Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 180 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

15.09.2010 09:06

Úvaha o NWO v Čechách a na Moravě

Do září 1941 za zlato, pak na sekeru

83.?.?.?

V odkazu se spíš velebí zvýšená schopnost Gulagu prostřednictvím servisu jeho flotily v USA.
O solventnosti bolševiků nepochybovali, už před válkou jim prodávali četné licence, motory, stroje, suroviny. Namátkou pomoc při výstavbě traktorových (tankových) závodů, licence na DC-3, dokonce i stavba torpédoborců v USA (1938-39).

228125

17.09.2010 23:27

Nežít se lží!

To byl žid s hodně malým ž

83.?.?.?

spíše opravdový český vlastenec, jak vyplývá i z jeho členství v Sokole, na který neopomenul jeho soukmenovec Klein plivnout v pokračování Básníků.
Takových dnes asi už moc není. Četl jsem o něm, když byl ještě naživu (údajné Svobodovy memoáry "Z Buzuluku do Prahy" ) a divil jsem se, že tento opravdu neprůstřelný muž jak z béčkových válečných filmů neudělal armádní kariéru. Jeho židovství a odpor ke komunismu kniha pochopitelně nerozmazávala.
Nejspíš ani jeho vztah k sionismu nebyl natolik vřelý jako u jeho árijského a průstřelnějšího druha, Ant. Sochora.
Na Židy v kancelářích si stěžovali hlavně v Anglii, zajímavé je i to, že ze 400 veteránů od nyní populárního Tobrúku se po první dovolené v Palestině vrátila k praporu sotva desetina ...

228257

27.09.2010 07:03

Krajský soud zrušil osvobozující rozsudek. V neveřejném zasedání

Byl to běh na dlouhou trať,

83.?.?.?

ale kdo si počká, ten se dočká.
Běda nepřizpůsobivým feudálům !

228816

28.09.2010 15:12

Krajský soud zrušil osvobozující rozsudek. V neveřejném zasedání

RE: Byl to běh na dlouhou trať,

83.?.?.?

Vypadá to, že proti ní stojí i stejná koalice ...
Ale právě jisté britské, zejména aristokratické, kruhy nejspíš kladly současnému vývoji dlouho odpor a jistou roli v tom hráli i nacisté, což naznačují i publikace vojenského lékaře Thompsona, který u údajných nacistických prominentů upadlých v ruce Britonů Hesse a Himmlera neshledal stopy po prokazatelně utrpěných zraněních z války a souboje.
Britové navíc k údajné Himmlerově mrtvole nepustili Američany (kteří zadrželi jeho milenku a bratra kvůli identifikaci) ani Sověty se záznamy o stavu chrupu (dle nich by se musel jeho stav v několika posledních měsících života podstatně zhoršit).
Třeba i napadaný D.Irving se domnívá, že reichsführera zlikvidovali a věc se snažili zaretušovat.
Každopádně mnohé napoví úzkostlivé ukrývání dokladů v archívech na dlouhá desetiletí.

228905

28.09.2010 22:16

Krajský soud zrušil osvobozující rozsudek. V neveřejném zasedání

RE: Byl to běh na dlouhou trať,

83.?.?.?

Rod Saxe-Coburg-Gotha, potažmo jeho předci Wettinové se realizoval hlavně na území dnešních nových spolkových zemí Sasko-Anhaltsko a Durynsko, takže jsou to vlastně naší bývalí severozápadní sousedé.
Královna má tedy předky mezi saskými přednormanskými králi, které si kdysi pozvali místní britští Kelti na pomoc proti nájezdníkům ze Skotska a už se jich nezbavili ...

228950

když medvědí teze vynechávaly podstatné a dnes již očividné síly, které se upadajícího vlivu křesťanství pranic neobávají (o "historicky znemožněných" feudálech, navíc fyzickým působením omezených převážně na západní a střední Evropu, nemluvě).
Nic proti potírání katolických spiklenců, ale to by se pak musel znepokojovat i nad praktikujícím katolíkem v křesle premiéra, frankistickým otcem našeho nejmilejšího knížepána (Čapek se u něj inspiroval pro hru Matka, ale zaměnil pochopitelně strany), atd. atp. Ten poslední se dal na pokání (filosionismus), takže asi nevadí ...
Pak se tu objeví pochopitelně otazníky.

229018

je problém především při sionistickém výkladu historického pokrevního nároku na Palestinu a proto asi toto etnikum jaksi zmizelo z publikovaného židovského genofondu, ačkoli jen málokterý Aškenáz připomíná Araba.
Ovšem židovství skutečně vyznávala jen část Chazarů, kteří navíc ve velkém množství po vyvrácení své říše konvertovali ke křesťanství, prý i první ruský patriarcha byl Chazar ...
A i ten Kalouskův synovec je zajímavá zpráva, halt v tom má Cibulka pravdu, že na koho nejsou hory kompromitujících materiálů, toho do vyšší politiky prostě nepustí ...

229187

kdo stál za onou blahodárnou posilňující diversitou, která se na USA sesypala po odstranění přistěhovaleckých kvót, kterými se snažili občané, potomci přistěhovalců (nikoli tedy národ imigrantů) zajistit - pochopitelně přes nevůli samozvaných elit, aby se ze Států nestalo druhé Mexiko či Čína.
Autor, kterého jméno občan Kulík nemohl (latinkou a anglicky nezprzněně) vygooglovat, je kavalír ohledně motivace dovozu někdy jen tzv. politických uprchlíků do USA. Občas je to jen vítaná záminka k importu opravdových exotů. Spisovatel Škvorecký popisuje případ, kdy se do USA po Únoru nedostal čs. uprchlík kvůli stavu svého chrupu ...a i dnes se azylem u bílých šetří ...

229193

04.10.2010 02:08

Triumf kupců a jeho genealogie

Moc si feudály neidealizujme,

83.?.?.?

to bysme mohli za chvíli volit TOPisty s knížepánem jukajícím za nimi skoro jako duch některého z jeho předků...
Z radostí feudalismu se sluší připomenout i robotu a případný je výrok Benjamina Franklina, že je lepší mít dědičné profesory matematiky než dědičné vládce.
Dle mého by se dalo kupecké nezdobě předejít po Benešově vzoru vyvlastněním těch největších majetků, aby plutokraté nemohli zasahovat vahou oběživa do zákonodárného a vládního procesu. Znárodnění r. 1945 asi zapříčinilo, že ho západní kupčíci s gustem vrhli přes palubu do rudého moře ...
A jak již mnoho diskutujících seznalo, není kupec jako kupec. Problémem je jisté požidovštění Zápaďanů ze samého obdivu k těm nejmovitějším, ale zapomíná se, že svých majetků dosáhli kolektivní souhrou, vlastní i jiným Asiatům. U evropských individualistů pak působí domnělá nápodoba úspěšnějších vybledlých orientálců vyloženě zhoubně ...

229286

09.10.2010 23:29

Triumf kupců a jeho genealogie

Z ekonomického chaosu stvořil nepokojný židovský duch organizovaný kapitalismus

83.?.?.?

A kde tomu tak snad ještě nebylo, úplně postačovala chtivost křesťanů po penězích k tomu, aby si židovské bankovní panství nechali líbit.
Období mezi lety 1700-1760 označuje Heinrich Graetz za epochu "zdivočení" Židovstva. Zde máme jeho zdůvodnění tohoto až překvapivě kritického odsudku: "Smysl Židů pro čest a právo byl v průměru citelně oslaben. Potřeba vydělávat, získávat peníze, byla už tak pánovitým požadavkem, že způsob jejich nabytí se stal lhostejným a vymykal se každé kritice. Z toho vzniklo uctívání mamonu; ne už jen pouhá láska k penězům, nýbrž úcta a respekt před nimi, takže bylo lhostejné, zda pocházejí z nečistých zdrojů. Do té doby poměrně dodržovaná demokratická rovnost mezi Židy, která neuznávala rozdíly stavů, se zcela vytratila v zběsilém tanci kolem zlatého telete. Do vedení židovských obcí se už nedostávali ti nejváženější, ale nejbohatší, a tedy získávali jakousi plnou moc ke svévoli a zpupnosti. Satira z té doby právem pranýřuje všemocnost peněz, kterým se všechno koří: 'Peníze spojují i rozvazují; povyšují nevědomé do úřadů.' - Postupující zbídačování obyvatelstva Židy bylo spolupříčinou těchto jevů. Mezi portugalskými Židy v Amsterodamu, Hamburku, Livornu, Florencii a Londýně bylo jen velice málo skutečných finančníků." - Graetz pak dále uvádí řadu jmen a číselných údajů, které zde s ohledem na rozsah neuvádím. Postačí nám konstatovat spolu s Attalim, že počátkem 18. století povstaly v Hamburku a Londýně první, převážně židovské "obchodní banky", které se soustřeďovaly především na výnosné (zálohové) financování a na zámořský obchod. "Tato věřitelská živnost v mezinárodním obchodě a mezinárodním měřítku se pak rozšířila na Ameriku, a to dávno před prohlášením nezávislosti. Tak např. Asher Levy, David Franks a Heyds Salomon financovali vývoz do Ameriky a později také její nezávislost," tedy skutečnost, která v oficiálním spodobnění amerických válek za nezávislost pravidelně chybí...

229728

10.10.2010 14:27

Multikulturalizmus prospieva len jedinému etniku

Předčasné sebeodhalení nebo je již pozdě ?

83.?.?.?

Mnohdy si mocní zpití svým vlivem pustí jazyk na špacír a prozradí víc než by bylo záhodno ...
Každopádně tímto dává smysl urputná kolonizace Evropy zejména muslimy, podpora jejich států na Balkáně, snaha o přesun průmyslu do Indie (včetně našich sirek !) a Číny, filmová adorace barevných, indočínští kolonisté skandující u nás "Vietnam, Hočimin", omlouvání nepřizpůsobivých, drakonické tresty pro ty, co trendu odporují násilím ...
Jen zda ona podivná minirasa poněkud nepřecenila své síly, její vojáci mohou své zbraně obrátit i proti - barvu kůže má přece jen jinou ...

229750

12.10.2010 21:42

V Evropě končí sociální smír

Za tátu pracujících žluťácké odbory nenašly vhodnější figuru

83.?.?.?

než exagenta StB, KSČM je krotký spolek gerontů dobrý leda tak na pravicové předvolební strašení, retardovaný lid volí tváře vnucované manipulantskými masmédii a přátelsky se kření na mongoloidní i jiné kolonisty beroucí mu práci a snižující její cenu - hořké plody sametové revoluce, řekl bych ...
Inu, stát je již rozkraden a tudíž nezbývá než okrádat občany, kapitalismus, zejména v podání vyvolených cizáků, není zaopatřovací ústav a užívat zemského bohatství pro rozvoj národa se nepovoluje, multi-kulti musí bejt - a levota to chápe až moc dobře a barevné vítá, k nemalé radosti vykořisťovatelů u nás i jinde...

229897

29.10.2010 01:13

Pozvánka na soud

Fakt, že historie vyhlazení spočívá v zásadě na popisech očitých svědků,

83.?.?.?

dal na Západě vznik diskusi založené na srovnávání a konfrontaci těchto svědectví, kritickému postoji, který nakonec vedl k tomu, že někteří lidé naprosto a jednoduše popírají existenci vražedných plynových komor. Historie založená na svědectvích a její sekundární revizionistická odnož jsou velmi úzce propojené. Ta první vyprodukovala druhou; stalo se naprosto nezbytným najít nový historický přístup, umožňující uniknout z bludného kruhu marných diskusí a pokračovat v hledání pravdy.
To tvrdí historik naprosto oficiální, se kterým polemizuje rovněž lásky k zavrženíhodným režimům prostý revizionista - bohužel to v ČJ neotiskne podobně nezaujaté médium ...
Hlava mi naprosto nebere, proč by měl být soudně molestován editor za zmíněné numero 4 000 000, když se ani sionisté při výčtu jmen soukmenovců zahynulých za 2. sv. války nedostali přiliš nad tři miliony (s tím, že řada jmen se opakuje a i v mainstreamu se objevily historky o žijících domnělých obětech...).
"Najsmutnejším poučením z dejín je toto: ak nás dosť dlho balamútia, začneme sami odmietať dôkazy, že by mohlo ísť o balamútenie. Dostali sme sa do jeho zajatia. Akonáhle umožníte šarlatánovi mať nad vami moc, takmer nikdy sa vám už nepodarí odobrať mu ju."
Carl Sagan, americký autor židovského pôvodu

231261

29.10.2010 23:51

Pozvánka na soud

Internováni byli na základě štítění se práce a potulky,

83.?.?.?

na což byly tenkrát paragrafy, arciže zdůrazňující, že nepostihují "barvu kůže" či dokonce VZHLED.
K internování došlo shodou okolností na prahu druhé světové (WW II) a nacisté posléze k Romákům vandrákům připojili i ty slušné a vše odvezli na východ.
V případě dotyčného lágru se jedná o mediální humbuk, mající za cíl nakydat na Čechy alespoň trochu té bílé viny, která se tak osvědčila za oceánem...

231357

30.10.2010 23:24

Česko Slovensko má talent?

Jo, Bartoš vadí i jinejm

83.?.?.?

řekněme humanoidům. A moc mu nepomáhá ani to, že spoluzakládal Eurábii.
Dobře se pamatuji, jak ČsT kdysi plánovala odvysílat všeho všudy 20 dílů Dallasu jako jakýsi odstrašující příklad "toho, jak ne" a jak dav diváků v totalitním čase reagoval s až bolestným úžasem na záběr Američanů aplaudující obdobně stupidní soutěži ve filmu Melvin a Howard. Nejen já jsem si tedy myslel, že je náš národ vůči stupidizaci a manipulaci a la USA odolný a on přitom exkrement ...

