Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 460 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, pietroo.

Stránka: 1 2 3 4 5

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

18.09.2009 14:54

Vzali nám radar

RE: Domnívám se,

pietroo 194.?.?.?

No vypadá to, že tam nějakou poradu měli.

200681

18.09.2009 14:14

Vzali nám radar

Domnívám se,

pietroo 194.?.?.?

že v USA už měly nějaký ten pátek o radaru jasno, vlastně se to už nějakou dobu vědělo, a neoficiálně to jistě čeští i polští politici už věděli. Proto to Poláci asi ignorovali. Nezdá se mi, že by to bylo tak, že měli nějakou poradu a na jejím konci řekl Obama: Tak teď hned oznamte Čechům a Polákům ať ještě dnes očekávají hovor s prezidentem USA... To mi nesedí. To by svědčilo při vší aroganci ještě o jakési solidnosti. Ve skutečnosti myslím se ten den žádná rozhodující porada nekonala. Jen moje představa.
Fischer místo aby šel spát tak musel sedět v obýváku a čekat až mu osobně zavolá vůdce, dočkal se o půl jedné a rušil noční klid. [chechtot]

200677

15.09.2009 14:55

Děkuji České televizi

RE: Překvapení

pietroo 194.?.?.?

Židovský autor Finkelstein: "Vzhledem k pouhé artikulaci dogmat Holocaustu je většina literatury o Hitlerově Konečném řešení nepoužitelná jako vědecká studie. Opravdu, celá hromada studií Holocaustu je opakováním nesmyslů, pokud to není naprostý podvod. Zvláště odpudivé je kulturní prostředí, ve kterém přežívá literatura Holocaustu...Podtext jedinečnosti Holocaustu tvrdí, že Holocaust je jedinečné zlo. Ať by bylo utrpení jiných jakékoliv, jednoduše není srovnatelné. Zastánci Holocaustu typicky popírají tento závěr, ovšem takové námitky nejsou upřímné." (Finkelstein: Holocaustový průmysl)

200397

10.09.2009 12:20

4. díl - Ukování „nového světového řádu“ pod jednou světovou vládou

RE: něco ke komunismu

pietroo 194.?.?.?

Ne ovšem jako dar, za to sovětští komunisté Západu draze platili nerostným bohatstvím a dřevem, a také ukořistěným majetkem carského impéria. Takové obchody probíhaly především za pomoci Wall Streetu."(220-221)


Tedy Západ, tzn. židovské finanční klany podporovaly bolševismus a SSSR podle toho, co se více hodilo židovským zájmům. Daly přednost bolševismu před "demokracií", která mohla vzniknout po Únorové revoluci. V SSSR měli Židé vedoucí postavení, a cílem jejich ideologie bylo likvidovat starou společnost, což se rovnalo likvidaci ruské inteligence, duchovenstva, šlechty atd. protože ta byla spojena se starým režimem. V počátcích režimu se tedy v určitém smyslu odehrála genocida Rusů. Rusové neměli důvěru státního aparátu, protože každý z nich měl nějakého příbuzného třeba duchovního. Důvěru měli plně Židé, protože se na ně šlo spolehnout jako nepřátele starého režimu. To také ukazuje Solženicyn. (Proti židovským kapitalistům, rabínům se ale nezasahovalo, když tak velmi vyjímečně, pokud se postavil proti novému režimu.)
(A pod vedením Židů se celosvětově tvořila "internacionální" společnost. Ta spojuje filozofii bankéřů a komunistů. Ve skutečnosti to vlastně není internacionalismus, ale diktatura pod de facto židovským vedením.)

200031

10.09.2009 12:10

4. díl - Ukování „nového světového řádu“ pod jednou světovou vládou

něco ke komunismu

pietroo 194.?.?.?

který se odehrál mimo jiné v židovském nacionálním zájmu:

"Majitel banky Kuhn Loeb, Jakob Schiff se stal pánem Amerického židovského výboru. Za hlavní bod svého programu vyhlásil obranu práv Židů na celém světě."(Šebesta, V zemi zaslíbené?)

