Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 18 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, anellus.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

28.01.2010 21:21

Zvrácený svět

Co se týče těch nových omítek v Praze,

anellus 85.?.?.?

tak si myslím, že za výprodej našeho hospodářství do cizích rukou a za biliónové dluhy státu nestály. Dal bych přednost oprýskaným barákům ale jistotě práce, bezpečnému a solidnímu důchodu a nájmům za pár korun, jako to bylo za reálného socializmu. Jistota práce a příjmu je velká věc a hlavně zásadně přispívá k rovné páteři a sebejistotě lidí. Stačí být pár měsíců nezaměstnaným a obvykle to vede k rozpadu rodiny a k mimořádnému zhoršení mezilidských vztahů. Ano máme dnes miliardáře a mnoho milionářů a asi 25 % Pražáků se brutálně obohatilo ale to nás stálo rozvrat celého hospodářství a většině lidí přineslo stagnující a nakonec nižší životní úroveň než měli před 20-ti lety na konci socializmu. A co se týče pravdy a lásky v listopadu 89, tak ta vyšuměla, když jsem viděl v bedně, jak na demonstraci v Praze na Letné, kde mluvil páter Malý se minimálně 50 000 Pražáků začalo spolu s ním modlit a někteří i klekali na kolena. V tom momentu se mi dost vyjasnilo, to totiž byla vedoucí vrstva socialistického státu, který právě proto musil padnout.

210903

05.02.2010 22:54

Kam zmizel zlatý poklad republiky?

RE: Vynikajúci článok.

anellus 85.?.?.?

Vím jistě, že v Haló novinách před dvěma či třemi roky vyšla stať o československém a českém zlatě, která historii vzniku a rozkradení zlatého pokladu státu líčila obdobně jako dnešní článek ve Zvědavci. Byla zpracována pravděpodobně na základě knihy Stanislava Motla. Jinak, komunisté se mohou k problematice zlatého pokladu bez problémů a zamlčování vyjadřovat a také tak činí, vždyť československý zlatý poklad ve výši 102,425 t komunisté v podstatě vytvořili, z Británie po válce nám bylo vráceno jen asi 15 tun.

211699

14.02.2010 17:16

Tajné usilování evropského prezidenta o ekonomickou moc

RE: Říkal to už Goebbels - a měl pravdu

anellus 85.?.?.?

Když jsme kdysi nebyli zcela suverénní v rámci RVHP a Varšavské smlouvy tak to stačilo těm různým disidentům a rozvracečům k odůvodnění převratu v 89. Najednou má být naše nesuverenita samozřejmostí a nutnou podmínkou k fungování EU. Tak to tedy ne, to bych byl raději opět členem Varšavské smlouvy, kde se nesuverenita týkala pouze zahraniční politiky a ani náhodou jsme nemuseli povinně vysílat žádné okupanty do cizích zemí jako dnes. A co se RVHP týká, v této organizaci jsme byli tím nejprivilegovanějším členem, ani Sověti z ní tak neprofitovali jako my. Ono mít 41 let zajištěnou spolehlivou dodávku všech surovin a současně trvalý odbyt na cokoliv, co dokážeme vyrobit, to nebylo málo. O tyto optimální politicko-ekonomické pozice jsme se připravili vlastní hloupostí a přičiněním disidentů a těch parchantů, co po převratu pohádkově zbohatli

212557

22.02.2010 17:43

Dnešní režim je kriminální, mnohem zločinnější než normalizační socialismus

RE: Další bolševický nesmysl

anellus 85.?.?.?

Prosím vás o jakých státních bankrotech za socializmu mluvíte. To jsem asi žil někde jinde. Měnová reforma není bankrot a ta v r.53 kromě negativ přinesla i odstranění lístkového systému. Jinak, po převratu proběhlo hned do r.92 první znehodnocení naší měny v rozsahu, proti němuž byla reforma v 53. slabý čajíček. Při inflaci v průměru kolem 4 % za těch 20 let pravdy a lásky probíhá vlastně měna se znehodnocováním peněz trvale. A za socializmu se inflace, jak známo ,nekonala.
O žádné záchraně komunizmu sovětskými petrodolary v 70-tých letech nikdo nic neví. V té době se právě u nás budoval petrochemický průmysl na bázi sovětské ropy. Viz Slovnaft Bratislava a Petrochemie v CHZ ČSSP Litvínov, dnes Unipetrol. Tam jsem zahajoval svoji pracovní kariéru. Ropu jsme kupovali v průměru za světovou cenu, ovšem platili jsme výhodně zbožovým bártrem. Kupovalo se 18 mil. t/rok , porovnejte si to s dneškem a pochopíte proč jsme hospodářsky v úpadku . Takže nelžete, socializmus jsem zažil, mohu srovnávat a i když se zboží shánělo, každý kupodivu všechno podstatné měl.

