Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 28 příspěveků, 1 jméno: abc.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

28.12.2011 10:04

Co má pro nás rok 2012 na skladě?

Nezabudnite, že na sklade je aj Nibiru!

abc 188.?.?.?

http://www.michal1.sk/na-citanie/peter-balog/74-pe...

259707

28.12.2011 10:41

Nebe pro nás, peklo pro jiné

Peklo pre všetkých!

abc 188.?.?.?

Hebrejský výraz "šeol", resp. jeho grécky ekvivalent "hádes", sú chybne prekladané ako "peklo". Vyplýva to z nepochopenia uvedených slov. Všetky tri slová "šeol", "hádes", "peklo", znamenajú to isté, všeobecný hrob ľudstva. Ale pretože neexistuje vo väčšine jazykov pre tento pojem adekvátne slovo, vznikol nesprávny dojem,že so smrťou súvisiace peklo môže byť aj miestom múk a podobne. Smrť je však opakom života, stav neexistencie, kde človek nemyslí, necíti a nemá žiaden vplyv na to, čo sa deje na zemi. Nádejou ľudí je vzkriesenie z mŕtvych, zo spánku smrti, či už sa jedná o spravodlivých /veriacich/ alebo nespravodlivých /neveriacich/. To všetko na základe zásluh výkupnej obete Krista, ochotného podstúpiť mučenícku smrť.

Duchovný galimatiáš o mučení v pekle vznikol nepochopením pojmu "gehenna", odvedený od slova Ge Hin-nom, hebr. údolie Hinnom /za Jeruzalemskými múrmi/, kde existovalo smetisko, v dnešnom ponímamí "pálenisko" alebo moderne povedané spalovňa. Miesto, kde sa spaľovali nielen smeti ale aj telá zločincov, a preto sa pálenisko udržiavalo pridávaním síry. Nesprávne je slovo "gehenna" interpretované ako miesto večných múk v pekle....Naopak je to symbol úplného zničenia, z ktorého neexistuje návrat vzkriesením z mŕtvych.

Zmätok do spomenutých pojmov a ich významu vnieslo takzvané duchovenstvo kresťanstva, ktoré vytvorilo zmes učenia o stave mŕtvych spojením nepochopeného židovstva, gréckej filozofie a rímskeho práva.

259708

28.12.2011 11:03

Václav Havel zbaven postmoderní aury

Dôvod prečo mal VH zádušnú omšu pochopila jedine DV...

abc 188.?.?.?

Dôvod je ten, že RKC je už plne intenciách New Age. Nakoniec, ktorá iná cirkev ako RKC by VH dokázala zabezpečiť také blahorečenie a šialenstvo podobné pohrebu Kimirsena??? DV to pochopila lepšie ako VH, ktorému ani Dalajláma nepomohol predĺžiť život. [smích]))) http://dolezite.sk/Otevreny_dopis_vsem_krestanum_2...

259709

28.12.2011 19:15

Nebe pro nás, peklo pro jiné

RE: nebo/peklo na zemi

abc 188.?.?.?

Aj keď bol Ježišom Lazar vzkriesený, nakoniec zomrel a išiel do "pekla". Teda ako chápať skladačke, ktorú nám pre pobavanie napísal pisateľ? Návod k demontáži stavebnice nám vyrozprával Ježiš v podobenstve o Boháčovi a Lazarovi. Ježiš hovoril k namysleným farizejom. Boháč v podobenstve predstavoval sebavedomých náboženských vodcov, ktorí zavrhli a neskôr zabili Ježiša. Lazar znázorňoval jednoduchých ľudí, ktorí prijali Božieho Syna. Smrť boháča a Lazara znázorňovala zmenu ich postavenia. K tejto zmene došlo,keď Ježiš duchovne nasýtil zanedbávaných ľudí podobných Lazarovi, takže sa dostali do priazne večšieho Abraháma, Boha. V tom istom čase falošní náboženskí vodcovia duchovne "zomreli" vo vzťahu k Bohu, lebo stratili jeho priazeň v rámci systému ,v ktorom si prestali spĺňať svoje povinnosti voči ľudu, ktorých mali vyučovať Božím pravdám, z ktorých najdôležitejšia je ako pomocou identifikačných znakov rozoznať Mesiáša. Ľud Mesiáša spoznal napriek tomu, že večšina ich náboženských vodcov Krista zavrhla. Boli preto zavrhnutí a preto trpeli muky, keď Kristovi nasledovníci prevažne z obyčajných ľudí,začali odhaľovať ich zlé skutky a nedostatok viery,napriek tomu, že Ježiš spĺňal všetky identifikačné znaky dané proroctvami. Toto podobenstvo teda neučí, že by boli niektorí mŕtvi ľudia mučení v doslovnom ohnivom pekle. [chechtot] [zmaten] [oči v sloup]

259731

29.12.2011 18:18

Sociologie andělů

RE: Dotaz

abc 188.?.?.?

Ján 8:44 Vy ste zo svojho otca, Diabla, a chcete konať žiadosti svojho otca. Ten bol vrahom, keď začal, a nestál pevne v pravde, lebo niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí podľa vlastného sklonu, lebo je luhár a otec [lži].

P.S. Pisateľ tohto článku bol zrejme zaživa pozvaný Bohom do neba a Diablom do pekla...ako "dvojitý agent" alebo ľudovo schizoš somnambulista...

