Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané rusel.k

Nalezeno 51 příspěveků, 2 různé IP adresy

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

31.01.2007 11:57

Redakce publicistiky televize NOVA

Připomínka

rusel.k 62.?.?.?

Domnívám se, že autor je značně zaujatý. Vybrané citáty z článků
p. Johna nesvědcí o jeho nějakém abnormálním propagování komunistických ideí, prostě v podobném duchu občas psát v té době musel, pokud chtěl novinařinu vykonávat. Domněnka o jeho spolupráci s STB je založena na údajném zmizení jeho svazku, což by muselo být aspoň doloženo nějakým svědectvím, nebo výpovědí někoho, kdo by měl důkaz, že mu p. John svou činností ublížil. Podle mého názoru patří nyní p. John s p. Klímou k nemnoha odvážným lidem, kteří se nebojí zjišťovat závažná fakta o kriminální činnosti dnešní " elity ", nebo mafií, což vyžaduje značnou statečnost. Proto si myslím, že bychom si těchto lidí měli spíše vážit, a ne je tvrdě odsuzovat za něco,
co v minulosti dělali téměř všichni novináři.

127470

31.01.2007 22:00

Redakce publicistiky televize NOVA

RE: Připomínka

rusel.k 62.?.?.?

Plně s vámi souhlasím, že u všech reportáží, a to i v případě, že by byly třeba několikahodinové, jde o selekci. Jak jinak podat informaci o kauze, která např. ve stádiu vyšetřování by zabrala několik stovek stran různých svědectví? Záleží však na tom, co se z tohoto materiálu vybere, zda se podaří podat obraz, odpovídající skutečnosti. Zjistit skutečnou pravdu o nějaké události je vzhledem k různým, někdy záměrně falešným výpovědím nesmírně složité a navíc každý posuzovatel událost do určité míry hodnotí dle nějakého vlastního názoru. Přesto by měly být reportáže sdělovacích prostředků max. objektivní, aby veřejnost nebyla dezorientována. Pokud k záměrné dezorientaci v reportážích p. Johna došlo, informujte o tom, zajímá mě to.

127502

31.01.2007 23:00

Redakce publicistiky televize NOVA

RE: Připomínka

rusel.k 62.?.?.?

To jsou věci, jestliže je to pravda, musil bych přiznat, že jsem se mýlil. Škoda, že se mladí schopní lidé, jako RJ nesporně je, naopak nevěnují skutečně dobré správě věcí veřejných - politice, protože by to naše země skutečně potřebovala. Zatím se zdá, že se skoro každý politik stará jen o své koryto a v současné garnituře chybí výrazné osobnosti.

127505

01.02.2007 12:06

Jde o hodně

RE: ..by me

rusel.k 62.?.?.?

Je asi bohužel pravdou, že většině lidí dnes stačí zase jen mít
" chléb a hry ", někteří jsou též utaháni nadměrnou zátěží v zaměstnání s raně kapitalistickými metodami a tak si nechtějí připouštět další starosti. Devalvací ideálů po tzv sametové revoluci a současným praktikováním " demokracie " jsou proto často zcela znechuceni. Chybí, nebo schází informovanost o příkladných kladných vzorech. Výchova k odpovědnosti za své činy, správnému chápání svobody a k dodržování základních morálních hodnot téměř neexistuje. Snad je to záměr udělat z lidí poslušné stádo. Kolik našich lidí by dnes bylo ochotných jít bojovat za svobodu, jak tomu bylo ještě v obou světových válkách?

127543

03.02.2007 11:33

Demonstrace Ne základnám

RE: Reportáž od koně

rusel.k 62.?.?.?

Plně souhlasím, komunismus je jednou z politických ideologií, byl to jeden ze směrů, které existovaly již ve starém Řecku - viz Platónovu Ústavu, a toto učení nemá pouze zápory. V ideální podobě vyžaduje především právo lidí na slušný život a bez Marxe
a jiných by možná ještě dnes spousta lidí žila v otrockých pracovních podmínkách. Ideál je jedna věc a jeho uplatnění do praxe druhá. Který ideál nebyl v dějinách hrubě zneužit k oklamání mas a k získání neoprávněných výhod pro určitou skupinu? Vezměme si "samet. revoluci", kolik lidí, důvěřujících v hlásaná hesla, bylo oklamáno kupónovou privatizací, kolik jich pozbylo v důsledku vytunelování podniků zaměstnání, kolik nás bylo ožebračeno "chytráky",krytými "nedokonalými" zákony?

127651

04.02.2007 12:58

Rakovina přírody – člověk

RE: Pokrytectví

rusel.k 62.?.?.?

Máte pravdu, že jsme se dostali do pěkné šlamastyky a to zejména vynálezem štěpení atomu, to je opravdu pro lidstvo na jeho dosavadní úrovni jedno z největších nebezpečí, je to jako dát ve stohu zápalky malým dětem. Zlo ve světě se zdá dominovat, ale odsuzovat lidstvo jako celek? Stále je ve světě
většina víceméně slušných lidí a hodně těch skutečně dobrých, kteří poctivě vykonávají svou činnost a spokojí se s tím, co mutně potřebují a jsou ochotni i pomáhat jiným. Jinak by náš svět snad už ani nemohl existovat.

127742

05.02.2007 22:41

Redakce publicistiky televize NOVA

RE: Připomínka

rusel.k 62.?.?.?

Plně s vámi souhlasím. Pokud se týče holokaustu židů v 2. svět. válce, myslím, že každý si ještě v této době může zjistit pravdu, pokud se ovšem nezaměří jen na tvrzení popíračů. Pamatuji, jak těsně po válce byla v tisku uveřejňována spousta dokumentárních fotek, v rozhlase podávali hrůzná svědectví bývalí vězňové, existovala řada brožur a knih s výpověďmi a fotografiemi, byla natočena řada dokumentů i hraných filmů, z toho hodně polských, pamatuji na př.o Oswieczymi, povstání ve varšavském ghetu a pod. V r. 1962 jsem se byl podívat v terezínském ghetu, myslím, že každému pochybovači by prospělo se alespoň na týden vyspat spolu se stovkou dalších, těsně na sebe natlačených lidí na tvrdé pryčně.

127866

06.02.2007 17:38

Redakce publicistiky televize NOVA

RE: Připomínka

rusel.k 62.?.?.?

Chtěl jsem toho napsat víc, ale neměl jsem už místo. Doufám, že si nikdo nemyslí, že jsem příznivcem toho, co sionisté provádějí dnes, jsou to válečná zvěrstva možná i horší, než konali nacisté, zejména s ohledem na vývoj zbraní. Pokud se lidi nechají oblbnout ideologií vyvoleného národa, vyvolené nordické rasy, vyvolené jedině správné Strany, nebo pokud jim vy"volení" stoupne do hlavy tak, že si myslí,že jsou polobozi a mohou si tedy dělat, co chtějí, jedná se vždy o vážný průser.
To, že se extrémní pravice může přiklonit k fašismu, to už tu bylo. Jinak mi je líto všech slušných lidí, kteří padli ve válkách a zejména těch, kteří hrdinně položili svůj život v boji proti silám zla. Čest jejich památce!

127964

07.02.2007 13:58

Co se vlastně u Nadžafu stalo? Různé verze

RE: Proti vsem

rusel.k 62.?.?.?

Podle mého názoru hlavní příčina všech konfliktů spočívá v tom, že se lidé nedokáží domluvit, že většinou chceme víc, než skutečně potřebujeme, že málokdy jsme ochotni alespoň trochu dodržovat zlaté pravidlo " miluj bližního svého jako sebe samého", u budhistů "měj v úctě všechny bytosti" a toho zneužívají k nalákání na vějičku planých slibů o blahobytu ti, kteří chtějí veškerou moc pro sebe. Proto máme takové vládce, jaké si zasluhujeme, proto máme tak zdevastovanou přírodu. Pokud se lidé nedomluví a budou stále podléhat falešným ideologim, budou-li podporovat nějaké "Endlo"sung", tak s námi
bude asi ámen. Máme svobodnou vůli, je za 5 minut 12, snad se nás příroda jako rakoviny nezbaví.

128065

08.02.2007 12:17

Kterak ministryně na argumenty zapomněla...

Trochu poezie nikoho nezabije

rusel.k 62.?.?.?

Jak se vám líbí následující variace na národní témata od NN?
Kde domov můj,
kde domov můj,
otčinu mou rozkrádají,
cizím rukám v plen dávají,
za mísu čočovice,
pánové někteří.

Však na tuto panskou chásku taky brzo dojde,
s nalomenou páteří, jak známo, vesměs každý pojde.

(P.S. trochu jsem příliš drsný text NN zmírnil.)

128165

09.02.2007 09:30

Zrada české inteligence

Švejkovo poselství dnešku

rusel.k 62.?.?.?

