Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 82 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, drfie.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

26.10.2010 00:19

Tajemství peněz

Nesmyslný koncept many

drfie 78.?.?.?

Shodujeme-li se na tom, že stejná věc může mít pro různé lidi nebo za různé situace různou hodnotu, koncept many nedává smysl. Když si v krámě za 5 korun koupím housku, je jasné, že má pro mě houska větší hodnotu než těch pět korun, zatímco pro obchodníka má hodnotu nižší. Jakému množství many tedy odpovídá rohlík?

Proč je "vhodné mít veškerou manu uskladněnu v jednom centrálním skladu organizovaném státem"?

Mana se kazí... Ano, nelze všechen náš příjem spotřebovat, je třeba i spořit - obnovovat či navyšovat kapitál. Jinak sklouzneme na úroveň lovců/sběračů. Ale nevím, jestli je to to, co chtěl autor říct.

Nadhodnota... Tady se autor chytil do vlastní pasti. Pracant vytvořil "hodnotu" o kterou nikdo nemá zájem. Což je jasný rozpor. Ve skutečnosti je to tak, že buď hodnotu vytvořil - a pak z ní mají prospěch i ostatní, nebo nevytvořil a pak nevzniká popisovaný problém.

Zbytek už by byla jen analýza toho, zda je kulatý čtverec opravdu kulatý...

230990

26.10.2010 20:16

Tajemství peněz

RE: Nesmyslný koncept many

drfie 78.?.?.?

Obráceně to máte vy: reálné jsou tržní ceny v penězích a reálné jsou hodnoty, které lidé připisují věcem. Mana reálná není - je to pouhá vaše konstrukce. Souhlasíte-li s tím, že mana neodpovídá hodnotám (protože ty jsou subjektivní), tak ještě potřebujete nahlédnout, že aby vaše mana měla smysl, musel byste uvažovat, že v dané společnosti existuje pouze jediný Obchod, kde se prodává veškeré zboží a služby - tj. nikde jinde nic kupovat ani prodávat nelze. Teprve pak máte jednu cenu pro každé zboží.
Ceny se v realitě neliší jen v čase, ale i v prostoru a v různých situacích - a jsou pouhým odrazem hodnot kupujících a prodávajících.

Ok, takže to není ani tak vhodné pro danou společnost, je to pouze vhodné pro vysvětlování. Pak ovšem nedávají smysl zmínky o tom, že to nějak souvisí s dělbou práce.

Jen jestli není moje případné nepochopení many jen vaší neschopností ji vysvětlit, která je dána nemožností vysvětlit nesmysl [smích] Ať je tomu jak chce, každopádně by to chtělo pořádně vysvětlit transformace mezi zbožím, manou, penězi, spotřebou a kažením. Např. pokud někdo uloží manu do skladu, stává se tato mana nerozlišitelná od ostatní many ve skladu nebo si drží svoji identitu (např. čerstvá mana má delší životnost)? Pokud se mana zkazí (zmizí), znamená to, že se redukuje množství peněz (jak?) nebo množství peněz zůstává konstantní a redukuje se jeho kupní síla (množství many za jednotku peněz) tj. dochází k inflaci? Používání stroje je podle vás spotřeba?
Ale k věci: Pokud je zájem o to, co Pracant vyrobí, tak nelze tvrdit, že "vytvořil bohatství jen pro sebe a toto bohatství nemá žádný význam pro ostatní lidi".
Kromě toho pokud si nechá peníze (proč by to dělal?), tak v reálném světě nikoho "neblokuje", protože způsobí pokles cen, tedy zvýšení kupní síly peněz - tedy ostatní si toho mohou koupit víc. Jak je to ve světě many, to nechám na vás...

231070

05.11.2010 20:35

Východisko z ekonomické krize

Všechno špatně

drfie 78.?.?.?

Kupní síla peněz kolísá - závisí zejména na tom, kolik peněz v dané ekonomice je, a kolik je v ekonomice zboží, které se za peníze dá koupit. Snižování kupní síly peněz (čemuž se dnes nepřesně říká inflace) způsobuje buď ubývání zboží nebo přibývání peněz. A naopak zvyšování kupní síly peněz způsobuje přibývání zboží nebo ubývání peněz. Vzhledem k tomu, že ekonomika globálně i lokálně dlouhodobě roste, je z uvedeného zřejmé, že pokles kupní síly peněz je daný zvyšováním jejich množství v ekonomice. Za to nemůže nikdo jiný než centrální banka a přispívá k tomu systém bankovnictví s částečnými rezervami. K tomu ještě dodám, že pokud ekonomika v průměru roste 2% ročně a "míra inflace" je 3%, tak se množství peněz v ekonomice v průměru musí zvyšovat o 5% - dá se tedy říci, že nejen v dobách "krize", ale i v mezidobí centrální tiskárna jede.

Pokud někdo má peníze (a je jedno jestli je chudý nebo bohatý), má tři možnosti, co s nimi udělat - použít je na spotřebu (koupit si jídlo, pití, bydlení, zábavu), ponechat si je v hotovosti ("pod matrací" ) nebo je zainvestovat (např. uložením do banky na úrok).
Pokud je spotřebuje, budiž mu přáno, navíc - pokud si koupí třeba rohlík, potěší pekaře, nechá mu něco vydělat.
Pokud si peníze ponechá, tak mu je postupně bude užírat inflace. Nicméně z hlediska ekonomiky jeho podmatrační peníze sníží množství peněz v ekonomice, což je skvělé pro všechny ostatní - kupní síla jejich peněz se totiž zvýší.
A konečně pokud zainvestuje, tak si hodnotu svých peněz udrží nebo i navýší a přitom bez investic ekonomika neroste. Čili i tato možnost je prospěšná.

232036

05.11.2010 22:48

Východisko z ekonomické krize

RE: chce to reformu!

drfie 78.?.?.?

Toto opravdu ne. Nevím, čemu říkáte pravice, ale každopádně, co jsem viděl, tak to vypadá na chaotický systém kolektivistických adhoc příkazů. Připomíná mi to díla psavců jako pan Benda nebo JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy.

232041

12.12.2010 13:11

Pravice nebo levice?

Pravice nebo levice?

drfie 78.?.?.?

Myslím, že lidé volí střídavě různé strany v naději, že volbou nové mafie oslabí starou mafii. Případně že konflikt zájmů dvou mafií povede k rozkolu mezi nimi, že se budou trochu držet v šachu a voličům dají pokoj.
S kritikou demokracie a pojetí práva bych celkem souhlasil, to ale samozřejmě znamená, že nelze nazývat současný stát liberálním - současný stát je právě z těch důvodů, které autor uvádí, silně antiliberální.
Podobně volný trh - ten samozřejmě funguje, ale problém je, že stát do něj zasahuje (např. "tištěním peněz" ), přiděluje různá privilegia (bankám, velkým politicky blízkým firmám), apod., takže ve výsledku je ta volnost trhu také značně omezená.

234082

23.12.2010 20:03

Symbióza vlád a korporací

O důvod víc být liberálem

drfie 78.?.?.?

Řešením je menší stát (přinejmenším menší v těch oblastech, kde nejvíce škodí). Pokud budou mít státní mocipáni méně moci, bude méně škodlivých regulací, a tedy méně privilegií pro velké se státem provázané korporace. Žádná megakorporce sama nemá moc komukoli zakázat prodávat bylinky či žárovky, od toho je tu stát.

234790

11.01.2011 20:51

Kritická analýza trhu a ekonomické krize

Ajéje pan Lhoták zas chytil slinu

drfie 78.?.?.?

Jako vždy dlouhatánská směska dobrých myšlenek s naprostými bludy. Nemám čas ani chuť to nějak detailně kritizovat, tak jenom několik bodů.

>>Lidé začínají trpět ve stále větším počtu nedostatkem peněz.
Lidé netrpí nedostatkem peněz, ale zboží a služeb, které se za peníze dají koupit (je to ekonomická "analýza" tak vynechávám věci, které se za peníze koupit nedají). Zvýšení množství peněz pouze zvýší ceny. Naopak zvyšující se množství zboží a služeb tlačí ceny dolů, takže se stejným množstvím peněz se toho dá koupit více.

>>Postupně jediným místem, kde vzniká zisk a bohatství, je sféra obchodu a finančnictví...Postupně se stále více obchoduje, než vyrábí.
Vzhledem k tomu, že dokážeme vyrábět zboží stále efektivněji, tak můžeme pracovní sílu využít jinde. Např. podíl zemědělství na HDP klesl z většinového podílu před nějakými 100 lety na jednotky procent.
Samozřejmě státy udělují finančníkům všelijaký privilegia, vytvářejí centrální banky, měnové fondy apod. a samozřejmě souhlasím, že pryč s tím.
Ponechán na pospas spravedlnosti by finanční sektor musel plnit svou správnou úlohu - přesouvat kapitál (to co lidé uspoří) tam, kde jej spotřebitelé nejvíce potřebují.

>>Výnosy z vložených prostředků do tvorby hodnot se přelévají do rukou kupců, spekulantů a těch, kdo vládnou finančním tokům a nic netvoří.
Státní regulace k tomu bohužel vedou. Bez nich by kupci, spekulanti a finančníci byli prospěšní jako kdokoli jiný kdo poskytuje služby o které mají ostatní zájem.

>>Splácení úvěrů zatížených úroky odčerpává firmám zisk.

To záleží na tom, jak dobrá ta investice byla. Pokud špatná, tak "odčerpává zisk" a je to dobře, protože víc zbyde na ty, kdo udělali investice dobré, těm naopak zisk roste (nárůst zisku z investice je větší než úrok). O kvalitě investice rozhoduje kvalita rozhodovacího procesu investora.

>>Lidé, podniky, státy upadají do dluhových pastí...
Hloupí lidé, podniky vedené hloupými lidmi, státy (bez přívlastku, protože politici nejsou motivováni to řešit).

>>Vědci si uvědomili, že by museli stvořit živého tvora přesahujícího svými schopnostmi člověka. A takové monstrum by se nejen nedalo ovládnout, ale znamenalo by pro člověka velké nebezpečí.
Zábavná konspirační teorie. Ve skutečnosti se prostě umělou inteligenci na úrovni člověka nepodařilo (ani zdaleka) vytvořit, tečka.

>>Věci skutečné lidské potřeby jsou upozaděny,
Ony existují také věci neskutečné potřeby? [smích]

>>...klesá jejich kvalita i životnost, stávají se stále méně dostupnými a zatěžují neúměrně rozpočet lidí, kteří se stali závislými na nových technologiích podobně jako gambleři na hracích automatech.
Věci se staly tak levné, že se je nevyplatí opravovat. To bych řekl, že je spíše dobře. Proč si kupovat věc s desetkrát větší živ...

Automaticky kráceno

235868

11.01.2011 20:53

Kritická analýza trhu a ekonomické krize

kdo mě nemá ještě dost...

drfie 78.?.?.?

Proč si kupovat věc s desetkrát větší životností, když stojí 10x více?

>>Na světových burzách raketově rostou ceny akcií nových firem, které se orientují směrem zcela nových, často i fantaskních, technologií.
To by samo o sobě nebyl problém. Problém je, že to centrální banky živí novými penězi a zachraňují ty, kteří zainvestovali špatně.