"Již od Leninova dubnového návratu docházela (bolševikům) skrytá pomoc...Také několik ruských (židovských) bankéřů, kteří uprchli v letech před Únorovou revolucí, začalo dobrovolně pomáhat bolševikům. Podle zprávy amerického velvyslance ve Stockholmu jedním z takových bolševických bankéřů byl skandálně známý Dmitrij Rubinštejn, osvobozený z vězení Únorovou revolucí, který se usídil ve Stockholmu a stal se tu finančním agentem bolševiků. Dalším bolševickým bankéřem se stal Abram Živitovskij, příbuzný Trockého a Kameněva. Dále Děnisov z někdejší Sibiřské banky, Kamenka z Azovsko-donské banky a Davidov z Banky pro vnitřní obchod. Další bolševičtí bankéři byli Grigorij Lessin, Štifter, Jakov Berlin a jejich agent Isidor Kon."(84)(Solženicyn: Dvě stě let pospolu, díl 2).
"Bílé hnutí ("bělogvardějci" ) velice potřebovalo podporu veřejného mínění na Západě, které do značné míry určovalo osud ruského židovstva... A úvahy Wall Streeetu samy o sobě vedly k podpoře bolševiků jako příštích vládců ruských bohatých zdrojů."(123)
"Za každou pomoc bílým vojskům Západ dřel tučnou náhradu- od Kolčaka zlato, na jihu Ruska černomořské lodi, koncesionářské povinnosti. Došlo až k ostudnostem - když Angličané odjížděli z Archangelska, vyvezli část carských vojenských zásob, část odevzdali rudým a zbytek utopili v moři, jen aby se ničeho nedostalo bílým. Na jaře 1920 Dohoda ultimativně požadovala po Děnikinovi a Wrangelovi, aby ukončili boj proti bolševikům. V létě 1920 Francie mírně podpořila Wrangela zásobováním, aby zachránil Polsko. Ale pouhého půl roku nato zabavila Wrangelovi vojenský majetek za stravování ruských vojáků, kteří ustoupili do Gallipoli."(124)
"Ale počkejme! Copak jsme nebyli poučeni od Marxe, že kapitalisté jsou zavilí nepřátelé proletářského socialismu? Američtí (židovští) finančníci, jak jsme viděli, šmahem odmítali půjčky předrevolučnímu Rusku- kvůli oklešťování židovských práv -, ačkoliv v Rusku vždy měli perspektivu finančního prospěchu. A je jasné, že když tehdy byli ochotni obětovat zisk, nezačalo by ani teď, přes všechny ekonomické kalkulace, jejich impérium pomáhat bolševikům, kdyby se v SSSR objevily náznaky útlaku Židů....Stalinské pětiletky, ta první i druhá, nevznikaly a nerealizovaly se jen zázračnou spontánností a násilným nahnáním hladových houfů dříčů. Potřebovalo to obrovské technické vybavení, moderní zařízení, spolupráci odborníků na tuto techniku - a to vše plynulo štědře od západního kapitalismu, hlavně z USA.

200029

09.09.2009 09:32

O sionismu a jeho historii

RE: Židé jako zástupci imperiálního utlačovatele v dějinách

pietroo 194.?.?.?

Analýzu vládců jsem si ponechal na jindy. Nezpochybňoval jsem nijak, že strůjci např. bolševické revoluce byli Židé a stala se v židovském zájmu. Prostě jsem jen citoval Shahakův pohled. Na druhé straně i Stalin (Gruzínec) pravděpodobně využíval Židy proti Rusům, jak to naznačuje i Solženicyn. Kdyby chtěl, mohl využít silného antisemitismu a použít to proti svým protivníkům, kteří byli tři Židé: Trockij, Zinověv, Kameněv. Ale on to neudělal, respektive jakoby trochu začal ale couvnul. Zřejmě si uvědomil, že by rozpoutal síly, které by nemusel zvládnout a v nadcházející kolektivizaci atd. by se neměl na koho spolehnout.
(Berija byl sice částečně, ale židovského původu. Slovo "berija" znamená hebrejsky "stvoření", je to jeden ze základních kabalistických pojmů.)

199933

08.09.2009 21:22

Deset měsíců podmíněně s odkladem na dva roky

RE: Dobře

pietroo 194.?.?.?

ten "orgasmus"... pěkný popis (typicky) židovské patologie

199885

03.06.2009 10:57

Rothschildovská chobotnica

RE: Děsná blbost.

pietroo 194.?.?.?

Bylo by zajímavé provést genetickou zkoušku, vědecky to dnes každopádně jde zjistit. (Vzal by se genetický materiál Hitlerových příbuzných.)

192551

31.05.2009 06:57

Nikdy se nevzdávat

Platon

pietroo 194.?.?.?

dokonce říká, že psi mají "filozofickou vlastnost", protože jsou "poznání chtiví".

"Tak tedy - je to, co je poznání chtivé, a co je moudrosti chtivé (filosofon), totožné? zeptal jsem se. Ovšem, je to totožné." (Ústava 16.kapitola)

(Trojhlavý)Pes také strážil vchod do podsvětí v řecké mytologii. Kdybychom to chtěli interpretovat tak, že podsvětí je nevědomí, pak pes bude rozum. Pes byl také symbolem řádu dominikánů, který dával důraz na rozum. Pes je zároveň "umělý" tvor, stejně jako rozum zdá se "umělý"... Jen tak, asociace.

192410

22.05.2009 13:42

Tamilští separatisté po 26 letech končí

RE: Medu Bedu bude možná zajímat

pietroo 194.?.?.?

Toho Obajdallacha nemohu bohužel ověřit z jiných zdrojů. Jo, pošli těch 9 stupňů zasvěcení nebo to dej tady, pokud by to bylo možné. Můj mail pietroo@seznam.cz [smích]

191724

21.05.2009 14:30

Ještě jednou k článku Na židy dojde až pak

matematika

pietroo 194.?.?.?