Vychovávat lidstvo je holt těžký, už se vo to snažilo hodně mudrlantů jako nějakej Platón, náš Ámos, Hašek a na celým světě spousta dalších a pokaždý se to jaksi zvrtlo. Proto jsem měl někdy radši pejsky a jiný boží hovádka, ty si jaksi mezi sebou lepší rozuměly a když se nažraly, byly spokojený a nechtěly žrát eště z cizí misky. Taky to bejvávalo s poznáním, kdo je tvůj kamarád a kdo ne, dřív vo moc lepší.
U nás v hospodě, když se někdo moc vytahoval a začal dělat bordel, tak jsme mu dali jednoduše přes držku a vyhodili, příště už přišel jako beránek. Teďka to tam, jak se tak na to shora koukám, máte zatraceně podělaný. Už ta 1. velká válka byla jedno velký svinstvo, ale co tam včíl za vojenský vynálezy máte dneska, to těm fiškusům, co to vymysleli, musel snad nakukat sám rohatej, dyť stačí jen zmáčknout knoflík a je celý město v luftě. A eště se to neřádstvo rozlízá po celým světě a skoro každej vůdce by to chtěl, že jako by to mělo vochránit jeho národ, místo aby se domluvili a všechno to zavčas vodklidili, než to někde bouchne třebas samo vod sebe a udělá to ze země holinu. A tedˇ, babo radˇ! Nic jinýho mě nenapadá, co bych vám vzkázal, než že když je to s tou všenápravou lidstva takový, tak by aspoň každej měl začít s tou nápravou vod sebe a že by bylo dobrý se k sobě navzájem chovat aspoň tak, jak ty boží hovádka. Snad pánbů dá, že to s váma nakonec přeci jen dobře dopadne a že se spolu nesetkáme spíš, než by vám bylo libo.
S úctou váš Josef Švejk.

128266

09.02.2007 10:52

Zrada české inteligence

Švejkovo poselství

rusel.k 62.?.?.?

Švejkovo poselství:Vychovávat lidstvo je holt těžký, už se vo to snažilo hodně mudrlantů jako nějakej Platón, náš Ámos, Hašek a na celým světě spousta dalších a pokaždý se to jaksi zvrtlo. Proto jsem měl někdy radši pejsky a jiný boží hovádka, ty si jaksi mezi sebou lepší rozuměly a když se nažraly, byly spokojený a nechtěly žrát eště z cizí misky. Taky to bejvávalo s poznáním, kdo je tvůj kamarád a kdo ne, dřív vo moc lepší.
U nás v hospodě, když se někdo moc vytahoval a začal dělat bordel, tak jsme mu dali jednoduše přes držku a vyhodili, příště už přišel jako beránek. Teďka to tam, jak se tak na to shora koukám, máte zatraceně podělaný a vo moc komplikovanější . Už ta 1. velká válka byla jedno velký svinstvo, ale co tam včíl za vojenský vynálezy máte dneska, to těm fiškusům, co to vymysleli, musel snad nakukat sám rohatej, dyť stačí jen zmáčknout knoflík a je celý město v luftě. A eště se to neřádstvo rozlízá po celým světě a skoro každej vůdce by to chtěl, že jako by to mělo vochránit jeho národ , místo aby se domluvili a všechno to zavčas vodklidili, než to udělá ze země holinu. A tedˇ, babo radˇ! Nic jinýho mě nenapadá, co bych vám vzkázal, než že když je to s tou všenápravou lidstva takový, tak by aspoň každej měl začít s tou nápravou vod sebe a že by bylo dobrý se k sobě navzájem chovat aspoň tak, jak ty boží hovádka a spojit svý síly v rámci dobrý věci. Snad pánbů dá, že to s váma přeci jen dobře dopadne a že se spolu nesetkáme spíš, než by vám bylo libo.
S úctou váš Josef Švejk.

128274

09.02.2007 14:04

Zrada české inteligence

Švejkovo poselství

rusel.k 62.?.?.?

Vychovávat lidstvo je holt těžký, už se vo to snažilo hodně mudrců jako nějakej Platón, náš Ámos, Hašek a na celým světě spousta dalších a pokaždý se to jaksi zvrtlo. Proto jsem měl někdy radši pejsky a jiný boží hovádka, ty si jaksi mezi sebou lepší rozuměly a když se nažraly, byly spokojený a nechtěly žrát ještě z cizí misky. Taky to bejvávalo s poznáním, kdo je tvůj kamarád a kdo ne, dřív vo moc lepší.
U nás v hospodě, když se někdo moc vytahoval a začal dělat bordel, tak jsme mu dali jednoduše přes držku a vyhodili, příště už přišel jako beránek. Teďka to tam, jak se tak na to shora koukám, máte zpropadeně složitý. Už ta 1. velká válka byla jedno velký svinstvo, ale co tam včíl za vojenský vynálezy máte dneska, to těm fiškusům, co to vymysleli, musel snad nakukat sám rohatej, dyť stačí jen zmáčknout knoflík a je celý město v luftě. A ještě se to neřádstvo rozlízá po celým světě a mnoho velkejch Vůdců si myslí, že by to mohlo vochránit jejich národ, kdyby to měli taky doma, místo aby se domluvili a všechno to zavčas sprovodili ze světa, než to někde bouchne třebas samo vod sebe a udělá ze země holinu. Když je to s tou všenápravou lidstva jako takovýho tak složitý, každej by měl podle mýho názoru začít s tou nápravou aspoň vod sebe, uznat, že všude žijí lidi, kteří chtějí svobodně a po svým dejchat, a spojit svý síly se svejma kamarádama z celýho světa proti vojnám – vopravdu to není žádná sranda, já tam byl.
S úctou váš Josef Švejk.

128286

09.02.2007 18:44

Írán: válka se blíží

RE: hmm..tak toto je uz moc..

rusel.k 62.?.?.?

Milej Čížku, když jste tak krvelačný, proč už dávno nejste někde v 1. linii? Jste si schopen vůbec uvědomit, co to dnes znamená použít tak hrůzné zbraně hromadného ničení bez opravdu nejkrajnějšího důvodu? A co to udělá s okolním světem, to chcete, aby všude přibylo zhoubných nádorů, aby se rodily děti bez končetin, s 2 hlavami a možná nějací ještě horší mutanti?
Kdoví, co by to udělalo se zemskou kůrou, zda by to vůbec vydržela? A jak byste se zachoval vy,kdybyste ve vteřině přišel o všechno, co na světě máte rád, o svou ženu, děti, celý majetek, to opravdu chcete, aby se takhle šířila ta vaše slavná demokracie, cítíte se být ještě alespoň trochu Čechem? Aby bylo jasno, nejsem pacifista za každou cenu, když je národ neoprávněně napaden, nebo je zcela prokázané, že se nepřítel na něho chystá, je na to po zuby ozbrojen, a národu jde o bytí nebo nebytí, má plný nárok na účinnou obranu (ZHN z toho z výše uvedených důvodů přesto vynechat, však se státy zavazovaly k tomu, že je nepoužijí jako prví). Co vaše slavná technika, vždyť z vašich družic se dá rozpoznat každý detail na pár cm, podle toho nepoznáte, zda má někdo opravdu nebezpečné zbraně? Kromě toho trvá hodně dlouhou dobu, než se podaří ZHN vůbec vyrobit, další dobu než je vyzkoušena (což snad dokážete zdetekovat) a hodně dlouhou dobu, než se vyvinou potřebné nosiče, pokud jim to zbrojní kšeftaři, třeba od vás, nedodají pěkně zabalené k přímému použití? Máte dost skutečných nepřátel v USA, např. drogové mafie, které mají na svědomí smrt hodně vašich spoluobčanů, proč své síly nezaměříte tam? Uznávám na 2. straně, že USA měly a mají spoustu významných, statečných (zde nelze zapomenout na vojáky obou svět. válek) a většinu dobrých lidí, ale proč asi myslíte, že jste oprávněni ze sebe dělat světového policajta a často se míchat do věcí, kterým jak se zdá vůbec nerozumíte? Asi uvažujete, že se jinde nemohou obejít bez Coca-coly, hamburgerů a hollyfilmů? Některé kovbojky, jako třeba Sedm statečných, mám docela v oblibě, ale jedná se tam skutečně o správný postoj k právu, o obranu proti hrubému násilí.
Jinak ste, jak známo, až po uši zadlužení, tak byste mohli začít šetřit hlavně na astronomických zbrojních výdajích.

128316

10.02.2007 12:25

Írán: válka se blíží

Čas rozhodnutí nastává

rusel.k 62.?.?.?

Jak vidím, texasan se na můj příspěvek ještě neozval, snad to s ním přece jen není tak zlý. Jak je zřejmé, den Posledního soudu se zdá být přede dveřmi, každý se chtě nechtě bude muset definitivně rozhodnout, na čí straně chce stát, jaké znamení chce mít na čele, k tomu byl obdařen svobodnou vůlí. Neodsuzujme hned každého za hříchy minulosti, každý člověk je víceméně křehkou nádobou a málokterý dokáže vzdorovat soustředěnému náporu zla jako náš Mistr Jan. Každý se během života stále vyvíjí a může se úplně změnit jako například tibetský světec Milara"pa, který byl původně tuším loupežníkem. Někdo dojde k poznání pravdy bohužel až tváří v tvář vlastní smrti.

128377

10.02.2007 16:36

Írán: válka se blíží

RE: Čas rozhodnutí nastává - doplněk

rusel.k 62.?.?.?

