Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 59 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Vodník.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

04.09.2010 23:38

Aristokracie a dělba moci

Ta úvaha nepostrádá na zajímavosti.

Vodník 94.?.?.?

První odstavec působí skutečně poněkud darwinisticky, i když ho tam nikde nejmenujete, takže námitka pana Bartoška je oprávněná. Kritika levice i pravice je víceméně v pořádku, ale ten závěr je poněkud blátivý: směřujete svým konservativismem k monarchii? Nebo k nějaké rodové aristokracii starých pohanů? To je sice všechno hezké, ale v dnešní době naprosto nerealisovatelné, neboť chybí platná kriteria, podle kterých se určuje elita. Schopnost vydělat co nejvíc peněz to není, toho je kapitalism nejlepším důkazem. A současný okcidentální svět postrádá jakoukoli duchovní doktrínu, která by tato kriteria nabídla; lze se obávat, zda i islám už není v takovém úpadku, že toho není schopen - příklad íránské theokracie je opravdu odstrašující.

227524

05.09.2010 12:53

Aristokracie a dělba moci

RE: Ta úvaha nepostrádá na zajímavosti.

Vodník 94.?.?.?

>Nevím proč si každý spojuje aristokratismus s darwinismem,
Nespojuje. Ale Vy jste se nevyjádřil nejšikovněji, když jste napsal, že "Příroda je aristokratická a principem stvoření je vývoj k síle a ušlechtilosti." To zavání darwinismem, dokonce darwinismem sociálním, ve spojení s "právem silnějšího".

>Naopak
>aristokracie přisuzuje privilegia na základě předpokladu
>vyšší etické i estetické vyzrálosti, čili vyšší formy
>bytí, o níž není třeba soupeřit s nižšími formami.
Aha. Tedy žádné právo silnějšího!...(pokud tu "sílu" nebudeme vidět v té ethice a estetice, ale takové žonglování pojmy text notně znesrozumitelňuje).

>Konzervatismus je objektivistický pohled na svět, který
>uznává zkušenost a generacemi ověřené tradice jako jedinou
>bezpečnou cestu k harmonii a souladu se stvořením přírody.
>Nechápu ho jako křesťanskou či muslimskou doktrínu nebo snad
>dogmatický diskurs světa.
Ano, v obecné rovině s Vámi souhlasím. Ale ta generacemi ověřená tradice má vždy také spirituální, metafysický rozměr. Ten na obecné rovině konkretisovat nemusíte, ale naopak v reálném životě jej vždy představuje nějaká konkrétní doktrína, nikoli nějaké amorfní blátivé "obecné principy".

>K tomu není třeba žádných duchovních doktrín,
>stačí zdravý rozum a schopnost ohlédnout se za důsledky
>svého nízkého a nabubřelého jednání.
Nestačí! Jsou to právě ony platné doktríny, které nám dávají rozlišit mezi dobrem a zlem. Zdravý rozum jsme zanechali v Ráji a od té doby to s ním jde s kopce; dnes je použitelný jen na rovině každodenních problémů, nikoli v zásadních ethických otázkách.

>filosofie a historie ve své čisté a
>ideologicky neposkvrněné podobě.
To je neexistující koncept.

>Není pravdou, že morální rozměr lidského života vyplývá
>z nějaké transcendentálně přijaté duchovní doktríny, ale
>zdrojem morálky je život sám.
Naprostý nesouhlas! Zdrojem morálky je i Zdroj samého života.

>A ten může být hnusný nebo
>krásný, přirozený nebo zvrácený, řádný a harmonický
>nebo neřádný a plný zmatků. Může se odcizovat řádu
>stvoření a přírodě, nebo žít s ní v souladu.
A právě proto - logicky - nemůže být zdrojem morálky.

>A jak žít
>v souladu s přirozeným řádem nikdo nemusí ani nesmí
>vymýšlet
To je pravda, na ten zdravý rozum se skutečně nelze spoléhat!

227558

05.09.2010 12:54

Aristokracie a dělba moci

RE: Ta úvaha nepostrádá na zajímavosti (pokr)

Vodník 94.?.?.?

>je třeba jen hledat poučení v lidské zkušenosti
>a konzervovat to, co lidem prospívá a činí je lepšími a
>šťastnějšími, naopak eliminovat to, co jim škodí, ničí
>jejich vzájemnost a identitu a tudíž dělá z nich
>nešťastné trosky, které se vybíjejí v konzumních
>požitcích.
Jenže co je co, to "poučení", to právě nelze hledat v té lidské společnosti, proměnlivé a dnes venkoncem dekadentní a ztracené. To je třeba hledat v těch doktrínách, resp. v té doktríně, která je tomu kterému civilisačnímu okruhu vlastní. Pokud zůstanete na této theoretické rovině, zůstane Vaše povídání jen pěkným (a z velké části i pravdivým) povídáním, ale nebude k ničemu.

227559

02.10.2010 15:54

Triumf kupců a jeho genealogie

Dobrý článek!

Vodník 94.?.?.?

Skvělé postřehy, kterým zřejmě řada lidí nebude (chtít) rozumět. S některými generalisacemi bych asi polemisoval, temná úloha žen (Lhotákova bolest) je rovněž diskutabilní, ale v zásadě jde myslím o zdařilý pokus o reflexi vlivu "kupeckého" stavu na tok dějin.

Zajímalo by mě, jak author počítá těch "50 let", kterých to trvalo kupcům, aby se vypořádali s fenomenem "SSSR".

229194

02.10.2010 23:49

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Dobrý článek!

Vodník 94.?.?.?

A co perioda 1917-1945?

229208

03.10.2010 13:08

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: to autor

Vodník 94.?.?.?

>Avšak
>chybí mi v něm "podstata" a to fakt, že kupectví(šmelina) je
>vlastně přiživování se na kupujícím a tedy
>ožebračování jak kupujícího tak prodávajícího.

Nesouhlas. Existuje - a vždy existoval - opravdu poctivý obchod, nikoli šmelina. To, že (téměř) neexistuje v dnešním Česku, je anomalie.

