Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 23 příspěveků, 1 jméno: Croix.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Když bych to maximálně zjednodušil, dalo by se říci, že v USA spolu zápolí dvě hlavní mocenské úrovně a skupiny. Jedna je mimo jiné představovaná linií Clintonových, Bushových a pod. a je orientovaná na americkou jednopolární dominanci ve světě, druhá je představována celoplanetárními globalistickými kruhy, jsou to prosazovatelé vícepolárního světa, v němž USA mají být jedním z mocenských center z několika, ne tak jako tomu bylo dříve a jak se snaží udržet ti první. Představa, že byl v americkém systému zvolen prezidentem někdo (Trump), aniž by měl podporu jedné ze skupin, je nereálná. Trump zřejmě patří k těm druhým, byl prosazen proti Clintonové, ale protože boj probíhá a není definitivně rozhodnut, je nucen lavírovat. Nemůže něco na papíře rozhodnout, když ti první mají natolik silné pozice, že reálně pak příslušná mocenská/státní složka udělá podle jejich vůle opak. To by byl jeho otevřený debakl. Přesto už se Trumpovi mnoho povedlo, jen to v médiích není moc rozebíráno. Navíc nevíme, kolik toho protivníkům zmařil, nevíme, co se nestalo. Ale podle toho, co reprezentovala Clintonová, tak se stačí podívat na postupnou eliminaci IS na Blízkém Východě, na zastavení vyhrocování žhavé položky konfliktu na UKR atd. namísto rozjíždění celoplošné světové války a dá se tak něco odhadovat...

Výše řečeným netvrdím, že ti, co stojí za Trumpem jsou ideální andílci, ale je to ta lepší varianta a má v sobě potenciál na revitalizaci původních národů a států tam, kde dojde k dostatečnému probuzení a odporu vůči dnešním multikulti tlakům a trendům. Dává to šanci na oživení národních programů přežití tomu, kdo se chopí příležitosti ze správného konce. Uvedu příklad za všechny - Rusko.

358960

13.07.2017 19:11

Ad Trump

RE: máme na mále

Croix 94.?.?.?

Souhlasím s tím, že to globalisté nepodpoří, ale vzhledem k celkovým souvislostem v obsahu článku je to šance na revitalizaci, jak jsem napsal, národů i států, které budou gramotně reagovat na vzniklou situaci a uhrají buď samy, nebo s pomocí spojenectví s Ruskem například, to co se podařilo Po roce 2000 Putinovi. Příklad Ruskamluví za vše. Ale jsou i další státy, které ukazují, že pokud je adekvátní vedení a semknutá společnost, do dnešních dní je ani Američané, ani globalisti plně ani neovládli, ani nezničili. Nemusím je doufám jmenovat...

Jen konstatuji, že nesporně s obrodou Ruska a vítězstvím "konfuciánů" na úkor liberálů v Číně, nastala nebývalá situace a mnoho možností se otevřelo. Je na vnitřním stavu společnost každé země, zda možností využije, nebo zůstane zcela v porobě.

Proto jsem mírný optimista.

358991

15.07.2017 13:15

Ad Trump

Pjakin ad Trump

Croix 94.?.?.?

Pjakin: "Ta věc se má tak, že počínaje rokem 1988 byl Trump neustále vyhodnocován
jako potenciální kandidát
na prezidenta. Neustále.
Za tu dobu sám absolvoval nejeden bankrot.
A z každého takového bankrotu vycházel silnější.
Co to ve skutečnosti probíhalo?
Když byl nalezen a certifikován jako potenciální kádr globální elity,
tak ho začali testovat
a prověřovat pro následující…
Všichni si velmi dobře uvědomovali, že USA bude nutné přeformátovat.
A k tomu potřebovali člověka, který by byl na výši a dobře rozuměl řídícím procesům,
aby dokázal manévrovat v průběhu vývoje situace, aby se vyznal v tom,
jak fungují mechanismy ekonomické, politické, jak jsou řízeny sociální systémy.
Proto také není náhoda, že v jeho aktivách je i kasino. To není žádná náhoda.
Periodicky ho tedy vedli k bankrotu,
ale zároveň ho nenechali úplně padnout.
Pozorovali, jak se z toho
dostává, jak vše organizuje
a v potřebné míře mu pomáhali
se opět postavit na nohy.
Připravovali ho na to, že si bude muset
stoupnout do čela zbankrotovaného státu,
aby byl adekvátní s ohledem na vytyčený úkol řídit právě takovýto stát.
Absolvoval proto lekce na trenažéru,
na vlastní kůži si to vyzkoušel, natrénoval
a teď před ním stojí
velice složitý manévr.
Musí přeformátovat svůj stát. To znamená dostat ho přes bankrot a jít dál.
Když tedy ty lidi srovnáme podle úrovní chápání procesů řízení,
převyšuje Trump veškeré
své okolí o hlavu."
Zdroj: http://files.leva-net.webnode.cz/200007005-2e9012f8a0/Ot%C3%A1zka%20-%20Odpov%C4%9B%C4%8F%20V.V.%20Pjakina%20ze%20dne%2010.07.2017.txt