259790

29.12.2011 19:07

Sociologie andělů

RE: Dotaz

abc 188.?.?.?

Marek 7:24 Vstal odtiaľ a išiel do krajov Týru a Sidonu. A vstúpil do jedného domu a nechcel, aby sa o tom niekto dozvedel. Napriek tomu nemohol uniknúť pozornosti. 25 Hneď však o ňom počula žena, ktorej dcérka mala nečistého ducha a prišla a padla na kolená pri jeho nohách. 26 Žena bola Grékyňa, sýrofenického pôvodu. Stále ho prosila, aby vyhnal démona z jej dcéry. 27 Hovoril jej: „Nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je správne brať chlieb deťom a hádzať ho psíkom.“ 28 Odpovedala mu však a riekla: „Áno, pane, a predsa psíky pod stolom jedia z omrviniek dieťatiek.“ 29 Na to jej povedal: „Zato, že si to povedala, choď! Démon vyšiel z tvojej dcéry.“ 30 Odišla do svojho domova a našla ležať dieťatko na posteli, a démon vyšiel.

Ježiš určite cítil v srdci pohnutie pri takej vážnej prosbe tejto ženy, ktorá bola grékyňa. Ale znova zdôrazňuje, že jeho prvoradou úlohou je slúžiť Božiemu izraelskému ľudu. Podľa zmluvy z Danielovho proroctva 9:24-27 táto zvlaštna priazeň skončila prijatím prvých ľudí z národov do kresťanského zboru "duchovného izraela", ktorým sa stala rodina rímskeho stotníka Kornélia v roku 36. n.l. V rozhovore s grékyňou, ktorá sa narodila vo fénickom Sidone, chcel Ježiš zrejme vyskúšať jej vieru a poukazuje na predsudky Židov voči ľuďom z iných národov.

Hovorí: „Nie je správne vziať chlieb deťom a hodiť ho psíkom.“
Ježiš zrejme svojím súcitným tónom hlasu a výrazom tváre dáva najavo nežný súcit k Nežidom. Dokonca zjemňuje predsudok, podľa ktorého sú pohania prirovnaní k psom, a hovorí o nich ako o „psíkoch“. Žena sa necíti dotknutá, ale prijíma Ježišove slová o židovských predsudkoch a pokorne hovorí: „Áno, Pane; ale aj psíci jedia z omrviniek, ktoré padajú zo stola ich pánov.

Dúfam, že som vám pomohol pochopiť, že Boh nemá predsudky voči žiadnemu národu ani jednotlivcovi. Potvrdill to aj apoštol Peter v Skutkoch apoštolov 10:34-36. O duševnej vyrovnanosi pisateľa článku s diagnózou "religiózny megaloman", je však potrebné pochybovať, ak vo svojom článku tvrdí, že všade bol a všetkému rozumie....
[chechtot]

259794

29.12.2011 22:16

Sociologie andělů

RE: šaman nebo neznalý?

abc 188.?.?.?

Pravdu o Bohu možno poznať, len ju treba vnímať z vytvorených vecí a z jeho konania s ľuďmi viery, predkami ľudu, ktorý nazval Izrael. A iné národy ani jednotlivci sa nemôžu sťažovať, Boh ich neobral o možnosť hľadať ho. Opakom poznania Boha je služba vymysleným bohom.

Rimanom 1:18 Lebo Boží hnev sa zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivo potláčajú pravdu, 19 lebo čo môže byť o Bohu známe, je im zjavné, lebo im to Boh zjavil. 20 Lebo jeho neviditeľné [vlastnosti] vidno zreteľne od stvorenia sveta, lebo ich možno vnímať z vytvorených vecí, dokonca jeho večnú moc a Božstvo, takže sú bez ospravedlnenia; 21 lebo hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ale stali sa jalovými vo svojich úvahách a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22 Hoci tvrdili, že sú múdri, stali sa pochabými 23 a slávu neporušiteľného Boha zamenili za podobu obrazu porušiteľného človeka, vtákov, štvornohých tvorov a všetkého, čo sa plazí.

Skutky 7:2 A on prehovoril: „Muži, bratia a otcovia, počujte! Boh slávy sa zjavil nášmu predkovi Abrahámovi, keď bol v Mezopotámii, predtým ako sa usadil v Hárane, 3 a povedal mu: ‚Vyjdi zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a poď do krajiny, ktorú ti ukážem.‘ 4 Potom vyšiel z chaldejskej krajiny a usídlil sa v Hárane. Keď zomrel jeho otec, [Boh] ho podnietil, aby sa odtiaľ presídlil do tejto krajiny, v ktorej bývate teraz. 5 A predsa mu v nej nedal nijaké dedičstvo ani na stopu nohy. Ale prisľúbil mu ju dať do vlastníctva a po ňom jeho semenu, keď ešte nemal nijaké dieťa. 6 A Boh ešte hovoril, že jeho semeno bude ako cudzí usadlíci v cudzej krajine a budú ich zotročovať a trápiť štyristo rokov. 7 ‚A ten národ, ktorému budú slúžiť ako otroci, ja budem súdiť,‘ povedal Boh ‚a potom vyjdú a budú mi preukazovať svätú službu na tomto mieste.‘

