Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 9 příspěveků, 4 různá jména: <nic>, Censored, Sugar, vousy13.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

30.12.2015 19:18

Druhá trocha biblického ponaučení

RE: odpovědi

Sugar 84.?.?.?

Pane, přímo Ježíš dle nejstarších svitků tvrdil, že lidé by se neměli řídit dle písma zaznamenaného člověkem, ale komunikovat s bohem přímo. Kdo upřímně požádá, bude mu rozlišení poskytnuto jazykem životních okolností.

Účel bible je vzákladu rozdělen pro cílová publika:

Starý zákon
Propagace vyvolenosti židů oproti jiným národům a poskytnutí jim jednoduchého nástroje na zotročení ostatních prostřednictvím lichvy:

"Nedávej na úrok bratru svému (židovi) ani stříbro, ani chleba, ani cokoliv jiného, co lze dát na úrok. Cizinci (gojím-nežidovi) na úrok dávej, aby hospodin bůh tvůj (reálně satan, pokud se na problém podíváme z pohledu mravnosti) ti žehnal ve všem, co děláš rukama svýma na zemi, do které jdeš, abys jí vládl.

Nový zákon
Podrobení se ostatních národů pod vyvolenost židů a blokování samostatného myšlení, při kterém by se jedinci mohli vzepřít tomuto davo-elitárnímu systému.

"Pokud tě uhodí do tváře, nastav i druhou. Kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech mu i svůj plášť (podrobení se agresorovi)."
"Nesuďte, abyste nebyli souzeni (nerozlišujte dobro od zla)."

Realita
Ať si bibli vykládáte osobně ve své církevní naivitě jak chcete, objektivní realita je taková, kterou vidíme kolem sebe. 5% parazitů vlastní účetně 80% všech zdrojů planety a historicky jim k tomu primárně dopomohla právě lichva.

343673

25.03.2016 16:15

Hybridní války 1. Zákon hybridního válčení

RE: ČR je v hledáčku USA

Sugar 84.?.?.?

Tak pokud to vezmeme z druhé strany... Proč Bohouš se v médiích vyjadřuje jak idiot a dle vašeho tvrzení má výsledky? To je postižen nějakou závažnou duševní poruchou?

a) Ideál - hraje již zmíněnou hru pojistného ventilu.
b) Had - je donucen okolnostmi a vůlí občanů, jinak by byl příště nevolitelný.

Na to ať si každý udělá svůj názor...

347137

08.01.2017 19:11

Rasismus? Hm...

RE: Samozřejmě je to úmyslné

Sugar 84.?.?.?

Pane Mou,

Můžeme se bavit, polemizovat o statistice, zda to v daném článku sedí. Ovšem největším jedem je opět toxická omáčka, kterou autor vyprodukoval díky své diletantnosti a mrzké znalosti dějin.

Z toho důvodu se i cnostná myšlenka komunismu či bolševismu začne čtenářem vnímat jak největší zlo. Náhoda? Těžko!

1. Co chápete pod termínem "Jewish Bolsheviks"?
Byli židé opravdovými bolševiky, templáři opravdovými křesťany či dalajláma opravdovým buddhistou? Přitom víme, že příslušnost k židovství není na rasových základech. Je to ideologie, která je přímo antagonistická k bolševismu.

2. "Daniel Goldhagen argues that 20th century Communist regimes “have killed more people than any other regime type."
Klasický příklad západní omezenosti, kde se míchá Marxismus, Trockismus, Menševismus, Bolševismus, Komunismus do jedné omáčky, která se poté nazve libovolným výše uvedeným termínem bez rozlišení jejich pravého významu.

A nakonec ještě vytáhne toho lháře Solženicyna...
https://www.youtube.com/watch?v=5GG6DAb1r3k

354783

08.01.2017 20:05

Berlín - další falešná vlajka

RE: ale blbost...

Sugar 84.?.?.?

1. "Podle ovoce poznáte strom." Neříká bible, ale je to citát Ježíše. Autoři bible to jen převzali. Jen škoda, že toho nepřevzali více, mohla to být použitelná příučka pro spravdlivý život. Ale to pravděpodobně nebylo cílem...

2. Odkud jste čerpal informace o Mohammedovi? Nenašel jste je v kapesní příručce ÚV Sionistické Strany Izraele? Nemůžete věřit všemu, co si kde přečtete, aniž byste měl nějaký konkrétní rámec ověřitelných informací.

3. Kde myslíte, že původem negramotný pastevec získal informace o dějiných procesech, kterých se nemohl za svého života účastnit, protože se odehrály v úplně jiných epochách?

4. Váš postulát o křížových výpravách – to už snad ani nemůžete myslet vážně. Buďto jste zaslepený katolík, nebo jste chyběl na hodinách dějepisu základní školy.

Palestina byla původně baštou bílých křesťanů, kterou "osvobozovala" lidumilná Svatá říše římská? Nebyl Ježíš náhodou Judejec, když už jsme u toho...
I my ve Střední Evropě jsme byli "demokratizováni" (pokřteni) ohněm a mečem, tak byste úlohu církve mohl pochopit alespoň na zkušenostech našich předků.