359019

19.07.2017 18:46

Když nastal konec Evropy

Julius Evola: Jezdit na tygru

Croix 94.?.?.?

Tohle všechno už s velkým předstihem a co do použité argumentace v závislosti na dobové pokročilosti rozkladu Západu a jím ovlivňovaných "periferií", kterou dokázali rozpoznat, popsali nekompromisně a zevrubně pánové jako O. Spengler (Smrt Západu), nebo J. Evola v jeho rozboru Jezdit na tygru, ale prosvítá to s ohledem na odvolávání se p. Korovina na božské odvozování společenského řádu i z pozoruhodné Evolovy Metafyziky sexu. Vím, že dnes málokdo dokáže už číst "těžké" a rozsáhlé texty, celé knihy, ale nemůžu alespoň tyhle dva autory nepřipomenout a tak je doporučuji.

Ze sočasných bych doporučil třeba Alaina de Benoist, jehož některé texty jsou dostupné i v češtině, například zde: https://deliandiver.org/?s=alain+de+benoist&x=29&y... a zde: https://tradicebudoucnosti.deliandiver.org/wp-cont...

Z ruských autorů obdobného ražení bych připomněl, pokud jde o reflexi Tradice a kritiku zhroucené Moderny, tedy "Postmoderny" i na zvedavci v minulosti publikovaného Alexandra Dugina, který z nesprávného pochopení či předpojatosti mnoha čtenářů někdy zbytečně vzbuzuje kontroverzní reakce, namísto trpělivé analýzy, co vlastně říká.

Nejen tyhle autory proto stojí za to dneska znovu přečíst, pokud chcete vysledovat s nimi, co se stalo, proč a kdy nastal zlom ve vývoji evropské civilizace.

359083

05.08.2017 11:35

Sankce a kouřová clona mateřské školky na LSD

Nový americký zákon o sankcích sblíží Rusko, Čínu a KLDR, domnívá se americký prezident Donald Trump.

Croix 94.?.?.?

https://cz.sputniknews.com/svet/201708025737035-tr...

359407

18.10.2017 19:21

Prodat Ukrajinu a vyhnout se válce

Ad Zeman

Croix 94.?.?.?

Je zbytečné zkoušet kolem M.Z. vytvářet negativní informační pole, to této zemi v současné fázi nepomůže a nepomůže to ani přechodu z euroatlantické fáze na eurasijskou v nadnárodním měřítku. Dělal jsem si "pavouka" vazeb k M.Z. od předních českých firem a jejich majitelů včetně jejich projektů a aktivit a vyšlo mi, že existuje v domácím podnikatelském prostředí konkrétní skupina, která hodně dělá - a to NEJMÉNĚ na 50 procent - ve prospěch mezinárodního politického a ekonomického postavení ČR, i ve prospěch vnitřní české hospodářské regenerace (včetně obnovy špičkových a strategických výrobních kapacit) a navracení řady značek do českých rukou. Zjistit si to může každý. Sám váhám, jestli to ucelené někdy zveřejnit, abych věci spíš neuškodil... A pokud někdo M.Z. označuje za podpindosníka, prosím, říkejte si co chcete, ale pro mě to znamená, že sice chodí na leva-net, stejně jako třeba já, ale přesto víc nepochopil, než pochopil.

360540

01.11.2017 18:57

Listopad v českých dějinách

RE: Prosba

Croix 94.?.?.?

Pokud se mi podaří každý měsíc se přimět, rád bych to dotáhl až do září.

Pokud jde o Bílou horu, máte do značné míry pravdu, ovšem je otázkou, jestli by to tak v případě opačného výsledku díky protestantismu, který u českých stavů na straně povstalců převládal. Takhle můžeme jen konstatovat, že české země přišly o naprostou většinu své původní šlechty, která s Přemyslovci stát zakládala a po staletí budovala, ať už to procházelo jakýmikoliv peripetiemi ze strany ctižádostivé šlechty - ale obdobný problém tohoto druhu řešila v historii každá monarchie.