Skutky 17:24 Boh, ktorý stvoril svet a všetko v ňom, súc Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch vytvorených rukami, 25 ani sa mu neslúži ľudskými rukami, akoby niečo potreboval, lebo sám dáva všetkým život a dych a všetko. 26 A vytvoril z jedného [človeka] každý ľudský národ, aby bývali na celom zemskom povrchu, a vymedzil ustanovené časy a stanovené hranice ich bývania, 27 aby hľadali Boha, ak by ho azda mohli nahmatať a naozaj ho nájsť, lebo v skutočnosti nie je ďaleko od nikoho z nás. 28 Lebo od neho máme život, pohybujeme sa a sme, ako aj niektorí z vašich básnikov povedali: ‚Veď sme aj jeho potomstvom.‘ 29 Teda keď sme Božím potomstvom, nemali by sme si predstavovať, že Božská bytosť je ako zlato, striebro alebo kameň, ako výtvor ľudského umenia a vynachádzavosti. 30 Boh síce prehliadol časy takejto nevedomosti, ale teraz hovorí ľudstvu, že majú všetci všade robiť pokánie. 31 Lebo určil deň, v ktorom chce súdiť obývanú zem v spravodlivosti mužom, ktorého ustanovil, a zaobstaral záruku všetkým tým, že ...

Automaticky kráceno

259807

30.12.2011 16:37

Sociologie andělů

RE: šaman nebo neznalý?

abc 188.?.?.?

Máte pravdu len dovtedy,dokedy si neprečítate definíciu viery z listu Hebrejom 11:1 a 6 verša, respektíve celú 11 kapitolu, kde je okrem definície viery s nutnými dôkazmi, zoznam ľudí menovaní ako vzor pre pochopenie, čo je to vlastne viera. Parafrázujem, "je to isté očakávanie vecí, ktoré nám Boh sľúbil, spojené s istým očakávanim ich splnenia, pretože kto verí,musí Božie sľuby podrobiť skúmaniu podobnému krížovému výsluchu, dokiaľ nedospeje k sume informácií, ktoré ho presvedčia, že Bohu sa oplatí veriť, lebo Boh je darcom odmeny každému, kto ho takto hľadá". Takže preto hovorím po mnohoročných skúsenostiach z rozhovorov s ľuďmi, že "večšina ľudí verí v Boha, ale neverí Bohu". Ja im hovorím veriaci ateisti, ktorí veria v Boha ale nič odneho neočakávajú, pretož pre nich je "Boh mŕtym" alebo povznesený nad to, aby zasiahol do ľudských záležitostí.

A to je rozdiel medzi vami a mnou chápanou definíciou viery. Veď predsa každý verí, že zajtra bude 31.12., lebo Boží kalendár nemôže zlýhať. Ľudia sa spoliehajú aj na ľudí, a veria im, že dostanú výplatu, že pôjde vlak atď, hoci vždy je tam určitá neznáma, napriek tomu že sme sa o veciach presvedčili a dôverujeme aj ľuďom. Ľuďia tak ako som citoval, niektoré texty z Biblie jednoducho prehliadajú či vôbec Bibliu nečítali alebo majú o nej skreslený názor, ku ktorému osobitne prispela cirkev. Ľudia vo všeobecnosti nevedia v akej dobe žijú na základe prehliadania dôkazov z Biblie o Božej činnosti v prospech ľudstva. Ľudia nechápu Boží časový plán. Hovorí sa tomu, že nepoznajú Boží zámer s ľudstvom a spornú otázku,kto má právo vládnuť nad zemou, ktorá sa celé dejiny ľudstva rieši, tak že každý môže prispieť svojim postojom k jej definitívnemu vyriešeniu.

Takže súhlasím s vami, že o Bohu môžeme vedieť len toľko, koľko sme ochotný preskúmať z toho, čo nám o sebe zjavil. Boh tvrdí, že je toho dosť, aby sme si mohli vytvoriť k nemu pevnú vieru a dôveru. Žižkovcom chýbali k viere mnohé z predpovedaných udalostí, keď čakali Božie kráľovstvo.Takisto komunisti sklamaní náboženstvami, ktoré považovali za "opium ľudstva" chceli vytvoriť komunistický raj na zemi bez Boha a lásky.

Hodne sa tu na Zvedavci píše o priamej demokracii, ako o budúcom spôsobe vlády. Môžem vás ubezpečiť, že Boh má pre nás niečo lepšie a to je "priama teokracia", v ktorej bude Boh "každému všetkýcm". A preto sa oplatí skúmať vieru na Božích dôkazoch.

259860

30.12.2011 17:11

Václav Havel zbaven postmoderní aury

Keď už je ten Silester !

abc 188.?.?.?

Zaspomínajme si politicky a nekorektne, čo všetko nám všetkým dokázal VH sľúbiť! Politika je umenie sľúbiť a nesplniť! http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&h...

259862

31.12.2011 18:11

PF 2012 upírů a banksterů

O kríze zrozumiteľne

abc 188.?.?.?

http://tvina.sk/index.php?program=13&video=2470

259925

03.01.2012 11:01

Co má pro nás rok 2012 na skladě?

RE: Adrian Salbuchi - kto príde ďalší?

abc 188.?.?.?

