Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 11 příspěveků, 2 různá jména: REBEL1956, Slovan Rusin.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

14.01.2015 19:15

Tak nám zabili „Harakiri“!

Je slovanstvo chiméra? Čo je potom judaizmus a moslimstvo?

Slovan Rusin 87.?.?.?

Stránku Zvedavca už sledujem a čítam niekoľko rokov. A rovnako dlho a postupne sa uisťujem, že nie je málo toho, čo by som práve tu mohol povedať – napísať. Tak priamo v článkoch ako aj v diskusiách.
Posledný polrok, najviac rok, pozorujem, akoby na Zvedavcovi VŠETKÝM dochádzal dych, resp. ako keby sa tu všetci zaradom točili okolo čohosi „neidentifikovateľného“ ako kocúr okolo horúcej kaše. Ako keby všetci diskutujúci chceli stávať dom od komína a nechceli ani počuť, že o základoch domu ešte ani nerozmýšľali. Ako by sa na stránkach Zvedavca udomácňoval strach a nikto nemal odvahu ukázať mu dvere a krásne a slušne ho poprosiť, aby ich zavrel z vonku. A to je hlavná a jediná príčina, prečo som sa tu aj zaregistroval. Dovoľte mi, aspoň sa pokúsiť, vyhnať zo Zvedavca strach.
Nechcem sa tu rozpisovať o tom, že so mnou sa dá súhlasiť aj nesúhlasiť a viesť prázdnu debatu. Čítajte a urobte si svoj názor, pokiaľ sme ešte ako – tak slobodní.
Pán NAZDAR v Re: Rusko je Slovanská mocnost (reakcia na 324557; 7. 1. 2015) Píše: „Měli bychom jako národ usilovat o ekonomický vzestup nějakou inteligentní činnosti... ...Ale stavět svou hrdost na nejaké chiméře, že jsem Slován a neusilovat o vzestup, jsou jenom plané řeči.“ Takže 1,6 mld. moslimov nie je chiméra, len slovanstvo? Už lepší článok, ako sú Kruhy na vode (12.1.2015), mi pre tento môj mega príspevok Zvedavec zverejniť nemohol. Útok v Paríži s najväčšou možnou pravdepodobnosťou nemajú na svedomí moslimovia. Viem, že nie každý risk je zisk, no aj tak to predsa risknem.
Preto prosím, skúste tento môj počin chápať ako „...nějakou inteligentní činnost...“ od ktorej by sme sa mohli, možno aj Česi a Slováci, spolu posunúť možno aj k ekonomickému vzostupu. Dúfam, že pán NAZDAR sa sám pridá ku tejto mojej inteligentnej činnosti a že jeho príspevky nie sú iba jeho „...plané řeči.“ Tiež dúfam, že neporuším žiadne z prikázaní pre diskutujúceho. Vyjadriť sa cielene a aspoň trošku komplexne k tak vážnym veciam sa nedá v jenom 3 000 znakovom príspevku a v jednoslovnom alebo zúrivom a nenávistnom štekaní napr. v jednej vete, už vôbec nie.
Slováci, ale možno aj Česi, nezostaňme zradcami a kolaborantmi s fašizmom
Presne pred desiatimi rokmi vyšla na Slovensku kniha, ktorú jej autor „drzo“ doručil všetkým poslancom vtedajšej Národnej rady SR a ktorou pohol žlčou a výnimočne aj mysľou, niektorých netýkavých ale dotknutých poslancov a nie len obsahom samotnej knihy.
Autor sa vo všeobecnej, ale dejinne vyargumentovanej rovine venuje aj otázke, ako a prečo sme schopní zrádzať blízkych, cudzích a hlavne sami seba. Myslím si, že súčasť obsahu knihy – ANTISLOVANSKÉ ŤAŽENIE si zaslúži pozornosť aj vážny záujem aspoň česko-slovenskej verejnosti, čo i len na stránke Zvedavca.
Bude pokračovanie č. 1

325156

14.01.2015 19:21

Tak nám zabili „Harakiri“!

Je slovanstvo chiméra? Čo je potom judaizmus a moslimstvo? 1

Slovan Rusin 87.?.?.?

