Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané jean.laroux

Nalezeno 916 příspěveků, 115 různých IP adres

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

01.04.2011 08:02

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zpěv drozdů

jean.laroux 85.?.?.?

Problém je PRÁVĚ v systému. Myšlenku nikdo DOBROVOLNĚ neuchopí, když mu to nic nepřinese. Co bych dělal pro stát, když nemusím ? Na co bych se stal uvědomělým komunistou a budoval ten komunismus, když z toho teď nic mít nebudu ? atd. atd. Pokusy apelovat na lidské svědomí a morálku vždy selhaly. Něco se podařilo prosadit jedině když z toho a) lidé něco měli (někdo jim něco nasliboval a oni uvěřili) nebo když je někdo zastrašil. Nejlepší je kombinace obojího. Máte tedy pravdu, že jde o IDEALISTICKOU větu a pokud se nenastaví systémové podmínky pro její realizaci pak idealistickou i zůstane. Jaké jsou ty systémové podmínky? V obecné rovině jde o pocit, že když prací něco dávám společnosti, tak se mi také něco ze společnosti vrátí. Pokud se mi nevrací nic a jen bezmocně sleduji jak to co dávám někdo beztrestně rozkrádá pak už jaksi nemám chuť pro společnost něco dělat. Krize morálky společnosti jde ruku v ruce s krizí celého systému. Chceme-li zlepšit morálku tak jsou apely k ničemu. Je nutno nejdříve změnit podmínky. Z mého pohledu je tou správnou cestou cesta k polopřímé demokracii, kdy bude existovat dohled nad prací politiků a jejich čtyřletý mandát bude přerušitelný. Nejde o to volit strany a následně vyslovovat nedůvěru vládám ale o to, aby byl dohled a bič na každého jednotlivce, který je zastupitelem svých voličů. Ten bič musí držet právě ti voliči.
Ohledně popisu současného stavu ve vztahu k demokracii, svobodě, zodpovědnosti se shodneme ale máme trochu odlišné pohledy na to jak ven z toho "začarovaného kruhu".
"Muslimové", cikáni a jiní zneužívají svého minoritního postavení ne pro jejich mentalitu nebo jiné rasové charakteristiky ale jednoduše proto, že jim v tom zneužívání majorita sama nahrává cestou různých Kocábů a podobných pseudohumanistů. Co by nebrali když jim MY BLBCI dáváme ?! Takže AGAIN. Není to o charakteru lidí (mentalitě, mravnosti, slušnosti, poctivosti) ale právě O TOM SYSTÉMU. Víte je to trochu o tom VEJCI A SLEPICI ale tady myslím, že je SLEPICE (systém) tím co je dřív [mrknutí jedním okem]

240862

01.04.2011 09:54

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: ...

jean.laroux 85.?.?.?

Není to až tak jednoduché. Kolik jedinců ve společnosti se odhodlá změnit ? Co je k tomu povede ? Ti, kteří se změní budou sloužit jako vzor ? Pokud se nezmění většina ve společnosti pak bude proces "Strhávání ostatních k dobru osobním příkladem" poměrně zdlouhoavý. Navíc .. ve špatně nastaveném systému dochází současně i ke strhávání "na stranu zla" [mrknutí jedním okem]

To nic nemění na principu toho co jste napsal. Je skutečně nutné ZAČÍT U SEBE.

240868

01.04.2011 14:04

Sčítat či nesčítat?

Sečteno podtrženo

jean.laroux 85.?.?.?

Nevím jak to bude s propojováním databází veřejné správy ale osobně si nemyslím, že to bude až tak jednoduché. Svědčí o tom včerejší rozhodnutí ústavního soudu, který prohlásil za nezákonné shromažďování údajů u operátorů. Jistě bude nyní tedy i problematické slučování databází jednotlivých státních subjektů a napojení dat z ČSÚ zjištěných při sčítání. Osobně nevěřím, že by se všechna data o nás z různých míst sešla v nějaké centrále a někdo by k nim jako k celku měl přístup. Lze si představit průřezový portál, který bude podle rolí trasovat určitá data z různých systémů různým osobám ale nějakou SESYPANOU db na jedno místo nevidím jako pravděpodobnou.

To vše je ALE DNES. Musíme si uvědomit, že jakmile se data někam nasypou, budou tam nasypána. Kdykoliv v budoucnu může někdo prosadit nějaké "protiteroristické" bezpečností opatření např. když bouchne plomba u zadku koně na Václaváku a data, KTERÁ TU UŽ JSOU se sesypou a dostanou do rukou "povolaných". Vzhledem k potenciálnímu "budoucímu" riziku je tedy i samotný sběr dat problematický.

Osobně sčítání lidu nevidím jako účelné. Pro sčítání je kontaktován člověk o němž už údaje někde jsou. Proč si tedy ČSÚ nevyžádá ta data z různých db ? Matrik apod ? Pokud někdo není nikde evidován tak se stejně sčítání nezúčastní protože pro něj není formulář. Na co jsou ČSÚ údaje např. o PC a internetu ? Jestli vlastním PC je moje věc a data o připojeních lze vytáhnout od providerů. Na co jsou údaje o velikosti bytů a množství nájemníků ? Hodlá stát na základě těchto údajů usměrňovat bytovou výstavbu ? Pochybuji. Celé je to nějaké divné. Připadá mi to opravdu přesně dle ducha článku.

240893

01.04.2011 21:31

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zpěv drozdů

jean.laroux 94.?.?.?

Obávám se Aleno, že tato krize je úpadkem.

Má konkrétní představa "biče" spočívá ve vytvoření transparentního systému moci, kde bude občan participovat. V rámci polopřímé demokracie jde o mechanismy umožňující vstup voličů do rozhodování zastupitelů, pokud se tato vůle projeví v určitém množství hlasů oprávněných voličů. V podstatě jde o referenda. Při projednávání určitého zákona, mezinárodní smlouvy závazku atp. budou moci voliči předložit návrh na vypsání referenda a pokud se najde dostatečný počet požadavků, pak bude referendum realizováno. Technické pozadí nebudu detailně popisovat ale princip je postaven na eGov (IS) a autorizačních (podpisových) certifikátech občanů. Celý systém je poměrně složitý ale pokud máte zájem pak jej více rozvedu jindy. Pomocí tohoto systému budou moci občané-voliči nahlížet do činnosti zastupitelů (např. nakládání s veřejnými prostředky), budou moci realizovat referenda, zakládat strany, zasílat podněty na změny atd. Stále je zde HLAVNÍ role na zastupitelích ale ti (jejich práce) je nově pod permanentním dohledem. Pokud politik např. neplní své předvolební sliby mohou jeho voliči navrhnout a pomocí systému si vynutit jeho odvolání (náhradu). Podmínkou je zde samozřejmě realizace voleb el. cestou aby existovala vazba Politik zastupitel = JEHO voliči. Jde o současné zachování anonymity voleb a adresné vazby na hlas každého voliče. Pro toto zajištění se využívá asymetrických šifrovacích a podpisových mechanismů. Ve skutečnosti je to technicky (systémově) samozřejmě složitější ale pro představu to snad stačí. To je onen "bič".

Systém samozřejmě má vliv na charakter lidí a charakter lidí pak opět utváří systém. Je to o tom vejci a slepici. Představte si systém doma ve své rodině. Jsou zde určité role, jsou zde pravidla a řád = systém. Budete-li denně v lihu a Váš manžel na LSD pak lze těžko v tomto systému očekávat, že z Vašich dětí vyrostou slušní a morální lidé. Nejspíš budou kopírovat Vás jako svůj model a nebudou mít šanci se v takovémto systému charakterově zdokonalit. A může jim kdo chce vykládat co chce. Ty děti až vyrostou budou svým charakterem opět vytvářet systém. Samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že u Vás doma to funguje přesně naopak a ve Vašem rodinném systému vyrůstají sebevědomí a přemýšlející lidé kopírující své rodiče. Ten "negativně" laděný příklad jsem uvedl jen pro představu a vysvětlení toho co jsem měl na mysli. Snad to stačí [mrknutí jedním okem]

240916

01.04.2011 23:11

Sčítat či nesčítat?

RE: Sečteno podtrženo

jean.laroux 94.?.?.?

Skvele receno

240925

02.04.2011 10:02

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zpěv drozdů

jean.laroux 94.?.?.?

Mé myšlenky ve vztahu k technickému řešení uspořádám do nějakého článku a zkusím je předložit k diskuzi.

S tím startováním. Nemyslíte, že je spousta lidí v zemi už dostatečně nastartovaných ? Nejde o to nastartovat všechny a nějak je tlačit do účasti na politice. Není možné aby instalatér a traktorista rozhodovali o jaderné energetice. Od toho máme "odborníky" zastupitele. Snaha o náhradu zastupitelské demokracie - o tom je demokracie přímá a ta je jakýmsi protipólem demokracie zastupitelské. Přímá demokracie podle mě není to pravé a proto mluvím o polopřímé demokracii, která zastupitelskou demokracii nepopírá a zefektivňuje ji.

Podle mne je tedy důležité NETLAČIT někoho do politiky ale dát těm naštvaným a bezmocným voličům možnost, aby ty kterým dali důvěru, usměrnili. Je čím dál více lidí majících potřebu usměrnit své politiky. Na tom se určitě shodneme, že ? [mrknutí jedním okem]

Věřím, že se současný stav ve společnosti, ať jde o krizi či úpadek, podaří otočit správným směrem.

Díky za reakce Aleno a přeji hezký víkend

240943

04.04.2011 09:18

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zpěv drozdů

jean.laroux 85.?.?.?

Já myslím Aleno, že pokud se lidé mají dobře tak se do politiky nehrnou a starají se o to "své". Pokud mají pocit, že svým zastupitelům mohou důvěřovat pak se jim nesnaží mluvit do jejich práce a zastupitelský princip funguje dobře. Současně je také nutné, aby lidé věděli, že pokud něco fungovat přestane a idylka se změní v noční můru pak mohou zasáhnout. Dnes Vám obhájci současného systému řeknou: "Vy přeci ale můžete zasáhnout již nyní. Jděte k volbám" .. My oba ale víme, že tak prosté to není. Jsou zde 2 zásadní problémy. 1. Dlouhá doba čekání na další volby spojená s trvající svévolí zastupitelů, kteří se zpronevěřili voličům. 2. Nabídka ve volbách. Jednoduše není z čeho volit protože systém dává zastupitelům příliš velkou volnost a ta se v korupčním a "prolobovaném" prostředí změní v "uklouznutí". Kde je příležitost tam ...

Já tedy preferuji systém, který odstraní rizika z bodu 1. tím, že z politické scény odstraní konkrétní zastupitele, kteří ztratí důvěru svých voličů IHNED a tak trochu doufám, že k těm co v politice díky "biči" zůstanou volič pocítí výše zmíněnou důvěru. Tady cítím tu rovnováhu. NEMUSÍM ZASAHOVAT ALE JE-LI TO POTŘEBA MOHU. To co se tedy v systému, kde byla zastavena ta "krize" jeví jako "Zabřednutí do určité pasivity" (nezájmu o politiku) může být znakem spokojenosti voličů se svými zastupiteli.

Leckteré země situaci řeší tak, že dávají (většinou formou úvěrů) svým občanům ten pocit dostatku. Vytvoří nějaký ten např. Americký sen. Nejde jen o úvěry ale třeba i o vykořisťování jiných zemí (prosazování národních zájmů = vysokého standardu vlastních občanů + vlastní zisk mecenášů v pozadí). V takových zemích je občan spokojen a podporuje svou vládu ať již dělá cokoliv. Jenže .. doba se mění.. nelze žít donekonečna na úvěr. Nelze donekonečna drancovat jiné země, aby se náš občan měl "dobře". Jednou se to zlomí a občan se začne mít hůř a hůř. A pak začíná remcat. Zjistí, že byl ukolébán a že chlebodárci už mají příliš velkou moc. Zjistí, že nemůže "chlebodárce" ovlivnit protože jim dal příliš důvěry a ztratil nástroje kontroly. CHTĚL BYCH NĚJAK ZASÁHNOUT ALE NAJEDNOU ZJIŠŤUJI, ŽE NEMOHU.

Já myslím, že i naše země je součástí tohoto modelu jen s tím rozdílem, že náš chléb není tak vydatný jako je (byl) u lidí více na západ a ty hry již omrzely. Je správný čas na to začít uvažovat jak vrátit moc do rukou lidu tzn. jak vrátit skutečný význam pojmu DEMOKRACIE.

241068

04.04.2011 09:20

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zpěv drozdů

jean.laroux 85.?.?.?

Trochu filosofie na závěr [cool]

Myslím Aleno, že přirozená dialektika (příčina, následek = řešení) stále funguje i přesto, že se někteří mocní lidé snaží dialektický směr manipulovat ovlivňováním příčin i následků (akcí + reakcí) za účelem dosažení plánované syntézy. Řízená dialektika může být sama o sobě (na vyšším levelu) také určitou akcí, která má svou reakci (alter-stream) a výsledek konfliktu (syntézu či řešení) si lze jen velmi těžko představit. Je zde velké riziko, že výslednicí konfliktu bude další globální válka. No .. Doufejme, že ten kdo ovládá první level neovládá i ten vyšší level ve kterém je (manipulovanou) reakcí naše "svobodné" myšlení a vůle. V takovém případě by i ta válka mohla být součástí "plánu".

241069

16.04.2011 10:03

Případ nepovšimnuté knihy

Plivanec do polévky

jean.laroux 94.?.?.?

No malého Vašíka může někdo jen těžko obviňovat z toho, že posedával na Haydrichově kolenou a malého knížátka z toho, že jeho rodina využívala k práci židy a cikány. V každém případě jsou ale tyto informace docela nechutným FLUSANCEM do jejich polívky [bliji] [mrknutí jedním okem]

241969

18.04.2011 13:12

Případ nepovšimnuté knihy

RE: Plivanec do polévky

jean.laroux 85.?.?.?

Tito lidé, že se zasloužili o dobré jméno naší země ? Jste duševně zdráv ???

Tito lidé zaprodali vlast nadnárodním korporacím. Tito lidí otevřeně prosazují "policejní" dominanci USA ve světě a zvlášť v naší republice (viz. prohlášení Madlen Allbrigtové). Jde o aktivní tvůrce NWO. Havel a Vondra (PNAC), Schwarzenberg (trilaterální komice). Švejnar, Pehe a další - vazba na CFR. Tito lidé mohou za rozkradení republiky a totální likvidaci hospodářské soběstačnosti. Tito lidé mohou za to, že jsme jen montéry v montovnách zahraničních investorů a poskoci elit, které tahají za nitky účelového zlodějského uskupení zvaného Evropská unie. Tito lidé jsou na pozadí naší politické "kultury", která stojí na krádežích a korupci. Tito lidé stojí za odíráním pracujících a zvýhodňováním zlodějů. Hodnota Havlova díla je nulová. Jeho hry jsou trapné a jejich hodnota je dána pouze servilitou či patolízalstvím mentálních chudáků jako jste Vy. Peníze, které Havel na něco věnoval jsou peníze nakradené. Za zradu a rozkradení republiky si tito "lidé" zaslouží PROVAZ a ne obdiv ! Tato sběř nemá s češstvím nic společného a nemáte s ním pranic společného ani Vy.

Je mi z Vás [bliji]

242125

18.04.2011 13:16

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

jean.laroux 85.?.?.?

Samej plivanec. Tu polífku už pan kníže nebude ale můžete to po něm jako dobrý poddaný dojíst [mrknutí jedním okem]

242127

18.04.2011 15:36

Případ nepovšimnuté knihy

RE: Plivanec do polévky

jean.laroux 85.?.?.?