Kysučan, vidím že ste z Biblie skoro nič nepochopili. Keď vznikla v Edene vzbura voči Božej vláde nad ľuďmi, nejednalo sa o moc ale o právo a spôsob vlády nad ľuďmi. Boh rešpektoval slobodnú vôľu buričov, ale urobil ich aj zodpovednými za ich konanie. Preto nakoniec aj ľudia odpojení od zdroja života zomierajú. Satan tvrdil, že ľudia sú dokonalí a nepotrebujú vládu Boha, že si dokážu vládnuť sami, ba že Boh ich oberá o poznanie dobra a zla. Boh mohol okamžite zlikvidovať všetkých buričov , ale sporná otázka vlády by nebola vyriešená. Preto ponechal buričom možnosť sebarealizácie mimo raja. Dejiny ľudstva ukázali,že ľudia na zemi nie sú schopní si vládnuť k spokojnosti všetkých. Neboli tak stvorení. Každý sme originál a sme ochotní a schopní podriadiť sa len Stvoriteľovi. Preto sa vláda vráti opäť tam kde patrí - do neba. Samozrejme že až potom, keď ľudská vláda nad ľuďmi totálne skolabuje a bude ohrozené samotné prežitie ľudí, ktorý ešte používajú rozum a považujú Bibliu za Božie slovo. Toto je váš najväčší problém aj všetkých zvedavcov, ktorý o inšpirácii Biblie pochybujú. Keby ste toľko času ako venujete svojim blábolom venovali štúdiu Biblie, boli by ste na tom omnoho lepšie. Ale vám to vyhovuje, lebo by ste nemali o čom písať.

260072

03.01.2012 16:42

Co má pro nás rok 2012 na skladě?

Čo má rok 2012 na sklade?

abc 188.?.?.?

Tu sú možnosti výberu, toho čo môže sklad ponúknuť : http://www.youtube.com/watch?v=Xxh-sS8Qoco&feature...

260079

04.01.2012 15:30

Co má pro nás rok 2012 na skladě?

RE: Přelidnění?

abc 188.?.?.?

Aj materialisti boli obozretnejší, keď hovorili, že "neexistuje nepoznateľné, existuje len nepoznané". Dtto je to s voľnou energiou, ako aj s "preľudnením". Keď človeku chýba poznanie, neverí ani v Boha ani v možnosť, že táto zem dokáže pokojne uživiť 40 miliárd ľudí, ktorí budú na nej žiť spokojne, dôstojne a šťastne na veky. Stačí pozrieť do Wikipedie alebo pochopiť Boží zámer s ľuďmi a zemou. Na margo voľnej energie, čo o nej vieme a ako dokazuje existenciu Boha som čítal jednoduchý ale poučný článok na http://www.michal1.sk/na-citanie/peter-balog/74-pe...
Na tému pseudoproblému preľudnenia zeme sa neodvážim písať, lebo by mi to Stwora autocenzúrne zmazal. Hold, každý máme svoje limity poznania. Ale ako som predoslal "neexistuje nepoznateľné, existuje len nepoznané". Mne z nepochopiteľných dôvodov sa niektorí poznaniu bránia...hoci poznanie pravdy by ich oslobodilo s kliše vnímania sveta...

260133

05.01.2012 15:54

Co má pro nás rok 2012 na skladě?

RE: Přelidnění?

abc 188.?.?.?

Vopice, aký výstižný nick pre niekoho kto sa opičí a len opakuje názor zmanipulovaného davu. /Niečo podobné sme mali možnosť vidieť pri "nanebovzatí VH" v médiach masovej propagandy/. Najväčším umením propagandy je totiž zamlčať pravdu. A keďže vidím, že aj Vladimír má záujem poznať pravdu z Wikipedie, tak ju tu prezentujem, aby si nabudúce aj on odpustil "poznámku editora" , a nemusel ísť príkladom ako tu radil jeden diskutujúci, že "komu sa zdá, že je zem preľudnená, nech sa prvý zastrelí".

Takže k meritu veci , ktoré sa na prvý pohľad zdajú, že zem je preľudnená. Jedná sa o očný klam. Prežívajú ho hlavne tí, ktorí vidia len veľké preľudnené mestské aglomerácie a nevidia rozsiahle neobývané územia. Aj tento absurdný jav tu niekto spomenul, na príklade porovnania hustoty obyvateľstva Izraela, ktorý násilím buduje ďalšie osídlenia v preľudnenom gete Palestíne, na rozdiel v porovnaní hustoty obyvateľov ostrova Hon-kong. Wikipedia uvádza, že k 5.1.2012 pripadá v priemere na 1 km2 zeme 47 obyvateľov. /nerátali Antarktídu/. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_sta...

Z uvedených štatistických priemerov vyplýva, že na 1 , slovom jedného obyvateľa zeme pripadá 21 277 m2 zeme. Čo myslíte, koľko ľudí prežije Armagedon, o ktorom sa skryte bavíme v tomto článku? 200 miliónov ľudí? 1 miliarda? Opäť je štatisticky podložené, že len 1 promille z ľudstva sa v skutočnosti chystá na prežitie Armagedonu. Keď k nim pripočítame štatistikmi vyrátaných 24 miliárd ľudí, ktorí kedy žili na zemi, z ktorých väčšina sa opäť ocitne vzkriesením na rajskej zemi, tak s prežijúcou 1 miliardou nám vychádza, že na zemi bude nakoniec žiť asi 25 miliard ľudí. A opäť hypotetická otázka. Čo myslíte na koľko ľudí počítal Stvoriteľ kapacitu zeme, keď povedal prvým ľuďom v Edene: "Ploďte sa a naplňte zem"? Pozor! Nepovedal preplňte. zem. Ako vy keď niekoho požiadate, aby vám naplnil pohár vodou, očakávate že pohár nepreleje...jedine že by bol po "opici".