Původní česká šlechta byla nahrazena cizí elitou a to zasáhlo český národ tak, jak ho to historicky zasáhlo a beztak ohrozilo zánikem řeči i lidu. I kydž nejvíce díla v tomto směru odvedlo ve skutečnosti období osvícenství, které je dnes přijímáno jako něco pouze pozitivně pokrokářského.

Ztráta většiny původní šlechty ale byla podle mě tragédií českého národa, jak jsem uvedl výše.

"Pronásledování katolíků zejména za prvních let komunismu u nás plynulo z jejich podřízenosti Západu ve věcech pozemských (v nich nebyli národní)." - S tím souhlasím, je to jiná rovina, než v jaké jsou souvislosti 50. let obvykle chápány, ale tenhle aspekt jste vystihl velmi dobře.

Díky i za ten komentář lidovců a celkově za kvalitní příspěvek do diskuze.

360840

01.11.2017 19:01

Listopad v českých dějinách

Zavádějící "Poznámečka"

Croix 94.?.?.?

IMHO, po otci Lucemburk, po matce Přemyslovec, čili Čech,a soudě podle Vita Caroli, dalších historických pramenů, i jeho skutků, se jako Čech cítil, takže to co namítáte je zavádějící.

360841

27.11.2017 21:29

Co se skrývá za roztomilou fasádou „svobody a demokracie“?

O PARLAMENNÍ DEMOKRACII

Croix 94.?.?.?

"Parlamenty jsou páteří tradiční demokracie v její dnešní, ve světě převládající, podobě. Parlament je falešným zastoupením lidu a parlamentní systém je scestným řešením problému demokracie. Parlament je původne zakládán, aby zastupoval lid, ale to samo o sobe je nedemokratické, protože demokracie znamená moc lidu a nikoli moc jeho zástupců. Pouhá existence parlamentu znamená nepřítomnost lidu, ale skutečná demokracie existuje jedině prostrednictvím účasti lidu a nikoli prostřednictvím činnosti jeho zástupců. Parlamenty se staly právní přehradou mezi národy a výkonem moci, vylučují masy z politického života a monopolizují si svrchovanost na jejich místě. Národům je ponecháno jen falešné vnejší zdání demokracie, která se projevuje stáním v dlouhých frontách při vhazování hlasovacího lístku do volební urny. Aby byl odhalen charakter parlamentu, musíme se podívat, jak takový parlament vzniká.

Parlament je bud´ volen z volebních obvodů, ze strany nebo koalice stran nebo metodou jmenování. Ale všechny tyto postupy jsou nedemokratické, protože rozdělování obyvatelstva do volebních obvodu znamená, že jeden poslanec zastupuje tisíce, statisíce nebo milióny lidí podle počtu obyvatelstva. Znamená to také, že tento zástupce neudržuje žádné lidové organizační spojení s voliči,
protože je stejně jako ostatní poslanci považován za představitele veškerého lidu. Právě to vyžaduje nynější tradicní převládající demokracie. Masy jsou proto naprosto izolovány od svého zástupce a ten je naopak naprosto izolován od nich. Ihned po získání jejich hlasů monopolizuje si sám jejich svrchovanost a jedná místo nich. Převládající současné tradiční demokracie ve světe obdaří poslance parlamentu posvátností a imunitou, jež je upírána jiným jednotlivým příslušníkum lidu. Znamená to, že se parlamenty staly prostředkem, jak pro sebe uloupit a uchvátit moc lidu.

Filozofové, myslitelé a spisovatelé obhajovali teorii zastupitelské vlády v době, kdy národy, aniž by si to uvědomovaly, byly hnány jako ovce králi, sultány a dobyvateli. Nejvyšší tužbou lidu v těchto dobách bylo mít někoho, kdo by ho zastupoval pred takovými vládci, kteří to odmítali. Národy proto prošly dlouhým a rozhořčeným bojem, aby dosáhly toho, po čem toužily. Po úspešném nastolení éry republik a zapčcetí éry mas je tedy nesmyslné, aby demokracie znamenala jen zvolení několika málo zástupců, kteří by jednali jménem širokých mas. To je zastaralá teorie a překonaná zkušenost. Veškerá moc musí být mocí lidu."