>>A banky mají otevřenou ruku, zvláště po té, co si vymohly, aby jim vlády západních států nemluvily do jejich emisí peněz.
Přesně tak. Až na to, že řešením není zrušit banky, ale omezit stát, aby nemohl dávat bankám privilegia.

>>Vysvětlování přínosu konkurence jako hybné síly trhu je pozůstatkem darwinismu a jeho evolučního pojetí vývoje druhů cestou restriktivní selekce a nemilosrdné soutěže. Zobecnění darwinismu na evoluční princip lidské společnosti přivedlo kapitalistický trh do stavu, který připomíná džungli, v níž se stali dominujícím druhem predátoři.
Nevím, kdo přirovnává trh k darwinovské evoluci. Nicméně ani tam není selekce jedinou silou, druhou silou je totiž mutace, která vytváří to nové, selekce jen odstraňuje to, co se nepovedlo. Navíc evolucí nevznikají jen "predátoři v džungli" (co by taky žrali?), ale vzniká i lidská inteligence nebo symbiotické vztahy.
Konkurence na trhu prostě znamená, že nikomu není bráněno se trhu zúčastnit a např. svou lepší nabídkou získat úspěch. Není to jediná podmínka pokroku.

>>Mám na mysli rozvoj Teslovy zářivé energie či studené fúze. Jakkoliv tyto nové a dosud neprobádané zdroje energie slibují revoluci v oblasti využití obnovitelných zdrojů a úlevu v mnoha směrech lidského života, mocné korporace a vědecké lobby, které od současných vlád pobírají obrovské granty na rozvoj tradičních technologií či termojaderné fúze bez jasného výhledu jejich úspěšnosti, tyto zdroje ignorují, brání jim v rozvoji a stahují vědecké materiály do tajných sejfů, aby nemohly spatřit světlo světa a konkurovat tak celým odvětvím, jimž daný status quo přináší astronomické zisky.
Opět směšná konspirační teorie.


Shrnuto: omezme moc státu, včetně centrálních bank a institucí jako IMF, plaťme zlatem, pracujme, spořme a mějme se rádi. Víc nepotřebujeme.

235869

12.01.2011 19:22

Kritická analýza trhu a ekonomické krize

RE: Ajéje pan Lhoták zas chytil slinu

drfie 78.?.?.?

>>je toho v obchodoch naozaj dostatok a poloprazdne kosiky nemame v dosledku toho, ze si nevieme vybrat...U nas sa citelne zdvihli ceny, hlavne potravin.
Rostoucí ceny jsou důsledkem "tištění peněz" centrální bankou. Kdyby bylo množství peněz v ekonomice konstantní a docházelo by k ekonomickému růstu (zvětšovala by se nabídka zboží a služeb), tak by ceny klesaly.
Je samozřejmě pravda, a já to nepopírám, že pokud jednotlivci "zvýšíme množství peněz" - ať už přesunem od jiných nebo natištěním nových, tak se jemu povede lépe. Ovšem na úkor ostatních. A pokud "zvýšíme množství peněz" všem stejně, tak nedosáhneme ničeho, protože nahoru půjdou i ceny.

>>Ano , kedze z ropy nam stroj vychrli 1000 vidliciek za minutu, a kedze sa lamu po jednom pouziti, treba ich naozaj vela, pracovnik vyrabajuci kvalitne a trvanlivejsie vidlicky je zbytocny a treba ho zamestnat ako obchodnika s vidlickami. Pripadne dojicku mozeme urobit pracovnickou banky, kedze pri efektivnej vyrobe chemickych skrobovych jogurtov je treba stale a stale menej mlieka.
Lidi nejsou tak blbí. To, co píšete, pokud by to byla pravda, by svědčilo pouze o tom, že nižší cena je pro lidi důležitější než odolnost nebo "správné" množství mléka. A kdo jste vy nebo já, aby lidem nakazoval, co je pro ně dobré.

>>Odhadujem, ze pre vas su vsetky veci, ktore sa daju kupit, skutocne potrebne.
Pro mě jsou věci, které si kupuji, potřebné. Právě proto si je přece kupuji. Věřím, že nejsem sám, kdo to takhle dělá [smích] Pokud někdo postupuje jinak, jeho problém. Často je tomu ale tak, že lidské preference nemají snadno viditelnou příčinu. Ale i tady platí, kdo jsem já, abych jim nařizoval preferovat něco jiného?

>>Ak vas uz neoslovuje neskutocne plytvanie (nebudem rozoberat na ukor koho a coho, kedze zijeme na obmedzenej Zemi), co s tolkym odpadom?
To je právě ten problém, co je plýtvání? Když někdo sestrojí pračku, která bude používat jen ty nejlepší materiály, bude ručně zpracovaná, bude mít integrovanou televizi, nebude plýtvání právě to? Vždyť ty drahé materiály šlo využít při konstrukci daleko potřebnějších věcí jinde a té vyplýtvané lidské práce... Takhle od stolu se to prostě vyřešit nedá, to lze vyřešit jen pomocí cen na volném trhu.
Co se týče odpadů: pokud by stát dohlédl na to, aby se skládkováním neporušovala práva občanů v okolí skládek, tak v čem je problém? Pokud bude problém se legálně zbavit odpadu, tak se to každý rozumný člověk promítne do ceny a o zboží s nízkou kvalitou nebude stát a firmy tak dotlačí vyrábět něco kvalitnějšího.

235918

13.01.2011 20:18

Podvod zvaný úroky

Blud o škodlivost úroků se pravdou nestane ani po tisíci opakováních

drfie 78.?.?.?

Nejprve k tomu, co je skutečný problém s bankovnictvím - jsou to privilegia od státu.
1. Centrální banka neustále tisknoucí nové peníze. Kromě toho, že tak škodí ekonomice skrze manipulaci úrokových měr, tak dává na náš úkor bankám vydělat tak, že jim levně půjčí, aby ony dráž přepůjčovávaly. Novými penězi banky též zachraňuje, pokud se dostanou do problémů.
2. Pokud nestačí "pomoc" centrální banky, stát je prostě zachrání ze státního rozpočtu. Státy dokonce nedávno začaly ručit za vklady u bank - když už banka přece jen nakonec zkrachuje, stát se zavázal platit její pohledávky.
3. Zákony o "zákonném platidle", které vytváří monopol na tvorbu peněz. Banky tak skrz multiplikační efekt ovlivňují množství společných peněz. Pokud bych platili zlatem nebo by banky vydávaly své peníze, k ničemu takovému by docházet nemohlo.
§ 12
Česká národní banka má výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož i mince pamětní (dále jen "bankovky a mince" ).
§ 13
Peněžní jednotkou v České republice je koruna česká, zkratka názvu je "Kč". Koruna česká se dělí na sto haléřů.
§ 16
(1) Platné bankovky a mince vydané Českou národní bankou jsou zákonnými penězi ve své nominální hodnotě při všech platbách na území České republiky.)

Jak banky prospívají společnosti, pokud nemají státem garantovaná privilegia.
1. Zprostředkovávají investování. Střadatel nemusí hledat podnikatele a podnikatel nemusí složitě hledat střadatele.
2. Pečlivě vybírají, do čeho investovat vzácné zdroje, které společnost má.
3. Nesou riziko, pokud se investice nevydaří.
4. Dodávají současné zboží výměnou za budoucí zboží.
5. Hledají správné úrokové míry, ty odrážejí (ne)ochotu lidí spořit. Podle tržních měr se orientují podnikatelé při plánování investic. (Úrokové míry manipulované centrální bankou vedou k ekonomickým cyklům boomu a recese.)

235975

13.01.2011 20:25

Podvod zvaný úroky

RE: ...super

drfie 78.?.?.?

Řekněme že si půjčíte na vybudování pekárny. Pekárnu postavíte, pečete skvělé pečivo a lidé si u vás rádi kupují. Svůj dluh za dvacet let splatíte. Kde se tady stalo jaké zlo? Kdo tady koho oškubal? Vždyť jsou všichni spokojeni. Nebo si snad myslíte, že pokud si od vás někdo koupí rohlík, že ho tím oškubáváte?
Nebýt úroku, tak vám na pekárnu nikdo nepůjčí, nebude pekárna, nebudete mít práci a lidé nebudou mít skvělé pečivo. (To samozřejmě trochu přeháním, ale každopádně nám s půjčkami bude lépe).
A kde se vezme těch 20%? No například tak, že ti lidé, co si od vás kupují pečivo pracují v jisté bance. Kruh se uzavírá.

235976

13.01.2011 20:55

Kritická analýza trhu a ekonomické krize

RE: pricina krize je zcela zrejma

drfie 78.?.?.?

>penize nemuseji byt dluh, pokud se nebudou pujcovat na urok,
Peníze opravdu nemusí být dluhem. Ale nijak to nesouvisí s úroky. Souvisí to s centrálním bankovnictvím (centrální banka "natiskne" peníze a půjčí je dál do systému) a se systémem částečných rezerv (ve kterém banky do jisté míry tvoří peníze z ničeho).
I ve zlatém standardu se systémem 100%ních rezerv může existovat úrok a přitom peníze nejsou dluhem - jsou poukázkami na zlato, které reálně existuje v sejfech bank.

235981

13.01.2011 23:43

Podvod zvaný úroky

RE: Současný stav bankovnictví ve světě je korporátním zločinem a nakonec důsledky známe a ještě pocítíme!

drfie 78.?.?.?

Ano, stát není schopný trestat zločince a místo toho jim dává privilegia. Přesně o tom píšu o pár příspěvků níže. (http://www.zvedavec.org/nazory_4181.htm#ptr235975)

Příklad s pekárnou pouze dětsky jednoduše ukazuje, k čemu jsou dobré úroky. Podstata problémů s bankami totiž není v úrocích, o tom přece svědčí i váš příspěvek.

235999

13.01.2011 23:57

Podvod zvaný úroky

RE: A není to ještě trochu jinak?

drfie 78.?.?.?

Stejným způsobem můžete argumentovat, že je nemožné aby fungoval systém pekáren. Pekárna totiž za rohlíky chce platit penězi. Jenže kde má člověk ty peníze pořád brát, když je akumulují pekárny? Tedy, aby pekárna prosperovala, musí někdo jiný zkrachovat. Je to navíc ještě horší než u bank. U banky dostanete půjčku X peněz a za n let vrátíte X*(1+úrok)^n peněz. Jenže od pekárny dostanete rohlík, tedy 0 peněz a dáte za něj X > 0 peněz. Pekárny tedy vybírají nevyčíslitelný (jakým číslem musíme vynásobit nulu, abychom dostali nenulové X?) úrok! Pryč s pekárnami!

PS: Předpokládám, že každý rozumí tomu, proč systém pekáren může fungovat. Kupodivu ale ne každý aplikuje stejný poznatek i na bankovní systém.

236001

14.01.2011 00:13

Podvod zvaný úroky

RE: ...super

drfie 78.?.?.?

Kvůli úrokům se žádné židle neztrácí. Pokud se vůbec nějaké ztrácí pak je to kvůli manipulování úrokových měr centrálními bankami - nalákají podnikatele na nízký úrok a když začne hrozit inflace, tak úrok zvednou. Komerční bankéř nemá důvod chvíli půjčovat a chvíli ne. A po dlužnících chce splácet dluhy pořád. Nejraději by půjčoval pořád, to ho totiž živí. Ale ani on nemá neomezeně peněz. A ani centrální banka si jich nedovolí natisknout tolik, aby nastala hyperinflace. Bez úvěrů bysme dnes žili na úrovni doby kamenné.
O tom, co jsou podle mě hlavní problémy bankovního systému, jsem psal níže.

