Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané daniela

Nalezeno 230 příspěveků, 5 různých IP adres

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

12.03.2010 21:37

Je „extrémizmus“ nebezpečný?

blud

daniela 95.?.?.?

Extrémem se ještě nedávno myslelo "něco" nad hranicí lidských možností.Z toho také pochází oblíbené rčení-"zachází až do extrémů".Ale také se tím chápalo,že někdo překročil veškeré meze lidské slušnosti.Co je slušné a co ne, si vždy určoval národ sám.
Tak to všeobecně fungovalo a nikdo se nad tím slůvkem nepozastavoval. Dokud nám jej nezačaly média denodenně otloukat o hlavu a zařazovat k výrazu "extrém" stále další a další novinky, které by tam člověk před takovými 20 či dokonce sto lety vůbec nehledal.
Takže,suma sumárum,podle nové vyhlášky dnes patří k extrémismu i výrok, že se hrdě hlásím ke své zemi a svému národu!Nárok na tuto nálepku je dnes možné získat bez zvláštního úsilí.Brzy bude i každý kuřák extrémista. [chechtot]
Kdyby se nám vrátil ze záhrobí takový Beneš(např).,ten by kulil oči! [vyplazený jazyk]

214696

12.03.2010 23:48

Zánik cukrovaru v Hrochově Týnci

RE: Nadějné vyhlídky

daniela 95.?.?.?

Za obrázek děkuji.A nemám slov.Už to, že někdo neměl ani zájem co nejdříve obnovit náhled do katastru v googlemapách,vypadá poněkud cynicky.Vždyť nejde o nezanedbatelnou plochu!
Pravda.Kdyby se někdo nebál, že budova či objekt by mohly jednou opět dobře posloužit,nač by investoval další miliony do demolice? [zmaten]

214702

13.03.2010 00:05

Zánik cukrovaru v Hrochově Týnci

RE: sobestacnost

daniela 95.?.?.?

..a všechno to naštvání hezky podpořit sloganem-
Máme holé ruce


..pardon,na to by už ta zlodějská a příliš sebevědomá banda neslyšela.Takže, až se dáme řádně naštvaní zase jednou v listopadu do kupy, tak halekat hlasitě-

Máme hole v ruce!! [velký smích]

214705

13.03.2010 12:26

Zánik cukrovaru v Hrochově Týnci

RE: Likvidace Českého státu

daniela 95.?.?.?

Vytvoří se totiž stav, kdy sami Češi budou prosit o přijetí do lůna Říše.

...rozhodně s tím počítejme.Tak, jak bylo po 90 roce.Uměle držená chaotická situace byla využita k tomu, aby co nejvíce pitomců skandovalo pro vstup do EU.Návnadou, která má dosud velký ohlas je,prý "volný trh".Úmyslně v uvozovkách. To, co se jeví volným obchodováním,není nic jiného,než že češi jsou stále více nuceni kupovat u sousedů(viz cukrovary)-import.To, co vypadá jako export, je v převážné většině přesouvání polovýrobků či polotovarů z fabrik s cizími investory a majiteli,dál na západ,k dalšímu zpracování.Jednodušeji,jedniná česká fabrika není schopná dohotovit výrobek bez importů.
Takže,dobře nastavená cesta,jak nás mohou silné státy EU po lidsku vydírat.Stačí říci stop importům.Od potravin po průmysl.

214767

13.03.2010 14:50

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: Zastupitelská totalita a korporátní fašismus

daniela 95.?.?.?

Onen "mazaně vymyšlený zednář",paní Jarmilo, není rozhodně výplodem mysli několika pánů před ca 300 lety.Zednářství samo o sobě je okultismus.Tedy jemná místa, kterými okultisté mohli"promlouvat" a ovlivňovat přírodní zákonitosti Země i vesmíru.Ne však měnit.Celé tohle učení je staré několika milionů let.Sahá až k bájné Atlantidě a bylo předáváno z generace na generaci pár zasvěcencům.
Pravda je, že byly doby, kdy se okultismus používal výhradně pro dobrou věc.Tj., proroctví,architektura,drobná vítěztví ,léčení nemocí apod.
Dnešní okultisté se tajného učení zmocnili pro své osobní blaho.Snad se mnou budete souhlasit, když řeknu,že tak to nemá být.
Dnes to tedy nejsou ani šamané, ani okultisté,ani proroci, ale pár lumpů,kteří si říkají zednáři nebo také sionisté.Možná se mýlím v tom, když hážu všechny tyhle "zasvěcené" do jednoho pytle.Ale nemohu se mýlit v tom,že principy a pravidla okultismu jsou všude stejné.Z prostého důvodu.Zákony přírody jsou pro všechny platné stejně,Stvořitel vesmíru je také jen jeden, proto jej je možné oslovit jen jedním jazykem.Tím,kterého zneužili zednáři.Budete-li znát pravidla tohoto jazyku i vy,dodržovat jisté rituály téhle magie,můžete dosáhnout osobních úspěchů stejnou měrou.V dobrém i ve zlém,měřeno vaším pohledem.

Já však navrhuji řešení, aby občané šli k volbám, ale do urny vhodili lístek, že zastupitelská demokracie je velký podvod a že žádají internetovou přímou demokracii.

A čím si pomůžete? Ulevíte svému hněvu na to proradné plémě v naší vládě.A dál? Co to vyřeší? Změníte se Vy? Nebo vztahy mezi Vašemi sousedy? Ovčanské právo je vhodit lísteček do urničky.Ale je to opravdu jen lísteček.I kdyby jich bylo miliony,paní J.,Vy se to ani nedozvíte a jen budete tiše zuřit u výsledků voleb, jak jsou ti lidé blbí,že neustále dávají hlas stejným stranám.

