Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 37 příspěveků, 1 jméno: smutnyklaun.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

05.10.2010 22:08

Měnová válka

Jde do tuhého

smutnyklaun 84.?.?.?

Vyspělé kapitalistické státy, které nám jsou dávány politiky a médii za vzor ekonomické úspěšnosti, jsou ve skutečnosti velice zadlužené ( nejde jen o veřejné dluhy , ale i o zahraniční dluhy).
Obyvatelé těchto zemí jsou zvyklí žít na vysoké úrovni, ale financovat to musí ti, kteří jsou považováni za chudáky. Měnová válka je projevem pokračující krize vyspělých ekonomik a může snadno přerůst nejdříve v lokální a později i v globální válečný konflikt.Dravý a nenasytný kapitalismus už nepožírá jenom ty slabší země, ale i sám sebe.

229411

Odchod mnohých Obamových poradců je signálem o tom, že ozdravění ekonomiky a většiny bank se nedaří a ještě nedávno prosperující ekonomika padá do hluboké krize.Pokud praskne bublina komerčních nemovitostí, bude krize daleko hlubší a rozsáhlejší než v letech 2007- 2010. Je zřejmé, že následky pocítí téměř všechny vyspělé a rozvíjející se ekonomiky, zejména ty, které jsou závislé na exportu výrobků. Zda se mocní uchýlí k válce jakožto řešení současné krize, dosud není jisté, ale ani vyloučené.

229681

09.10.2010 22:35

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Kapitalismus

smutnyklaun 84.?.?.?

Obhajoba volného trhu je totéž jako obhajoba Neviditelné ruky trhu, která jen v Čechách rozkradla státní majetek za několik tisíc miliard korun.

229725

Trefa do černého!

229763

10.10.2010 23:14

Kurvítka

Trvanlivost spotřebního zboží není žádoucí

smutnyklaun 84.?.?.?

Trvanlivost a spolehlivost výrobků je proti zájmům výrobců a obchodníků, protože by brzy zkrachovali. Proto jsou světové trhy zaplaveny hezky vypadajícími šmejdy s mnoha funkcemi, často zbytečnými a nevyužitými.Již staří automechanici dobře věděli, že co v autě není, nemůže se pokazit.Navíc většina lidí stále složitější výrobky nedokáže opravit. Proto pak výkřiky vědy a techniky rychle končí v popelnici či ve sběrných surovinách. Reklama a závist pak již dílo zkázy dokonají.Prodělá vždy spotřebitel, i když nakoupí výhodně v akci.Kapsy si mastí majitelé firem, manažéři, obchodníci a především bankéři, kteří rádi poskytují úvěry za lichvářské podmínky.

229765

10.10.2010 23:26

Viním média z Krize

Média manipulují davem v zájmu mocných

smutnyklaun 84.?.?.?

Média za krizi nemohou, ale zcela jednoznačně stojí na straně těch, kdo mají hodně peněz a tím i silný vliv. Smyslem je nabídnout masám
směs krve, sexu ,násilí a katastrof, protože to lidi přitahuje a dává jim zapomenout na jejich vlastní problémy. Lidé závislí na televizi a dalších médiích pak nemají čas přemýšlet ani smysluplně využít volný čas a jsou snadno manipulovatelní. A to mocným vyhovuje.

229766

12.10.2010 00:09

Cesta ke třetí světové válce – Globálnímu bankovnímu kartelu zbývá do hry jedna karta

Krize povede k posílení těch nejmocnějších

smutnyklaun 84.?.?.?

Na krizi vydělají zase ti nejbohatší.Ti méně bohatí zchudnou, střední a nižší vrstvy budou živořit a moc se soustředí do rukou několika tisíc nejbohatších lidí, kteří za babku koupí majetek těch slabších.Závěrečné dějství této plánované celosvětové tragédie již začalo.

229840

12.10.2010 00:36

Poslední aktivita Číny v eurozóně znehodnotí americký dolar

RE: Devalvacia dolara je nevyhnutna

smutnyklaun 84.?.?.?

