Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané pietroo

Nalezeno 579 příspěveků, 24 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

07.02.2009 12:49

2,3 miliardy na válečné mise

RE: Nic nového

pietroo 194.?.?.?

"A to, ze s vami FED ore vite, protoze to vite... To, ze krize zpusobuji valky vite, protoze to vite..."
To jsem přece netvrdil. To byly příklady. (Jiná věc ale je co si myslím.) Prostě vidím v tomto vašem přístupu chybu. Moudrý člověk přece nenechá o sobě rozhodovat nějaké Rothschildy a politiky ne? A pak se bude odvolávat na falzifikaci, aby nám znemožnil prohlásit, že "politik" si dělá srandu.
A když jsme u té statistiky, tak co pravděpodobnost, že člověk židovského původu bude sionista a grázl je 80 procent, u ostatních třeba 20 procent... Ale říct, že Žid=grázl, sionista je logicky chybné. Jak si poradíte? Raději na statistiku a pravděpodobnost zapomenete? A řeknete, že se to rovná? A teď se bavím zase jen čistě formálně. [mrknutí jedním okem]

183292

Když už chceš psát tyhle věci, tak si alespoň nedávej přezdívku "chaim". Jste vy Židé opravdu takoví troubové? [zmaten]

183431

12.02.2009 15:15

Thajsko - díl II.

buddha

pietroo 194.?.?.?

Vložený obrázek

Fotka je z pagody ve Vídni u Dunaje.
Buddha ukazuje vlastně číslo "8".
Postavy za ním jsou vždycky nějak "zlomené" a dotýkají se sebe sama ("sebevědomí" ). Naznačuje to cestu do jiné dimenze, která se jeví jakoby "kolmo" na náš svět.(Tedy něco co zakládá možnost existence protikladů jak je známe.) Na jednom vyobrazení má Buddha ruce kolmo na sebe, v okamžiku osvícení.
Slon se chobotem dotýká, tedy "sebevědomí", naznačuje v podstatě také "osm". Ale to je jen můj výklad.

(Zkusím trochu polemizovat s článkem: Judaismus askezi moc nemá, i svatý Pavel z Tarzu se o ní nevyjadřuje moc příznivě. Dnes je známa židovská poživačnost a materialismus. Židovský asketa je něco velmi velmi vzácného. Když nepočítám "Galilejce". Buddhismus je asketičtější než byl brahmanismus=hinduismus. V brahmanismu nebylo možné opustit rodinu a stát se mnichem dokud jsem neměl vnuka. Buddha nezavrhl askezi, ale snažil se o tzv.střední cestu, tzn. vyhladovět a zemřít není řešení. Není bez zajímavosti, že podle legendy ho k tomu inspirovala jedna holka, která mu dala najíst... Je možné, že důraz na askezi jak ji známe z křesťanství je inspirován možná z podobného zdroje jako buddhismus. Dá se říct, že kromě judaismu jdou všechny ostatní náboženství jakoby do "nirvány": Buddhismus, křesťan, i muslimský terorista. Jen judaista bojuje materialisticky o tuto zemi. Zdánlivě proto vyhraje. Ostatní se nebrání, nebudou se s ním špinit, jdou do nirvány. A přesto judaista nakonec prohraje.)

183589

12.02.2009 15:36

Thajsko - díl II.

RE: buddha

pietroo 194.?.?.?

Světové strany jak je interpretuje buddhismus:

Východ= zrození Buddhy
jih= osvícení
západ= roztočení (uvedení do chodu) kola nauky (mandaly)
sever= nirvána (srv. hyperborea, apollon, hora Meru, mýty o cestě do středu země... Není bez zajímavosti, že první se tam na severním pólu až na dno ponořili Rusové(?))

Na buddhistickém hřbitově ve Vídni jsou vyobrazeni buddhové 4 světových stran. Buddha Západu (Maitreja) je vyobrazen takto:

Vložený obrázek

(Dotek sebe sama. Srv.ruce při modlitbě v buddhismu a křesťanství. V islámu nejsou ruce u sebe. Alespoň co je mi známo. Podle tibetského buddhismu na západě hoří červené ohně, je to země štěstí, protože tam přijde maitreja. Na východě hoří žluté ohně, symbolizující vášně. Schiller ve hře Loupežníci: "Pravda je zrcadlo mezi východem a západem". Srv. k tomu křesťansko-gnostickou legendu "O perle".) [smích] [smích]

183590

12.02.2009 20:16

Thajsko - díl II.

RE: buddha

pietroo 194.?.?.?

Ještě to doplním o taoismus. Podle legendy Lao tse, když na konci života odcházel do ústraní jako poustevník, šel západním směrem, vycházel z města západní branou. Tam ho zastavil strážce a žádal ho, aby sepsal své myšlenky. Tak vzniklo Tao te ting. Podle některých legend byl Lao tse ve skutečnosti Buddha. Případně je legenda, že ho žádal o konzultace Konfucius.
V bibli je to také jakoby: ráj je na východě, ale lidé=vývoj je na západě...atd. Pak se to vrátí zpět.

183594

19.02.2009 18:23

Odhalené podvody: Vzdělání (Hrozný humor)

Ještě asi zbývá

pietroo 194.?.?.?

odhodit ten povrchní vzdělanostní balast teorií freudismu, "kvantové fyziky", jakéhosi darwinismu, kantovství, postuláty "metafyziky" absurdna...demonstratio est impossibilis, circulus vitiosus...a všechny ty vzdělanostní poučky současnosti...jak říká jinými (mými) slovy onen Kant: náš rozum je jako blázen, který neustále tvoří nějaké teorie a asociace...den předtím malý černý mořský pták, hledal potravu podél pobřeží pod horkými prameny. Pokaždé, když se přihnala velká vlna, pták se klidně ponořil hluboko do rozvířené vody. Když vlna pominula, zase se objevil na hladině. Jsem jako ten vodní pták, záchrana je ponořit se ještě hlouběji...Obavy, představy, členové rodiny, (absurdno, freudismus, kvantová fyzika, darwinismus)...a ty nevím jak tě nazvat (nejvyšší inteligence, vědomí??), ty neexistuješ, říkám ti jasně, ty neexistuješ...jinak by přece podle mých teorií musel vesmír vypadat jinak...opouštím i ostatní opěrné body, můj život. Najednou ale tiše vykřiknu: "Zde jsem Matko!" Ovšem nemám na mysli lidskou matku, ale veliký oceán hřmící tam dole pode mnou....zdánlivě nezachytitelné …vidím hvězdu, pohlédnu kousek bokem, jakoby boční vidění, a uvidím najednou její chvost, aha tak to je nakonec kometa…zvláštní jakoby koncentrace a dekoncentrace zároveň...slunce se koupe ve vodě

Pro zajímavost:
(korán,sura 18) A hle, pravil Mojžíš sluhovi svému: „Neustanu, dokud nedospěji k soutoku dvou moří, i kdybych měl věky celé jíti tomu vstříc.“ A když oba dospěli k soutoku moří dvou, zapomněli na rybu, jež dala se svou cestou v moře unikajíc. Když oba ono místo minuli, pravil Mojžíš svému sluhovi: „Přines nám oběd náš, věru nás únava z této naší cesty potkala.“ Odpověděl: „Což nevidíš, že když jsme se u skály ukrývali, zapomněl jsem na tu rybu? Zapomněl jsem na ni a ona na cestu svou v moři se zázračně vydala.“ I řekl Mojžíš: „To právě je to, co hledáme.“ A oba se obrátili a po stopách svých se navrátili.

Srv. Genesis 1,6 I řekl Bůh: “Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!” 7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. 8 Klenbu nazval Bůh nebem.
(Jinak autor má pravdu v tom, že esoterika je tam, kde začíná humor.) [mrknutí jedním okem]

184163

22.02.2009 11:14

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

pietroo 194.?.?.?

Můj pohled je takový: Nevyvázal se z evoluce, protože ten proces sebevědomí, etiky, zjemňování, rozvíjení psychiky atd. je sám tou "evolucí". Vědomí je ale něco co věda nezná. Vždycky ho odečte, tváří se, že není, je to jako s tou nulou: ta zdánlivě také nikde není. A přesto mohu s jistotou předpokládat, že je. Z toho můžeme podle mne s jistotou odvodit, že cílem evoluce je nakonec to (sebe)vědomí (v určitém smyslu ta nula) protože ho nejde redukovat na pohyb atomů. Jakoby "antropický princip", i když tyhle vědecké fráze nemám rád. V jistém smyslu opravdu celý vesmír, hvězdy pracují na tom, aby se uskutečnilo toto sebevědomí. To je námět evoluce celého vesmíru, kosmického člověka který je vlastně vepsán do zvěrokruhu. (A nepochybně podobných bytostí ve vesmíru, všech kteří jsou nadáni touto reflexí: ufo...).
To co nás mate je, že uvažujeme lineárně materialisticky. Nevysloveně předpokládáme, že realita, pokud by měla řád, tak musí být nějak přímočará bez toho co se nám (relativně) jeví jako "náhody". Ve skutečnosti, když se nad tím ale zamyslím, tak vidím, že kdyby byla přímočará, tak by vůbec nikdy nic nevzniklo, bylo by zde pořád původní nic jako nějaké moře. Proto jde jakoby po spirálách, proto jde jakoby přes dialektiku "kříže" (=sebereflexe, tedy i utrpení, bez utrpení nemám sebevědomí, rozplynu se, třeba jakoby mne to do něčeho žene, i když nechci a pak mi to vezme). To je podle mne i vysvětlení proč se nám jevy kvantové fyziky jeví zdánlivě "pravděpodobnostně". Ani zde ale bohužel věda to vědomí vůbec neumí vzít vážně. Jak ví částice nějaké síly, že vůbec má někde působit? Že tam něco někde je? Nebo množství zdánlivě zbytečné hmoty ve vesmíru. To zdánlivé "nic" se totiž může projevit jen na zrcadle toho "něco", jakoby skrýváno za záhyby, jakoby mezera mezi cihlami. Jak jinak by se mělo projevit než na těchto spirálách, záhybech??
Kdyby měla evoluce probíhat tak jak popisuje dnešní materialistická věda, tak prostě není. Vysvětlení každých pět minut typu "neuvěřitelnou náhodou" samozřejmě vůbec nic nevysvětluje. Je to jenom deus ex machina. Vědomí v pravém slova smyslu ve skutečnosti nemohlo vzniknout, ale jaksi už tady bylo předem. Evoluce je jen jakoby odkrytí něčeho co už tu bylo předem ale neuvědomněné. Evoluce je tedy cesta různých záhybů a spirál, to původní vědomí musí nějak najít cestu jak to udělat aby se samo poznalo (ten vztah je zároveň jakoby láska). Nakonec čas neplyne nějak kauzálně z minulosti do budoucnosti, ale z budoucnosti do minulosti, vše je taženo tím účelem. Původní svět se nám jeví zrcadlově, jinak bych byl v něm rozplynutý, nebyla by možnost reflexe. Proto vzniká možnost omylu, "hříchu", ba dokonce "omyl je důkazem vědomí"(augustin), v určitém smyslu je celý vesmír takový jakoby omyl. Taková šipka na sebe sama.

184325

25.02.2009 13:28

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

pietroo 194.?.?.?

Uzel a možná tento Weiss vůbec by mne nepřekvapilo kdyby to byli nejmenovaní.
Láska není žádná chemie, jen se tak jakoby mimo jiné projevuje. Nejde ji redukovat na nějaké částice. Materialistický pohled vždycky odečte ty nevyslovené předpoklady. Co by byl vztah mezi těmi chemickými látkami, atomy? Zase atomy? Nesmysl. Láska=vztah. Síla nemůže být nakonec redukována na "částici" jak chce dnešní věda. (srv.hledání gravitonu...) Vždycky mi něco zbyde co nejde redukovat na pohyb atomů a to můžeme nazvat "duchem". Ten vztah, vědomí atd. tu jsou předem, v podstatě je částice jen jakási šipka na to neviditelné (=čistý vztah).
A protože čistý vztah nikde nevidím (podobně jako vědomí), takže na první pohled to vlastně není. Když budu analyzovat nervy, tak vědomí a ani lásku nikde neuvidím. Ale ani nemohu vysvětlit jak se vlastně "zobrazuje" viděné.
Věda se ptá po empirických důvodech a předpokladech zkušenosti. Vysvětluje empirické empirickým. A však filozofie se ptá po důvodech, podmínkách a předpokladech zkušenosti vůbec. Je základní, fundamentální "vědou", protože se ptá na podmínky možnosti zkušenosti, tedy na základ empirického.
Mohu rozřezat zrakový nerv jak chci, nikde nenajdu, jak se vlastně to viděné ve mne "zobrazí". Když vidím hrad, vidím obraz (zobrazení) hradu, nebo samotný tento hrad? Jestliže vidím obraz hradu, pak to znamená, že tento obraz hradu se ve mne zobrazuje, takže když vidím hrad, vlastně zobrazuji zobrazení určitého hradu atd.
Anzenbacher "Úvod do filozofie": "Vidím krávu. Fyzik mi říká, že k tomu je nutné určité působění ("zvnějšku" ) a mluví o fotonech. Fyziolog vypovídá o tom, jak toto působení účinkuje na sítnici a jak tento účinek vyvolává impulsy, které putují nervovými vlákny do zrakového centra v mozku. Chemik ví, že přitom probíhají krajně složité chemické reakce. Ti všichni, fyzik, fyziolog, chemik, přitom důsledně zůstávají v emprickém rámci působení, protipůsobení a účinku. Ale je tento účinek skutečně mým viděním krávy? Je toto vidění dostatečně vysvětleno vykázáním fyzického působení a protipůsobení? Bez tohoto řetězce fyzikálně empirických příčinných souvislostí bych jistě žádnou krávu neviděl. Je ale proto moje vidění řetězem takových příčinných souvislostí? Mé vidění krávy je zřejmě něco vědomého, spjatého se subjektem. Fyzikálně empirické souvislosti nic takového nejsou. Empirické vědy nemohou nikdy ukázat, jak může vzniknout něco tak subjektivního jako je mé vidění hnědé krávy. Nemohou ničím přispět k vysvětlení samotného zkušenostního prožívání jako posledního účinku takového působení: právě tak je možno při vysvětlování tohoto prožívání nedbat jejich výsledků, ať jsou po jiné stránce jakkoli důležité. Empirické vědy nemohou nikdy říct, co vlastně je poznání." Poznání=láska, vztah. [smích]

184581

08.03.2009 12:58

Smrt dogmatu

RE: ale tak to není...

pietroo 194.?.?.?

Jen připojím svou úvahu. Současná "evoluční věda" argumentuje pojmem "přizpůsobení". Jestliže mám bakterie, které žiji v jakémkoliv prostředí, přežijí i v Antarktidě možná tisíce let, pak ale nechápu, proč by měl pokračovat vůbec nějaký další vývoj? K lepšímu "přizpůsobení"? A to je co? Ještěrka, klokan, vrána...? Z hlediska "přizpůsobení" je to spíš naprostý úpadek?? Pojmem "přizpůsobení" se existence vývoje vysvětlit nedá. Bohužel snad už od dob Galilea vznikla jakási iracionální rovnice v hlavách lidí, že se za "racionální" považuje jen určitá metoda, i kdyby byla sebevíce nelogická.
Totéž vidíme třeba v problému morfogenetického pole nebo astrologie. Astrologie nefunguje, protože jak já si představuji vesmír, tak to nemůže fungovat. Takhle uvažuje údajně racionální "vědec" ( a je zajímavé sledovat jeho s tím související iracionální reakce a křeče). Skutečně racionální vědecký postoj by ale byl: Mám tady jakési korelace, ale zatím nevím jak to funguje. Podobně zázračná vyléčení atd. Mne osobně baví hledat důsledně takový racionální model univerza, kde to může fungovat. Ale neznám vůbec nikoho, kdo by se pokoušel o totéž.
Bohužel i tzv.postmoderna se programově ztotožnila s tzv."osvícenstvím" (a "avantgardou" ), Eco i Sloterdijk dnes bojují proti "pověrám". Ještě toho modernistického (iracionálního, často i židovského) blábolení nemají dost? Ve skutečnosti tzv.pověry, pohádky, mýty mají často racionální základ, na rozdíl od vědecké bakterie nebo molekuly, která se "přizpůsobuje", až z ní vznikne pavouk. [zmaten]

(Jiný příklad "osvícenecké úvahy" by zněl asi takto: "Židovské rituální vraždy nebyly, protože to je něco tak divného, že to prostě musí být nějaká středověká pověra. A kdo by tvrdil opak, věří v hloupé pověry." Co má taková úvaha společného s racionalitou? Ve skutečnosti jsou prokázané stejně jako existence husitských válek.)

186006

13.03.2009 17:39

Vědecky do záhuby

vv

pietroo 194.?.?.?

Ano věda musí vše zařadit do nějaké škatulky. A co neumí zatím zařadit, tak pro ni jakoby neexistuje. Realita ji nezajímá. Kdyby to byl jen teoretický problém, může nám to být jedno. Ale má to praktické důsledky. Vezměme příklad chronická únava z důvodů, které věda neumí vysvětlit. Známé pod různými názvy jako únavový syndrom, syndrom války z Perského zálivu...

186514

13.03.2009 18:56

Vědecky do záhuby

RE: vv

pietroo 194.?.?.?

Musí se to zařadit do nějaké škatulky, která se tváří jako "vysvětlení". Např. "psychická porucha", "postinfekční syndrom"... Prostě si to vymyslet a napasovat to tam. Mezinárodní seznam nemocí nic jako "nevysvětlitelnou únavu"(únavový syndrom) nezná.
Podobně třeba astrologie, zjevení Panny Marie se obsadí nějakým slovem, které se má tvářit jako vysvětlení, ale nic nevysvětluje. Dejme tomu "hysterie". A následně jev zcela ignorovat. Imunizovat se.

(Ponechávám raději stranou podobná vědecká psychologická vysvětlení typu: Hitler si nebyl jistý svým (židovským) původem, PROTO je nenáviděl. Je to zase jen obsazení neznámého něčím, co se tváří jako vysvětlení. Nicméně jiný Hitler je ale PROTO měl rád, a ještě jinému Hitlerovi to bylo právě PROTO úplně jedno. Neřešil to. Nebo teď střelec v Německu. Kdyby nebyl v pingpongu první, ale třetí, a kdyby neměl normální vztahy s rodiči, tak bychom se možná dozvěděli, že byl PROTO frustrovaný, a PROTO těch 15 lidí postřílel.)

