Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 1253 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, coder, Vojta49.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

09.05.2009 13:11

Krátky rozhovor s Petrom Fussom o jeho výstave „Achtung!“

RE: A jsme opět u toho

Vojta49 81.?.?.?

> cesky stat Slovensku v zaciatkoch ... aktivne zatvaral slovenske manufaktury...

Žádný Český stát samozřejmě v první polovině 20. století neexistoval. A myslíte-li pod tímto pojmem ČSR, uveďte laskavě právní titul, který umožňoval státu zavírat soukromé manufaktury. Jinak jsou vaše řeči stejný plk, jako pohádka o židovském lékaři, který údajně přiměl celý čínský ÚV včetně Maa ke zvěrstvům, při nichž byly povražděny desítky milionů Číňanů.

Ještě přidám jednu perličku jen pro Vás. Slovensko se v roce 1938 podílelo na průmyslové výrobě ČSR celými 8%. Tento údaj lze samozřejmě snadno ověřit. [chechtot]

190717

10.05.2009 01:34

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: ZOPA - future bank killer !!!

Vojta49 81.?.?.?

> Vy jste v dobách ČSSR bídně živořil?

Ano, zoufale. Na ukázku pár vět z mého osobního archivu korespondence:

Přijímacím testům ke studiu na ... jste vyhověl. V přijímacím řízení však byla dána přednost uchazečům s lepšími kádrovými předpoklady ke studiu.

K vaší žádosti o jednodenní cestovní doložku k OP pro vycestování do PLR vám sdělujeme, že její vydání vaší osobě není v zájmu republiky.


Podotýkám, že jsem nikdy v životě nebyl trestán, ba ani vyšetřován.

Nikdo z lidí, kteří dnes strádají hladem, zimou, ..., by ve skutečnosti strádat nemusel. Veškeré materiální útrapy jsou řešitelné. Ať už vlastním přičiněním, s pomocí záchranné sociální sítě, či s využitím milosrdenství druhých. Půjdeme-li po konkrétních osudech, zjistíme, že drtivá většina z těch, kteří "pijí z kaluže" tak činí jen ve chvílích totální opilosti. Nemuseli by. Jen chtít.

Jistě namítnete, že oni ti chudáčci bezdomovci za nic nemohou a sami nic ani nezmohou ... Co řeknete na Romy? Ač neumí pořádně česky, pracuje jich zanedbatelné procento, všichni bydlí, kouří, pijí, oblékají se a slušně jí. Jejich otylost je nepřehlédnutelná. A ještě si mohou dovolit kupy dětí.

Miliony lidí, kteří za časů ČSSR nesměli studovat, pracovat ve svých profesích, byli ponižováni nomenklaturními křiváky při každé příležitosti, ti podle mně skutečně strádali. Mnoho z nich raději opustilo svou vlast. A těm kteří se k tak zoufalému kroku neodhodlali, nezbývalo NAPROSTO ŽÁDNÉ jiné východisko, než sklopit hlavu a trpět.

Zřejmě jste byl za ČSSR štastným člověkem a nikterak Vám nevadilo utrpení milionů deptaných spoluobčanů. Čím to, že dnes Vám vadí útrapy těch nemnohých, "kteří pijí z louže"?

Pro pořádek. Ani já jsem neřekl jediné slovo o socialismu. Naprosto nic Vám nepodsouvám. Jen jsem Vás v souvislosti s Vaším přesvědčením o tom, že "drtivá většina miliardářů jsou zloději" požádal o objasnění určitého paradoxu. Jak vysvětlit výrazně nižší životní úroveň obyvatel zemí, kde se žádní miliardáři nevyskytují. A to jste ve svém spravedlivém rozhořčení nad údělem těch , "kteří pijí z louží", nějak pozapomněl. [smích]

190759

10.05.2009 22:22

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: ZOPA - future bank killer !!!

Vojta49 81.?.?.?

Samozřejmě mi, pane Honzo999, nemusíte věřit ani slovo. Důležité je, že máte svou "víru". Nenávist ke všem, kteří jsou schopnější, než Vy. To Vám v životě opravdu ho...dně pomůže.[mrknutí jedním okem]

Údaje Vatikánu hovoří o tom, že na celém světě je nyní 1,13 miliardy katolíků (nemám k dispozici hodnověrné statistiky o celkovém počtu křesťanů) a 1,3 miliardy muslimů. Zatímco počet katolíků zůstává v posledních letech stále zhruba stejný, počet muslimů se zvětšuje. Jestliže nesouhlasíte s mou tezí o zaostávání Islámu, uveďte prosím stručně nejlepší muslimské vědce, objevitele, umělce, ... kteří v posledních dvou staletích rozhodujícím způsobem přispěli do pokladnice poznání a kultury lidstva. Odhaduji, že ke každému Vámi uvedenému jménu či objevu dokážu připojit deset neméně významných jmen či objevů křesťanských. Není-li toto zřetelný důkaz úpadku Islámu, co už jiného?

190821

10.05.2009 23:49

Krátky rozhovor s Petrom Fussom o jeho výstave „Achtung!“

RE: A jsme opět u toho

Vojta49 81.?.?.?

> cesky stat Slovensku v zaciatkoch nielenze ekonomicky nepomohol, ale dokonca aktivne zatvaral slovenske manufaktury ...(vsimnite si, ze nevravim Cesi ale cesky stat)

Když už napíšete pane Google podobný blábol, měl byste se jej pokusit obhájit. Argument typu
> chodte sa bavit do pieskovnice ...
mu hodnověrnosti nedodá. Ani Vám. [chechtot]

190825

11.05.2009 00:27

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: UTOPIA

Vojta49 81.?.?.?

Naprosto souhlasím s Vaším závěrem o nesmyslnosti šrotovného. V ostatních Vašich vývodech mi chybí definice pojmu "virtuální kredit". Klasická ekonomická teorie jej nezná.

Na rozdíl od Vás jsem přesvědčen, že reálné ekonomice dnes nechybí virtuální, ale reálné kredity. Obrovské množství kapitálu bylo vloženo do problematických (nekrytých) kreditů, sloužících osobní spotřebě. A tyto zdroje také byly spotřebovány (ať už ve formě leasingů, kreditních karet či v podobě statisíců rozpadajících se rodinných domů, které nikdo nechce). A kredity pro výrobní spotřebu nejsou. Firma, která je schopna začít okamžitě vyrábět solární stirlingův motor s účinností 40% !!! nemá kapitál na pořízení výrobních prostředků. A do doby znovuobnovení důvěry investorů jí nikdo ani nepůjčí. Investoři dnes bohužel upřednostňují "bezpečné" investice. A tak raději koupí vládní bondy. A vláda získané zdroje okamžitě promarní v podobě šrotovného.

Myslím, pane Bartošku, že by to chtělo alespoň jednoho významného politika, který by byl ochoten nastudovat osvícené metody motivace lidí japonského premiéra Ikeda. Jakmile by je aplikoval ve své zemi, nastal by v oné zemi zázrak, podobný tomu japonskému z let 1960 - 1980. A bylo by po krizi.

190829

11.05.2009 22:25

Krize moci

RE: Poloha dole....

Vojta49 81.?.?.?

Někdy mně uvádí v úžas, pane Méďo, jakými "veledůležitými problémy" jsou lidé ochotni marnit svůj čas. Zejména, disponují-li ti lidé mentální kapacitou, jako Vy.

Co říkáte, nebylo by potřeba analyzovat biblický příběh o potopě? Doporučuji Vaší pozornosti zejména otázku, kterak Noe zachraňoval na své arše hmyz (zatím bylo údajně popsáno zhruba 800 tisíc druhů) nebo jednobuněčné organizmy. [velký smích]

Pokud by Vás to nebavilo, mohl byste se případně zamyslet nad jiným "závažným problémem". Zda Jeskyňky z příběhu o Smolíčkovi odvozovaly své jméno od místa svého trvalého pobytu či spíše od své určité anatomické zvláštnosti? [mrknutí jedním okem]

190909

12.05.2009 13:59

Prozrazený dokument skupiny Bilderberg z roku 1955 načrtává plán jednotné evropské měny

Vskutku překvapivé odhalení

Vojta49 81.?.?.?

Autor článku je překvapen tématy, jimiž se zabývá klub Bilderberg. Asi očekával, že tito výjimeční lidé budou na svých setkáních debatovat o problematice háčkování krátkých a dlouhých sloupků či o vlivu fáze Měsíce na noční pomočování dětí. [chechtot]

Autor dále poněkud přehlíží fakt, že účastníci této schůzky jsou v drtivé většině po smrti. Byla tedy jejich doporučení skutečně určena k naplnění jejich osobních zájmů?

Dokument lze přece také chápat jako určitou vizi skupiny schopných lidí, která se částečně naplnila. A proč? No protože ji mnoho dalších lidí (neschopných tvořit své vlastní vize), shledalo dobrou. Jinak bychom totiž museli předpokládat, že ony desítky referend, v nichž se občané EU vyjadřovali k různým otázkám společenství, byly jen předem narežírovaným divadlem.

190955

12.05.2009 23:50

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: miliardáři

Vojta49 81.?.?.?

To je tak, paní Amiourko. Soutěžení, ustavičný růst a získávání energie ze svého prostředí jsou základní rysy všech organizmů v přírodě. Pokud organizmus některou z těchto činností zanedbá, podlehne jiným.

Získávání energie je v řeči nás lidí opatřování a akumulace bohatství. Historie nás jasně naučila jednomu. Kdykoliv byla z nějakých důvodů v lidské společnosti zamezena možnost hromadit bohatství, vždycky začala taková společnost zanedlouho strádat a zaostávat za jinými. Přesto je bohatství stále považováno většinou lidí za zlo a jeho vlastníci za pakáž. Dle mého soudu chybně.

Hlavním argumentem odpůrců hromadění bohatsví je údajná nemravnost takového počínání. Prosím. Pak ovšem nezbytně vzniká otázka. Kdo je autoritou, která stanovuje pravidla lidské morálky? Mám na tuto otázku svou odpověď. Ovšem nejprve poprosím o Váš názor.

190999

13.05.2009 00:07

Krize moci

RE: Poloha dole....

Vojta49 81.?.?.?

> Která mě navíc naplňuje štěstím, ...

Z mnoha Vašich příspěvků je to znát. I když se naše cesty různí, myslím, že vím, o čem mluvíte. A blahopřeji. [smích]

191000

13.05.2009 00:36

Krátky rozhovor s Petrom Fussom o jeho výstave „Achtung!“

RE: A jsme opět u toho

Vojta49 81.?.?.?

> skrtybrko truj i urkmd f lskdiffkpk jorjep jhgtobjotjb otjbotjbb.

Když myslíte, že toto jsou argumenty, hodné "lva". [chechtot]

191002

13.05.2009 13:25

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Velmi dobrý článek

Vojta49 81.?.?.?

Největší genocidou ve dvacátém století by Velký skok a Velká kulturní revoluce. V této "době míru" bylo v Číně povražděno 40 milionů nevinných lidí. Poučte nás, pane Hestroyi, jak se ona prokletá rodina podílela na těchto zvěrstvech?

191041

13.05.2009 14:16

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Faktograficky zoradené

Vojta49 81.?.?.?

Ts, ts, ts. Židé v řidících orgánech čínské CB? Nechali se přeoperovat z velkonosých na šikmooké? [velký smích]

191046

13.05.2009 20:49

Krize moci

RE: Poloha dole....

Vojta49 81.?.?.?

Pánu či paní "212" díky. A panu Mirdovi prozradím tajemství.

Člověk si může vážit svého oponenta, pane Mirdo. I když ten věří v něco jiného, má jiný žebříček osobních hodnot nebo je diametrálně odlišného politického přesvědčení. Nepochopitelné?

Jsou lidé, kteří se nikdy nesníží k vědomé lži, podvodu, k hrubostem, invektivám, hulvátství, neútočí na osobu diskutujícího namísto vyvracení jeho argumentů, nevkládají oponentům do úst co neřekli, ... prostě a jednoduše, jsou slušní a korektní. A takových lidí si vážím, ač se názorově třeba sebevíc lišíme. A o tom a jen o tom byla má poznámka k panu Méďovi. [smích]

191072

14.05.2009 07:52

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Velmi dobrý článek

Vojta49 81.?.?.?

Děkuji za rozsáhlý traktát, pane Kozorohu. To podstatné v něm však chybí. Jaký účel mělo běsnění Rudých gard v Číně druhé poloviny minulého století za předpokladu, že mělo sloužit zájmům oné "prokleté rodiny"? Dokázal byste to vymyslet? [velký smích]

191115

17.05.2009 23:41

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Faktograficky zoradené

Vojta49 81.?.?.?

Zajímavé myšlenky, pane/paní Maut. Tvrdíte, že je
> nebetyčný rozdíl mezi myšlením a cíli českých, ruských a už vůbec nemluvím o čínských ...
komunistů. Prosím, přijměme tento předpoklad. Jak potom vysvětlíte společné cíle světového komunistického hnutí (vládu proletariátu, zespolečenštění výrobních prostředků, převýchovu lidí k tomu, aby se jim práce stala základní potřebou)? A kterak ono souvisí se sionismem? Uměl/a byste vysvětlit účel vyvraždění čtyřiceti milionů Číňanů?

191342

17.05.2009 23:53

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Velmi dobrý článek

Vojta49 81.?.?.?

Děkuji za traktát číslo 2, pane Kozorohu. Promiňte, ale nevidím žádnou souvislost mezi českou historií a Kulturní revolucí v Číně.

Napsal jste množství slov, ale odpověď na mou prostou otázku jsem v nich nenašel. Zkusíte to ještě jednou? [smích]

191344

18.05.2009 00:09

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Faktograficky zoradené

Vojta49 81.?.?.?

Také použiji pane Méďo citát :

Bůh poskytl nám, svému vyvolenému lidu, dar rozptýlení, a z něho, což je v očích všech považováno za naši slabost, pochází všechna naše síla, která nás přivedla na práh nadvlády nad celým světem.

"Dar rozptýlení" obdrželi i jiní národové. Například Romové. Jim z tohoto "daru" nevzniká nárok na nadvládu nad světem? [mrknutí jedním okem] A proč ne?

191346

19.05.2009 00:11

Ekonomické zákony, etika a paradoxy - II. část

RE: miliardáři

Vojta49 81.?.?.?

Souhlasím s Vámi, paní Amiourko. Očividně neumím číst. Naprosto totiž nerozumím Vaší závěrečné otázce.

> Jeli jsme posledních 20 let tzv. tvrdou selekcí?

Promiňte mi mou natvrdlost, ale netuším, kdo je ve Vaší otázce "my", kam ti "my" "jeli" a kdo nebo co, kým a od čeho mělo být "tvrdě selektováno"?

Souhlasím s Vámi i v tom, že lidé uznávají řadu forem bohatství. To ovšem nic nemění na obecném významu tohoto slova, ba dokonce ani na tom, že touha po bohatství je jednou z účelných vlastností, daných nám do vínku evolucí. A že největší bohatství spatřují lidé ve svém potomstvu? To přece není výsada Vysočiny. To je prosím přírodní zákon. Jakýkoliv živočičný druh, který by dával přednost před potomstvem jiné formě bohatství (lidi nevyjímaje), by velmi rychle vyhynul.