Nepodceňoval bych technologickou vyspělost některých odvětví v USA (elektronika, letectví, genetika, lékařská technika, makromolekulární chemie, biotechnologie aj.). Je však jasné, že pozici hegemona světové ekonomiky a politiky USA rychle ztrácejí a nyní jsou více než kdykoliv v minulosti závislé na přísunu energetických surovin, zboží a financí, zejména pak z rychle nastupující Asie.Další a ještě výraznější pokles hodnoty dolaru je pouze otázkou času.Vojenská síla USA je však dosud mimořádně velká, a proto je třeba ji respektovat a počítat s ní.

229841

12.10.2010 23:40

V Evropě končí sociální smír

Teď se ukáže pravda

smutnyklaun 84.?.?.?

Česká media pracují až na výjimky v žoldu zbohatlíků a tunelářů, proto např. bagatelizují stav ekonomiky USA, neinformují o velkých sociálních nepokojích v Evropě, ignorují fakt, že většina západních zemí je velmi zadlužena a vůbec informují tak, aby jejich chlebodárci byli spokojeni.O jejich objektivitě a vyváženosti zpravodajství by se dalo s úspěchem pochybovat. Evropské státy, které měly pokrokové sociální zákonodárství, jsou trnem v oku nenasytných boháčů celého světa. Obávám se, že pokud by se sociální bouře přenesly i do české kotliny, vyjevilo by se velmi rychle k čemu vlastně máme armádu, policii, soudy a jak je to vlastně s tou demokracií.

229904

20.10.2010 21:54

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

Krize systému

smutnyklaun 84.?.?.?

To, co se děje ve Francie a v dalších vyspělých zemích je projevem krize celého systému, kterou zavinili nenažraní, bezohlední a amorální boháči především západních zemí, lidé ,kteří jsou posedlí penězi a mocí a chtějí mít pod kontrolou vše a všechny. Dá se čekat, že stávky,protesty proti vládní politice a násilí se budou šířit i v dalších zemích, zejména pokud nastane bankrot velmi zadlužených států.

230355

23.10.2010 22:36

Tajemství peněz

RE: Hezký

smutnyklaun 84.?.?.?

Tento systém je založený na moci peněz. Kdo má velké peníze, vládne,ovládá jiné a poroučí, ostatní jsou na něm závislí a poslouchají. V Čechách ani nezáleží, jak jste k velkým penězům přišli, důležité je, že je máte.
Pomocí médií a reklamy banky, velké obchodní domy, majitelé velkých produkčních firem ovlivňují běžné občany tak, že tito si berou půjčky nejen na bydlení či na studia,ale i na auta, vybavení domácností, dovolené, šperky apod. Lidé si často kupují věci,které ani nutně k životu nepotřebují a které jsou jen dalším zbytečným krámem v domě či v bytě, zadluží se a pak už musí jen makat, držet ústa a krok a bát se aby nepřišli o práci či o zdraví.Banky, majitelé firem a velcí obchodníci si mnou ruce. Stačí si uvědomit, o kolik peněz dáte bance navíc, než vám půjčila (v podstatě je to lichva) a jaká je výrobní cena četných výrobků. A o to jde.

230714

24.10.2010 23:50

Tajemství peněz

RE: spekulace jako sprosté slovo

smutnyklaun 84.?.?.?

To, co píšete zní dobře a vychází to z reality dnešního života. Obávám se však, že mluvíte o jiných lidech než většina diskutujících. Vy hovoříte o normálních lidech (obchodník v Aši, obyvatel běžného bytu),kteří nechtějí a ani nemohou zásadně ovlivňovat životy jiných (zpravidla mají co dělat se životem svým a svých blízkých). Ti, kteří zásadně a záměrně ovlivňují naše životy jsou velmi bohatí a také mocní.Pro ně je určující zisk a imponuje jim jejich hra s námi.A to je úplně jiná skupina lidí než o které píšete Vy.

