Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 11 příspěveků, 1 jméno: udo1.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

22.12.2010 13:53

Pochybnosti o udržitelnosti eura

RE: Nemecký verejný dlh dosiahne historický rekord

udo1 89.?.?.?

Celkom dobre ste Erwin popísal dnešnú formu fašizmu [smích]
..eufemisticky nazývaného demokratúra..

Fašizmus je vždy nejaká forma vlády "elity". Jej cieľom je vládnuť paraziticky na úkor druhých pomocou obmedzovaniu ich informovanosti a zabránenia rozvoja ich potenciálu ako ľudí. Máva vodcu a nejakú ideológiu, príp. "náboženstvo".
Jedna zo základných protofašistických ideológii je bez pochýb aj spomínaný judaizmus, indický hinduistický kastový systém a v podstate všetky systémy spadajúce pod uvedené parametre. Tak aj naša "demokracia" je zas a znova čisto formou skrytého fašizmu. Môžem ho nazvať aj h-is-tórický islam, či "kresťanstvo", marxizmus, či iný eufemizmus.
Viď etymológia, dejiny slova fasca.
Ešte zaujímavejšie by boli snáď už iba jednotlivé varianty jeho abreviatúrneho, znakového rozboru.
Tam začina hlbšie chápanie súčasných a dejinných sociálnych a filozofických procesov.

234712

22.12.2010 16:50

Pochybnosti o udržitelnosti eura

RE: Je treba vidiet veci v sirsich suvislostiach

udo1 89.?.?.?

re: 95..
"Ja som za jasne pomenovanie veci pravym menom.
"

Ja detto.

Zase ide medzi nami pravdepodobne o nedorozumenie.

95..:"Ak sa aj u neho objaví náznak, treba ho podporiť." Tak toto hovori za vsetko."

Podporiť náznak dobrej myšlienky, nie zvrátenú podstatu osoby!!!

U akejkoľvek osoby hodnotím jej činy, postoje:
Áno,áno, nie, nie, áno, nie, nie, určite nie atď..
Vždy následne kladiem otázku:
Prečo má ten druhý pravdu a hodnotím jeho psychiku.
To isté vis-à-vis. Je to systém tzv. dialektickej autokorekcie dialógového režimu riadenia(odb.nazv.).

Dá sa použiť aj pri rozličných bazálnych cieľoch.
Napr. Ja a George [velký smích]
Pričom Džórdži má status iba výkonného a nie riadiaceho aparátu.
Riadiaca štruktúra "elitky" pracuje práve na tomto princípe, len z nášho pohľadu obrátene, ak sa rozumieme.
Celé je to v podstate veĺmi jednoduché.
Objektívna Funkčnosť tohto algoritmu, metodiky má hlboký zmysel, cieľ. Ako sme si hovorili: pravidlo-cieľ-tvorca..

.. sa na chvíľu vrátim k lepšiemu pochopeniu dialektického režimu komunikácie..:

Na áno sa zhodneme a vzájomne poučíme. Nie, ignorujeme, nedáme naňho akcent a ono postupne zmizne. Jeho matrica(podstatu práce s tzv.matricami sme tu neraz vysvetľovali) nedostane energiu našich emócii a prirodzene zanikne.
Viď tragédia po generácie tzv. h-is-tórickým kresťanstvom akcentovanej "hriešnosti" človeka a jej spomínaný devastačný účinok na podvedomie spoločnosti a vyplývajúce chybné(pre niekoho zámerné) spoločenské stereotypy správania sa.

Mnohí šialenci(nechcem urážať prasiatka [smích]) prehodnotia svoj postoj a pomôžu. Netreba ich zbytočne zavrhovať a robiť im strach. Samy si tak komplikujeme situáciu a im v návrate do ľudského spoločenstva taktiež.
Hodnotiť, varovať a podľa možnosti nikdy neodsudzovať, aj keď je to u niektorých chápavých extrémne egoistických indivíduii ťažké. Hlavne keď vykonávajú činnosť, ktorej dôsledky môžu byť za istých okolností pre spoločnosť fatálne.