236003

14.01.2011 19:11

Podvod zvaný úroky

RE: ...super

drfie 78.?.?.?

Tak se podívejte znova na tu pekárnu. A zjednodušme si to tak, že existuje jen banka a pekárna. Pekař si od bankéře půjčuje peníze a bankéř si od pekaře kupuje rohlíky. Řekněme, že rohlík stojí 1 peníz. Na začátku má bankéř 10 peněz a pekař nic. Pekař si půjčí 10p a má splatit 20p. Jak to udělá? No přece prodá bankéři 20 rohlíků, bankéř pekaři smázne dluh a pekaři zbyde 10p. Jak prosté! A přitom to podle vás bylo nemožné, vždyť dluh byl větší než celkové množství v ekonomice.
Ten příklad je samozřejmě primitivní, ale ukazuje, že není principiální problém úroky splatit. V reálné ekonomice jsou ty pohyby peněz složitější, ale na závěru to nic nemění.

236061

14.01.2011 19:18

Podvod zvaný úroky

RE: ...super

drfie 78.?.?.?

>Ta pekarna porizena na dluh bude produkovat drazsi rohliky, vite to?
To záleží na tom, jak se bude měnit množství peněz v ekonomice, jaké bude množství vyráběných rohlíků a jak moc lidé budou mít rádi rohlíky. Pokud bude přibývat peněz, půjde jejich kupní síla dolů, tedy cena rohlíků poroste. Pokud bude přibývat rohlíků, půjde jejich cena dolů. Pokud lidi budou mít rohlíky stále více rádi, jejich cena bude růst. Výsledek je pak "součtem" těchto tří vlivů.

Množství peněz má (bohužel) zcela pod palcem centrální banka, s existencí úroků to nesouvisí.

236063

14.01.2011 19:37

Podvod zvaný úroky

RE: A není to ještě trochu jinak?

drfie 78.?.?.?

Banky samozřejmě jsou limitovány při vytváření peněz z ničeho. Mohou řekněme napůjčovat třeba 50x víc než mají vkladů. Jakmile ale tohoto limitu dosáhnou, tak už to dál nejde. A toho limitu dosáhnou poměrně rychle. Takže většinu života banka tráví poblíž limitu. Limit se zvýší pokud si to usmyslí centrální banka.

Kdyby banky neměly limit, tak by samozřejmě nepotřebovaly nikomu půjčovat. Prostě by si bankéři připsali virtuální peníze na sebe a šli by nakupovat.

Každopádně ať si o bankách myslíte, co chcete, nemůžete popřít, že mají náklady - zaměstnanci, energie, údržba, nákup jachet, paláců... Tudy se samozřejmě vrací peníze zpět ke zbytku ekonomiky, úplně stejně jako v případě té pekárny.

236065

14.01.2011 19:55

Podvod zvaný úroky

RE: Blud o škodlivost úroků se pravdou nestane ani po tisíci opakováních

drfie 78.?.?.?

>v praxi peníze „tiskne“ kde jaká banka
Banky jsou ovšem limitovány zákony o povinných rezervách. A i když jsou to rezervy částečné, jsou každopádně nenulové. Ničím neomezená je pouze centrální banka. Přesněji je omezená jen tím, že přílišné "tisknutí peněz" by spustilo hyperinflaci, což si nepřeje nikdo (v zájmu parazita není zahubit hostitele)

>pokud by tak nedělal, soutěž ustane a společnost se ocitne v „ekonomické stagnaci“ znamenající odklon od tzv. kapitalismu – a máte nějakou „třetí“ cestu??
Krach několika bank by žádnou stagnaci ani odklon od kapitalismus nezpůsobil. Ale spousta lidí (nejen bankéřů) by přišla o peníze. Nicméně to je spravedlivé - o peníze přijdou jen ti, kdo riskovali tím, že v těch bankách peníze měli.

>zlato nelze úročit, ledaže by se dalo v závislosti na úrokové míře množit, a to lze špatně, a z toho důvodu jej nahradily nekryté peníze
Zlato lze úročit, jak myslíte že fungovaly banky za zlatého standardu?
Důvod vzniku nekrytých peněz je, že stát potřeboval oškubávat občany skrz inflaci (centrální banka "natiskne peníze" a koupí za ně státní dluhopisy)

236068

14.01.2011 20:07

Podvod zvaný úroky

RE: ...super

drfie 78.?.?.?

Ten příklad ukázal, že principiálně úroky splatitelné jsou. Toť vše. Že by vývoj mohl být i jiný je sice hezké, ale irelevantní.
Aby bylo možné se v tomhle dál rýpat, bylo by nutné ten příklad poněkud dospecifikovat. Od koho si například pekař podle vás kupuje ty suroviny, když existuje jen banka a pekárna?

Pokud bude pekař předpokládat, že prodá jen tři rohlíky, tak si nebude tolik půjčovat.
Pokud to skončí tak, že bankéř má všechny peníze, ale žádné zboží, které by za ně koupil, tak si moc nepomohl. Takové peníze mají hodnotu 0. A pekař mu v pekárně otročit nebude, proč by to dělal?

236069

15.01.2011 12:58

Podvod zvaný úroky

RE: ...super

drfie 78.?.?.?

>Vy si myslite, ze cena je dana tim, ze si ji vymyslite a budete s ni hybat jako s figurkou na sachovnici podle poptavky a nabidky?
Vaše otázka nedává smysl: pokud je cena výsledek nabídky a poptávky (jako že je), tak s ní přece nemůžu svévolně hýbat, ale musím se přizpůsobit.
Ceny na trhu samozřejmě jsou výsledkem nabídky a poptávky - pokud prodáváte draho, tak zkrachujete, protože to nikdo nebude za tu cenu chtít, pokud prodáváte levně, tak taky zkrachujete, protože nebudete mít dostatečný příjem na udržení produkce. Vaše zákazníky nezajímavá, jaké máte náklady, je zajímá, za kolik prodáváte.

Podnikatel nepostupuje tak, že si naslepo vypůjčí peníze na úrok, za to něco postaví a pak začne prodávat za cenu = úrok + výrobní náklady + zisk. Je to naopak: podnikatel nejdřív odhadne, jaká asi bude tržní cena jeho produktů, jaké asi bude mít náklady, a teprve pak se rozhodne, zda se to vyplatí - tedy zda si vezme půjčku a začne vyrábět nebo se na to vykašle. A pokud ho trh donutí prodávat za cenu pod náklady, tak zkrachuje.

236095

15.01.2011 13:15

Podvod zvaný úroky

RE: A není to ještě trochu jinak?

drfie 78.?.?.?

Na splácení úroků žádné nové peníze nepotřebujete, o tom už jsem tady taky napsal dost. "Tištění peněz" je stejně špatné, ať už ho provádí komerční banky nebo centrální banka. Centrální banka ovšem v tištění peněz není nijak omezena na rozdíl od komerčních bank.
O přínosu a problémech bank jsem už tady psal.

>Jsou to prave centralni banky, ktere na zaklade zadluzeni obcanu i podnikatelu natisknou nove penize nutne ke splaceni uroku a ty pak prostrednictvim statniho dluhu vpousteji do ekonomiky.
A já prý hájím svého otrokáře [smích]

236098

15.01.2011 18:39

Podvod zvaný úroky

RE: ...super

drfie 78.?.?.?

Už jsem to tady přece vysvětloval. Vypadá to, že jste to buď nečetl nebo nepochopil. Tak ještě jednou a podrobně, s jednou drobnou úpravou.
1. Začátek: banka má 11 peněz/pekař 0 peněz, 0 dluh)
2. Pekař si půjčí 10p i s úroky dluží 20p: banka 1p / pekař 10p, 20d
3. Banka koupí rohlík: banka 0p / pekař 11p, 20d
4. Pekař splatí 1p z dluhu: banka 1p / pekař 10p, 19d
5. Kroky 3 a 4 se 19x zopakují: banka 1p / pekař 10p, 0d
Celý (jednoduchý) vtip je v tom, že i banka má nějaké výdaje. Má je mj. proto, že cílem bank je generovat zisk pro své vlastníky, a důvod toho zisku je, že si vlastníci chtějí něco koupit. V našem případě si mohou kupovat jenom ty rohlíky, protože žádné další zboží neexistuje.
Tak teď si zas chytejte za slovíčka a mudrujte nad tím, že jde o umělý příklad. [smích]

"Peníze jako dluh" jsem samozřejmě viděl a asi ze 3/4 s tím filmem nesouhlasím. Když se podíváte na tenhle článek http://myego.cz/item/jak-dnes-vznikaji-penize a na diskuzi pod ním, tak souhlasím s tím, co tam o tomto filmu prohlašuje člověk s nickem Finist.

236134

15.01.2011 18:45

Podvod zvaný úroky

RE: Blud o škodlivost úroků se pravdou nestane ani po tisíci opakováních

drfie 78.?.?.?

I pro vás platí http://www.zvedavec.org/nazory_4181.htm#ptr236134
Za peníze si v příkladu dosaďte zlato.

236135

15.01.2011 18:47

Podvod zvaný úroky

RE: A není to ještě trochu jinak?

drfie 78.?.?.?

I pro vás platí http://www.zvedavec.org/nazory_4181.htm#ptr236134
Jsou tam jen trochu jiná čísla.

236136

15.01.2011 18:52

Podvod zvaný úroky

RE: ...super

drfie 78.?.?.?

Tak mě poučte, čím se řídí cena ropy.

236138

15.01.2011 22:47

Podvod zvaný úroky

RE: ...super

drfie 78.?.?.?

>Kartelovými dohodami
Takže ovlivňováním nabídky. Děkuji za potvrzení [smích]

236164

15.01.2011 23:12

Podvod zvaný úroky

RE: ...super

drfie 78.?.?.?

Reakcí hodně, ale argumenty v nich nějak chybí...

>pekař těžko bude genrovat "rohlíkový zisk" v podobě akumulovaných rohlíků, stejně to bude se zlatem a zlatým standartem, to je možné jen u čísel (peněz v podobě čísla)
Pokud se na ten příklad podíváte, tak je peněz na začátku stejně jako na konci stejně jako v celém průběhu. Takže to klidně může fungovat se zlatem nebo s čímkoli jiným.

>Banka nemá žádné peníze.
A já prý dávám příklady mimo realitu. [chechtot]

>Kde je vezmete když prostě neexistují?
Umíte číst? (body 3,4,5)

>To bude nejspíš Vaše druhá přezdívka.
No jistě, spolčil jsem se s mimozemšťany, vystupuju tady pod nickem drfie nebo tmo a pro jistotu ještě Finist, měním si IP adresy a celé to dělám, protože ... proč vlastně? [chechtot]

>Radim Lhoták
Hezké, ale irelevantní. Teď se bavíme o splatitelnosti úroků, ne o technologii výroby rohlíků, ani o (ne)morálnosti čehokoli.

236173

15.01.2011 23:43

Podvod zvaný úroky

RE: A není to ještě trochu jinak?

drfie 78.?.?.?

Nikdy nikdo z nás nebude mít v ruce těch 110Kč, ale přesto jak jsem ukázal v tom příkladu s pekárnou dluh může být splacen, ne naráz, ale postupně ve splátkách.