A jsme u toho. My totiž nutně potřebujeme ty naše drahocenné dětičky co nejlépe připravit do soutěže, zvané život. Do soutěže o prestiž, vzdělání, postavení, partnera, ... A k tomu se bohatství (dokonce i ty hnusné peníze) docela hodí, že? A jako rodič tak stojím před otázkou. Bude každému mému děcku stačit do začátku, sto tisíc? Milion? Nebyly by lepší dva? Znejistím. Mmnozí své potomky určitě vybaví ještě lépe...

Skončili jsme opět u mé nezodpovězené otázky. Je hromadění peněz (už nepoužiji obecný pojem bohatství) skutečně nemravné? Od jaké hranice? Jestliže ano, je tato zásada "dobrých lidských mravů" předepsána kým? Bohem, politickým školením mužstva, radou starších, tisíciletou lidskou zkušeností či uliční důvěrnicí? [smích]

191421

19.05.2009 00:22

USrael to dokázal

RE: Slozite otazky pro Hestroye

Vojta49 81.?.?.?

> ... dluh USA! Jsem zvědav, jak ho bude platit a co řekne světovým věřitelům!!!

Obávám se, pane Montážníku, že Vaše zvědavost nebude ukojena. Odhaduji totiž (s pravděposdobností, rovnající se jistotě), že Vaše osoba nepatří k věřitelům USA. [chechtot]

A z tohoto prostinkého důvodu se zcela jistě nedozvíte, jak budou USA splácet věřitelům své dluhy, ani co jim při tom budou sdělovat.

Nebuďte smutný, Vy si jistě místo toho přečtete něco pěkného v levicovém tisku a pěkně nám to sem zkopírujete, že? [smích]

191422

19.05.2009 00:46

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

Vojta49 81.?.?.?

Dobrá pánové, když tolik stojíte o mnůj názor, prosím. Ale upozorňuji, že se budete nejspíš zlobit.

Oba píšete skutečně naprosté nesmysly. Je zbytečné jim oponovat. Třeba pan Mirda:

> To je také období, kdy se Hitler (snad nevědomky) stal krátkou dobu komunistou ...
[velký smích]

A Jan? Je mi líto, ale ve Vašich příspěvcích Jene už zcela převládly floskule a propagandistická klišé. A do zhloupnutí se opakují. Nenajdu-li v příspěvku libovolného autora opakovaně žádnou novou informaci, přijde mi čtení takových příspěvků jako ztráta času a prostě je nečtu. Nic ve zlém, Jene. [smích]

191424

20.05.2009 14:45

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

Vojta49 81.?.?.?

Jestliže, pane Mirdo, dle Vašeho tvrzení
> ve skutečnosti v Německu v roce 1919 se dostala krátce k moci komunistická strana...
znamená to, že ovládla parlament a sestavila vládu. Jistě tedy budete schopen uvést jméno tehdejšího německého "komunistického kancléře"? [mrknutí jedním okem] A navíc nám budete schopen odhalit, jak ta německá komunistická strana o svou "moc" v parlamentní demokracii tak snadno a rychle přišla, že? [smích]

191548

20.05.2009 22:16

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

Vojta49 81.?.?.?

Máte pravdu, pane Van Gulde. Přímých odpovědí se obvykle nedočkám. Dokonce to mnohdy tuším už při psaní svého příspěvku, viz výše vedená polemika o údajné vládě komunistů v Německu roku 1919. Proč tedy vůbec píšu?

Čtu-li nějakou donebevolající nehoráznost, vím, že ji čtou také zástupy rozhněvaných mladých mužů (ostatně všiml jste si, že drtivá většina mladých mužů, za všech dob, byli rozhněvaní?). A to jsou většinou lidé, kteří díky své malé životní zkušenosti snadno uvěří jednoduchým, emotivně podaným a stokrát opakovaným "pravdám". Nechají si tak nasadit klapky víry, které jim brání ve svobodném myšlení. A to není dobré.

A tak se spolu s Vámi a s řadou dalších racionálně uvažujících přispěvatelů snažím ve zdejších diskusích tvořit určitou protiváhu jednoduchým "vírám". A pokouším se těm, kteří dosud neuvažovali o rozdílu mezi vírou a věděním ukázat, že svět není ani zdaleka tak jednoduchým, jak jej zde vykreslují "věřící" z řad, jež jste jmenoval. A že vědět znamená, smět svobodně myslet. Kdežto věřit je stav, který svobodné uvažování vylučuje a dovoluje člověku přijímat jen ty informace, které jsou jeho "víře" ku prospěchu. To ovšem Vám vysvětlovat nemusím.

Díky za Vaše vlídná slova.[smích]

191590

21.05.2009 00:15

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Faktograficky zoradené

Vojta49 81.?.?.?

add Talmud

Jde o texty, sepsané více či méně fanatickými věřícími. Na úrovni poznání doby jejich vzniku. Předpoklad, že Talmud hluboko ovlivňuje myšlení současných Židů (či jen židů) je stejně chybný, jako předpoklad, že stejně tak ovlivňuje myšlení křesťanů Bible. Zejména Starý zákon, který obsahuje místy stejné fanatické bláboly, jako Talmud. Nebo jste už někdy osobně aplikoval ustanovení viz Ex 22,18?

Add bankovnictví a lichva

Bankovnictví sice mnoho lidí považuje za prokletí, ovšem nikdo z nich neumí navrhnout alternativu ekonomiky bez bank. Co s tím? A lichva? Ta je dnes v ČR doménou cikánů.

Add filosofie

Upírat komukoliv právo na pěstování nějaké filosofie mi připadá s prominutím přinejmenším nemoudré. Nechť si lidé pěstují jakékoliv filosofie, pokud se jimi nesnaží zasahovat do mých práv.

Add Izraelský stát

Pravda Romové zatím nemají svůj stát. Nezmění-li se poměr natality romské a neromsklé populace v ČR po několik dalších desetiletí, budou jej bezpochyby mít. Bez ohledu na to, zda se to bude nám, či našim potomkům líbit.

A argumenty o tom, jak nemravně vznikl Izrael? Budeme vznik Izraele a příkoří na původním obyvatelstvu porovnávat se vznikem veškerých států na Americkém kontinentu? Jste si jist, že Francisco Pizarro González postupovat lidštěji? A co Austrálie, Nový Zéland, ...

Add lobby

Samozřejmě mají. Důsledkem je současný český rasismus naruby.

Add lóže

To je pouhé tvrzení. Rozhodně mají svou vlastní sociální hierarchii, šlechtu, udržují nadnárodní kontakty, ...

Add podvádění

Dovolte, abych se zasmál. Až na zanedbatelné výjimky celá diskutovaná populace parazituje na sociálním a zdravotním systému této země. To jest na Vás, na mně na našich starých rodičích, na našich dětech, na jejich dětech, ... Částka, spotřebovaná touto populací v letošním roce zcela paralyzuje výstavbu českých dálnic. Uveďte prosím hmatatelné projevy, jimiž trpíme v důsledku podvádění Vámi nenáviděným národem.

191600

21.05.2009 13:47

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

Vojta49 81.?.?.?

Rád čtu Vaše příspěvky, pane Méďo. Obvykle obsahují věcné argumenty, nové pohledy na problém, zajímavé skutečnosti. A vůbec nevadí, že na řadu otázek máme různý názor.

Čím to je, že se občas Vaše moudrost náhle vypaří? Kam dočasně zmizí Váš nadhled? To, co jste s prominutím zplodil zde, připomíná emocionální výlev lidí, kteří se nezmohou na víc, než na své obligátní NECHCEME!

Stěžujete si do mně, že v diskuzích odpovídám selektivnmě, mělce či vůbec. Já mám z mnohých svých oponentů tentýž pocit. Nedostanu-li odpověď ani po zopakování otázky, může to znamenat, že oponent žádnou nemá. Ovšem může to být také známka toho, že v jeho stupnici hodnot je diskutovaný problém tak nízko, že jeho probírání je prostě ztrátou času. A také to může znamenat úplně to nejbanálnější. Ač by třeba chtěl, tak právě nemá na diskuzi čas.

Tedy. Budete-li mít kdykoliv v budoucnu pocit, že Vám v diskuzi něco dlužím, řekněte to prosím na rovinu a hned. Uznejte, že na slizské brouky a mrtvé hady nelze ex post racionálně reagovat. [mrknutí jedním okem]

191638

22.05.2009 00:47

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

Vojta49 81.?.?.?

Takový návrh má logiku a vítám jej. Snad s malými výhradami.

Asi nikdo z nás nemá tolik času, aby si mohl dovolit shlédnout videa, uváděná oponentem jako argument. Proto video jako argument neakceptuji a nebudu na něj reagovat.

Ostatně soudím, že spor o údajnou komunistickou vládu v Německu 1919 je malicherný. Já jej použil jen jako příklad nesmyslnosti některých tvrzení pana Mirdy. Německá historie je přece důkladně popsána v dostupné literatuře.

Ano, v Německu 1919 došlo k několika pokusům o revoluční ustavení republiky rad. Všechny byly rychle potlačeny. K žádné vládě komunistů samozřejmě nedošlo. Zdroj třeba zde.

V souvislosti s tím, pod jakým článkem diskutujeme, by bylo spíše zajímavé zjistit, kolik prokázaného zla lze skutečně připsat rodině Rothschildů. Argument typu, že jejich banky financovaly války mi připadá slabý. Opravdu by nedoško k oběma světovým válkám, kdyby neexistovala tato rodina?

191690

22.05.2009 01:10

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

Vojta49 81.?.?.?

Takhle se to přece nedělá, Jene. Já naprosto chápu Vaše rozhořčení a Vaši víru ve špatnost sionistického Izraele ... Ale žádnou víru přece nelze natlouct lidem do hlav násilím. Ani sebeplamennějšími výzvami.

I já mám informace o zvěrstvech IDF v Gaze. ALE! Mám také informace o podlém a záměrném užívání civilních objektů a skupin civilních osob palestinskými ozbrojenci jako obranných štítů.

Takže se ode mně samozřejmě dočkáte odsouzení zvěrstev, páchaných na počátku letošního roku v Gaze. VŠECH!

Je to lidsky jasné a přímé stanovisko? Určitě ano. Konvenuje s Vaší vírou? Ne. A proto je špatné?

191691

22.05.2009 21:36

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

Vojta49 81.?.?.?

Vy jste mým slovům Jene nerozuměl? Tedy je zopakuji. Já Vojta49 odsuzuji zvěrstva a zločiny, páchané na přelomu let 2008 a 2009 v Gaze. Všechna a všechny.

Pojďme obě stanoviska posoudit z hlediska mravního. Já jsem odsoudil veškeré zlo, spáchané v Gaze. Vy ve svém stanovisku odsuzujete jen zlo, spáchané jednou stranou konfliktu. Tedy alespoň až dosud jste tak činil.

Druhá strana se ničím neprovinila? A jestliže ano, tak málo? Jimi či jejich zaviněním zabití či zmrzačení lidé jsou bezvýznamní? Přimhouříme nad tím oči? Tak je to spravedlivé? Mravné? Korektní? Čestné? Rozhodně není!

Je to jen stanovisko, přijatelné pro Vaši víru. Víru nízkou a nemorální. Proč? No protože víra, založená na nenávisti, je opovrženíhodná. I když svou nenávist před vlastním svědomím zakrýváte údajnou sympatií a touhou pomoci ubohým trpícím Palestincům. Ovšem marně. Vaše svědomí tam kdesi uvnitř je nepokojné. Důkaz? Tím je Vaše opakovaná a úporná snaha získat pro svou víru další. Nutíte všechny nevěřící včetně mně, ať se k ní otevřeně přihlásíme a prohlásíme, že .... A to podle pravidla - bude-li nás věřit hodně, nemůže být přece naše víra tak špatná. Že?

Soudíte-li Jene, že jsem i tentokrát šel málo do hloubky, tak si příště můžeme hlouběji rozebrat tu Vaši zvláštní morálku a její kořeny. JASNĚ a PŘÍMO. Ano?

191748

22.05.2009 22:21

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

Vojta49 81.?.?.?

Stát se na krátkou dobu komunistou, sionistou, budhistou, ... je samo o sobě nonsens. Znalosti a víru, potřebnou k podobným přesvědčením člověk nezíská za pár dnů. A když už je získá, tak je neodhodí, jako papírek od žvýkačky.

Hitler velmi podrobně popsal svou víru, své cíle, svou ideologii, ... v knize Mein Kampf. Míchat komunistické myšlenky třídního boje, vedoucí role proletariátu, rovnosti ... s nacistickou vizí německého Übermensch a jemu podřízených méněcenných ras ..., to je s prominutím pane Mirdo super....ina.

Říci něco takového a pak si výslovně vyžádat mé stanovisko

> kdyby se ozval se svým vyjádřením náš všeznalý diskutér Vojta49...

tak tomu říkám smůla. Dokonce jsem Vás i varoval :

> když tolik stojíte o mnůj názor, prosím. Ale upozorňuji, že se budete nejspíš zlobit.

Všechna následná diskuse kolem údajné komunistické vlády v Německu je jen křečovitým pokusem zamluvit ten původní lapsus. A žádné další rozpatlávání už nepomůže. Komunismus a nacismus jsou prostě neslučitelné a spojovat jakkoliv Hitlera s komunismem je prostě nesmysl. Bez ohledu na to, kdo jej vyslovil.

Co s tím? Soudím, že říci v zápalu diskuze nesmysl se občas podaří každému. Není to konec světa a netřeba se proto jít topit. Proto se Vám pane Mirdo na tomto místě omlouvám, za ... (doplňte dle vlastní úvahy). [mrknutí jedním okem]

A až mě příště zase pozvete do diskuze, přečtěte si prosím pozorněji, co jste vlastně napsal. [smích]

191751

25.05.2009 13:19

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

Vojta49 81.?.?.?

Panebože, to je ... opravdu ano. Ještě o něco hůře, pane Hestroyi.

Od kdy je pásmo Gazy izraelským protektorátem? A lidé z něj jsou "izraelskými nadlidmi" týrání, odváženi do koncentráků, do plynu či odváděni na nucené práce do Velkoizraelské říše? Člověče probuďte se! Srovnávat atentát na Heydricha se zabíjením nevinných obyvatel Izraele je ... (soudný čtenář si laskavě doplní sám).

Já Vám s dovolením také položím jednu otázku. Předpokládejme, že jste izraelským politikem. A prostý občan Izraele, kterému palestinská raketa právě zabila jeho dvouleté dítě se Vás ptá: Co uděláte pro to, aby nám rakety dál nezabíjely naše nevinné děti?

191879

25.05.2009 14:01

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

Vojta49 81.?.?.?

Mnoho slov a vytáček pravdu nezakryje, pane Mirdo. Takže přesně a s odkazy, ať si každý může udělat obrázek. Tvrdíte

> Já jsem tě nepozval. Ty jsi byl ten, kdo reagoval na mne ...

