskĺzli zase do nelogického "boja protikladov":
Ak sa dostaneme k najobjemnejšiemu ako-tak známemu systému(nazvyme ho napr. Boh, Allah, Vis Maior a pod..), aký má tento Subjekt Koncepciu?

..a napr.ešte malý kúsok ďalej:
Aké sú možnosti imitácie tohoto Najobjemnejšieho konceptu pri egoistických, parazitických cieľoch nejakého subjektu č.2.
Prvým predpokladom vyzerá byť miera chápania(informačný náskok) objektívne vyššia, ako akýkoľvek iný subjekt č.3,4,5,..atď.

T.j. blokovanie ani nie tak šírky a hĺbky jeho poznania, ako skôr Metodológie spracovania, osvojenia pre neho nových informácii. Tá zasa v neposlednej miere závisí od morálky(kľúča k napojeniu na najobjemnejší in-formaćný systém). Inak šú subjekty 3,4,5,.. nútené čerpať s podradeného systému dostatoćne kontrolovaného(udržateľne predikovaného) subjektom č.3.

Prvy útok preto musí u otrokárskeho systému smerovať práve na morálku a druhý na akékoľvek použiteľné metodiky spracovania informácii(vytvirenie tzv. dogiem, či axiomov). Konkrétnym rieśením je napr. kultúra postavená na kaleidoskopickej faktológii. T.j. napr. dnešná civilizácia vyznávajúca nepredikovateľnú "náhodnosť"(či kedysi "božie dopustenie", zvrhlosť, ne-logickosť VM). Nepredpovedateľný koordinátny(metrický) systém s neustále sa meniacim počiatkom(egoizmus). Fatálnosť podprahového otroctva modelu Priestoru naplneného Hmotou, kde za nejaký Čas pri dostatku Energie(či Duchovnej vôle) mením konkrétnu existenciu.
Riadiť, tvoriť, s-trojiť budúcnosť vie iba ten, kto vie predpovedať vývoj objektívnych procesov(rozpoznať a hodnotiť). T.j.zmerať.

Alebo metodicky hľadám najvyššie princípy.
T.j.bezpečnú pravdepodobnú vôľu(obrazy, Formy preferované) Vis Maior, podľa vyššie spomenutých kritérii a svoje ciele sa snažím vždy aktualizovať konformne, konvergenčne s ňou. Ak som úspešný, moja CELKOVÁ(nie len finančná, zdravotná,..) situácia sa zlepšuje a viem, že nie som len otrokom nejakého umelého simulačného modulu(ktorý ma tiež dokáže čiastočne chrániť, no len do istej konkrétnej miery). Následne kon-formne In-formujem budúcu Existenciu.

290719

28.06.2013 11:23

Německo platí přeživším holokoustu, mrhá miliony

RE: že platí obětem holocaustu je v pořádku - a co slovanským obětem? a dalším?

udo1 85.?.?.?

Ok, keď sme sa dostali až k tomuto bodu, bolo by dobré začať do budúcna s výrazom aDeizmus(nebožskosť, protibožskosť), miesto míny etymologicky zámerne deformofovaného pôvodného aTeizmu(prvého monoteizmu), ak chápete.
Aby nás a ostatných zúčastnených podprahovo ďalej neblokoval spolu s ostatnými mínami nasadenými v našej kultúre At-u(západného, večerného slnka.)

Inak podobne, ako zásadné fatálne významové manipulácie
tzv. homo-sexuálov(altersexuálov?, nenormálnych, zvrátených, či mimo štandardu,..atď)a
tzv. het-ero-sexuálov, či het-eros-ex-uálov.
Ide isto o rôzne možné interpretácie vzhľadom na 1.morálku a 2.mieru chápania tendencii prebiehajúcich objektívnych socio-naturálnych procesov. Vždy je ale logicky iba jedna subjektívna interpretácia najsprávnejšia vo vzťahu k objektívnej realite. Metodológiu aproximácie rozpoznávania objektívnych procesov, kritéria hodnotenia jej úspešnosti a na ne naviazanú mieru bezpečnosti konania kolektívu jedincov sme tu tiež často rozoberali.

Oba názvy boli vysoko pravdepodobne dopredu zmanipulované tiež hlavne altersexuálnou lobby(tzv.sodomisti?), ako je odborne známe, ovládajúcou dlhodobo vrcholové štruktúry spolo(ne)cnosti. Snažia sa proste podsunúť absurdne seba podprahovo do "normy" života. Aj tým, svojim bezmiernym egoma nenásytnosťou(samovyvôlenou "bohorovnosťou",..) ohrozujú vývoj našej civilizácie.

Pohlavie(sex) totiž patrí k BIOSu jedinca v spolocnosti rovnako, ako čiastočne aj mono-theizmus, či mono-deizmus(Jedinobožie). Od vekov. Prvé známe uzákonené bol Atonizmus.
A a T.
Hlásky. Ústami, zvukom formujúce podprahovo arche-(i presnejšie) prastereotypné obrazy. Zvukové mat(r)ice sú z pohľadu vedomia bezrozmerné a preto oproti vizuálnym nevyblokovateľné. Preto je hudba tak mocný ná-stroj emócii mocných. Nie len doplnok visia, sekvencii obrazov napr. holyvúduskych block-formerov..

A i T
Symbol nekonečna a momentu vzniku, "singularity"(jednoty v celostnosti). V nezameniteľnom poradí(Chronos) ako opozícia k Apozičnému sociopatologickému PR modelu "Big bang theory"(plochému výseku v "čase" ). Z pozície Sefirot(védický ekvi-valent:Nav, Jav, Prav) niet začiatku a niet konca. Preto ani niet času. Len Miery, porovnávania frekvencí rozpoznaných procesov, kde ľubovoiľnú vezmem ako etalón. Ak Tú rozpoznám, vyhodnotím, môžem začať in-formovať, tvoriť(s-trojiť) novú ex-istenciu(istotu, pravdu, realitu, vzťahy medzi faktami, javmi).. rozvíjať sym-metriu Uni-Vers(a).

Toľko v malom výlete do staroegyptskej hermeneutiky a k systému hiero-fantov "Sefirot"(3D) oproti Ego-Ptah Štvorjediného Amena-neRa(plochej 2D imitácii kaleidoskopu krivých zrkadiel smrti):
Hmoty, Energie, Času a Priestoru
(Net, Nef, Pašt a Sebek),
kde cesta nevede.

Tak, ako v ra-sprav-ka-ch našich:
choď kam chceš a skúsenosti rieš
dokola hoc aj tisíce liet,
no vedz, že tu cesty niet.

T.j. pri chápavo-pozitívnom myslení...

Automaticky kráceno

292345

28.06.2013 11:27

Německo platí přeživším holokoustu, mrhá miliony

RE: že platí obětem holocaustu je v pořádku - a co slovanským obětem? a dalším?

udo1 85.?.?.?

Tak, ako v ra-sprav-ka-ch našich:
choď kam chceš a skúsenosti rieš
dokola hoc aj tisíce liet,
no vedz, že tu cesty niet.

T.j. pri chápavo-pozitívnom myslení(oproti nechápavým, tzv.pozitívnym kamikadze), je všade zelená. Predkovia dali nám však pri odbočkách do prie-pastí značky, stopky po-vestí a po-re-ka-diel ľudových..kolektívneho podvedomia sel(o-J)ánskych múdrostí.

292346

28.06.2013 12:06

Německo platí přeživším holokoustu, mrhá miliony

RE: Nekoncici odskodneni,ostuda evropskych narodu mlcicich k vydirani.

udo1 85.?.?.?

Tiež súhlas.
Akurát sa obávam, že Rothschildi a iné podobné klany sú len perifériou. Nezabúdajme, že skutočná moc nenávidí nič viac, než publicitu. Ide naozaj o kontraindikáciu.

Pravdu máte ale znova v tom, že jedine, ako sa z toho dostať je, aby sa ľudia začali zaujímať o objektívnu realitu.
Snáď už lekciu dostatočne precvičili za tých nejakých 3000 rokov, či?

Keď chcete mať ako rodić zo svojho decka Človeka a nie otroka, svoj prívesok, nemôžete mu od mala proste všetko zakazovať.
Chce ísť dole strmým kopcom?
Nech teda ide a padne trochu na prdel.
Vy ho opatrne budete istiť.

Tak, aby sa podľa možnosti nezmárnilo.
(z pozície Vis Maior napr. choroba, neúroda, záplavy,..)
Ak je ale fakt blbé a nedá si povedať,
vy urobíte svoje maximum,
no skôr, či neskôr skončí na tom fete, alebo v priepasti.
Nemôžete ísť v tomto zmysle na 100%.
To by bola statika bez vývojovej volatility.
Išli by ste proti Svojim(VM-objektívnym) cieľom, pravidlám.

Máte detí viac a trochu aj vy idete na štatistiku.
Snáď sa aj deti navzájom od seba a svojich osudov podučia..

Nemá naozaj moc zmysel vybiť uvedené klany.
Ak ich sami tzv.židia neodstavia, budú mať problém.
Jeden zo základných zákonov dnešného 3000 rokov zvráteného judaizmu hovorí, že ich vlastní hierarchovia budú obyčajných židov vždy znovu a znovu v poipole obetovať, aby fé-nix krvi žiť mohol. V samotnom judaizme je v niektorých ohľadoch tvrdší kastový systém, ako v hinduizme. Nie nadarmo sa odborne popisuje ako (2.?)najstaršia forma fašizmu, smutného následníka de-Ámoné.

..Pamätáte si na Spielbergovo (pod)vedomé obvinenie v blockdeformeri Šindlerov zoznam?

Tak-tak, šialený (ne?)vypočítateľný sociopat Ámon Gogh.
Myslíte, že ide len o slovnú hračku "náhodného" prejavu mat(r)ice? On, ten de-Magógh..
Okultisti sú proste švihlí.
Pomocou emócii masy duchov, zrúdy tvor-ia.
..a vieme, že najmä pri rituáloch, obetách vznikajú extrémne silné emócie mocné.

Tí chápavejší z judaistov dobre vedia, že sa musia samoidentifikovať. Nájsť si Ľudské miesto v spolocnosti. Kým vlastne sú. Čím boli pre pochodom sinaiom a v Egypte..pred časom Ego-ptah. Nájsť stratené rozlíšenie.
T.j., či už sa považujú za samovyvolených rasistov(vidia kontinuitu s mýtickými Hé-ba-re), alebo najstaršiu známu mafiu výpalníkov ideológie krvežíznivo-milujúceho schizofrenického obrazu boha.
Inak sa utrpenie bude nevyhnutne zbytočne opakovať.
Také sú pravidlá. Za všetko sa platí.
Všetko je príčinne-dôsledkovo podmienené.

292349

28.06.2013 15:13

Německo platí přeživším holokoustu, mrhá miliony

RE: že platí obětem holocaustu je v pořádku - a co slovanským obětem? a dalším?

udo1 85.?.?.?

Dnešné kresťanstvo je takmer rovnako fašistické ako dnešný judaizmus.
Akurát je judaizmus ideológiou pseudorasistických dozorcov, multietnických konvertitov odvolávajúcich sa na nejaký mýtický kmeň. Skrátka.. amorálna "filozofia" najstaršej známej mafie.

Kresťanstvo je z rovnakého súdka, len je z hľadiska socio-kulturologického inžinieringu projektované ako ideológia otrokov.
Snáď neveríte v kult "Náhody", či príbeh všemocného japonského majstra "Samosato" [velký smích]

Psychologický profil a možný pôvod "Parazita" z pohľadu Dejín globalizácie a odboru "Sociológie elít" sme tu neraz rozoberali. Viď príslušné série prednášok napr. aj z UK nejakých 7 rokov dozadu.

Judaisti sú rovnako (pod)vedomí otroci ako napr.dnešní tzv. kresťania, či moslimovia. Ich určenie(program) je však výber prostriedkov vedenia genocídnej finančnej vojny cez monopolizovaný kreditno-finančný systém úročenia a tzv. frakčných rezerv. Krátka a jasná sociologická doktrína, algoritmus-Skrátená cit. biblia St.zák. Deuteronomium 23:19 – 20, 28:12, Izaiiáš 60:10 — 12: Druhým dáš na úrok a svojim bratom nie, že by si svet ovládol(Odporúčanie rasistického klanového "boha" kolena levov ľavých. Úlohou bežnej armády(dnes hlavne U.S. a Nato) je v zásade len chrániť tento falšovateľský monopol globálneho finančného terorizmu inštitucionalizovanej genocídy pod vlajkou Démonkracie. Kto pod MMF a WB padne, nikdy z otroctva nevypadne. Proste napr. vždy nasadíte úrok vyššie, ako HDP, alebo rovno ekonomiku zničíte a "akvizíciu" rozdelíte psíkom pod stôl olympský

Isto, pôvodne išlo u všetkých troch ideí, a tak aj väčšiny ostatných(včítane napr. atonizmu, či tzv.budhizmu) o veľmi podobné, Ľudské myšlienky. Nepozornosťou majority sa ale stále znova dostane k moci fasca(klany). Ide o jeden z dôležitých spôsobov motivácie pri rozvoji masy populácie. Z tohoto pohľadu sú všetky dnešné relígie samozrejme a-deistické a hierarchické=podprahovo otrokárske. Bolo by dobré sa do budúcna vyhýbať bývalému zámerne prevrátenému výrazu at-eizmus. Ide totiž v pôvodnom zmysle slova o prvý zaznamenaný monoteistický model relígie(vzťahu s Vis Maior). Osobne si myslím, že je z viacerých(tu často rozoberaných) dôvodov veľmi nepravdepodobné, že by tzv.Boh neexistoval. Aj keď samozrejme existuje tá možnosť.

Inak sme to tu všetko veľa krát dokola rozoberali Vopica.
Nepleťte sem naschvál dnešnú pseudocirkev, ktorá podstatou nemá s pôvodnými myšlienkami naozaj už asi nič spoločné. Napriek občasnému hlásaniu niektorej z nich v množstve zvrhých kontextov.

Robíte to naschvál, alebo Vám to stále nemôže docvaknúť?
Otázka: Ak sa nesnažíte rozoštvávať naschvál, čo myslíte, prečo Vám to NEMOŽE docvaknúť?
Čomu, alebo komu ste (pod?)vedome nekriticky oddaný?

292368

28.06.2013 18:50

Německo platí přeživším holokoustu, mrhá miliony

RE: že platí obětem holocaustu je v pořádku - a co slovanským obětem? a dalším?

udo1 85.?.?.?

Keď sme sa dostali až sem, bola by na mieste otázka:
Čo vlastne Vy Vopice konkrétne chápete pod výrazom "žid", "kresťan" a "náboženstvo"?
Obávam sa totiž, že niečo iné, ako ostatní.
To by vysvetľovalo neustálu akcentáciu nedorozumenia z Vaśej strany. Niekedy žiaľ až agresívnu, nekonštruktívnu

Máte isto aj mnoho zaujímavých postrehov, no dúfam že neide aj u Vás tiež o "posadnutosť", nekritickú transgeneračnú fascinovanosť, ako u poniektorých tu na fóre..
t.j...snáď nepatríte k tunajším fašistom, demagogicky propagujúcim dnešný amorálne zvrhlý kontext dogmy o 6 000 000 s cieľom zakrytia podstaty problému, bo tých fakt nemusím..nič v zlom. Propagácia fašizmu a akéhokoľvek protiľudského extrémizmu je našťastie už dlho trestná.

Alebo sa nebodaj naozaj domievate,
že tzv. "židia" na svojom hystórou opakujúcom sa utrpení vinu nenesú?
..ostatne isto.."kresťanskí", či konzumistanskí ovčania tiež..

Poznáte ten obrázok s vtákmi sediacimi na bydle a vykonávajúcimi potrebu na osadenstvo nižšieho stupienka?
Kto sedí nad "židmi" a kálí jim na hlavy?
Alebo sú podľa Vás "prirodzene" najvyššie?

Áno, sú štatisticky najviac zastúpení vo vedení štátov a firiem, v umení,..no potom by ste zasa boli rasista, alebo propagátor organizovaného zločinu.
Iný, pozitívny pohľad umožňujúci interpretáciu danej situácie mimo rámec platného trestného zákonníka nevidím. Vy snáď áno?

Ak nie, je to prípad na prokuratúru, ktorým by sa mal bezodkladne zaoberať štátny zástupca. Ak tak nekoná, musí čím skôr nasledovať v jeho prípade minimálne disciplinárne konanie a pri pokračovaní daného právneho stavu sa sám štátny zástupca stáva v podstate ochráncom organizovanej trestnej činnosti s príslušnými osobnými následkami. Asi viete, kam mierim..

Judaizmus v dnešnej forme je organizovanou zločineckou skupinou. Podobne aj všetky ostatné "náboženstvá". Presne ako hovoríte.
V tom s Vami plne súhlasím. Buď vypustia so svojho kánonu, tradícii asociálno-genocídne, protiľudské prvky, alebo by mali byť podľa platných zákonov okamžite zrušené a ich akákoľvek propagácia trestná v kontexte zločinného spolčovania, terorizmu a pod..

Otázkou zostáva, prečo príslušné orgány stále opakovane nevykonávajú svoje zákonné povinnosti. Sme právnym štátom a občianskou spolocnosťou, alebo nie?
Rovnako, čo sa týka masovej krádeže cez úrok atď., atď..
Už len z účtovných a poisťovacích dôvodov budú musieť byť dotyční braní na zodpovednosť. Nechceme predsa, aby toto riešil dav. Či?
Čo si o tom myslíte Vopice?
Hej, hej samozrejme srandujem [smích]
..no nie tak celkom

292384

28.06.2013 21:50

Německo platí přeživším holokoustu, mrhá miliony

RE: Otazka pro editora

udo1 85.?.?.?

Hej, malo tam byť: "pozn.prekl.:údajně(?)".
Pretože lož skôr či neskôr vyjde z hmly a rozpoznaná bude.
Pravda skôr, či neskôr vyjde napovrch. Na tom stojí svet.

..inak radšej by som sa na tom na vašom mieste nesmial..

Pôvodne nie až tak zlá myšlienka pracovných táborov, ktorá sa z veľkej časti aj vinou bombardovania zásobovacích ciest "spojencami" zmenila na tragédiu. Ostatne nič nové. Podobne ako na Sinaji pred 3000 rokmi tábory baníkov, otrokov, ak sa pamätáte.. Áno niektorí Nemci(?) chceli "Endlösung" objekívneho dlhodobého problému. Chceli nahradiť pseudorasistickú ideológiu pešiakov najstaršej mafie rasistickou ideológiou národného socializmu novodobého "vyvoleného" národa.

Keď A.Schekelgruber(resp.jeho "radcovia" ) písal Mein kampf, nič nové nevymyslel. Proste zobral(i) Starý zákon. Tak sa zo sociálnej demokracie stal nacizmus..a keď sa pár bláznov plebsu v zúfalej štatisticky "NIKÝM" vo Versailles predurčenej situácii nechalo fascinovať imitáciou riešenia a podporilo klan judaistických priemyselníkov, prišlo k fašistickému puču.
No to už P.Scheidemann a F.Ebert svoju úlohu dohrali..

Odhliadnime teda na chvíľu od hrubo negramotnej hypotézy, že skutoční politici sú diletanti a nič nevedia ani o základných modeloch sociálneho inžinieringu..
Nie nemyslím oficiálnych politikov. Myslím skutočných.
Tých, ktorých nikdy neuvidíte v meédiách. Profesionálov, vojakov tichého starého zriadenia nenávidiaceho Ľudskosť a publicitu, ktorého temná niť sa pod lampou odvíja už nejedno storočie..

Celopal(holocaust) tragédiu nepochybne bol.
No nemáte právo ani Vy a ani nikto iný, zneužívať smrť druhých, aj keď ide "len o židov" na účely evidentného holohoaxového priemyslu. Išlo by tak o neospravedlniteľné zverstvo aj z Vašej strany. Riskujete tým aj s kamošmi, že sa bude situácia zase raz opakovať. Na Vás a Vašich blízkych.

90 rokov dozadu si podobní "Übermenschžidia" tiež mysleli, že vyšších kást judaizmu sa nasledujúca nevyhnutná obeta, trest nadrabinátu za samoidentifikáciu(poľudštenie, návrat medzi Ľudí, asi-milovanie mono-, či multietnickou občianskou spoločnosťou), spálenie Az-a-ka, Fé-nix-a, netýka. Mnohí z vyšších kást však predsa boli hodení s rodinami na oltár. Tak, ako dnes bezvýznamnejší "verejní činitelia". Robte radšej gramotnú agitku, aby ste sa nemuseli čoskoro tiež triasť. Nezabúdajte, že Človeku je dané vyjsť za rámec opice. Viete predsa, čo sa stáva podľa objektívnych socio-naturálnych zákonov s tými, ktorí, či už nenaplnili svoj potenciál, alebo presnejšie: "Nenašli optimálnejší"?
Správne pochopená evolúcia myslenia má isto niečo do a zo seba.

292392

29.06.2013 12:38

Německo platí přeživším holokoustu, mrhá miliony

RE: Klimov

udo1 85.?.?.?

Na Klimova(presnejšie tím, čo za ním stojí) obzvlášť pozor. Na tejto úrovni vedenia informaćnej vojny musíte napísať 99% pravdy, aby ste zakryli 1% obzvlášť nebezpečnej lži.
Podobne, ako v biblii.
Pr.:
Ľudia s chromozómami YY?
WTF???

Otázka: Ako rozlíšite pravdu od lži?
Zombi, biorobot ako G.Klimov je predsa tiež isto presvedćený, že hovorí pravdu..Tak, ako aj iní "umelci" a meédiálni pseudopolitici..inak by nepôsobil dôveryhodne a boli by pre svojich Panov nepoužiteľní..takto sú na neho isto hrdí..proste pozrie do svojho kulturologicky po generácie samo(?)riadeného podvedomia a začne pís(k)ať..

