Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 152 příspěveků, 4 různá jména: Jacob, Jacon, Krobos, Šobul.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

28.11.2016 15:10

Jak by vypadala zahraniční politika „Amerika především“?

RE: Souhlasíte či nesouhlasíte s Mnichovskou dohodou v r. 1938?

Jacob 193.?.?.?

Lépe by to Laudát nenapsal. Má to jenom malý háček. Československo bylo bohatým a průmyslově zdatným státem uprostřed Evropy. Pobaltské státe jsou zliberalizované, vylidněné, vybrakované země bez budoucnosti. Kdo by takovou nevěstu chtěl. A když se dobře podíváte na to jak EU a USA couvají z tohoto jimi zapomenutého regionu pak jako kouřovou clonu pouštění zkazky a proradném Rusku. Dopady rozvratu Ukrajiny se rozlévají na celé Pobaltí, které skončí rozvratem podobně jako Ukrajina.

353695

Tak tímto způsobem se oddělí tzv. obyčejní lidé od elit. Právo mít kvalitní vzdělání bude mít jen tzv. šlechta ostatní budou vychovávání ve stylu, než se zredukují, život a práce hrou.

355737

01.03.2017 12:22

Budoucnost světa patří Východu a ne Západu

RE: Přehání

Jacob 193.?.?.?

Proč omlouvat. Každý přece má svoji hlavu a k danému tématu dá svoje připomínky. Za mne za tento článek dík. K němu jsem si udělal svůj závěr. Netřeba hanit, je potřeba k danému tématu mít co říct a o svůj názor se poděli.

356193

13.03.2017 07:27

Donbas se odtrhává od umírající Ukrajiny

RE: Snad by to šlo i bez rozpadu.

Jacob 193.?.?.?

Jen bych připomenul, že se ozvaly Polští nacionalisté s připojením Lvova k Polsku, dále se taktéž angažují Maďaři ohledně bývalé Zakarpatské Ukrajiny atd. Vzpomeňme vyjednávání Poláků s Hitlerem, že by měli (po likvidace ČSR) evidentní zájem na společné hranice s Maďarskem. Hrozilo rozparcelování Slovenska mezi Poláky a Maďary. Maďaři Slováky napadli tzv . Malá válka. Hitler musel Hortymu domluvit, jinak by se okleštěný Slovenský šťát rozpadl a rozdělili by si jej Poláci a Maďaři (vzor měli přece po anexi Sudet a záboru zbytku ČR). To, ale Hitler nepotřeboval před tažením na Rusy. Předtím se vypořádal s Poláky a Slováci zase podpořili Hitlera a vtrhli do Polska. Nové parcelování Ukrajiny by byla krvavá katastrofa - krvavá katastrofa to bude i pokud zůstane nerozdělená a bude se upevňovat státní moc (čili pořádek), Co by se mohlo dít s tímto územím (nebo celým regionem) lze částečně předvídat pokud se vrátíme k událostem po roce 1918 až do roku 1939. Mimoto si nejsem jist zda-li Českou republiku a Slovenskou republiku po rozdělení ČSFR v roce 1993 uznaly okolní státy jako státní útvary v nových hranicích obou zemí. Pokud ne - co to znamená si každý domyslí sám. Slováky si rozdělí v budoucnu Poláci a Maďaři a ČR tu si rozeberou Němci, Poláci a Rakušáci. Ostatně na mapách EU už nejsou vyznačeny státy, ale regiony.

356441

03.04.2017 06:52

Karle Kryle, promiň

RE: A tak jsme se dostali po cca 28 letech do původního bodu

Jacob 193.?.?.?

Trochu to máte popletené. dne 21. století to co popisujete se hodí do 20 století.

356866

09.05.2017 07:15

Absurdita vystřídala jinou

RE: Překrucování dějin je již bohužel smutný fakt

jacob 193.?.?.?

Některé hlouposti typu "Sovětské tanky vjely do osvobozené Prahy" mne většinou rozesmutní. Příště napište Sovětské tanky vjely do osvobozeného protektorátu Čech a Moravy. Mimoto zde je potřeba připomenout hrdinství občanů Prahy, kteří se s holýma rukama postavili miliónové perfektně vyzbrojené armádě, jejíž součásti byly jednotky SS. Byla to největší bitva Čechů s Německou armádou ve II. světové válce, Příjezd sovětských tanků do Prahy byla faktická i symbolická tečka znamenající ukončení Německého protektorátu, zánik Slovenského štátu, okupace Oravy a Těšínska Polskem (před 1.9.1939), okupace Jižního Slovenska Maďarskem. Na základě tohoto byla obnovena státní moc v ČSR a obnoveny hranice státu ČSR z počátku roku 1938. Položte si otázku a mohlo to být jinak?

357700

09.05.2017 13:39

Absurdita vystřídala jinou

RE: Překrucování dějin je již bohužel smutný fakt

jacob 193.?.?.?

Děkuji za popsání sledu událostí, které podtrhují hrdinství občanů Prahy. Jednotky SS a spousta Němců, civilistů, řádili i po podepsaném příměří. Co to bylo za příměří či kapitulaci? Část Německé armády se dala na ústup a druhá část, nemalá, se odmítla podřídit a dále sváděla boje s obránci Prahy. V Praze stále probíhaly boje s jednotkami SS a s fanatiky z řad Německých civilistů. Položme si otázku byl nebo nebyl v Praze mír? Co by se dělo, kdyby SS měla dostatek času, vzpamatovala se po zjištění, že Wehrmacht vzal do zaječích, zformovala se, doplnila mužstvo o poblázněné německé civilisty a zahájila soustředěné vojenské operace k ničení města a obyvatel. Tady se dá jen říct Bůh ví. K tomu faktickému ukončení války v ČSR. Obnova ČSR jako státu proběhla ihned po osvobození v původních hranicích před Mnichovem. Tento stav byl dán dojezdem Rudé armády do Prahy. Dnes to bereme jako neměnný fakt, taky to mohlo být jinak. Jih Slovenska mohl být Maďarský, Těšínsko Polské a zbytek Slovenska mohlo být taky Polské apod. Slovensko nebylo okupované Německem, ale byl poražen Slovenský štát spojenec III. říše, Tiso dostal od Hitlera nůž na krk - vytvořit štát nebo je nechá rozdělit mezi Poláky a Maďary a Poláci měli na tomto dělení Slovenska velký zájem v roce 1939 a Maďaři v malé válce v roce 1939 rovnou jih Slovenska obsadili a asi by chtěli více. Chutě rozparcelovat ČSR po I. WW tady přece byly a nezačínaly Sudety a ČSR svádělo pohraniční šarvátky se svými sousedy nejenom na Těšínsku. Měli jsme západní a východní Německo po II.WW, proč by nemohlo být západní a východní Československo po II.WW. Po roce 1992 máme opět Český a Slovenský stát (západní a východní Československo). Poslední otázka. Které státy světa uznaly současné hranice nově vzniklých států po rozpadu Československé federativní republiky. Zapátrejte a zamyslete se nad tímto argumentem.