A co potom znamenají věty :

> Tímto v této větvi končím. Jedině snad, kdyby se ozval se svým vyjádřením náš všeznalý diskutér Vojta49. V tomhle napětí jsme tady dva, Jendo:

ve Vašem příspěvku 191385? To je snad pozvání na kávu? [velký smích] Na tuto Vaši přímou výzvu jsem zareagoval svým příspěvkem č. 191424, v němž jsem napadl Vaši tezi

> To je také období, kdy se Hitler (snad nevědomky) stal krátkou dobu komunistou ...

a označil ji za nesmysl. Všechno další Vaše vytáčení a pokusy odvést diskuzi jinam má jen jeden cíl. Zakrýt vyslovený nesmysl. Jaký vliv na Hitlerovy postoje v roce 1919 má to, kdo s kým hlasoval v německém parlamentu o deset let později?

Vaše klopotná snaha obrátit naše role a označit mě lhářem připomíná prvňáčka při vyšetřování ztráty křídy. S vyboulenou kapsičkou a ručkou bílou od křídy ukazujete na druhého a voláte "To ne já, to on". [chechtot]

Takové počínání je nízké a dospělého muže nedůstojné. Je mi líto.

191882

25.05.2009 14:40

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

Vojta49 81.?.?.?

Pečlivě jsem si přečetl Vaši reakci, Jene. Bohužel jsem v ní nenašel nic nového. Jen stále a opakovaně naléháte, abych se přidal k Vaší víře, a odsoudil JEDNU stranu izraelsko-palestinského konfliktu. I přes to, že jsem ji JEDNOZNAČNĚ a JASNĚ odsoudil. Ovšem společně, se stranou druhou. Dobrá, půjdeme více do hloubky.

Zkuste se Jene zamyslet, proč je vznik státu Izrael na jeho současném území (ve vztahu k původním obyvatelům) nemravnější, než vznik veškerých států Jižní i Severní Ameriky, potažmo téměř všech států světa?

Dokážete-li odpovědět na tuto otázku, připravte se na další, obtížnější. Kdo nebo co je autoritou, která rozhoduje o tom, co je čisté, mravné a morální a co nízké, podlé a zavrženíhodné?

Bez znalostí odpovědí na tyto otázky nelze v naší debatě racionálně pokračovat. [smích]

191885

26.05.2009 14:35

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

Vojta49 81.?.?.?

Blahopřeji Jene. Bez ironie. Vaše odpovědi mají logiku a jsou chytré. [smích] Druhá věc je, zda Váš názor obstojí z hlediska mravního. Zkusíte jej obhájit?

Tedy. Otázku ...proč je vznik státu Izrael ... nemravnější, než vznik států jiných? ... jste vyřešil jednoduše. No protože nemravnost dnešní je závažnější, než nemravnost minulá. Tedy jinými slovy : Vraždy, týrání, bezpráví, ... obecně ZLO je z mravního hlediska tím méně závažné, čím je starší. Říkám to dobře, Jene? Myslel jste to tak, že?

Pak ovšem musíte vyřešit kardilální otázku různého stupně závažnosti zla. Bratrovražda, loupežná vražda, vražda vlastního dítěte jeho matkou, stažení z kůže za živa, otcovražda, anatomicky dokonalé naražení na kůl tak, aby oběť nezahynula na poškození důležitých orgánu hned, nýbrž aby umírala ve strašlivých bolestech dlouhé dny, vyvražďování celých lidských skupin pro jejich odlišnost (náboženskou, etnickou, kulturní,...), ukřižování, prosté zabavení veškerého majetku, případně kombinované s vyhnáním z rodné země, násilné včlenění do cizího státního útvaru, upálení, ...

Tyto a mnoho dalších zločinů byste měl Jene seřadit v souladu s Vaší morálkou dle závažnosti. K tomu pak přiřadit odpovídající časy expirací různých druhů zla. Tedy časů, kdy každý druh zla už přestane být zlem a stane se ... čím? Třeba tolerovatelným pokleskem? Obávám se Jene, že takovou "morálku" neobhájí žádný
> "zdravý/selský lidský rozum" nebo instink ...

Přijměte prosím mou přátelskou radu a nedělejte to. [smích]

Ještě poslední poznámka. Státní útvar s názvem ČSR přece nevznikl v temném středověku. Myslíte, že se někdo ptal milionů Němců, Slezanů, Maďarů, Slováků, Rusínů, ... zda se chtějí stát jeho součástí?

191957

26.05.2009 23:15

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

Vojta49 81.?.?.?

Nic Vám Jene nepodsouvám. Vaše celé stanovisko totiž zní

> Vznik státu Izrael je STEJNĚ nemravný jako vznik všech států které Vojta jmenoval. Je zde ale jeden rozdíl.

Z Vaší další argumentace jsem porozuměl, že onen rozdíl tkví v době vzniku státu. A dokonce se ptám, zda Vaším slovům rozumím správně.

Možná by tedy stačilo říci : Ne, tak jsem to nemyslel ... a prostě pokračovat v diskuzi. Tím, že jste se od věcné diskuze vrátil k emocionálním výlevům typu "Vojtěch záměrně ignoruje, aby mohl odvést diskuzi jinam", "dokud neprojeví elementární slušnost a empatii", ... jste mě zklamal. Zamyslíte-li se nad těmito svými větami hlouběji, třeba sám přijdete na to, co vypovídají o Vás.

Ještě stále věřím, že NA TO máte. [smích]

191981

28.05.2009 13:38

Vzhůru do vaječné revoluce!

Kouzlo myšlenky CO CHTÍT

Vojta49 81.?.?.?

NECHCEME! To umí volat většina lidí. Nejlépe anonymně a z bezpečné vzdálenosti. Dokonce i autor tohoto článku vyjmenoval, koho všeho nechce. Ani slůvko o tom, co či koho chtít.

Pak se najde jedinec, který vymyslí, CO CHTÍT. Vejcem do arogantních úst. A hleďme, ono to jde. Lidé metají vejce a jsou přitom šťastní. A přidávají se další a další. Konečně jim někdo řekl, co dělat. A oni to dělají a mají pocit, že jsou užiteční. Krásááááá...

Jen se trochu bojím, že dál už nebude nic. Nic víc vymyslet neumíme. Tak raději rychle zpět k osvědčenému - NECHCEME.

192148

28.05.2009 18:32

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Nesmysly..

Vojta49 81.?.?.?

Vstřícnost za korektnost, pane Mirdo. Ponecháme-li stranou Hitlera, tak máte samozřejmě pravdu v tom, že nacizmus a komunizmus mají něco společného. V prvé řadě je to nenávist ke svým nepřátelům (k třídním, rasovým, vzájemná, ...). Bez nenávisti lze jen těžko zmanipulovat dav ke zločinům.

Dalším společným rysem obou ideologií je kolektivizmus. Pochodňové slavnosti v Norimberku, přehlídky na Rudém náměstí, spartakiády, ... až po dnešní okázalé vojenské přehlídky v Severní Korei (typické temným kručením - žaludků většiny zúčastněných [velký smích] ). Dle mého soudu je každý kolektivizmus cestou k totalitě.

192219

29.05.2009 00:18

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Kouzlo myšlenky CO CHTÍT

Vojta49 81.?.?.?

Říkáte pane Hestroyi příznivce koncentráků? Uměl byste svá slova doložit odkazem na nějaké takové mé vyjádření? Samozřejmě, že nikoliv. Vy mě jen takto zahrnujete do svého emocemi nabitého NECHCEME!

Když už jste nenapadl můj názor, ale mou osobu, dovolte mi, krátce se zamyslet nad příčinami Vaší "spravedlivé" nenávisti. [smích]

Známe nějaké jiné případy, kdy lidé nenávidí druhé, aniž by je znali? Jistěže ano. Je to nenávist podle starého hesla, kdo nejde s námi, jde proti nám. Ukázkovým příkladem takové nenávisti jsou muslimové. Oni jsou hluboce přesvědčeni, že jim Alláh seslal tu nejlepší možnou víru, která kdy existovala. Zároveň nedokážou pochopit, proč i přes tak dokonalou víru tolik zaostávají za ostatním světem. Ve všech podstatných oborech lidské činnosti. Za to přece nemohou být odpovědni oni sami! Nebo, nedej Alláh, dokonce jejich víra! A tak jsme v jejich očích odpovědni za jejich neúspěchy my, nevěřící psi.[velký smích]

Vy jste rovněž zanícený věřící. Vaše víra je bohužel velmi chatrná. Jako všechny víry, založené na zlobě a nenávisti. A já "nejdu s vámi". Z toho nutně (pro Vás) plyne, že "jdu proti vám". A protože ještě ke všemu občas vyvrátím Vaše chatrné argumenty, kterými svou víru hájíte, jsem spoluzodpovědný za většinu zla na světě. A proto je třeba mě nenávidět.

Bude to tak nějak? Co říkáte? Ano nebo jo? [smích]

192253

29.05.2009 14:13

Doublespeak o Severní Koreji

RE: Nostradamus se asi netrefil .

Vojta49 81.?.?.?

> A ať mne někdo vyargumentuje, že tato konspirativní teorie je nesmyslná ...

Jak si přejete, pane Korutane. To, co popisujete a čemu skálopevně věříte, je teorie. A jak oba víme ze školy, žádnou teorii nelze označit za definitivně pravdivou. Maximálně ji lze akceptovat, jako dosud nevyvrácenou, nepřekonanou. Objeví-li se ovšem skutečnost, která je s takovou teorií ve zřejmém rozporu, je teorie falzifikována, tedy vyvrácena.

Například. Vaše teorie staví na tom, že vlády a diktátoři (také Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot,...), páchající ZLO ve velkém, byly a jsou loutkami v rukou rodiny Rotschildů. Připusťme to. Jak vysvětlíte, že za celá dlouhá desetiletí nebyl objeven ani jeden dopis, písemná direktiva, šifrovaný vzkaz, telegram, zachycen telefonní hovor, email,... který by dokládal informační vazbu mezi vládcem a ovládaným. Jak se loutky dovídají, co mají dělat? Rotschildové vládnou telepatií?

Jiný příklad. Topolánkova vláda, zřejmě poslušná telepatických direktiv[velký smích], úspěšně připravovala instalaci amerického radaru. Paroubek, dle Vás také loutka, tuto vládu svrhl. Tím výstavbě radaru zabránil. Ovšem jiné loutky (kým a jak ovládané?), za to bombardují Paroubka vejci. Co tedy vlastně chtějí ti loutkáři? Loutkářů je víc a jejich cíle jsou různé? Nebo jim špatně funguje telepatie?

Naprosto dětinskou je pak představa, že cílem loutkářů je zničení planety Země a smrt drtivé většiny lidské populace v ohni atomové války. Když po válce loutkáři budou muset opustit své kryty (neboť žádné zásoby nejsou bezedné), ocitnou se uprostřed liduprázdné pustiny. I kdyby měli k dispozici kryobanku semen, kdo pro ně vypěstuje obilí, révu, olivy? Kdo jim postaví nová luxusní sídla, silnice pro jejich auta, přistávací dráhy pro jejich letadla, přístavy pro jachty? Můžete mít v trezorech tisíce tun zlata a diamantů. Nebudou-li lidé, kteří by byli ochotni za toto bohatství nabídnout svou práci, stane se takové bohatství zcela bezcenným. To si loutkáři přejí?

192300

29.05.2009 14:38

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Kouzlo myšlenky CO CHTÍT

Vojta49 81.?.?.?

Fakt, že pan Hestroy neřekl v reakci na můj příspěvek ani slovo k tématu, to Vám paní Jarmilo nevadí?

To, že místo mých názorů napadl mou osobu, je úplně v pořádku?

Skutečnost, že se jen hájím proti hanebné pomluvě Vám připadá jako "provokování a odvádění pozornosti"?

Takové logice paní Jarmilo nerozumím. Dokázala byste svůj postoj racionálně vysvětlit?

192302

30.05.2009 12:39

Doublespeak o Severní Koreji

RE: Nostradamus se asi netrefil .

Vojta49 81.?.?.?

Dovolím si zareagovat najednou na všechny odpovědi na můj příspěvek výše.

Pro pana Aristokrata.
Na tak "pádný argument" nemám odpověď. [chechtot]

Pro pana Méďu.
Ano, to je stará osvědčená metoda. Chtělo by to ovšem blíže specifikovat, které hlavní antagonistické skupiny loutkáři stvořili či podporují? Jak to dělají? Jaké metody motivace užívají?

Pro anonyma "90".

Připouštím, že nevím, co loutkáři chtějí. Mé argumenty reagují na slova pana Korutana. On věří, že to ví. A k vyvrácení své víry nás v diskuzi výslovně vyzval.

Pro pana Satanistu.

A Vy si představte toho farmáře, který čirou náhodou přežil atomovou válku, kterak si kope rudy, uhlí, to vše přenáší v nůši, na mezi taví ocel, na kameni si vykovává součástky traktoru, v drnové chajdě jej montuje, pak pěšky vyráží k naftovým vrtům, ... a když už konečně zaseje, tak mu budoucí úrodu zničí rostlinní či živočišní škůdci, neboť nemá ten správný herbicid či pesticid na její ochranu. Takový (atomovou válku přeživší) farmář nejspíš neuživí ani sám sebe, natož bandu příživníků.[smích]

Pro pana/paní 22Rhdsn.

Prodat či odevzdat jako výkupné? Komu? A za co? Z jakého důvodu?

192368

30.05.2009 14:36

Vzhůru do vaječné revoluce!

RE: Islám a řada dalších (po)věr mají své nenáviděné "satany"

Vojta49 81.?.?.?

Islám jsem uvedl jen jako příklad. Všechny víry, "doporučované" nevěřícím násilím, jsou založené na nenávisti. Tím je totiž zaručeno jejich úspěšné šíření lidskou populací.

Problém "co chtít" je o moc složitější, než si většina lidí dokáže představit. Včetně Táni Fišerové. A hrdopýcha či averze s tím nemá nic společného. Stačí se jen ohlédnout do historie. Jak málo bylo těch, kteří dokázali vymyslet "co chtít". A zároveň to zformulovat a sdělit masám tak, aby to většina vzala za své. A s elánem vykonala. Nikdo takový dnes nežije nebo alespoň o něm zatím nevíme. Kdyby totiž existoval, už by měl kolem sebe zapálené "učedníky" a jeho myšlenky by se šířily nevídanou rychlostí. Ovšem čím nás lidí bude víc, tím je narození nového Konfucia, Krista, či Gándhího pravděpodobnější. Také to ovšem může být nový Hitler.

Založení další strany či deseti stran nepomůže. Bez nosné myšlenky a člověka, který by o její správnosti dokázal přesvědčit davy, nedokážete zhola nic. Je mi líto. [smích]

192374

04.06.2009 00:03

Doublespeak o Severní Koreji

RE: Nostradamus se asi netrefil .

Vojta49 81.?.?.?

Omlouvám se pane Josephe za opožděnou reakci. Někdy se to tak přihodí a čas je najednou vzácný.

Ponejprv vyslovím údiv. Vážím si lidí, kteří jsou schopni logického a racionálního uvažování, jako Vy. Proto jsem poněkud překvapen, že právě Vy hájíte konspirační teorii.