Výše uvedený text tvoří tři úryvky ze Zelené knihy Muamara Al-Kaddáffího z části pojednávající o parlamentní demokracii žápadního typu. Vydalo nakladatelství Dialog v roce 1990 jako svou 12. publikaci, odpovědný redaktor: Petr Novotný

361208

15.01.2018 19:43

Zeman bude "odejit"

Průběh 1. a 2. kola první přímé prezidenstké volby v roce 2013

Croix 94.?.?.?

Tady je průběh 1. a 2. kola první přímé prezidenstké volby v roce 2013. Je to zajímavé, doporučuji se podívat. Nevím, jak to dopadne teď, ale určitě nebude platit jen prostá aritmetika 1. kola pro 2. kolo: https://www.volby.cz/pls/prez2013/pe2?xjazyk=CZ

361972

03.02.2018 17:31

Únor v českých dějinách

Není bolševik, jako bolševik

Croix 94.?.?.?

Je mi jasné po přečtení Vašeho názoru, že nemá smysl Vám ho vymlouvat, i když podle mě vidíte všechno jako stejně černé, ale připojím v reakci na Váš příspěvek jeden odkaz alespoň pro ostatní. Určitě stojí za to si ho nejdřív s vnitřní otevřeností přečíst a následně promyslet. Ať už pak dojdete k jakýmkoliv závěrům. S apriorním odporem je ovšem jeho čtení ztrátou času.. Myslím, že pohled na záležitosti kolem komunismu a bolševismu v níže odkazovaném článku lépe vysvětluje, a celé to dává více smysl, co se tenkrát dělo, jak oproti dnešnímu liberálně-povinnému názoru na éru socialismu, tak oproti druhé variantě, vidící v obou systémech (kapitalismu i socialismu) po celou dobu jejich soupeření jen xxdárnu na obou stranách. https://leva-net.webnode.cz/products/neni-bolsevik-jako-bolsevik-aneb-co-doopravdy-znamena-stalin-zradil-marxistickou-revoluci/

362291

07.02.2018 19:16

Únor v českých dějinách

RE: 13. 2.

Croix 94.?.?.?

Pouze chyba v číslovce, z důvodu ukliknutí, podle uvedených souvislostí k datumu a roku 921 jsem připomnal samozřejmě Vratislava I. a přehlédl to ukliknutí, díky za upozornění.

362345

01.04.2018 12:38

Vydali ho! A nedostali ani těch 30 stříbrných

Velikonoce opravdu jak podle bible

Croix 94.?.?.?

To podobenství s vydáním Nikulina sedí, ale nedošlo jen k tomuhle podobenství. Máme tu ještě jedno pěkné a související se stejným vektorem globálních událostí. Tak dcerunka Skřípalovic na Velikonoce takříkajíc Zmrtvýchvstala a dokonce prý si povídá a sama papá. Ve skutečnosti je „Operace Skripal“ z faktického hlediska teď už strašnej debakl ale 90 procent lidí to nepochopí díky mediální masáži, takže důsledky Západ tolik bolet nebudou pokud jde o informační válku (omlouvám se za skepticismus). Tohle „zmrtvýchvstání“ je důkaz, že je to od začátku nereálná lež, protože se děje nemožné, pokud byl útok opravdu proveden s pomocí látky z rodiny foliantů… Správně by se měli všichni vypovězení diplomati vracet zpátky a v Británii dojít k politickému i zpravodajskému zemětřesení, demise premiérky by byla v tom jen začátkem. Ale protože k tomu nedojde, alespoň je vidět v jak hlubokém marasmu Západ je a připojivší se k tomu Babišova vláda taky… PS: Když Rusko vyhostí dodatečně dalších 50 britských „diplomatů“, bude konečně aktivita britských tajných služeb v Rusku zásadně ochromena.

363405

17.04.2018 20:49

Humanita a morální svědomí Ruska vedou k válce

Croix 94.?.?.?

Vzhledem k tomu, že to nejvýstižnější k událostem, které právě proběhly v Sýrii, a k tomu, jakou to má prozatímní pointu, bylo napsáno podle mě v níže odkazovaném článku, omezím se právě jen na ten odkaz, který opravdu doporučuji: http://www.eurasia24.cz/aktualne/item/2803-dlouhy-...

363753

23.05.2018 21:13

Duch Brzezinského formuje eurasijskou geopolitiku Washingtonu

Dobře popsáno, ale špatně pochopeno?

Croix 94.?.?.?