Pokračovanie č. 1
Odhliadnuc od okolnosti za akých kniha vyšla a ako bola verejne prezentovaná, poukazujem na všeobecnú časť tohto Proti slovanského ťaženia s odbočeniami ku niektorým jeho detailom i najaktuálnejším skutočnostiam.
V súvislosti so situáciou na Ukrajine Vám dnes, toto vysoko aktuálne Antislovanské ťaženie, dávam vrelo do pozornosti. Drang nach osten! – niekoľko tisícročná historická realita a pravda. Nuž, už kto iný, ako Matica slovenská, by mal byť na Slovensku kompetentnejší na to, aby verejne – napr. na stránkach SNN deklaroval: „My – Slováci nechceme zostať zradcami ani Slovanov a ani Ruska. Židokresťanská a cirkevná príslušnosť k akejsi zahmlenej západoeurópskej „civilizácii“ je smiešna, falošná a veľmi nebezpečne lživá chiméra.“ Špongia, ktorou “bohom vyvolení“ obrezanci vytierajú lebečné dutiny šábesgójov, zbavujúc ich veľmi dôležitej prirodzenej schopnosti – prirodzene rozmýšľať.
Ich základný „výrobný“ nástroj je židokresťanská cirkev. Žiaľ, Matica slovenská sa k tomu nemá. A príčina tohto jej postoja je veľmi ľahko odhaliteľná. Ako „národná slovenská“ inštitúcia sa sama prikláňa a stotožňuje sa vo svojich základoch so židokresťanskou CIRKVOU – hlavne katolicizmom. A keďže cirkev je celosvetový a totálny judaistický homologizačný prostriedok na jediné správne usmerňovanie ľudského myslenia, z čoho vyplýva jej nekompromisná antinárodná podstata, tak aj Matica slovenská, síce oficiálne sa tvári ako národná inštitúcia, ale opierajúca sa o barlu s menom CIRKEV, čuduj sa svete, nie je vôbec národná – slovenská ale v najhlbšej podstate ANTINÁRODNÁ – ANTISLOVENSKÁ a aj antislovanská. Matica slovenská je antinárodná a parazitická presne ako cirkev! Túto holú skutočnosť je potrebné si poriadne zapamätať! Stačí sa pozrieť na stránky Slovenských národný novín a podľa skutkov (čomu sa venujú) ich poznáte. Najnovšie (1/2015) Pápeži v dejinách – od sv. Petra po Františka. Ešte šťastie, že si Česi v minulosti nezaložili nejakú smiešnu – cirkvou totálne ovládanú TATICU ČESKÚ. No, to by sme si už užili.
ANTISLOVANSKÉ ŤAŽENIE
Minimálne od odobratia práva používať na Veľkej Morave staroslovienčinu, ako liturgický jazyk (keď o existencii Ameriky nikto ani nechyroval, lebo v učení tmárskych černokňažníkov bola Zem ešte plávajúcou doskou na vode), ktoré bolo vynútené nátlakom franských biskupov na Svätú stolicu, prebieha religiózny, ekonomický, nacionálny, ale hlavne politicky a v histórii mnohokrát preukázaný – m i l i t a n t n ý zápas o rozdelenie a rozštiepenie slovanských národov a v konečnom dôsledku o absolútne mocenské ovládnutie ich teritórií – neobmedzenú kolonizáciu.
Bude pokračovanie č. 2

325157

14.01.2015 19:23

Tak nám zabili „Harakiri“!

Je slovanstvo chiméra? Čo je potom judaizmus a moslimstvo? 2

Slovan Rusin 87.?.?.?

Pokračovanie č. 2
V každej dobe si militantné západoeurópske a svetové formácie, nevynímajúc ani svetovú finančnú oligarchiu so svojou agresivitou, nájdu vhodnú zámienku na antislovanské ťaženie v neskrotnej túžbe ovládať a ovládnuť, nechápajúc, že v rôznych častiach sveta sa nezávisle môžu vyvíjať rôzne spoločensko – ekonomické formy (ekonomický pluralizmus) na rozdiel od ich militaristických, imperialistických a hegemonistických predstáv a spôsobov.
Smutnou časťou tejto kolonialisticko – hysterickej histórie je, že tie časti Slovanstva, ktoré vždy boli vystavené najväčšiemu fransko – germánskemu a vatikánskemu ožobračovaniu a ich teritóriá sú pod najväčším vplyvom Svätej stolice, sú povestným Trójskym koňom pred bránami slovanskej civilizácie, vzájomnosti a spolupatričnosti. Sú to teritóriá Českej republiky, Poľska, Slovenska, Chorvátska, Slovinska a čiastočne aj Ukrajiny. Kde kolaborácia s najneoblomnejším likvidátorom Slovanstva je najevidentnejšia. Pokiaľ ide o Židov, Albáncov, Turkov, Maďarov a dnes aktuálne aj Rómov, každý, kto má voči Slovanom akékoľvek požiadavky, je vítaný. Schválením a podporou neospravedlniteľnej agresie proti Juhoslávii politickými „špičkami“ niektorých z uvádzaných slovanských štátov aktuálna izolácia východných Slovanov v procese integrácie, zavádzanie vízových povinností pre občanov Ruska, Ukrajiny a Bieloruska vládami Čiech, Poľska a Slovenska, dlhodobá podpora a živenie konfliktu v Čečensku, vyvolávanie napätia v rôznych častiach Ruskej federácie, sú fakty, ktoré v dnešnej dobe nesmie nikto prehliadať. Ak si niekto naivne myslí, že koloniálna politika imperializmu je minulosťou, je na veľkom omyle. Ona iba dostala ohlušujúci a ohlupujúci názov globalizácie. Osud alebo lepšie povedané súčasné životné podmienky skutočných Američanov – potomkov amerických Indiánov, sú veľmi vysoko a viditeľne zdvihnutým prstom na varovanie.
Keď ľudské práva „dodržiavajúca“ Západná Európa kolonizovala a so Svätou stolicou evanjelizovala počas dlhých storočí Afriku, Severnú a Južnú Ameriku, Austráliu, Prednú a Zadnú Indiu, Indočínu, práve slovanské národy na Východ od nej odrážali a zadržiavali nájazdy stredoázijských hôrd a chránili jej zvonku nerušený – kolonialistický vývoj. Jediným slabým miestom na migračných cestách uhroaziatov bol roztrieštený európsky juh, kde cez Malú Áziu a Balkán sa dostali aj Turci a Tatári, aj Huni a Maďari.
Tí poslední menovaní tu zostali, ako živá pamiatka pohnutých európskych dejín. Aj tak sa tie všetky „pochody“ dostali len do geopriestoru po Karpatský oblúk, nie až do Západnej Európy. Čo znamená vnútorná destabilizácia (nie priama nadvláda Maďarmi, či aziatmi), pociťuje Nemecko napríklad až dnes, mierovým dobitím jeho územia šesťmiliónovou komunitou Turkov, ktorí nie sú takí pokorní, ako slovanské služobníctvo. Je to...

