Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky podepsané pan.Y

Nalezeno 10 příspěveků, 1 IP adresa

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

22.05.2006 09:46

Jak smutné

Nechutné

pan.Y 212.?.?.?

část 1
Úder zezadu lze vždy hodnotit pouze za zbabělost a chlap by se hambou do země propadl. Tedy, chlap by se k něčemu takovému nikdy nesnížil.

V žádném případě nemůže jít o gentlemaství, jak zde někdo zmínil. To jste si Vy, i pan Macek, popletli. Kdysi se sice takové věci řešily fyzickým násilým, ale zcela výlučně v soukromí. A nikdy se neřešily fackováním nebo pohlavkováním. Když už gentleman dal někomu facku, bylo to rukavičkou a pouze symbolicky. Chceli někdo vystupovat jako chlap, nemůže k tomu používat ženských způsobů.

A tvrzení pana Macka, že bohužel Rath byl k němu zády, a že je to jeho chyba, je směšné. Já osobně bych se po tom, co jsem vyděl, bál postavit k Mackovi zády.

Že to nemělo politické pozadí? Směšné. Proč si to Macek tak pečlivě připravil, předem vyvolal "napětí" slovy "teď vyřídím soukromou záležitost" (což říkal přítomným a novinářům, nikoliv Rathovi - nedíval se totiž na něj) a ke všemu došlo až ve chvíli, kdy všichni očekávali co bude, a byly zapnuté kamery?

Další trapná skutečnost je, že se pan Macek vlastně schovává za svou manželku, když tvrdí, že se ji Rath nějak dotkl. Ze slov Ratha totiž vyplývá pouze jedinná věc - Macek dává přednost fyzickým potřebám těla a penězům, před skutečnými city. Pokud by to byla pravda, Macek by vlastně podvedl svou manželku a vzal by si jí kvůli penězům. Ona by pak byla v roli oběti jeho vychytralosti. V žádném případě tedy Rath nijak nekritizoval Mackovu manželku, ale jeho samotného.

Z informací, že Macek často střídal milenky a navíc ve věku, který by spíše odpovídal jeho dceři, a ještě se s nimi rád ukazoval na veřejnosti, lze usoudit, ža Macek je nevyzrálá osobnost se sklonem k narcismu. Dále bych usuzoval na to, že má příliš vysokou hladinu testosteronu, což se projevuje právě vyšší sexuální aktivitou a agresivitou. Je však smutné, že není natolik silnou osobností, aby tyto své sklony dokázal ovládat, naopak, jeho vnitřní chemická nerovnováha ovládá jeho osobnost.

Srovnání s tím, že učitel ve škole také pohlavkuje žáky a není na tom nic špatného, vůbec neodpovídá. Vzhledem k postavení obou politiků je totiž v roli učitele spíše Rath. A navíc, oba jsou dospělými muži a tudíž by měli být schopni respektovat jeden druhého, což ve vztahu žák-učitel není pravda. Navíc mi není jasné, co by mohlo Macka natolik povyšovat nad ministra (kromě vlastního ega).

Tím jsem shrnul fakta.

106642

22.05.2006 09:46

Jak smutné

Nechutné

pan.Y 212.?.?.?

část 2
Co mě však zaráží je, jak mnoho zde diskutujících toto zákeřné a nevhodné chování omlouvá. Politicky nepodporuji ani Ratha, ani Macka. Nesouhlasím však s fyzickým násilím, natož pak mezi politiky. Kdo nikdy nikoho nepomluvil, ať hodí kamenem. Jestliže Macek nikdy nic špatného na adresu Ratha neřekl, má právo se zlobit. Možná, až se Mackové a podobní dostanou k moci, stane se morálním standardem mlácení lidí do zad, zátylků, nebo někam jinam. Zatím tomu tak není a já jsem rád.

A vyjádření Macka? Není trochu hloupé? Tvrdí, že "záhlavec byl symbolický, byť citelný". To je logický nesmysl. Mohl být buď symbolický, pak však do něj neměl dávat žádnou sílu, nebo byl citelný, pak jej nelze nazývat symbolickým. A skutečnost je taková, že byl opravdu silný. Macek se projevil jako člověk ovládaný nenávistí, neschopný zvládnout svůj hněv. Takových lidí jsou plné věznice, známe je ze záběrů tv o řádění fotbalových fanoušků, nebo z příběhů o domácím násilí.