186520

17.03.2009 14:16

Dopady globalizace

RE: Takovy svet.

pietroo 194.?.?.?

Přesně tak, budoucnost ukáže, že takový svět je krajně nestabilní, tedy méněcenný, a nakonec z toho vývoje nutně vyplyne, že libovolná zaměnitelnost naší přirozenosti je hloupost.

186756

20.03.2009 22:26

Německo 1940, Izrael 2009

RE: Propaganda

pietroo 194.?.?.?

No, a Izrael už přece existuje, tak na co ještě sionismus? A proč se Židé-sionisté do Izraele houfně nestěhují, když po té zemi údajně tak touží?
No, je to jinak že. Ve skutečnosti definovat sionismus jako touhu po jakémsi státě je zavádějící. Dnes se to, co nazýváme ne zcela přesně sionismus, dá definovat jako "židovský nacionalismus". A protože Židé žijí na celém světě, a nemíní se samozřejmě stěhovat do jakéhosi Izraele, dá se "sionismus" definovat jako "mezinárodní židovský nacionalismus".
Na jednom ze sionistických kongresů probíhala debata, jestli Židé jsou nebo nejsou národ ve smyslu jako ostatní národy. Známý M.Buber tehdy řekl, že Židé jsou národ, ale stojí "nad ostatními národy". Co je tedy skutečným obsahem tohoto "mezinárodního židovského nacionalismu"?

186954

20.03.2009 22:28

Německo 1940, Izrael 2009

RE: Propaganda

pietroo 194.?.?.?

Měla to být reakce na van Gulda samozřejmě. [mrknutí jedním okem]

186955

21.03.2009 11:22

Německo 1940, Izrael 2009

RE: Propaganda

pietroo 194.?.?.?

Rozumím. Osobně ale dávám přednost velkému písmenu. Psalo se tak i v protektorátu, byl příkaz z německé strany, kde všechna podstatná jména píší velkým, aby se psalo velkým písmenem. A aby se jasně odlišilo, že Čech a Žid je principielní rozdíl. Liší se svou mentalitou od evropské mentality natolik, že dávat to do stejné roviny jako když Evropan se stane protestantem, katolíkem nebo něčím jiným mi nepřipadá úplně přesné.

Zároveň respektuji subjektivní prvek, který nikdy nepovažuji jen za něco "subjektivního" a tedy jakoby něco bezvýznamného, jak je myslím dnes tendence to slovo používat. (Přes veškeré halasné mluvení o "subjektu" ).
Jestliže někdo tvrdí, že je žena a přitom vypadá jako chlap, respektuju to. Neřeknu mu, ber prášky, aby se potlačila ta tvoje utkvělá "chybná" představa, vždyť nejsi ženská. Nemá to totiž asi moc smysl.
(V tomto směru je zajímavé že Česko bylo velmi liberální i za komunistů, na rozdíl třeba od Rakouska, kde byly tyto operace ještě v 80.letech zakázány zákonem.)

Jestliže lidé v Bosně řekli, že jsou národ, a nemají pro sebe název, nazývají se tedy Muslimové s velkým m, nemám důvod jim říkat, že jsou možná snad jen poislámštění Srbové smíchaní s Turkama. Pod názvem Muslimové s velkým m byli uznáváni jako národnostní menšina i v rámci komunistické Jugoslávie.
Celek, který takto vznikne už se řídí jinými zákonitostmi, tak jako les není jen suma stromů, člověk není jen suma nějakých orgánů, ale je i to uspořádání a systém.

Stává se, že když spolu dva lidé dlouho žijí, začnou se sobě podobat. Kdybych se obrátil na židovství, možná začnu postupně vypadat židovsky, i kdybych nebyl s nimi v kontaktu. Tipl bych jako hypotézu, že bude fungovat taková synchronicita, sdružování podobných věcí. O jednom pravoslavném svatém, který přišel po Leninově převratu z Ruska do Japonska se říká, že měl ty Japonce tak rád, že mu zešikměly oči.

Co kdybych vybíral jednotlivce určité mentality (prospěcháře, faustovce, zločince..) a udělal bych z nich skupinu, jakoby umělý kmen. Dodám jim zvnějšku jakési skupinové rituály držící je pohromadě, tedy jakousi kulturu. A oni pak půjdou už svou cestou. Mohu tvrdit, že nejsou národ? Mohu je neustále rozkládat na nějaké původní elementy a tvrdit, že neexistují? Nebo by sami od sebe se dali dohromady a vytvořili kmen, mafii, "národ", třeba takových "draculů".
(Je také zajímavé, že k protestantismu víceméně inklinuje mentalita germánských národů, ke katolicismu románské plus několik slovanských, zbytek slovanských pak k pravoslaví. Nevím o tom, že by Weber který měl tezi o vlivu ducha protestantismu na ekonomii tuto skutečnost někde výslovně zmínil. Což je pro abstraktní uvažování dnešní doby bohužel typické.) Takže tak nějak to momentálně vidím.

186968

23.03.2009 10:06

Německo 1940, Izrael 2009

RE: Propaganda

pietroo 194.?.?.?

Problém je v co vlastně "věří" ateistický ž/Žid? On věří ve své geny, rasu, respektive ve svou specifickou "jinakost", svou "jinou výbavu". Kdyby to dělal Evropan, nazvalo by se to "novopohanství". Prostě věří ve svou "vyvolenost" a interpretuje ji třeba v materialistickém biologickém smyslu. Pokud tohle nazvu "náboženstvím", tak je to náboženství.

Židovství se snaží fungovat jako pokrevní sekta, která nedělá misie. Ostatní náboženství mají tendenci udělat ze všech muslimy, křesťany... Žid ne. On to udělá jinak, on chce aby ho všichni poslouchali, uznávali tedy jeho náboženství jako "pravdu", ale funguje jako elitní sekta.
Myslím, že židovství nesedí úplně do škatulky "náboženství", nebo "národ". Je to jakási "kombinace".
Dnes bohužel je to tak, že už i "antijudaismus" je považován skoro za roven antisemitismu (tedy rasismu), jak o tom svědčí různá prohlášení ligy proti antisemitismu, křesťanských sionistů atd. Blížíme se této orwellovské vizi: Odpůrce rasismu je nazýván rasistou.

187027

24.03.2009 10:34

Austrálie se zbláznila

Možná také

pietroo 194.?.?.?

čím dřív zavedou cenzuru na internet, uvězní informace, tím dřív půjde celý tenhle systém do háje.

187132

26.03.2009 08:32

Spojení Mossadu s útoky 11. září

RE: Ještě reakce na Pergilla

pietroo 194.?.?.?

Většinu archivu ukradl Napoleon. Mnohdy je to úplně naopak. Tak jako s archivem inkvizice. Ukázalo se, že se v 90 procentech nejednalo o souboj svědomí a moci, ale o obyčejnou kriminalitu, kterou inkvizice řešila. Lidé často si vymýšleli ke kriminálním zločinům různé církevní prohřešky, aby nespadali pod civilní soud, který byl přísnější. Bohužel dějepis je kontaminován výkladem, který není přesný.
Jinak je zajímavé, že třeba čarodějnice se upalovaly daleko nejvíce jen v Německu a Francii.(U nás na území obývaném Němci v Sudetech.) Např. v katolickém Irsku byly upáleny jen 4 čarodějnice. Kladivo na čarodějnice napsali také Němci. Němečtí papežové patřili k těm, kteří nejvíce upalovali. To jsou věci, o kterých se také nemluví. Pro upřesnění problému. V papežském státě se čarodějnice neupalovaly, minimálně v době velkého upalování čarodějnic. A proč tohle nikdo neví? Proč se o tom nikde v mainstreamu nedočteme?

187320

03.04.2009 17:03

Z „mučení“ mohou mít bývalí Bushovi spolupracovníci těžkou hlavu

RE: Privedte odsouzene!

pietroo 194.?.?.?

Jo, ale faktem je, že historikové v nedávné době byli nuceni opustit různá klišé, která se dlouho tradovala. Dnes již jsme dost daleko od středověku, abychom mohli s (emocionálním) odstupem, s respektem k faktům tuto dobu popsat, bez ohledu na naše "světové" názory. Musel se např. zcela zásadně zredukovat počet obětí inkvizice, a španělské inkvizice. Počty jsou oproti osvícenským legendám a mýtům (Voltaire...) relativně (velmi) nízké. Také to, jak velké množství hrály kriminální případy. Koneckonců také Bruno byl obviněn z vraždy. Proč osvícenci neučinili symbolem boje svědomí proti církevní moci jeho, který byl upálen, ale Galilea, který nebyl v reálném vězení (jen v domácím) ani jeden den? Bruno totiž asi byl opravdu vrah.
Papež Wojtyla několikrát se vyjádřil otevřeně nebo skrytě pohrdavě o současné historiografii, která je plná mýtů. Zároveň se jakoby omluvil za zla spáchaná církví. Historikové se tak dostali do velmi trapné situace. Ty, které podvědomě prohlašují za bojovníky proti "vědě" a "faktům", se jejich vědě plné mýtů a stereotypů vysmáli. Zároveň byly otevřeny archivy inkvizice atd.

(Wojtyla=Jan Pavel 2. např.:
3. Scholarly endeavours to reach a more profound and complete grasp of historical truth are crucial to this cause. Faith has nothing to fear from the work of historical research, for, in the final analysis, research too is directed towards the truth which has in God its source.

The writing of history is sometimes beset by ideological, political or economic pressures, so that the truth is obscured and history itself becomes a prisoner of the powerful. Genuinely scientific study is our best defence against such pressures and the distortions they can bring. It is true that it is very difficult to attain an absolutely objective account of history, since personal convictions, values and experiences inevitably impinge upon historical study. Yet this does not mean that we cannot offer an account of history which is in a very real sense impartial and therefore true and liberating.

4. The truth can also prove uncomfortable when it asks us to abandon long-held prejudices and stereotypes. This is as true of Churches, ecclesial communities and religions as it is of nations and individuals. Yet the truth which sets us free from error is also the truth which sets us free for love.)

187790

03.04.2009 17:34

Prezident světové banky potvrzuje, že existuje plán na globální vládu

Přišlo mi mailem:

pietroo 194.?.?.?

1) Kdo má právo v USA tisknout (vydávat) peníze? Je to US vláda, nebo FED? Jak je tomu v praxi?

2) Je pravda, že FED je vlastně nestátní konsorcium soukromých bank?

3) Existuje nějaká statistika, kolik "nových" světových peněz vznikne pouhým "tiskem" - tedy jako POUHÉ jejich PŘIDÁNÍ do ekonomiky a kolik banky PŮJČÍ + existující povinnost VRÁTIT JE a navíc i s úrokem?

Doporučíte mi nějakou literaturu, abych si blíže osvětlil rozdíl, mezi "ředěním peněz" - tj. jejich prostým litím do ekonomiky a jejich "půjčováním" + úrok?
Každá vláda může peníze natisknout (přímý vliv na inflaci), nebo může vytisknout státní dluhopisy a peníze si za ně - od centrální banky - půjčit.

- Není mi příliš jasný skutečný dopad na ekonomiku mezi těmito dvěma ROZDÍLNÝMI případy. Zatím do toho "nevidím".

4) Pokud se hlavní objem světových peněz (velká suma přes všechny měny) vytváří jako půjčka + úrok, znamená to zákonitě, že celosvětově se trvale MUSÍ zvyšovat objem peněz. Chápu správně, že v ekonomice ale peníze na teoretické zaplacení úroků NEEXISTUJÍ? Tedy že jediným řešením jsou další a další půjčky ale i s novými úroky?

- Chápu správně, že je to varianta hazardní hry známé pod názvem "letadlo"?

5) Pokud je světová ekonomika VŮDČÍ MĚNY v expanzi, tj. stále se zvětšuje světový region, který používá dolary (Indie, Čína, Rusko atd.), tak LZE masivně tisknout světovou měnu (nyní konkrétně US dolary), aniž by docházelo k masivní inflaci (což se samozřejmě ihned standardně děje v obvyklých případech, kde nedochází ke "zvětšování" ekonomiky).

Chápu správně, že ten, kdo v tomto případě emituje měnu, ji má vlastně JAKO PRVOUŽIVATEL ZCELA zadarmo?

Jinými slovy:

Pokud dokážu zajistit stálé postupné ZVĚTŠOVÁNÍ zóny (regionu, ekonomiky) pro danou měnu, vlastně pak do ní můžu - nebo dokonce i přímo MUSÍM - LÍT MASIVNÍ OBJEMY PENĚZ, aniž by to souviselo s inflací. Je to tak?

6) Kde vlastně se berou peníze v USA - budou je muset občané USA v budoucnu někomu muset splatit? Komu? FEDu? Pokud by bylo výše uvedené pravda. Není prostě možné peníze jen tak "tisknout", aniž by je museli občané vracet? - Tedy za předpokladu, že EXPANDUJÍCÍ světová ekonomika zvýšené množstvé dolarů vlastně i potřebuje - tedy absorbuje a to BEZ okamžité inflace.

7) Pokud by došlo ke KOMPRESI dolarové zóny (přechod obchodování s ropou - Írán - na Euro) - je pravda, že by takto uvolněné objemy dolarů měly fatální důsledky na stabilitu dolaru - tedy okamžitou obrovskou inflaci?

Měla by potom vláda US/FED nějaké nástroje, jak toto řešit? Co by jí bránilo "přebytečné" dolary prostě stáhnout z trhu? Bylo by to reálně proveditelné?

187793

05.04.2009 18:28

Kam zmizel náš pan prezident?

interessant

pietroo 194.?.?.?

Společnicí Michelle Obamové se pro část dopoledne stala Livie Klausová. "Paní Obamová je velmi příjemná a sympatická. Velmi přirozená. Má smysl pro humor, což vždy zjednodušuje návštěvu," řekla novinářům Klausová.
Podle předem avizovaného programu ji provedla Svatovítskou katedrálou a bazilikou svatého Jiří. Společně s českou první dámou navštívily také koncert nevidomých hudebníků.

Obě první dámy se tam rozloučily a Michelle Obamová odjela z Hradčan sama v doprovodu týmu z Bílého domu do pražského Židovského města.

To bylo pro veřejnost zcela uzavřeno, reportérka Aktuálně.cz byla i svědkem situace, kdy policie odmítla do hlídané části města vpustit muže, jenž zde bydlí. Musel počkat, až návštěva skončí. Na manželku amerického prezidenta čekaly za zátarasy stovky lidí.

V synagoze
Do Pinkasovy synagogy, na jejíchž stěnách jsou vypsána jména 80 tisíc českých a moravských Židů, kteří se stali oběťmi nacismu, přijel s Michelle Obamovou vedoucí kanceláře Bílého domu Rahm Emanuel a prezidentův poradce Davida Axelrod.

Podle zprávy Židovského muzea zde Michelle Obamovou obzvlášť zaujal příběh dětských kreseb z ghetta Terezín, jichž je v prvním patře synagogy vystaveno více než dvě stě.
Poté si Michelle Obamová prohlédla ještě Starý židovský hřbitov a Staronovou synagogu, před kterou ji uvítal vrchní zemský rabín Karol Sidon.

Na hřbitově se zastavila u náhrobků významných osobností pražských židovských dějin - naposled u tumby věhlasného rabína a kabalisty Jehudy Levy ben Becalela, rabiho Löwa, známého též pod akronymem MaHaRaL (1525?-1609), který je nejvýznamnější osobností pochovanou na Starém židovském hřbitově a od jehož smrti letos uplyne rovných 400 let.

V duchu staré židovské tradice položila první dáma na rabínův hrob takzvaný kvitl, malý stočený proužek papíru s osobní prosbou. "Ze staré Prahy už Michelle Obamová zamířila rovnou na letiště."

187862

09.04.2009 20:10

Vratké pilíře evropského společenství

RE: Evropská unie je jen předstupněm k zotročení lidstva

pietroo 194.?.?.?

Nilus, který vydal protokoly, byl také Žid. Což koneckonců plyne už z jeho jména. srv. Tigrid (řeka Tigris, Nil...) Stejně tak o rituálních vraždách mnohdy vypovídali sami rabíni, kteří pak prožili život v křesťanských klášterech. I takové případy byly, i když velmi vzácně. To přece nijak neruší to, že velká část Židů je posedlá jakýmsi pseudorasismem.
Taky je jasné, že existenci židovského fenoménu, a vůbec jakéhokoliv fenoménu nejde vysvětlit redukcí na ekonomiku, nějakou povrchní psychologii atd. Skutečné vysvětlení může být jedině "metafyzické". Věda na to dřív nebo později taky přijde, až se osvobodí od lpění na rámci, který je povrchní a prostě nestačí. Pak se možná dočkáme i "empirické metafyziky".

Jiný člověk židovského původu napsal: (Cituje ho Rosenberg)
"Zlým démonem Žida je farizejství. I když je nositelem mesiášské naděje, je zároveň tím, kdo se stará, aby žádný mesiáš nepřišel. To je specifická, nanejvýš nebezpečná forma židovského popírání světa. Farizej popírá svět aktivně, stará se o to, aby pokud možno nic nedostávalo tvar, a přitom ho vede démonický afekt. Toto zdánlivé popírání je tedy vlastně zcela zvláštním způsobem přitakání světu, ale s negativním znaménkem. Buddhista by byl šťastný, kdyby svět kolem něj usnul. Farizej by byl vyřízený, kdyby svět kolem něj neustále nezískával znovu nějaký tvar, protože pak by neměla jeho popírající životní funkce žádné oprávnění."
(Rosenberg, Mýtus 20. století)

(jinými slovy: popírání, parazit, entropie, vampýr, minus, negace, "aktivní nirvána"...) [mrknutí jedním okem]

188108

10.04.2009 07:50

Podivné otázky u přijímacích zkoušek

RE: ..ze ji ty 4 stovky poslu - s uprimnym podekovanim.

pietroo 194.?.?.?