213189

12.12.2010 17:23

Pravice nebo levice?

Anellus

Anellus 85.?.?.?

O jaké pravici a levici je tady vlastně řeč. Co se týká období po převratu v r.89 tak u nás levice nikdy nevládla. Doufám, že nikdo s trochou paměti a selským rozumem snad nepovažuje ČSSD za levici. Levicové jsou jen ty politické strany a uskupení, která mají za cíl vybudovat socializmus, posléze komunizmus a v současné době je jejich hlavním poznávacím znamením preference společenského vlastnictví výrobních prostředků a uznávání marx-leninské teorie, hlavně existence tříd. Ani současnou KSČM nelze, z tohoto pohledu, klasifikovat jako levicovou ale z větších stran má k levicovosti nejblíž. To, že si některé pravicové strany jako např. ČSSD před volbami přisvojují levicovou rétoriku pro zmatení voličstva je věc jiná.

234091

16.12.2013 19:17

Havloidé útočí i na Ukrajině

RE: Nejhorší je

Anellus 85.?.?.?

Bohužel máte pravdu, vyjde jim to. Ukrajina bude s pomocí hlavně kyjevských eurohujerů rozkradena a postupně zadlužena aby neměla úniku. Poté zbavena vlastního průmyslu a kolonizována jako ostatní postkomunistické země. Souběžně bude "vstoupena" do NATO. Vzpomeňme na náš vstup do tohoto agresivního paktu. Týden poté jsme se již podíleli na válce a humanitárním bombardování v Jugoslávii. A NATO na hranicích Ruska, to může být ouvertura velké války.

300843

21.12.2013 18:18

Tři výborné spolužáky nahradili dva "problémoví"

RE: jojo

85.?.?.?

Vědce z jejich řad asi nepotkáte nikdy. Zato JUDrů (asi z Plzně) již mají dost. Řekl bych až moc. Nejsem rasista a z praxe vím, že i Cikán dokáže dobře pracovat, pokud je trvalý dohled, jako je to třeba na šachtě. Článek opět potvrzuje v Čechách již minimálně 3 generace známý fakt, že jsou-li ve třídě cikánské děti, zvlášť chlapci, znamená to pro ostatní žáky trvalou deprivaci a noční můru. Za socializmu to bylo řešeno Zvláštními školami s třídami ryze cikánskými, které vedli pedagogové se speciální kvalifikací.

301209

31.12.2013 20:33

Ukrajina: Východní kořist NATO

RE: Nebyl by překlad?

anellus 85.?.?.?

K té želvě a zajíci. Stejné označení mají například všechny stavební stroje firmy Manitou, když mají jen dva rychlostní stupně vpřed. A těchto strojů u nás jezdí poměrně dost. Já původně myslel, že je to speciální úprava pro východní země, kterými všichni Američané do jednoho pohrdají. Ale ono to ve skutečnosti je "emerické špecífikum". [chechtot]

301650

02.01.2014 19:09

Rozdělení Československa

RE: Hlavně je třeba si uvědomit příčiny, které po r.89 ty separační tendence

Anellus 85.?.?.?

Napsal jste to přesně, rozbitím Československa se značně rozšířily možnosti západních zemí pro EU-kolonializaci a později likvidaci bezvýznamného Česka a Slovenska. Stejně to dopadlo v bývalé Jugoslávii a Rusko se tomu také zčásti nevyhnulo. Inu, poražené státy takto končí vždycky a proč by mělo být ve studené válce poražené Československo nějakou vyjímkou. Také církevní restituce jsou jen dalším krokem k postupné likvidaci ČR. A "díky" nové možnosti dvojího občanství začnou nárokovat "restituce" i potomci Sudeťáků, řekl bych, že již letos si řada bývalých šlechticko sudetských nácků přijde na "své".

301812

02.01.2014 19:43

Strašlivě nízká úroveň českých televizí

RE: To nebyla jen nůůůdááá, jak by řekl Homer S., ale skutečné trýznění

Anellus 85.?.?.?

