Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 35 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Jarda z Brna.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

30.06.2017 04:22

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

Tom 65.?.?.?,,páchání zla křestany,,

Jarda z Brna 185.?.?.?

Jak víte že jsou to křes'tané, když vraždí? Nepíše se v Bibli že zabíjení už ne? Ježíš řekl že každý, kdo se nepřátelsky dívá na svého bratra je zabiják a nestojí v pravdě. Také mluvil o znamenitém ovoci ze znamenitého stromu a prohnilém ovoci ze zkaženého stromu. Nečtete dopis od Otce protože v něj nevěříte, tak zůstanete bez informací až do svého brzkého konce. Svět pod mocí Satana jde do kytek. Tvoří se precedens, že člověk si nemůže sám úspěšně vládnout bez Boha. Následky nevíry vidíte na vlastní bulvy. Po celém světě.

Máme se modlit o království. Ale vaše přání je živočišné a Boha nepotřebujete jako i zbytek světa. Praví křestané existují ale jsou vysmíváni a haněni, nikdo by si nepomyslel že jsou to oni, kteří se snaží zachránit co nejvíc lidí, podobných ovcím. Až vám zazvoní u dveří, myslete si co chcete ale záchrana nebude klepat na dveře věčně. Přečtěte si knihu zjevení Jana. To je přímo horor pro ty, co Bohem opovrhují. Bude tady mela. Poteče krev. Nebude jídlo. A do toho přijdou znamení z nebe a tehdy budete skřípat zuby, protože vám dojde že budete skontumován. Zůstanou jako přeživší pouze ti, co se prokázali jako skuteční křestané. Třeba ti, co raději zemřeli v moři kam je vyhazovali islámisti, nebo ti, kteří byli a ještě i budou zabíjeni pro vydávání svědectví o Bohu a Kristu.
Všechno se třídí, vztahy se tříbí, vše je otevřeně zjevné tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. Dělejte si legraci, vaše volba. Ale neplette Křestany s křestanstvem, to jsou dvě odlišné věci. Že olizuje papež nohy nepřátelům Křestanů neznamená že toto jsou křestané. Vždyt upalovali ty co šířili Bibli, dopis Otce svým dětem, nám lidem. Villiam Tyndal byl jeden z těch kteří se snažili přeložit Bibli z Latiny do Angličtiny. Byl za to uškrcen osobně jedním papežem a spálen a poté rozházen do řeky.

Jan Hus, nic? Giordano Bruno, nic? A spousty nevinných žen upálených, nic?
Hlavně když se umíte koukat celej den do founa. Ale základ, Bibli, tu neznáte, svůj původ, svou karmu a budoucnost, výběr z možností....
Přeji pěkné prožití pekelných dní, které se přibližují den za dnem blíž a blíž.

358728

01.07.2017 03:56

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Tom 65.?.?.?,,páchání zla křestany,,

Jarda z Brna 185.?.?.?

Jestli nevěříte že ničemné lidi Bůh odstraní, tak si pročtěte jak chránil čistotu rodové linie Ježíše, který ještě nepřišel z nebe kde byl u Otce po celé věky vykonat skutek záchrany, sebeobětování, aby tak zvrátil smrtelné následky neposlušnosti našich prarodičů.
Jak se Bůh hněval na vyvolený lid, který se začal oddávat zlaté modle, když Mojžíš z hory nesestoupil dostatečně brzy.
Jak jich jeden den polkla země 24000, protože otevřeně projevili vzpouru proti tomu, který je vedl pustinou do země zaslíbené.
Chcete tvrdit, že tento milosrdný Bůh, který dělá rozdíl mezi ničemnými a spravedlivými lidmi bude dělat ústupky kvůli divně smýšlejícím lidem? Proč se má zrno z Ježíšova podobenství oddělit od plev a plevy skončí v ohni?
Proč budou rozděleni lidé v den soudu na pokojné ovečky a nezvladatelné kozly?
Jestli Boží lásku chcete použít jako změkčovadlo na bestiální lidi, kteří loupí, vraždí, nemilují své bližní a urážejí Stvořitele falešným uctíváním které neschvaluje, potom jste jeden z těch zmanipulovaných, kteří chytají Božskou ruku a křičí:,,Bože, co děláš,,?
Máte to v té Bibli přece jasně napsáno, že Bůh v minulosti už ničil neposlušné.
V Sodomě A Gomoře, při potopě...a že je vzor budoucích věcí.
Co chcete od Boha? Aby vás nechal na pokoji?
Máte přece svobodnou vůli, tak nevím proč si neděláte v klidu co chcete a o Boží způsoby se marně nezajímejte, pokud Vám chybí smysl pro právo.
Neumím si představit že ti spravedliví, kteří právě kvůli své mírné povaze byli zabíjeni, ožebračováni, haněni a trvá to až do dnešních časů by měli tady na zemi být spolu s bezbožnými, kteří by se otřepali a za čas by znovu rozvrátili pokojné podmínky v rajském prostředí, které má nastat po likvidaci Satana, démonů a jejich podporovatelů.
Podle Zjevení bude tento pokoj trvat 1000 let a potom budou prozkoušeni i ti, kteří se narodili během milénia a nebo byli vzkříšeni. A zase jich bude mnoho, jako písku v moři.
To že se vám to nelíbí že Bůh nastavil zákony po svém, neznamená že nebude naplněno vše co bylo napsáno, zvláště v knize Zjevení.
Zcela jistě má velkou cenu bát se pravého boha a odvracet se od špatného.

358743

03.07.2017 04:24

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Jarda z Brna slintá po životě věčném v ráji nebeském?

Jarda z Brna 185.?.?.?