231412

02.11.2010 09:43

Česko Slovensko má talent?

Vida, a přesto cítíte potřebu "diskuze nehodný" článek podrobit kritice

83.?.?.?

jako ti mlhometi výše - to se mi tedy opravdu nestává.
Ti, co tu nejsou služebně, se s obsahem článku z velké části ztotožňují, jak vidno z hodnocení i rozpravy, která ovšem má místy zavádějící charakter, navozující dojem, že to jen slouhové neviditelné ruky trhu "domácí" i zahraniční (dokonce i "opoziční") pro bídný groš zisku utužují omezenost masy a při té servilní snaze o uspokojení jejího nenáročného vkusu jim sem tam nějaká ta manipulace nechtěně ujede. Ostatně, již to ošklivé falsum psalo cosi o gójích, kteří si své zhloupnutí a manipulování navíc i zaplatí ...
Jen to nevypadá, že by to sloužilo zrovna jezuitům a spřáteleným katolíkům k dobru, jak se mnozí snaží naznačit ...
Obrazy nahatých světic opravdu nebyly běžnou výbavou kostelů a far v jakékoli době, i když jsou pochopitelně jisté výjimky ...

231679

02.11.2010 11:22

Pohádka o úsporách a vládních reformách

Prostě okradli zem a teď okrádají ty obyvatele,

83.?.?.?

kteří si nemohou dovolit zaplatit lobbistu, nezasedají v té správné lóži nebo nemají genetické vazby k vyvoleným či alespoň jimi šanovaným a nedotknutelnými dávkami vykrmovaným (vzpomeňme jen, jak si Schwarzbildenberg spokojeně po volbách broukal, že chomutovská primátorka Řápková neprošla "pro rasismus" - ten byl ovšem nejen pro mnohé místní občany nejspíš jedinou její kladnou stránkou) ...
Jen velmi naivní liberál si může namlouvat, že mocně mediálně manipulovaný "volební boj" jištěný 5% prahem (a skoro 10 let po převratu se pro jistotu nevyplácel ani příspěvek za hlasy pod 3 %) má co dělat s výběrem vlády určené k vykonávání vůle lidu ...
To už je pravdě o málo blíže teorie rebelujících středních vrstev či opětovného vzniku nové třídy. Ale nejspíš prostě jen NWO klepe na vrata ...

231692

03.11.2010 09:25

Česko Slovensko má talent?

No co bychom měli slyšet ? LZPS, čl.17, odst.4

83.?.?.?

"Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti."
Duševní zdraví je také důležité a když mohou mít na veřejnoprávní ČT svůj pořad pohlavní devianti, proč by ho nemohli mít třeba mnohem populárnější "konspirátoři", nacionalisté, umravňovači "nepřizpůsobivých" - možná že to není cenzura, jen jak by řekl poručík Goodbody z Jak jsem vyhrál válku - "Nedělá se to" ...

231813

04.11.2010 02:22

Pohádka o úsporách a vládních reformách

Jó, právo na lenost ...

83.?.?.?

Jediné, co mi imponovalo na bolšánech, byl jejich názor, že práce je v podstatě obtížná záležitost a bude pomocí vědecko - technického pokroku v budoucnu odbourávána. Ne že by se toho nějak zvlášť drželi, ale idea to byla rozhodně sympatičtější, než ten návrat nevolnictví, co nám nyní hlásají lichváři a satanisté - aniž by ovšem těm občanům s prodlouženým odchodem do penze dokázali nějakou tu rachotu sehnat - pochopitelně se ale stále budou zemí potulovat statisíce (pro zaměstnavatele) levných cizinců, co budou dělat různé práce, které údajně zbídačení domorodci odmítají ...
"Negr se zájmem o politiku", jak charakterizoval svého zetě K.Marx (aniž by tušil, kam až to jednou podobní dotáhnou), o tom napsal pojednání...

231898

05.11.2010 09:30

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

Izraelité je jen starší výraz pro židy, užívalo se též slov mosaické vyznání -

83.?.?.?

jak ho použil i jeden poslanec při líčení idylických počátků první republiky ...
Ve Francii sídlící Unie izraelitů byla jakýmsi "globálním" orgánem mj. koordinujícím židovskou imigraci v 19.st., aby svým přemrštěným rozsahem nebrala práci manuálům a nebudila tak lidový antisemitismus (intoši si své upozadění imigranty proberou v klidu a v hlavě ...).
Hitler sice evidoval míšence všeho druhu (bylo to nutné i dle norimberských zákonů), ale třeba jich neváhal nasadit přes 150 000 ve Wehrmacht. Polský žid Grynszpan nesl tak nelibě odsun z nacistického státu do Polska, jehož byl státním příslušníkem, že dal záminku ke Křišťálové noci. Hitler během ní rozkázal sobě nejbližším oddílům SS bránit židovské obchody, zejména zlatnictví.
Starý Komárek, poradce Che Guevary, svůj původ zkraje jen mírně naznačoval a děkoval komunistům, kteří ho za války skrývali.
Spíš než náboženství vadila skupinová strategie s ním spojená, ortodoxním patří bod za upřímnost, s obdobným náhledem na gojim se lze samozřejmě setkat i mezi převládajícími Židy sekulárními ...

231990

05.11.2010 09:41

Debakl Demokratů

Docházelo k volebním podvodům ? I když to kdemohkradtům moc nepomohlo ...

83.?.?.?

Volit měli i nelegální imigranti, elektronický přesun hlasů a tak ...

231992

16.11.2010 01:37

Kauza Vítkov

Kahal si brání svoje

83.?.?.?

vojáky a drakonický rozsudek postbolševického soudu, který se jen snaží vyhovět novým pánům, tedy nikterak překvapivý není.
Podobné aktivity (spíše poněkud pomýlených mladistvých vlastenců než skutečných hardcore neonacistů) jsou ovšem medvědí službou národu a cizáky vlastněná média se na ně jen třesou.
Pokud zůstaneme u našeho nového Velkého bratra, najdeme zde podobný mediální scénář - ale dobrá byla i komunistická provokatérka, při jitření černých vášní šlo leckdy vše stranou - a pak po desetiletích egalitářského blábolení a miliardách utopených v afirmativních akcích se najednou připouští, že ti tmavokožci jsou opravdu kdesi jinde ...
A pan Kraus opět potvrdil, že je Židem nejen podle Hitlera ...

232431

17.11.2010 22:47

USA - HOMOSEXUÁLI vychovávajú zo svojich detí homosexuálov - tvrdí ŠTÚDIA

Vaším ( předpokládám, že předstíraným ) ignorantstvím ?

83.?.?.?

http://www.conservapedia.com/Overcoming_Homosexual...

232533

17.11.2010 23:08

USA - HOMOSEXUÁLI vychovávajú zo svojich detí homosexuálov - tvrdí ŠTÚDIA

Odkdypak je pravda "destruktivní" ?

83.?.?.?

Přihřátá máti Jodie Fosterové vychovala lesbickou dceru, která si vzala i jméno po své "tetě" ...
Nic proti holywoodskému staru osobně (politické názory vyjímaje), zastala se i svého kámoše Mela, když měl jisté problémy s vyvolenci ...

232534

17.11.2010 23:30

USA - HOMOSEXUÁLI vychovávajú zo svojich detí homosexuálov - tvrdí ŠTÚDIA

Manhattan v Kansasu opravdu jako zapadák popsal R.Chandler

83.?.?.?

v povídce Sestřička, ale to neznamená, že se tam nenajdou odvážní lidé oponující homobludům ... včetně toho nejrozšířenějšího o 4 procentech.

232535

17.11.2010 23:59

USA - HOMOSEXUÁLI vychovávajú zo svojich detí homosexuálov - tvrdí ŠTÚDIA

Všichni (?) víme, že homosexuálů je (a i bylo dříve) kolem 4% v populaci

83.?.?.?

Japa to ? Seriozní výzkumy ukazují na cca 3 % u mužů a 1 % u žen, což nejsou procenta 4 % populace (jak zřejmě pro větší efekt udávají homopropagandisté) - ale pouhá polovina, tj. procenta 2. O co opíráte svoji jistotu o 4 % počtu teplých v minulosti, suď Bůh (v řeckořímské antice by takový počet asi narostl, oproti tomu jistá etnika sodomity takřka vyzmizíkovala).
Vznášel byste podobně horoucí námitky proti názoru, že z levicově orientovaných rodin vyrůstají levě orientované děti a i u katolických rodin je tomu podobně ?
Orientaci, zejména tu mediálně nabulíkovanou, pochopitelně změnit lze ...

232536

18.11.2010 02:17

Kauza Vítkov

Těm Němcům dům opravdu zapalovat neměli, když už maj bejt ti "náckové" -

83.?.?.?

teď musejí cálovat demolici ...
A že si otec Kudrik při své 13 x soudně oceněné profesi bere její plody domů mohla být celkem logická dedukce.

232543

18.11.2010 02:38

Kauza Vítkov

Doufám, že v podobném duchu nadáte i velvyslanci jisté superdemokratické

83.?.?.?

velmoci, který dotyčného jidiota škodícímu hostiteli neoznámil včas ani jeho nadřízeným, natož médiím či policii ...

232546

18.11.2010 02:45

Kauza Vítkov

Těm Němcům dům vypalovat neměli, když už mají být "neonacisté"

83.?.?.?

Teď aby platili demolici. A tuneldědou (spolu s řadou dalších cizáckých kolonistů) omilostněný 13-ti násobně diskriminalizovaný Kudrik (příslušný místně nikoli do Vítkova, ale do Oder) si někam plody své práce nosit musel ...

232547

19.11.2010 01:12

USA - HOMOSEXUÁLI vychovávajú zo svojich detí homosexuálov - tvrdí ŠTÚDIA

Uhozené jsou leda tak Vaše pomýlené závěry

83.?.?.?

V "opatrných" USA vznikly i Vámi jistě uznávané "výzkumy" pedofila Kinseyho s dodnes omílaným údajem 10 % teplých ...
Tak si přiznejte, že jste podlehl neomarxistické indoktrinaci (to se ostatně dnes může stát kdekomu) a nečiňte svá přání otci myšlenek ...

232631

19.11.2010 09:22

Proč nebudu používat Student Agency

Ani se nedivím, že Vám nesedl ten rasistický sitcom neodrážející vůbec

83.?.?.?

blahodárnou "diversity", jak správně poznamenal autor jedné megaeseje. Bohužel opomenul vyčíslit, kolik scénáristů je prapůvodem ze západní Asie...
To u nás v É-Ú jsou jiní diverzifikační kabrňáci.
Navíc jste se navezl lehčími argumenty do úspěšného komerčního subjektu a tak kromě obvyklé agentury máte teď na krku i jeho marketing a vděčné zákazníky ...

232651

20.11.2010 01:47

USA - HOMOSEXUÁLI vychovávajú zo svojich detí homosexuálov - tvrdí ŠTÚDIA

RE: Uhozené jsou leda tak Vaše pomýlené závěry

83.?.?.?

Reagoval jsem ohledně indoktrinace na Vašeho jednoduššího přimlaskávače, Vy se zase vydáváte za zosobnění Vědy a techniky, které údajně závěry článku totálně vyvrací ...
Z druhého odkazu : "Dr. Robert Spitzer byl hlavním protagonistou v rozhodnutí Americké asociace psychiatrů vyjmout homosexualitu ze seznamu diagnóz mentálních chorob (chorob mysli, myšlenek) v r.1973. Později přednesl na výroční schůzi této asociace to, že vyslechl 200 lidí (143 mužů a 57 žen), kteří hovořili o své zkušenosti přechodu od homosexuality k normální heterosexuální orientaci, který trval přinejmenším 5 let. V čase provádění výzkumu žily již dvě třetiny mužů a polovina žen v heterosexuálním manželství. Řekl: „Jako většina psychiatrů jsem si myslel, že sexuální chování se dá tlumit, ale sexuální orientaci nelze změnit. Nyní se domnívám, že tomu tak není; někteří lidé se mohou změnit a také se mění.“

232704

V českém jazyce jinak není přiliš na výběr, neboť mééédia i jednotlivci se opět v politicky nekorektních kauzách drží epigramu K.H.Borovského "Nechceš-li si hubu spálit, musíš mlčet, nebo chválit."
Jako místo svobodné výměny názorů (i dle symboliky převážně protestanstského rázu) tímto zřejmě web dostál svému názvu ...

232762

23.11.2010 01:37

Pohlednice pro „samolepkové zločince“ Patrika a Míšu

Nepište extremistům do vězení, uškodíte jim!

83.?.?.?

... obžalovaná Dupová nemůže být propuštěna z vazby, protože "udržuje kontakt s několika desítkami osob, jež se exponují na scéně pravicového extremismu," a že "z vazby obdržela korespondenci celkem od 30 osob a sama odeslala dopisy 42 osobám".
"Takovýto postoj obžalované Dupové," pokračuje městský soud, "svědčí o tom, že obžalovaná se nadále aktivně zapojuje do společnosti, která ji přivedla až do současné situace. Nelze popřít oprávněnost tvrzení obžalované Dupové, že právní systém České republiky jí umožňuje z vazby korespondovat s kýmkoli, musí však počítat s tím, že takovéto počínání může sehrát svou roli při rozhodování o dalším trvání vazby."
Na druhou stranu, když jsem poslal čumkartu Irvingovi, pustili ho dřív než došla - třeba to zase zafunguje ...