Nebudu nic dokazovat. Vám ne. Těch důkazů je všude kolem plno a kdo chce tak vidí. Můžete číst z různých zahraničních zdrojů nebo třeba zde. Alternativních webů mimo mainstreamovou propagandu je zatím ještě dost. Kdo ale nechce nevidí nic a bude neustále volat "dokažte to, dokažte to".

Btw. Na mých slovech není nic levičáckého. To házení kritiků současného systému do pravých nebo levých škatulek je už poněkud otřepané klišé. To, kdo si zaslouží provaz ukáže historie. Lidi jsou už naštvaní dostatečně tak dejte pozor raději Vy milý Jakube kam se připletete a koho budete hájit [mrknutí jedním okem]

242133

18.04.2011 15:41

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

jean.laroux 85.?.?.?

To píšete z vlastní zkušenosti ? [chechtot]

242134

19.04.2011 14:02

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

jean.laroux 85.?.?.?

Jiří pokud jde o mediálně podpořenou celebritu pak se doktoráty rozdávají jako na běžícím páse. Je to něco jako symbolický klíč od městských bran, pamětní vlaječka nebo diplom. Ve skutečnosti Havel nic nedokázal. Ničím pozitivním světu a této republice nepřispěl. Jen pár obecných keců o humanismu na pozadí podpory humanitárního bombardování. Jen pár "uměleckých" děl, které jsou tím největším brakem na úrovní amerických C-čkových filmů. Ve světě si ho "váží" protože jim v bedně řekli, že jde o leadra sametové revoluce a neohroženého bojovníka za svobodu. Stačí trocha mediální masáže a Česká republika = Havel. Víte kde je ta ČR ? No jasně .. to je někde mezi Ruskem a Ukrajinou. Diváci si podobně jako Havla váží třeba i Supermana.

Nebo si Havlově přínosu myslíte opak ? Uveďte jaký je tedy jeho konkrétní přínos. Uveďte co můžeme čekat za skvosty v Havlo-Bakalově muzeu.

A kníže ? Nevím jak Vy ale kdekoliv na knížete dojde řeč tak odevšad slyším "Jak může mít takovýto slinta takovou podporu?!". NIKDO koho znám nebere knížete jako populární osobnost ale spíše jako směšnou figurku. Věřím, že v některých klubech tzv. pravdo-láskovci jistě podporu mají ale mezi českou veřejností ? Pochybuji. Jsem přesvědčen o tom, že průzkumy veřejného mínění jsou často dělány na objednávku a jsou součástí masové řízené manipulace obyvatelstva. Jen díky těmto volebním psychologickým operacím se mohla ve volbách prosadit TOP09 s Kalouskem a knížetem. Jen díky neskutečnému oblbnutí (zastrašení) občanů nesmysly např. z klipu Mádla a Issové se mohla prosadit ODS s další banda převlékačů stranických kabátů, investorů a na mafii napojených darmožroutů.

242201

19.04.2011 15:48

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

jean.laroux 85.?.?.?

No každý má jiný vkus. Někomu se líbí Shakespeare a jinému seriál Ulice. Někdo má rád "dílo" Václava Havla a jinému .. . halt proti vkusu .. [smích]

Víte co je zvláštní ? Když se pan Havel zastává Srby umučených a znásilněných muslimů a prosazuje ty své humanitární bomby proč se také nezastává třeba Palestinských muslimů ? Proč pan Havel neprosazuje iniciativy na bombardování Izraele aby se tak zabránilo dalším zvěrstvům ? Pan Havel v tomto případě naopak podporuje Izrael. Kolik těch metrů na "humanitu" má pan Havel vlastně po kapsách ?

Pan Havel bude také jistě skvělý sociolog, psycholog, chemik, astronom, klimatolog, historik, gynekolog a pěstitel sukulentů. Kam se hrabe Albert Einstein a Jára Cimrman [cool]

Pan Jiří určitě nebude váhat prolít potoky krve proti prolévání jiné krve a bude v tom pokračovat až do poslední kapky krve (pochopitelně ne té své krve). Pro mír a lásku PAL ! Vystřílíme komunisty, transsexuály a jiné čaroděje a boží království je na dosah.

Kdybych nebyl Čechem tak bych ve Vašem příspěvku možná nerozeznal ten skvělý sarkasmus. Ne všechny národy prý ironii a sarkasmus chápou. Nebo to snad z Vaší strany nebyl sarkasmus ? [oči v sloup]

Nechme tedy pana Jiřího a pana Jakoba jejich víře v anály pravdy a ve vlahém obětí Svaté stolice [cool]

Nechť pravda láska .. či jak to bylo

242205

19.04.2011 18:14

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

jean.laroux 94.?.?.?

Toho jsem se obával. Pokud tedy nejde o sarkasmus umocněný na druhou. Opravdu jste z této planety ? [mrknutí jedním okem]

Z úctou a provázej Vás síla. Temná strana nemá proti Vám pražádnou šanci [velký smích]

242221

19.04.2011 18:17

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

jean.laroux 94.?.?.?

Mohu podat kapesníček ? Nebojte červený není [mrknutí jedním okem]

242223

19.04.2011 18:20

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

jean.laroux 94.?.?.?

Máte recht ..

242225

19.04.2011 18:24

Případ nepovšimnuté knihy

RE: *Kniha popisuje následek*

jean.laroux 94.?.?.?

Pane Křivý Vaše trapné pokusy o vytvoření vratké konspirační ideové vlny jsou poněkud průhledné. Je jasné, že svým blábolům nevěříte ani Vy sám, tak nečekejte, že stáhnete ostatní diskutéry požadovaným směrem.

242226

19.04.2011 18:38

Případ nepovšimnuté knihy

RE: :(

jean.laroux 94.?.?.?

Lin. Pokud si projdete příspěvky těch týpků z různými nicky a stejným slovníkem potažmo "idejemi", kteří se vyrojili kolem tohoto tématu, pak Vás nejdříve napadne, že asi jen spíte a toto je jen absurdní sen - viz. Vaše reakce. Můj první dojem byl stejný. Proč by ale ti lidé vynakládali takové úsilí s držením jednotné ideové linie nebo (pokud jde o jednu osobu) proč by vynakládali úsilí s tolika registracemi ? Myslím, že ti lidé (ten člověk) ve skutečnosti vůbec nemyslí vážně ty bláboly co píší ale jen nadhazují myšlenky aby se jim dostalo požadované odezvy. Jsou to klasičtí provokatéři sledující určitý cíl, byť jejich styl manipulace je dosti trapný a průhledný. Měli by si možná zopakovat ročník, aby to jejich usměrňování někam vedlo. Opravdu nejlepší bude s nimi neztrácet čas jak navrhuje Vladimír.

242229

20.04.2011 08:01

BRICS a přestavba světa

Blíží se zánik severoatlantického impéria ?

jean.laroux 85.?.?.?

Když už je pro USA (resp. pro bankéře v pozadí) problémem Irák, Irán či Libye a tyto země jim stojí za "námahu" pak z toho plyne, že je ekonomika USA již dnes velmi silně nahnutá. Při nadcházející aktivitě BRICS se dá očekávat ještě hlubší krize, která spustí rozpad USA zevnitř. USA je "hrdá" na to, že je společenstvím různých etnik, náboženství, kultur a ras. Tím "lepidlem" které vše drží pohromadě je (proti jiným zemím) vysoká životní úroveň. To ale s příchodem krize přestalo být pravdou. Americký sen končí a blíží se velmi bolestné probuzení. Dá se očekávat, že ta směsice ras a etnik, uzavřená často do různých komunit (China town, Bronx apod.) se začne rozpadat díky degradaci onoho zmíněného "lepidla". Rozevírání sociálních nůžek bude mít (už má) pochopitelně dopad na nižší a střední třídu ale současně se dá očekávat akcelerace poklesu životní úrovně ve vztahu k jednotlivým etnickým skupinám dosud plně neintegrovaným do společnosti a seskupeným v ghetech. Dají se očekávat etnické a rasové nepokoje a sociální bouře. Zdá se, že impérium se hroutí a jediným způsobem jak se impérium může (na čas) spasit je globální válka. BRICS se může stát tou velkou "temnou silou" válcující naši spravedlivou, svobodnou a nejdemokratičtější společnost. Už nebude jen "osa zla" a půjde o říši zla stojící proti nám. Ukazováček strýčka Sama na plakátech už na nás začíná ukazovat.

Omlouvám se za tuto ironii v závěru. Je vcelku jedno na které straně budeme stát. Dopad na nás to bude mít tak jako tak. Ty zvěsti o apokalypse mají něco do sebe. Myslíte, že je vůbec ještě nějaká šance jak zabránit tomu, že naše děti budou umírat na bojištích ? [oči v sloup]

242262

20.04.2011 08:57

BRICS a přestavba světa

RE: Blíží se zánik severoatlantického impéria ?

jean.laroux 85.?.?.?

Souhlasím s Vámi. Myslím, že ty síly v pozadí, ať již je nazveme jakkoliv, na svou moc ještě stále spoléhají. Spoléhají na to, že se jim zpravodajsky podaří rozložit své potenciální rivaly zevnitř. Čínu se snaží odříznout od zdrojů (viz. Libye), Rusko se snaží zaměstnat problémy ve vztahu ke svým bývalým satelitům. Indie je "Amerikanstvím naprosto prošpikovaná". Všude mají zmíněné elity své agenty a jejich cestou se snaží usměrnit politickou orientaci - stejně jako i v naší zemi. Vše je protkáno barevnými puči a přísliby výhod za spojenectví. Všude se spoléhá na relativní chudobu obyvatel. Na to vše ONI spoléhají. Spoléhají na NWO (EU je pouhým milníkem výstavby NWO) , kde bude možno z "Centra" diktovat svou vůli (pravidla a hodnoty) ostatním. V případě zmíněných zemí seskupovaných do BRICS zdá-se tyto "síly" narazily. Země BRICS pochopily kam cesta vede a vytváří se opozice. Začíná nová studená válka jak již bylo zmíněno v předchozích článcích. Elity se pochopitelně dál budou snažit o rozdrobení "opozice" představované uskupením BRICS zevnitř. Úspěch s rozdrobením Východního bloku jim dodává naději na úspěch. Zde je ale nutné si uvědomit, že nový protivník už nemá atributy socialistických zemí. Socialistický model byl vůči kapitalistickému ekonomicky nekonkurenceschopný a byl založen na velmi direktivních a omezujících pravidlech. Z těchto důvodů se dal občan východního bloku snadno nalákat na vidinu bohatství a západního luxusu současně s příslibem občanských svobod. BRICS je ale o něčem jiném. Lidé již mají 1. zkušenosti s tím, že kapitalistický sytém není tak svobodný jak se tváří. Ví, že je řízen pár vlivnými skupinami tzv. elitou a ta usměrňuje "volný" trh tak aby z něj vytěžila nejvíce. 2. Země seskupené v BRICS jsou ekonomicky zdravější a dynamičtější. Lidé vidí, že jejich životní úroveň pomalu roste zatímco ta západní upadá. - Tady už různí zpravodajci budou těžko spoléhat na úspěchy psyops tj. na manipulaci davu protivníka. Země BRICS jak uvádíte a je uvedeno i v článku mají své zdroje a tyto si nenechají vzít. BRICS vzniká jako reakce. Země BRICS vidí, že se severoatlantické impérium nezastaví před ničím, aby se ke zdrojům dostalo a přivlastnilo si je = země BRICS se tedy logicky brání. K tomuto uskupení se začnou přidávat další země. Mnohé země z latinské Ameriky, Asie a Afriky, kde severoatlantické elity využívají nerostné bohatství a lidské zdroje. Jde o naprosto přirozený proces a tento proces skončí masivním celosvětovým výbuchem.

Já vidím jen jediné možné řešení. Změna základních principů fungování našeho vlastního systému a eliminace moci elit. Každá další severoatlantický agrese bude jen přiléváním benzínu do otevřeného ohně.

242266

20.04.2011 12:41

BRICS a přestavba světa

RE: Nie ze by som to tehlickam nezelal

jean.laroux 85.?.?.?

Čína se už ale pomalu dostává jinam. Z pouhého výrobce laciných šuntů a montéra zboží pro západní firmy bez kvalitního know how se rodí země s vlastním inovačním potenciálem. Je otázkou času, kdy západ přestane svým Čínským filiálkám diktovat podmínky. Životní úroveň Číňanů roste a ve chvíli, kdy začnou produkovat dražší a kvalitní výrobky budou západním firmám klesat zisky. Budou musel levnou pracovní sílu hledat jinde např. v Africe pokud ji tam ovšem nevytěží někdo jiný .. třeba právě sami Číňani. A nemyslete si, že je to až tak nepředstavitelné. Rok jsem v Africe žil a Čína je zde velmi aktivní. Číňanů je v Africe více než Američanů a využívání levné Africké síly je na zde denním pořádku.

JAR sice nemá až tolik surovin ale mnoho surovin je na rovníku např. v Kongu, což je země o které jsem mluvil výše. Zde dochází k drancování nerostného bohatství zatím z mnoha stran ale otázkou je jak si OSN udrží svůj vliv do budoucna. OSN zajišťuje bezpečnost především pro těžaře z USA a Evropy. Držet zde sedmnáctitisícovou armádu OSN není zrovna levné a odpor vůči takovému zneužívání je čím dál patrnější. I Afričané si chtějí v Lumumbovském duchu využívat své bohatství pro sebe (podobně jako tomu bylo doposud v Libyi s ropou) a k mačetám nemají zrovna daleko. Znám osobně zástupce z většiny Afrických zemí od severu k jihu a odpor ke korupci v politice je zde ještě větší než u nás. Představte si korupci v ČR .. vynásobte to tak 10 x a máte Afriku. Tohle jednou praskne a rozhodně se to nepodaří využít v rámci nějakého "barevného puče". Afrika je na tom podobně jako blízký východ .. barevně se sice zmanipulovat dá snadno ale bez silného diktátora výsledek zpravodajské práce dlouho nevydrží. Stačí se podívat na historii v Afghánistánu či Iráku. Kontrolu nad vycvičenými jednotkami se nepodařilo udržet dlouho a nakonec se tyto jednotky obrátily proti svému "cvičiteli" . Ke komu myslíte, že se Afričané přidají ? K západu nebo k BRICS ? Já myslím, že budou hledat někoho pro koho budou moci být partnery a ne jen otroky.

Rusko Evropu a dokonce ani své bývalé satelity nepotřebuje. Stačí mu Asie. Vědeckou základnu Rusko má a ve spojení s Čínským a Indickým potenciálem se klidně obejde bez nějakého Německa. V tomto spojení má mozky i dělníky. Ruská oligarchie svou zemi na západ nestáhne byť nyní držena na určité uzdě. Bude hledat perspektivnější spojení a to v BRICSu najde. Má si vybrat zkušeného ale chcípajícího koně nebo mladičkého zdravého hřebce prozatím bez zkušeností ?

242278

20.04.2011 12:42

BRICS a přestavba světa

RE: Nie ze by som to tehlickam nezelal

jean.laroux 85.?.?.?

