Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané Volič

Nalezeno 9 příspěveků, 5 různých IP adres

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

24.11.2006 10:44

Potvrzeno: Izrael použil v Libanonu uran!

Kozel zahradníkem a ne odborník

Volič 88.?.?.?

V čem se měří radioaktivita je nepodstatné. Podstatné je, že účinky radiace na živý organismus se skutečně měří v (mili) Sievertech stejně jako radiace přirozeného pozadí. Pokud pracujete se zářiči již 20 let, tak by bylo na čase, abyste kvůli bezpečnosti nás všech co nejdříve přestal. [chechtot]

Co se týče ochuzeného uranu, pak hlavním problémem jsou samozřejmě opět radiační účinky na organizmus a z toho plynoucí epidemie různých druhů rakoviny.

122167

10.07.2006 10:09

Internetový volební systém II.

RE: poznámka

Volič 207.?.?.?

No to snad nemyslíte vážně? Většinu problémů mají na svědomí právě ti odborníci-ekonomové.

Doporučuji prostudovat dění na Wall Street v době okolo velké hospodářské krize. Pak snad pochopíte, že ti takzvaní odborníci většinou nemají ani potuchy o tom, co způsobují a co se kolem nich děje.

Ekonomie není bohužel tak přímočará, jako například stavařina. Pokud postavíte špatně dům, tak tento dům spadne. Pokud ale uděláte špatné
rozhodnutí v ekonomii, ukáže se úplně na jiném místě. Použitím předchozího příměru se dá říci, že spadne dům na druhé straně města.

Z takové katastrofy je mnohem jednodušší se vylhat.

A pokud chcete příklady "věhlasných" ekonomů, kteří nemají ani páru o problému ze současnosti, doporučuji poslechnout si názory čtyř v televizi nejčastěji se objevujících ekonomů třeba na důchodovou reformu. Pokud se nad jejich návrhy hlouběji zamyslíte, budete pochybovat, že je možné aby tito lidé vystudovali vysokou školu!

110205

27.06.2006 09:25

Vláda odborníků prostřednictvím přímé demokracie

RE: pane Voliči

Volič 207.?.?.?

No vidíte, že to jde. Vaši odpověď jsem, řekněme, očekával. [smích] Takže pod tíhou argumentů se pomalu, ale neodvratně dostáváme k čím dál větší volební skupině ( i když jen "voličů voličů" ) a pokud budete spravedlivá, po několika dalších dnech vysvětlování byste nakonec zjistila to, co se Vám snažím vysvětlit od počátku.

Z voleb nelze nikoho vylučovat, pokud mají být spravedlivé
a volební systém stabilní.


Víte, nevadí mi, že jsem obětoval den na to, abych Vám to vysvětlil, ale
vadí mi, že jsem schopen, tak jak jsem napsal na začátku, rozmetat Vaše
argumenty během té jedné minuty a to přes to, že třeba Vaše práce trvala pět let!

Jak to, že jste si tyto otázky nepoložila sama už dávno?
Jak to, že jste na ně nehledala odpovědi?

To není moc lichotivé hodnocení kvality Vaší práce. A to mě trochu mrzí.

109065

26.06.2006 22:03

Vláda odborníků prostřednictvím přímé demokracie

RE: pane Voliči

Volič 207.?.?.?

Paní Jarmilo, docela mě otravuje opakovat každou pro Vás nepříjemnou otázku dvakrát, protože Vaše první reakce bývá vždy obecná nic neříkající vytáčka, ale ještě naposledy budu trpělivý.

Jestliže nemůže ve Vašem systému rozhodovat o každém problému každý (a to nemůže, dokonce pod navrhovanou pokutou 50000,-Kč) musí existovat někdo, kdo bude definovat, kdo smí v dané otázce volit a kdo ne (říkejme mu arbitr).