Ještě není zdaleka všechno ztraceno, jak se říká,dokud duše v těle vždycky je naděje. Všichni velikáni lidstva nám stále zdůrazňovali, abychom se konečně probudili, pochopili sami sebe, dokázali oddělit zrno od plevele. Demagogové, dobře znalí temných stránek lidské povahy, se nás vždycky snažili zlákat svůdnou vějičkou nějakého ráje na zemi a věděli dobře, že by pouze vyloženými lžemi většinu neovlivnili, proto promísili svá tvrzení příměsemi pravdy, nemluvě o záměrných provokacích, velice dobře promyšlených tak, aby tomu lidi uvěřili. Pro ilustraci např. Hitler měl pravdu v tom, že Versailleská dohoda by znamenala, kdyby ji Němci měli plnit, pro německý národ úplnou katastrofu, nebo nyní je pravda, že teroristické činy proti civilnímu obyvatelstvu jsou opravdu hrozné, ale musíme si uvědomit, z čeho pramení, kdo k nim dal skutečně podnět. Násilí plodí jenom násilí. Začínají to chápat i někteří politici a spousta lidí v USA, kteří pozbyli v Bushe důvěru a hodně skutečně vlivných lidí v Anglii, Francii, Rusku a na celém světě. Konečně i v Izraeli a mezi Židy je dost lidí, kteří pochopili.
Proto věřím, že se vše může ještě obrátit k lepšímu, spojí-li se toto úsilí proti nesmyslnému vraždění, které by mohlo vést k tragickému závěru. Bůh nám pomáhej v tom, abychom se nemýlili a poznali skutečnou pravdu. Pro ostré hochy, kteří touží po krvi a chtějí se za každou cenu prát, bych doporučoval, atˇsi to rozdají sami mezi sebou v čestném boji muže proti muži jako gladiátoři.

128394

10.02.2007 20:13

Hysterie v Herzliji

RE: Buchanan je jedním z mála rozumných politiků v USA

rusel.k 62.?.?.?

Přečti si taky někdy něco z 2. strany,možná změníš názor:
www.osud.cz/cs/clanek.php?id=5589
Víš kolik je otrokářů, zneužívajících děti třeba v různých jiných státech Asie, v Africe,
kolik je pedofilů třebas v Německu, kolik dětí je nuceno od raného dětství těžce pracovat i prostituovat v t. zv. třetím světě?
To bys to tam asi všude taky řešil atomovkou, zamysli se nad sebou!!!

128410

11.02.2007 09:50

Írán: válka se blíží

Sibyllino proroctví.

rusel.k 62.?.?.?

Už jsem si říkal, že se svými příspěvky přestanu, vždyť jsem ještě ani p. Stworovi na jeho záslužnou práci nepřispěl, ale nějak cítím, že jde vážně do tuhého a něco mě stále nutká, abych se přece jen ozval. Na mysli mě vytanulo Sibyllino proroctví, které se mi jeví pro tuto dobu nejvýstižnější. Mám v ruce jen výtah z něho (AZ – Print, Ostrava 1991), kde se uvádí, že bylo použito materiálu z knihy „Velké proroctví Sibyly, královny ze Sáby“, vyd. V Mor. Ostravě v r. 1936.Cituji malou část z výtahu, ale zase jen zkráceně, bez porušení smyslu textu:

KONEC EVROPY V dobách, kdy rozpoután bude boj o hrob Mesiášův, bude celá Evropa žít ve strachu o tom, co bude zítra?... Co lidé na východě žijící? Kdy se na nás vrhnou, aby nás úplně vyhladili? Nikdy předtím ze zemí východních strach neměli. Avšak v té době,kdy člověk za jeden den pomocí různých přístrojů urazí vzdálenost větší, nežli dříve za celý měsíc, bude tato vzdálenost nepatrnou! …Avšak přijde i ta doba, že lidé z východu poznají, že Evropan jim není přítelem,… rádcem,… učitelem, ale že přišel k nim se změněnou tváří proto, aby je zotročil! … Evropané budou míti v zemích východních svá vojska, budou míti tam svá knížata, budou nutit lid, aby jejich jazykem mluvil! … Snad podaří se jim i to, aby lidé východní pro zájmy Evropy jeden druhého vraždili! Podaří se jim i to, aby vznešení východňané jejich jazykem mluvili, ale nepodaří se jim nikdy, aby si podrobili srdce malého východního člověka…I když snad lesk nabízeného zlata oči oslepuje a stín zbraní slunce zatemňuje, tento malý, půdě a národu věrný člověk, neustoupí! Nezaprodá se! Zbytečně, naprosto zbytečně půjdou Evropané do zemí východních, aby si je podmanili! Zbytečně budou prolévati svou vlastní krev! … Lépe … by učinili, kdyby svých sil použili k zvelebení a zdokonalení svých vlastí! Ráj by měli zde na zemi!...A tak budou míti na zemi peklo! Dobudou-li dnes jednoho národa na východě, tu se jim na druhý den jiný národ zase vzbouří!
….
Satan rozevře své pařáty : říkejte všem národům, že naše zbraně to jsou, které obracejí lid k nové víře! Řekněte, že vaše zbraně přinášejí světlo! Pro svaté jméno Luciferovo, neříkejte, že tyto zbraně budou jednou obráceny proti světlonošům!
….
Nic vám nepomůže, že… budete míti kovové ptáky, kteří budou řízeni jsouce vámi ve sklepeních, sami ve vzduchu létati a smrt roznášeti!
…Zahodťe zbraně! Nezabíjejte svých vlastních lidí! Atd, atd…
Říká nám to něco, odpovídá to skutečnosti, nebo je to jen blablabla, co myslíte? Pro ověření správnosti textu by bylo vynikající, kdyby se našel mezi čtenáři Z někdo, kdo je schopen vyhledat nejstarší u nás dostupný text proroctví ( kniha ze 17.(?) století v některé významné pražské knihovně).

128449

15.02.2007 22:08

Svět by mohl zastavit Bushovy zločiny výprodejem dolaru

RE: NSSM 200 – dokument -zamyšlení

rusel.k 62.?.?.?

Možná si někteří čtenáři myslí, proč věřit v Boha, když to naše Věda dávno vyvrátila. Kladu pár otázek :
Co víme o vesmíru, je nekonečný, nebo konečný, a kdyby tomu tak bylo, co je za ním? Jak je to s jeho vznikem ( tedˇtu máme zase novou, strunovou teorii )? Proč se elementární částice podle teorie velkého třesku seskupovaly tak, aby výsledně vytvořily taková tělesa jako např. planety, kroužící po pravidelných dráhách, otáčející se kolem osy v pravidelném rytmu, co k tomu dalo podnět, co je toho příčinou, je v tom možno vidět harmonii?Jak je to vůbec s člověkem a se světem? Z čeho jsme skutečně složeni, z čeho pramení pýcha některých, kteří si myslí, že se jim podaří ovládnout napřed celou zemi a pak si troufají i na celý vesmír? Věda postupně poznávala, že vše hmotné se skládá z molekul, ty z atomů a ty z dalších mikročástic, přičemž se stále přichází k novým objevům. Vědci už dokázali zjistit velikost elementárních částic, která se dá použít k vypočtení objemu hmoty v jednotlivých částech.Jaký objem hmoty v prázdném prostoru zaujímá celé lidstvo, jaký má celá naše země hmotu?Cituji dle
astro. http://wz.cz/astro/vesmir/vesmir.html
"Všechno co známe dnes ve vesmíru, veškerá energie, to všechno bylo před velkým třeskem nějakým způsobem soustředěno v nepatrném nesmírně hustém a žhavém objemu. Zde už končí lidské chápání, protože něco tak ohromného v tak malém objemu si nejde představit, navíc se můžeme ptát, co bylo před velkým třeskem."
Co myslíte, odpovídá poznání starých Indů o tom, když mluví o „ prázdném“ nebo „iluzorním“ charakteru světa forem, přírody, což označují jako „mája“ , jejich skutečné povaze, na rozdíl od běžného konvenčního smyslového chápání? Lze akceptovat, že vše pochází z jediného Prazákladu, že jsme se vším byli kdysi v jediné Jednotě? Co nás tam spojovalo a co nás vede k porušování původní Jednoty? Co opravdu jsme, na co jsme tak pyšní, o co se pořád pereme?
Jak je to s podstatou všech věcí, živých organismů, co je příčinou toho, že elementární částice vířící v atomech značnou rychlostí a všemi směry se vzájemně nesrážejí, jaké jsou jejich skutečné dráhy, jakým způsobem se atomy spojují v molekuly, jak vůbec vznikla první živá buňka, co k tomu vytvořilo potřebné podmínky, proč se buňka začala dělit, jak se z původní buňky postupně vyvinulo tolik rostlinných a živočišných druhů, jak vznikly v organismech smyslové orgány, jak a kde skutečně vzniknul člověk, jak se první lidé rozšířili po celé zemi, jak vznikly lidské rasy, jak u lidí došlo ke vzniku myšlení až k chápání abstraktních pojmů, co bylo příčinou toho, že se někde náhle vynořily vyspělé civilizace s obdivuhodnými technologiemi, co u některých způsobilo jejich náhlé zmizení?Co bylo příčinou toho, že na naší zemi vznikly t...

Kráceno (Editor)

128866

16.02.2007 18:43

Svět by mohl zastavit Bushovy zločiny výprodejem dolaru

RE: NSSM 200 – dokument -zamyšlení/reakce

rusel.k 62.?.?.?