230830

30.10.2010 23:50

Klesající věk dožití a kolaps Spojených států

RE: ta amerika

smutnyklaun 84.?.?.?

Bohatí vládnou světu všude, ale v USA to platí dvojnásob, protože tam je stále ještě mnoho velmi bohatých a tím i vlivných lidí.Centrum finanční a průmyslové moci se však od konce osmdesátých let přenáší stále více do Asie.Teze o tom, že, kdo je velmi bohatý již nekrade a nepodvádí, je od počátku chybná.Tento mýtus pustili do světa sami bohatí, jejich poradci a média pracující v jejich zájmu a za jejich peníze. Ano velmi bohatý člověk to nemá zapotřebí, ale to ještě neznamená, že se bude chovat morálně. Naopak, mnozí zbohatli právě tím, že odírali chudáky, podváděli,loupili a kradli ve velkém. V dalších generacích se na to jaksi zapomíná.Příkladů by se našlo bezpočet, a to nejen ve Spojených státech.

231413

31.10.2010 00:06

Přímá demokracie

Odvolatelnost politiků

smutnyklaun 84.?.?.?

Jestliže politik, který byl zvolen za určitou stranu a pro určitý program, s nímž šel do voleb, tento program opustí, přestoupí během volebního období do jiné strany nebo se prokáže jeho nemorální chování (např. hájení zájmů mocných skupin a firem za úplatu )nebo je z takového chování důvodně podezřelý, měl by být ze své funkce okamžitě odvolán. Je přece v parlamentu či v senátu zástupcem těch, kteří ho volili a ne těch, kteří mu dávají úplatky. A mělo by to být výslovně uvedeno v příslušném zákoně.

231415

31.10.2010 21:52

Česko Slovensko má talent?

Chytrý tah televizních společností

smutnyklaun 84.?.?.?

Domnívám se, že podobné soutěže plní několik důležitých funkcí současně:
1. výrazně se zvýší sledovanost televizní stanice, která soutěž či show vysílá
2. není třeba platit drahé hvězdy, zábavu obstarají nadšení a někdy i talentovaní amatéři
3.lidé alespoň na chvíli zapomenou na každodenní i existenční starosti a jejich příčiny (podobně jako po alkoholu či drogách)
4.lidé se postupně stávají závislí na sledování televize a jsou pak tímto médiem lépe ovladatelní
5.lidé postupně unifikují hodnotový systém v oblasti kultury
6. zařazení podobných soutěží se dá krásně obhájit tím, že přeci jde o to ukázat, jaké umělecké dovednosti dřímají v národě a odhalit nové talenty
Tomu říkám zabít několik much jednou ranou !

231505

01.11.2010 21:24

Pohádka o úsporách a vládních reformách

RE: Dulezite je pravicovat

smutnyklaun 84.?.?.?

To je klišé pravicových politiků, které omílané do zlbnutí národa , vydává se za pravdu. Neoliberální koncept slavil úspěchy ve 20. století, dnes se již vyčerpal a mnoho ekonomů jej považuje za zastaralý.

231597

03.11.2010 00:44

Pohádka o úsporách a vládních reformách

RE: Dulezite je pravicovat

smutnyklaun 84.?.?.?

Příčinou obou světových válek byla snaha bohatých přerozdělit svět tak, aby to odpovídalo jejich zájmům, vlivu a ambicím.To se ostatně děje stále.Teze o tom, že trh vše vyřeší a nesmí být omezován sociálními zákony vede k dramatickým a nespravedlivým sociálním rozdílům ve společnosti a k nestabilitě systému.Ono totiž hovořit o stabilitě tam, kde malé procento populace kontroluje a vlastní většinu bohatství státu, popř. i světa je v dnešním světě těžko obhajitelné a odpovídá spíše feudalismu či dřevnímu kapitalismu. Lokální i světové válečné konflikty a krize jsou pak důsledkem této nestability exportovaným mimo hranice vlastního státu. Ostatně tržní ekonomika bez přívlastků je rovněž protimluv (tržní je rovněž přívlastek).Sociální demokracie sice není dokonalá a dost věcí pokazila, ale když budete objektivně hledat příčiny válek a krizí, vždy tam najdete sobecké zájmy těch nejbohatších, kteří se snaží uhájit a rozšířit své bohatství a moc.