Problém není obchod sám. Problém je, že kupci a obchodníci postoupili va společenské hierarchii na nevyšší posici, kam svými hodnotami, svou optikou a "třídní" mentalitou nepatří. To je jako kdyby v Indii brámani a kšatrijové museli začít poslouchat vajšíje a sloužit jim (k čemuž tam zřejmě implicite dnes dochází).

229227

05.10.2010 09:14

Démonizace historie. Část I.

RE: Co že?

Vodník 94.?.?.?

>Jedná se o druhou křížovou výpravu.

Malá oprava: jedná se o první křižáckou výpravu 1096-1099.

229369

05.10.2010 09:16

Démonizace historie. Část I.

RE: Co že?

Vodník 94.?.?.?

Já myslím, že málokdo říká "před tisícem let" a že hovorová čeština připouští v tomto významu výraz "před tisíci lety"; ono to je sice 900+ let, ale nebudeme puntičkáři...

229370

05.10.2010 10:33

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Tak nam zrovna sefuju bankari/kupci, no a?

Vodník 94.?.?.?

Myslím, že tohle generalisování špatných vlastností pro celý kupecký stav není správné. Kupci rozhodně plnili v historii ve společnosti důležitou úlohu a nebyli jistě ani zdaleka všichni takoví, jak je popisujete, dokonce bych řekl, že to ani nejsou nějaké obecné charakteristiky kupectví. Celý problém vidím v tom převrácení hierarchie, když se kupci dostali nahoru nad šlechtu a duchovenstvo a převzali otěže společnosti do svých rukou, když se jejich hodnoty (na jejich úrovni funkční a správné) stali společensky určujícími - tam pak došlo (a velmi rychle) k tomu skluzu k oněm vlastnostem, jež vypichujete Vy.

229374

05.10.2010 14:13

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Tak nam zrovna sefuju bankari/kupci, no a?

Vodník 94.?.?.?

Ano. Nelze ovšem zapomínat, že i u aristokracie nebo duchovenstva ztrátou důstojného postavení, které jim náleží, došlo k degeneraci a devalvaci jejich hodnot, takže se projevují v nevábných podobách jako násilnictví, nadutost, panovačnost a tyranie u těch prvních nebo pokrytectví, ideologisování, intellektuální a duchovní prostituce (vůči vládnoucím kupcům) u těch druhých. V této fasi kalijugy u všech kast vyplouvají díky vládnoucímu chaosu na povrch ty nejhorší vlastnosti, úkolem jedince pak není toto "napravovat", nýbrž spasit svou duši - a bude shledán velkým...

229381

06.10.2010 23:38

Odešel člověk a kamarád

R.I.P.

Vodník 94.?.?.?

Byl to slušný a solidní diskutér. Tragedie. Ať je mu země lehká.

229487

26.10.2010 19:10

Pozvánka na soud

Já si nedělám illuse

Vodník 94.?.?.?

Jestli se rozhodli, že Vás smetou, tak Vás smetou. Jediné, co si můžeme přát, aby se to stalo co možná okatě proti právu a nápadně naaranžovaně. Pak to totiž dojde řadě dalších, co se tady děje a to taky k něčemu bude.

V Praze nebudu, tak Vás nepřijdu podpořit, budu Vám ale držet palce, protože co je moc, to je moc! [naštvaný]

231062

26.10.2010 21:54

Pozvánka na soud

RE: Já si nedělám illuse

Vodník 94.?.?.?

>Tento zakon Stwora jasne porusil a pokud je CR pravnim statem,
>mel by byt i potrestan. Demokracie ma pravo se branit.
Jak už někteří přede mnou poznamenali, ten zákon neporušil vůbec jasně (pokud ho vůbec porušil). Dále je jasné, že tento hanebný a nedemokratický zákon je v rozporu se základní chartou lidských práv a - jakkoli je třeba zákony dodržovat - považuju za správné bojovat současně za jeho zrušení.

231091

02.11.2010 00:19

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

Ta obhajovací řeč byla opravdu výborná!

Vodník 94.?.?.?

To je přesně potřeba: tam nemohou říct ani slovo, takže pokud Vás nakonec odsoudí (čehož se lze obávat), bude to naprosto blatantním porušením základních lidských práv a degradují se tím zcela veřejně na úroveň nacistů nebo kommunistů, proti kterým těmi zákony tak úporně brojí. Paradoxně to oni, co Vás opakovaně ženou před soud, jsou "rudohnědí"...

Ale neradujme se příliš, ještě nemáte vyhráno. Budu Vám držet palce, protože tím je držím i sobě a nám všem ostatním, kteří o novou totalitu nestojíme.

231632

02.11.2010 17:50

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Máme spravedlivé soudy.

Vodník 94.?.?.?

Anti-anti, Vy jste opravdu ukázkový kousek!

>Jsem rád, že i zločinci jako Stwora mají u nás právo na
>spravedlivou obhajobu.
Bestiální kriminálník Stwora tuto příležitost u prvého stání NEDOSTAL. Teprve včera benevolentní český soud dovolil tomuto vyvrheli lidstva, aby otevřel svou špinavou, ehm, ústa a - nastojte! - hájil se! To by se nemělo opakovat!

>Od soudu vyšší instance, který zrušil
>rozsudek jste také odešel jako vítěz, i když v rozsudku
>bylo, že článek je obsahem špatný.
Článek byl špatný a oni ho neodsoudili!! No to je vrchol!! Kampak bychom se dostali, kdybychom publicisty špatných článků nechali běžet?? Ale nebojte se, však se dočkáte! Jen vydržet a nepovolit!!

>Však také normální
>člověk nesežere
Co je to "normální člověk"? Kdo to určuje? "Zdravý rozum"? A kdo určuje, co je zdravý rozum? Jerusalem Post?

>Nechci, aby jste tu skučeli "ideozločin", "sionistická klika"
>nebo "židovina".
Nechcete? Tak to se ale musíte obrátit na jinou instanci.