Jedná se o naprosté nedorozumění, chtěl jsem pochopitelně v dalším textu ukázat pravý opak, úvodní větu jsem zřejmě špatně formuloval. Myslil jsem to tak, že dost lidí bylo ovlivněno různými materialistickými ideologiemi a přehnanou důvěrou ve vědecko-technologický pokrok, že si myslí, že věda postupně dokáže všechny zásadní problémy života, a dokonce i vesmíru vysvětlit, a povede k slibovanému ráji na zemi, a k čemu pak bude (z hlediska těchto lidí) potřebná víra? Jestliže se začtete pozorněji, ptám se na některé tyto zásadní problémy tak, že jsem si myslel, že mě budete chápat v mém zamýšleném smyslu, tedy, že současná ani žádná budoucí věda nebude nikdy schopna žádný z těchto problémů pravdivě objasnit, nikdy nebude schopna stvořit živou buňku,atd, atd. Chtěl jsem, aby to i mnohého tápajícího vedlo k poznání, že nepředstavitelně složité procesy ve vesmíru i v každém organismu řídí jediná Síla - Bůh , který, i kdyby všechno lidské odhodlání skoncovat se zlem na zemi ztroskotalo, dokáže každé neúnosné neřádstvo, které se rozbujelo po zemi, po zásluze nemilosrdně potrestat, jak se to už v historii lidstva mnohokrát stalo. Jak říká přísloví, „všeho do času, Pánbůh na věky“. Člověk je však povinen řídit se Božími přikázáními, snažit se o pravdivé pochopení lidských záměrů a činů, nepodléhat zlu a podle svých sil působení zla vzdorovat.Ještě jednou se omlouvám.

128993

17.02.2007 11:51

Kybernetoví vojáci pro Izrael

RE: Arabaci - vzdělanost

rusel.k 62.?.?.?

Pro zamyšlení a k posouzení doporučuji tex. čížkovi se podívat třeba na
http://referaty-seminarky.cz/islam-3/,
odkud cituji (překlepy jsem opravil):
"Islám vstoupil do nové etapy své historie,ve které se nejenom nepřestával učit od ostatních kultur, ale navíc si vytvořil svoji vlastní skvělou kulturu, Kalif Al-Mansur založil "Dům vědění". V něm překládali učenci díla starověké řecké filosofie a medicíny a snažili se o pochopení indické matematiky. Muslimský myslitel Ibn-Sinna se stal jedním z nejvýznamnějších středověkých filosofů a odborníků na medicinu. Jeho díla se hodně četla po celé Evropě, kde je známý pod jménem Avicenna. Matematik al-Khwarismi zavedl algebru a v osobě Peršana Omara Khyyama se jedinečně spojil talent matermatika, astronoma a básníka. "
"Po celá staletí předstihovala islámská kultura a vzdělanost křesťanskou Evropu. Evropská civilizace využívala arabských zdrojů a učila se z nich vědě, matematice a lékařství a dokonce tajemství výroby papíru. "
Jinak plně souhlasím s tex. čížkem, že je nezbytné se vzdělávat, abychom aspoň něco pravdivě pochopili. I Lenin v tom měl naprostou pravdu, když hlásal: "Učit se, učit se, učit se!"
Jen bych k tomu dodal, že ne vše čemu se člověk učí, je pro něho dobré, mnohdy oddělit zrno Pravdy od plevele je velmi obtížné.

129058

17.02.2007 14:25

Zrada české inteligence

RE: Mucednik - poznámka

rusel.k 62.?.?.?

Co je Dobro, co je Zlo, co je to morálka, se snaží vysvětlit etika neboli filosofie morálky. Cituji z Filosofického slovníku (Brugger, naklad. Naše vojsko, Praha 1994):„Ve svědomí, především ve zkušenosti viny, prožívá jedinec rozdíl mezi vlastním dobrým a špatným jednáním; v kulturách všech národů se nacházejí příkazy, normy chování a hodnotová měřítka, podle nichž je jedno chování schvalováno jako chvályhodné nebo vůbec předepsáno jako povinné, jiné je jako zavrženíhodné zakázáno. Příslušně tomu jsou lidé sami a jejich postoje hodnoceni jako vůbec dobří, nebo špatní.“
„Pokud je člověk jako duchovní bytost pravým obrazem Boha a jako subjektivně konečný znamená účast na absolutním rozumu Boha , je pro všechny lidi dán stejně platný, obecně závazný mravní řád.“ (V tomto odst. se mi zdá text v jedné části trochu kostrbatý, možná vinou překladu, ale význam je snad jasný.)
Zásadní problém ve správném pochopení božských záměrů vidím v tom, že se ani do dnešní doby nepodařilo duchovním vůdcům lidstva sjednotit na jednotném výkladu těchto Božích plánů. Podle mě pro to teprve papež Jan Pavel II. nastolil počáteční předpoklady.
Pro pochopení, co je správné, tedy morálních principů, lze použít i vlastní rozum. K čemu nakonec povede, když lidé začnou podléhat svému sobectví, „dobru“ jenom pro sebe a svou rodinu, iluzi absolutní svobody pro sebe ve smyslu: „urvi, co urvi, co nemůžeš z…..“ ? Napovím 2 možnosti: a) k všeobecnému rozvratu, b) ke konečné lidské svobodě, k osvobození lidstva od falešné morálky.
Co je dobré pro společnost, sjednocení se na jednom principu, tedy pochopení Jednoty, nebo její rozštěpení na jedince s naprosto odlišnými názory? Každý snad chápe, že ze dvou stejných sil, působících zcela v jednom smyslu, vznikne jejich výslednicí síla dvojnásobná (1+1=2). Jaká však vznikne výsledná hodnota, budou-li vzájemně působit ve zcela opačném smyslu ? Pochopitelně nulová (1-1=0).
Cituji opět z Filosofického slovníku (str. 248): „Mravní zákon je pro člověka zásadně poznatelný. Tím se vysvětluje dalekosáhlý soulad v hlavních rysech mravního vědomí.“

129067

18.02.2007 19:35

Mezi dvěma mlýnskými kameny

RE: Je toto vůbec možné?

rusel.k 62.?.?.?

Rozděl a panuj, to je přesně to , co nejúčinněji vede k dosažení nadvlády. V každé zemi je dost nespokojených, především s tím, že mají velké potřeby a stále málo prachů. "Tož jim je dejme a hned máme pro své cíle k dispozici větší sílu než několik divizí, celkem za směšnou cenu."
Jedině v sjednocení je síla, která dokáže účinně něčemu odolávat, jinak dopadneme vždy jak u Lipan (v té době ale v husitském vojsku zůstalo už málo původních bojovníků, ochotných za svou víru položit život, ve vojsku bylo dost lidí, kterým se jednalo hlavně o kořist a ti nikdy nejsou spolehliví).
"Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádru" - dnes
bohužel vidím jako iluzi. Slušný člověk však by i v nejtěžších dobách měl zůstat člověkem.

129174

19.02.2007 17:30

Radarové otazníky

RE: noviny - říkanka

rusel.k 62.?.?.?

Ami, ami, amíku, pas se na svém trávníku!

129208

20.02.2007 15:05

Do jaké míry je americký systém protiraketové obrany systémem obranným?

RE: Precizni uvaha.

rusel.k 62.?.?.?

Dnes mi padl zrak na titulek z rozevřených novin: „ J. Langmajer: Jsem herec a potřebuji vůdce." Pravdivá slova, každý z nás potřebuje, aby nás někdo správně vedl, řídil, vychovával, aby nás upozorňoval na to, co děláme dobře a co špatně. Každý z nás má na očích nasazeny více nebo méně silné růžové brýle mámení, a záleží také jen a jen na každém, do jaké míry jejich mámení podléhá. Řízení, výchovu , potřebujeme od malička. Rodiče nám říkali: Nehraj si s ohněm, nebo se popálíš a myslili to tak, že nemáš na to zatím takový rozum, abys pochopil, kdy je oheň pro tebe sluha, a kdy pán. Víme, že pokud děti moudrého vedení rodičů neuposlechli, vždy to pro ně skončilo trestem, teprve, když se spálili, pochopili, a nezodpovědnému zahrávání s ohněm se nadále vyhýbali, některé bohužel skončili i tragicky. V podstatě to platí i pro dospělé lidi, ovšem je to mnohem složitější, neboť o roli našich vůdců se uchází mnozí, každý nám říká něco jiného, co vydává za jedinou lidskou pravdu, a stále stojíme před rozhodnutím, jaké vedení si pro svůj život zvolit. Na druhé straně máme dnes většinou dost možností pro to, abychom pochopili záměry jediné Pravdy. Z historie plyne, že pokud se lidé vydali špatným směrem, vždy zato byli nakonec spravedlivě potrestáni, někteří pochopili, až se sami přesvědčili, jakému klamu podlehli (např. němečtí generálové, kteří se vzbouřili proti Hitlerovi), mnohým přineslo špatné vedení záhubu. Bohužel se (aspoň mně) jeví, že příliš mnoho lidí v současné době, třeba u nás, zcela podléhá zhoubným, sladce svůdným vějičkám brýlí mámení, a z tohoto tvrdého snu se mnozí probudí až po pořádném kopanci, nebo to s nimi (námi) dopadne i podstatně hůř! Jak poznáme, k čemu nás kdo vede?
„Ne podle (sladkých) slov poznáte je, ale podle jejich činů.“
Přeji nám všem, abychom se nemýlili, usilovali o pochopení záměrů Pravdy, dokázali tyto pochopit, i když se nám někdy jeví jako nepříjemné a tvrdé, a dle toho se v životě řídili.
Pravda zvítězí, jak to máme i ve státním znaku.
Nejsem žádný kazatel,ani promovaný filosof, atd, možná se vám zdá, že na Z zbytečně „vopruzuji“, chybí mi zpětná vazba. Byl bych proto rád, kdybyste se k mým příspěvkům vyjádřili. Navrhuji proto, abyste na konec ve svých diskusních příspěvcích k libovolnému článku, tak po 2-3 dny, připojili zkratku:
(rka)….v podstatě s tebou souhlasíme, přispívej, rádi si to přečteme
(rkb)… na tvých úvahách je dost pravdy, ale většinou jsou to banálnosti, tak s tím hodně, hodně brzdi
(rkb)…jsou to vesměs kraviny, vodpusť si to.