231791

08.11.2010 20:16

Manipulácia – fenomén nového sveta

Komu to prospívá ?

smutnyklaun 84.?.?.?

V současném světě mají média důležitou úlohu ,o tom není sporu.Je jasné, že většina médií ( především tisk, televize a rozhlas ) pracuje pro někoho a a je za to také odměňována. Pomocí médií a PR agentur lze výrazně ovlivňovat lidské chování, názory, postoje, hodnotový systém , prodej výrobků, vkus a pod. Toho jsou si mocní a bohatí velmi dobře vědomi, a proto mají rozhodující slovo v médiích nebo je přímo vlastní( Murdoch, Berlusconi,Turner aj.). Tak může početně mizivá menšina mocných ovládat většinu obyvatel, manipulovat s nimi dle svých potřeb, udržovat je v poslušnosti a v závislosti( seriály, sport, hudba),zvyšovat zisky svých společností a firem, ovlivňovat volební preference, a dále tak posilovat svoji dominantní roli ve společnosti.Dobře vymyšleno!

232179

14.11.2010 21:11

Teraz už zdania aj vzduch, čo dýchame?

Proč se lidé diví ...

smutnyklaun 84.?.?.?

S rozvojem průmyslu, s početním růstem lidské populace a se šířením konzumní společnosti po světě je spojeno kácení lesů pro silnice, těžbu nerostů,pro přeměnu lesů na pole, továrny či města a pro zisk těžebních společností z prodeje dřeva. Největším producentem kyslíku na Zemi jsou právě deštné pralesy Amazonie, Indonesie a rovníkové Afriky, dále pak zejména listnaté lesy mírného pásu . Kyslík potřebují téměř všechny živé organismy pro dýchání, je nezbytný pro aerobní přeměnu organických látek v půdě a zejména jej potřebuje člověk pro spalování fosilních paliv a jejich derivátů. Čím dříve stamiliony lidí pochopí fakt, že kácením lesů, znečišťováním vody a vzduchu úbývá producentů kyslíku a spalováním stále většího množství fosilních paliv rovněž ubývá kyslíku a přibývá oxidu uhličitého (hlavního původce skleníkového efektu), tím větší je šance s tím ještě něco udělat.Využívání, ignorování a bagatelizování tohoto stavu zejména mocnými tohoto světa je jasným signálem jejich nevzdělanosti, bezohlednosti či lhostejnosti k živé přírodě a ziskuchtivosti. Řešením není návrat do jeskyní a na stromy, ale jednoznačná a všeobecná podpora takových technologií , výrobků a zejména životních postojů a návyků, které jsou co nejméně náročné na energie, které co nejméně zatěžují přírodu odpady a mění rovnováhu v přírodě. Ukol je to přetěžký, ale nezbytný a odkládat jej či v praxi ignorovat znamená vědomě ničit biosféru.V takovém případě daň za dýchání především v hustě obydlených a bohatších oblastech světa nelze v budoucnosti vůbec vyloučit.Stát a pár jedinců na tom trhne pěkný balík a ta většina musí počítat s další položkou zatěžující rodinný rozpočet.

232409

04.12.2010 15:53

WikiLeaks – nastrčená organizace americké tajné služby

RE: Podezřelé

smutnyklaun 84.?.?.?

Souhlas. Jde o to jakýmkoliv způsobem odpoutat pozornost od domácích ekonomických, sociálních a politických problémů a podsouvat reptajícím lidem zástupné problémy. Manipulace davu vlastněnými a ovládanými médii je velmi důležitý prostředek, jímž superboháči drží vysávaný zbytek společnosti v poslušnosti a v podřízenosti, a to po celém světě . Jak dlouho ještě ?