Je pravda, že Bible se zminuje o tom, že od počátku oznámení dobré zprávy se lidé tlačí do Nebeského Království. Tím je především myšlena touha lidí získat jednou opět život po vzkříšení o kterém Ježíš vyučoval.
Do nebe se nechystám, tam bude jistý počet lidí kteří žili na zemi ale většinalidí má pozemskou naději na obnovené zemi po Soudu ničemných.
Text:,,
„Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? ,, jste pochopil jako nedouk, je tím myšleno že důležitější je se soustředovat na Boží způsob života a to ostatní je běžně plynoucí ze zbožného života. Nedělat si starosti neznamená sednout na prdel a čekat na holoubky do hubičky nasměrované. Jen ty texty zneužíváte a vytrháváte z kontextu. To vy zneuctíváte Boží slovo a to je už někde zapsáno v matrixu, každý člověk se dle písem bude zodpovídat za každé neužitečné slovo.
Kvůli vám že by Nejvyšší předělal míry spravedlnosti ve prospěch zločinců? Cha cha, to se směju pane najivní. Možná si tímto výrokem dodáváte kuráž na další své nekalé praktiky ale to neblahé zjištění vám udělá v závěru dnů nepříjemnou čáru přes rozpočet.
A jestli mne chcete přirovnávat k vraždícím muslimům očekávající panny a polštáře v nebi, to jste tedy dumbo.....
Život na rajské zemi bude pro ty, kteří se drali stísněnými dveřmi a šli po uzounké cestě a mají v den příchodu Ježíše dostatek oleje v lampách svých.
Padají z vás moudra, založená na vašich přáních a ne na Biblickém základě.Slovo Hospodin, Jahve a Alláh není to samé. Alláh a Hospodin je jen titul-(Pán), Jméno Jahve IZRAELI PŘIPOMÍNALO BOHA BLÍZKÉHO, SPASITELE. Dle tradice toto Boží jméno sekty křestanstva vynechávají ve všech částech Bible a nahrazují českým hospodin.
I když bych to tipnul na ruské gaspadier.Asi pravoslaví.
Talmud mi připomínat nemusíte, vím moc dobře co v něm je a že ho sepsali odpůrci Boha a má zkazit celou populaci těch, kteří říkají že jsou Židé, ale nejsou, ale lhou, ale jsou synagogou Satanovou, to je jasně patrné na všech listech tohoto pamfletu.

358784

03.07.2017 04:42

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Bez Boha nemůže být řádu

Jarda z Brna 185.?.?.?

Neboť vpravdě pravím vám, všechny živé věci jsou Bohu blíže než písmo, které je bez života.
To je ale blud, toto vaše pochopení.
A co text:,, Slovo Boha je živé a vykonává moc a je ostřejší než jakýkoli dvojsečný meč a je schopné rozlišovat myšlenky, urovnávat věci, odhalovat, připravit člověka pro všechna dobrá díla,,...?????
Písmo Boží je naopak Bohem inspirované ale to odhalí jen ti co ho čtou a Bůh sám dává vzrůst, pochopení psaného prostřednictvím činné síly, Božího ducha.
Vy nevíte nic a je vám dobrá zpráva o kristu zahalená a hynete, podle vlastních tužeb, které Slovo odsunují.
Nevyjadřujte se k věcem, které vyžadují léta studijí písem pomocí výklad.slovníků, konkordancí, encyklopedií Britanica a Katolica a podobné studijní pomůcky, včetně Hebrejských a Řeckých slovníků. Takhle ze sebe děláte chytrolína po pivu.
Písmo nějakého textu samo o sobě může být bez života, pokud chybí někdo. kdo by ho četl, nebo pokud je jeho obsah brak a obrací člověka proti Bohu, viz Talmud.
Boží slovo je živé a lidé kteří si to uvědomovali končili v dobách temna na hranici i s tím slovem. Takto působil na hladové lidi po slovu obsah Bible, že ochotně riskovali i tuto smrt, jen aby mohli Boha poznat a pochopit.
To vám ale Satanovy denominace církví křestanstva neřeknou, neb by se zhnusili mnohým lidem, kteří k Bohu cítí lásku, ač neví že jsou v církvi, jež nemá Boží schválení.

358785

03.07.2017 04:55

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: ==RE: Bez Boha nemůže být řádu

Jarda z Brna 185.?.?.?

Tragikomické je že Židé měli ve svitcích proroctví že Ježíš se narodí a že přijde zachránit Izrael ale Pavel popisuje, že si toho ,,nevšimli,,.Přišel do vlastního, ale ono ho nepoznali.....
Po dvou tisících letech je víra lidí mrtvá, ale něco přece jen zůstalo, Bible tyto věřící, následovníky Krista popisuje jako zrno, to bude v konci dnů sebráno ale plevy budou hozeny do pece.
Tragikomické je, že máte možnost číst Bibli ale..

Něco z té vámi nesmyslné Bible.
,,Seberte se posměvači a vizte. Ve vašich dnech konám dílo, kterému byste neuvěřili, i kdyby vám o něm někdo dopodrobna vyprávěl,,.
Přeberte si to jak chcete.

358786

03.07.2017 05:08

Švédsko vylekano stovkami gangů z no go zón, o kterých tvrdí, že neexistují

RE: Ve jménu víry …

Jarda z Brna 185.?.?.?

Zatím se leklo jenom Švédsko …?
Nebojte, lekne se mnohem více zemí, protože proroctví odhaluje že se mocnosti domluví a pletichami utvoří světové kotrmelce, které rozbijí náboženské dosud jakžtakž fungující ekumeny a všelijaké jinověrné bratříčkování se.
Bude taková náboženská mela, že si to neumíte představit.
A to je další naplnění písem:,, Bůh jim totiž vnukne myšlenku, kterou budou považovat za svou vlasní myšlenku, aby úplně vyplenili a ohněm zničili nevěstku, která sedí na vrcholku,,.
Likvidace falešného náboženství bude dílem samotného Boha a potom si to těžko někdo neznalý dolouská v Bibli, protože i ta bude zničena a zakázána.Mnozí se velmi vylekají ale už bude na hledání Boha pozdě.

358787

05.08.2017 00:58

Agent CIA doznává na smrtelné posteli: „Vyhodili jsme do vzduchu WTC 7 při 9/11“

RE: Totalne FAKE NEWS ...

Jarda z Brna 185.?.?.?

Pane ppppp, vy jste skutečně dumbo, jděte s těma kkkktninama do ppppp!!!

359401

08.08.2017 00:12

My 2

RE: Tak něco k tématu

Jarda z Brna 185.?.?.?

Židi chtěli kamenovat ženu, zabývající se nejstarším řemeslem. Dala duši Dáblu? Ne nutně. Ježíš ji neodsoudil. Když toho buzna nechá a najde cestu k Bohu, jeho duše Satanovi nepatří, vždyt Bible učí, že i kdyby naše hříchy byly jako karmín, pokud se přimkneme k Bohu, on zařídí, že naše oděvy budou vyběleny. Spíše je tu jiná otázka. Kdo o to stojí?
Asi to budou jen ti, co se tlačí do těch stísněných dveří.