214788

13.03.2010 16:16

Rozlícenost, když EU schválila GM brambory

RE: pokial je mi zname

daniela 95.?.?.?

je to tak, jak píše pan Vojto.Popsal tento ekosystém přírody velmi krásně.Mimo včely jsou schopní opylovat také ptáci a jiný hmyz.
Včela je samozřejmě nejdokonalejší opylovač v našem ekosystému.
Pro některý hmyz je pyl zdrojem výživné výživy.Svým "cestováním" z rostliny na rostlinu dochází k tzv.oplodnění dalších rostlin stejného druhu a jak pan Vojta přirovnal,rostlinky z takového oplodnění jsou skutečné děti dané rostliny.Z toho důvodu je možné mít při hojném počtu hmyzu a především včel bohatší úrodu.Říká se také, že letos byl úrodný rok.Ale je to vše výsledkem práce, zvané symbiotismus,který zajišťují hojná včelstva.Bez nich nacházíme na políčkách jen to, co tam vskutku vsadíme. [smích]

214799

13.03.2010 17:51

Reakce na článek Čteme si v preambuli Ústavy

RE: Vytesat do kamene,

daniela 95.?.?.?

Janko,asi mi někde unikla vaše zmínka o tom, že základní příjem by byl možný jen v tom případě, že by se změnil celý dosavadní systém.Tedy tady (?)

Jsme teprve na začátku, nastavit tento systém je úkolem této generace, jeho realizace bude možná až po rozpadu (přesněji nahrazení) stávající pozice dolaru jako rezervní měny.

V tom případě s Vaším nadšením pro "základní příjem" souhlasím.Ale zbořme dosavadní a postavme nový! Jak to udělat? Já nevím.Myslím, že bude třeba vyčkat,dokud společnost nedozraje.K totální naštvanosti nebo bezmoci, kdy už není co ztratit.Je to ale jen moje úvaha,dějiny se dají tvořit samozřejmě i jinak.
Rezervní měna,dá rozum, nemůže zaniknout, dokud ji bude mít kdo "opečovávat".Rovněž si nemyslím, že v momentě, kdy by současná měna(rozumějme,ta tištěná v jedné tiskárně),by bylo možné cokoliv dosavadního(systém, jak byl nastaven)udržet.Dá se i říci, že pokud padnou Rotschildovci a jejich zlatá éra, rozpadne se vše.Takže,ano.Pak by bylo po jisté době reálné uvažovat o základním příjmu.Ale to už opět mluvíme o budoucnosti, dost vzdálené.

214813

13.03.2010 18:15

Zánik cukrovaru v Hrochově Týnci

RE: Likvidace Českého státu

daniela 95.?.?.?

Přesně jak říkáte,pane Anonymusi.Takto funguje celý "volný trh",kdy si ve většině případů diktuje podmínky zahraniční odběratel.Pro některé nepochopitelné,ale podmínky si většinou klade i zahraniční výrobce odběrateli.Z toho jednoduchého důvodu,z kterého jsme začali.Český průmysl nemá zřízenou výrobu na veškeré náhradní díly, takže se musí dovážet.A tak vzniká postupně stále silnější závislost na zahraničních obchodech. [bliji]

214817

13.03.2010 19:01

Reakce na článek Čteme si v preambuli Ústavy

RE: Vytesat do kamene,

daniela 95.?.?.?

Janko,mám ráda,když jsou dobré myšlenky vloženy do stručných a jasných terminologií.Ty body programu SRS by leckterou duši, zaměřenou na sociální jistoty pro každou bytost, pohladily po duši.Přiznávám,že i mě.
Viditelně neodporujete mé doměnce,že bez pádu stávajícího se nic nového prosazovat nedá.Takže,pokud se podaří v příštích troskách vzbudit přirozenou lidskou potřebu tvořit a vytvářet,pak nic nebude stát v cestě,aby němci naznačený směr našel své uplatnění a tím snad i prostor pro přirozený rozvoj každého lidského jedince.
Jen tak mimochodem-
A pro legraci, vzniklou kvůli snazšímu překonání útrap - jsme byli v této kotlině historií vývoje "soustředěni".
Pěkně jste to vyjádřil! Dost možná,že češi se ještě ke svému slovu dostanou !! [smích]

214829

13.03.2010 19:31

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: Zastupitelská totalita a korporátní fašismus

daniela 95.?.?.?

Omlouvám se.Ty miliony mi opravdu proklouzly nechtěně.Tedy opravuji na "několik tisíc let".Co bylo před tím,jestli homo eerekti nebo něco jiného,to jsou jen dohady.Takže nechme být.
Paní Jarmilo,měla jsem na mysli magický jazyk.Někdy se mu říká zelený jazyk.Patří sem i mandala,svastika apod.
S těmi volbami.Nesouhlasím s Vámi,ale každý by měl udělat,co sám pokládá za dobré.

214835

16.03.2010 00:13

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: RE : Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

daniela 95.?.?.?