233736

05.12.2010 13:22

Lidé, bděte!

RE: Možnosti kontroly jsou ještě větší a rozsáhlejší !

smutnyklaun 84.?.?.?

Takové vynálezy již nejsou potřeba, stačí sledovat poštu a příspěvky na Internetu, popř. mobilní hovory a zprávy a to je dnes možné zcela běžně.Pokud dotyčný ještě používá internetové bankovnictví, kreditní karty a čipy už nezbývá mnoho, co tajit.

233753

18.12.2010 01:25

Je čas pomáhat

RE: Moc smutný příběh

smutnyklaun 84.?.?.?

Média v tomto státě (soukromá i veřejnoprávní) jsou dobře placenými lokaji tzv. pravicových stran, jejichž členové a voliči tuto republiku nejen vytunelovali, ale i zadlužili budoucí generace.Kdo tohle popírá, je buď trvale duševně indisponovaný nebo patří k těm, kteří se v uplynulých dvaceti letech pěkně napakovali na účet těch, jimiž pohrdají.Nejsou peníze na důchody, zdravotnictví, školství, vědu, kulturu, sociální služby, ale peníze na předražené státní zakázky se vždy najdou, protože na nich hodně vydělají jak dodavatelé, tak i ti, kteří o nich rozhodují.Těmi, kdo stále tratí, jsou zaměstnanci a lidé odkázaní na pomoc státu. Tato země je prolezlá korupcí a označovat ji za demokracii je nehoráznost a výsměch těm, kteří po převratu uvěřili slibům politiků.

234458

26.12.2010 20:00

Kauza Drobil? Na každou svini se najde řezník

RE: Už toho bylo dost. Pochopili jsme jak funguje mafiánský systém.

smutnyklaun 84.?.?.?

Typická reakce potrefené husy v českém chlívě.Aby bylo jasno:
1. Všichni, kterým se nelíbí korupce a mafiánské praktiky, které v Čechách panují, nemusí být "socky" ani voliči levice
2. Zakomplexovanost není to správné slovo, morální lidé už tyto praktiky prostě nesnášejí a jejich přívržence rovněž, protože na ně velmi a dlouho doplácejí
3. Těmi sockami tak nepohrdejte, protože každý parazit svého hostitele potřebuje, bez něj by totiž dlouho nepřežil
4. Jeden pravicový politik nedávno uvedl, že během transformace bylo rozkradeno a "zašantročeno " cca 3000 miliard Kč. Zapomněl však dodat, že ti, kteří to umožnili a ti, kteří to rozkradli by v každé demokratické zemi seděli ve vězení
5. Budete se asi divit, ale i chudým je možné "ukrást" - musí stále platit nájem, energie, jídlo, dopravu, léky apod. A vždy nemuseli být chudí. Znám dost případů lidí, kteří si po převratu pomohli k velkému bohatství nikoliv prací či inteligencí, ale podvody, a to právě na účet chudých
6. V mnoha zemích na západ od nás je daňový únik považován za závažný zločin. Při uplatnění takových zákonů v Čechách by mnoho českých zbohatlíků rychle zchudlo a změnilo oblečení. Daně v Čechách poctivě platí pouze zaměstnanci a "hloupí".

234931

26.12.2010 20:24

Kauza Drobil? Na každou svini se najde řezník

RE: Už toho bylo dost. Pochopili jsme jak funguje mafiánský systém.

smutnyklaun 84.?.?.?