Selský um a rozlíšenie jednotlivých úrovní chápania s ich prepojením. Chrono-logos v širšom zmysle.
Zopakovaná pravda(v inej situácii, na inej úrovni chápania) je vždy lož. V tomto zmysle je z opačného pohľadu spektra vnímania všetko pravda, len na rozličných úrovniach.
Presne tak, ako vravel starý ra-bin Rak:
"Všetko je tak a nie celkom tak."

Ide teda, ako sa hovorí, o správny cock-tail.
O morálku a mieru chápania inžiniera, o cieľ.

Nožom možno či už chlieb odkrojiť,
i operáciu zrobiť, no zrovna tak zabiť.
Treba sa ale azda preto noža,
ná-stroja mocného zbaviť
a späť na stromy loziť?

Niet pidestálu, bo stoj je smrť.
Kto má "čas" a chuť, nech teda klimovcov kľudne sleduje
a od emócii mocných, v názoroch vecných, ostatných varuje.

292415

02.07.2013 22:11

Vítej, Chorvatsko

RE: Genocída Slovanov 1.- pred Štúrom

udo1 85.?.?.?

Frank je asi ďalší provokatér. Píše po česky, no je to asi ďalší siofašista. Takých si spravodlivejší a zodpovednejší židia musia sami medzi sebou urýchlene poriešiť..

Chápavejší Češi dobre vedia, že Slováci inú možnosť nemali.
Áno, za 1.republiky bola zo strany českej "elity" okrem pomoci aj tvrdá kolonialistická politika vo vzťahu k Slovensku, no v r.1938 bolo ultimátum z pozície internacistických a rukami nacistických poskokov(A.Schekel-gräbera) postavené z budúcich hyste(ó)rických dôvodov jasne:
"Buď štát pod patronátom ríše, alebo rozdelenie a asimilácia, likvidácia medzi Maďarov a Poliakov."

Kto mohol vtedy vedieť, že A.Schekelgräber "zastrečkuje" a oproti svojmu pôvodnému určeniu sa čiastočne postaví proti svojim podvedomým Panom a bude sa snažiť odpojiť od globálneho finančno-teroristického systému, pričom ho skutoční operační Führeri budú "nútení" poštvať proti raketovo rastúcemu neprijateľnému precedensu v ZSSR a likvidovať obe "anomálie"..

Tiso si isto žiadne ilúzie nerobil, aj keď nebol úplne zle informovaný, no pochybujem, že dostatočne chápal vyššiu okolo WW II. Ostatne, inak by nebol musel zbytočne a prakticky nevinne zomrieť. Nielen morálka, no aj chápanie objektívnej reality rozhoduje v bytí a nebytí, úspechu, správnosti cieľov politika.

Ťažko porovnávať v tomto zmysle Slovensko a Chorvátsko. Potom by bolo už skôr porovnateľné vtedajšie Nemecko a ZSSR, pričom Schekelgruber a Stalin sú navzájom jednoducho principiálne nezameniteľní. Kto si toto neuvedomuje, riskuje životy mnohých v budúcnosti, ak chápete, o čom je reč..

292605

06.07.2013 21:14

Výchova žumpalistů Babišem

RE: Jsme již skoro země kde zítra znamená již včera.

udo1 85.?.?.?

Myslíte toho Vám Blízkeho?

292825

07.07.2013 13:08

Vítej, Chorvatsko

RE: Genocída Slovanov 1.- pred Štúrom

udo1 85.?.?.?

Považujete sa ako "moderný judaista" skôr za fašistu,
alebo komunistu?
(komunizmus pre vyvolených = fašizmus)
Alebo ste nevyrástli nad váš mýtický rasizmus?
(nacizmus samovyvôlených Übermenschov)

Keď tak milujete východ, prečo nejdete na ten "váš", Blízky?
Jaááj..zabudol som, opäť temer..
vaši Pani tvorcovia vás inde potrebujú..ich cieľ je nízky.
Komu to nejasné, hrozí čemer.

Tak vravíme Vám spravodlivým:
Riešte si To urýchene samy
a povraz pomocný Vám bude daný.
Prestaňte hneď a zaraz v celku,
rozoštvávať ľudí vlastných mierku,
bo zostanete na plačmúre Abra
visieť ako Izákom varená žaba.

Bo kto osud plemä svojho kazí,
ľutovať budú akurát tak vrazi.
Zváž masku temna dať si z tváre,
leda že by Ego tvoje ďalej vládlo
a deťom svojim-našim kopať malo,
miesto domu spoločného, hroby stále.

Srdečná vďaka
(J)udo [velký smích]

292869

11.07.2013 15:59

Korupce v přímém přenosu

RE: Vladimíre, teď jste všechny vyděsil,

udo1 85.?.?.?

Akurát nechápem, čo primälo autora písať o židoch, ako o národe. Keďže ich paritné zastúpenie v prakticky všetkých úradoch a firmách mnohonásobne prevyšuje všetky ostatné v článku spomenuté národnosti, išlo by podľa zákona o výberové konania na rasových princípoch.

Autor by tak židov nepriamo označoval za rasistov.
Z argumentov typu:
"Oni(židia) sú všade tak úspešní, lebo sú proste len ako rasa, národ inteligentnejší"
sme snáď už vyrástli, či?

Navyše sú židia "európski a americkí", iránski, tureckí, etiópski, čínski a dokonca japonskí, atď.. samozrejme s príslušnými rasovými modifikáciami. Už v starom zákone, v staroveku rôzne kmene, národy "nezištne" konvertovali a neskôr ani nehovoriac..

Ak nejde o národ, ide proste o ideológiu asi najstaršej známej mafie. Nič viac, nič menej. Amorálnu genocídno-otrokársky zameranú úchylku. Absurditu, zločinný extrémizmus v bežnej populácii. Organizovaný zločin na väčšine populácie, stále viac blokujúci normálny vývoj civilizácie, akcelerujúci techné a brzdiaci stresom úroku rozvoj morálky. Tvory formujúce nožnice na nitke našej kultúry, Základ fašizmu " vyvolenej" elity, FASCI.

Človeka nenávidiacu ideológiu, skrývajúcu sa za ich milujúceho a ostatných nenávidiaceho rozmarného "kmeňového" totemného chymérického JHWH žiadajúceho neustále krvavé obety ako v dobe kamennej. WTF??? Alebo sa mýlim, niečo som prehliadol?

Čo to tu vlastne riešime? Keď to je snáď už každej inteligentnejšej(chápavejšej), občiansky aspoň trochu gramotnejšej osobe(Človeku?) dostatočne jesné, poďme sa radšej zaoberať reálnymi probémami-príležitosťami a prípadne pomôcť tým z nich(tzv.židov), ktorí sa samoidentifikujú(rozpoznajú) a rozhodnú vrátiť do ľudskej spolo-Cnosti, ne-bes na zemi.

Spravodliví z bývalého v púšti Sinaju zblúdilého kmeňa vracajúceho sa z otroctva chrámového, do otroctva podvedomého. Zosobňujúcich bandu dozorcov, nájomných finančných vrahov.
Ich skúsenosti môžu rozvoju civilizácie významne pomôcť. Rozhodnutie je na nich..
Stačí prekonať zákaz rozpoznania..hodnotenia..

Prestať sa kultovo báť pozrieť späť v čase na "tabu", do okolností a určenia zrodu svojej kolektívnej osobnosti v šere Egoptských chrámov.
Iné etnosy kňazi miešali.
Prečo týchto kočovníkov doby kameňa nechali spolu a pozorovali?
Aké dva úmysly boli na počiatku Eu-géna a ktorý dočasne vyhral?
Azda ten druhý na to proste len nemal?

TÍ, ktorí svetlo jasné vekom mali dať,
na popud tieňa chrámov ho však zhasli
a krvou "ducha" svojho tmu nám našli,
prestanú sa veru svojich vodcov báť
i začnú tak, ako na počiatku dejín,
kotúč domu živého, Hvie-zde počúvať.

293102

12.07.2013 22:14

Brzezinski: za syrskou krizí Katar, Saúdská Arábie

RE: Brzezinski

udo1 85.?.?.?

Ideológie("filozofie", "náboženstvá", mienko-de-formné meédialne kampane)
rôzne, no Kon-cept jeden.
Fašizmus.
Otrokárstvo.
Človeka nenávidiaci pohľad na svet, bezmierneho egoizmu..
"a po nás potopa"..doslovne..epiKalypsó

Kedy bude do-statočne otvorený Ten príbeh zo skrytosti vekov
a Diovi jedinému prepustený priestor Miery pod dekou,
ochranou váhy misky daru budúcej, syna LatIna ItaLie vedúcej?

Čo s tými zrúdami oka Kyklopa?
Sú aspoň niektoré z nich schopné prehodnotiť svoju oddanosť, posadnutosť zneuživaním moci?
Budú sa ďalej pliesť pod nohami, vŕtať diery do spoločnej lode, alebo sa vrátia medzi Ľudí v konci noci?
Ropa?
Nie. Ropa za peniaze. Nekryté..Podvod..?!
Nad vodou sa však plávať zvykne.

Ľudí snáď pribúda v spoloCnosti Dio-géna Só-krata,
i keď sa to možno na prvý pohľad nezdá,
nevyšla už azda predsa len tá prvá hviezda?
Hviezda rána. At a Ra Véna.

293195

13.07.2013 10:12

Brzezinski: za syrskou krizí Katar, Saúdská Arábie

RE: PoZbyhněv Brzezinski

udo1 85.?.?.?

Kto zahrá si, hru matríc tých ľudských,
s-trojenia sveta očí modrých, detských?
Kde chybička krásy zrobená bola,
čo variantu dobra zmeniť by mohla?

Na vode však väčšinou lepšie sa pláve
ako topiť sa v stáde, šialenom dave..

Zvuk zatiaľ cudzí, no zároveň vlastný.
Tomu kto pozrie sa do seba, bude on spásny,
Bo ty si my a my sme vy.
Niet divu bez dvojice, ni ja, ni ty.
Len spolu zmeníme na streche tú smolu
a zrobíme dom mocný na vôľu Slovu.

Tak ako teda?
Ľudí snáď pribúda Cnostispolu Só-krata Dio-géna,
i keď sa to možno na prvý pohľad nezdá,
nevyšla už azda predsa len tá prvá hviezda?
Hviezda rána. At i Ra Véna.

a či uni-vers-ja

Ľudí snáď pribúda v spoloCnosti Dio-géna Só-krata,
i keď sa to už na prvý pohľad zazdá,
vyšla predsa tá prvá, svetlá Azь-da?
Hviezda rána. Ra-Véna i At-a.
..abo oba..
Tu stále je to, čo poZby-hněva máta
a spánok blahodárny, detský mu chváta.
Ak v súde Hinrichta svoj osud vidí,
i zdravšej ó-sobě musieť sa bridí.

293209

13.07.2013 17:31

Korupce v přímém přenosu

RE: Korupce je užitečnou metodou již od dob společenské dělby práce

udo1 85.?.?.?

A ktože vytvoril systémovú príležitosť?

Poprosím dobre premyslieť odpoveď,
bo s kolegom "Samosato"
je nemožná udržateľná predpoveď.
..a riadiť znamená predvídať (cit.Napól-Leon)
Inak mohli sme sa v klube pri slove,
kóde vojak-manažér pousmiať, či zazívať.

Kto útočí na morálku sťa besný pes,
prináša len správy temné, proste des,
z kraja robí stred a dobra nič
zrkadlo krivé ako otrokára bič?
Z dostatku súženie, biedu, hlad,
že by schoval v chaose srdca ľad.
Prí umět-li stres pro Člověka les..
kto nevidí strom, jak rozpozná dom..ves?

B.Brecht: "Morálka prichádza hneď po jedle"

Ako správať sa má, kto budú-cnosť nezná?
Pre tvora v klietke s pytlom TV na hlave
s náhradou jedla a guľou hypa na nohe
nemožné je nebyť podráždeným zverom,
keď "duch" správne je nosený telom.
Tak aj Filo-Sofia bez knihy spálenej
je sťa hmota bez miery chápanej.

Len oddel vlnu od kameňa do vody padlého!

..a príde čas, keď času nebude..

Len kto skutkocnosť zná a druhým nedá,
vládnuť bude ó beda, v celej dobe ega.
No času viac niet, peri-óda tá už zmizla
v priepasti dejín, chudá ako vyžla.
Kto z vody starej pije,
keď prameň zo zeme triští,
smiech ľudí na seba leje
a dietko jeho hlasno piští.

293238

23.07.2013 20:45

EU zakázala spolupráci s izraelskými subjekty na okupovaném území

RE: Chazarské naplaveniny v Palestině

udo1 85.?.?.?

Tak-tak [smích]
(P)osvietim, či (p)osvät-im.
Otázka: Komu?

293794

05.09.2013 12:55

Připravte se na smrt petrodolaru

RE: Připravte se na smrt petrodolaru (a jak?)

udo1 85.?.?.?

Rýchly pád pomôže len tým, čo chcú chaos.
Načo Ni(e)kto chce chaos, prach a tieň civilizácie, začiatok ďalšieho konca?
Radšej koniec začiatku vývoja kultúry myslenia druhu Homo sapiens sapiens.
Kľudný prechod aj pre tých zodpovednejších Führerov.

Iba nemúdry kapitán, navigátor vedúci loď cielene na útes, sa spolieha, že isto prežíje tú "srandu".
Sme na jednej lodi, tak by sme sa snáď mohli nePAN-ikarsky organizovať a prebrať zodpovednosť.

..a keď bačovia vytriezvejú z opice a zaženú suchoty, snáď tiež pomôžu so svojimi skúsenosťami.
Bývalé ovce si tiež spomenú, že nie všetky činy macošského egobaču boli iba zlé.

1. V čom by sa dalo súhlasiť s bačistami?

Aj so žeravým uhlíkom sa dá hrať, keď viete, ako ho chytiť.
Môžete sa v zime ohriať, i ďalší príjemný ohník s ním založiť.
Bez neho by nemusel život krajším byť
a tak by mohlo lepšie byť, ohník nezhasnúť,
ako ďalší pracne musieť v púšti založiť.

295611

06.09.2013 16:34

Připravte se na smrt petrodolaru

RE: Připravte se na smrt petrodolaru (a jak?)

udo1 85.?.?.?

Na základe čoho sa domnievate Emil, že som to takto myslel?
Ako, na akej úrovni chápania by ste vedeli mnou prezentovaný pohľad na situáciu uchopiť tak, aby ste mohli so mnou súhlasiť?

Azda obaja sa zhodneme, že nám záleží na bezpečnom a plynulom rozvoji spolocnosti v prvom rade pre všeobecné blaho a až v druhom pre blaho šikovnejších, chápavejších. Či?
Isto, netvrdím, že filozofia morálky nie je v istom hlbšom zmysle základ..

Akú úroveň komunikačného štandardu by sme si teda mohli zvoliť?
Bez vzťahu(re-latio) ťažko niečo riešiť.
A aké gramotné riešenie navrhujete Emil?
Ja súhlasím, že je neprípustné, aby ten priekak v akejkoľvek forme platili ovce..bývalé ovce.

Ako však zabránite ovci, čo je zvyknutá byť strihaná a rezaná, aby sa zamyslela nad pozitívami a negatívami ohrady?

Ako im vysvetlíte, že mne..Vám to nie je po vôli?
Keď si totiž vôl niečo zvolí,
zmyslí, občas i ohrada povolí.
Ak však stádo bezprízorné si ho vyvolí,
má vôbec právo behať po holi?
..iba ak zo srandy a s krikom,
vediac, že aj tak je holý.

Kontrolná.
Kto vede stádo a
ví stádo kto ho vede?
Anebo:
Kde udělali soudruzi chybu
a jak by ste to udělal Vy Emile?

295684

06.09.2013 16:52

Připravte se na smrt petrodolaru

RE: Připravte se na smrt petrodolaru (a jak?)

udo1 85.?.?.?

Ja som asi za C.
Inak hore sme trochu o tom písali s Emilom..

Výpočet reálnej globálnej potreby obeživa nie je až tak zložitý.
Myslím, že okrem levanetu sme niečo podobné počítali dávnejšie aj tu. Proste napr. globálny ročný súčet všetkých zostrojených tovarov a služieb, HDP, vyprodukovanej energie a energonosičov, bez ktorých sa oikonomikos nepohne, apod. Plus mínus sa vždy dostanete na podobné aktuálne číslo. Ostatné obeživo je na odpis.

Videl ste film Dave?
Okrem výstrahy Parazita pre Jurka a Obsamu tam bola aj scéna jednania kabinetu, kde chce v jednotlivých rezortoch gramotnejší P-rezident získať dodatočné zdroje na jeden "svoj malý Cherchez la femme" projektík škrtmi v rozpočte jednotlivých rezortov.
Zhruba tak..a ministri mu ešte aj oprávnene a nadšene zatlieskajú.
Vox populi, vox dei.
Chápete, kam mierim Dub?
Ktoré virtuálne obeživo je logicky konsenzuálne na odpis?

Max. pól hodinka a tzv. globálna kríza je zažehnaná, ekonomika funguje veselo ďalej a dolár nepadol..len pár čísel v podstate bez vystopovateľných majiteľov prirodzene zasa raz vypršalo.
A ďalej sa môžeme bez zbytočného stresu venovať komplexnejším riešeniam.
C'est tout
Hurvajs se taky někdy múže zeptat i gramotně.

295686

06.09.2013 19:04

Připravte se na smrt petrodolaru

RE: Připravte se na smrt petrodolaru (a jak?)

udo1 85.?.?.?

Náboženskí fanatici sú dole.
Vyššie na rebríku nezáleží na "rase" a ani na "náboženstve".
Ide o mieru chápania celkového konceptu príslušným robotom
a heslo "Schlucken, nicht spucken"(lojalitu=oddanosť..posadnutosť benefickom).

Hej, pravda je,že ide bezpochýb o sociopatov.
Ostatne kritériá výberu, latky nastavené fascinujúcim štandardami školení personálneho manažmentu sú jasné. Iba kto morálne podlezie, môže k pekelníkom. Ako u borgov..integrovať by sa mal(musí) každý..Integrita a mať za každých okolností proaktívne ten "správny názor". Dolfiho a Benitova čeliadka to nemala inak. Snáď iba dnešní tzv. judaisti potiahli tú zvrhlosť ešte ďalej.
Levi-tikos.
Názor tlstého kocúra na svet.
Čo od neho čakať?
Čakanom po nemúdrej hlave?
Zase ten istý príbeh motivácie.
Preťať inferna myšlienok kruh.
Raz v sebe a na stále.

Nemôžete predsa v pozícii chápavého sociopata dať niekoho s morálnymi hodnotami na osobitne (ne)dôveryhodnú pozíciu v nejakom aparáte. Jedno či v "privátnom", alebo "štátnom". Mohla by ho napadnúť nejaká hlúposť. Uhádol by od-porúčanie nešťastnou náhodou nejako inak a kam by sme potom prišli, že?

Nevidím to fakt tak černe.
Hráme čiastočne tak, ako zrúdy. Na bios.
Tiež majú aj pud sebazáchovy.
Medzi tými tvormi je nemálo tých, čo už dlhšie špekulujú.
Len zatiaľ nie dosť nahlas.
Takmer všetky decká predsa majú sací reflex a kapitulovať nikto nejde. Skôr kapilárovať.
Prehrávame občas nejakú tú bitku, no nikdy nie vojnu.

My si len ďalej robme dobre svoju prácu, aby zblbnuté ovce zasa raz neprevrhli v senníku kahanec.
V lese a na lúke je fajn, no čo so stádom, keď zatiaľ len málo z nich vie, kde je sever, voda..že príde občas zima..a v košiari sú najsammúdrejšie. Zbytočne veľa by ich zahučalo. Len adiot by to bral na triko. Je to dlhšia, no zdravšia cesta.
Ak budú ovce, vždy sa nájde pastier.
Koho by nelákalo na troskách urobiť ovciam čakajúcim na godota zasa nejaké divadlo?
Evolúcia myslenia. Kultúra myslenia.
Boh je evolucionista.

295696

06.09.2013 23:03

Připravte se na smrt petrodolaru

RE: Připravte se na smrt petrodolaru (a jak?)

udo1 85.?.?.?

Dúfam, že nemáte úplne pravdu Dub.
Dúfam. Zbytočne by to komplikovalo situáciu.
Snáď prvý krát v známejších dejinách hrá čas pre nás.
T.j., pokiaľ sa im nepodarí vyprovokovať baranov k frontálnemu útoku na automatické jatky. Stačí na strojoch priškrtiť výkon, preštekovať elektrické káble na zdrojoch, čo zvládne aj tých pár zdržanlivejších baranov, alebo možno hoc aj jeden..aj sám v poli je vojak, bujak..

Ok, viem že čas neexistuje, no uvedené procesy sú v tom štádiu, v ktorom sú, nie pre srandu králikov. Aj asociálni alchimisti podliehajú Jeho zákonom. Nie nadarmo vedie úrok spravidla k technickému progresu, ktorý ho čiastočne ospravedlňuje, keďže pravdepodobnostne predurčené dieťa v hre Najobjemnejšieho systému je tu aj od toho, aby žehlilo chyby otcov. I tých nevlastných..Technika vždy skôr, či neskôr porodí nejaký informačný systém, ktorý pri strete s objektívnym globalizačným procesom, bežiacim na rôznych úrovniach vnímania, zasa splodí spravidla niečo, ako dnešný internet.
Mentálny je však opačne,ako sa snaží Ni(e)kto presvedčiť plebs, ľahšie protéžne riaditeľný, ako ten protézny.

Vojto, Mtk, Rasko a spol. majú pravdu v tom,
že odpoveď je do istej miery v postoji každého z nás..
a všetko tiež rieši aj ten spomínaný čas.
áno ten, čo sa podľa tej pesničky správne skrýva v nás.