359486

14.08.2017 00:02

Na pláži 2017: Půvab jaderné války

RE: Pôvab atómovej vojny:

Jarda z Brna 185.?.?.?

dyk 185.?.?.?
Schválení příspěvku se kliká dvakrát. Poprvé kliknete na odeslat a objeví se stránka s kody, text v rámečku abyste mohl poopravit chybu v textu. Pokud na to opravování nebo kontrolování kašlete a je vám jedno jak váš text bude vypadat, klikněte ještě jednoou na odeslat a je to. Ale před druhým kliknutím si zkontrolujte jestli jste nepřekročil počet písmenek, právě při druhém objevení se kodové stránky před 2. odesláním to zjistíte ve výpisu. Pokud vám tam něco chybí, klikněte na šipku v horní liště vašeho prohlížeče, čímž se vrátíte do doby kdy jste vše napsal a myší si zkopírujte to, co nebylo při odeslání vidět. Odešlete příspěvek znovu, potvrdte opět odeslat a příspěvek je odeslán. Na svůj vlastní příspěvek klikněte na reagovat a vložte myší nebo ctrl to co jste nakopíroval myší- ten konec. Znovu dvakrát odešlete a je to. Není tady tento postup popsán, ani kolik písmen tu max. můžete vložit, tak to krade někdy slova, když jejich počet překročíte. Já bych dal dvakrát tolik písmen na příspěvky, majiteli by se nic nestalo.

359559

Připadá mi to směšné se namáhat to zveřejnovat ale ptám se, on ještě někdo ty ryby jí? Och ano, určitě to papají sluníčka a potom ty masy lidí, co jsou
:,,zmítány jako chaluhy a bláto v moři,,.
Doufám že naše vláda to chaluje o sto 6, kéž by svítila na té naší temné slovanské cestě vstříc zářné budoucnosti v poblité vestě, ve své zlosti.
Však ON se někdo najde, kdo zarazí tuto sebedestrukční zhovadilost nesvatých zabedněnců.
:,, a přišla tvá vlastní zloba, aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi,,.Zjev. 11:18:

359920

09.09.2017 20:03

Konspirační teorie

RE: Konspirace,znamena strhnout vladu na sebe.

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,Kolik, vselijakych tajnych organisaci , ma tento svet? Bezpocet, by rekl laik.
Rome 200, Bildebergers , Svobodni zednari, Tavestok,Evropska Umie, Trilaterial Commission, Sioniste, Zioniste, Golden Gate, Rosecruciani, Lebky a hnaty, Jehovisti, G7, nikym nevolena byrokracie, oteplovani planety,” neocon”, Saitologi, faministky, ted jsou na rade muslimove, manipulovany, kym asi? ,,


Ty jsi asi nemocnej - míchat ty zrůdy s křestanskými svědky. Ty být koště?

359921

22.09.2017 20:51

Nahánění migrantů do EU se přesouvá do Afriky – tam to nebude tak na očích, část 1.

RE: Bůh neřeší lidskou omezenost

Jarda z Brna 185.?.?.?

Ta je obrovská a stupidní vykrmené stádo leze jako hovada do oprátky bezhlasně a pokorně.
Co chtějí, to budou mít.
Jako první na vině našich ovčanů je bezbožnost.
,,Jestliže mne tedy opustíte, opustím jí vás,, .
Lidé. kteří se nezabývají hledáním Boha a konzumují nauky o evoluci si sice vystačí a jsou spokojeni s paní přírodou ale přicházejí o osobní vztah se Stvořitelem a o možnost být zachráněni v den Soudu, který se blíží. Vidíme to na událostech ve světě a neustále to můžeme zkoumat, jak se situace zhoršuje a bude se i nadále zhoršovat.
Bible hovoří o ničemných duchovních silách v nebeských místech, přesto ovčané, Boha neznající si tukají na čelo a jako co? Co jim budeme povídat o nesmyslech? Jeden z veršů o prohnanosti Satana říká, že:
,,jim bůh tohoto systému zaslepil mysl aby ji neprozářilo světlo o Kristu a o možnosti se zachránit,,....
Jiný verš říká, že Stvořitel je nechává v klamu právě jako odplata za ničemné jednání. Svatého ducha nedostane ten, který je ve svém uvažování ničemný a zlý. Nepochopí prostě merito o čem ta Bible je a tak může hledat, studovat, ale jak říká Pavel, nebudou dělat žádný další pokrok.
V tom bych viděl ten výrok :,, "Koho chce Bůh zničit, tomu napřed sebere rozum." jako rozumný a vše vysvětlující.
Takže ti co chodí volit ty zloděje a vrahy vlastního národa, čeká ten nejhorší scénář, jako už probíhá ve Francici, USA, ITÁLII a podobně. Tady to bude taky! Už je to naplánováno a nikdo z ovčanů nic nechce dělat. Neb nemohou! Jsou rozumu zbavení!!!!

360154

26.10.2017 16:49

Nééé. ANO nééé!

RE: Presumpce neviny

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,Ale dokud je na něj pouze pořádán závistivý hon, ctím presumpci neviny a se mnou dalších jeden a půl milionu českých občanů.,,
To je pěkná myšlenka ale to by tady nesměla všechno řídit ta prašivá mafiánská policie, vy naivko.

360719

26.10.2017 17:07

Americké vzkříšení sovětské operace „Anadyr“…

RE: V klidu

Jarda z Brna 185.?.?.?

Já ho zažil také, osm let mi bylo a při odjezdu na tábor jsem před Čedokem v Brně v autobusu vyplazoval na Vánu jazyk a teta mi vynadala že jako jestli chci aby nás postříleli. A když jsem se z tábora vrátil, vána na mne čekal v tanku na věži před barákem, na jehož plotě bylo napsáno vápnem:,,Slon ježka nespolkne,, .
Myslím že jen díky tomuto bratrovi jsem se dožil tohoto věku, jinak jsem už mohl dávno štěkat na provázku v Quantanámu, nebo poskytovat své orgány jiným, potřebnějším.
Ale celé to blbnutí stejně vyvrcholí Velkým dnem Boha Všemohoucího, jenom se chechtám, kam se to ty zdebilizované národy vlastně ženou, když už jim nad hlavami mává sekerou kdejaký krvežíznivý Demokrat co to s nimi přece myslí dobře.
Boha se nebojí a tak národové jdou do mlýnku posledních dnů dle Zjevení Jana, kdo chce kam, pomozme mu tam.

Pro výraz Vána mi nezbyl v klábosnici nějak prostor, možná ruská rozvědka nebo hackeři mi škodí a háčky mi blokují.

360720

26.10.2017 20:55

Proč společnost znovu a znovu volí svojí zkázu?

RE: Protože společnost je ovládána nejlstivějšími deprivanty fašistického vyznání! Přes loutky - charizmatické gentleman

Jarda z Brna 185.?.?.?

Ten člověk totiž nenávidí Boha a nemá páru, že Ježíš ty tkzv.Židy nazval Satanovou synagogou z toho důvodu, že jsou lháři a o Boha jim ve skutečnosti nejde, jen o moc.
Proto mele kočky a psy dohromady ale uniká mu trpělivost Nejvyššího, neb každý dobrý člověk bude těžit ze své snahy milovat své bližní. Ale odpadlíci a překručovači budou hozeni do tmy venku. To že chazaři prošpikovali celý svět svým odpadlictvím neznamená, že praví Židé, rozehnáni po celém světě nemají naději na Boží sliby.