232846

26.11.2010 00:58

Pohlednice pro „samolepkové zločince“ Patrika a Míšu

Kde jste přišel na to, že je KKK

83.?.?.?

zakázaný? Není a je jich povícero.
Ani tzv. druhému klanu nebyla dokázána žádná trestná činnost, přesto se kvůli intenzivnímu mediálnímu brainwashingu vžila židoliberální představa Klanu pobíjejícího černoušky hlava nehlava (její obětí se u nás stal i David Duke coby dávný předák jedné z odnoží)...

233041

27.11.2010 11:37

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

Asiati mají za ušima a vyznávají kolektivní strategii

83.?.?.?

proto se jim - zejména takovým, které nikterak od jejich okolí neodlišuje "tropický" bodydesign - daří pronikat západními křesťanskými individualistickými společnostmi, zejména těmi protestanstskými a "otevřenými", údajně ke všeobecnému prospěchu (až na jisté výjimky).
Pochopitelně jejich eugenicky nabuzené IQ jim dává možnost nejen korumpovat elity, ale i kvůli ovládnutí mediálního krmelce (soukromého kapitálem, veřejnoprávního vlivem a soukmenovci moderátory) imponovat nemalé části prostodušších mas - viz "naše" "pilné" Vietnamce, do krve bráněné Židem Winterem, který hrál určitou úlohu při likvidaci našeho učňovského školství.
Pak je téměř zákonité, že na vlasteneckých i "zvědavých" fórech (šmahem označovaných jako neonacistické) skřehotají v diskuzích zástupy fízlů (viz např. odkaz č.1 - i když z určité části jsou to jen jejich etnicky či politicky motivovaní dobrovolní spolupracovníci).
Přednostně jsou likvidovány či "decentně" utlumovány weby pravicové a národovecké, ale pravdu občas vyjeví i jinak plutokratům v podstatě neškodní indoktrinovaní levičáci, což se nelíbí hlavně těm jejich exkolegům, kteří zmutovali do konzervatismu a dostalo se jim tudíž i veřených úřadů a důstojenství...

233220

01.12.2010 08:59

Cikánská otázka v ČR

Bodající pachatel byl slabodušší obdivovatel černošské "hudby",

83.?.?.?

tzv. rapu, horlivě propagovaného etnicky vyhraněnými vlastníky médií - u nás jsou prakticky všechna větší nečeská, s výjimkou údajně České sionvize, komunistických Haló novin a exrudého Práva, de facto odcizeného, podobně jako horlivá trouba režimu Mladá fronta, čs. lidu, kterému měly tyto bolševické sdělovací prostředky propadnout dle zákona.
Tato sdělovadla pak pochopitelně zaměstnávají místní šmoky, kteří s otevřenými ústy od dětství sledovali profesionální vymývače mozků ze sionvize N@va a bezelstně je napodobují. Ti poté myslí svoje pochybnosti o romácké kriminalitě zcela upřímně a není jim divné, že jsou ti údajně rovnocenní spoluobčané desítky let stále někde jinde, přes veškeré edukační snahy...
Jen pro zajímavost, prezidentův asistent Jakl, který má adoptovaného romského syna, také "na geny nevěří" a jeho pán rovněž ví, co se od něj ve jménu šíření blahodárné diversity čeká a dle toho uděluje aminy. Ona ta jím propagovaná volnost pohybu "pracovních sil" a kapitálu nakonec vykoná stejné dílo, jako Hradem verbálně kritizované globalizační orgány ...
P.S. Dle mediální prezentace případu, kdy byla často zmiňovaná slova děti, mimořádná závažnost apod. jsem byl naopak přesvědčen, že kdosi bělejší pobodal Romáky, neboť případy v opačném gardu se opisují nanejvýš v místních lokálkách (když to stejně každý místní ví a tudíž "není zbytí") drobným písmem...
Ovšem samo slovo slovo nepřizpůsobiví, kterýmžto jest nám úředně povoleno nemalou část toho tmavšího nečeského etnika označovati, naznačuje, že jejich případné budoucí obětování "hněvu lidu" není až tak úplně vyloučeno ...

233516

06.12.2010 00:19

WikiLeaks – nastrčená organizace americké tajné služby

Dobře z toho "úniku" vychází nejen jediná blízkovýchodní

83.?.?.?

demogracie, ale i americké tetky diplomatky, dosazované na posty často nejen z gender důvodů, ale hlavně za politickou věrnost na domácí scéně (viz naše malá Shirley Temple z plyšových časů).
To asi náhoda nebude, u nás měl student, co vynesl tzv. Cibulkovy seznamy, skonat poměrně záhy - opravdu důležité věci si tajné služby nenápadně ošetří ...

233765

08.12.2010 12:01

Wikileaks = Asanace internetu

Pochopitelně, že se Stalin bál lidí, kteří viděli, že to jde jinak a lépe

83.?.?.?

než izolací a terorem při budování socialismu v jedné zemi, což byla jeho idea, kterou kvůli větší "prodejnosti" na stranickém fóru podstrkoval jako leninskou.
Pravověrní marxisté totiž věděli, že úspěch může mít pouze při provedení globálním, a proto se do ozbrojeného puče hrnul jen Bronštajn zaslaný na Rus bankstery Jew Yorku a Uljanov, kterého vyslal tamtéž brácha zakladatele FEDu s tím, aby revoluci krapet popohnal, neboť zprvu ani Trockij po krvi židoliberální Prozatímní vlády přiliš netoužil, vědom si nevalné podpory bolševických extrémistů mezi převážně rolnickým národem. A u Koby-Stalina to bylo ještě horší, o ostatních rudých předácích nemluvě.
Čili bolševický puč byl ukázkou úlohy osobnosti v dějinách (a osobností za tou osobností).
Stalin přesto (naštěstí jen částečně) realizoval plány jím odstraněných vyvolených bolševiků na světovládnou revoluci (Trockij) a vyhlazení odbojného rolnictva (Kameněv, Zinovjev).
Proto proti němu povstaly po boku Němců miliony "spoluobčanů".
Zahraniční intervence 1918-1920 byla jen propagandisticky nafouklou bublinou, o smysluplný odpor se snažil jen Churchill, který pochopil, která bije, ale snaha to byla marná.
Británie bránila jen své vojenské sklady, Američané hlídali na Sibiři Japonce (tenkrát ještě neplatilo, že /rudo/žlutá je dobrá), Francouzi se krátce hnuli, až když hořela koudel jejich protiněmeckému spojenci Polsku r.1920.
Přitom k potření bolševických žoldnéřů (částečně i čínského původu) stačilo (během 1.světové války, kdy zdroje i důvody rozhodně na straně Dohody byly) opravdu málo, o čemž svědčí i počáteční úspěch našich legií...

233904

08.12.2010 22:33

Wikileaks = Asanace internetu

Zarážející je, že někdo může přehlédnout jednostrannost spíše uvolněných

83.?.?.?

než uniklých informací, nikterak nekritizujících Izrael a téměř nahrávajících současné "západní" maršrutě proti Iránu a jiným zjevům nelibým NWO.
Uniklé informace o špionáži proti OSN mohou mít za cíl upevnit důvěru ve vládu u těch Američanů, kteří tuto instituci mají za iniciátora snah o světovládu.
Pochopitelně nemusí být agenty celé představenstvo Wikileaks (ani by to nebylo rozumné), o příznivcích nemluvě, ale zneužít omladinu, zejména IT nadšence (což bývají občas lidé dost mimo realitu) nedá zkušeným manipulátorům mnoho práce, viz letošní mediální puč, který přivedl prvovoliče k volbě opilce s degenerátem v koalici s Kohnem-Johnem a modrými kmotry ...

233930

10.12.2010 00:06

Wikileaks = Asanace internetu

RE: Pochopitelně, že se Stalin bál lidí, kteří viděli, že to jde jinak a lépe

83.?.?.?

Lenin pochopitelně coby marxista ve světovou revoluci věřil a nedokázal si její úspěch představit bez pomoci německého proletariátu, proto se snažil proniknout k němu přes Polsko.
Stejně jako Aurora byla vychvalována loď, která přivezla mauserovky pro tři pluky složené z německých zajatců, které poté byly páteří listopadového převratu (spolu s nečinností v zázemí morálně rozloženými námořníky a vojáky petrohradské posádky). Údajně na Leninovo zvolání "Ať žije světová revoluce" odpověděly "Ať žije císař Vilém !"
Bolševici se coby pučisté s podporou cca pětiny populace dle voleb r.1918 nemohli divit, že proti nim vypukla občanská válka (přeceňovaný rozsah tzv. intervence - která by při skutečně razantním průběhu smetla rudé levou zadní - jsem popsal výše). Bohužel se jako nejschopnější odporu ukázali nikoli liberálové, ale bývalí carští generálové, kteří ovšem nemuseli Židy a tím si dost zhoršili pozici v zahraničí. Navíc operovali často v neruském prostředí, kde bujely nacionální vášně.
Kapitalisté s bolševiky záhy čile kšeftovali včetně zbrojního průmyslu a po ztrátě většiny přebujelé sovětské militaristické mašinérie r.1941 (existovalo i ministerstvo pro výrobu munice), která již léta před druhou světovou válkou přestala vykazovat obranné rysy (přes 22 000 tanků i letadel) dodávky zmnohonásobili.
Kdyby k nám vtrhli stalinisté šířící světovládu SSSR místo nacistů (kteří o nic takového neusilovali, hranicí měl být Ural a Severní Afrika), bylo by mrtvých Čechů asi o dost víc než 40 000.
Porozumění mezi bolševiky a kapitalisty dokládá i hladký průběh sametového puče a klidné dožívání katanů našich vlastenců, zatímco nebezpeční lepiči nálepek hnijí rok ve vazbě ...

233981

11.12.2010 12:07

24 znamení, že se celá Amerika začíná podobat Detroitu – hnijící, postindustriální, postapokalyptické pustině

Možná je to něčí záměr, likvidovat přiliš výkonný a sebevědomý Eurozápad

83.?.?.?

a až tak nadnárodní záležitost to nebude.
Zmíněné "rozvojové" země, které nebyly schopny po desetiletí zužitkovat své nerostné bohatství či jím přiliš neoplývají, by sotva zaujaly nějaké "vedoucí" postavení v jiných oblastech než je počet bídných mas, zralých tak nanejvýš k imigraci, bez pomoci oněch povedených elit.
Naštěstí náš soused jim nesedl až tak na lep a to skýtá jistou naději, i když cesta ke konfrontaci s islámem se zdá neodvratná (a tento je, zřejmě kvůli většímu efektu, ještě v Evropě posilován).
Č(S/S/)R v historicky nedávné době uživila nejen sebe, dnes zbídačená europrovincie má na krku krom nepřizpůsobivých a stotisícihlavého desantu Vietkongu i statisíce gastarbeiterů a podnikavců všeho druhu - a většina z nich si na rozdíl od domorodců přímo lebedí a domů se jim nechce ...

234051

12.12.2010 15:09

Pravice nebo levice?

Neřekl bych, že vlády jsou nezodpovědné,

83.?.?.?

pouze se zodpovídají komusi jinému než svým voličům. Jinak by si bylo lze vysvětlit "levicové" vlády jednající "pravicově", případně naopak ?
Nebo záhadný výsledek voleb v obou demokraturou rozpojených čs. územích, kdy se dostali k lizu "pravičáci" maximálně zostuzení svými nedávnými výsledky ?
V českých zemích proběhl mediální puč se zaměřením na naši čím dál tím víc gramotnější mládež, na Slovensku se stáhl doposud léta trpěný Baťko Vladko a nemastnou neslanou kampaní ponechal díky "protiextremistickému" 5 % prahu (mimochodem velice demokratické, pramálo krittizované opatření) Fica napospas "pravicovému" slepenci.
V celé Evropě se po zadlužovacím údobí (zdroje jsou - eurorobot Špidla) lichváři zřejmě lekli, že penízky pracně vytvořené ze vzduchu neuvidí a vrhli se pod zástěrkou krize (prezentované odborníky téměř jako přírodní jev) za spolupráce lokajů ve vládách na samo obyvatelstvo. A bylo by hloupé, kdyby toto prováděli naši polistopadoví socialisté z leknutí, kteří přece mají to sociální cítění ...
Na závěr bych dodal citát z diskuze na Novinkách (pod vcelku zajímavým výrokem) : "Pravice zastává typicky levicový postoj (družstva), levice zase uhla doprava (zrušení dotací). Hlavně se tu, pravičáci a levičáci, zase zhádejte" ...

234085

16.12.2010 02:05

Hovory na pravici

Je to trochu jako Wikileaks, tato krajní pravice "v mezích zákona" ryje do

83.?.?.?

EU, islámu, ba i do NWO. Jen do jisté blízkovýchodní demokracie ne a proto nemají problém s orgány, které jinak snaživě redukují počty nepříjemných webů.
Pak si mohou klidně pokritizovat i nepřizpůsobivé. Zvláště když autor přitom spokojeně konstatuje, že "globálně se běloši nebudou mít po roce 2050 čím chlubit - zbude jich na planetě jen asi osmnáct procent." Z toho poněkud záhadně či prorocky vyvozuje, že "neonacisté i skinheadi budou mít po svém “jednom národu” a “bílé rase”…" - jako Asiat s tím asi nemá problém.
Lidé sotva propadnou Machově vizi blahodárného volného trhu v době, kdy jim NERV rve svými vizemi nervy...

234355

04.01.2011 01:26

Na přelomu roku

V žádném německém (hraném) filmu se nehajlovalo

83.?.?.?

a dokumentárních filmů oceněných i ve Frankrajchu bylo poskrovnu.
S dnešním krmelcem stav naprosto nesrovnatelný ...
Nežijeme v dobe práv a slobôd, ale v dobe záujmov, kedy sloboda sa stáva kosťou hádzanou psovi, aby sa z nej následne stali opraty nad masou zapriahnutých koní a volov (teda nás, „ovčanov“, nie kritických občanov...).
Ale nebezpečné lepiče samolepek je třeba deptat roční vazbou a 400 000 kaucí, zejména když je premiér té pravé rasy...