Vzhľadom na súčasný vývoj som však optimista.

234724

29.12.2010 21:05

Proti Novému světovému řádu

RE: Stôl HOVNOSTI

udo1 89.?.?.?

Re:krysa a akronym,..
Niekedy meškám s odpoveďou z pracovných dôvodov..
Tentoraz však nie.
Opakovane som Vám a ďalším posielal odpovede, názor na tému, no moje príspevky v tejto a ďalších diskusiách prestali prechádzať.
Prečo? neviem..

Moderátor mi nenapísal dôvod a V. neodpovedal ani na môj mail ohľadom problému s registráciou. Možno toho majú veľa..
Pekný večer prajem

235135

29.12.2010 23:27

Proti Novému světovému řádu

RE: Stôl HOVNOSTI

udo1 89.?.?.?

Myslíte Krysa, že raz aj tak nebude jedna globálna vláda-koordinačné centrum?
Azda nemáme globálne problémy týkajúce sa všetkých?
Sme súčasťou jedného systému. Ekológia, komunikácia, doprava, ekonomika,..
To myslíte ako vážne, že máme bojovať proti nášmu vlastnému systému?
Nemá zmysel bojovať proti globalizácii. Je to objektívny proces a má svoje hlboké dôvody.

Zmysel má bojovať o jeho formu.
Jeho úlohou je slúžiť všeobecnému základnému materiálnemu zabezpečeniu, rozvoju a uvoľneniu tvorivosti.
Jednoducho povedané napĺňaniu potenciálu jednotlivcov a ľudstva ako celku.

Momentálne je globalizácia nasmerovaná k stále profesionálnejšiemu zotročeniu, pokračovaniu zvrátených ideálov kasty starogréckeho démosu (občanov vlastniacich otrokov = otrokárov), či presnejšie bývalých staroegyptských a iných lokálnych kňazov-znachárov.

Buď tendencia k:
"A government for the People by the People"

Alebo tendencia k:
"Slavery optimalization"

Globálne koordinačné centrum nemôže byť bez lokálnych, národných a komunitných.
Všetky informácie musia byť k dispozícii pre všetkých.
Nikto nemá právo zadržiavať akékoľvek informácie brániace rozvoju a zneužívať základný algoritmus otrokárskej pyramídy vo svoj egoistický prospech.
Za dnešnej zmenenej logiky sociálneho podvedomia nesie za to okamžitú zodpovednosť aj so svojim najbližším okolím.

Stále platí a vždy bude platiť železné pravidlo sociálnej psychológie:
"Akú mieru chápania a morálku občania majú, takú budú mať nevyhnutne aj reprezentáciu"
alebo inak:
"Vždy sa vzhľadom na mieru chápania a morálku jednotlivca, či kolektívu stane najlepšia možná varianta budúcnosti(osudu)"

Preto je jedným z hlavných prostriedkov vlády harakiri "elít" vyvolanie a udržiavanie apatie ovčanov akýmikoľvek prostriedkami.

To Vám určite dosvedčí akýkoľvek, čo i len trochu inteligentnejší novinár.

Detto k re: Akronym a IVANFOJT

235142

29.12.2010 23:57

Pochybnosti o udržitelnosti eura

RE: Je treba vidiet veci v sirsich suvislostiach

udo1 89.?.?.?