357710

18.05.2017 07:35

Kapitulace Francie

RE: zajímavý pohled

Jacob 193.?.?.?

V jedné věci lze souhlasit s autorem. Doputuje-li plyn z Ruska do Německa je zcela jasné co to bude pro Evropu Německo znamenat. Proto sázím na plyn. Berlín bude určovat za "kolik" se bude v Evropě vařit.

357853

19.05.2017 06:47

Kapitulace Francie

RE: zajímavý pohled

Jacob 193.?.?.?

Spíše si myslím, že Německé tajné služby věděly v jakém stavu se nachází WestingHouse. Kdo by jim ty atomky pak spravoval? Od Rusů pomoc mají zakázánu. Trocha politiky a jadernou energetiku zabalili. Plyn jako energie je marginální - je to důležitá průmyslová surovina. Bez zemního plynu (NG) se svět nenažere. NG je dnes daleko strategicky významnější surovinou jak ropa. Proto se neobávám, že by jeden ze streamů nevyšel a kvůli tomu ještě zemře mnoho Arabů.

357891

01.06.2017 11:10

Střelba v Chomutově ukázala na policejní super-mindrák

RE: monopol policie na efektivní sebeoobranu

Jacob 193.?.?.?

Z principu taková obrana musí být kriminalizována. Pokud by bylo možné se bránit nebo bránit svůj majetek legálním, přiměřeným účinným prostředkem vedlo by to k ozbrojení občanů, kteří by takto řešili zprvopočátku svoji bezpečnost (absence práce policie a justice). V další generaci by se už spory řešili zbraněmi a občanskou válkou, která by smetla především establishment. Nefunkční policie a úplatná justice svým jednáním takto k tomuto stavu společnost stejně přivedou - jiná možnost není. Je to jen otázka času a je úplně jedno jaké budou zbraně. Co je cílem - zničení státnosti. dokázat nám, že svůj stát neumíme řídit a proto nás někam EU milostivě přičlení. Slova Pilného, že budou důchodci makat - otroci důchod neberou nebo jak to myslel? Když nebude stát nebude po kom požadovat důchod a v této chvíli se bude hodit nepodmíněný příjem (almužna) pro přežití. Všechno jde jak na drátku podle dávných not. Za pár měsíců bude už jen region Čechia for ever. Jakékoliv kroky, které vedou k rozvrácení státnosti jsou vítány a zelenou tomu dali v 90-letech Klaus, Havel a Mečiar, který se stal tím, kdo pohřbil Slovenský národ, který si rozdělí Maďaři a Poláci, tak jak to plánovali v roce 1939.

358043

02.06.2017 07:10

Heršvec, kde mám vlastně doma?

Doma je tam kde mé srdce to tak cítí

Jacob 193.?.?.?

Trochu se závěrem nesouhlasím. Číšník je určitě milý člověk a každý číšník má rád klidné a dobře utrácející hosty. Tím nevylučuji osobní sympatie, ale všichni do restaurací či hospod chodíme. Vícekrát jsem se stěhoval a nikdy jsem si nezvykl, stále jsem měl pocit, že jsem na návštěvě a nakonec jsem se vrátil tam kde jsem vyrostl. Možná jsem měl smůlu na opravdové přátele, možná jsem neuměl já, sžít se s okolím, možná jsem vždy narazil na nějaké negativní zóny. Měl jsem vždy takový pocit: cizinec není našinec.

358062

14.07.2017 08:32

Ad Trump

RE: Vyloučit to nelze

Jacob 193.?.?.?

Vyšší síly (GP) nebo nižší (SE) síly jsou jen metafory. Pravda (dnešní) je ta, že země je kulatá a vyjdu-li na západ vrátím se na stejné místo z východu. V dobách minulých byl svět dostatečně veliký a bohatý, aby uspokojil nenažranost dobyvatelů a kolonizátorů. Počet lačných dobyvatelů vzhledem k tehdejší době a možnostem byl víceméně regulován nemocemi, válkami nebo mocenským soupeřením. Dnes je doba jiná, z dnešního pohledu vyspělá a počet hladových dobyvatelů moci raketově stoupá - z dětí lapků (představte si pod tímto co chcete) se stávají doktoři, právníci, vědci a politici, kteří se derou k moci politické i finanční. Tyto rodiny se vzájemně podporují, spojují, aby získali moc ve městě, okrese, státě atd. Jenomže jaksi těmi starými je už svět rozebrán a Ti noví už nemají kam dále rozvíjet svůj vliv a tudíž zákonitě musí docházet ke střetu zájmů a boj o vliv na to či ono tady nebo tam. Ve své podstatě nejde o nic jiného než boj o moc a peníze. Nemusíme chodit daleko a podívejme se na politické pole v ČR a rozeberme hlavní figury - ta stará část (disidentsko-bolševická klika) a nová část (korporátní-neofašistická klika). Ta starší klika si v 89 přivlastnila a rozdělila stát za zásluhy o demokratizaci zemi (měli lidi i státní peníze). V té době vznikající nová klika se nejprve musela postarat o zdroje a pak vybrat lídra, který se střetne otevřeně na politickém kolbišti se starými strukturami, protože ambice nově vzniklé kliky jsou vyšší než u těch starých zaběhnutých, unavených, prázdných politických stran. Nová klika potřebuje expandovat ven a bez podpory státní moci toho nejsou schopny. Protože stará elita jim státní pomoc z pochopitelných důvodů neposkytne, musí tedy jít od válu za každou cenu (představme si cokoliv). Mít miliardu na účtu je fajn, ale ve své podstatě to je k ničemu pokud nemáte možnost tyto prostředky účinným způsobem dále využívat........Pro dravý a bezohledný nástup nových dobyvatelů není na zemí místo a ve jménu všech možných lidských práv se snaží destabilizovat stávající světový řád a nahradit jej "novým" řádem podle svých pravidel. Neexistuje jiné konečné řešení, které rozhodne o vítězství jedné nebo druhé strany - to je válka větších a strašnějších rozměrů než byla IWW a IIWW spolu dohromady. Na dveře klepe 4. průmyslová revoluce (robotizace všeho druhu). Dnes jsou už systémy kde člověka řídí stroj a stroje budou válčit a zabíjet vše bez emocí až nás zbude jen tolik, aby lidská rasa nějak přežila za pomocí pazourků a ohně (možná). Žádný gosudar to nezmění a bohužel on to ví, ví to i Trump. Proto je P.C. Roberts tak pesimistický.

358998

01.08.2017 06:37

Nové americké sankce... Tak se ukažte!