Z jižní (střední) Ameriky znám osobně také pár lidí. Tyto země se jako zadní dvorek rozhodně necítí a jakmile najdou proti severu spojence tak s ním půjdou. Uvědomme si, že společně s postupným prohlubováním krize dochází také k oslabování zpravodajské síly. To co nyní CIA a další služby ze stejného ranku praktikují v rámci PSYOPS začínají úspěšně praktikovat i jiné služby z opačné strany barikády. A co teprve až se spojí. Hlavním hnacím motorem úspěchů západních rozvědek v rámci usměrňování světového dění je (americkým snem vygenerovaná) PODPORA obyvatelstva. Tuto podporu západ ztrácí. Jejich vlastní ožebračení lidé svým zastupitelům přestávají věřit čím dál více a čím dál více je podrobují kritice. Myslíte, že bankéři utiší hněv svých lidí natištěním dalších papírků ? To nejde dělat donekonečna. Zatímco na této straně se to bude stále více hroutit jinde to začne nabírat na síle. V určitém kritickém momentu .. ale nechci strašit

242279

Nevím jestli jsou vůbec realizovatelné. Jsme připraveni být aktivními články v rámci komunity nebo raději přenecháme vládu nad námi zastupitelům a budeme se bezstarostně válet doma u TV ? Mnozí jistě odpoví, že jsou připraveni se na správě věcí veřejných podílet a mnozí se raději budou válet, nechají odpovědnost na jiných a pak budou nadávat na korupci a další úlety zastupitelů.

Už dlouhou dobu uvažuji nad různými modely společnosti. Např. Šlo by to bez parlamentu a senátu ? Myslím, že určitě. Stačí speciální odborné týmy při vládě a na ministerstvech, které budou navrhovat zákony a legislativu a dál řešit příslušný odborný servis (provoz) státních institucí (úřadů). Ten kdo bude zákony a legislativu schvalovat budou ale sami lidé a ne parlament a senát jako dosud. Hlasování by mělo být elektronické (s použitím asymetrického šifrování a podepisování) a může být buď všelidové nebo odborné. Všelidové hlasování o návrhu se může týkat celospolečenských záležitostí jako např. intervence ve válce atp. a odborná varianta hlasování může probíhat např. takto: Každý občan bude mít podle svého vzdělání a zaměstnání určité "číslo odbornosti" což je role v systému poskytující práva k vyjádření se k určitému tématu. Pokud např. budu učitelem pak budu mít číslo odbornosti např. 458 a pokud bude probíhat schvalování zákona vztaženého k vzdělávání pak se budu moci z pozice své role hlasování účastnit. Učitelé se tak budou vyjadřovat ke vzdělání. Zemědělec, který o pedagogice nic neví se k ní vyjadřovat nebude ale bude se moci vyjadřovat k jiným zákonům vztaženým k zemědělství. Není problém aby lidé na vyšší (širší)odborné úrovni měli několik (odborností) rolí a tím i práv. V rámci systému je možné i dočasné přenechání vlastního hlasovacího práva vybranému zástupci (kolegovi atp.) a to buď na určité období nebo ve vztahu k určitému konkrétnímu hlasování. Pro schválení návrhu je samozřejmě nutná min. účast v systému registrovaných osob s hlasovacím právem.

Ve stejném IS by docházelo i samotnému schvalování personálního obsazení vlády a ministerstev (institucí) dle návrhu odpovědných osob tj. na návrh premiéra (vláda) dle návrhů ministrů (komunální obsazení institucí) atp. V případě vlády by šlo o všelidové schvalování - popř. kombinaci všelidového a odborného schvalování (zde by měl každý občan jeden hlasovací hlas ale např. při schvalování člena ministerstva školství by měli lidé s číslem odbornosti pro školství např. 300%-ní sílu hlasu oproti ostatním). Podobně lze přidělovat práva i regionálně (dle registrovaného bydliště) pokud by šlo o hlasování na regionální úrovni. Pochopitelně by bylo v rámci systému možné i okamžité odvolání těchto person těmi, kteří jim dali mandát k výkonu jejich funkce.

242733

27.04.2011 09:51

Dr. Hans/Hermann Hoppe o neproveditelnosti celosvětové vlády a selhání západního stylu demokracie

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

jean.laroux 85.?.?.?

Vlastně nejde o přímou demokracii ale polopřímou demokracii protože role zastupitelů zde přítomna je a je také klíčovou. Nejvíc kritizovaným argumentem je v případě přímé demokracie fakt, že se neodborná veřejnost vyjadřuje k odborným tématům. My ale z praxe víme, že se v našem typu demokracie neodborní (investoři) v parlamentu vyjadřují k věcem, kterým také nerozumí a jejich motivem při hlasování je především "kšeft". Mnou navržený systém tedy naopak na odbornost "hlasu" klade důraz a dává větší garance, že bude návrh posouzen a schválen VÝHRADNĚ odborníky zatímco lidé bez znalosti tématu a bez účelového zájmu na tématu se k hlasování vůbec nedostanou nebo se dostanou jen v omezené míře (s nižší sílou hlasu). Navyšování "síly" hlasů by samozřejmě probíhalo dle zákonem nastavených pravidel. Toho bych se nebál.

Ve vztahu k potenciálnímu uchvácení systému. Zde naopak je garance, že systém bude "neuchvatitelný", protože je zde možnost kdykoliv si ověřit jaký byl (je) Váš platný hlas v systému a to samozřejmě i zpětně. Aby někdo mohl uchvátit Váš hlas musel by vytvořit vedle reálné db nějakou falešnou a to za předpokladu důsledného dohledu nad systémem není možné. V tomto systému je tedy hlas každého voliče adresný a dohledatelný (voličem) a současně je díky použití asymetrického šifrování a podepisování celý proces anonymní. Dochází zde k šifrovanému ověření role v prvním kroku (ve vztahu k centrální registrační autoritě) a k povolenému úkonu (dle role) v rámci systému, který je opět šifrován. Tolik ve stručnosti k technickému řešení pro ošetření rizik.

Jsem rád, že jste se dotkl médií. Média pochopitelně mohou a také ovlivňují veřejné mínění a to často s použitím metod davové manipulace (metody psyops). Takovéto metody by bylo nutné omezit. Týká se to nejen otevřených kampaní ale i účelových průzkumů a anket a dalších metod. Současně by s použitím tohoto systému nedocházelo k volbě velikých stran ale konkrétních osob - odborníků pro konkrétní pozice, kteří by se na kandidátku při volbách dostali na základě občanských návrhů nebo návrhů zastupitelů zvolených v předchozích volebních kolech (premiér atp.). Zásadním problémem současného systému je fakt, že velké skandály vztažené k jednotlivcům poškozují celou stranu. To je vlastně současně i účelem celých diskreditačních kampaní. V systému bez parlamentu, senátu a politických stran by se manipulační vliv médií neprojevil na celé "skupině" ale měl by vliv pouze na konkrétního jednotlivce. Aféra Bárta by tedy byla pouze aférou Bárta a ne aférou VV. Bárta by se mohl obhájit a očistit a získal by zpět důvěru nebo by odešel a nikoho dalšího by nepoškodil.

242738

27.04.2011 09:52

Dr. Hans/Hermann Hoppe o neproveditelnosti celosvětové vlády a selhání západního stylu demokracie

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

jean.laroux 85.?.?.?

Jistě nelze ani v mnou navrženém systému eliminovat např. kupování hlasů atp. ale nic není bez kazu. Nejde o navržení dokonalého systému ale systému "o něco" efektivnějšího.

Pochopitelně souhlasím s názorem, že mé úvahy patří spíše do žánru Sci-fi neboť větev si pod sebou opravdu nikdo dobrovolně nepodřeže. Přitažlivé síla koryta je opravdu velká což dokazuje výsledek hlasování o důvěře vládě a postoj poslanců za VV.

242739

27.04.2011 10:16

Dr. Hans/Hermann Hoppe o neproveditelnosti celosvětové vlády a selhání západního stylu demokracie

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

jean.laroux 85.?.?.?

No .. na jedné straně souhlasím ale na straně druhé. Víte .. někdo v ústavní péči na psychiatrii je nesvéprávný a nemá volební právo ale i jeho se týká hlasování protože může mít dopad na jeho osobu. Např. pokud se bude hlasovat o principech ústavní péče tak se ho to jistě týká ale hlasovat nemůže. Co s tím ? Umožnit mu to ? [mrknutí jedním okem] Pochopitelně tato tématika prošla projednáváním u ústavního soudu a není to tak jak jsem napsal výše. I nesvéprávní mohou za určitých okolností volit.

Pokud je někdo odborně neznalý určitého tématu měl by se k němu opravdu vyjadřovat se stejnou sílou hlasu jako odborník ? Jistě jde o velmi problematické nastavení pravidel a proto se spíše než z vylučování občanů z hlasování přikláním pouze k zvyšování síly hlasu odborníků. Principem je tedy všelidové hlasování, kdy hlas odborníků nabývá větší váhy. Současně je zde možnost delegování volební (hlasovací) pravomoci na zvolené zastupitele jinak řečeno .. nerozumím jaderné energetice a proto svůj hlas deleguji na souseda Frantu Nováka, který na to má školy a ten návrh pánů z vlády určitě důkladně prostudoval. Osobně myslím, že hodně lidí deleguje svou pravomoc na dočasné zastupitele. Tento systém považuji za mnohem pružnější a ve vztahu k odborné profesionalitě za mnohem efektivnější. Otázkou zůstává jak občan najde ty odborníky na které deleguje své "konkrétní" hlasovací právo. K tomuto účelu mohou sloužit různé debatní a diskuzní servery, blogy atp. v rámci systému EGov které zároveň poslouží jako odborná "REKLAMA" pro potenciální adepty na delegování hlasovací pravomoci.

S posledními Vašimi větami souhlasím bezezbytku.

242740

27.04.2011 15:46

O víře a církvi

RE: Vira

jean.laroux 85.?.?.?

Každé učení musí být zákonitě v určitý moment překrouceno. Každý z proroků ať již mluvíme o Abrahámovi, Ježíšovi nebo třeba o Mohamedovi kázal proti modlářství a o víře v jediného boha skrze vlastní nitro. Každé náboženství v návaznosti na své proroky však časem přešlo na uctívání model resp. knih, symbolů, kněžích a rituálů čímž se zprotivilo původní a zásadní myšlence učení všech zmíněných proroků. Pokud existuje nějaká "těžko pochopitelná" entita nad námi tak ji nelze interpretovat. Je těžké dokonce interpretovat i to co poznáme skrze naše smysly natož to co je "neviditelné" a těžko popsatelné (pokud TO něco vůbec existuje). Proto logicky v každé církvi dochází k neustálému procesu zkreslování původního poselství a toto zkreslování je účelové s cílem zachovat MOC církve jakožto nositele myšlenky. Změnit tento proces NELZE. Dokud budou církve existovat budou se vždy vzdalovat duchovnímu smyslu jakéhokoliv poselství a budou vždy překrucovat a zneužívat základní principy toho na čem vznikly. Nenadělá s tím nic dokonce ani upřímná snaha některých jedinců v církvích usilujících o návrat k fundamentu. .... Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky .. navíc když je ta řeka po staletích již dávno vyschlá a na jejím místě je nehostinná poušť [cool]

242756

27.04.2011 16:14

Dr. Hans/Hermann Hoppe o neproveditelnosti celosvětové vlády a selhání západního stylu demokracie

RE: Myšlenky zajímavé ale ..

jean.laroux 46.?.?.?

Neberte ten můj sci-fi návrh až tak vážně. Je to jen jeden z mnoha alternativních modelů podobně jako je ten založený na decentralizaci státního aparátu. I tento model má jistě hodně do sebe ale vidím zde jeden zásadní problém. Pokud má probíhat řízení na úrovni menších samospráv a současně bude zachován stát jako útvar nadřízený pak musí mít stát jednotnou ústavu a zákony a tím i jednotný zákonodárný aparát, který bude vůči samosprávám nadřazen. A jsme tam kde jsme nyní. Nebo chcete dělit stát? Tak na to bych byl opatrný. Velmi brzy po rozdělení bychom zjistili, že nás v celoevropském či celosvětovém měřítku diriguje někdo jiný. Nesmíme zapomínat ani na ekonomické vazby a souvislosti.

242760

02.05.2011 19:42

Visí nad Evropou jaderná hrozba?

RE: Je to tak.

jean.laroux 94.?.?.?

I mě naprosto totéž dnes ráno napadlo. Doufejme, že jde jen o spekulativní konstrukci a ne o připravovaný inside job mající za cíl zatáhnout Evropu do války.

243140

04.05.2011 07:24

Jsme otupělí zlem

Ano otupělí zlem určitě jsme

jean.laroux 85.?.?.?

Další z příkladů může být zjevná podpora terorismu ze strany USA a NATO. Vždyť co jiného než teroristé je ten tzv. odboj v Libyi ?

243313

06.05.2011 08:25

Třetí obhajovací řeč

Žijeme v právním státě nebo v právní iluzi ?

jean.laroux 85.?.?.?

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jakožto součásti ústavního pořádku České republiky v článku hovoří takto:
Hlava druhá

Lidská práva a základní svobody

Oddíl první

Základní lidská práva a svobody

Článek 15
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
(3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 16
(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
(2) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.
(3) Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních školách.
(4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.
.............................................................
Tyto dva články jsou pro další úvahy naprosto stěžejní. Povšimněme si, že se zde v druhé větě článku 15 nehovoří pouze o náboženské víře ale o víře obecně ! Je tedy možné mít nejen náboženskou víru ale v podstatě VÍRU V COKOLIV a tato víra není a nemůže být omezena. Článek 16 upřesňuje, že takovou (jakoukoliv) víru (v cokoliv) může kdokoliv sám nebo společně s jinými PROJEVOVAT a to soukromě nebo VEŘEJNĚ ! Článek 16 nicméně v bodě 4 dává přednost zákonům, které mohou vytvořit výjimky. V této souvislosti musím zmínit naprostou nesmyslnost a principiální nebezpečnost takovéhoto bodu v němž se ústava podřizuje tendenční legislativě a potažmo zájmově orientovaným tvůrcům a vykonavatelům právní legislativy.

Co znamená "V něco nevěřit = pochybovat" ? Je to jen a jen PROJEV VÍRY. Nikdo z nás nemá takový dostatek informací a takové možnosti si osobně informace ověřit a je tedy v nucen mnoha interpretacím zejména historických skutečností pouze UVĚŘIT. Nebo také neuvěřit. V tom je svoboda VÍRY. Není jen v tom uvěřit v tu správnou VÍRU ale je to o tom VYBRAT SI SVOBODNĚ TO ČEMU VĚŘIT CHCI. O tom je článek 15. V článku 16 skrze bod 4. lze však negovat bod 1. Zákon určí, kdy svou víru nesmíte sdělovat jiným a tím ústavní právo umlčí. Už se nemluví o pochybování či "nevíře" (což je proces bezpečně uzavřený ve Vaší hlavě) ale o zpochybňování či popírání (což je proces kdy jde Vaše víra VEN Z VAŠÍ HLAVY K NĚKOMU JINÉMU). Zákon umlčí t...

Automaticky kráceno

243490

06.05.2011 08:26

Třetí obhajovací řeč

.. pokračování

jean.laroux 85.?.?.?

