Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 348 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, H, had.

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

13.07.2004 20:28

Paní Rowlingová nechť si zamete před vlastním prahem

Paní Rowlingová nechť si zamete před vlastním prahem

had 194.?.?.?

Dobrý den, nejdříve jsem přečetl tento článek ve Zvědavci (13.7.04- cca 16:30 SEČ) a poté zprávu na idnes, že p. ministr zdravotnictví se předpo..al a zakázal okamžitě klecová lůžka. Asi mám den blbec, ale tohle mnou skutečně zacloumalo - tak neuvěřitelnou "devótnost" od MINISTRA vůči člověku, kterému osud dopřál proslavit se a vydělat peníze, ale odbornost a přehled v dané tématice nejspíše nemá (pokud by měl, nepsal by takový dopis prezidentovi) jsem tedy neočekával a je to a opět a opět další utvrzení v tom, že politici si hlavně hlídají svá koryta, ale OBĚTOVAT SE PRO SVÉ VOLIČE a prosadit něco skutečně prospěšného - to ani náhodou. [pláč].Právě po této "skvělé" reakci na musím s článkem hlavně souhlasit a uzavřít: pane Stworo mnoho zdaru a pokud to jen jde snažit se - NEBÝT JAKO ONI...

30854

13.07.2004 21:56

Výuka etiky na českých školách

Výuka etiky na českých školách

had 194.?.?.?

Dobrý den, trochu jsem dumal nad pro mě co nejpřesnější definicí etiky,abych snad pochopil, jak a zda se dá vyučovat v dnešních školách a našel jsem v díle jednoho mudrce tuto definici:..e.-mravouka; nauka o mravnosti, která se též nazývá filozofií mravnosti nebo i praktickou filozofií.Pojednává o hodnotách lidského jednání, posuzuje smýšlení, popudy a účely veškerého jednání člověka;třídí je a usiluje o dokonalé a úplné vystižení pravidel lidského života z hlediska svrchovaného dobra.
Hodnota e. je ovšem závislá na tom, jaký postoj k světu mají její tvůrci.Staví-li jejich tvůrci sebe jako bytosti vyžadující na okolí,aby respektovalo jejich stanovisko a požadavky,bude mít mnoho známek nedokonalosti.Ty se odstraňují pouze pocitem člověka jako jedince,že je součástí celku,k němuž se ovšem musí chovat jako ten,kdo chce tomuto celku dát to nejlepší,co sám vlastní a prožívá.Tím se problém e. přesouvá na pole mentální a pocitové výchovy, neboť pouze z myšlení a cítění vyvěrá jednání,které je pozitivně dobré,nebo sobecké a zlé a podle toho společensky příznivé nebo škodlivé...konec citátu.
Pokud uznáme,že jsme formováni v každém okamžiku nejbližším okolím,ale i v podstatě vším,co se odehrává na celé zemi(lidstvo jako jedna bytost),pak výuka etiky na školách není úplná výhra a předpoklad k tomu, že se zlepší situace jednotlivců a následně společnosti a světa.
Místo "výuky" tedy je nejlépe naplnit co nejlepší ideály sám v sobě(myšlenky,nálady,pocity) a utajit je (nebýt "kazatel"-buď budu k smíchu/alespoň pobavím/,nebo sám sebe ohrozím-to již je zlé,neboť dovoluji druhým,aby mi ubližovali-nutno dále těžce zpracovávat např. pomocí praxe etiky..).Pak si teprve mohu být jist, že je zla na světě méně(právě o zlo mnou vyprodukované) a krom toho se zlepší pomalu(počítáno spíše na roky 10,20,30 let) právě kvalita mého žití a to také není k zahození v tomto světě [mrknutí jedním okem] Jak z tohoto lepšího žití neudělat sobecké, to je již jiná, návazná kapitola, která zpravidla vyplyne z praxe etiky v každodenním životě.Tak se mi jeví "výuka" ETIKY [mrknutí jedním okem]

30861

15.07.2004 10:30

Výuka etiky na českých školách

Výuka etiky na českých školách

had 194.?.?.?

To je zvláštní a přitom charakteristické - takřka všechny příspěvky(krom několika, které "intelektuálně-prskajícně" upřesňují definice,které poté přejdou až k nadávání;vcelku etické, jako příspěvky ku debatě o etice,že [zmaten])se zaměřují na to, jak vychovávat a měnit DRUHÉ... ale vždyť krom dalších příčin současného(shodneme se?-nepříliš dobrého) stavu světa je právě OHROMNÁ "OCHOTA" VYCHOVÁVAT A MĚNIT VŠECHNY A VŠECHNO OKOLO JEN NE SEBE SAMA(anžto je to velmi,velmi náročná životní "disciplina", zvláště má-li se sobě vštípit SOBĚ pokud možno až k bráně smrti)zárukou toho, že se společenské podmínky k životu zhoršují a budou tedy zhoršovat i nadále,neboť jako naši předkové předali nám svět s tím, že oni to dělají správně,jen ti druzí to nechtějí uznat a pochopit, tak i my "vychováváme" ty druhé a ne sebe sama.Musí se k touze změnit se asi dozrát - ČLOVĚKU MUSÍ ZAČÍT VELMI VADIT TO JAKÝ JE, JAK REAGUJE,JAK SE CHOVÁ V NÁLADÁCH,MYŠLENKÁCH,POCITECH A PAK I VE SLOVECH A ČINECH(uzrálé nálady, pocity a myšlenky),ABY SE ZAŘEKL, ŽE PODLE STARÝCH "VNITŘNÍCH MODELŮ-POPUDŮ" ŽÍT NECHCE.A je jedno,kdy se s tou proměnou sebe sama začne, zvláště když již ten dotyčný dozraje k tomu,že život a dění hodnotí značně trefně a přesně a např. jeden z ukazatelů této zralosti je účast v debatě ve Zvědavci... že [mrknutí jedním okem] [vyplazený jazyk] .Ale třeba jsem tuto debatu špatně pochopil (dle svých "vnitřních modelů"),ale pokud se mělo jednat o VÝUCE ETIKY, pak tedy VYUČOVAT SEBE SAMA DLE PARAMETRŮ ETIKY,čili také se měnit,neboť není asi mnoho jedinců,kteří automaticky žijí např. jen dle pravidla NEUBLIŽOVÁNÍ druhým ani pocitem, myšlenkou, slovem a činem-a mohu pro jistotu dopředu ubezpečit "intelektuální prskaly" [mrknutí jedním okem], že denodenně zpracovávám své velmi "razantní" reakce, už jen proto, abych se nedostával do konfliktních situací, které život komplikují-jako příklad: stačí v hustém provozu v Praze spěchat na domluvenou schůzku a přijde jakákoliv komplikace a - už to jede: emoce-myšlenka-slova(resp.rovnou nadávky,nejdříve tiché mezi zuby,pak s větší "rezonancí",gesta...ajaj..Ó ETIKO POMOZ [vyplazený jazyk] ) A tak tedy - mnoho zdaru při výuce etiky [smích]

30952

17.08.2004 18:28

Tak už je to jisté: jsem dědkem

Tak už je to jisté: jsem dědkem

Had 194.?.?.?

Zdravím všechny,které to zajímá [mrknutí jedním okem] , taktéž bych gratuloval, protože Jste mi pane Stworo sympatický,ale spíše Vám přeji ještě více nadhledu, humoru a přinese-li Vám přírůstek do rodiny více pohody, tak jen houšť...myslím té pohody a radosti - bezpříčinné.
Čerstvým (i méně "čerstvým")zrozencům do tohoto světa vůbec nezávidím, snad byly doby, kdy zrození v lidském těle bylo žádoucí a kvality života lidí byly takové, že se dobře žilo, ale dnes... - jsme v pekle se vším všudy a únikových cest mnoho není a všeobecná nevědomost, že se dá dobře žít i bez ubližování a nenávisti je dech vyrážející.
Můj náhled na smysl života je ještě razantnější - život žádný hlubší smysl nemá - naše touhy žít, být, mít a jiné podobné nás vrhly a vrhají v různých podobách a formách do bytí a až se tím dostatečně nasytíme, budeme hledat na jiných cestách než být a mít...
Pro p. Zdenka - křesťané jaksi zapomněli, že Ježíš Nazaretský se vyzářil, on proměnil kvality těla v JAS, toto bohužel již nikdo v křesťanství nedokázal, "technologii" zpracování těla (a tudíž zásadního zlepšení osudu jedince, tak i lidstva) křesťanstvo (církve) zaházeli pokřiveným učením o Boží milosti... Neútočím na Vás, předpokládám, že žijete dle desatera a tudíž tendence ke správnému způsobu života více či méně vědome ŽIJETE.Krom toho - v jiných naukách také časem dochází k degradaci této "technologie" a ne každá nauka tuto technologii skutečně zná. Naštěstí pro tento svět se zde čas od času vyskytne jedinec, který dojde až na dno své bytosti(křesťanskou mluvou - "chodí s Bohem") a pak zanechá návody pro ty, kdo se o to zajímají a které život již tíží.
Také jen tak "filozoficky tlachám" (mám trochu čas), když koluje info o zrození dalšího člověka.
Vše dobré a hodně slušné a PLODNÉ diskuze o čemkoliv přeji ostatním. [mrknutí jedním okem]

32199

20.08.2004 13:04

Tak už je to jisté: jsem dědkem

RE: Tak už je to jisté: jsem dědkem

Had 194.?.?.?

Zdravím Vás paní Jarko,
je vidět také Jste silně formována(asi nevědomky - je to v "prostoru" za ty 2 tisíce let) onou křesťanskou "ideologií"-na jedné straně se křičí: populační exploze, jak to všechno lidstvo zvládne..!A na druhé straně: milujte se a množte se! Pro mě je to skupinová schizofrenie...
Ten nejhlubší smysl ve strastiplné pouti tímto slzavýcm údolím jsem tedy nenašel. Zato jsem při pozorování sebe a okolí blízkého i méně blízkého zaregistroval(kromě jiného) jedno a to velmi výrazně: ŽIVOT JE STRAST a obzvláště na naší planetě: není života a zachování života, aniž by se nemusel zlikvidovat život jiné formy (ve zkratce-kráva žere trávu, dravci žerou krávu atd.) - že to trávu nebolí, se mi nezdá, zvláště přistoupím-li i křesťanskému tvrzení, že Bůh proniká vším(jeden filozof napsal-i kameny žijí a spí, to že nechrápou,neznamená opak). Pak tedy Bůh žere Boha...a to je již trošku úlevnější - než mě někdo sežere, mohu (musím?) poznat, jak to s tím žraním jednoho druhým je a zachovat se dle toho poznání. Zatím tedy budu také požírat krávy a trávy, neboť mi Bůh (tedy hlavně gurmánství [smích]) přikazuje zachování života - tady ale opět vidím a nejen u sebe PUD.
K darování života - nemohu si nějak vybavit, že bych se Pánbíčka prosil, aby mě sem přivedl(Pane Bože dej ať už JSEM, jsem tak nešťastný, že nejsem...)a zároveň mi dal tak málo možností uspokojit tak rozvětvené choutky [mrknutí jedním okem] a mohlo to s těmi choutkami být mnohem,mnohem horší... Byly to hlavně MÉ TOUHY A VÝSLEDNICE ČINŮ A NÁLAD MÝCH PŘEDKŮ,že se tady opět nějak protloukám životem...tak jsem to viděl a vidím.
Tu zjevnou ironii neberte tak vážně, vždyť jde jen o amatérské, filozofické plkání a navíc: zdá se, že se snažíte žít poctivě v dobrotě a to přece nemohu a nechci nabourávat - kéž Vám to vydrží, vyrobíte tím jistě dost "dobrých nosných vln" a ty Vám i Vašemu okolí jistě přinesou užitek.A kéž by více lidí záměrně "vyrábělo" dobré "vlny"(nálada, atmosféra), katastrofa, která se na lidstvo řítí by nemusela tolik bolet...
Stálý úsměv přeji.
J.H.

32298

20.08.2004 17:04

Tak už je to jisté: jsem dědkem

RE: Tak už je to jisté: jsem dědkem

Had 194.?.?.?

Pane Idealisto, až to dokážete, tak "ohnu ucho,vypláznu jazyk a budu bouchat čelem o zem" (to byl v Tibetu výraz velké úcty [smích] ). A s tím odpuštěním to vůbec není (z mého pohledu) špatný postoj.Kdo Vás již začal požírat?Ověřil Jste si, zda Jste pozitivními vlnami zušlechtil své tělo, aby Jste byl chutný a hodnotný pokrm?Nebo se Vám vynořily z "paměti genů" nějaké hodně zasuté zážitky...Ale dobrá-já Vás naštěstí nežeru, jen se občas Vašim připomínkám zasměju (bez ironie).
Stálý úsměv a pozitivní vlnění v různých rytmech... [vyplazený jazyk] .
J.H.

32305

24.08.2004 00:53

Život po ropné krizi

Život po ropné krizi

Had 194.?.?.?

Přispívá sem nějaký fundovaný "makroekonom" s dobrým přísunem informací? Osobně by mě takový komentář k tomuto zajímal velmi, protože odsouhlasení v článku uvedených údajů - to je takové to volání:"Už je to tady...!" [pláč] . A jsem také překvapený postojem masmédií v ČR:"No, je to trochu vážnější, ale světovou ekonomiku to nemůže položit, ohrozit". Takový to alespoň na mě dělá dojem - pletu se?
Jinak ale, co se dá dělat? Je třeba naučit se "dobře umřít" [vyplazený jazyk] .
Pokud je to pravda - přeji všem pevné nervy a stálý úsměv navzdory okolnostem...

32450

24.08.2004 10:50

Život po ropné krizi

RE: klacek není argument...

Had 194.?.?.?

