Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 31 příspěveků, 2 různá jména: Karni, Ygorek.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

12.09.2006 10:45

Jak jsem si zvýšil návštěvnost

Videli ste toto?

Karni 213.?.?.?

www.matrix-2001.cz/v2/files/video/bush.asf

116445

22.09.2009 12:45

Vražedné nano částice v netestované vakcíně proti viru H1N1

RE: Nejde o ojedinělý případ

Ygorek 213.?.?.?

o musí být úžasný fyzikální proces, jímž se něco vysráží do emulze. Něco bližšího by nebylo?
Děkuji.

200939

23.09.2009 07:21

Vražedné nano částice v netestované vakcíně proti viru H1N1

RE: Nejde o ojedinělý případ

Ygorek 213.?.?.?

Ano.
Informace, která, vzhledem k autorovu zmatku v pojmech, nedává smysl, je neplatná a nezáleží na tom, čeho se měla týkat. Souhlasím.

Informace, kterou poskytl pan Korutan, je vzhledem k použité terminologii pouhým blábolem, jemuž se směle vyrovná Váš druhý odstavec. Mohu, specielně pro Vás, konstatovat, že mezi emulgací a koagulací je podstatný rozdíl, jehož průběh a výsledek se popisuje žákům v hodinách lučby.

Vdechování aerosolu vodou ředitelné barvy a následné srážení v plicích je zajímavá informace, zatím se mi nepodařilo dohledat bližší údaje.

Údaje o délce schnutí vodou ředitelné barvy ve spreji jsou také zajímavé - 4-24 hod. bez ohledu na způsob nanášení podle teploty a vlhkosti vzduchu, stejně jako syntetika (materiálový katalog Balakom hodnotu uvádí jako interval mezi nanášením vrstev).

Závěr:
Pokud si dovolím poukázat na to, že nerozumím informací právě proto,že autor si plete pojmy, je to podle Vás moje chyba.
Taky dobrý.

200977

14.11.2011 06:43

Kam se ztratili lidi?

RE: V tomhle state uz zadni lidi nejsou

Ygorek 213.?.?.?

A socky.

257011

22.12.2011 06:45

A od zítra se nařizuje truchlit

RE: Čím Václav Havel nejvíce přispěl k vybudování českého státu?

Ygorek 213.?.?.?

Chybou je brát v potaz tento odkaz.

259233

22.12.2011 06:49

A od zítra se nařizuje truchlit

RE: Politická korektnost-duševní vězení

Ygorek 213.?.?.?

Těch Slováků, které vymysleli čeští obrozenci?
Nebo byli ještě jiní?

259234

05.12.2013 06:26

Je svoboda zasadit si vlastní semínko základním lidským právem?

Zajímavé

Ygorek 213.?.?.?

už například v českém státě ovládly většinu dodávek vody pro obyvatele. Údržbu vodovodních řadů a kanalizace přitom dál provádějí města a obce
Autor o problému zjevně neví nic.
Obce správu svých sítí (nikoliv sítě samotné) dobrovolně prodaly.
Některé společnostem nadnárodním, některé národním.
Některé nikomu.
Smlouvy na provoz jsou uzavřeny na různě dlouhou dobu, výběr smluvního partnera je soutěží a je tedy v rukou občanů prostřednictvím volených zástupců.

300303

05.12.2013 12:50

Je svoboda zasadit si vlastní semínko základním lidským právem?

RE: Zajímavé

Ygorek 213.?.?.?

Jak kteří.
Znám případy, kdy zastupitelé s obecními sítěmi nevstoupili například do "Svazku" a provozují se je sami, případně si pro provoz najali obornou firmu s místní působností.

Pokud volení zástupci nerozhodují podle vůle svých voličů, je to s voliči nějaké špatné.
A mají tito potom proč a nač si stěžovat?

Je pravda, že zastupitelé v naší obci nerozhodují podle mé vůle, ale také jsem je nevolil a i v budoucnu se budu držet "své" strany.

300320

Ano, je soutěží.
Se vším všudy.
Pokud si vzpomínám, v nějaké výběrové komisi jsem už seděl.
Ale jednalo se o cesty, ne o trubky.

300321

05.12.2013 12:57

Je svoboda zasadit si vlastní semínko základním lidským právem?