Ide však o to, ktoré procesy vezmem, porovnám, keď ho(čas) tvorím. Nie nadarmo bol Chronos otcom bohov.
Lichva je nástroj a došli na neho kde kade po svete. No do často žiaľ vražednej dokonalosti ho doviedli až v krajoch zapadajúceho slnka. V kombinácii s inými na genocídu zneužitými techné-logos.

Internet je poistkou sebareflexie a následnej autosynchronizácie spolocnosti. Deštrukčné agregátne moduly kolektívneho podvedomia(tzv.matrice), môžu ním byť veľmi efektívne pri minimálnych nákladoch eliminované, ak chápete.

Objektívne pravidlá vždy majú svoj cieľ, ciele a tie sú obecne dobré. Stačí opatrne poodstraňovať zbytočné obštrukcie a podpora zdola a aj Zhora príde "akoby" sama sebou.
Zodpovednejší predkovia nám odporúčali
"Zbytočne čertíkov na steny nemaľovať" a
"S-právnu cestu hľadať".
Isto,.. právo v dnešnom ponímaní si mnohí zvyknú s morálkou pliesť,
no sú situácie, kde sa ich cesty napriek tomu môžu pretnúť, zniesť.

Fáza hry(cyklu špirály) je len posuv a ovláda ho prirodzene ten, kto chápe viac z objektívnej reality.
Ja sa v tejto téme radím celkovo skôr k opatrným optimistom.
Opakujem,.. dúfam, že nemáte úplne pravdu Dub.

295714

19.09.2013 15:19

USA hrají Monopoly, Rusko hraje šachy

RE: Démonkracia v USA?!

udo1 85.?.?.?

Čo myslíte, prečo majú Eid-Genossen(tzv. Švajčiari) toto privilégium už pár sto rokov?
Inde sa o to pokúšal kde-kto.
Prečo nie je na nich vyvolané embargo,
prečo nie je humanitovacie rošambo?

Máte svoje sídlo a viete,
že vybudovať záhradku si novú
na ďalšom mieste zo dňa na deň nejde.
Tak aj zohnať na to dobrého,
najlepšie záhradkára miestneho.
Vychovať ho..strojiť a dojiča dojiť..
Proste taký transfer a ohrozenie..
záhradníka.. žiada dobre rozmyslenie
Vás, sťa Pana, vyznavavača kultu Hé-doné.

S kuchárkou je to často inak podobne,
leda že by nemala povinnosti rodinné.
Ak sa Vám však ona vydať poddá,
pudu krbu rodiny, odbíjajú hodiny.
Tak v konci týždňa druhého,
spúšťa rachot v dome verného
bývalého otroka delty perného.

296451

21.09.2013 11:56

Rouhání

RE: Doporuceni

udo1 85.?.?.?

Wahabismus(s jeho formou) šarie
má s pôvodným islamom spoločné asi toľko,
ako "boh" šepkajúci Bushovi,
aby išiel humanitovať Irak, s kresťanstvom.
Export démonkracie bombardovaním..
Prostitúciou za panenstvo!

Čo má inak podľa Vás krvilačná rasistická beštia JHWH z biblie spoločné s Bohom?
Je to akurát ešte horšia imitácia, ako dnešný antikoránový fašistický islam.
Proti pôvodnému učeniu, vnuknutiu Mohameda samozrejme v zásade nič nenamietam.
Rovnako, ako keď sa spýtate, čo má spoločné kresťanstvo s dnešnými cirkvami,
alebo komunizmus s marxizmom, či opačne (j)elitársky lámaizmus s budhizmom?

Vždy ide o jednu a tú istú pôvodne dobrú ideu..
no ni(k)to, červ-parazit, škriatok knižný,
je pri dostatočnej nepozornosti davu svižný.
Potom masa jasá, ako jablko zkazené v šľahačke žere,
a z brucha bolavého červ, votrelec jej zasa leze.
Dokolečka dokola, kruh inferna sa kotúľa,
kým dieťa nezbadá, že prišla červená,
had brucho zodral a oni zbytočne kolená.
Tak aj búchať do koberca
päť-krát denne jak do perca,
nie je zrovna príznakom,
nerozprávať s prízrakom.

296578

28.09.2013 08:30

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Super!

udo1 85.?.?.?

Skôr je otázkou, v čom dotyčná dobromyselná dáma popisuje reálnu situáciu gramotne a v čom menej?

Nevie, že na štyri roky(v ideálnom prípade) zvolený minister nemá prakticky nič spočné so skutočnou politikou?
Ide predsa vždy o prenajatý hromozvod a podľa potreby baran(k)a.
Prečo nepomenovala podstatu problému?(banky a úrokové sadzby).
Nie je azda financí dosť?
Kto ich najviac úžernícy nekryto "e-, či imituje",
a odčerpáva z obehu a inflačne kumuluje na "operatívne účely"?

Mana-žer, či sudca..(rádový esesáci) s deravým padákom sú rovnako volavky projektantov, ako cigáni.
Navyše dáma, (ako učiteľka!) vôbec neponúka riešenie!!! WTF??!!!
Áno, emócie často bránia hľadať,
no ako sa občas Lenin parafrázuje:
"Každá upratovačka(i učiteľka) by sa mala učiť byť schopná riadiť štát"..
a nie vo všetkom mal súdruh nepravdu..
aj keď mu občas poriadne ustrelovalo dekel..

Pre koho tá dáma pracuje svojou hrubou naivitou?
10 rokov dozadu ešte snáď mohla napísať taký epitaf svojim deťom, ale dnes?? Čo nemá, nepoužíva net?
Keď sa jej nechce myslieť, nech ide radšej na dávky, ako cigáni.
Aspoň by nekopala hrob svojim deťom, ale režimu.
Kto takto myslí a ešte aj pracuje, naťahuje zbytočne tú agóniu dosť blbým, nebezpečným smerom.

Cigáni v tomto zmysle paradoxne pomáhajú prechodu na lepší systém aspoň svojou nečinnosťou a prirodzene ohraničeným parazitizmom, na rozdiel od samozvancov fasci, vyrovnávajú tupú zbytočnú samovražednú, k smrti prehnanú pracovitosť "gádžov".
Nevedia azda biele ovce stále ešte, že životná úroveň pri dnešnej miere automatizácie(95%) prakticky nezávisí od pracovitosti, ale 1.energetického zabezpečenia(neodovzdaného upírom) a 2.manažmentu?

Kto rieši sprostosti a ešte aj pracuje, sponzoruje(dane, odvody..hlavne dôchodkové) za dnešnej situácie doslovne guľky svojej, našej popravčej čate.
Koľko percent zo štátneho rozpočtu ide dnes len na krytie ÚROKU matematicky prakticky nesplatiteľného dlhu?
Áno, je to viac, ako celá sociálna sféra dokopy.
A to ešte k tomu priamo. Nepriamo,"skryto" je to podľa rôznych prepočtov niekoľkonásobok. Čo s tým, keď sa ovčania za posledných 200 rokov naučili tolerovať úžeru a falšovanie vlastných peňazí, krvi spoloctnosti(úpírov, bakstrov). Dnes žiaľ hlavne z tohoto dôvodu parazita, spolo-necnosti.

Máme peňazí, času, života na rozdávanie, keď ledva dýchame?
Čo môže urobiť úradníček, poli-tyček, keď ďalší dostane "ponuku, čo sa neodmieta"(schválenie, pičátku na ďalšom uver-neúvere) s jasnou poznámkou medzi riadkami v obálke, že keď neschváli, budú si ovce, opice musieť zasa raz zvôliť iného z kandidátov, čo to "uver" schváli. Zodpovednejší úradniček(a drvivá väčšina je takých)zaplače nad realitou a radšej ticho zobere pre živoriace decká, a vie, že ďalšiu obálečku aj tak nedostane.

296971

28.09.2013 08:30

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Super!

udo1 85.?.?.?

Zodpovednejší úradniček(a drvivá väčšina je takých)zaplače nad realitou a radšej ticho zobere pre živoriace decká, a vie, že ďalšiu obálečku aj tak nedostane. Bo už sú kľudní, niečo na neho majú a aspoň si vymýšľať polytruci(osobitne ne-dôveryhodné osoby najstaršieho štátu v štáte)nemusia.

Pracovať, no poprosím aspoň trochu aj okrasou, dáždnikom na krku.
Isto sa mnoho od cigánov môžeme, musíme učiť.
No tak, aby sme nedošli o svoju kultúru, ako oni,
ktori to žiaľ miestami prehnali do totálneho asociálno-genetického rozkladu.
Kto nevidel na vlastné oči, asi nepochopí..

Kto nás chce poštvať?
S cigánmi, pseudomuslimami, pseudocirkvou, sačkovými maf(r)oškami, či tzv. židmi?..aj keď..malú časť svojej spoluzodpovednosti za parazitovanie isto nesú.
Qui bono???

Čo môže urobiť zástupca takto "gramotného" ľudu keď dostane podobný dopis z ktorého srší hrubá ignorácia základných socio-naturálnych procesov..a ešte, ako klinec do rakvy od učiteľky??
Aj keby Čaplovič niečo objektívne rozumné mal v úmysle, chcel riešiť, čo s takým úradníckym, "výkonným" aparátom?
Veď urobí objektívne gramotnejší, pre "ni(e)koho" nevhodnejší krok, hneď mu meédia("formujúce ralitu" cit.presvedčeného fašitu Šimečku) niečo našijú a dajú tam prvého ďalšieho adiota v poradí. To aby dáma išla rovno kandidovať na ministerku [smích]

..dáma snáď odpustí, POCHOPÍ trochu emócii aj z mojej strany..

296972

30.09.2013 12:29

Nyní je čas odebrat Izraeli jeho ZHN

RE: Neboli přesně to, co o-trocký zednář, internácek Albert Pike

udo1 85.?.?.?

Vyzerá, že otázka aplikácie existujúcich zákonov
na fenomén najstaršej rasisticko-fašistickej ideológie
sa stáva stále aktuálnejšou.
Teror menšiny voči väčšine končí.

Snáď bude Boh k dnešným judaistom,
o-trockým murárom a ďalším kolaborantom milostivejší,
ako za posledných 3000 rokov pogromov a lynčovania.

Všetko závisí zas a znova na samotných agresívnych "obetiach".
No možno je naivné dúfať, či by zástupci najstaršej mafie
predsa len mohli správnejšie pochopiť, že "Všetko je trochu inak".
..ako im starý tlstý kocúr za dlhých 14600 púštnych nocí čo-to i srávne nabulíkal.
No tak oni pojmuli..Tož pojmy a dojmy..
asi ako napiť sa, pojiť sa, s-pojiť sa,
či dojiť..nechať sa dojiť..alebo Aj-Aj..Sir..
Pane, ano Pane..ministře proxíku, Prok-toře.

297057

01.10.2013 07:16

Nyní je čas odebrat Izraeli jeho ZHN

RE: No, to by bola chyba, ale pre koho?

udo1 85.?.?.?

Vy popierate, že Izrael je fašistický štát
založený na rasistických princípoch?

297092

01.10.2013 11:57

Nyní je čas odebrat Izraeli jeho ZHN

RE: No, to by bola chyba, ale pre koho?

udo1 85.?.?.?

Ok, zaujímavý názor.
Logicky nasleduje otázka:

Keby k nám prišli napr.Íri a povedali by, že pred 2500 rokmi boli podľa jednej z histórických verzii na Slovensku ich predkovia a preto majú na toto územie právo a kto by sa bránil, toho na mieste zastrelili, považoval by ste to za nerasistické, nenacistické správanie?

Presnejšie si skúste predstaviť malý hypotetický horor:
Zo severnej Indie by prišla nejaká brahmánsko-védická organizácia, alebo z USA nejaká "kresťanská" komunita a povedali by, že z pohľadu mýtov ich "viery" sa máme stať ich sluhami, či otrokmi, prípadne radšej dobrovoľne opustiť územie medzi Tatrami a Dunajom a začali by s masívnou podporou svojich spoluvercov zo zahraničia postupne vraždiť všetko živé..teda podľa nich, ich "boha" nečisté.

Čo by ste si vy Osel pomysleli o tejto bande nájomných vrahov, fascinovaných ideou Übermenschstva, zostrojených v zombifikačných centrách?

Isto..dnešní "muslimovia", vygumovaní svojimi imámmi a mufti majú s islamom spoločné asi toľko, ako židia s pôvodným judaizmom.
Ak máte tóru, či celú tanach Osel, nosíte ju skôr otvorenú, čitajúc v dialógu s Otcom, v snahe o pochopenie podstaty a úloh Človeka, Ľudstva ako celku?
Alebo ju nosíte na chrbte, ako karavána 40 rokov v púšti Sinaj preprogramovávaných chrámových otrokov?

Spýtajte sa najprv v kľude sám seba
a potom konajte podľa svojho svedom(j)a
= jednej morálky prevšetkých.

297114

01.10.2013 18:24

Nyní je čas odebrat Izraeli jeho ZHN

RE: No, to by bola chyba, ale pre koho?

udo1 85.?.?.?

Bu!
Myslím obrazne [velký smích]
Kedysi bait midraš, ješivy, dnes meédiálne zombi-fickačné kápo-rácie.

Otázka k veci a na telo:
Aké majú kolegovia judaisti(vybraní na pseudorasistických princípoch najstaršej známej mafie) percentuálne zastúpenie na autocenzúrnych tímbildingoch, poradách(brownbagoch) tzv."integ(k)riťnej polície" metodického dozoru šéfredaktorov médeiných presstitútiek?
T.j. politruckí žoldáci druhej línie(agitky) dnešných genocídnych infowars.

Ostatne tak, ako aj inde na kľúčových pozíciách v školstve, na ministerstvách, politike, korporátnej sfére, atď..
To sú takí múdri, alebo čo?
Ak áno, ide o výbere na rasových princípoch.
T.j. rasistov a tak spadajú podľa platných zákonov pod príslušné paragrafy trestného zákonníka.

Ak nie sú múdrejší, ide o mafiu.
Aaa znova sme sa dostali k trestnému zákonníku a obzvlášť závažným trestným činom, terorizmu(najmä rôznymi fin.prostriedkami-umelé krízy, staré známe riadenie, manipulovanie trhu, burzy, auditov, falšovanie=vydávanie nekrytého obeživa, akákoľvek úžera=úročenie), genocídy, zločinného spoločovania..atď.

Kto, čo len okrajovo nepriamo napomáha, či dokonca profituje z tejto asociálnej, paraziticko-výpalníckej činnosti, nevyhnutne sa na neho vzťahujú príslušné paragrafy. Nedokázanie úmyslu je iba mierne poľahčujúca okolnosť, nedbanlivosť pri dodržovaní všeobecne platných celospoločenských pravidiel, konsenzu, zákonov. Viete predsa(ako zdravo uvažujúci zodpovedný občan) že uvedené širšie zákroky budú z dôvodov medzinárodného práva(vyrovnávania vzájomných reálnych, na rozdiel od virtuálnych podlžností) a zachovania občianskej spolocnosti, v nastávajúcich časoch nevyhnutné.

To aby bolo jasnejšie pod tou lampou milý kolego.

297138

02.10.2013 13:44

Nyní je čas odebrat Izraeli jeho ZHN

RE: No, to by bola chyba, ale pre koho?

udo1 85.?.?.?

Podľa Vás teda väčšia zrúda vyhráva..
Človeku podobná opica je len zviera, nič viac
a Strojenie sveta nemá žiaden hlbší zmyslel?

T.j. negujete objektívne socio-naturálne pravidlá,
ktoré podľa Vás asi existujú bez cieľa,
ktorý v logickom kroku ďalej len akože
podľa Vás asi nemal kto zadefinovať..
Chápete absurditu svojho myslenia?

Viete že náhoda je konšpirácia v dnešnom zmysle
a princíp objektívneho bezprávia vychádzajúci
z konzumnej filozofie egoizmu je princípom fasci?

Čo si myslíte o psychologickom profile svetoznámeho kybernetika,
inžiniera "Samosato" ktorý vám do hlavy naprogramoval
tú nevyhnutnú apoKalypsó?
Tak sa ani vlci k sebe navzájom nesprávajú.

297211

03.10.2013 00:13

Nyní je čas odebrat Izraeli jeho ZHN

RE: No, to by bola chyba, ale pre koho?

udo1 85.?.?.?

To si naozaj myslíte? [velký smích]
Ten bol dobrý!
Prečo potom najbohatší dávajú najviac lóve do umenia?
Áno, aj "hore" je väčšina ovcí,
no zopár objektívnu realitu chápavejších to nerobí "len tak" pre nič za nič. Aspoň to Vám môžem garantovať.
Myslíte, že umelci neovplyvňujú kultúru(kolektívne podvedomie masy), emócie-mocné..a kto ich je schopný dostatočne(prognosticky s prijateľnou odchýlkou) kontrolovať, ten..

Obávam sa, že mimo skutočných vzťahov, v ilúzii ne-bezpečnej žijete Vy so svojim okolím a druhú vec, čo Vám môžem garantovať, je, že raz z toho vytriezvete..a snáď to nebude až po smrti [smích]

Vyzerá, že všetko je naozaj trochu inak, ako sa nazdávate.
Vystúpiť zo sveta krivých zrkadiel je presne opačné,
ako v známom blockformeri Matrix.
Realita je inak fajn. Nebojte sa jej.
"Riadiš(tvoríš), no vedz, že aj tebou riadia" cit.Plutarchos

Tzv.konceptuálne technológie v rámci sociálneho inžinierstva sú práve o spomínaných kulturologických mat(r)iciach, tenzoroch naplnených príslušnou symbolikou, z ktorých ako automaty ťaháte príslušné obrazy(Vaše myšlienky) podľa štatistického pravdepodonostného predurčenia objektívnych pravidiel.
Kedysi sa to volalo mágia. A-sociálna mágia. Podľa účelu použitia príslušným tímom špeciálne vyškolených odborníkov.
Informačná vojna nie je o hackeroch.

Teda je, aj, no ide skôr, čo sa objemu operatibility týka, naozaj skôr o hmlu, clonu, dym. Podstatné je umenie. Médiá - kulturologicky špecifická, podprahovo po desiatky, stovky generácii formovaná a automaticky interpretovaná symbolika podfarbená rytmicko-melodicko-harmonicky hudbou a vytvárajúca u príslušných cieĺových skupín konkrétne obrazy.

Áno jedinečné, in-divi-duálne, no skúsenými štatisticky každopádne vyjadriteľné. Alebo vycibrenou intuíciou príslušnych špecialistov, žoldákov,resp.masovou kombináciou oboch prístupov.
Tie technológie výkonu moci sú hoodne staré.
Myslíte, že tzv. náboženstvá, ideológie vznikajú, sú podporované a formované, či ničené len tak, samo sebou, ako "samovoľný" proces, asi ako že trh sa riadi sám? [velký smích]

Na lepšej špecializovanej škole by Vás ani ku skúške nepustili. Vyrazili by Vás ako negramotnú, nepoužiteľnú handru rovno pri zápočte za takú formuláciu..a nasadili možno ako svojho p-rezidenta, či priemera. Najlepší idiot, vrah je úprimný a presvedčený, že nenosí (mo)mentálneho parazita.
Hej, u nás v EÚ takých škôl myslím niet.
Tož toliko.

297253

03.10.2013 19:29

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

udo1 85.?.?.?

Hej, hej..klasik:
Vajce, alebo sliepka.
Pravica, alebo ľavica..opica konzervovaná, či oslo(m)budená

Myslel som, že si sa z toho šialeného sna už zobudil.
Máme 21.storočie.
Vyžeň tú nočnú moru menom Samosato konečne zo svojej gebule,
bo skončíš fakt na psychoške, ako posledný mohykán, čo nepochopil to, čo mal pochopiť.

Neriadený trh neexistuje, nikdy neexistoval a nikdy existovať nebude, bo nemôže. Je to šielená ilúzia neekonómov vyučovaná na 3-triednych plebsoidiotizačných pseudouniverzitách. Na lepšej by ste okamžite leteli zo zápichu.

Každá väčšia a často aj menšia firma má svoj týždenný, kvartálny, ročný a niektoré serióznejšie organizácie aj 100 a viac ročný plán, opierajúci sa o viac-či menej kvalitný tým analytikov a prognostikov. To rozhoduje o úspešnosti.

Riadenie aktuálnej politiky ponuky a dopytu(zatiaľ stále ešte žiaľ z veľkej časti bezprízorného davu) a jej napĺňanie, je z časti uskutočňované trhom. V tom zmysle máš pravdu, ale..

TRH JE NÁSTROJ PRI DOSAHOVANÍ PRÍSLUŠNÝCH CIEĽOV.
Je samozrejme v určitých logisticko-distribučných a ďalších parametroch nepopierateľné efektívnejším nástrojom, ako direktívno-adresné, priame rozhodovania spoza jedného Untenohneüberführer stola, ktoré je logicky nemožné, absurdné.
Motyka proti rýľu v záhrade(záhradník ťa vyrehoce), alebo podľa potreby jedno, či druhé.

Tzv.marxisti(nepliesť si s komunistami a socialistami) to zámerne presolili s plánovaním, aby zdiskreditovali uvedený model. Proste v tomto zmysle len očkovali populáciu debilizáciou. U nás jednu generáciu. Nie viac. Časy sa zmenili.

Tebe fakt nejde do palice, že nemôžeš proti sebe stavať cieľ a prostriedok jeho dosiahnutia?
Pluh a pole?
Tebe už úplne dr..be? ..s prepáčením
Si nebezpečný pre svoje okolie.
Nechaj sa fakt radšej na chvíľu zavrieť
a v kľude podumaj na bezpečnosťou svojho okolia.
Potom si ďalej vítaný s konštruktívnymi postrehmi.