Ja osobne radsi zitra zajdu pro dalsi munici a budu se ucit dobre mirit.
(Klacek neni argument - rozhodne ne proti pusce)
No, dobrá - vzpomínám si,že ještě před pár lety jsem podával velmi dobré výkony ve "rváčském sportu" a i v dobách mé největší formy se našel někdo, kdo mi dokázal jednou povedenou akcí "srovnat perka"... [smích] - poučení z vlastní zkušenosti (to je vždy nejlepší)- vždy se najde někdo, kdo bude mířit rychleji,přesněji - prostě zabíjet lépe než...kdokoliv. Puška také tedy není až tak řešící argument.
A jak se tedy SPRAVEDLIVĚ(?) bránit? Možná by pomohla ochranka z Terminátorů. [mrknutí jedním okem]
I nadále platí: stálý úsměv navzdory okolnostem...

32490

25.08.2004 20:50

Život po ropné krizi

RE: klacek není argument...

Had 194.?.?.?

No právě, nejdříve se mává oštěpem, pak výstražně střílí do vzduchu, potom CNN a jiné stanice ukazují "inteligentní střely" a kdopak zdokumentuje mačkání knoflíků od atomovek a nosičů všelijakých chemických a biologických sr..ek? A ti, kteří mají moc mačkat ty knoflíky také budou argumentovat právem na přežití a je to pravda (jejich pravda a jejich přežití), pouze mají větší moc...Takže je to pořád dokola.
Ale musím dodat: chápu to zvyšování šancí na přežití - jednou ale to přežití skončí smrtí (jediná naše jistota) a já tedy kladu ve svém "světonázoru" velký důraz na smrt a dobré umírání. To neznamená, že nastavím se svatouškovsky-trpitelským výrazem krk k podříznutí "řezníkovi". Obranu vidím jinak, ale to se sem nehodí.

32550

26.08.2004 23:35

Takové docela normální zatčení

Takové docela normální zatčení

Had 194.?.?.?

No, bylo krušno z "diktátu ideologie", začíná být krušno z "diktátu dolaru".Fyzicky věru není mnoho míst k útěku a klidu, zbývají tedy "vnitřní dimenze" - "chajdy", koníčky, zahrádkářství, to na té nejviditelnější, zevní úrovni; systematické uzavírání se do sebe a hledání a pochopení příčin té zevní bídy (nebo mi někdo zrovna z čtenářů Zvědavce bude tvrdit, že to je báječný svět? Což samozřejmě tvrdit a být o tom přesvědčen může...) [mrknutí jedním okem] a pak po náležitém napření energie tímto způsobem do svého nitra alespoň částečné objevení návodu, jak z toho ven, to zase na té velmi "intimní", vnitřní úrovni.
Možná má někdo lepší návody [překvapení] , já jsem jiné návody na zlepšení života nenašel, a právě i "disidentské zpravodajství" mě poňouká, že na tom řešit své reakce na dění přece jen něco je... Tak to aspoň vidím.
Stálý úsměv přeji.

32588

26.08.2004 23:46

Život po ropné krizi

RE:"Rozhodl jsem se žít věčně...

Had 194.?.?.?

Tak to je šupa [smích] [smích] - skutečně mě to nadchlo a přebírám do slovníku, nemáte autorská práva, že ne? [mrknutí jedním okem] Jsem spokojen, že jsme si porozuměli, aniž jsme napřed hodně nadávali [vyplazený jazyk]
Takže při tom pokusu žít věčně... - no, raději dejme tomu - hodně dlouho, přeji stálý úsměv...

32589

30.08.2004 18:35

Američané opět objevili Ameriku: Izraelský špión ve vedení Pentagonu!

RE: Jen tak, pro dobrou naladu:

Had 194.?.?.?

Drobná technická: Scheisse.. [vyplazený jazyk] Jinak se používá "ostré s" - ne při mluvení, ale při psaní... [smích]

32718

31.08.2004 09:34

Problém s vkládáním příspěvků - už je to jasné

Problém s vkládáním příspěvků - už je to jasné

Had 194.?.?.?

No-pokud by všichni nespokojenci zahltili Billa svými výhradami, možná by se něco pozitivního událo..Jinak bude pokračovat mocenské vnucování standartu z pozice "diktátu mamonu". Beru to takhle: mám své práce až nad hlavu, na počitadle jsem v kategorii hodně pokročilého uživatele a přesto jsou věci, které si do hlavy ve formě mizejích (dáno nejspíše kvalitou mého "paměťového média" nad krkem)informací cpát nechci, na Zvědavce si brouzdnu rád kvůlivá vyrovnání zpravodajství z masmédií, u debat se zase rád zasměju, poučím atd. Nechce se mi v tomto ohledu překonávat moji lenost a budu tedy občas své MOUDRÉ [mrknutí jedním okem] příspěvky psát kratší.Jistě to bude mrzet široké publikum [vyplazený jazyk] .
Stálý úsměv přeji.
J.H.

32747

31.08.2004 16:34

Původcem posledního antisemitského útoku ve Francii byl opět Žid

RE: vynucování uspořádání společnosti...

had 194.?.?.?

kde Islam si vynucuje svoje pojeti usporadani spolecnosti pomoci sekani hlav, nebo masakry..
Největší vynucování svého pojetí uspořádání společnosti masakrujícím způsobem mají za posledních 2000 let "křesťanští běloši". To mají Arabáši pořád co dohánět...a pokud se naučí vyzbrojovat a bojovat jako křesťanstvo, tak teprve bude rachot - pokud to vše nespláchne "Máti Příroda".Křesťané přejali ze židovství takřka vše, včetně pocitu vyjímečnosti,nadřazenosti a nesnášenlivosti, takže teď musí bílá rasa(formována křesťanstvím) a zbytek světa (vedený bílou rasou) sklízet plody své činnosti.Jistě je otázka, zda svět vedený jinou rasou a jiným náboženstvím by byl na tom lépe...jsme prostě jen lidé a
VŠICHNI KRVÁCÍME ČERVENĚ...

32784

31.08.2004 23:05

Původcem posledního antisemitského útoku ve Francii byl opět Žid

RE: vynucování uspořádání společnosti...

had 194.?.?.?

/no,zamyslete se nad svoji otazkou.
Proc svet musi byt nekym vedeny?Ja myslim,ze kdysi davno a davno,se svet vedl docela sam a jak mu to slo./
Vždy je v životě jakéhokoliv tvora-formy života "vedení"(jedince vede žitím jeho souhrn vlastností a schopností v kombinaci s možnostmi dané mu osudem, rodiny také mívají šéfixe, města radní, státy vlády, lidstvo v současné době bílou rasu).Nemyslím, tím vedení nějak odhlasované, ale prostě "uzrálé"; rádoby rozum a technická vyspělost a obchod nyní kormidluje na zevní úrovni osudy světa a nejlépe(?!) tuto lajnu rýsuje(rýsovalo) USA, USA je plodem bělochů...No, a že je to slepá ulička plná dlužních úpisů je asi nasnadě.Takhle nějak to ve VELIKÉ zkratce vidím. [pláč] Jenže vše má svůj smysl a spravedlnost existuje - pouze jí to z našeho pohledu dlouho trvá [mrknutí jedním okem]

32803

02.09.2004 08:11

Svět je zase o malinko horší

Svět je zase o malinko horší

had 194.?.?.?

Hm, asi jsem již také paranoik (na své cca poloviční šílenství jsem si již zvykl a maskuji ho), ale napadalo mě vlastně totéž - pouze tolik neanalyzuji, abych emocionálně nezabředl do těch sraček (pardon, ale celá ta "válka s terorismem" pro mě jiný název nemá).Lidé se stávají čím dále tím více démony, kteří chtějí bojovat a zabíjet a ubližovat - jedno pod jakou fanglí a za jaké ideje - hlavně když lze čichat pach krve a utrpení.A šéf velmoci? To je démon - bojovník (rváč) jako vymalovaný [pláč] , takže je logické,že v tomto světě šéfuje(?) takový týpek. A jelikož má zde vhodné prostředí, tak šéfuje největší haldě "bouchacích kuliček".Ale budeme zkoumat Mars a vůbec přilehlý(HODNĚ PŘILEHLÝ) kosmír.Jak skvělé,pokrokové jsme to lidstvo!!!No nic, také jsem si důstojně a povzneseně povzdechl a nyní jdu vydělávat na chléb a jiné potřeby a stálý úsměv přeji nejen čtenářům Zvědavce..

32917

02.09.2004 09:48

Svět je zase o malinko horší

Svět je zase o malinko horší

had 194.?.?.?

A tohle je taky prima... http://lidovky.centrum.cz/svet/clanek.phtml?id=289532

32927

03.09.2004 12:00

Svět je zase o malinko horší

RE: Kéž by tomu tak bylo...

had 194.?.?.?

Pro blbobijce: líbí se mi jak dokážete vyhledat a podat dále prokazatelné informace a opravit v debatě údaj, který nesouhlasí,dle krátkosti Vašich příspěvků se mi zdálo, že hlavně "pozorujete". Tímto příspěkem Jste mě překvapil - [překvapení] ..také "bojovník", kterému se líbí harašení se zbraněmi? Také souhlasení s preventivními údery a s okupací maskovanou za ideály, obranu, právo na ... cokoliv? To je na tom "špatně"-ROZTÁČÍ SE KOLO MSTY A LŽE SE... No,ale moje překvapení Vám může být totálně buřt, nic to neřeší ani pro mě, ani pro Vás.

33023

03.09.2004 14:29

Svět je zase o malinko horší

RE: Kéž by tomu tak bylo...

had 194.?.?.?

Aha, tímhle směrem rozvádíte myšlenkové předivo-držíte se podstatněji než já jádra formulací-dobré a již rozumím.Tak já kromě mého pohledu z "abstraktního éterična"(čili jaksi zjednodušeně-našemi reakcemi na dění sejeme semínka budoucího zúčtování) zkusím toto: 1."kopání nožkama"...neprskali amíci již někde,někdy, že "čečenský problém" by se neměl řešit tak hrr? 2."Udělat pořádek"...souvisí s předchozím, pouze přidám-neoficielně je jim to šumák, jen se nemotat do jejich sféry vlivu, oficiálně hájí "humánnější"(?) řešení. 3.protestování Rusů...- asi totéž, co za 2.,jen v obráceném gardu a navíc přidám prognózu (ne až tak originální) [cool] - rétorika amíků směřuje k PREVENTIVNÍMU JADERNÉMU ÚDERU,takže pokud to bude export západní demokracie tímto způsobem ne zas tak daleko (pro působnost jaderných zbraní) ruských hranic... Zkrátka - pochopil jsem Vámi citované formulace ze článku v situaci o pár dní,týdnů,měsíců,roků dopředu. Nevím, zda dobře, či špatně a uzavírám - tak důležité to není, jestli je něco vůbec důležité, tak se nenechat niterně strhnout k nenávistným, ale i rádoby "soucitným" reakcím..No a nyní jen doufám, že má moudra budou prezentována [vyplazený jazyk]

33031

03.09.2004 19:06

Svět je zase o malinko horší

RE: ..mužští přemýšlejí hlavou..

Had 194.?.?.?

Že jsem tak smělý a ruším v debatě [zahanbení] - to myšlení (jako "pohon" do jakékoliv činnosti)bych posunul u mužů i žen mnohem níž [mrknutí jedním okem] , no a když tento pohon a následně toto myšlení, není v pohodě, není v pohodě celý život [pláč] . To je taky jeden z důležitých kořenů dnešního světobolu...no, je to off-topic a tak raději konec mouder [mrknutí jedním okem]

33046

03.09.2004 23:12

Svět je zase o malinko horší

RE: ...muslimská ukázka kultury a povahy...

Had 194.?.?.?

Ohó, tak začněte také počítat likvidaci indiánů,austrálců a jiných "nekřesťanů-primitivů",vmanévrování zbytku světa do bezvýchodné situace ve všech směrech,zmršené lidské vztahy,upálené "čarodějnice",inkvizici,na několik staletí totálně zvrhlý, pokřivený postoj k sexu (baf!!), namyšlenost na nádobu podivností zvanou člověk -no a máme tady materialismus, komunismus,kapitalismus a jsme v pr... a to je velká část toho, co vyrobilo křesťanství.Máme Beethovena,rakety,mobily a zničenou planetu.To je zase "křesťanská" ukázka kultury..
P.S.neprosauji mnohoženství,nejsem muslim a "koránsky" znám jen Alláh akbar! A i to asi blbě...
Klidné spaní.

33060

05.09.2004 11:45

Svět je zase o malinko horší

RE: ...muslimská ukázka kultury a povahy...

Had 194.?.?.?

1.nepíši o Češích a křesťanstvu - píši o tom, že křesťanství(jež je pokračováním židovského náboženství)vyhrálo svůj boj, zásadním způsobem ovlivnilo vývoj bílé rasy,která zase se stala vedoucí silou této civilizace.
2. konstrukce není tak složitá a nemá zase tolik hluchých míst-jako reakce na "kázání vody a pití vína", na přetvářku, lži a faleš CÍRKVE (tedy ne KŘESŤANŮ s upřímnou snahou následovat Mistra z Nazaretu)se zvolna zformaval názor(postoj), že Bůh je mamlas, pak raději že není, jelikož ta hrůza co se v životě děje, nějak neštymuje s všemohoucností atd., co hlásá církev. A tak se Vědomí stalo produktem materie, žijeme jen těch pár desítek let a předtím NIC a poté také NIC, tak jakápak zodpovědnost a dodržování pravidel, která život usnadňují..Pro mě je toto logická vývojová posloupnost a vnější data nejsou tak moc zapotřebí(kromě toho historická data nic moc).Snad toto postačí na vysvětlení mé konstrukce?
3.nevyjadřuji se o Slovanech a Češích (krom toho Češi jsou pořádný genetický guláš-a navíc jsme hlavně potomci Keltů a dále prý Adama a Evy [mrknutí jedním okem] )a Čečencích, píši o BĚLOŠÍCH a KŘESŤANSKÉ(?) CÍRKVI..V jedné ruce Bible svatá v druhé krví potřísněný meč. S přátelským syčením - Had.

