Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 17 příspěveků, 4 různá jména: <nic>, Censored, Sugar, vousy13.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

10.10.2015 14:59

Ruská „výchovná“ salva zničila světovládu USA

Dost se to podobá Ahmadínežádově stíhačce.

84.?.?.?

Bylo by zajímavé zjistit, který nezávislý pozorovatel potvrdil, že ruské rakety letěly skutečně z Kaspického moře. Krom samotných Rusů jsem nikoho dalšího nenašel. A u Rusů je dobře známo, že rádi předvádějí "Potěmkinovy vesnice". Zejména tehdy, chtějí-li potěšit svého "báťušku". [chechtot]

340494

28.04.2016 12:22

Strach a nenávist v arabských nocích

RE: Feudální SA

Censored 84.?.?.?

> ...zrůd, které si ze světa udělaly samoobsluhu ...

Zjevně máte dosti chatrné povědomí o fungování světa, pane/paní "217". Proč? Protože na světě neexistují žádné jiné živé organismy, než ty samoobslužné. Nebo vy snad znáte nějaký organismus, jemuž se o uspokojování jeho základních životních potřeb stará nějaký jiný organismus? Tedy samozřejmě s výjimkou mláďátek, obsluhovaných svými rodiči?

Jsou-li všechny organismy na světě takříkajíc "samoobslužné", znamená to dle Vaší definice, že všechny jsou zrůdy? [mrknutí jedním okem]

348066

29.04.2016 16:24

Uprchlická krize ohrožuje evropské sociální předivo

RE: Konspirační teorie na Zvědavci

Censored 84.?.?.?

> To není touha židů, to je touha sionistů, respektive několika bankéřských rodin.

Obávám se, pane Stworo, že tato Vaše teze je neudržitelná. Neboť ji nedokážete opřít o jediný smysluplný argument. Opíráte ji jen o svou "víru".

Proč? Lidé totiž konají výhradně a jen takové činy, které jsou účelné. Opravdu soudíte, že ti nejchytřejší Židé, bankéři, touží po tom, soustředit všechny své krajany do maličkého státečku tak, aby je mohl jejich odvěký nepřítel vyhladit jediným úderem zbraně hromadného ničení? Jaký by to mělo smysl?

348095

01.05.2016 16:54

Kariérní růst v medicíně, matrice chování — a očkování

Víra hory přenáší

Censored 84.?.?.?

> Matrice je obecně omezující vzorec. Jedinec s etablovanou matricí vůči určitému jevu, stavu, situaci či otázce, není určitého jednání poté schopen, a to za žádných okolností.

Jinými slovy - víra hory přenáší. Pan doktor Vavrečka ve své stati skvěle popsal tento jev. Důraz položil na přesvědčení o správnosti či škodlivosti očkování. Ony ovšem ty popisované omezující matrice, či jinými slovy skálopevná přesvědčení limitují nás lidi v drtivé většině našich názorů. Třeba i v názoru na to, kdo nebo co představuje v lidské společnosti ZLO.

Jsou lidé, kteří skálopevně věří ve "zlé pejzaté óbrboháče". Proto jsem se pane Stworo raději vyhnul diskusi s Vámi, na téma

> touha sionistů, respektive několika bankéřských rodin.

Pan doktor totiž ve svém článku nezdůraznil jednu důležitou věc. Jestliže se kdokoliv postaví proti matrici (přesvědčení) nějaké autority, riskuje postih. A Vy jste zde zcela jistě autoritou. Přinejmenším v tom, že můžete na svém webzinu kohokoliv osočit s trollování či dokonce bez varování a jakéhokoliv vysvětlení totálně zcenzurovat. Uděláte to i s tímto příspěvkem? [smích]

348167

06.05.2016 14:58

Loutkovodiči přistěhovalecké krize

RE: to je hnus

Censored 84.?.?.?

> Je třeba šlápnout po krku moci, která ... řídí všechny ty ilumináty, zednáře, templáře, spolky zlosynů po celé planetě.

Díky, pane Jarku. Konečně někdo, kdo ví co dělat. Kdo si stále jen nestěžuje na to, CO NECHCE.

Prosím tedy o seznam těch lotrů, "kterým je třeba šlápnout na krk", aby byl na této planetě konečně klid. Zveřejnit "malou hrstku" jmen by přece neměl být problém. Moc děkuji. [smích]

348296

10.05.2016 17:29

Rusko provádí organickou revoluci

RE: ... za pár let.

Censored 84.?.?.?