235516

04.01.2011 03:41

Na přelomu roku

V tu Čínu bych moc nedoufal,

83.?.?.?

ta bude součástí něčeho po čertech ošklivého podobně jako ta Severní Korea či Kuba, kterou si Američané, předtím i potom mocně intervenující tisíce mil od domova, nechali jaksi zrudnout před nosem ...
Samozřejmě že kupovat si věci, které si můžeme vyrobit sami, "levněji" od žlutých za cenu devastace průmyslu a výprodeje země pod zadkem (včetně přímé mongoloidní kolonizace) je čiré bláznovství, ale ten, kdo si na tom namastí kapsu, to dokáže podat voličům dvou Venců (kteří oblažili "nad poměry" žijící stádo svorně novoročními projevy v duchu "My nic, my kapelníci") jako nezbytnou nutnost hodnou přizpůsobení se ...

235520

04.01.2011 03:46

Na přelomu roku

Byli, stačilo zřejmě jen nastavit

83.?.?.?

zrcadlo...

235522

18.01.2011 01:31

Česká média nejsou tak úplně ztracena

Přes reklamu ekonomicky volnotržně umlčeli opravdu nezávislý tisk v USA

83.?.?.?

už dávno a TV následovala. Výše zmíněné "veverky" mají především jistit škrtformy a deformy, proto roztahovaly jejich političky stehna na lascivních fotografích, ne snad pro povzbuzení ochablé morálky národa ...
Bylo by chybou od nich čekat kromě další podpory pauperizace nižších vrstev i jakési morální efekty.
Sice se budou podobně jako TOP po komunálkách v Praze snažit o nějaké ty jidášské groše navíc, ale i plutokraté zřejmě preferují profláklé kmotry s tunou másla na hlavě než rádoby čestné populisty ...

236272

23.01.2011 13:57

Smrt „sociální Evropy“

Klaus chtěl kdysi vytvořit sobě oddanou "elitu" pomocí kupónové privatizace,

83.?.?.?

a proto nebyl přiliš nadšený Koženým, který svojí kampaní rozpoutal lavinu DIKů. I když to z jeho dalších výroků vypadá jinak, tehdy tvrdil, že kuponové knížky by se měly vydávat jen na vrcholku Sněžky.
Je otázkou, zda chtěl takto uniknout - třeba s pozdější ruskou pomocí, vcelku objektivně se o Rusku vyjadřoval i Čarnogurský, o Mečiarovi nemluvě - nevyhnutelnému sevření globalistických lichvářů, kteří postupují v možná poněkud záhadné spolupráci s rudou Čínou - její průmyslovou základnou se zase toužil stát Paroubek. No, alespoň k nám dorazila čínská pokroková potravinářská technologie.
Ale spíše se jednalo o přípravu k převodu tuzemskými tunely zdevastovaného průmyslu do zahraničních rukou a jeho následné likvidaci.
Po vyloupení národního bohatství zákonitě přišel na řadu národ sám, a protože není vhodné, aby se takového úkolu ujaly "sociálně cítící" oranžády, sehrálo se divadélko s bábou, bradavicí, omladinou, šaramantním knížepánem, nebojácným Novákem (před kterým dle jeho slov s hrůzou prchali z ulic arabští drogoví dealeři) s blondýnkami atd., atp. .
Takových divadélek lze v demokratuře zinscenovat nekonečně mnoho, zejména je-li tato jištěna "protiextremistickým" volebním x-% prahem, který přiměje ovčany k zamyšlení, jaké že to "menší zlo" si mají vybrat, aby jim hlas nedej bože nepropadl.
Pokud lze do předvolebního guláše namíchat i národnostní otázku jako v Lotyšsku, je úspěch zaručen prakticky vždy, i když ne vždy s takovým efektem jako na Balkáně...

236674

27.01.2011 12:47

Anglosasové

Jo, kdepak Anglosasové ...

83.?.?.?

Suicide-Or Murder? Kaufmann's Rise and Fall of Anglo-America...
A s tím stahováním...

236902

10.02.2011 03:01

Multikulturalismus. Cesta ke světové válce, když budeme dělat chyby

Ale nejen katolíci nahlížejí na tu asijskou tlupu s podezřením,

83.?.?.?

a to, že jí a jedině jí (s výjimkou pár tisícovek sociopatických vykořisťovatelů) daný stav vyhovuje, zaznělo i zde.
Je samozřejmě nešťastné ztotožňovat všechny problémy jen se sionismem, židovské působení mezi gojim mělo své negativní rysy dlouho před jeho vznikem.
Je paradoxní, že tento nacionalimus říznutý kolonialismem je okázale bělochům hlásán a obhajován v době, kdy jsou oba výše zmíněné pojmy veřejně ostouzeny většinou "bílých" médií, politiků a indoktrinovaných joudů ...

237853

25.02.2011 02:01

Jen pár otázek, abyste se mohli velmi vážně a poctivě zamyslet

Napřed se blouzní o tom, že jsme Kelti, a teď jsme i Markomani ?

83.?.?.?

Otázka soužití Slovanů a v Čechách usídlených Germánů se řešila již v 19. století a to na pozadí nacionalistických sporů mezi českým a německým národem v rakouské monarchii, resp. Rakousku-Uhersku. I ve 20. století se hledaly důkazy o soužití těchto dvou etnik a domněle byly identifikovány na nálezech např. v Praze-Bubenči, resp. Praze-Běchovicích. Při revizi těchto nálezů se většinou zjistilo, že se jednalo o intruze do historicky mladších objektů. Není prokázána ani existence tzv. smíšené keramiky (tj. langobardsko-slovanského původu). Stejně tak se neprokázala současnost obou etnik na lokalitě Březno u Loun...
...Opuštěna byla také v podstatě ještě obrozenecká představa, že se jednalo o příchod a postupné usazování mírumilovných zemědělců. Na základě srovnání s písemnými prameny, které popisují slovanské nájezdy na Balkán v té době, se spíše uvažuje o vojensky organizované invazi.

238589

25.02.2011 02:46

Jen pár otázek, abyste se mohli velmi vážně a poctivě zamyslet

Pěkné, téměř orientální bajky o vietnamských dělnících a o

83.?.?.?

blahodárnosti této zcela cizorodé (a tedy pro plutokraty ideální) indočínské naplaveniny, která naší zemi kolonizuje naprosto nevídaným tempem (po Kambodži /dříve/ okupované VSR jsme druhou nejvietnamizovanější zemí na planetě v přepočtu kolonistů na km2).
Naštěstí již řadě spoluobčanů svítá, na jakých základech se tato "pilná" komunita vzmohla, soudě dle jedné z volných diskuzí ... Zástupci vlády se v ní přidrželi klišé o neschopném státu a líných závistivých domorodcích, orientálci přidali kouzelné zkazky o tom, jak nás Vietnamci "svojí" produkcí ošatili a přebytky velkodušně přenechali supermarketům, pravou perlou je pak tvrzení, že "značkové" výrobky jsou skutečné originály, obdržené od vietnamských filiálek známých firem jako mzda v naturáliích ...

238590

26.02.2011 02:35

Jen pár otázek, abyste se mohli velmi vážně a poctivě zamyslet

Opravdu ti staří Římané civilizaci trochu pomohli

83.?.?.?

to se musí nechat...

238642

27.02.2011 03:44

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

Alespoň Vy byste nemusel šířit ty báje o

83.?.?.?

geniálních Vietnamčatech a jejich bezproblémových rodičích, kteří nám tu zůstali "po komárech" (ti se jejich přílivu spíše bránili).
Ve skutečnosti se k nám stáhli z okolních zemí, které je dokázaly vypudit, v počtu více než dvojnásobném, jaký udáváte a předvedli nám globálně bezprecedentní příklad kolonizace co do rozsahu, nepřiliš legálních prostředků a geograficko - kulturní vzdálenosti.
I když určité srovnání se tu nabízí, ale ti druzí výtečníci na to tady měli tisíc let ...
Teď jsou s Vietkongem zase velcí kamarádi a budou Vám tvrdit do očí, že jim ani ten pes nechutná ...
P.S. Jaký prospěch by nám dle Vás měl plynout z nadstandartních vztahů s přelidněným pásem džungle na druhém konci světa ? Zatím nám tím směrem ročně odplývá deset miliard Kč ...
A poněkud větší, i když pravda pro plutokraty méně významné, jsou u nás komunity ukrajinská, slovenská i tzv. romská ...
Tady můžete vidět tváře představitelů ž+z sil, kterým tato invaze opravdu vyhovuje ...

238702

27.02.2011 17:24

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

Asi by si páni developeři museli dát o něco menší marže,

83.?.?.?

nezaměstnávat tuto "nevýznamnou" (Vaše slova) UK komunitu - za větší ceny se už u nás prostě prodávat nedá... Další bajka, podobná té vietnamské - tu šíří i zdánlivý oponent Pergill, kterého neohrožují vietnamští "uprchlíci před režimem" - u nás jim aktivisté obou komunistických režimů naopak připravují půdu, většina migrantů je z dlouho komunizovaného severu a sem tam si zaskanduje Hočimin...Za "komunistů" se stavělo více a bez jediného úkáčka, v záloze je tu pracovní armáda nám údajně zcela rovnocenných Romáků ...
Řemeslníci nejsou i díky vietnamskému patronovi Židu Winterovi, který se podílel na destrukci učňovského školství, zřejmě aby se získala další záminka pro barevnou invazi (s tím jistě závisí i /papírový/ nárůst "vzdělanosti").
Zalidnění SRN (ale třeba i GB) je "díky" imigranty zahuštěným městům sice s VSR srovnatelné, ale i tak je nadprůměrné a asijská džungle neumožňuje rovnoměrné osídlení - o důvod víc, proč by sem neměla odkládat své populační přebytky.
Oblékání "socek" - další propagandistický žvást, Čína by jistě své textilní výrobky prodala každému - když má ovšem na výběr, dá soukmenovcům slevu proti domorodým "chlupatým ďáblům". Ale jako podobné další zabírá, známí se divili, že v Bulharsku se všude prodává "vietnamský" sortiment bez Vietnamců... A máme tu i anglické přísloví o nebohatých na nakupování levných věcí ... Žádná miss Tržnice, ale Miss Vietnam ČR a tlamy knížete a vyvolence Zahradila ... 10 mld. je víceméně podchytitelný, takřka legální vývar odcházející od voličů "pravice" k východním komunardům ... To, že tu někdo jiný ukradne víc, je argument jak z mateřinky.
Globalizace sice umožnila "levnou" kávu z Vietnamu (k pramalé radosti hlavně drobných středoamerických pěstitelů) a dost jídla jim přeju i s uhlím, ale to je jen o důvod víc, proč by nás mohli přestat kolonizovat.
Průmysl u nás jistě nelikvidují multi-kulti nepoklonkující maločeši, ale tuto ideologii (a mnohé další) prosazující eurohujeři. Opravdu nevím, proč takový místní myslitel omílá tu nejtupější systémovou propagandu ...
P.S. - při té své zámořské "ukrajinské" činnosti provozujete i obchodní oddělení ? Zde to obstarávají externisté,zvaní krajany "mafiány...

Automaticky kráceno

238739

27.02.2011 21:33

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

S tím přemýšlením jste nedošel o mnoho dál než k prostému omílání

83.?.?.?

propagandy již notně omleté - u nás běží již od r.1990, z nemalé části ve státní režii. Tedy alespoň co se týče imigrace ze socialistického Vietnamu k nám. A také k jisté dávce samolibosti, když už mne titulujete coby ignoranta za použití slova přelidněný (východoasijská města opravdu taková jsou a 48. místo v seznamu 241 teritorií o něčem hovoří). Británie je rovněž při podobném skóre vnímána coby naplněná po okraj.
A přemýšlením nad tím, jak prosperují mračna vietnamských večerek, by si vážně jeden šišku zavařil ...
Na okraj, dovozem rudých Čongů získáme jakousi protikorupční úderku ?

238751

27.02.2011 22:27

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

Pár poznámek líného ignoranta,

83.?.?.?

který kdysi zaslal coby školní dítko Vietkongu klubko vlny a nyní toho začíná litovat ...
Poldi zlikvidovali Češi zvláštního ražení Dlouhý se Salzmanem. Někteří mí méně ignorantští spolupracovníci měli tehdy za to, že je to "daň" za naše následné přijetí do blahobytné EU (dobrovolná likvidace konkurence). Řada podniků byla skoupena hlavně německými "kolegy" a následně zavřena, ze stejných příčin.
České banky - to není k smíchu ani jako vtip.
Tak proč bychom k tomu všemu nesnesli trochu toho asijského obohacení, že ...
Ostatně vyhostit se nedají, mají naše papíry (celých 343 v r. 2008) a pak by zdražil šunt na tržnicích a co pak ti Vaši(?) krajané "socky" ! AJ AJ VAJ ! Číňan bílému levně neprodá, možná tak Cohenovi do Tesca ...
Ty miliardy jsou komunistům zasílány víceméně "legálně", vzhledem k ochranné atmosféře obklopujícím tuto povedenou komunitu nelze skutečný rozsah škod vyčíslit ani přibližně. Ale i těch "pár" miliard jsou škody, chápete ?
Ti příkladní Němci sice vyhlásili coby poslušní okupovaní multikultíci rok 2010 "Rokem Vietnamu", ale začátkem 90.let je s úctou vypoklonkovali...

238753

01.03.2011 00:15

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Pár poznámek líného ignoranta,

83.?.?.?

No jo, ale ta jejich "krotkost" je pro mne už přiliš okázalá a snad dřív dojde na polskou ropu než na vietnamské uhlí ...