33139

05.09.2004 16:02

Svět je zase o malinko horší

RE: Zid nejsem, skoda...

Had 194.?.?.?

Jsem "rozenej" katolík...to je vidět z předchozího příspěvku - komanda rozprášily "ZKURVENÉ MUHAMEDY" - naštěstí již katolíci nemají takovou moc, aby mohli hlásat a VNUCOVAT ty své bláboly.Nebyla by lepší i nekatolická reakce:"Bože odpusť jim, neboť nevědí, co činí"?Zvláště když se Vás to nedotýká osobně(nepřál bych Vám to), protože očividně byste dále roztočil kolo msty.. a VAŠE katolictví Vám možná přineslo jen koupení pár odpustků, formální modlitbičku za zdravíčko,ale ne poznání sebe sama a změnu sebe sama-pokud se pletu, tak se omlouvám dopředu.
Masakr a jejich původce neobhajuji - je to hrozné, jak si lidé ubližují,a hroznější je, že reakce jsou i u NEPŘÍMO zúčastněných nenávistné - jen další "podhoubí" jiných bojů-jednou ty reakce uzrají v činy.
S ironickým syčením...

33153

05.09.2004 16:40

Odposlechnuto - skutečně ze života

Odposlechnuto - skutečně ze života

Had 194.?.?.?

Reakce po přečtení:
1. [smích] ; 2. [překvapení] ; 3. [cool] + úleva -neboť tak nežiji a převládá harmonie [mrknutí jedním okem] , 4. hluboké [mrknutí jedním okem] zamyšlení - následné moudro [vyplazený jazyk] - samozřejmě, že je to naprosto učebnicový příklad pipiny, ale může se "opřít" o přiblblý feminismus, který ovšem přivedli na svět muži [překvapení] ,jelikož vládli a rozhodovali ne směrem k harmonii a splynutí s druhým pólem (jak by mohli,když se neznala hodnota a jiné kvality ženství),ale "vtiskli"a realizovali neúctu k ženství a jeho ponižování(viz.pálení čarodějnic,"kam čert nemůže, nastrčí ženskou","žena nástroj ďáblův","dlouhé vlasy-krátký rozum" a podobné chlísty od církevních i necírkevních autorit), - drž zobák, umyj, uvař, vychovej mé potomky,no a hlavně buď po vůli...Pouze velmi vzácně a jednotlivě se podařilo dobré soužití. Je tady teď druhý extrém (brutální Nikity aj.), a individuálně i kolektivně musíme "zaplatit odžitím" tohoto blábolu zvaného feminismus, jde jen o to, co tím odžitím zasadíme...MUŽISMUS? Toť vše - vlastně ne - věřte,nevěřte - nejsem podpantoflák,doma jsem hýčkán a obdivován atd. [velký smích] [cool]

33158

05.09.2004 16:48

Odposlechnuto - skutečně ze života

RE: Odposlechnuto - skutečně ze života

Had 194.?.?.?

Pro Jasminu: z mého pohledu - dobře napsáno - jen mohu přidat - muži(převážně) cintají, že si přejí "ženu plnou ducha",ale ve skutečnosti jde o "duchaplnou otrokyni", ta první totiž logicky projeví samostatnost a když si dva "nejsou souzeni", přijde rozkol, trápení dlouhé nebo krátké a rozchod, no a těch druhých moc není..Ale na druhou stranu - viděl jsem v životě i pár pořádných satorií a chudák chlap(?), že ji nedokázal vypakovat.

33159

05.09.2004 19:27

Svět je zase o malinko horší

RE: ..soused dobrák...proč sklidil bouři..

Had 194.?.?.?

Pane LG: výborný příklad a hodně dobrá otázka. Odpověď si budete muset najít sám (pokud ji ke svému životu skutečně potřebujete) a až ji najdete, uvěří a potvrdí Vám to pouze Ti, kdo si pro takovou odpověď "došli" - je jen otázka, zda je pro Vás důležité, že Vám někdo věří nebo nevěří, chválí, či nadává.
Odpověď jsem po nasazení autocenzury vymazal - stejně není do tohoto fóra nyní vhodná [cool] [smích] .
Mnoho zdaru při hledání odpovědi.

33168

05.09.2004 19:32

Svět je zase o malinko horší

RE: Svět je zase o malinko horší

Had 194.?.?.?

Výborně!!!Zarýpal Jste do "kořínků" dění - ze skvělých( [zmaten] [zmaten] [pláč] [pláč] ) zbraní je takřka všeobecná extáze a hrdost na technický pokrok [zmaten] [zmaten] [pláč] [pláč] . Škoda jen, že ti obdivovatelé nemohou vychutnat účinek těch krásných věcí, pak se vrátit a referovat...nebo že by to bylo jinak?

33169

05.09.2004 20:12

Odposlechnuto - skutečně ze života

RE: Odposlechnuto - skutečně ze života

Had 194.?.?.?

No, pane Trodasi-1.připomínky k pravopisu dobré - jen potom dále tedy opravit u sebe jiné chybičky.., 2.upřednostňování muže v historii dovedlo svět tam, kde je - hošani se musí prsit a bojovat a kázat a napravovat svět, ženský si vskutku raději hlídají a oheň a pacholata 3. holky nerozliší šroubovák... ale uměj dobře vařit, uklízet,vyrobit doma i jinde "pěkno a příjemno" a kupodivu již i manágerují a vůbec se ty mrchy cpou do všelijakých řídících funkcí a mnohde jsou ó hrůzo lepší než býci,no a krávy - nekrávy, leckteré taky pěkně....a o to jde nám chlapečkům hlavně(zamaskovaně i těm krávám a jiným ženským-dnes ale to maskování odpadá,mění se role ) a proto s námi krávy mávají a manipulují, pokud jsme tak blbí a dovolíme jim to a vůbec se potkáváme s krávama. 4. jistě že nejsme stejní - zezadu ano a zpředu do sebe pasujem [mrknutí jedním okem] . 5.žena není nic moc extra - je to prostě půlka Člověka a muž také není žádná slávie, ten je ta druhá půlka - tímto tedy, co, nebo kdo je to ten Člověk?To bude rébus [mrknutí jedním okem] .
6.vy se přetrháváte kvůlivá lepé a blbé děvě-krávě?Když ne tak ať si ostatní natřásají chocholy, proč to vyčítáte nějaké anonymní "kikině" (není poptávka není nabídka..) a prskáte, že se tak chovají všechny hezké - to myslíte vážně, nebo jen nadáváte, anžto Jste byl hezkou a inteligentní odmítnut?Že Vy Jste se při výletu do Nepálu zabouchl do yeťandy [překvapení] ...?
Ale jinak nic ve zlém... [mrknutí jedním okem]

33170

05.09.2004 21:13

Svět je zase o malinko horší

RE: Svět je zase o malinko horší

Had 194.?.?.?

ÁÁÁ - musím si asi posypat hlavu popelem a reagovat sám na sebe- toto moudro patří jinam...v rychlosti jsem pročetl různé příspěvky a hned datloval..omluva všem, koho jsem zmátl,pokud byl vůbec někdo, kdo to četl.

33173

05.09.2004 21:56

Svět je zase o malinko horší

RE: Svět je zase o malinko horší

Had 194.?.?.?

>ÁÁÁ - musím si asi posypat hlavu popelem a reagovat sám na >sebe- toto moudro patří jinam...v rychlosti jsem pročetl různé >příspěvky a hned datloval..omluva všem, koho jsem zmátl,pokud >byl vůbec někdo, kdo to četl.
Odvolávám, co jsem odvolal... Mé moudro začínající "Výborně"! je skutečně reakce na vychvalování zbraní a je tedy na správním místě... tedy blbnu jen tak málo a příspěvek "ÁÁÁ" vůbec nemusel putovat éterem... [zahanbení] Uff! Stejně to nikdo nečetl"
[pláč] " [smích] .
To je tak, když je dost času a plkání touto formou se nevěnuje náležitá pozornost.

33174

06.09.2004 10:16

Svět je zase o malinko horší

Svět je zase o malinko horší

Had 194.?.?.?

>Avšak zvážte, či priradenie role konkvistadora s mečom a bibliou Rusovi (podľa mňa nevhodné).. toto přirovnání jsem tedy na mysli neměl ani náhodou, ale proč ne - Rusové také trpí "světovelikášstvím", a ty vůbec ne pradávné snahy o export komunismu?To bychom se mohli plácat po hlavách i doložitelnými fakty-neuběhlo tolik vody,vyměňte pouze Bibli za Kapitál, nebo nějaký jiný blábol třeba od Lenina, Stalina apod. v jedné ruce a samopal vzor xy v druhé ruce...
>Tiež si dovolím vysloviť skepticizmus nad keltskosťou Českého národa (minimálne nie je dokázané, že by Kelti a Slovania žili v spoločných osadách).
to je v pořádku,máte na to právo, já Váš souhlas ani neočekávám, ani nepotřebuji.A tzv. důkazy od současné oficiální vědy?=
[pláč] [pláč] .Dnes tak a zítra "překvapivě" naopak a co se do teorií nehodí, tak "neexistuje" [překvapení] . A jsou ještě jiné zdroje informací, leckde se používá termín "záznam v akáše",R.Sheldrake tomu říká "prostor má paměť" (morfická rezonance).A Český národ svůj úkol splnil a nepochopil, takže nastává jeho soumrak-obdoba Židů před 2000 lety...to je ale mimo téma.Jo, ale zkuste : Bohumil Wurm:"Tajné dějiny Čech,Moravy a Slezska".
2. část odpovědi následuje...

33200

06.09.2004 10:20

Svět je zase o malinko horší

Svět je zase o malinko horší

Had 194.?.?.?

2.část pro Dr.Murta.
>S tým víťazstvom Kresťanstva to tiež až tak jednoznačne
nevidím. Skutečně ne? Ohromující a pro svět zničující expanze bělochů a jejich vedoucí role, vnucování ostatním (barbarům-nekřesťanům) "civilizace na křesťanských základech".. pro mě to znamená velmi smutnou výhru křesťanství.
>A na záver dovoľte spýtať sa mi, či keď píšete o cirkvi, myslíte Rímokatolícku cirkev? Hm,hm nepříjemný šťouro
[mrknutí jedním okem] , ale dobrá pro mě je Křesťanská církev jedna jediná - všechny odnože, zánože a přednože se přece hlásí k Bibli svaté - a mydlí s ní jak souvěrce, tak polověrce tak jinověrce (takové malé desatero v praxi)- ta knížečka má na své vazbě hodně hektolitrů krve...
Ten sykot platí i nadále [vyplazený jazyk]

33202

06.09.2004 10:24

Odposlechnuto - skutečně ze života

RE: Odposlechnuto - skutečně ze života

Had 194.?.?.?

[velký smích] [velký smích] velmi dobré.. [velký smích] [velký smích]

33204

06.09.2004 10:52

Ještě k tragédii v Beslanu

Ještě k tragédii v Beslanu

Had 194.?.?.?

Tedy ty detaily... [pláč] [pláč] opravdu "lahůdka". Nevím jak bych tváří tvář takovému hnusu reagoval. Stačí jen se trochu "citově zaangažovat" a již se dělá nevolno...a pošilhávám po nabroušeném meči-což je dost naivní.
No, děkuji velmi hlasitě mému osudu (Stvořiteli ne, ten na nás kašle) že mě takové zkoušce nevystavil a důrazně mrmlám k němu, aby to dodržel i nadále...
A to televizní a jiné zpravodajství neprodává utrpení z jiného kouta planety.
A kde se vzalo zlo na světě? Lidé, lidičky ho zplodili a stále živí... a jsme jako celek a jednotlivci k poučení? Odpověď dávají oficiální i neoficiální zdroje zpravodajství a hlavně naše individuální zkušenosti.A to jak s okolím, tak i se sebou samými - stačí trocha introspekce a upřímnosti k sobě - kdo z nás někdy "spravedlivě"(??!!) nevybublal a nezanechal po sobě ublížení druhým bez omluvy? Čin je již "jen" zralá myšlenka, pocit...a tak tedy v první řadě kázeň myšlení, pocitů a nálad - pche taková naivní pitomost. No, ale soudit se budeme my sami a neomylně spravedlivě.
Je to hořké, ale pravdivé - OPĚT VÍTEJTE V PEKLE.

33207

06.09.2004 14:30

Svět je zase o malinko horší

RE: ...muslimská ukázka kultury a povahy...

Had 194.?.?.?

Pro Dr. Murta - pokud budete mít náladu a chuť číst moji odpověď...
Echm,echm nějak jsem v editaci a poslání svých mouder spáchal nějaké botky, takže mé skvostné a brilantní odpovědi jsou poněkud jinde [zahanbení] ... a také podivně propletené otázky s odpovědmi, ale Vy to vyextrahujete a když ne, jaká škoda [mrknutí jedním okem] [smích] .
S hrdým mlčením...

33218

06.09.2004 14:52

Ještě k tragédii v Beslanu

Ještě k tragédii v Beslanu

Had 194.?.?.?

>Zadržené zajatce zpravodajsky vytěžit, brutálně mučit a zvlášť >trýznivým způsobem popravit. Doufám, že aspoň něco z toho >Rusové realizují.
No to je šupa Delto 100 [překvapení] ; Teď jde jen o to, zda máte silnou představivost a vůli, abyste to mohl "poslat do prostoru", kde to jistě v tomto světě najde uplatnění a naplnění [pláč] . Nemohu se divit reakci bezprostředně dotčených, ale překvapuje (i když to není správné - moc mě to nepřekvapuje - chceme se rvát a mstít a trápit sebe i druhé) mě programově nenávistná reakce přímo nedotčených, takže si říkám: sakra vždyť je to tak jasné!! Kde je to slavné, opěvované osvícenectví dnešní civilizace?! - nálady, pocity, myšlenka - následuje ČIN, který je "JEN" přesným uzráním toho subtilního předchozího..No, tak až Vás dostihne tento výkřik, toto přání, tak si to nejspíše nebudete pamatovat budete vřískat nad nespravedlností a bude Vás to bolet - ale jako "stvořitel" takovýchto nálad a přání si to budete muset odžít jako každý z nás své "stvořené"...Jo a časová úsečka kolébka - hrob vůbec není určující pro návrat takto vyslaného..Tak tedy spravedlivé odžívání přeji.

