Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané dub

Nalezeno 2447 příspěveků, 239 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

04.11.2011 17:36

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Kapitalismus ano či ne ?

dub 94.?.?.?

nikoliv pro začátek, ale jako jediné systémové řešení. už se to tu probíralo.
jakékoliv řešení založené na něčím rozhodování je dlouhodobě (a někdy velmi brzy) nefunkční, nikdo není tak chytrý, aby byl schopen vzít v úvahu všechny kombinace faktorů (nemluvě o zneužití pravomocí), takže funkční může být jen systém s vhodně nastavenými parametry, kde nikdo nic neurčuje direktivně (a pozor, některé parametry jako třeba znárodnění přírodních zdrojů patří také do kategorie parametrů systému).

256562

04.11.2011 17:44

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Kapitalismus ano či ne ?

dub 94.?.?.?

zdaněním nevyřešíte nic, jen změníte formu placení daní.
ale ty finanční instituce to platit nebudou, budete to platit vy jako jejich klient. instituce to v ničem neomezí, budou pokračovat v činnosti dál, jen si do nákladů přidají další položku, kterou promítnou do ceny.
nebo snad chcete tvrdit, že když stát zvýší třeba spotřební daň, že ji zaplatí prodejci? ne, ti ji jen technicky převedou, ale zaplatíte to vy. a chování prodejců a výrobců produktů se nijak nezmění. tak proč si myslíte, že to u finančních daní bude jinak?

256564

04.11.2011 21:09

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Kapitalismus ano či ne ?

dub 94.?.?.?

v tom případě bych se na danění též vykašlal.
prostě zákony o finančním trhu nebudou spekulaci umožňovat, bude to těžký zločin, jako defraudace, nebo ještě lépe, sabotáž.
veškeré obchody pouze se skutečnými (podkladovými) aktivy, žádné umělé fiktivní virtuální konstrukty.
mnohem jednodušší, levnější a spolehlivější řešení. zkrátka deriváty, nekryté krátké pozice, margin trading (vlastně veškeré leverage produkty) apod. mimo zákon, a je po spekulacích.
ale i to je jen flastr, takové nouzové ošetření akutolem...

256580

06.11.2011 18:24

Vakcína Gardasil při prevenci rakoviny děložního čípku je nebezpečná a neúčinná

RE: vite jak se pozna, ze vakciny jsou opravdu bezpecne?

dub 94.?.?.?

tak namátkou mi napadá třeba vakcína prasochřipky.
podle vlastního doznání farmafirem žádnými testy neprošla. schvalovacím řízením bylo konstatování, že je nutná. o tom, že je to svinstvo, svědčí to, že se farmafirmy zřekly odpovědnosti za škody (a nejen u tohoto jedu). a potvrdil to vrchi kšeftař se smrtí v tomto kráteru vít, když odmítl nechat si to svinstvo píchnout.

a takto to chodí u všeho, na čem se chtějí kšeftaři s bílou smrtí napakovat (žádný onkolog nenechá své příbuzné projít chemoterapií).
a nejde jen o vakcíny, když dr. pusztai dokázal, že gm plodiny jsou jedovaté, tak byl umlčen a připraven o práci, protože se to majitelům gm firem (stejným jako farmafirem) nehodilo do krámu. a každý posraný bílý plášť (licencovaný drogový dealer a obchodník se smrtí) bude držet hubu a krok, jen aby se mu nestalo něco podobného, a odsoudí k ublížení na zdraví nebo smrti tisíce a miliony lidí, jen aby měl plné koryto.
čest vzácným vyjímkám, které si mohou právem říkat lékař a zaslouží si úctu, a které za pravdu bývají po zásluze potrestáni.

upřímně vám nezávidím, až ponesete důsledky své podpory tohoto svinstva.

256687

07.11.2011 22:46

Čekání na cargo

RE: článek se snaží hledat podstatu problému

dub 94.?.?.?

můžete mi vysvětlit, jak zvolením růžového mafiána namísto modrého, kdy oba jsou v pozadí řízeni stejnými loutkáři a zájmy, neco změníte?

opravdu mi to hlava nebere. je to jako tvrdit, že když dáte ve škole hlas místo třídnímu bouchači franckovi třídnímu bouchači vencovi, kdy oba vybírají výpalné pro svého kmotra v hospodě, tak přes hubu nedostanete a nebudete okradeni.

256753

08.11.2011 17:26

Můj vztah k Židům

RE: některé historické písemnosti k tématu

dub 94.?.?.?

zadejte si "georgia guidestones" a dokumentace najdete dost.

256799

08.11.2011 22:39

Můj vztah k Židům

RE: Židé nás nemohou nenávidět.

dub 94.?.?.?

víte, kdyby tzv. židé byli opravdu tak inteligentní a nebyli to takoví blbci, tak by zcela určitě nečinili to, co činí, protože je to mílovými kroky přibližuje k jejich dlouho plánovanému osudu obětního podsvinčete, které bude předhozeno davu a podříznuto namísto skutečných loutkářů.

a to, že to přikrumují ve velkém, včetně politických procesů a dalších sviňáren, o jejich přílišné inteligenci opravdu nesvědčí.

256816

no k tomu základu měny - podstatné je, aby peníze vznikaly na základě již existujících reálných aktiv, k jejichž výměně napomáhají, ale nemusí být nutně založeny na nějaké konkrétní jednotce.

dlouho jsem nemohl přijít na to, jak zajistit jako základ měny nejmenší společný jmenovatel (jednotku), dostatečně malou a univerzální, než mi pak, konečně!, došlo, že to není potřeba.

ceny jsou přepočítací poměry, a ty budou zachovány bez ohledu na výchozí jednotku. takže lze výchozí jednotku určit arbitrárně -- třeba jedna koruna rovná se hodnota jednoho vejce -- a pak je vše snadné. tímto arbitrárně určeným výchozím bodem máte výchozí bod celé indexové matice cen (směnných poměrů), a vše ostatní se jen mechanicky přepočítá ve vztahu k tomuto bodu.
směnné poměry zůstanou zachovány, nijak je to nezmění (jedno jestli je poměr jabka/hrušky 20:10, 10:5, 2:1, 0,2:0,1 atd. hodnota indexu je vždy stejná).
a odpadne problém nezaslouženého monopolu a vyřeší se problém, že základem peněz bude veškeré zboží a služby, protože to nebude monopolně vázáno na nějakou komoditu, ale celý systém bude postaven na indexové matici (a trh a ceny není podstatou nic jiného, než indexová matice vzájemně provázaných přepočítacích koeficientů), tedy na celé množině reálných hodnot, které budou základem a podstatou takových peněz.

takže můžeme vesele zapomenout na energetické peníze, tohoto mezičlánku není potřeba.

256938

12.11.2011 17:24

Západní demokracie: Fraška a podvod

RE: Babis o Big Toonnelu

dub 94.?.?.?

ty máš vyjednávací nástroj pro bíle koně zahraničních zájmů?
a k čemu je to prosím dobré?

256960

14.11.2011 00:19

Západní demokracie: Fraška a podvod

RE: Babis o Big Toonnelu

dub 94.?.?.?

no pokud máš adresu, stačí poslat ten model.
ale pro jistotu ti pošlu mejl znovu.

257006

15.11.2011 20:37

Kam se ztratili lidi?

RE: Kam zmizeli lidi?

dub 94.?.?.?

hm. hele dámy, nechtěly byste si osobní prádélko prát v soukromé prádelně?
jen takový návrh...

257096

15.11.2011 22:10

Kam se ztratili lidi?

RE: Kam zmizeli lidi?

dub 94.?.?.?

víte mě nešlo o to reagovat konkrétně na něco (zjišťovat viníka), ale o to, že se podobné věci nemusí řešit právě zde v diskusi (a silně off topic), takže jsem zareagoval na poslední vlákno v dané diskusi.

zjišťovat kdo je v tomto sporu v právu nebo o čem je nehodlám (a upřímně je mi to jedno). to ať si dámy rozhodnou jinde, pokud se už chtějí vzájemně dehonestovat.

257108

energoměna je jen petrodolar v jiném hávu.

cena - směnný poměr - je vytvářen jinde, peněžní/účetní vyjádření je separátní systém vycházející z poměrů určovaných dostupností/poptávkou.

měna musí být podložena prací obecně, musí ji moct vytvářet kdokoliv kdo tvoří. což energoměna neumožňuje, ta poskytuje výhodu monopolu a dalších věcí.