Pravda bude asi taková

Jacob 193.?.?.?

Na světe už je více "papírových dolarů" než je potřeba ...............................

359316

12.09.2017 06:59

Německo přesouvá zpět do vlasti zlaté rezervy ze zahraničí kvůli stabilitě

RE: Opravdu zlaté ?

Jacob 193.?.?.?

Pravda je, že Slováci v okamžiku vstupu RA na jejich území měli fašistickou vládu. Čechy a Morava byly pod protektorátem. A milý pisateli, který píšeš o Pražském povstání s posměchem, ač nemám to ve zvyku a odsuzuji toto, budu komentovat tvoje moudro: Oslem zůstaneš na věky věků.

359962

23.10.2017 08:24

Nééé. ANO nééé!

Co bylo to bylo

Jacob 193.?.?.?

Co bylo to bylo. To je název jedné písně a k tomu přídám ještě jeden název filmu o tom co bude: Vyšetřování skončilo zapomeňte. Co nás čeká? Babišovo supervládnutí v zemi, která bude zmítána politickými, sociálními a cenovými otřesy. Ideální stav pro zavádění západoevropských hodnot. Pokud to dá Babiš dohromady s piráty čeká nás tuhá levicově korporátně fašistická vláda. Ostatní parlamentní straničky budou psíci štěkající na karavanu jdoucí dál a čekající na nějakou kost, kterou jim někdo z této karavany předhodí. Především socani budou zkorumpovatelní se svým dluhem (nebo že by lithium pomohlo?). Už dnes nás Chovanec se Stropnickým informují, že mají strach s ozbrojené revolty občanů a proto připravují nový zákon. Zapomeňte na demokracii a začněte mluvit o minokracii, kdy bude vládnout samozvolená menšina prostřednictvím cizích peněz. Praha opět ukázala, že Bílá Hora nebyla jen epizoda v minulých dějinách národa českého.

360573

04.12.2017 09:18

Prosinec v českých dějinách

RE: úžasné

Jacob 193.?.?.?

Já nechápu, že nechápete, chápajícím chápatelné.

361304

29.01.2018 09:29

Bylo to o vous, ale vyhráli jsme

Praha už nerozhoduje

Jacob 193.?.?.?

Pozn: K autorovi: nepodepsáním protikuřáckého zákona by se nic nezměnilo a bylo by to dobré jako sračkomet.

Co se vlastně podstatného stalo:
1. Nerozhodla Praha a zahraničí: To je pro Pražskou plivárnu krvavý masakr. Nemají to v rukách i přes všechno co byli schopni udělat

362194

30.01.2018 06:29

Evropská komise: Odmítání kvót je neakceptovatelné

Skutečnost je jiná

Jacob 193.?.?.?

Rozmístit hráče na šachovnici a pak táhnout jako první

362228

23.02.2018 06:36

Riziková společnost

Řešení je válka

Jacob 193.?.?.?

Různost druhů adaptovaných na jejich přirozené životní prostředí bylo motorem života na této planetě. Unifikace je cesta k porobě a záhubě. Cíl je jasný: jednotné podmínky pro volný pohyb osob a kapitálu (sjednocení národních předpisů a legislativy). Což má za následek, že mrkev bude stejná od Pekingu až po Berlín. Pohyb kapitálu znamená koupit si všechno co koupit lze, co nelze je třeba zničit. Teď je třeba vytvořit jednotný lid od Pekingu až po Berlín, který bude mít sjednocený názor, přidělený životní prostor a bude mu určena životní úroveň.

362753

23.04.2018 06:35

Běda, tohle nebere konce!

RE: Vlastně to teprve začalo

Jacob 193.?.?.?

Jediný zdroj financi je majetek jejich občanů - Kypr, bezhotovostní platby to přijde. protože tolik peněz mají jenom občané.

363814

09.07.2018 10:41

Alza překročila hranici

RE: Lidi proberte se

Jacob 193.?.?.?

Co je podle Vás nadhled. Co tak napsat starter pro Palacha? Bylo by to stejné nadhledávání?

365166

18.07.2018 06:56

Porušení zákona v přímém přenosu

Hamáček je nevěrohodný

Jacob 193.?.?.?

Se závěrem se dá souhlasit i když pochybuji o tom, že Slovákovi jde o blaho národa "Českého". Jeho vstup do politiky nebude veden ochraňováním národních zájmů ČR, ale jeho osobními zájmy v obchodě v Německu. Je to vidět jak symetricky hlasují EU poslanci za ANO se zájmy BRD. ČSSD je katastrofa. Z této strany se stala nejnižší politická spodina sloužící zájmům kohosi jiného než je občan ČR. Není se co divit. Strana, která je prakticky v insolvenci musí klečet před chlebodárci a bude klečet ještě hodně dlouho. To že premiér je slabý se ukázalo již v minulých kauzách. Slabý ne ve smyslu, že, "nemá guľe", ale jeho předsedování a premierování nemá jasnou podporu ani v jeho vlastní straně. No peníze mají i jinde. Klauniáda ve sněmovně s Kalouskem jen ukazuje, že nemá pevnou půdu pod nohama a musí takto teatrálně vystupovat. Demonstranti před sněmovnou? Ano zde se hraje o majdan podobný tomu co se odehrál na Slovensku v souvislosti se zastřelením novináře Kuciaka - koho to dnes zajímá. Majdan, který se bude pilovat k 28. říjnu 2018 a budou už k dispozici "intelektuálové" z VŠ a jejich studenti. 21. srpen bude určitě taky zkouška mediálně bohatě podporována. A pro tyto akce bude vítan slabý vůdce MV. Kromě teatrální scény se budou přijímat zákony, které půjdou proti zájmům občanů ČR a Hamáček to už chystá k příštím komunálním volbám.

365382

21.08.2018 07:54

Padesát let

Rok 68 byl selháním Dubčekova vedení

Jacob 193.?.?.?

Cituji: Pokusili jsme se vybudovat řád, který by přebral to nejlepší ze socialismu s tím nejlepším z kapitalismu - kde berete tu jistotu, že se soudruzi rozhodli jít tímto směrem. Kdo by je v tomto podpořil? Západ nebo východ? Romantický pohled, že jsme předběhli něco a někoho je chtění vidět něco co nebylo. Vše podstatné v uvolňování opasku bylo uděláno za A. Novotného.
Cituji: V každém případě to, co se stalo, ta obrovská křivda, kterou se Sovětský Svaz dopustil na našem národě, se nemůže odestát - zeptám se a byl to Sovětský svaz nebo politické vedení tohoto státu, které porušilo veškeré závazky a sliby dané tehdejšímu východnímu bloku. Diletantství tehdejšího vedení státu bylo pravou příčinou vstupu vojsk VS. Vstup vojsk VS byla tragédie a ovlivnila negativně život desítkám miliónů lidí. Vzývat Dubčeka jako osobnost roku 68 je myslím si vzývání falešného boha, který byl po roce 89 právě tou reformní komunistickou klikou zavržen a odkopnut i přes volání desetitisíců hlasů ulice "Dubček na hrad" - k tomu přidejte i ty všechny ostatní soudruhy z tehdejšího vedení . Pro občany byl vstup vojsk VS obrovskou tragédií, ale soudruzi z vrcholného vedení státu roku 68 věděli velice dobře věděli s čím si zahrávají a vsadili osud tohoto tehdy Československého národa na jednu kartu, která jim nevyšla.