Porovnávat Čínskou kulturní revoluci s naší popřevratovou kulturní žumpou je hodně mimo mísu. Kulturní revoluce v Číně nebyla ani tak o kultuře. Odstranila vrstvu předválečných a válečných tzv. "vzdělanců". Ti sice ovládali řeči předchozích kolonizátorů (angličtinu a japonštinu) ale jinak kromě konfucianizmu, barbarského zákonodárství a okrádání obyčejných Číňanů neuměli nic. Jo, a několik jich psalo veršíky v mandarinské čínštině, abych jim nekřivdil. To v té době Čína nepotřebovala. Takže, jakmile dospěla první poválečná generace alespoň do středoškolských let nastala díky Maovi Kulturní revoluce obdobně, stejně jako o pár let předtím Velký skok. Kupodivu odstranění těch konfucánských, k ničemu rozumnému nepoužitelných "vzdělanců" neproběhlo drasticky, museli jen jít makat na venkov, to Čínu hospodářsky stabilizovalo. Kulturní revoluci a Velkému skoku se sice vysmívali presstituti celého světa ale brzy jim úsměv zamrzl na rtech. Díky těmto hnutím Čína rychle avanžovala na solidní přední místa alespoň ve výrobě základních komodit, jako ocel, uhlí a cement. To byla úžasná změna pro zemi, kde i lopata byla dřevěná a luxusní model jen okovaný. Právě tato změna, spolu s národní nezávislostí, vytvořila základ dnešního velkolepého hospodářského vzestupu Číny.

301815

03.02.2014 18:18

Kde jsou vaše světové výrobky, pánové?

RE: OPĚT JAKO MINULE. ŠPATNÉ AXIOMY A Z NICH VYVOZENÉ ŠPATNÉ ZÁVĚRY

Anellus 85.?.?.?

Vycházíte z chybných tezí a z nich vyvozujete chybné závěry. Mantra o volném trhu vám stále straší v hlavě. Volný trh existuje jen v teorii, v praxi tak nanejvýš se stolními párátky. V případě čehokoliv podstatnějšího, jako jsou suroviny, potraviny, el.energie, velkoobjemové komodity chemického průmyslu, strojírenské výrobky, technologické celky, produkční elektronika, výrobní linky spotř.zboží, zbraně, atd., je "volný trh" volný jen podmíněně. Je to vždy též o politice a o tom kdo s kým mluví. On si totiž nikdo nemůže dovolit koupit např. nákladný investiční celek nebo zbraně od země v koloniální pozici, která na kývnutí svých pánů kdykoli zastaví dodávky náhr.dílů a servisní služby. Hospodářství ČSSR bylo vázáno a to velmi úspěšně na surovinové zdroje a odbytové možnosti v tehdejším socialistickém táboře a produkovalo to, po čem byla v něm poptávka. Proto také žádný socialistický podnik v ČSSR nikdy nezkrachoval a v podstatě ani nevyráběl na sklad. To vše nastalo až po r 89. Technologická vyspělost je jen podmínkou nutnou nikoli však postačující k tomu, aby jsme se uplatnili na světovém trhu. Vždy je tu též aspekt politický. Malý příklad. Od počátku 70. let jsem pracoval v chemickém průmyslu a vím, že tehdy vybudovaná petrochemie (plasty PE a PP) na bázi sovětské ropy byla až do poloviny 80.let naprostou evropskou špičkou. Část produkce jsme vyváželi na Západ pro splácení investičních úvěrů (to byla podmínka, přitom přidaná hodnota u běžných plastů nebyla nijak velká). Ale většinu plastů jsme snadno a za dobré ceny ,uplatnili doma a v RVHP a to hlavně jako výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Proto vznikalo ještě v 90.tých letech tolik plastikářských lisoven. Nebyl velký zájem vyvážet polotovar, pro nějž bylo lepší uplatněni doma.

303917

13.03.2014 19:37

Rusko nebo Amerika: Kdo je skutečný agresor?

RE: na příspěvek Samostatná Podkarpatská Rus

anellus 85.?.?.?

Poddkarpatská Rus kupodivu nikdy Československu, tím méně Slovensku nepatřila. Byla po 1.sv.válce mandátním územím Společnosti národů, která jeho správou pověřila Československo. Ovšem za určitých podmínek (samospráva,vlastní parlament, ad.). Tyto podmínky 1.republika nikdy nenaplnila. Po 2.sv.válce, volili Rusíni logicky SSSR. Jinak měli na výběr jen Maďarsko, kam spadali 800 let. Slovensku, jako loutkové kolonii poraženého Reichu zachránil národní existenci jen K.Gottwald v Moskvě, jinak si s ním Sověti mohli dělat co chtěli. Dnešní touha Slováků po připojení Zakarpatské Ukrajiny je obdobná požadavkům Maďarů přivtělit si opět Horní Uhry. Maďaři jsou braní vážně, neb se před EU neposrali a hájí své zájmy tvrdě, zatímco Slováci se pouze veřejně zesměšňují.