Další otázka z testu:
Kdo je autorem tohoto citátu?

"Je důležité, aby utrpení Židů se zhoršilo. To bude pomáhat při realizaci našich plánů. Mám výborný nápad. Podporovat antisemity v likvidaci židovského majetku. Antisemité nám pomohou tím, že posílí útlak a pronásledování Židů. Antisemité budou naši nejlepší přátelé. "(Deník, část I, pp. 16)
(jewsagainstzionism.com)

A. profík
B. cvok
C. T.Herzl.

Správně může být i více variant.

188127

11.04.2009 10:06

Ještě jednou SCIO

RE: ?

pietroo 194.?.?.?

...archén tu pantós einai kaí télos tó hýdor
=že počátkem a cílem všeho je voda (Tháles z Milétu)

...ex on dé hé génesis esti tóis usi, kaí tén fthorán eis tauta gínesthai, katá tó chreón diddnai gár autá díken kaí tísin allélois tes adikías katá tén tu chrónu táxin
= z čeho věci vznikají, do toho též zanikají podle nutnosti, platí si totiž navzájem pokutu a trest za své bezpráví podle řádu času (Anaximandros)

....utos éfasken archén kaí stoicheion tó apeiron... kaí tá mén mére metabállein, tó dé pan ametábleton einai
= ten říkal, že počátkem a prvkem (živlem) je neomezené (bez vlastností)...a že prvky se mění, vše (veškerenstvo) je však neproměnné. (Anaximandros)

srv."samá voda"= nic

( hýdor=voda (srv. hydrant), táxis = uspořádání, řád (srv.taxa, taxi), alléloi =vzájemný (srv.paralelní), chrónos= čas (chronologie, kronika), tísis =odplata, náhrada, odškodnění, diké =právo, spravedlnost (srv.syndikát), arché =počátek (archeologie, architekt, archetyp, monarchie), télos =naplnění, konec, cíl ) [mrknutí jedním okem] [smích] V jazycích bez dvou záporů jakoby "vím, že vím nic" =vím vše

188224

14.04.2009 08:31

Povedou finanční těžkosti USA k novému světovému pořádku?

RE: Co, bude s dolarem je starost,ale , ekonomové předpovídají světový hlad.

pietroo 194.?.?.?

Tak jako Stalin uměle vytvořil hladomor na Ukrajině, je možné, že něco podobného zopakují ti, kteří dnes mají tu možnost. Udělají jako, že se zhroutil trh, a jako padají banky.. Mají postupně pod kontrolou veškerou produkci potravin, takže vlastně nikde už není domácí výroba. Bude se dovážet do Evropy z Kanady a z Evropy zase do Kanady.... U nás budeme jíst z Německa, Němci z Itálie atd. a celý ten spletenec bude mít pod kontrolou jedna skrytá skupina.
Jinak je zajímavé, že ve stejné době, kdy byly hladomory na Ukrajině, aby byli vykořenění nezávislí zemědělci, v přesně stejné době proběhlo totéž v USA, kde po velké hospodářské krizi už farmáři byli závislí na bankách. Pokud předtím nespáchal sebevraždu v důsledku bankrotu, protože nemohl prodávat. A lidé přitom umírali hladem, protože si nemohli jídlo koupit. Situace která snad přirozeně ani vzniknout nemůže?
Možná výsledkem dnešní krize bude další komunizace společnosti, vykořenění lidí.

188367

15.04.2009 17:48

Izraelský bestseller prolamuje národní tabu

?

pietroo 194.?.?.?

Vložený obrázek

Vypadá takhle Evropan nebo Chazar, který se obrátil na judaismus? Doufám, že ne. Pak by mne zajímalo, jak něco takového může vzniknout. Takhle přece nevypadá ani Evropan, ani Chazar. A jestliže tyto obličeje jsou pro údajné židy s malým ž typické, pak tu něco myslím nehraje.

Proč západ je jiný nábožensky než třeba pravoslavný východ? Co je tu jiného? Je to jiná mentalita, jiný člověk, ten si do jisté míry přizpůsobil náboženství sobě, navazuje na jiné předkřesťanské tradice (titul římských mystérií "pontifex" dnes titul papeže, v Řecku zase myšlenka že bůh nemůže trpět, která částečně přešla i do pravoslaví).

Extrémní nacionalismus a existence států na národnostním principu obecně je vlastně až novodobá záležitost. Židé v tomto kopírovali ostatní národy, ateizace a vzestup nacionalismu jsou typické pro dobu po středověku, hlavně 19.-20.století.
Ve středověku to nebylo. I šlechta byla promíchaná, je možné, že to pak možná vedlo k jejímu pozdějšímu úpadku nevím.

188458

15.04.2009 17:55

Izraelský bestseller prolamuje národní tabu

RE: škvár a blábol

pietroo 194.?.?.?

Zkusím vstoupit:
např. http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/133518-josef-flavius
Ale nečetl jsem jeho knihy, takže co píše o exodu Židů nevím. [oči v sloup]

188459

15.04.2009 18:22

Izraelský bestseller prolamuje národní tabu

zajímavosti

pietroo 194.?.?.?

z knihy „N.A.Boutmy : Kabbala, sekty a tajné spolky“, nemohu ale ověřit:

1. V době narození Mohamedova byla nejúrodnější část Arábie — Jemen — tzv. »šťastná Arabie« zalidněna židy.
Kolem r. 530 — píše Bernard Lazare — byl celý Jemen židovským.
2. Vliv židů v Arábii byl do té míry silný, že existovala celá arabská plemena, jež přijala židovskou víru; vůdci jich byli většinou čistokrevní židé. Tak také i bojovný kmen Benu-Kiranal (spřízněný s Korejšity), z něhož vzešel i Mohamed, byl vyznání židovského.
3. Mohamedova matka byla pokřtěná židovka), jež od mládí vnukala synu úctu k židovským proro¬kům, ale i k Ježíši Kristu. ( Hammer. Histoire de 1'Ordre des Assassins. )

Kterak židé ukládali proto o bezživotí samého Mohameda, o tom r. 1913 uveřejnil Petrohrad, denník »Russkoje Znamja« tato zajímavá historická data: »Bylo to r. 638 v Arábii při obléháni Mohamedem židovské pevnosti Ak-Chejdar. Mezi ženami Mohamedovými byla samborská židovka Reichama (14. žena Mohamedova); tato Reichama byla Mohamedovi podstrčena na tainý rozkaz samborského kahalu, jenž doufal, že prorok podlehne vnadám Reichamy a zřekne se své viry, že přijme obřízku. Když však se to nestalo, poslali židé k Reichami provokatéra Sejnaba, jenž jí dal rozkaz kahalu, zničiti Mohameda, a dodal ji i sáček s kořením »sam-sam«, jehož odvar působí hrozná muka a ničí vnitřnosti pozvolna, ale jistě. Ve spisech zetě Mohamedova, kalifa Chalila, je toto zaznamenáno: »Večer před útokem na Chejdar byl Mohamedovi kýmsi vsypán do pití jed, ale Alláh zadržel jeho ruku a tak Mohamed učinil jen doušek, jenž spálil jeho hruď. Zdrávi prorokovo začalo se ničiti. Židovka Reichama navrhla, by byl pozván židovský lékař Akiba Avsuma, ale tento řekl: »Ať Mohamed přijme víru židovskou a já ho vyléčim.« — Když se prozradilo, že travičkou byla Reichama, tu tato chlipná židovka utekla se svým milencem, vlastním bratrem prorokovým Veliem, jenž otevřeně vyslovoval politováni, že se plán nepovedl. Nepřátelé prorokovi v Medině, Korejšité, přijali s otevřenou náručí židovskou smilnici i jejího hnusného souložnika, jenž později sešel »psi smrtí«. Po této aféře vzrostla nenávist prorokova k židům a on vedl proti nim úporný boj, zničiv za 10 let 32 jejich pevností. V Kitabě kalifů jsou tato slova: »Židovka Bedra vyrazila mi kamenem zub, žena Reichama mě otrávila. Jmění i děti naše jsou židy chytány!« (Kitab Sonna XXI., str. 17.) Mimo to provedli židé i řadu atentátů proti životům prvních kalifů, a židovky, souložnice musulmanů, snažily se v nich a v dětech podrýti víru v korán. (Concordantiae Corani Arabici, Lipsko 1842.) Sám Mohamed nenazýval židy jinak, než »nečistí psi«. (Mohammed der Prophet, Stuttgart 1846.) [smích]

188460

15.04.2009 19:55

Izraelský bestseller prolamuje národní tabu

RE: škvár a blábol

pietroo 194.?.?.?

Taky jeden pramen z 1.století, římský císař Vespasianus (v letech 69-79), předtím místodržitel v Judeji:

"Peníze a revoluce jsou vepsány do desek zákona tohoto opovrženého národa." (Talmud zdroj nenávisti, NVI)

I když je opravdu možné, že je to z větší části spíš podobnost "kultur", než genů. (myslím podobnost s dnešními jůvy), přesto si ale myslím, že židovské geny budou asi dost dominantní, podobně jako někdo má modré a třeba partnerka hnědé oči, jejich první dítě pokud vím s vysokou pravděpodobností bude mít tmavé.
Dnes Italové, Francouzi, ale i Řekové mají dost často semitské obličeje. Jak je to možné? Nevypadají jako Římané, Frankové... Možná to bude tak jak to psal hrabě Gobineau, že semitská krev je dominantní, postupně převládne a nastává konec kultury, entropie. Tak podle něj zanikl Řím atd. a zanikne tak vlastně i naše kultura. Líčí neodvratné řízení osudu jako v germánských ságách, které spějí k soumraku bohů, nebo píseň nibelungů líčí neodvratný popis zániku kmene Burgundů. Nepopisuje žádné darwinistické vyvraždění "méněcenných ras" a vítězství nad nimi.

188465

16.04.2009 08:02

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

perfektní článek

pietroo 194.?.?.?

Celá ta situace kolem 11.9. je fenomenologickým výkazem toho, v čem žijeme. Žádná postmoderní pluralita racionalit a diskurzů a podobné bla bla, demokratická média, demokratičtí postmoderní novináři, bla bla, demokracie bla bla, ale žijeme vlastně v sionistickém matrixu. Je také výkazem o stavu židovské psychiky a jejich jednání v současném světě.
A vyvolené čeká konečný holocaust, tentokrát na duševní úrovni, holocaust vyvolenosti, který tuto vyvolenost spálí jako celopal.
Měli by konečně začít být lidmi. Jinak ta reakce a odpověď ostatního světa bude tvrdší.
Píše Deleuze, že ho zarazil Toynbeeho výrok: "Nomádi jsou ti, co se nehýbou. Stávají se nomády, protože odmítají odejít." Židé jako nomádi by konečně už měli "odejít" a opustit svoje iluze.

188487

20.04.2009 07:56

SCIO píše Zvědavci: Porušili jste autorský zákon

autorská práva

pietroo 194.?.?.?

Když budu vynálezce a budu chtít patentovat nějaký svůj vynález, tak mě to bude stát mnoho peněz, a abych zabránil plagiátu, musel bych ho patentovat ve všech zemích světa. Zatímco když složím písničku, pak stačí jen několik málo tónů, které nesmí nikdo na světě převzít, přesto, že je nepatentuji ve všech zemích světa. Vztah vynález a "blbá" písnička není co se týká mezinárodních dohod vůbec analogická.

Kdybych chtěl uvažovat dál, ptát se po "qui bono" těchto mezinárodních pravidel, tak mi tam i když nechci vyjdou nejmenovaní: Oni jsou ti, kterým vynálezy moc nejdou, ale zato jsou ti, kteří vynálezce chtějí obrat a zbohatnout na jeho vynálezu. Oni jsou zároveň ti, kteří se pohybují v hudebním průmyslu, skládají písničky. Ať chci nebo nechci, ať analyzuji cokoliv, tak tam často jakoby vyjde tvář chechtajícího se ž. Neuvěřitelný nepoměr mezi vynálezem a několika "blbými" tóny. Kdo má největší lobbystický vliv na tvorbu těchto mezinárodních dohod? [překvapení] [chechtot]

188868

20.04.2009 08:11

SCIO píše Zvědavci: Porušili jste autorský zákon

RE: Nekdo tady ma dlouhe vedeni.

pietroo 194.?.?.?

Díky. Byl to citát z Rosenberga, pocházející od: Oskar Schmitz "Der Jude", 1926, Sonderheft. Člověka částečně židovského původu, proto je ten citát tak cenný.
Můžeme rozvinout: např. pro Židy je typické, že mají rádi různá proroctví, tajemno, ale jsou největším nepřítelem splněných proroctví. Což je myslím nezvyklá kombinace. U nás buď budu mít rád proroctví a bude mě zajímat, jestli se nějak splnily, nebo budu mít k nim odpor a nebudou mě vůbec zajímat, budu je považovat za něco pochybného. [smích]

188869

22.04.2009 09:09

Znalecký posudek na knihu Mezinárodní Žid od Henryho Forda

RE: Díky za článek

pietroo 194.?.?.?

ford

Říká tam i pro nejmenované příznivé věci, např. že Španělsko se zhroutilo ekonomicky a jako impérium, když vyhnali Židy, a ti odešli na sever do Holandska, Belgie...

189106

24.04.2009 10:18

Jan Fischer

tušil jsem to bohužel

pietroo 195.?.?.?

ale nechtěl jsem to tady dávat, má totiž z profilu zvláštní nos, což už jakousi možnost naznačuje a i ty často tolik typické "neandrtálské rysy", které mají zřejmě původ, že Zidé se na své cestě částečně pomíchali i s černochy(?). Nic proti černochům. (Možná zde má původ i Mohamedovo označování Zidů: Súra 7: A když přestoupili to, co jim bylo přikázáno, pravili jsme jim: „Buďte opicemi odpornými!“) Proto i Havel je podezřelý, kdoví z kterého kolena se v něm nějaké geny znovuzrodily? srv.také sexuolog Uzel.
Fischer je typ jakoby fasádou "solidního člověka", což nemusím, koneckonců Ježíš tyhle rádoby spořádané, kteří dělají peklo na zemi také nemusel.
(Z nějakého důvodu mi to nepíše háček nad Z.) [smích]

189280

28.04.2009 07:16

Jedna dvě, virus jde, virus si jde pro tebe

Vůbec bych se nedivil,

pietroo 194.?.?.?

kdyby někde vypouštěli třeba nakažené pavouky, a kdyby AIDS v Africe rozšířili očkováním, jako omylem, "chybou", zasvěcení třeba takto elegantně opravdu řešili problém přelidnění, o kterém se v 80.letech mluvilo myslím ještě víc než dnes. Vůbec je zajímavé, jak vždycky vznikne nějaké téma, a pak najednou zmizí jakoby nikdy nebylo. Taky můžeme pochybovat, jestli je to náhoda a ptát se komu to slouží. Třeba se mluvilo o El Nino, dnes zase globální oteplování. Nebo ozónová díra, ale aby se člověk dozvěděl, proč jsou díry jen nad Antraktidou, kde nikdo nežije, tak musel nevím kde googlovat, aby našel vysvětlení, že opravdu to je tím freonem. Informace jsou dávány spíš jako jakési obrazy, ne skutečné informace. Tak je to i s mediální bublinou tzv.vysvětlením genetického kódu před několika lety atd.

189671

28.04.2009 16:50

Antirasismus

Sionista M. Buber

pietroo 194.?.?.?

v článku "Umění a židovství": "Starověký Žid nevidí v individuích nazíratelná absolutna jako Indové, ani uzavřené tvary jako Řekové, jeho svět je světem vztahů....Odtud nádání Židů pro matematiku a hudbu, negativně však i pro obchod, lichvářství a často planý intelektualismus....Židé neznají např. výtvarné umění, zato mají zbystřenou vnímavost pro slyšené, pro zvuk, akustický přenos zjevení."
Snad jen dodat, že jsou spíš lunární, ženská povaha proto spíš naslouchání,(nadání pro hudbu řekl bych spíše interpretační než tvůrčí), zatímco řecká evropská kultura je spíše mužská, vizuální. Židé mají zakázanou náboženstvím představu, dělat si představu boha, mají tedy sklon k prázdné samoúčelné abstrakci, proto i k lichvářství jako prázdným čísílkám. Když Žid dělá kabalistickou analýzu, také ho kupodivu zajímají jen čísílka, obsah vlastně ne. Planý intelektualismus.

189736

30.04.2009 07:26

Projev, který jste neměli slyšet

Marx Židovská otázka

pietroo 194.?.?.?

"Židovská emancipace ve svém posledním významu je emancipací lidstva od židovství."
(Die Judenemanzipation in ihrer letzten Bedeutung ist die Emanzipation der Menschheit vom Judentum.)


"Žid se již židovským způsobem emancipoval, tím že si přivlastnil finanční moc, ale také tím díky němu se peníze staly globální mocí a praktický židovský duch se stal praktickým duchem národů. Peníze jsou žárlivý bůh Izraele, vedle kterého nesmí existovAT JINÍ BOHOVÉ. Peníze snižují všechny bohy lidstva a proměňují je ve zboží. Peníze se stávají hodnotou všech věcí. Celému světu, lidstvu v jeho přirozenosti je tak vzata jeho hodnota. Peníze jsou člověku odcizená podstata jeho práce a jeho existence. A tato cozí podstata ho ovládá a jí se klaní. Bůh Židů se zesvětštil, stal se bohem světa. Směna je skutečným bohem Židů. Jejich bohem je jen iluzorní směna. Peníze jsou ponížením přirozenosti lidí. Chimérická židovská národnost je národností obchodníka, člověka peněz. Židovský zákon bez vztahu k půdě a základům je jen náboženskou karikaturou morálky a práva, je čistě formálích ritů, kterými se obklopuje svět egoismu.... Židovská emancipace ve svém posledním významu je emancipací lidstva od židovství."

189906

01.05.2009 09:10

Projev, který jste neměli slyšet

RE: Marx Židovská otázka

pietroo 194.?.?.?