Problém je, že v určité logice se 1 slušný cikán a 99 zločinců cikánů (Židů...) rovná 99 slušným a jednomu zločinci. Nejde prohlásit "Cikáni jsou zločinci", "Židé jsou sionisté". Ty dva vztahy se rovnají. Ani jedno tvrzení neplatí na 100 procent, proto nemohu prohlásit obecný výrok. Jenže intuitivně je jasné, že matematicky je mezi těmi vztahy rozdíl. A je jasné, že problém je plastičtější, ne jen tak "plochý". (Podobný problém existuje dnes v interpretaci kvantové fyziky. Je možné, že dnešní politickou situaci má na svědomí i tato subjektivistická kvantově fyzikální móda současné doby, která de facto odmítá logiku tendencí.) Někdo prostě chce demiurgicky všechno srovnat do "polpotianské nirvány", "Solanovy teorie relativity". Existuje někdo, kdo z toho stavu profituje? A pak se směje za bukem. Sám sebe relativizovat samozřejmě nejmenovaný nebude. Jeho vyvolenost je absolutní. A jeho hebrejština je podle jeho víry absolutní původní jazyk lidstva.

191646

21.05.2009 13:43

Spojené státy pohrozily vpádem do Eritreje

(zajímavost)

pietroo 194.?.?.?

Eritrejská Sibyla je spolu s dalšími sibylami vyobrazena
Michelangelem v Sixtinské kapli, kde se volí papežové. Sibyly jsou tam střídavě s židovskými proroky.
(1.Joel, Dlfská 2.Eritrejská, Izajáš 3. Ezechiel, Kúmská sibyla 4. Perská, Daniel 5. Jeremiáš, Libyjská. Pak následuje Jonáš.)

http://www.christusrex.org/www1/sistine/0-Tour.h...

191637

20.05.2009 15:26

Tamilští separatisté po 26 letech končí

fatimská dynastie 2

pietroo 194.?.?.?

Takovým byl původ Obajdallacha, prvního kalifa podvržené dynastie Fatimidů.
K zakrytí židovského původu Obajdallachova byla učiněna rozsáhlá opatření, k nimž patří pobití obyvatelů města Salamechu Karmaty (ježto obyvatelé tito znali židovský jeho původ), popravení některých vůdců karmatských, kteří později brali zákonitou posloupnost v pochyby apod.
Ale přes všechno toto ani bagdadská dynastie Abbassidú, ani španělská Omejadů neuznala nikdy Fatimidy za potomky Aliho.
Během více než 250 let (909—1171) vládl tajný spolek na severu Afriky pod vedením svých velmistrů, kteří nosili zvučný titul dynastie Fatimidů, ale ve skutečnosti byli potomky žida Obajdallacha.
Toto faktum více než vše ostatní mluví ve prospěch tvrzení L. Dastiera, že sektu Izmailitů založili židé ku svým zištným účelům.
Panování žida Obajdallacha vyznačilo se událostí, jež hluboce otřásla musulmanským světem:
V lednu 930 na rozkaz velmistra Obajdallacha opanovali Karmaté město Mekku a přes zoufalý odpor pravověrných musulmanů uloupili z Kaaby největší mohamedánský klenot, »černý kámen«, jenž dle tradice byl přinesen z nebe andělem Gabrielem synu Abrahamovu Izmailovi, praotci Arabů. [překvapení] [smích]

191553

20.05.2009 15:22

Tamilští separatisté po 26 letech končí

Medu Bedu bude možná zajímat

pietroo 194.?.?.?

Obajdallach, první kálif dynastie Fatimovců (která bojovala s templáři) byl Žid?

N.A.Boutmy: "Kabala, sekty,tajné spolky":
„Sekta Izmailitů...Vidíme zde obměnu známých nám už učení kabbalistických a gnostických o postupném původu světa cestou emanace, t j. výtoku božských sil.
Základním dogmatem Izmailitů byla víra v příchod Mahdiho, tj. posla Božího, jenž měl zříditi na zemi království spravedlnosti. Vůdcové sváděli do své sekty nejen musulmany, než i křesťany a židy, při čemž kázali mohamedánům, že Mahdim bude Izmail, potomek Aliho, židům, že to bude Messiáš, král židovský, a křesťanům, že to bude očekávaný Spasitel.
Izmailité chovali své učení v hluboké tajnosti a zasvěcení museli skládati přísahu, že nezradí
tajemství.
Oni měli 9 stupňů zasvěcení, při čemž Izmailité nižších stupňů pevně věřili, že Mahdi přijde a byli hotovi do poslední kapky krve za tuto ideu fanaticky bojovati. Teprve ve vyšších stupních otevíraly se zasvěceným oči, neboť tam hlásala se úplná negace náboženství, bezzákonnost..........Těmto zasvěcencům bylo náboženství Izmailovo pouhou allegorií, jež označovala říši vědomosti (gnosis) a Svobody.
Touto kabbalistickou dvojakostí učení (jež je společná všem židy založeným tajným spolkům) odchýlili se Izmailité od cesty Mohamedem určené, kde bylo učení pro všechny stejné a neobsahovalo žádného tajemství..... že za tím účelem měl předseda sekty té ve vhodné chvíli vystoupiti v úloze Mahdího.