Slovo "hlad" zní sice drsně,ale když se na to kouknem z ptačí perspektivy (to je nejlepší rozhled),je evidentní, že k tomu spějeme.
Dluhy se jednou budou muset splatit.Ty jediné jsou nepromlčitelné.Za půjčku je třeba něčím ručit.Byla by naivita si myslet, že vláda dostala půjčku za "úsměv".Takže,přideme o zbytek toho, co máme.Ale takovou hodnotu už náš státní majetek nemá. -
Ku dnešku dělá státní dluh asi 1178 bilionů.Přesnější údaje jsou tady-

http://www.verejnydluh.cz/

...což,k poměru národního majetku,tedy to, co patří českým rukám,je logicky nesplatitelné.
Ale zkusme to jinak.Každý občan ČR dluží přes 150 tisíc kč.Z toho počtu, pokud odmyslíme obyvatelstvo, které ještě není schopné si vzhledem ke svému věku vydělávat a lidé vzhledem ke svému stáří,pak je nás na to,abychom mohli začít splácet, přibližně 450 tisíc lidí.Tak na ty, co by byli schopni "zatahovat" dluh svoji fyzickou prací(jde o vytváření hodnot)je přibližně 320 tisíc kč.Abychom tedy byly schopni splácet,museli bychom s vzdát asi 2-3letých platů,pokud se držím průměrné mzdy ve státě.Z toho také vyplývá,že 2-3 roky bychom museli pracovat a vytvářet hodnoty zadarmo, bez nároku na jakoukoli odměnu.
Je zřejmé, že věřitelé jednoho dne budou požadovat splacení půjčené částky.(Doufejme, že nám dají větší lhůtu splatnosti, jinak "vyplivneme duši"[pláč] ).Děti,mladí, staří-ti všichni by museli přiložit ruku k dílu.
A další pohled, který se před námi rýsuje-
Na našem území bychom vytvářeli prakticky jako otroci, bez nároku na cokoliv hodnoty pro cizí pány.Rychlé tempo je zničující, ale dluhy ze dne na den naskakují.A to i v době, kdy dochází k vůli dlužníka půjčené postupně vracet.
A z čeho žít, když naše mzdy budou končit na hromádce splátek?
Jednoduše z toho, co si kdo ukořistí,vyžebrá,vypěstuje(bez dobrých psů to v dané situaci nepůjde,Hlad je hlad.
Co dělali židé, když dostali rozkaz k odsunu do koncentráků? Je dobré na to nezapomínat.Nejdříve prodali vybavení domů,pak dům(pokud to ještě bylo možné),rodinné šperky se držely do té nejposlednější varianty.Pak se jimi platilo i za chléb.Pokud byl kupec.
A tak to může být nyní v celé Evropě.Jeden velký koncentrák.Zní to jako sci-fi? Nemyslím si.Když budeme chápat 2.SV jako jeden velký průzkum jistých rodinných klanů,pak už ten úsměv nebude tak velký.

Paradoxne nám to asi pomôže, pretože si k sebe konečne nájdeme cestu po ktorej (ak nechceme zdochnúť od hladu) musíme spoločne ísť

....no, a o tom to celé pravděpodobně je. [oči v sloup]

215049

16.03.2010 20:40

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: RE : Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

daniela 95.?.?.?

Janko,"základní příjem" je momentálně (připouštím)jediná varianta,jak z bryndy zadlužení ven.Zdanit práci strojů a "obratem ruky"dát tyto peníze lidem na základní potřeby je skvělá myšlenka a já se snažím nalákat další lidi kolem sebe, aby se na dokument koukli a zkusili o tom trochu přemýšlet.
Mám však problém, přesvědčit sama sebe, že je to v momentální době realizovatelné.Mám obavy,že k tomu momentální vlády nakloněny nebudou a na to, aby se tu prosadila byť jediná dobrá myšlenka,by lidé jako celek museli vyvinout maximální úsilí.Důležité je,aby bylo co nejvíce lidí schopno sami MYSLET!
Tedy,tlacháni na diskusích má také svůj význam.Jak vidím já,ve svém okolí,lidé potřebují "vybudit".Když začnou na úsudek a posudek používat vlastní rozum,když se přestanou spokojovat s tím,co jim "někdo"řekl, pak budeme na nejlepší cestě. [smích]

215118

16.03.2010 21:34

Válka kvůli GM plodinám v Evropě začíná zde

GM plodiny

daniela 95.?.?.?

S bramborami se u nás dějí divy už nepěkně dlouho.Znám pár lidí, kteří si své brambory pěstují samy.Takže,vycházím z toho, co řekne zkušený zahrádkář.
Nejdříve zakázali prodávat nemyté brambory.Prý je to šizení zákazníka.Ale pravda je, že myté brambory se kazí mnohem rychleji a je velký problém (oproti těm"klasickým")je uskladnit ve větším množství,byť ve správných podmínkách, jako jsou sklepy.
Problém nastává i s jejich rozmnožováním.Kdysi, před takovými 20 lety stačilo koupit jeden "pytlík" brambor a dále je pak rok co rok rozmnožovat pomocí hlíz.Tohle už dnes nejde.Po třetím nasazením jsou brambory napadeny plísněmi,brouky..no,zkrátka a dobře,máte po úrodě.
A nyní by měly přijít ty geneticky upravované..Hm
Napadá mě jen jedna věc.Co budeme dělat,až budeme potřebovat pěstovat zeleninu samy a v naší zemi budou k mání jen GM plodiny?(nikdo nemůže s jistotou říct, že potřebovat nikdy nebude!)
Takže, zatím si koupíme.Není problém.Většina zeleniny na našem trhu je dovoz.Naše zemědělství by tolik, pro 10 mil. stát, nevyprodukovalo.Opravdu mě děsí tahleta potravinová závislost na sousedních zemích.

215121

16.03.2010 23:06

Válka kvůli GM plodinám v Evropě začíná zde

RE: GM plodiny

daniela 95.?.?.?