238796

02.03.2011 04:52

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Pár poznámek líného ignoranta,

83.?.?.?

Opravdu nejsem ani trochu přesvědčen, že nám ta zdejší, vzhledem ke své činnosti a původu naprosto nepřínosná komunita provede nějaký ten přísun surovin přes půl zeměkoule či podobně blahodárný efekt. Naopak jsem si téměř jist, že byla vybrána k rozvrácení zdejší etnické homogenity tím nejbrutálněji možným způsobem, alespoň co se mírové doby týče ...
Naštěstí silám ZLA nevychází jejich nejvlhčí sen, aby došlo i na míšení fyzické - jejich agenti na diskuzních fórech k tomu vysloveně nabádají a Vámi postované video je toho rovněž důkazem. Výsledek by se pak řadu staletí Evropanovi nepodobal, zejména chlapci z takových řídkých svazků budí dojem spíše Downova syndromu ...
Záporná postava (předpokládám, film jsem neviděl) pronáší pravdivé a legitimní tvrzení o nutné obhajobě nejvlastnějších etnických zájmů (ne tak docela "světový" názor dr. Saltera aj.) s "hnědou" omáčkou, čímž zřejmě mají být tyto zdiskreditovány (alespoň co se týká té jednodušší poloviny národa, na kterou je nenápaditá propaganda cílena). R. Crowe coby australský neonacista (kupodivu bojující rovněž s Vietnamci) zase v nějakém filmu pronáší, že barevné lákají boháči coby zdroj "levné" pracovní síly ...
Východní Asiati naštěstí neskáčou svým (někdy a teď zas) blízkovýchodním krajanům na lep a na svoji rasu jsou hrdí, dokonce se jí prsil i rudý prezident Číny ve zdravici tomu tajvanskému.
To jen u bílých propuká dle kahaly nenáviděného MacDonalda hypertrofie altruismu, která může být neadaptivní, pokud se nasměruje na svět jako celek... Západní společnosti jsou obětí invaze těch nezápadních, které jsou schopny manipulovat jejich tendence k reciprocitě, egalitarismu a silným citovým vazbám tak, že je to pro jejich nositele maladaptivní.
Dívám se na to dost dlouho, abych s tím vřele souhlasil ...

238831

02.03.2011 05:16

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

83.?.?.?

kteří rozvrátili římské jižní a východní Středomoří a poté obrátili svoji agresivitu i na Evropu. Tím vzbudili obrannou reakci doposud spíše nevýbojného křesťanství, zejména na Pyrenejském poloostrově (od islámu převzatou agresivitu pak zakusili američtí domorodci) ... Po zlomení arabské expanze nastal rozkvět jejich nové velké říše, který byl ukončen nájezdem napřed Turků a pak i Mongolů. Když se řekne a), patří se dodat i b) ...

238832

03.03.2011 02:47

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

83.?.?.?

Nemíchám nic, Arabové nebyli žádní hyperkulturní lumeni, když se vydali na toulky světem. Po ovládnutí kulturně vyspělejších národů se na čas vzmohli a pak zastagnovali na věky a sami dumají, proč asi.
Severní Afrika patřila východořímské říši, i když zde bujela hlavně monofyzitská hereze potíraná Konstantinopolí, což také umožnilo hladký pád těchto rozsáhlých území do rukou najíždějících exotů.
Možná, že obyvatelé pyrenejského poloostrova by výměnou za neintervenci nějaké ty architektonické skvosty oželeli. Také by zde nevznikli v boji proti islámu zuřiví obránci katolické víry, což mělo své důsledky až hluboko do novověku (jezuité, naše rekatolizace, nakonec tamní občanská válka).
Vandalové jsou ostouzeni kvůli vydrancování Říma na základě dohody s kapitulujícími Římany, ovšem řada dalších militantů jejich počin překonala, neboť jim šlo jen o hmotný majetek. Ve svých teritoriích v severní Africe se pochopitelně chovali kulturněji, devastační efekt mělo spíše tažení Byzantinců, kteří používali všelijakou žoldnéřskou chásku včetně mongoloidů.

238852

04.03.2011 04:20

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

83.?.?.?

Bavíme se o Arabech, ti pyramidy nepostavili, ani od nich nečerpali Řekové moudra ( i když jistí afroameričtí učenci tvrdí, že třeba matematiku ukradli černochům). Také nemuseli svá literární díla překládat, neboť je páchali přímo v originále (a jiní bílí vzdělanci si je v něm i přečetli).
Pozdější Sumeřané sice byli převážně semitského původu, ale Arabové v době začátku své expanze byli pouštními loupežníky, v lepším případě kupci, málem smetenými křesťanskými Etiopany...
Na islám se násilím ani penězi obracet nemá ("řeší" se to vyšším zdaněním nevěřících a řadou drobných ústrků). No a expandující věřící křesťané měli za to, že pohany obrací na pravou víru pro jejich dobro. To jen moderní jido-libo propaganda tvoří dojem, že to byla sebranka majetku chtivých konjunkturalistů a pokrytců, i když někteří z nich třeba jen kazili domorodým otrokářům kšefty ...
Kdo může za úpadek Říma, se pořád řeší. Občanství měli všichni svobodní Římané již od dob Karakaly, měl jste zřejmě na mysli germánskou tělesnou stráž prvních císařů (později byli ovšem tito spojenci využíváni v mnohem větším rozsahu). A tu civilizaci barevným někdo přinést musel, ne ? A oni proti ní nic nenamítají, snad s výjimkou experimentu Pol Pota v režii dnes tak adorované rudé Číny ...

238871

04.03.2011 15:01

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

Zachraňovali zbytky toho, co rozmlátili,

83.?.?.?

což je sice záslužné, ale lepší by to bylo ponechat vcelku. Středomoří by jistě zažilo poněkud veselejší rozvoj.
I bez nuly dokázali Řeci v antice leccos spočítat (vznášeli proti ní logický argument "Jak může být nic něco ?" a dost možná, že bychom ji časem získali i bez Arabů. Srovnání "arabských" a "našich" čísel je zajímavé i dnes ...
Jistěže běloši řadu věcí převzali, ale jde také o to, proč dokázali vývoj posunout dál a nezacyklit se jako orientálci nebo antičtí předci. Zde je zřejmě pozitivní role křesťanství, ač se projevila se značným zpožděním a přinesla i problematické prvky vzhledem k těm "starším bratrům v abrahámovské víře", patrné hlavně v době současného úpadku křesťanství.
Ti si asi vypiplali i dalšího Golema, rudou Čínu, což se projevilo i v době korejské války, kdy bylo s tímto čerstvým uzurpátorským režimem nakládáno s největšími ohledy (Truman osobně zakázal bombardování mostů, po kterých Číňané proudili do Koreje), ačkoli měl legitimity asi tak jako afgánský Taliban a Stalin by kvůli němu do války nešel, sám měl ze silného konkurenta spíše obavy.
Ohlupovací předvolební divadlo (v USA redukované na dvě problémy nepůsobící partaje, jinde je třeba i tří) svými výdaji leda tak opticky vylepšuje HDP a samo o sobě není velkým hospodářským handicapem, na to mají jiné kádry...
P.S. Muslimové si docela pochvalují revizionismus ohledně toho, zda ten Marco Polo v Číně vůbec byl (kromě jedné pochybné písemné zmínky o tom žádný doklad není) a nesbíral jen fakta a drby od cestovatelů na Krymu, kam se dostal nejdále ...

238880

04.03.2011 23:56

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Zachraňovali zbytky toho, co rozmlátili,

83.?.?.?

Číňané byli sice relativně zdatní mořeplavci, ale sami podlehli nájezdu Mongolů, stejně jako řada dalších větších suchozemských říší. V expanzi jim kromě výše zmíněných nájezdníků a vlastního mínění, že by jim cizina nic zajímavého nenabídla, bránilo i konfuciánské přesvědčení, že by jeden neměl rajzovat, když má ještě na živu rodiče.
Není divu, že i vítězné nájezdníky zdatně absorbovali, když se jedná o rasově a národnostně homogenní velký stát se společným obrázkovým písmem, překonávajícím jazykové rozdíly - to jiná impéria rozhodně nebyla.
Bělochy kromě jejich zvídavosti a dovednosti hnal za moře i hlad s bídou, ne vždy bylo jisté, že se narazí na zlatou žílu (ostatně mamon rády všechny rasy, proto také plutokraté propagandisticky s drzostí jim vlastní mluví o tom, jak nás imigranti "obohacují", ačkoli tito chtějí obohatit pouze sebe). Potlačení lesních a prérijních severoamerických Indiánů zachránilo mnoho hladovějících Anglosasů a Keltů před smrtí.
Španělé sice dychtili po zlatu, ale zároveň i po zvěstování pravé víry, což se u nich vzájemně vůbec nevylučovalo. Kněz doprovázející Cortézovu výpravu musel krotit jejich zbožnou horlivost v kácení krvavých model, vědom si toho, že rozhodně nejsou v přesile ...
Až na naprosté výjimky se nejednalo o genocidu domorodců (toto slovo ostatně ani nebylo známo) a kolonizátoři měli zájem o pracovní síly, které by znevolnili podobně jako podanné doma. Ovšem řada zvláště Indiánů podlehla nezvykle těžké práci a byla nahrazena z humanitárních důvodů černochy, kteří byli později dováženi ve velkém jako laciná pracovní síla, přinášející prospěch úzké vrstvě plantážníků a obchodníků (podobně jako dnešní ekonomičtí migranti). Nejvíce domorodců pak skosily choroby, ale to platilo i naopak ...
Běloši dobyli zámořské državy právě kvůli své dosažené civilizační a technologické vyspělosti (ne naopak), a nejstarší koloniální mocnosti jako Španělsko a Portugalsko si za tu cenu pobitých Indiánů až tak moc nepomohly k civilizaci a prosperitě, jak vidno dodnes.
Čili ani zde nezabere reductio ad Hitlerum...

238895

05.03.2011 01:47

MF Dnes odhalila záškodníka ve vládních řadách

Tohle je teď horší než za nejhorších dob stalinismu. Tehdy bylo vlastenectví nevítanou alternativou k proletářskému

83.?.?.?

internacionalismu, ale nesejmuli vás za to. Dneska je to předstupeň k fašismu, nacismu a dalšímu holokaustu a uzavíráte si tím dveře k jakékoli skutečně významnější posici.
Also sprach Wodnik.
Co ovšem čekat od německého tisku ve službách Nové Evropy. Proti každému křesťanovi či národovci (nejhorší je kombinace obého) se navíc okamžitě postaví neomarxisticky indoktrinovaní žurnalisté, takový bias je už nějaký ten pátek zvykem i u těch řádově objektivnějších sdělovadel než u pozoruhodně privatizované MF (kupodivu i u těch "reakčnějších").
Média vytvářejí umělou realitu a přepisují historii pro dorůstající "po americku" indoktrinovanou generaci - výsledek se dostavil již v posledních volbách.
Snad vrcholem byly pompézní oslavy 20 let převratu, který byl vydáván za spontánní lidovou vzpouru a nacionalisté, kteří se jediní snažili tento mediální obraz narušit, byli brutálně umlčeni...

238903

07.03.2011 01:18

MF Dnes odhalila záškodníka ve vládních řadách

No, umírněný, co má cosi ku ztracení,

83.?.?.?

by na ta dobrotiska měnící svět pro nebílé k lepšímu od Jižní Afriky po USA z existenčních důvodů asi hlasitě nenadával, tudíž s kůží na trh chodí holt jen ti radikálnější, což je ovšem pranic nezbavuje práv na svobodné vyjádření názoru na kde co. To bychom tu za chvíli měli jen konstruktivní kritiku a dialog, ale ne s každým ...
Jinak je pravdou, že výše zmíněné strany jsou pro establishment užitečnými ne snad idioty, ale přinejmenším bubáky (podobně jako KSČM). Při troše profesionálnějším přístupu by to tu mohlo vypadat alespoň v něčem jako ve Frankrajchu...

238991

07.03.2011 02:50

MF Dnes odhalila záškodníka ve vládních řadách

Tak už jsem si koupil MFD. Jsou to hovada

83.?.?.?

Pravil Bátora ml., když mládežnický deník otiskl místo slíbeného vyjádření jeho otce pamflet “Extremista a oblíbenec Hradu”.
Novináři píšící v současném mainstreamu jsou opravdu polovzdělaní indoktrinovaní šmoci, kteří si s oblibou berou na mušku ze spokojené kapitalistické společnosti vyčnívající jednotlivce (zvláštní je, že pouze směrem "doprava", ačkoli se jinak z "pravicových" vlád mohou, zejména v předvolebním čase, téměř pominout) a zahrnují je s oblibou žalovatelnými výrazy.
Překrucování rozhovorů je zde zcela běžnou normou, setkal se s ním i P.Bakalář, kterému nedal "enviromentalista" Třešňák rozhovor autorizovat a doplnil ho fotografií s textem, že ve své další knize řeší "odsun Romů" (na následné protesty obdržel vlídnou odpověď šéfredaktora, že s "lidmi Vašeho typu nám bude čest se soudit" ).
Jen o pár měsíců před tím, než L. Bátoru za stranu kandidoval, jednal s NS o možné spolupráci i Mirek Topolánek. To samozřejmě mnoho kladného neznamená, ale tato strana evidentně leží skupině poloprofesionálních(?) netových "diskutérů" (jakési PS BIS) hluboko v žaludku a obzvlášť nenávistně útočí na Ing.Mgr.Bc.Bátoru Ph.D.
Sám p. Bátora tehdy kandidoval na žádost svého starého přítele Mgr.Skácela, který o tom píše potomkovi samarského Vovky : "Když jsem se stal pro parlamentní volby do PS vedoucím kandidátem NS...oslovil jsem tohoto svého přítele s nabídkou kandidatury v kraji Vysočina. Byli jsme ve složité situaci. Mediálně se z nás, v případu Lety, přes noc stali zločinci první kategorie. Přitom jsme hájili jen čest svých předků. V této kauze, slovy jednoho historika, šlo totiž dokázat, že zatím co Němci páchali své zločiny v Osvětimi, tak my v Letech...za tuto přečtenou citaci...na mne podal jistý pan senátor, který byl s námi přítomen na mítinku v Letech, okamžitě na místě trestní oznámení. A to „za popírání holocaustu.“ Výsledkem bylo vyšetřování na policii v Písku, samozřejmě jsem obžalován nebyl. Naše propojení s jinými politickými subjekty se v té době začalo „sypat“. No a přítel Láďa po delším váhání tuto kandidaturu přijal a byl zařazen na 1. místo kandidátky v kraji Vysočina. A to přes veškerou hysterii sdělovacích prostředků a přes vědomí, že ho to může stát existenci. On totiž jaksi nesnáší nespravedlnost."