.... Zákon umlčí takovou sdělovanou víru pouze v určitých "vybraných" případech. Nelze totiž chránit zájem každého a proto zde bude vždy dvojí metr. Proto vznikají paradoxy, kdy je např. trestné zpochybňovat nacistickou a komunistickou genocidu ale jinou genocidu zpochybňovat lze beztrestně. Proto existují určitým nepsaným precedentem "chráněné" osoby a skupiny osob, které nelze kritizovat neboť by šlo o podněcování k nenávisti ale jiné skupiny osob kritizovat lze a to samozřejmě s důvodným předpokladem, že kritika vyvolá nenávist. Kdybychom měli brát zákon doslovně pak by byla trestná jakákoliv kritika, která může vyvolat něčí nenávist vůči jakékoliv skupině osob. Trestáni by byli všichni kritici nacismu a bolševismu, kteří sdělovali informace, jež v někom vyvolaly nenávist. Trestně odpovědný by byl novinář, který by popisoval činy násilníka a vraha protože FAKTA vyvolala v čtenářích nenávist. A oni všichni ti kritici MUSELI PŘEDPOKLÁDAT, že to nenávist vyvolá. Samozřejmě je tu opět jakýsi NEPSANÝ PRECEDENT vpravený do právního podvědomí naší jurisdikce a proto právníci či přizvaní tzv. odborní poradci, vždy dokáží vyhodnotit koho nenávidět lze a koho již ne. Kde se pracuje s podvědomím a somatickými markery ani není potřeba Ministerstva pravdy.

Ač se LZPS a upřesňující zákony snaží být navenek univerzální a nestranné z předchozích příkladů víme, že to tak není. ANI to tak nemůže být. Nelze vyjmenovat a v zákoně definovat všechny možné "úhrozy", které mohou ohrozit něčí svobody a práva. Zde padá na ústa fráze o tom, že má osobní svoboda končí tam kde začíná svoboda druhého. Je mnoho možných svobod druhých a je mnoho mých myšlenek, které by mohly se zájmy druhých přijít do konfliktu. Legislativně nelze ošetřit zájmy VŠECH a proto budou vžy ošetřeny jen zájmy někoho. Těch vlivnějších. Dnes to mohou být Valdemorti a zítra třeba nacisté nebo komunisté. Stačí jen aby vyhráli volby a upravili si zákony, které skrze čtvrté dodatky potlačí flexibilní ústavu aniž by bylo nutné na ní cokoliv měnit. Z toho tedy plyne, že zákonná ustanovení nemohou chránit VŠECHNY A UNIVERZÁLNĚ a je tedy nutné pouze vytvořit zákonné podmínky pro to aby se každý mohl chránit sám. ALE TO PŘECI JIŽ MÁME ! Každý může chránit svou ososbnost. Existují zákony, kdy se lze bránit např. proti pomluvě nebo ne ? Pokud zažalujete noviny, kde proti Vám otiskli lež jistě soud nařídí kompenzaci a noviny budou muset také zvěřejnit omluvu a "pravdu". Každý tedy má možnost se chránit proti lžím a pomluvám ale představa, že taková ochranu může za určitou (vybranou) skupinu osob převzít jurisdikce potažmo stát je špatná a nebezpečná. Takováto praxe vytvoří z takové skupiny zákonitě skupinu výjimečných, nedotknutelných a nad jinými upřednostněných.

Otázka je tedy jestli je taková ústava, kter

243491

06.05.2011 08:27

Třetí obhajovací řeč

.. dokončení

jean.laroux 85.?.?.?

.. Otázka je tedy jestli je taková ústava, která popírá či POTLAČUJE samu sebe ve prospěch "dvojmetrovosti" a "politické popř. ideové zneužitelnosti nad ní nadřazených zákonů" smysluplnou ústavou. Taková ústava je dle mého názoru jen zbytečným cárem papíru mající vytvořit klamnou iluzi nějakých garancí čehokoliv. Naše ústava ve spojení s legis a juris ve své podobě vytváří z této země to co my sami nazýváme totalitní diktaturou. Rozdíl je jen jediný. Ten totalitní diktát k nám nepřichází skrze jednu viditelnou a lehce pranýřovatelnou osobu viz. např. Kadáfí, Mubarak atp. ale skrze skrytý a velmi promyšlený systém založený na podprahové manipulaci s naším myšlením. Pochopitelně, že v pozadí tohoto systému stojí opět nějaké ty konkrétní osoby. Jsem naprosto přesvědčen, že v této zemi není demokracie. V této zemi nevládne lid ale otrokáři našichi snů a iluzí.

243492

06.05.2011 09:30

Třetí obhajovací řeč

RE: .. dokončení

jean.laroux 85.?.?.?

Také Vás zdravím Quido. Informace o táboře v Jelenicích se mi zdá tak neuvěřitelná, že ji prostě na základě jedné knihy nemohu bez ověření přijmout. Každý oponent pochopitelně přijde se zpochybněním osoby pana Herzána a označí jej za lháře. Jak tedy oponovat takovému nařčení a zpochybnění této informace ? Máte nějaké informace a zdroje pro ověření ? Nějací žijící svědci, snímky z místa apod ? Ve kterých místech to mělo přesně být (GPS) ? Je to skvělý námět na výzkum a následně i na článek a budu Vám vděčný za jakékoliv alternativní, informační odkazy, které nejsou jen opisem či interpretací Herzánovy práce.

243498

06.05.2011 09:44

Třetí obhajovací řeč

RE: .. dokončení

jean.laroux 85.?.?.?

To mi připomíná jeden vtip, který jsem nedávno někde četl.

Přijde motorkář do pekla a je překvapen. Nic děsivého. Naopak. Všude motorky, rock, pivo a ženský. Super zábava. Pak přijde k jedněm dveřím, otevře je a šokuje ho co vidí. V místnosti ohnivé plameny, kotle s hříšníky a čerti, kteří do nich píchají vidlemi. V tom mu někdo poklepe na rameno. Sám Lucifer. Usměje se na něj a povídá .. "To je v pohodě, tohle jsou křesťani. Oni to tak chtějí" [smích]

Je smutné,že mnoho z nás si dobrovolně vybralo tu modrou pilulku a zůstali v Matrixu, kde mají sice jen iluzi svobody a blahobytu ale pro ně je to přijatelnější než realita. Prostě hrajeme cizí hru a stačí nám být pouhými hráči. Drží nás v systému JEJICH cukr a bič. Cukrem je prospěch, který máme tím, že se poklonkujeme pánům a bičem je existenční strach, že bychom snad svobodným projevením svého názoru mohli dojít nějaké újmy. Přijít např. o práci a tím dostat ty, kteří na nás závisí do problémů. Jsme vlastně jako ti křesťani a v tom kotli se necháme píchat vidlemi vlastně dobrovolně.

Tak jste to nějak myslel ? [cool]

243502

06.05.2011 09:59

Třetí obhajovací řeč

RE: Já osobně už nepochybuji.

jean.laroux 85.?.?.?

Ti co ovládají většinu světa a mají vše pod kontrolou se opravdu většinou hlásí k židovské víře. Svět řídí ti kteří mají moc nad penězi a našimi mozky. Většina bank je vlastněna židy a židé mají pod kontrolou i média. Zatímco mediální svět ovládli až v posledním (minulém) století, monetární systém ovládají mnohem déle. To pochopitelně neznamená, že "židé" mají vše pod kontrolou. Znamená to jen, že někteří židé jsou velmi schopní a umí velmi dobře umlčovat kritiky svých lumpáren bubákem antisemitismu. Znamená to také, že je mnoho lumpů nežidů a mnoho židů kritizuje tyto lumpárny stejně jako my tady [mrknutí jedním okem]

Problém není v principu žaloby, obhajoby a výsledku procesu ale v zákonech, které jsou psány tak aby jedni měli větší práva než jiní. Rozsudek je svinstvo protože zákony a procesy podle, kterých byl vynesen jsou svinské.

Tam, kde jsou v rámci LIDU někteří privilegovaní už nemůžeme mluvit o demokracii.

Souhlasím, že na tom ten systém "jede". A také na "tom" dojede. [cool]

243505

06.05.2011 12:22

Třetí obhajovací řeč

RE: Svět je plný paradoxů

jean.laroux 85.?.?.?

Hitler pochopitelně figura či prostředník byl. Jak by jinak bez finanční podpory mohl jeden člověk vyvolat to co následovalo ? Za Hitlerem toho bylo mnohem více ale démon je potřeba jen jeden, aby vše bylo přehlednější a pro masu stravitelnější. Nejinak je tomu u Stalina a dalších figur v dějinách.

Holokaust podle mne nebyla žádná hra ale důsledek toho o čem je tu řeč. Na počátku nacistické ideologie stála kritika monetární podstaty kapitalismu a nastupujícího vlivu sionismu. Je až překvapivé jak se tato kritika podobala dnešní kritice podložené empirickým poznáním lidí budících se z Matrixu. Až později do toho vstoupila Eugenika tj. idea zdůrazňující kvalitu Árijské rasy a NEKVALITU ras a etnik jiných zejména židů. Na pozadí monetárního kapitalismu totiž stojí jedinci proti kterým lze dav směrovat jen těžko. Dav na tyto lidi "nedosáhne". Žida má ale ve svém okolí každý a tak se to vše tedy hodí na židy. Už to nění nějaký Rotschield, Morgan nebo Rockefeler ale ti zpropadení židi co to mají v krvi. Pro zbídačený německý národ po válce a hospodářské krizi je to ideální terč na kterém se dá vybít vztek a zoufalství. Stačí vyjít do ulic, do protějšího vchodu a nějaký ten žid na uhašení nenávisti se tam najde. Já být na místě různých Rotschieldů apod. proti kterým to bylo na počátku, tak sám takovou ideologii podpořím protože se tím pozornost z mých "čachrů" přesune na obětní beránky. A pokud jde o beránky stejného náboženského etnika ještě lépe protože se to dá později využít. Toto je ale jen má spekulace. Jen tvrdím, že by takový motiv z pohledu logiky a účelu mohl být v pozadí. Ne, že tam je.

Odkud toto schéma myšlení pochází ?

243530

06.05.2011 12:23

Třetí obhajovací řeč

RE: .. dokončení

jean.laroux 85.?.?.?

Díky Quido a hezký víkend

243531

06.05.2011 12:28

Třetí obhajovací řeč

RE: .. dokončení

jean.laroux 85.?.?.?

Ano o tom to skutečně je. Pro mnohé je pohodlnější za sebe nechat rozhodovat druhé (ať je ta hra druhých jakákoliv) než aby proboha začali hrát sami [smích]

Aneb .. dostaneme jen to co si v naší mysli stvoříme. Chceme peklo .. dostaneme peklo. Chceme změnu .. ? Tož kdybychom ji nechtěli tak tady teď nesedíme, nepíšeme a netvoříme tu změnu, že ? [cool] [smích]

243533

06.05.2011 12:46

Půl roku podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Čemu se divíme?

jean.laroux 85.?.?.?

Je fakt "babi" [smích], že do našich dětí ve školách hustí samé nesmysly ale má smysl se bouřit ? Osnovy budou vždy v nějaké podobě a budou zrcadlem veřejného mínění ať již toho skutečného nebo toho "naroubovaného".

Já bych nezakazoval dětem, aby v hodinách občanské nauky opakovaly to co mají v učebnici o Havlovi a jeho pravdě a lásce. Jen ať se to naučí. Chceš-li se vypořádat s propagandou musíš ji nejdříve dobře poznat ! Nemá smysl říkat dětem "Neříkej to co je v učebnici ale to co ti teď řeknu i kdybys za to měl dostat ve škole kouli". To děcko to není schopno pojmout a proto se takový rebelantský rodič ocitne také jen v roli šiřitele propagandy (té jeho). Navíc to děcko by tu kouli dostalo a nakonec by díky rebelanství rodičů skončilo jako naočkovaný kverulant se špatným prospěchem. Pokud chceme děti nějak usměrnit, aby se nestaly konzumenty propagandy ale aby z nich byly svobodně myslící bytosti měli bychom na ně působit jinak. Zkusme jim vštípit myšlenku, že existuje více myšlenkových alternativ a není vždy snadné najít mezi nimi pravdu. Myšlenku, že tu pravdu mají PRÁVO najít v budoucnu jen oni sami na základě svého vlastního úsudku. Myšlenku, že zatím se jen učí tj. sbírají informace a každá informace, že je k užitku. Stačí když je odnaučíme říkat "V roce 1989 proběhla sametová revoluce, kdy zvítězila pravda a láska" a naučíme je říkat "V učebnici píšou, že v roce 1989 .. atd.".... Princip ? Nepřijímám okamžitě víru v něco jen proto, že to je z oficiálního zdroje (TV, učebnice atp.). Nechávám si prostor pro pozdější svobodný úsudek a při interpretaci uvádím vždy původní zdroj informace. Já myslím, že se k tomu děti dají vést už od útlého věku. Co myslíte Vy ?

243537

06.05.2011 13:14

Třetí obhajovací řeč

RE: .. dokončení

jean.laroux 85.?.?.?

Vždy ten idiot co je papežštější než sám papež potřebuje nějaký motiv pro svou agitaci. Buď hmotný prospěch v podobě hozené mince nebo minimálně pochvalu. Jako takový věrný poskakující pejsek co ho páníček za něco pochválí. Obvykle jde o kombinaci obého tzn. že čoklik dostane nějaký ten cukřík a pak ještě tu pochvalu. Vlastně je tu ještě jeden důležitý motivační aspekt a to je odepření žrádla nebo pár za uši, když pejsek zlobí. Existují-li tedy čoklíci musí z pohledu prosté logiky existovat i ti páníčci. Na co bych aktivní idiot namáhal s agitací kdyby nebylo cukříku a rizika pohlavku ?! Existence skákajících čoklíků je tedy sama o sobě důkazem existence páníčků a jejich existenci tedy ani popřít nelze [smích]

Ten aspekt opakování toho co dělá většina je s tím spojen. Opět je tu v pozadí stejný motiv a ten je nyní viditelný v sociálním kontextu. Rybky v hejnu se pohybují stejným směrem, antilopa začne utíkat utíkají další. Je to o obraně. Dělám to co dělají ostatní protože je to bezpečnější než stát a nechat se někým sežrat. Jedna rybka či antilopa se pohnula a to značí nebezpečí. Hnu se tedy také. Nejde samozřejmě jen o nebezpečí. Vůdčí člen stáda se může pohnout třeba za lepší pastvou a ostatní jej jen následují. Tady jde o prospěch (cukr).

Krásně jde ten princip vidět u vlivu volebních preferencí na voliče. 80% lidí by dle průzkumu např. volilo TOP09. No tak to na tom něco musí být a i když jako člen stáda o nějaké TOP09 nic nevím tak ji budu volit protože 80% mých spolu-stádníků přeci nejsou tupci ne ? Tady už jen stačí vhodná iniciace pokud chceme stádem hnout z místa na místo. Popoženeme rybky, stádo ovcí nebo hovězího skotu nějakým tím nebezpečím nebo zdáním nebezpečí v podobě bafajícího ovčáckého psa. Zveřejníme třeba falešné preference v nějakém zfalšovaném průzkumu a z vylhaných preferencí se vlivem psychologie davu stanou preference reálné [smích]

Super si rozumíme babi [smích]

243543

06.05.2011 14:09

Půl roku podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Čemu se divíme?

jean.laroux 85.?.?.?

Bohužel Jansmithe to probíhá naprosto opačně. Znáte ten bývalý pořad Neviňátka ve kterém se Pavlína Volfová ptá dětí co si myslí o věcech, kterým nemohou rozumět a podsouvá jim vhodnou formulací otázek názor svůj ? Tím dítě získává pocit výjimečnosti, že je aktivně zataženo do debaty dospělých a následně tak inklinuje k ještě ochotnější konzumaci mazaně předhozené "pravdy".