Doba zvierat a zombi skončila.
Barani, býci sa v akváriu skôr, či neskôr utopia.
Nevedia plávať, ak chápeš. Nauč sa to. Od toho si tu.
Nespoliehaj podvedome na druhú šancu, dobre ti hovorím!!

Nič v zlom Viny, no myslím úprimne a už si ma fakt nas..al.
u.

297298

04.10.2013 08:33

Netanyahuův projev v OSN: Zní jako sociopat?

RE: Najlepšie riešenie je neriešenie

udo1 85.?.?.?

Oki Čip, možno som fakt blbý,
no akú "pravicu" a "ľavicu" myslíš?
presnejšie

297322

04.10.2013 13:40

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

udo1 85.?.?.?

Netráp sa Hestroy.
Tá jeho naivita je zatiaľ bezbrehá. Zatiaľ.
Raz narazí a snáď najneskôr potom pochopí,
že korporátny fašizmus, ktorí zúrivo, zúfalo obhajuje
je Človeka nenávidiaci systém, pričom on sám je človekom.

Aj keď..tvrdí, že je len zver.
Má však minimálne potenciál.
Nikto nie je úplne bez viny.
Myslime aj za neho radšej pozitívne..
V najhoršom prípade zostane Viny mementom fasci-nácie.
A tie, obávam sa, sa v dejinách ešte zídu.

Protože: "Člověka to pokouší..hrát se na Boha.."
jak říkaval Lincoln
Snáď neprepne Putinovi..
To závisí hlavne od nás..
T.j. či bude korekčný, chápavý tlak zdola do-statočný.

Opakujem..tiež som bol trochu z tej naivnej dobromyseľno-fatálnej tuposti Viniho a pár ďalších mentálnych obetí systému zhrozený, no na druhej strane hrá svoju rolu dobre a v sklade, sude bude taký psychoprofil ešte dlho treba.
No bože chráň na zodpovednú funkciu, ako je to pri podobných a-dio-tés dnes stále ešte v personálnej politike normou.

"Jedinou věcí, co se s bajonetem nedá udělat, je na něm sedět, sire"
říkaval Napoleónovi poradca a neskôr minister zahraničia
C.M.de Talleyrand-Périgord

selsky:
Bajonet a či sekera..všetko jedna nátura

297350

04.10.2013 15:15

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

udo1 85.?.?.?

1. Talianske porekadlo:
"Boh existuje a je komunista".
2. Nepliesť komunizmus s marxizmom
3. Komunizmus len pre "najlepších samovyvolených prirodzeným výberom" = fašizmus
4. Viera v samoreguláciu trhu je u nás ako viera v snehulienku a draka.. a na východe v dnes už aj oficiálne nahého, legendami opradeného cisára "Samosato".

Obaja, traja, všetci(skoro) chceme to isté Viny.
Zhodneme sa na tom, že trh treba a má napĺňať potreby spolocnosti, ktoré sú morálne podmienené. Ak ich budete systematicky meédialnym káporáciami deformovať smerom k z reťaze utrhnutej "slobode" na úver(každý môže všetko, čo sa mu podarí ujebabrať, či "zarobiť" ), dostanete "samosebou" tú apokalypsu.
Sloboda končí tam, kde sa musíte na spoločnej lodi dohodnúť s ostatnými. Ide o VEDOMÚ NEVYHNUTNOSŤ. Ak si to neuvedomíte, t.j.zostanete len na úrovni podvedomia, máte vojnu. Chcete občiansku vojnu?

Sloboda je kategóriou podvedomia. Podprahového vnímania emócii mocných v ktorom si či zlou výchovou, alebo na fete môžete myslieť čo len chcete. Človek je však tvor spoločenský. Chcete byť Človekom, alebo zostať zverom, zombi papagájom pseudoekonomických dogiem. Jedno či marxizmu, korporátneho fašizmu, psudokresťanstva, či iného druhu podprahového otrokárstva.
Boh stvoril človeku podobné opice, aby sa Ľuďmi stali.

OOOps..aby ste to zasa nejako zvrátene nepochopil:
Stvoril pravidlá, objektívne socio-natirálne pravidlá, zákony fyziky a udržateľnej spolocnosti. V tomto zmysle je On evolucionista a voľný, prirodzeným spoločenským con-senzom(nie cenzom) riadený trh je výborný nástroj na zabezpečovanie rôznych potrieb spoločnosti.
Ak ale nôž(na krájanie, operovanie,..) neustrážite, prenecháte bande sociopatov, čo myslíte, čo s ním spravia?

"Je naivné myslieť si že zlí zlo konať nebudú."
Horší(a samovrahovia) sú však tí, čo im to umožnia.
cit.M.Aurélius("Rozhovory so sebou samým" napísané pravdepodobne na brehu rieky Hron na strednom Slovensku cca. 200A.D.)

T.j.Ak nebudete kontrolovať trh vy, my, bude to robiť niekto iný a nemusí to byť zrovna v prospech nás a našich detí, vnukov.
Nemôžete dlho v zdraví ignorovať riadenie dominantného objektívneho procesu a neriadené procesy proste neexistujú. Ani ako jedinec a ani ako kolektív jedincov. V tomto zmysle sú vami postavené otázky tak hrubo negramotne, že je stratou času na ne odpovedať.
Skúste ich postaviť lepšie, resp. im dajte gramotný kontext.

Mladý ste vyšiel na strom, je to nové(staro) a fajn..
no nebojte sa z neho dolu zísť du lieber mein.
Myslíte, že ste hore v korune hustej vo výhode,
no vyzerá, źe tam nič potrebné nemáte vo výhľade.
Pamätáte na rozprávku tú, kde vajce bolo na múriku,
čo nikdy z neho nezišlo a pritom furt mudrovalo,
druhým po ume šlo?

Kto odovzdá z rúk svojich najväčší dar Otca dieťaťa,
dar rozumu a vôle slobodnej, Človekom stráca právo sa stať.
Ten zverom zostane a v pot...

Automaticky kráceno

297355

04.10.2013 15:18

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne(?) výsledky sú-druh

udo1 85.?.?.?

Kto odovzdá z rúk svojich najväčší dar Otca dieťaťa,
dar rozumu a vôle slobodnej, Človekom stráca právo sa stať.
Ten zverom zostane a v pote práce a krvi zomrie,
bo nie len na prácu bol stvorený..
a nie nadarmo sa predkovia trápili,
po generácie technológie cibrili,
že by ich do stavu takého dostali,
aby sa dietky ich, konečne na Ľudí zahrali.

Zverokruh skončil.
Kolo mlýnske sa polámalo
a do vody horskej popadalo.

Ako stará v Perinbabke na ten smiech..
Aby ti reku neztuhol a..
veľa šťastia v dobrom.

297356

05.10.2013 08:10

Netanyahuův projev v OSN: Zní jako sociopat?

RE: Navrhuji navštívit ve volném čase

udo1 85.?.?.?

To je asi vtip..?!
Je predsa známe, Marx bol vnukom dvoch vysokopostavených rabínov z vrchných európskych bankovo-politických klanov.
Jeho úloha je známa aj zo spomínaného archívneho dopisu počas "prípravy", keď mal, ak ssa dobre pamätám, len okolo 16r.

Úlohou klanmi štatisticky zvoleného Marxa bolo okrem iného:

1. skryť rolu globálneho finančného terorizmu(najstaršej mafie)..úrok pod pojem "nadhodnota", zloba kapitálu, triedny boj a podobné sprostosti pripravujúce občianske vojny a topenie "podľudí" snažiacich sa vymanenie, prebúdzajúcich sa z tmárstva kultov pseudocirkví 18.a 19.stor, v krvi.

2. Ďalej deštrukcia komunistických(common, obecných, občianských, gr.katholikos) hnutí z ekonomického pohľadu znemožnením vedenia účtovnej evidencie a tým riadenia, spomínaným nemerateľnými pojmami "nadprodukt", "nadhodnota" apod.

3. Vytvoriť model naoko sociálne spravodlivejšieho systému bez Boha. Oproti ateistickému idelizmu tzv. cirkví mal postaviť ateistický materializmus a naháňať ovce klasicky manažersky medzi falošným obrazom a negáciou nosa medzi očami.

4.Vytvoriť tak ideologické podmienky pre "komunizmus pre vyvolených"(fašizmus).

+ pár ďalších, čo sme tu už rozoberali, aby som sa neopakoval..

Behom niekoľkých dní bola jeho znoska maskovacích hlbokých právd, poloprávd a sociálne samovražedných lží(jadra OS) prakticky okamžite "zázračne samo sebou" propagovaná vo väčšine veľkých svetových periodík.

Toľko k technológiám projektovania a výkonu moci najstaršej fašistickej mafie.

297377

05.10.2013 10:47

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

udo1 85.?.?.?

Zdravím súdruha Fašistu! [smích]
..a zase ste už tradične niečo vo svojej "oddanosti veci" pochopil bez rozmyslu úplne inak, ako som povedal.

Ide práve o to, aby Ni(e)kto nemohol vládnuť.
Vytvoriť podmienky také, aby sa mohli občania čo najslobodnejšie rozvíjať používať trh a napĺňať svoj optimálny potenciál z množstva možných, do mnohých z ktorých sa ich snažia dotlačiť zvery bažiace po moci zle pochopeného "súťaživého ega"..Ega.

Ide o to, aby tak, ako aj Vy hovoríte prišlo k celospoločenským konsenzom v maximálnej možnej slobode rozvoja. Vy však naučeným agresívno-negatívnym, útočným "tabula rasa" nastavením všetko v tejto fáze vývoja vnímate po svojom.
"Slobodný môžete byť, iba keď je slobodná spolocnosť."

Keď je prvoradá sloboda každej jednotky tvoriacej spoločnosť, stáva sa tá automaticky neslobodnou. Filozofia západného egoizmu.
Východ je zasa často druhý, zámerne nepochopený extrém:
Totálne podriadenie sa potrebám spoločnosti.
Presnejšie tím, čo za potreby vydávajú jej monopolní manažéri. Je jedno, či marxisti, oligarchickí podnikateľskí fašisti, alebo nejakí pseudoreligiózni wudumasta, šamani. Ide vždy len o otrokársky, leví koncept. Pod heslom "u-trh-ni čo môžeš pre seba a svoj klan".

Teda..Slobodná spoločnosť v zmysle dynamicky sa optimalizujúcich či už písomne vyjavených, alebo tichých pravidiel.
Pravdu máte aj v tom, že:
"Miera komplikovanosti zákonodárstva je mierou nedôvery spolocnosti v samú seba"

Pozitívne je, že sa aspoň snažíte veci pomenovať, na rozdiel od iných, ktorí len programové klišé ticho prijímajú. Stále sa tak mňa, ako aj ostatných snažíte zaškatuľkovať do Vám "kultúrou" implantovaných stereotypov..
Skúste prekonať túto hranicu a ísť naozaj k otvorenej spoločnosti uzavretého systému.

1. Vždy klaďte ako prvú otázku nie s čím so mnou, s (niekým) nesúhlasíte, ale s čím súhlasíte a v akom kontexte, na akej úrovni myslenia.
2. Až potom, keď prekonáte stereotyp rozdelenia vlastného mozgu(hľadania rozdielu medzi dvoma spisovateľmi zo ZŠ, miesto súvislostí v odlišnostiach), pokračuje veledôležité:
3.V čom sa napr. ja(Udo) môžem mýliť a prečo(moje potenciálne chybné stereotypy z Vášho odstupného pohľadu) +
4.Váš návrh riešenia.

Ak chcete ako bod 0. je gramotná(objektívnu realitu dostatočne, no nie dokonale chápavá) otázka, dávajúca už sama o sebe viac, ako pólku odpovede.

re:Boh
Myslíte, že existuje samoriadený(programovo-adaptívny) systém, ktorý vylučuje priamy zásah admina do pravidiel procesov za "neštandardnej" situácie. Osobne taký nepoznám. Som samé ucho.

Ok. Krátke odpovede na Vaše otázky:

1.Váš le(a)ví pohľad z dejinnych skúseností vždy vedie k diktatúre. Riešenie: Konsenzus a súborný intelekt. Aj počítačová sieť, ako celok, svojimi možnosťami prevyšuje možnosti akejkoľvek z jej špecializovaných elementov.

2.riešenie: Napr...

Automaticky kráceno

297389

05.10.2013 10:49

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

udo1 85.?.?.?

2.riešenie: Napr. Systém Základný plat. Dostatočne funkčný od ´70 rokoch aj napr. na Nemeckých univerzitách preskúmaný systém. Každý človek(t.j.drvivá väčšina cez 80%) si pri nevydierateľnosti bazálnou sociálnou depriváciou zo strany samovyvolených "najúspešnejších podnikateĺov"(v dnešnom systéme žiaľ najdrzejších hajzlov, bankstersko-mafiánske globálne fašistické klany) hľadá prirodzene to na prácu, čo ho baví a v čom je fakto dobrý.

By ste sa možno čudovali, akí sú ľudia pri svojich základných spoločných črtách "psychiky" rôznorodí. Vyzerá inak, že je to tak tiež s-právne dané z dielne Programátora objektívnych pravidiel(Vis Maior). Bežného Človeka dlhodobo proste logicky ZA NORMÁLNYCH OKOLNOSTÍ nebaví, prirodzene nemôže nič nerobiť.. Pričom väčšina práce je aj dnes nezplatená(sociálna sféra, rodina,..)

Najlepšie platená práca je(pre niekoho paradoxne) spravidla tá spoločensky dlhodobo najdeštruktívnejšia. Ide však o zámer nastavenia systému(odmenu kolaborantov) a nie chybu a-sociálnych profesionálnych programátorov. Členov a vysokointeligentých klanových žoldákov. Vy by ste im zo svojimi pohľadmi, úrovňou chápania chceli na "voľnom trhu" konkurovať?
To isto vyzve o ich vzdialenej periférie veľký úsmev. Aj keď v istom zmysle zdieĺam Vaše tvrdenie, pohľad Viny(i keď vy sa nazdávate, vo svojej tak trochu emócii pýche, o opaku), obávam sa, nielen zo svojich praktických skúseností a snahou o čo najobjektívnejšiu s-Pravo-dlivosť, že tak, ako to navrhujete, naše veci asi žiaľ z objektívnych príčin nepôjdu.

Grécke polis sa v dejinách snažili o podobné riešenie, ako vy, aj talianske renesančné mestá, klanové skupiny šľachticov rozdrobenej "Veľkej rímskej ríše nemeckého národa", až po dnešnú Európu a svet, no vyzerá, že v tomto ego-koncepte vskutku budúcnosti niet..

3.Obávam sa, že skôr Vy zasa raz v dejinách propagujete medzi riadkami otrokárstvo vytváraním, alebo preberaním ilúzie pre plebs, objektívne neexistujúceho(z dôvodu záujmov=po gr.poly-tikos) voľného trhu. Snehulienka neexistuje Viny, aj keď ste ju možno v škôlke, alebo TV videl. Viem, že je to možno pre Vás tragické, no lepšie neskoro, ako nikdy. Tak, ako darčeky nenosí Ježiško, čo ste môžno už zistil.

Riadiť, (spolu)tvoriť môžete iba v rámci objetívnych procesov. Ak vznikne ilúzia objektívnosti procesu, vznikne ilúzia jeho riadenia(funkčnosti jeho využitia), no vytriezvenie bude plne reálne. =Nešťastie, otroctvo vedomé, či nevedomé pre väčšinu podĺa Vás proste len "menej úspešných". Zaslúžia si to? Včítane možno Vašich detí, rodiny..

V spoločnosti máte štatisticky max.do 1% percenta grázlov a zhruba 5% tých, čo to myslia dobre a sú politicky aktívni(možno napr. aj Vy Viny, to neviem). Finta "samo"riadenia spolocnosti je však v tom, že ak schopný, odhodlaný grázel(skupina) s dostatkom financii(najlepšie monopolom na úrok a falš...

Automaticky kráceno

297390

05.10.2013 10:51

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

udo1 85.?.?.?

V spoločnosti máte štatisticky max.do 1% percenta grázlov a zhruba 5% tých, čo to myslia dobre a sú politicky aktívni(možno napr. aj Vy Viny, to neviem). Finta "samo"riadenia spolocnosti je však v tom, že ak schopný, odhodlaný grázel(skupina) s dostatkom financii(najlepšie monopolom na úrok a falšovanie obeživa) dokáže dotlačiť demagógiou pseudorelígii a masívnymi dezinformačnodebilizačným kampaňmi "magického" médeiálneho priemyslu emócii neustále dlhodobo bežiacej informačnej vojny 95% "podľudí" do dostatočnej debilizácie a apatie, spolupracuje démonkratická kolektívna väčšina s 1% sebeckých grázlov(svojich parazitov). Tí, nemajúc mieru, bo "Ono to člověka pokouší.." Vedú systém vždy do apokalypsy.

Prečo je systém tak nastavený? Lebo MOTIVÁCIA k nejakému konkrétnemu smerovaniu vývoja, naplňaniu postupne intelektom v spolupráci s aktívnou intuíciou rozlíšovaného optimálneho potenciálu in-divi-dua v rámci vývoja súboru spolocnosti. Tak ako je prirodzené prostredie tu na Zemi(nie kúsok ďalej vo Vesmíre) vhodné pre Vaše kvasinky spolu s ďalšími obmedzeniami objektívnymi zákonitosťami, že by nebol "Kvasinkoovesmír".

Všetko má v tejto mozaike svoje miesto, pravdepodobnostnú predurčenosť. Alebo myslíte, že počítače, sieťový prenos, internet sa urobili "samo sebou"(spomínaný mýtický kybernetik Samosato) tak, ako zákonitosti skladania peptidov pri formovaní buniek apod.?

4.Neviem, ako ste k tomu došli(resp.tuším..choré po generácie infikované stereotypy), nič také som netvrdil. No..na oveľa ďalšej úrovni, kontexte máte pravdu. Oligarchická fašistická plutokracia le(a)vov musí nútiť strihané a rezané ovce prečasto aj nezmyselne pracovať, aby boli v umelom strese, brali pre ukľudnenie rôzne (i)legálne drogy a boli tak potenciálne štatisticky manipulovateľnejšie, nemali čas myslieť a rozvíjať sa v práci, hre pre ktorú sú tu na zemi.

Pre zachovanie otrokárstva je zneužívanie kapitálu nevyhnutné. Kapitál, financie, krv spoločnosti je nástroj tak, ako trh. Ako som hovoril, je nemúdre stavať voči sebe cieľ(napr. dosahovanie optimálneho rozvoja čo najširšej vrstvy spolocnosti) a nástroj. Presnejšie absurdné.
Ako sme sa tu neraz bavili(ak ste novší pozrite na tému mnoho starších diskusii, statementov) je kapitál tak, ako aj trh super nástroj, keď sa rozumne a celospoločensky zodpovedne použije.
Ak kapitál považujete za cieľ, nie ste vy šibal náhodou skrytý, podvedomý marxista? he, Viny? [smích]

5.re: Pud sebazáchovy
Tak, ako akýkoľvek iný pud, keď ho vyvoláte, môžete cez neho riadiť svoju obeť. Ide o súčasť BIOSu(zvieracej časti Človeka). Nad ňou je OS(kultúra). Keď ho viete riadiť a preprogramovávať(celospoločensky objektívne prospešne optimalizovať), vtedy ste až Človek. Ste vy len zviera Viny, keď sa tak snažíte o zmenu?
Vyzerá skôr, že sa tak, ako každá normálna osoba, snažíte stať Človekom. Do to!

Áno, deprivácia a ...

Automaticky kráceno

297391

05.10.2013 10:53

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

udo1 85.?.?.?

Áno, deprivácia a vyvolávanie pudov je ďalším logickým prostriedkom udržiavania j-elitárnej pyramídy korporátno-fašistických le(a)vov, dravcov, parazitov, úpírov krvi spolocnosti, zombifikátorov. Snaha "trhovo" udržať monopolne vysokú cenu na produkt ich práce: Manažment objektívneho globálneho historického procesu koncentrácie moci.

Samozrejem navonok systém existenciu tohoto dominantného procesu(a pár ďalších kľúčových) musí negovať. Inak by hmyz mohol začať čosi šípiť..

Čím viac vás, nás bude aktívnych Viny, tím lepšie. V tom tiež s Vami súhlasím. Postupne konvergenciou dojdeme v zásade k tomu istému. Nebojte sa a spýtajte sa prosím s čím a v akom kontexte, na akej úrovi by ste mohli so mnou pre začiatok súhlasiť. Snáď nájdete aspoň jednu malinkú vec. A ak aj nie, stretneme sa neskôr, v nasledujúcich procesných fázach.

Prípadne si stiahnite na preštudovanie:
DVTR Dostatočne univerzálny model strojenia..základy praktického globálno-lokálneho politického manažmentu
Isto, nie zo všetkým na tej stránke sa dá samozrejme súhlasiť.
No iste sa pár vecí nájde.
Mohlo by Vám to pomôcť.
Veľa šťastia.

297392

05.10.2013 11:34

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

udo1 85.?.?.?

Fú a ja som sa nazdával, že sa snažím skôr demistifikovať.
Vyviesť manipulačné obrazy(formy)z úrovne podvedomia davu jednotlivcov na úroveň vedomia a pomenovať ich.
Začať s nimi vedome hrať všetci spolu, namiesto len pár psychošov egonómov.

Robiť sve-dom-je.
U-vedomiť si, sa - Kto, čo sme a konať to úmyselne..
Možno nie dokonale, ale aj tu spolu stále lepšie.
Odkliať temnejšie stránky "wudu" našej kultúry(spolocno-individuálneho podvedomia) a pokračovať s tými pozitívnymi a opravenými.
Tož..

Inak Viny furt, zdá sa, sa snaží z istého dôvodu prevrhnúť do absurdity, negácie všetky vyjadrenia zdravého rozumu.
Čo si myslíš o možných príčinách tohto dôvodu a ich jednotlivých váhach Ppppp?