306560

15.03.2014 17:47

Nová velká (hrozba) hra v Euroasii

RE: Opět propaganda

anellus 85.?.?.?

Na margo naší účasti na napadení bratrského Srbska bych ještě řekl, že hmotné škody jsou stanoveny v $ na 105 miliard. Z toho na ČR (podle tehdejšího počtu banditů sdružených v lupičské tlupě zvané NATO) připadá asi 5 miliard, t.j. cca 100 miliard Kć. Nebo 66 miliard protože třetinu by mělo uhradit Slovensko. A to nemluvím o odškodnění za bombardováním povražděné Srby. Tyto peníze nám nikdo nikdy, ani za 100 let neodpustí. A pokud jednou, v lepší politické konstelaci, budeme chtít mít se Srbskem opravdu přátelské vztahy,jak se mezi bratry sluší, budeme muset kousnout do kyselého jablka a svůj účet za "humanitární bombardování" zapravit. Doporučoval bych k tomuto účelu zfendovat veškeré majetky všech osob tehdy politicky činných (i jejich rodin), které se nepostavily proti našemu zavlečení do NATO. Hlavně musí být k tomuto účelu použit majetek Havlovy rodiny a všech havloidů a těch co hýkali blahem nad naším členstvím v NATO.

306727

20.03.2014 18:37

Dva kroky vpřed, jeden vzad

RE: Blbosti...

Anellus 85.?.?.?

Cena za plyn z USA by byla (pokud se dovoz vůbec realizuje, což moc nehrozí) pro koncového spotřebitele několikrát vyšší než současná. Plyn získaný fackingem je sice metan ale pro přepravu přes moře je ho nutno zkapalnit (CNG). A metan je permanentní, obtížně zkapalnitelný plyn, b.varu je -163,5 st C. Pro zkapalnění kilogramu metanu je potřeba asi tolik energie (ovšem elektrické), jako se dá vyrobit z 10 deka metanu. Kapalný metan vyžaduje zcela odlišné logistické podmínky, speciální kryotankery a terminály v přístavech. Přitom jde o vesměs o zařízení s vysokým bezpečnostním rizikem, tedy nákladná investičně i provozně. Vlastní lodní přeprava se děje na vzdálenost minimálně 4000 km a není moc efektivní neboť kapalný metan má hustotu 400 kg/m3. Pro rozvod plynu v současných vysokotlakých a středotlakých plynovodech je dovezený CNG nutno opět na kryoterminálu zplynit, upravit palivářské parametry a komprimovat na potřebný tlak. To kupodivu vyžaduje další energii. No, a pak se přidají nejrůznější překupníci a výsledná cena plynu na vytápění bude neúnosná pro českého občana a pro provozy závislé na plynu zcela likvidační. Za totáče jsme měli 3 moderní vysoce efektivní tlakové plynárny na bázi hnědého uhlí a koksárenských plynů, ty se musely zlikvidovat aby RWE, EON a podobní mohli na nás vydělávat. A to díky tomu, že jsme jim prodali doslova "za hubičku" námi postavenou část tranzitního plynovodu a lokální rozvodné sítě v býv ČSSR. A kvůli popřevratové antiruské hysterii jsme si zlikvidovali mimořádně výhodné smlouvy s Rusy, kdy jsme dostávali tranzitní podíl z plynu přes naše území přepravovaného a ten jsme z větší části přeprodávali na Západ, protože jsme měli vlastního plynu dostatek.

307102

05.04.2014 20:11

Západ, Rusko, Ukrajina – historie a dnešek

RE: Pomotaná fakta 1920, 1939 až 1945

Anellus 85.?.?.?