A vskutku: na počátku X. stol. podařilo se sektě Izmailitů nejen opanovati severní Afriku, ale i zříditi tam svou dynastii Fatimidů, nazvanou tak ku cti Fatmy, dcery Mohamedovy, ženy Aliho.
Ale ohromujícím je to faktum, že prvním kalifem této dynastie byl čistokrevný žid, Obajdallach, a že Izmailité nižších stupňů, jsouce slepou zbraní v rukou vůdců sekty, cenou své krve dobývali trůn tomuto židovi, vidouce v něm očekávaného Mahdiho, posla Božího, a svatě věříce, že slouží potomku Aliho a že tím plní příkaz proroků.
Fatimidé. Tento velkolepý podvod stal se takto:
syn Abdallacha, reformátora sekty Izmailitů, Hussejn, nabyl ohromného jmění a vlivu, maje, co hlava sekty, ve své disposici pluky Izmailitů, čili tehdy tzv. Karmatů, rozsetých po Persii, Sýrii a Arábii.
Residencí Hussejnovou bylo malé syrské městečko Sajamech, kde jeho tajemný život i časté cesty budily u obyvatelstva obdiv i hrůzu.
Kdysi kdosi z přátel Hussejnových vnukl tomuto myšlenku, oženiti se s vdovou po židovi, s krasavicí
židovkou, jež měla z prvního manželství syna. Bezdětný Hussejn vychoval nevlastního syna, jakoby byl vlastním, svěřil mu tajemství sekty, určil ho za svého nástupce, prohlásil ho za imama (velekněze), tj. za toho Mahdiho, v jehož příští víra tvořila hlavní dogma sekty Izmailitů.*)

191552

20.05.2009 14:56

„Bilderberg musí být za každou cenu zastaven!“ varuje britský novinář

RE: Bilderberg nebo Rothschildi?

pietroo 194.?.?.?

Nepochybně se scházejí i mimo "Bilderberg". Vždyť jak by vůbec se zkontaktovali? Jak by věděli, že mají pozvat toho a toho? Jsou to všechno nepochybně členové lóží. A určitě jednání neprobíhá jen v intervalech zasedání Bilderbergu. A zcela určitě existují lóže, které jsou neviditelné, které neznáme ani názvem a neznají je ani členové nám známých lóží. Ale vládci budou zřejmě stejní. Otázka je, jestli i Rothschildové atd. musejí poslouchat nějaké třeba mágy a zasvěcence ještě nad nimi, kteří se vůbec neukazují nikde, a nebo jestli vládne kruh kolem Rothschildů ve stylu starých královských dynastií. Koneckonců stará šlechta a královské rody jak vidíme podle seznamu účastníků Bilderbergu, se jen přizpůsobily nové době, novému světovému řáau, budování feudalismu v čele s králem "Davidovým". Tzv. revoluce, a finta demokracie jsou jen taková nutná dějinná epizoda.

Z knihy "Rudá symfonie", výslech rudého komisaře Rakovského, židovského původu, něco jako protokoly, také se neví jestli je pravý. Rakovskij, rudý zednář, se zamýšlí nad skutečnými vládci světa:
G.(vyslýchající): „Ano, všechno je to sice srozumitelné a zároveň logické. Není ale tato vaše údajná a horlivě zdůvodňovaná nevědomost jen vykrucování? Zdá se mi, a dokazují to informace, které o vás máme, že jste v této konspiraci zaujímal dostatečně vysoké postavení, takže byste měl vědět mnohem víc. Copak neznáte nikoho z nich osobně?“
Rakovskij: „No jasně, nevěříte mi. Dostal jsem se k momentu, kde jsem vysvětlil, že se jedná o člověka nebo o lidi s osobní charakteristikou… jak bych to řekl? … mystickou… něco jako Gándhí… na rozdíl od něj se ale neukazují na veřejnosti. Jsou to mystikové čisté moci, kteří se zbavili všech vulgárních nahodilostí. Nevím, zda mi rozumíte. Ale co se týče jejich rezidencí a jmen, opravdu nic bližšího nevím. Představte si teď Stalina, který reálně panuje v SSSR, ale představte si, že není obklopen kamennými zdmi. Nemá kolem sebe ochranku, která by ho střežila. Jeho život je stejně vratký jako život každého jiného občana. Jak by se potom mohl vyhnout atentátům? To znamená, že Stalin je především konspirátor. Ať už je jeho moc jakkoliv veliká, je anonymní.“
(Osobně si ale myslím, že pokud takoví zasvěcenci existují, tak znají pravdu a nejde jim o moc. Spíš jen by využívali Rothschildy a Židy pro svou pedagogiku s lidstvem.) [mrknutí jedním okem]

191550

20.05.2009 13:57

Na židy dojde až pak

Jestliže

pietroo 194.?.?.?

je rasismus o barvě kůže, jak může být antisemitismus rasismem? Anebo platí druhá varianta, že to totiž není o "barvě" kůže, ale o hodnotách, které mi dotyční reprezentují.