účetní matice vyjádření směnných koeficientů je v podstatě jen matematická matice, vycházející ze směnných poměrů. jako taková může být nominálně jakákoliv, na směnných poměrech to nic nemění.
proto lze výchozí bod určit arbitrárně, celá matice se pak automaticky "přepočte" podle směnných poměrů vytvářených mimo tento subsystém/matici.
tudíž peníze budou vytvářeny na základě všech reálných aktiv, nikoliv jen vybrané komodity, a cena je jen funkce směnného poměru, je jedno, jestli je poměr jabka hrušky vyjádřen (cenově) 6/3; 20/10; 0,5/0,25.... zůstává stejný.

tímto řešením dosáhnete požadavku, že peníze budou navázané na práci/hodnoty obecně, níkoliv jen na určitoyu komoditu se všemi problémy z toho plynoucími.

257187

systém kreditních peněz jsme tu probírali. to snad netřeba opakovat. základem peněz musí být reálné hodnoty a jen na jejich základě lze vytvářet peníze.

směnné poměry jsou určovány dostupností/poptávkou po zdrojích a jsou mimo subsystém peněz, jsou jeho základem.
peníze, kvantitativní vyjádření směnného poměru, jsou pouhou funkcí, nikoliv podstatou, tedy matematicky vyjádřenou maticí směnných poměrů. a proto lze základní cenovou jednotku určit arbitrárně, je to jen číselně vyjádřený poměr, a na systém směnných poměrů to nebude mít naprosto žádný vliv.

podstatná je podstate peněz -- postavených na již vytořených reálných hodnotách, cena je jen číselné vyjádření koeficientu a proto je pouhou funkcí základního systému.

řeší to problém stanovení univerzální základní cenové jednotky nominálně. nic víc.
a to byl poslední oříšek. po tomto je systém dokončen, peníze vznikají na základě existujícího reálné bohatství, není zde komoditní monopol, a vlastní číselné vyjádření směnných poměrů (cena) je tím vyřešeno také, nedochází k deformacím plynoucím z vybrání konkrétní komodity jako monopolu směnné jednotky.

vy berete jako základ peněz energojednotku, já jakoukoliv existující reálnou hodnotu. v tom je rozdíl. energojednotka má problémy jako jakýkoliv monopol, mé řešení monopol odstraňuje.

opakuji: cena je jen funkcí směnného poměru. nic víc. matematicky číselně vyjádřenou hodnotou ve formě matice.

257197

o čem to proboha mluvíte?

jak ty vaše bláboly souvisí s tím, co je psáno v tom příspěvku?

257203

a vyjasněte si také pojmy.
jak vydělávají peněžní zásobu? peněžní zásoba je celkové množství peněz v oběhu. kdo vydělal nebo prodělal neřeší. zkrátka počet žetonů ve hře, bez ohledu na rozdělení.
vysvětlete, jak souvisí peněžní zásoba se směnným poměrem mezi komoditami.
vysvětlete, jakým záhadným způsobem jste dospěl k nějakému odebírání nebo přidělování.

máte popletené pojmy a dosti nepochopitelné myšlenkové pochody.

257204

20.11.2011 00:19

Ruské válečné lodě vstupují do syrských vod, aby zabránily útoku NATO

RE: Pro Sýrii platí stejný scénář jako pro Libyii

dub 94.?.?.?

jo. a zase tak malá není[smích]

257322

20.11.2011 22:28

Film USA

sračky jsou levné

dub 94.?.?.?

hlavním cílem sračkometů je vyplnit mezery mezi hlavními pořady - reklamami. a ten futruňk mezi tím musí být co nejlevnější, proto se používají americké sračky.

257373

21.11.2011 16:57

Má Evropská unie nastaveno datum \"spotřebovat do\"?

RE: obrázek na bankovce není důležitý

dub 94.?.?.?

když on měl na mysli tu spolupráci, že se zavedou kvóty a v rámci spolupráce se zlikviduje výrobní základna (viz český cukr apod.), nebo se standardizuje velikost bobku a tak - eurosvoboda.

takovou spolupráci oni mají rádi, tak se nedivte, že ji tak propagují. navíc podle talmudu má mít přeci každý z nich několik set otroků, tak proč se divíte, že obhajují aspoň kontinentální feudální superstát? na globální taky dojde, podle talmudu musí panovat nad celou planetou a sloužit jim musí všichni.

257444

23.11.2011 17:23

O strachu

RE: Robota, strach, odvaha, štěstí

dub 94.?.?.?

ve svém závěrečném výroku se hluboce mýlíte.
moci neznamená směti...

ale třeba na to někdy lidi přijdou.

257563

29.11.2011 16:14

Šokující pravda o tvrdém zákroku proti OWS

RE: Studenti komunisticke negramotne profesorky Angely Davis.

dub 94.?.?.?

fašisti měli vždycky v hlavě totálně nasráno. a vy jste toho zářným příkladem.

že si budou tu svoji americkou verzi chile 2.0 zdůvodňovat je jasné, ale pokud to děláte takto zhovadile jako vy, musí být vaše hlava zdrojem materiálu pro bioplyn pro celý okres.

257831

29.11.2011 19:16

Šokující pravda o tvrdém zákroku proti OWS

RE: Studenti komunisticke negramotne profesorky Angely Davis.

dub 94.?.?.?

a proto je třeba zavést správná pravicová opatření a vzít to do ruky jako pinochet:

http://www.osud.cz/nove-zakony-v-usa-pred-schvalen...

257843

05.12.2011 17:37

Rusko by mohlo uštědřit NATO smrtící úder, říkají analytikové

RE: Šlápli do lejna

dub 94.?.?.?

v té hromadě sraček je obávám se někdo úplně jiný.
pakistán uzavřel hraniční přechody, nařídil vojákům se bránit, vyhodil američany z jejich letecké základny.
čína se s pakistánem sblížila i veřejně, vojska za hranicemi pakistánu, vyhlášení vojenského paktu za dveřmi.
uzavření ruské cesty je jen otázkou jedné stupidní provokace normanů, o které nebude nouze (sýrie, irán, volby).

takže milý soukmenovče, do toho hovna šlápl někdo úplně jiný.

258068

10.12.2011 00:10

E-maily odhalují dolarové smlouvy volebních pozorovatelů

nejvyšší čas

dub 94.?.?.?

uzavřít severní zásobovací cestu afpak...

258262

10.12.2011 20:51

E-maily odhalují dolarové smlouvy volebních pozorovatelů

RE: Tip na ruský nezávislý server?

dub 94.?.?.?

humorné na tom je, že když se v rusku objeví pár klaunů (ve vztahu k populaci vlastně nikdo), tak demográti a jejich sračkomety řvou jak podřezávaný podsvinčanta, ale když jsou v americe skutečně hordy lidí požadujících, aby šla vláda do prdele, a policie proti nim zakročuje ve stylu gestapa, tak je to demográtické a zcela normální.
a to vynechávám zfalšování voleb v americe u obou období bushe. ale tam je to demográtické, to jsou vaši zkurvysyni a ti vás platí, že presstitutky?

ovšem slepému, hluchému a bezmozku to nevysvětlíte[smích]

258304

11.12.2011 18:51

E-maily odhalují dolarové smlouvy volebních pozorovatelů

RE: Tip na ruský nezávislý server?

dub 94.?.?.?

buď vědomě lžete, nebo byste si měl aktualizovat informace.

-do vědy jdou slušný prachy, budování "silikonových údolí" ve velkém, silné dotace novým technologiím
-armáda v rusku neměla hodně dlouho k dispozici tolik peněz, jako poslední dva roky, perou se do ní a do lidí v armádě prachy pod tlakem, který by mělo problém ustát i vysokotlaký potrubí.
-mimo keců několika generálů, kteří se dožadují přechodu na cizí zbrojní technologie (v čím žoldu?),se modernizuje z domácích zdrojů, dvě lodě mistral jsou prd, navíc podmínkou obchodu bylo předání technologie a další výroba v rusku. stejným způsobem se nakoupilo několik dronů z venku.
-suroviny. pokud potřšebujete rychle modernizovat a nemáte dostatek vlastních zdrojů, tak povolíte investice z venku. ale pod podmínkou, že nikdy nezískají kontrolní balík. u surovin a strategických odvětví si to rusko hlídá, dokonce zákonem, nikdo nemůže získat víc než 49%.
nehledě na to, že pokud pomýšlíte udělat ze své měny světovou rezervní měnu, musíte vytvořit podmínky, aby bylo zdroje ze zahraničí do čeho investovat a musíte pro to vytvořit potřebnou infrastrukturu. což je i jedním z cíl vpouštění cizího kapitálu a vytváření burz.
-propopulační program a podpora rodiny s přidělováním půdy zdarma, státními dary atd. taky není zrovna známou zkrachovalosti.

a tak by se dalo pokračovat.

takže pokud vám ty vaše kecy prochází jinde, tady vám moc pšenka nepokvete.