Ježíš zavedl místo Judaismu křestanství ale jak vidíme, i to se zvrhlo k Satanskému učení a kazisvětství. Obě tyto Satanovy korporace spějí ke zničení spolu se svými podporovateli. Pátá Mojžíšová zná jen útržky které zneužívá na hřmot a zděšení ale skutečnost mu uniká.
To že se žádná politika nedá naroubovat na Ježíšův příkaz:,,Miluj svého bližního jako sebe samého,, znamená jediné. Čekat na Ježíšův příchod. Poté teprve zavládne ten skutečný majitel lidstva, který za nás zaplatil nefalšovanou obětí.

Žádný Talmudista, chazar a podobně nemůže nějakým rituálem z dob 12ti Izraelských kmenů obštastnit Boha a přiblížit se mu. Ani mluvka, který těmito bestiemi hartusí v každém příspěvku. Kdybych mněl nadávat na všechny ze Satanovy synagogy, tak bych musel vzít jednoho politika vedle druhého - protože nosy mají všichni již od založení 1 republiky. Rozumný člověk to rozpozná. Proč tedy stále strašit pejzatýmy? Viděl bych prospěšnějším seznamovat lidi s tou lepší stránkou, s Božím zaslíbením v brzkém novém systému.

360729

27.10.2017 21:00

Proč společnost znovu a znovu volí svojí zkázu?

RE: Protože společnost je ovládána nejlstivějšími deprivanty fašistického vyznání! Přes loutky - charizmatické gentleman

Jarda z Brna 185.?.?.?

Tyhle sliby byly dány Izraeli ale jen pod podmínkou poslušnosti, vzpomenme na neposlušnost zaslíbeného lidu, který musel vandrovat 40 let po poušti, za to že neposlouchali- zlaté tele, nenažranost s křepelkami a podobné vylomeniny.
Tyto sliby že národy budou klaté a podobně- to se týkalo okolních národů, které obtěžovaly satanskými praktikami vyvolený Izrael, národ. Proto jim je Jah vydal. Ale to už neplatí dnes, protože dobře víme že Izrael zamordoval Ježíše a ztratil Boží přízen jako celek. Dnes již nemá Izrael žádné požehnání, dnešní židé co to tvrdí nejsou židé. Takže ty vaše výkřiky Pátá M. jsou platné tak pro dobu kdy se v písku rodil národ, který měl přispět k narození Ježíše.
Ale víme že ho nepřijali, nepoznali ho, kámen, který se stal vrcholem rohu už nemůže pro odpadlíky nic udělat. Tak nekřičte a nemávejte starou smlouvou, už platí nová smlouva.
,,A já s vámi činím novou smlouvu, ne takovou, jakou s vámi učinil mojžíš,,....

360770

28.10.2017 17:35

Americké vzkříšení sovětské operace „Anadyr“…

RE: V klidu

185.?.?.?

No hlavně že z tebe by si nikdo nic nebral. protože to nebude potřebné v den, kdy vystřízlivíš a zjistíš že budeš kontumován zaživa ve válce Boha Všemohoucího ty chudáčku bez víry.

360788

05.01.2018 15:31

Nejvyšší poplach! Evropský parlament dostal na stůl reformu Dublinského protokolu a česká média mlčí!

RE: Doufejme že Babiš nezradí

Jarda z Brna 185.?.?.?

Babiš zradí. V tichosti se pečou krávoviny všeho druhu, všimněme si jak policajti přitvrzují,nejsou za hrubé zákroky trestáni, viz všechny ty debilní mlátičky, buzerantismus detektivů, vylízanci v civilu co vytlačí auto a jdou na člověka s kvérem, střílející kovbojové na všechny strany, nebo přikrčenci, schovaní za popelnice když někdo v báru vraždí civily atd...vše beztrestně - jsa školeni bratry z USSA, jak se oprcávají práva pracujících coby nadbytečných idiotů, jak se jedná s nemocnými v ordinacích a nemocnicích. Právo je už právem jen pro vyvolené vlastizrádce.
Jde do tuhého a dobře tomu tak, již několik desetiletí se cituje z písem, že žijeme v posledních dnech, kdy vzroste bezzákonnost. Protože rozsudek nebyl vykonán rychle, srdce lidských synů se naklonilo ke špatnosti. Nyní se rozdělují ovce-ne ty tupé a zdebilizované- a kozli. Jsou dva tábory, nastoupené před Bohem.

Falešní křestané a nevěřící - a Ježíšovi následovníci. Čím hůř, tím líp. Stále se tu omýlá, nejdete k volbám, proto ty nezdary. Ale volební lejstro je dávno navrženo, voliči volí jen to, co ty satanovy trubky uplácaly. Takže je to argument na nic. Doufejme v Boha, ne v pozemského člověka.

361780

13.02.2018 22:17

Centrum.cz věrolomně nedoručuje emaily obsahující zmínku o tzv. desinformačních webech

RE: Aeronet vůbec nepovolí nesouhlasnou diskusi

Jarda z Brna 185.?.?.?

No mám podobnou zkušenost s Orgonetem. Když jsem postnul nelibou poznámku na Satanskou ezoteriku, tak už nejsou mé příspěvky nikdy uveřejňovány. Ať si trhnou nohou soudruzi.

362527

14.02.2018 16:13

Centrum.cz věrolomně nedoručuje emaily obsahující zmínku o tzv. desinformačních webech

RE: Každá mince má dvě strany.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Včera jsem si zařídil ten proton. To je vám psina. Z jazyků si můžete vybrat Německej ale při pomyšlení na fašisty z Bruselu, Lidl a u kradenou Škodovku se mi chce blejt, Angličtina je taky strašná hatmatilka tak ať si ji strčej, a potom mne tam zaujala Polština, tak sem to tam odkliknul a aspoň nějak jsem v obraze při nastavování. Neí tam možnost zvukového upozornění došlé pošty tak jako v seznamu pošťákovi.
Polština je nejlepší pro mne jako pro slovana.
Díky této náklonnosti mi nejde vymazat vzpomínka na jednu básničku, co mne naučila kamarádka, původem je její máma Polka.
Napíšu to česky hatmatilkou, jak se to vyslovuje.
Šédi Michau na kanapje
i tak sobě v dupě drapje.
Co zadrapje to zajada,
bo to smačna čekolada.