A teraz osobná otázka. Vopice, na koľkých m2 si trúfate pracovať, aby vás táto zem uživila? Keď si na to dokážete správne odpovedať, tak vám výjde aj kapacita zeme, pre ľudí vášho typu. Na koľko miliard ľudí ju pripravil jej Stvoriteľ, ukáže len tých ktorých požehná budúcim životom na rajskej zemi. Dnes prináša zem pre potomkov buričov výnos v "pote ich tváre" a rodí im len predpovedané "tŕnie a bodlačie". V prichádzajúcom novom veku podľa Biblie, bude táto zem premenená pôsobením Božej nebeskej vlády na celosvetový raj, a aj také územia ako sahara, savany a iné neúrodne kraje zakvitnú a zazelenajú sa nielen trávou ale aj obilím.

Takže milý Vladimír, pri všetkej úcte k vám, a práci ktorú konáte, veľmi zvážte či je vôbec vhodné nejakú poznámku editora dávať!

260213

05.01.2012 16:10

Co má pro nás rok 2012 na skladě?

RE: Adrian Salbuchi - kto príde ďalší?

abc 188.?.?.?

Pán Kysučan,

takisto vás ďakujem za diskusiu. Musím však podotknúť, že došlo v nej medzi nami k "hlubokému nedorozumění". Hlboké nedorozumenie sa týka hlavne u vás hlboko zakorenenými predsudkami voči Bohu Biblie aj Biblie samotnej. Predsudky sú vždy spojené s nedostatkom poznania, vedú obyčajne k mýlnym záverom. Nič si z toho nerobte, stáva sa to aj iným zvedavcom, ktorí si chránia svoj pohľad na Boha, vytvorení církvami a ich skutkami aj keď nezodpovedajú skutočnosti. Biblia samotná totiž ich skutky pokrytectva a bezbožnosti odsudzuje. Takisto som blábolal aj ja, pokiaľ som neporozumel obsahu Biblie a nezistil, že to čo prirodzene odsudzuje väčšina ľudí, odsudzuje aj Boh Biblie Jehova. Väčšina, ktorým chýba toto poznanie sa preto "obúvajú" hlavne do šíriteľov tohto posolstva Biblie, bez toho aby si ich vypučula a urobila si nestranný úsudok po zvážení všetkých faktov. Ubezpečujem vás, že pokorní ľudia sú ochotní poučiť sa! Vy ste už dosiahol zrejme vrchol poznania, z ktorého nie je možný návrat k pokore a korekcii chybných názorov. Mne pripadá väčšina blábolov ako Blábol - zábavná karetní hra od Ivana Mládka

Chcete se smát každý večer? Kupte si tutu karetní hru se slovy. Místo obvyklých štychů sestavujete ze 156 výrazů sice gramaticky správné, ale ty nejnesmyslnější a nejabsurdnějsí věty.

Vzniknout může např: Malinký pruhovaný lidožrout vroucně mňouká v kostele.
Plešatý mamut často stydlivě kloktá v tlačence. atd

260214

06.01.2012 11:54

Co má pro nás rok 2012 na skladě?

RE: Přelidnění?

abc 188.?.?.?

Takisto vy "vopice se múžete v Bibli snadno dočíst" v knihe Genezis 2:4 resp. v Žalme 83:19,či Zjavení 4:11, že Boh Jehova je Bohom celej zeme , a tetragramaton JHVH nájdete v katedrálach po celej zemi. Tiež sa môžete v Biblii v liste Rimanom 11:12 dočítať, že Boh celej zeme zavrhol svoj zmluvný ľud telesný izrael a vybudoval príchodom Krista svoj zámer s nebeskou vládou nad zemou prostredníctvom duchovného izraela. Do duchovného izraela teda nebeskej vlády nad zemou patria aj pohania so všetkých národov. Tiež sa môžete tešiť, že tam bude aj niekto z česky hovoriacich ľudí, chápajúci český problém odpadnutia od učenia Biblie od Boha Jehovu, ktorého meno nahradili česi v "návaznosti na českou tradici titulem Hospodin". To sa dočítate vo vysvetlívkach v každej českej Biblii.

"Šťastní sú tí,ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby", taký je správny preklad Matúša 5:3. Chudobní duchom sú tí, ktorí sa nechali opiť ópiom falošných náboženstiev kresťanstva, ktorých hlavné učenie spočíva na vami spomenutom Platónovi a jeho učení o nesmrteľnosti ľudskej duše. Ja medzi nich nepatrím. Tým, že si uvedomujem svoje duchovné potreby, zistil som že najväčšou prekážkou v ich uspokojovaní sú predsudky vyplývajúce so skutkov a dogiem nebiblických učení,medzi ktorými vyniká RKC, ktorú Biblia označuje za "matku smilníc". Falošné náboženstvo, ktoré predstiera, že slúži Bohu,ale udržiava nemravný styk so svetskými filozofickými náukami a necháva sa vydržiavať politikmi, nazýva Biblia ešte pejoratívnejšim označením "prostitutka", inými slovami "žena ľahších mravov". Takže ako vy hovoríte s "krávovinami" ozaj na mňa nechoďte a svoje "bláboly", ktoré odporujú vzoru zdravých slov Biblie si nechajte pre seba. Takisto by som ja nechcel žiť vo vašom myšlienkovom svete, ktorému chýba duchovný rozmer. Holt viera nie je vecou každého. Tým nemyslím ľahkovernosť ani poverčivosť, ale vieru založenú na dostupných dôkazoch.