To vypadá zajímavě! Už jsem o tom viděla kterýsi pořad v čt.Problém je,že u nás jsem zatím na nic takového nenarazila.No, až vyzkoušíte, dejte vědět!Na topinambury nám s laboratořemi GM snad sahat ani nemohou, pokud je k nalezení ve volné přírodě.[smích]

215131

16.03.2010 23:35

Válka kvůli GM plodinám v Evropě začíná zde

RE: Videt dal, nez jen na spicku sveho nosu.

daniela 95.?.?.?

proc proti lidem nepouzit geneticke potraviny

Ono možná ani tak nepůjde o to, škodit lidem špatnými potravinami, jako je učinit totálně závislými na "dodávkách".To by pak dávalo odpověď,proč dobré z prodeje mizí a zůstává to horší.Tak jako naše "české" brambory.Opravdu postrádají stále více svoji přirozenou chuť,kvalitu a coby do obsahu kalorií, to lehce posoudí každý sám. Sníme "kotel" brambor, ale stále bychom ještě "cosi" snědli.Ale takhle je to i s dalšími potravinami.Jídlo je dnes prostě "hladové",bez potřebných živin.
Je nutné si uvědomit,že potraviny, které prošly GM úpravou,nejsou pravděpodobně schopné se rozmnožovat.
Dobře to vysvětluje tenhle dokument.Už jsem to sem dávala, ale pokud se někdo ještě nepodíval-

http://www.youtube.com/watch?v=nfX1wCopEZw

215132

17.03.2010 00:08

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: RE : Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

daniela 95.?.?.?

K přesvědčení lidí,že základní příjem je ideální myšlenka,není problém.Nejde,myslím si, ani o nedůvěru.Spíše jde o apatii lidí.Lidé se cítí zklamaní, podvedení,zneužití a veškerá víra, že že se jednou může něco změnit, je pryč.Já osobně slyším často-"Víš, já stojím nohama pevně při zemi".
Jak člověk postrádá víru ve změnu a v lepší, je to špatně.
Mimochodem.Zaujala mě tahle větička
Bude dost těžko chápatelné, jak obrovským "multilevlem" je matematika v kontextu s rozmanitostí jazyků, které do sebe vstřebaly příslušný kousek "vědění, ukrytého v latině". Ale to je jiná kapitolka
Mohl by jste mi nějak přiblížit,co jste měl na mysli?

215137

17.03.2010 18:14

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: RE : Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

daniela 95.?.?.?

Janko, děkuji za upřesnění.O těchto vědách by se dalo opravdu dlouho rozepisovat.Ale ve vývoji coby lidstva jsme opravdu daleko.Mnozí začínají lépe chápat,že jsme součástí jednoho obrovského procesu,směřující a nutící k vzestupu vědomí,a dle toho je i proti naší vůli tvořen náš svět, i ten budoucí.Tohle by naše praprababičky stěží pochopily.Pro nás,generace mikroprocesorů, už je to jednoduší.Každopádně, děkuji za Vaši odpověď.

215213

18.03.2010 00:24

Peníze a dluh

RE: půjčit si nebo ne??????????

daniela 95.?.?.?

Nevím,zda Vás uspokojí právě moje odpověď,ale když vezmeme v úvahu, že před dvěma lety splatil princ Charles dluhy za svého prapředka Jindřicha VIII,který nadělal u výplat svých švadlenek, jak o tom informoval iděs,tak je jasné, že ať už je inflace či deflace,dluhy nejsou nikdy promlčeny ani "smazány".Královská rodina nám to ukázala názorně [velký smích]

215245

20.03.2010 22:06

Peníze na dluh a peníze bez dluhu

Vláda dluhů

daniela 95.?.?.?

Tento článek je jeden z mnoha,který dává eventuální možnost řešení.Z hlediska rozumu,je jisté,že není problém, který by nebyl řešitelný.Takže...i momentální dluhy s deseti nulami by se dali splatit.
Ale...tyhle dluhy mají své zastánce.Lépe řečeno,jsou způsobené úmyslně a celá sestava zákonů,poplatků,sankcí apod.jen jistí,že dluhy a to stále vyšší, způsobovány budou.
Tedy,jedno by jsme si měli při hledání východiska, jak ven ze zadlužení, uvědomit.Silné elity a to především bankéřské rodiny číhají spolehlivě,aby se nedejžbože některý stát svým dluhům vzepřel.
Tvrdím tedy,že zadlužování států (víme, že se nejedná jen o ten náš)je účelové a jak je vidět,začíná se efekt dluhů silně projevovat.Ti, co byly chudí,(sociální případy),přicházejí v těchto časech i o ten zbytek, který měli.Např.v našem okrese minulý týden,v nejmenované obci přišly 3 rodiny o své domy.Schopnost splácet hypotéky je totiž stále nižší a nižší.
Za poslední rok enormně vrostlo zadlužení podnikatelů,protože poklesla schopnost splácet.V reálu je to tak, že podnikatel je odkázaný na proplacení své faktury,aby mohl vyplatit mzdy svým zaměstnancům.Když zákazník nezaplatí,což je stále častější jev,je podnikatel nucen vzít si půjčku.A tak se to s ním veze..
Rapidně ubývá živnostíků a podnikatelů.Když pominu zveřejněné údaje,postačí mi to, co kolem sebe vidím.Zoufalých lidí přibývá.
Zmizelo tisíce pracovních míst.Na náš malý stát je tisícovka opravdu velmi mnoho.Nadále mizí fabriky,ubývá každým rokem zemědělská obdělávaná půda,ovocné sady atd.
Vše tedy jde žádaným směrem,ať už se to líbí nebo ne.Naše "drobné" budou stále více končit na větších hromadách,pak ty větší hromádky začnou vysávat ti s ještě většími hromadami.
Myslím si,že už nám ke konečnému dni splatnosti mnoho času nezbývá.Věřitel jednoho dne "zaklepe" na naše dveře a bude žádat splacení půjčené částky.A protože nic,co bychom ještě prodali nemáme,budeme prodáni my,naše země.Vládnout nám budou jiní.Vyhlídky do blízké budoucnosti tedy rozhodně nejsou příjemné.
NWO je důkladně promyšlený plán.Je to až ďábelský plán,zotročit celé národy,podmanit si celou Zemi.Ale z dnešního výhledu je realizovatelný.A nemyslím si,že můžeme vyskočit z prudce rozjetého vlaku.Nejdříve jej musíme společnými silami zastavit.Ale když přihlédnu k množství lidí, které opravdu zajímá,co se kolem děje,kteří se alespoň trochu snaží něco udělat,mohu říci, že nás takových není mnoho.Ba naopak, velmi málo na to, aby se mohlo něco začít měnit k lepšímu.