106643

23.05.2006 09:44

Pohlavek jako zrcadlo

tupec

pan.Y 212.?.?.?

I.
První odstavec sice obsahuje moudrá slova, avšak zdá se mi, že jej
autor opsal z úplně jiného článku. Jejich smysl buď nepochopil, nebo
chtěl navodit dojem své vysoké inteligence a moudrosti. Bohužel, po
velkohubém úvodu o věcech skrytých se v článku žádné odkrývání
neznámých faktů, nebo myšlenek, nekoná.

Úsměvné slovní spojení “úderem pěstí zezadu do obličeje” jsem viděl
poprvé právě v tomto článku.

Autor sice celkem správně definuje zbabělost, ale aby nemusel
přiznat, že Mackovo chování bylo zbabělé, podsouvá myšlenku, že úder
do hlavy vlastně není útokem, ale laskavostí, vedoucí napadeného
k lepšímu pochopení pravdy. Přeji autorovi mnoho přátel s podobným názorem.

Dokonce ani ve výchově dětí se nepoužívá, a domnívám se, že ani v minulosti nepoužívalo, takových prostředků, jako silné pohlavkování do zátylku a to v momentě, kdy to dotyčný vůbec nečeká. Autor by mohl navštívit psychologa a informovat se, zda podobné chování má ve výchově pozitivní, či negativní důsledky. (Je mi opravdu líto Vašich dětí...)

Je to přesně naopak. Násilí plodí zase jen násilí.

Dále autor potvrzuje Mackova slova, že je vlastně Rathova chyba, že k němu Macek přistoupil zezadu a bez jakékoliv výzvy - např. "pane vstaňte, a postavte se mi tváří v tvář..." - zaútočil.
Takto typický příklad překrucování snad ani nemá smysl komentovat.
A to, že nečekal útok zezadu svědčí o tom, že Rath měl o Mackovi asi lepší mínění, než si zaslouží. (Lůza zůstane lůzou.)

Nevím sice, který moudrý muž prozradil autorovi, že si pro své skutky vybírá pravé místo a čas, zato jsem přesvědčen, že moudrý muž by se takto nikdy nezachoval.
Také nevím, proč si je autor jist, že kdyby se incident odehrál někde v soukromí, Rath by byl měsíc hospitalizován. Autor asi přehlédl fakt, že Rath ani nepodal na Macka trestní oznámení. A kdyby chtěl, mohl předstírat zdravotní potíže nehledě na to, zda byly přítomny kamery.

Pan Macek nemohl zvolit HORŠÍ čas a místo. (Pokud nebylo jeho úmyslem ztrapnit se a uškodit ODS.)

V dalším odstavci autor uvádí, že samotný pohlavek byl bezvýznamný, a že Rathovo chování nezmění. Takže přímo odporuje textu výše, kdy jej autor omlouvá tím, že šlo o výchovný prostředek.

Také bychom mohli dlouze hovořit o tom, co je výchova a jaký je vztah mezi vychovávajícím a vychovávaným. Je jasné, že zde o výchovu v žádném případě nejde. Opět je zde zaměňován význam slov. Hrubé násilí a výchova.

"Jeho odchod a následný návrat po nápovědě muže v pozadí..." je zcela přirozené chování člověka v šoku.

To, že nejsme jako společnost ochotni akceptovat fyzické násilí, není nic nového a je to tak v pořádku. Možná to autorovi připadá divné, ale naše společnost neakceptuje lháře a podvodníky. Pouze se snaží dodržovat zákony a vyhýbat s...

Kráceno (Editor)

106779

23.05.2006 09:45

Pohlavek jako zrcadlo

tupec II

pan.Y 212.?.?.?

II.
Pouze se snaží dodržovat zákony a vyhýbat se fyzickému násilí. Jinak by totiž lidi jako Macek měli dávno rozbitý obličej, nebo seděli v base. Nebo obojí.

Takže zde je autorovo odhalení skrytých věcí: Nejsme ochotni akceptovat fyzické násilí, zatímco jakousi (nijak neurčenou) demagogii, ano.

106780

30.05.2006 08:51

Rovná daň je zločinná

Máte lepší řešení?

pan.Y 212.?.?.?