Vyrastal som v totalitnom režime a roky žijem aj v tzv. "demokracii", takže plne chápem a ako môžu byť ľudia ovládaní propagandistickými médiami, falošnými cirkvami,pokryteckou politikou alebo chamtivým obchodným systémom, čo sú prvky na ktorých je tento svet odcudzený Bohu vystavaný. Pokiaľ si človek neoverí 100 x opakovanú lož, stane sa preňho skutočnosťou. Najťažšie lži sú tie náboženské. Ale Kristus povedal "podľa ovocia ich spoznáte".

260256

10.01.2012 14:33

Diskuze upadá

RE: Tlachavost je co přesně?

abc 188.?.?.?

TOP 5 v počte tlachacích príspevkov:
1/ René Bartošek 10 492
2/ Robert Nohej 4 989
3/ Vladimír Stwora 3 129
4/ baba blažková 1 523
5/ janko 1 470
-----
6/ Vojta49 1 378

Ďakujem týmto všetkým, ktorí sa zastávajú slobody slova a práva vysloviť iný názor, než s ktorým súhlasia! Jedine konfrontáciou rozdielnych názorov je možné sa dopátrať pravdy. Týmto sa ospravedlňujem všetkým tlachavcom, ktorých som v bleskovom prehľade neuviedol z technických príčin. Vojta49 je samozrejme v TOP 5,lebo Vladimír Stwora má imunitu na tlachavost a je v prehľade zahrnutý len pre štatistiku.

260656

11.01.2012 10:55

O ideologické diverzi

Prestať voliť !

abc 188.?.?.?

To je jediný spôsob ako odzbrojiť tzv. elity, ktorým pri každých voľbách naivní voličí vystavia bianco šek na rozkrádanie toho, čo nám zo spoločného majetku ešte zostalo. Predstavte si, že by 51% ľudí nešlo voliť, z dôvodu odmietnutia voliť stranícke rozkrádačské mafie. Máte ich plný parlament aj vy aj my. Keby 99% ľudí prestalo voliť to 1% mafiánov, ktorí si hovoria elita, to by bylo "posvícení".Zrazu by elity prezreli, že ich hra na "zastupiteľskú demokraciu" bola odhalená a skolabovala. Preto majú toľko "pohonkú" v médiách, ktorí vyzývajú ľud voliť. Ale predstavte si to čisto teoreticky. Čo by nastalo? Tzv. politická elita "paraziti" by zistili, že sú odhalení a zbytoční. A ľud by si vybral konkurzami tých najschopnejších nielen odborne aj morálne do správy krajiny. To sa však udeje až v budúcom veku, kde budú žiť len ľudia, ktorí demokraciu zavrnú ako ľudstvu škodlivú a prijmú priamu teokraciu ako spôsob vlády k dobru každého, nielen "vyvolených". To znamená už dnes si skontrolovať či vám "funguje kompas v nás".

260719

11.01.2012 21:38

O ideologické diverzi

RE: Prestať voliť !

abc 188.?.?.?

Chcete mi nahovoriť Ján Smith, že keď z oprávnených voličov pôjde čo i len jeden voliť, tak voľby sú platné? Demokracia je predsa vláda väčšiny. Ak 51% oprávnených voličov nebude voliť, aká je to voľba väčšiny? Je to vláda menšiny nad väčšinou a to už nie je demokracia ale diktatúra. Mne osobne je to fuk, či niekto volí alebo nevolí. Ja som prestal voliť pred 40 rokmi boľševika a nevolím ani demokrata. A nemám výčitky svedomia, že som volil omylom niekoho kto má sklamal. Pokus, omyl,
pokus, omyl, pokus, omyl, až do vytriezvenia s "kocáboviny". Buďte si istý, že mám "kompas v nás" dobre nastavený. O tom nemusíte pochybovať ani na sekundu. Ak si myslíte pretože nevolím , že som disident, tak vám to neberem. Ja som len využil svoje právo nevoliť svojho zástupcu, ktorého nepoznám. Zvolil som si najlepšieho vládcu, Krista a jeho nebeskú vládu. A hoci možno máte názor väčšiny zvedavcov, hlavne tých za mlákou, že v českom kráteri alebo slovenskej kotline , to už ani Kristus nedá do poriadku. Ja vám váš názor neberiem a preto "hurá do voleb" v krajine kde žijete! Dôležité je predsa, kto spočítava hlasy voličov ako napr. na Floride, a nie ten kto volí. Tak volbe zdar, aby sa nestratil ani jeden hlas voliča!

Inak som na vás zabudol v bláboloch ste sa umiestnili hneď za TOP 5 za Vojtom 49 ste na 6 mieste s počtom blábolov 1346.Toto je môj šiesty príspevok tento mesiac a viem, že moderátor je na mňa "sakra přísnej", a viac ako desať príspevkov mi určite nepustí na rozdiel od iných, pretože môje postoje a názory sa snažím koncipovať z Božieho hľadiska, tak ako som ho poznal z Biblie. A to sa na zvedavci moc nenosí, zvlášť keď bláboly bez názoru zahlcujú Vladimírovi jeho softwér.