Celkom dobre ste 89..popísali vonkajšie prejavy tzv. Biblickej koncepcie riadenia našej kultúry. Možno však máte pre ňu aj lepší názov. Odborne sa tak nazýva preto, lebo v klasickom západnom umení-divadle, sochárstve, maliarstve, hudbe,.. je podľa rôznych prepočtov zhruba 80% motívov biblických. Preto sa biblia javí ako koncept riadenia kultúry, t.j.našej kolektívnej a individuálnej psychiky, spoločenských stereotypov, nášho podvedomia.
Biblia má inak nádherný hrubý obal, ktorý tvorí viac ako 99% jej obsahu [smích]

Nikto sa nemôže tváriť, že má Pravdu.
Kľúčami od miešačky je metóda priblíženia sa k Pravde.
Každý má v danom momente svoju jedinečnú optimálnu úlohu,
ak prestane byť egocentrikom na úrovni 2-ročného dieťaťa a začne uvažovať nad tým, ako sa stať Človekom - osobou snažiacu sa o kooperáciu s HNR(Hierarchicky najvyšším riadením, Bohom, či Prírodou,.. ).
Spomínaný koncept je práve táto metodológia a nie Pravda sama o sebe.

V školách, u Riša, Gaga, či Husa, treba vyberať, hodnotiť, čo je v poriadku a čo nie. Je hlúpe všetko zahadzovať a vždy sa snažiť "začínať od znova", robiť "hrubé čiary" a podobné sprostosti. V tom má napr. aj Radičová pravdu, keď vyzdvihuje "Kontinuitu".
Od tzv."Židov" (judaistov), cigánov, boľševikov, či nacistov,.. sa tiež máme hodne čo učiť.
89.., porozmýšľajte čo?
Inak by tu neboli. Všetko má svoj zmysel a primerane so všetkým ostatným súvisí. Svet je mozaika.
Ak zistíme, že sme nehodnotili a nekonali dobre v zmysle všeobecného prospechu a rozvoja, treba názor a poprípade aj dejiny prehodnotiť. Nesmieme sa báť robiť chyby, či tzv. "hriechy"- umelý pojem pôsobiaci paralyzujúco na našu kreativitu a rozvoj. Problémom je zámerné dlhodobé konanie mimo Miery.

Samozrejme máte pravdu, že existujú ľudia, ktorých podstata myslenia je založená na lži a jej oddanosti. Jedno hovoria a druhé konajú. V komunikácii a práci s nimi treba byť opatrný. Našťastie ich nie je veľa a aj oni sú iba obeťami prevládajúcej "kultúry". Podľa sociologických štatistík v rámci Normálneho Gaussovho rozdelenia psychologických charakteristík populácie je to zhruba 1-2%. Spomínaný spôsob myslenia je síce masívne propagovaný, no človeku neprirodzený. Človek sa nerodí "zlý". Ak je však k týmto osobám majorita populácie indiferentná, osoby so zvrátenou psychikou vyhrávajú a dostávame sa automaticky do dnešnej globálnej situácie. Mnohí podstatou dobrí ľudia konajú však skratovo iba počas (samo-riadenou)kultúrou umelo navodených stresových situácii. Ak navodíte viac takých situácii, osoba sa stotožní s daným algoritmom správania a voila, máte klasického zombimanažéra, úchylného dôstojníka, politika a pod.

Psychológovia a psychiatri sa sizyfovsky snažia riešiť
dôsledky:
patologické známky správania jednotlivcov, namiesto riešenia príčiny:
prebiehajúcich zámerných patologický...

Automaticky kráceno

235143

30.12.2010 00:00

Pochybnosti o udržitelnosti eura

RE: Je treba vidiet veci v sirsich suvislostiach

udo1 89.?.?.?

doplnenie..k re: 89..

Psychológovia a psychiatri sa sizyfovsky snažia riešiť
dôsledky:
patologické známky správania jednotlivcov, namiesto riešenia príčiny:
prebiehajúcich zámerných patologických sociálnopsychologických javov

Inak..na to, aby niekto klamal, stačí opakovať počuté v zle zhodnotenej situácii, keďže tá sa stále mení..to sme sa už ale opäť vrátili k metodikám hodnotenia spoločenských procesov [smích]

235144

30.12.2010 00:05

Proti Novému světovému řádu

RE: Kapitalismus vzdy koncil krizi, krvelacnymi valkami a bidou - pak se karty rozdali na cas znovu...

udo1 89.?.?.?