Automaticky kráceno

325158

14.01.2015 19:25

Tak nám zabili „Harakiri“!

Je slovanstvo chiméra? Čo je potom judaizmus a moslimstvo? 3

Slovan Rusin 87.?.?.?

Pokračovanie č. 3
Vytvorením Schengenskej hranice v Európe nám bola Európskou Úniou a NATO iba potvrdená táto smiešna historická „úloha“. – Byť na stráži a ochraňovať blaho stále rovnako agresívnej a kolonialistickej západnej Európy.– Za odmenu bude prekvitať blahobyt niekoľkých slovanských zvrhlých zbohatlíkov, pätolizačov (ako v Rusku za čias Cárov), ktorí nás ostatných budú presviedčať o tom, ako nevieme hospodáriť, iba konzumovať. „Tak nám Pán Boh pomáhaj!“
Dnešná doktrína zlého Zbigniewa o Ruskom štáte po Ural a delení Zauralska a Sibíri medzi veľmoci (dúfam, že ich menovať netreba – všetci osnovatelia NATO), je transparentným dôkazom uvádzaných faktov. Preto aj v dnešnej dobe Maďarsko, aj keď nie slovanské, ale existujúce v tomto severo – južnom koridore – priestore Európy, Čechy, Slovensko a Poľsko majú slúžiť ako záchytný filter na aziatov, ktorých národy v dobe neľútostnej kolonizácie boli orabované a je len prirodzené, že časť ich populácie sa chce dostať tam, kde sa žije lepšie, resp. kde sa po stáročia profitovalo na ich prirodzenom bohatstve, na chudobe, na nevzdelanosti, na nacionálnej rozdrobenosti a fanatizme, ako aj na nezaplatenej práci a na životoch ich predkov. Čím horšie medzi Slovanmi, aziatmi a kýmkoľvek na svete, tým lepšie v kolonialistickej Západnej Európe a v USA. Buržoázny nacionalizmus, so svojimi mocenskými ambíciami, je rovnaký a rovnako nebezpečný všade a v každej vývojovej epoche ľudstva. Nemám v úmysle analyzovať jeho podstatu, ale ani jeho dokonalejšie formy ako sú neokolonizácia, imperializmus a v konečnom dôsledku i fašizmus a globalizácia. Chcem ale ukázať, koľko cynizmu, nadutosti, nadradenosti šovinizmu a ponižovania súčasne, pohŕdania a nezáujmu o iné národy a ich problémy, sa dá zhutniť do jediného výroku.
1) Keď Palestínu začali osídľovať sionistickí kolonizátori, ktorí skupovali Arabské pozemky a vyháňali z nich roľníckych árendátorov, začali vznikať ostré konflikty (takmer za sto rokov sa situácia vôbec nezlepšila, skôr vyústila do otvoreného boja a nenávisti poznámka M.H.) sprevádzané rozdúchavaním nacionalistického nepriateľstva s krvavými zrážkami.
V naivnej viere a v nádeji, že Vláda Veľkej Británie, ktorá dostala od Ligy národov (predchodkyňa OSN poznámka M.H.) mandát na správu Palestíny a bude spravodlivá, Arabi aj židovskí presídlenci sa so svojimi sťažnosťami obracali na Londýn.Premiér Veľkej Británie Lloyd George si v roku 1919 predvolal guvernéra z Jeruzalema Rolanda Storsa. Nešťastný guvernér očakával svoje odvolanie. V skutočnosti ho čakalo veľké prekvapenie, keď sa dozvedel, že Vláda Veľkej Británie je s takým stavom veľmi spokojná. „Vy budete odvolaný“ povedal mu premiér „až vtedy, keď aj jedni aj druhí (rozumej aj Židia aj Arabi poznámka M.H.) sa prestanú sťažovať.“ Preložené do nacionalistickej reči: „Čím horšie v Pal...

Automaticky kráceno

325159

14.01.2015 19:28

Tak nám zabili „Harakiri“!

Je slovanstvo chiméra? Čo je potom judaizmus a moslimstvo? 4

Slovan Rusin 87.?.?.?