Sice zajímavý článek, ale připadá mi to spíše jako lobing proti placení daní. Je totiž celá řada důvodů, proč by měl stát fungovat, a tudíž proč platit daně. A stejně tak je celá řada důvodů, proč lidé s vyšším příjmem mají platit vyšší daně, dokonce proč je správné "progresivní výpalné".
Samozřejmně, že jiná věc je, že stát nefunguje tak jak si představujeme a s vybranými prostředky nenakládá zrovna smysluplně a hospodárně.
Také bych si dovolil polemizovat s tím, zda stát zajistil autorovi 60% jeho blahobytu, či nikoliv.

107280

31.05.2006 09:52

Rovná daň je zločinná

RE: progrese

pan.Y 212.?.?.?

Chcete tím říci, že progresivní daň zvyšuje rozdíly mezi chudými a bohatými? Zatímco rovná daň tyto rozdíly snižuje?
To je samozřejmně nesmysl.
Ač zaměstnavatelé platí své "elitní managery" velice dobře, progresivní daň je v tom brzdí. Jejich čistý příjem by v případě rovné daně prudce vzrostl. A jestli si myslíte, že by v případě rovné daně zaměstnavatelé snižovali hrubý příjem "elitních managerů" a ušetřené peníze by použili na platy obyčejných zaměstnanců, tak jste hodně naivní.

107386

31.05.2006 13:53

Rovná daň je zločinná

RE: Máte lepší řešení?

pan.Y 212.?.?.?

Předpokládám, že to nejcennější, co člověk má, je zdraví a vzdělání.
Platil jste si školné, nebo jste studoval zdarma?
Když jsou nemocné Vaše děti, platíte za ošetření?
Když Vaše dítě porazí auto, kdo ho odveze do nemocnice?
Jak by to asi vypadalo na silnicích, kdyby neexistovala policie?
Jak by vypadaly samotné silnice, pokud by vůbec existovaly?
Kdyby neexistoval stát, myslíte, že by jste měl svoje stereo, auto, tv, teplou vodu, apod... Nebo snad tyto věci nepoužíváte?
Stát vytváří prostředí, ve kterém podnikatelé mohou podnikat a tím vytvářet hodnoty. Oni totiž potřebují určité jistoty a podmínky. Jinak by se do podnikání vůbec nepouštěli. I když jste zapřísáhlý pacifista, i Vy armádu potřebujete, protože je hodně lidí, kteří pacifisty nejsou.

Státní infrastrukturu skutečně neplatíte v kW elektřiny. A to, že cena energií je poměrně vysoká, je dobře. Víte jak by společnost plýtvala, kdyby byla cena nízká?

Jestli nechcete být zákazníkem čezu, nebuďte, Nikdo Vás nenutí. Jediné, proč jím jste, je Vaše touha po pohodlném životě. Touha po životě, jaký Vám umožňuje právě existence státu, bez kterého by jste neměl ani ten Váš státní byt.

107405

01.06.2006 09:29

Rovná daň je zločinná

RE: Máte lepší řešení?

pan.Y 212.?.?.?

Promiňte mi ten mužský rod.
Víte, Vy jste asi jedna z vyjímek, které nežijí spotřebním způsobem, a proto civilizace dnešního typu Vám nepřináší mnoho užitku. Máte pravdu v tom, že stát do jisté míry diktuje lidem, jakým způsobem žít. Ale on za to nemůže ani tak stát, jako spíše 99% lidí kolem Vás, kteří žijí jinak. Chápu, že i Vy máte právo na vlastní způsob života a v dnešním světě jej můžete těžko realizovat.

Vaše paranoia ohledně školství se mě jeví opravdu pouze jako paranoia. Škola dává lidem počáteční impuls, naučí děti číst, psát počítat..., i když, pravda, je někam "směruje".
Ale skutečný cíl, kam se dítě vyvíjí, je věc jich samých a rodičů. Nepodceňujte rozum, poznání a pravdu. To jsou hodnoty natolik pevné, že se dokáží prosadit v každém společenském zřízení.

Pokud vím, tak zdravotní pojištění za děti se naplatí. (jistě že v konečném důsledku to platíme my všichni, ale právě to jsou ty daně.)