7. Díky "nulám", které vyšly do ulic, padnul minulý režim (i když to bylo možné hlavně díky mezinárodní situaci).
8. To bohatství společnosti produkují především ti, jimiž tak hezky říkáte "nuly", proto jimi nepohrdejte. Vymýšlením fíglů a podvodů opravdu, ale opravdu nové hodnoty nevznikají, pouze se přerozdělují.Bez těch "nul" by nebylo co přerozdělovat
9. Jedno moudré přísloví říká, že každá sranda má svůj konec. Když vidím ten nárůst nespokojenosti "nul" v západních zemích, divil bych se, kdyby se to s určitým zpožděním neobjevilo u nás. Pokud se dostaví další vlna ekonomické krize, je to více než pravděpodobné
10.Váš slovník ukazuje na typického stoupence současných poměrů- arogantní, sebevědomý a bez věcné argumentace

234933

11.01.2011 21:01

Kritická analýza trhu a ekonomické krize

Je ještě čas ?

smutnyklaun 84.?.?.?

Dnes se v mezinárodním obchodě platí dolary. Vzhledem k tomu, že FED si tiskne ničím nekryté dolary po celých vagonech (zatímco jiné státy si je musí opravdu vydělat výrobou, obchodem či službami), nabízí se otázka , zda dynamické a rostoucí ekonomiky současnosti ( v Asii, Brazilie, Německo aj.)v časovém horizontu několika let nebudou nuceny v zájmu přežití přejít na jinou rezervní měnu.Vím, že právě státy Asie mají většinu obrovských finančních rezerv právě v dolarech, ale během několika desítek let by na změně rezervní měny mohly vydělat. Tím by se výrazně omezil vliv stávajících finančních žraloků na vývoj světové ekonomiky.Je však otázkou, zda by se v případě úspěšnosti tohoto tahu nakonec nestaly novými žraloky právě ony státy resp. jejich bankéři.
Je to začarovaný kruh, který je třeba někde přerušit.Tento systém má několik slabin. Největší je fakt, že se stávající proces nesmí zastavit či výrazně zpomalit, další slabinou je fakt, že stále méně boháčů ovládá stále větší počet chudnoucích lidí a dokonce celých států, další slabinou je fakt, že tento systém používá k ovládání stamiliónů lidí sdělovací prostředky, které jsou až na výjimky v rukou boháčů a lidé jejich vlivu silně podléhají,aniž by o jejich záměrech přemýšleli. Úplně prvním nezbytným krokem k nápravě současných tendencí je tedy začít přemýšlet, a to velmi rychle. Je ještě čas ?

235870

12.02.2011 07:56

Na každé prase se někde vaří voda

RE: Nejhorsi na tom je...

smutnyklaun 84.?.?.?

Čím si Vás současná mafiánská kleptokratura koupila ?

237930

12.02.2011 08:34

Na každé prase se někde vaří voda

RE: Nejhorsi na tom je...

smutnyklaun 84.?.?.?

Nejen to, co nyní tvoří státní dluh, ale daleko více nebylo prožráno,jak je nám neustálo vtloukáno do palic mediálními prostituty, nýbrž rozkradeno, a to zejména pravicujícími a tunelujícími spoluobčany, což bývá taktně opomíjeno.Stačí si všimnout rezidencí velkých podnikavců, manažerů a politiků a jejich životního stylu. Výše jejich kont neznám, ale nepochybuju, že mají vystaráno na dalších sto až tisíc let. A ty významné firmy, které v Čechách fungují, už dávno nejsou až na pár výjimek české(byly "výhodně" rozprodány do zahraničí), takže zisky plynou jinam. Sociální stát, který Vám tak vadí, je jedinou ochranou slušných a poctivých lidí (tedy většiny !!!) před mafiánskou kleptokraturou, která je zde s velkou dávkou drzosti a arogance vydávána za demokracii.Slušní lidé se totiž umí živit pouze vlastní prací, nikoliv prací druhých.

237932

11.03.2011 21:07

Státní dluh - dokonalý systém

RE: Poznámka ke způsobu likvidace uvedeném v článku

smutnyklaun 84.?.?.?

Trefa do černého !

239324

23.03.2011 20:52

Bezletová zóna aneb Bombardování hlava nehlava

RE: Proč nás to ještě překvapuje?

smutnyklaun 84.?.?.?