Právě výuka založená na rychlém přijímání oficiální propagandy je příčinou pozdějšího generalizovaní, plošného zobecňování či jak to nazveme. Ve světě jen JEDNÉ OFICIÁLNÍ PRAVDY není prostor pro alternativy a kdo se odchýlí od kurzu se stává nepřítelem. Ze svobodného lidu se pak stávají jen poslušní a nemyslící stroje, ochotné na povel vykonat jakékoliv zlo.

Někdy si připadám, že žijeme ve světě, kde je většina národa stále takovými dětmi [cool]

243549

06.05.2011 14:18

Třetí obhajovací řeč

RE: .. dokončení

jean.laroux 85.?.?.?

O tomto tématu jsem nic nevěděl. Nějak mi to uniklo. Z knihy pana Herzána jsem se dozvěděl, že nešlo o nějaký tábor pro politické odpůrce ale převýchovný tábor pro mladé Američany, který nemohl v souladu se zákony v USA fungovat na jejich území a proto byl umístěn (podobně jako Guantanamo) mimo území USA.

Proto byl zřejmě dokument i v klidu odvysílán. Vzniká tu totiž představa, že ti mladí Amíci byli nějací narkomani a násilníci a jejich převýchova je tedy v principu kosher.

Nyní mě tedy v první řadě zajímá za co byli ti Amíci skutečně internováni a proč nemohli být internováni ve své vlastní zemi. Jdu hledat. Díky za odkaz na možný zdroj.

243551

06.05.2011 16:53

Třetí obhajovací řeč

RE: Politik vyjádřil názor ?

jean.laroux 94.?.?.?

Kriminalizovat i pouhou obhajobu čehokoliv je také velmi sporné. Minimálně je tento Jochův názor určitým posunem správným směrem.

243561

06.05.2011 17:32

Třetí obhajovací řeč

RE: Já osobně už nepochybuji.

jean.laroux 94.?.?.?

Ale HHBB vždyť Vy sám musíte uznat, že lidé jako Rotshield, Rockefeler, Soros, Morgan a další jsou opravdu židé. I oni sami to o sobě uvádí a svou etnicitu nijak neskrývají. Tak to prostě je ať si to přejeme nebo ne. Jistě i uznáte, že tito lidé mají MOC, která umožňuje, aby ty vytisknuté papírky mohly něco ovládat resp., aby oni mohli ovládat svět skrze ty papírky. Bez nich by se žádná ideologie, zpravodajské manipulace atp. nikdy neprosadily. O tom jinými slovy píšete vlastně i Vy sám níže. Asi jste nepochopil o čem jsem psal a proto ještě jednou. Je rozdíl mezi tvrzením, že za vším stojí židé a tvrzením, že ti co za vším stojí jsou židé. Víte jaký je ten rozdíl ? To první tvrzení je opřeno o filosofii, že ti "židé" nebo jakákoliv jiný rasa, etnikum, národ apod. mají určité jednání opřené o mentalitu a charakter nějak v genech. Z toho pak plyne eugenický závěr o různé kvalitě lidí dle jejich původu. Jinak řečeno .. JE TO ŽID A PROTO JE TO LUMP. To druhé tvrzení jen zmiňuje fakt o etnicitě ale o nějakou eugeniku zde nejde přestože lidé hledají motiv a souvislosti. Nakonec možná dojdeme k závěru, který jsem tu i já mnohokrát prezentoval a to, že vlastně ti mocní "židé" vlastně ani nemusí být židé či "Židé" a jde jen o lidi, kteří se "roubují" tam, kde se jim to zrovna hodí. Není tedy podstatné to, že jsou židé ale podstatné je jací jsou to lidé. Já osobně jsem se tu mnohokrát hádal s lidmi, kteří inklinují k eugenickému vnímání. V návaznosti na toto vysvětlení snad uznáte, že jste v rychle přijatém úsudku o mých názorech úplně mimo. Opravdu tu nejde o židy obecně ale o některé mocné lidi, kteří se z nějakého důvodu velmi aktivně k židovství hlásí. Jaký je ten důvod ?

Z židovství se vytvořilo cosi nedotknutelného a ti co se prohlašují za židy často obviňují odpůrce svých činů z antisemitismu. Jde o takový obranný štít. Existují zákony, kdy stát chrání zájem jen určitých etnik. Není přeci možné, aby bylo trestné zpochybňování a popírání pouze nacistického a komunistického genocida = skupin, které tímto genocidem utrpěly a současně, aby popírání či zpochybňování genocida jiného trestné nebylo. Takovéto zvýhodňování kohokoliv v rámci společnosti zákonitě vyvolá odpor a nakonec se vše obrátí vůči těm, kteří stojí v pozadí zneužívání právního systému. Ten nejhorší scénář je, že se ten odpor projeví ve formě zobecnění a nasměrování nenávisti plošně vůči nějakému etniku tj. dojde přesně k tomu co Vás tak vydráždilo a motivovalo Vaši reakci. Pochopte, že mě jde o pravý opak a proto je nutno odstranit skutečné příčiny, které k zobecňování vedou. Zákony musí hájit zájmy všech bez rozdílu a ne jen zájmy některých.

243567

06.05.2011 17:53

Půl roku podmíněně s odkladem na dva roky

Dopis čtený u soudu jako důkaz obžaloby:

jean.laroux 94.?.?.?

Vec - zaloba proti V. Stworovi 1T228/2009
Zdravim z Kanady z Yukon Territory. Chtel bych lidem kteri stoji za zalobou proti Vladimiru Stworovi vzkazat, ze podle meho nazoru neni Stwora trestne odpovedny jen za sve, nebo prevzate clanky, ale i za diskusni prispevky na svem webu.

Ta diskuse neni zadna svobodna vymena nazoru, ale vicemene vyber nazoru, at uz souhlasnych nebo nesouhlasnych, ktere se z nejakeho duvodu Stworovi hodi do kramu.

Kazdy prispevek v hlavni diskusi se objevi az po schvaleni editorem. Vyjimkou jsou pouze prispevky ctenaru, kteri maji zaplaceno predplatne a kteri jsou zaregistrovani. Registrace sama je pomerne slozity proces, ve kterem musi ctenar udat cele jmeno a platnou e-mailovou adresu, na kterou pozdeji dostane dalsi pokyny k registraci. Ctenari, kteri jsou jakymkoliv zpusobem V. Stworovi podezreli, neprojdou uz timto prvnim kolem. Registrace take muze byt kdykoliv zrusena.

Vedlejsi diskuse v rubrice Ve zkratce je otevrena pouze registrovanym ctenarum.

Editor obe diskusni fora i pres tato opatreni nekolikrat denne kontroluje, reaguje na jednotlive prispevky, napomina nebo varuje ty, kteri podle jeho nazoru porusuji pravidla, pripadne prispevky rovnou maze.

Je tedy naprosto jasne, ze vsechny komentare, vcetne tech siricich nenavist nebo hanobicich nejake nabozenstvi, narodnost nebo rasu jsou na Zvedavci zverejnovany s plnym vedomim vydavatele Vladimira Stwory a ze je za jejich publikaci tento clovek plne odpovedny.


Neskutečné. Registrace a cenzura není ničím čím by byl specifický jen tento web. Editor odpovídá za svůj obsah a proto usměrňuje i diskuzi na svém webu. Novinky.cz, Aktuálně.cz a většina dalších webů s diskuzí dělá naprosto totéž. Pokud by měl být díky uplatňování těchto metod editor odpovědný i za příspěvky diskutérů pak by stáli u soudu v podstatě všichni editoři všech diskuzních webů.

Nakonec ještě k celému procesu a pointě. Obžaloba několikrát zmínila několik vět z uveřejněného článku, kde autor zpochybňuje existenci plynových komor a počet obětí holokaustu. Za tyto věty stojí u soudu pan Stwora, který sám nic nezpochybnil a jen zveřejnil článek včetně sporných vět k diskuzi. Měl jsem možnost přečíst si články o soudním procesu a takřka na každém z webů byly ony sporné věty také citovány. Pod článkem byla vždy i diskuze. Autoři článků ty "věty" citovali stejně jako i Vladimír Stwora jen otiskl názor někoho jiného. V principu jde o naprosto totéž. Půjdou tedy před soud všichni autoři článků, včetně "citujících" členů LPA za to, že vyslovili či opsali ty ZAKÁZANÉ věty ? Půjdou sedět všichni editoři těch webů, kteří odpovídají za obsah webu, zveřejňují nepohodlné citace a nemažou všechny politicky nepohodlné názory na hraně zákona v diskuzi? To pak nebude místo ve vězeních a bude nutné založit koncentrační tábory pro všechny ideo-viníky, kteří denně páchají to samé co "spáchal" Vladimír Stwora.

243570

06.05.2011 19:28

Třetí obhajovací řeč

RE: Já osobně už nepochybuji.

jean.laroux 94.?.?.?

Internet je odpad smíchaný s polopravdami ? Tak nám prozraďte ty relevantní zdroje ke studiu, které jsou nositeli osvícení a skutečné pravdy ? [mrknutí jedním okem] Tím nepopírám, že internet a média jsou žumpou. Jen mě zajímá, kde podle Vás ta žumpa není.

To že editor zvědavce naštval LPA víme všichni. O tom to není. Je to o justici a zákonech, které lze překroutit tak aby to LPA vyhovovalo. Že jsou ty zákony účelové a jen pro někoho vidí snad už všichni. Nevidí jen ti, kteří nechtějí vidět neboť jsou "studovaní" a čerpají ze studnice "skutečné pravdy".

Nikde jsem netvrdil, že jsou všichni bankéři židé. Mluvil jsem o těch lidech, kteří tento svět ovládají a často se k židovské víře hlásí. Tvrdil jsem, že je rozdíl mezi dvěma tvrzeními ve vztahu k židům a užívání moci ale jak vidím tak Vy ač studovaný ten rozdíl a to co jsem napsal stále nechápete. Nenamáhejte se tedy.

Je mojí chybou, že nemám dostatečně silné loby abych se prosadil ve volbách ? Myslíte to vážně nebo jste vážně tak naivní a myslíte si, že do parlamentu Vás dostanou slova a názory ? Prachy milej pane. Za vším jsou prachy. Pokud popřete i tento fakt tak se s Vámi nemám o čem bavit. Tento fakt vidíme denně všude kolem sebe. Korupce, zlodějna, prospěchářství .. prachy, prachy a zase prachy. Prachy a moc. Bez prachů není moc bez moci nejsou prachy. Co jsem dokázal nebo nedokázal a jestli někomu něco závidím nejste Vy schopen posoudit. Neznáte mě a jde tedy jen o Vaše domněnky. Ten Váš podsunutý žblept o volnosti a bratrství si rozvíjejte sám. Nebo můžete zkusit něco např. o pravdě a lásce .. to Vám možná půjde lépe [mrknutí jedním okem]

Skutečnou moc drží vždy loby. Ten u koho je lobováno se jen navenek tváří jako nositel moci. Jinak by se politika USA a dění ve světě tolik nepřibližovalo zájmům AIPACu.

Přes papírky se dá koupit vše včetně loajality. Ta fráze o nadšení pro ideu a o přesvědčení snad nestojí ani za komentář. Najdou se jistě výjimky ale výjimek ve světě možnosti si loajalitu koupit je jako šafránu.

Opakuji, že ti lidé co ovládají svět skrze moc a papírky jsou často židé ale to neznamená, že židé ovládají svět. Proč mi jen to opakování toho co jsem už řekl snad tisíckrát ve Vašem případě přijde jako marnost.

243585

06.05.2011 19:30

Půl roku podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Dopis čtený u soudu jako důkaz obžaloby:

jean.laroux 94.?.?.?

Někdo je žene před nějaký soud či co ? Asi jsem Vás nepochopil. Zkuste to trochu rozvést.

243586

06.05.2011 19:36

Půl roku podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Dopis čtený u soudu jako důkaz obžaloby:

jean.laroux 94.?.?.?

Další nechápavý [smích] To, že editor usměrňuje obsah webu podle nastavených pravidel neznamená, že je odpovědný za názor jiných lidí proboha. Btw. pokud vím tak editor usměrňuje diskutéry s různým názorem a usměrňuje třeba i ty, kteří přispívají příliš a mimo téma nebo se dopouští invektiv. Nějaké ideové upřednostňování v tom vůbec nevidím. To by zde vůbec nebyly příspěvky lidí z Lehovy studnice moudrosti a ani příspěvky lidí jako jste Vy pane.

To bychom se ale připravili o mnoho zábavy a nebylo by s kým diskutovat. Bez oponenta totiž není svobodné diskuze. Takové metody ideové cenzury doufám editor nikdy nedopustí [mrknutí jedním okem]

243587

06.05.2011 19:38

Půl roku podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Dopis čtený u soudu jako důkaz obžaloby:

jean.laroux 94.?.?.?

Jo mám to z téhož zdroje [smích]

243588

06.05.2011 20:59

Třetí obhajovací řeč

RE: Já osobně už nepochybuji.

jean.laroux 94.?.?.?

S tím úvodem souhlasím. Je skutečně velmi diskutabilní kdo, že je vlastně ten žid a myslím, že ani samotní židé v tom nemají tak zcela jasno. Sami sebe rozdělují na mnoho skupin v nichž je někdo židem více a jiný méně. Židovství je vírou ale nejen vírou protože pak by byl každý konvertita postaven na roveň židovi dle původu. Jde také tedy o původ ale ten se těžko dokazuje přes veškeré snahy podchytit ten tzv. židovský gen. Být židem je také o zvycích, tradicích a kultuře. Asi nejblíže je definice jedné ženy na jejíž jméno si nevzpomínám, která židy označuje za náboženské etnikum.

Finanční a mocenská pyramida jsou navzájem propojené a navzájem se ovlivňují. Nelze tyto dvě veličiny oddělit. Představa, že moc je oddělena v dnešním světě od finančního systému a těch, kdo peníze tisknou je značně naivní. Ve skutečnosti je celý svět (státy) zadlužen u soukromých bankéřů (FED) a výkonná moc je pod výrazným a nepřehlédnutelným vlivem věřitelů.

Že jsou mnohé zákony a ústava jen hadrem se shodneme. Smysl se za tím honit má. Pokud se za tím honit nebudeme tak brzy u toho soudu budeme stát všichni a ne jen pan Stwora, který tu za naši svobodu nosí svou kůži na trh. Má to smyl i v případě, kdy se ta moc jeví jako příliš silná. Čím silnější a drzejší se ta moc jeví tím důraznější bychom měli být.

Zdá se mi, že jste to Vy kdo za každým rohem vidí židy [mrknutí jedním okem] Nebo jsou snad za každým rohem antisemité ? [smích] Na toto téma jsem se myslím vyjádřil více než jasně. Lépe to už neumím.

Rozplétat pavouka a moci je moc hezké ale pohybujeme se na poli konspirací, spekulací a domněnek ze kterých může být mnohé pravdou a mnohé může být dezinformací. Nemáme možnost si své informace ověřit na 100% protože vždy někde existují proti-informace, které mají také svou váhu. Zůstáváme tedy u nasbíraných informací a pomocí analýzy s podporou logiky se uchylujeme ke své víře či úsudku. Doufám, že si to uvědomujete. Nebo myslíte, že ta Vaše pravda je tou pravou pravdou ? [mrknutí jedním okem]

243595

07.05.2011 07:36

Třetí obhajovací řeč

RE: Politik vyjádřil názor ?

jean.laroux 94.?.?.?

Popravdě nevěřím. Joch je pro-Usraelský řitní alpinista podobně jako Němcová, P.Sobotka, Havel a další. Jeho trapné vystoupení v TV v ohledně války v Libyi si ještě velmi dobře pamatuji. Mluvím o správném kroku v návaznosti na snahu zrušit nesmyslný zákon. Neměl jse tím na mysli, že Joch je správný chlap..