Pane Na-lva. Argumentujete jako obvykle. Logicky a se znalostí věci. Soudím, že bohužel marně. Váš oponent zjevně není ochoten se cokoliv učit. Proč by to dělal? Vždyť má svou "víru". Ta zní GMO = ZLO.

A věřte mi. Proti jakékoliv "pevné víře" jsou veškeré argumenty zhola zbytečné. Viz nedávno zde publikovaný pěkný článek od MUDr. Vavrečky o matricích chování.

Ještě drobná poznámka k autorovi článku, pod nímž diskutujeme. V roce 2009 zde v jiném svém textu předvídal brzký pád dolaru. Zastávám názor, že kvalitu každého textu lze po čase posoudit z toho, nakolik se vyplnily předpovědi v něm obsažené.

Pěkný den

348378

03.10.2016 19:45

AMO v akci

RE: Hysterická US propaganda

Sugar 84.?.?.?

Da!
A jako výraz podpory místního lidu Krymu, který je utlačován zlým Putinem by měli vyřvávat všude kudy projdou: Ukrajina nade vše! Amerika je s vámi!
[chechtot]

352354

03.10.2016 20:10

Obcování

RE: Národ (nebo korporátní tlampače?) holedbá…Husa, ctí… Žižku, zrodila Amose - země od Římanů okupovaná židy

Sugar 84.?.?.?

Aby lid povstal proti vrchnosti, musí k tomu být potenciál u samotného lidu. To znamená mizérie a zase mizérie.

Husitství bylo povstáním proti KAT-olické církvi a jejímu dogmatickému učení NEboha mAMONa. Za upálení Jana Husa a jeho myšlenky, které hlásal, např.:

1. Je nemožno se slepě podřizovat církvi. Člověk má myslet samostatně.

2. Každý člověk je v přímém propojení s bohem a netřeba mu prostředníků.

3. Zpověd je činem proti svědomí a stačí spokojit s vnitřní lítostí člověka
před samotným bohem.

V čem se tedy tak provinil, že ho církev poslala na hranici?
Dehonestační kampaň Husitů stále běží a někteří na to evidentně slyší...

352356

10.10.2016 15:05

Kdy dojde světu trpělivost s USA?

Naivita nebo víra?

Censored 84.?.?.?

> Dobří lidé dělají správné věci bez ohledu na zisk, jaký jim z toho plyne. Pouze tací lidé mohou vládnout moudře a spravedlivě ve prospěch všech ...

Tuto svou moudrost jistě čerpáte pane Lhotáku ze zkušenosti. Buďte prosím tak laskav, a jmenujte nám několik těch "dobrých lidí", kteří někdy a někde "moudře a spravedlivě vládli ve prospěch všech". To by mě opravdu zajímalo. [mrknutí jedním okem]

Dále prosím o laskavou definici pojmu "vládnout ve prospěch všech". Lidská společnost je a vždy byla složena z velmi rozdílných individuí. Jak asi vypadá takové spravedlivé vládnutí ve prospěch lenochů, povalečů, zlodějů, lichvářů, podvodníků, vrahů, despotických tyranů, ...? [smích]

352533

28.01.2017 15:10

Pár otázek k registrovanému partnerství

RE: Plnohodnotné partnerství

Sugar 84.?.?.?

Tito jedinci měli vždy nezastupitelné místo ve společnosti jako každá minorita. Ovšem v dnešní době je mnoho procesů formováno tak, aby vyhovovaly právě této minoritě na úkor majority = fašismus.

A v případě jinosexuálů se v drtivé většině nejedná o "genetickou výbavu", ale o negativní zásah při psycho-sexuálním vývoji v dětství.

Samozřejmě vina je z velké většiny na společnosti ve které vyrůstají:
a) rodinné prostředí
b) podpora daného stavu informačním prostředím
c) neadekvátnost pavěd ohledně duševního zdraví jedince a jeho léčby

Jinak osvojení dětí nelze doporučit, protože lidský jedinec se učí hlavně pozorováním a opakováním, což by vedlo k tomu, že se lidskému druhu sníží možnost se reprodukovat.

Toť cíle agendy (otrokářů) na depopulaci lidstva (otroků). Není náhodou, že je homo-agenda propagována na většině planety. Je to zásah na vyšších prioritách řízení "na morálku". Řím budiž příkladem...

Každý gramotnější jinosexuál toto již samozřejmě chápe a do žádného průvodu s Schapirem nechodí, protože si uvědomuje co upřednostňování práv menšiny proti většině ve všech historických epochách při naplnění kotle vygenerovalo za pogrom...