>Publikováním textu se s ním ztotožňujete
Přesně takhle reagovali kommunisti na výtky, proč neotiskli Chartu 77. Lépe jste své bolševické ledví odhalit nemohl, rudý muži! [smích]

>nikdo mi nevezme, že psát antisemitická klišé je možná
>právně nepostižitelné stejně jako nesprávné a zlé.
A kdo určuje, kdy se jedná o "antisemitské cliché" a kdy o konstatování skutečnosti? Jerusalem Post?

>Podívejte
>i holocaust těch Židů je z části lež.
Samozřejmě, že o holokaustu se od začátku částečně lhalo. Ovšem pouze židovský historik si může dovolit tyto lži uvádět na pravou míru - viz "mýdlo za Židů" nebo počet obětí v Osvětimi (zredukován o 2,5 millionu). Vy ovšem tuto mou větu zřejmě prohlásíte za "antisemitské cliché", ačkoli nade vší pochybnost pouze konstatuje skutečnost.

>Za zcestné názory
>Vás nikdo netrestá. Ani za zcestný výklad zahraniční
>politiky USA,
A za co teda?

>ale někde je hranice, která překračuje
>slušnost.
A tu hranici určuje kdo? Jerusalem Post?

>Ono je lehké oprávněně kritizovat Izrael,
Ani nevíte, jak máte pravdu!! [velký smích]

>kdyby
>Zvědavec upozorňoval na skutečné bezpráví, bude ignorovaný
>protože má kredit protižidovského webu.
Tak proč se V. Stworu snaží zlikvidovat, když je to admin webu z profláknutým kreditem?

>dokud si neuvědomí, že tím máte vliv na velkou část
>lidí.
Jak to? Vždyť má tak špatný kredit? Anebo jde o to, aby se určitý druh informaci k "velké části lidí" pro jistotu vůbec nedostal?

>Včetně násilných neonacistů, kteří mají zcela
>oblíbený tento web (ale za to vydavatel opravdu nemůže).
Opravdu ne?? Rozmyslete si dobře, co říkáte, koho hájíte, co by na to řekl Jerusalem Post!! Někde je hranice, která překračuje slušnost! Tak bacha!![velký smích]

231744

02.11.2010 21:43

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Další média

Vodník 94.?.?.?

>myslím, že už jsme všichni z toho holocaustu a
>z celého případu unaveni.
To je právě to: my ano, oni nikdy. [pláč]

231776

10.11.2010 18:39

Finanční základ duchovní expanze Západu do Ruska: technologie Vatikánu

To není zas až tak nová zpráva.

Vodník 94.?.?.?

Římští katholíci jsou aktivní v pravoslavných zemích, včetně Ruska, už dlouho. Nemyslím, že budou úspěšní. Pokud by ruská pravoslavná hierarchie zradila pravoslaví a přijala unii s Římem, dopadne jako všechny předcházející unie, tj. mizerně. Mohlo by v horším případě dojít ke schismatu uvnitř ruského pravoslaví, já si ale myslím, že to hierarchové dobře vědí a nenechají to tak daleko dojít, byť by je svrběly ruce i nohy.

232281

12.11.2010 21:19

Finanční základ duchovní expanze Západu do Ruska: technologie Vatikánu

RE: To není zas až tak nová zpráva.

Vodník 94.?.?.?

Uf! Řekl bych, že mám jiný názor, ale debata na toto thema přesahuje rámec možností internetové diskuse.

>Anlyzovať roky 1340 B.C....
>987 A.D., 1453, 1472, 1547, 1618, 1646, 1917 z pohľadu
>globálneho h-is-torického procesu vo vzťahu ku kultúre a
>územiu bývalého ZSSR.
U některých těch dat nevidím žádné souvislosti.

>Neexistuje patent na absolútnu pravdu. Možno ju má Príroda,
>Boh, Allah,..
>Z pozície Ľudí existujú iba metódy priblíženia sa ku nej,
>ktoré závisia od miery chápania a postoja jednotlivca, či
>kolektívu.
Takovou methodou přiblížení je právě např. pravoslavná církev.

232359

15.11.2010 18:12

Finanční základ duchovní expanze Západu do Ruska: technologie Vatikánu

RE: To není zas až tak nová zpráva.

Vodník 94.?.?.?

>Potrebujete azda na dialóg so svojim otcom sprostredkovateľa?
>To by nesvedčilo o tom, že máte dobrý vzťah.
>Akoby ste iba verili že existuje..
Církev není prostředníkem nýbrž léčebnicí, kde se duše má očišťovat, aby dosáhla osvícení a zření Boha. Dialog provádí pravoslavný křesťan při každé modlitbě.

U těch dat - co myslíte tím Egyptem? Achnatona? 1453 a 1917 jsem se domníval, že vím, pokřtění Rusi taky, jinak ruské dějiny pořádně neznám a souvislosti mi pořád unikají.

232425

18.11.2010 12:48

Proč nebudu používat Student Agency

Hm, já tím tak netrpím.

Vodník 94.?.?.?

Musím podepsat to, co tu už někdo uvedl: kdykoli jsem já jel se SA, byl zvuk k filmu ve sluchátkách a nijak mě to nerušilo. Výběr filmů považuju rovněž za příšerný, ale to je opravdu zcela záležitost osobního vkusu: mně osobně vadí Friends víc než S tebou mě baví svět a radši snesu Pelíšky nežli americký akční film, ale chápu, že jiní - a věřím, že jich bude i většina - to mají jinak. Dobrý film jsem teda po cestě opravdu neviděl. A nemusel by to být Tarkovskij, Fellini nebo Kusturica - proč třeba nepustit Chaplina nebo Laurela & Hardyho?

232579

26.11.2010 00:55

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

Zas ta generalisace...

Vodník 94.?.?.?

Nemohu se zbavit pocitu, že v jistém smyslu je opovržení židů vůči nám opodstatněné.