236178

18.01.2011 19:47

Podvod zvaný úroky

RE: A není to ještě trochu jinak?

drfie 78.?.?.?

>splacení dluhu je podmíněno stále frenetičtějším utrácením...kolotočem produkce a výdejem energie
Ty emocionálně zabarvené přívlastky jste si samozřejmě vymyslel. Ukázal jsem pouze jistým zdejším chytrolínům, kteří mají pocit, že z faktu 110 je větší než 100 nějak plyne, že se dluh ve výši 110 nedá splatit 100 penězi, jak jsou na omylu, protože i takový dluh splatit lze. Bohužel, chytrolíni to nějak neprobrali. [smích]
Možnost splacení dluhu samozřejmě závisí na tom, jak dobře byly ty peníze zainvestovány. Pokud byla investice dobré, tak k nějakému frenetickému nebo dokonce stále frenetičtějšímu utrácení či práci není žádný důvod.

>konstrukt, který se v praxi musí setkávat s cyklickou nestabilitou
Proč "musí"?

>vlastně jste vůbec nikde neukázal, jak by ta vaše představa mohla vůbec trvale fungovat, aniž by to dramaticky nenavozovalo nerovnováhu
A co že je ta "moje představa"? Můžete citovat?

>soustavně zastáváte ono automatizované generování "zisku" jako svaté relíkvie, ať už to má praktické dopady jakékoliv
To je blábol, který jste si vymyslel. Ukažte, kde jsem něco takového tvrdil.

>jsou vaše motivy ideologické, nebo se obáváte o nějakou svoji obživu, nebo jste se to jenom někde naučil?
Přijde mi prostě škoda, že lidi s velkým "revolučním potenciálem" (diskutéři na Zvědavci) vyznávají tak bláznivé teorie. A že lidé, kteří za vším vidí tajemné spiknutí sednou tak snadno na lep centrálním bankéřům a státním mocipánům. Někteří tu dokonce věří, že etatistický kleptokrat Kalousek je liberál [smích]

236342

18.01.2011 20:13

Totální selhání volného trhu

Přesně tak

drfie 78.?.?.?

Bohužel spousta lidí zde na Zvědavci se domnívá, že příčinou všeho zla je úrok, či bankovnictví jako takové.

Spousta mainstreamových ekonomů zas vyznává zločinnou keynesiánskou ekonomickou teorii, což ostatní lidi mate, protože z nedostatku ekonomického vzdělání nejsou schopni rozlišit mezi liberály a keynesiánci - obojímu říkají zmateným pojmem neoliberalismus. Keynesiánství tak diskredituje ekonomii i ekonomy a přivádí lidi do náručí různých ekonomických šarlatánů jako je třeba autor oblíbeného videa "Peníze jako dluh".

P.S.: nejsem ekonom [smích]

236348

19.01.2011 20:21

Podvod zvaný úroky

RE: A není to ještě trochu jinak?

drfie 78.?.?.?

Já mám celkem ucelenou představu, jak by bankovní systém měl fungovat, ale nijak detailně jsem jí tu nerozebíral. A protože dost pochybuji o vašich telepatických schopnostech, tak pochybuji, že vy máte dobrou představu o mých představách [smích]

Koukněte se, jak se vyvíjela kupní síla dolaru v USA v 19.stol (za zlatého standardu a po většinu času bez centrálních bank) třeba na wiki http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_dollar - pozvolna rostla, žádná dluhová expanze tedy nebyla. A přitom se normálně půjčovalo na úrok. A systém dlouhodobě fungoval, 19. stol. bylo obdobím dlouhodobého růstu životní úrovně.

O smyslu bankovnictví už jsem psal http://www.zvedavec.org/nazory_4181.htm#ptr235975
Je asi potřeba zdůraznit, že banky mají smysl jen na dostatečně volných trzích, dneska ovšem máme v bankovnictví státní monopol na peníze a centrální plánování. Takže užitečnost bank je poněkud problematičtější. Z toho, co je tam napsáno je snad jasné, že úvěr na úrok (stejně jako jakýkoli jiný obchod) není nic automatického.

>samozřejmě pokud v mezidobí deset utratím ve váš prospěch, tuto možnost splacení vám poskytnu, což je ale čistě na mé libovůli stojící mimo rámec původní dohody
Jenže jakožto bankéř byste byl sám proti sobě, kdybyste neutrácel, jediný smysl peněz přece je, že se za ně nakonec něco koupí. Co byste s těmi penězi probůh dělal? Koupal se v nich? Peněz se nenajíte.
V příkladě s pekárnou to bylo dokonce tak, že ani žádné jiné zboží než rohlíky neexistovalo.

236436

19.01.2011 21:32

Princip sociálního státu

Otázky jazyka

drfie 78.?.?.?

Zastavil bych se nad tím, jak pan Lhoták používá pojem "liberalismus".

>kapitalismus či socialismus...jsou výsledkem stejné liberální doktríny rovnosti a svobody člověka
Nechápu, jak může být socialismus (popření svobody člověka ve prospěch "společnosti" ) výsledkem doktríny svobody člověka.

>pojmy, které se staly v minulosti součástí liberálně rovnostářské propagandy...rozloučit se s feminismem, gender studiemi, všemi formami gender mainstreamingu, antidiskriminačními agendami, libertariánstvím, anarchismem a sociálním inženýrstvím.
Pokud se feminismem míní názor, že ženy mají stejná práva jako muži (tj. ženám není zakazováno volit, řídit auto, vlastnit majetek, apod.), tak je liberální. Pokud jde ovšem o to, že ve školách, politických stranách, či firmách má být vynuceno jisté procentuelní zastoupení žen, tak to s liberalismem kompatibilní není. Podobně je tomu i s antidiskriminačními agendami.
Sociální inženýrství je rovněž antiliberální. Navíc poněkud paradoxně, co jiného než sociální inženýrství nám tu právě pan Lhoták předvedl?

236441

19.01.2011 23:05

Princip sociálního státu

RE: Otázky jazyka

drfie 78.?.?.?

Na tom se neshodneme.
Pokud něčím svoboda trpí, pak to nemůže být by definition liberalismus, nanejvýš "liberalismus".
To, co nazýváte liberalismem bych tedy spíš nazval levičáctvím, socialismem, postmodernou.

A sociální inženýrství beru jako snahu dosáhnout jakýchkoli ideálů silou, tj. proti vůli dotčených lidí. Např. i vnucovat jim peněžní monopol a centrální banku.

Centrální banky bohudík nemají tisíciletou tradici. Soukromé vlastnictví půdy založené na (samozřejmě nenásilném) homesteadingu (nevím, jak je to přesně česky) - tj. kdo na půdě první začal hospodařit, tomu patří - je docela tradiční forma. Bohužel aristokracie získávala půdu násilím a práva těch, kteří na půdě hospodařili, neuznávala.

Víra v Boha nebo v transcendentno není s (skutečným) liberalismem v rozporu. A s teorií přirozeného (tj. právo nevymýšlíme, ale objevujeme) práva liberalismus dobře ladí.

236452

31.01.2011 19:23

Měl by Zvědavec opustit svou značku „politicky nekorektní“?

Pro pobavení

drfie 78.?.?.?

Což takhle dát do loga "politicky nekoketní"? [smích] Evokovalo by to tu nekorektnost, a taky to, že tento web neslouží zájmu žádných politických lobby. (Akorát to zní trochu jako nekokotní [pláč] )

Ale vážně: jsem v tomto směru konzervativní, neměnil bych ani logo, ani grafiku. Být "politicky nekorektní" vystihuje docela dobře, oč tu jde.

237245

19.02.2011 22:35

Vivat Disent!

RE: Problem lezi v tom a v tom

drfie 78.?.?.?

Éter opravdu nebyl Einsteinův pojem. Už "před Einsteinem" byl koncept éteru (nehybné médium pro pohyb elektromagnetických vln) experimentálně vyvrácen (zjistilo se, že rychlost světla vůči Zemi je stejná ať letí proti směru otáčení Země nebo po směru). Einstein tento zdánlivý paradox vysvětlil svou tzv. teorií relativity. Kromě toho stál i u zrodu kvantové fyziky, takže označení za jednoho z největších fyziků, potažmo géniů je zcela na místě.
BTW. Pokud vím, tak Einstein byl kritikem Izraelského režimu. (např. http://www.rense.com/general59/ein.htm)

A šedá kůra mozková (šedá hmota) s éterem souvisí opravdu jen volně [smích]

238333

19.02.2011 22:42

Vivat Disent!

RE: až lidé

drfie 78.?.?.?

Svět konkurence je světem spolupráce. Jeho opakem je svět státních monopolů, privilegií a rádobyregulací ve státě, který mají pod palcem vlivné lobby.

238334

19.02.2011 22:56

Vivat Disent!

Skutečnou demokracií může být jen anarchie

drfie 78.?.?.?

...pokud se nezvrhne v nějakou jinou -kracii. Protože tam si všichni vládnou - sami sobě.

Jinak záleží, co ten "demos" v té demokracii znamená. Pratchett o antické demokracii poznamenal něco jako, že tam "vládl" každý, pokud zrovna náhodou nebyl cizinec, chudý, mladistvý, otrok nebo žena [smích] Problém podle mě není ani tak v tom, kdo vládne, ale že vůbec někdo vládne.

238336

20.02.2011 08:42

Vivat Disent!

RE: Problem lezi v tom a v tom

drfie 78.?.?.?

Když píšu, že éter byl vyvrácen "před Einsteinem", tak mám na mysli Michelsonův experiment - tehdy bylo Albertovi nějakých 8 let. Samozřejmě i potom vědci s éterem operovali, ale byly to teorie plné adhoc hypotéz a rozporů.
Žádná vědecká práce nevznikla "ve vzduchoprázdnu", tj. že si někdo sedne a od A do Z všechno vymyslí sám. Vědci chtě nechtě spolupracují. Einstein (ve svých 26? letech) v tom všeobecném zmatku dal svou teorií věcem řád.
Historie to je samozřejmě složitá, víc třeba tady http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_special_relativity

Byl sionista (ovšem ne "jako prase" ), což není v rozporu s tím, co píšu - že to byl kritik Izraelského režimu. To si zas nastudujte vy - např. tady http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein%27s_political_views

Samozřejmě že sionisté by z něj rádi udělali celoživotního ultrasionistu, aby se mohli zaštítit jeho autoritou. Divím se, že zrovna tady na Zvědavci jim na to tolik lidí skočilo. [smích]

238345

20.02.2011 11:57

Vivat Disent!

RE: až lidé

drfie 78.?.?.?

No a já to vidím takhle:
svět konkurence = svět spolupráce = kapitalismus (trvale udržitelný)
svět centrálního plánování = svět násilného přerozdělování a umělých konfliktů = socialismus (trvale neudržitelný)

Socialismus se musí "aplikovat" násilím, protože ti, kteří ho živí, by jej na sebe dobrovolně neuvalili. (Většina lidí by na sebe neuvalila socialismus.) A protože dnes má monopol na legalizované násilí stát, tak je nejjednodušší jej "aplikovat" prostřednictvím státu, jestli mu budete říkat akciovka a občanům akcionáři, je úplně jedno.

238351

20.02.2011 19:26

Vivat Disent!

RE: až lidé

drfie 78.?.?.?