191547

16.05.2009 15:26

Papež není v Jeruzalémě vítán

Vlastně se tím

pietroo 194.?.?.?

zase ukazuje, kdo ve skutečnosti vládne. A i církvi nezbývá než se poklonit vládcům. Pro zajímavost protokoly o papežství:

(protokol 15) Pevná vláda musí neustále povznášet svoji vážnost. To docílí nejlépe neustálým poukazováním na svoji moc a neotřesitelnost, čímž vyvolá žádoucí dojem vlastní nezranitelnosti a tajuplné vyvolenosti Boží. Takovou byla až do našich časů autokracie ruského cara, vedle papežství náš jediný vážný protivník na celém světě.

(protokol 17) Až přijde čas definitivně zničit papežství, ukáže lidu naše neviditelná ruka na papežský stolec.
Kdyby však lid chtěl proti papeži vystoupit silou, zakročíme sami proti tomu pod záminkou, že není vhodné prolévat krev.
Tímto úhybným manévrem totiž pronikneme do nejskrytějších vatikánských komnat, které neopustíme dříve, dokud zcela nezlomíme moc papežství.
Potom se král Izraele stane pravým papežem světa, patriarchou internacionální církve.
Než bude mládež přechodného období vychovávána k naší pravé víře, nebudeme otevřeně útočit proti víře stávající, nýbrž ji budeme podrývat kritikou a zaséváním pochybností a rozkolů.
Všeobecně bude náš tisk zlehčovat a kritizovat vládní záležitosti, náboženské otázky a neschopnost Nežidů opovržlivým způsobem, který je našemu geniálnímu národu vlastní.
Naše vláda bude podobná indickému bohu Višnovi; stovky jejích rukou se budou dotýkat koleček sociálního stroje. Budeme o všem informováni i bez oficiální policie, kterou jsme Nežidům zřídili tak, že vládám vlastně jenom brání v přístupu k důležitým informacím. Podle našeho programu bude každý třetí poddaný špehovat ty ostatní z pouhého pocitu povinnosti prokázat státu tuto službu. Řemeslo udavače už potom nebude pokládáno za nečestné a opovrženíhodné. [oči v sloup]

191296

16.05.2009 15:03

Dejiny Domu Rothschildovcov

RE: Solana o Davidově hvězdě

pietroo 194.?.?.?

...This brings me to the second triangle of which I spoke - that between Judaism, Christianity and
Islam. The three sides of this triangle are present in all of our societies today – in the United States,
in Europe and in Israel and the Palestinian territories. The capacity of our societies to flourish,
perhaps to survive, depends on finding the means of co-existence.
It is a triangle with common roots. Abraham is the common ancestor for Jews, Christians and
Muslims. But successful co-existence is not guaranteed by shared origins. It will be achieved only
through mutual respect and tolerance. That means attacking ignorance and promoting reason. It
means attacking injustice and promoting human rights. And it means recognising the equal worth
of all people, whatever their nationality, colour or religion.
Simon Wiesenthal once noted that "tolerance and human rights require each other". A climate of
tolerance succeeds best where the human rights of all are guaranteed, and the best guarantee of the
respect of human rights is where tolerance prevails.

(Solana: generální tajemník NATO do 1999, mimo jiné v době bombardování Jugoslávie, od té doby šedá eminence
Evropské komise, její místopředseda a tajemník rady Evropy), židovského původu, ze zednářské rodiny Madariaga. Nevím, jestli tento jeho projev hodnotit pozitivně jako "Solanovu teorii relativity", nebo negativně jako normální sionismus. Interpretuje dva triangly židovské hvězdy jako princip vztahů mezi USA, Evropou a Izraelem jako první triangl, a křesťanstvím, judaismem a islámem jako druhý triangl z nichž je složena Davidova hvězda.) [mrknutí jedním okem]

191295

16.05.2009 14:58

Dejiny Domu Rothschildovcov

Solana o Davidově hvězdě

pietroo 194.?.?.?