215484

21.03.2010 19:52

Peníze na dluh a peníze bez dluhu

RE: Vláda dluhů

daniela 95.?.?.?

Zdravím Vás Janko! Jistěže na konci tunelu je světlo.I já vím, že tam někde je.Cestu k němu hledá každý po svém.Já rozhodně nevidím cestu ven po té cestě, po které jsme se do tohodle,spíše morálního marasmu dostali.
Cesta ven je ale zcela jistě změnou myšlení.Jeden můj kamarád to před pár lety vyjádřil velmi hezky a velmi moudře-
"Čím víc trpíš, tím víc hledáš."-je to mladý kluk.Tvář má znetvořenou po té, co téměř uhořel v dřevěném srubu.Naučil se ctít a vážit si zcela jiných věcí,než já nebo Vy.Tak i já,ač nemám žádný důvod k zoufalství,od kontaktu s takovými lidmi nacházím ve všem mnohem větší smysl,než je "obvyklé".
Každopádně, velmi děkuji za povzbuzení,velmi potěšilo. [smích]

215545

25.03.2010 18:09

Krást je OK

Lhát se musí

daniela 95.?.?.?

Každý politik má přeci diplomatickou imunitu.Takže,není divu,že nám za rasistické výroky a miliardové zlodějny ještě nikoho nezavřeli.A ani nezavřou,protože kamarádi jsou tam jaksi všichni.Ale ještě lépe,politici jsou jedna velká rodina a ta má přeci držet pohromadě [velký smích]
Takže,když to zhrneme,veškeré aférky a aféry, které se k nám ovečkám alias podlidi přes masmédia dostanou,jsou jen divadýlka pro nás malé anebo je to takový mužský způsob pomsty.Tj.když si muži dají přes hubu.Politikové jsou však nadlidi[velký smích], ti si přes ústa nedávají, zato to umí protivníkovi pěkně okořenit přes tiskem zveřejněnou zprávičku.Nic se dlouho nerozmazává, protože si to panstvo hezky "vyříká" a my se opět můžeme jen divit, co vše si ti politikové dnes dovolí. [velký smích]
Ale u pana Duška a nyní i Topolánka je to trochu zajímavější.Viditelně na ně veškerá propaganda o rovnosti a nutné toleranci moc nezabírají.Vysmívají se homosexuálním polokolegům a žid je identifikovatelný dle známých charakteristik,jako je uhýbání nebo úskoky před možnými problémy.
Vida ! Kdo by si to byl jen pomyslel,že právě "slavný" politik Topolánek je takový xenofob ! Asi se pán dívá málo na veřejnoprávní čt [chechtot]

215816

28.03.2010 15:39

Pravda zemřela a s ní i Svoboda

hlavně klid..

daniela 95.?.?.?

Je zřejmé,že Amerika již není tou Amerikou, jakou byla.Hlavní slovo díky totálnímu odstranění měny,krytou zlatem,dostali ti, kteří tisknou její náhrážku.Již se nejedná jen o dolar.Hodnotu záchodového papíru,podloženou ne zlatem ,ale nesplatitelnými dluhy mají všechny měny.
Nedostatek příležitostí, jak přežít v džungli,kde bez peněz nemá člověk ani právo na střechu nad hlavou,natožpak na teplo domova,činí z lidí zcela logicky dravou zvěř.Co vše dnes člověk neudělá,aby si udržel teplé místečko na jakémkoliv místě, zajišťující,že výplata bude dnes a příští měsíc zas...
Tím dobrým příkladem,co vše už člověk dokázal překročit,aby se měl alespoň trochu lépe, než ti ostatní, je právě ono známé kolem praktik a vztahů ve vedení Českých drah.Jednomu se z představ dvou "pusinkujících se"pánů zvedá žaludek, jiný je ochotný odhodit věškeré zábrany a udělat totéž.Ať už tedy člověk pohlédne kamkoliv, vždy nalézá dvě strany skupin lidí.Jeden je schopný to či ono udělat pro dobré "místečko", jiný na to nemá žaludek.
Naši politikové, tihle ti lobisté, kteří pracují pro tytéž klany, které tisknou bankovky americké ekonomice,nejsou o nic horší,než jejich kolegové na západě či východě.Jednoduše,"objednávky" zákonů jsou pro českou vládu malé.Takže v platnost u nás vzejdou jakékoliv nesmyslnosti.
Že to nám, ovčanům velmi komplikuje život, to je bezesporu.Posledním hitem výstřelku zákonodárců je, pokud se nemýlím,nové vybavení autolékárničky. [velký smích]
Je však 100%, že každá nádoba má své dno nebo také okraj.Takový je jeden z přírodních zákonitostí.Pocit, že takhle to může jít do nekonečna je velmi klamný v tom smyslu,že náš Stvořitel má s námi zdánlivě nekonečnou trpělivost.Ale i ta je konečná.
Nemyslím žádné peklo,žádné boží tresty apod.Buďme dnešní rozumně uvažující lidé. Prý jsme takové vesmírné baterky.No dobrá.Ale když se baterky vybijí, nač budou? Když se nabijí větší energií, než se do nich "vejde", co s němi? Postupně tedy bude celá matička Země zaplavena miliardami nepoužitelných baterek.Jedny přebité,další přečerpané.A mezi těmi ty, co si zachovali v těhle časech tance zlatého telete jakž takž chladnou hlavu.Možná jsou takových lidí také milióny.Jisté je ale jedno.Tahle doba zkončí jako všechny před ní.Nemá šanci nad námi vyhrát.Na svět každý z nás přichází, abychom poznávali a vyvíjeli se v rozumové bytosti.
V tom smyslu, že až se za pár let budeme vesmírem pohybovat jako "ufoni" o nás mohli obyvatelé cizích planet usuzovat-jsou to velmi vysoce vyspělé bytosti. [smích]