To delenie na konzervy a slobodné(odpílené) stromy, čo majú voľne rásť bez koreňa, je docela vtipné.

Úsmev vyvolávajú aj virtuálne pojmy ako "ľavica" a "pravica", „kapitalizmus“ a „socializmus“, atď.. Nie je mi známe obdobie v dejinách, kde by boli aspoň náznakovo spojené s politickou realitou.

A k nadpisu A.B.Bartoša:
"Proti Novému světovému řádu"

Zas a znova - nemôžete bojovať proti niečomu, ale iba za niečo.
Proti znamená stratu času a často aj života.

Každý štátny útvar, či jeho elita, kde sa Ni(e)komu podarilo legalizovať úročenie, alebo aspoň ho urobiť "salonfähig" sa dostal v podstate okamžite do dlhu, pod kontrolu. Zároveň totiž počas tohto procesu vždy prebieha navodenie situácie, pri ktorej je lokálna elita doregulovaná do stavu, kde si sama "dobrovoľne" berie pôžičku (vonkajšie agresie, umelé fluktuácie trhu, či nepriama a priama korupcia,..).
Ak si dotyčné osoby situáciu uvedomia, prebudí sa v nich občas zodpovednosť, alebo iba obyčajný pud sebazáchovy. Snažia sa dlhov zbaviť a potom sa môže stať, že dopadnú ako spomínaný Ceausescu.

Legalizácia ťažkého trestného činu úročenia môže mať na svedomí krátky, desiatky, niekedy dokonca stovky rokov trvajúcu akceleráciu bohatstva lokálnej elitky a z toho vyplývajúcich možností. Potom nevyhnutne nasleduje úpadok a spoločenský rozklad pretože občania prirodzene prestanú zriadenie podporovať. Začne sa objavovať potenciál revolúcie, podpory vonkajších modelov, atď., čo sa výkonný aparát globálnej elitky vždy opäť snaží dostať pod kontrolu. Spoločenské stereotypy, procesy a kolektívnu pamäť majú počas h-is-tórie pomerne dobre prečítanú a tak sú vo svojich snahách väčšinou pomerne úspešní. Tento cyklický model sa tiahne celými dejinami. Spomínaný proces sa klasicky študuje napríklad na podstate vzostupu a pádu starogréckych mestských štátov a striedania ich hegemónie.

235145

31.12.2010 20:11

Proti Novému světovému řádu

RE: Stôl HOVNOSTI

udo1 89.?.?.?

re: Akronym 89..

1. Na aktuálne a konkrétne otázky si musia ľudia odpovedať sami vychádzajúc z globálneho pohľadu na spoločenské procesy.
Globalizáciu sme tu veľmi detailne mnoho-mnohokrát rozoberali. Nebuďte lenivý a ak Vás to naozaj zaujíma, pozrite staršie diskusie na tú tému. Nebudem tu oba hlavné aspekty od základu opakovať. Na mieste moderátora by som to totiž pre neustále opakovanie zrušil.

2.
5 bodov:
koľko krát sme to tu popisovali akronym..vyzerá, že tu nie ste moc dlho..takže znova..učiť sa, učiť sa, učiť sa.. to platí pre každého bez výnimky.. v tom mal Lenin pravdu [smích]

1. Všetko so všetkým primerane súvisí a náhoda je konšpirácia. Mozaičné, bohocentrické vnímanie sveta namiesto egocentrického.
2. Dôvera Bohu, namiesto ateistickej viery v neho. Snaha o pochopenie jeho cieľov a kooperáciu s ním. 2 hlavné metódy sme popisovali - vnímavé pozorovanie okolia a vedomé používanie snov. Detaily sme podrobne rozoberali.
3. Uvedomenie si objektívneho globálneho dejinného procesu koncentrácie moci, subjektívnosti snáh o jeho riadenie a vyplývajúcich dôsledkov.
4. Uvedomenie si vplyvu procesu zmeny logiky sociálneho správania a jeho dôsledkov na spoločnosť
5. Vedomé využívanie možností vyplývajúcich z aktívneho práce na báze tzv. Plnej funkcie riadenia v nepriamom a priamom riadení procesov vo svojom okolí. Tiež sme ju mnohokrát zo všetkých strán rozoberali.