RE: dva policejní prezidenti..

Ygorek 213.?.?.?

Bingo!
Když jsem onu bruselskou normu četl, tak se ještě týkala osiva, se kterým se obchoduje.
Nikoliv osiva, které si doma separuji a zase zasadím, případně rozdám zadarmo kolemjdoucím.

300322

05.12.2013 13:24

Je svoboda zasadit si vlastní semínko základním lidským právem?

Je dobré vědět, o čem je řeč

Ygorek 213.?.?.?

Úryvek pro lenivé.
Ovšem lepší je stáhnout si celý text.

Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh
(právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin)
(Text s významem pro EHP)
{SWD(2013) 162 final

SWD(2013) 163 final

Kromě toho by měla být stanovena přiměřená a udržitelná pravidla, jež se týkají činností malého rozsahu souvisejících s rozmnožovacím materiálem rostlin, jenž je přizpůsoben místním podmínkám a je dodáván na trh v malých množstvích. Takové
odrůdy by měly být vyňaty z požadavků týkajících se registrace a dodávání na trh.
Tento materiál je vymezen jako rozmnožovací materiál rostlin pro menšinový trh.
Tato výjimka by se měla vztahovat na zemědělské či zahradnické šlechtitele, ať už jsou profesionálními provozovateli, či nikoli. Určitá základní pravidla pro označování a vysledovatelnost materiálu by však měla být stanovena. Aby se
zabránilo zneužívání výjimky, měl by být materiál dodáván na trh pouze ve stanovené velikosti balení.


Je dobré si všimnout, že i v případě těch malých se jedná pořád o produkci pro trh.
Ne o samoprodukci pro vlastní a sousedskou potřebu, kde je vysledovatelnost odrůdy (tedy genetických vlastností) samozřejmá nebo irelevantní.

300324

19.02.2014 06:45

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

Týýý jooo!

Ygorek 213.?.?.?

Farmář, který dokáže sousedovu organickou pšenici kontaminovat GMO řepkou pomocí větrem roznesených semen, musí používat dosud neznámou formu velmi vyspělé magie.
Otázkou je, zda by ho aplikace prostého uřknutí nevyšla laciněji, účinek by byl stejný.

304969

19.02.2014 06:48

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: kontaminace koho kým

Ygorek 213.?.?.?

Pokud o problematice víte tolik, kolik naznačuje Váš příspěvek, neměl byste raději diskutovat na nějakém vědeckém fóru?
Zde je to poněkud neužilé.

304970

19.02.2014 06:51

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: Vyhrají peníze

Ygorek 213.?.?.?

Čtu-li:
Z GMO rostlin si totiž nemůžete "schovat" část úrody a tuto pak další rok použít jako osivo. Semena jsou "neplodná" , tj. nová generace plodiny z nich nevyroste. Viz známé příklady ze světa, nejkřiklavější pěstování bavlníku v Indii.
A poté toto:
..pridu na jeho pole , odoberu vzorku a zistia ze aha, pozri, vsak ta kukurica, psenica,repa, cokolvek co tu mas zasiate su evidentne GMO potraviny z nasej dielne. Urcite ste ich kupili nelegalne ci ukradli.

jsem mírně zmaten.

304971

19.02.2014 06:56

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: kontaminace koho kým

Ygorek 213.?.?.?

Jenmo pro pořádek:
Pokud je pravda toto:
Zapomínáte, že kontaminovaný je i pyl rostlin. Proces mutace okolních rostlin (i živočichů) je nevratný. Pyl se navíc dostává i do půdy (a do širokého okolí), takže pokud chcete po GMO plodině pěstovat jinou, neupravenou, zmutuje vám stejně.

Dokážete prostému vidlákovi vysvětlit, jak dokáže běžný zemědělec pěstovat na sousedících polích léta tři odrůdy pšenice, dvě odrůdy ječmene a pět odrůd řepky bez mutací? S přihlédutím k tomu, že dnes nuté ekonomickéý tlak pěstovat pšenici po pšenici a někdy i řepku po řepce?

304972

19.02.2014 06:59

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: Komedie

Ygorek 213.?.?.?