SPEECH BY JAVIER SOLANA
EU HIGH REPRESENTATIVE
ON THE OCCASION OF THE OPENING OF THE
TRANSATLANTIC INSTITUTE
BRUSSELS, 12 FEBRUARY 2004
…I had the honour and pleasure to be the dinner guest of the Executive Committee of the
American Jewish Committee. We talked late into the night, about history, geography, politics and
the problems of the world. On some things we disagreed. But on one thing we were all agreed.
There needed to be a better, broader dialogue between the two sides of the Atlantic. I am delighted that, thanks to the generosity of the Baruch family, the American Jewish Committee has acted in very concrete fashion to contribute to that dialogue by establishing the Transatlantic Institute here in Brussels. For my many Jewish friends here this evening the Magen David - the Star of David - is a symbol of their religious faith. For my many Israeli friends it is a symbol of their nation. In its two interlocked triangles I see also a symbol of two other triangles. These are two triangles that, in the decades to come, will have a major bearing on the fortunes of us all. The first triangle is that between America, Europe and Israel. The second triangle is that between Judaism, Christianity and Islam.
Let me begin by talking about that first triangle. In the bonds that link America, Europe and Israel
we find the foundations of our civilisation. What are these bonds? What do we share?
To begin with, we have a common political heritage. We share certain convictions about human
rights. We place a high value on the freedom of conscience. We are guided by the importance of
evidence in the search for truth. We believe that ideas should be tested through criticism, dialogue and debate. These things are the pillars of our civilisation. Although founded in religion, all these ideas have their secular expression. They are the foundations of our modern democracies.
We have a shared culture also, thanks in no small part to the massive Jewish contribution to the arts, literature, philosophy, music and science. The richness and diversity we see in all these fields oves much to Jewish creativity.
And, of course, we have a shared history. It is a history of both the best and the worst that mankind
is capable of. In that history we see inspiring episodes: of mutual enrichment and progress, of
liberty and liberation, of the sharing and development of ideas that have shaped the world we live in
today. But we see also shameful episodes: of expulsion and Diaspora; of pogroms and emigration;
of discrimination and persecution. And in the Holocaust we see a crime of unparalleled proportions
that has forever scarred the heart and the conscience of Europe.
...Today, it is not just Israel's peace and security that is at stake. It is ours too. Israel is our friend and
our neighbour. The Middle East is on Europe's doorstep. War and terror, if allowed to continue,
will not be contained to the streets of Jerusalem and Tel Aviv. With every new atrocity we must
become more determined, not less, to find lasting peace and security.

191294

06.05.2009 06:10

Krize moci

RE: Poloha dole....

pietroo 194.?.?.?

Kdyby Rakušané byli inteligentní a ne to jací jsou, tak mohlo být Rakousko-Uhersko dodnes. Zničili si ho sami. Ale nepoučili se a dělají pořád stejně hloupou politiku dodnes. Koneckonců v okamžiku, kdy následník trůnu František Ferdinand si vzal Češku a proto ho císař donutil podepsat papír, že jeho děti nebudou mít nárok na trůn, tak je to jasné.
Co se týká Karla 4. tak jsem se měli dobře proto, že jsme tehdy fungovali jako USA v dnešní době. Vyváželi jsme stříbro a za to dováželi hodnoty. České království mělo trvale pasivní obchodní bilanci. Mohli jsme si to dovolit. Natiskli jsme stříbrňáky, ty pak fungovaly jako tvrdá měna v Německu rozdrobeném na mnoho státečků s vlastními měnami. Dnes nejmenovaní tento systém zdokonalili a místo stříbrňáků tisknou jen papír, dolary a za ten papír dovážejí ze zahraničí hodnoty. A mohou si dovolit mít pasivní bilanci. Tehdy ve středověku se ještě věřilo, že hodnota peněz je v tom stříbře. [smích] To jen tak.

190474

01.05.2009 21:06

Projev, který jste neměli slyšet

RE: Marx Židovská otázka

pietroo 194.?.?.?

Pokud myslíš toho Marxe, tak ten by měl být myslím česky, ale nevím to. Stáhl jsem si to německy z internetu a vybral nejlepší věty.
Marx se asi dost trápil charakterem svého etnika. Sám ale fungoval více jako židovský prorok než jako v pravém slova smyslu filozof. Marx se v "židovské otázce" domnívá, že je třeba zrušit kapitalismus, a tím přestanou existovat i podmínky pro existenci židovského stylu života. (Jinde ve svých spisech píše takovou skoro mystickou větu, že Židé se snadno přizpůsobují duchu kapitalismu, protože ten je prodchnut duchem židovství.)
Paradoxně to byli právě Židé, kteří se nadchli Marxem, vlastně sekularizovaným židovským prorokem. Židé pak začali komunismus opouštět, do určité míry také proto, že Stalin se začal bránit mezinárodnímu židovskému nacionalismu (=sionismu). Ale otázka nakolik byl Stalin antisemita, jak nám chtějí sionisté vsugerovat. Spíš si myslím, že pohrdal všemi a prostě jen uvažoval jako monarcha imperiálně, nakonec rusky imperiálně, i když byl Gruzínec. Jak může být antisemita, když 30 let jeho nejbližší spolupracovnící byli Židé? A pravděpodobně (minimálně) jedna z jeho manželek byla Židovka. Čistě teoreticky ve svých spisech píše, že antisemitismus je kanibalismus. (www.stalinwerke.de)
Stalin spisy svazek 13: "Nacionální a rasový šovinismus je pozůstatek člověka nenávidějících mravů z období kanibalismu. Antisemitismus jako extrémní forma rasového šovinismu je nejnebezpečnější pozůstatek kanibalismu. V SSSR je antisemitismus jako sovětskému řádu obvzláště nepřátelský jev pronásledován nejostřejším způsobem. Aktivní antisemité jsou podle zákona SSSR potrestáni smrtí."(Der National- und Rassenchauvinismus ist ein Überrest der menschenfeindlichen Sitten aus der Periode des Kannibalismus.) 12.leden 1931. Odpověď na dotaz židovské telegrafní agentury.
Židé dnes tvrdí, že proto, že je Stalin napadl, tak se ukázalo, že s góji nejde koexistovat jak chtěli židovští komunisté, a proto sionismus... Prostě typická převrácená židovská logika (verkehrte judische Logik [cool] ) a kolektivní vina gójů...