258347

11.12.2011 19:47

E-maily odhalují dolarové smlouvy volebních pozorovatelů

RE: Tip na ruský nezávislý server?

dub 94.?.?.?

o jeho reformě se nepřu, za to opravdu patří ke zdi.

258351

12.12.2011 16:50

Návrh zákona 1867 dává americké armádě právo věznit a vraždit protestující

RE: To je dneska normální

dub 94.?.?.?

fašismus se bez neomezené pravomoci armády neobejde

258396

12.12.2011 16:53

Návrh zákona 1867 dává americké armádě právo věznit a vraždit protestující

RE: Zbraně proti zbraním...

dub 94.?.?.?

jsem rád, že si tak rozumíte, doufám, že zítra spácháte společně sebevraždu, abyste tak uvědoměle podpořili dobro a své kecy doložili činy[smích]
předtím doporučují vyvraždit celé příbuzenstvo. pokud nějaká genetická linie dokáže vyprodukovat takové dementy, je to bohulibý, a především nutný čin.

258397

12.12.2011 21:28

E-maily odhalují dolarové smlouvy volebních pozorovatelů

RE: Proradnost Západu

dub 94.?.?.?

celá šaškárna je o tom zaměstnat rusko vnitřními spory, protože se připravuje útok na sýrii. a při nejhorším aspoň zasmradí.
to je celý smysl tohoto kvičení mediálních prasat a dalších poskoků říše.

258410

13.12.2011 18:11

E-maily odhalují dolarové smlouvy volebních pozorovatelů

RE: Proradnost Západu

dub 94.?.?.?

hm, asi ho budete muset uploadovat na tytrubko nebo rustrubko, a pak sem dát odkaz

258475

13.12.2011 18:35

Volební nepokoje v Rusku. Ale kdo je iniciuje?

RE: To ještě nic není

dub 94.?.?.?

ono problém je, že si spousta rusů neuvědomuje, že v současné době hraje rusko a ruský národ o své přežití a existenci.
a pokud se mezi sebou budou hádat a rvát, místo aby se zmrdům ze zahraničí postavili jednotně, skončí jako libye.

258479

14.12.2011 00:28

Volební nepokoje v Rusku. Ale kdo je iniciuje?

RE: Dotaz na p.Stvoru

dub 94.?.?.?

to chce klid, tento jedinec pochází ze sionistické stoky, bude plivat vždy, pokud nebude v čele vyvolenec nebo jejich loutka[smích]

neplýtvejte s nimi časem, tento odpad propaguje právě kasparova, kudrina a další samovyvolence, což zde prokázal dostatečně častokrát, který normální lidi považují za odpad a vlastizrádce.

vrána k vráně[smích]
tož klid

258500

14.12.2011 16:31

Volební nepokoje v Rusku. Ale kdo je iniciuje?

RE: Dotaz na p.Stvoru

dub 94.?.?.?

ono je to velmi jednoduché. stačí si kliknout na váš nick a zobrazí se všechny vaše příspěvky. a tam si každý může přečíst, koho jste propagoval a u koho jste se zlobil, že se tu o nich nemluví.
samej chazar, samej chazar...

takže se z toho nevykroutíte, i kdybyste se odrážel ušima.
a vaše podpora arcizmrda a vlastizrádce havla v čechách to jen dotvrdí[smích]

258552

14.12.2011 16:52

Irán a strategické obkličování Sýrie a Libanonu

RE: Čo má dnes spoločné Irán a EU

dub 94.?.?.?

nechám-li stranou energoměnu, tak by mne zajímalo, proč zde pořád podsouváte, že jde řešení jen pro malou komunitu.
buď záměrně, nebo jste vůbec nepochopil o co jde a jak to funguje.

celý systém cen/směnných poměrů vždy BYL, JE a BUDE jednou velkou maticí. vždy jde o přepočítací poměry mezi veškerým "zbožím", protože veškeré zboží jako ekvivalent hodnoty je vzájemně zastupitelné, a tudíž z podstaty vždy existuje směnný poměr mezi veškerým zbožím, tedy matice.

takže jediným rozdílem oproti stávající matici je, že se arbitrárně nastaví výchozí referenční bod a všechny poměry se automaticky přepočtou.
protože pokud dnes vejce stojí 4 kč, kilo jablek 20 a barel ropy 1800, jde o směnný poměr 4:20:1800
pokud se zavede základní referenční bod, tedy základní jednotka 1 žolík = 1 vejce, tak budou ceny 1, 5, 450. tedy zcela identický směnný poměr.
a pokud tato matice dnes pokrývá veškeré komodity a služby, bude je pokrývat i matice nová. a směnný poměr se i nadále bude řídit dostupností zdrojů a poptávkou po nich.

s tou výhodou oproti vaší energoměně, že podkladem peněz tak bude veškeré "zboží" a tudíž nemůže dojít k monopolizaci tvorby peněz a neoprávněným výhodám plynoucích z toho, že někdo zrovna náhodou sedí na jediném podkladovém aktivu daných peněz. a tudíž to brání i manipulaci, která je jinak při monopolu (včetně přírodního) zákonitá. protože "zboží", ergo v tomto systému měnu, může vytvářet každý. takže když to nejde přímo, tak aspoń zprostředkovaně přes výsledný produkt je základem měny veškerá lidská práce - spravedlivé a nemonopolizovatelné.

jsou to snad nějak složité počty a logika? nebo to jen nechcete slyšet?

258554

14.12.2011 21:59

Nový světový řád má být vybudován na troskách Ruska

RE: nesmysl - ale všetko má nejaký zmysel...

dub 94.?.?.?

pozor, v jistých strukturách není hodnost to nejdůležitější.
a rank plukovníka je velmi oblíbenou šarží pro "tovaryše bratrstva", tak říkajíc.

258578

15.12.2011 17:11

Nový světový řád má být vybudován na troskách Ruska

RE: nesmysl

dub 94.?.?.?

no on dědek je sice zkurvysyn, ale říká věci na rovinu a plnou hubu.
takže je to sice hajzlík, ale jako takovýto protivník si trocha úcty zaslouží[smích]

258624

300 už tam dávnmo jsou, navíc zavedli peršani do výroby jejich vylepšenou verzi domácího původu, takže o pár kusech to nebude.
navíc mají i vlastní satelity a další věci, jsou schopni rušit komunikaci protivníka (i emeričanů) a jejih frekvence používat pro vlastní komunikaci.

persie už dávno nejsou jen koberce...

258626

15.12.2011 17:16

Příští válka – Írán

RE: Rychlé řešení

dub 94.?.?.?

a víte vy, když dojde do tuhého, co je to proxy válka?

258627

15.12.2011 18:36

Příští válka – Írán

RE: Rychlé řešení

dub 94.?.?.?

otázka spíš zní, jestli irán stojí o takové zbraně.
a pokud ne, tak jediný scénář, kdy by ho rusko jadernýma zbraněma vyzbrojilo, je, že by ho použilo jako proxy pro vedení války proti západním zmrdům.
protože jinak žádná země na světě nebude poskytovat takové technologie komukoliv, protože to oslabuje její vlastní geostrategickou a obrannou (útočnou) pozici. tyto technologie se poskytují ostatním jen v případě, že jsou ty země vyzbrojovány jako proxy (viz pákistán x indie např., nebo británie, nebo izrael...).
takže za normálních okolností je jasnou odpovědí ne, rusko nestojí o jaderně vyzbrojený irán, nebude-li k tomu donuceno.

258630

15.12.2011 20:19

Volební nepokoje v Rusku. Ale kdo je iniciuje?

RE: Jaka, je prava podstata vsech problemu, jez ma dnes Ruska republika.

dub 94.?.?.?

když se podíváte, jak se čečensko změnilo za posledních pár let, tak nejen, že ho nepoznáte, ale možná se vám i rozsvítí, proč tam mohla být taková podpora...
protože ať se vám to líbí nebo ne, tak právě putin nařídil rekonstrukci a investice pod tlakem.

258633

16.12.2011 20:54

Volební nepokoje v Rusku. Ale kdo je iniciuje?