Pokračovanie č. 4
Vráťme sa ku Slovanom. Niekoľkokrát ma zamrazil postoj nacionalisticky a hlboko religiózne orientovaných Slovákov, že vraj „Rusi nás zradili.“ Vonkajšie, teda povrchné a pre nacionalistické uspokojenie postačujúce hodnotenie súčasnej situácie v Európe, môže priviesť povrchného človeka k tomuto záveru. Ten, kto sa nebojí námahy a o veciach – súvislostiach pouvažuje, zistí, že pravdou je pravý opak. Nechcem sa zasa vracať hlboko do histórie. Zostaňme len v našom – dvadsiatom storočí. Koľkokrát a ktoré slovanské národy zradili Rusov a ešte stále zrádzajú, bez evidovania skutočnosti, že v najhlbšej podstate zrádzajú sami seba. Možno máme jedinečnú – historickú a poslednú možnosť v dnešnej situácii Východným Slovanom a Rusku pomôcť a vlastné integračné ambície doviesť do skutočne zjednotenej Európy, ale bez novej železnej opony určenej Schengenom, teda Európy od Atlantiku po Ural, bez vojenských kontingentov USA a bez NATO. Toto je budúcnosť Európy a v nej dôstojná budúcnosť Slovanov. V kontinuite s uvedenými faktami sa musí povedať, že ani Rusko, ani Slovania nepotrebujú na nikoho útočiť, nepotrebujú nikoho ohrozovať. Chcú len historickú satisfakciu (ktorú si v rámci uvedeného od Západnej Európy už dávno zaslúžili), v podobe pokojných podmienok na vlastný mierový vývoj.
Diktovanie podmienok svetovej politiky a vzťahov zbraňami, nedotknuteľnosťou pochybného súkromného a osobného vlastníctva, je skutočným historickým prežitkom, ak nie najnegatívnejším faktorom ovplyvňujúcim súčasný vývoj ľudskej spoločnosti. História raz dá komusi za pravdu. Cesta záchrany ľudstva a v tomto význame aj slovanstva, je cesta mierovej – korektnej kooperácie.
To, čo filozofi dokážu vyjadriť celkom stručne a ja som na to potreboval niekoľko strán „Divide et impera!“, naberá dnes zdanlivo na aktuálnosti. Ale v historicky vývojovom kontexte, ktorý nám ponúka určité prognózy vývoja ľudstva do budúcnosti, upustiť od napĺňania obsahu toho to výroku je to najlepšie, čo ĽUDSTVO pre svoju záchranu môže urobiť, aby naša Zem neskončila ako planéta Faeton.
Divide et impera

Bunky sa rozmnožujú delením,
peniažky spájaním.
Ľudstvo sa ovláda trieštením,
peniažky spájaním,
na ovládanie ľudstva.

Kto a v akej diskusii sa pozastavil nad týmito faktami? Kto upozornil na skutočnosť, že hneď po naštartovaní tzv. demokratizačných procesov (1989 – 1990) došlo v Európe k pripojeniu bývalej NDR k Nemecku, ale práve Nemci pomáhali rozbíjať a rozbiť Juhosláviu a veľmi aktívne asistovali pri rozklade ďalších viacnárodných slovanských štátnych zoskupení (napr. bývalého Sovietskeho zväzu).
Bude pokračovanie č. 5

325160

14.01.2015 19:31

Tak nám zabili „Harakiri“!

Je slovanstvo chiméra? Čo je potom judaizmus a moslimstvo? 5

Slovan Rusin 87.?.?.?

Pokračovanie č. 5
Dokonca aj dvojnárodné Československo nemohlo zostať celistvé (Zopakoval sa nekrvavý Mníchov 1938?) a bolo rozdelené pod pláštikom práva Slovákov na sebaurčenie, podľa dávno pripraveného scenára. Potom neplačme a nenariekajme, ak nie sme schopní povedať si aj takúto krutú pravdu otvorene a na jej základe vykonať, alebo urobiť vážny historický krok, ktorý dá bodku za naším historickým vazalstvom Západu. Stačí len zabrnkať na nacionalistické strunky pseudodemokratov a poslušných vazalov Ríma a tzv. „národnej hrdosti“ a vyhľadať ich v ich diletantsko – kolaborantskom ruchu.
(Deje sa dnes na Ukrajine niečo iné? Je nejaký principiálny rozdiel medzi židovským, židokresťanským, kresťanským, moslimským číže náboženským a militantným fanatizmom? Kolonizácia Slovanov bez židokresťanskej cirkvi, dejinnú opodstatnenosť požívania tohto termínu postupne vysvetlím, a jej svätej viery je nemysliteľná a nepredstaviteľná. Vyhnúť sa kolonizácii, kolaborácii a židovskej korupcii, znamená zbaviť sa rabínov a židofarárov. Jednoducho ich odvážne a slušne odporúčať do ich zasľúbenej zeme – Izraela a ako skrytým ale odporne výbojným, štvavým a veľmi krvilačným žoldnierom Tory a Talmudu každému, aj novorodencom bez rozdielu pohlavia, pri odchode do svätej – zasľúbenej zeme darovať jeden samopal vz.58 aj s bodákom a štyri plne napáskované zásobníky ostrého streliva. A či nemajú v izraelských zákonoch brannú povinnosť aj ženy? Tak nech si zvykajú aj deti. Nevhodné?
Samozrejme so skromnou prosbou a odporúčaním: Vystrieľať len v Zasľúbenej zemi. Nie v Palestíne a ani nikde inde. Alebo ak bude lietadlo smerujúce do Tel-Avívu plné len rabínov, židofarárov alebo židov a s čisto židovskou posádkou, tak môže sa výnimočne začať už aj v lietadle. Rozhodnutie je len na NICH, ale v takom prípade bude najväčšia škoda práve toho lietadla. Preto prosím neunášať lietadlá do miest a štátov, kde ICH nikto nepotrebuje a ani nechce a rešpektovať a zmieriť sa s tým, že pre takéto lietadla do Tel-Avívu náhradné a ani núdzové pristania neexistujú. Maximálne v medzinárodných vodách oceánov a morí.
Toto asi bude najideálnejšie definitívne riešenie židovskej otázky. Keď sa ňou zaoberal žid Hitler – Shuckelgruber, prečo by som o nej nemohol slobodne, verejne a nahlás uvažovať aj ja alebo hocikto iný?
Vytvorenie a realizácia celosvetovej možnosti pre váš národ – už konečne, po tisícročiach etnicko-náboženskej celosvetovej (podľa iných) aj zlodejskej a parazitickej turistiky, žiť spoločne len vo vašom národnom, prosperujúcom a prekvitajúcom židovskom štáte aj s mojim darčekovým náčrtom zaručenia jeho vonkajšej i vnúTORnej bezpečnosti. Možno by sa ešte pre jej zvýšenie dalo uvažovať o jeho celom oplotení vysokým a hustým plotom z ostnatého drôtu, aký ste si odskúšali už v Európe na Železnej opone, aby vás nikto z vonku...