33219

06.09.2004 19:48

Odposlechnuto - skutečně ze života

RE: Odposlechnuto - skutečně ze života

Had 194.?.?.?

[smích] [smích] rady se požadují proto, aby když se poslechnou bylo na koho nadávat - to pokud se to dle té rady nevydaří, anebo aby se člověk sám pochválil, že moudře posoudil a vybral a zrealizoval - to zas když to vyjde... [vyplazený jazyk] Jaképak rady - líbí se Vám holky? Tak svému osudu neuteče nikdo, ani svobodný, 26, bez závazků [velký smích] .

33233

06.09.2004 19:58

Odposlechnuto - skutečně ze života

RE: ..žongl se slovíčky a znaménky..

Had 194.?.?.?

>Chudak chlap? Inu,uznavam ze jsou muzi povahove mirni a z >kraje mohou byt chudaci.
>Nez clovek najde v sobe silu uznat svou hodnotu,jasne ze to >chvili potrva(stejne i pro zeny)ale clovek by si to mel >uvedomit a pozdvihnout se.
>Myslim si,ze to je snad hlavni ukol kazdeho cloveka tady na >zemi-naucit se mit rad a vazit si sama sebe.V tom je svoboda.
>Takze chudak chlap-do urcite miry.
>Pak uz ne chudak ale vul.
No, vida jak pěkně Jste rozvila ten můj otazník v závorce za slovem chlap [cool] .
To filozofické mít rád a vážit si sama sebe... To je otázka. Ego v člověku se má tak rádo a tak si sebe váží, že..atd.Vidím to hodně jinak, ale dodávám - rozumím Vaší formulaci. A další a velmi aktuální a nenápadný, ale velký člověčí problém je ten, že lidé milují SVÉ TRÁPENÍ, potřebují ho jako drogu, bez které by neměli zpětnou vazbu, že žijí, a tak trápí v různých stupních sebe i druhé. Sákriš, zase to směruji jinam...zůstaňme u odlehčené formy výměnu mouder. [smích]

33234

06.09.2004 20:18

Svět je zase o malinko horší

RE: Panum Vcelickovi, Lvovi, Honzikovi a Ponkovi

Had 194.?.?.?

Kdo je Ponk? Předpokládám, že to nebude nějaký zručný všeuměl naznačujíce toto svým podpisem [mrknutí jedním okem] - tak tedy moudré příspěvky tohoto jedince jsem nenašel a zajímá mě stupeň jeho drzosti a nezdvořilosti...
Děkuji za odpověď.

33235

06.09.2004 20:49

Ještě k tragédii v Beslanu

RE: ...vina - nevina..??

Had 194.?.?.?

>Jsou v kazdem pripade vrazi nevinnych deti a nevinnych lidi..A >co si takovy clovek zaslouzi, posudte sam..Medaili >za "hrdinstvi" urcite ne!!
1.Jak víte, že jsou nevinní? (Netvrdím ovšem, dobře jim tak, byli ve špatný čas na špatném místě). Kde je vina a nevina např. od narození slepého, nebo debila, či jinak postiženého? Proč někdo trpí v životě méně(ovšem dá se změřit např. míra týraných manželek, dětí nebo slabošských manželů?)a někdo mnohem více?
2.Co si zaslouží, to ho jistě potká, jako každého z nás - na čase mnoho nesejde.
3. Chtěl jsem položit ještě další otázky, ale po autocenzuře zbylo pouze - nemusíte odpovídat, nicméně to zkuste, zajímá mě to. Nechci Vás ani vytočit, ani urazit.
Stálý úsměv navzdory okolnostem...syčí..

33238

06.09.2004 21:04

Ještě k tragédii v Beslanu

RE: Ještě k tragédii v Beslanu

Had 194.?.?.?


>Verim tomu, ze prichazi obdobi velkeho strachu na cele Zemi. >Ma tu svuj vyznam, protoze clovek je prilis pohodlny na to, >aby se zmenil. Nekdy je k tomu potreba, aby se setkal tvari v >tvar se smrti, nekomu nepomuze ani to.

>To je jen takovy pohled v globalu, jinak samozrejme to, co se >deje, je pekny hnus. Dokud ovsem lide nebudou ochotni zmenit >svuj zpusob mysleni a celeho zivota, tak to bude pokracovat a >myslim, ze to bude jeste silit...

Hmm, neznáme se? Naše moudra sem poslaná mají hodně podobnou tóninu..a "čichám, čichám" podobné zkušenosti [mrknutí jedním okem].

33240

06.09.2004 21:34

Svět je zase o malinko horší

RE: ..hurá do filozofie...

Had 194.?.?.?

>jsem ateista (lépeřečeno agnostik s jako favorizovanou teorií ateismem, dokud nebude prokázáno jinak
1.Pletu se do debaty, ale toto mě zaujalo - jak je ta definice česky a jednoduše? Když to zkrátím: Vědomí není prvotní, prvotní je hmota? Je to tak, nebo ne?
2. pokud platí, že vědomí (Duch, Bůh,buddhistická Prázdnota aj.) NENÍ prvotní, jaký byste požadoval ve hmotné sféře a oficiální a také dosud dominující "darwinisticko-newtonovské" koncepci vědy (uff) DŮKAZ, že tomu je opačně? Co by Vás s analytickým a logickým myšlením(soudě dle pár příspěvků) přimělo otočit? A proč?
Neironizuji, nenasírám, zajímá mě to. Můžete - li, odpovězte, ovšem pravda, strkám to tímto dotazem hodně mimo misku, takže to klidně nechte vyšumět.
Já už to nějak vysssičím... [mrknutí jedním okem]

33247

06.09.2004 22:02

Svět je zase o malinko horší

RE: Svět je zase o malinko horší

Had 194.?.?.?

Á tak Jste to našel... [mrknutí jedním okem] pozdravení syčím - tedy pokud pozdravení není prohřeškem v internetovém klábosení...
>vládne natoľko liberálny duch, že v podstate každé vierovyznanie môže byť slobodne vyznávané.
Ten liberální duch tedy zavanul s velkým zpožděním a opět je to jen důsledek hrůzné zkušenosti (viz. omluva posledního papeže světu za "omyly církve" - tak nějak to bylo)a alespoň částečné sebereflexe církve.Hm a co Irsko a jeho katolíci a evangelíci..liberální duch má dovolenou [mrknutí jedním okem] .
>Avšak, ak siahneme po inom civilizačnom okruhu (napríklad islamskom), vidíme omnoho väčšiu netoleranciu voči cudzím kultom
mírňoučký souhlas - to prostředí a lidi neznám osobně, ale velmi zprostředkovaně a negativisticky.
>že ak sme sa my naučili cítiť náklonosť k cudzím prejavom, predpokladáme že aj ostatní cítia obdobnú náklonnosť k nám (skôr ako náklonnosť je to vôla k pomste, že?)
před závorkou-nepromítáte zde své přání a svoji toleranci?V záv.- to je trefné, dále tedy-kde má to pomsta kořen?
Takže spíše nesouhlas,Vašemu postoji též rozumím, nepřesvědčil Jste mě,jelikož oba tvrdohlavě míříme svým směrem... ale oceňuji zpracování - "mrkl" na mě jakýsi nadhled

33248

06.09.2004 22:29

Svět je zase o malinko horší

RE: Svět je zase o malinko horší

Had 194.?.?.?

>Výraz katolícky je synonimom k výrazu univerzálny.
>Aký je zmysl proklamácie, že nejaká cirkev je Rímska (t.j. >lokatívna) a univerzálna zároveň?

>Rímska cirkev vznikla prerodom úradu Rímskeho patriarchu na >Rímskeho pápeža. (Okrem Ríma boli sídlami patriarchov Byzanc, >Antiochia, Alexandria a Jeruzalem -- zoradené podľa >dôležitosti.) Dominancia Rímu bola vojenskopoliticky podložená >zámerne mylným prekladom evanielia, kde Ježišové slová pozvyte >ich ku mne boli pretransformované na priveďte ich ku mne. >(Môžem vám to zistiť presnejšie, ale som lenivý.)
K datům nemám, co bych dodal.Snad jen:zůstaňte pěkně v ušáku [mrknutí jedním okem], já jsem encyklopedické znalosti jaksi "odsunul"(ono jich tak zas moc nebylo..)
Zpět k CÍRKVI - buřt jaké:- mají jeden kořen-nevědí o cestě k Poznání, Univerzu, či jak to vzletně nazvat,ztratila jak ty návody, tak i pozici strážkyně mravnosti -vlastní světce (ty skutečné-viz. Páter Pius)víceméně zlikvidovala-svojí činností v globále život zhoršila, ne naopak, atd.Ale nutno dodat: nevysmívám se a neodsuzuji upřímnou snahu jednotlivců a dejme tomu i skupin, které oslovilo poselství (bohužel zdeformované a neúplné - CÍRKVÍ)Ukřižovaného...a tak dokola.
Není snad Pravoslavná církev křesťanská?Třeba to není až taková hajtra jako ta směrem na Západ, ale mává Biblí a nevědomost šíří také..

33252

06.09.2004 22:38

Ještě k tragédii v Beslanu

RE: ...vina - nevina..??

Had 194.?.?.?

sss..zdravím na jiném poli...
>A keď nie hneď, tak v niektorej ďaľšej inkarnácii. . .
Vy Jste ten termín použil první - kterak ho definujete?Sečtělý Jste očividně dost, ale upozorňuji [cool] : encyklopedické znalosti nestačí a zvláště v tomto, kde se člověk pohybuje na hranici "bláznovství"...

33253

07.09.2004 11:38

Odposlechnuto - skutečně ze života

RE: ..žongl se slovíčky a znaménky..

Had 194.?.?.?

>Lide nejen miluji sve trapeni,oni na nem i lpi,nebot je to >pohodlnejsi a vim o cem mluvim.Myslim,ze vubec veskera ta >hruza spociva v tom,ze clovek dal prednost pohodli.

Sssss ..jsem [překvapení] [překvapení] ; 100% souhlas - já to nechtěl jen psát tak razantně - znáte jméno hm, např. Tilopa? A pak ještě pár dalších souvisejících? Pak bych měl jasno - prožitá zkušenost lpění na svém trápení (a následně jeho likvidování - je-li?) je dobrý výsledek cílené introverze ( praktické psychologie) a tato "technologie proměny" není tak rožšířená a známá; zmiňuje to např. Carlos Castaňeda, ale "indiánsky" - to je pro bělochy hodně těžké.
Ale ať znáte,nebo neznáte vnější doprovodné parametry tohoto - kéž by bylo více takových, kteří cíleně odmítají trápení a vůbec negace v sobě a stejně cíleně dosazují opak - prostě stálý úsměv navzdory okolnostem!!
Mnoho zdaru! [mrknutí jedním okem]

33278

07.09.2004 11:47

Odposlechnuto - skutečně ze života

RE: ... Tom, oji a "68"-

H 194.?.?.?

Tom, oji a "68"- pokračování příště...doufám.
Vy už nebudete pokračovat [pláč] ? Mělo to šmrnc [velký smích] [velký smích]

33279

07.09.2004 15:10

Ještě k tragédii v Beslanu

RE: ...vina - nevina..??

Had 194.?.?.?

Zdravím
>Pane Hade, mam pocit, ze jste mi asi nerozumel.Je velmi >jednoduche pro dobre ozbrojene teroristy prepadnout skolu s >detmi a ve sve zbesilosti je zmasakrovat. Nemyslite, ze ty >deti za nic nemohou? Je pravda, ze prilis pravdivych zprav do >teto doby neprislo na verejnost...Ja jsem zasadne proti >vrazdeni deti!!
>Proc nekdo v zivote trpi vice a nekdo mene?
Právě, že jsem rozuměl, proč by měli být děti nevinné, ostatní větší a dospělejší, starší aj. jsou JEN bývalé děti, tudíž už mají nevinnost za sebou? Jde o to, že masakruje člověk člověka!
Ne, vskutku si nemyslím, že ty děti za nic nemohou, kdyby tomu tak bylo, prostě by je to nepotkalo - ve vesmíru a na zemi existuje neoblomný, neúplatný, spravedlivý, matematický přesný zákon příčiny a následku - neuznávám něco jiného... Jejich "vina"(?) je již jen to, že "umožnily", aby jim bylo ublíženo...A co když se tímto z "viny" stává "zásluha"? Zbabělost pseudobojovníků má také někde kořeny..
Jste proti vraždění dětí, ehm, Jste tedy pro vraždění "ne-dětí"? URČITĚ NE, ale když máte ráda více děti, máte tedy méně ráda ostatní lidské bytosti?A co dětští zabijáci z Afriky, nyní v Čechách vrazi mezi 11 a 16 lety? Ne,ne - jsme prostě lidé a vina a nevina - to jsou velmi vágní pojmy. Mělo by se zacházet s tímto opatrně. Napsal jsem to razantně, aby smysl více "duněl".. Vše dobré přeji..

33293

07.09.2004 15:31

Odposlechnuto - skutečně ze života

RE: Odposlechnuto - skutečně ze života

Had 194.?.?.?

Magnussi - je to sice kapánek hustší mluva, ale jedno z důležitých (ne - li vůbec nejdůležitější) jadýrek dnešní skupinové schizofrenie zvané "Civilizace a život lidí na Zemi" a sice špatný přístup k sexu, pojmenováváte dost trefně....zpoloviny. Nedáte mi za pravdu, že střihouni i nestřihouni s neukojeným pimpasem také zadělávají na různý bordel? Např. manágerové svoji erekci nalijí do získávání milionů - jejich orgasmus je rozložen na delší časový úsek, je to uspokojení z bobtnajícího konta, pseudobojovníci na střílení do druhých, kazatelé na hlásání a prosazování "ideálů" [oči v sloup] apod.?
Pořádnému sexu pro všechny ZDAR,ZDAR,ZDAR.. [cool]

33294

07.09.2004 16:55

Svět je zase o malinko horší

RE: ..hurá do filozofie...