215908

28.03.2010 16:42

O jedné knize

RE: Nekrytý šek je americký smysl pro humor

daniela 95.?.?.?

[i]...opět krásný příklad pokryteckého Systému, který zneužívá v lidských bytostech evolučně zakódované a systémově posilované animální pudy a instinkty jako chamtivost nebo tendenci pro moc..[i/]

Také jsem to tak při čtení toho článku cítila.Škoda ale je, že dnes už se člověk nedopočítá, kolik skvělých čechů přispělo především Americe,tj.výtvoru potomků Davidových,svým umem k jeho výstavbě.
Začíná až nemístně narůstat názor, že za vše skvělé, co máme,vděčíme jako civilizace židům.Dvořákův pobyt v Americe, kdy se čech vracel ze zámoří opět s "holým zadkem",je opět jen smutná ukázka toho,odkud židé berou ty skvělé vynálezy, nápady,myšlenky.

215911

28.03.2010 20:53

O jedné knize

RE: Nekrytý šek je americký smysl pro humor

daniela 95.?.?.?

Zdá se, že jste lépe informovaný, než já.Nemohu ani posoudit,na kolik je pravdivé to, co popisujete Vy, ale vyplatí se, vyslechnout obě strany. [smích]
Zůstává-li však na našeho velikána Antonína Dvořáka ve státech nějaká taková památka, pak mě to rozhodně velmi těší.

215917

29.03.2010 21:27

Problém jménem zadluženost

Máme i dluhy vůčí sobě

daniela 95.?.?.?

Jsem názoru, že zadluženost státu je naprosto neřešitelná.
A to z mála důvodů-
-Dluhy jsou jistými skupinami "vyžádané"
(jen dluhy zajistí poslušnost "podřízených"- )
-Na splacení poslední dlužné častky neexistuje "bankovka".
(možný je způsob,vrátit půjčku a dluh doplatit novou,opět zlatem krytou měnou)
-státník si půjde půjčit vždy
(přeci nebude dřít bídu, když nemusí.Takže se opět objeví nové peníze v oběhu)
-nejsou prostory, které by umožňovaly k splacení dluhu vyrobit hodnotné věci(i kdyby byly,musel by celý národ "jet na doraz" -)

Takže, tohle je pár základních důvodů, proč dluh nejde splatit.
Je však třeba si uvědomit,že žijeme v časech,kdy se vše zdánlivě hroutí.Ale právě tak je to doba,kdy se člověk musí rozhodnout, pro co žít.Musí správně naladit své sny.Máme je všichni.A většinou sníme o-
-dobré kariéře
-velký "barák"
-každý rok dovolená u moře
-alespoň malý domeček se zahrádkou
-zdraví atd.

Ale něco tady chybí.Tyto sny nejsou naše konečné.V momentě, kdy se nám "sen"vyplní, máme další.Nekonečné kolo snů,tedy i tvořivosti.
Konečný a jediný sen, který by měl mít smysl pro všechny nás,je touha znát,pochopit,vědět.Proč se v Bibli říká, dokud nebudete jako ty dítka malá...?
Je to tak jednoduché pochopit !Jako děti jsme byly zvědaví.Všude jsme "strkali nos".Vše jsme chtěli vidět,osahat si.A jsme velcí (dospělí) a naše přirozená lidská zvědavost je pryč.Ženeme se za kariérami,majetkem....umíme jazyky(před 38. jsme biflovali němčinu,po 48.ruštinu,po 89.angličtinu.) Jaký to má smysl,když nepoznáme, kdy přijde zemětřesení,záplavy a vlastně už ani nevíme,z čeho roste zelenina.
Zvířata poznají nebezpečí včas.My lidé nepoznáme z chování přírody vůbec nic.Jsme dál, než jsme kdy byly.Jsme zatoulané ovce a místo toho, abychom každý za sebe hledali bezpečný úkryt,hledáme řešení tam, kde není.Kde není řešení,není žádná cesta.Správnou cestu člověk pozná.Dle toho,že nemá nepříjemnosti,nestresuje se a je neustále v pohodě.Také zdraví je "super".I tam, kde před tím nebylo. [smích]

215979

30.03.2010 21:10

Problém jménem zadluženost

RE: Máme i dluhy vůčí sobě

daniela 95.?.?.?

Lin, psala jsem to.Naše sny nejsou konečné.Po dosažení jednoho snu(plánu),máme automaticky další.Svými sny tvoříme náš svět.Uvádíme jej tak ve věčný pohyb.A cestou za našemi sny s sebou strháváme "tvořivost osudu".Nebo také souhru náhod,souhru problémů,souhru starostí,radostí atd.

.."problém" státního dluhu (řešení určitě má, všechno má nějaké řešení). Diskuse jako takové určitě nemají tu moc změnit něco okamžitě a střelhbitě. Co ale umožňují je porovnávání názorů, které může vést i ke změně..