354787

05.03.2017 13:30

Staří mladým rozumí, opačně to neplatí

Vzpoura neschopných

Censored 84.?.?.?

Popsaná událost nese všechny rysy vzpoury neschopných. Neschopný zřízenec přivezl starou paní v žalostném stavu do čekárny. Neschopní saniťáci chudinku veřejně uráželi. A stejně neschopní ostatní pacienti v čekárně se nezmohli ani na slůvko obrany nebožačky, natož aby jí někdo pomohl alespoň zahalit.

Kdyby se podobná událost stala v prostředí, kde by namísto "prostých lidí" byli shromážděni Mikoláš Aleš, Antonín Dvořák, Emil Škoda, Alfons Mucha, T. G. Masaryk, Bedřich Smetana, Max Švabinský, Hugo Haas, František Křižík, Jan Werich, Tomáš Baťa, Otto Wichterle, ... , nic podobného by se nestalo. Jsem přesvědčen, že každý z výše jmenovaných SCHOPNÝCH lidí by popsanému zvěrstvu zabránil. Kam se nám podobní schopní lidé ztratili?

Závěr? Bude hůř. Umím si představit podobnou scénu, která se odehraje za padesát let. Třetina čekajících pacientů budou hluční cikáni. Další třetina nabubřelí věřící v Alláha, kteří pohrdají všemi ženami z principu své víry. Menšina původních obyvatel si nedovolí ani ceknout. Bohužel.

356268

Máte pravdu, že Kissinger je prověřený matador, na scéně několik desetiletí.

Proč myslíte, že jeho služeb Dony nevyužívá. Přičemž Kissinger byl v počátku Trumpovi jistě "doporučen"?

Mají zoufalý kádrový problém, když chudák Henry musí sundat bačkory a vstávat z houpacího křesla, aby řešil politické procesy. Co byste chtěl po člověku, kterému je skoro 100 let?

359940

31.10.2017 16:44

Rozhovor s profesorem Franz Hörmannem

Může být finanční expert v jiném oboru diletantem?

84.?.?.?

Ano, soudím že může. Pan profesor Hörmann sice dokáže velmi přesně vysvětlit tvorbu nových peněz. Ano, v tom s ním souhlasím. Peníze vznikají výhradně jen úvěrem. Neexistuje jiná možnost, jak v lidské společnosti získat nové peníze pro nově narozené lidi.

Pan profesor však krom peněz také komentuje další vztahy lidí ve společnosti:

> Kdybychom byli spolupracující bytosti, pokud bychom pracovali společně, měli bychom úplně jiný názor na svět. To skvělé na tom je, že by neexistoval nedostatek! Neexistoval by pro nás žádný nedostatek. Nedostatek ve skutečnosti vzniká z konkurence ...

A to je hrubý nesmysl. Zde se pan profesor jeví jako naprostý diletant. Proč? No protože jedním z nejžádanějších zdrojů v lidské společnosti jsou kvalitní sexuální partneři. My muži vzájemně soutěžíme o krásné, mladé a zdravé dívky. A ženy si konkurují v soutěži o chytré, bohaté a spolehlivé muže. Dosud to tak bylo v celé lidské historii. Pohlavní výběr je totiž jedním ze základních pilířů evoluce.

Nedostatek kvalitních sexuálních partnerů je dán přírodním zákonem. Paretiho zákonem. Dle něho je v lidské společnosti jen hrstka těch nejžádanějších nadprůměrných sexuálních partnerů. Drtivá většina lidí patří mezi průměrné či dokonce podprůměrné jedince. A to je důvod, proč lidem žádná spolupráce nemůže zajistit dostatek skvělých sexuálních partnerů. Proto se o ně bude vždy soutěžit.

A proto jsou všechny podobné sny o lidských společnostech, fungujících bez vzájemné konkurence lidí, jen pouhou utopií. Plynoucí z neznalosti základních přírodních zákonů.

Pěkný den všem
Vojta

360820

26.01.2018 19:46

Hlavní útok jde na naše děti, ještě 15 let a je konečná

RE: Absolutně nepřijatelná politická indoktrinace dětí ve školkách a školách - informace z terénu

vousy13 84.?.?.?

Jde o statistické rozdělení, pokud ve společnosti žije ještě cca 5–10% populace, která by mohla ovlivnit následující generaci, která je indoktrinovaná novou ideologií, statistická odchylka řízení může být tak velká, že proces přeměny ideologie se může stát neřiditelným.

Minulý režim byl tím vyjímečný, že zakazoval možnost volby a diskuze. To byla jeho síla (krátkodobě) i největší slabost (dlouhodobě). To také přispělo k tomu, že v 80. letech již státy socialistického bloku začaly výrazně zaostávat ve vědeckotechnickém pokroku. Samozřejmě minulý systém měl i spoustu výhod.

Máte pravdu, že rychlost oběhu informací je dnes v naprosto jiných frekvencích díky internetu. A ti, co média vlastní se opravdu nesnaží o pokrok lidstva ke "Království božímu na Zemi.", ale tak to bylo vždy, nic se nezměnilo.