190090

01.05.2009 20:17

Projev, který jste neměli slyšet

RE: Marx Židovská otázka

pietroo 194.?.?.?

Pokud je to relativně krátké, tak přeložím, ale neručím stylisticky za češtinu.

190088

01.05.2009 20:03

Projev, na který se nezapomíná

Jo Havel

pietroo 194.?.?.?

urazil trnitou cestu z jednoduchého kafkovského absurdního světa do světa reality, "konspirační" reality. Musel se probudit z jednoduchého světa pijáka absintu, intelektuálského subjektivismu a byl nepochybně příslušnými zednářskými lidmi bolestně poučen, jak funguje svět doopravdy. Opustil své intelektuálské výplody a tím vlastně zradil i sám sebe a zcela se rozhodl kolaborovat s nwo, rockefellery, rotschildy atd. a vsugerovat si, že ti reprezentují v podstatě náboženskou pravdu. Anebo to věděl od počátku? [chechtot] [smích] [cool]

190087

01.05.2009 09:10

Projev, který jste neměli slyšet

RE: Marx Židovská otázka

pietroo 194.?.?.?

Emancipace od čachráře, tedy od praktického, reálného židovství by byla emancipací dnešní doby.
Poznáváme tedy v židovství všeobecně přítomný antisociální element, který dějinným vývojem, na kterém Židé tímto negativním způsobem usilovně spolupracovali, se dostal na nynější úroveň, na které se nutně musí zrušit.
Jaký je základ židovského náboženství? Praktická potřeba, egoismus. To, co je v židovském náboženství obsaženo abstraktně, pohrdání teorií... to je skutečné vědomé stanovisko, ctnost člověka peněz.
Židovský jezuitismus talmudu je vztahem světa egoismu k zákonům společnosti, jejichž chytré obcházení tvoří umění tohoto světa.

Židovství se nemohlo jako náboženství a teoreticky dále rozvíjet, protože světový názor praktické potřeby se brzy vyčerpá...Monoteismus Žida je proto ve skutečnosti polyteismem mnoha potřeb. Bohem praktické potřeby a egoismu jsou peníze.
Náboženství praktické potřeby nemohlo najít uspokojení v teorii, ale jen v praxi, protože její pravdou je praxe.
Společenská emancipace Žida je emancipace společnosti od židovství.(K.Marx, Zur Judenfrage)

190034

30.04.2009 07:26

Projev, který jste neměli slyšet

Marx Židovská otázka

pietroo 194.?.?.?

"Židovská emancipace ve svém posledním významu je emancipací lidstva od židovství."
(Die Judenemanzipation in ihrer letzten Bedeutung ist die Emanzipation der Menschheit vom Judentum.)


"Žid se již židovským způsobem emancipoval, tím že si přivlastnil finanční moc, ale také tím díky němu se peníze staly globální mocí a praktický židovský duch se stal praktickým duchem národů. Peníze jsou žárlivý bůh Izraele, vedle kterého nesmí existovAT JINÍ BOHOVÉ. Peníze snižují všechny bohy lidstva a proměňují je ve zboží. Peníze se stávají hodnotou všech věcí. Celému světu, lidstvu v jeho přirozenosti je tak vzata jeho hodnota. Peníze jsou člověku odcizená podstata jeho práce a jeho existence. A tato cozí podstata ho ovládá a jí se klaní. Bůh Židů se zesvětštil, stal se bohem světa. Směna je skutečným bohem Židů. Jejich bohem je jen iluzorní směna. Peníze jsou ponížením přirozenosti lidí. Chimérická židovská národnost je národností obchodníka, člověka peněz. Židovský zákon bez vztahu k půdě a základům je jen náboženskou karikaturou morálky a práva, je čistě formálích ritů, kterými se obklopuje svět egoismu.... Židovská emancipace ve svém posledním významu je emancipací lidstva od židovství."

189906

28.04.2009 16:50

Antirasismus

Sionista M. Buber

pietroo 194.?.?.?

v článku "Umění a židovství": "Starověký Žid nevidí v individuích nazíratelná absolutna jako Indové, ani uzavřené tvary jako Řekové, jeho svět je světem vztahů....Odtud nádání Židů pro matematiku a hudbu, negativně však i pro obchod, lichvářství a často planý intelektualismus....Židé neznají např. výtvarné umění, zato mají zbystřenou vnímavost pro slyšené, pro zvuk, akustický přenos zjevení."
Snad jen dodat, že jsou spíš lunární, ženská povaha proto spíš naslouchání,(nadání pro hudbu řekl bych spíše interpretační než tvůrčí), zatímco řecká evropská kultura je spíše mužská, vizuální. Židé mají zakázanou náboženstvím představu, dělat si představu boha, mají tedy sklon k prázdné samoúčelné abstrakci, proto i k lichvářství jako prázdným čísílkám. Když Žid dělá kabalistickou analýzu, také ho kupodivu zajímají jen čísílka, obsah vlastně ne. Planý intelektualismus.