297394

05.10.2013 18:34

Netanyahuův projev v OSN: Zní jako sociopat?

RE: Pojmy dialektika a materializmus(a-deizmus) sa vylučujú

udo1 85.?.?.?

Myslíte Marxove vyjadrenia typu:
"Označovať židov za národ je reakčná teória. Ide o kupcov, vo všeobecnosti finančné osoby."..

Klartext:
Podľa Marxa(jeho školiteľov, inžinierov šacho-kartárov vyberajúcich, propagujúcich jeho tekvičku s osudia) nejde o systematickú ideológiu finančno-vojenských operácii, ale "iba o biznis".

Hej, dik, ďalšia z pravdepodobných úloh, ktoré logicky mal z pozície svojich učiteľov riešiť..

To jest podprahové propagandistické demonštratívne zníženie vojensko-operačnej priotrity o úroveň nižšie.
1.konceptuálne technológie(matricové dlhodobé masívne kulturologické operácie studenej vojny)
2.chronológia(referenčné body vnímania davu, intepretácie dejín a úrovní vnímania virtuálnej reality, v ktorej je držaný)
3.ideológie(praktické aplikácie základného konceptu na lokálne sociálne pomery)
4.finančno-vojenské(akvizičné) operácie
5.obecné prostriedky genocídy(bio,chemo-priemysel,jadro, časť hudobného spektra..distribúcia alkoholu, tabaku a iných narkotík)kontroly zdravia populácie
6.Okamžité konvenčné vojenské(priorít "od noža po raketu" ) používané výlučne pri strate bežného riadenia. Voľba poslednej možnosti.

I Seppi Göbbels by sa od skutočných fašistov mohol učiť.
Chudák amatér..

U K.M. ide logicky o maskovanie skutočnej podstaty židovstva ako ideológie najstaršej mafie vyberajúcej(symbolicky Schekel-gräber) výpalné od oviec pre svojich Panov-projektantov(klan profesionálnych starých sociálnych inžinierov).

T.j.nagácia objektívnej existencie tzv. finančno-akvizičného proxy systému na báze judaizmu a iných derivátov preformovanej tóry včítane Biblie a z nej prameniaceho Kapitálu a Mein Kampf-u:

Deuteronomium 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin?, tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin? Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslchať príkazy hospodina?, svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“
– krátka jednoduchá sociologická doktrína slúžiaca na koncentrovaniu moci potrebných prostriedkov
Ide o zabezpečenie zdrojov administrátorov procesu globálnej fašizácie spoločnosti a ďalších možností vyplývajúcich z kontroly trhu a burzy širokou paletou prostriedkov až po meédiá.

Globálny finančný t...

Automaticky kráceno

297406

05.10.2013 18:36

Netanyahuův projev v OSN: Zní jako sociopat?

RE: Pojmy dialektika a materializmus(a-deizmus) sa vylučujú

udo1 85.?.?.?

Globálny finančný terorizmus je spojený aj dnes s genocídou=umelým systematickým vyvolávaním hladu, stresu, samovražd, politiky podprahových "samo"potratov, občianskych a medzinárodných konfliktov pomocou monopolizovaného systému úverovej politiky a tlačeni nekrytých peňazí.

Áno, v tomto máte pravdu. Ide o ďalšiu z Marxových úloh.
Otázka, či to všetko robil
A. "v dobrej viere", alebo
B. išlo o dlhodobý zámer?
V tomto prípade skôr B, keďže je vysoko nepravdepodobné, že by pri svojej gramotnosti, rodinnom pozadí a kontaktoch, uvedené faktografické súvislosti(reálie, relatio..a religio) nepoznal.
No bod A čiastočne sedí, ma váhu tiež, Keďže členovia mafie sú vždy od narodenia vychovávaní k oddanosti. Zvlášť u najstaršej. Navyše, keď je psychika dieťaťa v kritickej fáze jej vývoja hneď po narodení "ošetrená" šokovou terapiou(obriezkou). Ostatne tak, ako aj v šere chrámov starého Egypta, kde mal vojenský prostriedok úroku za sebou už pri formovaní judaizmu za 19.dynastie nejakých min.2000 rokov ..
Uvedené vojenské technológie isto nevymyslela banda negramotných púštnych nomádov..

Tam niekde treba hľadať výhybku nastavenia dnešných celospoločenských, globálnych "chýb"(pre niekoho) zámerov riadenia.

Teda tak, ako vždy je doplňujúca otázka, ktoré z oboch a ďalších variánt mali pri formovaní psychiky K.M. akú váhu?
Do akej miery A., do akej miery B...príp.C atď..
Tolikož k praktickým úlohám výberu mysliteľov, autoritiek a celévritiek "samosebou" kolabujúcej atlantickekj civilizácie..und der Paten des Abendlandes Glück und Ende.
..nicht mit uns..

297407

06.10.2013 13:53

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: kvavé trh-ajúce pracky ú-raka JHWH

udo1 85.?.?.?

Krvěžíznivý rasistický otrokársky Pan JHWH má ďalšiu konkurenciu? [velký smích]

297427

06.10.2013 14:31

Netanyahuův projev v OSN: Zní jako sociopat?

RE: Pojmy dialektika a materializmus(a-deizmus) sa vylučujú

udo1 85.?.?.?

Ešte jednoduchšie k rozprávke o M(a)urkovi:
Peniaze sú vždy len prostriedok k dosiahnutiu niečoho..idei, chleba,
priestoru meča, ..i moci, prospechu väčšiny, či fasci noci.
Ak deklaruje, že cieľ sú peniace, ojebabráva.
Je jedno, či pod-, alebo vedome rozumbrada konáva
podstatná je v tomto zmysle výslednosť
a "dobrá viera" ledva poľahčujúca okolnosť.
..tam žiaľ i našťastie..konćí sranda i zábava.

Kto mozog, dar Otca používa zriedka,
tomu žiaľ, škoda aj na hrob kvietka..
platí to však opačne aj fasce
váľajúcej sa vo válove krvi,
vlastnej kaše ako tlsté,
a bezmiery koSSer prasce.
Voda vrie a ďalej sa varí,
ako vravia ich odrež-bratia,
úsmev mrazu tunelári.

Keď Karlitto tvrdí, že "národu chymér" ide len o lóve,
ktože uverí tej Fekle, pavúkovi bez idei Thekle..novej(?)
Veď myšlienka, idea mocnejšia je, dlhšie žije ako nosič,
kože, či krv tlupy bezprízorných levov otrok-ovič.
Ten sedí sprosto na bankotiepke, z pavučiny upradenej děvke,
kým iskra znova nerozhorí, pogrom, práva-plameň nový.
Ach deti moje svetla, kďeže sa len zatratila, mozku vášho metla?

297429

07.10.2013 17:29

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

udo1 85.?.?.?

Tak tak, aj zvieratá podliehajú známym a menej známym prirodzeným zákonom. Viedia, postupne sa aj mládatá po generácie učia, že nemôžu všetko. Všetko má totiž svoje hranice. Inak povedané mieru, ktorá mś pre každý moment nejaké dynamiké (konkrétne, časom sa meniace)optimum. Čím viac sme schopní sa k nemu METODOLOGICKY(spôsob skladania faktov, namiesto z kontextu vytrhnutému kaleidoskopu, bludicku krivých zrkadiel tzv.FAKTOLÓGIE) priblížiť, tým bezpečnejší a plynulejší je náš vývoj, existencia.

Aj malý maco, čo sa nie a nie naučiť, źe pri vyberaní medu
nie je dobré strkať do úľu celú hlavu, ale maximálne labu,
si môže nakoniec dopichaný zlomiť hnáty pri páde z dubu.
Tak, ako snáď zistí,
že neradno vstupovať len tak do potoka,
čo je hodne bystrý..
a keď tam vidí topiť sa kamoša,
azda mu docvakne, že nemúdre je
nasilu hrať loptoša.

Ako sám vravíš Viny,
objektívne zákony, pravidlá,
hľadať nemálo dá driny..

Zase si to žiaľ pochopil masmeédiálne po svojom.
Úvod do politického marketkingu:
Pravda a lož.
Zrob Lož č.1 a Lož č.2 i daj si ovci vybrať,
situáciu znetvor, pomôž špiny do pohára nabrať.

Dikatúra, alebo anarchia.
Plán bez trhu, alebo trh bez cieľa(plánu).
Ako sa v praktickej politike vravieva:
Cieľ je aj deklarácia "bezcielia".
Jeho skrytie v "neexistencii"..
nosa medzi očami negácii..
a čuchu pre mieru..

Každá osoba má nejaké ciele a čím bude na trhu silnejším hráčom, tým viac sa bude snažiť riadiť situáciu(trh) tak, aby boli splnené v 1.rade jej chúťky.

Cieľ trhu je naplniť základné životné potreby(tzv.geneticky podmienené-jesť piť, spať,..) čo najväčšej časti populácie. T.j. vytvorenie situácie kde čo najväčšia časť spolo-c(t)nosti jedinečných má možnosť napĺňať svoj co najdokonalejší in-divi-duálny negenetický potenciál(kultúru, kultúru myslenia).
Luxus zopár najaktívnejších jedincov je ako odmena samozrejme prípustný, no až na druhom mieste.

Druhá možnosť nastavenia trhu je:
V 1.rade na luxus najagresívnejších, ktorý je vždy bezbrehý a z hľadiska prirodzených obmedzení biosféry(životného prostredia) devastačný.

Pokiaľ sa teda človeku podobné opice nedohodnú na stále optimalizovaných písaných, či nepísaných konsenzoch, budú tu asi vždy motivační teroristi(dnes hlavne kreditno-finančno-meédiálny mágovia, bu-šamani).
Sociologicky ide o max. 1%p sociopatov v populácii, no riadiť civilizáciu štýlom kamikadze majú možnosť preto, lebo sa im stále ešte čiastoćne darí presvedčiť ostatných o ilúzii neexistencie objektívnych pravidiel, ktoré máme učiť stále lepšie hľadať. Vraj sú len subjektívne a keby pozorovateľ nebol, nebolo by ničoho..vraj..tož gebula ajajaj.

Opakujem, že v tomto zmysle
hovoríme min.všetci štyria-piati
v tejto staršej diskusii to isté,
len každy zo svojho mierne odlišného,
pohľadu in-divi-duálneho
(protodialek...

Automaticky kráceno

297463

07.10.2013 17:31

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

udo1 85.?.?.?

Opakujem, že v tomto zmysle
hovoríme min.všetci štyria-piati
v tejto staršej diskusii to isté,
len každy zo svojho mierne odlišného,
pohľadu in-divi-duálneho
(protodialektického).

Nikto tu nechce diktatúru, len hľadať celospoločensky aktuálny a dlhodobo udržateľný konsenzus formovania spoloctnosti. Keď zistíme, že nejaká jeho časť je nefunkčná, zmeníme, alebo zasa narazíme rypákom. Také sú pravidlá školských cvičení života dané "samosebou", alebo Niekým. Je na Vás, čo považujete za logickejšie..

Alebo chcete Viny ďalej strkať hlavu do úľa a skákať do perejí, keď viac-menej viete z dejinných skúseností, čo bude nasledovať.
Chcete ešte na ďalšiu chvíľku nechať naše jazero(trh), blízky a funkčný zdroj vody(výmeny), ako kloaku sfetovaným turistom?

Idete im vážne posledný krát dohovoriť, alebo chcete robiť na tých pár dní do dizentérie to isté čo oni.
Pridáte sa k nim, či k budú-cnosti(Ľuďom)?
Neviem, či sa dá spoliehať na to, že narkomani moci dostanú konečne rozum..
Isto..možno niektorí áno, no čím viac budeme na nich tlačiť a pôjdeme príkladom, tým stúpa šanca na sfunkčnenie nášho jazierka.

Aby bolo funkčné, treba sa proste len čo najlešie snažiť, pochopiť ekosystém jeho "samoriadenia"
a aktívne, opatrne-večne z daru Jeho ťažiť.
Od no-bel-offkárov, z davu Médei čosi čakať, vyzerá byť hlúpe
a iba blázon sa za smiechu vrahov, rád v pote svojom a krvi kúpe.

297465

11.10.2013 20:51

Homosexualita

RE: jsem zvedavy

udo1 85.?.?.?

Inosexuáli(nie Homo, Homo sú ľudia) mali vždy svoju nezastúpiteľnú rolu v spolocnosti.
Tak, ako aj mnohé iné podskupiny, či subkultúry s posunutým vnímaním(po starom "disabled" ).
Podobne, ako aj tzv.judaisti.
Majú inak v hlbšom zmysle(z pohľadu praktického sociálneho inžinierstva) nie náhodou spolu "targetovo" mnoho zhodného..ale..

Žiadny normálnejší (s prepáčením) "buzerant", alebo "žid"..ktorých viacerých osobne poznám sa nedá zneužiť ako Kanonenefutter v aktuálnej zámerne asociálne postavenej gendero- a finančno-fašistickej globalizačnej politike..
..samozrejme zároveň nič proti objektívnemu javu globalizácie, ako takému..

Ak sa väčšine rozumnejších J&I nepodarí svojich Schutzstaffelsúdruhov prehovoriť na akcentáciu prirodzenej role inosexuality a judaizmu, miesto propagácie slobody v zvrhlosti snáď všeho druhu, budú nevyhnutne zasa raz oprávnene povraždení v pogromoch a pod. Toľko k objektívnym pravidlám "samo"riadenia spolocnosti..
Sloboda je viac, či menej vedomá nevyhnutnosť.
Viac, či menej úspešné kommu-Níké.

T.j. vidí každý inak("jasno", alebo menej)..ak chcete "slobodne", no ako chápe(pomenuje a použije pri pre-dávaní in-formácie, cieľa) to, čo vidí, je vec druhá v poradí. Nemenej podstatná.
Na afterpárty je neskoro kvíkať.
Majorita to nemôže riešiť za nich.
Vina je v tomto zmysle nevyhnutne vždy kolektívna tak,
ako sa ma zpravidla týka, čo je v rodine, firme a pod.

Ani ja nechodím teraz radšej moc do arabských krajín,
keď tam bieli, včítane "našich" žoldákov masovo vraždia v mene démon-kracie..

297712

13.10.2013 18:12

Homosexualita

RE: jsem zvedavy

udo1 85.?.?.?

Isto, interpretovať sa dá vždy rôzne.
Z pohľadu dôsledkov efektov praktického sociálneho inžinierstva je však podstatná otázka, ako daný výraz(termín) vníma drvivá väčšina populácie.
Výraz "Homo" je dominantne vnimaný ako všeobecný výraz pre človeka.
Hetéry boli v helénskej antike niečo ako(s prepáčením) prostitútky.

Ide zas a znova o zámerné systematické skreslovanie pojmov a dojmov ako základ kulturologického útoku. A´la dnes zrýchlenejšie vymyslené geniálne "Humanitárne bombardovanie", či "prostitúciou za panenstvo" [velký smích].
Keďže ide o dlhodobú vojenskú operáciu, v štandardnej odbornej terminológii sa jedná o "nevyhnutnú palebnú prípravu" spred pár storočí.
Pritom je útok aktuálny, no plán starým "ostrieľaným" profesionálom z viacerých ďalších objektívnych dôvodov nie celkom vychádza. I majster tesár sa občas opije a utne..

Želaný efekt je rozklad morálky cieľovej skupiny spôsobujúci in-formačné(studeno-vojenské) zaostávanie, obmedzujúce možnosti "prevzania operačnej iniciatívy".

"Jednoducho" kultohakersky povedané:
Obmedzenie na morálku naviazaných kolektívno-individuálnych intuitívno(6-zmysel vnímania objektívnych mier)-štatistických schopností(technológii myslenia) a zároveň ju(morálku) podmieňujúcich. Iné vnímanie prsteňa moci z niektorých rozprávok.

Ak totiž odrežete samo(?)riadený objekt od reality(držíte ho v matici kontrolovanej ilúzie), znemožníte mu v dostatočnej miere chápanie spätných väzieb a vystavíte ho efektu tzv."Monkeys paw"(cit.z príbehu W.W.Jacobsa). Tým možete preniesť významnú časť zodpovednosti na svoju obeť(hostiteľa, nosiča).

re:Globalizácia
Ako sme sa bavili, ide o objektívny proces.
Je na Vás, ako ho podľa miery svojho chápania reálne existujúcich procesov využijete v rámci svojej osobnej funkcie v spolo-cnosti.

Či pre:
A. obecné dobro, rozvoj čo najslobodnejšej spoločnosti jednotlivcov, alebo
B. vlastné "dobro" egoizmus..príp..
C. Indiferentne, t.j. nebudete konať, budete sa snažiť ignorovať objektívny dominantný socionaturálny proces, čo sa z hľadiska základných masových javov sociológie rovná znova bodu B.

T.j.tzv.konceptuálna neurčitosť pri identifikácii závažného faktora prostredia(napr.procesu globalizácie) je podvedomá kolaborácia masy(a jej jednotlivcov) na svojom vlastnom zotročení svojim nekonaním, ignorovaním vzájomnej hierarchickej previazanosti tzv. supersystémových pravidiel socio-kultúrneho inžinierstva.

Kapitál, financie sú tiež iba nástroj. Riadenia ekonomiky. Neriadené procesy v tomto zmysle neexistujú.

Odhodíte azda nôž v lese len preto, že ste videli niekoho sa porezať?

Inak súhlas, žijeme už v podstate v otvorene fašistickom zriadení.
Otázka je, či s tým niečo chceme, vieme robiť?
Po našom:
Či máme alternatívu, alebo ideme na pivo?

297765

14.10.2013 17:11

Homosexualita

RE: Jsem homosexuál. Nevybral jsem si to.

udo1 85.?.?.?

Inosexualita je v istom hlbšom zmysle tiež dar.
Máte posunuté vnímanie(podobne ako niektoré druhy nesprávne nazývaných tzv.autistov-kedysi "blažených" ) a vidíte mnohé veci, ktoré bežnejšie osoby nevidia.
Ďalej ide o to, ako ich chápete..

Mnohí totiž jasno vidia, no nechápu..objektívnu realitu..aspoň nie dostatočne(nerozlišujú) to, čo je podstatné..
Hint: Medzi tým, čo vy, ako jedinečná osoba vidíte, sú aj celospoločensky významné, resp.. globálne esenciálne informácie.
Ak ich rozpoznáte, pochopíte a budete s ohľadom na ne konať, splníte si svoje momentálne úlohy ako Človek, situácia Vás, Vašej subkultúry a celkovej spolocnosti(ktorej ste neoddeliteľnou súčasťou) sa bude zlepšovať..

Ak ale necháte na svojom chrbte Ni(e)komu robiť morálne a sociálne deštruktívnu politiku, budete niesť ako jedni z prvých obetí cielenej(s vašou pod?vedomou pomocou) fašizácie spolocnosti vlastnú, logicky nevyhnutne kolektívnu vinu.

FAŠIZMUS JE TEROR MENŠINY VOČI VAČŠINE.
Pre koho mierou svojho nechápania situácie pracujú Vaši kolegovia?
Genderový fašizmus nemá v demokratickej spolocnosti zrovna tak miesto, ako diskriminácia slušne a zodpovedne sa správajúcich inosexuálov.
Čo to znamená "slušne" a "zodpovedne" snáď chápete.

Ja tiež zčasti žiaľ musím chápať osoby, čo by vás kvôli verejným úchyláckym pochodom a zvrhlej politickej agende najradšej dali do lágrov. T.j. kruto povedané..a presnejšie niektorých inosexuálnych radikálov(protisociálnych teroristov).

Zároveň viem od známych, že drvivá väčšina bežných inosexuálov sa vôbec s pochodmi úchylákov a 95% percentami agendy fasc-inovaných zombiaktivistov neztotožňuje.

Na Vašom mieste by som sa však s tzv. genderofašistickou agendou urýchlene "AKTÍVNEJŠIE NEztotožňoval", ak chápete. Nnechajte sa zastupovať na verejnosti adiotmi. Inak Vás znova v prípade potreby vaši zneužívatelia(profesionálni asociálni inžinieri-starí vojaci nadbankových klanov) predhodia davu. Podobne ako tradične judaistov.

Veľa šťastia aj vašim zodpovednejším kolegom Jk-jiny.
Nebojte sa, nezúfajte zbytočne a konajte!
Sme na jednej lodi.

297844

23.10.2013 15:09

Draghi, ECB: Vědět příliš mnoho o našich velkých bankách by mohlo vyvolat paniku

Báť sa vedieť? WTF???! Fasci sú pridragi :)

udo1 85.?.?.?

Ono je ten vývoj v hlbšom zmysle prirodzene správny a situácia jedno-duchá.
Peniaze majú byť priamo bezúroćne v rozvoji ekonomiky. Prebytočné(našporené) teda jednoducho priamo investovať za podiel na zisku z reálnej produkcie a služieb do rozvoja susedkinej bižutérie, , Pepovej opravárne na nový stroj(že by úver neuveriteľný zasa od upírov brať nemusel), do prerábky nájomného bytu, čo ujo Pišta prenajíma, do miestnych či väčších družstiev ako podielnici a pod..

Ničím nekryté fiktívno-inflačné fondy "bez majiteľov" v burzokasínach buďú musieť byť aj tak neskôr-či skôr sterilizované(odpísané, ako neexistujúc obeživo). V rámci strabilizácie a rozvoja reálnej ekonomiky. Iba transformované investičné spoločnosti(bývalé banky), čo dokázu dostatočne preukázať podiel na reálnej produkcii a službách so zavádzaním technologicky inovatívnych technológii, budú môcť rokovať o pretrvaní na trhu bez čiastkovej, či úplnej národnej privatizácie. Samozrejme bude nevyhnutné prešetriť objektívnu legálnosť nadobudnutia prostriedkov najmä objekmnejších investorov a odvodeného upravenia reálneho podielu na energetike, vodárňach, pôde a nehnuteľnostiach. Toľko k postupnej konsolidácii kreditno-finančného prostredia..