>Prvni "kapitalista" ohradil uzemi, kde sklizel plody a odpad a problemy hazel za jeho hranice.
Dokud to území za jeho hranicemi nikdo nevlastnil, tak není problém. Dnes to ale je jinak. Buď by odpad házel sousedovi nebo na obecní "území". Pak už je to na soudech.

>Dnes predátorský kapitalista vytuneluje podnik, vyvede aktiva a ponechá pasiva, dluhy, ekologické zátěže, vybydlené budovy, poničenou dopravní infrastrukturu a maSSu nezaměstnaných.
Jenže tady není problém v tom, že takový "kapitalista" svůj majetek rozprodá a zničí. Co si každý udělá se svým majetkem je jeho věc. Problém je, že ti čeští rádobykapitaliSTBé [smích] ke svým majetkům nepřišli poctivě. A zas v tom má prsty stát - nejdřív za komoušů zločinně znárodňoval, teď v demokratuře zas blbě privatizoval.

>Ale nevadí jim přerozdělování(!) ztrát, tunelování a fiskální defraudace?
Nevím, co pivní tatíci poslouchající Kocába (WTF?), ale tohle samozřejmě lidem vadí. Jenže kdo jiný než stát provádí to přerozdělování ztrát? (Inflací, "záchranou bank", šrotovným, MMF, eurovalem, ...) Kdo jiný než stát je zodpovědný za nefungující policii a soudnictví, takže není možné se domoci odškodnění za ekologické a jiné zátěže?

238371

21.02.2011 18:56

Vivat Disent!

RE: Problem lezi v tom a v tom

drfie 78.?.?.?

Podle toho, co píšete, máte asi na mysli "temnou hmotu" (dark matter, http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter ). Ani tam ovšem nevidím souvislost s éterem. Temná hmota je prostě hmota, jejíž existenci ve vesmíru předpokládáme (např. na základě pozorování rychlosti rozpínání vesmíru), ale nemůžeme ji přímo pozorovat (např. proto, že je "temná", tedy nic nevyzařuje).
Pokud trváte na svém, tak dejte nějaký odkaz, kde se něco takového píše.

238409

21.02.2011 19:19

Vivat Disent!

RE: až lidé

drfie 78.?.?.?

Generalizace je základní princip lidského myšlení, bez ní to nejde. Když vícekrát pozorujete, že jablko padá ze stromu dolů, tak to zevšeobecníte na gravitační zákon. Stejně tak když pozorujete, že většina problémů, kterými společnost trpí souvisí se státem, tak prostě řeknete, že za to může stát. Ti konkrétní lidé nejsou moc důležití, je to každou chvíli někdo jiný. Když je špatný systém, tak se vždycky najdou lidé, kteří nedokonalosti systému zneužijí, leckdy je v tom systém i podporuje.

Nějak nevidím, v čem je lepší se bavit o abstraktních "servisních elitách", než o abstraktním státu.

Na hledání konkrétních jmen a vazeb máme investigativní novináře, to je dost mimo můj obor, o to se tu snažit opravdu nehodlám [smích]

Stát je prostě mocný nástroj v rukou našich nepřátel. Mohli bychom jít po nepřátelích a jednoho po druhém se je snažit odhalovat, soudit a trestat. Jenže to je jak sekání hlav v boji s tisícihlavou saní. Mnohem jednodušší a přímočařejší je bodnout tu saň přímo do srdce - výrazně omezit stát.

238411

21.02.2011 19:43

Vivat Disent!

RE: až lidé

drfie 78.?.?.?

>No já mám docela problém z přístupem že pokud to nikdo nevlastní, tak není problém tam házet svinstvo.
To já přece taky [smích] Já se vyjadřoval k odpadu, který vznikal někdy v době "prvního kapitalisty" - tedy někdy v době počátků zemědělství. Odpad vznikající dnes je samozřejmě typicky mnohem nebezpečnější. Nicméně to, co jsem napsal platí. Pokud se např. odpad šíří vodou nebo vzduchem dál, tak se brzo dostane na něčí majetek. Čili pokud někdo nebezpečný odpad někde jen tak odloží, tak samozřejmě páchá zločin.

>Za druhé pokud se budeme všichni chovat jako hovada a budeme spoléhat na soudy aby to vyřešili, člověče tolik soudců, prokurátorů a advokátů nemáme.
Málokdo si dovolí sypat svoje svinstvo na něčí soukromý pozemek. Na státní si to dovolí kde kdo. Vaší námitce tedy příliš nerozumím, to jako chcete místo případných soudních sporů radši nechat hovada vyvážet odpad kam se jim zlíbí - někam, kde se s nimi nikdo soudit nebude?
Já si naopak myslím, že pokud někde zavládne právo, tak se i hovada naučí odpadovému hospodářství a dalších soudů už nebude třeba.

>My si totiž pleteme pojem stát a co to vlastně je.
Stát je podle mě instituce, která má monopol na legalizované násilí. Je tvořen zejména politiky a jinými státními zaměstnanci. Občané nejsou stát, pouze shodou okolností žijí na území, které stát ovládá. Státy dnes často dovolují občanům jeho činnost nějakou formou ovlivňovat, ale je to vždy vliv značně omezený.
Dokud bude existovat stát, tak budou existovat politici, mocnáři, mocipáni - a jejich přítelíčkové. Výměnou politiků z dlouhodobého hlediska nic nevyřešíte. Co je podle mě třeba, je omezit jejich moc.

238412

22.02.2011 21:32

Vivat Disent!

RE: až lidé

drfie 78.?.?.?

Myslím, že by sis měl trochu zamést před vlastním prahem. Horuješ tady pro konkrétní jména, ale sám jsi žádné neřekl. Když si myslíš, že systém není důležitý, že důležití jsou ti konkrétní lidé, tak je na tobě, abys na ně vrhl světlo svého ostrovtipu. Horuješ proti generalizaci, ale sám generalizuješ používáním pojmů jako "servisní elity" nebo tvého "košér podnikatelského hesla".
Já tvrdím, že hlavní problém je systém, tedy přílišná moc v rukou státu, psal jsem i proč. Potvrzuje mi to, i co píšeš. Kdo vynucuje zákony o "osvětimských lžích"? Stát. Co umožňuje socializovat ztráty? Stát.

A ještě k tvé poznámce níže.
>Stát by bez občanů neexistoval a proto stát jsou občané.
Veš šatní by bez lidí taky neexistovala, je snad proto veš šatní člověkem? [smích]

238466

Trochu mi to připomnělo filmy, co jsem viděl na festivalu Jeden svět.
http://www.jedensvet.cz/ow/2009/index2.php?id=24&idf=14140
http://www.jedensvet.cz/2010/filmy-a-z/16286
Jsem zvědav, co tam bude letos.

238519

01.04.2011 19:24

Daně, daně a zase daně

Spravedlivá daň neexistuje

drfie 78.?.?.?

Podstatou daní je, že se platí nedobrovolně. A navíc tu není vazba mezi tím, kolik kdo zaplatil a jakou službu za to obdržel. Jinými slovy, pokud by daně měly být spravedlivé, tak by každý platil podle svého uvážení - jenže pak už by to nebyla daň. A taky by to v mnoha případech byla nula [smích]
Nemá tedy příliš cenu se přít o tom, jestli mají být daně progresivní nebo regresivní, tak jako tak by měly být hlavně co nejmenší.

A samozřejmě musím zopakovat liberální tezi, že čím menší stát, tím menší možnosti má stát živit pseudopodnikatele ze státních zakázek. A pokud omezením státu (při zachování, a doufejme i zefektivnění vlády práva) omezíme i pseudopodnikatele, tak nám mezi bohatými zbydou ti, kteří jsou pro společnost prospěšní.

240907

01.04.2011 20:10

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

Současný systém bankovnictví je velkým zlem, ale ne kvůli úroku jako takovému, nýbrž kvůli státním privilegiím. Centrální banka přesměrovává bohatství od občanů k bankám, okrádá nás tištěním nových peněz (=inflací), pomáhá "zachraňovat" ty nejvíce nezodpovědné z bank, zvýhodňuje státní dluhopisy (a tedy podporuje žití na dluh v podání politiků) atd.
Řešením je zrušit centrální banku, zrušit zákony o zákonném platidle a začít platit něčím, co má hodnotu - třeba zlatem.

240911

02.04.2011 10:41

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

Úrok obsahuje kompenzaci za rozdíl ceny mezi současnou hodnotou a budoucí hodnotou (podle přísloví, že lepší vrabec v hrsti než holub na střeše), riziko nesplácení, míru inflace a možná i něco dalšího.
Placení zlatem a úroky koexistovaly po mnoho staletí, takže je jasné, že se nevylučují. Vládci se vždycky snažili systém ohnout, aby mohli provádět inflaci a tím se obohacovat. Dřive jen snižovali obsah drahého kovu v mincích. Ve 20. století už jim ale došlo, že existuje jednodušší cesta - nekryté "fiat" peníze. Také proto zavedli centrální banky a zakázali platit zlatem. Zlatý standard zrušili politici, protože potřebovali možnost, jak nenápadně okrádat občany pomocí inflace.
Vedle toho nadělili bankéřům štědrá privilegia, ale to už jsem psal minule.

240945

02.04.2011 11:08

Kupovat nejlevněji?

RE: Nelze se spoléhat na spotřebitele

drfie 78.?.?.?

Člověk je tvor chybující, spotřebitelé jsou lidé, ergo spotřebitelé jsou chybující. Nikdy nebudou dokonalí. Je zbytečné jim to vyčítat.
Spotřebitelé jsou ale jediní v systému, komu záleží na zájmu spotřebitelů. Nikdo jiný se o jejich zájmy starat nebude - ani korporace (těm stačí dodat něco, co tak nějak aspoň někdy funguje), ani politici (těm jsou spotřebitelé už úplně ukradení, vinu vždycky svalí na někoho jiného a regulace zavádějí často jen proto, aby ochránili své kamarádíčky před konkurencí).
Omezení dovozu jen sníží konkurenční tlak, takže situace bude ještě horší. Navíc politici tak dostanou ještě víc moci ke zneužití.
Kapitalistické řešení (jakkoli nedokonalé) je platit někoho za to, aby zboží pro mě otestoval. Existují odborné časopisy, internetvé stránky a podobné instituce, které se tímto zabývají.

Kdo věří reklamě, tomu není pomoci. Leda by byl prohlášen za nesvéprávného.

Zajímalo by mě kolik z těch "chudých" má přístup k tekoucí vodě, internetu, vlastní pojízdné auto a televizi...

240946

04.04.2011 20:28

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

>druhá věc je že půjčky v systému nekrytých peněz vytvářejí peníze a tím i inflaci což je špatně
Zrovna tohle tak hrozné není. Za prvé, peníze vytvořené při půjčce opět zmizí při splacení půjčky. A za druhé, banky provedly expanzi už v minulosti, teď už se pohybují blízko limitu daného povinnými rezervami. Pokud by tedy centrální banka nezasahovala a neprováděla inflaci, tak už by komerční banky žádnou další expanzi provádět nemohly.
Bohužel centrální bankéři jsou velice aktivní. Přitom jimi vytvářená inflace je hned (přinejmenším) dvojí zločin - jednak okrádají lidi tím, že ředí peníze (tisknutím nekrytých nových), druhak ty nové peníze přihrávají svým kamarádíčkům např. v komerčních bankách nebo za ně kupují státní dluhopisy, čímž motivují naše slavné státníky k vytváření dluhů. Tj. nejenže nás okradou, ale ještě ty ukradené peníze použijou proti nám.