Pojďme však k našim údajným vládcům. V dalším je budu pro jednoduchost nazývat ONI. Na prvém místě stojí otázka, co ONI chtějí? Soudíte, že se Mayer Amschel kdysi dávno rozhodl "budu vládnout světu" a všichni jeho potomci přijali tento cíl za svůj a dělají všechno pro jeho naplnění? I když se to "vládnutí" stále nějak nedaří? Myslíte, že ONI mají nějaké úplně jiné děti? Takové, které neprosazují "svou hlavu", ale dělají jen to, co si přeje otec, děd, praděd, ... Ovšem taková poslušnost je nevídaná. Především u zhýčkaných potomků multimilionářů. Nemyslíte?

Druhá, ještě ošemetnější otázka zní. Kdo jsou dnes ONI? Jsou to výhradně jen potomci Rotschildů? Nebo jsou to i další rodiny významných židovských bankéřů světa? Případně i nežidovští bankéři? Patří k NIM i členové klubu Bilderberg? Ale to přece zdaleka nejsou jen bankéři a Židé. A co zednáři. Ti také? Kolik JICH tedy asi tak dohromady je?

Další otázky ponechám na příště. Pokud soudíte, pane Josephe, že by bylo lépe probírat toto téma neveřejně, jsem Vám k dispozici na svém emailu.

192597

04.06.2009 23:42

Doublespeak o Severní Koreji

RE: Nostradamus se asi netrefil .

Vojta49 81.?.?.?

Díky za odpovědi, pane Josephe. Dovolím si stručně shrnout to podstatné z nich.

A) ONI milují ovládání lidí a mají povahu, schopnosti a prostředky toho dosáhnout.
B) ONI nějak dokáží přimět své děti, aby se vzdali u všech mladých lidí typického opovrhování hodnotami svých rodičů a snahy vybojovat si svůj svět dle vlastních představ.
C) Zatím nevíme, kdo přesně jsou ONI ani kolik jich je, bezpochyby to však není jedinec.

Dovolíte-li, zkusil bych se nyní soustředit na to, co vlastně ONI chtějí a jakými prostředky toho hodlají dosáhnout. Z historie známe nedávný pokus o ovládnutí světa prostřednictvím komunistické ideologie. Budu tedy uvádět cíle a prostředky neúspěšných komunistů a Vás poprosím, zda byste mohl uvést JEJICH ekvivalenty. Nutně musí být výrazně lepší, jinak by nefungovaly stejně, jako ty komunistické.

Cíle komunistů:
- beztřídní společnost,
- odstranění vykořisťování (likvidací vykořisťovatelů samých),
- převýchova lidí k tomu, aby se jim práce stala základní životní potřebou,
- zamezení soutěže v získávání a rozdělování zdrojů a dosažení stavu, kdy každý bude dobrovolně přispívat společnosti dle svých možností a společnost bude každému přidělovat zdroje dle jeho potřeb.
Vsuvka pro snílky. Tyto cíle jsou v příkrém rozporu s přírodními zákony. Proto to nikdy nefungovalo a ani fungovat nemohlo. Konec vsuvky.

Jako prostředek k dosažení těchto cílů byly vytvořeny ekonomické, politické a další teorie, které měly být návodem, JAK NA TO. Jen namátkově :
- kritika politické ekonomie kapitalismu,
- politická ekonomie socialismu (vytěsnila kategorii ZISK),
- Lysenkova teorie o zanedbatelném vlivu dědičnosti a z toho plynoucí možnosti převychovat lidi k čemukoliv,
- vědecký komunismus, ...

Dalším prostředkem k dosažení zamýšlených cílů byly organizační struktury :
- ÚV a v něm komise pro kontrolu všech odvětví společenského života,
- hierarchická struktura krajských, okresních, městských místních, závodních a uličních výborů, na každém stupni "hlídané" ideologem či dokonce celou komisí,
- justice i ozbrojené složky včetně tajné policie, přímo řízené komunisty,

A dalším propaganda. Hermetické uzavření hranic vyřešilo infiltraci nežádoucích informací ze zahraničí. VŠECHNY sdělovací prostředky (na rozdíl od současnosti) skutečně ovládali komunisté. Dětem byly vymývány mozky už od mateřské školy. Žáci a studenti museli! být povinně v komunistických mládežnických organizacích. Dospělí v odborech a krom toho opět povinně! na tzv. veřejných komunistických schůzích, oslavách, manifestacích, ... Politická propaganda úplně všude. Nemilosrdná cenzura.

Přes toto všechno (a mnoho dalšího) komunisté s vymýváním lidských mozků neuspěli. Co víc a o mnoho výkonnějšího mají ONI, že se jim to daří?

192666

05.06.2009 13:10

Doublespeak o Severní Koreji

RE: Nostradamus se asi netrefil .

Vojta49 81.?.?.?

Díky. Takže úvodem opravíme základní teze z minulého kola.

A) ONI milují ovládání lidí a mají povahu, schopnosti a prostředky toho dosáhnout.
B) ONI nějak dokáží přimět své děti, aby se vzdali u většiny mladých lidí typického opovrhování hodnotami svých rodičů a snahy vybojovat si svůj svět dle vlastních představ.
C) Zatím nevíme, kdo přesně jsou ONI ani kolik jich je, může to být i dobře utajený jedinec.

A nyní doplníme další, plynoucí z Vaší předchozí odpovědi.

D) JEJICH cílem je moc a majetek. Víc bližšího o jejich cílech zatím nevíme.

E) Neexistuje, resp. neznáme žádnou teorii, tajný spis či souhrn pravidel, která JIM slouží jako návod, jak svých cílů dosáhnout. Z toho plyne, že nutně musí existovat velmi silné informační vazby, kterými ONI z centra vše řídí. Bohužel se z ztěchto vazeb dosud žádnou nepodařilo odhalit.

---------
Vládnutí, ovládání je vlastně řízení lidí. A řízení lidí bez strategie, k čemu se má dospět je neproveditelné. Žádná armáda nedokáže zorganizovat útok, pokud vrchní velitel neurčí, co
má být jeho cílem.

Řízení se dále neobejde bez informačních toků. Jakmile má "tajný vládce" vybírat a dosazovat "loutky", musí mít o každém z kandidátů hromadu "kádrových materiálů" viz metody komunistů.

Kromě informací je k řízení lidí nezbytná i motivace. Přece "ani kuře zadarmo ...". Krom pozitivní také nějaká negativní - u komunistů zákaz vykonávat kvalifikovanou práci, zákaz studia potomků , ... Nebo ONI to dokáží bez informací a bez motivace?

192709

07.06.2009 23:31

Doublespeak o Severní Koreji

RE: Nostradamus se asi netrefil .

Vojta49 81.?.?.?

Krok za krokem se dostáváme klasickým analytickým způsobem k jádru. Já zapracuji Vaše připomínky do našich klíčových poznatků. Vy je pane Josephe klidně upravte dle svého mínění.

A) ONI milují ovládání lidí a mají povahu, schopnosti a prostředky toho dosáhnout.
B) ONI ke svému cíli směřují celé generace. Předpokládáme, že většinou jsou JEJICH následníky jejich děti.
C) Zatím nevíme, kdo přesně jsou ONI ani kolik jich je, nejspíš jich je víc a tvoří hierarchicky organizovanou strukturu.
D) JEJICH cílem je moc, získaná prostřednictvím majetku. Víc bližšího o jejich cílech zatím nevíme.
E) Neznáme žádnou teorii, tajný spis či souhrn pravidel, která JIM slouží jako návod, jak svých cílů dosáhnout. Jsme přesvědčeni, že něco takového mají a přísně to utajují.

A nové poznatky.
F) Informace si v rámci své hierarchické organizace předávají nejspíš ústně, případně jiným, dobře utajeným způsobem. Žádné jiné druhy informačních toků, sloužící JEJICH zájmům, nebyly dosud prokázány.
G) K motivování lidí užívají zřejmě především peníze. Odpůrce, které považují za nebezpečné pro svou věc, nechávají likvidovat.

---------
Tedy řeknu Vám otevřeně, pane Josephe, naše "poznatky" o NICH zatím nic moc. Víc dohadů, než ověřitelných faktů.

Zkusíme tedy oblast, v níž se musí JEJICH aktivity bezpečně poznat. Tou jsou skutečné historické události. Takové, o nichž bezpochyby víme, že jsou JEJICH dílem a posloužily JEJICH zájmům. Buďte prosím tak laskav, a vyberte některou významnou historickou událost. Důležité je, aby se nám podařilo bezpochyby prokázat, že bez NICH by k oné události buďto vůbec nedošlo nebo by proběhla jinak či s jinými důsledky.

Poškádlení. Zkuste třeba JEJICH údajnou snahu o redukci počtu obyvatel planety a proti tomu křivku růstu světové populace za posledních 30 let. Nebo událost, kdy ONI ovládli FED a jak tímto aktem totálně zruinovali USA a z jeho obyvatel učinili naprosté žebráky. [velký smích] Nic ve zlém. [smích]

192802

09.06.2009 18:12

Doublespeak o Severní Koreji

RE: Nostradamus se asi netrefil .

Vojta49 81.?.?.?

Omlouvám se pane Josephe za svou neschopnost lépe formulovat. A samozřejmě také za cokoliv, čím jsem se Vás dotkl. Rád bych poznamenal, že si Vás, jako člena zdejšího diskusního klubu, vážím. O to víc mě zajímalo, na čem je postavena Vaše víra v JEJICH spiknutí. Já ji totiž stále považuji za iracionální.

V očíslovaných bodech jsem se pokusil stručně shrnout dostupná FAKTA o diskutovaném problému. A zformulovat je tak, aby ty formulace byly přijatelné pro nás oba. Zkušenost mě naučila, že stručně formulované odpovědi na otázky typu KDO, CO, PROČ, JAK, … jsou výrazně lepším východiskem pro řešení problému, než dlouhé odstavce květnatých frází.

Rozhodně nebylo mým cílem Vás urážet, ani přesvědčovat o nesprávnosti Vaší víry. Doufal jsem, že třeba společně dospějeme k závěru typu – Z poměru ověřitelných skutečností ku dohadům a předpokladům vychází pravděpodobnost JEJICH spiknutí na 14,5% nebo třeba 78,3%. Je mi líto, že se nám to nepodařilo. Přesto Vám děkuji za snahu.

192930

10.06.2009 13:38

Doublespeak o Severní Koreji

RE: Nostradamus se asi netrefil .

Vojta49 81.?.?.?

Přece jen mi to nedá, pane Josephe, abych nezareagoval. V podstatě souhlasím s většinou sdělení Vašeho předchozího příspěvku. Ano. Bohatí lidé mají mimořádný VLIV na celou lidskou společnost. Protože i mezi nimi je cca procento bezskrupulózních lotrů, jsou některé důsledky vlivu těchto lumpů tragické. Bezdomovci a žebráci, i kdyby to byli sebevětší lumpové, téměř žádný vliv na ostatní společnost nemají.

Vaše představy, že ONI (tedy bohatí lidé) si díky svému bohatství mouhou krom nesmrtelnosti koupit úplně všechno je s prominutím dětinská. ONI si třeba mohou koupit :
- všechny knihy světa, moudrost tak nezískají,
- nejlepší lékaře, ale zdraví ne,
- skvělé učitele, nikoliv znalosti,
- nejskvostnější hodinky, ale ani vteřinu času,
- nejkrásnější prostitutky, ovšem lásku ne,
- tisíce sloužících, přátelství však nikoliv,
- nejluxusnější zboží, ovšem ne uznání druhých, ...

Navíc stále zaměňujete pojem VLIV a MOC. Ubezpečuji Vás, že to zdaleka není totéž. Ovlivňovat jiné lidi může v podstatě každý člověk. Dokonce anonymně. Ten, kdo chce moc, musí z anomymity vystoupit. Mocný totiž vládne, rozhoduje, řídí, motivuje, ... A proto musí nutně vstupovat do interakcí s jinými lidmi. A dokud se toto nestane a mocichtiví jedinci nezačnou působit otevřeně, nic strašného nehrozí. [smích]

192996

10.06.2009 21:35

Geneticky modifikovaná semena jsou pro pěstitele nebezpečná

RE: Takovou zbírku nesmyslů jsem už dlouho neviděl.

Vojta49 81.?.?.?

Ve svém příspěvku, na nějž odkazujete, píšete pane Barošku nesmysly. Zkuste se podívat alespoň na základní literaturu o tom, co jsou to geny. Doporučuji třeba Richard Hawkins, The Selfish Gene. Tam zjistíte, že máte v buňkách svého mozku stejné geny, jako má ve svých buňkách pšenice. Pojem "živočišné a rostlinné geny" je s prominutím ....ina.

193019

10.06.2009 22:29

Doublespeak o Severní Koreji

RE: Nostradamus se asi netrefil .

Vojta49 81.?.?.?

Opět mi to nedá. Zkuste mě přesvědčit o tom, že VLIV a MOC je totéž. Tak třeba. Tendenční zprávy, reklama, politická propaganda, lobbying, ... to je dle mého soudu VLIV. Jemu se může člověk alespoň částečně bránit. Jednoduše tak, že jej ignoruje. Tedy nekupuje či nevěří médiím, které se o něco takového snaží. Obvykle komerčním sdělovacím prostředkům, které jsou v JEJICH rukou.

Dle Vaší zkušenosti soudím, že osobně pamatujete vojenskou prezenční službu. Dostal-li jste přímý rozkaz (projev skutečné moci), nezbylo Vám, než jej vykonat. A pak si třeba jít stěžovat, nenávidět velitele nebo jen brblat s kamarády u piva. Rozhoduje-li někdo přímo o Vás, Vašem životě, co smíte, co musíte, jaká bude Vaše odměna, Váš trest, ... to je prosím VLÁDA a ten, kdo ji nad Vámi vykonává, má MOC. I kdyby to byl jen poskok kohokoliv v pozadí. Rozdíl mezi VLIVEM a MOCÍ je dle mého soudu ohromný.

Získají-li ONI jednou MOC a postaví-li mezi sebe a ovládané jakékoliv loutky, lidé budou pochopitelně nenávidět a vytvářet tlak na představitele MOCI, tedy na ony loutky. A nebude trvat dlouho, než nejslabší z loutek tlaku podlehne a odhalí nitky, vedoucí k loutkáři. MOC nelze vykonávat anonymně. Rozhodně ne celosvětově a dlouhodobě. O opaku této téze mě přesvědčíte jedině tím, uvedete-li alespoň jeden konkrétní příklad z historie, kdy se něco takového stalo.

Tedy pardon. S výjimkou nesmrtelných loutkářů, kteří staví naše těla a programují naše mozky výhradně a jen pro své účely. A to již statisíce let. Ovšem to je úplně jiná "pohádka". [smích]

193022

11.06.2009 14:17

Doublespeak o Severní Koreji

RE: Nostradamus se asi netrefil .

Vojta49 81.?.?.?