129267

21.02.2007 10:47

Do jaké míry je americký systém protiraketové obrany systémem obranným?

RE: Precizni uvaha.

rusel.k 62.?.?.?

Proč píšu? Je mi jasné, že naprostá většina přispěvatelů do Z zcela chápe, co je dnes ve světě skutečně pravdivé a proto se jim mohou jevit některé mé názory jako banální. Přispěvatelů je ale v porovnání s celkovým počtem čtenářů Z nemnoho a hlavně pro ty čtenáře, kteří vyznávají zcela protichůdné názory, jsou mé příspěvky určeny, aby se nad nimi zamysleli. Rovněž si myslím, že mnohým mladým lidem, kteří jsou silně ovlivňováni různými médii, které jim hlásají mnohdy něco zcela jiného, mohou být mé příspěvky prospěšné, možná, že něco z toho ještě neslyšeli. Co mě dnes napadlo?
Žádné Dračí vejce zde správný Čech nechce!

129315

21.02.2007 18:56

Do jaké míry je americký systém protiraketové obrany systémem obranným?

RE: Precizni uvaha.

rusel.k 62.?.?.?

Je velmi těžké se v pár řádcích vyjádřit tak, aby byl smysl správně pochopen. Nemyslel jsem to tak, že by každý potřeboval nějakého lidského Fu´´hrera, který by mu ukazoval jedinou správnou cestu (od takových pryč!), ale že každý si potřebuje sám zvolit, čím se bude v životě řídit , čemu chce věřit, jakým poznáním se chce nechat vést. V tomto smyslu je i vaším „vůdcem“ vlastní úsudek, kterým se v životě řídíte a to je naprosto správné. Váš úsudek však nevzniknul sám o sobě, ale na základě vašich úvah a posouzení mnoha různých názorů a ideologií, z nichž o většině, a po nabytých zkušenostech, k čemu vedou, jste usoudil, že jsou zcela falešné. Myslíte si ale opravdu, že špatným směrem se vydávají jen „blbci“ ( podle toho by to byla např. většina Němců v období 2. sv. války), nebo že mezi nimi mohou být i „chytří lidé“, kteří byli obratně zmanipulováni? Jenom nemnozí pochopili od začátku, k čemu to nakonec povede, skutečnou pravdu. Každý si tedy vytváří na základě vlastního poznání a životních zkušeností svůj vlastní názor, podle kterého se řídí, který ho životem „vede“. (Zkráceno, mimo "mísu" a opakování myšlenky - moderátor)
(P:S: Už jsem poslal příspěvek na Z, takže se necítím tak „vlezlý,“ ale vynasnažím se moc nepřispívat. Přes veškerou snahu se nedokážu vyjádřit jasněji a stručněji. Buďte zdrávi!)

129329

22.02.2007 12:19

Hon na sexčarodějnice: dva případy

RE: Dvořákova slátanina

rusel.k 62.?.?.?

Národy bez pevné morálky, kázně, určitých mravních ideálů, kterým většina pevně věří, jimiž se řídí a na jejichž základě se dokáží sjednotit, vždy čeká neslavný konec. Římané byli neporazitelní, pokud měli jednotnou víru, pro niž byli ochotni položit svůj život. Za doby některých císařů (Caligula, Nero) došlo k značnému úpadku mravů, k čemuž dali obrovský impuls i tito vládci, kteří se dokonce nechali prohlašovat za bohy, a přitom se dopouštěli nejhorších zvěrstev . Jaký to byl příklad pro národ?
Konec panování králů ve Francii, Velkou francouzskou revoluci , vyvolal především dalekosáhlý rozvrat morálky vládnoucích skupin, obrovská rozmařilost a všemožná zvěrstva velké části aristokracie v konfrontaci s bídou a zotročením lidu.

129362

23.02.2007 10:55

Do jaké míry je americký systém protiraketové obrany systémem obranným?

RE: Poslouchejte zenu s hadima ocima , tak rikam Condoleezza Rice.

rusel.k 62.?.?.?

Politikům, kteří to v podstatě myslí dobře se svým národem, není v takových situacích rozhodně co závidět. Na jedné straně ohromná síla a nátlak i určité části národa, která si myslí, že připojení k této síle jí přinese prospěch, uprostřed spousta lidí spících, kteří by chtěli mít od takových těžkých problémů pokoj, a na opačné straně řada lidí správně chápajících, k čemu neblahý vývoj povede (přes to je výsledná vůle národa zřejmá). K tomu ke všemu takoví vnější přátelé, na které se nelze spolehnout.
V podobné situaci byl i president Beneš a podle mého názoru se zachoval tak, jak mohl nejlépe. Současná doba, kdy celému lidstvu hrozí katastrofa, přinesla mnohem komplikovanější situaci pro rozhodování. Čím složitější stav, tím je více možností, jak ho řešit, stejně jako v matematice.
Pozitivním jevem nyní je, že některým politikům a jiným významným lidem, začíná být jasno. Vezměme si postoj Norska, části politiků v Německu, Itálii, stále sílící odpor lidí proti nesmyslným válkám i v USA.
Osobně přeji všem politikům a zejména našim, aby se rozhodli vždy správným směrem a dokázali i u nejtěžších problémů najít z mnoha možností pokud možno nejlepší řešení pro celý národ.

129419

23.02.2007 23:32

Hon na sexčarodějnice: dva případy

O té současné US kultuře

rusel.k 62.?.?.?

Něco pro texčížka , asi takové americké noviny si doma nečte.
http://www.redicecreations.com/article.php?id=446
-------------------------------------------------------------
„Our Murderous Culture"
Naše vražedná kultura
2007 02 03
By Michael Goodspeed Thunderbolts.info"We are in the process of creating what deserves to be called the idiot culture. Not an idiot sub-culture, which every society has bubbling beneath the surface and which can provide harmless fun; but the culture itself. For the first time, the weird and the stupid and the coarse are becoming our cultural norm, even our cultural ideal."
--Carl Bernstein
Image source: By lorrainemd @ flickr.Com

"Jsme v takovém vývojovém procesu , který si zaslouží název hloupá kultura. Ne nějaká idiotská sub-kultura, která v každé
společnosti bublá pod povrchem, a která může poskytnout neškodnou zábavu; ale kultura samotná. Zaprvé, podivnost, hloupost a hrubost stávají se naší kulturní normou, dokonce naším kulturním ideálem."

Další krátký úryvek :
„The sickness we are dying from is the loss of all meaning. In the United States, we don't care about anything good or meaningful or lasting or life-affirming. We care about the pointless and ugly and wretched and life-destroying.“

Choroba, na kterou zkomíráme, je ztráta veškerého smyslu. V US se nestaráme o cokoli dobrého, smysluplného, trvalého nebo život potvrzujícího. Zajímáme se o nesmysly, ohavnosti, špatnosti a ničení života.
Není co dodat.

129447

25.02.2007 23:12

Jednotná perspektiva 2010, část II.

RE: Pán je génius - úvaha o společnosti

rusel.k 62.?.?.?

Fakt, že vše v kosmu se řídí určitými zákony, doufám, že nepopírá nikdo. Tyto, řekněme přírodní a společenské zákony, chápeme většinou nedokonale a stupeň jejich pochopení závisí na současné úrovni lidského poznání. Přesto z dosaženého poznání můžeme vytvořit obecně platné závěry, podle nichž je dobré se řídit. Např. co nám může poskytnout poznání z oboru mechaniky nebo nauky o lidském těle(t) pro člověka, lidskou společnost(s)?
- správně, tj bez problémů fungující konstrukce (tělo) se skládá pouze ze „zdravých“ součástek (orgánů), které jsou bez závažné vady a působí tedy kladně a souladně v zájmu celku a hravě překonávají stanovená zatížení. Na druhé straně někdy i jediný chybný prvek způsobil destrukci.Stejně tak jedině taková (s), která je složená z relativně zdravých a spokojených jedinců, kteří své rozdílné názory dokáží sjednotit v zájmu celku, může správně fungovat a odolat silným tlakům, které by mohly způsobit její destrukci. Názorově značně rozštěpená společnost, bez snahy dohodnout se na společném cíli, je vždy odsouzena k neslavným koncům.
- každý prvek (orgán) konstrukce (t) plní určitou specifickou funkci a jejím plněním přispívá ke zdaru celku , tj ke svému zachování. Stejně tak správná (s) dbá na to, aby každý její člen kromě výhod měl a plnil určité povinnosti, nedává nikomu neoprávněné výhody.
- téměř žádná konstrukce(t) nesnese vyšší přetížení a jiné škodlivé vlivy (např. extrémní teploty, působení chemikálií, výbuch) a musí se před tím chránit. Stejně tak (s) musí usilovat o to,aby pokud možno byli občané před takovými vlivy chráněni a lidi, kteří jim v případě nutnosti čelí (např.hasiči), náležitě oceňovat. Usilovat vždy v prvé řadě o mírové urovnání sporů, nezavdávat ke sporům příčinu.
- žádný dobrý konstruktér si nedovolí použít nový prvek bez náležitého předchozího odzkoušení a pečlivého sledování jeho fungování (stejně je tomu u ověřování nových léků). Správná (s) dbá na to, aby cizí příslušníky přijímala mezi sebe jen v případě skutečné potřeby a na to, aby tito lidé striktně dodržovali její zákony, stejně jak je to vyžadováno u cizinců v jejich vlasti (viz problémy s muslimy ve Francii).
- proti možné korozi (odumírání) konstrukce (t) je třeba a to už preventivně se účinně chránit, tím, že správně zjistíme zdroje a příčiny možné koroze. Jako jeden ze zdrojů koroze pro (s) vidím souhlasně s mnoha současnými významnými mysliteli masové rozšíření úpadkové kultury(televizní programy a hry plné nesmyslného násilí, zesměšňování jakýchkoliv ideálů,