Kterých židů? Některých určitě, tedy určitě vůči některým z nás - a kdo jsme ti "my", apropos? Křesťané? Atheisté? Nebo myslíte Čechy? Pak byste měl psát o "opovržení Židů", resp. o opovržení některých Židů. Tito "někteří Židé" ale nezřídka opovrhují i některými jinými Židy a nenávidí je víc než "nás". A samozřejmě: "oni" (Židé i Nežidé) mají moc, v jejímž důsledku, třebas i nepřímo, některé servery vzkvétají a jiné zanikají. Sám z toho radost nemám, ale je to důsledek měnící se situace. On se celý ten kapitalism jaksi vyhrocuje a mění v neofeudalism, takže se můžeme dočkat věcí, proti kterým jsou krachy alternativních serverů naprostými prkotinami.

233040

28.11.2010 01:10

Etno-nacionalismus a otázky lidské identity

RE: No nazdar

Vodník 94.?.?.?

>Ještě na úvod jeden malý soukromý postřeh: v
>mnoha státech EU a vůbec i mimo EU, prostě v Evropě je
>rodová a rodinná soudržnost na vysokém stupni. Viděl jsem to
>ve Švédsku, Norsku, Finsku, Španělsku,Portugalsku i Německu
>a Francii. V Holandsku jsem pobýval skoro dva měsíce a
>zaregistroval jsem to také. Nechce se mi vypisovat kde všude to
>ještě je a kde jsem toto pozoroval. Naopak, myslím si, že
>třeba v severských zemích a na jihu Evropy jsou tyto vazby
>velmi, velmi silné.
Nevím, jak dlouho jste pobýval v těch skandinávských zemích, ale můžu Vás ujistit, že v Holandsku jsou ty rodinné vazby velmi slabé, což jste za ty dva měsíce nemohl postřehnout. Mám všechny důvody se domnívat, že tomu je tak i v ostatních severských protestantských zemích (v Anglii určitě). Skutečně silné vazby v Evropě jsou pouze na jihu - Itálie, Řecko, Španělsko a samozřejmě severní Afrika.

>Autor je asi stádní konzervativní typ s
>čínskými rysy mentality.
Soudě podle ostatních authorových článků se dost mýlíte! Author je konservativní a nějaké "čínské" (ve smyslu orientální, tedy tradiční) rysy vykazuje, ale jinak je přímo antithesí stádnosti.

>Čas vrátit nejde a
>odkaz na staré principy a řády byť sebelépe myšlen spíše
>zavání nostalgií nežli čímkoliv racionálním.
V tom s Vámi souhlasím.

233260

28.11.2010 01:19

Etno-nacionalismus a otázky lidské identity

Já mám jiný názor.

Vodník 94.?.?.?

Já jsem křesťan a věřím, že k nahrazení pohanství křesťanstvím nedošlo pro nic za nic nebo díky "extremní brutalitě" křesťanských missionářů, jak se nám antikřesťanské síly snaží namluvit. Pohanství a jeho hodnoty (tedy i "rod", "krev", "půda" ) jsou navždy ztraceny, smiřte se s tím. Znáte přece Guénona: kvalitativní charakteristiky času, kdy bylo pohanství funkční se změnily, křesťanství začalo vyhovovat lépe. Dnes už žijeme v další změněné kvalitě, kdy i (opravdové) křesťanství, resp. jakékoli (opravdové) náboženství, se stává menšinovou záležitostí. Svět ovládli ti Vaši kupčíci a náboženská horlivost degeneruje do nenávistného fanatismu a terrorismu. Jedním slovem kalijuga. Cesta z toho ovšem nevede zpět k duchovnosti z období zcela jiné (a ztracené) kvality.

233262

28.11.2010 14:05

Etno-nacionalismus a otázky lidské identity

RE: Já mám jiný názor.

Vodník 94.?.?.?

>Zajímalo by mě, zda někdo dnes má
>alespoň nějakou představu, kam by taková cesta měla vést a
>jaké postupné a nenásilné změny by jí měly předcházet.
Nejrůznější proroctví v různých doktrínách opakovaně tvrdí, že všechno má svůj konec, tedy i tento cyklus. Čili na ty Vaše otázky se dá odpovědět lidově: musí to prostě vyhnít. Pak začne něco nového. Co to bude, to nevíme, a nemusíme se tím vůbec zabývat.

>Já si nemyslím, že podstata duchovnosti je závislá na
>kvalitativním stavu společnosti, a tam, kde se duchovnost zcela
>postrádá, je její obnovení vždy návratem k něčemu.
Já si myslím, že například návrat k silně tradiční muslimské společnosti v kontextu kvality moderní doby, jak to vidíme v Íránu, dává Guénonovi za pravdu: je to průser. Rovněž koketování nacismu s pohanstvím si troufám posoudit po jeho ďábelských plodech.

>Myslím si proto, že pokud se máme dnes vrátit, bylo by dobré
>přeskočit naopak onen modus duchovního postoje, který nás
>zavedl tam, kde jsme, tedy křesťanství v jeho klasické
>formě.
Nesouhlas. Z výše uvedených důvodů.

>A pochybuji, že se křesťasnká víra dá reformovat ve
>svých základních dogmatech universalismu a od přirozenosti
>odtržené duchovní spásy.
No jak dopadla reformace křesťanské věrouky, to vidíme nejprve na příkladu středověkého římského katholictví (kde to ještě není tak hrozné a slova "reformace" se pro latinské novoty, zavedené do původní Církve, neužívá) a hlavně protestantismu, který je přímým předchůdcem zesvětštění, sekularisace, a vzniku kupeckého světa. Chraň nás, pravoslavné křesťany, Bůh před nějakou takovou reformací.

>Já propaguji návrat k přirozené
>duchovnosti, i když, pravda, ta dnes postrádá úzký vztah
>člověka k přírodě a k půdě. Věřím ale, že tento vztah
>se dá obnovit na nové bázi, minimálně oživením vlastní
>přirozenosti, v níž krev a rod má geneticky zakotvenou
>nosnost v každém z nás.
Ten úzký vztah se stal opravdu zbytečným. Jinak život podle křesťanských (ale i jiných) přikázání ty zákony přirozené duchovnosti neporušuje, ale naopak vyjadřuje. Pravé křesťanství je ekologické! Hubení bizonů a jiných živočišných druhů mají na svědomí protestantští sektáři a sekulární kupčíci, kteří s opravdovým křesťanstvím nemají společného téměř nic.