362546

16.02.2018 15:24

Zastavení bílé genocidy: Izraelský pohled

RE: Copak tam dělají xxdovské zločinecké pašerácké organizace a zločinecké programy OSN?

Jarda z Brna 185.?.?.?

Pravděpodobně tam dělají toto:
,,A umístil jim do mysli jednu myšlenku, kterou budou považovat za svou vlastní myšlenku, aby úplně spálili ohněm nevěstku, která sedí na mnoha vodách,,.
Falešní křesťané jsou v Boží nemilosti a budou divokým drakem ze Zjevení Jana zničeni. A je jedno, jestli to bude TOPOLÁNEK SE SAPÍKEM NEBO SATANISTI z východu, co sem lezou, vykonat rozsudky co jim nakázal páníček.
V souladu s tím, jak se globalisti snaží naplnit svůj sen o jedné vládě a zákonech pro všechny - z jedné dílny Ďábla a jeho poskoků - bude to aplikováno zcela určitě! Žádná záchrana v Okamurovi nebo někom kdo to myslí upřímně se nebude konat.
Velký restart po 2000 letech je za rohem a zase u toho bude spousta falešníků, vrahů, zlodějů, przničů dětí a sexuálních deviantů, nactiutrhačů, nevěrníků a podobně.
Už to brzy bude. Za rok, za pět let, nevíme,
,,O tom dni a hodině neví nikdo, ani Syn, ani andělé ale jen Otec,,.
Ale bude to podle predikce z Bible, ne podle přání lidí.

362611

17.02.2018 13:07

Kde je poklad staré Evropy?

RE: Poklady se ztraci

Jarda z Brna 185.?.?.?

Japa by se neztrácely ty poklady, že?. když tu máme Satana, jenž svržen i se svými kámoši z nebes koná dílo zkázy...

Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. (1. Petrův pět osm...)
Místo čísla píšu text bo se mi tam zjevuje ďábelský smile!

Jak se mu daří i pravého křesťana svést, bere to za svůj úspěch.
Plivanec Bohu do tváře.
U nevěřících nemá tolik práce, sami si takoví lidé sedají na lopatu, i ti z velkého Babylonu, Satanskými naukami prolezlí pseudo křesťané, ani s nimi nemá potíže.
Spatne pochopeny mozny Buh
Depak špatně pochopený Bůh...
Vlastní ničemnost lidí kteří jsou ,,VE TMĚ,, nedovoluje svatému duchu aby ten člověk sám a bez Boha rozbil Ďáblova díla-falešné učení.

"A přikročil k tomu, aby řekl: „Jdi, Danieli, protože ta slova jsou utajena a zapečetěna až do času konce. Mnozí se očistí a vybělí a budou přečištěni. A ničemní budou jistě jednat ničemně a vůbec žádní ničemní neporozumějí; ale ti, kdo mají pochopení, porozumějí." (Daniel 12:9,10 )

Jsem nazoru, ze peklo, dabel v predkladane podobe v dusi, nebo po smrti neexistuji
To je pravda, protože duše je smrtelná -


,,Bible nepopisuje duši jako něco nesmrtelného. Naopak se o ní často zmiňuje jako o něčem, co umírá. Prorok Ezekiel, kterého Bůh použil k napsání části Bible, prohlásil, že duše může být potrestaná smrtí. A jinde Bible mluví o „mrtvé duši“, když se jedná o mrtvé tělo. (3. Mojžíšova 21:11) Bible tedy neučí, že by duše byla nesmrtelná,, .To jsou fligny z katechismu a ne z Bible.

Duše, která hřeší – ta zemře.“ Ezekiel 18:20

Nema smysl nepritele hyckat hazenim chleba, to ma smysl spise pri mezilidskych vztazich, a tlumeni konfliktu, ale ne, kdyz uz valka bezi.
Ano. jsme ve válce, protože -

,,Satan obchází jako lev a hledá koho by pohltil,,.


Je jasné že Islám, východní a kmenová náboženství jež nemají Krista jsou v plném područí Satana a jejich boj je zbytečný, byli asimilováni už od počátku, odpor je marný.
Ale praví křesťané házejí chleby i nadále - že by se dal uplatnit text:,,Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš,,? Viz Kazatel.
No asi je tím řečeno spíše něco o Biblickém chlebu, kterým se sytíme a tak ho pouštíme po vodě a útržky z Bible se nám potom vrací v příhodných (vypjatých) chvílích a člověk nezblbne Satanovou pletichou.
I tak ale učedník Krista hází chléb, ne kamení - nezabíjí jinověrce ve válkách tohoto světa, jinak je jako Satan sám, bez lásky k dobru.
A tato válka člověka proti člověku nepochybně vypukne. To že jeden človíček postřílel sluníčka na ostrově kde stanovali, nebo teď nejnovější případ střelce co začal s negroidy účtovat na vlastní triko, to jsou jen špičky a bu...

Automaticky kráceno

362629

17.02.2018 13:08

Kde je poklad staré Evropy?

RE: Poklady se ztraci

Jarda z Brna 185.?.?.?

POKRAČOVÁNÍ...
to jsou jen špičky a bude to asi gradovat. Protože PRÁVĚ O TO zlo čincům z fašBruselu jde!
Doufám že se mi podaří se tomuto kolotoči vyhnout, bude totiž velká mela, ale to je zase jiné povídání z knihy ZJEVENÍ JANA.

362630

21.02.2018 00:20

Pozdrav z Muslimic

RE: Multikulti šlechtění debilů.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Mi se to obchvatné stěhování národů nezdá. Na co by chtěli něco míchat? Není na tom mohyláckým kameni někde v Anglii napsáno, že nás chtějí vyhubit a ponechat 500 000 otroků? Nač dělat tyhle blbiny s musulmany? Já v tom vidím spíše záměr takový, že se mají nasáčkovat černí do vlády, protože oni přijmou úlohu užitečných idiotů mnohem sofistikovaněji a poslušněji a dovedou naše rasy k likvidaci.
Ale než by k tomuto došlo, stejně to bude převálcováno snahou zavést čipizaci a tím pádem může podle písem dojít k oddělení ovcí od kozlů a potom to vypukne.

362705

S touto dignózou bych i souhlasil.
Ale našel jsem přesvědčivější důvod, proč se z lidí staly ovce, zdebilizované, jak my v Brně říkáme, vykýblovaná štrycla.
Ta poťapanost, vítačství, sluníčkářství, genderismus a připokakanost ze soudruhů Američanů se odráží v Písmu svatém, kde je zdůvodněno, proč těmto lidem Stvořitel nemůže nijak pomoci.

Text:,,Bůh tohoto světa (Satan) totiž zaslepil mysl nevěřícím, (trest za nevíru, protože Boha a jeho Božství lze pochopit z učiněných věcí, takže jsou neomluvitelní,,).
..aby ji neprozářilo světlo a oni aby tak nebyli zachráněni,, ...