V tomto zmysle prakticky niet inej cesty a to je dobre.
Jedine, že by sa nejakí ovčania a vlci postavili proti a dali lepšiu alternatívu. V záujme občanov to isto je. Politici a manažéri, čo sa urýchlene neukážu chtiví činného prehodnotenia svojej zodpovednosti, sa budú nevyhnutne musieť intenzívnejšie zúčastniť náhrady verejných škôd z rodinného majetku, prípadne ísť na dlhší čas do chládku..aj kvôli medzinárodným záväzkom našich bývalých republík a identifikácie podvodov a vinníkov v možných arbitrážach. Každý sa musí rozhodnúť. Trh, štáty, firmy a ich základ- občianska demokratická spoločnosť celkovo budú znovu sfunkčnené.

298458

25.10.2013 05:57

Draghi, ECB: Vědět příliš mnoho o našich velkých bankách by mohlo vyvolat paniku

RE: Rothschild nikdy nespí

udo1 85.?.?.?

Ten červený "rod" bol bandou lúpežníkov(úžerníkov) a nájomných vrahov a aj ňou ostal.
Pre koho sa nechá najímať?
Žoldák je vždy len cvičenou opicou.
Na viac logicky informačne nemá. Také sú objektívne pra-vidle.
Tak aj Morganovci, Kameňopadovci, britskí Lordi a iní mini-World-de-mordi.

298554

A komuže ten majetok soft-& hard-skillovo ukradla pred husitmi?
Odovzdávali majetok azda morálne príbehmi o falošnom obraze života po živote, "odpustkami" podvedení, zúfalí.. dobrovoľne a s láskou?
Len naivný negramotný hlupák si môže myslí že tzv. cirkvi majú niečo spoločné s učením istého Issu z Násárie.
Ako povedal jeden rozumnejší kresťanský mysliteľ na margo orídleného výrazu "chudobných duchom":
"Chápavá jednoduchosť v myslení,
najkrajšou vecou na svete jest,
avšak naivita tupá, hrubá,
nemá u dietok Človeka miest."

Druhá vec je isto, ži by bola tzv.cirkev skutočne schopná nakladať s pokútne nadobudnutými "hmotnými statkami" narábať spoločensky prospešnejšie, ako globálni finanční teroristi rovnakej blízkovýchodnej proveniencie?
Možno áno..

A tak, pokiaľ je to ľudu na pive "ukradnuté", odovzdať svoj osud radšej tejto tvári mafie, ako iným?
Jestlipak to ale zombiopice v "cirkvi" nebude ješte více pokoušet..hrát si na boha?
Kde sú záruky, že cirkev umožní návrat Boha do svojich radov?
H-is-tória skôr opak tvrdí.
"Cirkvy" takmer vždy hájili status quo systému, otrokárske peklo na zemi s chymérou posmrtnej baterky NEBA, kde NiEt BohA.
Zákerný podvod a-deistických sociopatov.
Nie sú už podstatou iní, od židov zvrhlých.

Tí, ktorým dané bolo pravdu národom niesť,
horšími oslu nesúcemu na chrbte knihu vodcu,
zrúdmi sa stali a stádo nevlastné podrezali.
Čo pra-vidle otca zrobia s deťmi nevlastnými,
čo rod jeho takto nakazili?

298556

Problém robí ani nie tak Izrael a jeho obyvatelia,
ale samozvaní starí "majitelia" územia bývalého Kádešu.
Presnejšie osoby dlhodobo si z istých p-osadnutých dôvodov nárokujúci toto územie bez ohľadu na objektívnu realitu.
Podobne USA a "ich" vláda.
T.j.oligarchicko- fašistická partokracia globálnych, spolu s miestnymi plutokratmi.

Ako by asi dopadla II.najstaršia mafia, keby sa všetci jej členovia koncentrovali na jednom mieste?
Kto bude po svete vykonávať svoju "prácu" kopania..hrabania shekelov miesto nich?
Majú už azda kmotri adekvátnu náhradu?
Vyzerá skôr, že zatiaľ nie dostatočnú.
Preto je logicky zatiaľ kľudný žúr na centrále nežiadúci.
Možno je plánovaný až po konečnom riešiacom "Ordo aD(či aB) chao", no možno naňho aj pernoférni sio-náci čakajú márne, ako na Godota, či pseudokresťania na Ježiša.

Dnešní multietnickí, no ideologicky čiastočne mono-polyzovaní obyvatelia "IzRaHellska" sú rovnako pre svojich Panov Kanonenfuttrom, ako ostatné človeku podobné opice.

Považujúci seba za Übermenschov tiež dávno kašlú na mýtus etnickej príslušnosti a zaujíma ich miera chápania B.objektívnej reality a A.morálka jedinca, ašpiranta na vstup do klubu vyvôlených.
Každého z posledných prvého
..pričom samy sa prepadajú cez rady..
Presnejšie z hľadiska personálnej mono-tikos..
miera a-morálnosti dotyčného.

V tomto zmysle z pohľadu ssAmoführerov:
"Čím horšie, tým lepšie".
Tečie im však do lode a pevná zem v nedohľadne.
Babo(on) raď!
Že by dlhoprstí dobačovali?

299767

13.12.2013 12:24

Rozsvícení menory na trávníku Bílého domu: Oslava čeho?

Objektívna trestno-právna zodpovednosť príslušníkov dnešného judaizmu

udo1 85.?.?.?

re: dnešný judaizmus

1.Ak ide o národ, sú židia tvrdí rasisti(podľa vlastného vyjadrenia "nadradeného národa" )
= závažný trestný čin.

2.Ak nejde o národ, ale o mutietnickú ideológiu najstaršej známej mafie
= obzvlášť závažný trestný čin.

Ergo:
Kto sa hlási k judaizmu je buď
RASISTA,
alebo
FAŠISTA.

Prípadne oboje.

Pýtam sa:
Kedy sa nájde prvý občiansko-demokraticky zodpovedný sudca, prokurátor a začne konať tak, ako mu zákon káže.

Prečo si títo spolocnosťou vysoko nadpriemerne platení občania nekonajú svoju povinnosť a nerobia všetko preto, aby tak nebezpeční zločinci sedeli v base?

To nie je u zodpovedných iba na discipliárne konanie.
Dotyční štátni, občianskí zástupcovia sa svojou nečinnosťou stávajú súčasťou tohoto dlhodobo organizovaneho zločinu.
..a voda vrie

Pýtam sa ako občan EU:
Kedy sa nájde skutočne SPRAVODLIVÝ MEDZI NÁRODMI,
ktorý uzavrie túto zvrhlú, totelitárnu kapitolu neľudských dejín = řádění dnešného tzv.judaizmu(ničiteľov demokracie)?

300672

13.12.2013 14:51

Rozsvícení menory na trávníku Bílého domu: Oslava čeho?

RE: Líbí se mi,

udo1 85.?.?.?

Ok, keď
1. sa v dnešnom Izraeli sionistickí "eugenici" snažia urýchlene vytvoriť z tej zmesky národ, či dokonca "rasu", ide o otvorených krutých rasistov stavajúcich obrie getá a praktikujúcich min. posledných pár desiatok rokov každodennú verejnú mediálnu "life" masovú genocídu.

2. Ak nejde o rasu a za ich "prirodzený úspech" nie je zodpovedný nejaký "židovský gén", ako vysvetlíte ich absolútne dominantné postavenie vo väčšine oblastí verejného života, čím sa oni samy zvyknú tak vehementne chváliť?
AK to nie sú nejakí eugenickí rasisti, azda výber adeptov na ideologických princípoch?

Pýtam sa:
Čo je to za ideológia protežovania "lojánych".."veci oddaných"?
Akej "veci"?
Čo je to za "tajná" organizácia spĺňajúca všetky parametre najstaršej kultovej mafie?
Čo sú jej skutočné ciele a prečo civilizácie, kde sa dostali k moci po rýchlom boome upadli spravidla rýchlo do úplného morálno-sociálneho rozkladu, po čom parazit prešiel na ďalšieho hostiteľa, hostiteľov?

Nemá azda človek právo odtrhnúť pijavicu, upíra na krku, odrezať úrokovinový nádor a udupať v prachu dejín?
Samozrejme nič proti bezúročnému produktívnemu investičnému bankovníctvu. ako motoru oikonomos..

Isto, Nemcom trochu z tej deprivácie a stresu..hladu preplo a chceli dnešných judaistov ako Übermenschi len nahradiť.
Ostatne podobne, ako tzv.židia zasa svojich "učiteľov" pred 3000 rokmi v púšti.
No tak, ako ani Nemcom, ani starým mýtickým Hé-Ba-Ré sa upíra z krku svojho spoločného kmeňa striasť nepodarilo.
Zatiaľ.

Členstvo(o to viac s pasívnymi "benefitmi", či dokonca aktívne) v organizovanej zločineckej skupine spadá pod príslušné paragrafy trestného zákonníka. Pokiaľ ľudia svojich zástupcov o to nebudú žiadať, budú sa títo ďalej báť voči uvedeným zločincom konať svoju povinnosť.
Tak je to teda..najstaršia a naj"kultovejšia" mafia.
Nič viac a nič menej.
Maskujúca sa tu za národ a tam za nejaké "náboženstvo", či dokonca za Boha.."božie dopustenie samotné".

Pravdu však majú isto v tom,
že pokiaľ im ovce to h..vno žerú,
budú grcať..jak sa na dedine vravieva.
Dokonca aj pre samotné ovce ich projektanti tiež blahosklonne spackali, či skôr ošéfovali nejaké tie adeológie.
Naozaj fascinujúci príbeh..
..len či sa skôr smiať na ňom a či plakať?
Snáď sme už dosť dejinami precvičili túto lekciu a tak aj oni.
Pevne verím pre ich(judaistov) dobro, že svoje problémy nebudú zasa dávať riešiť nám. Máme dosť svojej práce.

300678

13.12.2013 20:29

Rozsvícení menory na trávníku Bílého domu: Oslava čeho?

RE: Objektívna trestno-právna zodpovednosť príslušníkov dnešného judaizmu

udo1 85.?.?.?

O to práve ide..

Tak, ako správne píšete Martin, judaisti a mnohí ich politickí reprezentanti často aj verejne deklarujú dokonca povinnosť zotročovať a vraždiť ostatné etniká..národy.

Niektorí z nich sa považujú za nie len mýtický národ, ale rasu Semitov. Keďźe Semiti sú prevažne dnešní Arabi, považujú sa mnohí rasistický judaisti presnejšie za vyvolených spomedzi Semitov(Arabov) svojim osobným krvilačným klanovým "bohom", ktorého povýšili nad všetko.
Rovnako, ako on za "odmenu" a predurčenie k sfetovláde ich.
Ide o nebezpečnú sociopatickú ideológiu.

Na začiatku išlo z etnografického pohľadu pravdepodobne o bežný klanový kult. V istom momente však nastala skoková zmena a v podstate bežná tendencia kmeňového vývoja sa zvrhla a vymkla z kontroly..presnejšie asi dostala pod kontrolu niečoho..Ni(e)koho.
Sú mnohé verzie na túto tému, ako iste viete..
Niektoré viac..bližšie objektívnej pravde a niektoré menej pravdepodobné. Nebudem to tu asi znovu opakovať..

Mňa zaujímajú v tomto zmysle len ako zatiaľ stále voľne pobehujúci zločinci, ničiaci sociálne aspekty demokratickej spolocnosti spolu s jej ekonomikou.

Neraz sme sa tu o tom bavili a vy ste asi novší, keďže ste si ten kontext podľa vlastných stereotypov myslenia vysvetlil, ako vysvetlil..zatemnil..
Snáď som týmto odstránil aspoň základné nedorozumnia, predpoklady, ktoré ste formuloval Martin.

re: Anonym
Ohľadom "Občana EÚ".
EÚ je super nápad, len ju do rúk chytili vďaka nechápavosti a nepozornosti občanov znova vyznavači adeológie fašizmu.
Ak rozložíte EÚ v dnešnom globalizovanom svete, pýtam sa:
Cui bono?

Samy dnes naozaj prakticky nemáme šancu konkurovať na svetovom trhu.
To by ste mali vedieť.
Roztrhajú nás a min. ekonomicky zotročia ostatné veľmoci.
Či už Čína s Rusmi, Amerika..globálny bankstri, alebo aj susedia, ak im zasa preskočí a nechajú sa Ni(e)kým znovu vyprovokovať.
A dúfať, že niekto bude zhovievavý a to prežijeme ako národy, kým to bude všetko "v suchu"?
Naivita nie je ozdobou Človeka..

Isto..EÚ prináša mnohé riziká, výzvy, príležitosti.
No neviem, či máme zatiaľ niečo lepšie.
Spoliehať sa, že v Amerike, Rusku, alebo Číne to nebuchne?
To momentálne stále ešte vyzerá to EÚ kasíno bezpečnejšie.
pri všetkej jeho absurdnosti.
Ako chápať Kennedyho:
"Čo my môžeme urobiť pre EÚ?"
..ideologicky..koncepčne

Vieme ponúknuť funkčnú, lepšiu, objemnejšiu alternatívu toho systému, čo sa nam nepáči v EÚ?
..alebo sme adiotés rovnakí,
a vieme iba čo nechceme..
tak, ako zombimenti ostatní.

300689

14.12.2013 14:14

Rozsvícení menory na trávníku Bílého domu: Oslava čeho?

RE: Celá věc je mnohem jednodušší...

udo1 85.?.?.?

Ok, otázočka:
A. V čom konkrétne sú tzv. židia tak "šikovní",
B. a akým spôsobom?

Je ich činnosť dlhodobo zlučitná s demokratickou spoločnosťou(a government by the People, for the People)?

Krátkodobo isto..
No ako sociálni inžinieri riešime(rozpoznávame, hodnotíme a riadime) v 1.rade dlhodobé dominantné procesy.
Tie ostatné pod ne automaticky spadajú.

Ešte presnejšie:
Spomínaná judaistická doktrína z tóry(Deuteronomium 23:19 – 20, 28:12, Izaiiáš 60:10 — 12) je návod na praktizovanie finančného otrokárstva(globálneho finančného terorizmu), alebo nie je?

Nie, nejde o vytrhnutie z kontextu, ide o krátku a jasnú sociologickú doktrínu systematizovanej genocídy na nežidovských(gojim=stvorenie nižšie dobytka, na úrovni hmyzu, ktoré kántriť nutným jest..) kultúrach, národoch.
Vytváraním umelého nedostatku stresu a tým masových vráźd nenarodených detí, ktoré matky spravidla pod stresom základného zámerne vytváraného ekonomického nedostatku konajú, samovrážd źufalej deformačným mediálnym priemyslom zámerne mätenej mládeže, z toho vychádzajúceho alkoholizmu a narkomanstva(t.j. pomelejšej samovraždy), atď..

Uvedená najstaršia globálna mafia z istých konkrétnych dôvodov vykonáva túto činnosť.
Prečo je tomu tak, alebo sa v niečom zo spomínaného mýlim Martin?

Ako kresťan mám uvedenej organizácií okrem neoslavery aj mnohé iné čo vytýkať, ako isto napriek vašemu oficiálnemu vyjadreniu isto viete.
..a k Vašej zatiaľ nevyslovenej logickej otázke ohľadom kresťanstva:
Nie, nemyslím si, že nejaká z dnešných tzv.cirkví má niečo spoločné s pôvodným kresťanstvom, ktoré tu bolo dávno pred Issom z Nasarie. Rovnakú situáciu máme nie len v dnešnom oficiálnom zvrátenom islame, budhizme, no ako iste minimálne podvedome tušíte, aj v judaizme.
Nie, nesmerujem k nejakým ufónom, ale profesionálom z "mäsa a kostí".

Judaizmus je len ideológia dozorcov a pseudokresťanský derivát a-deológia určená pre otrokov.
Nič viac, nič menej.
Spoločné majú mimo iného to, že obe imitujú monoteizmus.
Európske filosofie posledných storočí sú nevyhnutne výplodom tejto tzv. biblickej kultúry a nesú automaticky ich stigmy.
Otázkou je, ako ich očistiť a zachovať kontinuitu.
Nikto tu nepotrebuje revolúciu, ale evolúciu myslenia.
Jednou z úloh dnešného judaizmu je podľa jeho projektantov pravdepodobne uvedenému procesu resociálizácie spoloćnosti všetkým dostupnými prostriedkami brániť.
Akosav koráne vraví:
"Tí, ktorím dané bolo svetlo(pôvodnú tóru) niesť národom, horší osla, nesúcemu knihu sú. Škvrnou podoby ľudskej stali sa."

Čo s tým spravíme Martin?
Čo viete o pôvodnom judaizme?
Kde začal, a kde skončil?

300723

14.12.2013 22:23

Rozsvícení menory na trávníku Bílého domu: Oslava čeho?

RE: Celá věc je mnohem jednodušší...

udo1 85.?.?.?

Hej..podobne, tiež dik..snáď si aj iní niečo z toho odnesú..

Hmm..áno, čo sa dialo s jedným z mnohých semitských kmeňov
podľa dnes už širšie známych štandardov sociálneho inžinierstva a kulturologického manažmentu(néstrojov formovanie korporátnej kultúry = kolektívneho podvedomia) v a okolo egyptských chrámov pred sinajským kolotočom?

Tož..necháme ju zatiaľ akože otvorenú..aj keď sme si tu neraz na ňu skúšali v obšírnych diskusiách odpovedať..
Snáď sme sa občas objektívnej realite naozaj významnejšie priblížili, bo nielen ja sa nazdávam, že tam niekde je š(e)akel, jeden z možných kľúčov riešenia dnešných zbytočných globálnych komplikácii zakopaný..
Cvičenia magistri vitae neradno opakovať pridlho,
inak dochádza k preťaženiu "svalstva"..
a tým k nepríjemným evolučným rizikám..

re: Michal, Mars, Mamon, Samael
Ako sme sa tiež bavili a ako poznáme z
"Nikdy nekončícího příběhu"(Never ending story by MICHAEL Ende..), má každá RaSprávka toľko moci,
koľko ľuďom sa sníva tak cez deň,
ako aj v noci..

Klartext:
Koľkí veríte priBehu nejakému,
v hlave svojej niť odvijate jeho,
stanete sa, "zhmotníte" toho "ducha" telo..

No vedz, že i jeden za všetkých, ak Pravde,
čo i kúsok bližšie na vlne stane,
mocným okamihom dnes zmeniť osud môže,
v rukách len nedávno pevnej ega-dlane.

300737

16.12.2013 19:11

Havloidé útočí i na Ukrajině

RE: Havloidé všech krajin spojte se

udo1 85.?.?.?

re: Babiš a Ábel(Havel) stádny.
Prečo Otec prijal symbolickú obetu za previnenie voči zákonom objektívnym?
Ka-i-novu neprijal, bo ten zradu nezrobil..

Oboch B-A spája fasciNácia fašizmom.
Akurát iba v mierne odlišných formách..
Asociológia jElít.

Isto..vždy budú jedni v niečom šikovnejší ako druhí,
no na debilizáciu populu, na zadržiavanie kľúčových informacii
celospoločenského významu právo proste nemajú.
Svojim egoizmom ohrozujú bezpečnosť civilizácie, demokracie.

Tí, ktorým upierajú možnosť dosahovať svoj optimálnejší potenciál, by totiž mohli riešiť úlohy,
ktoré samotné jelitá pri zrýchlovaní sociálneho času(technologizácii)riešiť nevedia, nestíhajú.

Tak "Zákon času" vyklal oko nad pyramídou,
spravil dieru do kyklOpovho, Golemovho balónu.
..odstrelil pyramidion, ktorým dopadol do púšte,
odkotúľal sa do uRodného nílskeho múľu
a zostal v ňom opačne zapichnutý.
Tak, ako budova Slovenského rozhlasu [smích]

300842

17.12.2013 11:44

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: Model Putinovho tímu

udo1 85.?.?.?

Videl by som to skôr ani nie ako "clash" civilizáci,
ale ako širší význam tohoto pojmu..stretnutie.
Stretnutie starého toro-biblického(otrokárskeho) modelu a jeho derivátov s novším a snáď lepším konceptom samoriadenia spoloCnosti.

T.j. stretnutie starými EgojElitami ošéfovaných, pôvodne veľmi humánnych relígii..
a spomínaného Putinom prezentovaného objemnejšieho, bezpečnejšieho modelu.
Isto..dá sa nájsť na prvý pohľad zopár antagonizmov, no pri druhom-treťom zaostrení..

Ono tí starí vojaci "Pt´h" boli, sú siní egoisti, no obety, ktoré porobili po svete neboli ani tak zo zloby dňa, ako podľa ich pohľadu z nevuhnutnosti. Nevideli možný aternatívny postup..

Veď pre každého ťažké býva vystúpiť zo svojho systému a i tandem môže "zhrdzavieť", či vydrať si kolieska a bežať naprázdno..

Alebo ho vpyvom vonkajšieho tlaku Ni(e)kto príliš roztočí a kolieska šmykom proste urve..
Myslím..a nie len ja..že rozumnejší zo "starých" sa skôr tešia, že "v tom" nie sú viac samy.

Ostatne.. každý Človek vie, že čím viac konštruktívnych hláv so spoločnou "rečou", tým viac rozumu.
Súborný intelekt vyzerá byť aj jedným z pravdepodobných cieľov druhu Homo sapiens sapiens.

300893

17.12.2013 14:26

Střet civilizací podle Vladimira Putina

RE: Who is who?

udo1 85.?.?.?

Hej, fasci-klasika:
"Celý svet a 5% k tomu" [velký smích]

Nie CELÝ Vatikán je nedobrý..
Navyše je iba jednou s másk Oidipa
a nenadarmo pripomína Chaldejcov starých,
Ba-Belu cestu do a z Egypta..