Šalom [mrknutí jedním okem]

260754

12.01.2012 00:21

O ideologické diverzi

RE: Ano,

abc 188.?.?.?

vôbec sa nemusíte báť,bude to kratšie obdobie.Potom ako svetový terorista No. 1 vyvolá konflikt s Iránom.Bude nasledovať obdobie maximálne 3-4 rokov nie 30 - 40 rokov ako píšete. Ako vždy bude obeť /Irán/označený za agresora a vypukne posledná vojna všetkých vojen 3WW.Pikeho murársky plán ráta s tým, že bude zničený Izrael založený chazarmi na tento účel, lebo cieľom bude zničenie islamu a židovstva. Svetové spoločenstvo bude volať po "Mieri a bezpečí"! OSN pretransformovaná na nadnárodnú organizáciu pre mier a bezpečia ponúkne svetu NWO bez náboženstiev , pretože povstanie svetových náboženstiev , zvlášť kresťanstva ho prinúti kodstráneniu každého náboženstva ako poslednej prekážky k nastoleniu mieru a bezpečia. Po krátko trvajúcom nenáboženskom svete bude celosvetový politický systém odstránený samotným Kristom, pretože bude ohrozená existencia ľudí rešpektujúcich stvoriteľa Boha Jehovu. A to Boh nepripustí,pretože útok proti svojmu Božiemu ľudu bude považovať za útok na svoju zvrchovanú vládu nad zemou.http://spravy.pravda.sk/obama-zavlecie-europu-do-t...

260774

13.01.2012 12:13

O ideologické diverzi

RE: Prestať voliť !

abc 188.?.?.?

Peptalkin, nalejme si čistého vína a poučme sa vzájomne o demokracii ako o najhoršej forme vlády, lebo podľa niektorých lepšiu nemáme a pridajme k tomu trošku humoru, aby sme sa z tej demokracie úplne nezblbli. http://www.youtube.com/watch?v=dOpsMagImX4
http://www.youtube.com/watch?v=p2jel7l6VWk
http://www.youtube.com/watch?v=vOA3ht9U4_Y&feature...
Zaujímavosťou je fakt, že tzv. zastupiteľskí demokrati považujú len referendum za priamu formu demokracie, preto pri účasti pod 50% je neplatné. Pri voľbách to ale neplatí. Prečo asi. Ďakujem vám za vysvetlenie, že oni 1% si nižšiu účasť vo voľbách vedia ošetriť zákonmi. Na Slovensku napr. menej ako 50% voličov volilo zástupcov do Europarlamentu. Akú právnu legitimitu majú? Nakoniec je to úplne jedno, lebo v Europarlamente sú europoslanci len ako "štafáž". O všetkom rozhoduje EKomisia a nikým nevolení predstavitelia EÚ.

Ale ozaj si myslíte, že keby 99% neprišlo voliť 1% zlodejov, korupčníkov a klamárov, ktorý sľubujú a nemajú moc na to, aby splnili sľuby, že s tými by to ani nepohlo? Že tým už kompas v nás / Stvoriteľom nám všetkým dané svedomie/ nefunguje? Nakoniec ešte jedna dobrá správa pre všetkých, ktorí túžia po Božej vláde a obnove raja na zemi. Biblia predpovedá symbolickou rečou, že "každý vrch sa prepadne do mora" na konci démonkratického systému vlády , ktorá skončí v celosvetovej anarchii. /"vrch" je v Biblii označením vlády a "more" je označením ľudí, národov/

Zjavenie 6:12...a každý vrch a [každý] ostrov bol odstránený zo svojho miesta. 15 A králi zeme a ľudia vysokého postavenia a vojenskí velitelia a bohatí a silní a každý otrok a [každý] slobodný sa skryli do jaskýň a do skalných masívov vrchov. 16 A stále hovoria vrchom a skalným masívom: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Toho sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom, 17 lebo prišiel veľký deň ich hnevu, a kto je schopný obstáť?“

260914

13.01.2012 14:06

Diskuze upadá

RE: Tlachavost je co přesně?

abc 188.?.?.?

René, mrzí ma, ak ste pochopili zle môj príspevok, kde som vás zaradil medzi TOP 5 tlachajícim. Samozrejme, že každý sme nejaký, "Boží zverinec" je fakt veľký, a môj príspevok bol vlastne nastavením zrkadla pánu Vladimírovi, ktorý tiež ako vyplynulo aj z tejto diskusie nemá úplne jasno v čom a kedy tlachá. Najlepšie to vystihol v podstate jede z diskutérov, že v konečnom rade ide vˇždy o peniaze.

Naopak, ja si vážim vaše príspevky, aj keď priznám, že by som prijal, keby boli kratšie. Takisto si rád prečítam pána Nohejla. Ale Jankovi tu už nerozumie asi nikto, kto sa nechce naučiť staročeštinu... Vôbec Zvedavec je cenný len diskusiou, kde sa sväčša neurážajú diskutéri /až na Vopici, a Vojtu49 aj to len niekedy, keď sú presvedčení o jedinečnosti svojho názoru/ a podobne ako mňa si väčšina diskutérov ani moje príspevky nevšíma...[smích]) Mne sa na Zvedavci páči konfrontácia názorov domácich aj v zahraničí žijúcich čechov a slovákov. /Calimero, Nohejl/ Mrzí ma tiež, že pani Jarmila sa odmlčala, lebo ako citlivá ženská nádoba nevydržala ataky svojich mužských drsných kolegov.