Trefa do černého ! Kdyby v Libyi nebyla velká ložiska ropy, Západu by byla ukradená. Slova jako demokracie a svoboda jsou pouze médii zprofanovanou zástěrkou pro expanzivní politiku v duchu Z. Brzezinského (Velká šachovnice), v níž jde a půjde o zdroje surovin, zejména pak o ropu a zemní plyn, kterou západní svět stále více postrádá.Humanitární bombardování je pak výraz, za který by se nemusel stydět ani J.Goebbels.
Je stále zřetelnější, že zlo současného světa představují superboháči a jejich ideologové a politici, kteří jsou poslušnými loutkami především finančního kapitálu, ropných společností a zbrojařských firem. Kvůli nim a jejich výlučně sobeckým zájmům (ziskům) jsou ještě v 21. století války, bída, hlad.Miliony lidí umírají a živoří, zatímco pár tisíc nejmocnějších neskutečně bohatne.A ještě se tomu výsměšně říká demokracie, tj. vláda lidu.

240163

24.03.2011 21:47

Bezletová zóna aneb Bombardování hlava nehlava

RE: Libye nebo Irán?

smutnyklaun 84.?.?.?

O ropu v Libyi určitě jde (té nebude nikdy dost), ale může to být rovněž test reakce světové veřejnosti na plánovaný útok na Irán.V tom případě by Irán byl určitě daleko významnějším cílem.

240245

26.03.2011 11:55

Bééé! Já nechci nové auto!

Já taky ne !

smutnyklaun 84.?.?.?

V současnosti jsou na nová auta výrazné slevy(odbyt stagnuje) a prodejci mají nižší marže. Z naivního občana však peníze dostanou v autorizovaných servisech, protože auta jsou plná elektronických a mechanických udělátek ´= kurvítek, která četnost návštěv servisů a tím i průvan v peněžence dramaticky zvyšují.Tyto vynálezy jsou pro slušného řidiče často zbytečné, protože je zkrátka nepotřebuje, i když některé jsou užitečné(např. ABS, airbagy).Pokud někdo jezdí jako bezohledné prase, haváriím a poškození zdraví či smrti nezabrání ani tisíc kurvítek.Pokud někdo nevydělává snadno balíky peněz, měl by vábení reklamních šíbrů odolat a opečovávat svého letitého veterána bez kurvítek, jinak si bude muset řádně utrhnout od huby.Stejné je to i s elektronikou, domácími spotřebiči ad. výrobky.Bohatí to mají dobře promyšlené. Opravy se nesmí vyplácet a výrobky nesmí být trvanlivé, jinak by se ten báječný systém na vydělávání zastavil.

240370

11.04.2011 23:02

Globální systémová krize: Druhá polovina 2011

RE: Je to PARADA!

smutnyklaun 84.?.?.?

Nevěřím myšlence imploze, exploze je v případě krize daleko pravděpodobnější.

241549

17.04.2011 02:00

Potřebujeme nového Erharda

Neoliberalismus je směr nebezpečný

smutnyklaun 84.?.?.?

Tento směr, jehož výkladní skříní jsou USA, vede na jedné straně k trvalému osekání sociálních práv a jistot zaměstnanců( komunismus prohrál, tudíž není třeba bývalé socialistické země dále přesvědčovat o humánnosti kapitalistů ve vztahu k zaměstnancům ) a na straně druhé k enormnímu nárůstu zisků a tím i vlivu nejbohatších.Není rovněž zajištěno, aby tito superboháči s mezinárodním vlivem nemohli prosazovat své zištné zájmy na úkor obyvatel vlastní země i cizích zemí, což se ostatně již děje, vyvolávat po světě nepokoje, revoluce, války. Stoupenci neoliberalismu automaticky předpokládají, že tito mocní jsou spravedliví, inteligentní,humánní atd.Můžou to však být také asociální psychopati s diktátorskými a válečnickými sklony.Jak se jim potom budou ostatní bránit, když mají k dispozici takové prostředky?

242019

17.04.2011 22:01

Potřebujeme nového Erharda

RE: ...poté co inicioval rozkradení republiky...

smutnyklaun 84.?.?.?