Emancipace od čachráře, tedy od praktického, reálného židovství by byla emancipací dnešní doby.
Poznáváme tedy v židovství všeobecně přítomný antisociální element, který dějinným vývojem, na kterém Židé tímto negativním způsobem usilovně spolupracovali, se dostal na nynější úroveň, na které se nutně musí zrušit.
Jaký je základ židovského náboženství? Praktická potřeba, egoismus. To, co je v židovském náboženství obsaženo abstraktně, pohrdání teorií... to je skutečné vědomé stanovisko, ctnost člověka peněz.
Židovský jezuitismus talmudu je vztahem světa egoismu k zákonům společnosti, jejichž chytré obcházení tvoří umění tohoto světa.

Židovství se nemohlo jako náboženství a teoreticky dále rozvíjet, protože světový názor praktické potřeby se brzy vyčerpá...Monoteismus Žida je proto ve skutečnosti polyteismem mnoha potřeb. Bohem praktické potřeby a egoismu jsou peníze.
Náboženství praktické potřeby nemohlo najít uspokojení v teorii, ale jen v praxi, protože její pravdou je praxe.
Společenská emancipace Žida je emancipace společnosti od židovství.(K.Marx, Zur Judenfrage)

190034

01.05.2009 20:03

Projev, na který se nezapomíná

Jo Havel

pietroo 194.?.?.?

urazil trnitou cestu z jednoduchého kafkovského absurdního světa do světa reality, "konspirační" reality. Musel se probudit z jednoduchého světa pijáka absintu, intelektuálského subjektivismu a byl nepochybně příslušnými zednářskými lidmi bolestně poučen, jak funguje svět doopravdy. Opustil své intelektuálské výplody a tím vlastně zradil i sám sebe a zcela se rozhodl kolaborovat s nwo, rockefellery, rotschildy atd. a vsugerovat si, že ti reprezentují v podstatě náboženskou pravdu. Anebo to věděl od počátku? [chechtot] [smích] [cool]

190087

01.05.2009 20:17

Projev, který jste neměli slyšet

RE: Marx Židovská otázka

pietroo 194.?.?.?

Pokud je to relativně krátké, tak přeložím, ale neručím stylisticky za češtinu.

190088

01.05.2009 21:06

Projev, který jste neměli slyšet

RE: Marx Židovská otázka

pietroo 194.?.?.?

Pokud myslíš toho Marxe, tak ten by měl být myslím česky, ale nevím to. Stáhl jsem si to německy z internetu a vybral nejlepší věty.
Marx se asi dost trápil charakterem svého etnika. Sám ale fungoval více jako židovský prorok než jako v pravém slova smyslu filozof. Marx se v "židovské otázce" domnívá, že je třeba zrušit kapitalismus, a tím přestanou existovat i podmínky pro existenci židovského stylu života. (Jinde ve svých spisech píše takovou skoro mystickou větu, že Židé se snadno přizpůsobují duchu kapitalismu, protože ten je prodchnut duchem židovství.)
Paradoxně to byli právě Židé, kteří se nadchli Marxem, vlastně sekularizovaným židovským prorokem. Židé pak začali komunismus opouštět, do určité míry také proto, že Stalin se začal bránit mezinárodnímu židovskému nacionalismu (=sionismu). Ale otázka nakolik byl Stalin antisemita, jak nám chtějí sionisté vsugerovat. Spíš si myslím, že pohrdal všemi a prostě jen uvažoval jako monarcha imperiálně, nakonec rusky imperiálně, i když byl Gruzínec. Jak může být antisemita, když 30 let jeho nejbližší spolupracovnící byli Židé? A pravděpodobně (minimálně) jedna z jeho manželek byla Židovka. Čistě teoreticky ve svých spisech píše, že antisemitismus je kanibalismus. (www.stalinwerke.de)
Stalin spisy svazek 13: "Nacionální a rasový šovinismus je pozůstatek člověka nenávidějících mravů z období kanibalismu. Antisemitismus jako extrémní forma rasového šovinismu je nejnebezpečnější pozůstatek kanibalismu. V SSSR je antisemitismus jako sovětskému řádu obvzláště nepřátelský jev pronásledován nejostřejším způsobem. Aktivní antisemité jsou podle zákona SSSR potrestáni smrtí."(Der National- und Rassenchauvinismus ist ein Überrest der menschenfeindlichen Sitten aus der Periode des Kannibalismus.) 12.leden 1931. Odpověď na dotaz židovské telegrafní agentury.
Židé dnes tvrdí, že proto, že je Stalin napadl, tak se ukázalo, že s góji nejde koexistovat jak chtěli židovští komunisté, a proto sionismus... Prostě typická převrácená židovská logika (verkehrte judische Logik [cool] ) a kolektivní vina gójů...

190090

06.05.2009 06:10

Krize moci

RE: Poloha dole....

pietroo 194.?.?.?

Kdyby Rakušané byli inteligentní a ne to jací jsou, tak mohlo být Rakousko-Uhersko dodnes. Zničili si ho sami. Ale nepoučili se a dělají pořád stejně hloupou politiku dodnes. Koneckonců v okamžiku, kdy následník trůnu František Ferdinand si vzal Češku a proto ho císař donutil podepsat papír, že jeho děti nebudou mít nárok na trůn, tak je to jasné.
Co se týká Karla 4. tak jsem se měli dobře proto, že jsme tehdy fungovali jako USA v dnešní době. Vyváželi jsme stříbro a za to dováželi hodnoty. České království mělo trvale pasivní obchodní bilanci. Mohli jsme si to dovolit. Natiskli jsme stříbrňáky, ty pak fungovaly jako tvrdá měna v Německu rozdrobeném na mnoho státečků s vlastními měnami. Dnes nejmenovaní tento systém zdokonalili a místo stříbrňáků tisknou jen papír, dolary a za ten papír dovážejí ze zahraničí hodnoty. A mohou si dovolit mít pasivní bilanci. Tehdy ve středověku se ještě věřilo, že hodnota peněz je v tom stříbře. [smích] To jen tak.

190474

16.05.2009 14:58

Dejiny Domu Rothschildovcov

Solana o Davidově hvězdě

pietroo 194.?.?.?

SPEECH BY JAVIER SOLANA
EU HIGH REPRESENTATIVE
ON THE OCCASION OF THE OPENING OF THE
TRANSATLANTIC INSTITUTE
BRUSSELS, 12 FEBRUARY 2004
…I had the honour and pleasure to be the dinner guest of the Executive Committee of the
American Jewish Committee. We talked late into the night, about history, geography, politics and
the problems of the world. On some things we disagreed. But on one thing we were all agreed.
There needed to be a better, broader dialogue between the two sides of the Atlantic. I am delighted that, thanks to the generosity of the Baruch family, the American Jewish Committee has acted in very concrete fashion to contribute to that dialogue by establishing the Transatlantic Institute here in Brussels. For my many Jewish friends here this evening the Magen David - the Star of David - is a symbol of their religious faith. For my many Israeli friends it is a symbol of their nation. In its two interlocked triangles I see also a symbol of two other triangles. These are two triangles that, in the decades to come, will have a major bearing on the fortunes of us all. The first triangle is that between America, Europe and Israel. The second triangle is that between Judaism, Christianity and Islam.
Let me begin by talking about that first triangle. In the bonds that link America, Europe and Israel
we find the foundations of our civilisation. What are these bonds? What do we share?
To begin with, we have a common political heritage. We share certain convictions about human
rights. We place a high value on the freedom of conscience. We are guided by the importance of
evidence in the search for truth. We believe that ideas should be tested through criticism, dialogue and debate. These things are the pillars of our civilisation. Although founded in religion, all these ideas have their secular expression. They are the foundations of our modern democracies.
We have a shared culture also, thanks in no small part to the massive Jewish contribution to the arts, literature, philosophy, music and science. The richness and diversity we see in all these fields oves much to Jewish creativity.
And, of course, we have a shared history. It is a history of both the best and the worst that mankind
is capable of. In that history we see inspiring episodes: of mutual enrichment and progress, of
liberty and liberation, of the sharing and development of ideas that have shaped the world we live in
today. But we see also shameful episodes: of expulsion and Diaspora; of pogroms and emigration;
of discrimination and persecution. And in the Holocaust we see a crime of unparalleled proportions
that has forever scarred the heart and the conscience of Europe.
...Today, it is not just Israel's peace and security that is at stake. It is ours too. Israel is our friend and
our neighbour. The Middle East is on Europe's doorstep. War and terror, if allowed to continue,
will not be contained to the streets of Jerusalem and Tel Aviv. With every new atrocity we must
become more determined, not less, to find lasting peace and security.

191294

16.05.2009 15:03

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Solana o Davidově hvězdě

pietroo 194.?.?.?

...This brings me to the second triangle of which I spoke - that between Judaism, Christianity and
Islam. The three sides of this triangle are present in all of our societies today – in the United States,
in Europe and in Israel and the Palestinian territories. The capacity of our societies to flourish,
perhaps to survive, depends on finding the means of co-existence.
It is a triangle with common roots. Abraham is the common ancestor for Jews, Christians and
Muslims. But successful co-existence is not guaranteed by shared origins. It will be achieved only
through mutual respect and tolerance. That means attacking ignorance and promoting reason. It
means attacking injustice and promoting human rights. And it means recognising the equal worth
of all people, whatever their nationality, colour or religion.
Simon Wiesenthal once noted that "tolerance and human rights require each other". A climate of
tolerance succeeds best where the human rights of all are guaranteed, and the best guarantee of the
respect of human rights is where tolerance prevails.

(Solana: generální tajemník NATO do 1999, mimo jiné v době bombardování Jugoslávie, od té doby šedá eminence
Evropské komise, její místopředseda a tajemník rady Evropy), židovského původu, ze zednářské rodiny Madariaga. Nevím, jestli tento jeho projev hodnotit pozitivně jako "Solanovu teorii relativity", nebo negativně jako normální sionismus. Interpretuje dva triangly židovské hvězdy jako princip vztahů mezi USA, Evropou a Izraelem jako první triangl, a křesťanstvím, judaismem a islámem jako druhý triangl z nichž je složena Davidova hvězda.) [mrknutí jedním okem]

191295

16.05.2009 15:26

Papež není v Jeruzalémě vítán

Vlastně se tím

pietroo 194.?.?.?

zase ukazuje, kdo ve skutečnosti vládne. A i církvi nezbývá než se poklonit vládcům. Pro zajímavost protokoly o papežství:

(protokol 15) Pevná vláda musí neustále povznášet svoji vážnost. To docílí nejlépe neustálým poukazováním na svoji moc a neotřesitelnost, čímž vyvolá žádoucí dojem vlastní nezranitelnosti a tajuplné vyvolenosti Boží. Takovou byla až do našich časů autokracie ruského cara, vedle papežství náš jediný vážný protivník na celém světě.

(protokol 17) Až přijde čas definitivně zničit papežství, ukáže lidu naše neviditelná ruka na papežský stolec.
Kdyby však lid chtěl proti papeži vystoupit silou, zakročíme sami proti tomu pod záminkou, že není vhodné prolévat krev.
Tímto úhybným manévrem totiž pronikneme do nejskrytějších vatikánských komnat, které neopustíme dříve, dokud zcela nezlomíme moc papežství.
Potom se král Izraele stane pravým papežem světa, patriarchou internacionální církve.
Než bude mládež přechodného období vychovávána k naší pravé víře, nebudeme otevřeně útočit proti víře stávající, nýbrž ji budeme podrývat kritikou a zaséváním pochybností a rozkolů.
Všeobecně bude náš tisk zlehčovat a kritizovat vládní záležitosti, náboženské otázky a neschopnost Nežidů opovržlivým způsobem, který je našemu geniálnímu národu vlastní.
Naše vláda bude podobná indickému bohu Višnovi; stovky jejích rukou se budou dotýkat koleček sociálního stroje. Budeme o všem informováni i bez oficiální policie, kterou jsme Nežidům zřídili tak, že vládám vlastně jenom brání v přístupu k důležitým informacím. Podle našeho programu bude každý třetí poddaný špehovat ty ostatní z pouhého pocitu povinnosti prokázat státu tuto službu. Řemeslo udavače už potom nebude pokládáno za nečestné a opovrženíhodné. [oči v sloup]

191296

20.05.2009 13:57

Na židy dojde až pak

Jestliže

pietroo 194.?.?.?

je rasismus o barvě kůže, jak může být antisemitismus rasismem? Anebo platí druhá varianta, že to totiž není o "barvě" kůže, ale o hodnotách, které mi dotyční reprezentují.

191547

20.05.2009 14:56

„Bilderberg musí být za každou cenu zastaven!“ varuje britský novinář

RE: Bilderberg nebo Rothschildi?

pietroo 194.?.?.?

Nepochybně se scházejí i mimo "Bilderberg". Vždyť jak by vůbec se zkontaktovali? Jak by věděli, že mají pozvat toho a toho? Jsou to všechno nepochybně členové lóží. A určitě jednání neprobíhá jen v intervalech zasedání Bilderbergu. A zcela určitě existují lóže, které jsou neviditelné, které neznáme ani názvem a neznají je ani členové nám známých lóží. Ale vládci budou zřejmě stejní. Otázka je, jestli i Rothschildové atd. musejí poslouchat nějaké třeba mágy a zasvěcence ještě nad nimi, kteří se vůbec neukazují nikde, a nebo jestli vládne kruh kolem Rothschildů ve stylu starých královských dynastií. Koneckonců stará šlechta a královské rody jak vidíme podle seznamu účastníků Bilderbergu, se jen přizpůsobily nové době, novému světovému řáau, budování feudalismu v čele s králem "Davidovým". Tzv. revoluce, a finta demokracie jsou jen taková nutná dějinná epizoda.

Z knihy "Rudá symfonie", výslech rudého komisaře Rakovského, židovského původu, něco jako protokoly, také se neví jestli je pravý. Rakovskij, rudý zednář, se zamýšlí nad skutečnými vládci světa:
G.(vyslýchající): „Ano, všechno je to sice srozumitelné a zároveň logické. Není ale tato vaše údajná a horlivě zdůvodňovaná nevědomost jen vykrucování? Zdá se mi, a dokazují to informace, které o vás máme, že jste v této konspiraci zaujímal dostatečně vysoké postavení, takže byste měl vědět mnohem víc. Copak neznáte nikoho z nich osobně?“
Rakovskij: „No jasně, nevěříte mi. Dostal jsem se k momentu, kde jsem vysvětlil, že se jedná o člověka nebo o lidi s osobní charakteristikou… jak bych to řekl? … mystickou… něco jako Gándhí… na rozdíl od něj se ale neukazují na veřejnosti. Jsou to mystikové čisté moci, kteří se zbavili všech vulgárních nahodilostí. Nevím, zda mi rozumíte. Ale co se týče jejich rezidencí a jmen, opravdu nic bližšího nevím. Představte si teď Stalina, který reálně panuje v SSSR, ale představte si, že není obklopen kamennými zdmi. Nemá kolem sebe ochranku, která by ho střežila. Jeho život je stejně vratký jako život každého jiného občana. Jak by se potom mohl vyhnout atentátům? To znamená, že Stalin je především konspirátor. Ať už je jeho moc jakkoliv veliká, je anonymní.“
(Osobně si ale myslím, že pokud takoví zasvěcenci existují, tak znají pravdu a nejde jim o moc. Spíš jen by využívali Rothschildy a Židy pro svou pedagogiku s lidstvem.) [mrknutí jedním okem]

191550

20.05.2009 15:22

Tamilští separatisté po 26 letech končí

Medu Bedu bude možná zajímat

pietroo 194.?.?.?

Obajdallach, první kálif dynastie Fatimovců (která bojovala s templáři) byl Žid?

N.A.Boutmy: "Kabala, sekty,tajné spolky":
„Sekta Izmailitů...Vidíme zde obměnu známých nám už učení kabbalistických a gnostických o postupném původu světa cestou emanace, t j. výtoku božských sil.
Základním dogmatem Izmailitů byla víra v příchod Mahdiho, tj. posla Božího, jenž měl zříditi na zemi království spravedlnosti. Vůdcové sváděli do své sekty nejen musulmany, než i křesťany a židy, při čemž kázali mohamedánům, že Mahdim bude Izmail, potomek Aliho, židům, že to bude Messiáš, král židovský, a křesťanům, že to bude očekávaný Spasitel.
Izmailité chovali své učení v hluboké tajnosti a zasvěcení museli skládati přísahu, že nezradí
tajemství.
Oni měli 9 stupňů zasvěcení, při čemž Izmailité nižších stupňů pevně věřili, že Mahdi přijde a byli hotovi do poslední kapky krve za tuto ideu fanaticky bojovati. Teprve ve vyšších stupních otevíraly se zasvěceným oči, neboť tam hlásala se úplná negace náboženství, bezzákonnost..........Těmto zasvěcencům bylo náboženství Izmailovo pouhou allegorií, jež označovala říši vědomosti (gnosis) a Svobody.
Touto kabbalistickou dvojakostí učení (jež je společná všem židy založeným tajným spolkům) odchýlili se Izmailité od cesty Mohamedem určené, kde bylo učení pro všechny stejné a neobsahovalo žádného tajemství..... že za tím účelem měl předseda sekty té ve vhodné chvíli vystoupiti v úloze Mahdího.

A vskutku: na počátku X. stol. podařilo se sektě Izmailitů nejen opanovati severní Afriku, ale i zříditi tam svou dynastii Fatimidů, nazvanou tak ku cti Fatmy, dcery Mohamedovy, ženy Aliho.
Ale ohromujícím je to faktum, že prvním kalifem této dynastie byl čistokrevný žid, Obajdallach, a že Izmailité nižších stupňů, jsouce slepou zbraní v rukou vůdců sekty, cenou své krve dobývali trůn tomuto židovi, vidouce v něm očekávaného Mahdiho, posla Božího, a svatě věříce, že slouží potomku Aliho a že tím plní příkaz proroků.
Fatimidé. Tento velkolepý podvod stal se takto:
syn Abdallacha, reformátora sekty Izmailitů, Hussejn, nabyl ohromného jmění a vlivu, maje, co hlava sekty, ve své disposici pluky Izmailitů, čili tehdy tzv. Karmatů, rozsetých po Persii, Sýrii a Arábii.
Residencí Hussejnovou bylo malé syrské městečko Sajamech, kde jeho tajemný život i časté cesty budily u obyvatelstva obdiv i hrůzu.
Kdysi kdosi z přátel Hussejnových vnukl tomuto myšlenku, oženiti se s vdovou po židovi, s krasavicí
židovkou, jež měla z prvního manželství syna. Bezdětný Hussejn vychoval nevlastního syna, jakoby byl vlastním, svěřil mu tajemství sekty, určil ho za svého nástupce, prohlásil ho za imama (velekněze), tj. za toho Mahdiho, v jehož příští víra tvořila hlavní dogma sekty Izmailitů.*)

191552

20.05.2009 15:26

Tamilští separatisté po 26 letech končí

fatimská dynastie 2

pietroo 194.?.?.?