233301

28.11.2010 19:45

Etno-nacionalismus a otázky lidské identity

RE: Já mám jiný názor.

Vodník 94.?.?.?

>Osobně si myslím, že současný stav společnosti
>při svém vědeckém poznání a rozvoji výrobních sil má
>nejblíže k pohanskému diskursu světa, k pantheismu či k
>starověkým filosofiím, které se nakonec promítají i do
>filosofie moderní, racionální.
No to by mě právě zajímalo, jak jste k tomuto přesvědčení došel. Já se domnívám, že jsme pohanství vzdáleni - a nejen časově! - víc, než původnímu nepokaženému křesťanství. Moderní racionální filosofie je úplně mimo mísu, to je dekadentní žvanění o ničem těch, kteří jsou sami slepí. Jakkoli se cyklus v kruhovém pohybu vrací zdánlivě "před" křesťanství, je to pohyb po spirále a to, co nás čeká, nemůže nikdy být to, co tu už bylo.


>Dále jsem přesvědčen, že
>má smysl zabývat se tím, jaká filosofie a lidská organizace
>nabude vrchu, až tento cyklus skončí,
To si nemyslím. Pokud to bude obnovení Tradice, tak ti, kteří tu Tradici následují ještě teď, se v tom najdou - anebo se toho nedožijí? [mrknutí jedním okem]

>a to nové, co nás
>čeká, bude odpovídat duchu těch, kdo budou na změnu
>připraveni. Přitom ti, kdo připraveni budou, nám vůbec
>nemusejí být pochuti.
Viz výše. Ona "připravenost na změnu" může být taky připravenost na zcela závěrečnou fasi kalijugy, triumf antitradicionalismu a pseudoduchovnosti. Ostatně, jak se jinak, lépe připravit (na cokoli) než duchovním životem v rámci tradiční doktríny? A kdo jsou oni "my", kterým ti "připravení" nebudou po chuti?

233326

28.11.2010 22:03

Etno-nacionalismus a otázky lidské identity

RE: Já mám jiný názor.

Vodník 94.?.?.?

>Aha, jste tedy přesvědčen, že Váš čas přijde, myslím
>tím křesťanskou komunitu věřících.
V Janově Zjevení se hovoří o "novém Jerusalemě". Výklady takových vidění a proroctví jsou samozřejmě nesmírně obtížné. Jedná se evidentně o nějaký "nový začátek". Z perennialistického úhlu pohledu v tom můžete vidět začátek nového cyklu, nový Zlatý věk, který ovšem po nějakých těch věcích zase skončí v té své kalijuze. Pokud chcete hovořit o tom, že "náš čas přijde", pak si myslím, že ano, že čas nás, tradicionalistů (v guénonovském, ale i pravoslavném nebo jiném orthodoxním pojetí), pak skutečně přijde.

>lepší nějaká
>duchovnost než žádná.
To vždycky říkám, když se setkám se sýčkováním, že Evropu ovládne islám. To by totiž mohlo konečnou apokatastasi o něco oddálit. [smích]

>Mimochodem, nepatří třeba takový tomismus také
>mezi moderní filosofické směry myšlení?
Samozřejmě. Na něm je málo skutečně tradičního.

>Těmi připravenými jsem měl na mysli například mocenské
>elity, které celý ten vývoj řídí (podle jiných sionisty),
>nikoliv věřící křesťany, kteří možná ani netuší, co
>se s nimi děje. Odtud rovněž odpověď na to, kdo jsou "my".
No těm bude ta "příprava" prd platná. Právě oni do toho "nového Jerusalema" (ať už je tím míněno cokoli) rozhodně nevstoupí. Jim budoucnost nepatří, leda tak ten závěr kalijugy.

233338

16.12.2010 14:54

Hovory na pravici

Proboha, pane Lhotáku...

Vodník 94.?.?.?

...Vy píšete obvykle intelligentně - jak můžete u všech všudy očekávat něco, cokoli, od POLITIKŮ???? [překvapení] [překvapení]

234383

16.12.2010 21:51

Hovory na pravici

RE: video z akce

Vodník 94.?.?.?

Pan Joch jen opět dokázal, jak je vzdálen realitě a porozumění tomu, co je opravdu křesťanské.

234408

19.01.2011 20:09

Princip sociálního státu

Fajn, pane Lhoták.

Vodník 94.?.?.?

Můžeme na tom začít pracovat [cool] --- jen ještě vyskočit z té kalijugy! V ní to totiž nepůjde, protože v ní nahoře nebude aristokracie nýbrž vždy ti nejdravější, nejbezohlednější...

236435

19.01.2011 23:30

Princip sociálního státu

RE: Fajn, pane Lhoták.

Vodník 94.?.?.?

>Dobrý večer, myslíte si, že je možné vyskočit z kalijugy
>bez toho, aniž bychom pro to něco začali dělat? Já vím,
>namítnete, že čas ještě nenazrál, možná ne pro praktické
>kroky, není ale nejvyšší čas začít měnit alespoň svět
>idejí? Nebo co myslíte?

Nemyslím. Kvalita doby, ve které žijeme, není v závislosti na našich myšlenkách, skutcích atd. (viz citát Marca Aurelia výše), spíš je tomu naopak! V nejlepším případě jde o dialektické vzájemné ovlivňování. Idea, že tu kvalitu doby můžeme změnit, že s tím můžeme něco udělat, je ryze protestantská a žádný tradiční myslitel takhle neuvažuje. Každý tradiční myslitel Vás bude nabádat, abyste udělal něco se sebou! Nikoli s dobou. To první máte totiž zcela v ruce, to druhé vůbec ne.

236455

20.01.2011 15:23

Princip sociálního státu

RE: Fajn, pane Lhoták.

Vodník 94.?.?.?