I vy máte dějepisná fakta o Ukrajině po 1.sv.válce dost zjednodušená. Takže upřesním. Ačkoli císařské Německo na podzim v r. 1918 kapitulovalo na Západě, Ukrajinu, Bílou Rus a Pobaltí Němci i nadále okupovali a to z příkazu vítězů. Podle brest-litevského míru měli Němci Ukrajinu vyklidit, což se nestalo. Anglie a Francie vyslaly proti Leninově vládě již 16.listopadu 1918 mohutné intervenční jednotky, na Černém moři obsadily Oděsu, Sevastopol a na severu Tallin a celkem vylodily na 250 000 interventů. Bylo tam dohromady 24 divizí interventů, včetně Japnců na dálném Východě, kromě velkého německého vojska a vlastní kontrarevoluce Děnikina, Kolčaka, Wrangela, Judeniče a dalších. Do konce ledna 1919 však byly hlavní síly intervence poraženy a oficiálně vznikly Ukrajinská,Běloruská a Estonská SSR. V druhé intervenci byla hlavní úloha přidělena Polsku a Lotyšům na severu a Děnikinovi na jižní Ukrajině. Poláci po masivní pomoci z Francie (ta sama poskytla 6 tzv. Hallerových divizí a výzbroj pro celou polskou armádu) vytlačili v r.1920 Rudou armádu na 400 km východně od Curzonovy linie (to byla Versailleskou smlouvou určená východní hranice Polska). Rusové nuceně uzavřeli s Poláky v Rize 12.10.1920 Smlouvu o příměří a předběžných podmínkách míru. Pozor, šlo pouze o příměří, k žádným dalším jednáním o míru nedošlo a i po vzniku SSSR (1922) měl tento s Polskem stále jen příměří a žádnou novou polskou hranici na východě nikdy neuznal. Poláci příměří masivně porušovali vysláním Petljurových band (předchůdci banderovců) na Ukrajinu a jejich dlouhodobou podporou. Koneckonců část Ukrajiny, kterou Polsko v r.1920 obsadilo mu nikdy nenáležela a západ Ukrajiny, který kdysi dávno ovládalo, ztratilo již v r.1648, ve válce s B.Chmelnickým a kozáky podporovanými Ruskem. V r.1939 Sovětský Svaz pouze obnovil válku s Polskem, nemohl mu ji vyhlásit, neboť měli vzájemně jen příměří, čili stále válečný stav. Obsadil jen tu, jemu historicky patřící část Ukrajiny k Curzonově linii. To byla současně i etnická hranice Polska. Po 2.sv.válce Polsko Stalin bohatě odškodnil, věnoval mu větší část Východního Pruska a polskou západní hranici posunul o 300 km, až k Odře a Nise.

307961

17.05.2014 17:57

Gazprom: Státy EU musí v budoucnu platit v rublech

Energorubl je sice vynikající nápad

Anellus 85.?.?.?

Ale k realizaci vede velmi trnitá cesta, kterou ještě nikdo živý neprošel. Vzpomeňte Kaddáfího, Husajna, Noriegu a další. Putin asi skončí jako J.F.Kennedy. Rubl bez vazby na dolar by těžce poškodil většinu ruských oligarchů. Současná Ruská federace je ryze kapitalistický stát ovládaný velkokapitálem, bankovním i průmyslovým, tedy oligarchy. A Putin, jakkoli ruský vlastenec a velice schopný státník, je nakonec jen jejich exponentem. Pokud přestane většinově vyhovovat bude odejit, tak či tak. Nemá kolem sebe žádné jemu oddané "opričníky", jako měl třeba Ivan Hrozný. A bez toho se v Rusku tak zásadní změna uskutečnit nedá. Jestli to myslí Putin vážně musel by začít státní bankou, jejíž činnost především v emisní politice by musela být zcela podřízena vládě a ne být "ruským FEDem", což ve skutečnosti znamená, že její opravdoví páni nosí jarmulku. A to nelze uskutečnit jinak než silově, žádné ekonomické nástroje zde nic nezmůžou. Putin chce více méně demokraticky ovládat naprosto nedemokratické "státní bankstery". A to je nerealistické, prostě nefunguje to, tady je na místě jen síla. Tu zřejmě Putin nepoužije s ohledem na "veřejné mínění demokratických zemí" , proto prohraje. Bohužel !

310215

10.07.2014 19:43

Proč Rusko nespěchá s uznáním Novoruska

RE: Jen aby se ta zdrženlivost nevymstila

Anellus 85.?.?.?