Takovým byl původ Obajdallacha, prvního kalifa podvržené dynastie Fatimidů.
K zakrytí židovského původu Obajdallachova byla učiněna rozsáhlá opatření, k nimž patří pobití obyvatelů města Salamechu Karmaty (ježto obyvatelé tito znali židovský jeho původ), popravení některých vůdců karmatských, kteří později brali zákonitou posloupnost v pochyby apod.
Ale přes všechno toto ani bagdadská dynastie Abbassidú, ani španělská Omejadů neuznala nikdy Fatimidy za potomky Aliho.
Během více než 250 let (909—1171) vládl tajný spolek na severu Afriky pod vedením svých velmistrů, kteří nosili zvučný titul dynastie Fatimidů, ale ve skutečnosti byli potomky žida Obajdallacha.
Toto faktum více než vše ostatní mluví ve prospěch tvrzení L. Dastiera, že sektu Izmailitů založili židé ku svým zištným účelům.
Panování žida Obajdallacha vyznačilo se událostí, jež hluboce otřásla musulmanským světem:
V lednu 930 na rozkaz velmistra Obajdallacha opanovali Karmaté město Mekku a přes zoufalý odpor pravověrných musulmanů uloupili z Kaaby největší mohamedánský klenot, »černý kámen«, jenž dle tradice byl přinesen z nebe andělem Gabrielem synu Abrahamovu Izmailovi, praotci Arabů. [překvapení] [smích]

191553

21.05.2009 13:43

Spojené státy pohrozily vpádem do Eritreje

(zajímavost)

pietroo 194.?.?.?

Eritrejská Sibyla je spolu s dalšími sibylami vyobrazena
Michelangelem v Sixtinské kapli, kde se volí papežové. Sibyly jsou tam střídavě s židovskými proroky.
(1.Joel, Dlfská 2.Eritrejská, Izajáš 3. Ezechiel, Kúmská sibyla 4. Perská, Daniel 5. Jeremiáš, Libyjská. Pak následuje Jonáš.)

http://www.christusrex.org/www1/sistine/0-Tour.h...

191637

21.05.2009 14:30

Ještě jednou k článku Na židy dojde až pak

matematika

pietroo 194.?.?.?

Problém je, že v určité logice se 1 slušný cikán a 99 zločinců cikánů (Židů...) rovná 99 slušným a jednomu zločinci. Nejde prohlásit "Cikáni jsou zločinci", "Židé jsou sionisté". Ty dva vztahy se rovnají. Ani jedno tvrzení neplatí na 100 procent, proto nemohu prohlásit obecný výrok. Jenže intuitivně je jasné, že matematicky je mezi těmi vztahy rozdíl. A je jasné, že problém je plastičtější, ne jen tak "plochý". (Podobný problém existuje dnes v interpretaci kvantové fyziky. Je možné, že dnešní politickou situaci má na svědomí i tato subjektivistická kvantově fyzikální móda současné doby, která de facto odmítá logiku tendencí.) Někdo prostě chce demiurgicky všechno srovnat do "polpotianské nirvány", "Solanovy teorie relativity". Existuje někdo, kdo z toho stavu profituje? A pak se směje za bukem. Sám sebe relativizovat samozřejmě nejmenovaný nebude. Jeho vyvolenost je absolutní. A jeho hebrejština je podle jeho víry absolutní původní jazyk lidstva.

191646

22.05.2009 13:42

Tamilští separatisté po 26 letech končí

RE: Medu Bedu bude možná zajímat

pietroo 194.?.?.?

Toho Obajdallacha nemohu bohužel ověřit z jiných zdrojů. Jo, pošli těch 9 stupňů zasvěcení nebo to dej tady, pokud by to bylo možné. Můj mail pietroo@seznam.cz [smích]

191724

31.05.2009 06:57

Nikdy se nevzdávat

Platon

pietroo 194.?.?.?

dokonce říká, že psi mají "filozofickou vlastnost", protože jsou "poznání chtiví".

"Tak tedy - je to, co je poznání chtivé, a co je moudrosti chtivé (filosofon), totožné? zeptal jsem se. Ovšem, je to totožné." (Ústava 16.kapitola)

(Trojhlavý)Pes také strážil vchod do podsvětí v řecké mytologii. Kdybychom to chtěli interpretovat tak, že podsvětí je nevědomí, pak pes bude rozum. Pes byl také symbolem řádu dominikánů, který dával důraz na rozum. Pes je zároveň "umělý" tvor, stejně jako rozum zdá se "umělý"... Jen tak, asociace.

192410

03.06.2009 10:57

Rothschildovská chobotnica

RE: Děsná blbost.

pietroo 194.?.?.?

Bylo by zajímavé provést genetickou zkoušku, vědecky to dnes každopádně jde zjistit. (Vzal by se genetický materiál Hitlerových příbuzných.)

192551

13.08.2009 14:13

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Vždyť je to jejich hra

pietroo 195.?.?.?

Když jsem byl jednou na diskuzi s rabínem Sidonem, odpověděl na dotaz jak řeší židovské náboženství vztah s Palestinci větou, že "výbojné války jsou (v judaismu) povoleny". To byla celá odpověď. Když si pak přečtu rozhovor s našim předsedou vlády Fischerem, že ho "zaujal judaismus", co ode mne tento člověk očekává? Čím ho judaismus zaujal? Genocidou Starého zákona, pak verbální genocidou Talmudu, nebo současnou genocidou "výbojnou válkou" v Palestině? Nebo tím, že je "vyvolený", dodává mu to zřejmě sebedůvěru? Ale je to na úkor těch druhých. Co od nás čekají Židé v americké vládě, nebo vyznavači "křesťanského" sionismu, sionisté ve všech médiích, kteří fanaticky obhajují status quo? Není to spíš otázka a problém těch údajně slušných Židů, aby se už konečně ozvali? A jestliže se neozvou...
Co je to za "demokracie" (žádná není), kde je předsedou vlády člověk, který se jaksi tváří, ale doma mezi svými třeba vyznává ideje výbojných válek Židů a jejich nadřazenosti, tedy "výbojné války" proti celému světu? V kterém století žije? Pro jaké ideje pracuje? Mám nad ním nějakou kontrolu? Má tam namontované kamery? Ne ty namontuje mi, abych držel hubu, kdyby se mi to náhodou nelíbilo. Něco mi třeba nakecá ve volbách, a pak si stejně dělá co chce. Nemám nad ním vůbec žádnou kontrolu.
Kde je rozhořčení "hodných" Židů nad různými Sidony? A jestliže není, pak to znamená co? [smích]

197828

14.08.2009 15:00

Americká ekonomika směřuje držkou k zemi

RE: Vždyť je to jejich hra

pietroo 195.?.?.?

A jak udržíte sebe pod svou vládou? Jako zdánlivý guru, který se tváří, že je v pohodě, když uvažuje stylem: Mějme důvěru v ty lidi ve vládách atd.(včetně těch Židů) jinak jsem vlastně ten zlý a ubohý já sám, atd. nechce se mi to rozvádět. Nejsem ve skutečnosti spíš nesvéprávná trubka? Co se týká sci fi a virtuálních židů, pak moje zkušenost je velmi konkrétní. Znám paní židovského původu, bývalá členka Slovenské akademie věd, bydlí kousek ode mne, vzal si ji můj známý, která uvažuje tímto sidonovským stylem, zná se i se Sidonovým synem, dále Fedorem Gálem, a dalšími pražskými židy a zednáři. Na té diskuzi se Sidonem jsem byl také díky ní. Je až moc inteligentních lidí židovského původu, kteří opravdu touží po světovládě a cítí se naplnovat tato stará proroctví židovského náboženství (třeba jmenovaný Fedor Gál, bývalý šéf VPN na Slovensku, dokud ho právě pro jeho původ nevyhnali), i když jsou to ateisté. To není sci fi, ani absurdita, ale smutná realita. Chce to jen zkušenost. Dlouhou zkušenost. Není to pseudoproblém. Nějak jsme s ní našli způsob koexistence, ale přátelstvím bych to asi nenazval. Na druhé straně jí vděčím za vhled do reality, za konkrétní potvrzení toho, co člověk intuitivně i racionálně odvodí. Co se týká toho jak uvažují ti úplně nahoře (Rothschild, Rockefeller), jejich vztah k židovství, je jiná věc, to nevíme, faktem je, že mnoho Židů, a dokonce ne-Židů uvažuje mnou naznačeným způsobem, propůjčují se k roli poskoků toho nejvyššího klanu a těžko mohou očekávat důvěru ostatních lidí odkazem na demagogii, že existují i Židé jiného smýšlení jako např. pravoslavní, které také znám. Ti, pokud jsou čestní, a to jsou jen jednotlivci, tak nás varují před svými soukmenovci a umožňují nám vhled do pro nás Evropany zdánlivě absurdního židovského uvažování. (Koneckonců i vydavatel tzv.protokolů byl židovského původu. Virtuální sci fi "Žid" tu informaci ale v médiích pokud vím vždycky zamlčí.) [mrknutí jedním okem]

197911

14.08.2009 15:13

Americký obranný raketový systém je nejdražší podvod století

RE: Mi je celkem fuk, jestli to funkuje, nebo ne

pietroo 195.?.?.?

To je taky důvod proč je Bushovi a možná i Obamovi nějaká funkčnost radaru úplně lhostejná. Jedná se o geopolitiku, posílení vlivu v Evropě atd. To naivní akademik vědec nechápe. Ten je v těchhle věcech vždycky pomalejší.

197913

Izajáš kapitola 14

1 Hospodin se slituje nad Jákobem a znovu vyvolí Izraele.("Znovu vyvolí"=dialektika dějin, nejprve rozežene Židy do světa, pak návrat do Palestiny ="znovu vyvolí".) Dá jim odpočinout v jejich zemi,(=Palestina) přidruží se k nim i bezdomovec a připojí se k domu Jákobovu.2 Národy je (=Židy)totiž samy dovedou na jejich místo (!) a Izraelův dům je dostane do dědictví v Hospodinově zemi jako OTROKY a otrokyně. Tak zajmou ty, kdo je prve zajali, a budou panovat nad svými poháněči.

(Národy světa se tedy dobrovolně připojí k izraelské vizi a budou za to od Izraelců zotročeni.)

198325

21.08.2009 10:28

Ruští diplomaté vyhoštěni

RE: To není to nejhorší

pietroo 195.?.?.?

Dělá to dojem, že si chtějí ten radar od Američanů stůj co stůj vydupat. [chechtot] Jak malé děcka. Tatínek na ně ale zatím docela kašle, a bude kašlat vždycky, i kdyby tady ten radar postavil. Ví že to jsou jen děti. Žádné "spojenectví" o kterém dětsky sní příznivci radaru se nikdy konat nebude, maximálně zotročení vazala poskoka.
(Včera jsem viděl jednoho zřejmě příznivce radaru, jel na silné motorce a měl tam připevněnou americkou a českou vlajku. Jinak taky žádného neznám, dokonce ani u lidí izraelského původu.)

198327

Židovský náboženský autor G.Scholem:

"Židovství, ve všech svých formách a variantách, se vždy drželo takového pojmu vykoupení, který jej pojímal jako proces, který se děje v dějinách a v médiu společnosti, krátce, který se odehrává ve světě viditelného. Oproti tomu je v křesťanství pojetí, které pojímá vykoupení jako proces v duchovní oblasti a v neviditelném, který se odehrává v duši každého jednotlivce.... Křesťanská interpretace prorockých zaslíbení na oblast niternosti, se jevila v náboženském myšlení židovství vždy jako nelegitimní interpretace. To, co se křesťanovi jeví jako hlubší pojetí, se jeví Židovi jako jeho likvidace a jako útěk z mesiánského požadavku v jeho nejreálnější podobě, pomocí snahy zavést neexistující čistou niternost. Ideje mesiášství se v židovství odehrává ve své původní vizi." (Gershom Scholem, Judaica 1 )

"Pro Žida je Bůh bohem dějin. Žid hledá spravedlnost a vykoupení na tomto světě." (H.Jonas, Gottesbegriff nach Auschwitz, in: Philosophische Untersuchungen )
Z toho pak vzniká komunismus (Marx je vlastně víc židovským prorokem a ekonomem než filozofem), po jeho krachu další varianta sionistický new world order: Starozákonní židovská proroctví dávají do souvislosti návrat Židů do Palestiny a globální židovskou nadvládu. Tyto události se mají odehrát ve stejném čase. V rabínském a křesťansko-sionistickém pojetí je proto nedávný vznik Izraele eschatologickým znamením této židovské nadvlády, která v současné době synchronně nastupuje,(jediná malá výjimka mezi rabíny je Neturei Karta, která tvrdí, že to naplnění času, "konec světa" ještě nenastalo a proto by Izrael neměl existovat). V sionistickém pojetí je vznik Izraele samotným "příchodem Mesiáše". To je síla, která vede různé sionistické křesťany (u nás zřejmě Parkanová, Benda, nepochybně Schwarzenberg, Kalousek...Havel?), dává jim pocit, že se podílejí na něčem velikém, eschatologickém, něčem co bylo předpovězeno před tisící lety a nyní se uskutečňuje.

Pojetí dějin v křesťanství není u Scholema vůbec přesné, ale to není v této chvíli důležité. Dějiny jsou v židovském pojetí vítězstvím vyvolenoho národa nad ostatními národy a jejich zotročení. Tato idea pokračuje v sekularizované podobě dále u nevěřících Židů jako darwinská evoluční víra a strategie k vítězství nad světem, využívající i náboženské obsahy (proroctví).

Pro antického člověka byly dějiny procesem věčného návratu ("znovu se vrátí rajský saturnský věk" ), po tom co je svět vždy na konci zničen ohněm (ekpyrosis), začne zase znovu. Židovské pojetí je jednorozměrnou přímou cestou židovského národa k nadvládě nad světem a to je naplnění dějin=času (řecky kairos), ke kterému dějiny směřují.

198334

26.08.2009 13:04

James Petras – Moc Izraele ve Spojených státech

politika

pietroo 195.?.?.?

Rozhovor s rabínem Sidonem v knize "Zemřít v Jeruzalémě":

Sidon: "Konvertita se nesmí stát králem Izraele, a přeneseně ani soudce, který má nad Židy podobnou moc."
Otázka: "Židé mají krále?"
Odpověď: "Protože Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, delegoval na něj i povinnost zákonodárství, vlády a soudnictví. Z tohoto hlediska není protimluvem existence králů v dějinách Izraele, a naše logická víra v příchod krále z rodu Davidova, Mesiáše, který v HISTORICKÉM nebo chcete-li v POLITICKÉM RÁMCI prosadí v tomto světě představy Stvořitele o jeho uspořádání.
Otázka: "A není tato vaše víra v příchod Mesiáše, který promění celý svět, v přímém rozporu s vyhlašovanou pokorou?"
"I když lze v našich dějinách vystopovat snahy si příchod Mesiáše vynutit, nemění to nic na tom, že přijde, až když ho Půnbůh pošle."

Ve skutečnosti moderní Židé až na výjimky nečekají na žádného mesiáše, který by spadl z nebe, ale je tak nazýváno dovršení touhy po vládě nad světem.

198719

27.08.2009 11:12

James Petras – Moc Izraele ve Spojených státech

Benjamin Disraeli

pietroo 195.?.?.?

Židovská autorka Hannah Arendtová v knize "Původ totalitarismu" se zamýšlí nad židovským rasismem Benjamina Disraeliho, předsedy anglické vlády v 19.století. (Tehdy britské impérium hrálo v židovských zájmech podobnou roli jako dnes USA.)
"Disraeli požadoval emancipaci Židů, protože jsou lepší než ostatní národy." "Zničující nauka moderny o přirozené rovnosti lidí by měla být (podle jeho názoru) vyhubena." Je zajímavé, že byl pokřtěným Židem, ale jeho názory byly úplně jiné. "Disraeli se považoval za vyvoleného muže z vyvolené rasy a pocházel typicky (říká Arendtová!) z plně asimilované rodiny. V otcovském domě Disraeli stěží poznal nějaké jiné Židy. Tuto prázdnotu však zaplnil fantaziemi." "Byl osobní přítel královny Viktorie" (která vůbec nevládla, byla i psychicky nemocná). "Politikové se zamilovali do tohoto šarlatána... společnost byla uchvácena hercem." "Disraeli obdivoval všechno židovské. TATO SMĚS AROGANCE A IGNORANCE JE TYPICKÁ PRO CELÉ ASIMILOVANÉ ŽIDOVSTVO.(!)" "Židé jsou nejčistší rasa Evropy."(Disraeli) "Rothschild byl v jeho očích reprezentant celého židovského národa. V Rothschildech viděl vyvolené muže vyvolené rasy a z této skutečnosti odvodil své rasové teorie." "Proti šlechtě postavil jako jeden z prvních aristokracii přirozenosti (=židovství).... Židovská rasa je podle něj, v čele s Rothschildy prvotřídně organizovaná a etablovaná." "Jeho rasové teorie jsou specifickou sekularizací asimilované židovské inteligence. Byl prvním Evropanem, který mnohem radikálněji než později Gobineau tvrdil, že rasa je vše a spočívá na krvi." "Setkáváme se u něj v plné nahotě s naturalistickým pojmem vyvolenosti, který pak ovládá v pojmech jako "sůl země" a "motor dějin" celou literaturu asimilovaného židovství. Můžeme jej označit za otce imperialismu. Novější dějiny Židů nelze pochopit, pokud nepochopíme židovskou sebeinterpretaci v posledním století. Příznačné pro židovský proces sekularizace (=zesvětštění, odnáboženštění)v posledním století je, že se idea vyvolenosti stala prázdným, od všech vztahů lidskosti oproštěným šílenstvím, totiž že Židé jsou od přírody lepší a chytřejší, že jsou "sůl země". Asimilovaní Židé, kteří si namlouvali, že jsou "sůl země", byli tak svou pýchou odloučeni od ostatních národů ještě účinněji než jejich otcové plotem Zákona. Namyšlenost asimilovaných, kteří byli příliš osvícení než aby věřili v Boha a mesiáše, se stali tak pověrečnými, že místo toho začali věřit v sebe sama. To je paradox asimilovaného židovstva, že vytvořilo židovský šovinismus. Tento paradox je v Disraelim nejpregnantněji vyjádřen. Disraeli je anglický imperialista a židovský šovinista. Disraeli je první státník, který věřil na vyvolenost, aniž by věřil v toho, který vyvoluje."