Právní cestou, tedy pravidly, které jsme si jako společnost stanovili,by se snad problém dluhů dal vyřešit.Nejvyšší soud by musel uznat nárok věřitele na vyplacení dluhů za neopodstatněný.Nebo také za nezákonný.Ovšem,máme tu další problém.Nevíme,co bylo účelem smlouvy.V tomto případě, byť ve velmi velkém měřítku, musí nutně platit tytéž zákony jako pro fyzickou osobu.A v tomto případě máme věřitelem (jeden z možných variant)Rothschildy a klientem českou vládu,my lidé jako ručitelé anebo "majetek".

Tak nebo tak,"zachránit" lidi jako celek nelze.Každý musí jít svou vlastní cestou.Nutit někoho,aby se vydal stejným směrem jako Vy, já,nemá žádný význam.Ale diskuse mají velký význam.Jak jste správně napsala,mohou vést ke změně rozhodnutí.A také myšlení.A to je opravdu velmi důležitá věc.[smích]

216052

10.04.2010 16:00

Zámek

Bezpečnost

daniela 95.?.?.?

Co dodat? Že přitvrzuje a přitvrzovat bude? To už tu řekli jiní.Že jde o naši bezpečnost? Už při rekapitulaci cca 15 let zjistíme okamžitě,že navzdor tisícům bezpečnostních opatření,neuvěřitelného šmíráctví všech obecním úřadům,se včas podchytilo tak 10 možná 15 "teroristických" skupin.A to z nich nevylučuji ty skupiny, které k nám pašovaly jen nějaké ty hadry či cigarety.I ti jsou totiž většinou evidovány v šuplíku teroristů.
Rozhodně tedy nejde o naši ani jinou bezpečnost.A jistě ne ani o "kšefty" velkých firem.
Jde o to, abychom si pomalu zvykali.Dávají nám to pěkně po soustech.Už jsme rezigmovali na mnoho věcí, které byly před pár desítkami let společensky a morálně naprosto nepřijatelné a když už,pak se podobné praktiky šmíráctví užívali jen v kriminálech.
Ochotně se na vyžádání osoby, zvané "úřední" svlékáme,odpovídáme na trapné otázky,necháváme se "preventivně" očkovat proti chorobám, o kterých ani nevíme, že někde existují,podepisujeme svým rukopisem i ty největší pitomosti,rengeny a skenery se protáčíme bez mrknutí oka,třebaže ještě nedávno bylo lékařovou povinností se pacienta zeptat, zda souhlasí.Dnes už se nás na souhlas nikde a nikdo neptá.Všimli jste si? Musíme tedy pokládat za "přirozenou" věc,že svá těla vystavíme trapné proceduře každé úřední osobě.
Nevím, jak daleko jsme od doby, kdy nás začnou řadit do skupin jako v koncentrácích-Ty půjdeš do leva, ty půjdeš do prava..
Místo tetování, v kůži čipy a někde ve skvostném paláci nějaký velkomožný pán si bude jen tak pohrávat s ovládačem.
Každopádně, až to přijde,tak už tu bude opět vypěstovaných miliony ohlupených lidských ovcí,které budou ochotně přitakávat, že je to pro naši bezpečnost.
No, ale ten kufr bych nechala být tak.I s tím zámečkem.Ať se tedy podívají, když jim to na letišti udělá radost.Vy přeci terorista nejste ![velký smích]Jste ten ohrožený druh [chechtot]

216858

10.04.2010 17:07

Smutný konec Mirka Topolánka

Podle mého

daniela 95.?.?.?

Tu aféru s Topolánkovými výroky vidím tak,že byl vlastně chycený do vlastní pasti.Nevíme jistojistě, kdo se zapříčinil o vyvolání skandálu se zneužívanými sociálními dávkami Čunka, kdo vyvolal skandál nad milióny S. Grosse a dalších, jejichž jména upadla už prakticky do zapomění.Pravda je skrytá.A v dnešních časech to platí dvojnásob.
Topolánek se ve světě žádného opravdového přátelství,podlostí a podrazů udržel hezkých pár let.Vyrostl v takovou tu lišku ryšavou, kdy na něj prostě nic neměli.Ale už tam asi někomu hodně zavazel.Měl odejít.Ale neodešel.A tak jsme byli bombardováni palcovými titulky všechmožných tisků o Topolánkově jachtě
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci-politika/... a plno dalších pitomostí, které v nás vyvolávaly jenom vztek na proradného Topola.
Přitom na politické zcéně není snad jediný, který by chodil se svatozáří nad hlavou.A to ani ženy.Ať už to nazveme korupcí nebo lobingem,ve výsledku je efekt stejný a je naprosto lhostejné, je-li strana pravicová či levicová.Důležité je, nějak se "tam" vecpat.A udržet si svoji pozici ve vládě.Nic více, nic méně.
My,ovčané,jsme vždy ti, co sklízí jejich ovoce.A že je stále méně chutné, je zcela jasné všem.
A tak,i Topolánek se svezl po aféře zadkem pěkně dolů,jako ti před ním.Není už důležité, co si národ o jeho výrocích myslí.Nikdo se nás na to neptal.Jen nám bylo taktně vysvětleno, že "to" je ten důvod.Je homofob a nemá rád židy.
Tedy,neunikl a nakonec stejně pustit křeslo prémiéra musel.
Smutný konec? Neřekla bych.Přeci nevíme,jestli nakonec neuslyšíme o Mirku Topolánkovi z Bruselu.
Taky vzpomeňme na dlouhý proces tahanic bývalého ředitele Novy, Železného.Všichni jej litovali,jak mu berou něco, co tak skvěle vytvořil! Jako bolestné mu bylo svěřeno křeslo v evropském parlamentě.Je to málo? Víme, že ne.Trvalý plat ve výši(asi se mýlím) 250 tisíc korun českých měsíčně,k tomu ubytování,komfort, personál a věciček, o kterých se nám litujícím ani nesní.A co víc, nemusí pro to udělat vůbec nic.Stačí, když při hlasování bude mačkat "správné"tlačítko.
A tak,více než Topolánka, bude nyní zajímavé sledovat, kdo další vypadne z kola ven. [smích]

216864

11.04.2010 15:32

Co může obsahovat kosmetika

kosmetika

daniela 95.?.?.?