RE: Jaka, je prava podstata vsech problemu, jez ma dnes Ruska republika.

dub 94.?.?.?

kdybyste se místo kydů zajel těch čečenců zeptat, věděl byste to.
ale vám jde o plivanec, ne o odpověď, že?

a tu sračku s radiací v grozném jste vzal kde? rusové munici s ochuzeným uranem nepoužívají, to je specialita vašich milovaných zmrdů. tak kde by se tam ta radiace vzala?
nebavíme se o jiných městech, ale o čečensku. a tam je hlavním důvodem obnovy ukončení bojů a stabilizace regionu. a že to lidi můžou podporovat? proč ne, němcům amíci a britové taky za války vyvraždili miliony a zemi srovnali se zemí, a za pár let jim lezli do prdele, aby si ji mohli znovu postavit z marhallova plánu. tak proč by se čečenci museli chovat jinak? že vám a vašim oblíbeným zmrdům se to nehodí do krámu?

ono s tou logikou asi budete mít problém vy, že...

258670

18.12.2011 16:44

Havel

aspoň se hezky pozná, kdo je vlastizrádce

dub 94.?.?.?

protože jen xindl jeho druhu ho bude opěvovat, slušní lidé si s úlevou odplivnou.

258718

18.12.2011 20:09

Havel

RE: Už konečně vím, pro jaké ubožáky je tenhle server

dub 94.?.?.?

tento dobytek přestal být člověkem a sám se vyřadil z lidské společnosti svým humanitárním bombarodváním a dalšími válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti.
tak tady nikdo nemůže tvrdit, že byl člověk. nebyl, byl to dobytek.
a když zdochne dobytek, dá se do kafilerie a nemluví se o tom.

258765

18.12.2011 23:35

Havel

RE: Už konečně vím, pro jaké ubožáky je tenhle server

dub 94.?.?.?

to ne, takový troškař nebyl.
on spolupodepsal rozsudek smrti nad 1 milionem iráčanů a ještě k tomu přemluvil další (plus těch 0,5 milionu mrtvých dětí, který albrightové i jemu stály za to). a k tomu je nutno přidat mimo jugoslávie ještě další mrtvoly v zemích, kde schválil a podporoval humanitární bombardování.
takže do gottwalda, ech, gottwald do něj mýá hodně daleko.

258828

04.01.2012 19:12

Rozděl a panuj

RE: ceski nacionalisti

dub 62.?.?.?

no to byste nejdřív musela definovat, co jsou to pražáci, protože přes 80% lidí žijících v praze jsou zmrdi stažený z celýho státu.

takže tato zvláštní sorta, která je přesvědčena, že ji hovno nesmrdí, nemá s prahou společného zhola nic. kdyby byly centrální orgány a sídla firem v prdelákově, byli by prdelákovci a stejně by přistuúpovali i k praze.

a bohužel lidi si to neuvědomujou. převážná většina odpadu v praze jsou náplavky ze všech možných prdelákovů z celýho státu, který se do prahy nasrali kvůli korytu a penězovodům a s městem nemají společného zhola nic.

260161

04.01.2012 19:13

Rozděl a panuj

RE: ceski nacionalisti

dub 62.?.?.?

a vláda a parlament jsou toho přímo ukázkovým příkladem.
kolik z těch zmrdů jsou pražáci? na prstech jedné ruky, zbytek je xindl ze všech koutů státu.

260162

07.01.2012 01:00

Francouzští farmáři budou muset platit za používání vlastních osiv

RE: u nás se platí dávno

dub 62.?.?.?

a platí majitel jakéhosi autorského práva poplatek přírodě, které to ukradl?
a co takhle pěstitelé dobytka, taky musí platit za každé mládě, protože vlastně ten chovný dobytek požral cosi píce, jistě patentované, takže bez židovského patentového dobrodiíní by se vlastně ani nenarodilo.

protože jestli ne, tak nemá právo žádat poplatek od kohokoliv dalšího.

a protože jsem si nevšiml, že by měla příroda kancelář a výběrčí výpalného, tak za to zkrátka vybírat cokoliv nemá nikdo právo.

260298

09.01.2012 17:05

Diskuze upadá

RE: Vždyť je to tak jednoduché!

dub 62.?.?.?

hlavní problém je v tom, že tlachalové nemají soudnost a cpou svoji víru všude, i když je to off topic.

pokud se budou chovat soudně a budou diskutovat v rámci tématu, není důvod, proč by si nemohli napsat svůj názor, včetně "okultismu" či "vyšších systémů", které se systémy skutečně souvisí a je to relevantní (ale musí uvést proč, jinak je to opět jen nicneříkající výkřik do tmy).

takže pokud se bude diskutovat dejme tomu o společenském systému, a vysvětlí, proč si myslí, že jejich názor s tématem souvisí, v pořádku.

ale když u tématu sklizeň jablek na moravě začnou tlachat o nějakém guru a teorii posvátného hovna, je to mimo mísu a nemá to tam co dělat, protože to s ničím nijak nesouvisí.

a bohužel tlachalové tuto soudnost postrádají a zoufalci využíjí každého volného prostoru pro prezentaci svého přesvědčení, protože je nikdo neposlouchá a mají z toho mindrák. ale to si musí léčit jinde, tady jim v tom nikdo nepomůže... tady tím ostatní pouze obtěžují

260514

10.01.2012 18:21

Americko-íránská ekonomická válka

RE: A co Libye

dub 62.?.?.?

probírané abitrární nastavení výchozího bodu matice je jen technická marginalita, jak nový systém zavést. bez ní to sice nejde, ale není to podstatou řešení. podstatou je krytí peněz reálnými aktivy (kreditní peníze) - nejdřív vznik a existence podkladových aktiv, teprve pak na jejich základě vznik peněz (a ne naopak jako nyní u dluhových peněz).

260667

10.01.2012 18:34

Americko-íránská ekonomická válka

RE: Nahoru, ale také i dolů

dub 62.?.?.?

i kdyby ty technologie byly připraveny k funčknímu použítí, je zde jeden velký problém - na jejich zavedení nemá zájem naprosto žádná z velmocí. současný stav ropa jako páka geopolitických hrátek a zdroj příjmů jim zatím maximálně vyhovuje (a rekonstrukce a modernizace ruska je na tom životně závislá).

takže není říliš pravděpodobné, že se objeví dostupné v brzké budoucnosti, i kdyby byly připraveny k distribuci (ale kdo by je vyráběl a připravoval k distirubic za tohoto stavu?).

260669

10.01.2012 18:37

Americko-íránská ekonomická válka

RE: Jen jim dejte co chteji

dub 62.?.?.?

ano, přesně to je cílem plánu šábesů, stejně jako ekonomická blokáda japonska ve 30. letech, kdy se japonsko nechalo vyprovokovat ke kýženému útoku na pearl harbor.

opravdu chcete jít plánům zmrdů tak na ruku?
lepší je zaměření se na asymetrickou válku, a v tom je "východ" mimořádně dobrej.

260670

11.01.2012 00:12

Americko-íránská ekonomická válka

RE: Nahoru, ale také i dolů

dub 62.?.?.?

a za co by pak vyměňovali svoji produkci, kdyby v dodavatelských zemích neměli lidi prachy na její nákup?
zbankrotovaný státy perského zálivu, rusko a další žádné čínské, indické ani japonské zboží nekoupí, nebudou mít za co. kompenzovat lze výpadek jednoho trhu (a bez amerického se budou muset obejít brzy), ale ne všech.
takže ani tyto zboží produkující země v tuto chvíli zrovna o změnu nestojí.

časem může být vše jinak, ale zatím tomu doba ani situace nepřeje.

260686

11.01.2012 22:34

Diskuze upadá

RE: Dovolím si nesouhlasit..neupadá diskuse..

dub 62.?.?.?

klid. vždyť on se nám tu hezky, dobrovolně a upřímně odhalil.

normálnímu člověku je vysoce u prdele, co si o něm myslí ostatní, podstatné je co si o sobě může myslet sám a jak vychází se svým svědomím.
chvála ostatích je na dvě věci. tu k životu potřebují jen zamindrákovaní malomyslní jedinci, kterým chybí sebedůvěra a sebeúcta a musí si to kompenzovat laskáním ega.

takže panu vojtovi přičtěme ke cti, že k nám byl upřímný a otevřel zde své nitro.