Kráceno (Editor)

129501

25.02.2007 23:20

Jednotná perspektiva 2010, část II.

RE: Pán je génius - úvaha o společnosti - dokončení.

rusel.k 62.?.?.?

masové rozšíření úpadkové kultury (televizní programy a hry plné nesmyslného násilí, zesměšňování jakýchkoliv ideálů, absence jakékoliv autocenzury u některých novinářů, atd), jejíž negativní vlivy ovlivňují především děti a občany s nedostatečně vyvinutým kritickým myšlením. Zřejmě z toho pramení takové zločiny, jako známé množící se případy bezdůvodné střelby do lidí.
- žádná konstrukce (t) nemůže správně fungovat na základě falešných, lživých předpokladů. Jestliže konstrukci chci ošidit, namlouvám si falešně, že to musí vydržet, že stejně normy v sobě zahrnují dvojnásobnou bezpečnost, zpravidla se škaredě zmýlím, u vlastního domku mě třeba taková střecha může i zabít. Stejně (s) nemůže dobře fungovat, pokud se její činnost zakládá, řekněme ne přímo na lžích, ale na polopravdách, které jsou někdy horší než lež, poněvadž pak nelze rozlišit, co je v nich pravda, a co ne. Říkejme si vzájemně v důležitých věcech pravdu a jen pravdu (i když mnohdy velmi nepříjemnou), o které se lze přesvědčit, a určitě si porozumíme.
Podle zásad TGM: Nebát se, nekrást, mluvit pravdu, hájit pravdu.
Pak by snad v Čechách zmizela „blbá“ nálada a většina Čechů by se dokázala sjednotit na společných cílech.

129503

28.02.2007 14:04

Jednotná perspektiva 2010, část III.

RE: Skoro není co dodat...Vyčerpávání zdrojů energie

rusel.k 62.?.?.?

je bezesporu jedním z nejvážnějších problémů současného světa. V r. 1984 v MF vyšla kniha Moldana a Pačesa „Rok 2000 – konec věku plýtvání / Přírodní zdroje – nevratná půjčka/“, z jejíhož doslovu od p. Kolářského cituji:
„Omezenost přírodních zdrojů znamená reálnou možnost nouze, která by neměla obdoby v dějinách lidstva. Zasáhla by miliardy lidí a vedla by svými důsledky k nenapravitelnému zpustošení biosféry. Ve srovnání s dosaženou životní úrovní v průmyslově vyspělých zemích by byla zvlášť šokující.“
„Ze současných globálních problémů vyplývá, že život založený na nehospodárném vztahu k přírodním zdrojům nemůže už dlouho pokračovat, protože ohrožuje své předpoklady.Lidstvo se musí naučit žít bez plýtvání.“
„Ve srovnání s dějinami lidstva nesmírně dlouhý vývoj biosféry umožnil vytvoření ekologických systémú, v jejichž reprodukci jsou látky využívány tak, že prakticky neexistuje problém odpadů.“
„Současný problém konečnosti zdrojů je takové povahy, že nemůže být efektivně řešen tradičním způsobem – prostřednictvím válek. Účinné řešení předpokládá naopak kvalitativně nové formy mezinárodní spolupráce.“
Před loupeživým, nesmírně plýtvajícím a nesmyslným charakterem „hospodaření“ lidstva s nerostným i přírodním bohatstvím jsme byli nesčetněkrát varováni lidmi, kterým to opravdu myslilo (z novějších kupř. Mumford: Technika a civilizace, Praha 1947). Současný stav je takový, že to vypadá na to, že by lidstvo při stávajícím trendu – ve jménu „pokroku“ a požadavku „stále rostoucího uspokojování potřeb“ – téměř úplně vydrancovalo hlavní surovinové zdroje tak do 300 – 400 let od 19. století.
Přitom si musíme přiznat, že životní úroveň většiny nás, kteří žijeme v průmyslově vyspělých státech, je dnes mnohem vyšší, než úroveň majetných lidí ještě v 19. století. Obecně máme větší pohodlí v domovech, teplo, elektřinu, lepší možnosti pro hygienu, zdravotnictví, dopravu, atd, na 2.straně i větší negativa (znečištěný vzduch, různé technologické havárie,
úmrtí a těžká zranění při dopravních nehodách, jejichž roční souhrn odpovídá škodám menší války; tzv civilizační choroby atd). Pro delší zajištění nesmyslné nadspotřeby pro některé národy, jsou tyto nabádány i k nesmyslným, loupežným válkám.
Připomeňme si jak např.
vychovával starověký aristokrat a filosof Seneca svého syna Lucilia (citát z listů L.):
„Povolujte svému tělu jenom tolik, kolik stačí k uchování zdraví. Musíte s tělem nakládat dost tvrdě, aby špatně neposlouchalo ducha. Pokrm smí jen utišovat hlad, nápoj zahánět žízeň, šat odvracet mráz, dům být ochranou před ohrožením těla. Opovrhujte vším, co zbytečná námaha vytvořila jako ozdobu a okrasu. Uvažte, že kromě ducha nic si nezaslouží obdivu. Je...

Kráceno (Editor)

129668

28.02.2007 14:13

Jednotná perspektiva 2010, část III.

Vyčerpávání zdrojů energie - dok.

rusel.k 62.?.?.?

Uvažte, že kromě ducha nic si nezaslouží obdivu. Jemu velkému nic není velké.“
Porovnejme to s tím , jak si žijeme nyní, zamysleme se nad tím, zda kdybychom dost hodně přibrzdili v našich „požadavcích“, si přece jen nežili v mnohém lépe než spokojení lidé dříve; zda při opravdu rozumné a hospodárné spotřebě a využití ohromného potenciálu současného vědeckého poznání k těmto mírovým účelům by našim potomkům stávající zdroje bez zbytečných válek nevystačili ještě (odhaduji) aspoň na trojnásobnou dobu, kdy se už určitě při tempu nových převratných vynálezů lidstvu podaří objevit nové zdroje energie .
Zamysleme se též nad tím, jak vychováváme své děti, k čemu je vedeme? Co myslíte, jak se naše výchova projeví na jejich jednání v možných těžkých krizových situacích, které pokud se lidstvo zavčas nevzpamatuje, stojí přede dveřmi?
Opakuji, jak se k problému postavíme, záleží na rozhodnutí každého z nás. Jen bych na závěr zdůraznil, že každé nesmyslné plýtvání a nehospodárnost vede k ožebračování všeho na zemi a uspíšuje neslavný konec.

-

129670

01.03.2007 16:34

Komu patří poslanecký mandát?

Pohádka na dobrou noc

rusel.k 62.?.?.?