Akronym nebuďte ako 2-3 ročné decko so životným štýlom typu:
Nie mama, nie a ešte raz nie, béééé, hodím sa v obchode na zem a chcem od nej pri pokladnici ešte aj vysomrovať čokoládu.

Skúste ísť ďalej a stať sa dospelým človekom. Na otázky o materiálnom zabezpečení, svojich úlohách na tomto svete, vašom potenciáli a tvorivých možnostiach jeho naplnenia si viete najlepšie odpovedať v dialógu s Bohom sám. Najlepšie ak pri tom vychádzate s tých 5. bodov. Ktokoľvek Vám bude hovoriť, čo je Vašou úlohou, čo je dobré a zlé, buďte ostražitý! Nikdy slepo nijakému človeku nedôverujte, aj keď ľudia vždy majú bohato zneužívanú tendenciu snahy zbaviť sa zodpovednosti(budúcnosti) a preniesť ju na druhých. Hodnoťte a kooperujte vždy na tom, na čom sa zhodnete s druhými. Väčšinu vecí máme aj tak spoločných.
Váš konkrétny problém a jeho riešenie teda najlepšie poznáte vy sám. Ja môžem vysloviť iba názor externého pozorovateľa vychádzajúceho zo spomínanej pozície, ktorí môže byť niekedy nápomocný. Detto čo sa týka sociálno-ekonomicko-politických záležitostí.

Der Schluessel ist immer wieder der selbe:
"Hilfe zur Selbsthilfe!"
Ideál je, aby sa každý stal Človekom a vedel z tej pozície hodnotiť a konať. Popis tendencie k Človeku sme tiež detailne rozoberali.

Parafráza J.F.Kennedyho:
"Nepýtajte sa čo druhí môžu urobiť pre Vás, ale čo vy môžete urobiť pre druhých".

Ja dodávam:
Ak máte alternatívu, sem s ňou.
Je ľahké deštruktívne krit...

Automaticky kráceno

235267

31.12.2010 20:13

Proti Novému světovému řádu

RE: Stôl HOVNOSTI

udo1 89.?.?.?

doplnenie k re: Akronym..

Der Schluessel ist immer wieder der selbe:
"Hilfe zur Selbsthilfe!"
Ideál je, aby sa každý stal Človekom a vedel z tej pozície hodnotiť a konať. Popis tendencie k Človeku sme tiež detailne rozoberali.

Parafráza J.F.Kennedyho:
"Nepýtajte sa čo druhí môžu urobiť pre Vás, ale čo vy môžete urobiť pre druhých".

Ja dodávam:
Ak máte alternatívu, sem s ňou.
Je ľahké deštruktívne kritizovať.

Zamyslite sa nad Vám školou naimplantovaným stereotypom zameraným na hľadanie rozdielu. Nestačí len byť pevný vo svojom postoji, ale vedieť ho aj prehodnotiť. A hlavne to, ako ste sa k nemu dopracovali - dejiny a tendencie našej kultúry. Hľadajte čo nás spája a vysvetľujme si nedorozumenia. Konflikt je vždy zbytočný, ak ideme v úrovni chápania o krok ďalej. Na cieľoch sa určite zhodneme.

3. Havel, Gál..dogmy..
Dogmy úprimne neznášam. Sú neprípustné. Nepleťte ich prosím s objektívnymi systémovými spoločenskými pravidlami. Ja som ich nevymýšľal [smích]
Majú svoj hlboký zmysel. Skúste nad tým porozmýšľať Akronym.