260766

12.01.2012 16:27

O ideologické diverzi

RE: Ano a ne

dub 62.?.?.?

tak vy jste první člověk, který se odvážil tvrdit, že systém pyramidové hry je stabilní a umí "nevídané zázraky".

takové tvrzení je hodno nobelovy ceny, ale obávám se, že ani poradní výbor byste nepřesvědčil, protože nejen praxe, ale i matematické modely prokázaly, že pyramidový systém nutně končí kolapsem, protože časem prostě dojdou "noví volové" a nemá kam dále expandovat.

ale zkuste to a nechte se nominovat, třeba uspějete, v dnešním světě je možné vskutku vše[smích]

260844

12.01.2012 17:10

Církev nemá žádné právo na restituce

RE: Clanok zalozeny na domnienkach

dub 62.?.?.?

copak komunisti, ale kdy černoprdelníci vrátí, co nakradli za ty 2000 let? celou tuto dobu okrádali lidi pomocí výpalnictví, "dědických řízení", vražd (upalování čarodějnic), genocidy a okrádání celých populací na všech kontinentech a dalších lahůdek.

takže až černoprdelníci vrátí světu v dnešních cenách nakradené desítky biliard, pak můžou začít žvanit něco o svých požadavcích.

nemluvě o tom, že fakta uvedená v článku jsou snadno ověřitelná, takže nemají nárok na vrácení čehokoliv.

260847

12.01.2012 22:47

Církev nemá žádné právo na restituce

RE: Něco tu vůbec nezaznělo

dub 62.?.?.?

ne není důležitý. restituční zákon zde již existuje, a pokud mají jehovisti nějaké doložené nároky, ať se obrátí na soud a řeší to v rámci exitujících zákonů.

a pokud nechtějí, nechť jdou do prdele spolu s dalšími zloději, kteří si chtějí nakrást v rámci nového zákona. protože pak jim nejde o restituce, ale o nakradení si.

260870

13.01.2012 17:10

Církev nemá žádné právo na restituce

RE: manipulace a lez

dub 62.?.?.?

ne, pravda, nevysvěcovali, jen je financovali[smích]

260932

15.01.2012 16:53

Církev nemá žádné právo na restituce

RE: manipulace a lez

dub 62.?.?.?

ty "hýčkané" oběti neměly s financováním nic společného.
nacisti chtěli hýčkané odlifrovat za 20 dolarů za kus, ale světový židovský kongres to odmítl, že prej potřeboval válku a potřeboval, aby německo mělo dostatk pracovních sil, aby se těchto z pohledu židovské věrchušky podlidí po použití nakonec zbavili a aby měli záminku pro vytvoření eretz jisrael po válce.
a tak se i stalo.

v novinách nepsali a v televizi neříkali?

261093

15.01.2012 22:03

Církev nemá žádné právo na restituce

RE: kecy

dub 62.?.?.?

jistě, pravda byla pro církev a její poskoky s vymytým mozkem poslouchajícím bezmyšlenkovitě rozkazy z kazatelny vždy projevem nenávisti a zla, proto církev a její poskoci takové kacíře upalovala a okrádala o majetek.
fakte nefakta, když se to prostě "laicky nelíbilo" bylo to špatné, že[smích]

tímto svým výplodem jste jen dokázal, že se za těch 2000 let zhola nic nezněmilo[smích]

a už vůbec nechápu, o jaké zradě "národa" to žvaníte, když 95% tohoto národa nemůže černoprdelníky ani cítit. a díky historické zkušenosti ví proč. takže opět lžete, jako každej lump v černým na kazatelně a opět dokazujete oprávněnost odporu většiny národa vůči církvi a jejím poskokům.

takže vám za tento příspěvek děkuji, je velmi osvětlující[velký smích]

261119

17.01.2012 16:48

Církev nemá žádné právo na restituce

RE: manipulace a lez

dub 62.?.?.?

když se chcete vážně bavit na nějaké téma, vzdělejte se.
jinak to nemá smysl, pak je to jak rozhovor němého s hluchým.

261232

17.01.2012 17:13

Finanční internacionála útočí na Maďarsko

RE: Maďarsko procitá

dub 62.?.?.?

[velký smích]
panu PK se musí nechat, že je skvělý fabulátor, protože podobných reakcí jako vaše sklidil povícero.
použil stylu steva, ale mnohem rafinovaněji[smích]

261237

19.01.2012 23:13

Kubánská raketová krize, pokračování

RE: Známá fakta - spíše je třeba sledovat současné pohyby

dub 62.?.?.?

boha to je blábol.

takže vy zítra někoho znásilníte, protože můžete, tedy chcete a musíte.

a co jinak, všichni zdrávi?

261385

20.01.2012 19:57

Proč chce Washington „skoncovat“ s Putinem?

RE: Pěknej článek

dub 62.?.?.?

dobré[smích]
myslím, že americký velvyslanec by si měl zřídit chirurgickou praxi, protože úspěšně a hromadně amputovat mozek za 1 hodinu hned tak někdo nedokáže[velký smích]

261422

21.01.2012 22:02

Velká regionální válka

RE: analýza nebo propaganda

dub 62.?.?.?

cíl muslimského bratrstva vytvořit světový kalifát není osobní názor, ale holý fakt.

budete-li se obtěžovat a aspoň někdy v životě vyvinete trochu aktivity zvané práce a pohledáte na webu, najdete.
počítat, že vám někdo permanentně bude strkat všechno až pod nos nemůžete, tady nejste v restauraci...

261485

21.01.2012 23:24

Velká regionální válka

RE: analýza nebo propaganda

dub 62.?.?.?

zdroje celé wiokipedie jsou zaujaté a pochybné.
ale internet snad není jen wiki, ne? a budete-li chtít, najdete v knihovnách i tištěné zdroje. a v rusku se tomuto tématu věnují dokonce celé sekce institutů.

je celkem podružné kdo bratrstvo vytvořil, řídí a manipuluje.
jejich proklamovaným cílem je jednotný světový kalifát, netají se tím, netají se tím ani jeho odnože na post-sovětském prostoru.

k čemu to má posloužit je ve vztahu k faktu, že kalifát vytvořit chtějí, irelevantní.

takže být vámi, opravil bych si vaše informace, pokud vychází pouze ze zdrojů z jewwiki...

261487

22.01.2012 17:41

Velká regionální válka

RE: analýza nebo propaganda

dub 62.?.?.?

pán (kedu) je zřejmě typ, kterému když na dotaz kolik je hodin odpovíte, neuvěří a odpověď neakceptuje, dokud mu to nedoložíte odkazem na zdroj nejméně ve 3 institucích s vlastnoručním podpisem jejich ředitelů[smích]

no nic, snaha byla, i když marná.

261512

23.01.2012 22:59

V Íránu se hraje o hegemonii dolaru

RE: zlý Ahmadínežád zdražuje ropu

dub 62.?.?.?

ne, je to jak za soustruhů (též ici systém) -- ty sračky dostávají všechny sračkomety ráno ve svodce, proto jsou i bláboly stejné, jako bývaly za soustruhů všechny noviny[smích]

změnil se jen páníček (naoko), ale systém, praktiky a mediální kurvy zůstaly stejné. jen se jim poněkud silně snížilo IQ a a zvýšil rozsah lobotomie.

takže nic nového[smích] už hašek ve švejkovi prohlásil - já noviny nečtu, noviny lžou. a jako zednář a člen legií věděl, co říká.

261553

24.01.2012 17:13

V Íránu se hraje o hegemonii dolaru

RE: zlý Ahmadínežád zdražuje ropu

dub 62.?.?.?

při tvorbě zcela nepochybně. proto ta centralizace.
ale při papouškování a šíření již mozek netřeba[smích]

261581

25.01.2012 19:56

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Ockovanie

dub 62.?.?.?

jde snad také ale především o to, že každý má právo se rozhodnout sám.
takže nutit lidi k očkováním zákonem je zločin.

a žvásty blbů, že se tím snižuje nebezpečí ohrožení "zodpovědné" populace nemocemi, jsou velmi srandovní, protože očkovaní jsou přeci chránění tak tu nemoc dostat nemohou, takže jak mohou být ohroženi? a pokud ohroženi být mohou, tak očkování nefunguje, a pak je celý tento podvod zbytečný. (ale mozek a logika je něco, čeho se jim nedostává, tak takové humorné argumenty nijak nepřekvapují)

a o to jde. když se někdo chce nechat otrávit dobrovolně, je to jeho věc. ale pokud někdo nechce, nikdo nemá právo ho k tomu nutit. lidé totiž nejsou majetkem státu ani travičů, jak si evidentně poblitici a bezmozci v bílých pláštích myslí.

a především, pokud chtějí někomu něco vpíchnout do těla, musí být povinni dát písemné potvrzení, že je to neškodné a nemá nežádoucí účinky. pokud toto potvrzení nevydají, vědí, že to je nebezpečné a způsobuje to poškození, činí tak vědomě a záměrně, čímž se dopouštějíjí trestného činu ublížení na zdraví, případně pokusu o vraždu, protože ohrozili někho na zdraví a na životě i přes jeho výslovný nesouhlas (čímž mají neodpáratelně na triku omezování osobní svobody a zločinné spolčení).
a dokud nezačnou být felčaři za toto posíláni do basy, budou beztrestně vraždit dál.