198777

27.08.2009 11:19

James Petras – Moc Izraele ve Spojených státech

RE: Benjamin Disraeli

pietroo 195.?.?.?

"Disraeli věřil v tajné společnosti a ve velké neznámé, kteří řídí svět. Disraeliho filozofie odpovídala průměrnému způsobu myšlení asimilovaného Žida." "Představa o židovské světovládě doprovázela Disraeliho od jeho mládí až do konce. V jeho prvním v roce 1833 vydaném románě "Alroy" rozvinul plán židovského impéria, ve kterém Židé existují jako oddělená kasta vládců. V jeho jiném románě "Coningsby" vystupuje postava vševědoucí Sidonie, která rozvíjí panorama světa, ve kterém židovské peníze rozhodují o vzestupu a pádu královských říší a ovládá všechny diplomaty. Disraeli věřil na tajný vliv vyvolených jeho rasy a svou kariéru interpretoval v tomto světle. Židovská otázka byla proto jedinou politickou otázkou, ve které tento pokřtěný Žid neznal kompromisu." "Neboť nebyl zastáncem emancipace Židů, aby požadoval jejich rovná práva ve jménu rovnosti a spravedlnosti, ale jako cestu k uznání privilegií." "Disraeli viděl židovský kapitál jen jako prostředek židovské politiky." "Židovské bankéře považoval za jako tajnou společnost organizovanou sektu, která drží v rukách osud světa." "Byl názoru, že boje světa se vlastně odehrávají mezi tajnými společnostmi, které za kulisami spolu soupěří a určují politiku." "Je zajímavé vidět, jak kompletně se antisemity navržený obraz židovské světovlády vymaloval již v Disraeliho hlavě. Nechybělo u něj dokonce ani tvrzení o tajném spojení mezi židovskými kapitalisty a socialisty. Disraeli: "Men of jewish race are found at the head of every (communist and socialist group). The people of God co-operates with atheisths. The most skilful accumulators of property ally themselves with communists, the peculiar and chosen race touch the hands of the scum and low caste of Europe! And all this because they wish to destroy that ungrateful Christendom which owes them even ist name and whose tyranny they can no longer endure."
"Získání akcií Suezského průplavu anglickou vládou bylo pro něj mystickou akcí, ve které hrály hlavní roli Rothschildovy peníze, zkrátka židovské mezinárodní zájmy." "Nadchl se pro ideje, které se staly za několik desetiletí velkým neštěstím jeho vlastního národa." (H.Arendt, Elemente und Ursprunge der totalen Herrschaft) [smích]

198780

27.08.2009 11:21

James Petras – Moc Izraele ve Spojených státech

RE: politika

pietroo 195.?.?.?

(Správně je název Sidonovy knihy "Když umřít, tak v Jeruzalémě." )

198782

28.08.2009 10:53

Naši synové byli oloupeni o své orgány

RE: Svět bez hranic

pietroo 195.?.?.?

Nejvíc se mi líbil izraelský velvyslanec ve Švédsku, který řekl, že tam není "žádná svoboda tisku, protože většina médií je napojena na odbory a sociální demokracii, a ty jsou protiizraelské". Jen tak dál, znemožníte se sami: Bráno do důsledku kdybych řekl, že svobodu tisku nemáme my, protože všechno je sionistické, vlastněné Židy?

Taky se mi líbilo, jak ministr zahraničí Izraele Liebermann zařadil na svůj černý seznam i sousední Norsko. Za to že si připomínají narození spisovatele Hamsuna, nositele Nobelovy ceny (sympatizoval s Němci za války). Jak řekl před nějakou dobou vnuk Gándhího asi těmito slovy: "Když tak budou Židé pokračovat, ztratí i své největší přátele." Jen tak dál, ať se už celý svět probudí a uvidí pravou tvář onoho "národa" (přesněji řečeno ani ne národa, ale mafie).

198862

28.08.2009 11:21

Nadávka „bílá svině“ nemá rasový podtext

Podle tisku

pietroo 195.?.?.?

Židé a hinduisté poslali papeži dopis, aby se při své návštěvě v České republice zmínil o "apartheidu" ve kterém tady žijí Cikáni. Židé v té politice tedy jedou naprosto vědomě. Budeme se opakovat: Samozřejmě o apartheidu v němž žijí Palestinci se mluvit nebude, úkolem vyvolené rasy je otravovat druhé, ponížit nás Evropany a tak nás ničit. O žádné cikány, homosexuály atd. jim samozřejmě nejde, jsou to pro ně jen Palestinci...(Když pominu, že mezi Židy je největší procentuální zastoupení homosexuálů.) Ale hodí se momentálně pro jejich zájmy. Když už pošlou dopis dokonce křesťanskému papeži! Vůbec, ozvali se ti praví: Judaismus je rasismus, a hinduismus má kastovnictví, právě proto cikáni z Indie odešli, každý je mohl podle náboženského zákona beztrestně zabít, zapálit jejich tábor... Židé byli nepochybně ti iniciativní, zašli za hinduisty... Vlastně tím i vědomě chtějí provokovat antisemitismus, tím semknout židovské etnikum pro zájmy globálního vládce...

198863

31.08.2009 12:10

Kouzlo magického trojúhelníku

RE: Nevím...

pietroo 195.?.?.?

(Duch (a zároveň nebe) a hlubina (zároveň země) v taoismu. Porovnejme s biblí: bůh stvoří zemi "a nad propastnou tůní byla tma". Země tedy je "propast"(hlubina). "A nad vodami se vznáší duch boží". Ve skutečnosti jsem přesvědčen, že existuje v celém lidstvu analogická zkušenost, jakési prazjevení, a jde o to je rekonstruovat. Symbolicky znázorněné logické skutečnosti. Různé varianty pak hrají různé role v dynamice dějin, které také nejsou náhodou.)

199107

04.09.2009 14:37

O sionismu a jeho historii

Židé jako zástupci imperiálního utlačovatele v dějinách

pietroo 195.?.?.?

Analýza idejí nejvyššího klanu si vyžaduje zvláštní analýzu, jestli pracují pro čistě židovskou ideu, ale co je jisté, že vládci v dějinách velmi často používali Židy pro své zájmy, využívajíc jejich odporu k nežidovskému obyvatelstvu (poddaným).
Srv.Babylonie, možná určitou dobu i v Egyptě atd. Jak to bylo ve středověku popisuje např. Shahak:
"Společnost klasického judaismu (středověk) je v totální opozici k okolní nežidovské společnosti, s výjimkou krále (nebo šlechty, pokud převzala moc ve státě). To nám pomůže pochopit mnohé z historie židovských komunit v klasickém období v křesťanských a muslimských zemích. V iberském království, v Polsku (před 1795), Francie 11. a 12.století atd....Sultán Saladin židovské komunity podporoval. Nejlepší pozici v muslimských zemích měli v Turecku. Je známo, že v rámci říše byli Turci (nemluvě o rozených muslimech) zpočátku téměř absolutně vyloučeni z pozic s politickou mocí a z nějdůležitější části armády- janičářských sborů. Na tato místa se dosazovali křesťané, unesení v dětství a vzdělaní ve speciálních školách. Až do konce 16. století se nemohl žádný svobodně zrozený Turek stát janičářem, ani nemohl získat důležitý post ve vládním úřadě. V takovém režimu měli Židé téměř analogické postavení jako janičáři. Pozice Židů byla tedy nejlepší v režimu, který se politicky co nejvíce odděloval od lidí, kterým vládl....
Všichni Židé, kteří se opravdu chtějí vymanit z tyranie své totalitární židovské minulosti, narazí na otázku přístupu k lidovým protižidovským projevům minulosti, zvláště těm spojeným s povstáním rolnických nevolníků. Apologeti současného židovského šovinismu... Naše odpověď ale musí být univerzální, aplikovatelná proncipiálně na veškeré srovnatelné případy. A pro Žida, který by se chtěl osvobodit od židovského rasismu a mrtvé ruky židovského náboženství, je taková odpověď nasnadě.....
Copak angličtí historici někdy i třeba při popisu masakrování Angličanů při povstání irských rolnických rebelů proti jejich porobě odsuzovali tyto Iry jako "antianglické rasisty"? Jak se staví progresivní francoužští historikové k revoluci otroků v santo Domingo, kde bylo zavražděno mnoho frnacouzských žen a dětí? Ale pokud položíte podobnou otázku v "progresivních" nebo dokonce "socialistických" židovských kruzích, dostanete zcela jinou odpověď: pokud Židé vydělávali na jeho stavu otroctví, je zotročený rolník představován jako rasistický zloduch.
Ti, kteří se nepoučili z historie, jsou odsouzeni ji opakovat, to platí pro ty židy, kteří odmítají přijmout židovskou minulost (tzn. že sloužili tyranovi proti lidem ik): stali se otroky své minulosti. STÁT IZRAEL ZASTÁVÁ NYNÍ VE VZTAHU K UTLAČOVANÝM NÁRODŮM CELÉHO SVĚTA,

199556

04.09.2009 14:42

O sionismu a jeho historii

RE: Židé jako zástupci imperiálního utlačovatele v dějinách

pietroo 195.?.?.?

NEJEN NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ, ALE DALEKO ZA JEHO HRANICEMI, POZICI NE NEPODOBNOU V POLSKU PŘED 1795 (COŽ BYLO DNEŠNÍ BĚLORUSKO, LITVA A UKRAJINA): ROLI ZÁSTUPCE IMPERIÁLNÍHO UTLAČOVATELE....V TOMTO KONTEXTU JE CHARAKTERISTICKÉ, ŽE MAJORITNÍ ROLE IZRAELE VE VYZBROJOVÁNÍ somozovského režimu v Nikaragui, režimu v Guatemale, Chile a zbytku světa nevyvolala žádnou širší veřejnou debatu ani v Izraeli nebo mezi organizovanou židovskou komunitou v diaspoře. Ještě významější je velká účast religiózních Židů v tomto obchodu a absolutní mlčení jejich rabínů. ZDÁ SE, ŽE IZRAEL A (SVĚTOVÝ) SIONISMUS JSOU NÁVRATEM K PŮVODNÍ ÚLOZE KLASICKÉHO JUDAISMU (=jako zástupce imperiálního utlačovatele)- POVÝŠENÉ NA GLOBÁLNÍ ÚROVEŇ A ZA DALEKO NEBEZPEČNĚJŠÍCH OKOLNOSTÍ.(!!)" (Shahak, Historie a náboženství Židů)

Solženicyn: "Lenin považoval za "nevhodné tuto okolnost zvlášť podtrhávat v tisku, ale zdůraznil, že ovládnout státní aparát a výrazně jej pozměnit se nám podařilo jen díky této rezervě nových úředníků (=Židů), (kteří nahradili ruské uředníky, kteří bolševickou vládu bojkotovali, a tak zachránili bolševický režim v jeho počátcích).
"Tak také v prvních měsících a pak i letech po Řijnu (1917) využívali bolševici velice ochotně Židy ve svém státním a stranickém aparátu, že bylo výhodné VYUŽÍT JEJICH ODCIZENÍ OD RUSKÉHO OBYVATELSTVA." (Solženicyn, Dvě stě let pospolu)

(Srv.pak zavraždění cara, Katynský masakr, hladomor na Ukrajině 1933 =vykonavatelé byli Židé)

199557

08.09.2009 21:22

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Dobře

pietroo 194.?.?.?

ten "orgasmus"... pěkný popis (typicky) židovské patologie

199885

09.09.2009 09:32

O sionismu a jeho historii

RE: Židé jako zástupci imperiálního utlačovatele v dějinách

pietroo 194.?.?.?

Analýzu vládců jsem si ponechal na jindy. Nezpochybňoval jsem nijak, že strůjci např. bolševické revoluce byli Židé a stala se v židovském zájmu. Prostě jsem jen citoval Shahakův pohled. Na druhé straně i Stalin (Gruzínec) pravděpodobně využíval Židy proti Rusům, jak to naznačuje i Solženicyn. Kdyby chtěl, mohl využít silného antisemitismu a použít to proti svým protivníkům, kteří byli tři Židé: Trockij, Zinověv, Kameněv. Ale on to neudělal, respektive jakoby trochu začal ale couvnul. Zřejmě si uvědomil, že by rozpoutal síly, které by nemusel zvládnout a v nadcházející kolektivizaci atd. by se neměl na koho spolehnout.
(Berija byl sice částečně, ale židovského původu. Slovo "berija" znamená hebrejsky "stvoření", je to jeden ze základních kabalistických pojmů.)

199933

10.09.2009 12:10

4. díl - Ukování „nového světového řádu“ pod jednou světovou vládou

něco ke komunismu

pietroo 194.?.?.?

který se odehrál mimo jiné v židovském nacionálním zájmu:

"Majitel banky Kuhn Loeb, Jakob Schiff se stal pánem Amerického židovského výboru. Za hlavní bod svého programu vyhlásil obranu práv Židů na celém světě."(Šebesta, V zemi zaslíbené?)

"Již od Leninova dubnového návratu docházela (bolševikům) skrytá pomoc...Také několik ruských (židovských) bankéřů, kteří uprchli v letech před Únorovou revolucí, začalo dobrovolně pomáhat bolševikům. Podle zprávy amerického velvyslance ve Stockholmu jedním z takových bolševických bankéřů byl skandálně známý Dmitrij Rubinštejn, osvobozený z vězení Únorovou revolucí, který se usídil ve Stockholmu a stal se tu finančním agentem bolševiků. Dalším bolševickým bankéřem se stal Abram Živitovskij, příbuzný Trockého a Kameněva. Dále Děnisov z někdejší Sibiřské banky, Kamenka z Azovsko-donské banky a Davidov z Banky pro vnitřní obchod. Další bolševičtí bankéři byli Grigorij Lessin, Štifter, Jakov Berlin a jejich agent Isidor Kon."(84)(Solženicyn: Dvě stě let pospolu, díl 2).
"Bílé hnutí ("bělogvardějci" ) velice potřebovalo podporu veřejného mínění na Západě, které do značné míry určovalo osud ruského židovstva... A úvahy Wall Streeetu samy o sobě vedly k podpoře bolševiků jako příštích vládců ruských bohatých zdrojů."(123)
"Za každou pomoc bílým vojskům Západ dřel tučnou náhradu- od Kolčaka zlato, na jihu Ruska černomořské lodi, koncesionářské povinnosti. Došlo až k ostudnostem - když Angličané odjížděli z Archangelska, vyvezli část carských vojenských zásob, část odevzdali rudým a zbytek utopili v moři, jen aby se ničeho nedostalo bílým. Na jaře 1920 Dohoda ultimativně požadovala po Děnikinovi a Wrangelovi, aby ukončili boj proti bolševikům. V létě 1920 Francie mírně podpořila Wrangela zásobováním, aby zachránil Polsko. Ale pouhého půl roku nato zabavila Wrangelovi vojenský majetek za stravování ruských vojáků, kteří ustoupili do Gallipoli."(124)
"Ale počkejme! Copak jsme nebyli poučeni od Marxe, že kapitalisté jsou zavilí nepřátelé proletářského socialismu? Američtí (židovští) finančníci, jak jsme viděli, šmahem odmítali půjčky předrevolučnímu Rusku- kvůli oklešťování židovských práv -, ačkoliv v Rusku vždy měli perspektivu finančního prospěchu. A je jasné, že když tehdy byli ochotni obětovat zisk, nezačalo by ani teď, přes všechny ekonomické kalkulace, jejich impérium pomáhat bolševikům, kdyby se v SSSR objevily náznaky útlaku Židů....Stalinské pětiletky, ta první i druhá, nevznikaly a nerealizovaly se jen zázračnou spontánností a násilným nahnáním hladových houfů dříčů. Potřebovalo to obrovské technické vybavení, moderní zařízení, spolupráci odborníků na tuto techniku - a to vše plynulo štědře od západního kapitalismu, hlavně z USA.

200029

10.09.2009 12:20

4. díl - Ukování „nového světového řádu“ pod jednou světovou vládou

RE: něco ke komunismu

pietroo 194.?.?.?

Ne ovšem jako dar, za to sovětští komunisté Západu draze platili nerostným bohatstvím a dřevem, a také ukořistěným majetkem carského impéria. Takové obchody probíhaly především za pomoci Wall Streetu."(220-221)


Tedy Západ, tzn. židovské finanční klany podporovaly bolševismus a SSSR podle toho, co se více hodilo židovským zájmům. Daly přednost bolševismu před "demokracií", která mohla vzniknout po Únorové revoluci. V SSSR měli Židé vedoucí postavení, a cílem jejich ideologie bylo likvidovat starou společnost, což se rovnalo likvidaci ruské inteligence, duchovenstva, šlechty atd. protože ta byla spojena se starým režimem. V počátcích režimu se tedy v určitém smyslu odehrála genocida Rusů. Rusové neměli důvěru státního aparátu, protože každý z nich měl nějakého příbuzného třeba duchovního. Důvěru měli plně Židé, protože se na ně šlo spolehnout jako nepřátele starého režimu. To také ukazuje Solženicyn. (Proti židovským kapitalistům, rabínům se ale nezasahovalo, když tak velmi vyjímečně, pokud se postavil proti novému režimu.)
(A pod vedením Židů se celosvětově tvořila "internacionální" společnost. Ta spojuje filozofii bankéřů a komunistů. Ve skutečnosti to vlastně není internacionalismus, ale diktatura pod de facto židovským vedením.)