Inak prečo vlastne Akronym? Akronym čoho? Nepýtal som sa Vás to raz už náhodou?

4.Sa pýtate, odkiaľ sú materály?
Časť sú psychologické školenia z glob. nemeckých a amerických firiem, ktorými som prešiel.
Áno, mnohé boli založené na materiáloch z Harwardu, Yaleu,.. Je tam mnoho použiteľného. Ďalej STU Sjf-riadenie a SPBU-riadenie. A znova áno, odtiaľ idú študenti aj ďalej napr. na GRU, ako z Harwardu do CIA, "dozorných" rád korporácii, resp. do zložiek "G-SS-glob.sec.services".

235268

31.12.2010 20:18

Wikilekas: Sledujte jak hraje, a ne kdo hraje, a všimněte si, kdo vykopává

RE: Budou nas krmit po davkach,ted jenom zalezi,jak casto otevrem pusu.

udo1 89.?.?.?

Je dôležité, aby ľudia a aj zvyšok politikov konečne pochopili, že ak by sa aj parlamenty a vlády jednotlivých štátov snažili urobiť niečo pre ľudí, je to bez zmeny konceptu riadenia spoločnosti a pochopenia úlohy ním riadených médii v podstate nemožné. Média dnes hrajú rolu ideológie, či niekdajších "náboženstiev". Parlamenty a všetky vládne výkonné funkcie sú v tomto zmysle na úrovni rebríčka moci až na 3. a 4. mieste. Nemajú de-facto žiadnu reálnu moc v pre vývoj spoločnosti zásadných otázkach.

Všetky spomínané funkcie sú iba majetkom správy systému riadeného na 99% nepriamo, bezštruktúrnymi podprahovými technikami. V riadení podvedomia politikov a más hrajú známu kľúčovú rolu médiá, úrokové sadzby, chronologické technológie a ďalšie nástroje majiteľov konceptu. Týka sa to aj novinárikov a filmárikov(aj filmušky [smích]) Preto sa všetci ovčania, ktorí oblieknu verejnú funkciu správajú zrazu tak "čudne", napriek tomu, že v súkromí mali a možno aj stále majú úplne iný názor, ako musia prezentovať.
..A pri tom nikto nad nimi fyzicky s nejakým Damoklovým mečom nemusí stáť..

re: Julie Webb-Pullman:
" a hodlá z ní nějakou dobu těžit formou ODKLADU oznámených zpráv."

To je veľmi závažné tvrdenie. Neviete niekto, ako k nemu autorka článku prišla?
Skúsim aj ja risérčovať..uvidíme..

Ak je to pravda, svedčilo by to o prvej vážnej chybe Assanga z pohľadu pravidiel nadradeného systému.
Samozrejme, ak by sme vychádzali z predpokladu, že to minimálne na začiatku svojej verejnej činnosti s Wikileaks myslel úprimne..

235269

re: 6388..
"S náboženskými fanatiky nikoliv!!!!"

Treba rozlišovať medzi koránovým islámom a h-is-tórickým hierarchickým zombi-islámom.
Pôvodné Mohamedovo učenie je o niečo modernejšie, ako napr. pôvodné učenie Ježiša.
Pokračuje však tiež iba v línii monoteistických vnuknutí tiahnucích sa min. od faraóna Achnatona.
Keď súry koránu zostavíme chronologicky a neberieme ich doslovne, ale obrazne, je celkom dobrým odporúčaním do života. Tak ho aj treba brať a z uvedenej pozície aj jednať s moslimami.

Podobne u kresťanov..
Biblia je tiež z časti použiteľná ako etické odporúčanie. Rozhodne však nie v klasickej=zvrátenej podobe.

Tak aj u dnešného filozoficko-ekonomicko-politického systému stačí pár úprav, na ktorých sme sa nielen my tu zhodli a môže fungovať pre obecné blaho a rozvoj. Netreba žiadne revolúcie. Nikdy v konečnom dôsledku neslúžili ľuďom. Postupnú zmenu v mysliach a postoji ľudí. Preto tu asi máme net ako barličku. Zrazu všetko pôjde "samo sebou".