Ač si to ani sama ještě neuvědomujete, budou existovat spory a bude muset existovat arbitr (třeba soud). Tento arbitr (nanejvýš několik málo lidí) bude pod neustálým tlakem lobystů, aby tu či onu skupinu přizval k rozhodování o dané otázce nebo jinou skupinu z rozhodování vyloučil.
Dále bude muset řešit spory týkající se neoprávněného hlasování a příslušně opravovat výsledky voleb. Tím se dostanete do situace, že nebudete moci sice přímo ovlivnit hlasování, ale budete ho moci ovlivnit nepřímo, vhodnou volbou oprávněných skupin voličů-odborníků.

Proto znovu opakuji, že jste tím problém korupce vůbec nevyřešila ale pouze jste ho přesunula na jiné místo. A znovu opakuji, že jediné řešení je povolit hlasovat všem lidem o všech problémech. Tedy speciálně pro Vás upřesním svůj předchozí výrok:

KAŽDÝ člověk jeden hlas

> Omlouvá Vás jedině to, že jste nečetl další části té reformy-
> dejte mi sem mail a já Vám ji celou pošlu a pak mi tady teprve
> něco vyčítejte.

Není třeba. Nyní se bavíme o této části, která je evidentně
špatně. I za optimistického předpokladu, že je zbytek Vaší teorie
bezchybný, bez vyřešení tohoto problému nemůže tato část fungovat
a tedy nemůže fungovat ani celek.

108998

26.06.2006 19:29

Vláda odborníků prostřednictvím přímé demokracie

RE: pane Voliči

Volič 207.?.?.?

> jsem tvůrčí, originální typ- závidíte mi?

Ne. To opravdu ne.

> Kdybych se měla věnovat všem problémům a detailům
> s tím spojených, tak by ta reforma začala být jednak
> nesrozumitelná, jednak velmi nudná, ale hlavně příliš
> dlouhá.

Pokud to není myšleno jen jako nezávazné tlachání, tak
se těmi detaily budete muset chtě nechtě zabývat.
Bude to totiž ta nejdůležitější část Vaší práce, která
rozhodne o použitelnosti Vašeho návrhu.

> V některém zde příspěvku jsem již psala, že pokud by
> SEBEMÉNĚ hrozil v hlasování nějaký střet zájmů a někdo
> by na to poukázal v časopisu k diskusím určeném- tak by
> ti jaderní odborníci prostě hlasovat o jaderných
> elektrárnách nesměli! Vždyť je to tak jednoduché.

Je vidět, že Vaše reforma je velmi dobře promyšlená,
když ji musíte upravovat jěště v diskusi. Fatalista by
řekl, že to není dobré znamení, ale budiž.

> Máte ješte nejaký problém?

Ano. Vlastně pořád ten samý. [smích]

Problém, který jsem popsal bude pro Vaši vládu
odborníků typický, takže jaderní odborníci nebudou
moci hlasovat o jádru, ředitelé škol o školách,
biologové a genetici o geneticky modifikovaných
potravinách.

Otázka tedy zní, proč vůbec zavádět systém, ve kterém se
budou uplatňovat většinou tyto "vyjímky", ale budiž.

Mnohem důležitější otázka je, jak tedy nominujete
skupinu oprávněných voličů?

Řekněme, že jsme zrovna chtěli rozhodnout o další
jaderné elektrárně, ale jaderní odborníci nám,
kvůli střetu zájmů, vypadli.

Kdo tedy bude místo nich volit?
A vypadli jaderní odborníci z volby skutečně oprávněně?
Všichni příbuzní jaderných odborníků budou tvrdit, že NE.
Všichni ochránci přírody budou tvrdit, že ANO.

To co vzniklo se nazývá spor. Na řešení sporu se používá
arbitr tj. někdo kdo se bude snažit spor rozhodnout.
Kdo bude tímto arbitrem a jak zajistíte jeho neuplatnost
ve zkorumpovaném systému?

Vidíte ten problém? Snažila jste se o volbu pomocí co
největší skupiny, aby se zabránilo korupci a končíte u
jednoho arbitra. Vy jste problém nevyřešila, ale pouze
ho posouváte před sebou z místa na místo!