(Pramen: Neautorizovaný překlad ze zatím neznámého jazyka převzat z daleké budoucnosti z vesmírné kroniky „akáša“ od důvěryhodného cestovatele ve stroji času, pána XY.)
Byla nebyla jedna malá krásná země uprostřed hor. Za dob moudrých králů lid tam žil šťastně ve svornosti, poměrné střídmosti, vzájemné úctě a spolupráci. Král v případě nutnosti, když zemi napadnul nepřítel, sám se postavil do čela svého národa a spojenými silami pak hravě přemohli každého útočníka. Král rovněž nemilosrdně trestal každé bezpráví, činěné komukoliv z jeho poddaných a zabraňoval každému sváru. Jak už to na světě chodí, dobří králové vymřeli, lid časem zdivočel a jeho nesváry způsobily, že mnohokrát podlehl různým nepřátelům a cizím vládcům a musel pro ně těžce otročit. Těžké doby ho naučily jednotě a tak se mu vždy podařilo, s boží pomocí, z otroctví se vymanit.
Přišla doba, kdy svobodné zemi se začalo dobře dařit, všeho byl nadbytek, a jak to bývá, v zemi se rozmohla v důsledku blahobytu a touhy po stále větším majetku nebývalá rozmařilost, požitkářství, podvody a loupežení. Vzájemná úcta k lidem byla dokonce taková, že dovolovala chudákům spát na čerstvém vzduchu za každého počasí. Nakonec došlo k tomu, že i většina lidu se začala klanět nové modle - Zlatému teleti. I rozlobil se Pánbůh na tento lid a potrestal ho ztrátou zraku a sluchu, každého v míře odpovídající jeho neznabožství. Někteří lidé pak viděli jen to, co chtěli vidět a slyšeli jen to, co chtěli slyšet, mimo to neviděli a neslyšeli nic. A protože chápali jen to, co bylo dobré jen pro vlastní kapsu, podle toho to začalo v té zemi vypadat. I vládu si zvolili podle svého obrazu a tak se nedivte, milé děti, že zakrátko v státní kase nezbyl jediný krejcar, když si z ní leckdo, kdo se k ní dostal, malinko pro sebe uždíbnul.
I stávaly se v té zemi pak divné věci, hraničící s kouzly a čáry. Tak se tam třebas stalo, že někteří trochu vidoucí poznali, že nevídaný a poměrům nepřiměřený kus zlata z kasy patrně uzmul jeden fištrón a chtěli se mu proto podívat na zoubek. Poslali pro něho přes tucet strážců zákona a on jim přesto z ničeho nic zmizel, stal se neviditelným. Podobným záhadným způsobem tam najednou začaly mizet celé kusy lesů, pole , budovy, sochy a většinou nikdo nic neviděl,
nikdo nic neslyšel. A taky se tam dály jiné věci, podobné těm, o kterých jsem vám už vyprávěla. Vzpomínáte si, jak jsem vám vykládala o Kocourkovu?, tak v té zemi byly některé kocourkovské příhody ještě překonány, ale o tom snad někdy příště.
„A jak to dopadlo, babi?“ Inu, milé děti, jak to mohlo dopadnout? Nakonec zmizela kamsi celá zem a nikdo neviděl, nikdo neslyšel, kam. Dobrou noc!

129744

02.03.2007 19:08

Demokracie jako prodej zkaženého salámu

RE: Není to tak těžký úkol - můj názor

rusel.k 62.?.?.?

Můj návrh na vylepšení současné demokracii, tedy vlády lidu:
1. Vláda a všechny státní orgány musí zastupovat a hájit zájmy všech občanů, tedy mocenské orgány nesmí být na žádné úrovni stranické, ale složené z nejvhodnějších osobností ze všech stran, nebo občanských sdružení, které obdržely ve volbách více než 5% hlasů. Počet těchto osobností v jednotlivých orgánech by měl odpovídat procentu hlasů, získaných ve volbách. (Konec konců je u nás většina lidí mimo jakoukoliv stranu.)
2. Pro zajištění kontinuity státní politiky a dosažení souhlasu většiny národa musí být všechny zákony schvalovány min. 2/3 všech zástupců. Lidi do politiky volíme proto, že předpokládáme, že ovládají umění diplomacie a kompromisu a jestliže to neumí a nedovedou se domluvit na kompromisním řešení ani s příslušníky vlastního národa, zřejmě by v politice neměli co dělat. (Při schvalování zákonů např. 51% hlasů, může být de facto stále většina lidí proti, protože mnozí lidé, volící určitou stranu, nesouhlasí plně se všemi programovými body této strany ale třebas jen s 90%, 95%, 70% a pod. a v ostatních bodech by spatřovali lepší program u jiné strany. Státní moc založená na straně, která zvítězila ve volbách, až moc připomíná neblahou vládu jedné strany. Rozhodně není dobré táhnout státní káru dopředu cik – cak, jednou doprava , pak zas doleva, ale pokud možno stále přímo.)
3. Volení zástupci lidu od starostů měst po parlament a senát musí nést plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí, a stejně jako každý jiný zaměstnanec musí předkládat výsledky své činnosti pravidelně k posouzení (pracovník ve výrobě je kontrolován neustále, a když udělá závažnou chybu, je za ni postihován, mnohdy i vyhazovem). U zástupců, kteří řádně neplní své povinnosti, musí být možnost jejich odpovídajícího postihu a předčasného odvolání.
4. Volení zástupci musí být na svou funkci dobře připraveni a pravidelně proškolováni. Musí mít obecný přehled, vysokou odbornost v určitém oboru a schopnost nalézt potřebné rádce v tom , čemu sami dobře nerozumí. Měli by se chovat tak, aby byli vzorem pro ostatní občany.
5. Zákony musí obsahovat pojistku proti jejich možnému zneužití. Pokud je v důsledku nějaké „díry“ v zákoně tento zneužit proti obecnému zájmu občanů, musí existovat možnost anulace důsledků takového zneužití a exemplární potrestání viníků.
-

129840

03.03.2007 10:56

Komu patří poslanecký mandát?

RE: Největším průšvihem našich - poznámka

rusel.k 62.?.?.?

Jednou ze současných pohrom je nadměrná svoboda; každý by chtěl jenom práva a žádné povinnosti. O volební právo dříve museli mnozí tvrdě bojovat a dnes spousta lidí vůbec k volbám nepřijde. Proto bych pokládal za správné, aby občanům byla stanovena zákonná povinnost volit a neúčast bez vážného důvodu pokutovat (např. 500 Kč).

129879

06.03.2007 10:41

Zklamal jste mě, pane prezidente

RE: plnopravny stat

rusel.k 62.?.?.?

Dokáže udělat, že si za many, many dokáže koupit média, s jejichž pomocí se mu podaří oblbnout většinu, což je pak ta její vláda.

130187

07.03.2007 14:31

Zločinecká organizace jménem Justice

RE: Další...Dva citáty

rusel.k 62.?.?.?

J. Hašek, Švejk:
"Nikde nikdy nikomu na nějakým nevinným člověku nezáleželo."
S. J. Lec:
"Kat vystupuje obvykle v masce - spravedlnosti."

130326

16.03.2007 15:08

Jak jsme se dočkali budoucnosti

RE: Dnešní jednání Poslaneké sněmovny ČR o radarové základně...

rusel.k 62.?.?.?

Jo,jo, kamarádi, na lidi musí být tvrdá ruka. Jak tak čtu některé názory např. na novinkách. cz, tak je mi z toho [bliji], jak je národ nejednotný. Možná by to chtělo zase nějakého diktátora, aby nás dal bičem do jedné lajny!

130953

16.03.2007 22:48

Jak jsme se dočkali budoucnosti

RE: lidska prava

rusel.k 62.?.?.?

Prison Planet March 15, 2007
Paul Joseph Watson

Khalid Shaikh Mohammed, the alleged "Al-Qaeda mastermind," has confessed to direct involvement in a myriad of terrorist attacks and assassination plots around the world, including 9/11 "from A to Z," but some are likely to be disappointed that after 5 years of torture he stopped short of accepting responsibility for killing Kennedy, creating AIDS and being the real Santa Claus.
Překlad:Khalid Shaikh Mohammed, údajná "Al Qaeda vedoucí osobnost," se přiznal k přímé účasti v nesčetných teroristických útocích a vražedných spiknutích na celém světě, včetně 9/11 "od A do Z," ale někteří (jako třeba náš milý TČ) jsou pravděpodobně zklamaní, že po 5 letech mučení se zastavil ještě před přejmutím odpovědnosti za zavraždění Kennedyho, vytvoření AIDS, a že on je skutečným Santa Clausem.

130973

18.07.2007 23:30

Proroctví o nátlaku

RE: Už nemůžu dál

rusel.k 62.?.?.?

Bohužel je to tak, že slušný, pravdu a spravedlnost hledající a respektující člověk, se v současném světě často cítí jak ve zlém Jiříkově vidění, nebo v Kocourkově. Proč se proti tomu celkem nic neděje? Především se ze strany mnohých vládnoucích,disponujících obrovskou mocí, jedná o využívání všech možných forem psychologické manipulace, která je na takové odborné úrovni, že postačuje zatím k ovládání myšlení většiny lidí, kteří si vážnost situace zpravidla uvědomí až tehdy, když se jich zlé negativní důsledky dotknou přímo osobně. Mnozí mocní uznávají především za nejvyšší zákon zákon džungle - silnější má vždycky pravdu - a dostatek ochotných pomocníků s přiměřenou kvalifikací, k prosazení svých cílů za přenechání trošky moci, peněz a zvláštních výhod, bohužel dnes poměrně snadno získají (peníze ( a taky moc), jak by nám mělo být známo, přece nesmrdí, a za nějakou morálku si přece nic nekoupíte). [pláč]

140020

20.07.2007 18:34

Proroctví o nátlaku

RE: Už nemůžu dál

rusel.k 62.?.?.?

Také nemyslím, že by s námi chtěli manipulovat a hlavní moc měli představitelé vlád. Je tomu jenom ve zvláštních případech, kdy si vládce usurpuje veškerou moc; myslím, že by to mohl být např. Napoleon. Za skutečně vládnoucí je třeba považovat ty šedé eminence, skryté představitele různých mafií a tajných spolků , kteří disponují obrovským majetkem a mají mnoho možností zkorumpovat, nebo v případě nepoddajnosti odstranit vzpurné vlivné lidi a na druhé straně všemožně podpořit ty, kteří jsou ochotni spolupracovat a vhodným způsobem „vychovávat „ prostý lid.
Někdo se nechá ochotně podplatit, někdo se zalekne vydírání, že by mohla vyjít najevo nějaká jeho utajovaná aféra, někdo se zalekne vyhrůžky, která nebývá míněna ve srandě. Nepoddajných lidí, jak mi připadá např. pro mnohé kontroversní Fidel Castro, není bohužel mnoho.