365942

17.10.2018 07:27

Evropská unie změní režim v Británii, aby naštvala USA

Bruselské famfárium

Jacob 193.?.?.?

Odchodem Británie se mnohé poměry v EU změní. Pro mnohé bude mít dost negativní dopad a to právě na staré dobré "demokratické" země EU. Pokles HDP, nezaměstnanost, do toho protiruské sankce a Trumpova obchodní válka. Multi kulti a státní dluhy jsou balvany na jejich nohách. Pokud by se to týkalo pouze východní Evropy bylo by to blahoslaveno jako pozitivní krok. Evropa se chytla do vlastní pasti své namyšlenosti a hlouposti. Evropa, která nemá zdroje se stane hračkou v rukách mocných ihned jak skutečný Brexit přijde a na hranicích se ploty objevi rychleji než si kdo z nás dovede představit. Obnovení národních měn a tvrdý propad hodnoty peněz způsobí obrovskou chudobu, která přeroste v regulérní válku o lepší místa na evropském poli. Země je kulatá a jenom jedna a žije zde o pár miliard lidí více než je potřeba - položme si otázku kdo potřebuje Evropu? Británie díky svému impériu, má stále své místa na zemi, kam Ti, kteří jsou toho hodni, se mohou přesunout a pokračovat ve své libé činnosti.

367102

05.11.2018 09:02

Prekarizace – polemika s názory čtenářů

Můj skromný komentář

Jacob 193.?.?.?

Pokud jste někomu nezištně pomohl, klobouk pře Vámi dávám dolů. Dovolím si polemizovat a to odstavec první. Toto řešení možná pomůže těm prvním jako v pyramidové hře, ale pokud všichni bídní půjdou touto cestou dříve či později budou ve stejné situaci. Je to stejné jako naučme chytat hladové ryby což bude fungovat do té doby než dojdou ryby. Dále platí, že chce-li jeden vydělat musí druhý zaplatit, takže chudák bude odírat chudáka- Platí-li, že systém mění nás (společnost) musí toto platit i obráceně. Chceme-li změnit (ovlivnit) někoho nebo něco musíme jednat tak, aby subjekt své jednání přizpůsobil naší představě. Pokud však systém vychovává budoucí generaci k lenosti a lhostejnosti a My to přijímáme s radostí, nemůžeme tím pádem nic změnit. Zmínil jste občanskou společnost, kterou tak obhajovala určitá skupina lidí - tak to je přesně ta cesta do pekla.

367523

Můžete být vystudovaný i přestudovaný, ale to ještě neznamená, že něčemu rozumíte. K těm dvojičkám - mám i něco vystudovány z materiálového inženýrství a vidíte přesto věřím, že dvojičky neshodilo letadlo neb si nedovedu představit, že by se ocelová konstrukce hroutila po celé délce rovnoměrně odshora dolů a nenastal rozdílný moment v síle působící na plochu dolních podlaží a tento rozdíl by způsobil částečné vychýlení a zhroucení vyšších pater budovy mimo svislou osu budovy (bokem) čímž by se rozpad budovy zastavil. Já zase nevěřím, že stavební inženýři v USA stavějí výškové budovy z perníku.

367644

27.11.2018 15:22

O nejnovější provokaci ukrajinských nacistů v Kerčském průlivu

RE: retardovaný anexovaný ministr Petříček

Jacob 193.?.?.?

Marihuana to je ten cil to je ten grál. Smlouvy jsou na nic neboli pro chudý lid

368025

17.04.2019 10:40

Když hoři symboly, přichaza blba doba

Jak jednoduché

Jacob 193.?.?.?

No a pokud to propojíme s videoklipem Ramsteinu "Deutchland" máme další část obrazu.

371041

18.04.2019 07:13

Zatčení Assange je varování z historie

RE: Assange se stal figurkou ve hře tajných služeb

Jacob 193.?.?.?

Všemocné tajné služby a Pjakin.... mýtus nebo realita. Pokud se můžeme poučit z minulosti: MUDr. Ratha taky některé figurky nechaly tahat v okovech po PS PČR. Přičemž "NeMgr" Němcová pak z rukou soudně odsouzeného člena ODS Pekárka přijala do svých rukou poslanecký slib a mohl hlasovat o církevních restitucích. Zapomeňme na slova: čest, spravedlnosti, právo, rovnost, hrdost a jiné morální zásady, které by měly být v nás. Dnes je mládež vychovávána dekadentně. Pro ně nic z tohoto neplatí, nevadí jim, že jsou hloupí a nemají vztah k sobě samým, svým partnerům, rodičům, kolegům apod. Jejich krédem je vymrdat s ostatními ( s každým) - omlouvám se za expresivní výraz, ale takto mládež chápe svět kolem sebe. Proč si to myslím - vždy, když dojde jak se říká na lámání chleba a měli by dodržet to co slíbili uhnou bez ohledu na to co bude dál, jen pokud to bude mít výhodu nebo nezpůsobí nevýhodu pro ně. Není proto divné, že se takto chová politická garnitura, které v těchto kolejích vyrůstala, která chápe pojem slova "právo" jako něco co platí jen pro tu voličskou sebranku. Dnes často čteme, že nám dodávají shnilé maso, maso nakažené salmonelou, vozí se k nám žrádlo II. kategorie a podívejte se jak si všichni zvykají, že to je normální. Stát selhal a lidé to přijmou jako hotovou věc aniž by si uvědomili, že toto jedí jejich děti, ženy a rodiče. Bylo by zajímavé sledovat události, kdyby se z takového jídla posral nebo zdechl čtyřnohý miláček - ty nářky a reportáž v TV NOVA. Evropa je za zenitem svého bytí, je to kus zadlužené země a země bez budoucnosti na konci jednoho světadílu. Stav robotizace a automatizace ve spojení s UI umožní vyrábět cokoliv a kdekoliv na této planetě bez ohledu na tamní danou společnost a její kulturu. Plně automatizovaná výrobní továrna si bude žít vlastním životem a vedle bude žít původní obyvatelstvo na základech sociálního soužití, které tam funguje stovky let. Postupně se oddělí společnost s vyšším technologickým poznáním a živočišný druh s názvem člověk, pokud zde neproběhne dříve nějaká sociálně-ekonomická katastrofa, která tento stav razantně urychlí.