A jediné skutečné řešení tohoto problému je
tisíce let starý do kamene vytesaný zákon:

Jeden člověk jeden hlas

Protože jsme opsali plný kruh zakončím moji odpověď
větou, kterou jsem začal.

Neupravujte přímou demokracii!

108980

26.06.2006 14:26

Vláda odborníků prostřednictvím přímé demokracie

RE: pane Voliči

Volič 207.?.?.?

> moje reforma je totiž dokonalá a nemá chybu.

Paní Jarmilo, omlouvám se Vám, za svoje dlouhé vedení. Už nějakou chvíli přemýšlím, jak je možné, že i přes odhalený zjevný problém ve Vaší volební reformně znovu napíšete, že je Vaše reforma dokonalá a nemá chybu.

Chvíli jsem přemýšlel, zda je Vaše duševní kapacita dostatečná k vyhodnocení mé námitky, že skupina odborníků (třeba jaderných, kteří jsou na jaderném průmyslu existenčně závislí) nebude nikdy hlasovat pro jeho zrušení i kdyby k tomu existovaly sebepádnější důvody.

Dokonce mě napadlo jestli se náhodou nejedná o dětskou hru
"Já jsem to řekl víckrát a proto to platí"

Nakonec jste mi musela sdělit pravdu přímo:

> a když se mi zachce, tak tam hodím nějaký provokativní nasírací
> příspěvek a zase zmizím.

Každý se nějak baví. Ale pokud Vám tato zábava vydržela pět let, měla byste ve vlastním zájmu vyhledat pomoc odborníka.

Třeba zjistíte, že existují mnohem zajímavější způsoby trávení volného času. [mrknutí jedním okem]

108961

25.06.2006 18:34

Vláda odborníků prostřednictvím přímé demokracie

RE: Neupravujte přímou demokracii!

Volič 207.?.?.?

Nejsem si jist, co se dá vyvozovat ze stavu našeho parlamentu (tzv. zastupitelské demokracie) o přímé demokracii. Asi velice málo. Pokud chcete trochu populistickou odpověď na otázku, kam by nás zavedla přímá demokracie, tak tedy zavedla by nás do Švýcarska. [smích]

Popisujete mnoho problémů. Na jejich existenci se pravděpodobně shodneme, ale já nevidím řešení v nespravedlivém volebním systému. Pokud bude volební právo některých potlačeno, ať už formou peněžní sankce nebo přímo zákazem, systém bude nespravedlivý a dříve či později se zhroutí.

Klasická přímá demokracie (nikoli zastupitelská) má jednu obrovskou výhodu. Systém se sám řídí na základě negativních zkušeností voličů.

Může se například stát, že si nezodpovědní lidé v počáteční euforii odhlasují, že "jezdit pod vlivem" není problém. To bude mít za následek zvýšení počtu dopravních nehod, více obětí a více naštvaných pozůstalých a tím zároveň více voličů proti "jízdě pod vlivem".

Zkušenosti ukazují, že systém se na základě těchto bolestných zážitků velmi rychle přikloní k rozumným řešením. Tedy něco, co u parlamentní demokracie nenastává ani po desetiletích od pojmenování problému.

Co se blbů týče, není řešením sebrat jim hlas, ale spíše přidat zodpovědnost a dát jim možnost vzdělání. Výchova v systému padni-komu-padni je velmi účinná a kupodivu i ten největší blb po několika málo marných pokusech rychle pochopí, co je pro něj dobré. [smích]

108900

25.06.2006 16:54

Vláda odborníků prostřednictvím přímé demokracie

RE: Nemluvte nesmysly!

Volič 207.?.?.?

> Je to neuvěřitelné, kam až vede zášť chlapů, když
> zjistí, že nějaká ženská vymyslela něco geniálního.