Cituji:"Když si k tomu přidáme poslední dokument Pentagonu o Národní obranné strategii, která označuje Rusko a Čínu za největší potenciální hrozbu americké nadvládě, zkombinujeme to s upevňujícími se vztahy mezi Ruskem, Čínou a Íránem po zrušení sankcí v r. 2015, obzvláště v Sýrii, stává se jasným, co Washington dělá. Všemožně se snaží rozbít to, čemu říkám eurasijská vzpoura proti jedinému hegemonovi – osa Rusko, Čína, Írán."

Trump tedy svými "přehnanými" kroky naopak realizuje noční můru Zbygněva Pšonce, když stimuluje co nejužší kontinentální koalici R+C+I. Je to dobře popsané, ale obráceně pochopené autorem, přikláněl bych se spíš k Pjakinovým výkladům Trumpovy politiky. USA už totiž nemají potenciál zvládnout všechny tři.

364316

16.08.2018 21:22

Srpen v českých dějinách

RE: neurath? to je nesmysl

Croix 94.?.?.?

Co kdybyste, pane, jmenoval údajného "historika," který "ví" víc, než na co přišly všichni reální historikové a publikovali v oficiálních publikacích,? Je-li to skutečný historik, má za sebou publikační činnost ověřitelnou v otevřených zdrojích. Zdá se, že tento "český historický kalendář" začíná vadit různým "jandistům" - což je dobře na jednu stranu - a tak se nepřímou metodou, že jakoby "opravovují chyby", tento korektní (nikoliv politicky korektní) projekt snaží diskreditovat tímto způsobem. Smečka totiž, jak jsem si všiml, jde za těmito texty po všech dalších serverech, které ".... měsíc v českých dějinách" přejímají a umisťují tam tytéž shodné de facto hate komenty ve formě kopírovaných textů. Běžný čtenář se tak nezachová...

365842

03.09.2018 18:32

Září v českých dějinách

S Vaší neznalostí "S Turkami ste sa nikdy nestretli. Celý nápor znášal Balkán a zeme po Viedeň." zásadně nesouhlasím

Croix 94.?.?.?

S Vaší neznalostí "S Turkami ste sa nikdy nestretli. Celý nápor znášal Balkán a zeme po Viedeň." zásadně nesouhlasím, bez českých lidských, materiálních a ekonomických zdrojů by se Střední Evorpa neubránila : https://kaliyuga0.webnode.cz/news/ceska-tradice-boje-proti-rozpinavemu-islamu/

366296

10.08.2019 12:42

Zamyšlení nad demonstrací na Hradčanském náměstí

Vektor směřování ČR

Croix 94.?.?.?

S článkem pana Tichého velmi souhlasím, stejně jako s jeho doplněním poznámkou v diskuzi od pana ROMAN1a, k jehož třetímu odstavci bych chtěl dodat, že o změně směřování ČR nebude rozhodnuto na úrovni ČR, ale na úrovni nadnárodní, taže poněkud "o nás bez nás", nicméně konkrétní parametry pro nás připravené budou patrně zohledňovat naši vnitřní situaci, resp. většinové očekávání, protože na jeho domácí realizaci tu musí být nějaké pozitivní očekávání, aby na to "byli lidi", kteří to zrealizují ve formě každodenní drobné práce. V tomto směru už český lid trošku napravil svá nesprávná rozhodnutí na předchozích křižovatkách (daná ale také naprosto bezprecedentní 30 letou masivní propagandou, kterou až v posledních letech poněkud prokoukl), když do domácího rybníku hodil proatlantickým hráčům (Bakala, Dědek, Winkler, Wichterle a spol., "demokratický blok" v parlamentu, kavárna...) hned dvoje vidle, byť to nebyla volba ideální. Taková ale ani nebyla po ruce. Zeman a spol. plus Babiš podle důsledků jejich působení začali působení těch v závorce viditelně blokovat, ale to už bych se opakoval po autorovi původního článku.

Je tedy šance, až bude měněn definitivně vektor směřování pro ČR (ve zkušebním režimu se tak už částečně děje, viz výše a článek p. Tichého), že bude v zájmu nejsnáze dosažitelného výsledku parametrován podle většinového domácího očekávání. A tomu, podle volebních výsledků, nevadí vícevektorová politická a ekonomická orientace ČR, a zároveň nepovažuje za přednost jednostrannou orientaci na Západ. Proto budou síly v závorce dále ztrácet síly. Reálnému většinovému očekávání totiž více odpovídá Babiš a Zeman (Kellner, Strnad, Zach, ...).