238996

07.03.2011 03:06

MF Dnes odhalila záškodníka ve vládních řadách

Utajování archívů z 2.světové je opravdu fajn nápad,

83.?.?.?

někomu by mohlo secvaknout dřív než bude pozdě a něco by ještě komusi dalšímu pokazil. Vždyť co to dá jen za námahu udržet v lajně tu verbež s volebním právem a ještě do toho pouštět nějaké divné zvěsti o druhé světové a zbytečně veřejnost zneklidňovat, jak ostatně pravil i Čulíkův oblíbený Guardian...

238997

10.03.2011 03:55

Případ Bátora

U médiií fungují jakési pavlovovské reflexy, je zajímavé, že jim nevadí

83.?.?.?

celé setniny rudých, které ve školství (včetně ministerstva) řádí coby "nepostradatelní odborníci" již od převratu (osobně znám jednu tam působící paní, co nám kdysi ospravedlňovala sovětskou kolektivizaci jako jakousi nezbytnost na cestě do rudého ráje).
Domnívám se, že hlavním zločinem p. Bátory bylo to, že kandidoval za NS v době, kdy se jistý antikomunista z leknutí ji snažil obvinit z popírání holokosti - a to se po asijsku neodpouští ...
P.Bátora, nositel čtyř titulů, se pouze snaží aktivně prosadit i ve veřejné sféře, k čemuž má za daných okolností paradoxně těžší výchozí pozici než za totality, kdy mohl působit alespoň v tolerované straně socialistické. Ovšem s vládou současných všekazů by si zadávat neměl, už jen z pudu sebezáchovy ...

239217

24.03.2011 06:58

Japonsko ve spárech HAARPyjí

Na Marsu nezničili život Češi, ale kapitalisté,

83.?.?.?

aspoň co Chavéz říká ...
I když kdo , jaký ekonomický systém panuje u Ufonů, kteří kdysi likvidovali sovětské družice.
Japonsko sice odolává jejich nejdestruktivnější metodě, masové imigraci, ale že by kvůli tomu na ně šli hned s tajnou zbraní hospodářského ničení ...
To už raději tu řízenou demolici, třebas i českého průmyslu "českou" vládou...

240193

26.03.2011 02:02

Téměř ubitý Patrik je proti popálené Natálii člověkem druhé kategorie

Černochům sociální dávky, mesticům zase imigrantskou aminu

83.?.?.?

poskytují na účet převážně US běloušů tamní vyvolení - v r.1973 stejně jako dnes. Stačí jen přimhouřit oko nad nějakými těmi excesy jisté blízkovýchodní demokracie ...
Soudě dle hebrejských písmenek u profilu, je autor článku p.Poch částí místní odnože výše jmenovaných, co si tito slibují od "našich" Romáků, přesně nevím ...
Čest nepočetným výjimkám, které dokáží své přebujelé IQ uplatnit vhodněji, což je i případ článku na stejné téma od p.Olšera ...

240349

28.03.2011 00:15

Téměř ubitý Patrik je proti popálené Natálii člověkem druhé kategorie

Oni jim také média s tou "přizpůsobivostí" ráda pomohou,

83.?.?.?

a vykořisťovat je místní humanitární aktivisté nenechají. A dokonce se přímo u zdroje starají o jejich bezpečný a promptní převoz k nám.
Snaživí žurnalisté poté potí statě o tom, jak invaze Vietkongu zkulturňuje prodej zeleniny, či jak se exotičtí Mongolové u nás objevují ve velkém kvůli určitým vazbám z minulosti ...
Ten pravý cikánský teror nastane, až jich tady trochu přibude...
Nehledě na to, že základ prosperity zdejší vietnamské komunity nevznikl "přizpůsobováním se" zdejší kriminalitě, ale právě naopak...

240553

28.03.2011 01:49

Téměř ubitý Patrik je proti popálené Natálii člověkem druhé kategorie

I dalším Židům dochází, že systém ( někdy opisovaný jako "my" )

83.?.?.?

občas dělá nějakou tu chybku. Třeba Kotrba v BL, rozrušen náhlou přízní (opětovnou) "Západu" vůči muslimským povstalcům v jejich sporu s arabskými diktátory, napsal : "Ostražitost jsme nahradili bezstarostným přesvědčením, že kapitalismus bez přívlastků, migrace bez regulace, multikulturalismus a formální mašinérie parlamentních voleb dodá společnosti chybějící toleranci, etiku a vytvoří demokracii. Zatímco ovšem muslimy celého světa spojuje víra ve správnost slov Mohammeda, Evropany rozdělují lokální politické a ekonomické zájmy. Společná bezpečnostní a obranná politika Evropské unie je mrtva. Společná zahraniční politika Evropské unie umírá."
Další vyvolený pak záslužně mapuje stav postkomunistické justice, mj. i ve vztahu k hýčkání (některých) pachatelů trestné činnosti, které teoreticky nelze bez jejich souhlasu usvědčit ani případnou fotografií jejich nekalosti ...

240559

28.03.2011 04:45

Téměř ubitý Patrik je proti popálené Natálii člověkem druhé kategorie

Podstatný rozdíl v délce trestů tedy správný není ,

83.?.?.?

pochybuji o tom, že podobně jako v podobně exemplárním případě Pechanec, byla dostatečně prokázána snaha Romáky vyvraždit, a to dokonce z "rasových" důvodů.
Pro zdar soudně deklarovaného úmyslu pachatelů rozhodně není optimální vrhnout pár zápalných lahví do přízemního domku a utéct (případně ještě dle romáckého svědectví budit obyvatele nějakým "rasistickým" pokřikem). Pokud jsou žháři opravdu dostatečně inteligentní, muselo jim toto být jasné.
Hysterická cizácká média jen málokdy zmínila fakt, že se jednalo o vypálení hnízda mnohonásobného kriminálníka, což není ani v současnosti a u nás až taková vzácnost, jenže se tomu říká obecné ohrožení a je to za 3-8 let, pokud se tedy jedná o bílé bezdomky a nikoli o kýmsi protežovanou minoritu.
Takže se nejedná o správnost, nýbrž spíše o zastrašování majority postkomunistickou justicí a mediální štvanici...
Navíc pokud je někdo nebezpečný imbecil, nezodpovědný za své činy (a něco na tom bude ), mělo by se toto objevit v rozsudku a dotyčný by měl být naopak izolován na dobu co nejdelší v ústavu ...
Jen pro srovnání, v několika našich nedávných přípach vražd malých dcer jejich otci padaly tresty téměř poloviční...

240562

29.03.2011 01:49

Téměř ubitý Patrik je proti popálené Natálii člověkem druhé kategorie

RE: Podstatný rozdíl v délce trestů tedy správný není ,

83.?.?.?

Nemyslím, že by zamýšleli popálit cikáně, případně upálit všechny, od čehož se výše jejich trestů odvíjí. Kdyby chtěli problém řešit tímto radikálním způsobem, omezili by se nejspíš na otce recidivistu a při "klasičtější" likvidační metodě by měli mnohem větší šanci uniknout odhalení než při realizované nahrávce na mediální smeč téměř v holywoodském stylu.
Kvůli neprokázání úmyslu zabít byl také Romákovi snížen trest za pokus o vraždu a překvalifikován na mnohem méně pravděpodobné vydírání a loupež. Ovšem je jisté, že bude izolován možná i doživotně.
V závěru odkazu zmíněný pragmatický, tedy účelový přizpůsobivý vztah k pravdě, jakož i sociální tupost s omezenou schopností naučit se novým sociálním vzorcům chování je bohužel vlastní více Romákům, a proto jsem skeptický k případům, kde se na základě jejich svědectví udílejí desítky let trestů.
Ovšem řádově vyšší šanci na rehabilitaci má v takovém případě populární apolitický zločinec Kájínek než kdysi nevhodně angažovaný Pechanec...
Další případ pro srovnání - odpálení granátu v restauraci - obecné ohrožení, 15 let pro vícekrát trestaného ...

240639

30.03.2011 03:52

Téměř ubitý Patrik je proti popálené Natálii člověkem druhé kategorie

RE: Podstatný rozdíl v délce trestů tedy správný není ,

83.?.?.?

Chtěli je vypudit, možná jim bylo i jedno, že budou squatteři popáleni, ovšem vyhlídka na povraždění obyvatel je u tohoto způsobu provedení minimální, nemluvě o následném dokazování vražedného úmyslu - tedy u teoreticky nezaujatého soudu (srovnání s případným použitím střelných a jiných účinných smrtících zbraní je tudíž naprosto zavádějící).
Ostatně kdyby rodiče odnesli Natálku, spící mezi nimi na posteli, nevznikly by vůbec žádné zdravotní škody. Údajně na ni jaksi "zapomněli" a zachraňovali cosi jiného, nicméně se k velké radosti režimních médií stali jejich hvězdami. Jak vidno z odkazu, média rovněž nemají s prokazováním úmyslu problém, ačkoli jsem výše postoval několik srovnatelných případů, kvalifikovaných orgány jako veřejné ohrožení ...
Nemáte tudíž pravdu, když tvrdíte, že takto vypadá "promyšlený" pokus o vraždu. Spíš pokus o likvidaci útočiště obtížného kriminálníka a jeho přesun někam jinam.
Co se týče toho neubližování ze strany "rasistů" (Romáci žádná rasa nejsou, navíc podobné obliby by se u nás nepochybně dostalo - při podobném životním stylu - i skotským zrzkům), připomněl jste mi rozhovor s dětmi, které pravidelně dotazovali hlídací mopslíci demokratury v magazínu MF (možná tak činí podnes, moc to nečtu). Zřejmě takto okázale ukazují výsledky své indoktrinační "práce" zainteresovaným. Jaksi nastalo téma rasového soužití a redaktory ponechaly v klidu bizarní výroky jako "Vietnamci jsou v pohodě, jenom černoši jim jedí psy" .
Když ovšem na dotaz, zda si vůbec hoch (6-9 let) dokáže představit, že někdo ublížuje "Rómům", dotyčný logicky odvětil "Ano, pokud by mu něco provedli", propagandista horlivě vyhrkl "Ale ti lidé popálili Natálku!" a i v psaném textu následovalo působivé zopakování "Popálili Natálku !" - a následovala i očekávaná reakce ...
Ovšem soudný člověk by si měl vůči propagandě zachovat odstup, zejména pokud funguje očividně proti jeho zájmům. A ubližování přestupníkům je přímo náplní justiční činnosti, i když by pochopitelně neměla být suplována občanskými bojůvkami.

240716

31.03.2011 00:07

Téměř ubitý Patrik je proti popálené Natálii člověkem druhé kategorie

RE: Podstatný rozdíl v délce trestů tedy správný není ,

83.?.?.?

Jen to nehoňte moc na osobní emoce, abych začal od konce. To pouze Goebbelsové dneška (kteří ovšem nemají tolik kuráže, aby prohlásili, že vedou propagandu - i když s tou leckdy i zdarma vypomohou "protistraně") mají za to, že tímto způsobem zatemní mysl veřejnosti natolik, že překousne veškeré racionální argumenty obhajoby a podlehne mediální masáži monstrprocesu, vyvolávající nepodložené představy zavilých nacistických vrahů, jakoby reinkarnovaných přímo z lidického spáleniště.
Zápalnou lahví na volném prostranství Vás mohou přímo zabít nanejvýš zásahem do hlavy, pochopitelně že vím, že oběti požárů hynou ponejvíce na vdechnutí žhavého vzduchu nebo otravných zplodin, ovšem rozhoření se požáru nějaký čas trvá (pokud mezi kradenými věcmi v domku nebyl i benzín, který Kudrik sosal z nádrží).
Že Romáci, probuzení tříštěním všech oken naráz, dokáží bystře zmizet a nevrhnou se jak můry do plamenů, si dovedou pochopitelně uvědomit všichni, kdo jsou "dospělí a nejsou to idioti" - a rozhodně tímto způsobem nebudou provádět "vraždu", nanejvýš klasické žhářství.
Tečku za touto neblahou tragikomedií zřejmě učiní až Nejvyšší, případně Ústavní soud, i když si nemusíme dělat iluze jakou, když už ten Vrchní potí takové pozoruhodnosti, jako "Podle soudce se obžalovaní sami přiznali, že jsou sympatizanty nacionalistických hnutí, účastnili se nacionalistických akcí a pochodů. „Všichni víme, jak se tito lidé projevují, proti komu akce směřují. Akce podle našeho názoru souvisela s výročím narození Adolfa Hitlera,“ řekl předseda senátu."
Zde bylo nejen "klausiánsky" sugerováno, že každý slušný (rozumný atd.) člověk přeci ví, že ..., ale i jaksi po "antifácku" splynuli nacionalisté s nacisty, slavícími Hitlerovy narozeniny. Že se tak nestalo z přebytku byť nepřímých důkazů, je nasnadě ...
Ostatně se u nás počalo jít i po nějakých "neonacionalistech", asi nadnárodovci začínají tlačit na pilu ...