Had 194.?.?.?

Hm, dobrá, díky za odpověď a vyjádřím se k tomu, co jsem snad - samozřejmě kulhám ve vzdělanostních pojmech a vazbách - naštvu Vás? [cool] ?- pochopil. Hlavně tedy: pokud Vám tato "pracovní teorie" umožňuje žít životem slušného člověka, který neubližuje okolí v jakékoliv podobě - pak je to jistě v pořádku i z pohledu Boha (já vím, já vím...).Lidem s vědeckým myšlením se logicky definice Božství, jak je ve velkém rozsahu prezentována musí protivit - je tam příliš mnoho mezer - systém poznávání není "provázaný" v logickém sledu a dotažen do "vítězného konce". S poznáváním "Boha" je to obdobné jako s poznáváním v laboratořích - také se tam dějí věci, které většina lidí nechápe a rozumí si navzájem jen hrstka "potrefených", vlastně "vyvolených" [mrknutí jedním okem] . Čili zkušenosti a poznání ne ve smyslu "poznej sebe sama" potvrdí v témže rozsahu jen a pouze ten, kdo ťapká zrovna na stejném kilometrovníku, nebo kdo je dále - a být vědcem v "poznání sebe sama" je mimořádně těžká disciplina a je-li k tomu jedinec dotlačen, tak málokdy hledá Boha - trápí ho ŽIVOT a chce to vyřešit poznáním...
Osobně jsem "tlačen osudem" mít prvek Vědomí jako prvotní. Stálý úsměv.

33297

07.09.2004 21:26

Ještě k tragédii v Beslanu

RE: Ještě k tragédii v Beslanu

Had 194.?.?.?

>pokročila jen věda...
Sssskvělý pokrok - ty zbraně, poznání bez mravnosti= svět v žumpě...
A netáhne "věda" (beru to od vědění,jelikož věda cestu z nynějšího zmatku neukazuje jaképak vědění, proto nyní ironické uvozovky) i tu kulturu a vůbec zbytek lidstva. Předvoj nás všech jsou (nebo by aspoň měli být) vědci - kam nám ukazují?...odpověď prožíváme.

33306

07.09.2004 21:37

Odposlechnuto - skutečně ze života

RE: Odposlechnuto - skutečně ze života

Had 194.?.?.?

[velký smích] [velký smích] no právě, tak brilantně, že si jeden říká, že je to velmi ŽIVÁ zkušenost.. [velký smích] [velký smích] .
Nyní pro Roberta Nohejla: ..že Vy Jste při zatloukání hřebíku mnohokráte poraněn [velký smích] [cool] ?
Odejít s úsměvem z tohoto světa - to je paráda...za to by měli "pracanti" těm ježibabám ze záhrobí pořádně děkovat.
Ale dobrá, dobrá jen žertík, dobře Jste mi nahrál, tak využívám [vyplazený jazyk] , pokud Vás to píchlo do osrdí, tak [zahanbení] .

33307

07.09.2004 22:24

Ještě k tragédii v Beslanu

Ještě k tragédii v Beslanu

Had 194.?.?.?

Je toho dost všude, ale tohle je též dobré. Obzvláště posilování "kontroly nad společností" atd...
http://lidovky.centrum.cz/svet/clanek.phtml?id=290701
Patriot act made in Rusland ve vývoji...

33309

08.09.2004 00:26

Ještě k tragédii v Beslanu

RE: Ještě k tragédii v Beslanu

Had 194.?.?.?

>Vy si snáď robíte srandu!
>Nikdy v minulosti a v žiadnom režime nemal človek toľko >možností uspokojovať svoje potreby sebarealizácie (ktoré sú >najvyššími potrebami), ako je naša liberálna demokracia.
Tedy pokud to bylo směrováno na mě - srandu si naprosto nedělám, msta vynálezů již jede v plném rozsahu..
Již se těším, až výdobytků naší skvělé liberální demokracie [zmaten] [zmaten] začnou náležitě razantně chtít využívat Číňánci a Afričané a vůbec všichni budou chtít mít uspokojené normální(kde má tato norma hranici - pro každého BMW-soukromé letadélko, nebo je libo raketoplánek poslední výroby) nejvyšší potřeby [překvapení] [překvapení] . To tedy už aby raději rychle rupla Tien An Min (nebo jak se to píše) a v Africe ještě pár hladomorků s novou variantou AIDS a zbytek světa se vymydlí kvůlivá Chazarům, Arabům, Rusům, amíkům(na koho jsem zapomněl?) a Bushovi...no pak už se ty nádherné, přirozené potřeby zase na nějakou dobu budou moci v plném rozsahu uspokojovat, aniž by se planeta nemusela nafukovat jako "Mišelinek"... Taky plesáte nad technickým pokrokem reprezentovaný hlavně zbrojařstvím?
Jo >a nikdy v minulosti
.. jak daleko vzad je zmapována tahle skvělá civilizace? Před ní nic, všichni blbí a my nejskvělejší?? Brr..
Pokud to nebylo adresováno mně, odpověď platí bez emotivního, ironického náboje. Jinak SSSS.
Sladké spaní s naplněnými potřebami [smích] .

33323

08.09.2004 08:35

Někdy je cizí člověk bližší než rodina

RE: Někdy je cizí člověk bližší než rodina

Had 194.?.?.?

Chrastej = [velký smích] [velký smích] ... taktéž příspěvek Karla - tam hlavně 2 momenty - co s plačícími lidmi, a pak náš velký koloťuk se strmou karierou [velký smích] .
http://www.novinky.cz/03/95/29.html .. zde je zase jiná "opička" - taky by tam mohlo být "myslím to upřímně,jsem prezident jůesej [velký smích] [cool] ..
Na závěr mé moudro: pokud se lidé hned nerozpláčí, není vůbec špatné připomínat si, byť literární nadsázkou že v lidských bytostech krom trápení a špíny je taky něco pozitivnějšího...

33332

08.09.2004 08:46

Ještě k tragédii v Beslanu

RE: ...vina - nevina..??

Had 194.?.?.?

>Neni to dobre, kam se ten svet zene, kam pada a co ted s tim?
Již jsem jednu opověď posílal, ale můj dobrý osud bdí a já tedy tímto veden, jsem zbrkle kliknul a máčknul jinam - a můj moudrý blábol se ztratil ve virtuálnu,uff.
Tak tedy jiný moudrý blábol: nemyslím si, že je dobré se citově angažovat v trápení, které se ke mně dostane prostřednictvím "prodloužených tykadel smyslů" (překlad-noviny, TV, internet aj.). Soucit to není, to je přecitlivělost. Postiženým již člověk nepomůže a sobě ublíží (klesne z lepšího - snad - stavu, rozpoložení do horšího...a trápení se zvětšuje namísto zmenšování). Nejdříve si člověk musí pomoci sám, aby mohl pomáhat druhým - nemyslím stát se dalšími Gatesy atp., ale právě sám v sobě a tedy sobě (no, taky pěkné...). Návody se dostaví, "volá"-li člověk dostatečně silně a dlouho.
Konec moudra.. [mrknutí jedním okem]

33333

08.09.2004 09:16

Ještě k tragédii v Beslanu

RE: ...vina - nevina..??

Had 194.?.?.?

>Poňal by som to skôr buddhisticky.
Jo? A víte, že i v buddhismu najdete, že reinkarnace není? Záleží totiž na úhlu pohledu a zkušeností s tímto. Právě proto se mnoha spíše racionálně-hmotařsky chápajícím lidem "davově interpretovaná" reinkarnace nepozdává..a mají pravdu, tedy z mého pohledu [mrknutí jedním okem] . Ale abych vyvětil nejen A také B - nejde o převtělování "duše" jedná se o "stěhování" kvalit, vlastností, vibrací do vhodného, adekvátního těm kvalitám a vibracím odpovídajícího prostředí - a tak "reinkarnace" úplně klidně proběhne a probíhá ještě v době, kdy jisté tělo pobíhá na hmotné pláni, prostě za života onoho(oněch) jedince(-ů).A je vůbec otázka, zda nejzřejmější reinkarnací není prosté zplození potomka - to je tak jasné pokračování, předání(reinkarnace) kvalit rodičů, že o tom nemůže nikdo pochybovat. Pak tedy takový člověk může mít ze 30% kvality otce, ze 30% kvality matky a 40% se může najít nějaký soubor vlastností, který byl "vyroben a odpočívá v prostoru", aby se "nacucl" tam, kde je pro něj vhodné prostředí k existenci. Pokud je v tom tedy takový guláš - jakápak reinkarnace? Co je tedy tvor s názvem člověk?
A vyvěťuji C: reinkarnaci beru vážně, velmi vážně (na základě zkušeností, ne akademicky - knižně).
Ssstálý úsměv přeji...

33337

08.09.2004 09:36

Odposlechnuto - skutečně ze života

RE: Odposlechnuto - skutečně ze života

Had 194.?.?.?

1. [velký smích]
2. bůh nás má v paži (nebo dle toho, co se kolem nás děje jinde [zmaten] )
3. drtivou většinu manželství lze nazvat permanentním bojiště - jde o přemožení jednoho druhým.
3. opět mi u pana Nohejla připadá to, co píše jako neobyčejně ŽIVÁ zkušenost [vyplazený jazyk] ...ale abych se ho zastal - mám životní zkušenost, ne sice s oficiálním manželstvím, ale soužitím, které bylo hodně takové jak právě on popisuje - nejen ona se chovala jako kráva, ale já byl též naprostý idiot (nó tedy ne naprostý.. [mrknutí jedním okem] dva tehdy (snad jen tehdy)blbci a sobci si vnucovali své JÁ,JÁ,JÁ!!!..., prostě vzájemné trápení a vydírání sexem... teprve naprosto jiné životní nasměrování a "odžití" minulosti a změna sebe sama a ještě něco, co mi brání autocenzura napsat (není to zde důležité) zkrátka můj milý, mnou vyrobený osud mi přivedl ženu párekscelánc... A koukaje okolo - je to velmi vzácné, když se sejdou dva, kteří k sobě skutečně patří...

33338

08.09.2004 09:47

Odposlechnuto - skutečně ze života

RE: Odposlechnuto - skutečně ze života

Had 194.?.?.?

>No,chlapi,neblbnete,tak zle to snad s nama zenskejma neni
Pokud Jste to, Jasmíno, pochopila, že s p. Nohejlem souhlasím, tak jsem to blbě napsal a naemotikonoval. V podstatě je mi to buřt, jen "pranýřuji" [cool] generalizování a plošnou zapšklost tímto směrem - ten feminismus se tímto jen vyživuje a co teprvé jiné -ismy.
Pokud Jste to nenapsala pro mě, tak "odvolávám, co jsem odvolal.."
No ale je to jen (?!) virtuální klábos.

33339

08.09.2004 10:29

Svět je zase o malinko horší

RE: ..hurá do filozofie...

Had 194.?.?.?

>pochází jen z lidské mysli.
Jak definujete lidskou mysl?
>náš stupeň
>poznání reality není tak vysoký, abychom mohli tuhle otázku
připomíná mi to křesťanské a vědomě, či nevědomě pokrytecké (protože rádoby pokorné) Boha nikdo nikdy neviděl a neuvidí - dobrovolně si stavět strop svého poznání...PROČ? Jestliže pátrám po Bohu (skutečně - ne jen kvůlivá módě,výchově apod.) chci dojít až nakonec a poklábosit s ním, juknout naň, zda se nevymyká poslední módě..., jestliže jsem vědátor a chci poznat "jádro pudla"(opět - skutečně, ne pro sběr nobelovek) chci také dojít až nakonec, proč tedy nemůže předpokládaně být stupeň poznání reality tak vysoký, abychom mohli zodpovědět JAKOUKOLIV otázku. Opomíjím nyní pro jednoduchost zdárné dotažení obého do konce. Jde mi o postoj při zahájení a průběhu těchto "pátracích činností".
Naprostý souhlas se zbytkem Vašeho moudra..tedy kromě Dr.práv z Hané.. to nevím [vyplazený jazyk] .

33340

08.09.2004 10:36

Svět je zase o malinko horší

RE: ..hurá do filozofie...

Had 194.?.?.?

Komentář sebe sama, spíše oprava:
>Čili zkušenosti a poznání ne ve smyslu "poznej sebe sama" potvrdí
To NE tam nemá co dělat, vůbec nechápu [oči v sloup] , jak jsem ho tam vetknul...vznikl nejen blábol, ale extra - blábol...takže se nemohu již tak radostně kokošit, kterak jsem to pěkně vystřihl a ponechám moudré cancy raději na povolanějších...nebo ještě ne.

33341

09.09.2004 12:31

Znovu jsem si uvědomil, jaký strašný moloch je EU

Znovu jsem si uvědomil, jaký strašný moloch je EU

Had 194.?.?.?

V obecné rovině - je možné, že politici se důsledně a hlavně nenápadně (nicméně za každou cenu) snaží prosadit a parafrázovat "nejlepší vláda je ta, o které lidi nevědí" - tak se prosazují zákony a jejich novely a novely novel..., o kterých pak nevědí nic ani jejich tvůrci [překvapení] [velký smích] a prostřednictvím jichž se pak vládne. A to tak blbě, že lidé vskutku o vládě a zákonodárcích nic nevědí - RADĚJI - protože čím více vědí, tím je jim hůř a realistickým přemýšlením o budoucnosti vyvolají hlavně obavy. Ale "vládci loutek" by nezmohli nic, kdyby neměli od davu "mandát" (překlad uvozovek - nemyslím, tedy papírek vyšťouraný-a pak třeba upravený...- z uren jednou za x roků, myslím takový "utkaný z abstraktního éterična", podhoubí, kořeny všeho již projeveného)prostě vezou se na "vlně" kterou jsme všichni vytvořili, jen zhmotňují zatím neprojevené. Ergo kladívko - neměli bychom "utkávat" kvalitativně lepší "mandát"?
Nejlepší (dle mého) je zřízení pod taktovkou osvíceného monarchy - jenže je 100% nedostatek vskutku osvícených monarchů a pak je další nedostatek nás obyč. i neobyč. nemonarchů, kteří jednak posoudí, že monarcha taktovkuje k dobru všech, ne hlavně svému, druhak kdopak by se dnes oslněn "liberálně-osvíceneckým" duchem doby podřídil jakémukoliv monarchovi.
Konec moudra..