140128

09.09.2007 19:32

L. Paul Bremer: Bush je lhář

Kolik Američanů již prohlédlo?

rusel.k 62.?.?.?

Zdá se, že stále víc lidí v USA začíná chápat, o co se skutečně jedná v současné politice jejich mocipánů a nechtějí už být slepými nástroji k prosazování jejich světovládných cílů. Nechtějí, aby nadále byli zabíjeni v masovém měřítku nevinní lidé a aby se sami stávali nemyslícím "kanonenfutrem" v dobývačných válkách, z nichž tyje jen úzká skupina velkoobchodníků se smrtí a těch, kteří konflikty financují a politicky prosazují v rozporu s mezinárodním právem, o lidských právech nemluvě . Nechtějí, aby oni a jejich děti v těchto válkách umírali za cizí odporné zájmy. Jak jsem si včera přečetl na Osudu a pak na speciálním americkém webu, chystá se na 11.9.2007 v USA generální stávka namířená proti současné politice. Jinde jsem nic o této stávce nezjistil. Dnes jsem se chtěl podívat na ten americký speciál, ale přístup mně byl odepřen. Ví o tom někdo víc? Je jasné, že stále víc lidí v USA se probouzí, vzniká nová naděje, že může dojít k pozitivnímu obratu.

143450

03.10.2007 15:24

Přibylo těch, kteří nemají

RE: Útlak bělochů v USA

rusel.k 62.?.?.?

Vaše domněnka o tom, kam mizí peníze, je zcela správná. Pro srovnání uvádím: Když jsem si za jinak neblahé vlády komunistů nastřádal na vkladní knížku s roční výpovědní lhůtou 50000 Kč, dostal jsem na ročních úrocích 2000 Kč, dnes dostanete tak 150 Kč. Přitom
je nesrovnatelné, co jste si za ty peníze mohli pořídit dříve.
Kampak dneska ty prachy mizí?, inu do kapes těch, co umí dělat z peněz další peníze, v oborech "poctivé lidumilné činnosti", kde zisky činí kolem 30%. Nedivme se pak, že jedni mají a druzí nemají, ti první jsou holt koumáci a umí to, umí! Jak to takhle bude pokračovat, pár těch koumáků bude mít v rukách všechny prachy světa a co budou mít ostatní? Na to si odpovězte sami.

144873

04.10.2007 15:29

Všichni Rusové náhle opustili reaktor Bushehr v Íránu

RE: To není možný

rusel.k 62.?.?.?

Vážený(á), měl byste se mírnit, ty vaše nápady jsou hrůzné. Doufám, že nakonec lidé v USA přece jen zmoudří a nedají se zatáhnout do dalšího nesmyslného dobrodružství, které by mohlo mít nedozírné následky. Věřím, že je tam dost lidí i ve vysokém postavení (např. i mezi generalitou), kteří ještě mohou realizaci nového děsivého scénáře zamezit.

144924

13.12.2007 11:29

Máme se stále lépe

Nebrečme, přátelé,

rusel.k 85.?.?.?

vidím už dno, záhy se budeme mít od čeho odrazit.

149204

13.12.2007 17:26

Máme se stále lépe

RE: Nebrečme, přátelé,

rusel.k 85.?.?.?

Přátelé, opravuji,
je mi líto, že jsem snad mohl způsobit u některých šok z přílišné radosti nad tím, že už brzo budeme zase stoupat k nějaké nové radostnější budoucnosti, velice se všem omlouvám, nechci šířit poplašné, byť positivní zprávy. Bohužel došlo k trapnému omylu, jelikož jsem místo toho, co jsem považoval za dno, narazil pouze na jakýsi podvodní ostrůvek z jakýchsi dalších nečistot, doufám, že ne z exkrementů – fuj! Nic se nedá dělat, musíme ještě vyděržatˇ,“ lebo nič na tomto biednem svete netrvá naveky“. Jednou je člověk nahoře, pak zas dole a stejně je to s celým světem. Vzpomeňme na naše předky, přežili Bílou horu, Franze Josefa, někteří z nás přežili časy, kdy nás měl v područí kaprál s knírkem, ba i tovaryšč Stálin. Konec konců horší časy jsou taky na něco dobrý, lidi to zoceluje, na rozdíl od příliš pohodlného bydla, který lidi naopak rozmazluje a vede je to i k různejm rozmařilostem a nepřístojnostem. On se nakonec každý dočká toho, že sklidí to, co zasadil.Tož buďte zdrávi a nevěšte hlavu, za chvíli tu máme vánoce, tak vám přeji, abyste si je v klidu a pohodě užili. A taky byste na sebe mohli být hodnější i přes rozdílné názory. Zejména na fóru se lze setkat s označováním protivníků výrazy, které bych očekával tak jen v diskusi od některých puberťáků na Novinkách.cz, a ne od myslících lidí.

149221

19.12.2007 13:56

Sci-fi: Přímá volba prezidenta

Vánoční přání

rusel.k 85.?.?.?

Co bych si, lidé, sám sobě i vám přál,
by v brzké době přišel čas,
kdy Zlatý věk se vrátí zas,
kdy nebude žádný chám a žádný král,
kdy všichni lidé budou svobodni
a všichni budou se mít rádi.
Kdy každý dané jemu vlohy,
svůj rozum a svůj cit
pro blaho své i blaho všech
nezištně v prospěch dá,
kdy usmívat se na nás bude
i matka naše Příroda.
Marně však bycha honiti,
proto alespoň skromně si
dneska ze srdce přeji
tu zde prezentovanou
přímou demokracii .

149642

13.02.2008 22:45

Rusko nevylučuje preventivní jaderný útok

Vyhlídky nikterak růžové

rusel.k 85.?.?.?

Tak se zdá, že se opět úspěšně daří některým vygumovaným mozkům svět dostat na okraj propasti. Místo toho, aby docházelo na základě mezinárodních smluv k postupné likvidaci obrovského množství všelikých hnusných zbraní hromadného ničení , které jsou už teď schopny několikanásobně zničit celé lidstvo, začíná se zřejmě nové kolo v dalším šíleném zbrojení. Čím je více takových zbraní, tím více stoupá pravděpodobnost toho, že je nějaký maniak v náhlém záchvatu může použít i bez vědomí vrchního velení. Rovněž značně stoupá riziko selhání těchto systémů v důsledku technických závad, což by rovněž mohlo iniciovat nezměrný konflikt. Žádný mechanismus není absolutně dokonalý a s růstem počtu velmi složitých zbraňových systémů stoupá i pravděpodobnost toho, že některé obsluhy pro jejich správnou údržbu ani obsluhu nebudou na potřebné kvalifikační úrovni. Tyto vyhlídky nejsou však příliš růžové ani pro tvůrce šílených válečných plánů.

154132

16.04.2008 17:42

Alternativní politický systém

RE: Shiwa

rusel.k 85.?.?.?

Celkově z mého hlediska zásadně nelze, ale s třetí větou příspěvku je možno souhlasit . Je zde předložena solidní myšlenka elektronických možností. Podle mého názoru by bylo výborné založit na internetu speciální webovou chat-stránku, která by byla zaměřena na vyhledání vhodných kandidátů pro správu státu. Zde by se vedla seriozní diskuse občanů, kteří mají vážný zájem o řešení věcí veřejných, mají potřebné zkušenosti a vědomosti, mají k danému problému co říci, dokáží uvážit jeho širší souvislosti a předloží svůj návrh, eventuálně třeba jen podnětnou myšlenku pro řešení problému (rovněž i závažné námitky proti něčímu návrhu). Problémy k řešení - jako např. důchodová reforma, otázky životního prostředí - by mohla např. navrhovat redakce webu (např. 3-členná, složená z obecně uznávaných kapacit - nestraníků) buď na základě vlastního uvážení, nebo na základě požadavku většiny diskutujících (ankety). Diskutující by též v příspěvku uvedl, zda má zájem vykonávat veřejnou funkci. Na základě otevřené veřejné diskuse této řekněme "Internetové strany" by čtenáři webu vybrali určitý počet možných kandidátů, z nichž by pak po bližším seznámení s jejich osobností a po osobním představení např. v krajských městech byli zvoleni definitivní kandidáti pro volby.
Podmínky pro možnou odvolatelnost funkcionářů při řádném neplnění jejich povinností a naopak i třeba doživotní zastávání úřadu, za předpokladu dobrého zdravotního stavu, při jejich svědomitém plnění, včetně i určitých zvláštních výhod při mimořádných zásluhách, pokládám za plně slučitelné se zájmem rozumných lidí.

159238

Káva pro Zvědavce

21

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 28 čtenářů částkou 7 460 korun, což je 21 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Trocha humoru na téma postižení korona-vymýváním mozků04.12.20 09:47 Česká republika 0

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa s čs titulky03.12.20 10:51 USA 9

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 8

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
26,47 Kč
Libra
29,34 Kč
Kanadský dolar
17,08 Kč
Australský dolar
16,21 Kč
Švýcarský frank
24,47 Kč
100 japonských jenů
20,96 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,37 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 158,18 Kč
1 unce stříbra
528,26 Kč
Bitcoin
417 336,79 Kč

Poslední aktualizace: 5.12.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 57 144 799