Já si myslím, že privatizace byla nejen dotažena, ale i značně přetažena ( viz současný státní dluh). Legislativně to podchyceno nebylo a ani nesmělo.Pak by se totiž blbě kradlo.S tím, že je pozdě, souhlasím.

242088

30.04.2011 02:20

USA riskují válku s Čínou a Ruskem

Východisko z krize ?

smutnyklaun 84.?.?.?

Zahraniční dluh USA, Velké Británie, Irska atd. je už těžko v blízké době splatitelný. Takže moc možností jak z toho ven už nezbývá. Až se položí dolar jako světová rezervní měna (Čína se zbavuje dolarových rezerv jako zběsilá,BRIC silně uvažuje o náhradě dolaru, ceny zlata a stříbra letí nahoru, ceny ropy a dalších komodit, které Západ dováží,rovněž), bude válka jeden z posledních způsobů , jak západní země a především USA můžou vybřednout z dluhové pasti a zajistit si další nerostné suroviny.Je v tom však velký hák. Čína a Rusko nejsou bezbranné a jaderný konflikt by skončil světovou, nikoliv pouze lokální apokalysou.Lokální války vedené konvenčními zbraněmi se odehrávají pouze v rozvojovém světě. To si snad uvědomují i v Pentagonu. Snad.

242878

01.05.2011 18:05

Nebe pro nás, peklo pro jiné

Nic nového

smutnyklaun 84.?.?.?

V Česku se toto hraje už dvacet let.

242975

11.05.2011 21:23

Válka a globální ekonomická krize: Kolaps americké životní úrovně

Chyba systému

smutnyklaun 84.?.?.?

Neoliberální koncepce kapitalismu je pro nebohaté cesta do pekel. Bohatí se stávají superboháči, ostatní rychle zchudnou. Po pádu východního bloku se tento proces urychlil a získal na intenzitě, protože už není důvod předstírat péči o zaměstnance.Proto ta destrukce konceptu sociálního státu. Nebohaté čekají trudné časy. Kdybych byl hodně bohatý, pak bych budoucnost viděl jako báječnou perspektivu.Ekonomicky se Amerika ze supervelmoci stane pouze velmocí, ovšem díky arzenálu zbraní bude stále dominantním hráčem světové politiky. V Rusku a v Číně však bude mít vážné konkurenty.
Bude to ještě mazec.

243913

Káva pro Zvědavce

29

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 51 čtenářů částkou 10 288 korun, což je 29 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 1

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 0

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 1

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 4

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 4

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Zajímavá úvaha o nelogickém postupu v případě COVID10.04.21 15:15 Česká republika 7

Pokrová radnice v Budapešti vztyčila duhovou sochu Svobody v BLM pokleku. Vydržela 24 hodin09.04.21 12:27 Maďarsko 1

Colorado: Vakcinační síť Covid vakcín Johnson & Johnson byla uzavřena kvůli nežádoucím účinkům09.04.21 08:00 USA 0

Odsouzení muslimové znovu před soudem09.04.21 04:30 Turecko 0

Guvernér Floridy: Nebudeme zavádět vakcinační pasy. Rozdělovat občany na základě vakcinace je chyba09.04.21 03:38 USA 0

Evropský soud pro lidská práva:Povinná vakcinace dětí je v demokratické společnosti nezbytná09.04.21 03:16 Evropská unie 3

„Více než 4 tisíce vojenských cvičení“: Ministerstvo obrany zahájilo kontrolní prověrku ozbrojených sil08.04.21 23:42 Rusko 1

Měnové kurzy

USD
21,66 Kč
Euro
25,94 Kč
Libra
29,84 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,71 Kč
Švýcarský frank
23,45 Kč
100 japonských jenů
19,89 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,70 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 662,55 Kč
1 unce stříbra
550,95 Kč
Bitcoin
1 367 166,93 Kč

Poslední aktualizace: 15.4.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?