240778

01.04.2011 23:22

Téměř ubitý Patrik je proti popálené Natálii člověkem druhé kategorie

RE: Podstatný rozdíl v délce trestů tedy správný není ,

83.?.?.?

Opět nezbývá než apelovat na city - zraněné dítě apod. Ale hlavní problém je nejen přecenění možných následků útoku - uzavřený prostor se přinejmenším rozbitím oken poněkud otevřel a i v šoku se rychle prosadí pud sebezáchovy a poradí, kde jsou dveře - kvůli znazšímu podsunutí vražedného úmyslu, ale i absence právních zásad jako in dubio pro reo či že ani největší, ani 99% pravděpodobnost nepřeváží na vážkách spravedlnosti jedno jediné procento jistoty.
Směšné snížení trestů dostali jen ti, kdo se omluvili napadeným asociálům a pomáhali podpírat chabé konstrukce obžaloby, poštívané médii.
O stavu věcí v naší zemi svědčí, že Romáci, kteří dotlolukli bělocha baseballovou pálkou v Přerově do komatu, mají nejen mediální imunitu, ale jsou i na svobodě.
Při opačné "barvě pleti" bychom již znali jména zadržených pachatelů, jejich adresy i motivaci, kterou by nejspíš byla připomínka vzniku protektorátu (k útoku došlo 14.3.).
Zápalná láhev byla používána levičáky v pouličních bojích ranných 90.let (kdy byly tyto radovánky připouštěny zřejmě jako kouřová clona privatizačních zlodějin).
K žádným usmrcením či zmrzačením nedošlo, rovněž ani k obviněním z vražedných pokusů ...

240926

04.04.2011 04:26

Téměř ubitý Patrik je proti popálené Natálii člověkem druhé kategorie

RE: Podstatný rozdíl v délce trestů tedy správný není ,

83.?.?.?

Ale pendrek, žádná úkladná vražda - dle soudu o poloze (a samotné existenci) doupěte zlodějova věděl jen jeden ze čtveřice a tak je velmi pravděpodobné, že zbytek pachatelů opravdu neměl ponětí o tom, zda je domek obýván a případně kým. A zcela jistě nevěděli o nějaké Natálce ...
Pomáhat postiženým justiční a plutokratickou zvůlí je naše přirozená povinnost.

241059

05.04.2011 07:23

Téměř ubitý Patrik je proti popálené Natálii člověkem druhé kategorie

RE: Podstatný rozdíl v délce trestů tedy správný není ,

83.?.?.?

Nesmyslné je především podsouvání vražedných úmyslů. Hození více zápalných lahví najednou lze chápat jako snahu o jistější vypálení objektu, případně jakousi rituální spoluúčast na akci, ale nevypovídá to o tom, zda pachatelé věděli, kdo a v jakém počtu domek obývá, zda jim to iniciátor akce podrobně objasnil (pokud o tom měl sám povědomost).
Navíc tento způsob útoku opravdu není optimální pro masovou vraždu (pokud by obyvatelé domku nebyli zrovna intoxikováni do bezvědomí), o čemž také svědčí výsledek, jen shodou okolností popálené malé dítě - o který by příčetní útočníci v současné mediální atmosféře usilovali jen stěží ...

241128

06.04.2011 03:35

Goldstoneova otočka

Ortodoxních šibalů v Izraeli naopak prudce přibývá,

83.?.?.?

a ti liberálnější z toho mají bobky. Pokud ovšem nemyslíte opravdu pravověrně ortodoxní (Talmud zakládání státu židovskými smrtelníky přísně zakazuje, revizionista gój Butz však tvrdí cosi o výjimce v případě, když "šest milionů zahyne v pecích ohnivých ..." ). Tito jsou zastoupeni v počtech menších ( ve zprávě MF je pozoruhodný údaj o tom, že nějaký Mesiáš již založil židovský stát - nikdo jiný tento fakt dosud nezaregistroval).

241171

06.04.2011 04:33

Téměř ubitý Patrik je proti popálené Natálii člověkem druhé kategorie

RE: Podstatný rozdíl v délce trestů tedy správný není ,

83.?.?.?

Mne také nebaví Vaše omlouvání pošlapávání základních justičních zvyklostí a ospravedlňování dvojího metru. Většina obyvatel, pokud by nebyla vystavena ohlupující a hysterické (a při adoraci kriminálníka i nechutné) mediální propagandě, by vnímala kauzu pod zorným úhlem pravděpodobnosti, jako třeba já.
Když už bychom se vydali na historický exkurs, pak likvidace romáckých zločinců byla svého času v novověku i povinnost.
Pokud jste toho názoru, že evropská justice 21.století má rozesílat nějaké zastrašující vzkazy od plutokratů majoritní společnosti a ne soudit dle důkazů a práva, pak se s tímto pochopitelně ztotožnit nemohu.
A o nějaké Natálce s největší pravděpodobností neměli ani páru, srovnávání fyzického poškození jedince s nespravedlivě pomocí nepodložených spekulací navýšeným trestem čtyř spoluobčanů je rovněž na výsost problematické...
Jak se říká, padni komu padni. A ne vysílat ponížený signál plutokratům, jak je u nás postkomunistická justice pěkně v lajně.
Pokud by dostali pachatelé opodstatněnější (cca poloviční) sazby, jistě by vzápětí nevzplála romácká zločinecká doupata ve vlastech českých a jejich obyvatelé by se nerozeběhli do těch několika zemí světa, kde nás ještě nestihli za ty proinvestované miliardy zostudit ...

241172

07.04.2011 02:19

Plánovaná demontáž mezinárodního práva jako nová strategie globální vlády

Důležité je, že se mezinárodně uznalo právo porušování suverenity,

83.?.?.?

jak pravil jeden vyvolenec ohledně Lybie, čímž naznačil, že předchozí aktivity až tak košer nebyly, aniž by to ovšem ovčanům zasahujících demokratur nějak moc vadilo ...

241209

07.04.2011 03:32

Téměř ubitý Patrik je proti popálené Natálii člověkem druhé kategorie

RE: Podstatný rozdíl v délce trestů tedy správný není ,

83.?.?.?

Dá se uplatnit celá řada polehčujících okolností, od předchozí bezúhonnosti až po fakt, že sami nenastartovali vlnu zločinnosti ve Vítkově (pro extrémní výši trestů by svědčilo spíše úmyslné napadení pokojných občanů v jejich domě, jak to ostatně bylo téměř všemi médii prezentováno). Rovněž zranění člověka (za přispění nešťastné okolnosti včasného nevyproštění) je ublížením na zdraví, nikoli důkazem pokusu o vraždu, zde je nutné prokázat úmysl stejně jako v případě zmíněného imbecila,který napadl Patrika (3 x nižší IQ než u jeho oběti mu nicméně nebránilo nasát mediální antimajoritní propagandu a prostoduše ji aplikovat).
Nemůžete někoho trestat teroristickými sazbami za něco, co dělal "skoro" s jistotou, nebo co si nedomyslel. I srovnání s nešťastnou náhodou při honu hodně kulhá, přinejmenším pokud ho chcete použít k ospravedlnění vražedných úmyslů.
Ovšemže by měli dostat větší trest než člověk s nízkým IQ (i když u Romáků se tato veličina obvykle moc nerozpitvává),ale jde právě o ono podsouvání vražedných úmyslů, které nelze věrohodně prokázat ani u jednoho z nich ...

241214

07.04.2011 23:12

Téměř ubitý Patrik je proti popálené Natálii člověkem druhé kategorie

RE: Podstatný rozdíl v délce trestů tedy správný není ,

83.?.?.?

Již poněkolikáté Vás vyzývám, zanechte těch hypotetických představ, šlo čistě jen o to, že nenapadli pokojnou romáckou rodinu (nebo třebas i nepokojnou) v jejím řádném obydlí (čemuž by snad odpovídala následná mediální hysterie), ale úkryt rodin squatterů, momentálně vedených 13-ti násobným kriminálníkem (obtížnějším svému okolí než netový diskutér), což by byla v případě bílých zcela nepravděpodobná konstelace.
Navíc napadený objekt se dal stěží identifikovat jako bydliště Siváko-Kudrikovců, tři z pachatelů ho viděli nejspíš prvně v životě.
A coby nájemný vrah vrhající zápalnou láhev a vzápětí prchající byste si mnoho nevydělal, neboť efektivita by byla, jak vidno i z vítkovského případu, mizivá.
Více argumentů, méně sugescí. Romáci si tak říkají sami, pokud nepoužívají ono c-word. Asi je jim žinantní se (dle Ottova slovníku naučného) po způsobu primitivů nazývat se lidmi, některým také tento uměle (od r. 1971) prosazovaný název údajného národa evokuje obraz profesionálního vyžírky z romáckých řad a ostře ho odmítají - viz zanedbatelný počet občanů hlásících se k této národnosti...

241265

10.04.2011 22:57

Téměř ubitý Patrik je proti popálené Natálii člověkem druhé kategorie

RE: Podstatný rozdíl v délce trestů tedy správný není ,

83.?.?.?

Neměl jsem na mysli honosný vzhled objektu, ale fakt, že z právního hlediska se jednalo o opuštěný domek, vlastněný několika Němci, žijícími v zahraničí. Čili se nejednalo o romácké řádné obydlí, ale o nelegálně obývaný squatt - tím ovšem netvrdím, že zapalování podobných objektů je beztrestné, ale jedná se o poškozování cizí věci...
A pokud přinejmenším většina pachatelů netušila, že je objekt, který neznali, obýván, nemuselo by jít ani o úmyslné obecné ohrožení (max. 15 let).
Ale zde byl za účelem dosažení maximálního zastrašovacího účinku pro majoritu navíc podsunut (chabě doložený) vražedný úmysl.
To, že žháři ublížili malému dítěti, je pro plutokraty velká propagandistická výhra. Umožnila nastartovat novou vlnu osočovací antimajoritní kampaně, když už hrůzně rasistické výroky politiků a neméně strašná protihluková bariéra poněkud vyčpěly ...
Myslím, že dost lidí v duchu při spatření jistých dětí pronese cosi jako kdysi Eleonor Rooseveltová ohledně malých vyvolených imigrantů nahlas - že z té spousty rozlošných dětiček vyroste nakonec spousta ošklivých dospělých.
Nicméně "příroda" by neměla způsobovat právní manipulace soudů a hysterické manipulativní kampaně cizáckého tisku, na což si následně přemrštěně tvrdě odsouzení nepochopitelně stěžují (nikoli na sám fakt, že byli postiženi za trestnou činnost).
Pokud je nutnost nezákonného exemplárního postupu ohledně omezení rozbujelé kriminality, měl by směřovat právě opačným směrem, i když to by asi byla marná práce, když se svým ediktem neuspěl ani svého času Karel VI..
Na odstrašení pachatelů této takřka unikátní zločinnosti bohatě stačí tresty uvedené v zákoníku a řádně soudně aplikované po zvážení všech okolností, včetně polehčujících.
Zde se spíše naše věrchuška dělala opět "hezkou" před svými zahraničními protektory (i když na rozdíl od p. Pechance žháři čin opravdu spáchali), doma jí to ale k dobru připočteno nebude a vztahy bělochů s Romáky dvojí spravedlnost rozhodně nevylepší ...

241473

14.04.2011 04:15

Japonsko, papež, populace

Ještě že to zachránila poznámka pod článkem, "vymírání" bylo hitem

83.?.?.?

let devadesátých, pamatuji se na sugestivní záběr ukrajinského pasu při podobné lamentaci, argumentující zhola nesmyslně, že je třeba více cizáků, abychom MY nevymřeli ...
Tyto tlachy, maskující kromě invaze Vietkongu hlavně příliv "levných" pracantů (zbídačující naopak našince či je vyhánějící ze země brát práci v domino efektu kolegům na Západě), již naštěstí odezněl a v naší slušně zalidněné zemi žije nejvíce lidí v historii. Navíc se údernicky podařilo navýšit počet cizinců o 100 % oproti roku 1997, i když většinu z nich tvoří relativně "neškodní" Slované.
Sňatky s cizinci dosáhly pozoruhodných 8 %, zdejší krásky odlouděné Germány ochotně nahrazují pohledné děvy z blízkého Azbukistánu. Slováky jako rozený Čechoslovák, na rozdíl od úřadů, za cizince nemám. Zatím tedy nemáme US problémy, kdy korektně nerasistické blondýny vdané za černochy musí v ložích Evropanů nahrazovat Asiatky...
S nárůstem muslimské imigrace nám i židé občas nalijí čistčího vína, i když jak správně předpřispěvatel poznamenal, mají na současném neblahém stavu evropské společnosti nemalý podíl.
Propagandou ohlupená veřejnost má ovšem i nadále daleko k pohledu více sužovaných "frontových" Italů (a ti ještě nevěděli, co je čeká ) ...
Rovněž Boží výrok Milujte se a množte by měl být chápán v daném kontextu (osídlete pustou Zemi), jinak se tu opravdu nabízí prostor k parodiím ...

241772

15.04.2011 00:25

Japonsko, papež, populace

Tenhle článek musel psát Žid nebo šábes gojím

83.?.?.?