Ve svém předchozím příspěvku jste použil slovní základ "moc" 9x. Slovo "bezmocný" nezapočítávám. Stále zaměňujete a kombinujete moc s vlivem. A mně vytýkáte, že jsem úporný? Utvrdil jste mě v názoru, že význam slova MOC nedoceňujete.

Ta "jiná pohádka" v posledním odstavci mého předchozího vstupu byla o genech. To jsou ti jediní skuteční loutkáři. A my (i všechny ostatní živé bytosti) jsme jen jejich výtvory. Jsme jejich loutkami, vehikly či transportními prostředky. Ony (geny) si nás stavějí, programují a motivují k jedinému účelu. Tím účelem je dopravit je do budoucnosti a zvýšit počet jejich vlastních NESMRTELNÝCH kopií v budoucích generacích. A přitom je případně třeba i maličko zdokonalit.

A my ten jejich cíl poslušně naplňujeme. Už STATISÍCE let. Aniž o něm uvažujeme. A přitom se nesmyslně přeme o to, zda náhodou neexistují nějací ONI, kteří vůbec nepodléhají přírodním zákonům, mají úplně jiný cíl než všichni ostatní lidé a díky svému bohatství mají i prostředky, toho jiného cíle dosáhnout. Tím jiným cílem myslíme MOC. A přitom se ani příliš nezatěžujeme hloubáním o tom, co to MOC vlastně je, že?

Promiňte mi pane, ale stále více nabývám dojmu, že nediskutuji s mnoudrým pánem, který zde psal vynikající příspěvky pod nickem Joseph (třeba 24.2.tr.), ale s někým poněkud mladším a nezkušenějším. Přesto Vám děkuji. [smích]

193080

11.06.2009 18:29

Geneticky modifikovaná semena jsou pro pěstitele nebezpečná

RE: Takovou zbírku nesmyslů jsem už dlouho neviděl.

Vojta49 81.?.?.?

Každý genetický materiál je, pane Bartošku, součástí prostředí. To je neoddiskutovatelné. Pravdu máte i v tom, že působí evolučně. Například GMO kukuřice, rezistentní vůči zavíječi, snižuje v přírodě počet výskytů právě onoho zavíječe.

Teď ještě, co s tím. Takových změn v prostředí, které zapříčinily snížení výskytu některých druhů třeba až na nulu, se událo dodnes nepočítaně. Až tak, že to 99% dosud existujících životních forem nepřežilo. A to prosím téměř bez zásahu člověka. Připusťme, že i člověk a jeho konání je nedílnou součástí přírody, tedy prostředí. Může se stát, že si člověk to prostředí vlastními zásahy těžce poničí. Tomu dle mého soudu nedokáže nikdo zabránit. Tím ovšem vznikne nový mocný evoluční tlak, který třeba pozdvihne stávajícího člověka na vyšší úroveň. Nebo to člověk, jako druh nepřežije. Tak už to v evoluci chodí.

Jediné, co nelze žádnou silou zastavit, jsou změny prostředí. Jak ty obří, působené slepými přírodními silami, tak ty drobné, zapříčiněné člověkem. To ovšem neznamená, že byste neměl bojovat proti GMO plodinám. To je Vaše svaté právo.[smích]

193097

13.06.2009 14:02

Geneticky modifikovaná semena jsou pro pěstitele nebezpečná

RE: Takovou zbírku nesmyslů jsem už dlouho neviděl.

Vojta49 81.?.?.?

> pravděpodobné prů..ery různého druhu ...

předpovídáte pane Bartošku velmi často. A před Vámi je předpovídali jiní. A před nimi ještě další. Některým lidem zřejmě působí radost, varovat lidstvo před (údajnými) hrozícími katastrofami. A vůbec nevadí, že se katastrofy jaksi nekonají. Vždyť další "smrtelné nebezpečí", před nímž je třeba lidstvo důrazně varovat, je už opět za rohem. [smích]

Genetické inženýrství je po vynálezu ohně, kola, ..., termonukleární reakce, jen dalším krokem na cestě lidského poznání. Jistě. Oheň, kolo, ..., termonukleární reakce způsobily lidstvu strašlivé škody. Měly by být proto zakázány? Nikoliv. Přínosy těchto vynálezů byly o řády vyšší, než ony zmiňované škody, ne?

Tak klidně pusťte "službu druhým" k vodě. Budete mít méně stresů a klidnější spaní. Namísto bádání o možných budoucích katastrofách se raději podívejte, co je to třeba Gynostemma pentaphyllum. Ubezpečuji Vás, že radost z toho, až Vám bujně poroste na balkóně, je nevýslovná. A dokonce se mi daří ji množit a obdarovávat jí své přátele. Není to o něco lepší "služba druhým"? [smích]

193233

17.06.2009 13:12

Plat 300 milionů ročně

RE: Tito lidé – všimněte si – neprodukují žádné hodnoty.

Vojta49 81.?.?.?

> A rec je zda tyto sumy ve sportu i jinde jsou v souladu se zdravym rozumem i verejnym zajmem.

A zde je to jádro problému. Kdo pane Bartošku rozhoduje, co je to "zdravý rozum"? A kdo určuje, co je "veřejný zájem"?

193484

17.06.2009 14:31

Plat 300 milionů ročně

RE: Tito lidé – všimněte si – neprodukují žádné hodnoty.

Vojta49 81.?.?.?

> Trh ..., který manipulují, ovládají a nastavují "ONI".

Uměl byste pane Mtk vysvětlit, jak to ONI dělají? Jak donutí občany, aby si za měsíc v ČR koupili dvaapůl milionu výtisků bulváru a jen šest tisíc výtisků časopisu VTM science? Nebo jak ONI donutí české občany, aby prosázeli za rok 140 miliard korun! To je 14 tisíc na hlavu včetně kojenců! Když jsme všichni takoví zedření chudáčci, kterým na nic nezbývá čas ani peníze? To by mě opravdu moc zajímalo. [velký smích]

193495

18.06.2009 13:24

Plat 300 milionů ročně

RE: Tito lidé – všimněte si – neprodukují žádné hodnoty.

Vojta49 81.?.?.?

V prvé řadě musím podepsat všechny Vaše úvahy o lidské motivaci v tomto vláknu, pane Josephe. Jsou racionální a perfektní.

Jakmile však přijdou na řadu ONI, jste s prominutím poněkud vedle. Proč? Jestliže ONI ovlivňují spotřebitelské chování lidí

> jak? no přece reklamou, a to přes média, která jim patří,

jak vysvětlíte utrácení za požitky v zemích bývalého "tábora socialismu"? V ČSSR snad nebyl problém s drogami? Nefungovaly ilegální herny a kasina? Nekvetla prostituce? Co spotřeba piva? A v SSSR (krom kojenců) chlastal skoro celý národ. To opravdu způsobili svou reklamou ONI? Tou v Rudém Právu nebo v Pravdě?

Takto hrubou chybu v uvažování bych od Vás, pane Josephe nečekal. Co by tak asi mohlo být její příčinou? Není to náhodou nějaká (iracionální) víra? [smích]

193583

19.06.2009 14:10

Plat 300 milionů ročně

RE: Tito lidé – všimněte si – neprodukují žádné hodnoty.

Vojta49 81.?.?.?

Absolutní moc peněz. Hezky a správně řečeno, pane Mtk. Zbývá vyřešit malou otázku. Je to správně nebo špatně?

Drtivá většina prostých lidí soudí, že bohatí lidé jsou zlí, nemravní a chamtiví. Že ke svému bohatství přišli neprávem a měli by se proto o něj podělit s námi, potřebnými. Přitom všechny historické pokusy o to, rozdělit bohatství spravedlivě všem, žalostně ztroskotaly. Proč?

Co je tedy správně? Má se všechno bohatství spravedlivě rozdělit všem? Nebo bude pro nás všechny lépe, nechat o bohatství rozhodovat lidi, kteří je nashromáždili? Ať už si o jejich metodách nabývání majetku myslíme cokoliv. Co myslíte? [smích]

193687

20.06.2009 00:53

Plat 300 milionů ročně

RE: Tito lidé – všimněte si – neprodukují žádné hodnoty.

Vojta49 81.?.?.?

Odpovím na Vaše otázky, pane Hestroyi.

Vy věříte, že svět, v němž žijeme, vymyslela parta lumpů. A nám jej vnutila. A ti lotři jsou tak geniální, že k tomu nepotřebovali žádný projekt, ba dokonce ani dílčí plány (bez nichž dnes nedáte dohromady ani opékač topinek). Žádné vedení, generální štáb, řídící střediska, výkonný, donucovací a kontrolní aparát. Nic. Nebo snad nějaké znáte? A dokonce nás nechají o svém proklatém Systému libovolně žvanit, tupit jej a kout pikle na jeho svržení. A žádná perzekuce? Nevídané!

Poradím Vám naprosto spolehlivou metodu, jak tento Systém, je-li opravdu umělý a nepřirozený, snadno porazit. Stačí prosté opatření. Přestat se množit. A během JEDINÉ GENERACE je Systém definitivně na kolenou. Bez lidí. [velký smích] Že to nejde? Že by tedy nebyl až tak nepřirozený?

Žádné viry v lidském myšlení nehledejte. On totiž zatím nikdo pořádně neví, jak takové lidské myšlení doopravdy funguje. A když něčemu nerozumíme, neumíme to opravit, ba dokonce ani výrazněji ovlivnit. Natož nějak sofistikovaně zavirovat.

Jestli smím poradit, přestaňte se ohlupovat různými Matrixy, pilulkami a Voldemordy. To jsou jen pohádky. Zkuste pochopit, jak opravdu funguje lidské společenství, z čeho vyšlo, kam směřuje. Poznáte-li základní souvislosti evoluční determinace člověka, přestane Vás trápit ta strašlivá (a naprosto nesmyslná) nenávist k Systému.

Pochopíte, že celý Vámi nenáviděný Systém jsou ve skutečnosti jen projevy přírodních zákonů. Nic víc a nic míň. A určitě se mnou budete souhlasit, že bojovat s přírodními zákony je holý nesmysl. Ovšem šikovně využít znalostí jejich fungování v podmínkách, kde většina věří na Matrix? To funguje a přináší prospěch. Avšak nikoliv věřícím.[smích]

Už cítím, že mě zase pošlete někam, jako poslušného sluhu Systému. Opravdu Vás ani na chvilku nenapadlo, jak podobný je dnešní stav (víra v nenáviděný Systém, Matrix, Voldemordy) časům, kdy církev udržovala v poslušnosti drtivou většinu populace pohádkami (vírou) o hříchu, Očistci, Ráji, Pekle, ... ? A církevní hodnostáři, dobře živi z tučných desátků, si přitom v klidu a bezpečí svých klášterních knihoven bádali o skutečných přírodních zákonech?

K oproštění se od iracionální víry v Systém stačí přečíst asi tak deset knih. Jejich autory a tituly jsme tady již několikrát probírali. Opakovaně jste je s opovržením odmítl, jako jakési pavědecké "brožury". To Vám opravdu taková trocha námahy nestojí za to, navždy se zbavit své spalující nenávisti?

193709

22.06.2009 00:32

Plat 300 milionů ročně

RE: Tito lidé – všimněte si – neprodukují žádné hodnoty.

Vojta49 81.?.?.?

O tom, že většina lidí nenávidí bohaté, snad netřeba diskutovat. Stačí se začíst například do zdejších diskusí.

Koneckonců to docela dobře dokazujete i Vy sám, pane Mtk. Tím důkazem je, že považujete za zajímavou tézi:

> ... mě stačí k solidnímu životu 10, pokud mi ale dají jen pět, je to jistý podnět k nenávisti ...

Tato "téze" je totiž pěknou ukázkou jednoho z typických bludů, jimiž žijí prostí lidé. A vyvolávají nenávist k bohatým. O mzdě, tedy výši ceny práce přece nerozhodují bohatí (podnikatelé). Lidská práce je zbožím na trhu, jako každé jiné. A cenu každého zboží stanovují ti, kteří jsou ochotni prodat nejlevněji. Také se tomu říká zákon nabídky a poptávky.

Kdyby o ceně práce rozhodovali bohatí podnikatelé, nehledali by přece levnější pracovní sílu někde v Tramtárii, ale nařídili by pracovat otylým Američanům za dolar na hodinu. Že to nejde? Samozřejmě, že ne. Ovšem Bengálec bude za ty peníze pracovat rád. I když je často inteligentnější a šikovnější, než ten Američan.

Takže. Jestliže ONI nabídnou autorovi "zajímavé téze" místo žádaných deseti pět, jde o výsledek soutěže na trhu práce a ne o JEJICH rozmar. Nakoupí-li totiž můj konkurent zaměstnance za 5, nemohu já, jako "lidský" podnikatel platit za tutéž úpráci 10. Konkurent by mě lácí svých produktů rychle zlikvidoval a se mnou by skončilo i vyplácení oněch vysněných deseti.

Ještě slůvko k tunelování. Prosté lidi lze propagandou o tunelování dobře namíchnout a tak snáze ovlivnit jejich volební preference. Proto o tunelování, zejména v předvolebním období, slyšíme a čteme neustále. A protože prostí lidé příliš nerozlišují milion od miliardy, vytunelované sumy se zdají závratné.

Tímto prosím nehájím tunelování a doufám, že za tento příspěvek nebudu ukřižován. [smích] Jen se snažím ukázat, že vytunelované částky jsou ve srovnání se sumami, legálně promrhanými našimi vládami (s posvěcením parlamentu) bezvýznamné. Stačí si jen jednoduše porovnat objem vytunelovaných prostředků třeba za léta 2001 - 2005 s výší deficitu státního rozpočtu za totéž období. A uvědomit si, že z půjček, kryjících deficit, platíme každý rok navíc úroky. A přitom jak z vytunelovaných, tak z deficitně promrhaných peněz nemáme jako prostí lidé zhola nic. Nebo Vy ano? [smích]

193786

22.06.2009 00:40

Jak vlčí máky prohrály s odborem ochrany životního prostředí a starostkou městečka C.

RE: Nechtěl jsem původně diskutovat,ale editor zde bezděky otevřel naprosto zásadní problém

Vojta49 81.?.?.?

[velký smích] [smích] [chechtot] [velký smích] Tesat do kamene. Díky.

193788

24.06.2009 00:48

Osmnáct kritických postřehů z USA

RE: V USA jsem nebyl,

Vojta49 81.?.?.?

> až ty zdroje jednou definitivně dojdou...

Už mnohokrát došly, pane Hanku, nějaké zdroje (přírodní kaučuk, slonovina, velrybí tuk, ...). A nic se nestalo. Lidská invence si s tím vždy poradila. Ta je totiž tím hlavním a nevyčerpatelným přírodním zdrojem.

> jaká je cena, kterou za to platí obyvatelstvo nejchudších zemí

Představa, že dítě z Eritreje trpí hladem proto, že mu otylé děti z Evropy neposlaly polovinu svých potravin, je hloupý blud. Eritrejské dítě umírá hladem proto, že mu ostatní eritrejské děti všechno snědly. Taková je pravda. Bohužel.

> na základě jakého práva 5% světové populace ...