261644

26.01.2012 17:11

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Zlá pharmacie? Ale jděte:-)

dub 62.?.?.?

tak ten felčar zaslouží zastřelit na místě, protože je to vrah.
imunitní systém dítě do 3 roku nemá a veškeré protilátky má právě z mateřského mléka. a bez ochranných látek se nemá organismus dítěte jak proti intravenózně zavedenému svinstvu bránit.

takže ten zmrd vědomě nabádá k vraždě. a rodiče tohoto dítěte mají v souladu se zákonem právo bránit život svůj i dítěte, takže nejen, že ho mohou poslat do prdele, ale pokud se toho bude násilně dožadovat tak na místě odstřelit zákonně drženou zbraní a vše bude v souladu se zákonem, neb půjde o sebeobranu při útoku vraha.

a s případným zákonem, kterým se bude vrah v bílém ohánět, si může akorát tak vytřít prdel, protože lidská práva, včetně rozhodování o vlastním životě (a životě zákonem svěřených osob, v tomto případě vlastních dětí, protože rodiče jsou jejich zákonnými opatrovníky), jsou chrněna ústavou a a listinou práv, normami vyšší právní síly, takže se zákoenm, který je v rozporu s tímto, si mohou akorát tak vytřít prdel.

261674

26.01.2012 17:30

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Zlá pharmacie? Ale jděte:-)

dub 62.?.?.?

pominu-li pro tuto chvíli vše ostatní, tak jste právě prohlásil, že vaší nejvyšší hodnotou není svoboda a práva, ale peníze, kterým dáváte přednost před svobodou a právy.
víte o tom?

261675

26.01.2012 20:14

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Zlá pharmacie? Ale jděte:-)

dub 62.?.?.?

nevím, proč by měli ostatní trpět nedostatkem financí. čím vícer neočkovaných, tím více se ušetří, a při cenách vakcín hodně velké peníze.
rovněž se ušetří velké peníze za léčbu nemocných v důsledku poškození způsobeného očkováním, kde jsou náklady násobně vyšší (a celoživotně, plus léčba dalších nemocí vyvolaných poškozením organismu), než na léčby zdravého neočkovaného.
a pokud budou neočkovaní dodržovat základní hygienické návyky a posilovat si imunitu kvalitním jídle a doplňky, nehrozí, že by kdy nějakou tu nemoc dostali ve větším měřítku.

takže stejně jako nechcete, aby někdo bránil vám píchat si něco od rána do večera, pokud tomu věříte, tak nemůžete bránit nikomu, aby tak nečinil.
a pokud ho k tomu budete nutit jakýmkoliv způsobem, tak nejen, že ho omezujete na jeho právech, ale ohrožujete ho na životě. a kdokoliv, kdo je omezován na právech, a co hůř na zdraví a na životě, má právo na svoji obranu použít všech, opakuji včech, dostupných prostředků.
a pokud chcete situaci vyhrotit tímto směrem, povede se vám to. protože tímto podvodem a následky jak na sobě, tak na svých nejblížších je postiženo už spousta lidí, a začnou se bránit.

pokud hodláte nadále ignorovat fakta a statistiky, jejich falšování atd., je to vaše věc. ale jak se mě pokusíte ohrozit na životě a právech proti mé vůli, zcela v souladu se svými právy vám klidně ustřelim palici, má-li to být jediný způsob, jak... záměrně nedokončeno.

261684

26.01.2012 21:17

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Zlá pharmacie? Ale jděte:-)

dub 62.?.?.?

tak se zkuste, jen tak pro zajímavost, podívat na statistiky chronických onemocnění všeho druhu, od astmatu po chronický únavový syndrom, a počet povinných očkování u dětí za posledních 30 let.
možná budete udiven, jak silně se korelace bude blížit 1.

pak si vedle toho, pro další zajímavost, dejte graf míry znečištění obvzduší a prostředí (klesající). korelace podezřele konverguje k 0. (takže tím to neubde, naopak)

i když se s tím koketuje, tak povinnost očkování u dospělých se u nás zatim prosadit nepodařilo, naštěstí, bohužel ale je povinné očkování dětí. a to je ještě horší.

a v této souvislosti mi ještě nikdo nevysvětlil, jak může očkování u dětí fungovat, když děti mají imunitní systém dokončený až ve 3 letech a do té doby dostávají vše v mateřském mléce (proto také děti, které nebyly, z jakéhokoliv důvodu, kojeny jsou po celý život neduživé a většina z nich trpí chronickými nemocemi, protože organizmus byl bezbranný a svinstvo mělo volné pole působnosti, stejně jako u očkovaných dětí, kterým očkování vyčerpá ochranné látky v mteřském mléce a oslabí organismus -- proto takový nárůst chronických nemocí).

tož jen pár jednoduchých věcí pro začátek...

261692

26.01.2012 21:30

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Zlá pharmacie? Ale jděte:-)

dub 62.?.?.?

básniček bez jakýchkoliv důkazů jsme tu měli dost právě od vás.
nepředložil jste zhola nic, co po vás bylo požadováno. a všichni již pochopili, že nepředložíte.

jste-li gramotný, tak si potřebné materiály najdete sám, stejně jako kdokoliv jiný, koho to zajímá.
chcete-li tvrdit, že se očkování provádí perorálně či jinou přirozenou cestou vstupu cizích látek do těla a nevpichuje se přímo do krevního řečiště (jedno přes jaké místo na těle), vaše věc.

nepleťe si laskavě lékaře a felčary. proti lékařům nemám zhola nic, proti felčarům úplně všechno.
a pokud je někdo s klidným svědomím ochoten poškozovat zdraví a ohrožovat život kohokoliv, obzvláště dětí, tak na takovou pakáž je třeba přísné ruky. a vaší reakci se nedivím, potrefená husa, jak jste zde již více než dostatečně svými příspěvky v diskusi dokázal.

261694

26.01.2012 22:21

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Zlá pharmacie? Ale jděte:-)

dub 62.?.?.?

tak čekejte, když věříte že bude někdo pracovat za vás.
údaje, hrubá data, jsou ve veřejné doméně, graf jistě udělat umíte, v excelu nic složitého, tak si ho udělejte.

já též čekám na ty dvojitě zaslepené studie. a tam bohužel nejsou k dispozici syrová data, protože nikdy provedeny nebyly, takže si bohužel nemám co zpracovat sám.

hezký pokus, jak obrátit povinnosti dokazování[smích]

podle vašich vlastních kritérií, která jste uvedl, mi dokažte, že očkování funguje a je neškodné. (skupina zdravých lidí, která žila ve zdravém prostředí, nebyla ničemu vystavena atd.)

vy chcete dokázat, protože musíte, že očkování funguje, protože chcete druhým zasahovat do organismu. takže když jste si tak hezky nadefinoval podmínky studie, proveďte ji a dokažte své tvrzení. břímě důkazu je na vás jako propagovateli očkování a zasahování do organismu živých bytostí.

teprve pak máte právo chtít po ostatních, aby provedli podobnou studii, protože dokud nedokážete, že máte pravdu, neexistuje důvod, proč by měl někdo provádět důkazovou studii vaše nedoložené tvrzení vyvracející, když nejsou ani známy přesné podmínky a parametry, které jste při své studii použil.

doložených důkazů o poškození a úmrtích způsobených očkováním je všude šest půlek. stejně jako několika studií z afriky a indie, prokazujících, že k onemocnění došlo právě v pročkovaných oblastech, zatímco v neočkovaných se nemoc téměř nevyskytovala. chcete-li najděte si, ani zde za vás nikdo pracovat nebude.

očkování bohužel povinné je. nebo děti neřadíte k lidem?

a u mateřského mléka také čekejte. nic neriskujete, vám už to nepomůže, už jste hodně dlouho odstaven[smích] dtto vývoj imunitního systému člověka.
a chcete-li to opravdu vědět, nebuďte líný, sedněte ke googlu a hledejte. když si to vyhledáte sám, bude to mít pro vás mnohem větší vypovídací hodnotu - a slibuju, že najdete.