Mýtné se platí, ale nevystačí ani na opravu stávajících silnic, natož na výstavbu nových.

Veškeré poplatky, jako DPH, spotřební daň..., jsou prostě daně. Jejich výhoda spočívá právě v tom, že čím více zdrojů spotřebujete, tím více platíte daní. Lidem, jako jste Vy, kteří (předpokládám) žijí skromně, by tento způsob měl vyhovovat. Jiná alternativa je, že by lidé platili pouze jednu daň, ať už spotřebují jakékoliv množství zdrojů této planety. Myslím, že stávající způsob je spravedlivější.

Ale hlavně, zkuste se zamyslet nad tím, jak by to tu vypadalo bez určité "regulace" státem. Ti lumpové, kteří jsou nalezlí ve funkcích, protože se neštítí ničeho, byli by na tom opět dobře. A možná i líp, než dnes. A naopak, slušný člověk by se už vůbec nedovolal svých práv.

Pravda, když se rozhodnete na všechno srát, budete mít problém. Asi Vám odebereou děti. Jenže, když svým dětem vezmete možnost žít v civilizované společnosti, kde máte jistotu, že jim tím neubližujete? Co když právě Vaše dítě bude toužit po spotřebním způsobu života. Ale protože nebude chodit do školy, bude odsunuto na okraj společnosti. Nebude mít na výběr - žít jako indián, nebo jako ostatní. Naopak, snažte se o to, aby Vaše děti toho poznaly co nejvíce, jak školu, tak i jiné alternativy, a nechte na nich, čemu dají přednost.

I já mám rád přírodu a dovedu si představit, že bych se odstěhoval na venkov a žil bez elektřiny... ale neudělám to právě kvůli svým dětem. Až je vychovám, pak možná odjedu.

Problém není v instituci státu ani v daních. Problém je v lidech. Sebelepší uspořádání společnosti nebude dobře fungovat, pokud se nezmění lidé.

107445

02.06.2006 09:15

Rovná daň je zločinná

RE: Máte lepší řešení?

pan.Y 212.?.?.?

I když Vám Vaši filosofii nechci brát, zamyslete se nad některými nesrovnalostmi (možná jsem to špatně pochopil)

> To je realita, rekl bych objektivni skutecnost.
Co je objektivní skutečnost, když my všichni jsme subjekty a vše vnímáme subjektivně skrze naše smysly?

>Pokora je vec subjektivni a jako takova nezmeni objekty jichz se tyka k lepsimu

Těmi objekty myslíte lidi? Ale lidé jsou subjekty. Podstata člověka je vlastně souhrn myšlenek, zkušeností, přání... tedy něco veskrze subjektivního, a člověk MŮŽE ovlivňovat objekty kolem sebe, a dokonce k lepšímu. Pokud tedy budete souhlasit s tím, že lepší znamená uspořádanější, zatímco horší znamená chaotičtější.

>...laska jsou pouze mechanismy kladne motivace...

To platí pouze o lásce mezi partnery, či lásce mateřské. Existuje i láska která je plně pod kontrolou vědomé mysli. Ta není vyvolávána žádnými endorfiny.
Zde mohu pouze opakovat staré moudro: Lidé by neměli podléhat svým pocitům, touhám a chtíčům (vyvolaným chemickými reakcemi v mozku), ale měli by je být schopni zvládat. Pokud toho schopni nejsou, sami se tak degradují na úroveň zvířete.


>...endorfinum apod.), ktere si "priroda" vytvorila (chcete-li vyevoluvovala)

A proč se vlastně rozmnožovaly organismy před tím, než si příroda "vyevoluvovala" endorfiny?

>Mnoho lidi miluje druhe ani ne tak z altruismu, ale proto, ze z toho proste maji dobry pocit. Tudiz zase sami kvuli sobe.

Pomáhat lidem můžete buď proto, že musíte, nebo proto, že z toho máte dobrý pocit. Pokud platí to druhé, je to naprosto v pořádku. Udělat si sám sobě radost a zároveň někomu pomoci je přece krásné, nebo ne?