Kdo se nechce léčit, ať zůstane hňupem, přejme jim to.
Kdo zapomněl na Boha, Bůh zapomene na něj.
Není to poprvé, co Stvořitel někoho nechal zbláznit, až z toho chodil nahý, živil se v divočině jako zvíře, protože nevzdal slávu tomu, kdo na ni má právo.
Nyní sice Bůh takto nejedná ale nechává Satanovi jistou volnou ruku, neb se musí prokázat jeho tvrzení proti Bohu, že všichni lidi budou proti Stvořiteli.
Naštěstí tomu tak nebude, mnozí budou za svou záchranu děkovat Bohu a Beránkovi. Kniha Zjevení Jana.

,,že za určitých okolnosti ľudstvo, alebo jeho časť, zákonite začne smerovať k debilite a k totálnej premene. ,,
Ano, je to zákonitost.
Když ženská zůstane s chlapem co ji pořád mlátí a nepoučí se, nakonec ji zabije.
Když chlap pije jak duha i když mu tvrdnou játra, nakonec ho to zabije.
Když člověk dostane dopis ve svém jazyku od Otce ale nereflektuje na varování, co se blíží a jak může vyváznout, nakonec ho ignorace a neznalost zákona také zahubí.
Jenom se mi to zdá nějak pomalé, konec systému se opožďuje, dle Habakuka.

363120

20.03.2018 01:41

Vysokoškolští učitelé ve Velké Británii se musí účastnit seminářů, aby „pochopili výsady bělošství“

RE: To nie je nadávka, to je diagnoza

Jarda z Brna 185.?.?.?

Praví křesťané a sekta? To jste tedy bouchnul do prkenice. Ha ha. Milej pane, jestliže někdo pomocí inkvizice zabíjel nepohodlné lidi a mučil je v obrovském utrpení, tak to neznamená, že jsou takoví všichni co se modlí k Bohu a jsou jak vy říkáte, pánbíčkáři.
Máte v Bibli návod na rozpoznání Božího lidu. A také výzvu vyjít z Babylónu všech těch falešných ,,ku*ev,, - nevěstek, které pečou se světskými vládci a tak své ovečky ženou do všech nepokojů a válek a ty jejich tupé zdebilizované ovce jdou a zabíjejí své bratry a sestry a děti ve válkách.
Tak tu neplačte na cizím hrobě. Napsal jsem to jasně.

další level toho náboženství, neboť ovce již byly frátery proškoleny a připraveny


No to je právě ono. Šup do kostela, tam sníst Krista a potom venku střádat plány na pomluvy a smilstvo. A když přijde potopa, tak správnej katolík jak bylo v 97. v TV ve zprávách klidně řekne:,,Bůh není,, a ještě použije sprosté slovo.
To jsou ti pánbíčkáři.
Měli by si vzít za vzor Joba, ten byl nakonec po všech těch zkouškách prohlášen za spravedlivého.

Teď měli nedávno Satanisti z RKC poradu jak sjednotit ty odpadlické denominace do jednoho čochu Satanova, no prostě hnus. Nebojte, dojde i na vás, pokud si nevezmete označení na ruku nebo (na čelo, v případě chybějící ruky,) tak půjdete do popelnic na svačinku každý den.

Ježíš ten rozpozávací znak jeho věrných popsal takto.
,,Podle toho poznají že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku,,.

Našel jste ve světě lásku mezi křesťany ve světě lidí? Jestliže ne, pak jste zkažen stejně jako tito odpadlíci od Boha. Už jen proto že:

,,Běda tomu, kdo vydává sladké za hořké a hořké za sladké,,.


Já ano . Ale určitě ta láska není mezi severním a jižním Irskem, mezi Afričany tutsii a hutui, pravoslavím a ostatními a budhisti, taoisti, konfuciáni a další smečky bezkristovských směrů se taky v minulosti sekali a i dnes tu máme divočinu muslimskou, natrénovanou a zdebilizovanou Satanem, kterej radil ve tmě v jeskyni, že?
Nazdar.

363155

02.04.2018 22:45

Už zase hoří Reichstag

Fakt, jo?

Jarda z Brna 185.?.?.?

Napište svému poslanci,senátorovi, napište vládě, napište ministrům, napište svým europoslancům, napište ministryni obrany, napište ministrovi zahraničí, napište panu Babišovi, předsedovi vlády v demisi, napište svému prezidentovi.

Nikomu nepište, je to ztráta času.
Ta svoloč Satanova se vám směje, protože jdete volit parchanty, kteří mají svou umístěnku na cáru papíru a tím je to daný. Když zvolíte tamty, tak bude krást, ničit a podpindosníkovat ona banda. Když ale zvolíte tamty, tak bude dělat to samé ta druhá strana. Takže se podívejte do parlamentu na ty ksichty a jejich nosy a na morálku a na fotku jednoho z nich, ten to vše dokumentuje.
https://uloz.to/!Yll0vsj3tfDx/screenshot-8-jpg

363438

13.04.2018 14:22

Možnosti anglo-sionistů

RE: Novodobá Atlantída

Jarda z Brna 185.?.?.?

Tady to máte přeloženo zhruba do češtiny, jak jsem uměl nejlépe.
https://youtu.be/eLp-6dvexTY

363594

15.04.2018 10:59

Váleční zločinci – Trump, Mayová, Macron

RE: Titulek i konec o Norimberku – naprosto sedí

Jarda z Brna 185.?.?.?

V Bibli se dočtete, že ,,Kdo může Bohu chytit ruku a říct, co děláš?,,
Myslím že vaše pokora je spláchnuta dokonale do kanálu. Nebo je to proto, že neznáte Boha a jeho konání. Bible říká, že si nemáme představovat, že Bůh jedná pomalu, ale chce zachránit co nejvíce lidí. I v Habakukovi se píše, že:,, Vidění je totiž na ustanovený čas. I kdyby se zdrželo, nepřestávej vyhlížet, zcela jistě se dostaví,,!
Podobně Putin, když vyhrkne s nervama a pošle tam rakety, tak akorát tak rozdráždí tu Satanovu p*zdu a bude mela, to chcete? Nebo dráždit Nejvyššího a nařizovat co a jak? Takových lidí je ale na světě mnoho, všichni by věděli jak to udělat. Ale domyslet z dlouhodobého hlediska neumějí, vidí jen svůj nos maximálně.

363651

15.04.2018 11:44

Možnosti anglo-sionistů

co se vl. deje v zakulisi v lasce k bohu a to se tyka vsech nabozenstvi bez rozdilu.