>KAŽDÝ myslitel Vás bude nabádat, abyste udělal něco se
>sebou, nejen ten tradiční. I komunisti tak nabádali.
Ale jistě, to je podstatou jakéhokoli moralisování. Ale kommunisté tvrdili, že je třeba nejdříve rozvinout "spravedlivou společnost", třebas násilím, a pak budou i lepší lidé. Tradiční doktríny vědí, že je tomu naopak: slušnou společnost mohou vytvořit pouze slušní lidé.

>Ovšem málo katolíků, a už vůbec
>ne církev, se tím řídí, a tu dobu měnili o překot, dokonce
>i násilím (misie a p.)
Ano. To je projevem a důkazem toho, jak se římskokatholická církev vzdalovala skutečné Tradici. Od ní toho mnoho očekávat nelze, byť patrně v západním světě právě ona představuje zvetšelou slupku onoho zmizelého tradičního jádra.

>Chci říct, že bez duchovního vedení
>a osvěty nikdo ani neví, co by se sebou měl dělat, a opravdu
>těžko změní své myšlení.
Souhlas.

236486

01.02.2011 15:22

Měl by Zvědavec opustit svou značku „politicky nekorektní“?

RE: barvy nechat, slogan změnit :-)

Vodník 94.?.?.?

Proč měnit? Vždyť je to za ta léta skutečně svého druhu značka. Navrch, "politicky korektní" se stalo synonymem pro "pokrytecký", "na zakázku formulovaný", ne-li přímo pro "nepravdivý". Proto se tento web nemá za co stydět, jestliže je politicky nekorektní v tomto smyslu.

237347

11.02.2011 22:15

Mubarak padl. Co bude dál?

Já teda nevím...

Vodník 94.?.?.?

"Jen abychom se nakonec nedostali z deště pod okap."

Bohužel, lze to přepokládat s vysokou pravděpodobností. Život mne odnaučil optimismu, zejména v politice. Umírněná a relativně "osvícená" armádní junta, která to bude koulet na obě strany, by možná byla ta nejlepší alternativa. Jinak to nechci vidět.

237905

12.02.2011 13:00

Mubarak padl. Co bude dál?

RE: jde o destabilizaci muslimského světa a radikalizaci islamistů...

Vodník 94.?.?.?

Já nechci nějakou barevnou revoluci apriorně vylučovat. Ale všechny barevné revoluce měli tvář nějakého "hrdiny": Havel, Walesa, Rugova, Juščenko, Saakašvili... Nemyslím, že El Baradej je takovým "hrdinou". Jedno je jisté: nástup nějakých zběsilých antiisraelských islamitů je zcela vyloučen a bude zlikvidován ze cenu akutní, popř. jaderné války. Takže pokud se jedná o skutečně spontánní revoluci, uvidíme, jak Egypťané se svým osudem naloží. Češi a Slováci tuto příležitost neměli nikdy, ani v r.1918 a už vůbec ne v r.1989.

237950

13.02.2011 12:51

Mubarak padl. Co bude dál?

RE: Limonádový Joe

Vodník 94.?.?.?

>Mu Barak nebo Ehud Barak, padouch nebo hrdina,
>
>vždyť jsme jedna rodina !
>
>přitakal by i Barak Obama
[chechtot] [chechtot] [chechtot] Možná i Rudolf Barák, kommunistický ministr vnitra, poslaný Antonínem Novotným na 15 let do lochu!...

Všechny Baráky demolovat! [cool]

238004

05.04.2011 23:05

Goldstoneova otočka

...historie židovské animozity k disidentům je dlouho pevně dána..."

Vodník 94.?.?.?

"...a v posledních dvou letech byl Goldstone a jeho rodina předmětem obrovského tlaku a sociálního vyloučení."
Kdypak dojde na samotného Atzmona? Kdy bude donucen udělat otočku on?

241160

08.04.2011 01:28

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: Co mi to jen připomíná...

Vodník 94.?.?.?

>Už vím...99 pragováků [chechtot]
A čím, prosím Vás?

241274

08.04.2011 01:33

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

RE: Off topic

Vodník 94.?.?.?

Kdepak, žádný Nilbert! Authorem je jistý Jan Novák (+ 2009), můj zavilý internetový nepřítel (proto mne uvádí mezi skalními Zvědavci, ač můj výskyt zde je spíš příležitostný). Dej mu Pán Bůh nebe, tímto textem udělal mnoha lidem radost. [smích]

241275

08.04.2011 01:36

Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

Podle sebe soudím tebe

Vodník 94.?.?.?

Slušní Israelci appelují na slušnost Čechů. To ovšem nabírají vodu cedníkem... [zahanbení]

241276

11.04.2011 13:04

Krajský soud podruhé zrušil osvobozující rozsudek

Udělat jim to co nejtěžší!

Vodník 94.?.?.?

V 50. letech měli soudci plnou hubu lidu: lid chtěl to nebo ono, lid požadoval, aby Horáková visela (závody a školy v tom smyslu posílaly petici), to všechno lid, oni nic, oni jen jeho nástroje.

Dneska žádný lid nemají. Lid se o editora Zvědavce a jeho články ve valné většině nezajímá a pokud ano, je rozdělen. Čím bude tato úpornost soudu bizzarnější, aniž by zde byl nějaký "lid", který to od něj žádá, tím více se bude i u méně chápavých vnucovat otázka, kdože to teda ten soud tak tlačí k tomu, aby Stworu odsoudil.

241499

12.04.2011 23:02

Krajský soud podruhé zrušil osvobozující rozsudek

RE: dufam ze stwora skonci v base

Vodník 94.?.?.?

Nereagovat, pane Smith! Je to troll, který ani nepředstírá nějaké argumenty.

241666

15.04.2011 22:19

Krajský soud podruhé zrušil osvobozující rozsudek

RE: Ahoj Vodníku

Vodník 94.?.?.?

Já také zdravím, i když si myslím, že se bude jednat o nějaký omyl: nikoho v San Diegu neznám, ani žádnou Jarku. Jediný, koho jsem poznal osobně, je Vláďa Šodek.

241950

17.04.2011 16:56

Krajský soud podruhé zrušil osvobozující rozsudek

RE: Už nepošlu

Vodník 94.?.?.?