243626

07.05.2011 14:14

Půl roku podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Dopis čtený u soudu jako důkaz obžaloby:

jean.laroux 94.?.?.?

Myslím, že zde jde spíš o účel a tím je dotlačit editora k ideové cenzuře příspěvků v mnohem širším rozsahu = dovést ho k likvidaci diskuze a tím i Zvědavce.

243644

17.05.2011 11:23

Církevní majetek

Promlčení

jean.laroux 194.?.?.?

Myslím, že by církevní nároky na majetek měly být promlčeny. To bychom mohli za chvíli vracet majetky Sudeťákům. Náš pan kníže by musel vracet majetek českých šlechticů, který dostal za věrné služby od Zikmunda při likvidaci husitů a nebo by si někdo mohl nárokovat nějaké území protože na něm měl údajně před více něž 2000 lety své království (btw. které vlastně nebylo ani jeho předků = tzv. vykonvertované dědictví). No .. i když .. však víme .. kdo má ostré lokty .. [cool]

244242

11.06.2011 20:46

Elita, „velká hra“ a třetí světová válka

RE: opačná strana mince

jean.laroux 94.?.?.?

OSN je v té Africe právě proto, aby ty černoušky bylo snazší okrást nejen o půdu ale zejména o suroviny.

245841

21.06.2011 07:29

Hovořil jsem s mužem obviněným z dvojnásobné vraždy

RE: Je obviněný, nebo odsouzený?

jean.laroux 217.?.?.?

Proboha co to je za imbecila ten Hedvíček ? [zmaten]

246509

23.06.2011 08:03

Jsme zase o kousek blíž k reformě světového finančního řádu

Jak to vidím já

jean.laroux 80.?.?.?

Autor v části o ČR jinými slovy předkládá pravicí neustále opakované tvrzení, že ze zadlužení vede jediná cesta a tou je cesta utahování opasků. Zároveň závěrem dodává, že této situace mohou využít (a jistě využijí) levicové spolky jako ČSSD, které opět přetáhnou voliče na svou stranu. S tímto závěrem se musím ztotožnit nicméně nejsem si jist jestli je to opravdu ten občan (jeho mzda a sociální jistoty) kdo táhne ekonomiku do stále většího zadlužení. Nejsem si vůbec jist, že jsou to lidé na kterých se musí šetřit. U současné koalice a její činnosti vidím několik zásadních problémů či chyb.

1. Nedostatek komunikace s občany. Program koaliční vlády není založen na dialogu s veřejností ale jde o kowboyské závodění ve střelbě. Kdo rychleji vypálí a způsobí větší efekt. Veřejnost nejen, že není vtažena do dialogu a vůbec se nepodílí na konstruktivní tvrobě reforem ale naopak je arogantně zesměšňována a ignorována.

2. Navržené reformy začaly ještě před zpracováním koncepce reforem. Prostě se sáhlo na platy ve státní sféře a začalo se propouštět. To jednak vytvořilo paniku ve státní sféře (první stávka policie, hasičů a armády) a současně to dalo signál ostatním - "Však na Vás brzy taky dojde". Dokonce i podnikatelé a živnostníci si už začínají uvědomovat, že až "na ty lidi dojde" pak jim jaksi ubydou zákazníci, kteří jednoduše na jejich služby a zboží nebudou mít "love". Je to patrné už u cestovek a to se zatím ještě nic moc z dopadů reforem neprojevilo. Ještě zatím nedošlo ke zvýšení DPH atp. Zásadní chybu vidím v tom, že se postupuje nelogicky. Nemyslím, že by nebylo třeba optimalizovat procesy a související výdaje ve státním sektoru ALE. Nejdříve je přeci třeba a) vytvořit koncepci, b) optimalizovat ty procesy (snížit např. byrokratickou zátěž) .. a až teprve za c) po optimalizaci procesů propustit nadbytečný personál (cestou jeho postupné rekvalifikace - aby nám jaksi nespadl do sociálního systému, kde jej budeme muset živit). JAK TO dělá pravice ? Žádná koncepce, žádná optimalizace (naopak se byrokracie zvyšuje) a ten aparát, který je ve vztahu k nadbytečným procesům potřeba se ještě propouští a snižuje se mu mzda. Kocourkov ...

3. Jedno je jisté. Reforma společnosti je nutná. Je potřeba jako sůl ALE - Pravicové reformy v podání našich zastupitelů-kowboyů nevedou k úsporám ale NAOPAK k ještě většímu propadu u všech prvků společnosti. Navíc tyto úspory se pohybují v řádech desítek miliard ale ztráty ze státní pokladny v důsledku nízkého zatížení zahraničních investorů a zejména v důsledku neefektivního nakládání s věřejnými prostředky při různých předražených investicích či přímo v návaznosti na rozkrádání a korupci .. tyto ztráty se pohybují v řádu stovek miliard. Sem by se měla reformní strana LOGICKY !! zaměřit jako první a ne jen na ...

Automaticky kráceno

246634

23.06.2011 08:04

Jsme zase o kousek blíž k reformě světového finančního řádu

.. dokončení

jean.laroux 80.?.?.?

... a ne jen na opasky občanů.

Je smutné, že stejně jako u nás to funguje i v jiných státech kolem nás. Je to jako přes kopírák. Náhoda ? Stejné podmínky vyvolávají stejné reakce a hledání řešení v přemlouvání Evropských bab a dědků takřka totožnými praocovými spolky, které čirou náhodou vyhrávají všude volby ? Až se mi zdá, že je ten proces řízen odněkud centrálně .. ale nechám planých spekulací. [cool]

246635

Ve středověku si lidé mající majetek museli sami platit mučení i popravu.

247031

Stačí použít Google nebo si zajet někam na výlet. Hezké okruhy s výkladem o tortuře jsou např. na hradech Loket nebo Kost. Ale je toho mnohem více [mrknutí jedním okem]

247049

08.07.2011 07:34

Islám jako geopolitický nástroj pro kontrolu Středního východu

Odkud vítr ..

jean.laroux 85.?.?.?

Pokud je třeba zavést "nový" Islám, je třeba nejdříve zničit ten starý. Zobecňující útoky proti tradičnímu Islámu a muslimům jsou patrné čím dál více právě u nás a v naší zemi. Mají obdobu klasické štvavé propagandy známé z třicátých let minulého století, která byla namířena proti židům. Dnešní proti-islámská rétorika je naprosto totožná u všech interpretů tohoto "nového" think-tanku na našem politickém jevišti a je jakoby opisovaná z jediné příručky napsané "My víme kým". Sionistická celosvětová loby už strhla pro své plány i početné davy ultrapravicových příznivců, kteří ještě včera prskali směrem na židy a nyní podle pískání sionistických židů prskají tam kam je jim řečeno. Už jen chybí nějaké to gesto jako zdvižená pravice nebo pěst. Užitečných tupců se v každé době najde dost. Poslední až trapný pokus o předčítání z oné příručky přichází z úst génia z Vysočiny. Přejme mu, aby to dotáhl daleko. Nyní už má šanci protože vězí až po ramena v té správné (_)_) .. [chechtot]

247533

13.07.2011 10:45

Egyptský stranický vůdce: Holokoust je „lež“

RE: Nepůjdete do lochu?

jean.laroux 85.?.?.?

Kamenování Egyptského velvyslanectví bude zahájeno zítra v 15.00. Slavnostní zahájení hozením prvního kamene zahájí Přemysl Sobotka. 6 miliónů kamenů určených k humanitárnímu kamenování dodá společnost SKANSKA a zaplatí je daňový poplatník. Jeden kámen vychází cca.na 365,- Kč [cool]

247853

15.07.2011 09:25

Adam Bartoš: Baví mě psát o věcech, kterým se jiní záměrně vyhýbají

Na pravdoláskovské lodi plujem

jean.laroux 85.?.?.?

Nemohl jsem si v rozhovoru nepovšimnout dvou věcí.

1. Je zde zmiňována historie vazby pana Bartoše na server Eurabia.cz, který jak pan Bartoš uvádí je silně pro-Izraelský a dle mého názoru je i silně propagandistický ve vytváření strašáka Islámské hrozby. Tohoto nového think-tanku se velmi aktivně účastní právě pravdoláskovci o kterých je v článku řeč takřka všude. Současný postoj pana Bartoše k Eurabii a pravdoláskovcům byl myslím v článku popsán jasně ale stejně by mě zajímal názor pana Bartoše k anti-Islámské propagandě z úst Miloše Zemana nebo na pozadí různých aktivit proti mešitám atp., kde se angažují lidé jako Němcová, P. Sobotka atp. Právě ta pro-Izraelská hnutí prezentovaná rétorikou lidí od Eurabie, LPA atp. a rétorikou povětšinou pravdoláskovských politiků je na popředí i na pozadí zmiňovaného think-tanku. V současné době zde vnímám i účelové zapojení pravicových a zejména ultrapravicových kruhů do této propagandy. Jak se pan Bartoš dívá na motivy migrace muslimů do Evropy ? Je to snaha o ovládnutí Evropy a násilnou konverzi křesťanů a nevěřících (viz. pravdláskovský think-tank) nebo jsou ty motivy migrace cizích kultur do Evropy jiné ?

2. Poměrně mne zaujal popis aktivity pana Hnízdila ve vztahu k panu Klausovi. Před nějakou dobou jsem zde zmiňoval tyto aktivity v souvislosti s výzvou NEO 2011 viz. http://odporuj.org/2011/04/01/vyzva-neo-2011/. Je až paradoxní, že takovou výzvu iniciují právě lidé z pravdoláskovského gangu, který má největší podíl viny na stavu země kritizovaném v této výzvě. Jde v případě této iniciativy, která hraje na city a nálady obyvatelstva ve skutečnosti o vytvoření Nové lodi, kam se nalodí posádka té staré, potápějící se pravdoláskovské lodi ? Podobnou myšlenku jsem kdysi četl na blogu myslím, že zrovna pana Havlíka, který je druhým hlavním protagonistou uvedené výzvy.

248009

15.07.2011 09:36

Adam Bartoš: Baví mě psát o věcech, kterým se jiní záměrně vyhýbají

RE: Křesťan?

jean.laroux 85.?.?.?

Je apelování na současný stav s cikány ve společnosti skutečně kritikou cikánů ? Opravdu se někdo naváží do cikánů a říká, že to je méněcená rasa, která má v genech zlodějnu, lži, podvody a zneužívání dávek ? No .. někdo možná ano. Pár blbečků s vyholenou a prázdnou hlavou. Ale co ta kritika z úst Vandase apod. ? Nekritizuje se tu spíše původce toho stavu, kterým je ten kdo vytváří pozitivní diskriminaci ? Když řeknu, že "Cikáni zneužívají dávky", kritizuji cikány nebo spíše konstatuji fakt a kritizuji toho, kdo je nechá ty dávky zneužívat ? Jsou to cikáni, kdo vytváří pozitivní diskriminaci ? NE .. Cikáni jsou jako každý jiný a jednají naprosto přirozeně. Pokud jim někdo dává tak berou. Pokud je nikdo nenutí tak NEBUDOU. Pokud je někdo podporuje v tom křiku o rasismu a být obětí rasistů se vyplatí tak proč by cikáni tyto pro ně výhodné výroky po různých Kocábech a komisích odněkud z ciziny neopakovali ? Jednají naprosto přirozeně. To co tedy vypadá jako kritika cikánů není vlastně kritikou cikánů ale kritika naších gádžů v zastupitelských funkcích, kteří jsou příčinou pozitivní diskriminace a v konečném důsledku jsou i příčinou neintegrovatelnosti cikánů. Prčo by se měli integrovat, když se jim to nevyplatí ?!

248011

15.07.2011 14:03

Adam Bartoš: Baví mě psát o věcech, kterým se jiní záměrně vyhýbají

RE: Na pravdoláskovské lodi plujem

jean.laroux 85.?.?.?

Já bych ten mák příště nechal více dozrát než z něj napeču buchty a sednu za klávesnici [smích]

248038

22.07.2011 09:31

NATO bude v Libyi poraženo

Brilantni clanek

jean.laroux 89.?.?.?

Je treba tyto informace sirit, kde se da a otevirat lidem oci

248643

29.07.2011 08:45

Nývlt v Austrálii

..

jean.laroux 46.?.?.?

A sakra! Honem běžím dom zkontrolovat manželské lože jestli mne tam náhodou nezastupuje nějakej Nývlt [smích] Nějak si nejsem jist jestli ten článek autor myslel vážně nebo jde o vtip. [cool]

249369

26.08.2011 07:17

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

Zvědavost se (ne)vyplácí

jean.laroux 194.?.?.?

Vítejte Zbyšku mezi neonacisty, extrémisty, antisemity, paranoiky, kospirátory, demagogy a kdo ví kým ještě [mrknutí jedním okem]

Každý máme možnost volby mezi svobodou ducha a svobodou prospěchu. Přeji Vám hodně optimismu a síly. Budete to potřebovat.

251881

26.08.2011 09:28

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: Pořád stejný styl překrucování

jean.laroux 194.?.?.?

Nemáte pocit Kronee, že to násilné protlačování vlastního názoru je tak trochu vítr foukající z jiné strany ? Zatímco pan Zbyšek vyjadřuje svůj názor a pocity své a mnoha jiných lidí, pak jsou tu lidé, kteří své pocity prosazují skrze moc jim svěřenou voliči. Lidé, kteří trucovitě blokují jednání o zákonech (odmítají dělat svou práci) a vydírají celý zastupitelský systém, když podmiňují svou další činost odvoláním člověka, jehož názory se někomu nelíbí. Idiocracy. Jinak to nazvat nelze.

Totalita už tu je Kronee? Jste slepý ? Právě proto, že lidé jako pan Zbyšek dlouho mlčeli a lidé jako Vy si dělali co chtějí, se zde stalo to co se stalo.

Pokud někde v Zbyškových slovech vidíte projev "nacismu" pak se mohu pouze pousmát a zdržet se reakce protože jinak bych se musel snížit na Vaši úroveň a to se mi nechce.

Otázka zástupných symbolů myslím byla v článku dobře popsána. Byla tu řeč o čísle 88 a o tom, že lidé leckdy ani netuší, že na sobě nosí nějaký symbol něčeho. Netušení ale neomlouvá, že ? !!! Už je to jako s patentovou válkou mezi Applem a výrobci, kteří si dovolí udělat zařízení s oblými rožky, které má patentované Apple. Oni přeci museli vědět, že ty oblé rožky vymyslel Apple [smích] Pan Zbyšek neřekl, že nošení zástupných symbolů není špatné. Vy jste jen jeho slova překroutil. Jste tedy buď lhář nebo nechápavý. Vyberte si.

Co máte proti "Národním myšlenkám" ?

Jsem rád, že mluvíte o agresivních válkách a genocidách. Co kdybyste zvedl hlavu od dokumentárních filmů z minulosti a snažil se dívat na současnost ? Kdo dnes vede agresivní války ? Kdo páchá genocidu pomocí "humanitárních bomb" ? Kdo zasahuje do záležitostí suverénních zemí ? Kdo je DNES strůjcem neokoloniální politiky s fašistickými rysy? Kdo tu na bázi Evropského společenství buduje centralistickou diktaturu ne nepodobnou socialismu jak jej známe z minulosti ? Právě ti zmínění "pravdoláskaři" se na této lodi vezou a dělají z nás Čechů, jakožto naši zastupitelé, spolupachatele.