Pripájam sa teda aj ja k blahoželaniam..
Šťastné a veselé, zdravý nový rok a veľa dobrej vody [smích]

235281

Káva pro Zvědavce

88

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 143 čtenářů částkou 30 771 korun, což je 88 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Cca 120.000 migrantů zatím navezlo Turecko podél řeckých hranic, turecká TV propaguje Řecko jako bezpečný průchod do Evropy29.02.20 11:49 Řecko 0

Turecko nazvalo smrt jejich vojáků v Idlibu „útokem na NATO“28.02.20 18:13 Sýrie 0

A jak se připravuje na migranty Česká republika? Co, pane Hamáčku a Babiši?28.02.20 17:23 Česká republika 0

Polícia po spoločnom cvičení s vojakmi: V poslednom období dochádza k nárastu záchytov nelegálnych migrantov nielen na Slovensku, ale aj v susedných k28.02.20 16:56 Slovensko 0

Príslušníci tureckej armády zastavili prácu čerpacej stanice a zablokovali dodávky pitnej vody pre sýrsky región so 600-tisícovým obyvateľstvom28.02.20 16:34 Sýrie 1

Orbán: Očekáváme neustálé masívní útoky migrantů na jižní hranici Maďarska28.02.20 16:26 Maďarsko 0

NATO nás ochrání? Kdepak. Kvůli pohybujícím se proudům migrantům žádá NATO Rusko a Sýrii, aby zastavily ostřelování Idlibu28.02.20 16:10 Evropská unie 1

Ukrajinský podvod28.02.20 15:53 USA 0

Přeprava migrantů k řeckým hranicím je koordinová tureckou zpravodajskou službou MIT. Migranti jsou převáženi autobusy28.02.20 15:47 Turecko 0

Erdogan:72 hodin nebudeme bránit průchodu migrantů do Evropy - mohou se pohnout milióny lidí28.02.20 09:34 Turecko 9

Hraní si s ohněm - „velký pochod“ NATO na východ!27.02.20 19:32 Neurčeno 1

Assange má za sebou první dva dny slyšení u soudu, který má rozhodnout o jeho vydání do USA27.02.20 00:07 Británie 2

Video: Migrantky dupou švédské dívce po hlavě, migranti si to natáčí: "Zabij ji, wallah!"26.02.20 01:03 Švédsko 2

Muslim v autě najel do masopustního průvodu v německém Volkmarsenu - cílil hlavně na děti25.02.20 20:49 Německo 5

Slovenský parlament definitívne odmietol Istanbulský dohovor. SNS vyzvala prezidentku, aby to oznámila Rade Európy25.02.20 20:16 Slovensko 1

Z Česka bude brzy holina25.02.20 07:28 Česká republika 1

I trpaslíci mohou škodit: Tandém tří lokálních nul škodí České republice24.02.20 15:36 Česká republika 5

Libyjští teroristé se jezdí léčit do lázní Klimkovice u Ostravy?24.02.20 08:38 Česká republika 0

Barcelona: Migrant brutálně napadl starou ženu v metru24.02.20 00:05 Španělsko 0

Vojenská cvičení USA22.02.20 16:33 USA 3

Měnové kurzy

USD
23,08 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,59 Kč
Kanadský dolar
17,23 Kč
Australský dolar
15,02 Kč
Švýcarský frank
23,92 Kč
100 japonských jenů
21,36 Kč
Čínský juan
3,30 Kč
Polský zloty
5,87 Kč
100 maď. forintů
7,52 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
34,59 Kč
1 unce (31,1g) zlata
36 620,87 Kč
1 unce stříbra
384,92 Kč
Bitcoin
202 319,10 Kč

Poslední aktualizace: 29.2.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?