355444

02.02.2018 18:20

Evropská komise: Odmítání kvót je neakceptovatelné

RE: k neuvěření

84.?.?.?

Předvedl jste naprosto typický projev argumentační krize věřících. Nedokážete říci nic jiného, než že Vám jakási vyšší moc zakázala ...

Dobrá, přistupuji na Váš způsob diskuze. Tak nám alespoň objasněte, jak Vám
> Ježíš zakázal,
abyste nám "házel perly"? Jak to mohl ten negramotný chudáček před dvěma tisíci léty dokázat?

Vojta

362281

21.07.2018 17:00

Vazalské státy NATO trpí Stockholmským syndromem

RE: Oslava 49. výročí Apollo

84.?.?.?

Pečlivě jsem si prohlédl Vámi doporučený odkaz, pane Pitralone. Je to cca hodina a půl záběrů z přípravy, startu, přistání, pobytu na Měsíci i návratu Apolla. Dle Vás falešných. Proč tam chybí byť i jen pár vteřin záběrů, které by dokumentovaly Vaše tvrzení? Spolehlivě a jednoznačně by dokazovaly, jak byly oficiální záběry z přistání na Měsíci falšovány?

A ještě jedna maličkost. Krom reálných záběrů ze skutečných výprav Apollo máme v NASA DESETITISÍCE SVĚDKŮ. Kteří budou přísahat na to, že byli při přípravě, sledovali průběh i návrat, vyhodnocovali výsledky výprav Apollo. Proč Vy nejste dodnes schopen jmenovat JEDINÉHO SVĚDKA, který by dosvědčil a doložil fakta o fingování výprav Apollo?

365439

15.01.2019 20:21

Má česká armáda smysl?

RE: Zmysel armády?

vousy13 84.?.?.?

Četl si to vůbec intelygente? [chechtot]

369099

15.01.2019 20:30

Má česká armáda smysl?

RE: Kostarika tiež rezignovala na svoju štátnosť ?

vousy13 84.?.?.?

Ano, postavme všechny ideologie mimo zákon:

Katolické křesťanství, Judaismus, Nacismus, Islám, Liberalismus, Komunismus, Marxismus, Scientologii, Hinduismus, Budhismus...

A pod jakými světonázorovými hodnotami budeme naší civilizaci rozvíjet? Nabízíte řešení nebo jen destrukci stávajícího?

369100

27.08.2019 15:30

Poslední západní impérium?

RE: Autor se vůbec nezblaznil

vousy13 84.?.?.?

Jak jste přišel na to, že Fond konceptuálních technologií s veřejným představitelem V.V. Pjakinem se shoduje se Sakerem např. na 1.-2. prioritě řízení sociálních supersystémů?

Již několikrát jsme tu rozebírali Sakerovu podvědomou psychlogickou nadřazenost vzhledem k národům východní Evropy.

Pro mě je to panák, který je pasen Světovým zákulisím jako informační alternativa současnému řízení západního světa pod kuratelou státní elity USA. Ovšem nenabízející řešení současného světového uspořádání pro blaho VŠECH národů plaenty Země.

To, že je více informován nad průměr vůbec nemusí být jeho zásluha, to jen např. jeho kmotři mu informace dávkují, tak jak potřebují...

373241

27.08.2019 15:43

Poslední západní impérium?

RE: Autor se vůbec nezblaznil

vousy13 84.?.?.?

Na počáteční úrovní chápání terminologie KSB čtenářem je složité vysvětlovat něco, co se v pojmovém aparátu čtenáře vůbec nenachází.

Ze začátku stačí do podvědomí přijmout informaci, že nad těmi rothschildy, warburgy, rockefellery, sorosy..., stojí ještě někdo, kdo svou anonymitu tvrdě chrání. Protože anonymita je ta jediná spolehlivá ochrana.

A je úplně jedno zda je nazýván Globální prediktor, Světové zákulisí, Globální konceptuální moc. V těch termínech se jen odzrcadluje to, čím se zabývají...

373242

Káva pro Zvědavce

63

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 22 170 korun, což je 63 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 5

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 1

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 1

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 3

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Měnové kurzy

USD
21,90 Kč
Euro
26,20 Kč
Libra
29,14 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,19 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 175,25 Kč
1 unce stříbra
496,96 Kč
Bitcoin
389 478,80 Kč

Poslední aktualizace: 29.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?