371066

02.08.2019 06:12

Obrovský brazilský zločin proti lidskosti, Bolsonaro se rozhodl zničit Amazonii

Teď je pro pokrokové děti ten správný čas

Jacob 193.?.?.?

A kde je Gréta?????

372858

06.08.2019 06:34

Vražedný útok v El Pasu: Přímý důsledek liberální demokracie

Tak to je možné taky chápat

Jacob 193.?.?.?

Liberální demokracie = anarchie

372909

20.08.2019 07:21

Srpen 1969 – konec nadějí

Zapomeňte na rudé hrdiny 68

Jacob 193.?.?.?

Rok 68 ideologický boj komunistů. Dvě křídla levé a pravé. Mluvit o vzedmutí nějaké lidové vůle je úsměvné, protože tu lidovou vůli moderovali právě komunisté z jiné party.
Dělat nějaké PR vyloučeným komunistům v 68, kteří v 50. letech aktivně pracovali v různých akčních výborech (jinak by se do významných funkcí nedostali) je usilovné hledání hrdinů, kteří nejsou. Napište kým byli v padesátkách. Na jejich tvůrčí dobu v padesátkách se raději zapomenulo.
Ty zneuznané rudé ze 68 jsou zažil po 89 jak se dožadovali uznání za to, že byli "vyloučeni" ze strany, jak fungovali v prověrkových komisích a jak se chovali k obyčejným zaměstnancům pokud dostali funkce.
Kolik rudých ze 68 zasedlo po 89 ve vládě , parlamentu, národních výborech, státních úřadech a výsledek je dnes vidět. V mnoha případech naprostí diletanti.
Žádní rudí hrdinové v 68 nebyli, oni věděli do čeho jdou a proti komu. Cítili se neohroženě, protože si jako štít vzali lid této země a to je zločin. Skuteční hrdinové jsou obyčejní lidé této země, kteří ji dokazali i přes tyto roky pozvednout.

373125

20.08.2019 16:18

Srpen 1969 – konec nadějí

RE: Splnilo se Písmo svaté

jacob 193.?.?.?

Ano pan Jacob říká šlo o rivalitu dvou křídel komunistické strany. Tzv proreformní bylo údajně poražena, možná byla proreformní ta druhá parta. Ta první byla prvně nazvána proreformní a tak to musí být pravda. Ve skutečnosti se drala k lizu ta část nových komunistů, která se kovala v akčních svázáckých výborech 50. let (rozumějme profesionální straníci). Reformní byl Novotný ten položil základy nové doby a Smrkovský to zazdil jeho ekonomickou reformou z 65 roku, která utlumila ekonomický růst společnosti a s tím vznikly problémy.
V podstatě šlo o převzetí moci ve státě novými komunisty, kteři přišli s líbivými hesly o socialismu s lidskou tváři, cenzuře apod, a proto byli ochotni zneužít lid této země a spojit se s kýmkoliv kdo byl nápomocen v jejich úsilí. Tak se chovali i po roce 1989.
Tak praví Jacob

373136

19.09.2019 09:13

Vzdělávání je problém?

RE: Velmi dobře napsaný článek.

Jacob 193.?.?.?

Po roce 1989 bylo umožněno neumětelům získat vyšší vzdělání aniž by museli prokazovat k tomuto svoji způsobilost. Ukázkou tohoto je Merek Brepta a jeho tzv vzdělání v oboru práva a jeho diskreditační práce je toho důkazem. Cílem vzdělávní je nejem nalít studentům do hlavy informace, ale naučit je řešit problémy, pracovat pod tlakem a umět se cíleně připravovat na to co bude. Kdysi první síto bylo na základní škole. Část žáků se rozhodla studovat a proto se museli připravovat dlouhou dobu dopředu za pomocí rodičů a část žáku se šla učit Aby děti mohly studovat na střední škole, musely splnit určité podmínky, pokud se na střední školu dostaly, opět musely plnit už dopředu další podmínky, aby mohly jít studovat VŠ apod. Po vysoké škole jsme měli mladého člověka, který byl schopen pracovat samostatně, pod tlakem a uměl řešit problémy (netvrdím, že všichni). Dnes? Mlaďoch přijde a myslí si: Já mám VŠ chci vysoký plat, telefon, notebook a auto a buďte rádi, že u Vás pracuji. Čest vyjímkám, které jsou. Za 5 let to nechci vidět.

373678

14.10.2019 07:24

Proč chlapi netančí?

RE: pokračovanie

Jacob 193.?.?.?

No s tím nesouhlas. Hele když chlap narazí na babu, která dělá ze sebe Lorenovou tak takovou krávu ať nechá někomu bohatšímu nebo třeba většímu sportsmanovi - není co závidět. V tomto případě myslím, když chce babu na vážnější vztah. Je spousta holek a žen, které stojí nohama na zemi a lze s nimi normáně žít. Chce to mít trochu v hlavě srovnané, dívat se kolem sebe a dělat věci tak jak se věci maj dělat. Chápu, že mamámci, přerostlí puberťáci to maj těžký - no ti musej za maminkou a ta jim slečnu vybere. Normální dvacetiletý chlap, který se umí umýt, upravit, slušněji oblíct, nemá 130kg a mluví smysluplně, musí denně, když chce, dostat od pěti ženských telefonní číslo, tím nemyslím, že by s nimi lezl do postele. Samozřejmě, že od dalších dvaceti bab telefon nedostatne s tím musí počítat. Jenomže mamánci, šampónci a velcí puboši jsou zvyklí dostat hned všechno. Za tímto hledejte lenost, kterou si přinesli z domu, kde nic dělat nemusej jenom čekaj až jim vše máma přinese pod nos aniž by se hnuli od dvéno PlayStation, PC nebo mobilu a je s nimi nuda. No a ta stejná skupina je i mezi děvčaty no a co s takovou babou? Chtěl by ji normální chlap.

374067

12.11.2019 06:24

Se zavedením páté generace mobilních sítí český národ nejspíš zblbne

RE: kdo to všechno řídí ?

Jacob 193.?.?.?

Proč se nepodepíšete??

374579

05.12.2019 10:04

Dotaz z České televize: Jak se cítíte, vy, topící se?

Zvěřejněte odpověď té slečny/paní

Jacob 193.?.?.?

Když tato slečna/paní byla dotázána měla by i odpověděd. Zvěřejněte její odpověď. Protože to co napsala je:
a) drzost
b) tupost
c) navedenost

375082

06.12.2019 10:23

Pavel Novotný: Když si Žid přeje smrt Čechů, je to zcela v pořádku

Řeporyjský kalun

Jacob 193.?.?.?