V téhle cause ale přece nejde o Zvědavce! Ten se Vám líbit nemusí, prosím. Tady jde o Vás a o mě! Dnes persekuují Stworu, zítra Vás nebo mě. Svoboda je nedělitelná a v této chvíli je každý z nás Stworou, včetně samotných slušných Židů.

242070

21.04.2011 19:00

„Zásadní záležitost“: Válka v Gaze a Goldstoneův morální kolaps

Goldstone není Hus.

Vodník 94.?.?.?

Já taky ne, proto ho nesoudím. Nemyslím ale, že mnoho lidí změní názor na základě jeho odvolání.

242384

27.04.2011 19:18

O víře a církvi

Autor je trochu popleta.

Vodník 94.?.?.?

Zaprvé by si měl uvědomit, že Starý zákon je Slovo Boží stejně jako Nový, je nedílnou součástí Bible a označovat ho za „knihu krve“ je bludařství Markiónovo; připodotýkám, že ani já SZ dobře nerozumím, ale takový odsudek si nedovoluji.

Dále: v NZ je psáno, že Bůh bude uctívám kdekoli, nejen v Chrámu. To samozřejmě platí! Křesťanství nezná žádnou „povinnou pouť“ jako je třeba pro muslimy hadž. Křesťané jezdí do Israele (ale i do Egypta, Řecka nebo Říma) proto, aby navštívili svatá místa, ze zájmu nebo zvědavosti, ovšemže s nadějí, že je ta návštěva i duchovně posílí. Stejně to dělají i buddhisté nebo hinduisté. Vzhledem k tomu, že tyto zájezdy organisují i církve, myslím, že dobro, které tím člověk získá, je větší než zlo, které způsobí tím, že podpoří israelský apartheid.

242771

05.05.2011 22:00

Třetí obhajovací řeč

Výborně řečeno, jako předtím.

94.?.?.?

Škoda, že soud nemá povinnost okamžitě reagovat na Vaše námitky. To by byla podívaná, jak by se kroutili!

Dobře, že jste se odvolal, jen se nedejte. Oni Vás sice odsoudí, ale ta fraška musí být co nejostudnější! Tenhle process se jim doufám opravdu hodně vymstí!

243445

06.05.2011 00:55

Půl roku podmíněně s odkladem na dva roky

RE: George Bilin...

Vodník 94.?.?.?

Já nevím jak Vy, ale já vím, o koho jde, a mám s ním na internetu své (špatné) zkušenosti.

243462

17.05.2011 16:17

Vysoký vládní insider: Bin Laden zemřel v roce 2001

Mně se to nezdá důvěryhodné

Vodník 94.?.?.?

Ohledně 9/11 nebo "zabití Usámy" neříká nic nového, těm officiálním versím věří jen naivové a ženy v domácnosti. Ale pokud by měl jméno nějakého generála, který v tom byl namočený, byl by už dávno mrtev - on i ten generál. Tohle se skutečně hned tak neodtajní, ne před totálním zhroucením Ameriky a Západu.

244268

24.05.2011 09:24

Právo pochybovat

To Vám velmi lehce vyvrátí, Vladimíre

Vodník 94.?.?.?

Pochybovat můžete! O čem chcete. Dokonce i o počtu obětí holokaustu. Pouze tyto poslední pochyby nesmíte vyjádřit nahlas, protože...(následuje obvyklé demagogické plkání o výjimečnosti této události atd.) Já jsem přesvědčen, že ani v případě, že veřejně zpochybníte počet obětí sovětských gulagů, nic se Vám nestane; vsuvka o "kommunistickém genocidiu" je IMHO zcela formální, aby aspoň trochu zakryla pravý smysl toho zákona. No a protože je ten zákon tak specificky nastaven, aby potlačil právě jen tyto specifické pochyby, jsem si jist, že na tohle dohlédnou!

A jinak? Jinak máte přece svobodu pochybovat o čem chcete!... [smích]

244633

13.06.2011 21:37

Konopí – velká zelená naděje

RE: Zname tema

Vodník 94.?.?.?

> trava je prvy stupen k tvrdsim drogam

Toto je už dávno vyvrácený předsudek, pane. Ano, tráva je drogou, ale takových drog tu máme, a horších, které jsou legální! Ukazuje se, že persekuce není řešením, ale drogové mafie si ty milliardové zisky nenechají ujít a tak budou nadále tvrdě vyžadovat antidrogovou propagandu a persekuci. To je dnes už obecně známý fakt.

245928

27.06.2011 20:54

Rasmussen: NATO bude pokračovat v libyjském masakru

Rasmussen, kvér do pracek a do první linie!

Vodník 94.?.?.?

Jestlipak ví, co ho tam může potkat?

246919

13.07.2011 08:40

Egyptský stranický vůdce: Holokoust je „lež“

Nepůjdete do lochu?

Vodník 94.?.?.?

Uvést na svém blogu, že si nějaký Cassidy myslí, že obětí holokaustu bylo "jen" 4 milliony je trestný čin. Uvést na svém blogu, že si nějaký Ezz El-Arab myslí, že jich byly "jen" statisíce, je trestný čin ještě ohavnější a podlejší. Myslím, že Petr Jakeš už sliní tužku!

247840

13.07.2011 21:52

Egyptský stranický vůdce: Holokoust je „lež“

RE: Proč nelze nalézt 6 miliónů?

Vodník 94.?.?.?

KRONEOS: naprosto mi uniká smysl Vašeho příspěvku. Pokud nejste Čech, poproste nějakého Čecha, aby Vám to sdělení převedl do srozumitelného textu.

247914

13.07.2011 23:27

Egyptský stranický vůdce: Holokoust je „lež“

RE: Proč nelze nalézt 6 miliónů?

Vodník 94.?.?.?

Mno, asi to bude na mě, sorry... [zmaten]

247919

15.07.2011 20:28

Adam Bartoš: Baví mě psát o věcech, kterým se jiní záměrně vyhýbají

RE: A.B. možná jen

Vodník 94.?.?.?

Dovolím si nesouhlasit a to vehementně.