Cože to plácáte o podprahových informacích a manipulaci ? Kdo má na tu manipulaci nástroje ? Kdo je používá k masové propagandě, šíří "korektní lži" a nálepkuje pravdu "sprostými pojmy", kterých jste tu Vy sám ve své rekaci použil hned několik ?

251892

26.08.2011 09:35

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

jean.laroux 194.?.?.?

Víte Janko. Nemůžete hned chtít po všech lidech, aby předkládali návrhy jak ten svět udělat lepším. Jsou lidé co se probudí z Matrixu a utřizují si myšlenky a argumenty v nově nabytém obrazu světa. Popisují to co najednou vidí jinak a je to pro ně tak šokující. Pak jsou lidé, kteří sice neví jak postavit ten lepší svět ale pomáhají ostatním, aby se také dostali z Matrixu. To přeci také není na škodu, ne ? Třeba jste Vy Janko už ten Architekt nového systému, který jen "nenadává" ale hledá cesty ke změně. Nemyslete si ale, že jiní to nedělají. Každá změna musí začít dobře vyjádřeným a inspirujícím SLOVEM a v tomto případě pan Zbyšek dělá skvělou práci.

251895

26.08.2011 09:41

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: Pro Vás všechny, kteří

jean.laroux 194.?.?.?

Také mi to tak připadá. Už nejsme schopni diskutovat a používat argumenty. Nejsme schopni přemýšlet nad argumenty druhých lidí. Jen nálepkujeme a dehonestujeme s použitím sériově vyráběných a hromadně distribuovaných samolepek. Je to tak snažší ... často se přistuji, že v tom také jedu a proto se omlouvám všem, které jsem kdy takto ocejchoval.

251897

26.08.2011 14:22

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: ..a teď

jean.laroux 194.?.?.?

No jo no. A jaký máte tedy návrh Janko ? Co s tím uděláme ?

251928

27.08.2011 00:07

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

RE: Prosím vás, nereagujte na něj

jean.laroux 89.?.?.?

Je dobře, že tu je. Co by se stalo s diskuzním webem bez ideových oponentů ? Já myslím, že sentimentální klub zádových poplácávačů [mrknutí jedním okem]

251969

No nechci konspirovat ale malé zamyšlení nad tím k čemu by se plošná vakcinace žen dala využít. Bill Gates a mnozí jiní "spasitelé lidstva" otevřeně hovoří o VAKCINACI jakožto skvělém nástroji pro depopulaci lidstva, jež je prý strašně přemnoženo a proto dostává planeta tak strašně NA FRAK. Jelikož by bylo očkování všech žen a dívek zdarma a bylo by běžné jako jiná dosavadní očkování, pak lze předpokládat takřka 100% ní pokrytí populace země. Pak už by jen stačilo použít nějakou látku např. v adjuvantu vakcíny (se skrytým) sterilizačním účinkem a máme (mají) vyděláno.

252128

02.09.2011 07:52

Gerald Celente: Žádné daně, žádný sex. Jen válka!

Se zbraní v ruce

jean.laroux 194.?.?.?

Již dlouho se sám sebe ptám co bych jako voják v záloze dělal, kdyby někdo vyvolal světový konflikt a já byl povolán do zbraně. Zaútočil by na nás nepřítel a já bych byl nucen chránit svou zemi a svou rodinu. Přitom bych byl součástí něčí manipulace. Nevinní lidé na obou stranách by se opět hromadně vraždili a někdo by na tom vydělal. Někdo, kdo již vydělává staletí na všech válkách.

Musíme opravdu bojovat, když víme jaká je skutečná příčina války a kdo za vším stojí ? Já myslím, že ANO. Měli bychom v takovém případě vzít tu zbraň co nám dají do ruky a obrátit ji proti skutečným strůjcům a přisluhovačům zla.

252396

02.09.2011 08:12

Gerald Celente: Žádné daně, žádný sex. Jen válka!

INDICIE

jean.laroux 194.?.?.?

Všímejme si určitých indicií v časovém a obsahovém kontextu.

1. Přenesení role ve válečných kofliktech směrem k leader-zemím EU zejména GB a Francie - viz válka v Libyi. Tito členové NATO přebírají iniciativu v rámci NATO a ulehčují tak USA. Jistě, že tu jde o vlastní zájmy těchto zemí a o ropu ale to nic nemění na faktu, že tím iniciátorem už nejsou jen USA, kteří už na TO jaksi nemají money a náladu.
2. Ihned po akci v Libyi, dělá kašpárek Sarkozy bububu směrem k Iránu. Zde nejde jen o to, že by mu narostl hřebínek a dostal větší chuť na ropu ale stále více to napovídá, že se opravdu chystá něco velkého. Něco co se již nebude týkat jen pár žoldáků v bombardérech ale nás všech.
3. Jakoby NEJEDNOU se v naší zemi začíná mluvit o povinné prezenční službě. Na první pohled to při všem tom snižování stavů a nákladů na Armádu nemá smysl. Na stranu jednu přeci snižujeme náklady i v mandatorní oblasti a současně chceme investovat stovky miliard do všeho toho co bude nutné zajistit se znovuzavedením povinné vojny ? Nenapadá mě jiné vysvětlení než, že se tu něco opravdu chystá. Jsou potřeba vojáci a ne jen pár cvičených paragánů, kteří nám po redukci v AČR zbyli. Potřebujeme přeci plnit závazky vůči NATO a být připravení pokud by někdo napadl "některý ze státá NATO". Třeba Francii nebo GB ?

OPRAVDU DOUFÁM, že se nyní pletu.

252398

11.09.2011 21:54

9/11 po deseti letech – stále čekám

Cimrmanova břítva

jean.laroux 217.?.?.?

Někdo občas vypadne "náhodou" z okna. Někomu občas selžou brzdy. Někdo dostane rakovinu .. někteří možná odejdou z tohoto světa dřív než stačí něco říct.

A Occamova břitva? Ta dostává v případě války Propaganda vs. Konspirace pořádně na frak.

TEZE: Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované.
PROTITEZE: U obou argumentačních protipólů se dá najít velmi jednoduché vysvětlení a nelze odvodit, které je správné pro nedostatek průkazně ověřených pilířů jednotlivých konstrukcí.

Wikipedie uvádí příklad Occamový břitvy .. Cituji: Occamova břitva je jedním ze základních principů či postupů, na kterých úspěšně staví i současná věda. Occamova břitva řeší problém nekonečné rozmanitosti teorií, které vedou ke stejným výsledkům. Například k Newtonovu gravitačnímu zákonu lze formulovat alternativní teorii, která říká, že gravitační síla je ve skutečnosti poloviční než podle Newtonova zákona, a zbytek způsobují jinak neviditelní a neměřitelní trpaslíci, kteří tělesa postrkují tak, aby se zdánlivě chovala podle Newtonova zákona. Trpaslíci ovšem s postrkováním přestanou v roce 2042, což bude znamenat konec známých fyzikálních zákonů. Occamova břitva z nespočetného množství takových alternativních teorií vybírá právě Newtonův zákon, který žádné trpaslíky nepotřebuje.

V případě kauzy 9/11 tu máme na straně jedné Al-kaida trpaslíky a na straně druhé CIA trpaslíky. Z Occamovy břitvy se tak stává patová záležitost, kterou dokáže rozseknout jedině Jára Cimrman se svou geniální syntézou. "Nejhorší ze všeho jsou trpaslíci, ty potvory Vám vlezou všude a strašně rychle se množej"... [smích]

253107

11.09.2011 22:11

9/11 po deseti letech – stále čekám

RE: Cimrmanova břítva

jean.laroux 46.?.?.?

Souhlas .. Vše ostatní jsou ti trpaslici [mrknutí jedním okem]

253109

12.09.2011 06:47

9/11 po deseti letech – stále čekám

RE: Cimrmanova břítva

jean.laroux 85.?.?.?

Je libo pár červených gumídků ? Spolu s jinak různě barevnými gumídky je na rohu v trafice prodává sám pan Smith. Tuhle se mi zdálo, že jsem se probudil ve snu a zůstal jsem stále ve snu. Někdy si říkám, že to "plné vědomí" je nám souzeno až nám selžou ty brzdy. Možná ..

253135

12.09.2011 15:18

9/11 po deseti letech – stále čekám

RE: Jak to tedy bylo doopravdy?

jean.laroux 85.?.?.?

Vojto zaplaťte mi to co platí vláda USA na podporu své verze a já se toho rád ujmu [mrknutí jedním okem] [cool]

253169

13.09.2011 21:59

Je nacionalismus skutečně škodlivý?

Nacionalismus je to co nyní potřebujeme

jean.laroux 85.?.?.?

Pokud je NACIONALISMUS nadopován steroidy v podobě např. Eugeniky (teorie o výjimečnosti určité rasy) nebo jiné pohádky o nějaké VYVOLENOSTI pak může skutečně přerůst v nebezpečnou ideologii např. nacismus nebo sionismus atp. To se však již vzdalujeme od fundamentu nacionalismu k nějaké extrémní zvrácené podobě, která překročila určitou mez. V podstatě vše (každá idea či náboženská víra) se může takto odchýlit. Samotný NACIONALISMUS je však pouze snahou o pozvednutí sebevědomí národa a mobilizaci jeho schopností a to mělo v minulosti a má to i dnes (ZEJMÉNA DNES) svůj význam. Opačnou alternativou je kosmopolitní přístup, který pro náš národ přínosem není protože v násilně globalizovaném společenství zůstaneme bez vlivu na zastupitele někde v Bruselu a budeme ekonomicky zakonzervováni v pozici chudých příbuzných určených jen k posluze. Proto souhlasím s autorem, že nacionalismus není škodlivý a dodávám, že je v dnešní situaci naopak velmi potřebný. Jen je třeba jej udržet na uzdě a nenechat si pod nacionalistický prapor naroubovat různými infiltrátory různé extremizující prvky. Jistě víte o čem mluvím .. viz. štvavé think tanky kolem Breivika, Wilderse, Jocha atp.

253273

14.09.2011 07:18

Je nacionalismus skutečně škodlivý?

RE: Ovšem eugenika není teorie o vyjímečnosti rasy,

jean.laroux 85.?.?.?

Něco jako GMH ? Genetická-modifikace lidí ? [mrknutí jedním okem]

Pokud si člověk sám svobodně vybírá s jakým partnerem obohatí genetický fond svých potomků je to jistě v pořádku. Pokud se tento genetický fond národa, rasy či etnika snaží někdo regulovat nějakým systémovým způsobem přijde mi to jako něco neskutečně perverzního a hloupého. To je ale jen můj názor, který Vám nechci nějak vnucovat [cool]

253295

15.09.2011 17:56

O „spoluautorech“ druhé světové války

Pohádka

jean.laroux 85.?.?.?

Historie se opakuje. Na vzniku 2 SV. a všem co následovalo nesou rozhodující podíl GB, USA ale ony to vlastně nejsou ty země ve vztahu k lidu těch zemí. Na pozadí intrik jsou totiž lidé. Paradoxně ti stejné lidé, kteří stáli za 1.SV, komunistickou revolucí a kteří stojí i dnes za každým válečným konfliktem. I dnes mluvíme o USA o Izraeli, o Británii atp. ale vždy je třeba mít na paměti, že to nejsou země a národy, kdo vyvolává války. Proč nezlikvidovat ty parazity jednou pro vždy ? Vytvořili si s pomocí papírků, kterým říkají peníze, kolem sebe armádu poslušných poskoků. Připomíná to pohádku o zlém králi, který ďáblu upsal duši a za odměnu dostal 12 povozů plných zlata. Zlata, které dábel kouzlem vytvořil z hromady hnoje.

253421

16.09.2011 11:17

O „spoluautorech“ druhé světové války

RE: Pohádka

jean.laroux 46.?.?.?

Kdybyste si Quido přečetl i tu následující větu pak byste možná zjistil, že jsem vlastně napsal totéž co ted Vy [mrknutí jedním okem]

253487

23.09.2011 14:10

Editor Zvědavce znovu předmětem vlídného zájmu policie

Aspekty

jean.laroux 194.?.?.?

1. Uvést, že je někdo žid myslím u nás problém není. Nebo ano ? Je snad zakázáno o někom napsat, že je křesťan nebo muslim ? Může být problém sbírat informace o víře např. při sčítání obyvatel ale pan Stwora pokud vím nic nesbíral a jen přetiskl článek z jiného zdroje. A co se týče sčítání lidu, tak tam pokud vím údaj o náboženské víře byl. Sice nepovinný ale BYL. Tzn. že někdo SBÍRAL. .. No možná, že se zde chystá HRA NA NEKALÝ ÚMYSL tzn. SBÍRAL (ZVEŘEJNIL) ABY POŠKODIL tedy ŠÍŘIL NENÁVIST VŮČI SKUPINĚ OSOB bla bla ...

2. S uvedením rodných čísel asi problém bude ale opět na straně toho kdo tento údaj z nějaké citlivé db poskytl. Jestli je už něco venku, těžko soudit další lidi, že to někam kopírují nebo to někde zveřejňují. No třeba se pletu.

3. Scénář, který popsal Vladimír v závěru se mi zdá velmi nepravděpodobný. Bude-li v podmínce pak může být za porušení podmínky potrestán pouze za činy, které spáchá od data nabytí právního účinku rozhodnutí o podmínce. Tedy rozhodně ne za nějaký článek napsaný v minulosti.

Ale dost pragmatismu. Osobně považuji celou "šaškárnu" kolem editora zvědavce za NAPROSTÉ selhání právního systému v ČR. Tento proces je od samého počátku POLITICKÝM monster-procesem, který současný režim staví do pozice režimu z 50-tých let. Kdyby fungoval trest smrti jako v USA tak se za ideový zločin snad i popravuje. Umlčování svobody projevu, právní kličkaření kolem více-výkladových paragrafů a zneužití médií k politické propagandě to vše jsou znaky totalitní diktatury. Případný (i ozbrojený) odpor proti takovémuto režimu je dle nastavených morálních precedentů naprosto legitimní a to i v souladu s platnou ústavou. Ony morální precedenty nastavili sami leadři tohoto režimu, když začali nazývat zloděje a vrahy odbojáři proti režimu a dokonce je za jejich činy vyznamenali. V podstatě bychom mohli dojít až tak daleko, že bychom nazývali odbojáři a národními hrdiny všechny ty, kteří dnes vykradou banku (jde o banku režimu), ty kteří zabijí strážce pořádku (pracuje pro režim) nebo ty kteří znásilní v parku ženu (trestají ženu, která režim podporuje tím, že platí daně).

253805

04.10.2011 15:38

Finanční válka: „Stříháni pomocí prodejů na krátko“

RE: Ono by to šlo.

jean.laroux 194.?.?.?