Automaticky kráceno

325161

14.01.2015 19:35

Tak nám zabili „Harakiri“!

Je slovanstvo chiméra? Čo je potom judaizmus a moslimstvo? 6

Slovan Rusin 87.?.?.?

Pokračovanie č. 6
Veď mne ide len a len o vašu národnú a štátnu bezpečnosť a naplnenie ultra-sebeckých túžob vás – bohom vyvolených. Vašich túžob a snov vekmi skrývaných pred svetom v čip-géne „prídavná židovská duša.“
Ale ak si vás chce niekto ďalej chovať na hrudi ako zmiju, prosím, nikomu nebránim. Veď on veľmi skoro príde na to, že už ste sa mu ovinuli okolo krku a už ho škrtite alebo ste pripravení mu preťať jeho krčnú tepnu svojimi jedovatými zubami. A garantujem vám, že odtiaľ už budete musieť utekať (asi tak, ako podľa TORRY z Egypta) a už vám nepomôže ani plač pred kamerami pred Bielym kurníkom s Veľkým Bielym, teraz aktuálne Čiernym –otcom a ani pod Múrom nárekov...

Ale aj tak to nebude žiaden pogrom. Dnes len kvôli vám – bogoizbrancom utiekli z Východnej Ukrajiny státisíce pokojných a pokorných ľudí zo svojich domovov. Toto je pogrom s vašim podpisom židofašizmu a sionizmu. Ale nad tým, vy – bohovyvolenci neplačete. Veď pre vás z cudzieho – nežidovského krv netečie. Prečo by nás – bohom nevyvolených mala trápiť nejaká – židovská? Tejto nezmyselnej biblickej – talmudskej nerovnosti už stačilo. aktuálna poznámka)
Na margo tejto poznámky: Ak my – nežidia skutočne chceme židom pomôcť, musíme v sebe prekonať tú prasprostú IZ-TORICKÚ lož týchto samozvaných bohovyvolencov, nekompromisne sa zbaviť strachu z nich a z ich boha a začať hovoriť otvorene pravdu o nich a aj o našej manipulácii NIMI prostredníctvom cirkvi. Len tak môžu pochopiť, že ich pokryteckému plaču už okrem nich samých nikto neverí. Pokiaľ by mal niekto pocit, že ja sa im posmievam, tak je to asi moja irónia vyplavovaná z mojej mysle a z mojich očí v mojich slzách. V Starom zákone, v Protokoloch sionských mudrcov i v Katechizme jevreja ZSSR je IM určená povinnosť likvidovať najodvážnejších, aby vyvolali atmosféru strachu a potrestali odvahu vodcov. Povedané slovami smutnej irónie; Som už dosť odvážny na to, aby ma zlikvidovali ako redakciu časopisu Charlie Hebdo v Paríži?
Šírenie strachu z nich a z ich boha a hlasného falošného plaču je ich základná a dlhoveká životná a pracovná metóda predpísaná TOROu a Talmudom. A presne to isté robí aj každá židokresťanská cirkev ako výtvor a poslušné dieťa judaizmu. Alojz Tkáč košický arcibiskup: „Židia sú starší bratia kresťanov.“
Preto je v ére internetu, aj keď NIMI kontrolovaného – (veď kto za dverami tajne počúva, len na seba vypočuje), našou ľudskou povinnosťou nájsť v sebe vzdor a odvahu, prestať sa báť ich aj ich boha a prestať byť náchylnými súcitne sa pridávať k ich, vraj vyspelosti a mnohotvárnosti ako k „neškodnému“ klamstvu a k pokryteckému plaču, teatrálne nacvičenému pod Múrom nárekov. Len všeobecnou spoločenskou otvorenosťou môžeme paralyzovať ten zvrhlý a zhubný biblicko-talmudský judaistický čip-gén „prídavná židovská duša“.
Bude pokrač...