33376

10.09.2004 00:08

Ještě k tragédii v Beslanu

RE: ...vina - nevina..??

Had 194.?.?.?

Pro Druida 1. část:
Strkáme debatu jinam-(nenazývá se to flame?)a myslím, že to ostatní ani nečtou, ale odpovím, i když autocenzura roztáčí sirénu na plné pecky.
>myslim si, ze zplozeni potomka nema s reinkarnaci nic spolecneho
>Ani to co nazyvate stehovanim vibraci.
>V tomto pripade se vzdy jedna o naprosto jedinecnou bytost
>odrodilcu kteri nemaji z vlastnosti a "kvalit" svych rodicu vubec nic.
Hlavně: celé to již je jen "slovní driblink" - máte - li jiné ZKUŠENOSTI a může Vám je někdo hodnověrně zopakovat a potvrdit, v pořádku - jsou Vaše a zformují - li se Vám do uvedených znalostí, proč ne? Možná po sjednocení slovníku, bychom přišli na to, že mluvíme o tomtéž jinými slovy.
1. dle mého to je řádný kus "rei." - dětí jsou prodlouženou existencí rodičů, prarodičů, prapra....je to předávání kvalit (vibrací - vše, co bytuje, vibruje). Vztek má svou kvalitu - vibraci, radost svou, atd. to vše je vibrace (vše je to vidět na auře; =barva=vibrace)

33392

10.09.2004 00:14

Ještě k tragédii v Beslanu

RE: ...vina - nevina..??

Had 194.?.?.?

2. stěhují - li se "vlastnosti, schopnosti atd." (lidově duše), mají formu vibrací,
3. o jedinečnosti a neopakovatelnosti vůbec nemluvím a souhlasím a dodávám - ten "Had", který psal předchozí blábol už je jiný "Had" než píše nynější chytrolínství...samá proměnlivá jedinečnost a tak je to se vším ve světech proměn.
4.ano odrodilci, jeden můj známý jim říká "kukačky" [mrknutí jedním okem] ale i oni přece nosí nějaké geny - trochu jsem to přiblížil těmi procenty.
5. kde je přesně rozdíl mezi naučenou vlastností a zděděnou?Vidíte Druide - plky kidy driblink - moc účelu v tomto nevidím...
Nechce se mi takto "driblovat", patřilo by to i jinam a ostatní to nejspíše nudí-uzavírám: nejlepší jsou vlastní zkušenosti s rei. a MUSÍ VÉST K POUČENÍ O ZÁKONITOSTECH PŘESAHUJÍCÍ život "lidské larvy" od kolébky do rakve a přinutit k přijetí pravidel, jež nejdříve pomohou v běžném žití takto poznávajícímu a pak i okolnímu světu.
A konec konců - řešit se má život TADY A TEĎ a ne hledat senzace a "prožitky" z rei. To je už lepší skouknout nějaký líbivý film - tak dobrý zážitek [smích] .
Sstálý úsměv..

33393

10.09.2004 00:37

Svět je zase o malinko horší

RE: Svět je zase o malinko horší

Had 194.?.?.?

[velký smích] [velký smích] a na které straně spektra "duševního a sociálního zdraví" se tedytady nacházíte? [zmaten] [velký smích]

33394

10.09.2004 00:50

Odposlechnuto - skutečně ze života

RE: Odposlechnuto - skutečně ze života

H 194.?.?.?

>Je vedecky a socialne dokazano

[zmaten] [zmaten] [překvapení] [zmaten] [zmaten] jak se toto dokazuje, nějaký laserový měřák a snímač "poslechne ten nejchytřejší(?) muž, tu blbou ženskou nebo, ne?"..aha už tuším, cosi jako krysy v labyrintu [mrknutí jedním okem]

33395

10.09.2004 01:14

Znovu jsem si uvědomil, jaký strašný moloch je EU

RE: Znovu jsem si uvědomil, jaký strašný moloch je EU

Had 194.?.?.?

[velký smích] [velký smích] ..Tak to ověřte tím, že ty sběrny založíte, s manželkou se vsaďte o zdárné fungování - anebo ještě lépe zapojte ji do "small podnikání"(zástěra, gumáky, gumové rukavice,ňáka decimálka - to se jí bude líbit) a třeba založíte dynastii..hmm, ano již vím, jako Baťa [chechtot] [chechtot]
Fundován v oblasti "small recycling bussines" jsem dost, přibližně jako ve výzkumu jednoho vzácného druhu ještěrek na Venuši...
Toto poradenství poskytuji naprosto zdarma, máte-li zájem o další stupně pošlu Vám č.úč. [mrknutí jedním okem]
Stálý úsměv přeji.

33397

10.09.2004 10:57

Svět je zase o malinko horší

RE: Svět je zase o malinko horší

Had 194.?.?.?

>Neznici se lidsvo ,svou vlastni hladovosti?
Zničí. A bude to všechny určitě moc mrzet [velký smích]

33410

11.09.2004 11:04

Znovu jsem si uvědomil, jaký strašný moloch je EU

RE: Znovu jsem si uvědomil, jaký strašný moloch je EU

Had 194.?.?.?

>Zni to asi hrozne ...
>Svoboda = penize
Nezní to hrozně, dnes už ne - je to jedna z nejběžnějších reakcí, ke které se BOHUŽEL hodně lidí propracovává; myslím, že to je ve "společném tanci okolo zlatého telete" pochopitelný a "legitimní" omyl.
Svoboda = peníze; znám několik vcelku bohatých lidí (jeden razí heslo:"kdo za měsíc nevydělá milion/Kč v ČR/ je přizdisráč") a nejsou šťastní. Štěstí, jež je velmi významná "předsíň" svobody(a hodně dlouho se významně prolínají), je podmíněno reakcemi jedince na vnější dění: nereaguji-li na vnější dění a umím-li manipulovat s vnitřním stavem (postojem)tak, abych se "koupal" v pocitech štěstí, je mi šumák, co mocní(?)a jiní vyvádějí a jak toto na mně CHCE PŮSOBIT.To je už ale dobrý výsledek cílené a správné snahy a je dobré to umět utajit. A tak běžně (bez snahy a metodiky v tomto) každý potřebuje jiné prožití štěstí a svobody - zloděj bude šťastný,když hodně krade bez postihu, jiný je šťastný při nezištné pomoci druhým..Nicméně je lepší se "koupat ve svobodě a ve štěstí" se zajištěným zázemím, ale ta honba za zlaťákem by se neměla přehánět-vytoužená svoboda se ztrácí ve snaze si ji takto koupit.. Ovšem to je otázka priorit.
Sstálý úsměv navzdory okolnostem...

33440

11.09.2004 11:29

Likudizace světa

RE: Likudizace světa

Had 194.?.?.?

[velký smích] [velký smích] ..Tom a Albert - komentujte v pohádkovém stylu i nadále, pošlete pár příběhů ze šuplíků(jistě je máte) otci Zvědavce, myslím, že jsou to nejhodnotnější blá.., ééé komentáře. V duchu citátu mého oblíbeného autora:" Kdyby se lidé více smáli, bylo by méně válek". [smích] [smích] .

33441

14.09.2004 05:30

Odposlechnuto - skutečně ze života

RE: Odposlechnuto - skutečně ze života

Had 194.?.?.?

>Jedním z takových odborníků (doslova - přeborníků) na život a >na ty nejryzejší mezilidské vztahy je MUDr Uzel.
To Jste mě Tome překvapil, několikráte jsem pana Uzla slyšel a musím uznat, že má jistý smysl pro humor a navíc otevřenost v tabuizovaném sexu. Přesto se mi nezdá, že toto a odbornost(vzdělání) stačí, aby měl titul "přeborníka na život"..
>Neví, co se sebou a se sexem, a tak se radši postaví do role >spasitele lidstva a hlásají morální čistotu.
Uznávám - velmi přesné. Ovšem porno hraje pouze na jednu výraznou strunu nástroje zvaného sex - zvířeckost a pouhopouhé "vybouchání pytle".A zůstanu-li u not:sex je přitom ne jedna struna, ale harfa, ne - li symfonický orchestr!!! Obrázky z tantrických chrámů a spisů z Asie jsou plné sexuálních aktů a přesto nejsou pornografické v tom smyslu jako pornografie Západu, čili oné pokleslosti a "byznysnosti".Porno a západní sexuologové naprosto opomíjejí (protože je neznají,nezapadají do byznysu a "vědeckosti" západního stylu myšlení a chápání) jiné, výrazné a důležité("zušlechťující") aspekty sexu. Opět se mi jeví, že je to nevyvážená reakce na staletí útlaků a nesmylů vnucovaných církví.
Obsáhleji a mnohem lépe o tomto píše Osho. Prozradil hodně na to(uměl si poradit s reakcemi), že je to díky prudérii naší společnosti tak choulostivé téma.
Dobrému sexu ZDAR, ZDAR, ZDAR...

33501

14.09.2004 18:05

Likudizace světa

RE: Likudizace světa

Had 194.?.?.?

[velký smích] [velký smích] za styl i myšlenku [velký smích] [velký smích] . Napište něco delšího a hodně mudrcovního, to bude rébus z více stran [mrknutí jedním okem] .

33516

14.09.2004 18:13

Likudizace světa

RE: Likudizace světa

Had 194.?.?.?

No vidíte, jak Vám ta čeština jde.. [smích] Ovšem jestli toto krátké sdělení je historická pravda (já to nevím a neironizuji to, zbývá mi z pohodlnosti věřit [mrknutí jedním okem] ), tak by mě zajímala velmi reakce obhájců sionismu a prostě druhé strany barikády.. K tomu věření těmto informacím - není pro mě tak důležité k mému životu,hodnotit zda světovládu chtějí idioti (byť inteligentní velmi) puntíkatí čí proužkovaní - bordel světem vládne a je buřt, kdo mu velí. Ten i onen je hříčkou sil o kterých většinou sám málo ví...Spíše je důležité snažit se z toho marasmu individuálně vybřednout...

33517

15.09.2004 09:34

Odposlechnuto - skutečně ze života

RE: Odposlechnuto - skutečně ze života

Had 194.?.?.?

Dobrá odpověď - dovedl Jste ji ve svém stylu ad absurdum k úsměvu, podržel Jste si svůj směr. Tímto již [překvapení] nejsem [smích] .
"Feministky, stonožka, zkumavka" - nemám co bych k výstižnosti dodal. "Nabídka-poptávka" - přesné.
Manželství - no, na základě mé zkušenosti a pozorování - převládá, to co tvrdíte. Já žiji v mnoha směrech lepší výjimku [mrknutí jedním okem] [cool] .A tak mohu tvrdit, že většina příkladů je smutný a tragický konkubinát-ne manželství.Skutečné manželství se "provádělo ve velkém" ještě ve starém Egyptě(nevím, zda písemné zmínky existují).
Světu prachy vládnou - i Vy jistě znáte(?) lidi, jež žijí skromně a přesto hmm - SPOKOJENĚ, čili jsou hodně mimo tento stádní, dekadentní směr.
Že nám šéfuje "spodek" o tom není pochyb(toto otroctví mě dlouho vytáčelo - pak jsem slyšel:" je to jako bujný oř, zvládneš ho a doveze tě, kam chceš, ne - li, shodí tě do bahna...) - trvám na svém - jsou návody a přeborníci, jež všechny sexuology se štemplem MNOHEM převyšují. Tito ovšem nesbírají body v žebříčku popularity a jejich "poradenství" je také cílené pro zralé jedince, nelze o tomto "kázat" veřejně. Co je to tedy ta zralost, že...
Velice dobře při svém umu žonglovat se slovíčky víte, jak jsem ten orchestr myslel, nicméně dobré [velký smích]

33544

15.09.2004 09:56

Likudizace světa

RE: Likudizace světa

Had 194.?.?.?

[velký smích] [velký smích] [velký smích] ..no a nakonec se všichni budeme muset našťouchat do středu Afriky, odkud dle učenců současných (slyšel, či četl kdokoliv zde jinak?) pochází lidská cháska. Tímto jsme se tedy na Zvědavci dobrali kořenů ráje zemského napohled i na život... [mrknutí jedním okem]

33545

15.09.2004 10:31

Likudizace světa

RE: Likudizace světa

Had 194.?.?.?

No pane Nohejle, je to jistě pro Vás naprosto zásadní věc [mrknutí jedním okem] - u mě tu argumentaci vyhrávají pánové Včelička a Albert. Víte proč? Nepatlají na všechny židy (a podžidy, nadžidy atd.) jeden negativní nátěr (tímto nevolám:"Vyvolenci na Hrad!!"), a ještě něco, co si myslím, že je důležité (hlavně pro ně samotné, samozřejmě)nejsou plošně zapšklí. Jo a ještě - nenutí mě louskat angličtinské příspěvky [velký smích] [velký smích] , takže zcela objektivně [mrknutí jedním okem] rozumím jim víc..
Asi byste měl více číst veselé příběhy, sledovat komedie, ráno se do zrcadla povinně usmívat, dát si na noční stolek sošku rozchechtaného tlusťocha - buddhistu, koupit si medvídka mývala a vůbec využít jiné "smějící se vibrace". Anebo si běžte s abořanama zahrát na didge - můžu Vám poslat několik dobrých kontaktů, pokud je nemáte a nemůžete je u Vás nalézt [velký smích] [velký smích] [cool] .
Chmurná historie je již zmapována..snad.. bláznivý svět se kutálí dále a život se musí žít..
SSsstálý ússsměv Chazarům a okolnossstem navzdory...