200031

11.09.2009 11:33

4. díl - Ukování „nového světového řádu“ pod jednou světovou vládou

RE: něco ke komunismu

pietroo 195.?.?.?

Solženicyn tu štedrost nepochybně myslel tak, že komunistům Wall Street ochotně dodával materiál, bez něhož by se komunistický režim vůbec nemohl stabilizovat (a Lenin by svůj převrat vůbec nemohl provést) a zhroutil by se, zatímco těm "bílým", neměl moc zájem cokoliv dodávat, spíš jen naoko. Dal přednost "židobolševismu" před "kapitalismem, demokracií".
(V této souvislosti by možná bylo i zajímavé se znovu podívat na činnost československých legií. Možná i tam byl důležitější "Hilsner" než boj s bolševismem. Spojení komunista-žid bylo tak silné, že u bílých později propukly i pogromy, to pak znamenalo definitivní ztrátu sympatií "kapitalistického Západu". Pogromy byly v armádě Děnikina, ne ale u Wrangela ani Kolčaka, kteří proti nim tvrdě zasáhli. Děnikin jen váhavě.)
Jinak myslím, že byste se měl raději místo ironií "kát" za své hloupé teze o tom jak by kapitalista nikdy nedal přednost v Rusku komunistickému systému před kapitalismem... Mimo jiné tam možná hrála roli i snaha vyřadit komunistickým chaosem Rusko jako ekonomického konkurenta.( Nějakou dobu předtím se pokusili zničit Čínu opiem. Tady jako opium vlastně fungoval komunismus.) Učinit z ní vlastně zemi závislou na Wall Streetu. Tak zřejmě v počátcích také uvažovali.

200126

11.09.2009 11:47

Pochybuji…

Samotné

pietroo 195.?.?.?

Židy by mělo zajímat co se vlastně ve skutečnosti za války odehrálo. A tenhle národ, zablokovaná psychika, případ pro psychiatra, chce poučovat jiné národy! Aha, vlastně právě proto. To je součást diagnózy. Normální člověk by těžko měl ideu, že musí "všem vládnout", aby si vyřešil nějaký komplex Benjaminka (s údajně "vysokým IQ", ale skutečné hodnoty žádné produkovat neumí...).

200128

14.09.2009 11:14

Dalajlámovštění

RE: Vše je příliš relativní....

pietroo 195.?.?.?

Jiná otázka: Odkud bere dalajláma pro svou činnost finance? Takže asi proto je dnes už jen maskotem USA. Asi má pocit, že nemá na výběr, než se spojit se Západem (se vším všudy) proti Číně. Jinak by židovská média nezajímal.
(Jinak na článku se mi nelíbí tendence napadat "západní euro-atlantickou civilizaci", jakoby jsme za agresivitu USA a farizejství ideologie lidských práv mohli my, přitom z 90 procent je tato "západní civilizace" dnes otrokem zcela nezápadních lidí, neevropské mentality: Židů.)

200268

14.09.2009 14:03

Dalajlámovštění

RE: Vše je příliš relativní....

pietroo 195.?.?.?

Ještě bych doplnil, že ta západní filozofie má také silnou tendenci k vidění světa jako "snu". (Ale v západním pojetí z toho plyne důraz na aktivitu, "čin", tím se liší od buddhismu ). Podle zmíněného Kanta se např. věci pro nás konstruují mimo jiné pomocí "Einbildungskraft"= "silou fantazie". Fichte říká, že žijeme "sen ve snu". Také soudobě rozšířená subjektivistická interpretace kvantové fyziky nespadla z nebe, ale vychází ze západní filozofie (Mach...).(Mezi touto interpretací a východními naukami pak dělá analogii např. Capra: Tao fyziky). Dá se říct, že filozofii se v podstatě nepodařilo překonat solipsismus = "sen". (Buď se vychází z "já" a pak je problém se dostat k "druhému", k něčemu co zakládá intersubjektivitu, anebo se vychází např. z "jazyka", tedy jakoby něčeho intersubjektivního, ale zase tam mizí subjekt a zůstávají jen neosobní struktury.)
To, že někteří tibetští mniši podporovali Hitlera, myslím, že tohle Židé "dalajlámovi" a "Tibetu" nikdy nezapomenou. Taková gesta onen mstivý národ myslím nedělá. Dalajláma je pro ně jen momentálně užitečný. (Ptali se jednoho tibetského mnicha v Německu za Hitlerova režimu co tam dělá a on odpověděl: "Spojuji a rozpojuji".)
( Tzv. "Válka proti terorismu" (Irák, Afgánistán), jakkoli fiktivní, byla odůvodněna nenávistí islámu. Ale proč je ten "islám" naštvaný na "západní" civilizaci? Protože je pobouřen izraelskou politikou v Palestině. A tuto brutální politiku "západní" země podporují. Protože jsou poskoci židovské a prožidovské lobby v USA a Anglii a jejich kapitálu. A co strašilo v hlavě samotnému Bushovi? Hlásil se ke "křesťanskému sionismu", tedy k vyvolenosti Židů. Ať se tedy pojmenuje ten zodpovědný, kdo "duchovně" vede tuto údajně "západní" civilizaci. Západní člověk to není. Je to bohužel asiatská psychika.)

200285

15.09.2009 14:55

Děkuji České televizi

RE: Překvapení

pietroo 194.?.?.?

Židovský autor Finkelstein: "Vzhledem k pouhé artikulaci dogmat Holocaustu je většina literatury o Hitlerově Konečném řešení nepoužitelná jako vědecká studie. Opravdu, celá hromada studií Holocaustu je opakováním nesmyslů, pokud to není naprostý podvod. Zvláště odpudivé je kulturní prostředí, ve kterém přežívá literatura Holocaustu...Podtext jedinečnosti Holocaustu tvrdí, že Holocaust je jedinečné zlo. Ať by bylo utrpení jiných jakékoliv, jednoduše není srovnatelné. Zastánci Holocaustu typicky popírají tento závěr, ovšem takové námitky nejsou upřímné." (Finkelstein: Holocaustový průmysl)

200397

18.09.2009 14:14

Vzali nám radar

Domnívám se,

pietroo 194.?.?.?

že v USA už měly nějaký ten pátek o radaru jasno, vlastně se to už nějakou dobu vědělo, a neoficiálně to jistě čeští i polští politici už věděli. Proto to Poláci asi ignorovali. Nezdá se mi, že by to bylo tak, že měli nějakou poradu a na jejím konci řekl Obama: Tak teď hned oznamte Čechům a Polákům ať ještě dnes očekávají hovor s prezidentem USA... To mi nesedí. To by svědčilo při vší aroganci ještě o jakési solidnosti. Ve skutečnosti myslím se ten den žádná rozhodující porada nekonala. Jen moje představa.
Fischer místo aby šel spát tak musel sedět v obýváku a čekat až mu osobně zavolá vůdce, dočkal se o půl jedné a rušil noční klid. [chechtot]

200677

18.09.2009 14:54

Vzali nám radar

RE: Domnívám se,

pietroo 194.?.?.?

No vypadá to, že tam nějakou poradu měli.

200681

23.09.2009 10:39

Česká republika chce dělat drahoty s podepsáním Lisabonské smlouvy

RE: A co MY?

pietroo 195.?.?.?

Üstavní soud už jednou Klausovy námitky zamítl, udělá to i podruhé. I když čistě formálně právně jeho zdůvodnění bylo naprosto absurdní. A Klaus řekl, že pokud zůstane jediný v Evropě, kdo bude proti ratifikaci, že ji blokovat nebude.
A otázka je co udělá pan Cameron až bude zvolen...je možné že na své předvolební sliby rád zapomene. Brusel jim slíbí nějaké výjimky jen pro Anglii a bude to. Nebylo by to poprvé. A nakonec se všechny západní média a politici společně vyzuří na té "hnusné" "postkomunistické" východní Evropě (Češi, Poláci). Mezi námi ten pojem "postkomunismus" na mne mimo jiné dělá dojem, že je to jen politicky korektní formulace jak dávat najevo nenávist ke Slovanům(?). Cožpak někdo někdy mluvil dvacet let poté o postfašistickém Španělsku, Portugalsku, Německu, Rakousku?? (Jediný skutečný "postkomunismus" je, jak tady někdo opožděně bojuje s Husákem, Ruskem... Zůstal psychicky viset někde před 30 lety.)

200988

24.09.2009 11:07

5. díl – Globální válka a umírající demokracie: Revoluce elit

RE: Krestanske usi jsou zalite voskem a mozek pivem,jak jinak si to vysvetlit

pietroo 195.?.?.?

Íránský prezident, o kterém si jinak můžeme myslet co chceme, včera (?) v OSN: "Není nadále akceptovatelné, aby malá menšina ovládala svými komplikovanými sítěmi politiku, ekonomiku a kulturu velkých částí světa a provozovala novou formu otroctví." (Podle rakouského Standardu myslel Židy.) A když zacházení s Palestinci nazval genocidou, tak zase ty delegace vstávaly a na protest odcházely...

201037

07.10.2009 14:37

Heil EU!

RE: Marjápana?

pietroo 195.?.?.?

Ale je to tak, takhle interpretuje evropskou vlajku i Vlk nebo Graubner. V době počátku evropské integrace po válce ještě měli katolíci velmi silný vliv (to už říkám já). (Např. charta evropských práv byla přijata na zasedání v Římě, jen několik dní po vydání dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie 1950.) Dnes je to zdá se jen formalita. Papež Wojtyla (Jan Pavel 2) měl k šéfovi Evropské komise Prodimu na podzim 2004 (tedy vlastně krátce před smrtí) velmi vyčítavý projev co všechno udělal pro evropskou integraci a odpověď z Bruselu nula.

stačí do vyhledávače zadat "vlk vlajka eu"

Vlajka EU - dle kardinála Vlka - symbolizuje Pannu Marii

kardinál Miloslav Vlk:

…Ten navrhl kruh z 12 zlatých hvězd na modrém poli. Jak k návrhu došel? Heitz přiznal, že se inspiroval 12. kapitolou knihy Zjevení sv. Jana, kde se říká: „Ukázalo se veliké znamení na (modrém) nebi: žena oděná sluncem s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy…“ (Zj 12,1). Není nikterak pochyb, že tou ženou je vítězná, neposkvrněná Panna Maria. V apokalyptické řeči „oděná sluncem“ znamená oděná mocí Boží, silou Boží, a „měsíc pod nohama“ tu znamená – vítězící, šlapající po symbolu zla, jehož je měsíc v apokalypse znamením.

201934

09.10.2009 15:07

Současný Irák: Policejní stát vytvořený Amerikou

RE: Aky policajny stat?

pietroo 195.?.?.?

To má Obama blbý, teď už bude muset bojovat jen za mír?
Možná chytrý tah od Švédů, jemná manipulace?? Vlastně jakýsi kopanec světa a informace lidem bushovského typu, že takových lidí má svět plné zuby a už takové v Americe nechce ani náhodou.
Ani v případném obamovském převleku.

202102

15.10.2009 12:36

Váleční zločinci se stávají rozhodčími ve věcech práva

RE: Svět patří Izraeli

pietroo 195.?.?.?

Dočetl jsem druhá díl Solženicina. Zaujalo mne: Západní ("kapitalistický" ) tisk ani židovské organizace se prakticky nezmiňovaly o komunistických (evidentně protože židovských) masakrech, hladomoru na Ukrajině atd. Jednou se ale stalo, ještě před válkou, že byla zatčena skupina lidí za hospodářské zločiny. Mezi nimi bylo i několik Židů, i když ne většina. Okamžitě vznikla na Západě kampaň, dokonce Einstein se připojil, jako reakce na údajný "antisemitismus". Nakonec si ale řekl, že vlastně možná se opravdu dopustili kriminálních deliktů a že jinak je postavení Židů v Rusku dobré, tak svůj podpis odvolal.
Nebo jiná komická příhoda: Někteří ruští a židovští emigranti si řekli, že by měli sepsat co nám vadí na druhém etniku, pak se na to společně podíváme a dojdeme třeba k nějakému racionálnímu jádru. Nutno říct, že těch Židů, kteří s tím projektem sympatizovali bylo jen velmi málo. Tak první se pustil do práce zástupce Rusů. Židé si to přečetli a jejich reakce byla: "Antisemitismus!" Tím celá diskuze skončila.
(Jinak ale Solženicyn má zřejmě také částečně židovský původ, protože jeho celé jméno je Alexandr Isajevič Solženicyn, jeho otec se tedy jmenoval Isaj =židovské jméno.)

202543

16.10.2009 09:45

Pod terorem trpaslíků

RE: Osobní Nietzscheho příběh

pietroo 195.?.?.?

(Krutou odpověď osudu možná dostal i židovský režisér Polanski, který se proslavil filmy se satanistickou tematikou (typický židosatanista??)..a pak mu satanisté zavraždili manželku. Ale ani tak se nepoučil, a dnes sklízí co zasel?)

202619

16.10.2009 10:01

Pod terorem trpaslíků

RE: Moje stanovisko k Nietzschemu

pietroo 195.?.?.?

Co je na Nietzschem jako filozofu obdivuhodné je vnitřní poctivost s jakou se snaží vše promýšlet a zapisoval i myšlenky, které odporovaly jeho "systému". Tak v jednom aforismu uvádí: "Nakonec vyhraje ten nejumírněnější." (citát podle Vattima, italského filozofa) Dělá na mně dojem, že vlastně celý život jakoby řešil otázku "síly". Bojuje s náboženstvím (nejen s křesťanstvím ale i buddhismem), které považuje za "slabost", ale na druhé straně si pořád vlastně klade otázku: Jak to, že ta náboženství jsou tak "silná"? Jakoby zoufale protestuje proti myšlence, že to co se nám jeví na první pohled jako síla je ve skutečnosti slabost a naopak co se jeví jako slabost je ve skutečnosti síla.(Srv. Pavel z Tarzu) Jak to, doprčic, že to nejmenší je to největší? Hledá řešení celé té problematiky "síly". Tak si poctivě zaznamenává i úvahy, které vlastně odporují systému, který chce vytvořit.
Krátce před svým zhroucením, pokud si dobře vzpomínám, napsal nějaký dopis, kde se podepsal jako "Dionýsos" a zároveň jako "Ukřižovaný". Řešil to tedy velmi osobně až do úplného konce.

202622

16.10.2009 11:16

Pod terorem trpaslíků

RE: Moje stanovisko k Nietzschemu

pietroo 195.?.?.?

Nietzsche odmítá náboženství a dialektiku. Ty se podle něj naplňují v "nicotě", jakoby mimo svět na "onom světě". V tomto smyslu je materialistou. Důsledně bojuje za "tento svět". Náboženství a dialektika uvažují o spění vesmíru k cíli, které se nějak naplní tím, že se vše jakoby na nové úrovni vrátí do původního bodu, spojení s bohem, bytím, nicotou atd. Nietzsche se pokouší tu vertikálu (lineární spění) a horizontálu (návrat, rekurze), spojit jiným materialistickým způsobem. Je asi jediným materialistickým filozofem, který se pokusil důsledně ten problém řešit a který si uvědomil, že tady nějaký problém je. (Nietzche by tedy odmítl nějaké "velké třesky", nebo "kvantové vakua", jako "nicotu" a "náboženství" ). Pokouší se tedy o metafyziku: spojení vertikály a horizontály, což se mu ale ne zcela daří a podle mne ani zdařit nemůže.
Nietzscheho nadčlověk je člověk, který si uvědomí antropomorfismy a proto odbožští přírodu (!). Antropomorfismem myslí naše představy o "bohu", "smyslu bytí", tyto všechny naše představy považuje za "útěk od reality". Nadčlověk si tedy uvědomí že ty božské obsahy, které promítá na realitu jsou v něm samém, tedy zbožští sám sebe, a z tohoto zbožštěného já se znovu dívá na univerzum. A tedy univerzu, které nemá smysl a cíl, vtiskuje svou vůli a dává mu tak svůj smysl. V určitém smyslu experimentuje s univerzem. Nadčlověk je člověk, který je schopen žít v takovém světě chaosu, který nemá smysl (nebo ho nemůžeme dokázat), a kterému tedy vkládá svůj smysl. Umí žít ve světě osvobozeném od antropomorfismů a uvědomuje si tedy tu "tragickou" podstatu univerza. Nietzche se považuje za žáka "tragického" boha Dionýsa, který žije jen veselím. Ale to je neoddělitené od "tragické" podstaty univerza (protože nemá smysl.)
Nietzsche se snaží spojit myšlenku "vůle k moci" (vertikála) a "věčného návratu" (horizontála). Co je jejich společným jmenovatelem?
Zarathustrovi říkají jeho zvířata u jeskyně: "Věčný návrat, Zarathustro, to je tvůj osud." Zarathustra je v té době nemocný a lze se domnívat, že je nemocný z té myšlenky (pravděpodobně jako autor sám). V "Ecce homo" číká Nietzche, že "věčný návrat je základní myšlenkou knihy o Zarathustrovi". Nietzsche uvažuje (materialisticky) takto: "onen svět" (a tedy i "nekonečno" ) v jakékoliv podobě není, síla, energie světa je nutně konečná, vesmír je konečný a všechny kombinace se jednou vyčerpají a začnou se tedy někdy opakovat. Nietzsche se odvolává na zákon zachování energie (který ale, můžeme doplnit, v pravém slova smyslu není vědecký, protože jakékoliv výpovědi o celku překračují vědu a lze je jen předpokládat ne už dokázat vědecky, to si uvědomil např.Kant). Proto se každý okamžik jednou vrátí a tuto myšlenku považuje za největší přitakání životu.

202630

16.10.2009 11:22

Pod terorem trpaslíků

RE: Moje stanovisko k Nietzschemu

pietroo 195.?.?.?