Automaticky kráceno

325162

14.01.2015 19:37

Tak nám zabili „Harakiri“!

Je slovanstvo chiméra? Čo je potom judaizmus a moslimstvo? 7

Slovan Rusin 87.?.?.?

Pokračovanie č. 7
My – nežidia, teda bohom opovrhnutí a nevyvolení, nechceme a ani nepotrebujeme bohom vyvolených trápiť a zabíjať. Dajme priestor im samým, nech to robia čo najkvalitnejšie sami, presne podľa toho ako im to určuje ich predpis – metodológia TORA a Talmud a z nich Mojžišom a rabínmi zozipovaný a implantovaný čip-gén „židovská duša“, kde majú jasne dané kde, kedy, koho, začo, prečo a do ktorého kolena. Ale už nenechajme NIMI štvať, zabíjať a inak likvidovať ani seba.
Minimálne obsah článku Koniec Lotyšska ako dôkaz už preukázanej, žiaľ až veľmi smutnej a nezvratnej lotyšskej reality (Zvedavec 7.1.2015) spáchanej bogoizbranou elitou a súčasná vláda na Ukrajine vytvorená zo samých bogomizbranych – doslova pozbieraných po celom svete, ktorá neprivedie Ukrajinu nikde inde iba tam, kde je dnes Lotyšsko, ak nie ešte do horšej..., absolútne a neobmedzene ma oprávňujú písať takto otvorene, priamo, nekompromisne, verejne, s nadhľadom a aj s nevyhnutnou – verejne prípustnou dávkou irónie, možno sarkazmu na účet bohom vyvoleného, skôr však v mysliach strašne otravného, škodoradostného, pokriveného, pokryteckého, poškodeného, zdeformovaného a aj cez to všetko namysleného, arogantného a spupného národa.
Článok Kruhy na vode latentne potvrdzuje, že svetu, spolu s úžerou, vládne vysoký stupeň veľmi rozšírenej, kvalitne skrytej, ale všade citeľnej náboženskej intolerancie a náboženského fanatizmu, pred ktorými hlúpo, pokrytecky a autodeštrukčne sami zatvárame oči.
A to, že všetci náboženskí fanatici bez rozdielu, pod rúškom svojho práva na nedotknuteľné náboženské cítenie, pľujú do myslí všetkým, ktorí vedia slušne, dôstojne, tolerantne, láskyplne atď. žiť bez religióznej indoktrinácie, je v poriadku? To vôbec nikoho netrápi, že žijeme v ére bujne zneužívaného náboženského fanatizmu? To nie je žiaden stret civilizácií. Dnes sa iba ďalšia, dosť fanatická a radikálna, odnož monoteistického židovského náboženstva vybrala na pochod Európou a svetom ako dávno v minulosti židia tlačiaci pred sebou káru kresťanstva, aby sa mali začo skryť. Dnes už je tá kresťanská kára tak veľká a ťažká, že na jej tlačenie potrebujú pomoc hoc aj moslimov. Prepáčte to zdanlivé a obsažnejšie odbočenie.
Zjednocovanie Západnej Európy ako sluhu hegemonistických potrieb USA, tomuto hegemónovi neprekáža, ale jednotní Arabi, jednotní Slovania alebo jednota iných národných či medzinárodných zoskupení (napr. OSN), sú všetko teroristické a diktátorské hniezda, ktoré ICH, čuduj sa svete, desia.
Položme si ešte jednu otázku a hneď si ju zodpovedajme. Podľa čoho pozná „demokrat“ diktátora? Nuž podľa toho, že sám je ešte väčším a strašnejším diktátorom. Akú logickú postupnosť a aký významový celok vytvoríme, keď budeme slovo diktátor v tejto odpovedi zamieňať slovami terorista, fašista, krutovládca apod.
Bude po...

Automaticky kráceno

325163

14.01.2015 19:43

Tak nám zabili „Harakiri“!

Je slovanstvo chiméra? Čo je potom judaizmus a moslimstvo? 8

Slovan Rusin 87.?.?.?

Pokračovanie č. 8
Spojené štáty severoamerické prvé a zatiaľ jediné povýšili terorizmus, banditizmus a diktátorstvo na úroveň oficiálnej zahraničnej politiky štátu a dali tomu vizitku „svetového žandára“, ktorý sám bojuje so sebou, teda zabezpečuje práva pre jedného. Len zabudli, že na svete je veľké množstvo primitívnych ľudí, ktorí sa práve takéto spôsoby od hegemónov veľmi rýchlo učia.
Ja nie som Žid. Som Slovan. Príslušník veľkej skupiny národov v Európe, ktorá veľmi dlho a usadlým spôsobom obýva (ešte aj dnes – po tisícročnom proti slovanskom ťažení) asi 52% európskeho kontinentu a vytvára komunitu cca 350, možno aj 360 miliónov ľudí. Som Slovan. Nerobím z toho žiadnu tajnosť a neskrývam sa za stenami mystickej a biblickej rituálnosti. Kedy sa budú takto správať všetci krypto-fanatici, krypto-Židia, krypto-fundamentalisti a ďalší iní krypto...?