33546

15.09.2004 12:54

Ještě k tragédii v Beslanu

...možná začátek třetí světové války...

Had 194.?.?.?

Prý třetí světová na spadnutí, tedy možná...http://lidovky.centrum.cz/clanek.phtml?id=292435

33553

15.09.2004 23:20

Casuistry: The Art of Killing a Cat - Umění zabít kočku

Casuistry: The Art of Killing a Cat - Umění zabít kočku

Had 194.?.?.?

Ále vida! A mučení z Abu Ghraib a Guantanáma a z Gulagu a z ... bylo presentováno jako umělecké dílo pro veřejnost?Ne, to se profláklo a je z toho průser. Tedy asi...
A katové a mučení a masakrování člověka člověkem to přece autor nepřímo jmenoval jako součást umění, ale zatím snad ne jako reality show, ale jako zpracovanou iluzi, promítnutou na plátno.
Článek je přece směrován poněkud jinam, něco jako že obecná míra estetiky a vkusu(?) ztrácí na "krásnu", stále méně povznáší, či dokonce zušlechťuje a tak lidé jako většina ztrácejí a dobrovolně se i takto vzdávají své "Božské jiskry" a rozvíjejí to negativní, démonické (moje výraziva)- to je těžiště článku-pochopil jsem to blbě? Spíše bych mu vytknul opomenutí gladiátorů, veřejných poprav a mučení, z doby vznikání krásných děl aj. A je tedy otázka, kdy bude reality show á la Guantanámo, Abu Ghraib atd. Proč ne?
Nedávno proběhla v ČR nějakým TV programem detektivka s N.Cagem, (tuším "38 mm")kde bohatý saďour nechal natočit úchyláky skutečné zavraždění holky. Fikce, či jiná inspirace?
A nikde jsem v článku nenašel obhajobu mučení mocnými.
Prostě nádoba člověk v sobě skrývá úplně vše - nejtemnější "pekla" i nejvyšší "nebesa". K čemu se přikláníme jako celek? Odpověď prožíváme.

33568

16.09.2004 00:37

Casuistry: The Art of Killing a Cat - Umění zabít kočku

RE: Casuistry: The Art of Killing a Cat - Umění zabít kočku

Had 194.?.?.?

Sakra, zase se musím okomentovat a zařadit do fronty - mé předchozí moudro "Ále vida..." je reakce na reakci Karla...

33570

17.09.2004 08:10

Mnohem horší než Vietnam

Mnohem horší než Vietnam

Had 194.?.?.?

No pěkné, tak teď jen přidat tohle - http://lidovky.centrum.cz/clanek.phtml?id=292435

33617

17.09.2004 10:24

Casuistry: The Art of Killing a Cat - Umění zabít kočku

RE: Casuistry: The Art of Killing a Cat - Umění zabít kočku

Had 194.?.?.?

Hmm, náš Kájo - dobrý. Jste vegan, či již dokonce jen "dýchač"?Vaše botky jsou z rákosu?To virtuální domlouvátko, kterým nám říkáte, že nechápeme tuto bezva šokovou terapii-osvětu při výrobě zaprasilo také řádně životní prostředí a možná díky tomu nějaký tvor zemřel. Život jednoho tvora je vykoupen smrtí a utrpením ( v lepším případě jen prací a činností) jiných tvorů. Jistě se to změní a všichni se hluboce zamyslí, když se bude utrpení a mučení prezentovat veřejně jako umění a z kvílení mučeného se vyrobí protest song...Oni tedy okolním tupcům sdělují, že člověk je ne vládce, ale pouhá součást přírody? Zajímavá forma..
Několik let jsem nejedl maso a vyváděl jiné "ptákoviny" kvůlivá přijetí ahinsá(neubližování)..a je to trochu překvapivě jinak. No, trochu dost jinak. Ne že neubližování je nesmysl, či naivita - NENÍ - ale to prosazování a žití v praxi tohoto je prostě jinak.Trochu je to přiblíženo např. v "Poselství od protinožců"od Marlon Brandonové, kterak oškliví a primitivní abořani dokázali žít tisíce let v naprosté rovnováze s okolím, nemuseli dělat žádné reality show s mučením, aby při sežrání ještěrky aj. neroztáčeli kolo utrpení, jako šílení a hrabiví běloši v čele s misionáři. Lidstvo je jak šílenec tančící nad svým hrobem.

33623

17.09.2004 15:21

Casuistry: The Art of Killing a Cat - Umění zabít kočku

RE: Casuistry: The Art of Killing a Cat - Umění zabít

Had 194.?.?.?

Vyšší záměr - a co to jako česky a v praxi znamená?Život celkem na h...o?
>velmi dobre informuje Bible, ci zamer to je
Jo, jo, to jsem si říkal, když jsem odřezával ještě "vlažného" oběšence:"To zase Jsi na dovolence, co ty "všemohoucí neřáde"?Pročpak Jsi nedal tomu tady sílu unést ten prašivý život, když už Jsi ho do něj "povolal" a obdaroval ho jím,že..."
Lubošů, Lubošů, nevím jak žijete a jaký Jste (je mi to buřt), ale zašťiťovat se Biblí, která zapříčinila tolik utrpení..Taková snůška protimluvů, slovíčkaření, ta krvavá a hnisavá šmouha historií, kterou zanechali "Bibláci"..spíše mě ještě pořád trošku ta naivita Vám podobných udivuje.Přece ty cancy jako "milost boží", "nevyzpytatelnost boží" - to umožnilo všelijakým šmejdům kázat vodu a topit se ve víně, shazovat osobní a 100% zodpovědnost za každý svůj čin na nemohoucí trdlo nazvané Bůh. Divná metoda, divná nauka, samé slzy a kroucení očkama, prý pokora.. To hodnotné, co tam je, je vskutku důkladně schováno a dále utajováno.
>Jedna se o otazku jestli muze clovek zit a urcovat si co je >spravne a co ne bez Stvoritele.
No a díky obušku zvanému Bible se to vše tak správně vysvětlovalo až se to dotáhlo do dnešního stádia, to je úspěch.
No jo no - stálý úsměv..

33630

17.09.2004 17:40

Casuistry: The Art of Killing a Cat - Umění zabít kočku

RE: Casuistry: The Art of Killing a Cat - Umění zabít kočku

Had 194.?.?.?

>Co me ale zarazi je vase snaha radit tem chlapcum jak by ten >protest mel vypadat.
A není to v průběhu diskuze trochu jinak náš Kájo? "Umělcům" již nikdo z nás tlachalů neporadí, ale reagujeme mezi sebou a na sebe a tak to přece byly a jsou odpovědi na Váš názor.
>Ja jsem vam chtel jen vysvetlit co tim ti kluci mysleli
Díky, ale o to v článku až tak nešlo a myslím, že to není v této debatě tak podstatné.Pro debatéry zde je podstatné, že DOKÁZALI týrat a ještě to dokumentovat a vydávat za "protest song" a umění, čili jaká je mravní kvalita(?)oněch a tedy i druhých-nás. To je zde jádro pudla.
A kde je jaký schvalovatel? A nepochopení demokracie?Takže právě tedy v Abů G. vlastně demokraticky mučili a co ostatní tak vřískají [překvapení] , vždyť máme demokracii..To jsou taky takové divné přesmyčky.
Na hemoroidy je vynikající klystýr a to pravidelně - mírně slaná voda, cca. 40°C. 1. týden terapie každý den a pak ubírat na frekvenci...dobré je mít správnou literaturu-návod a jelikož máme demokracii, tak si zadek můžeme léčit bez obav z nadávání závodním lékařem a obviňování z užívání si buržoazních přežitků, či tmářství bylinkářek. ¨
Na hadičku olejíček...dle návodu.
Od týrání zvířat, přes instinktivní nepochopení demokracie ke klystýru - prima...

33636

17.09.2004 17:55

Mnohem horší než Vietnam

RE: Mnohem horší než Vietnam

Had 194.?.?.?

>Dlouho jsem si myslel, že vím, co se dá považovat >za "příčinnou souvislost.
Asi Vaše pozorovací schopnosti "kloužou jen po povrchu dění", chce to do hloubi [vyplazený jazyk]
>Teď zjišťuji, že vím absolutní ...
Jen tak dál, začínáte být šťastný člověk [velký smích]
Ale ten Knížák to je vskutku řacha, no jako všelijaký "bahamáci" aj.

33638

17.09.2004 20:32

Casuistry: The Art of Killing a Cat - Umění zabít kočku

RE: Pověsit za koule do větru

Had 194.?.?.?

>Myslím si, že jsem vcelku mirumilovná osoba, která má k násilí >odpor.

>Ale autorům tohodle snímku bych provedl něco opravdu, ale >opravdu krutého.
Vidíte buďte rád, že Jste to přečetl a takto zareagoval - snad trošku přijdete o iluze o sobě jako o mírumilovné osobě...jestliže máte semínko,semmííímíínečko krutosti(jinak byste jim nic opravdu, ale opravdu krutého neprovedl), tak si můžete být jist, že kdyby se to mohlo rozvinout, bylo by to stejné a klidně horší než týrání jednoho zvířete.
Ale raději si nechte svou představu - kouknout do sebe a vidět tu špínu, to s jedním řádně zalomcuje...a není lehké se s tím srovnat a změnit to!!!
Nic ve zlém, berte to jako plky, kidy, driblink... [mrknutí jedním okem]

33644

17.09.2004 20:43

Casuistry: The Art of Killing a Cat - Umění zabít kočku

RE: Casuistry: The Art of Killing a Cat - Umění zabít kočku

Had 194.?.?.?

>Matka nemuze rozhodovat o zivote a smrti sveho ditete
Může, musí a má a naštěstí to také dělají, aby dostály naplnění svých tužeb a pudů. To je zajímavé, nejvíce o matkách a potratech kvákají hošani...a hlavně "bibláci"
>Kdo by tusil, ze hrani si na Boha bude mit takove nasledky?
A kdo by tušil, že nesmysly šířené církví svatou, jedinými "správnými a povolanými mluvčími Boha Nejvyššího" nás dovedou až na pokraj zkázy?
Ještě, že každý si tu baštu, co si uvaří taky spapá bezezbytku..To dokonce tvrdí i bibláci správně: "nikdo neodejde aniž nezaplatí do posledního haléře"..
Stálý úsměv, svobodu a plnou zodpovědnost za rozhodování v potratech a hlavně v celém životě, právo na život atd. přeje

33645

19.09.2004 11:59

Mnohem horší než Vietnam

RE: Mnohem horší než Vietnam

Had 194.?.?.?

Co to je za výkřiky do tmy? Vy Jste tedy stihl být všude tam, co zde předhazujete a podílel Jste se narozdíl od hloupoučkých diskutérů ze Zvědavce významnou měrou na řešení kladným směrem Vámi jmenovaných šlamastik?
Vždyť vyčítáte něco, co sám o řádek dál děláte. Prskáte a kritizujete stejně a navíc se svými otázkami stavíte do pozice řešitele problémů, nebo alespoň minimálně za 100% znalce těchto problémů. Proč ne, máte na to právo-vítejte do klubu [velký smích] , ale když se mi něco nelíbí, tak to sám nedělám, nebo ne?
>Proč to musel udělat až Bush?
A proč to neudělal Bush senior, když jsou ta dynastie takoví borci?
>Nejsme schopni nic udělat,jenom kritizujeme
No a proč se tady tak literárně angažujete? Vždyť je to velmi, ále velmi pravděpodobné, že Zvědavec to nevyřeší-můžeme zde poklábosit vážně-nevážně, k zamyšlení, vztekání, souhlasení či odsouzení, nejlépe ovšem pro zasmání, ale odbouchat si svůj život každý za sebe musíme v praxi, ne ve virtuálnu.
Buďte tedy nadšením bez sebe, že si můžete taky zakritizovat, poukázat a zkuste otázky, na které se dá lépe a srandovněji odpovědět.
Jinak Francie byla asi ve Francii, Německo nejspíše v Německu, no a my ostatní jsme žili nejspíše prostě své životy, jak jsme si vyrobili... [cool]

33692

19.09.2004 12:31

Likudizace světa

RE: Likudizace světa

Had 194.?.?.?

Vmísím se, zaujalo mě to -
>pouzil sve dobro k nesmiritelnemu boji
jak to míníte provádět v praxi?
Toto je již velmi mistrovský postoj (ve vztahu Mistr - žák) - ublížit, nevyvolat v ublíženém pocit křivdy a touhu po odplatě, ale naopak - přivést žáka k poznání a hlavně zapůsobit tímto činem ku zmenšení, či odstranění zlého "napětí" v žákovi. Předpokládám, že toto Jste na mysli neměl...
Mj. z předchozího k Vaší víře: víte, že zdvihat ruce a "volání SLÁVA", dělají "bývalí" uctívači(kněží různí atd).?Účinné velmi je hodit "nahoru" celé tělo od chodidel, pak je to nejen "sursum corda", ale "sursum corpus" - kéž by takových bylo povícero...no, to jsou nesmysly což [oči v sloup] [oči v sloup] .. [velký smích] [velký smích]
Stálý úsměv nejen při volání sláva...

33694

19.09.2004 13:25

Likudizace světa

RE: Likudizace světa

Had 194.?.?.?

>Tak,jak Tibetane pred par let lety pochopili,ze nasili je >nesmysl a zacali Novy zivot,ktery fungoval
Jenže po Milarepovi již nebyl nikdo, kdo by dosáhl potřebného poznání, a tak Tibetu přineslo jeho požehnání "jen" několik staletí klidného, šťastného života. Když se potřebné "napětí Ducha" vypotřebovalo a vzácný klenot (nauka, Poznání), který Tibet držel a hlídal, byl "přenesen" jinam (kam, to je už velmi velké překvapení nejen pro šťouraly ze Zvědavce-a většinou je to stejně nezajímá..), tak nastoupily Číňané, jako "nástroj trestu". Tibet skončil a to, co tam bylo se již nevrátí. Na řadě je jiná lokalita, jiní lidé s tibetskou Naukou v novém, čerstvém hávu...Opět jen takové podivné [oči v sloup] dodatky [velký smích] .