Chtít prožít každý okamžik znovu. Říká tak imperativ: "Žij tak, aby sis musel přát žít znovu." "Věčný návrat má být náboženstvím nejsvobodnějších a nejvznešenějších duší." Má to být "náboženství tohoto světa". "Řeka teče znovu sama do sebe, a znovu stoupáme do stejné řeky jako stejní." Z plánů, které měl N. pro novou knihu plyne, že tam zcela podřizuje "vůli k moci" filozofii "věčného návratu". O věčném návratu ale najdeme u N. relativně málo poznámek, lze dokonce z jeho poznámek zdánlivě paradoxně odvodit, že jakoby se té myšlenky nábožensky bál, jen v náznacích o ní píše, popisuje okamžik kdy ho napadla, a říká že se nejprve musí vyslovovat jen málo a lidstvo bude potřebovat tisíce let než tuto myšlenku zvládne. Nadčlověk je tedy člověk, který je schopen žít v takovém světě, ve světě věčného návratu.
Můžeme namítnout, že N. filozofie není materialistická, protože základem je "vůle"(síla, energie), ale ve skutečnosti uvažuje zcela materialisticky, což je na argumentaci k věčnému návratu (=pojetí univerza v celku) evidentní. Je snad jediný "materialistický" filozof, který se pokouší o metafyziku (=definovat univerzum v celku).
(Vůle k moci= je esence, bytí jsoucího. Věčný návrat= existence, to "jak", tedy způsob existence této vůle v celku =tedy metafyzika.)

202631

17.10.2009 10:55

Pod terorem trpaslíků

RE: Moje stanovisko k Nietzschemu

pietroo 90.?.?.?

Nietzsche tedy vidí univerzum jako do sebe uzavřený "prstenec", který se "živí svými vlastními exkrementy"(jak uvádí v pozůstalosti). Jakýsi had, který se točí stále dokola. Podle N. ale nemůžeme vesmír nazvat "organismem", protože by to podle něj byl zase antropomorfismus. Univerzum je konečné prostorově, ale je vlastně jakoby nekonečné v čase, stále se donekonečna opakuje. Tak se vlastně podle něj realizuje ta pravá "věčnost".
(Možná bylo názornější, kdybych místo pojmu vertikála, horizontála použil přímka a kruh.)
Ale i "věčný návrat", jak plyne z jednoho aforismu považuje za "experiment", který jednou ukáže své výsledky.
Nietzsche bojuje s tím co nazývá "platonismus", a křesťanství považuje za jakýsi platonismus pro lid.
N. se domnívá, že svět by už dávno musel najít své naplnění ( říká tomu "těžiště" ), a protože stále existuje považuje to za další poukaz pro svou myšlenku věčného návratu, která se stává tím pravým (nenáboženským, nedialektickým) těžištěm.
Univerzum je podle N. chaos, ve smyslu chybějího řádu, "ale ne ve smyslu chybějící nutnosti". Tou nutností myslí zase "věčný návrat všech věcí". Tato myšlenka v určité podobě je v antice u stoiků -univerzum tam vždy degeneruje až to skončí závěrečným požárem světa a vše začne zase znovu, rajský věk, který zase degeneruje atd.-, a i proto se jí možná N. inspiruje, protože je "nekřesťanská".
N. jakoby paradoxně kritizoval křesťanství za svého druhu kult smrti, tedy "tragičnost" (Ježíšova smrt) a proti němu stavěl "Radostnou vědu" (titul jedné z knih), ale nakonec sama Radostná věda končí odstavcem "tragédie začíná". Tehdy ještě nikdo netušil co tím myslí, až následně z pozůstalosti vyšlo najevo, že tím myslí myšlenku "věčného návratu". "Kolem hrdiny (=nadčlověka) se vše stává tragédií."
(Zajímavé analýzy k tématu se najdou u Heideggera a Lowitha, z nichž v podstatě čerpám.)

202714

17.10.2009 11:14

Pod terorem trpaslíků

RE: Moje stanovisko k Nietzschemu

pietroo 90.?.?.?

Jo, v podstatě souhlas. Pokud bychom přijali (antroposofické) rozlišování na "luciferské" (=odstředivé, tedy tendence k rozplynutí se) a "ahrimanské"(=dostředivé, tedy materialismus, ego), pak byl Nietzsche inspirován ahrimansky.
Mezi námi Jung také nebyl žádný kdovíco. Jako Švýcar zcela dobrovolná kariéra v Německu za Hitlerova režimu (což mi osobně je jedno), pak vztahy s ženami taky nic moc. Pokud vím, tak je vlastně trápil.

202716

19.10.2009 13:47

Malicherné problémy naší blaženosti

RE: Hra se slovy ?

pietroo 195.?.?.?

To je pravda, za kritické myšlení se dnes považuje mlžení.

202820

11.12.2009 12:35

Osvobozen!

RE: Gratuluju pane Stwora!

pietroo 90.?.?.?

Tydlitátová, šéfka katedry judaistiky a snad šéfka ligy proti antisemitismu? Typicky deformovaná tvář prokazující vnitřní setrvalý stav?

206779

11.12.2009 12:40

Osvobozen!

RE: Bravo

pietroo 90.?.?.?

Taky gratuluji. Protože moje mama pracovala na soudu, bál jsem se, že se to udělá jinak. Říkala mi, že když potřebují očekávaný výsledek, že se to dělá tak, že když na soud přijde spis, tak se případ zadá tomu soudci o kterém se ví, jak rozhodne. Ten pak po pár takových případech dostane fleka na krajském soudu. A soudci, kteří dělají problémy, ti pořád soudí na místní úrovni...
Taky prozradím zajímavost. Jak můžeme někdy slyšet, že vyšetřovací spis má třeba 20 000 stran...je veřejné tajemství, že to nikdo nečte. Ono to totiž ani nejde.

206781

11.12.2009 13:59

Podle oficiální zprávy unesla izraelská armáda 6 200 dětí

Nietzsche a židovství. Analýza

pietroo 90.?.?.?

Zkopíroval jsem si vše, kde německý filozof Nietzsche nějak zmiňuje "židovství", žid, židovský atd. Udělal jsem si analýzu, tak ji tady zmíním:
Nietzsche na jedné straně neustále zdůrazňuje židovský původ křesťanství. "Křesťanství vzniklo z židovství a z ničeho jiného." "Židovství-náboženství strachu, pohrdání a příležitostné milosti." "Křesťanství mohlo vyrůst jen na půdě židovství." "Původ hříchu. Hřích je židovský pocit a židovský vynález a v tomto smyslu bylo pozadím křesťanství celý svět požidovštit. Až k jakému bodu se to v Evropě podařilo, to lze pocítit na stupni cizosti, kterým pro nás je antické Řecko, svět bez pocitu hříchu." "Křesťanství je přehodnocení všech arijských hodnot, vítězství čandalovských hodnot, nesmrtelná pomsta čandalů (=nejnižší indické kasty) jako náboženství lásky."
Nietzschemu vadí křesťanství, které interpretuje jeho židovskými kořeny, komplexy, závistí otrockých povah. "Židé, národ zrozený k otroctví, jak říká Tacitus a s ním celá antika. Židé udělali onen zázrak převrácení všech hodnot. V tom spočívá význam židovského národa, jimi začíná povstání otroků v morálce."
Jestliže Nietzsche takto napadá židovství, a myslí tím zároveň v uvedených citátech křesťanství vzešlé z židovství, co bychom očekávali, že bude říkat k samotným Židům aniž by je viděl přes křesťanství? Že se analogicky dozvíme, jak Židé na celém světě převracejí hodnoty ( dnes bychom mohli uvést např. pojem "antisemitismus", že se naží vnucovat celému světu pocit viny "hříchu antisemitismu" akryjí tím své soukromé zájmy... a sami žádnou morálku nemají a neuznávají ), nebo židovstvím inspirované komunistické hnutí... Dekadentní umění, destrukce...Benjaminkovský židovský komplex, který nafukují do totální megalomanie?? Ne. Nic takto očekávaného se od Nietzscheho nedozvíme. Jakoby mu vadilo "židovství" jen viděno přes křesťanství. "Židé učinili svět tak falešným, že dnes ještě může křesťan cítit protižidovsky, aniž by se cítil jako poslední židovská konsekvence."
K židovství bez křesťanství ale vyjadřuje prakticky jen obdiv:
"Židé jsou bezpochyby nejsilnější, nejtužší a nejčistší rasou v Evropě. Umí se prosazovat za nejhorších poměrů, dokonce lépe než za příznivých, díky svým schopnostem, které by dnes někdo chtěl označit za vady." "Židovská činorodost a vyšší inteligence, v dlouhé škole utrpení hromadili kapitál ducha a vůle. To vyvolává závist a nenávist. proto jsou Židé obětním beránkem všeho možného. Pokud se jedná ne o konzervování národů, ale o vytvoření co možná nejsilnější evropské smíšené rasy, je Žid jako ingredience právě tak potřebný jako zbytek osttaních národů. Možná je burzovní Žid nejhorším vynálezem lidského rodu vůbec...

206785

11.12.2009 14:01

Podle oficiální zprávy unesla izraelská armáda 6 200 dětí

RE: Nietzsche a židovství. Analýza

pietroo 90.?.?.?

Přesto chci ale upozornit na to, že ne bez naší viny měli největší utrpení mezi všemi národy, a že jim vděčíme za njeušlechtilejšího člověka (Ježíš) a nejčistšího mudrce (Spinoza), nejmocnější knihu (bibli) a nejpůsobivější mravní zákon světa."
Takže když jde o čisté židovství je najednou vše jinak, Ježíš je nejušlechtilejší člověk a Spinoza největší mudrc. Nutno říct, že prvního "Židé" fyzicky zlikvidovali a druhého ze své obce vykopali. (Pro zajímavost, kdyby bylo náhodou pravdivé Turínské plátno, tak takhle Žid nevypadá ani náhodou. Koneckonců křesťanství vzniklo v Galileji, kde žilo promíchané řeckožidovské obyvatelstvo. Viz rabín Sidon: "Evangelium podle Josefa Flavia". Je to jiná duše a sami Židé to cítí ještě lépe než my. Proto mu nemohou přijít na jméno. Viz Talmud.)
A opravdu to říká doslova: "Teprve až bude zničeno křesťanství, budeme k Židům spravedliví. Také jako k původcům křesťanství a nejvyššího dosavadního morálního patosu." "Ve Starém zákoně stojíme v úctě před pozůstatkem toho, jak velký byl kdysi člověk. Nic ve staré Asii ani v Evropě, která chtěla znamenat pokrok člověka, se tomu nemůže rovnat."
I jiné židovské vlastnosti jsou jakoby najednou pozitivní a hodné obdivu:
"Psychologicky vzato, je židovský národ národem nejtěžší životní síly, který vsazen do nejnemožnějších podmínek se dobrovolně z nejhlubší chytrosti sebezachování oddává dekadentním instinktům. Ne, že by jimi byli ovládnuti, ale protože jimi dosahují moc, s níž se mohou prosadit vůči světu. Jsou protikladem všech dekadentů: Musí jej hrát až k iluzi, že se s hereckým géniem postavili do čela všech dekadentních hnutí. Dekadence je pro židovského člověka toužícího po moci jen prostředek: Tento druh člověka má životní zájem udělat lidstvo nemocným a obrátit pojmy "dobrý", "špatný", "pravdivý" a "falešný" v jejich životu nebezpečný a svět pomlouvající obsah." "Úkolem je vytvořit vládnoucí kastu schopnou nejrůznějších úloh v řízení zeměkoule. Vztah Židů k tomu: Velké cvičení v přizpůsobení se." "Židé jsou v Evropě nejsilnější rasou. Neboť jsou ostatním nadřazeni délkou svého vývoje. jejich organizace předpokládá nebezpečnější cestu, větší množství stupňů, než mohou vykázat jiné národy. To je skoro definice nadřazenosti. Nějaká rasa, jako jakýkoliv organismus, může jen růst anebo upadat. Neexistuje stav klidu. Délka v existenci nějaké rasy rozhoduje nutně o výšce jejího vývoje: nejstarší musí být nejvyšší. Jejich plachost brání Židům být bláznivými v našem smyslu: například nacionálně. Zdá se, že jsou velmi dobře očkováni a nepropadají snadno nacionalismu. Jsou dnes proti této poslední nemoci evropského rozumu. Jen Židé dosáhli v moderní době nejvyšší formy duchovnosti. Offenbach, Heine...

206786

11.12.2009 14:03

Podle oficiální zprávy unesla izraelská armáda 6 200 dětí

RE: Nietzsche a židovství. Analýza

pietroo 90.?.?.?

V tomto smyslu ostatní rasy ještě nemají ducha."
Když mluví o "židovství" a myslí tím zároveň především křesťanství říká jako argument: "Řím pociťoval v Židovi něco jako protipřirozenost samu, své antipodické monstrum. V Římě platil Žid za usvědčený z nenávisti k celému lidstvu." Ovšem, když mluví jindy jen čistě o Židech (bez křesťanství) je vše jinak: "Každá spoelčnost má tendenci snížit své protivníky v karikaturu. V římsko-aristokratickém řádu byl Žid redukován na karikaturu."
V podstatě obdivuje židovskou vůli k moci: "K divadelním hrám, do kterých nás pozývá příští století, patří rozhodnutí o osudu evropských Židů. Že vrhli svou kostku, překročili svůj rubikon, to je cítit oběma rukama: Zůstává jim už jen buď se stát pány Evropy nebo Evropu ztratit, tak jako kdysi před dlouhými roky ztratili Egypt, kde také stáli před podobným buď anebo." (Je zajímavé, že nejprve byli Židé přijati bez prblému, vyzdvihováni dokonce do nejvyšších funkcí hned po faraónovi. Ale pak zřejmě faraoni poznali pravé židovské záměry a snažili se je eliminovat. Židé zřejmě odešli z Egypta za vlády následníka největšího a nejslavnějšího egyptského faraona ramesse 2. Je zajímavost, že Ramesse 2. měl blond vlasy. Také několik let předtím, manželka faranona Haremheba je vyobrazena na hrobce s modrýma očima a blond vlasy. Faraon Haremheb byl za vlády známého faraona Tutanchamona velitelem armády. ŽIdé podle bible ukradli okolním Egypťanům v jejich domech co se dalo a utekli z Egypta.)

"Jakým požehnáním je Žid mezi německým dobytkem! To podceňují pánové antisemité. Co vlastně odlišuje Žida od antisemity: Žid ví, že lže, když lže. Antisemita neví, že pořád lže. ...(Antisemité) Mají cíl a tím jsou židovské peníze. Neumí dát svému životu smysl. Definice antisemity: Závist, resentiment, vztek jako vedoucí motiv v instinktu, nárok vyvoleného, dokonalý morální sebeklam, má všechna velká slova stále na rtech. To je jeich typické znamení: Neregistrují ani komu jsou k nerozeznáni podobni? Antisemita je závistivý tzn. nejstupidnější Žid."
"Židé dosáhli ve sféře umění génia, Heine, Offenbach, tento satyr hudby, která je pravým osvobozením od základu zvrhlé hudby německé romantiky."
Jka jsem již uvedl: "Úkolem je vytvořit vládnoucí kastu schopnou nejrůznějších úloh v řízení zeměkoule. Vztha Židů k tomu: Velké cvičení v přizpůsobení se. Jsou proto největšími herci. Také jako básníci a umělci jsou nejskvělejší napodobitelé a vciťovatelé." (Můžeme dodat s židovským filozofem Wittgensteinem, který píše ve svým "Rozličných poznámkách", že Židé nejou v pravém slova smyslu tvůrčí rasa a říká to dokonce o svém vlastním díle.)
"S Němci ztrácím svou dobrou náladu. Němci dělají čas nudným. Jinak to je pokud jsou Žid nebo Židovka...

206787

11.12.2009 14:06

Podle oficiální zprávy unesla izraelská armáda 6 200 dětí

RE: Nietzsche a židovství. Analýza

pietroo 90.?.?.?

Je podivuhodné, že mezi lety 1876-86 skoro všechny mé příjmené okamžiky při setkávání s lidmi vděčím Židům a Židovkám....V Evropě jsou Židé nejstarší a nejčistší rasou. Prot je krása Žodvky ta nejvyšší." (Měl jsem několik kamarádek, které měly částečně židovský původ, jsou to dobré kamarádky, ale žádná mne fyzicky nepřitahovala a co se týká krásy podprůměrné. Někdo to může ale vidět jinak.)
"Nebezpečí židovské duše: 1.Hledá, kde by se parazitně zahnízdila. 2. Umí se "přizpůsobit" jak říkají přírodovědci: jsou proto rození herci, stejně jako polyp, který přijme barvu skály, na které je nalepen...Nebezpečí židovské duše: Parazitismus a herectví."
Můžeme uzavřít: Když se jedná o židovství "bez křesťanství", Nietzsche je vlastně obdivuje, obdivuje jejich rafinovanou vůli k moci. Jinde předpokládá, že se etnika v Evropě pomíchají, počítaje v to i Židy, a vznikne tak velmi silná a schopná rasa. Dokonce uvádí, že "mezinárodní finančníci jsou v tomto mými spojenci". [smích] [smích] (konec analýzy)

206788

11.12.2009 14:10

Velká hra: USA, NATO a válka v Afghánistánu

nn

pietroo 90.?.?.?

Dal jsem pod článek "Podle oficiální zprávy unesla izraelská armáda 6 200 dětí" analýzu vztahu německého filozofa Nietzscheho k židovství. Koho to zajímá, ať se na to mrkne.

206789

na rakouském Standardu kupodivu rozhovor s německým právníkem, který říká, že proces s Demjanjukem je "politická chyba první třídy", a že obžaloba je velmi slabě připravená. A že proces je vlastně jen proto, aby se jako mohli prezentovat, že bojují s válečnými zločinci. A klade si otázku, proč ze všech nacistů je souzen právě a jen Demjanjuk? (No my to víme: je to asi proto, že je Ukrajinec. Své lidi by asi tak nesoudili.)

207771

Stránka: 1 2 3 4 5 6

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Katalog Ikea nevyšel. Kvůli černochovi s číslem31.10.20 10:04 Neurčeno 0

Stanné právo až do 20. listopadu30.10.20 17:03 Česká republika 5

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 1

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Měnové kurzy

USD
23,38 Kč
Euro
27,30 Kč
Libra
30,27 Kč
Kanadský dolar
17,55 Kč
Australský dolar
16,43 Kč
Švýcarský frank
25,47 Kč
100 japonských jenů
22,34 Kč
Čínský juan
3,49 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,43 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 930,26 Kč
1 unce stříbra
552,84 Kč
Bitcoin
323 576,46 Kč

Poslední aktualizace: 31.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 55 610 146