Každý tvor na této planetě má právo na vše, co pro sebe získal s vynaložením své energie a svého času. To je prosím přírodní zákon. A jestli jeden tvor spotřebuje 1% a druhý 20% záleží jen na jeho schopnostech. Novoguinejský kmen Gebusiů určitě nepotřebuje ke svému štěstí ropu, uhlí či uran. Gebusiové by ani netušili, co si s nimi počít.

Dle mého soudu je problém v tom, že v posledním desetiletí už Američané neprodukují a nedodávají svým obchodním partnerům za dovážené suroviny skutečnou protihodnotu, ale jen papírky s názvem vládní bondy. Naštěstí pro ně svět ty dluhopisy stále ještě akceptuje. Ale dlouho už nebude. A pak se spotřeba Američanů vrátí na úroveň, danou přírodním zákonem. O tom není pochyb. [smích]

193896

24.06.2009 01:00

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Vojta49 81.?.?.?

> ... je to především nemorální ...

Byla místa a časy, kdy bylo za morální a správné považováno třeba sníst srdce svého zabitého nepřítele či narazit na kůl nevěřícího psa. Co nebo kdo je, pane Xmane, zdrojem té "správné" morálky dnes? Předem děkuji za každou odpověď. [smích]

193898

24.06.2009 17:50

Shrnutí průběhu domovních prohlídek, zatýkání a obvinění údajných pořadatelů koncertů

RE: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Vojta49 81.?.?.?

Podle posledního sčítání lidu žije v ČR jen asi 30% věřících a jejich podíl stále klesá. Vesměs jde o starší lidi. Ze zkušenosti oba víme, že víra, pánbíček i s celým desaterem je většině mladých k smíchu. Odkud čerpají základní etické hodnoty oni?

Z vlastní zkušenosti vím, že drtivá většina lidí, včetně učitelů!!!, není schopna základní mravní princip slovně zformulovat. Takže škola a výchova v rodině to asi nebudou. Trochu se obávám, že dnes více než křesťanské principy pro většinu platí - Mravné je to, co se vyplatí. Mýlím se?

193939

25.06.2009 00:31

Osmnáct kritických postřehů z USA

RE: V USA jsem nebyl,

Vojta49 81.?.?.?

Díky pane "85" za zastání. Mimochodem, proč jste přestal užívat svého nicku? Vaše argumentace je tradičně brilantní (snad s výhradou k nenahraditelnosti některých surovin). Jen se trochu obávám, že marná. Pan Hestroy totiž používá klasickou folkovou (naivní) psychologii. A pevně věří, že s ní v životě vystačí. Skutečným vzděláním opovrhuje. Proto jsou jeho reakce na mě obvykle více emocemi, než racionálními argumenty.

Já se na něho proto nezlobím. Vždyť podobně, jako on, se chová většina lidí. A teď mě něco napadá.

Když tak tvrdošíjně odmítáte číst, pane Hestroyi, čož takhle si alespoň něco poslechnout. Jsou to nesmírně moudrá slova a nejdůležitější je závěr. Celé to trvá sotva 40 minut. [smích]

193961

25.06.2009 17:42

Osmnáct kritických postřehů z USA

RE: V USA jsem nebyl,

Vojta49 81.?.?.?

Nebuďte tak přísný na pana Hestroye a jemu podobné, pane Josephe. Jsem přesvědčen, že on to myslí dobře. Rád by "napravil" tento svět a hlavně současné "zkažené" lidi. Jen mu uniká, že život na této planetě už 4 miliardy let cizeluje evoluce. A to co vidíme kolem sebe, je ta nejúčelnější varianta ze všech možných. Ty méně účelné vzaly v průběhu vývoje za své. Ani trochu nechápe, že chtít "opravovat" něco, co se osvědčovalo a sbíralo své účelné vlastnosti 4 miliardy let, je s nedokonalými lidskými znalostmi velmi, ale velmi naivní.

Z naší předchozí diskuse mám dokonce pocit, že i Vy se silou mocí bráníte šokujícímu poznatku, že my, pyšní lidé, vůbec nejsme cílem evoluce. Ale jen jedním z jejích poslušných prostředků. [smích]

K současným přírodním zdrojům člověka. Moji dědové vycházeli ze školy právě před sto léty. Kdyby jim někdo tehdy vyprávěl o mnoha druzích plastických hmot, vyráběných v blízké budoucnosti na bázi ropy, nevěřili by. Stejně jako nevěřili vlastním očím lidé doby bronzové, když jim chetitské ocelové meče přesekávaly ostří jejich "tradičních dokonalých" zbraní jako papír.
Vsuvka k pobavení čtenářů - Nejvyšší dochovaná stavba z doby bronzové je vysoká a) jako pětipatrový dům, b) jako dvanáctipodlažní věžák c) jako padesátipatrový mrakodrap? A co to je? Konec vsuvky
Tato zkušenost nás učí, že ani ta nejlepší představivost současníka nedokáže popsat to, co bude realitou za sto let.

Jakoukoliv organickou látku lze pane Josephe přece vyrobit synteticky. Už dnes. Nebudu urážet Váš intelekt seznamem surovin, v nichž jsou uložena celá pohoří uhlíku, vodíku, dusíku, kyslíku, chlóru, ..., tedy potřebných stavebních prvků. Ať budeme probírat jakýkoliv lidský produkt, celý problém jeho syntetické výroby se nám nakonec zúží do požadavku na dostatek energie. A kde ji vzít?

Stávající zdroje nevyschnou ze dne na den. Rostoucí ceny energetických surovin se stanou silným motivem k inovacím. Bude tedy energetická potřeba lidstva za sto let kryta elektřinou z husté sítě malých (seriově vyráběných a udržovaných, tedy levných) jaderných elektráren? Nebo z velkých množivých či fúzních reaktorů? Vyloučeny nejsou ani solární elektrárny na geostacionárních drahách, hlubinné hydroelektrárny, využívající mořských proudů, ... Že letecká doprava na akumulátory nebude možná? Pak určitě vystačí s vodíkem nebo s olejem z jatrophy, viz třeba zde. Věřte v lidskou invenci. Žádný katastrofický oil peak nebude. [smích]

193995

26.06.2009 12:49

Osmnáct kritických postřehů z USA

RE: V USA jsem nebyl,

Vojta49 81.?.?.?

Bude-li lidstvo po vyčerpání zásob ropy potřebovat libovolné uhlovodíky, nepochybujte o tom, že si je dokáže vyrobit. Určitě máte pravdu v tom, že ta budoucí spotřeba uhlovodíků nebude nejspíš tak ohromná, jako dnešní. Však ona by ani dnes nebyla. Nebo myslíte, že by dnešní typický Američan vyrážel na večerní projížďku ve svém třítunovém Hummeru s šestilitrovým motorem za předpokladu, že by ho plná nádrž stála jeho týdenní mzdu?

A potřeby rozličného průmyslu? Jste si pane Josephe jist, že za sto let bude potřeba asfalt na silnice a pryž na pneumatiky?

194046

26.06.2009 15:44

Osmnáct kritických postřehů z USA

RE: V USA jsem nebyl,

Vojta49 81.?.?.?

Ano, pane Josephe, já se pokouším psát o stavu za sto let. Proto ta vzpomínka na mé dědy před sto léty. A sto let do budoucnosti je (asi?) také doba, kdy budou k dispozici už jen poslední zbytky fosilních paliv. Náklady na jejich těžbu budou tak vysoké, že se vyplatí užívat je jen k výrobě zboží s nejvyšší kilogramovou cenou (kosmetika, léčiva, ...).

Vyjmenoval jste škálu výrobků. S výjimkou mýdla (vyrobeného z poctivého hovězího loje) žádný z nich moji dědové před sto léty neznali. A přesto plnohodnotně žili. Kde berete jistotu, že právě takové výrobky budou potřebovat lidé za sto let? Úmyslně jsem zmínil asfalt a pneumatiky, které byly před sto léty naprostou raritou. Nechci zbytečně fantazírovat, ale soudím, že doprava za sto let se bez nich s největší pravděpodobností obejde. A většinu dnešních (levných) plastů bezpochyby nahradí materiály, o nichž se nám dnes ani nezdá. A možná budou ještě levnější, neboť budou vyrobeny ... třeba jen ze vzduchu a vody?

Zda vlivem vyčerpání fosilních zdrojů dojde k poklesu životní úrovně? A dokonce významné? To bychom si nejprve museli pojem "životní úroveň" definovat. Osobně bych uvítal, kdyby významně poklesl průmysl "zážitků". Tím mám na mysli nesmyslné masové cestování tam a zpět jen proto, abych na vlastní oči viděl ... Zažívám muka, naslouchaje vyprávění člověka, který se právě vrátil z poznávacího zájezdu do Paříže. Jeho největším zážitkem je, "jak von ten užvaněnej průvodce uklouz po ... a pad rovnou na Novákojc Mařku, zrovna před tim velkym barákem, jak von se to sakra menuje ...".

Průměrný dožitý věk i průměrný hmotný blahobyt dle mého soudu nepoklesne, možná bude chvíli stagnovat. Tím průměrným myslím celoplanetární. Určitě se najdou regiony, kde životní úroveň klesne a naopak jiné, kde o to víc vzroste. Jako vždy v lidské historii. [smích]

Zajímalo by mě, do jaké doby Vy kladete očekávaný "významný pokles životní úrovně" a co si pod tím pojmem představujete.

194060

26.06.2009 18:27

Osmnáct kritických postřehů z USA

RE: V USA jsem nebyl,

Vojta49 81.?.?.?

Soudím, pane Hc, že vůbec není důležité, kdy kdo bral rozum. Proč? Znám několik starých i mladých lidí, jejichž znalosti a rozum jsou záviděníhodné. A množství starých i mladých, o jejichž rozumu darmo hovořit.

Protože máte zřejmě o dostatečnosti mého "rozumu" pochybnosti, navrhuji duel. Chce to nějakou otázku, na níž není snadné nalézt odpověď v encyklopedii či googlováním. Tak třeba :

Kolik druhů savců znáte, pane Hc, jejichž druhové jméno končí v češtině na písmeno ň. Jako třeba kůň. Mně napadá ještě osm dalších. Co napadá Vás? Jak funguje Váš "dokonalejší rozum", chlape? [smích]

194069

27.06.2009 17:08

Osmnáct kritických postřehů z USA

RE: V USA jsem nebyl,

Vojta49 81.?.?.?

Není moudrý ten, kdo ví mnohé, ale ten, kdo zná, co je třeba. Ezop.

A co má výzva na souboj? Bojíte se? [velký smích]

194101

28.06.2009 13:59

Osmnáct kritických postřehů z USA

RE: V USA jsem nebyl,

Vojta49 81.?.?.?

Někomu se mohou znalosti druhého jevit jako předsudky. To je nepochybné. Zkušenost nás však učí, že s předsudky a obecně rozšířenými bludy se daleko častěji setkáváme u lidí s nízkým vzděláním. Co myslíte?

Můžete vlastnit nesmírný poklad. Můžete mít množství přátel. Můžete disponovat astronomickým bankovním kontem, mít skvělou manželku, úspěšné děti, krásná vnoučata, ...

Když zapomenete, kde je ukryt Váš poklad, kdo jsou Vaši přátelé, na jakém kontě máte své peníze, kdo jsou ti lidé kolem Vás? Co pak? Pak jste ztratil úplně všechno, pane Hc. A zůstal na světě úplně sám. Stalo se Vám to nejstrašnější, co vůbec může člověka potkat.

Co tím chci říci, pane Hc? Jen to, že paměť je to nejcennější, co v životě máme. Kupodivu, že?

Tedy abecedně : kaloň, kůň, lesoň, moroň, outloň, pakůň, pižmoň, tuleň a vorvaň.

Bigoně neznám, ale silně pátrám po živočichu jménem urhoň. [smích]

194142

29.06.2009 00:14

Osmnáct kritických postřehů z USA

RE: V USA jsem nebyl,

Vojta49 81.?.?.?

Je mi líto, pane Hade, ale mám pro Vás špatnou zprávu. Jako obvykle se poněkud mýlíte.[smích]

Zkusme se zamyslet na tím, k čemu jsme na tomto světě my lidé dobří.

Abychom si lépe uvědomovali sami sebe? Proč?

Abychom působili štěstí ostatním? K čemu?

Abychom sami sebe zdokonalovali a až budeme téměř dokonalí, tak si svou dokonalost vzali do hrobu? Za jakým účelem?

Mně přece vůbec nejde jen o paměť, kvanta dat, nějaké
> dryáčnické triky.
Jde o poznání, pane Hade. O prozření. O překonání tradičních bludů. Jen ti, kteří poznají skutečnou lidskou přirozenost (jinými slovy podstatu a fungování mechanismů, které řídí jejich vlastní životy), mohou něčeho dosáhnout. Tak se prosím na mně nezlobte, když zde občas nabádám : Zapomeňme konečně na pohádky a víry a zkusme poznat zákony, dle nichž ve skutečnosti funguje tento svět. A to opravdu bez učení a paměti nejde. [smích]

194176

29.06.2009 00:22

Něco pro příznivce multikulti

RE: poradte

Vojta49 81.?.?.?

Ale nijak to nepomohlo, pane Mirdo. Jsou tam k vidění stejné bláboly a slaboduchá propaganda, jako před Vaším "vylepšením". [velký smích]

194178

29.06.2009 13:55

Něco pro příznivce multikulti

RE: poradte

Vojta49 81.?.?.?

Kupodivu jsem většinu těch videí shlédl, pane Mirdo. A co jsem uviděl?

1. Jednoduchá, snadno pochopitelná sdělení.
2. Žádné složité argumenty, důkazy či detaily. Hlavně silně zapůsobit na emoce.
3. Režijně zpracováno tak, aby celek podněcoval představivost. Vždyť já toho zvráceného, bohatého a chamtivého ... skoro vidím!
4. Časté opakování některých pojmů a slovních spojení. Jako by bylo cílem, aby si je divák dobře zapamatoval.

A podívejme. Jaká shoda. Vždyť to jsou základní principy (pilíře) propagandy. Nač potřebují autoři této takzvané "osvěty" užívat brutálních propagandistických metod? Proč nám nemohou "tak důležitá" sdělení předložit v obvyklé písemné formě? Že by nebylo žádoucí, aby měl člověk při čtení čas přemýšlet? [velký smích] Co myslíte?

194281

29.06.2009 14:24

Osmnáct kritických postřehů z USA

RE: V USA jsem nebyl,

Vojta49 81.?.?.?

V diskuzi o tom, nakolik chatrný je můj rozum, jsem Vás naučil něčemu velmi důležitému. Co je největším bohatstvím každého člověka. Vy jste mě za to naučil, co je to bigoň. Díky.

Myslím, že jsme si kvit, pane Hc. Kdybyste si ovšem přál revanš, jsem Vám kdykoliv k dispozici. [smích]

194284

16.07.2009 14:05

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

Brilantní analýza ... a co dál?

Vojta49 81.?.?.?

Blahopřeji, pane Lhotáku. Vaše analýza stavu současné demokracie v odstavci "Význam demokracie v konsensuální řádu" je skvělá.