33696

22.09.2004 17:54

Likudizace světa

RE: Likudizace světa

Had 194.?.?.?

>Musim uznat, ze je mi sympaticka vase snaha sem propasovat sve >znalosti. A proto jako spravny zvedavy stoural ze Zvedavce se >musim zeptam. Kam? Kampak to bylo pane Hade?
1. to bylo hlavně faktické - Tibeťané to nepoznali před pár lety, ale dobrá to jsem mohl brát přeneseně, nicméně nebral a "upravil".
2. když mi něco "brnkne" na strunu, tak se vyjádřím-nevím, zda je to pašování znalostí, ale zamyslel(resp. znovu) jsem se nad tím a soudím, že se na nějakou dobu mé touhy vyjadřovat se naplnily..snad [smích] .
3. buď odpověď znáte a chcete si "ověřit"(pokud to vůbec potřebuejete), anebo Vás to zaujalo? Pak bych očekával i otázku, cože to je ten klenot a kdo ho a jak přenesl... Odpověď v plné palbě sem jistě nenapíši, pro drtivou část čtenářů nemá vůbec hodnotu.
Ani nevím, zda se k tomu milý Druide pročtete, měl jsem a budu mít hodně práce - proto zpoždění, takže budu opět hlavně čteč a ne písmák. Jaká škoda, že?... [velký smích] [velký smích]

33852

23.09.2004 08:35

Casuistry: The Art of Killing a Cat - Umění zabít kočku

RE: Casuistry: The Art of Killing a Cat - Umění zabít kočku

Had 194.?.?.?

>Dovolte, abych zpochybnil Vase presvedceni o vsemohoucnosti >racionality
Tedy, ne že bych racionalitu odmítal, naopak, ale Vy to zde myslíte s nádechem materialismu(nebo se pletu?) a to Jste ve svém úsudku naprosto vedle a navíc jsem "všemohoucnost racionality" zde vůbec v tomto duchu neprezentoval - nemohl, neboť taková "racionalita" mi je cizí...
Pokud něco k racionalitě - rozum má kontrolovat city a ZUŠLECHTĚNÉ city mají "provzdušňovat" (nastavit v rozhodování jakési bariery - jedna ze základních barier je snaha "podbarvit" každé rozumové hnutí a rozhodnutí postojem buddhistického mnicha:" Nechť jsou šťastné všechny bytosti"...což je samozřejmě velmi lehko [mrknutí jedním okem] proveditelné, že?) rozum. O technologickém pokroku si myslím asi tolik - vynálezy se začínají lidstvu mstít, neboť jejich otcové nepodložili jejich narození mravní kvalitou. Demokracie je dnes mátoha. Vytvořili jsme ji my všichni a tak samozřejmě odráží naše kvality jako celku - prostě vše již hmotné a i nehmotné, ale právě prožívané, má svoji nehmotnou příčinu, reakcemi na jakékoliv dění budujeme budoucnost, reagujeme dle toho jací jsme, reakce a city a představy se ukládají a čekají na svoje naplnění - to je naprosto racionální...

33883

29.09.2004 14:40

Holocaust nebyl

RE: Holocaust nebyl

Had 194.?.?.?

Dobré - pokud je to pravda. A co na to "obhajoba"? Napojení "vyvoleného" národa na "Nejvyššího" vynechat, nebo ne? [zmaten]

34054

29.09.2004 14:52

Tajemství jednotky 1391

RE: Ale

Had 194.?.?.?

>v každém z nás je asi malý zlý skřítek..
Vyměňte malého skřítka za pořádného démona, který v někom spí, u někoho se probouzí a u jiného již čile vévodí...takoví jsme my lidé...

34055

01.10.2004 17:35

Bomba!

RE: koukat pravdě do očí...

Had 194.?.?.?

>A tak me desi myslenka, ze jste to nemyslel jako vtip.
Správně - žádný vtip, ani ironie. Ničíme systematicky planetu i sebe sama, katastrofa více, či méně zcela zničujícího rozsahu je NAPROSTÁ REALITA-pro mě samozřejmě. A jak o tom chcete diskutovat normálně? Budeme se hádat, zda přijde zemětřas, nebo "povodeň"?Nebo že se lidstvo vzpamatuje a začne žít jinak, aby ke konečnému zúčtování nedošlo?
P.S. nevím, zda to "spláchne" i mě, ale po svém se na to připravuji...

34128

01.10.2004 18:55

Papírové paláce

Papírové paláce

Had 194.?.?.?

Taky mě před lety podobné závěry na základě mého pozorování trošku zarazily: tvoření - ničení, vznik - zánik.Dnes už nad tím ani hlavou nepokroutím, život nejen v naší sféře je vznikání a zanikání, takže co...teď jen už autorovi zbývá pátrat po "smyslu života" [velký smích] [velký smích] .
P.S. kamarád muzikant mi říkal, že jedna firma vyrábějící příliš kvalitní bubny, právě díky tomu zanikla.Souprava přežila muzikanta, jakýpak opakovaný nákup.

34129

03.10.2004 11:01

Papírové paláce

RE: Papírové paláce

Had 194.?.?.?

>pane Valtr, vzhledem k tomu, ze nemate dopravni prostredek...
[velký smích] [velký smích] ..debatujete s dobrou pamětí...a třeba Vám pan Valtr odpoví i jinak, než že to je jeho soukromá věc (což je sic pravdivá,ale slabá obhajoba vhozeného argumentu...).
Jinak k Vašim příspěvkům v globálu - neobhajujete USA až příliš jaksi nekriticky a za každou cenu? Tím Vám to právo nevymlouvám a neupírám(jak taky..), jen popichuji k sebereflexní úvaze.
P.S. "papírák" bych nechtěl, v paneláku již nebydlím, budu stavět dům "cihelná klasika", anžto jsem bývalý stavař manuální i intelektuální v ČR,Rakousku a Bavorsku.No a každý ať si bydlí jak chce( [zmaten] ?), ale spíše jak si zaslouží [mrknutí jedním okem] a může - to je větší jistota.

34206

03.10.2004 11:16

Papírové paláce

RE: Papírové paláce

Had 194.?.?.?

>stena ze dreva s izolaci, ma lepsi izolacni schopnost nez >trojita cihla
A nedá mi to - jenže nemá tepelně-akumulační a jiné vlastnosti pro vytváření příjemného, optimálního mikroklimatu jako JEDNOVRSTVÉ obvodové zdivo z cihelných bloků. "Porobetonové tvárnice" se zase hůře zbavují vlhkosti, takže tepelný odpor a i "dýchání" zdiva se zhoršuje, když se použije v obvodovém zdivu jakákákoliv izolace (sendvič)vzrůstá pravděpodobnost plísní, beton "nedýchá" takřka vůbec(zase skvěle akumuluje a pak vydává teplo)- prostě a subjektivně - cihelné bloky mají optimální poměr výhod.
Myslím, že pan Valtr ten článek nemyslel tak stavařsky, ale filozoficky, nebo se pletu?

34207

03.10.2004 22:53

Papírové paláce

RE: Papírové paláce

Had 194.?.?.?

>mi nic jineho nezbyva nez branit to kde ziji.
Pokud Jste (jako že Jste) přesvědčen, že to za to stojí, tož udatně braňte-očekával Jsem tuto odpověď, zdála se mi nejpravděpodobnější... A mám otázku do virtuálna nejen pro Vás - myslíte, že někdo debatí pro své poučení(jakéhokoliv charakteru), nebo pouze proto, aby si potvrdil správnost [zmaten] [oči v sloup] svých jedinečných, skvělých atd. názorů, postojů? Zajímala by mě vskutku taková "anketa"- debata mě a)..b)..c).. atd.
>jsem si i nekdy s chuti zanadaval..
No vidíte, teď se můžete jen [chechtot] [chechtot] a [naštvaný] [naštvaný] nechte těm, kteří se toho ještě nenabažili -[velký smích]- a můžete být [cool] ..
>Pokud si najdete cas, snazte se porovnat vyhody a >nevyhody "papiroveho palace" versus "hromade cihel" ..
To jsem prováděl několik let jak zbrocen potem v montérkách, tak "ovoňavkován" v kravatě - u mě vyhrál cihelný blok(velmi známý je v Evropě "Porotherm") jednovrstvé, obvodové zdivo.

34224

03.10.2004 23:20

Papírové paláce

RE: Papírové paláce

Had 194.?.?.?

>Ve vsech se ozyva jen jedno a to same..
Což články-zvolil si tuto lajnu, tak jí čmárá. Mně v debatě s p. Valtrem až nepříjemně "zadrnčela" formulace-"veskrze dokurvený dav"- vybavil se mi "chmurný asket", otec Scholastik v Hrátkách s čertem...a pak touha vidět výsledky svého působení na široké okolí,dav (konkrétně vzrůstající počet aut, i když on správněji a zdravěji chodí pěšky,může-li, jaktože tedy aut přibývá...).K tomu jen: raději být veselý hříšník, než chmurný asket, ale to je jeho věc a moje poslední starost.A ještě o výsledky své činnosti se nestarat a neočekávat plody je mnohem lepší postoj, než vyhlížet,kdy se změna u mně uskutečněná začne "vtiskovat" do okolí..
A nakonec-třeba je veselejší hříšník, než si dokáži představit při nejbujněších pařbách [velký smích] ?
Tak jsme p. Valtrovi vyprali trikot [velký smích] [cool] .

34225

03.10.2004 23:41

Papírové paláce

RE: Papírové paláce

Had 194.?.?.?

>zcestnou filozofii
Která je ta "nezcestná"?
>Jsem v prvni r^ade realista mozna nekdy optimista
To Vám přeji - snad jen-víte, kdo je optimista? Ten, kdo má nedostatek informací..
>presto se kazdy den nerypam v hovnech
To chápu, při této činnosti je to optimistování poněkud náročnější [velký smích] [velký smích] , ale zase je to dosti realistické..spíše reálně-hmotařské, nic abstraktního a virtuálního jako básničky,či debaty zde.. [velký smích]
>snazim se najit v zivote to dobre
A našel, našel? Je to hoňka, co [mrknutí jedním okem] ?
>(Cenzurovano, urazka!)
Vy Jste mě "urážel" ? [překvapení] [překvapení] ..tak tedy [velký smích] [velký smích] .
>Pouze posledni dobou je moda cihlu omitat
Neomítnuté cihly tzv. lícovky jsou velmi pěkné a je to poněkud speciálnější cihla(obvodové zdivo z tohoto je právě "sendvič"), tudíž dražší a ty se jistě neomítají(možná stará zástavba, anebo kde lícovky nejsou skutečné lícovky).Nové zdivo z lícovek omítat je nerozum, ale Vy myslíte nejspíše klasické zdivo, kde je omítka součást technologie stavby.

34228

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Zvýšené riziko nechrípkových respiračných vírusových infekcií súvisiace s prijatím deaktivovanej vakcíny proti chrípke01.10.20 18:39 Neurčeno 0

Prymula v rauši: V restauracích se budete zapisovat01.10.20 18:22 Česká republika 2

Nikulin dostal v USA 7 let. Nabourání do pošty Clintonové se neprokázalo01.10.20 10:55 Česká republika 0

Připomeňme si chřipku před 25 lety na kterou zemřelo 12000 lidí30.09.20 21:35 Česká republika 9

Prymula zakázal zpívat. Dobrá zpráva: dýchat zatím ještě můžeme30.09.20 10:58 Česká republika 9

Rouška neposkytuje žádnou ochranu proti virům a tedy ani COVID-1929.09.20 07:27 Neurčeno 13

Přidusit, povolit. Přidusit, povolit. Prymula si to užívá28.09.20 19:12 Česká republika 4

Cross Club bude mít otevřeno i po 22. hodině25.09.20 14:25 Česká republika 8

Prymula: Chci méně prostoru v médiích pro kritiky svých opatření25.09.20 11:09 Česká republika 3

Média stupňují hysterii strachu, opět šíří poplašné zprávy24.09.20 22:34 Česká republika 2

Dezorientováni Němci chtějí více afrických kobylek. Demonstrují s nápisy "My máme místo"22.09.20 18:59 Německo 9

Obchodní centrum Mercury, České Budějovice: Rouškové gestapo v akci21.09.20 16:29 Česká republika 3

Janek Ledecký: Zůstaňte negativní a buďte pozitivní!21.09.20 00:15 Česká republika 0

Rasistická černoška v letadle: Jsem královna Kalifornie20.09.20 23:33 Neurčeno 3

Arabská strana Švédska vyzývá k vysídlení těch obyvatel skandinávské země, kteří odmítají multi-kulti hodnoty a etnickou diverzitu18.09.20 19:00 Švédsko 6

Někdo zmlátil cyklisty v Rumburku. Byli to cikáni?17.09.20 17:26 Česká republika 2

Proč hynou statisíce ptáků? A proč se před smrtí chovají divně?17.09.20 11:21 USA 15

Až 90% testů v USA je chybně vyhodnoceno a přiznává to NewYork Times16.09.20 23:02 USA 3

Svědci Covidovi? Je jich 50 a mlátí lidi, kteří nemají náhubek16.09.20 22:14 Česká republika 8

Český COVID teror v metru15.09.20 21:31 Česká republika 9

Měnové kurzy

USD
22,86 Kč
Euro
26,86 Kč
Libra
29,49 Kč
Kanadský dolar
17,20 Kč
Australský dolar
16,43 Kč
Švýcarský frank
24,90 Kč
100 japonských jenů
21,66 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
6,00 Kč
100 maď. forintů
7,49 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 667,36 Kč
1 unce stříbra
550,90 Kč
Bitcoin
245 498,21 Kč

Poslední aktualizace: 1.10.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?