Jarda z Brna 185.?.?.?

Jste vedle jako jedle. Netýká se to všech náboženství.
,,Podle toho poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku,,.
Široká je cesta a prostorná brána do zkázy a zatracení, mnoho lidí jde do záhuby.

Stísněná cesta a úzká brána pro pokojné lidi, málo jich bude oproti počtu lidí na zemi.

Velký zástup ze všech jazyků a ras děkuje Bohu a Beránkovi za svou Z.Á.CH.R.A.N.U.

Takovým mírným ovcím (ne tupým ovcím) odpovídají jen lidé, kteří nosí Boží jméno a varují lidi před zkázou, která je v Písmu předpovězena. Zkázou která je určena pro ničemné lidstvo.

Mimochodem jste strčil do jednoho pytle s ničemnými právě Ježíšovy následovníky.
Jak smutné, že lidé nevidí dobré skutky jiných a rychle zapomínají, kdo je ten darebák.[velký smích]
,,na techto zakladech vypukne treti svetov a valka,,

,,Nevytvořil ji prostě nadarmo. Stvořil ji dokonce aby byla obývána! Nebude přivedena k potácení. Její obyvatelé na ní budou přebývat navždy,,. (Izajáš).

Konec bude pro ničemné lidi, ne pro zemi. Žádná 3. světová s jadernými bombami nebude.
Bude něco jiného, něco, čemu nikdo neuvěří
,,I kdyby vám o tom dopodrobna vyprávěl,, , jak píše Bible.
Všechny ty nepokoje a konflikty jsou divadlo ze strany Satana, který chce lidi zblbnout, vystrašit a pokud možno donutit, aby se vyhladili navzájem.
Naštěstí je tu někdo, kdo vyjíždí jako vítězící jezdec na bílém koni, Ježíš.
Ostatní tři koně ve Zjevení Jana jsou poraženi bílým koněm.
Země bude zachována navždy, Izajáš.
Mezitím může Putin ztratit tvář, jako ji ztratili všichni ti idiotští prezidenti krvavého Satanátu UssA a všech zrádných vlád, klik a parlamentů světa, těch, kteří si cpou břicha za naše prachy a těžkou botou nás za to dusají, že se nemůžeme ani pohnout.
Oni ztratili své svatozáře lidmi zidealizovanými, ale Bůh je neměnný, je stálý a zcela jistě splní své sliby.
Otázkou je, kdo bude užívat požehnání od Stvořitele.

363653

15.04.2018 22:57

Jak může Východ zachránit Západ

Během studené války

Jarda z Brna 185.?.?.?

,,Během studené války by se ani jeden západní národ neodvážil provést takovou provokaci,,

Nedivme se , že si ti frajeři tak fandí.
Jsou pod Satanem. Buď to nevědí ta hovada, nebo to ta hovada vědí.

Zjevení 13.kap. mluví jasně.
,,7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; ,,

Jak se chovají USSA? No jako drak, který drancuje, žere, šlape, ničí, drtí.
A všechna ta zběř, co jako na oko vydává kecy o tom jak kdo má dodržovat zákony a jak jsou Rusi a Írán a ostatní fůj.... to je prča, ty kecy.
Přesně se chovají jako drak. A nikdo neprotestuje, ty Ruské protimluvy jsou také nemastné, neslané, ale asi není jak to přednést, když je nikdo nechce poslouchat.
A když někde přece jen je možnost se ozvat, tak se mluví móc opatrně.
Mám pocit, že Puťa v tom jede taky a čeká se jen na vhodný okamžik, až vedoucí kolotoče řekne, oholte nevěstku. Bude zlikvidováno náboženství, a jak popisuje kniha knih, i kněz zapře víru a řekne, že není kněz ale muž, který orá pole.
V okamžiku, kdy Boží zásah do mysli panovníků světa nastal, si tito myslí, že je to ,,jejich vlastní myšlenka,, - ale je to od Boha, říká písmo. Po této akci nastává ryk a jekot, popisuje Zjevení a národy se obrátí proti Božímu lidu. A tehdy Bůh zasáhne a zlikviduje všechnu tu chásku, co má ráda smilstvo, krádeže, rouhání, zabíjení a podobné nepěkné věci.
Už to finišuje, už jsou známky rozkladu zřetelné, jen mi zatím chybí celosvětová čipizace lidí, podle Zjevení to bude požadavek draka, světového fízla. Tak počkáme, kdy to propukne. Myslím že brzy.

363678

16.04.2018 02:21

Váleční zločinci – Trump, Mayová, Macron

Budhismus vs Křesťanství

Jarda z Brna 185.?.?.?

to je tedy nebe a dudy. Hódně velký rozdíl.
Východní náboženství neuznává Ježíše a jeho obětní cenu nijak nepotřebuje.
Právě z důvodu Satanem svedeného myšlení, že se člověk může sám zbavit dědičného hříchu od praotce Adama.
Naproti tomu Ježíšova oběť za všechny lidi je hodnota, kterou jsme obdrželi na odpuštění naší hříšnosti, ať už člověk tuto skutečnost ocení či ne.
,,I kdyby byly vaše hříchy jako karmín, budou vyběleny právě jako sníh,,.
Jestlliže ale chybí východním náboženstvím hodnotná výkupní oběť jednou provždy, tak jak ji předložil Bohu Ježíš, potom není divu, že se náboženství bez Ježíše snaží najít ,,Dovedně vynalezené historky,, - jak praví písmo aby našli vysvětlení a útěchu pro svůj padlý stav.
Od toho Bible slouží, aby se každý dověděl pravdu, jak to ve skutečnosti je.
A taky mi připadá jako hloupost se neustále vracet na zem kvůli očištění se. Proč by nás Bůh nechal tady trpět za hřích Adama a Evy, když za jejich provinění neneseme žádnou odpvědnost?
A kdyby lidé měli žít v nebi, proč by je nejprve nechal tyranizovat zde na zemi nemocemi a hloupými vládci?
To z Boha vytváří zločince, který se vyžívá v utrpení lidí.
To je prostě nesmysl.
V nebi je myriáda myriád andělů. Pouze 144000 lidí bude vzato ze země do nebeské vlády s Ježíšem. Zbytek lidí má výsadu žít věčně na zemi.
Jestliže někdo kdysi nenáviděl stvořitele a uchvátil zemi, pak musí vytvořit doktrínu, která svede na scestí ,,Pokud možno i vyvolené,, .
To že Satan takto působí je dokázáno třeba tím, že všemožné druhy náboženství kvákají zhovadilosti podle vlastních představ, jen ne jak je to objasněno v Bibli.
Zpět k východním směrům.
Spíše je pravda to, že díky oběti Ježíše již není třeba vytvářet žádné kejkle a pokusy. Názory že člověk se musí vracet do života obrozením a to dokonce do jiných nelidských těl hmyzu a zvířat..
Ježíš vrátil lidstvu naději na věčný život, který ztratil Adam s Evou.
Již stojíme na konci času konce, kdy se vytvoří precedens, že člověk potřebuje vedení od Boha. Jako je Otec hlavou Krista, tak je muž hlavou ženy a ti jsou hlavou dětí. Se starým systémem budou smeteni všichni falešní učitelé i se žáky. Všechno zlo a pokušitel dojdou trestu.
Aještě k tomu názoru pána že 3000 let nás tady Bůh trápí válkami, vražděním.
Co nám tady Satan nabídl, to tady máme.
Zapoměňte na to, že na zemi vládne Bůh.
Bible objasňuje, že k nám na zem sestoupil Ďábel a ječí zlostí, má krátký čas, aby nás všechny zviklal a svedl z cesty. Většina lidí Boha nemusí, nebo ho uráží Satanskými způsoby uctívání a pohanskými tradicemi. Takže tady částečně uspěl a proto je psáno, že většina lidí půjde do zničení po široké cestě a vstupovat budou do široké brány.
Je přece evidentní, že tomu tak je.
pokr...