No proč to nebrat takto: Klaun z Řeporyjí pro svoji slávu a politické body jde tak daleko, že otevřeně propaguje fašismus a nacismus. Buďme si jistí, že odveta nás Českou republiku nemine. V budoucnu nikdo nebude spojovat řeporyjského klauna se ztrátou obchodních kontraktů a tímto se ztrátou pracovních míst a ožebračení rodin. Často se budou obchodníci jiných zemí ptát Rusů a Vám nevadí obchodovat s těmi Čechy co na Vás tak drze plivou jak si to nedovolí ani Ukrajinec? Řeporyjský klaun moc rozumu nepobral a jeho ambice stát se předsedou mu kouká jak sláma z bot, ale to předtím musí svou minulost překrýt něčím drsňáckým což dělá. Sami si položme otázku kdo by se z nás s tímto klaunem bavil a kdo by se bavil s tímto klaunem v budoucnu jako s politikem. No takový Kalousek, Gazdík, Němcové a jiné politické mrtvoly určitě, protože on by jim jako užitečný idiot posloužil dost dobře.

375125

06.12.2019 13:26

Pavel Novotný: Když si Žid přeje smrt Čechů, je to zcela v pořádku

RE: Najde se mezi námi hrdina?

Jacob 193.?.?.?

Je potřeba si říct jak by asi vše probíhalo. Klaun z Řeporyja by se kasal, že se postaví všem a dotyčného by nazval trollem a samozřejmě ruským švábem. Všechni prestituti by měli o čem psát a komentovali by dotyčného oznamovatele. Nějakou dobu by se nic ze strany PČR nedělo, čas by byl využit ke špinění oznamovatele. Možná pak by SZ toto zamítl nebo poslal dál atd. Celá věc by se táhla roky a klaun z Řeporyja by se smál....co mu asi tak hrozí.....Pokuta? Jak velká???..... Na webu je dost videí jak si dělá prdel z toho, že dostal dva flastry od soudu………….jo kdybyste něco nekorektního napsal na webu Vy...…….Lepší je tohoto klauna ignorovat, nechat jej vycukat a pokud prudí poslat jej do prdele kam patří.

375132

18.12.2019 07:29

Nejpodlejší rána, jakou kdy světové zlo zasadilo Rusku

RE: Super článek, hodnotím jedničkou

Jacob 193.?.?.?

MiroKalesi určitě jsi četl pozorně všechny články k tomuto problému a fakta ti neutekla. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS), nejvyšší odvolací orgán ve vrcholovém sportu, ve svém únorovém přelomovém rozsudku zvrátila doživotní zákaz 28 ruských sportovců a vrátila jim zpět jejich medaile, mnohým z nich i ty z OH 2014 v Soči. U 11 zbylých ruských sportovců našel CAS dostatek relevantních důkazů pro doping. CAS tím implicitně označil rozhodnutí MOV vycházející převážně ze svědectví bývalého vedoucího moskevské dopingové laboratoře Grigorije Rodčenkova za unáhlené a nespravedlivé...……...K samotnému Rodčenkovi: Při křížovém výslechu však Rodčenkov připustil, že nikdy:
a) nepodával vévodkynin koktejl;
b) neviděl sportovce, který by užíval vévodkynin koktejl;
c) nebyl svědkem toho, že by sportovci či trenéři dostávali instrukce, aby používali vévodkynin koktejl;
d) neviděl sportovce, který by poskytl čistý vzorek moči (k manipulaci - pozn. edit.);
e) neviděl sportovce, který by manipuloval s dopingovým vzorkem

375444

18.12.2019 07:31

Nejpodlejší rána, jakou kdy světové zlo zasadilo Rusku

RE: Super článek, hodnotím jedničkou

Jacob 193.?.?.?

Súd rozhodol: Obvinení ruskí športovci boli čistí
69
Lausanne 23. januára 2019 (HSP/Foto: TASR/AP- Dmitry Lovetsky)
https://www.hlavnespravy.sk/sud-rozhodol-obvineni-...
Ruskí športovci, ktorí boli falošne obvinení na základe dopingovej aféry na zimných olympijských hrách v Soči v roku 2014, sa mohli vyhnúť zákazu športovania a reprezentovania, ak by Medzinárodný olympijský výbor (MOV) nezakryl skutočnosti o ich nevine, vyhlásil ruský právnik zastupujúci športovcov
Na snímke Rus Alexander Legkov
Podľa informácií RT ruský šport vyhral v sobotu rozhodujúcu právnu bitku.
Švajčiarsky najvyšší súd zamietol odvolanie MOV proti rozhodnutiu Súdu pre rozhodcovské konanie vo veci športu (CAS) z 1. februára 2017 o oslobodení 28 ruských športových reprezentantov z dopingových obvinení počas zimných olympijských hier v roku 2014.
Predstavitelia MOV prijali rozhodnutie so “sklamaním”, ale oznámili, že pozastavia ďalšie trestanie športovcov.
Ale medzitým však ubehli roky a športovci sú poškodení hlavne tým, že sa po Soči v roku 2014 nemohli zúčastniť nasledujúcich zimných olympijských hier v roku 2018 v Pchjongčangu.
Olympijská disciplinárna komisia obvinila Rusov, že sú súčasťou štátneho dopingového programu, na základe tvrdení bývalého riaditeľa moskovského antidopingového laboratória Grigorija Rodčenkova.
Nemecká právnická firma Wieschemann Lawyers uviedla, že “neexistujú žiadne faktické dôkazy o Rodčenkových tvrdeniach o udalostiach v Soči” a “MOV vážne porušil procesné práva športovcov a dokonca zadržiava dôkazy z obhajoby a súdu”.
To, že “Rodčenkov ako svedok klamal”, potvrdil aj Christof Wieschemann, advokát ruského bežeckého lyžiara Alexandra Legkova, ktorého sa MOV pokúsila zbaviť zlatých a strieborných olympijských medailí.
Navyše má potvrdené, že olympijskí úradníci opätovne testovali vzorky obvinených ruských športovcov koncom roka 2016 a všetky mali “negatívne výsledky”.

Prípad ruského olympijského víťaza Alexandra Legkova
Spravodajstvo RT sa zmieňuje aj o odchode Legkova z vrcholového športu v apríli minulého roka. Stal sa poslancom v moskovskom regióne, ale zúčastňuje sa aspoň amatérskych lyžiarskych súťaží.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) “na ochranu práv čistých športovcov napadol rozhodnutie CAS z 1. februára 2018 obhajujúce Legkova proti jeho diskvalifikácii v dôsledku porušenia antidopingových pravidiel na zimných olympijských hrách v Soči 2014”, čím po potvrdení z 1. novembra 2017, že údajne porušil pravidlá, mu boli vzaté olympijské medaily a tituly olympijského víťaza.
Počas priebehu olympijských hier Legkov podstúpil 13., 21. a 23. februára tri dopingové testy, z ktorých žiadna nevykazovala nejaké stopy zakázaných látok.
Legkovov advokát Christof Wieschemann prijal pozitívne informáciu, že konanie proti jeho klientovi trvajúce viac ako dva roky, bo...