261699

26.01.2012 23:19

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Zlá pharmacie? Ale jděte:-)

dub 62.?.?.?

pane jste to vy, kdo svému okolí vnucuje očkování a tvrdí že je neškodné a účinné.

takže jste to vy, kdo má dokazovací povinnost.
takže jste to vy, kdo je povinnen předložit dvojitě zaslepenou studii, která vaše tvrzení dokládá.
a žádná taková neexistuje. takže na základě čeho chcete po ostatních, aby něco dokazovali a vyvraceli, když nemají co vyvracet!

ale protože tomu věřit chcete, tak jste záměrně liný a odmítáte si věci dohledat. a dokonce jste ochoten ignorovat i logiku a přijímat sebepopírající tvrzení stoupenců očkování. fajn, vaše volba, vaše právo.

někteří ale vyhledali a někteří mají s tímto vaším dobrodiním dokonce osobní zkušenosti na celý život. a ti vědí. a náš velký hlavní hygienik fakta potvrdil jasně a nezpochybnitelně svým činem[smích]

a jediným možným řešením této situace je, že se zkrátka zruší povinné očkování (u dětí obzvláštní svinstvo) a každý pak bude mít možnost svobodné volby a informovaného rozhudnutí.

teprve pak, a jen a pouze tehdy, se příznivci budou moct nechat svobodně očkovat a nechat si napíchat co jim libo, a nepříznivci svobodně neočkovat. a to se týká i dětí, jejichž jsou zákonnými opatrovníky.

pak bude fajn a ukáže jen čas.

261707

27.01.2012 00:43

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Zlá pharmacie? Ale jděte:-)

dub 62.?.?.?

já zapomněl, že jste negramotný

takže co třeba tohle
http://www.emimino.cz/encyklopedie/vyziva-kojencu/materske-mleko/

zbytek pohledejte sám, písmenka to jsou takové ty obrázky na klávesnici a vyhledávač to je taková stránka, která vám po zadání určitého hesla vyplivně dostupné výsledky.

zvládnete to?

261711

27.01.2012 01:03

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Zlá pharmacie? Ale jděte:-)

dub 62.?.?.?

a ještě jednu základní pomoc negramotným

When a full term infant is born many organs and tissues in their body are still in the process of becoming fully developed and functional. The immune system is no exception. Newborn infants are at an increased risk of infection due to their deficient immune system.

The deficient immunity of newborns or "neonates" is a natural state at birth and is medically known as physiologic immunodeficiency in the neonate. The immune system actually requires several years before reaching a fully mature state in children.

Source: Essentials of Pediatrics; Nicole Evans M.D.

http://voices.yahoo.com/newborn-infants-immature-i...

zbytek už bude muset každý sám. mám užitečnější věci na práci, než přesvědčovat o zjevném očkovací věřící

261712

28.01.2012 17:00

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Zlá pharmacie? Ale jděte:-)

dub 62.?.?.?

chlape zkuste se zamyslet nad tím, co říkáte.

právě díky tomu, že péče je postavená na zisku, tak je cílem "pečovatelů" nikoliv zdraví lidí a jejich vyléčení, ale naopak co největší a pokud možno permanentní nemocnost, aby mohli prodat maximum svých výrobků a dosáhnout maximálního zisku. kdyby byli lidi zdraví, tak by "pečovatelé" chcípli hlady v zapomnění, protože by jejich služby nikdo nepotřeboval.

a právě proto vypada zdravotnictví, jak vypadá. a nezdokonaluje se díky honbě za ziskem zdravotnictví, ale vymýšlení nových nemocí, aby bylo co léčit a na čem vydělávat. a místo léčby, tj. nalezení příčin nemocí a jejich odstranění, se jen vymýšlí drogy, jak symptomy nemocí potlačit, aby si lidi mysleli, že byli "vyléčeni", přičemž nemoc v nich stále kutá.


ale nechcete-li to vidět, vaše volba.

261824

29.01.2012 23:35

Embargo vůči Íránu jako jedinečná příležitost

RE: Nie je to dobre prirovnanie s WW2

dub 62.?.?.?

ne pouze.
snaha vyšroubovat cenu ropy do nebe a vynutit si tak větší poptávku po zeleném hajzlpapíru je prioritou. izrael je oproti udržení systému a možnosti tisknout bez zábran velmi podružnou prkotinou.
a vlastníci obého jsou titíž...

261888

02.02.2012 22:13

Dávejte si pozor na to, co píšete v diskuzích za články ve Zvědavci

RE: Napadlo vás že to může být provokace?

dub 62.?.?.?

no pokud jde o podvrh, tak bych na místě pana stwory obzvláště kontaktoval policii, aby si to prošetřila a začala stíhat autory[smích]

pak by to "zahnědlo" měli ve spodním prádle oni.

262409

03.02.2012 23:49

Světová finanční válka je tu

RE: Prvy vystrel,v irane

dub 62.?.?.?

jenže pokud, tak bez vojenského puče provedeného normálními lidmi v armádě a tajných službách to nepůjde. a z venku dělat pořádek do ameriky nikdo nepůjde... to se rovná vyhlášení války.
takže...

262545

06.02.2012 17:06

Argentina: testovací polygon pro zrežírovaný finanční kolaps. A co poučení pro Evropu?

RE: 15. září 2008 - Elektronický run na banky

dub 62.?.?.?

a můžete nám tu popsat, co by se po krachu dolaru stalo tak strašného?
upřímně mne to zajímá, protože mimo katastrofálích následků pro ameriku mi nic strašného nenapadá. to nejhorší co se ve zbytku světa stane je, že pár států přijde o část rezerv.
ale to není nic strašného, je sice nepříjemné, když vám červotoč sežere ve špajzu třetinu zásob, ale dokud máte statek, tak se zase tak moc nestalo.
a na rozdíl od usa, které ho prožraly, zbytek světa ten statek má.

takže se rozepište a místem nešetřete[smích]

262711

07.02.2012 00:14

Hodnocení hrozeb pro vojenskou bezpečnost Ruska

RE: Co dělali doteď ? Spali ? ...Nepriateľ nikdy nespí

dub 62.?.?.?

fakt nevím, proč z několika koupených kousků někdo dělá dalekosáhlé závěry.

kousky se vezmou, rozeberou, okopírujou, pak nechaj sloužit třeba na přehlídkách, a spustí se domácí výroba.
ruskej generální štáb opravdu není tak zdegenerovanej, aby nevěděl, že si musí udržet technologickou a produkční nezávislost na nepříteli...

262741

07.02.2012 16:09

Argentina: testovací polygon pro zrežírovaný finanční kolaps. A co poučení pro Evropu?

RE: 15. září 2008 - Elektronický run na banky

dub 62.?.?.?

vypořádání je čistě technická záležitost.
když nemůžu se sousedem ouvekslovat králíka za kohouta přes vejce, použiju jabka.

odporoučí se euro, budu národní měny. půjde do prdele dolar,jsou tři prdele jiných měn.

zkrátka krach nějaké měny nemá, mimo krátkodobých mírných komplikací, na obchod naprosto žádný dopad.

jediný dopad je na znehodnocení rezerv v dané měně držených a v kolapsu ekonomiky, kde je daná měna doma.
jinak nic víc.

262765

07.02.2012 17:25

Argentina: testovací polygon pro zrežírovaný finanční kolaps. A co poučení pro Evropu?

RE: 15. září 2008 - Elektronický run na banky

dub 62.?.?.?

plácáte hovadiny, protože si pletete jabka s hruškama.

ke krizi došlo kvůli silné redukci oběživa fedem.
k následnému poklesu v mezinárodním obchodu došlo kvůli tomu, že kvůli poklesu kupní síly obyvatel došlo k poklesu poptávky.

ale s vypořádací měnou to nemá společného zhola nic, vy ekonome.

262770

07.02.2012 19:57

Argentina: testovací polygon pro zrežírovaný finanční kolaps. A co poučení pro Evropu?

RE: 15. září 2008 - Elektronický run na banky

dub 62.?.?.?

á další génius.
měnová zásoba, dostupnost úvěrů atd. s tím vůbec nesouvisí. tak říkají mudrcové.
no když myslíte, tak si tomu věřte[smích]

takže ano, problém je v měně používané pro směnu, a když klekne, bude konec vesmíru. ámen.
říkali to experti v televízi a pan vojta, tak to musí být pravda...

a krize je proto, že oslabil dolar. a jakmile nám dolar posílí, nastane opět blahobyt a krize zmízí mávnutím kouzelného proutku. protože jen posvátný dolar drží blahobyt a vesmír, jako bájné želvy drželi placatou zemi. s jeho zánikem přijde konec světa...

spokojen?