>já vidím problém v nekrytých penězích
Ano, tam je velká část problému. Nejhorší na tom ale je, že se před nekrytými penězi nedá utéct k nějakým kvalitnějším penězům od konkurence. Stát si na peníze vytvořil monopol.

241103

04.04.2011 20:30

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

Nedanění zisku bank je zajímavá informace, můžete poskytnout zdroj?

241104

04.04.2011 22:00

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

>povinné minimální rezervy už se dávno nepoužívají
Prosím? Že už by centrální bankéři lhali takhle otevřeně? http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/#pmr
Kromě toho jsou tu další požadavky, jako kapitálová přiměřenost. Důležité je, že banky nemohou (mají zakázáno) expandovat do nekonečna.

>banka počítá vztah inflace a úrokové míry
Taky by si měla hlídat rozdíl úrokových sazeb vkladů a úvěrů.

>když se půjčí moc inflace přeroste úrokovou míru a banka prodělá
Jak jsem psal minule, tak na inflaci má vliv především centrální banka. Komerční banka peníze zhruba stejně rychle vytváří (při poskytnutí úvěru) tak ničí (při splacení či odepsání úvěru).

>teoreticky by banky mohly půjčovat naprosto neomezeně ale ve vlastním zájmu to nedělají
Teoreticky ano - ovšem mimo současný právní řád. Ale jinak souhlas. A také to není v rozporu s tím, co píšu. Pouze si místo "povinné rezervy" dosaď "rozumné rezervy".

241111

04.04.2011 22:11

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

Aha, dobře. Rozhodně je vám ke cti, že dokážete uznat chybu, to jste tady dost vzácným zjevem [smích]
Jinak co se týče těch bankovních daní, tak detaily neznám, ale laicky mi to připadá, že to má podobnou "logiku" jako u nás solární zlatokopectví: Nejdřív to stát mohutně zadotuje, a když se ukáže, jaká je to pitomost, tak to zase naopak zdaní.

241113

04.04.2011 22:27

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

>Pokud si to vezmete v globálu, peníze na splacení úroku neexistují a nelze je tedy vrátit!!! Proč tohle nikomu nedojde?
Protože to tak není [smích]

Už se to tu omílalo mnohokrát.
Banka (když pomineme všechna státní privilegia) je normální firma v tom, že kromě příjmů má i výdaje (za energie, na platy zaměstnanců, na údržbu budov, ...) a zisk. Zisk je smyslem existence komerčních firem, ne pro zisk sám, ale proto, že majitelům umožňuje něco si za něj koupit. Takže ty peníze z úroků se opět vrací do ekonomiky, nemizí do žádné černé díry.
Stejně jako když si půjčíte auto, tak taky vrátíte auto + poplatek (=úrok). A nikdo neříká, že potřebuje stále víc peněz na půjčování aut, protože peníze mizí v půjčovnách aut.
Tudíž pro splacení úroků není potřeba nějakých extra peněz z dalších úvěrů.

To že je dnes mnoho lidí i států zadlužených až po uši má příčiny především ve finanční negramotnosti lidí a populismu politiků.

241116

05.04.2011 19:58

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

Myslím, že máte poněkud zmatek v tom, co vlastně kritizujete. Minule jste psal, že hlavním problémem je úrok. Teď píšete o virtuálních penězích, obrovských ziscích, parazitismu. Ale k věci

1) Vždyť jsem psal o tom, že privilegia bankám od státu jsou špatná! V tomto případě je tou regulací to, že stát nutí lidi používat "zákonné platidlo". Na vytváření virtuálních peněz by jinak nebylo nic kdovíjak špatného, protože by o ně prostě nikdo neměl zájem. I jiné firmy používají podobné finty - třeba hotely prodávají víc pokojů než mají, protože vědí, že vždycky někdo odřekne. Nebo aerolinky prodávají víc sedadel, než je v letadle.

2) No první odkaz, co mi google nabídl pro KB (http://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/informace-z-trhu/obcane/skupina-komercni-banky-vykazala-za-rok-2009-cisty-zisk-11-007-milionu-kc-785.shtml - tabulka dole) uvádí tato čísla:
Čisté provozní výnosy 33 041
Provozní náklady -14 027
Náklady rizika -5 422 (co to je?)
Daň z příjmu -2 455
Čistý zisk 11 007 (z toho 6 462 milionů Kč dividendy akcionářům)
Takže váš odhad vypadá dost mimo. Ono taky dává smysl, že konkurenční tlak (byť státem oslabovaný) tu přece jen je.
To, že banky přesouvají zisky po světě není žádný problém, když se na to díváte globálně.

3) Vysoké zisky má spousta firem. Na samotné vysokém zisku není nic špatného. Společenský význam bank je v tom, že pomáhají efektivněji využívat kapitál, který ekonomika má. Že je tato funkce v dnešním systému značně oslabená, to je pravda. Kdyby se jednalo o neproduktivní činnost, tak by si nikdo na úrok nepůjčoval, byla by tu spousta lidí, kteří by půjčovali zadarmo. Zjevně tomu tak není.

4) Jakmile vám banka peníze půjčí, tak jsou nerozlišitelné od ostatních peněz - jsou tedy stejně reálné, jako ty ostatní. Neříkám, že je to dobře, říkám, že to tak prostě je. Takže v tomto ohledu příklad s autem sedí.

5) Viz body 2 a 4. Podle vaší logiky je nad slunce jasnější, že na splacení poplatků za půjčení auta jsou potřeba další peníze.
Není pravda, že po splacení všech půjček by peníze ZCELA zmizely.
Nikdo vás nenutí si půjčovat na novou televizi nebo dovolenou v Řecku. Kdo se tímto (nebo podobným) způsobem zadluží je finančně negramotný. To neokecáte.
Já budu raději žít v systému, kde si mohu půjčit, kdy uznám za vhodné, než v systému, kde mi "moudrý úředník" bude nakazovat, kdy si mohu půjčit a kdy ne.

>Správný systém by neměl svým občanům vůbec umožnit, aby se dostali do existenčních problémů, ale zároveń by měl mít každý občan stejný přístup k penězům, ale s maximální odpovědností a ručení celým svým majetkem.
Tahle věta popírá samu sebe.

241153

06.04.2011 20:31

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

>Nejen, že jste ani na jednu mou připomínku a vysvětlení neodpověděl
To zní docela komicky od člověka, který odpověděl asi na 5% z toho, co jsem psal já [smích] Já naopak ve svém příspěvku vidím pět bodů, které odpovídají na pět vašich bodů.

>tvrzení, že by při splacení všech půjček zcela zmizely peníze, kdyby se v tu samou dobu neposkytly jiné půjčky.
Banky peníze pomocí úvěrů multiplikují, a to jen do určité míry dané výší povinných rezerv a dalších povinností. Pokud by na začátku byla 0 peněz, tak sebevětší multiplikací z toho víc než 0 nedostanete, to je prostý aritmetický fakt, 0 * x = 0. Pokud na začátku nebylo 0 peněz, tak nemohou být všechny peníze dluhové.

>Myslíte, že lidé na to musí mít "chytré" bankovní úředníky, aby věděli, kam mají vlastně ty své peníze alokovat?
Víceméně ano. Samozřejmě můžete investovat i přímo bez banky, ale uložit peníze do banky je jednodušší a většinou bezpečnější.

>Ještě mi řekněte, že právě úroky zařizují správnou alokaci zdrojů
Převládající úroková míra je indikátorem spořivosti lidí v dané ekonomice. Vysoké úroky znamenají méně úspor, nízké úroky více úspor. Mohou tedy pomoci investorům v plánování investic. Bohužel centrální banky s úrokovými měrami manipulují, čímž přispívají k existenci ekonomických cyklů a bublin.
Když se vrátím k bankám, tak ty jako každý investor, chtějí co největší návratnost investice, čili požadují co největší úroky. Nebo jinými slovy dají přednost tomu, kdo se jim k tomu co největšímu úroku zaváže. To si ale může dovolit jen ten, kdo očekává, že ty peníze použije velice ziskově. Tento mechanismus tak pomáhá vzácný kapitál používat tam, kde nese největší zisk.
Ale jak už jsem mnohokrát psal, tento mechanismus je dnes z mnoha stran (především kvůli státním privilegiím bankám) poměrně neúčinný. Navíc ekonomicky negramotní si půjčují při vysokém úroku i na něco, co nic nenese (TV, dovolená v Řecku apod.)

>A vy si myslíte, že si každý dnes může půjčit kdy chce a kolik chce,nebo vůbec, když tvrdíte, že raději budete žít v tomto systému
To si nemyslím. Ale určitě si nemusí půjčovat, když nechce.

>rovný přístup k penězům - ovšem s maximální odpovědností a ručení celým svým majetekem
Pokud mají peníze nějak reprezentovat kapitál, tak k nim nemůže být "rovný přístup" ve smyslu "kdo chce, kolik chce". Kapitálu je totiž konečné množství a pokud ho začnete rozdávat, tak rychle dojde.

>Uvědomujete si, že pokud si nepůjčí dostatečný počet lidí tak, aby se do oběhu dostalo potřebné množství peněz z kterých je nutné splatit nejdříve ÚROKY, pak si za každého toho nepůjčovatele prostě půjčí stát...
Tohle je vaše centrální dogma. Už jsem vám ukázal, proč banky nejsou černá díra na peníze, nebudu se opakovat.

241198

06.04.2011 20:41

Je naše země připravena na výrazné změny?

RE: zajímavý článek, který se skoro dotýká prapodstaty problému

drfie 78.?.?.?

Já přes den pracuju, takže nemám čas tady klábosit [smích]

Clausse už jsem taky před nějakou dobou viděl, ale už si to moc nepamatuju. Tuším, že to je bývalý kouzelník, hodně mluvil o füsische Ökonomie, ale celkově je to podobná paekonomie jako "Money as debt"?
Ale že seš to ty, tak se na to o víkendu podívám podruhé [smích]

241200

Všechno (v Řecku i u nás, ČSSD i ODS) to jsou levicové vlády: chtějí silný stát, který o něčem pořád rozhoduje, schvaluje, zakazuje, reguluje, dotuje, pokutuje.
Blábol je ovšem i říkat takovým vládám kapitalistické. Současná státně-korporativistická kleptokracie nemá s kapitalismem moc společného.

242308

>Copak to je za levicove vlady, kdyz nedokazaly znarodnit ani jednu banku, vy popleto?
Bankovnictví v čele s centrální bankou je jedno z nejregulovanějších odvětví (a ne náhodou taky nejprohnilejší: aby bylo jasno - čím víc špatných regulací, tím víc hniloby). Polostátní banky jsme tu po revoluci měli dost dlouho a všichni víme, jak to vypadalo. I levicovost našich vlád má naštěstí své meze.

>109.?.?.?
Kapitalismus není hra s nulovým součtem, kde zisk jednoho je ztrátou druhého. Naopak - když si u kapitalisty v obchodě koupíte rohlík, máte z toho prospěch oba, pokud by to tak nebylo, tak byste rohlík nekupoval.
Že politici kradou a že kradou podnikatelé napojení na politiky, na tom se shodneme. Já navíc tvrdím, že čím menší moc budou mít politici, tím menší moc budou mít i ti zlí kapitalisté napojení na politiky.