S názorem o tom, že obětování Novoruska je nesmyslná strategie, musím zcela souhlasit. Rusko se žádnou umírněností nemůže již válce vyhnout. A prakticky je ve skutečnosti mnohem slabší, než jeho protivníci. V okamžiku vzniku konfliktu ztratí Rusko oporu i u těch několika málo zemí, které jej dnes podporují (Bělorusko, Kazachstán, Čína). Ne proto, že by Rusové nebyli v právu ale proto, že každý chce stát na straně očekávaného vítěze. V současnosti musí Rusko hrát vabank, bleskově udeřit na Ukrajinu a zvítězit za každou cenu. A dát na vědomí, že takto utvořený status quo bude bránit doslova jakýmikoli prostředky včetně ZHN. Jen to mu může přinést delší odklad války. Jakýkoli Putinův zdánlivě rozumný ústupek je a i nadále bude chápán Západem jako projev slabosti, kterým ve skutečnosti také je.

313090

01.08.2014 18:27

Zločin (Izrael) a trest (Rusko)

RE: Šílenosti vymytých ukrajinských mozků 1 - plus dotaz Americkým čtenářům Zvědavce

Anellus 85.?.?.?

Nejenom na Ukrajině blokují ruské televizní vysílání. Česká protiruská již 25 let trvající paranoia se zhlédla v ukrajinských fašistech a po jejich vzoru je už i u nás blokován nejdůležitější netový ruský zpravodajský portál gazeta.ru. Je to již asi 14 dní, v IE jej nenačtete, je hlášeno obnovení záložky. Pokud někdo zná nějaký způsob, jak se na www.gazeta.ru dostat, byl bych rád. Tam jsem si chodil pro informace z druhé strany, protože ruštinu my senioři ovládáme docela dobře a teď se nám právě hodí.

314577

Káva pro Zvědavce

20

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 49 čtenářů částkou 6 865 korun, což je 20 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Recyklace je lež zaplacená ropou17.02.20 09:24 Neurčeno 0

Neffův Neviditelný pes začíná být příjemně viditelný16.02.20 19:24 Česká republika 2

Niektoré švajčianske kantóny pozastavili používanie 5G vysielačov. Švajčiarske úrady začali testovať ich bezpečnosť15.02.20 13:53 Švýcarsko 5

Státní dluh vzrostl na 1,64 bilionu, na dividentách odteklo 299 miliard14.02.20 16:16 Česká republika 4

Česká vláda opět provádí rektální alpinismus Izraeli14.02.20 16:08 Česká republika 1

Dokud budu prezident, rodiče budou máma a táta, řekl Putin14.02.20 16:05 Rusko 0

Výročí leteckého útoku na Prahu14.02.20 15:26 Česká republika 2

Neuvěřitelná justiční zvůle: Odmítnout ubytovat Rusy je OK, verbálně odmítnout migranty je trestné13.02.20 17:16 Česká republika 2

Parlamentní listy rozkrývají temné smlouvy Člověka v plísni tísni13.02.20 14:09 Česká republika 1

Křeček je nový ombudsman!12.02.20 20:31 Česká republika 4

Už je to tady zase: Prodavačku vyhodili z práce za názor. Ideopolicie zasáhla11.02.20 09:15 Česká republika 10

Výzva a prosba o pomoc: Zbývá jen pár dní na to, abychom zabránili opakování historické potupy. 11.02.20 07:45 Česká republika 2

Jsme horší než nacisté10.02.20 12:37 USA 1

Indie pošilhává po Velkém bratrovi po vzoru Číny10.02.20 10:21 Indie 1

Na ruské základně nouzově přistálo letadlo, téměř ho zasáhla syrská raketa07.02.20 10:54 Sýrie 3

Česko pošle Maroku skoro sto milionů korun na boj s migrací07.02.20 08:55 Česká republika 4

Německo šílí: Durynský premiér po jediném dni rezignoval. Vyčítali mu hlasy od AfD06.02.20 15:51 Německo 5

Vylodění okupantů v Pozzallo - Itálie 2.2. 202005.02.20 10:30 Itálie 4

K čemu cvičí černoši střelbu na střelnici v Praze Michli?04.02.20 21:23 Česká republika 8

Tomský: Brexit volili lidé naštvaní na politickou korektnost, na ideologii feminismu, na islamismus04.02.20 07:18 Británie 0

Měnové kurzy

USD
22,97 Kč
Euro
24,89 Kč
Libra
29,96 Kč
Kanadský dolar
17,35 Kč
Australský dolar
15,44 Kč
Švýcarský frank
23,38 Kč
100 japonských jenů
20,91 Kč
Čínský juan
3,29 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,42 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
36,20 Kč
1 unce (31,1g) zlata
36 358,54 Kč
1 unce stříbra
410,28 Kč
Bitcoin
223 763,71 Kč

Poslední aktualizace: 17.2.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?