262779

07.02.2012 20:10

Argentina: testovací polygon pro zrežírovaný finanční kolaps. A co poučení pro Evropu?

RE: 15. září 2008 - Elektronický run na banky

dub 62.?.?.?

a než se nám tu pane vojto rozpovídáte, tak si zjistěte, kolik zdrojů z natištěných hajzlpapírků se dostane do reálné ekonomiky.
že téměř žádné? že se úvěry téměř neposkytují a že je spolkne sanace bank a jejich bilancí a bublina státních dluhopisů a virtuální kasino derivátů? a že tudíž dochází ke kontrakci výroby, poklesu zaměstnanosti a mezd, tudíž k poklesu kupní síly a spotřeby, takže lidi přichází o práci a z tohoto začarovaného kruhu se pak stává vývrtka?
ne, to přeci nemůže být důvodem krize, růstu nezaměstnanosti a poklesu kupní síly.

za všechno může hnusnej svět, kterej nechce akceptovat posvátný dolar, a jeho pokles způsobuje krizi a všechny ty hnusné věci. tak praví odborníci, ámen.

262780

07.02.2012 23:26

Hodnocení hrozeb pro vojenskou bezpečnost Ruska

RE: Co dělali doteď ? Spali ? ...Nepriateľ nikdy nespí

dub 62.?.?.?

ale ne, k pokusům o tunel určitě dochází i tam.

ale zrovna v těchto v článku vyjmenovaných případech jde o nákup technologie, kterou rusové potřebuje, ale nemají.

a jasně řekli, že v těchto oblastech musí modernizovat a dohnat technolgický náskok konkurence.

takže kousky budou pečlivě prostudovány a využity k vytvoření domácí technologie a zavedení domácí výroby. o čemž svědčí i nakoupené počty. boha jedna vrtulníková loď, pár kousků dronů a dalších jednotlivé kusy přeci není vyzbrojování armády, obzvlášť velikosti ruský.
vše je to jen "nákup vzorků".

což samozřejme nijak nevylučuje existenci páté kolony, tu mají hojnou a právě teď začala vystrkovat za vydatné podpory oranžistů rohy...

262792

08.02.2012 16:27

Argentina: testovací polygon pro zrežírovaný finanční kolaps. A co poučení pro Evropu?

RE: 15. září 2008 - Elektronický run na banky

dub 62.?.?.?

souhlas, jeden z důvodů.
dalším rozhodnutí koncentrovat moc a výrobní základnu.
dalším bylo zavedení volně floatovaného dolaru coby světové rezervní měny a tudíž naprosté odpoutájí světové rezervní měny od reálné ekonomiky a nástup virtuální ekonomiky, aby se zachránil systém pyramidy dluhových peněz. a s tím souvisela nutnost vytvářet neustále novou poptávku po této měně, jinak by systém klekl během pár týdnů.
atd.

a ty kurvítka a zbytek, co jste napsal, jsou jen důsledkem výše uvedeného.

262816

09.02.2012 00:47

Tak už to víme

ne

dub 62.?.?.?

není pravice, ani levice.
dnes je už jen ta díra uprostřed[smích]

262845

09.02.2012 22:19

Tak už to víme

RE: ne

dub 62.?.?.?

přesně tu[smích]

262920

13.02.2012 16:41

Sýrie a RB OSN: Nová provokace vůči Rusku

RE: Rusku jde v Sýrii jen o dodávky zbraní

dub 62.?.?.?

kolik za takové častušky goebbelsbretschneideři platí anonyme?
stačí to aspoň na pívo?

263108

a) štěnice není bomba
b) halt to v indii nedělali, takže to tam neviděli - co je na tom podivného? já tady v přírodě papouška taky neviděl, ale přesto jinde se vyskytují celkem běžně.

263613

19.02.2012 16:28

Podvod Miroslava Kalouska za 114 miliard

RE: TOP 09

dub 62.?.?.?

totálně odporní pitomci, iq 09?

263652

19.02.2012 23:19

Podvod Miroslava Kalouska za 114 miliard

RE: TOP 09

dub 62.?.?.?

pravda, pravda. asi to bude iq jejich voličů...

263684

20.02.2012 16:15

Izraelský vzdušný útok na Írán: plány a následky

RE: Jde z toho strach

dub 62.?.?.?

no ono se jim může docela klidně stát, že to začnou a najednou jim spadnou na hlavu rachejtle ze všech stran, i tý americký, jako jeden muž.
a pak už tam zbyde jen místo solnýho jezera skelné kluziště... a bude jednou pro vždy klid.

263719

21.02.2012 16:55

Kuba – země paradoxů

RE: Na Kubu emigrovat

dub 62.?.?.?

no já vám nevím příteli, ale když si vezmu, že moor je fanatickým stoupencem demokratů (i když jako zednáři je mu stranickost u zadní části) a právě černoušova demokratická vláda provádí kvazisocialistické reformy zdravotnictví, pro které potřebuje záminku a souhlas lidu obecného, tak mi ten jeho film vychází jako časově odladěná psyops par excellence[smích]
i když faktem zůstává, že spousta věcí v něm je pravidivých. ale i to podání je klasickou a přímo ukázkovou manipulací s cílem nasrat lidi a vyvolat u nich žádoucí reakci, a vytvořit tak předpoklady pro souhlas s chystanými následnými reformami.

no ale asi máme každý jiný práh vnímání[smích]

263790

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Káva pro Zvědavce

62

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 117 čtenářů částkou 21 617 korun, což je 62 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

YouTube vymazal 2 kanály RT v němčině s 600 tisíci odběrateli kvůli údajnému porušení pravidel komunity 29.09.21 00:00 USA 0

Nemyslete si, že v Austrálii lidé něčeho stávkováním dosáhli27.09.21 21:28 Austrálie 1

Draze vykoupená výhoda očkování…27.09.21 17:25 Česká republika 2

Česko objedná bez výběrového řízení v Izraeli rakety, které nikdo nepoužívá.27.09.21 16:40 Česká republika 2

Tak se to podařilo. Zeman podepsal. Americká chátra vyšachovala Rusy z dostavby Dukovan. 27.09.21 16:18 Česká republika 5

Reflex má další důkaz, že servilní úředníci píší nezákonná opatření na Babišovo přání27.09.21 15:05 Česká republika 3

Připravujeme žaloby o náhradu újmy za duševní útrapy našich dětí proti hlavní hygieničce-připojte se!27.09.21 14:56 Česká republika 0

Německá volební urna27.09.21 14:44 Německo 2

Kouřením proti coronaviru27.09.21 13:18 Neurčeno 0

Následky rozhodnutí EU dopadne na občany tvrdě již tuto zimu. A tím to bohužel neskončí26.09.21 08:07 Evropská unie 1

Pre tých, ktorí ešte veria na tzv. demo - voľby 25.09.21 22:17 Německo 0

Lékař ze záchranky kandiduje za Volný blok25.09.21 22:00 Česká republika 0

Více než 90% nových případů COVID-19 v Izraeli pochází z řad plně očkovaných osob25.09.21 14:13 Izrael 5

Očkovací teror pro zahraniční studenty25.09.21 10:42 Česká republika 1

Takhle se říká ne tyranii! Australané se postavili proti policejnímu státu24.09.21 18:44 Austrálie 1

35 000 neočkovaných řidičů kamionů bude blokovat od 27. září Itálii24.09.21 18:40 Itálie 1

Klimatičti alarmisté demonstrují v Praze24.09.21 15:45 Česká republika 3

Svědectví lidí po vakcinaci24.09.21 15:00 Izrael 9

Nový návrh zákona by omezil podporu v nezaměstnanosti pro ty, kteří byli propuštěni kvůli odmítnutí očkování24.09.21 11:40 Izrael 0

Patnáctiletý "hoch" ubodal v Sasku o rok starší dívku24.09.21 11:26 Německo 0

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
25,50 Kč
Libra
29,55 Kč
Kanadský dolar
17,20 Kč
Australský dolar
15,80 Kč
Švýcarský frank
23,52 Kč
100 japonských jenů
19,61 Kč
Čínský juan
3,38 Kč
Polský zloty
5,50 Kč
100 maď. forintů
7,09 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,93 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 914,84 Kč
1 unce stříbra
489,77 Kč
Bitcoin
905 993,39 Kč

Poslední aktualizace: 28.9.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 69 439 857