Zejména princip, "Je-li demokracie vyjádřením podílu každého jedince na rozhodování, musí tento podíl růst a klesat s mírou odpovědnosti a zásluh toho, kdo rozhoduje", by mohl vést k nápravě drtivé většiny současných společenských problémů.

Jako poněkud nedomyšlené pak působí Vaše návrhy v závěru článku. Jestliže jakkoli donutíte ekonomické elity převzít odpovědnost (za správu věcí veřejných), musíte jim také svěřit příslušné pravomoci. A zde je kámen úrazu. Jak chcete zajistit, aby vládnoucí elity nezneužily svého postavení výhradně ku svému prospěchu?

Současní politici jsou ve valné většině ekonomickými diletanty. Úspěšní a tedy protřelí podnikatelé jsou pravým opakem. Dokážou dokonale předstírat, že činí vše pro blaho lidu, zatímco hájí výhradně své zájmy. Na rozdíl od politiků jsou navíc schopni přesvědčit prostý lid, že lépe už to nejde. To byste chtěl?

195842

17.07.2009 14:23

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Brilantní analýza ... a co dál?

Vojta49 81.?.?.?

> K odpovědnosti patří pravomoc a naopak

O tom není pochyb, pane Lhotáku. Není ani pochyb o tom, že dnešní ekonomické elity lobbují z pozadí za své zájmy. Ovšem stále jste nevysvětlil, JAK je chcete dovést k odpovědnosti, dáte-li jim reálnou politickou moc.

A ještě poznámku k těm nejnižším stavům. Ty byly v každé společenské formaci vždy nejpočetnější. Logicky. A kdykoliv klesly na úroveň, kdy už neměly co ztratit, získaly revoluční potenciál. Soudíte, že v současných vyspělých zemích (kam už asi bude třeba zařadit i Čínu) existuje početně významný stav těch, kteří už nemají co ztratit? Tedy krom KLDR?

195922

18.07.2009 01:30

Co čtete?

RE: nic ma nedokazalo zaujat tak,

Vojta49 81.?.?.?

Vy jste nám doporučil, pane Google, autora Bерищагинa. Zkuste nám objasnit, co nám přinese třeba studium knihy:

Зрелость. 4 ступень
В книге авот предлагает читателю уникальную возможность овладеть , сознания и эфирного тела, что позволяет обнаружить в себе источник неограниченной силы, наиболее полно раскрыть свои творческие способности и эффективно использовать интуицию в любых ситуациях.

Někteří z nás obstojně čteme ruštinu. Čemu v díle pana Bерищагинa máme věnovat zvýšenou pozornost ?[velký smích]

195952

18.07.2009 23:28

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Brilantní analýza ... a co dál?

Vojta49 81.?.?.?

Ten problém jistě vyvstane i Vám, pane Lhotáku, když si na místo anonymních (možná trochu zidealizovaných) ekonomických elit dosadíte konkrétní tváře. Co byste říkal vládě, v níž by premiérem byl pan Kožený, ministrem financí Krejčíř a kulturu by řídil pan Kočka? [velký smích]

O tom, že tito a jim podobní pánové sami sebe považují za ekonomickou elitu českého národa ani na chvilku nepochybuji.

195973

19.07.2009 22:01

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Brilantní analýza ... a co dál?

Vojta49 81.?.?.?

Ano, pane Lhotáku. Výše jmenovaní pánové jsou do vládních funkcí naprosto nevhodní. S příkladem Tomáše Bati jsem s Vámi zajedno. Ale kde dnes hledat podnikatele, srovnatelné s Tomášem Baťou?

Velmi se obávám, že to, čemu se kdysi říkalo stavovská hrdost, čest, a vysoká mravní úroveň dnes u ekonomických elit nenajdeme. Spolu s José Ortegou soudím, že

"lidská společnost je aristokratická vždy, ať chce či ne, svou vlastní povahou, a to až do té míry, že je společností, jen pokud je aristokratická. Pokud svůj aristokratický ráz ztrácí, přestává jí být. Lidsky řečeno, vynikající lidské vlastnosti, společenskou normu, je třeba hledat u nemnohých, nikoli u mnoha. Jestliže tedy vláda musí být vyhrazena pro nemnohé jako protiklad mnohých, pak naše dnešní doba hyperdemokracie a radikálního rovnostářství, kdy vládnou davy (zejména prostřednictví veřejného mínění), je dobou, kdy se ztrácí sama civilizace, protože dav drtí vše, co je jiné, výborné, kvalifikované a vybrané".

Opravdu myslíte, že toto je předsudek?

196004

20.07.2009 13:51

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Brilantní analýza ... a co dál?

Vojta49 81.?.?.?

Vaše myšlenka je velmi ušlechtilá, pane Lhotáku. A bylo by skvělé, kdyby se jí podařilo zrealizovat. Pokud by ...

A tady je ten problém. Ten podmiňovací způsob
> pokud tyto elity budou nuceny ...
je dle mého soudu ten kámen úrazu. Kým, čím, a jak donutit elity ... Sám jste jako příklad vynikajícího zástupce ekonomických elit uvedl Tomáše Baťu. Souhlas. Možná se spolu shodneme i v tom, že on dosáhl svých úspěchů zejména pochopením a využitím základních principů motivace lidí. A to mé přihlouplé "kým, čím a jak" je právě o té motivaci. Tu ve Vaší myšlence stále postrádám.

Dovolím si zde ještě krátce zareagovat na pana Mirko D:
> Omyl pane Vojto. Davy nevládnou, ale ekonomická elita vládne prostřednictvím davů, které lze velmi lehce pomocí mediálního vlivu dotlačit do žádané polohy myšlení. Ovšem pro tuto " elitu" je vysoká mravní úroveň neznámé spojení slov.

Na téma kdo dnes skutečně vládne se vede nespočet debat, pane Mirko. Ve většině z nich se lidé přou, aniž by si definovali základní pojmy. Diskuze tak ztrácejí smysl.

Podívejme se na toto téma z hlediska účelu. Být významných členem ekonomické elity, prosazuji následující cíle (v pořadí důležitosti):
- mít maximální efekty při vynakládání minimálního úsilí,
- maximalizovat počet těch, kteří pracují, a tím jsou prospěšní sobě i nám,
- s minimálními náklady uspokojovat potřeby pracujících tak, aby byly se svým údělem spokojeni a nehrozila rizika revolucí,
- udržet či dokonce zmnožit přírodní bohatství planety tak, aby budoucí generace měly zajištěny co nejlepší podmínky k životu a tedy ke spokojenosti.

Soudíte, pane Mirko, že to, co vidíme kolem sebe ukazuje na fakt, že nám někdo podobným racionálním způsobem vládne? Nebo to spíš vypadá na to, že kolem nás zuří boj. Primitivní a na důsledky pro přírodu a mínění lidí se neohlížející rvačka?

Co říkáte, pane Mirko, vláda nebo rvačka? [mrknutí jedním okem]

196048

20.07.2009 22:14

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Brilantní analýza ... a co dál?

Vojta49 81.?.?.?

Díky, pane Lhotáku, za trpělivost, s níž jste mi objasnil své stanovisko. A blahopřeji Vám k rozhodnutí, zůstat spíše u příjemného filosofického nadhledu. Jak si Vás pamatuji z dob naší dávné spolupráce, soudím, že pro praktickou politiku nejste vybaven těmi správnými "zuby, drápy a lokty". [smích]

196067

20.07.2009 23:03

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Brilantní analýza ... a co dál?

Vojta49 81.?.?.?

I já se kloním k názoru, pane Oracle, že současný stav je spíše rvačka, než (nějakým skrytým vládcem) předem naplánovaný děj. Na toto téma jsme zde už mnohokrát diskutovali.

Pan Mirko je přesvědčen, že všechny větší historické zvraty byly předem připraveny. Netuším, jakými cestami k tomuto přesvědčení dospěl. Odhadl bych, že v podobných diskuzích, jako je tato. Má pro své tvrzení sebemenší důkaz? Nikoliv. Jen argument přibližně tohoto typu :

Kdo profitoval na listopadu/89? Především exponenti bývalého režimu. A pak také zloději, veksláci a lotři. Tedy vesměs vychytralí bezskrupulózní lidé.

Výborně. Máme z historie nějaký příklad, kdy na velkém společenském otřesu profitoval někdo jiný? Kdy třeba masy poctivých, skromných a pracovitých lidí přišly ke štěstí ve chvíli, kdy se zásadně měnila "pravidla hry"? V každém významném bodu zvratu se rodí příležitosti. K čestným krokům i k podlostem. A protože v každé společnosti je vždy přítomno určité procento všehoschopných lumpů, vždy dokážou revolučního zvratu využít ku svému prospěchu především oni. Nebo snad nomenklaturní kádry komunistického režimu nebyli všehoschopní lotři?

A ještě jednu otázku na Vás, pana Oracle. Souvisí s často tradovaným bludem, že ekonomickou elitu představují nějací zvrhlí lidé, které nezajímá nic jiného, než zisk. Co myslíte? Postavíte-li nesmírně bohatého otce před dilema. Buď se okamžitě vzdá veškerého svého bohatství včetně všech svých budoucích zisků nebo bude neprodleně usmrcen jeho jediný syn. Co myslíte, jakou volbu tento hypotetický zbohatlický lump učiní? [smích]

196071

Když to funguje, tak proč konečně nezačnou?!? Nač čekají? Už aby udělali z "nepřizpůsobivých a nevzdělatelných" vzdělané a pracovité! Ale rychle, prosím!!! [naštvaný]

196129

21.07.2009 21:33

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Brilantní analýza ... a co dál?

Vojta49 81.?.?.?

Soudím, pane Oracle, že v běžném životě fungují i standardní situace podobně, jako extrémní. Na příkladu volby mezi ziskem a životem potomka jsem chtěl jen ukázat, že každý člověk (dospěje-li do stadia rodiče), lhostejno zda bohatý či chudý, dá za všech okolností přednost prosperitě svých dětí přede vším ostatním. Proč asi?

No přece proto, že tak nás přírodní výběr v evoluci vytřídil. Byli-li v dávné minulosti mezi lidmi i tací, kteří dali před životem svých potomků přednost čemukoliv jinému, žádní potomci po nic nezůstali. Ani nemohli. A proto se vlastnost, "dát přednost vlastním potomkům před vším ostatním", rozšířila na celou lidskou populaci. Beze zbytku. Proto dnes mezi námi nemohou existovat žádní lidé, kteří před vším ostatním upřednostňují zisk či něco podobného.

Velmi podobné je to i s vlastností, která by lidi ponoukala (jen tak, pro nic a za nic) pomáhat druhým. Proč? Vždyť v historii vždy byli úspěšnější (vychovali více potomků) ti, kteří pomáhali vlastním. Důsledek? Opět stejný. Prosperovali (a dodnes přežívají) především ti lidé, kteří dávali přednost svým potomkům, blízkým, přátelům a členům své sociální skupiny přede všemi ostatními. Někdy se tomu také říká protekce.

Vy tuto logiku nazýváte "obludným systémem" Můžete naznačit, proč považujete zákonitosti, vytvářené a zdokonalované přírodou miliardu let, za obludné? Respektive, čím je chcete nahradit? [smích]

196131

22.07.2009 00:35

Partnerský život, manželská morálka

RE: Článek je naprosto perfektní!

Vojta49 81.?.?.?

> i ten úplně hloupoučký, by chápal děti bez otců v kontextu kopulující tlupy jako vyjádření, že otec je neznámý a proto děti nemají otce. Prosté, jasné.

Jenže tak to není. Vtip je v tom, pane Djb, že děti bez otců, jsou mezi tvory, kteří žijí v tlupách, nežádoucí. Proč? Protože geny tyto živočichy po celou dobu existence života vedou k tomu jedinému a hlavnímu cíli. Zreprodukovat se. Pro každého samce je mládě, které evidentně není jeho, nežádoucí.

A to je důvod, proč jsou samice některých druhů primátů silně promiskuitní. Žádný samec z tlupy si pak nemůže být jist, zda toto konkrétní mládě není jeho potomkem. Ušetří je, ba co víc, poskytne službu (ochranu, potravu či grooming) i samici, s kterou kopuloval a jejíž mládě by mohlo být jeho potomkem.

S hloupostí či chápáním to nemá nic společného. Opravdu. [smích]

196143

23.07.2009 00:11

Úvahy o konsensuálním společenském řádu

RE: Brilantní analýza ... a co dál?

Vojta49 81.?.?.?

Lidské společenství se přece jen trochu liší od tlupy hyen, ne?

Otázku, nač společnost potřebuje elity, jsme zde diskutovali, pane Oracle, snad už tisíckrát. Vy tvrdíte, že jde jen o zlé a zbytečné parazity. Já soudím, že jde o nejdůležitější složku společnosti. A dokládám své tvrzení mnohokrát učiněnou zkušeností. Kdykoliv byly v historii nějaké země její elity zničeny (vyhnány, vyvražděny, znárodněny, ...) skončil takový experiment naprostým fiaskem. Od Táboritů počínaje, přes Francouzskou, Říjnovou, Únorovou či Kulturní revoluci až po bídu v dnešní KLDR.

Vždy jsem se na závěr ptal. Když jsou elity k ničemu, proč to bez nich nikde a nikdy nefungovalo a nefunguje? Zatím jsem na tuto otázku ještě nikdy nedostal žádnou odpověď - čo na to poviete? [smích]

196216

23.07.2009 00:53

LPA jako e-klon „radikálního literárního kritika“ Koniáše

Takové "zastání" snad Zvědavec nepotřebuje

Vojta49 81.?.?.?

Pan František Stočes ve svém článku lká, kterak naše země od dob Husákovské normalizace strašlivě upadají. Dokonce až tak, že
> Infrastruktura je zde zničena téměř po vzoru Lidic ...
Rád bych se autora zeptal, kde konkrétně leží ty nové Lidice?

Svým lkaním vyvolává dojem, že by se rád vrátil alespoň o 40 let zpátky. Vždyť tehdy byla naše socialistická společnost po pokusu reakčních sil o nastolení ošklivého socialismu s lidskou tváří (za vydatné pomoci spřátelených zbraní) už konsolidovaná ... a tedy téměř ideální. [oči v sloup] Alespoň tak na mě autorovy výlevy působí.

Mezi těmito nářky je okrajově zmíněn i pan Stwora. Soudím, že podobné články konají Zvědavci medvědí službu, pane editore.

196219

23.07.2009 12:41

LPA jako e-klon „radikálního literárního kritika“ Koniáše

RE: Takové

Vojta49 81.?.?.?

Máte naprostou pravdu, pane SPECZ. Předmětem celého odstavce je kritika současných poměrů v ČR. Vloženou větu o Gaze jsem přehlédl a vztáhl "zničenou infrastrukturu" na nás. Panu Stočesovi se za kritiku věty o Lidicích tímto omlouvám. Mé celkové stanovisko k článku se tím však nemění.

196241

27.07.2009 14:43

LPA jako e-klon „radikálního literárního kritika“ Koniáše

RE: Takové

Vojta49 81.?.?.?

Jene, Jene. Vás hanba opravdu nefackuje?