Pravý význam slova tlachavosť , aspoň teda v slovenčine je jeho ekvivalent táranie, ak sa nemýlim. A táranie v sebe zahŕňa aj zlú pohnútku niekoho myšlienkovo zhodiť a ohovoriť, len preto že má iný názor ako väčšina. Tlaku väčšiny máme sklon podliehať všetci. Vyžaduje to ozajstný charakter a pevný postoj obhajovať svoje názory získané mnohoročnými skúsenosťami a štúdiom. Pokiaľ nie je niekto vyložený provokatér nasadený STASI, lebo "tam udělali někde soudruzi chybu", keď sa im rozpadol ich tábor. Všetci vieme, že to bol pokus chazarov, ktorý z dvoch antagonistických ideológii chceli zistiť, ktorí sa presadí celosvetovo v NWO. Nakoniec zvíťazili, väčší podvodníci kapitalisti, ktorí CCCP prezbrojili a prekabátili ničím nekrytou menou. To som ale už odbočil od témy a začínam tlachať. Všetci totiž dobre vieme, že NWO bude kompilát toho najagresívnejšieho a najzločinnejšieho, k čomu ľudstvo dospelo po tisícročiach vzájomnej vlády nad sebou a na svoju škodu.

Opakujem, na Zvedavec som prišiel kvôli diskutérom, na ktorých som si cenil, že sa snažili prísť na kľb či koreň veci, hoci mne ako veriacemu k mojim príspevkom dali pocíť svoje zaujatie viacerí, vrátane Vladimíra, ktorý si ma v kontexte so Svedkami Jehovovými označil ako osobu "tlachajíci". Ja som mu len chcel ukázať, že podľa jeho výkladového slovníka, sa medzi tlachajícimi v TOP 5 nachádza aj on, ale on má imunitu na tlachanie, lebo on nám ostatným dovolil tlachať. Napriek tomu že fajčí, čo mne osobne vadí a uprednstňujem v priateľstvách nefajčiarov , a že s času na čas nepustí moje príspevky alebo ich púšťa oneskorene atď., ho mám rád. Považujem ho za bojovníka svedomia, čo si mi svedkovia vysoko ceníme, lebo tým víťazíme nad svetom.

260920

13.01.2012 14:21

Neutěšený ekonomický výhled pro nový rok

Slováci našli geniálny spôsob ako vyriešiť svetovú krízu!

abc 188.?.?.?

Tento príspevok venujem všetkým hľadajúcim východisko z krízy! Prajem veselú zábavu! http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=2%20&videoDIR...

260923

19.02.2012 16:34

Kuba – země paradoxů

RE: diky za pekne pocteni

abc 188.?.?.?

K fotkám patrí aj dobrá hudba s videom a pohoda je úplná! http://www.youtube.com/watch?v=SEQpp2xvWY0
http://www.youtube.com/watch?v=SEQpp2xvWY0
http://www.youtube.com/watch?v=VlLZA-JSZgQ

263653

13.03.2012 14:30

Odstartuje Německo short sqeeze na zlatě?

RE: No v skutočnosti zlato reálne nepotrebujeme.

abc 188.?.?.?

To už je lepšie vypočuť si prednášku R.Vaskyho live:

http://www.youtube.com/watch?v=fyUlDz_PD2c&NR=1&feature=endscreen

Ospravedlňujem sa, že mi nefunguje vkladanie. Bude to znamenať pre vás ctrlc a ctrlv, ale pre čecha je to stále ľahšie ako čítať po slovensky knihu....

265149

14.03.2012 16:32

Odstartuje Německo short sqeeze na zlatě?

RE: No v skutočnosti zlato reálne nepotrebujeme.

abc 188.?.?.?

Ale tento Vaskyho rozbor lásky agápe a jej uplatnenie liberálmi na Slovensku je úplná bomba!

http://www.youtube.com/watch?v=fTg9HIYS1Uo&fea%20ture=endscreen

Čo je to proti short sqeeze, to čo prežívajú podobme ako my aj naši českí bratia v Bohemian growe verzii!

265232

16.03.2012 07:21

Odstartuje Německo short sqeeze na zlatě?

RE: No v skutočnosti zlato reálne nepotrebujeme.

abc 188.?.?.?

Celá česká story je len o tom, že veľký zlodej okradol malého zlodeja...Tu sú príklady ako veľký zlodeji okrádajú malých zlodejov...

http://www.cez-okno.net/clanok/ludovit-stevko/nenapadna-lupez-storocia-kam-sa-podeli-miliardy-spolocneho-federalneho-majetku

Bankári sú ten problém... http://www.youtube.com/watch?v=S03KHfh40EU&feature=youtu.be

265324

23.03.2012 20:09

Francouzský teroristický útok má všechny charakteristiky psychologické operace a operace pod falešnou vlajkou

RE: Možná je věc ještě daleko jednodušší

abc 188.?.?.?

Odpoveď musíme hľadať v otázke: Komu a čomu útok najviac prospeje? Mohamed musel mať policajné krytie, ako vypovedá svedkyňa v Toulous. http://wertyzreport.com/2012/03/23/policie-o-strelci-z-toulouse-vedel-a-neudelala-nic/

265749

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
21,94 Kč
Euro
26,24 Kč
Libra
29,32 Kč
Kanadský dolar
16,92 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,19 Kč
100 japonských jenů
21,02 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,32 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,77 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 153,71 Kč
1 unce stříbra
501,25 Kč
Bitcoin
426 318,99 Kč

Poslední aktualizace: 1.12.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?