372976

16.01.2020 20:20

Byl íránský raketový operátor oklamán za účelem sestřelení ukrajinského letadla nad Teheránem?

V letounu vybuchly nálože v motorech

Croix 94.?.?.?

Celé video je o dnešním postavení a úloze Íránu na pozadí Sulejmaního vraždy, k údajnému sestřelu letadla hovoří Pjakin od 55. minuty záznamu, uvádí, že šlo o nálože v motorech, letadlo bylo 2 dny předtím servisováno v Londýně, Poláci přestali do Teheránu s LOT létat pár dní předtím, analyzuje poslední lety do Teheránu a z něj do okamžiku zkázy ukrajinského Boeingu a systém fungování PVO, uvádí, že i ti "Kanaďané" na palubě byli íránského původu, takže moc skutečně "fajnových" lidí ve skutečnosti nezahynulo, jen do toho byla šikovně vtažena Kanada... Odůvodňuje celkem rozumně, proč pár prvních dní Írán vinu odmítal, a pak ne...

376119

Díky, ke svému příspěvku výše jsem ten odkaz zapomněl doplnit

376141

18.04.2020 19:48

Akademik Čerskij

Akademik Čerskij - pokračování

Croix 94.?.?.?

Podle dalších zpráv se EU "vytasila" s "plynovou směrnicí", podle níž dodavatel stavby nesmí být zároveň dodavatelem plynu, šitou "na míru" Gazpromu, protože Akademik Čerskij je lodí dceřinnné společnosti Gazpromu .Tímto novým tahem se znaží opět zvrátit dokončení plynovodu. Je dále na Německu, jak se mu podaří tu směrnici napadnout.

Tady už je vidět úplné rozštěpení zájmů "kontinentálního" Německa a "atlantické" EU, která má v podstatě za ůkol - teď už zcela otevřeně - ochromovat skutečnou Evropu, stále více pošilhávající po eurasijských vazbách, jako konkurenta USA a "zrádce" antlantismu.

378759

22.04.2020 12:27

Akademik Čerskij

AKTUALIZACE - Akademik Čerskij minul Gibraltar a míří dále na sever.

CROIX 94.?.?.?

AKTUALIZACE - Akademik Čerskij minul Gibraltar a míří dále na sever. Dne 2. května 2020 by měl dosáhnout Kaliningradu. Po technických úpravách by měl následně dokončit pokládku potrubí Nordstream2. - zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=BU5wwJe5epA

378849

25.04.2020 21:56

Stanfordská studie dokazuje, že covid-19 je nadměrně medializován

Pravda o korone a o tom jak hra se hraje - podle me

Croix 94.?.?.?

Abych to nemusel rozepisovat znova, posilam jen odkaz na sve portfolio - https://kaliyuga0.webnode.cz/news/pravda-o-korone/

378919

Káva pro Zvědavce

29

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 51 čtenářů částkou 10 288 korun, což je 29 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 0

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 0

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 1

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 4

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 4

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 2

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Zajímavá úvaha o nelogickém postupu v případě COVID10.04.21 15:15 Česká republika 7

Pokrová radnice v Budapešti vztyčila duhovou sochu Svobody v BLM pokleku. Vydržela 24 hodin09.04.21 12:27 Maďarsko 1

Colorado: Vakcinační síť Covid vakcín Johnson & Johnson byla uzavřena kvůli nežádoucím účinkům09.04.21 08:00 USA 0

Odsouzení muslimové znovu před soudem09.04.21 04:30 Turecko 0

Guvernér Floridy: Nebudeme zavádět vakcinační pasy. Rozdělovat občany na základě vakcinace je chyba09.04.21 03:38 USA 0

Evropský soud pro lidská práva:Povinná vakcinace dětí je v demokratické společnosti nezbytná09.04.21 03:16 Evropská unie 3

„Více než 4 tisíce vojenských cvičení“: Ministerstvo obrany zahájilo kontrolní prověrku ozbrojených sil08.04.21 23:42 Rusko 1

Měnové kurzy

USD
21,66 Kč
Euro
25,93 Kč
Libra
29,86 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,74 Kč
Švýcarský frank
23,47 Kč
100 japonských jenů
19,88 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,69 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,64 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 625,91 Kč
1 unce stříbra
550,52 Kč
Bitcoin
1 364 985,32 Kč

Poslední aktualizace: 14.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?