Detail č. 1 z inej časti knihy Drang nach osten podľa Františka Mikloška:
„Kde končí používanie latinky a začína používanie azbuky, tam končí kultúra.“ Podľa tejto Mikloškovej definície kultúry, pretože aj ja píšem latinkou, nedá sa mi v tejto práci a priori vyčítať nekultúrnosť. Splnil som všetky kritériá kultúrnosti. To je výhoda! Ale ak by som túto knihu napísal po rusky alebo po ukrajinsky, čo aspoň v jednom prípade by pre mňa asi nebol problém, už by mala všetky znaky nekultúrnosti. Dúfam, že som pána Mikloška pochopil správne.
Či sa mi chce, alebo nechce, či sa mi to páči, alebo nepáči, v jednej veci musím dať Františkovi Mikloškovi za pravdu. Skutočne. Tam, kde končí používanie latinky a začína používanie azbuky, skutočne čosi končí a čosi začína, ale nie je to kultúra. Kultúra je fenomén, ktorý nepozná hranice. Tie potrebuje len ľudská hlúposť a nekultúrnosť, ktorých sa asi pán Mikloško od detstva riadne presýtil a dnes nám otravuje život a ovzdušie zvyškami svojho zvláštneho, veľmi poškodeného a neprirodzeného metabolizmu. (Koľko je ešte aj dnes na Slovensku takých fanatikov – F. Mikloškov? aktuálna poznámka)
Na tejto, pánom Mikloškom vytýčenej hranici, končí neznesiteľný a arogantný despotizmus rímskokatolíckej cirkvi, jej unionistického satelitu gréckokatolíckej cirkvi


a začína rovnako neznesiteľný a arogantný despotizmus cirkvi pravoslávnej ako negatívny dopad dlhodobého pôsobenia židokresťanskej ideológie v tomto slovanskom geografickom a etnografickom priestore. Odporúčam: Dmitrij Šestopal; Jevreji na Ukrajini.
(Keby ešte dnes bol F. Mikloško poslancom NR SR a aktívny v politike, behal by teraz na Ukrajinu ako najneohrozenejší fanúšik a podporovateľ žido-fašistického kyjevského majdanu. Určite by tam nosil svoju tajno-cirkevnú kultúru. aktuálna poznámka)
Detail č.2 z inej časti knihy 20. storočie, rok 1947 – Ľvov – Ukrajina
Ilarij Lukaševič, syn gréckokatolíckeho kňaza spolu s komplicom zavraždil Jaroslava H...

Automaticky kráceno

325165

14.01.2015 19:45

Tak nám zabili „Harakiri“!

Je slovanstvo chiméra? Čo je potom judaizmus a moslimstvo? 9

Slovan Rusin 87.?.?.?

Pokračovanie č. 9

Ako? „Nežným a láskavým“ – kresťanským pohladením jedenástimi sečnými ranami do hlavy sekerou, to stojí zato si zapamätať, ktorú tiež pre istotu dal radšej do rúk svojmu komplicovi – Mychailovi Stachurovi. Ja som to vymyslel, ale urob to ty, rozhodujúcu zodpovednosť hodím na teba. To sú tie „tradičné kresťanské, či moslimské, hodnoty“? (aktuálna poznámka; Surovosť akoby vyňatá z dnešnej fašistickej Ukrajiny, či z bohatých rodinných pamätí famílie gréckokatolíckeho farára Denisa Lukaševiča.) Halanov pamflet Pľuju na papu dnes už ani v knižniciach nenájdete.
Kolaborovala Gréckokatolícka cirkev akože s „nemeckým“ fašizmom či nie? Kolaboruje Vatikán aktuálne aj s dnešným – vylepšeným židofašizmom? Rečnícke otázky. Tohto roku si pripomenieme veľmi smutnú udalosť. Šesťsté výročie vraždy – upálenia Jána Husa. Či nemáme celé haldy neblahých, veľmi smutných a krvavých židokresťanských hisTORických skúseností s náboženským – zvrhlým a pokryteckým katolíckym fanatizmom?

Tých aktuálnych a nadčasových detailov by som mohol z celej knihy vybrať ešte ďaleko viac. Ďalším je jeho odvaha vykričať celému svetu, že Slovensko je farská, presnejšie židofarárska, republika. V Čechách tento židofarársky nekompromisný a parazitický komplot vrcholí práve teraz reštitúciami. Tradičné kresťanské hodnoty alebo Asertivita naruby sú bohatým žriedlom takých detailov.
Okrem aktuálnych poznámok bolo toto všetko napísal minimálne dvanásť rokov skôr, ako na Ukrajine vybuchla oranžová „revolúcia“ a vzbĺkol USSA-EU – židokresťanský, fanatický–židofašistický majdan. Myslí si niekto, že máme ešte tak veľa času na plytvanie s nim? Nestačilo posledných 25 rokov? Pomôžme Ukrajincom sa zorientovať v tomto oligarcho-elitárskom chaose našou opakovane vznášanou a verejne predkladanou požiadavkou na vystúpenie z NATO a EU až do jej naplnenia referendom.