Ten odkaz vede k článku, který jest kolosálním žvástem od někoho, kdo nemá o problematice ponětí.
Že závislost obyvatel na výrobcích firmy je ideálním stavem z hlediska oné firmy, samozřejmě zpochybnit nelze.

304973

19.02.2014 07:26

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: Komedie

Ygorek 213.?.?.?

Sebekriticky přiznávám, že jsem opravdu hloupě naletěl.
Pod odkazovaným článkem je dovětek, ve kterém autor klasifikuje svůj text jako žert s tím, že jeho článek bere velké množství lidí vážně...

304975

19.02.2014 12:09

Martin Schulz z EU způsobil během projevu v izraelském parlamentu poprask

RE: podle hysterických reakcí palestincům vodu zadržují a ne, že ne

Ygorek 213.?.?.?

Denní norma na osobu není.
Je propočet asi 35 m3/rok (z roku 2011, podle vybavení bytu), ten vychází ze skutečné spotřeby měřené dodavateli pitné vody.
Předchozí norma 46 m3/rok (z roku 2001) byla snížena, protože ji nikdo nedokázal spotřebovat...
Norma (navíc to není norma, ale vyhláška) slouží pro výpočty potrubí a neměřených odběrů, v praxi se platí za odebranou vodu bez limitu, z rohoto hlediska nebylo zač lobovat.
Větší města navíc mají vlastní předpisy, které "normovanou" spotřebu upravují podle vlastních výsledků měření odběrů vody.

304982

19.02.2014 15:30

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: kontaminace koho kým

Ygorek 213.?.?.?

Nechybí a děkuji za vyčerpávající vysvětlení.
Pokud dokážete ukázat, kde se v mém příspěvku vyskytuje nepochybování o autoritách a kdo mě to asi tak naučil, budu rád.
Jinak musím konstatovat, že nejste než žvanil.

304989

19.02.2014 15:33

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: S tím pomatením počítají vždyť matlají i organismy natož (ne)informované

Ygorek 213.?.?.?

Takových snůšek výkřiků do tmy od jsem četl již hodně.
Otázkou je, proč jste ten odkaz poskytl, jakou perlu jsem v něm měl najít.

304990

20.02.2014 06:18

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: Týýý jooo!

Ygorek 213.?.?.?

Podobný text je zde zajisté spíše na obtíž těm, kteří tvrdí něco o kontaminaci a nedokáží vysvětlit, jak by proběhla.

Máte pravdu, vběhl jsem sem nový a po čase se zaregistroval. Dokážete odhadnout, před kolika lety?

Klidně se stavte, pokecáme.

305007

20.02.2014 06:21

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: Týýý jooo!

Ygorek 213.?.?.?

Klobouk dolů, prokoukl jste mě.
Alo to vážně musíte hned všechno rozkecat?

305008

20.02.2014 06:47

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: S tím pomatením počítají vždyť matlají i organismy natož (ne)informované

Ygorek 213.?.?.?

Musel jsem se v odkazovaném článku pro perlu ponořit houběji, ale našel jsem!
Cituji:
"In other words "Wheat" is now genetically changed to be addictive."

305009

21.02.2014 06:12

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: kontaminace koho kým

Ygorek 213.?.?.?

Dokázal bystek konkretizovat, kde je v některém z mých příspěvků alespoň náznak demagogie?
Děkuji.

305055

21.02.2014 06:26

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: Vyhrají peníze

Ygorek 213.?.?.?

ad 1) Bohužel nemohu souhlasit. Nic intelektálně nenáročnějšího, než tuto zdejší diskuzi, jsem ještě nečetl.

ad 2) Ta dvě tvrzení nejsou v rozporu? Ony příspěvky spolu souvisejí tím, že byly napsány k diskutované problematice. A možná byste si mohl ve volném čase zjistit, co je to demagogie, kde se to prodává a kolik bonů to asi tak stojí.

ad 3) Bez komentáře, námitka se netýká diskutového problému a autor používá pojem, jehož význam nezná.

ad 4) Pokud by Vás něco zajímalo, můžete se přece normálně slušně zeptat, jestli alespoň matně tušíte, jak se to dělá.

305057

20.05.2014 06:58

Metody Syngenty při umlčování opozice vůči GMO jsou neuvěřitelné

RE: Naprosto s vámi souhlasím:

Ygorek 213.?.?.?