Automaticky kráceno

375445

18.12.2019 07:34

Nejpodlejší rána, jakou kdy světové zlo zasadilo Rusku

RE: Super článek, hodnotím jedničkou

Jacob 193.?.?.?

Tak si to shrňme: Rozhodla Mezinárodní sportovní arbitráž i soud.

375446

19.12.2019 08:58

Nejpodlejší rána, jakou kdy světové zlo zasadilo Rusku

RE: Hned prva informacia

Jacob 193.?.?.?

No zde má pan Chlumsky oči zavřené:
https://www.lidovky.cz/sport/ostatni-sporty/zadosti-o-vyjimky-odmitame-kdyz-je-sportovci-falsuji-rika-sef-antidopingu.A160915_141232_ln-sport-ostatni_oka...…….
pojďme dále: https://www.idnes.cz/sport/lyzovani-snowboarding/bez-leku-na-astma-by-nemela-sanci-pustil-se-bjorndalen-do-bjorgenove.A111011_130459_lyzovani_fil...…….

.komentáře dále: Více než 6000 dávek léků proti astmatu si přivezla norská reprezentace na olympiádu v Jižní Koreji. Norská lékařka Mona Kjeldsbergová vysvětlila, proč její reprezentace přivezla na Olympijské hry v Pchjongčchang více než šest tisíc dávek protiastmaticky prostředků a zdůraznila, že značná část léků použita nebude.


Ve výjimečném léčebném případě mohou sportovci užívat maximálně 1 600 mikrogramů preparátu během 24 hodin. "Počet dávek vypadá obrovský. Chápu to. Ale pokud se to rozdělí, tak číslo bude menší, "řekla lékařka norského olympijského týmu Mona Kjeldsbergová. Preparát obsahuje salbultamol, který zvětšuje objem plic a napomáhá lepšímu dýchání.

Běžkyně na lyžích Björgenová má prý těžké astma. Má povolení k užívání preparátu. Björgenová je šetinásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná vítězka světového poháru a 18násobná mistryně světa. 25 letá lyžařka Maiken Fallaová je vítězka olympijských her v Soči v individuálních disciplínách a mistryně světa z roku 2015 v týmových disciplínách. "Bez léků proti astmatu bych nemohla soutěžit. Jsem na nich závislá. Nemyslím, že je to nesprávné. Preparát mě dostává jen na normální úroveň, "tvrdí norská lyžařka Maiken Fallaová.Od roku 1992 norští lyžařizískali 61 medailí na zimních olympijských hrách. Z těchto 61 medailí získali 44 medailí astmatici.

375469

02.01.2020 06:50

Sankce, bezpečnost a plynovod Severní proud 2

Tanec nad hrobem

Jacob 193.?.?.?

Pokud mám info správné. Turci začali dodávat Ruský plyn do Bulharska. Game is over.

375702

22.01.2020 06:46

Vondrovic air base pro nevítězící US Army

RE: Polarizace v Cesku

Jacob 193.?.?.?

Já bych zavedl iniciativu postavit to v Řeporyjích. Pojďme to doho.

376295

29.04.2020 07:40

Heja, heja, Sverige!

Uvidíme Sverige

Jacob 193.?.?.?

Tak jsem se podíval na statistiku Swerige heja, heja ze dne 28.4.2020.
Počet nakažený SW/CR : 19621/7504 tj. 2,61 x více
Přírůstek nakažených dne 28.4.2020 SW/CR: 695/59 t.j 11,8 x více
Celkem mrtvých SW/CR: 2355/227 t.j 10,4 x vice
Mrtvých na 1 milión obyvatel SW/CZ: 233/21 tj. 11.1 x více
Počet obyvatel v obou zemích kolem 10 miliónů tudíž srovnatelné (Švédu je asi 0,5 mio méně).
Tak v čem si teda Swerige vede lépe ve srovnání s ČR, já jsem to nenašel a vzhledem k tomu, že mají zachycený denní nárůst téměř 700 ks tak to je katastrofa, což může být i s těmi nezachycenými denně 1000 ks a to je + 30 000 ks nemocných za měsíc a s tím související komplikace. Střední doba léčení nemoci Covid 19 při normálním průběhu 3 až 6 týdnů. Komplikace znamená delší dobu.
Představte si dvoučlennou rodinu - jeden člen onemocní a druhý povinná karanténa během i po nemoci (+okolí, které bylo ve styku má 14-ti denní), za pár dnů onemocní druhý člen atd. Tato situace může vyřadit z běžného života dva členy domácnosti minimálně na dva měsíce zcela určitě.
Je potřeba se ptát: v případě onemocněn jaká je minimální doba léčby. Co to znamená pro členy domácnosti a okolí nemocného (spolupracovníci, přátelé se kterými byli ve styku) a pak je potřeba to promítnout jaký dopad to bude mít na vaše příjmy, příjmy vašich blízkých (karanténa) a příjmy vašich přátel a spolupracovníků když budou sedět v karanténě doma, případně sociální dopady - vztahy mezi partnery, rodiče vs děti, sousedské, pracovní a podobně. Co při velkém počtu nemocných bude omezeno - zdravotní, veřejné, sociální a jiné služby apod. Tak heja, heja Swerige pokud tak dál budou postupovat možná budeme vidět podobné scény, které jsou teď vysílány z USA a za mne si přeji, abych neměl pravdu.

378988

Smutné je, že kdejaký kašpar si může v této zemi dělat co chce bez ohledu na zájmy občanů této země. Proto je nabíledni zrušit senát. Posláním senátu je zcela úplně něco jiného než jakousi svoji zahraniční politiku. Toto není předseda senátu, ale blb, podobně jako Kubera, který jsa býti veliký se rozhodl jet na Tchaj-wan.

379937

04.08.2020 07:35

Co ukazují fakta - 0,044% nemocných, 0,0036% resp. 0,156% zemřelých

Pán nemá ani tucha o čem píše

Jacob 193.?.?.?