Uvědomme si prosím, že dříve lidé získávali informace třeba jen z jednoho hlavního zdroje, který nesnesl ověření, diskuzi či dokonce kritiku.
... → kněz → knihy → noviny → rádio → televize → internet

Tak kdy myslíte, že člověk měl nejvyšší možnost dostat se k dostatečně objektivnímu hodnocení procesů ve společnosti než dnes?

Snad nejsme idioti a snažíme se s následující generací vést diskuzi a ukazujeme jim pozitivní i negativní prvky obou systémů. Protože ten, kdo není schopen rozlišit základní pozitivní parametry, působí většinou jako nafetovaný papoušek programu, který odpracovává....

Chápu, že dnešek, kdy jsou napumpovány matrice pro degeneraci člověka, může působit šílěně (a takový bezesporu je), ale možnosti komunikace jsou zatím nejlepší v historii. Využijme je a pomozme našim dětem v jejich vývoji k Člověku!

362144

> Hlavní vývojovou tendencí lidí je touha být svobodný a být užitečný a být alespoň trochu šťastný.

Mám nezpochybnitelný důkaz, pane Butoro, že tomu tak není. Hlavní vývojovou tendencí lidí, zvířat, rostlin, ..., tedy všeho živého, je úplně něco jiného. Tou tendencí je naplňování SMYSLU ŽIVOTA.

V historii naší planety existovalo obrovské množství druhů organismů, kterým se plnění základního přírodního zákona všeho živého - smyslu života, nedařilo. Tyto organismy se už dnes na naší planetě bohužel nevyskytují. Vyhynuly.

My lidé jsme zatím nevyhynuli. To je důkaz toho, že zatím svou hlavní vývojovou tendenci, tedy SMYSL ŽIVOTA, úspěšně naplňujeme.

Pěkný den
Vojta

362332

Káva pro Zvědavce

49

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 114 čtenářů částkou 14 836 korun, což je 49 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Najvyšší predstavitelia EÚ: Príchod veľkého počtu migrantov z tretieho sveta musí byť kľúčovým prvkom príslušnosti k EÚ24.04.18 16:24 Evropská unie 4

Milán: Policie zatkla internacionální dětský gang za 21 ozbrojených loupeží24.04.18 16:05 Itálie 0

"Společně bez hranic" - soc. dem. radní z Milána chystá megaakci pro migranty24.04.18 15:52 Itálie 1

Evropský parlament: Očkovat se budete všichni furt a celoživotně - a basta!23.04.18 20:47 Evropská unie 5

Turecko: Řecké ostrovy jsou naše - NATO: Rozbroje Turecka a Řecka se nás netýkají22.04.18 23:00 Evropská unie 0

Stovky migrantů vcházejí z Turecka do Řecka - za co vlastně cpeme Turecku ty miliardy?22.04.18 22:37 Řecko 0

Vanessa Beeley ze Sýrie: Centrum Bílých přileb stálo hned vedle továrny na bomby, které vraždily civilisty v Damašku22.04.18 22:26 Sýrie 0

Německá federální policie varuje: Mezi migranty vzrůstá obchod s originálními německými doklady22.04.18 21:51 Německo 2

Mezinárodní akce Generace identity: Ochrana hranice v Col de l’Échelle22.04.18 21:26 Evropská unie 0

Martin Sellner z cely předběžného zadržení: "Britové, řekněte NE islamizaci!"22.04.18 21:16 Británie 0

Maďaři opět vyšli do ulic, Soros ukazuje svaly21.04.18 23:54 Maďarsko 7

16.000 afrických migrantů z Izraele převede OSN do EU21.04.18 04:01 Evropská unie 1

USA ovládly čtvrtinu území Sýrie včetně strategických zdrojů ropy a zemního plynu21.04.18 02:53 Sýrie 0

Migranti šíří v EU tuberkulózu rezistentní na antibiotika21.04.18 02:33 Evropská unie 3

Africká unie přijala protokol o přeshraničním volném pohybu Afričanů21.04.18 01:27 Evropská unie 0

Vidím řeku krve, varoval před 50 lety Powell před imigrací21.04.18 00:58 Británie 1

Přesídlovací program: 50.000 Afričanů bude přímo přesídleno do Evropy do podzimu 201921.04.18 00:43 Evropská unie 0

Neschopní, bezohlední politici sají z naší země život20.04.18 20:49 Česká republika 4

Turecko stáhlo své zlaté rezervy z USA20.04.18 15:31 Turecko 4

Skvělá analýza Martina Kollera20.04.18 00:31 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
20,91 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,14 Kč
Kanadský dolar
16,24 Kč
Australský dolar
15,80 Kč
Švýcarský frank
21,27 Kč
100 japonských jenů
19,12 Kč
Čínský juan
3,30 Kč
Polský zloty
6,01 Kč
100 maď. forintů
8,13 Kč
Ukrajinská hřivna
0,80 Kč
100 rublů
33,53 Kč
1 unce (31,1g) zlata
27 623,36 Kč
1 unce stříbra
346,33 Kč
Bitcoin
186 954,53 Kč

Poslední aktualizace: 25.4.2018 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?