Dobrá cesta. Řešením je znemožnit spekulace nastavením jakési "odpovědnosti" za pořízené akcie určité společnosti. Akcie jsou podílem na hodnotě subjektu, který v ekonomice nějakým způsobem působí a koupím-li tedy podíl společnosti měl bych jej zhodnotit vlastním přispěním min. na úrovni dlouhodobější důvěry ve společnost jejíž akcie jsem nabyl. Jak toho lze docílit ? Zakazovat opětovný prodej akcií asi nebude technicky proveditelné ale lze nastavit jednoduché pravidlo ve formě ZDANĚNÍ zisku se SPEKULATIVNÍHO výnosu. Pokud by např. někdo obratem prodal akcie do např. 5-ti let od nabytí zaplatil by státu 95% ze svého zisku. Pak by se už nikomu nevyplatilo spekulovat a akcie by se prodávaly na základě snahy o skutečné zhodnocení investice. Vím, že je možná i doba 5-ti let krátká ale alespoň někde začít. Současně by měla být max. znemožněna možnost ovlivnění hodnoty akcií různými ratingy a jiným typem (např.mediální) manipulace s "důvěrou" v obchodované komodity. Toto je již opravdový oříšek takřka neřešitelný ale v systému, kde má "Někdo" prostředky na umělé usměrňování důvěry v komodity na burze už nelze mluvit o volném a svobodném trhu. Říká někdo, že navrhuji faktickou likvidaci Wall Streetu ? Asi ano .. Rozhodně ano. Je stále jasnější, že současný systém je neudržitelný a vede k naprostému kolapsu. Je na čase se začít zamýšlet nad alternativou fungující na jiných principech. Anarchie a komunismus jsou utopistické nesmysly. Je tedy nutno uvažovat o jakémsi celkovém UPGRADE kapitalistického systému od samého jádra (principů). Ideálním řešením asi nebude centralistický diktát ve smyslu NWO ale ani tržní anarchie v podobě volného trhu bez principiálních regulací, který funguje na základě zákonů jungle.

254451

04.10.2011 16:06

Finanční válka: „Stříháni pomocí prodejů na krátko“

RE: .

jean.laroux 194.?.?.?

Poučte nás při naší nevědomosti. Jsou tedy podle Vás spekulace v dnešní podobě v pořádku ? Je v pořádku, že někdo nakoupí akcie a obratem je se ziskem prodá aniž by ho zajímal subjekt, který za akciemi stojí ? Já když koupím a prodám obratem byt nebo dům tak zaplatím daň z převodu a daň ze zisku tedy nějakých cca. necelých 20%. Jaké daně platí spekulanti na burze ? Je v pořádku, že tu jsou mechanismy pomocí kterých mohou někteří ovlivňovat růst nebo propad hodnoty akcií a podle toho ti "někteří" nakupují a prodávají a následně bohatnou ? Nebo je to úplně jinak a to co píši jsou jen konspirace nevědomého ? Fajn. Tak nám napište jak to je. Jaké jsou tedy nastaveny regulace ?

254453

04.10.2011 20:18

Finanční válka: „Stříháni pomocí prodejů na krátko“

RE: .

jean.laroux 78.?.?.?

Nejste jediný, kdo nevidí nic špatného na hazardu s ekonomikou. Proto je svět tam kde je. Nevidíte nic špatného na tom, že někdo generuje bohatství na umělém spekulování s důvěrou v komodity a tím způsobuje krize, které ničí milióny životů na této planetě. Pokud někdo "hrou" na burze získá miliony nebo miliardy bez práce myslíte, že se to nikde neprojeví ? Odkud se podle Vás přelije ta HODNOTA ke spekulantovi ? TO JE ZÁSADNÍ OTÁZKA ! Zamyslete se nad ní. Kde chybí ty peníze, které leží na kontech multimilionářů z Wall Streetu ? Na kontech jiných spekulantů ? Ale ti přeci také nic nevytvořili ne ? Kde se tedy vzalo na jejich kontech to co se pak přelilo jinam ? Kde jste Vy vzal těch 800 kilo ? Vyrobil jste 800 židlí za kilo ? Chodil jste léta do práce na výrobní linku a vydělal jste si je ? Nebo jste postupně "odrbal" jiné spekulanty, kteří "odrbali" zase někoho jiného ?

Zdanění je ve své podstatě nutnost. Odkud by měl jinak systém brát prostředky na zajištění celospolečenských potřeb ? Z milodarů ? A koho ? Problém nejsou daně jako takové ale způsob jak a od koho se vybírají a zejména jak je s nimi pak hospodařeno. Pokud se daním vyhýbají ti, kteří vydělávají na hazardu pak je to trestuhodné a měli bychom s tím něco začít dělat. Toto přece není praxe z "vůle lidu" ale něčí dlouhé prsty, které si v zastupitelském systému "vydloubali" podmínky vhodné jen pro sebe. Do sedmdesátek byla USA ještě jakási kontrola. Pak nastaly žně parazitů. Nyní se paraziti diví, že hostitel pod NIMI zdechá protože jej kompletně vysáli. To už není demokracie ale zločinná plutokracie.

Řeči o prodávajících a kupujících jsou jen obecné řeči, které nereflektují fakt, že ty ceny někdo manipuluje, aby získal profit ve spekulativním hazardu. V kasinu při zjištění, že někdo manipuluje ruletou tvrdě zakročí. Na burze je tato praxe běžná a nikoho nic netrápí. Pokud jste Vy jako spekulant přišel o zisk je to jako v herně. Naházel jste do automatu prachy a nic jste nevyhrál ? Riziko hraní. Vy jste jen malá ryba, která pouze hraje a není schopna ovlivnit podmínky hry. Tak se nedivte. Hlavně mi tu prosím netvrďte, že to Vaše gamblerství je nějaká práce. Jste jen společenský parazit, nic víc. Neberte to osobně ..

254476

05.10.2011 07:48

Finanční válka: „Stříháni pomocí prodejů na krátko“

RE: .

jean.laroux 194.?.?.?

Kontrolná otázka Kefalín. Odkud se ty peníze resp. ta HODNOTA přemístili k těm spekulantům ? Hodnota vyjadřuje nějaký výrobek, surovinu, práci atp. Tak jak se ta HODNOTA tedy dostala k tomu spekulantovi, který nic netvoří a hromadí své bohatství v hazardu s důvěrou v ony hodnoty ?

254506

05.10.2011 22:55

Finanční válka: „Stříháni pomocí prodejů na krátko“

RE: .

jean.laroux 78.?.?.?

Je otázkou co vnímáte pod pojmem "kapitalismus". Podle mne je kapitalismus v každém systému včetně rodiny nebo třeba i v tlupě opic popř. v úlu plném včel. Bez hromadění kapitálu pro zabezpečení společenství a skrze společenství zpětné zabezpečování potřeb jeho členů, bez toho by žádné společenství nefungovalo. To co Vy vnímáte jako kapitalismus v makroměřítku není přirozeným kapitalismem ale pokřivenou diktaturou ve které noru se zásobami obsadilo pár vybraných jedinců. Ti ostatní jsou jen určení k tomu aby noru plnili a přístup do ní nemají.

254594

07.10.2011 10:27

Operace Trojský kůň

Trojská hra

jean.laroux 85.?.?.?

Jestli chápu pointu dobře je to asi tak. Nemám dluh = prohlásím, že mám dluh = protože jako zadlužený nejsem důvěryhodným klesne můj rating = začne se mi NEDAŘIT = začne růst můj dluh = Mám opravdu dluh a to, že jsem neměl dluh nějak vokecám .. [cool]

Ne tedy, že by Řecko nemělo žádný dluh. Ten máme všichni. Copa Řecko ale ti Amíci jaký dluh mají. A stejně nekrachují. A ti Řekové celou dobu klid a nejedenou krachují ? Čuju v tom nějakou čertofinu. Někdo sedí u stolu a hraje své šachy. Dáma na D5 - pindík (Řecko) v háji.

254725

11.10.2011 13:31

Amerika je stále mrtvá

Jak tam, tak zde

jean.laroux 85.?.?.?

Jsme součástí ohromné otrokářské vesnice. Jsme všichni jen čísla, která sveřepě věří tomu, že jimi nejsou

254992

19.10.2011 11:22

Usnesení krajského soudu, v pořadí třetí

RE: Smutné

jean.laroux 194.?.?.?

Tento politicko-ideologický monsterproces ale není věcí odlišného názoru. Tady se přisuzuje "nějaký názor" někomu, kdo jen něčí názor zpřístupnil k diskuzi. Jen toho se editor dopustil. Zveřejnění článku, zpochybňujícího holokaust K DISKUZI přeci PROBOHA ! není zpochybněním. Pokud to budeme brát takto, pak holokaust zpochybňovala řada médií tím, že citovala sporné věty z článku. Kde je v celém procesu prokázaný úmysl editora zpochybnit nebo popřít holokaust ? NIKDE ! Špína a hnus je tenhle převlečený bolševický režim. [bliji]

255503

19.10.2011 11:39

Usnesení krajského soudu, v pořadí třetí

RE: Hnutí

jean.laroux 194.?.?.?

Tady je jasně vidět, že s nějakými paragrafy si nějaká jurisdikce hlavu neláme. Na úvod vytáhne paragraf o Podpoře a propagaci nějakého hnutí, které vlastně neexistuje a neexistuje ani člověk, jehož práva a svobody by byly potlačeny (vyjma tedy toho, kdo měl údajně ta práva potlačovat a byl odsouzen). V procesu se řeší ale jiný paragraf a to ten o popírání nacistického a komunistického genocida. Ani zde nebylo prokázáno, že zveřejnění článku zpochybňujícího holokaust bylo zrealizováno s ÚMYSLEM popřít nebo zpochybnit holokaust.

Tak si tak říkám, že jde o totéž jako v případě bolševických čistek 50-tých let. Až na ty popravy. Princip ideové popravy ale zůstává tentýž. Jde o likvidaci nepohodlných ideí a zastrašování. Jde o prosazování jedné jediné pravdy pomocí ZNÁSILNĚNÉHO práva. Paní soudkyně se dostala do role Brožové Polednové, která z existenčních důvodů rozhodla na politickou objednávku. Režim se tímto projevem a mnoha dalšími projevy stal již dávno totalitním a potlačujícím lidská práva. Povinností všech demokraticky smýšlejících občanů je postavit se takovému režimu na odpor. Nejde o nic méně než o naši svobodu, která skončila tam, kde začíná zvůle vládnoucí šlechty. Sama vládnoucí šlechta postavila jakoukoliv odbojovou metodu (včetně loupeží a vražd obyčejných lidí) na roveň hrdinství zasluhujícího medaili. Nejsem tak zvrácený abych k něčemu podobnému vybízel ale je mi ze všeho toho hnusu kolem opravdu na zvracení.

255505

19.10.2011 12:00

Usnesení krajského soudu, v pořadí třetí

RE: Smutné

jean.laroux 85.?.?.?

No to je vidět, že je jim to jedno.

255508

21.10.2011 12:33

Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu

Genderové šílenství ?

jean.laroux 194.?.?.?

Co třeba takto ? A nyní Vážen entity předejme slovo Entitě I286 458 (I značí příslušnost do kasty popř. společenské role Intelektuál), která nám sdělí něco o roli entit v registrovaném svazku entit seskupených za účelem kumulace majetku a dohledu nad nezletilými entitami.

Entity:

V nedávných průzkumech jsme zjistili, že model rodiny je již přežitý. V rodině dochází k předávání modelů genderově specifikovaných vztahů a subjektivních postojů úzce vymezené komunity, což vytváří odlišné jedince a tím se narušuje uniformita našeho systému. Rovněž je jako asociální prvek vnímáno hromadění majetku, jež vytváří disproporce mezi takto (na základním stupni) organizovanými entitami. Jako vysoce žádoucí a pro společnost prospěšné řešení se jeví odebírat reprodukujícím entitám mladé entity již po narození a vychovávat je ve státních ústavech, které zaručí předávání JEDNOTNÝCH, UNIVERZÁLNÍCH a současně těch jedině správných modelů jednání. Zajistí se tak i šíření těch jedině pravdivých informací o povaze tohoho světa a naší vysoce vyspělé civilizace. (Přednášející entita vydává gestem pokyn asistující entitě, jenž zvedá ceduli s nápisem POTLESK) .. Sálem hřmí bouřlivý a synchronizovaný potlesk. Některé entity oblečené v jednotných uniformách (bez genderových odlišností) dokonce při potlesku povstávají což je sice projevem vyšší úrovně servility ale na druhou stranu to narušuje uniformitu veřejně projevovaných postojů celého publika. Vhodný námět na další přednášku Entity A548 458 (A jako kasta Akademik)

255715

26.10.2011 08:12

Umělá opozice Nového světového řádu

Aktivita nebo pasivita ?

jean.laroux 194.?.?.?

Byť jsem v mnoha diskuzích sám zmínil velmi podobné teze musím na stranu druhou říct, že vytvořené podobných myšlenkových proudů zpochybňujících hnutí Occupy Wallstreet může mít účinek v podobě diskreditace hnutí. Nemusí jít vlastně ani o diskreditaci. Stačí vnést do nadšení, které se s hnutím pojí pochybnosti a tím se utlumí touha AKTIVNĚ SE ZAPOJIT. Je to velmi rafinované. Vlastně každá idea je použitelná. A ten, kdo má prostředky a moc ji použít ji zřejmě použije.

Co z toho plyne ? Aktivita ? Skrze ní můžeme být manipulováni. Tak tedy pasivita ? I to může být cílem manipulace. Já myslím, že klíčem je existence alternativy. Nemůžeme uvažovat kam se přidat a komu věřit když nemáme jasnou představu CO VLASTNĚ CHCEME. O co vlastně v tom hnutí jde ? Kvanta kritiky, kvanta emocí .. ale co dál ? Ty emoce jsou pochopitelné ale právě emoce mohou být snadno zmanipulovány a nasměrovány požadovaným směrem. Já osobně bych se více než na roztříštěné projevy nespokojenosti u nichž argumentace končí otázkou "No a jak byste si to tedy představovali jinak?" více soustředil na hledání té konstruktivní alternativy, na které se budeme schopni shodnout. Pak už bude hnutí postavené na alternativě úplně o něčem jiném. Na hnutí Occupy Wallstreet prostě vidím jen OPRÁVNĚNÝ vztek ale žádný plán.

255972

26.10.2011 08:17

Umělá opozice Nového světového řádu

RE: Divný článek

jean.laroux 194.?.?.?

Vůbec není špatné když si schopný člověk vydělá více než neschopný. Špatné je, když jsou ti schopní až tak moc schopní, že si cestou své moci prosadí systémová pravidla založená na zisku z gamblerství s hodnotami, které vytvořil někdo jiný. Špatné je když systémová pravidla umožní aby to bohatství hromadili více schopní zloději než ti schopní tvůrci hodnot.

255973

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Káva pro Zvědavce

19

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 23 čtenářů částkou 6 531 korun, což je 19 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Zemřela novinářka Tereza Spencerová07.04.20 18:12 Česká republika 0

Trump potvrdil právo USA na těžbu přírodních zdrojů na Měsíci07.04.20 14:18 USA 1

Pokuta 25 tisíc korun za bezdůvodnou jízdu autem během epidemie?07.04.20 13:51 Austrálie 2

Bill Gates: “Bez očkování proti COVID-19 nikdo nesmí za hranice ani sehnat práci”07.04.20 07:56 USA 2

Někdo zaútočil na českou ambasádu v Moskvě. Petříček se zlobí: musíte nás ochránit!06.04.20 17:13 Rusko 5

Ropa ve Venezuele je nyní ve vlastnictví Ruska06.04.20 16:48 Venezuela 0

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 8

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 8

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 7

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 5

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 3

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 8

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 3

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Měnové kurzy

USD
24,96 Kč
Euro
27,17 Kč
Libra
30,80 Kč
Kanadský dolar
17,86 Kč
Australský dolar
15,44 Kč
Švýcarský frank
25,71 Kč
100 japonských jenů
22,90 Kč
Čínský juan
3,54 Kč
Polský zloty
5,99 Kč
100 maď. forintů
7,60 Kč
Ukrajinská hřivna
0,92 Kč
100 rublů
33,07 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 325,32 Kč
1 unce stříbra
378,93 Kč
Bitcoin
183 085,41 Kč

Poslední aktualizace: 7.4.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 50 733 344