No sebevědomí Vám tedy nechybí. Vím, že mi to neuvěříte,
ale má kritika by byla stejná kdyby s tímto nápadem
přišel muž.

> Heleďte se pane voliči, neznáte celek mé reformy. Ten
> celek je dokonalý a nemá chybu, na všechny občany se
> tam dostane, nikdo není ve svých právech ošizen.

A ještě jednu radu. Nepodceňujte své oponenty. Jednu z
Vašich volebních reforem jsem četl. Uznávám, že to byla
ztráta času, ale přesto jsem si dal tu práci.

Obsahuje koncept "volební peněžní poukázky" nikoli
koncept "skupiny odborníků", který vysvětlujete v tomto
článku. Asi máte těch volebních reforem mnoho (pro
každého jednu?) a kvalita každé z nich je nepřímo
úměrná jejich celkovému množství.

> Na Neviditelném psu se Jura-p (což je poslanec Jiří
> Pospíšil) a Petr Kunetka zmínili o prvcích z mé
> reformy- použili mé nápady.

Nechci rozebírat "Neviditelného psa", ale když už jste
to načala...
Pan Ondřej Neff je ochoten zveřejnit i ten nejhloupější
článek, pokud nese podpis někoho z ODS. Hluboké myšlenky
těchto článků bych byl schopen vyvrátit do minuty a tak
politickou část Neviditelného psa beru jen jako koutek
humoru.

> Ti odborníci jsou nadstandart, protože skutečně nemůže
> kdejaký blb rozhodovat o jaderných elektrárnách, a tak
> podobně, tyhle věci mohou posuzovat jenom odborníci.
> Je to tak těžké pochopit?

Není. Jaderná energie totiž naše jaderné odborníky živí.
Všechny do jednoho. Co bude asi dělat jaderný odborník
ve státě, kde není jediné jaderné zařízení?

Tomu se říká střet zájmů a proto nemohou tyto zaujaté
skupiny v žádném případě samy rozhodovat o osudu všech.

Proč jste, ve Vaší "geniální reformě", opoměla tak
zásadní věc, která z ní dělá nepoužitelný zmetek?

Vaše teorie je nepromyšlená a proto je špatná. Moje
kritika nemá co dělat s anarchizmem ani feminismem ani
jiným -ismem.

Nezlobte se proto na mě, ale jedině na sebe!

108888

25.06.2006 12:32

Vláda odborníků prostřednictvím přímé demokracie

Neupravujte přímou demokracii!

Volič 207.?.?.?

Tady je vidět, kam to vede, když amatér začne bez rozmyslu upravovat přímou demokracii. Pokud má přímá demokracie fungovat, musí mít KAŽDÝ ČLOVĚK JEDEN HLAS bez ohledu na vyznání, vzdělání, rasu a podobně.
Těžko vysvětlíte rodičům, že ředitelé škol z Vašeho příkladu odhlasovali něco, co je výhodné pro ně, ale nevýhodné pro studenty. To samé platí o příkladu jiného čtenáře o GMO, o jaderných elektrárnách a pod.

Kapři si vlastní rybník nikdy nevypustí!

Takové problémy se začnou objevovat vždycky, když je někdo v systému rovnější, než ostatní. Nepokoušejte se proto amatérsky upravovat systém přímé demokracie, ale spíše prosadit ten vyzkoušený např. ze Švýcarska.

Pokud se dobře pamatuji, (spolu)pracujete s Akademií Věd ČR. O to více mě překvapuje, že můžete vypustit do světa tak nepromyšlený zmetek, který vypadá jako nezávazné tlachání -náctiletých, než jako vědecká práce.

108873

Káva pro Zvědavce

63

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 22 170 korun, což je 63 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 5

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 1

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 1

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Měnové kurzy

USD
21,90 Kč
Euro
26,20 Kč
Libra
29,14 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,19 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 175,25 Kč
1 unce stříbra
496,96 Kč
Bitcoin
389 478,80 Kč

Poslední aktualizace: 29.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 56 866 925