Aj v tzv.cirkvách to väčšina oviec dobre myslí,
no neľahké je správne konať, keď šéfom nie je istý..

Na vrchol, kolík miestnej pyramídy,
nie vždy potrebné je pichnúť hnidy.
Tak, ako u dietok kvetov,
ked symbol smrti na čelo dali,
Pani inžinierskych vetrov.

Tak i Človek zabitý na znaku života..
z toho veru nemôže kukať žiadna dobrota,
bo normálny, pá(l)kou zdravý sedlák z dediny,
keď vidí u z mesta zblblých také kraviny,
pošúcha sa mocne po zátylku
a obnoví aspoň predkov hatmatilku.
Že by deťom do podprahu,
nedávali ďalšiu snehu záľahu.

No prečo oni, hoc múdri boli,
boj ten s (ne)kresťanstvom
o Mieru bytia bez vlkov vytia,
uzamknuly za pohodlie do stodoly?

Tak teraz po rokoch tisíc,
bez kľúčov nebude koláčov,
len meríc a kováčov,
čo povstanú s vesníc.

300903

Inu..
Jak se ve demokratúre říkává:

"Každý normálny syn prezidenta sa môže stať prezidentom"..

alebo patríte k mafii..
a Ni(e)kto vytiahne na čas vašu kartu..

..samozrejme podľa potreby môžete byť následne po žúre použitý aj inak..
podľa klubového:
"Poslúžil ako živý a ešte viac môže poslúžiť ako.."

To dobre vedia aj "naše" trošku gramotnejšie celévriťky..

Preto:
Rýchlo zohnať trocha lepšieho koksíku, pár phyphýn, dovču a pólo
a potom už len tú whisku na nervóznu pracku..po game over

301102

To "n" by som dal do zátvorky [velký smích]
Od osudia "našich" fašistov sa nelíši.
Nechcel by som byť ich deckom, rodinou..
Odpustiť možno, no nikdy nie zabudnúť.
..a vždy sa nájde aj niekto, kto odpustiť nie je schopný..

301128

06.01.2014 18:27

Maďarský rozměr South Stream

RE: ale -

udo1 85.?.?.?

Ok, dovolím si otázočku..
a presnejšie..budem pokračovať v už položenej..
Neviem, či Vás dobre chápem Anonym, no od Vás mi to znie tak, ako by U.S. mali vlastnú globalizačnú politiku.
Dobre to chápem?
Ak áno, dovolil by som sa ešte spýtať, do akej miery tomu tak podľa Vás je..teda do akej miery je dnes americká politika politikou američanov?

302137

06.01.2014 20:44

Dvojitý bombový útok ve Volgogradu – první hodnocení

RE: Je to pořád stejné a notně blbé!!! Nejde přeci o

udo1 85.?.?.?

Ide o ideológie(pseudonáboženstvá), nie národnosti(gr."etnos", lat"natio" ).

Všeobecne je dobre známe, že judaizmus je ideológia a nie národnosť.
Islam, kresťanstvo, budhizmus..atď. sú podobne multietnické ideológie. Na počiatku každého z nich boli väčšínou dobré, veľmi humánne myšlienky. Napriek zmanipulovaným histErickým mýtom.

Stačilo v podstate behom len nejakej hodinky ľuďom cez médiá vysvetliť, čo majú pôvodné kresťanstvo, islam, judaizmus,..s tými dnešnými spoločné a v čom sa líšia.
Áno, vieme obecne aj to, že dlhodobo boli tzv. náboženstvá samozvanými elitami zneužívané.

Lenže médiá vlastnia práve tieto j-elitá.
Navyše nimi dnes v podtate nahradzujú spomenuté osedlané kulty.

Keby toto vysvetlili ovciam, stratil by terorizmus v nasranejšej(s prepáčením) populácii podporu, no tak aj zástupcovia jelít medzi pOslancami.
Preto tu stále ešte máme "náboženský" terorizmus.
Bo niet Boha v dnešných náboženstvách.
Ak Boh je, tak z nich grcá.

Blázni zo Stalingradu, či domu Saudov sú asi takí muslimovia, ako je J.W.Bush kresťan.
V skutočnosti všetky náboženstvá slúžia dnes rovnako fašistickým ideálom, ako marxizmus, či dnešná forma ideológie najstaršej mafie=judaizmus(protofašizmus elity nejakého mýtického kmeňa, tlupy nájomných finančných hrdlorezov).

Samy ľudia musia v svojej mysli prejsť od otrokárskeho modelu spolonecnosti, prejsť v podvedomí od demokratúry k demokracii.
Jelitá s pOslancami to za nich nespravia.

V tom majú pravdu tí, čo upozorňujú na to, že židia nenesú za všetko vinu. Židovstvo je v chápaní našej geopolitiky skôr obecne synonymom podvodu, mafie a už menej nejakého mýtického klanu. Blbé je, že "židovský" spôsob myslenia sa ni(e)kto snaží pretaviť do dnešnej asociálnej "manažerskej" kultúry.
Všetci vedia, žetudy cesta isto nevede, cisár je nahý a preto tie neustále hlúpe kecy o cisárovej apokalypse.

I keď sú to hovada, najviac sa boja toho kúska Človeka v sebe. Presne ako draci v rozprávkach našich starých materí "človečiny". Buď v sebe draka zabijú, alebo to bude zasa nejaký rozprávkový hrdina musieť urobiť za nich. Pevne pre nich verím, že hrdinov už nebude treba. Každý normálny občan totiž chce byť v prvom rade Človek bez kultu osobnosti, bo osobnosť kult nepotrebuje.

302150

06.01.2014 20:52

Maďarský rozměr South Stream

RE: ale -

udo1 85.?.?.?

Dnes sa To asi volá fašizmus.
Komunizmus pre vyvolenú elitu(židov?)=fašizmus.
Internacista Trockij(Lev Davidovič Bronštejn) bol prirodzene v tomto zmysle asi fašista.

Ako vravievajú starí rabíni:
"Keď hovorím komunizmus, myslím tým judaizmus
a keď hovorím judaizmus, myslím tým komunizmus..pre vyvolených"(def."fašizmus" = teror menšiny voči väčšine)
fasca symbolických prútov spojených so sekerou v strede

302151

07.01.2014 11:30

Dvojitý bombový útok ve Volgogradu – první hodnocení

RE: Druhé hodnocení

udo1 85.?.?.?

re:1+1=cca.1,85627..- 2,38861 s odchýlkou merania 0,1592651. Toľko k realite modelov pravdepodobnostného predurčenia objektívnych socio-naturálnych javov a Normálneho(Gaussovho) štatistického rozdelenia.
Pravdepodobnosť nastania javu 1+1=2 je v praktickom živote zanedbateľná [smích]
I keď sa samozrejme (podobne ako asi aj Vy) tiež snažím v tej spleti každodenných na pod-nose pre-dávaných dezinformácii hľadať objektívne existujúce zákonitosti(Miery).

ešte raz k téme:
Bonusovka:
Čo by podľa Vás 112 reálne nastalo, keby sem rusi neprišli?
Poprosím geopolitické zamyslenie sa pred odpoveďou.

PS.Pomôcka
Formulácie typu:
"A všetci by spolu žili krásne a šťastne, až kým by nepomreli" nepovažujem za zrovna gramotnú odpoveď.

a ku Gustovi?
Isto, súhla, nebol plne koSSer..
No nie všetky jeho činy boli nezáslužné.
Jeho rola sa ešte len bude prehodnocovať v širšom kontexte archívov aj vo vzťahu k roku ´68 a "Normalizácii".

302191

Existujú čierni, negroidní židia, Etiópski, Čínski(tzv.Kai-feng), Japonskí, Malajskí..atď.

Proste konvertitov je okrem chazarov, semitov a Európanov spústa. Spája ich človeka nenávidiaca vražedná otrokárska ideológia a možnosť pomocou nej parazitovať na ostatných.

Opakujem,
IDE O IDEOLÓGIU A NIE O ETNIKUM.
Kde a ako to svinstvo vzniklo?
o tom sú rôzne dohady, štúdie.

Tí tzv. ortodoxní židovskí (podľa nich Übermensch)sociopati sú rovnaký problém, ako pseudoislamskí teroristi, či "kresťanskí" radikáli .. križiaci s J.W.Bush a spol.

S pôvodnými myšlienkami prirodzeného monoteizmu to nemá nič spoločného. Ide o imitácie, masky jednej a tej istej, rovnakej fašistickej ideológie.

Dnešný
JUDAIZMUS = FAŠIZMUS,
IDEOLÓGIA NAJSTARŠEJ MAFIE, KTORÁ V DEMOKRATICKEJ SPOLOCNOSTI NEMÁ MIESTO.
Každý, kto sa k uvedeným ideálom bez výhrady hlási,
patrí proste okamžite do basy.
Fašizmus nemožno tolerovať.

Tak, ako je dnešné tzv.kresťanstvo ideológiou otrokov a každý, kto berie bibliu vážne ako celok a nie je schopný z nej vyberať rozlišovať to, čo tam je ľudské a čo je sociopatický implantát znemožňujúci rozvoj potenciálu spolocnosti, potrebuje min.psychológa.

Ak Boh existuje, rozhodne nie v dnešných tzv. relígiách.
Sú zamerané presne opačne.
Proti Jeho dietkam,
proti Človeku
a aj proti Bohu samotnému..

O pseudoislamskom terorizme a jeho skutočnom pôvode sa v tomto kontexte asi netreba ani vyjadrovať.
Prećo tzv, teroristi nevyhadzujú do vzduchu bankstrov.
Azda nevedia, kto im plánovane vyvražďuje dediny, alebo sú pri celej tej ich high-tech globálnej logistike tak sprostí?
Odpoveď si každý gramotný občan vie dať sám.
Cui bono?

U globálneho finančného terorizmu máme teda proste dočinenia len s ideológiou najstaršej mafie. Nič viac a nič menej.
Báchorky o nejakých mýtických praSemitoch, či Hebrejoch sú akurát tak príbehy Tisíc a jednej noci. Doslovne.

302231

Rozhodnutie konať je na každom z nás.

Buď "hodíme flintu do žita" a pôjdeme na pivo,
alebo sa každý, kto si aspoň v základe reálnejšie uvedomí,
ako sa veci majú, bude v rámci svojich možností, blízkeho okolia, funkcie,
snažiť postupne stať stále lepším pozitívnym atraktorom.

Ísť príkladom.
Isto veľa krát padnem, no vždy hlavu zdvihnem,
pozrieme na cieľ do diaľky,
vstanem a pôjdeme v kľude ďalej,
hľadajúc čo i náznak chápania a morálky.
Pre seba a pre deti, vnukov.
Viem, je to dlhodobé,
no inej cesty asi niet a to je dobre.

Šancu vyhrať Ľudia máme.
Evolúcia kultúry myslenia, miesto revolúcii,
z ktorých žije a na prachu a popole pije,
z ktorých vstáva ten dlhoprstý upír vije,
blázon z EgoPtah, Fénix, feťák striebra z dediny Bogota.

Karty máme dobré a bude aj kopec srandy,
tak načo skladať kráľa a vešať suché gamby.
To sa robí až dúšku vody a keď máme lepšieho.
Takého, čo Panom nie je oviec hluchého.

Ostatne kráľom je každý a to navždy.
Ide len o to,
do akej miery
uvedomí si to motto.

Bo dietky sa géniom rodia všetky
a otázkou je iba,
či neupadnú v pletky,
či im vytvorený priestor bude,
alebo vo vetrisku visieť skončia
na tom holom suchom dube.

302238

Sám si to povedal.
Fasci sú znak liktorov, znak moci v starom Ríme.
Zjednotiť sa a ostatných si podriadiť, zotročiť.
Azda to náboženstvom nejde?
Môžete zaňho schovať čo len chcete a vždy sa to robilo.
Je azda možné oddeliť náboženstvo a politiku?
Správne, možné to nie je.
Tak, ako ani ekonomiku, filozofiu, atď.
Keď niečomu dám punc "Boha", či bohov, neznamená to ešte,
že automaticky nejde o svinstvo.

Judaizmus proste objektívne je 2.najstaršou dnes oficiálne známou formou fašizmu.

Starší je už asi iba indický otvorene kastový protofašizmus.
Teror menšiny voči väčšine. Možno ešte čiastočne Čina, Egypt..no to sme znova v delte..
..a U.S., Rusko, Čína, Slovensko, CZ?
Otázka znie, do akej miery sú dnešné tamojšie režimi fašistické?
To, že sa nazvú demokratickými, rovnako samozrejme neznamená že do veľkej miery fašistickými nemôžu byť, či?
Rovnako, ako bol marxizmus "ľudový".
Skrytá, či otvorená vláda oligarchie(káporácii, klubov, klanov banksterov) a nečinosť davu, resp. jeho koncentrácia na celévriťky je čo

Hlásanie nadradenosti jedných nad druhými(tiché, alebo dokonca oficiálne) proste je a bude vždy fašizmom.
Každý je v niečom inom lepší, géniom sa rodí.
Otázka je iba v tom, či dostane priestor na realizáciu svojho potenciálu.
Fašizmus Človeka nenávidí a jeho cieľom je zachovať status quo otrokárskej pyramídy. Judaizmus "vyvoleného národa", ktorý "má vládnuť ostatným" tomu svinstvu akurát poskytuje dokola pálených výpalníkov, ak chápete.

FAŠIZMUS = MAFIA = JUDAIZMUS = GLOBÁLNY FINANČNÝ TERORIZMUS.
Dnešný judaizmus je ideológia najstarśej mafie.
Akurát je schovávaná za nejaký pseudonáboženský kult.
Dnešné kresťanstvo zasa adeistická ideológia určená pre otrokov.
Otázkou je, kto obe vytvoril?
Prečo a ako? To dávno vieme.
Samozrejme nie len dnešní judaisti sú mafofašisti.

Ak sa demokratická spoloCnosť nevie so zločincami vysporiadať(basa a prevýchovné pracovné lágre), vždy končí vo fašizme, bo ide o tradičný logický "konečný" cieľ organizovaného zločinu. Zločinu vrátane sionacizmu, murárov, banksterov a iných organizácii, spadajúcich podľa dnešných právnych noriem nevyhnutne pod protiteroristické zákony.

302299

10.01.2014 08:53

Kauza Džamál: Ukázková ztráta soudnosti

RE: Nikoli

udo1 85.?.?.?

Inu..
akože sa to ešte za Husa vravievalo?
Pápežskejší než pápež,
potom tvrdší ako Kruppstahl..
či oceľ..neskôr Stahl..Staľ..Stalin
a dnes drsnejší než Sharon..

Tož chápem..každý vývoj, tendencia má svoju kontinuitu..
i my máme zopár takých gestapákov v radoch..

Ako bolo už neraz správne podotknuté:
Najťažší je boj s vnútorným nepriateľom.
Preto pozorne sledujme a zapisujme.
Že by nám ich zase príliš veľa neuniklo.
Semenáčikov fašizmu(dnes démonkratúry).

302314

15.01.2014 09:08

Strašidlo francouzského režimu

RE: Bude to skutecny pad berlinske zdi

udo1 85.?.?.?

Tak, tak.
Od každej jednej bývalej ovečky dnes priamo závisí,
či naša Res Publika a Únia, kreditno-finančný systém, médiá, súdy atď..budú vytrhnuté z rúk hlboko presvedčených zástancov fašizmu a ich lokajov.

Pseudojudaistický teror sionizmu a jeho ostatných mafiánskych ideológických odnoží, nemá v demokracií miesto a ľudské práva.
ObNova spoloCnosti v zmysle stabilizácie a rozvoja

Z morálneho a aj právneho hľadiska(žial vo fašizme sa veľmi často nezhodujú), si už aj parlament prestal plniť svoje záväzky voči rebublike, spoloCnosti, štátu.
Spolu s bývalími jelitami sa v podstate plne oddelil od svojej bázy, populácie.

Ľudia si podľa miery svojho chápania musia riešiť od miestnej úrovne všetko zasa raz samy a to je dobré..cvičenie

Dobre je aj to, že väčšina fašistov(včítane dnešných judaistov) sa postupne rozumne pridá k občianskej spolCnosti.
Tí, ktorí nie, budú mementom, o ktorom sa budú učiť s úsmevom naši potomkovia, i o našej "chvíľkovej" nečinnosti.

I ra-z-poznávajú blázni mnohí
role svoje ni(e)kym dané
a pre-hodnocujú v sebe,
zneučenú zlobu svojej dlane.
Ak takého nájdete, pomôžte..
Ako?..to samy viete najlepšie,
v danej konrétnej situácii zviete.
Slovo, úsmev, šálka čaju,
veď s pochopením Ľudia
vždy sa radi hrajú.

Krútiť hlavami raz pokolenia naše budú
nad tou zaujímavou, vtedy až "romantickou"
dobou vývoja kultúry, ľudu..
myslenia tejto planéty
a základom stavby vtedajšej méty.

Raz pôjdeme ešte ďalej.. všetci spolu,
no teraz je na ČASe,
aby každý spravil krok svoj osobný
a pomohol s ním ostatným..,
aby neukazoval viac bláznom, zadnicu holú.
Bo čo pre dieťa sa pripúšťa,
v dospelých Ničotu zapúšťa
i ťahá ich z RaJa do temna dolu.

302587

16.01.2014 10:43

Strašidlo francouzského režimu

RE: Bude to skutecny pad berlinske zdi

udo1 85.?.?.?

Veď pravdu máte obaja,
no na iných úrovniach myslenia.
Navyše ani nie moc vzdialených..

Dub má pravdu v tom, že pokiaľ sa podstatnú lekciu nenaučíme..
neprecvičíme dostatočne, bude sa nevyhnutne opakovať.
Ak má totiž ni(e)kto neustále "zlobu na programe dňa",
nemôže za ňu nikto neniesť následky.

Napĺňanie čo najoptimálnejšieho z možných potenciálov keždého jednotlivca spoloCnosti vyzerá byť jedným z prvoradých cieľov toho, čo niektorí nazývajú "Bohom".
Naopak brzdenie vývoja spoloCnosti vyvoláva rôznorodé najprudšie reakcie "samo"riadeného najobjemnejšie prostredia, systému.

Ono buď "Známy vánok Božej prozreteľnosti",
alebo onen "Výchor Božieho dopustenia".
Tretej cesty v tomto zmysle asi naozaj niet.
Či už si to niekto uvedomí, alebo nie..

Dnes rolu bývalého zvrhlého judaizmu prebrali konCenzy personálnej politiky strategického manažmentu.
Preto nastávajúca adminmi(tvorcami zvrhlejśej verzie judaizmu) pripravovaná x-tá opakovačka hIsTÓRIZOVANEJ, hyste(ro)rizovanej ŠOA, "Holokaustu"(holej podmienky), sa bude týkať už nie len tzv. "židov", ale verejne, na internete známych zodpovedných manažerov. Tak štátnych, ako aj "privátnych"

..ostatne dnes už aj tak medzi nimi niet rozdielu, keďźe žijeme prakticky v otvorenej oligarchicko-fašistickej diktatúre s názvom deÁmon-kracia.

Navyše vieme, že objektívne je zodpovednosť proste vždy nevynutne kolektívna. Keď predsa urobí niečo moje dieťa, rodič, alebo ukradne z našej firmy niekto niečo, Slováci podvedú, či postrieľajú po svete milióny ľudí a ja zostanem nečinný(či dokonca ne-priamo benefitujem), ďalej sa potichu..či verejne hlásiac k "slovákom", vždy sa ma ich činnosť bude viac-menej týkať. Minimálne, keď mi niekto kvôli pasu zlinčuje "bezdôvodne" napr.malú dcérku.

Umelá deformácia interpretácie dnešného tzv."právneho systému" v tomto zmysle objektívne naozaj nehrá rolu. Myslieť si samozrejme subjektívne môže kto chce, čo chce, avšak gramotný a zodpovedný občan je povinný hľadať spôsoby približivaniu sa chápaniu spomínanej reality objektívnej.

Nazad k téme..
Ak režim a jeho tváre(celevriťky s MAnaGORMI)bude urýchlovať jeho dnešné nastavenie, budú profesionálni, verejne stále NEveľmi známi sociálni inžinieri(programátori a admini aktuálneho kulturologického operačného systému) potrebovať použiť "tradičný" ventil.
Iné, ako vykonávateľov režimu navigátor použiť ani nemôže, keďže by to nemalo želaný účinok.
Pôjde teda o rodiny dnešných prominentov. Možno ani nie tak ich samých. Ich nechajú možno niektprých ako memento žiť. Áno, často hrubo doživotne zmrzačených.

To je proste daň, ktorú za chvíľu slávy platí každý S-PROSTÝ mafián. Otázkou potom je, či sú tí polytruci(áno, často obrezaní), ktorí majú ísť "na paškál", naozaj tak chápaví, ako si subjektívne myslia, alebo ich telá vlastne už dnes za hlavy na strome po lynči v...

Automaticky kráceno

302659

16.01.2014 10:45

Strašidlo francouzského režimu

RE: Bude to skutecny pad berlinske zdi

udo1 85.?.?.?

To je proste daň, ktorú za chvíľu slávy platí každý S-PROSTÝ mafián. Otázkou potom je, či sú tí polytruci(áno, často obrezaní), ktorí majú ísť "na paškál", naozaj tak chápaví, ako si subjektívne myslia, alebo ich telá vlastne už dnes za hlavy na strome, pre kesev včelárovie, po lynči visia.

Naivita spoliehania sa, že "veď mňa to minie",
býva skôr vlka tlstého ozdobou,
čo kvíka, keď v zobáku supov hynie.

Otázka za 300.
Tekže múdrejší z nich isto vedia, kam to ich Pani smerujú.
Otázkou potom zostáva, či sú azda lenivý,
prečo bláznov neodstavia a inde loď nekérujú?