On ten pitomej hmyz si na nemodifikovaném a neošetřeném (chemikaliema nepraskovanym je dobra blbost, to se uz zridka vidi) pochutnává, protože na ošetřeném chcípne, s chutí to nemá společného nic.
Pstruzi nasáklí PCB nebývají. PCB se objevuje v organizmech žijících v bahně dlouho (nikdy) nečištěných nádrží a v jejich predátorech.

310333

21.05.2014 12:14

Metody Syngenty při umlčování opozice vůči GMO jsou neuvěřitelné

RE: Naprosto s vámi souhlasím:

Ygorek 213.?.?.?

Jako drobný včelař jsem úhyn včel již viděl.
Z konzumace zralého ovoce (u mě především broskve a jablka) to není a úhyn včel nedoprovází úhyn vos, které zralé ovoce napadají v daleko větší míře.
Červy si žer po libosti, ale opakuji: uveď příklad alespoň jednoho červa žijícího v ovoci, které se běžně konzumuje.
Nicméně pokud vezmeme v potaz diskutované rozšíření PCB, neexistuje červ bez obsahu PCB.

310407

21.05.2014 12:35

Metody Syngenty při umlčování opozice vůči GMO jsou neuvěřitelné

RE: Naprosto s vámi souhlasím:

Ygorek 213.?.?.?

V realitě se probrán pohybuji docela dlouho, děkuji za vaši starostlivost.
PCB je v měřitelných množstvích zjistitelné v celé biosféře (učili jsme se to ve vlastivědě, já konkrétně v roce 1978), zejména kvůli dlouhodobému průmyslovému použití a spalování odpadů, ostatně někteří ekologisté toho dokáží tvůrčím způsobem využívat.
S takto rozšířenou tak stabilní látkou není možné udělat nic. Ale je možné dávat pozor na místa zvýšené koncentrace atd.

Severní Amerika mě nezajímá, protože jsem tam nic neznečistil, ani tam nehodlám žít. Jak jsem výše uvedl, stačí mi sledovat údaje o výskytu znečišťujících látek tady, kde na takové údaje mohu reagovat (je-li to v mých siách).

Pokud se namáháte s vyjmenováváním rodů na důkaz, jak tomu rozumíte, proč uvádíte dravce nakonec?

310409

23.05.2014 06:53

Metody Syngenty při umlčování opozice vůči GMO jsou neuvěřitelné

RE: Naprosto s vámi souhlasím:

Ygorek 213.?.?.?

Blahopřeji!
Úhyn včel dosud nikdo nevysvětlil lépe.
Navíc je zřejmé, že máte dokonalý přehled o mých stravovacích zvyklostech.
Nebo jste obyčejný trouba, jak vaše výkřiky do tmy naznačují.

310508

Hlavní světoví výrobci aspartamu jsou usazeni v kontinentální Číně, největší světový výrobce je Niutang Chemical, další velký výrobce je Foodchem International Corporation.
Cenový tlak čínských výrobců přiměl opustit trh s aspartamem jiného velkého výrobce, Holland Sweetener Company.
Fenylalanin je vázán v aspartamu, není to samostatné sladidlo.
Takže "lajnu" držíte, jen tak dál.
Neuškodí trochu se po ránu pobavit, den pak příjemněji uběhne.

310666

27.05.2014 13:29

Putin prudce zvyšuje sázky

RE: Prafoter

Ygorek 213.?.?.?

Praotec Čech přišel ze Saska, překročil Krušné Hory a zamířil k Řípu.

310732

Káva pro Zvědavce

21

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 28 čtenářů částkou 7 460 korun, což je 21 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Trocha humoru na téma postižení korona-vymýváním mozků04.12.20 09:47 Česká republika 0

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa s čs titulky03.12.20 10:51 USA 9

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 8

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Měnové kurzy

USD
21,80 Kč
Euro
26,47 Kč
Libra
29,40 Kč
Kanadský dolar
17,04 Kč
Australský dolar
16,22 Kč
Švýcarský frank
24,48 Kč
100 japonských jenů
20,93 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,38 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 981,17 Kč
1 unce stříbra
525,64 Kč
Bitcoin
413 798,65 Kč

Poslední aktualizace: 4.12.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?