Bohužel zmínění výtečníci dali v šedesátých letech v rámci destrukce společnosti samotnému pojmu feminismus zcela opačný náboj.
A pro feministky má jakousi podivnou slabost i náš "konzervativní" pan premiér, podobně jako jeho předchůdci...
A prodloužení mateřské dovolené o (donedávna neplacený) rok bylo jakousi snahou o maskování demontáže sociálních jistot krátce po převratu, a nyní tomu rozpočtoví odpovědníci hodlají učinit konec.Copak to může bejt, nejdelší mateřská v Evropě ?

241879

29.04.2011 02:42

Co je demokracie?

5 % práh demokraturu jistí, Korte, který přihrál N@vu sionistům,

83.?.?.?

pochopitelně dle platných předpisů, u nás to ani jinak nejde, si může vesele vyzpěvovat v parlamentu, kam ho vyslali právě podobnými masmédii obluzení ovčané.
Při zavedení "pojistkového" prahu se mudrovalo o tom, že pomůže vytlačit komunisty z politické scény (ačkoli jich bylo s rodinnými příslušníky přes milion).
Což je volební systém naprosto protikladný 1. republice, ovšem tehdy se dohodlo 5 partají, dnes stačí očividně podvodná tříkolka.
Ale jak poznamenal prezidentův muž Hájek, je nutné dát sociální do kapes soukromníkům, zavést školné a umožnit zdravotním pojišťovnám, aby mohly začít prosperovat po zámořském vzoru, což si ale hloupí voliči neuvědomují, neboť je „pořád co jíst".

242830

02.05.2011 22:58

O víře a církvi

Podle původních textů čekají v ráji na islámské mučedníky bílé rozinky

83.?.?.?

Nikoliv čisté panny jak uvádí současný Korán. Původní pojem HUR znamenající bílý byl nahrazen výrazem HoURi (panna). Korán převzal popis ráje z křesťanských Hymnů o ráji (Hymns of Paradise), které popisují ráj jako zahradu s tekoucími vodami, oplývající ovocem a bílými rozinkami, delikatesou ceněnou na Blízkém Východě. Je zde další koránský výraz chybně interpretovaný jako ‘děti’, nebo ‘mládenci’ ráje. V aramejštině označuje plod vína, který je v Koránu přirovnáván k perlám.

243178

16.05.2011 01:48

Demokracie jako náboženství?

Vojta je zasloužilý propagandista, vyvracející argumenty agitací,

83.?.?.?

viz těch 10 % neschopných nezaměstnaných a nepřesnosti o likvidaci bohatců r. 1948 (přitom většina soukromého majetku byla vyvlastněna r.1945) a následném propadu mezi "rozvojové" země (velice politicky korektní výraz). Kde bychom pak museli být dnes, s jeden a půl bilionovým dluhem, zdevastovaným průmyslem a zemědělstvím, bohatší jen o záhadně podporovaný desant Vietkongu, něco nákupních a administrativních center, předražené dálnice a plechové boudy nepočítaje.
Samotnému je mi záhadou, proč je bílá rasa, zejména křesťanského ražení, tak okázale odepisována těmi, které vládnout ani nebaví, spíš určovat to "pravé" společenské směřování.
Ostatně, i těm diktaturám bylo třeba trochu na svět pomoci, aby (po vyvraždění pár desítek milonů těch nejhůře ovladatelných) mohly sloužit jak za strašáky okázale vysedávající v parlamentu, tak i za vítané obchodní partnery.
S tím IQ nabuzeným pomocí chladu je to vcelku věrohodná teorie, i když civilizace pochopitelně vznikla nejdříve tam, kde byly nejpříznivější klimatické podmínky.
Arabové byli pouštní loupežníci, kteří se na úkor Byzance pomocí militantní víry domohli dočasné prosperity, následované těžkou stagnací.
Když je ovšem třeba zasáhnout proti náznakům bílého odporu, spojí se ochotně i pejsek s kočičkou...
P.S. V článku je trochu rozpor v tom, že konstatuje jak podbízení se politiků "veřejnosti", tak i jejich okázalé pohrdání jejím míněním (hlavně prostřednictvím tzv. politické korektnosti, prosazováním nadpráv deviantů, imigrantů a menšin atd. atp.) - to druhé je ovšem výrazně patrnější a vedlo již k proměně kdysi bílých USA v jakousi "Severní Brazílii", jak trefně konstatoval Pat Buchanan.

244156

20.05.2011 01:00

Kdo chce klid a mír, ten je vždycky zneškodněn

Ani ve starém Římě Židé nepěstovali ředkvičky a to jim to nikdo

83.?.?.?

nezapovídal. A nějaký Cicero se už tenkrát o nich vyjadřoval jako o notně vlivné a nebezpečné skupině (a i mnozí jiní po něm). I ve středověku byly ojedinělé neúspěšné pokusy donutit je k zemědělství, ruská vláda v 19.stol. promrhala v podobných marných pokusech statisícové částky (viz Solženicyn, 200 let pospolu).
Drželi se prostě toho, co více sypalo (lichvu zapovídá ostatně i judaismus - pro souvěrce). Od držby půdy byli ve středověku drženi hlavně proto, že tato byla tehdy téměř výhradním zdrojem zisku a díky metodě vytváření peněz z ničeho by se záhy ocitla v rukou cizorodého "podnikavého a pracovitého" etnika, což (oproti dnešku) tehdy neměli za ideální stav.
A co se týče těch druhých výtečníků, opravdu nevím, proč bych měl pociťovat obdiv k nezvaným vetřelcům, prosperujícím na náš úkor z paše, drogařiny, daňových úniků a odlišné mentality.
Velebení jejich (v globálním měřítku naprosto unikátní) intervence má opravdu co dělat se ztrátou zdravého rozumu - a ono několik "prosperujících" VN obchůdků pár metrů od sebe ostatně opravdu podezřelá záležitost je ...
A pochopitelně jsou ti druzí i "žlutým koněm" těch prvních, kteří jsou jim vděčni za roli, jakou sehráli při podlomení podlomení amerického sebevědomí (za lvího podílu vyvoleneckých médií) - a na obranu asijských kolegů vypotí nejednu nehoráznou lež...

244399

20.05.2011 01:59

Kdo chce klid a mír, ten je vždycky zneškodněn

Vietnamci jsou problém, okolní země se jich nezbavovaly náhodou ...

83.?.?.?

Za falešným úsměvem zákeřnost krysy. Organizovaný vietnamský zločin...
Zajímavá je jejich téměř jednoznačně kladné mediální zobrazení, zejména v počátcích invaze, kdy se k nám stahovali hlavně z Německa, kde obdrželi výpalné. I když převládalo držení pantu, TV bystře nabídla "uvítací" seriál Josef a Li, sugerující, že po nahrabání si v naší přebohaté zemi odjedou domů ...

244401

29.05.2011 12:52

Jak jsem málem dostal přes hubu

Bude válka, bude ?

83.?.?.?

V tom případě bude naší jedinou útěchou, že její (nevědomí? )podněcovatelé mají na sobě špatnou uniformu (pozoruhodné je zmínění jistého zdejšího oblíbeného etnika v ukázce z filmu V Brugách).
U nás byl jedním z nich eurorobot Špidla, který blouznil o 30 000 Angolanech usazených u nás ...
Média přitom ututlávají latentní nevoli diversifikovaných od severu k jihu, třeba u Pravých Finů se jako důvod úspěchu udávaly důvody hospodářské a ne jejich odpor k obohacovačům, kteří si našli cestu i k severnímu pólu ...
Ovšem pro žhavou černou touhu pro "světlejší kůži" existuje jisté racionální vysvětlení, nicméně je mít při mixážních spádech na paměti, že nejen "barvou kůže" liší se rasy...

245037

30.05.2011 02:18

Soudí, aby nebyli souzeni sami

Skutečné válečné zločiny musí být potrestány,

83.?.?.?

ale soud, který pro tyto zločiny soudí, nesmí být nespravedlivý, zaujatý jako ICTY Tribunál z Haagu, který někteří poctiví lidé na Západě nazývají "klokaní soud" (falešný soud, který ignoruje a překrucuje principy zákona). Dokonce ho známý britský novinář Laughland (The Times, 17. června 1999) nazval soudem darebáků (Rouge Court). Měl by se organizovat mezinárodní soud, aby soudil ty, kteří vyvolali tragédii Jugoslávie, kteří svou politikou umožnili vznik, trvání a šíření konfliktu (Albrightová, Blair, van Broek, Chirac, Clinton, Genscher, Fischer, Kouchner, Robertson, Schröder, Solana atd.). Mezi ně patří i ti, kteří zevnitř ničili Jugoslávii a zasévali tam nenávist. Dále by měli být potrestáni i ti, kteří šířili, většinou za peníze, dezinformace až vyložené lži (nepoctiví novináři, komentátoři, různé PR agentury). Možná by sem patřila i řada soudců ICTY z Haagu. Hezky to vyjádřil italský novinář Remo Urbini (Epoca, Milano, 30. března 1993): "Šéfredaktoři některých novin by měli být souzeni jako váleční zločinci."

245088

31.05.2011 01:48

Soudí, aby nebyli souzeni sami

Nafoukaný Emmy Grant Čulík si neodpustil pohrdnutí českým plebsem

83.?.?.?

neřídícím se dle objektivní BBC & Co.
Asi by mu jinak uťali universitní granty či co, ostatně tím "pokročile zápaďáckým" korektnictvím byl proslulý již dříve a často dodával vyděšené korigující poznámky k odvážnějším článkům v BL.
Podstatnou vinu má ten, kdo válku spustil, zejména pokud se jedná o tu občanskou, kde nelze očekávat dodržování mezinárodních humanitárních regulí - a Balkán je díky letité konfrontaci s náboženstvím míru opravdu sudem prachu.
Bosenskou tragédii spustil nátlak amerického velvyslance na islamistu Izetbegoviče, aby nesouhlasil s plánem EU na rozdělení Bosny a Hercegoviny dle etnického klíče (Srbové a Chorvati souhlasili) a prosazoval umělý, neživotaschopný, zato však muslimský stát - když k tomu připočteme Kosovo, pak nemá být jeden konspirativní...
Vydávat dokumentární film Uloupené Kosovo za alternativní konspirativní teorii je pak poněkud nepřesné, zejména když uvážíme, jaký nekonspirativní krmelec provozují masmédia třeba v kauze bin Ládin.
Perzekuce Srbů (přičemž nejvíce Západem obviňovaní exkomunističtí vůdci legálně bránili zem po "federální" linii) a jednostranná mediální zaujatost je pak do očí bijící, a zcela věřím, že "nový Skot" Čulík je za bratry nemá ...

245153

01.06.2011 03:18

William Queen: Dva roky s Mongoly

Jestlipak za oceánem infiltrují s podobnou pečlivostí i tamní levotu ?

83.?.?.?

Vzhledem k přístupu ke kauze McCarthy, kterému jsou neustále mediálně nasazovány jak rohy, tak i kopyta (nemluvě o mnohem menších "rybách"), se zdá, že nikoli.
Každopádně tamní "neonacisté" měli docela zajímavé postřehy...

245244

16.06.2011 23:35

Nevěřím na spontánní revoluce

S těmi sítěmi je to svatá pravda, ostatně do sítí se odjakživa chytalo...

83.?.?.?

Ať už jsou třebas vyvolenecké čili (světo)vládní...

246228

25.06.2011 14:13

Spadlo letadlo s jadernými experty jen tak?

A v té třetí, (ne)násilně diversifikované zemi to není o moc lepší,

83.?.?.?

co se těch vězeňských znásilnění týká.
Sice k tomu nikdo vězně vyloženě neponoukná, ale ve jménu diversity (rozuměj cílené změny složení populace) se tomu občas lehce pomůže.
Mossad možná morduje jen tak preventivně, vždyť vazby z bolševické minulosti tak docela nezrezly...

246774

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

27

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 46 čtenářů částkou 9 438 korun, což je 27 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 1

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 4

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 2

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Zajímavá úvaha o nelogickém postupu v případě COVID10.04.21 15:15 Česká republika 7

Pokrová radnice v Budapešti vztyčila duhovou sochu Svobody v BLM pokleku. Vydržela 24 hodin09.04.21 12:27 Maďarsko 1

Colorado: Vakcinační síť Covid vakcín Johnson & Johnson byla uzavřena kvůli nežádoucím účinkům09.04.21 08:00 USA 0

Odsouzení muslimové znovu před soudem09.04.21 04:30 Turecko 0

Guvernér Floridy: Nebudeme zavádět vakcinační pasy. Rozdělovat občany na základě vakcinace je chyba09.04.21 03:38 USA 0

Evropský soud pro lidská práva:Povinná vakcinace dětí je v demokratické společnosti nezbytná09.04.21 03:16 Evropská unie 3

„Více než 4 tisíce vojenských cvičení“: Ministerstvo obrany zahájilo kontrolní prověrku ozbrojených sil08.04.21 23:42 Rusko 1

Michigan: Úředníci vyšetřují 242 plně vakcinovaných lidí, kteří onemocněli Covidem-19 - tři zemřeli08.04.21 15:10 USA 5

Zavádění vakcinačního pasu porušuje Norimberský kodex - je formou nátlaku08.04.21 13:19 Evropská unie 2

Babiž si přivedl dalšího globalistu - z bláta do louže08.04.21 11:49 Česká republika 4

WHO nesouhlasí se zavedením vakcinačních pasů - zatím08.04.21 10:43 Evropská unie 2

Měnové kurzy

USD
21,68 Kč
Euro
25,93 Kč
Libra
29,85 Kč
Kanadský dolar
17,29 Kč
Australský dolar
16,60 Kč
Švýcarský frank
23,57 Kč
100 japonských jenů
19,91 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,68 Kč
100 maď. forintů
7,22 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 814,02 Kč
1 unce stříbra
550,65 Kč
Bitcoin
1 380 715,08 Kč

Poslední aktualizace: 14.4.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?