Oki, skrátim..
Ty Dp máš pravdu zas v tom,že
"Odpúšťať treba, no zabudnúť je bieda."

Toľko môj subjektívny pohľad, snažiaci sa o trochu širšiu objektivitu.

302660

16.01.2014 22:02

Strašidlo francouzského režimu

RE: Bude to skutecny pad berlinske zdi

udo1 85.?.?.?

Hej, na Ich mieste by som sa proste nespoliehal,
že každý aj odpustí..
Zvlášť tie tisíce, čo sa kvôli Nim
aj s deťmi na ulicu dostali.

Viem si predstaviť, že tam je ťažké odpustiť.
Niekto Ich, Ich deti, blízkych, raz vonku..
či doma..jednoducho "stretne".
Tož..kto druhým jamu kope, sám sebe sám..

302695

17.01.2014 08:21

Obama oznámil plán vládnout pomocí prezidentských dekretů

RE: Možná se pletu,

udo1 85.?.?.?

Ano, je to možné..
Na mieste samovyvolencov by som ho to možno spraviť nechal,
potom nejaká forma spomínanej nehody, či diskreditácie
a dosadenie svojej, lojálnejšej osoby.

I keď, vždy v dejinách, keď sa im autokrat vymkol zpod kontroly,
bolo ťažšie situáciu "skorigovať", ako spraviť krízičku v parlamemente, či v senáte.

Viď Filip, Napoleón, Dolfi, Stalin, Kennedy.. atď.
..keby sme menovali len zopár "precedensov".
Ono skoro každému to skôr, či neskôr v tej funkcii docvakne, že kto sa tu snaží byť pánom..

Ako sa hovorí:
"Múdry blbec skôr či neskôr k pravde príde.
Je to len otázkou času"

T.j. zdravý(psychicky i fyzicky) nechápavý.
.alebo
"Keď sedliaka na pokoji necháte,
preberie vám vráta."

Preto fasci začali protežovať parlamenty, zhromaždenia, demokraciu. Ak je dostatočne nechápavá, debilizovaná populácia, ľahšie sa totiž vládne skutočnej, "hlbokej moci"(der tiefe Staat)..thief

Proste asociálni inžinieri zasa len šikovne využili, zneužili objektivnu tendenciu
"A government form the people by the people"
..objektívny proces optimalizácie spoločenského zriadenia..
..samozrejme spolu s ďalšími identifikovanými objektívnymi procesmi..
..pri nevyhnutnom odstraňovaní konkurujúcich "osvietených" samovládcov..

302707

18.01.2014 09:51

Obama oznámil plán vládnout pomocí prezidentských dekretů

RE: Obama

udo1 85.?.?.?

Ste si istý Emil, že u

A. korporátneho fašizmu a
B. marxizmu

naozaj nejde o to isté?

O dve strany jednej mince..
Akurát jedna trochu viac s ideologickým nádychom
a druhá kreditno-finančným.

Samozrejme by som to neplietol dokopy
so štandardne riadeným trhom a komunizmom(resp.socializmom),
čo samozrejme tiež sú svojou podstatou identické záležitosti,
či?

Ostatne treba, ako vždy, aj u Ubamu hodnotiť jeho jednotlivé konkrétne kroky. Myslím, že tak, ako aj iným v jeho pozícii mu známa "kacírska" myšlienka odpílenia konáru svojho bývalého stromu tiež občas nedá spať..ostatne podobne, ako J.W.Bushovi. Otázkou by potom bolo, či už jeho konár dostatočne "prirastá" vo výške k inému stromu, alebo si uvedomil, že sa hompáľa na liane prirastenej z oboch strán, ak chápete..

hmm Ubsama..furt sa mi z nejakého dôvodu pletie Usama s Obamom [velký smích]

..len aby KKK nemal problém s nejakou nocou dlhých nožou, či padajúcimi krištáľovými lustrami. I to je možná varianta internacistov. Obávam sa, že marxizmus a fašizmus sa ale vôbec nevylučuje. Čo keď má rovnaký PôVOD? Ups..

302749

18.01.2014 15:24

Obama oznámil plán vládnout pomocí prezidentských dekretů

RE: Obama

udo1 85.?.?.?

Myslíte, že existuje "pravica" a "lavica"?
Nejde náhodou o jeden otrokársky koncept
v dvoch z jeho rôznych farbách?

Marx predsa pochádzal z najvyšších bankových(fašistických) kruhov a dobre poznal korporátny terorizmus. Hlavne tzv. judaistickej proveniencie.

Prečo nepoukázal na úrok a monopolné falšovanie peňazí ako jedny z hlavných nástrojov zneužívania trhu a "vynašiel" na ich skrytie sprostosti ako "nadhodnota", "nadprodukt" a pod..?

"Pravda a lož.
Lož 1 a 2.
I naháňať budete ich medzi oboma lžami,
že by pravdu obete vaše nikdy nespoznali"

Spýtajme sa radšej gramotne a bez emócii Emil:
V čom v oboch pravda je a kde v nich temna Pani?
Inak dokola opakovať budeme tie chyby,
čo z nás za štyri rýnske vani,
robia tupé ovce, v sieti ryby.

Isto, myslíte to dobre,
no predýchať sa treba,
že by mozog zapracoval,
keď emócia ho zviera.

Bo kto mocný,
ten emocie riadi,
a ostatní prach hltajú,
ako hlúpi hadi.

On, veľkráľ, hroznýš,
z mäsa a kostí,
totiž rád pozve si,
na večeru hostí.

Oká stavia cez tých svojich Panov,
čo slúžia mu hlúpou obmedzenou hlavou.
Cieľ jeho? Svet a päť percent k tomu,
len to vŕta mu chválou,
keď obeť prah.. jeho prejde domu.
Bo kto rozlíšenia pre detail vážny nemá,
len toho čaká.. pokolení bieda.

Odklon ten, od daru Otca,
chytajúci na prút zvodca,
veľhad rodu motivátor,
slučku stiahne ako gáfor.

Preto ryba múdra na súš nejde
i zaprvé pravdu hľadá,
a až potom na chybu prejde.
Kto všade hneď problém vidí,
ten topí sa aj v piesku..
presne, jak tie tupé ryby.

V čom mal teda podľa Vás pravdu Che
a kdeže chybky zrobil
alebo sa nazdávate,
že bol neomylným,
ako toten Emil?

..ospravdelňujem sa za miernu provokáciu..
nie je zle myslená, len apeluje rácio

302763

19.01.2014 02:21

Obama oznámil plán vládnout pomocí prezidentských dekretů

RE: Obama

udo1 85.?.?.?

Pre oboch(D&E):
Bol azda u nás v predošlom režime socializmus, alebo dokonca komunizmus?

Mohli ste ako deklarovaní "majitelia rumpubliky" odvolať vedúcich politrukov vo firme?
Odpoviem rovno za vás oboch: Asi ťažko.

Štát vlastnili tí istý čo na západe.
Vlastníctvo bolo síce deklarované spoločné,
no reálne bolo korporátne-klanové.
Toho-ktorého klanu, čo bol u moci.
Len sa na to hrali akože "bez peněz".

Aktuálny klan si dosadzoval svoje "osobitne dôveryhodné osôbky" na potrebné miesta, aby mohol moc vykonávať.
Keď zlikvidujú konkurenciu, začnu sa vždy vraždiť podľa toho ich biblického "DEI" princípu medzi sebou. Ako "highLanderi", feťoši moci.
Po ´89 to prešlo akurát postupne k prakticky otvorenému fašizmu dnes.

Pred 50 rokmi to iba volali komunizmus a socializmus a dnes demokracia. Ide ale samozrejme znova len o fašizmus. Tí hajzlíci si ani nič iné predstaviť nevedia. Majú to v podstate svojej ideológie, maskujúcej sa kedysi za náboženstvá a dnes za trh, burzu, gender fašizmus a pod. Znova ide ale o rovnaký otrokársky koncept 1000 a 1 varianty, noci.
Furt to budú skúšať, pokúšať. Ako blchy..komáre..aj aby sme na vavrínoch nezaspali. No keď je bĺch príliš a ešte aj roznášajú životu nebezpečné infekčné choroby..

S komunizmom a socializmom mal spoločnú iba masku.
Tak, ako s kresťanstvom a úplne pôvodným judaizmom, či islamom.
Všetky uvedené výrazy sú inak identické.
T.j., popisujú rovnaký spoločenský ideál, ktorý tu raz reálne bude. Taký je plán a aj v tzv. kapitalizme je trh plánovaný tvrdšie, ako pri tunajšom bývalom "plánovanom" hospodárstve.
V tomto zmysle sa znova hádate o vajci a sliepke.

Dnešná Čína je dnes samozrejme ešte o kus fašistickejšia, ako EÚ.
Ostatne preto nám ju pomaly, potichu..medzi riadkami.. začínajú pre-dávať, podsúvať upíry za príklad.
Vždy, keď fašisti(židia) vo svojich mééédiách ospevujú, každý triezvy prirodzene spozornie, že sa niečo chystá. Keď nadávajú, tak je dobre. Ako keď pozriete na príšeru v rozprávke cez lesklý štít. Pozorujete spoza rohu, aby na vás siahnuť nemohla a keď zviete dosť, šmyk jej hlavu dole. A potom max. Toxidermia pre deti, potomkov [velký smích]

302777

19.01.2014 11:21

Radost vládnout tomuto národu

RE: Tento národ si přeje, kdy by si nepřál..

udo1 85.?.?.?

Nebol uvedený ako dementizujúci autor známy a nadaný bratislavský umelec,
prislušník jelity Milan Fasci Lasica.

Jeho tichou úlohou bolo vždy imitovať "ľudovú" inteligenciu,
hnať ovce do koSSiara z druhej strany.
Tak, ako zopár ďalších úprimných sociopatov nie len u nás..

Sľubovať plebsu v reklamách, že budú môcť parazitovať na ostatných tak,
ako Švajčiari cez úrakovinu, vojny posledných 300 rokov.
Presnejšie ich Pani.. Gnómy,
čo občas zo stola hodia im kosti,
aby v záhradke svojej sluhov mali dosti
a ilúziou, príkladom išli sprostým,
že svet môže byť parazitov rajom hustým.

Tak aj obhajoba jeho genocídy v Gaze,
čo ako svedomie jeho kolektívne,
vrahov mrzkých 3000 liet tu "káže".
Bo umelcom je on veľkým, milým,
no v kľúčových témach bytia,
vždy javý srdce svoje hnilým.

Vždy poVie, čo nechce, jak stráda,
no tak, sťa druhovia jeho,
rieknuť nevie.. a či nechce?
..čo zrobiť, aby lepšie bolo
..aj v tom je jeho zrada.

On v roli vodcu, Fírer tlupy, davu
to úloha jeho..tlak na ventile točiť,
aby chrbát kryl tým..svojim Panom.
..somovyvôleným..žeby ne(ob)rezali hlavu..

302787

19.01.2014 14:14

Radost vládnout tomuto národu

RE: Jaký národ, jací přátelé?

udo1 85.?.?.?

Niet strán tak, ako niet Boha v relígiách.
Ovce si pozor nedavali
a tak im vlci, mačky-šakali,
Vtáčika-letáčika..odtiaľ vybrali.

Tak o krok spátky.. jsou tady mešce.
Hlučné vopice z davu.. dostanú napřed..
pokusně cílovou skupinu malú..
Příkaz a pytel peněz:
Rob věci tak, jako třeba,
pro mně tvého ducha Pana
a do jiného, moci skutečné,
tam mi veru nelez.
Peníze vrať..svět a 5% k tomu.
Bez teho na frontě zústaň
a neodvaž se lézti domu.

Tak divadlo, súťaž každé štyri začne roky,
no koncept otroka mysle, ako v allymp(ér)ii doky,
loď bezpriezorných davu.. obdivuje postavu tú nahú.
Dokdy?
Veď netreba viac hroby!!!

Stačí myslieť začať a prestať z mysle obcovania vracať.
Vždyť i proto myslivec, myslivcem se volá,
že hlavne v lesu.. od Otce dochází mu..
řešení, myšlenka lepší, zdravá..

302793

20.01.2014 03:10

Radost vládnout tomuto národu

RE: autorstvo

udo1 85.?.?.?

Už aj ultrakossersturmbanóbrfírer
Lasica sa k popieračom zaradil?
No to ma podrž!
Tož s dobou ide chlapec..
ostatne, ako vždy oni zvyknú..s dobou..
len furt nie a nie terazky si nohu vybrať,
s ktorou že len skočiť na tú prvú,
a hrable staré..priepasť pred nimi,
mozog zahataný a myšlienky kalé,
i stále zrobia ten rozhodný krok vpred..
hoci lenivý bo furt majú na mále [velký smích]
nepoučiteľní?

302817

Už ani tí fasciNáci nie sú čo bývalí.

V dobách dávnych skutoční fšaškovia,
hoci hovada, jak sa "patri"..
oheň aspoň založiť i hasiť znali,
no dnes už ani nerátajú do tri.

A to si sami vravia "Otcovia moci",
či patres patriae..orbi,
tí narkomaní s klubov tvrdí,
čo hanbu predkom svojim robia doby.

Tí, čo kedysi prví z prvých boli,
zadkami sa stali, odpadom dnešnej doby.
Svetlo sveta niesli v ruke ľavej,
no dnes boja sa druhých prizvať
k práci v pravde pravej.

Moci prsteň na krku ich zviera
a z deÁmoné klesajú cez krvisavcov
na besné, bezpriezorné zviera.
Tak stratili aj posledné právo,
tí z nich, čo nechcú vidieť ráno.

Bo v časoch dávnych myšlienka tam bola veľká..
po chybách blízkych a strate plodov spolopráce,
stavať civis veľkú, lepšiu, pochopiť čo mali
a potom povoliť uzdu, davu nájdenému liace.

Tak dohoda znela otcov vekov, ktorí žijú,
lež premnohí z nich zabudli potom,
čo stovky rokov kalich noci pijú.

Azda chcú si zopakovať znovu
osud predkov dvojich
a v obetu strašnú priniesť dobu..
bohu mŕtvemu seba a svojich?

V milosť veriť, výplodu tekvíc chrámu,
čo bezhranične vľúbili sa
do hrania sa na boha-dámu
a kukly mýtus, cyklu ohňa drámu?

Blázon vždy len na deň v roku
necháva sa vládnuť mestom..
Nie nadarmo, bo inak dietky zabudli by,
čo spôsobiť im môže schopnosť stratená,
spriadať osudu niť, hodnotenie vretena.

Keď však aDío na stolíku uhniezdi sa
a v zrúdu šialenú premení na,
usmerniť ho v mžiku treba,
inak dietkom všetkých,
privedie sa bieda.

302824

28.01.2014 11:39

Janukovičův poslední krok by mohl učinit rozdělení Ukrajiny nevyhnutelným

RE: Škoda, že ti naši blbci z kotelen a prognostáku rozbili Československo

udo1 85.?.?.?

Gangsterizmus a konšpirátorská OMERTA "zasvätených".
Samovražedná ilúzia legálnosti, práva a morálneho kódexu..

..ale upřesníme radši kontextoví názor na situaci od nejmenovaního mínkotvorce..asociálního mága-"míro"sTrojce:

"Drazí noví, mladí kolegové.. Hlavně si prosím nepleťte právo s morálkou.. i když teoreticky múže v tomhle systém výjimečne nastat situace, kdy se oba pojmy potkat mohou.."

"..a ješte jedna věc, milí kolegové.. Pamatujte, že zákony tady nejsou a nikdy nebyli pro lidi, ale pro ochranu zřízení..establišmentu..a všichni víme, komu patří..kto ho staletí formoval..ne, správně, lúza to nebyla.."

Malý fiktivní výňatek s příhovoru v nejmenovaném "klubu".
Avšak bohužel ne tak docela fiktivní..

303425

16.02.2014 11:49

Rozhodné NE Bruselu je přitakání boji o záchranu člověka

re: poznámka editora

udo1 85.?.?.?

Možno by som išiel viac tým smerom, čo konkrétneho v ktorej strane podporiť, miesto (ne)podporovania nejakej strany, či osoby en bloc.

Vieme, čo nechceme, no čo vlastne chceme?
Obávam sa, že tuším, kto by z takéhoto nastavenia mohol zasa raz profitovať.
Prečo by sme mali byť ako poskoci našich vrahov?

Človek je tvor pozitívny a keď dostane priveľa neprimeraných červených, nasleduje paralýza, ako na obojku..
Poni(e)ktorí to "tušia" už nejeden vek..

Volil by som v tomto zmysle skôr dostatočne zabezpečenú ofenzívu.
Blitzkrieg mal, pri svojej temnej stránke, nepochybne minimálne v tom pravdu, že výhodu má iniciatíva. O to viac v informačnej vojne, ktorej dôsledky bývajú oveľa devastujúcejšie(pre niekoho možno paradoxne), ako v priamej zrážke "kovu a mäsa".

btw.: k článku
V zásade ok, no myšlienka únie, ako takej, myslím nie je zlá.
Akurát nám znova trochu hnedne..

Vaši praotcovia tiež videli, že pred ríšou niet kam utiecť i kurfirsta stavili..
Naši to tiež riešili podobne, len časom tiež ostražitosť opadla..

..a isto..poniektorí aj zradili, keď im Ni(e)kto onen žltý prsteň navliekol..ostatne tak, ako aj v mnohých ďalších krajoch, nie len "occidentu"

304818

Viktimológia.

Kedy sa začneme verejne pýtať vyznavačov krvilačného
klanového ducha JHWH na nemalú mieru ich vlastnej
zodpovednosti za holohoax šo(a)u?

Alebo ich máme zasa prenechať svojmu nevyhnutnému osudu?

"Kto s čim zachází, s tím také odchází.."
..a či
"Kto chce kam, pomôžme mu tam.."

..pre ich vlastné dobro
sancta simplicitas

304931

Inak Schulzi nevyzerá ako typický "selfhating".

Či nám tu zasa nejde len o typické odvádzanie pozornosti
na bábkové divadlo o väčšieho fašistu medzi
esesákmi z Dachau a z Jeruzalema?

Ostatne, ako vždy, vyhráva tretí.
Samozvaný Ra-bin-At,
čo na hranicu dal
Izákov i Hansov pat.

No možno na mement spravodlivému krivdím..
Len aby Ni(e)koho nechápavejší "spravodlivý"
za to nespravil z pOslíčka Martinečka Weinachtsgänsericha..

Že by aj v najstaršej Mafii konečne prichádzalo k evolúcii?
Abwarten, schauen, lachen, arbeiten..
und tee trinken

Udo von Teetrinken

304957

Jedna kacírska:
Komuže by mohlo-pomohlo, keby Azrael skončil na oltári biblickej apoKalypsó?

Obyčajným dozorcom otrokárov asi nie.

"..i zabil dozorcu a do púštie vtiekol.."
a co bylo dál?
..co den, dům ten dal?
Koho dom a kolikože v hre chápania tej, levelov jest?

304978

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

74

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 139 čtenářů částkou 25 989 korun, což je 74 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Česko si chce půjčit vakcínu od členských států, hlavně nebrat tu ruskou!24.02.21 21:18 Česká republika 5

Mohutné protesty v Madridu proti korona-teroru, média mlčí20.02.21 19:35 Španělsko 5

Totalitní zákon prošel bez ztráty kytičky18.02.21 22:57 Česká republika 6

PryGuma by celému národu nordinoval domácí vězení, ale sám jde fandit na fotbal18.02.21 22:31 Česká republika 2

Pozor! Zítra jednání o totalitním zákonu!17.02.21 20:49 Česká republika 4

Česká republika je v minusu 1 689 miliard korun za sedm let16.02.21 21:19 Česká republika 3

Scénář pandemie SPARS v letech 2025 – 202816.02.21 17:14 USA 1

Očkovanie učiteľov skomplikovalo otváranie škôl a škôlok. Niektorí pedagógovia po víkendovom očkovaní nie sú schopní prísť v pondelok do práce15.02.21 11:22 Slovensko 2

Covid bonus - potvrzení, že nemocnice mají větší vývar z covid pacientů 15.02.21 08:00 Česká republika 1

Mystifikace s úmrtími za rok 202015.02.21 01:42 Česká republika 0

Už zase média rozjíždí prolhanou manipulační kampaň a přitom se usvědčují ze lží13.02.21 16:40 Česká republika 6

Německo dnešních dnů: policejní teror, přepadovky doma, zatýkání12.02.21 16:44 Německo 3

První prokázané úmrtí po vakcíně v Čechách10.02.21 22:00 Česká republika 1

Ve Švédsku v nouzi spustili elektrárnu na naftu10.02.21 15:31 Švédsko 2

Desítky demonstrací proti zákonu podporujícímu handl s dětmi, česká média mlčí10.02.21 10:45 Francie 3

Bitcoin za milión!09.02.21 14:26 Neurčeno 5

Vakcína s největší pravděpodobností způsobuje onemocnění COVID09.02.21 11:08 Česká republika 9

A jedeme dál podle plánu: vnitro koupí mrazáky na mrtvoly, které neexistují09.02.21 10:50 Česká republika 2

Neviditelný pes: Neuvěřitelně otevřený článek o ukradených volbách v USA09.02.21 00:23 Česká republika 3

Slovenská televize manipuluje chybně zobrazenými grafy07.02.21 12:26 Slovensko 3

Měnové kurzy

USD
21,42 Kč
Euro
26,19 Kč
Libra
30,21 Kč
Kanadský dolar
17,10 Kč
Australský dolar
17,03 Kč
Švýcarský frank
23,71 Kč
100 japonských jenů
20,17 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,80 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,82 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 135,20 Kč
1 unce stříbra
594,73 Kč
Bitcoin
1 087 477,54 Kč

Poslední aktualizace: 25.2.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 61 744 683