>Ale to vše je přeci důsledek koncentrace kapitálu, kdy pak dominantní oligopol brání těm malým v podnikání prostřednictvím státu, který rozhoduje, schvaluje, zakazuje, reguluje, dotuje, pokutuje.
To není důsledek koncentrace kapitálu, ale důsledek přílišné moci státu v oblastech, do kterých by stát neměl vůbec zasahovat. Pokud by stát neměl moc zakazovat jídlo, tak si můžete koncentrovat kapitál jak chcete, ale junk food vám nikdo pojídat nebude.

242398

FED je přinejmenším polostátní, viz třeba wiki http://cs.wikipedia.org/wiki/Feder%C3%A1ln%C3%AD_r.... Např. proto, že vznikl na základě Zákona o federálních rezervách a Radu guvernérů jmenuje prezident. Stát tedy může FED kdykoli zrušit, může ho plně kontrolovat. Mluvit o soukromé bance je stejné jako mluvit o tom, že před rokem 1989 byla u nás demokracie a výrobní prostředky byly v rukou lidu.

242504

Švejnar? Proč probůh zrovna Švejnar? [chechtot] č 78 jsem samozřejmě já, akorát jsem si nevšiml, že nejsem přihlášen...

Popíráte tedy, že FED vznikl na základě (státního) zákona nebo že radu guvernérů jmenuje prezident USA? To ostatní, co pan 66 píše, je totiž sice hezké, ale irelevantní.

A samozřejmě, že věřím tomu, že FED je ovládán státem. Stát je dnes nejlepším nástrojem v rukou nepřátel svobodných lidí. (Kromě toho má samozřejmě i svoje vlastní nekalé zájmy.)

Že by FED měl být zrušen tady píšu už dlouho.

242641

>Dejte uz konecne jeden jediny odkaz, ve kterem dolozite jak US vlada nebo prezident zasahuje do monetarni politiky FEDu
Čtete vůbec, co píšu? FED vznikl na základě Zákona o federálních rezervách a Radu guvernérů jmenuje prezident. Co víc byste ještě chtěl?

>Ony totiz vsechny zakony ve spolecnosti zacilene na zisk...
Ehm, co jsou "zákony zacílené na zisk"? Když už tak zisk koho? Jinak samozřejmě souhlasím, že státní privilegia vybraným firmám nemají existovat.

>Dnes se lidem, kteri prosadi zajmy svych chlebodarcu rika lobbisti
Lidem, kteří ty zájmy nakonec opravdu prosadí, se říká poslanci.

242644

>Proč Švejnar? Protože právě on vehementně obhajuje Federální Rezervní Banku na internetových stránkách. Abych se přesněji vyjádřil, Švejnar a drfie.
Centrální bankovnictví obhajuje kdejaký mainstreamový ekonom.
Ale fascinuje mě, jak z toho, co jsem tu napsal (že by se FED měl zrušit) jsi schopen vyvodit, že "obhajuju FED". [chechtot]

>Popíráte tedy, že FED vznikl na základě (státního) zákona nebo že radu guvernérů jmenuje prezident USA?
Odpovězte na otázku: ano nebo ne?

>Ústava spojených států povoluje zákonem (myslím) č.1798 razit pouze mince nikoliv tisknout papírové peníze - poukázky...
To je sice hezké, ale znamená to pouze tolik, že zákon o FEDu je protiústavní. Jenže výklad ústavy má v rukou (státní) nejvyšší soud. A ten ústavu ohýbá, kam vítr vane.

>Organizace FED-u si sama zvolí guvernéra banky i jejího mluvčího (Ben Bernanke) a při veřejném představení je "dosazen" (jmenován) prezidentem.
Cituji z tvého zdroje: "In the final refinement of Warburg's plan, the Federal Reserve Board of Governors would be appointed by the President of the United States"... Tedy prezident jmenuje radu guvernérů. Nevím, co to tady zkoušíš.

242647

>Aha, tak vy ze skutecnosti, ze se FED na zaklade zakona stal jedinym a monopolnim veritelem USA, vyvozujete, ze je statni.
Opět mimo. Vyvozuji to z toho, že stát svým zákonem FED zřídil a že prezident jmenuje Radu. Kdyby stát chtěl, tak by mohl ten zákon (a několik dalších) zrušit a FED by přestal existovat. Nebo by mohl do Rady jmenovat lidi jako Ron Paul, a FED tak poslat k ledu.

>Prezident jmenuje, ale nez je jmenuje, tak nekdo jiny ty osoby prezidentovi navrhuje.
V zákoně (http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode12/usc_sec_12_00000241----000-.html) se píše, že prezident jmenuje, senát (státní) radí a schvaluje. Takže námitka se opět zamítá.

242652

>Bavíme se, je-li FED soukromá a nebo veřejná instituce a ty jsi napsal (dříve), že není ani státní ani soukromá. Pamatuješ?
Omyl, napsal jsem, že je "přinejmenším polostátní" - tedy částečně soukromá a částečně státní, přičemž ta státní část je zásadní.

>Zmýlil jsem si tě se Švejnarem, ale samozřejmě to nejsi ty, ale to už jsme si vysvětlili, tak mne o tom přestaň přesvědčovat.
Jenže sis mě zmýlil na základě toho, že sis myslel, že obhajuju FED, tos tehdy jasně napsal a je to pitomost, tak se nevykrucuj.

>1. - ano (popírám).
Ok, popřít se dá i nos mezi očima.

>2. - ne, (nejmenuje. Ti jsou předem vybráni a prezident je jenom představí veřejnosti).
I podle tvého vlastního zdroje jmenuje prezident. Podle zákona samozřejmě také. Takže si nevymýšlej.

>O tom se přece nebavíme, kdo ohýbá ústavu?
Je to jen další důkaz provázanosti státu a FEDu.

>Jednou je zákon protiústavní, na čemž se konečně shodujeme, tak jednoznačně odporuje ústavě.
Ale z toho bohužel nevyplývá, že zákon neexistuje. Vyplývá z toho jen, že by existovat neměl. Což je rozdíl, který se nedá jen tak odignorovat.

242666

>jde o soukromou banku, které byl protiústavním zákonem udělen monopol na vytváření peněz. - co je na tom státního?
Ten zákon je státní! Kolikrát to mám opakovat, než to přestanete ignorovat?

>stát tam na podílu nemá ani niklák.
Za prvé, v otevřené rovině FED nakupuje státní dluhopisy.
Za druhé, v tajné rovině, nemáte jasno o tom, co je stát. Stát jsou především politici. Vážně mi chcete tvrdit, že politici z činnosti FEDu nemají "ani niklák"?

>sněmovna schvaluje pár šašků ve vedení (a ne celé vedení, ale pouze část, tak aby to nenarušilo moc vlastníků)? a co. schvaluje, nikoliv navrhuje. navrhují soukromí vlastníci banky
Hezké, ale vycucané z prstu. Zákon hovoří jasně: senát radí a schvaluje, prezident jmenuje. Pokud se prezident nebo senátoři svého práva vzdávají ve prospěch jiných skupin, je to zodpovědnost prezidenta a senátorů.

>...nějaký zkorumpovaný poblitik (a to jsou všichni)...
Problém je v tom, že už se ani nedá mluvit o korupci, je to mnohem horší. Oni prostě jen hájí své zájmy. Nikoho nemusíte uplácet, aby hájil své zájmy.

242820

>ale největší perla je "zákon je státní", obzvláště když je v rozporu se základní právní normou státu, ústavou.
Kromě státního práva znám už jenom církevní (viz titul JUDr - doktor obojího práva). Nechcete asi tvrdit, že zákon o FEDu je součástí církevního práva? [smích]
Že je neústavní je jasné asi nám všem. Ale bohužel to není názor státního Nejvyššího soudu.

>je to stejně hovadina jako tvrdit, že když si banda šašků odsouhlasí cosi, je to státní.
Když tu bandu šašků tvoří státníci, tak cokoli odhlasují, je státní. Může se nám to nelíbit, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, ...

>stát jsou občané a veškerá moc pochází od občanů. banda zkorumpovaných kurev není stát. ale klidně si tomu věřte.
No, když tomu chcete věřit...[smích]
Historicky stát vznikl tak, že nějaká banda loupežníků terorizovala dostatečně velké území, vyhladila nebo si podrobila jiné loupežníky na tomto území a největší loupežník se prohlásil za z Boží milosti krále. [smích] Od té doby se to samozřejmě trochu zlepšuje, lidé si vymohli určitá práva, ale proces krocení státu bohužel není zdaleka dokončen a v poslední době se dost zasekl.
I v biologii někdy dochází k tomu, že z parazitů se stávají symbionti - pro parazita je prostě nevýhodné svého hostitele zničit, naopak je výhodné mu pomoci, pokud to parazita moc nestojí. Se státem je to podobné.

242865

31.05.2011 19:57

Právní stát je spoluvlastnictví občanů nikoliv kořist politiků

Metodika hlasování je jen část problému

drfie 78.?.?.?

Souhlasím, že pokud demokracii, tak co možná nejpřímější.
Větší problém ale vidím v tom, že politici mají příliš mnoho moci ve svých rukou. Dokud bude někdo rozhodovat o (dnes cca) polovině hodnot, které v tomto státě vzniknou, a které vytvořil někdo jiný, tak je to špatně - vytváří to silnou motivaci pro korupci a není možné to uhlídat.
Místo hlasování o veřejných zakázkách by se dal použít následující scénář: kdo by měl o projekt zájem, zavázal by se, že v případě jeho realizace na něj přispěje určitou částkou. Tu částku bu poslal na zvláštní účet. Pokud by se v daném čase sešlo dost peněz, projekt se realizuje, v opačném případě se peníze vrátí zpět. Každý tak rozhoduje o svých penězích sám a nerozhoduje o penězích cizích.

245221

17.06.2011 20:43

Příjmy a výdaje Zvědavce za květen 2011

Bitcoin

drfie 78.?.?.?

Uvažujete o přijímání příspěvků ve formě Bitcoinů? Bylo by to docela stylové pro web, který je proti establishmentu. (Na druhou stranu Bitcoin nijak netlačím, je to nová zajímavá měna, ale sám nevím, co z toho vzejde.)

246292

18.07.2011 21:42

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

drfie 78.?.?.?

Nikdo vás nenutí jít se léčit k "doktorům". Pokud jste přesvědčen, že léčba není účinná, tak ji nepodstupujte. Docela by mě zajímalo, kolik zdejších antiscientistů by bylo ochotných vsadit na svá přesvědčení svůj život, kdyby je nedejbože nějaká taková nemoc postihla.

A kromě toho, nechápu, co jste chtěl říct. Ke špatné klasifikace příčiny úmrtí bude docházet i u neléčených nakažených, takže se to statisticky vyruší. Pokud naznačujete, že výrobce léků bude manipulovat statistikami ve svůj prospěch, tak je to sice možné, ale nevím, proč by mu to mělo zrovna v případě AIDS projít, zatímco v jiných případech ne.

248299

18.07.2011 21:54

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: pokračování

drfie 78.?.?.?