V dávné minulosti pokud si má paměť vzpomíná byla kulhavka, slintavka a jiné nemoci a bývalý zlý režim, aby uchránil své zemědělství, přijímal rychlá a tvrdá opatření k zamezení šíření této nemoci. V nedávné době jsme vybíjeli tisíce kusů drůbeže z důvodu ptačí chřipky, protože to byla hrozba pro chov drůbeže obecně. Kdyby autor byl k čemu, možná by uvedl statistiku kolik usmrcené drůbeže z celkového počtu chované drůbeže to bylo. Předpokládám, že nevýznamný počet, protože cena drůbežího masa výrazně nestoupla. Nyní máme nemoc COVID-19 a všichni kdo v mají zádeli díru se vyjadřují o likvidaci ekonomiky, zotročení lidstva atd. Ano, Já jsem zastáncem názoru, že např. takzvaný záchranný balík EU je bouda na země východního bloku (využili situaci). Nicméně nemoc COVID -19 tady je a připomínám, že doposud nebyla stanovena oficiální léčba a nemáme oficiálně určený lék, nevíme jaké má nemoc COVID-19 dopady na zdraví dlouhodobě . Léčení COVID-19 je tedy formou nějak to dopadne. Příklad klubu Techtle Mechtle v Praze ukazuje, co jeden infekční jedinec může způsobit, ale to stále zabedněncům, kteří se starají pouze sami o sebe nemají žádnou zodpovědnost a je jim zcela jedno co bude s jejich blízkými a pokud náhodou onemocní tak jsou zvyklí, že se vždy o jejich blaho někdo postará!!!!!. V předzimním období se objeví nemoci typu viróza, chřipka, záněty průdušek, kašlík a rýmečka a do tohoto přimíchejte COVID-19. Jaký bude průběh nemoci u pacienta s chřipkou a COVID-19 nebo zánět průdušek a COVID-19? Ví ten pán jak budou takové kombinace nemocí probíhat? Kolik bude těžkých pacientů? Co onkologičtí pacienti, lidé po transplantacích a náročných operacích a mnoho dalších? Bude to záležitost už jen 55+ nebo za těchto podmínek to už bude hrozba pro všechny? Co když Vám lehne celá směna v elektrárně, teplárně, nemocnicích, IZS, státních úřadech, v obchodech, ve fabrikách - kdo zajistí chod těchto činností? Když už tady mácháte procenty, zeptejte se zdravotníků v čem spočívá nebezpečí této nemoci v kontextu všech ostatních nemocí, které nás na po létě čekají nebo se opravdu domníváte, že odborníci plácají veřejně v zájmu nějakých globálních skupin a přivádí tak na sebe hněv davu (všechny si korporace nekoupí). Když už konspirujete, pak pro zavedení nějaké nové diktatury, potřebujete vytvořit chaos, zmar, strach a pak přijít celý v bílém s řešením a dav si oddechne a přijme. Opatření proti šíření COVID-19 tomuto brání. Nekomentuji COVIDpasy, očkování a podobné výstřely.

380917

04.08.2020 09:18

Co ukazují fakta - 0,044% nemocných, 0,0036% resp. 0,156% zemřelých

RE: Jine zeme na tom tak dobre nejsou

Jacob 193.?.?.?

Nějaký argument, který by stál za to než tento výplod?

380927

15.09.2020 14:41

Udělejme ze symbolu konformity symbol odporu

Roušky proti antirouškám

Jacob 193.?.?.?

S nadcházejícím obdobím bude přibývat zastánců roušek a jiných opatření proti COVID -19. Bude to přirozený vývoj podle toho jak bude nemoc prostupovat populací. K tomuto mne vede zkušenost dvou mých známých, kteří tuto nemoc prodělali - byli nemocní. Vzhledem k tomu, že to jsou dospělí lidé mezi 35 a 40 roky, beru jejich popsané zkušenosti jako věrohodné. Nebudu zde popisovat co bylo jak bylo. Dle jejich vyjádření se trápili po tři týdny (léky nejsou, léčba taktéž, rady jak samoléčit taky neexistují). Býti opět nemocní touto nemocí už nechtějí. Pozoruhodné je, že obě osoby nezávisle na sobě změnili názor na nošení roušek a proticovidová opatření o 180 stupňů. Myslím si, že jak bude přibývat nemocných COVID 19 (ne jen pozitivních), budou mít na opatření proti Covid 19 stejný názor jako hygienici, potom co se uzdraví. No a takových lidí bude postupně přibývat a postupem času se nálada ve společnosti v opatřeních proti COVID 19 změní ve prospěch těchto opatření. Tito lidé budou aktivně bránit své zdraví před antirouškami, spolu s nimi i jejich blízcí a počet prorouškových postupem času převýší antiroušky.

382013

17.09.2020 07:19

Udělejme ze symbolu konformity symbol odporu

RE: na jaře cosi tvrdili o ochraně mírně nad 10 %, rozšiřování to mělo omezit asi o třetinu

Jacob 193.?.?.?

Máte-li lepší řešení tak to navrhněte a všichni Vám budou opravdu vděční. Pokud nemáte tak jen plácáte. Jeden z argumentů je, že roušky brání prskání při mluvení dané osoby. Prskat podle některých údajů můžete až dva metry daleko. Při služební cestě jsem se zastavil na oběd. Pěkná restaurace a vedle u stolu seděli dva pánové. Shodou okolností mluvící muž seděl tak, že sluneční světlo dopadající přes okno mně umožnilo vidět jak ten pán prská během hovoru a mohu říct, že hodně a naproti němu sedící muž neměl ani tušení jak je zprskaný. Oběd jsem nedal, dopil jsem nealko a z restaurace zmizel. Často se uvádí Švédsko jako příklad. Období virových a respiračních nemocí teprve přijde a jak se to vyvine ve Švédsku uvidíme. Stejně tak můžeme argumentovat, že někde ty čísla s COVID přifukují směrem nahoru, ale totéž může být opačným směrem (Švédsko?). Najednou se trend ve Švédsku prudce opět otočí směrem nahoru ve chvíli kdy budou EU vakcíny, Švédsku bude v té době odstrašujícím příkladem, zavakcinujeme, čísla nemocných budou opět klesající a je vymalováno - Švedsko opět vzorem..

382058

19.10.2020 15:10

Covidovou krizi si rozvracet nedáme!

RE: Miliony chvilek č.2

Jacob 193.?.?.?

A Vy máte radost, že mládežnická levice Piráti budují nový svět. Svět, který vše sdílí a nevlastní. Rozdíl mezi budouváním komunismu a Pirátským sdílením není žádný. V této společnosti jedinec nic nevlastní a vše sdílí. Tak se těště na budoucnost v komunismu.....

383167

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 129 čtenářů částkou 19 970 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,
děkuji všem, kteří přispěli. Máme poslední pracovní den před koncem měsíce a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím, zvažte případný příspěvek na tento web. Děkuji.

Ve zkratce

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 0

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Měnové kurzy

USD
23,45 Kč
Euro
27,34 Kč
Libra
30,28 Kč
Kanadský dolar
17,56 Kč
Australský dolar
16,44 Kč
Švýcarský frank
25,58 Kč
100 japonských jenů
22,40 Kč
Čínský juan
3,49 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,43 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,67 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 807,43 Kč
1 unce stříbra
546,39 Kč
Bitcoin
318 090,95 Kč

Poslední aktualizace: 29.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?