Kosmetika,ehm,v jednodušším slova smyslu můžeme říci,že je to chemie, kterou si my lidé od konce 19.století dobrovolně mažeme na tělo,abychom utekli chemii, která k nám proudí dnes už ze všech stran.Od spodního prádla počínaje, po potraviny a vzduch konče.
Článek nám v náčrtech dává znát,čemu se dnes říká kosmetika.
Já zmíním parfémy.Nevím,kolik z nás ví, že základní složkou parfémů je zvířecí moč.Nemohu ani tvrdit, že jsou tak tvořeny všechny parfémy.Kouzlem chemie se z takové tekutiny dá vykouzlit tisíce rozličných pachů, které mají tu moc, dokonale obalamutit náš lidský nos a my pak jistojistě budeme tvrdit,že daný parfém voní.Nepopírám.Voní i mě.A některé překrásně.
Chtěla bych však jen připomenout smysl přirozených pachů lidských těl.A chtěla bych připomenout jak velmi dokonalé ve své přirozenosti taková lidská bytost je.
Tak tedy,člověk by mohl mít výborný čich a dle čichu vycítit špatné jídlo,otrávený vzduch, ale i nebezpečí např.takového psychopata.Jinaký pach ze sebe totiž vydává člověk nervózní,jiný aktivní,veselý atd.To vše by člověk byl schopný "vycítit" a ještě mnohem více, nebýt všudepřítomné kosmetiky a ignorování našich nosů.Zvíře je na tom dnes mnohem lépe, než my.To na svůj nos spoléhalo vždy a proto jej má, dá se říci zděděný po rodičích mnohem citlivější.
Díky kosmetice jsme se naučili ignorovat i "přání" naší pokožky.Ta spolehlivě ukáže nemoci,potřebu těla,zdravotní stav.Nevíme o "řeči" naší kůže už prakticky nic,protože místo vyřešení vnitřních neladů v těle,na mi napatláme chemii,abychom ji "umlčeli".Zvíře nemá v sobě tolik moci, aby posoudilo, co mu chybí.Ale ví,že když ho svědí hřbet,je třeba jeho tělu něco dodat.
Mohli bychom mít však jemný cit v prstech,dobrý úsudek svým pohledem a další výborné schopnosti.A není na Zemi jediný tvor,mimo člověka, který by to vše mohl obsáhnout.Mohl by.Kdyby ve svých nemocech nejdříve hledal příčinu a pak si třeba i vzal pilulku z chemické laboratoře,kdyby se nejdříve staral o vnitřní rovnováhu svého těla a také o to,co jí a co pije a pak použil mast.Protože, kdyby se to lidé naučili dělat obráceně,mohu zaručit, že to funguje a mimo lehčí kosmetiky pro svůj lepší osobní pocit by už žádné další chemie nepotřeboval.

216945

12.04.2010 17:27

Už je to tady - půjčujeme 26 miliard Řecku

donekonečna

daniela 95.?.?.?

Já jen připomínám dominový efekt.Půjčili jsme Lotyšsku,zadlužili jsme se.Půjčili jsme Řecku, zadlužili jsme se.Příště možná bude potřebovat Estonsko,pak třeba Polsko,a jednou se do této situace dostaneme i my.Půjčovat a nedostávat zpět,je hotová sebevražda.Takže,kdo v EU zůstane obrovsky nezadlužený, aby mohl pomáhat těm dalším? [pláč]

217054

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

11

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 15 čtenářů částkou 3 943 korun, což je 11 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 1

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 6

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 5

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 4

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 2

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 8

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 3

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Vláda: Zakážeme teplé počasí! Aby se lidi necourali venku01.04.20 13:10 Česká republika 3

Zákazy, zákazy, buzerace, zákazy: Několik mladých spáchalo zločiny. Opékali buřty v lese01.04.20 11:30 Česká republika 4

Policisté hlídají město v kostýmech v podobě koronaviru01.04.20 06:21 Bolivie 1

Rusko vyslalo do USA letadlo se zdravotnickými potřebami, Trump poděkoval. Proč o tom mlčí média?31.03.20 23:32 Rusko 0

D-Test provedl test roušek a respirátorů31.03.20 19:38 Česká republika 12

Minister Krajčí v súvislosti s koronavírusom plánuje zaviesť opatrenia voči občanom, ktorí odmietnú očkovanie31.03.20 16:02 Slovensko 3

Měnové kurzy

USD
25,76 Kč
Euro
27,84 Kč
Libra
31,61 Kč
Kanadský dolar
18,12 Kč
Australský dolar
15,45 Kč
Švýcarský frank
26,37 Kč
100 japonských jenů
23,76 Kč
Čínský juan
3,63 Kč
Polský zloty
6,07 Kč
100 maď. forintů
7,60 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
33,72 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 690,29 Kč
1 unce stříbra
371,09 Kč
Bitcoin
175 085,08 Kč

Poslední aktualizace: 5.4.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 50 711 607