NO! Mohlo by toto byť, pán NAZDAR, tá „..nějaká inteligentní činnost.“, od ktorej by sme sa mohli pohnúť aj k ekonomickému vzostupu? Ekonomický vzostup sa prejaví iba tam, kde funguje prirodzená a čistá myseľ národa verejne, hrdo, odvážne, razantne a dôstojne tvoriaceho pronárodnú filozofiu. Povedané ekonomicky: Kde sa viac tvorí, ako troví. Vidíte niečo také dnes v Čechách alebo na Slovensku? Posledný krát to bolo asi v Čechách za Jána Husa a Husitov. Slovensko, vďaka katolicizmu, na takýto prvý národný inteligentný poryv, stále ešte len čaká. A ak mu Česi dajako nepomôžu, vyzerá, že ešte bude čakať veľmi dlho. A doláre? Nepoužívam ani ja, nemám, pán NAZDAR. Ale je to od Vás skutočne veľmi inteligentný skutok!
SLOVAN RUSIN

Bodka:

„Rozdelaj pod náma ohníky.
A jsou z toho lidové dožínky.
Kdo to je tam u kůlu,
ale příliš si vortvíral papulu.
Kdo to je u kůlu,
borec – za nás si votvíral papulu.“

325166

30.01.2015 18:01

Slovenský voják vrátil vyznamenání NATO

Prejavom hanby je zmena samého seba,dokázali ste to

REBEL1956 87.?.?.?

ČO SPRAVIL JAHWe Z MUŽOV TOHTO NÁRODA

Steblá, čo pod vetrom sa klonia.
Bábky, ktorým niť dvihne ruku na pozdrav!
Mäkkýše, čo v svojich hradoch trónia
a velí im chorý – vatikánsky brav.

Čo je dnes z hrdinov s rukou v päsť zovretou?
Znelo im – Mor ho! – srdcom, mysľou, telom.
Dne sa len modlia – čakajú za obetou,
za Bohom, za Kristom a iným Spasiteľom.

Trosky, túžiace po raji!
Trosky, stojace pred bránou pekla!
Žiaden z nich vôbec netají,
ešte aj plače, že im krv, ale cudzia,
po vlastných rukách tiekla.

Kde sú rytieri, čo bojovať chceli
za svoju zem, z nej striasť cudzie iho.
Dnes za cudzích preliať, svoju krv leteli,
ako chcel Bush – Boh, tupý vzor a idol.

Zleteli supy z Tatry
a doma nechali semená.
Zmrazené v snehu z Veľkej Fatry!
Čo pre nás ich hrdinstvo znamená?

V podtitule Plač medzinárodného práva (2004 možno aj skôr)

Ja som sa hanbil už vtedy, keď som písal túto báseň. A žila vo mne predstava, že raz sa v niekom z týchto žoldnierskych hrdinov prebudí a verejne a veľmi nahlas sa ozve ich svedomie. Páni, ďakujem Vám za Vašu HRDINSKÚ hanbu, i za smelé, aj keď skromné, naplnenie mojej predstavy. Ďakujem Vám pplk. v. v. MUDr. Obrtel i Vám rtm. v. z. Bačinský, že ste mi ju znova oživili a tuším, že onedlho sa roztrhne vrece s hanbiacimi sa NATO – žoldniermi. Nech sa Vám vaša osobná hanba stane aj Vašim verejným spoločenským, nami akceptovaným, ospravedlnením. Dúfam, že toto bude pre Vás dostatočným povzbudením.
Vy jediní, máte nie právo ale povinnosť, postaviť sa do čela zápasu za odvrátenie podpisu otrokárskeho politického konkordátu TTIP skôr, ako už bude neskoro. V Čechách a na Slovensku budete mať aspoň 80% podporu. Toto je dnes Vaše dejinné poslanie. Tam, kde ste boli, Vás mohli zabiť všetkých. Tu nás všetkých vyzabíjať nemôžu. Ale musíte/me byť aj teraz odvážni. Báseň vyšla knižne v roku 2008.
Raz vyjde najavo aj to, a možno to nebude až tak dlho trvať, že lietadlo z Prištiny, ktoré plné vojakov – tešiacich sa návrat domov padlo v maďarských lesoch, presne podľa NATO plánu, nikdy nemalo v Košiciach pristať, tak ako podľa tých istých režisérov nemal pristať ani poľský vládny špeciál na letisku v Smolensku.
Raz sa naplní aj iná moja predstava, že raz bude platinový Mikuláš Dzurinda, ktorý týchto vojakov poslal na istú smrť, súdený ako vojnový zločinec a masový vrah, s ktorého plným vedomím a súhlasom boli v Maďarsku zavraždení naši vzdorovití svedkovia genocídy Srbov v Kosove.
V to, že Vás bude viac a viac, som veril už vtedy, keď som písal svoju báseň, rtm. v. z. Robert Bačinský. Nech bude pre tých ďalších inšpiráciou a motiváciou na prejavenie odvahy, ktorá už žiaden ďalší časový odklad neznesie. Ku komu sa obrátite chrbtom, nie je dôležité. Dôležité je, aby ste sa čelom obrátili k občanom a boli im nádejou.
[smích] [bliji] [bliji]

326109

Káva pro Zvědavce

52

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 111 čtenářů částkou 18 231 korun, což je 52 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 1

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
21,95 Kč
Euro
26,14 Kč
Libra
29,37 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
24,15 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,96 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 739,34 Kč
1 unce stříbra
512,79 Kč
Bitcoin
417 079,51 Kč

Poslední aktualizace: 25.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?