363683

16.04.2018 02:21

Váleční zločinci – Trump, Mayová, Macron

RE: Budhismus vs Křesťanství

Jarda z Brna 185.?.?.?

Naštěstí jsou tu mnozí, kteří Boha milují a také ostatní lidi. Hádejte, kdo to je?

363684

16.04.2018 02:48

Propagační agrese Západu proti Sýrii

RE: Jen idiot může napsat

Jarda z Brna 185.?.?.?

Co když je Putin ten, kdo zaplaví a projde? Narážím na proroctví o králi severu, který uslyší zprávy od východu a bude se vzrušovat a začne ničit. Co když to bude RF?, kdo začne tu přizdisrá*skou USA masírovat?
Ono to zlo od němců Angličanů a Ušáků už vrcholí a vždy byli ojebávaní slované a východní národy. Jednou se jim to musí vrátit. Nechejme se překvapit.

363685

18.04.2018 14:41

Jak bude posuzováno Trumpovo prezidentství?

RE: Novodobá Atlantída

Jarda z Brna 185.?.?.?

Aby vás nesetřel ,, Vyjímečné porušení omerty,,
také jsem se zabýval tím co říká Bible k současné situaci, ale OMERTA se z toho mohl položit a prej tady je to Strážná věž.
Zajímavé že ty jeho plky nikdo nenazývá odporná politika.
Tady se diskutuje o tom co je to na světě za události a myslím že nejen politický vhled ale i znalost Biblických proroctví by měl znát každý občan země.
Všichni pomalu mají nějaký diplom ale historii země neznají a Stvořitel je nezajímá a jsou ve tmě.
Vyjímečné porušení Omerty by potřeboval zvláštní lekci,
,,Dříve, než nastane ten bázlivý den Jehovy,, .

jeho plk:
16.4.2018 13:12
navrhuji přejmenovat tento web

výjimečné porušení omerty 2a00[naštvaný][naštvaný][naštvaný][naštvaný][naštvaný]

na Strážní věž [mrknutí jedním okem]

363768

Káva pro Zvědavce

59

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 120 čtenářů částkou 17 776 korun, což je 59 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: CZ4720100000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
165eUVffx5CuUNwr12JbqqZi6AtrbN22Y7
Další možnosti platby › Související články ›

Ve zkratce

Amokalarm v Biefeldu: Muž s mačetou ohrožoval chodce25.05.18 17:46 Německo 0

Cca 1400 nezletilých holandských dívek padne ročně za oběť pasákům s migračním pozadím25.05.18 13:22 Nizozemsko 0

Podezřelý výstup Skripalové: Mluvila jako robot, Britové ji prý drží v zajetí!25.05.18 10:57 Británie 0

Salvini k programu nové vlády: "Především práce, především bezpečnost, PŘEDEVŠÍM ITALOVÉ. Již nikdy ničí sluhové!"25.05.18 02:36 Itálie 0

Kim zničil své jaderné středisko načež Trump zrušil plánované setkání24.05.18 17:30 Severní Korea 3

Přes náš protektorát opět projedou americké kolony23.05.18 11:02 Česká republika 6

Paní uklízečko, odložte ten kbelík a pojďte do diskuze nebo nám pan profesor nevystoupí23.05.18 10:14 Španělsko 2

Do KLDR dorazili zahraniční novináři, zúčastní se zavření jaderné střelnice22.05.18 09:50 Severní Korea 2

Je sen sudetských Němců beznadějný? Doufejme, že ano21.05.18 01:06 Německo 2

Emilia Müllerová a Daniel Herman obdrželi německou cenu Stavitel mostů za rozvoj česko-bavorské spolupráce21.05.18 00:43 Německo 1

Výroba nových Evropanů20.05.18 22:30 Česká republika 3

Doporučení týdne: Státy EU by měly vytvořit seznamy extremistických organizací 20.05.18 22:10 Evropská unie 2

Trump: Země NATO musí vynaložit 4% HDP na obranu! 20.05.18 21:54 USA 4

Český stát rozprodává svůj majetek20.05.18 21:26 Česká republika 1

Britská okatě multikulturní královská svatba - co na to Afričané20.05.18 16:44 Británie 1

23letý Kamerunec ubil k smrti 84 letou Němku20.05.18 15:46 Německo 1

Útok nožem v Paříži: Zatčený teroristův přítel pracoval ve Francouzském úřadu pro imigraci a integraci 20.05.18 15:36 Francie 0

Černá hora zvažuje výstavbu hraničního plotu s Albánií20.05.18 15:09 Albánie 0

Soluň: Rozzuření občané napadli 75 letého multikulturního starostu20.05.18 14:35 Řecko 2

ČSSD představila své ministry: Na vnitru poskok Bakaly, na zahraničí vlastizrádce19.05.18 05:38 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,08 Kč
Euro
25,74 Kč
Libra
29,38 Kč
Kanadský dolar
17,03 Kč
Australský dolar
16,68 Kč
Švýcarský frank
22,31 Kč
100 japonských jenů
20,19 Kč
Čínský juan
3,46 Kč
Polský zloty
5,97 Kč
100 maď. forintů
8,05 Kč
Ukrajinská hřivna
0,85 Kč
100 rublů
35,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
28 740,37 Kč
1 unce stříbra
364,28 Kč
Bitcoin
164 083,11 Kč

Poslední aktualizace: 26.5.2018 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?