Co kdybyste se raději vyjádřil k tomu, co vám váš oponent napsal ve svém úvodním příspěvku? Nebo si myslíte, že je normální, když vám někdo vyvrátí 9 z deseti nesmyslů, tak přijít s jedenáctým? (Hint: pastování odkazu není argument)

I stará fakta jsou fakta, to máte pravdu, ale mohou ztratit na relevanci. Pokud hypoteticky někdo udělal před x lety chybu, ale od té doby jeho výsledky nezávisle podpořily jiné zdroje, tak to původní závěry zůstávají pravdivé. To je jako byste kritizoval jistého Newtona za to, že na gravitační zákon přišel vrcholně nevědeckým způsobem, že na něj spadlo jablko.

Výzkumník zpochybňující stávající mainstream předně potřebuje solidní argumenty. Jakmile je má, tak mu hrozí především světový věhlas.

248301

18.07.2011 22:13

Okupace Řecka bankéři

RE: Och, Lin, dnes se nějak ne a ne shodnout :-)

drfie 78.?.?.?

Možná rodina, rod či kmen, ale ne stát. Stát vznikl a rostl z potřeby některých ovládat jiné. A je to pořád stát, kdo vráží ty klíny do společnosti - určuje, kdo komu kolik musí platit a kdo má koho poslouchat. A když už státníci neví kudy kam, tak se začnou zadlužovat, protože to dopadne nejvíc na lidi, kteří ještě ani nemusí být na živu, a nebo proto, že jejich kamarádi bankéři shání peníze na novou jachtu.

248303

18.07.2011 22:34

Okupace Řecka bankéři

RE: Schíza

drfie 78.?.?.?

>Uvedomte si, ze pujcovani zlata(penize byly na pocatku 100 procentne kryte zlatem) na urok vedlo k tomu, ze temer vsechno zlato se premistilo za tech par stoleti do pazouru lichvarum.
Můžete dát zdroj této informace?
Pokud vím, tak za doby zlatého standardu měl dolar téměř konstantní kupní sílu. Pokud někdo shromáždil zlato v trezorech, tak by jej bylo málo v oběhu a jeho cena by zákonitě raketově rostla - a s ní i dolar.
Dále pokud vím, tak to byl americký prezident FDR, který soukromé vlastnictví zlata zakázal. (A kde asi skončilo?)

>Bankovni lichvari nemuzou pujcovat hodnoty jednoduse proto, protoze zadne nikdy nevytvorili, chapete to uz?
Oni ale půjčují hodnoty, které vytvořil někdo, kdo půjčil jim. Jinými slovy přepůjčují.

248305

19.07.2011 20:06

Okupace Řecka bankéři

RE: Schíza

drfie 78.?.?.?

Nejdřív by muselo být jasné, že se někam zlato "podělo". Pak by se hypoteticky dalo hledat, kam. To, že půjčujete na úrok nic neznamená. Důležité je, jaké máte výdaje. A výdaje samozřejmě musíte mít, protože zlata se nenajíte, zlatem se neobléknete, v zlatě nebydlíte.

>Kde jste prisel na to, ze zlaty dolar mel konstantni kupni silu?
Kde jsem na to přišel? Je to všeobecně známá věc. Dejte si třeba v google images vyhledat "purchasing power of dollar" (http://www.google.cz/search?tbm=isch&hl=en&source=...)
FED byl založen 1913, takže pokud chcete mluvit o zlatém standardu, musíte se omezit na období před rokem 1913, ideálně od vzniku dolaru. Po založení FEDu už se o žádný pořádný zlatý standard nejednalo a samozřejmě kupní síla dolaru stále rychleji klesala.

>FED jako monopolni veritel zlato vlade USA pri svem vzniku pujcil na kryti papirove meny
Co to je za nesmysl? FED vydává dolary, tak jaké půjčování vládě na krytí měny? FDR prostě potřeboval lidi zbavit možnosti se bránit inflaci.

248390

19.07.2011 20:37

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

drfie 78.?.?.?

A co jiného jsou ty vaše "čárky" než statistika?
Pokud má někdo AIDS, tak jeho šance na normální život je nižší než u člověka, který AIDS nikdy neměl - a to ať už se léčí nebo ne. To je přece jasné. Srovnávat musíme lidi nemocné AIDS, kteří se léčí vůči těm, co se neléčí. Nikdo netvrdí, že léčba AIDS je bezproblémová, 100% úspěšná a bez jakýchkoli vedlejších účinků. Jde o to, zda výhody léčby převyšují nad nevýhodami.
Doktor, který "dovolí" pacientovi umřít na nemoc, na kterou se nespecializuje, není doktor - to už může pacienta rovnou zastřelit. Doktoři jistě nejsou vševědoucí, ale takoví, jaké popisujete, jsou spíše výjimky. A kromě toho, je i zodpovědností pacienta, aby nedělal každou pitomost, kterou mu doktor uloží. Nikdo vás nenutí k doktorům chodit.

248398

19.07.2011 20:55

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

drfie 78.?.?.?

Antiscientista je člověk popírající výsledky vědeckého výzkumu.

Myslím, že na většinu otázek si sám odpovídáte. Vždycky záleží na konkrétních okolnostech, pokud bych měl na výběr mezi chemoterapií + rok života k tomu nebo smrt, tak bych asi taky na chemo nešel. Když máte pocit, že vám nějaký lék škodí místo aby pomáhal, tak ho probůh neberte.

Bohužel spousta lidí nerozumí tomu, že medicína často přichází ke slovu až tehdy, kdy už je velká část škody nemocí vykonána. Nebo si medicínu představuje tak, že vás zázračně vrátí do stejné nebo ještě lepší kondice než před nemocí. Nebo zaměňuje omyl lékaře (a případně omyl pacienta) s omylem medicíny jako takové. Nemluvě o tom, že současný socialistický systém zdravotnictví vede lékaře přesně k tomu, co kritizujete - jsou placeni za výkon, ne za výsledek. Pacient má tak menší šanci kvalitu lékařů ovlivnit.

248399

20.07.2011 19:27

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

drfie 78.?.?.?

Mám problém porozumět vašemu textu, už jsem to tady jednou psal [smích] Čerstvě třeba tomu, jak statistika souvisí s materialismem.
Taky jste nemluvil o nevýhodách převažujících nad výhodami, ale jen o těch nevýhodách, a to ještě podle mě přestřelených. Pokud podle vás nevýhody převažují, je to váš názor a nikdo vám ho nebere, já mám názor opačný. Je to z velké části subjektivní, takže nemá cenu se o tom dohadovat.
Co se týče "tunelování", tak problém není v tom, že na výzkum AIDS jdou peníze, problém je v tom, že na to jdou státní peníze. Se svými penězi ať si každý dělá, co chce.

248490

21.07.2011 00:25

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

drfie 78.?.?.?

Pokud by nebylo těch všech regulátorů a byrokratů, ale vládl by zákon, tak by zisk bylo možné získat jen prokazováním služby - tedy něčeho, co má pro ostatní hodnotu. Tedy čím více zisku, tím lépe i pro všechny okolo.
Co se týče neregulovaného vlastního rozumu - jednak se můžete obrátit na experty a něco jim třeba zaplatit (už dnes je spousta celkem věrohodných časopisů, které testují zboží), pak tu máte internet a na něm spoustu informací a lidí ochotných poradit a konečně i ty firmy by se musely mnohem víc snažit nás spotřebitele přesvědčit, že zrovna jejich výrobek je bezpečný, protože by nemohly říct, že jim to schválil státní úřad.

Co se týče vědců, tak si naprosto protiřečíte. Z toho, co píšete, teď jasně plyne, že antiscientisté jsou ti špatní vědci (ne tedy ti dobří, jak jste tvrdil posledně). S takovým tvrzení souhlasím.

248522

21.07.2011 20:27

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

drfie 78.?.?.?

Zisk je důležitý, ale ještě nikdo bez pomoci státu nezbohatl tím, že by prodával něco, co nikdo nechce. Na vaše strašáky jsem vám už vlastně odpověděl minule, nemám k tomu moc co dodat. Jen jsem zvědav, co řeknete, až nám EU mléko zakáže, protože podle byrokratů představuje pro lidi riziko. Firmy dodržují standardy kvůli tomu, aby si udržely důvěryhodnost, ne kvůli státní regulaci, ta se dá vždycky ohnout. Zlí jazykové dokonce tvrdí, že regulace je jen nástrojem korporací sloužící k omezování menší konkurence, která zatím nemá sílu platit si právníky.

Pokud jednou říkáte, že antiscientisty jsou dobří vědci a podruhé, že špatní, tak je to protiřečení. Kde jste vzal vaše čísla nevím, ale že by se ve světě, natož v Česku utajil výzkum obnášející 75% vědecké práce, tomu tedy nevěřím. Vědci nepotřebují před nikým ohýbat hřbet. Naopak chytrého vědce si každý předchází a ti organizačně schopní si též zakládají vlastní firmy.

Co se týče jednoznačných výkladů, tak už jsem psal předminule, jak to je. Pokud vám to nestačí, tak zkuste rozvést, oč vám jde. Příkladem může být třeba tohle: Vidím před sebou zeď, udělám pár kroků, rána. Zkusím to znovu - stejný výsledek. Závěr: hlavou zeď neprorazíš.

248605

21.07.2011 21:10

HIV=AIDS, pravda nebo podvod?

RE: Zase uveřejňujete bláboly?

drfie 78.?.?.?

>Ale naštěstí, jsou mezi námi stále i ti, kteří nezažili po 40 či méně let medicínu ve skutečně tržním prostředí....Jak je mizerná lékařská péče v JůYsEj ví dnes již každý. A také fakt, že je tomu díky prioritizaci tamní medicíny jen na "bohaté".
Tady bych si dovolil poněkud nesouhlasit. V USA minimálně v posledních 40 letech není medicína "skutečně tržní". Státní zásahy jsou jako všude jinde, v USA jsou jen více maskované a chaotičtější. Licencování lékařů, masivní podpora "soukromého pojištění", které tím pádem není ani soukromé, ani pojištění, Medicaid, Medicare, teď po novu "Obamacare"...
Dlouhé počtení v angličtině třeba zde http://www.capitalism.net/articles/SOC_MED_files/T...

Jinak s vámi ohledně prospěšnosti moderní medicíny souhlasím, pochybuji ovšem, že se tím ze mě stává Pepík levicující.

248609

21.07.2011 23:26

Okupace Řecka bankéři

RE: Schíza

drfie 78.?.?.?

Moje chyba, píšu o zlatém standardu, ale mám na mysli obecně komoditní standard. Detaily se měnily, nicméně dolar byl v 19.st prakticky vždy nějak založen na zlatě a stříbře, takže je to spíš otázka terminologie, než podstaty. Každopádně dlouhodobě si konstantní kupní sílu udržoval - krátkodobě samozřejmě především kvůli státním zásahům šel nahoru a dolů.
To taky nic nemění na tom, kam se zlato podělo nebo nepodělo. A ano s trochou nadsázky se dá říct, že zlatý standard zničil rozmar FDR, protože bláznivě věřil, že depresi vyřeší inflací. Zlato tahal z lidí stát.

248619

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 97 čtenářů částkou 16 036 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 1

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 10

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 3

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,94 Kč
Euro
27,21 Kč
Libra
29,93 Kč
Kanadský dolar
17,48 Kč
Australský dolar
16,38 Kč
Švýcarský frank
25,37 Kč
100 japonských jenů
21,91 Kč
Čínský juan
3,43 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,45 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
30,10 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 627,05 Kč
1 unce stříbra
564,23 Kč
Bitcoin
297 863,35 Kč

Poslední aktualizace: 24.10.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?