Já se za své pochybení omluvil. A Vy? Vám vůbec nevadí kupříkladu 18 let trvající běsnění v Somálsku? Povraždění starci, těhotné ženy, děti, ...? Statisíce mrtvých! Opravdu neznáte nic jiného, než IDF a její zločiny?

Samozřejmě, že s masakrováním civilistů v Gaze nemůže žádný soudný člověk souhlasit. Tedy pokud ti civilisté neskrývají pod hábitem samopaly. Ovšem na světě existují mnohem větší tragédie. To Vám ještě nikdo neprozradil? Nebo Vám rozum zatemnila Vaše nenávist natolik, že nic jiného vidět nechcete?

Čekám Jene, že se k takto závažnému problému postavíte jako chlap. A posypete si veřejně hlavu popelem za to, kolik lidského utrpení na světě ve své zaslepenosti ignorujete!

Až to učiníte, připravte se na zásadní pohovor o HDP a jeho významu pro výši Vašeho platu. [velký smích]

196435

28.07.2009 13:00

Stane se díky prasečí chřipce z lidstva stádo volů?

RE: Přemnožené lidstvo 2.

Vojta49 81.?.?.?

Docela by mě pane Larouxi zajímalo, z čeho usuzujete, že je lidstvo přemnožené. Pro zajímavost uvedu pár statistických údajů:

- průměrné zalidnění Země vč. oceánů - 13 obyvatel / km²,
- dtto zemských souší - 44,
- dtto ČR - 130,
- dtto Bangladéš - 800,
- dtto pásmo Gazy - 4000,
- dtto Monako - 23660 obyvatel / km².

Kolik lidí na km² je to správné zalidnění planety a kdo toto číslo stanovil? [velký smích]

196501

29.07.2009 12:59

Máme se připravit na válku s Romy?

Prostá otázka

Vojta49 81.?.?.?

Velmi často se ve zdejších diskuzích setkávám s názorem, že valná většina prostých lidí (ovčané) jsou jakýmisi tajuplnými metodami zmanipulováni k tomu, aby činili to, co si přejí údajní Vládcové planety.

Má prostá otázka zní. Proč nejsou obdobnými metodami, jako "ovčané", zmanipulováni také cikáni? K tomu, aby se chovali jako běžní "ovčané"?

Odpověď typu, že Vládcové nemají zájem, neobstojí. Vždyť cikáni jsou na obtíž nejen nám, prostým lidem, ale jistě i oněm Vládcům. Vždyť Vládcové z nich nemají žádný užitek, cikáni nevytvářejí žádné hodnoty (pro ně), neodvádějí daně, nemají hypotéky a tedy neplatí krvavé úroky, jen spotřebovávají zdroje, jimiž by se Vládcové mohli ještě více obohatit!

Uměl by mi některý ze stoupenců víry ve Vládce a jejich všemohoucnost tento paradox vysvětlit?

Předem děkuji. [smích]

196598

29.07.2009 23:19

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Prostá otázka

Vojta49 81.?.?.?

Děkuji za obě vysvětlení, pánové. Jen trochu nechápu, pane Viane, k čemu bude dobrý Vládcům
> rozvrat spolocnosti a uplny upadek bielej rasy ?
Obecně přece platí, že čím vzdělanější a pracovitější lidé, tím bohatší společnost. A s ní i její špičky. Proč by vládcové chtěli ničit zdroj svého bohatství? Aby pak byli stále chudší a na krku jim zůstaly hordy nepřizpůsobivých flákačů?

Za nabídku D. Dukeho děkuji. Moje probudenie mám.

Ani odpověď pana "85" není příliš uspokojivá. Je-li současný stav výsledkem klasického "rozděl a panuj", respektive "poštvi ...", znamená to, že je produktem nějaké promyšlené a předem naplánované aktivity. Někdo cílevědomě a dlouhodobě udržuje cikány na úrovni nevzdělatelných, kradoucích a pro většinovou společnost nesnesitelných příživníků. Kdo? A jak dlouho? Jak to dokáže?

Už dekret císaře Leopolda I. z roku 1688 staví cikány na roveň lovné zvěře a vypovídá je z českých zemí. To už tehdy někdo organizoval a štval?

Takže díky pánové, ale odpověď na původní otázku stále nemám. Je-li Vládcům potřeba "rozdělit a panovat", logicky by bylo lepší rozdělit a štvát proti sobě pracovité lidi. A týt z nich. A příležitostí ke štvaní je bezpočet. Od víry, přes politické přesvědčení až třeba po stoupence a odpůrce trestu smrti. A i kdyby bylo potřeba k Vládnutí rasové nenávisti, proč nejsou cikánům vymyty mozky tak, aby pilně pracovali? Vždyť i tak zůstanou etnicky jiní a mohou být předmětem nenávisti většinové společnosti. Stále tomu nějak nerozumím. [velký smích]

196631

31.07.2009 00:50

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Prostá otázka

Vojta49 81.?.?.?

Kdosi tady jednou uvedl starou a pravdivou moudrost, pane Google. V jeho interpretaci zněla takto:

> podla najjednoduchsiej psychologickej poucky, sa v zivote zaoberame hlavne tym, co nas najviac trapi na sebe samom.

Souhlasím. To je osvědčená pravda.

Co pak ovšem znamená Vaše opakovaná a trvalá starost o mentální schopnosti a intelekt Vašich oponentů ve zdejších diskuzích? Že by cosi vypovídala o Vašich vlastních nočních můrách? Svěřte se nám. Třeba se Vám uleví. Čo poviete, pánko Google? [velký smích]

Krom laciného cupování diskuzních příspěvků jste se už dlouho neodvážil vyslovit svůj vlastní názor k nějakému konkrétnímu tématu. Naposledy si vzpomínám na Vaše tvrzení, kterak "český stát ve dvacátých létech minulého století likvidoval slovenský průmysl".[chechtot] Zkuste nás zase obveselit nějakou podobnou vo..vinou. [smích]

196787

01.08.2009 13:43

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Prostá otázka

Vojta49 81.?.?.?

Konečně tomu rozumím, pane Google. Takže to, co čteme ve Vašich příspěvcích, není žádné hulvátství či nevychovanost. To je profesní příprava graduovaného specialisty. Tak je to tedy.

Od teď budu první, pane Google, který se Vás zastane. Jakmile Vás v diskuzi zase někdo označí za zakompexovaného agresívního troubu, nevychovance nebo dokonce za anonymní elektronickou lůzu, vysvětlím mu to. Objasním mu, že se mýlí. Že ve skutečnosti jde o Vaši novátorskou metodu zvyšování vlastní kvalifikace. A že už brzo bude v internetových diskuzích vystupovat podobným způsobem většina absolventů renomovaných univerzit. Tedy přinejmenším alespoň těch, kteří absolvovali stejnou "univerzitu", jako Vy.[chechtot]

Zdar Vašemu profesionálnímu růstu.

196936

02.08.2009 20:10

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Prostá otázka

Vojta49 81.?.?.?

Podstatné je, že jste pochopil Vy, pánko Google. Že hloupé naparování může jednomu občas způsobit nepříjemnosti. Pochopil, že? [velký smích]

197056

03.08.2009 21:48

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Prostá otázka

Vojta49 81.?.?.?

Pane Koubku, také držím palce. Už se těším, jak začnete v diskuzi o chemtrails vysvětlovat základní fyzikální pojmy (výška, tlak, teplota, rosný bod). A jejich vztah k tvorbě a trvanlivosti viditelných leteckých kondenzačních stop. A jak za to budete nařčen z pavědeckých názorů nebo dokonce z příslušnosti k "placeným přisluhovačům systému". A to i tehdy, podaří-li se Vám nalézt starý záběr na letku válečných bombardérů z 2. SV, zanechávajících za sebou na obloze pěkné "chemtrails". Vždyť přece už tehdy ... [mrknutí jedním okem]

197143

04.08.2009 13:14

Máme se připravit na válku s Romy?

RE: Prostá otázka

Vojta49 81.?.?.?

Hustota leteckého provozu nad Vaší hlavou je paní Jarmilo +/- neměnná. Proč některý den zůstávají kondenzační stopy dlouho viditelné, až vytvoří ono známé mřížoví, a jindy průlet letadla ani nezaznamenáte, je dobře vysvětleno ve středoškolských učebnicích fyziky v souvislosti s pojmem "rosný bod".

Podobný jev můžete zaznamenat při spuštění klimatizace ve svém automobilu. Jsou dny, kdy z výdechů ventilace vychází po sepnutí klimatizace dobře viditelná pára, aniž bychom do ochlazovaného vzduchu cokoliv přidávali. A jindy, při stejně vysoké venkovní teplotě žádnou páru nevidíme.

Ubezpečuji Vás, že za oba pozorované jevy mohou výhradně a jen přírodní zákony a nikoliv konspirace. [smích]

197181

05.08.2009 14:26

Písně kosmické ve vesmíru

RE: Neúčastnit se ?

Vojta49 81.?.?.?

Souhlasím, pane Larouxi. Neúčastnit se nelze. Jen naprosto naivní snílci zde vyzývají k vytvoření soběstačných komun, které by mohly na svých pozemcích žít zcela bez kontaktu s vnějším světem, bez peněz, bez bank, bez "systému". Nemohly. V několika málo generacích by vymřely na banální choroby (TBC, tetanus, zápal plic, ...).

Výhradu si dovolím vyslovit ke "vločce, která uvolní lavinu". Jistě, v přírodě se to stává. Ovšem jen za zcela specifických, řekněme mezních situací. Prostě "lavina" musí být zralá. Můj (zcela laický) pohled v současné společnosti žádnou "zralou lavinu" nevidí. Váš ano? [smích]

197238

06.08.2009 00:01

Písně kosmické ve vesmíru

RE: Neúčastnit se ?

Vojta49 81.?.?.?

Rozumím Vám, pane Hestroyi. Rozumím všem, kteří jsou nespokojení se současným stavem společnosti. Vůbec nejsem proti racionálním společenským změnám. To "racio" ovšem považuji za podstatné.

Každý normální člověk pozná, že Staroměstský orloj funguje špatně. Ovšem NIKDO z davu lidí, kteří závadu pozorují, by se neodvážil jít orloj opravovat. Proč? No protože složitému stroji nerozumí. A chápe, že každým svým diletantským zásahem by způsobil více škody, než užitku.

Na rozdíl od orloje většina zdejších "světonápravců" soudí, že jsou povoláni k tomu, opravovat svět. Věří, že dokonale rozumí přírodě, lidem a jejich komplikovaným vzájemným vztahům. A k tomu ještě navrhují téměř výhradně "opravy" z kategorie NECHCEME. Tedy pojďme bořit, ničit, věšet, trestat, vyvlastňovat, ... A co místo toho starého, NECHTĚNÉHO? To nevíme. Ale to stávající prostě NECHCEME!

Co myslíte, pane Hestroyi. Není on ten náš svět o něco složitější, než orloj? Určitě, že. A Vy se mi opravdu divíte, že mám obavy z neumětelů a jejich zaručených metod světonápravy, založených nikoliv na znalostech přírodních a společenských zákonů, ale na iracionální víře ve svou neomylnost?

Pojďme učinit malý pokus. Zkuste nalézt ve zdejším archivu článek či diskuzní příspěvek, který srozumitelně říká, která opatření a jakými prostředky by bylo třeba provést k tomu, aby se svět stal lepším. A to taková opatření, aby s nimi souhlasila většina lidí.

Já si dovolím předem odhadnout, jaká opatření to asi budou:
- ozdobit postavami ekonomických a mocenských elit kandelábry všech světových velkoměst,
- rozdělit majetek "pověšenců" spravedlivě mezi prostý lid,
- a bude Ráj na Zemi.

N E B U D E ! Vždy po podobném "řešení" bylo výrazně hůř.
Máte jiné? [smích]

197278

06.08.2009 10:08

Písně kosmické ve vesmíru

RE: Neúčastnit se ?

Vojta49 81.?.?.?

Myslím, že se mýlíte, Pane Bartošku. Lidská společnost (dle Vás starý systém) totiž funguje na základě přírodních zákonů. Jakékoliv jejich násilné porušení (tábority, francouzskou, říjnovou, kulturní a dalšími revolucemi) vedlo v minulosti k děsivým koncům.

Až bude mít Čína dostatečnou ekonomickou sílu, bude mít pro své obyvatele dostatek automobilů. To jen lidé bez fantazie trvají na tom, že ta auta musejí být z kovu a jezdit na benzín. Jenže ta auta mohou být (například) z uhlíkokeramických kompozitů a jezdit (třeba) na vodík. Nemyslíte?

Nějak nerozumím, proč jste si vztáhl má slova na sebe. Reagoval jsem na pana Hestroye a na jeho programové odmítání cokoliv nového se učit. Vám do hlavy určitě nevidím. [smích]

Omlouvám se Vám i všem ostatním. Odjíždím do jihočeských lesů a další diskuze se nezúčastním.

197313

19.08.2009 15:17

2. díl - Vznik amerického impéria: revoluce, světová válka a NWO

RE: Pokud se v článku píší takové kraviny...

Vojta49 81.?.?.?

Souhlasím s panem Vodníkem. Třeba věta
> Ruská ropa, která začala být v 60. letech 19. století evropským konkurentem amerického monopolu Standard Oil, ...

je další nesmysl. Každý si může snadno zjistit, že Standard Oil byla založena až roku 1870. Nakládá-li autor článku tímto způsobem s ověřitelnými fakty, jak potom asi nakládá s informacemi, které nelze ověřit?

198168

19.08.2009 23:01

2. díl - Vznik amerického impéria: revoluce, světová válka a NWO

RE: Pokud se v článku píší takové kraviny...

Vojta49 81.?.?.?

Vaše představa je poněkud naivní, paní Aleno. (Mimochodem, jak se daří synkovi?)

Monopol totiž nelze naplánovat ani založit. Můžete naplánovat a založit nějakou firmu. Ta pak musí působit řadu let ve svém oboru. Musí být mimořádně úspěšná, kapitálově sílit a porážet či skupovat svou konkurenci. A to tak dlouho, až zcela ovládne trh s komoditou, na kterou je zaměřena. Teprve tehdy ji lze nazvat monopolem. Takový proces obvykle trvá řadu desetiletí.

Tvrdit, že nějaká firma byla monopolem ještě dříve, než byla založena, je bezpochyby nesmysl. [smích]

198202

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 129 čtenářů částkou 19 970 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Vážení čtenáři,
děkuji všem, kteří přispěli. Máme poslední pracovní den před koncem měsíce a my máme vybráno jen něco přes polovinu. Prosím, zvažte případný příspěvek na tento web. Děkuji.

Ve zkratce

Ve francouzském Nice útočil muslim ve jménu víry29.10.20 21:39 Francie 0

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 6

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Měnové kurzy

USD
23,44 Kč
Euro
27,38 Kč
Libra
30,27 Kč
Kanadský dolar
17,60 Kč
Australský dolar
16,51 Kč
Švýcarský frank
25,63 Kč
100 japonských jenů
22,46 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,44 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,73 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 923,83 Kč
1 unce stříbra
549,93 Kč
Bitcoin
314 926,65 Kč

Poslední aktualizace: 30.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?