Nesouhlasím s tím, že lidské chování podléhá pouze chemickým reakcím v mozku. Naopak, lidská mysl je nad tím. Může jim podlehnout, ale nemusí. Záleží pouze na její síle. Mysl se vždy může rozhodnout v rozporu s tím, k čemu ji nutí chemie těla. Dokonce i instinktivní chování, jako ucuknutí při kontaktu s horkým předmětem, může mysl potlačit. Život je taková zkouška naší mysli. Na jakou cestu se vydá? Na cestu dobra a hledání pravdy, nebo na cestu do pekel.

107524

05.06.2006 12:34

Bývalý analytik CIA: Fingovaný teroristický útok proběhne nejspíše v šestém nebo sedmém měsíci

RE: Po pravdě - čekal jsem to nejpozději v květnu...

pan.Y 212.?.?.?

Co se týče proroctví, byl bych zdrženlivější. Je tu spousta znaků, které nelze jasně vyložit, nebo spíše ukazují na opak.

např. "O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec."
Takže roku 2012 se dá těžko uvěřit. Navíc, jak sami indiáni říkají, toto datum je spojeno s určitou změnou. Dnešní svět se sice mění, avšak my tyto změny až tak nevnímáme, a z pohledu dnešního člověka mluvíme spíše o vývoji, což se při pohledu na dlouhý časový horizont může jevit jako zásadní a prudká změna v životě lidí.
Indiáni také hovoří o tom, že nadále jejich kalendář nebude třeba. Tento kalendář končí rokem 2012 proto, že je tím ukončen určitý matematický cyklus (dnes bych to přitovnal k číslu 9999.) A protože se svět natolik změnil (máme počítače, satelity, teleskopy) je pravdou, že tento přesný kalendář lidé nadále nepotřebují. Dnes poprvé v dějinnách máme přesnější metody určování času.

Stále chybí znamení bestie na čelech nebo pravém raměni (i když se o tom mluví, praxe je zatím jiná).

Dalším znamením je zrudnutí Slunce, Měsíce a hvězd (asi se rozptýlý v atmosféře nejaká červeně zbarvená látka.) To by mělo trvat několik dní.

Osobně proroctví pokládám za velice spolehlivé informace, nakonec mnohé se skutečně naplnily. Otázkou ale je, v jakém časovém horizontu se poslední část bude naplňovat. To mohou být měsíce, roky, nebo desetiletí, a zdaleka není jisté, kdy tahle doba přijde.
Ono bylo v minulosti několik období, kdy byli lidé přesvědčeni, že ta doba už je zde, a zatím to byl vždycky omyl.

Takže nelze než sledovat světové události a hledat jejich odraz v prorotví. Jenže to je velmi složité. Např. Nostradamus hovoří o tom, že se přiblíží kometa - což se děje pravidelně. Naposledy letos v květnu.

Brzo zemře Mabus, poté
strašlivé umírání lidí i zvířat,
ihned přijde odplata,
sto sil, žízeň, hlad, když prolétá kometa.

107701

Káva pro Zvědavce

74

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 148 čtenářů částkou 25 993 korun, což je 74 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

stalo se už smutným koloritem Zvědavce, že na konci měsíce musím žádat o finanční příspěvek na provoz serveru. Každý měsíc něco chybí, ale ještě nikdy se nevybralo tak málo, jako tento měsíc. Snažím se dělat tuto práci poctivě, ale nemohu do nekonečna dotovat provoz z vlastní kapsy. Ty peníze potřebuji, abych mohl udržet nezávislost tohoto serveru a být bez reklam. Vím, že teď hodně z vás má hluboko do kapsy, ale prosím uvažte, zda byste mohli podpořit tento server. Děkuji

Ve zkratce

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 7

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 0

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 10

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Sankce a vězení za zpochybňování karantény13.05.20 17:32 Bolivie 6

Měnové kurzy

USD
24,36 Kč
Euro
27,01 Kč
Libra
30,03 Kč
Kanadský dolar
17,68 Kč
Australský dolar
16,18 Kč
Švýcarský frank
25,29 Kč
100 japonských jenů
22,68 Kč
Čínský juan
3,41 Kč
Polský zloty
6,06 Kč
100 maď. forintů
7,73 Kč
Ukrajinská hřivna
0,91 Kč
100 rublů
34,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 892,76 Kč
1 unce stříbra
424,37 Kč
Bitcoin
231 855,44 Kč

Poslední aktualizace: 29.5.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 51 301 857