Je pravdou, že jsem v poslední době chtě nechtě musel s Klausem souhlasit, skřípaje zuby, v otázkách kolem Jugoslávie, Gruzie, částečně EU a nevylučuji, že má pravdu i v klimatologii.

Nicméně svou hlavní roli Klaus nesehrál jakožto český president; tam byl víceméně "odložen". Jeho nejvýznamnější vliv na českou zemi, její ekonomiku, ale bohužel hlavně na morálku většiny jejího lidu se odehrál v 90. letech, kdy byl nejprve ministrem financí a pak premiérem, jinak též hlavní tváří kuponové privatisace. Jeho přístup k životu, kommunikování, podnikání ovlivnil velmi negativně morálku hned několika generací, morálku, která byla už silně nahlodaná předcházejícími lety totality. Jeho výroky, ať už je skutečně řekl nebo jsou mu připsány (je to jedno, neboť jeho postoj plně charakterisují), o špinavých penězích, o zhasnutí a rozsvícení, o "ruce", kterou rozhodčí nevidí atd. atd. přispěly k morální degeneraci posledních zbytků ethicky jednajících Čechů, kteří snad měli po r.1989 šanci k jejich rozvinutí a evt. morální obrodě tohoto národa.

Díky na prvním místě Klausovi (byť ne jen jemu) Vám zároveň oponuji ohledně koruny po evt. pádu eura: Klausovi Češi všechno rozkradou a svou evt. novou šanci jako obvykle zpackají. Chcete se vsadit? [mrknutí jedním okem]

248103

17.07.2011 18:35

Drzost OS Romea je ohromující

Tak jste měl pravdu, Vladimíre!

Vodník 94.?.?.?

Dnes, 18.7., jsem si na to klikl a skutečně tam ty stanovy jsou! [chechtot]

248196

24.08.2011 18:14

Bátoriáda: z tragédie tragikomedií

RE: Kníže označil Hájka za poskoka, urazil hlavu státu

Vodník 94.?.?.?

Kníže může. Taky Halík může. A Kalousek.
Hájek nesmí. Bátora taky nesmí.
Quod licet Jovi...

251759

24.08.2011 19:41

Bátoriáda: z tragédie tragikomedií

RE: Kníže označil Hájka za poskoka, urazil hlavu státu

Vodník 94.?.?.?

>Stejne jako Stwora, taky nemuze.
Samozřejmě! Stwora nemůže. Tydlitátová může. Je to stále o tomtéž.

251769

08.09.2011 01:48

Za koho kope Ondřej Neff?

Super!

Vodník 94.?.?.?

"Děkuji za nenávistný plivanec, od vás je to vyznamenání."
Výborně jste to vystihl. Mám z toho naprosto stejný pocit. Formování totalitou se u Neffa nezapře. Není nic směšnějšího než když člověk s evidentně fašistickým postojem nadává jinak smýšlejícím do fašistů!

252682

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 100 čtenářů částkou 16 049 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

je to s dobrovolnými příspěvky na provoz zase velmi špatné. Stalo se už trapným koloritem Zvědavce, že několik dnů před koncem měsíce musím tady psát urgentní prosby v křiklavém červeném rámečku, protože v pokladně chybí velká část potřebné částky.

Odstranil jsem reklamu, protože jste mi psali, že vás uráží svou hloupostí. Neplatili mnoho, ale alespoň něco. Takže jsem plně závislý na tom, co se dobrovolně vybere. Děkuji.

Ve zkratce

I trpaslíci mohou škodit: Tandém tří lokálních nul škodí České republice24.02.20 15:36 Česká republika 1

Libyjští teroristé se jezdí léčit do lázní Klimkovice u Ostravy?24.02.20 08:38 Česká republika 0

Barcelona: Migrant brutálně napadl starou ženu v metru24.02.20 00:05 Španělsko 0

Vojenská cvičení USA22.02.20 16:33 USA 2

Kdy se to celé zhroutí?21.02.20 15:18 USA 1

Co vlastně chtěl sdělit světu šílený střelec?20.02.20 20:48 Německo 2

Z Bruselu koncem února přijede na neposlušné Čechy kárná výprava, vedená sudetskými Němci20.02.20 18:06 Česká republika 0

Patočka kvůli Křečkovi napráskal Babiše Macronovi."Vyhoďte Babiše z ALDE!" žádá.20.02.20 17:11 Česká republika 1

Jak pan Křeček uzemnil Stehlíkovou20.02.20 10:55 Česká republika 2

Devět obětí střelby v Německu, pachatel je po smrti 20.02.20 08:25 Německo 5

Masové šílenství švédské mládeže19.02.20 15:46 Švédsko 5

Šokující čísla z Číny19.02.20 07:36 Čína 11

Cena zlata soupá19.02.20 06:51 Neurčeno 0

Sebemenší náznak pravdy o černoších vede ke konci kariéry17.02.20 23:36 Británie 0

Recyklace je lež zaplacená ropou17.02.20 09:24 Neurčeno 0

Neffův Neviditelný pes začíná být příjemně viditelný16.02.20 19:24 Česká republika 2

Niektoré švajčianske kantóny pozastavili používanie 5G vysielačov. Švajčiarske úrady začali testovať ich bezpečnosť15.02.20 13:53 Švýcarsko 5

Státní dluh vzrostl na 1,64 bilionu, na dividentách odteklo 299 miliard14.02.20 16:16 Česká republika 4

Česká vláda opět provádí rektální alpinismus Izraeli14.02.20 16:08 Česká republika 1

Dokud budu prezident, rodiče budou máma a táta, řekl Putin14.02.20 16:05 Rusko 0

Měnové kurzy

USD
23,25 Kč
Euro
25,24 Kč
Libra
30,04 Kč
Kanadský dolar
17,50 Kč
Australský dolar
15,37 Kč
Švýcarský frank
23,78 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,95 Kč
100 rublů
35,56 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 881,64 Kč
1 unce stříbra
436,70 Kč
Bitcoin
224 571,49 Kč

Poslední aktualizace: 24.2.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?