189736

28.04.2009 07:16

Jedna dvě, virus jde, virus si jde pro tebe

Vůbec bych se nedivil,

pietroo 194.?.?.?

kdyby někde vypouštěli třeba nakažené pavouky, a kdyby AIDS v Africe rozšířili očkováním, jako omylem, "chybou", zasvěcení třeba takto elegantně opravdu řešili problém přelidnění, o kterém se v 80.letech mluvilo myslím ještě víc než dnes. Vůbec je zajímavé, jak vždycky vznikne nějaké téma, a pak najednou zmizí jakoby nikdy nebylo. Taky můžeme pochybovat, jestli je to náhoda a ptát se komu to slouží. Třeba se mluvilo o El Nino, dnes zase globální oteplování. Nebo ozónová díra, ale aby se člověk dozvěděl, proč jsou díry jen nad Antraktidou, kde nikdo nežije, tak musel nevím kde googlovat, aby našel vysvětlení, že opravdu to je tím freonem. Informace jsou dávány spíš jako jakési obrazy, ne skutečné informace. Tak je to i s mediální bublinou tzv.vysvětlením genetického kódu před několika lety atd.

189671

22.04.2009 09:09

Znalecký posudek na knihu Mezinárodní Žid od Henryho Forda

RE: Díky za článek

pietroo 194.?.?.?

ford

Říká tam i pro nejmenované příznivé věci, např. že Španělsko se zhroutilo ekonomicky a jako impérium, když vyhnali Židy, a ti odešli na sever do Holandska, Belgie...

189106

20.04.2009 08:11

SCIO píše Zvědavci: Porušili jste autorský zákon

RE: Nekdo tady ma dlouhe vedeni.

pietroo 194.?.?.?

Díky. Byl to citát z Rosenberga, pocházející od: Oskar Schmitz "Der Jude", 1926, Sonderheft. Člověka částečně židovského původu, proto je ten citát tak cenný.
Můžeme rozvinout: např. pro Židy je typické, že mají rádi různá proroctví, tajemno, ale jsou největším nepřítelem splněných proroctví. Což je myslím nezvyklá kombinace. U nás buď budu mít rád proroctví a bude mě zajímat, jestli se nějak splnily, nebo budu mít k nim odpor a nebudou mě vůbec zajímat, budu je považovat za něco pochybného. [smích]

188869

20.04.2009 07:56

SCIO píše Zvědavci: Porušili jste autorský zákon

autorská práva

pietroo 194.?.?.?

Když budu vynálezce a budu chtít patentovat nějaký svůj vynález, tak mě to bude stát mnoho peněz, a abych zabránil plagiátu, musel bych ho patentovat ve všech zemích světa. Zatímco když složím písničku, pak stačí jen několik málo tónů, které nesmí nikdo na světě převzít, přesto, že je nepatentuji ve všech zemích světa. Vztah vynález a "blbá" písnička není co se týká mezinárodních dohod vůbec analogická.

Kdybych chtěl uvažovat dál, ptát se po "qui bono" těchto mezinárodních pravidel, tak mi tam i když nechci vyjdou nejmenovaní: Oni jsou ti, kterým vynálezy moc nejdou, ale zato jsou ti, kteří vynálezce chtějí obrat a zbohatnout na jeho vynálezu. Oni jsou zároveň ti, kteří se pohybují v hudebním průmyslu, skládají písničky. Ať chci nebo nechci, ať analyzuji cokoliv, tak tam často jakoby vyjde tvář chechtajícího se ž. Neuvěřitelný nepoměr mezi vynálezem a několika "blbými" tóny. Kdo má největší lobbystický vliv na tvorbu těchto mezinárodních dohod? [překvapení] [chechtot]

188868

16.04.2009 08:02

Historický průlom: výbušnina super-termit nalezena v troskách z WTC

perfektní článek

pietroo 194.?.?.?

Celá ta situace kolem 11.9. je fenomenologickým výkazem toho, v čem žijeme. Žádná postmoderní pluralita racionalit a diskurzů a podobné bla bla, demokratická média, demokratičtí postmoderní novináři, bla bla, demokracie bla bla, ale žijeme vlastně v sionistickém matrixu. Je také výkazem o stavu židovské psychiky a jejich jednání v současném světě.
A vyvolené čeká konečný holocaust, tentokrát na duševní úrovni, holocaust vyvolenosti, který tuto vyvolenost spálí jako celopal.
Měli by konečně začít být lidmi. Jinak ta reakce a odpověď ostatního světa bude tvrdší.
Píše Deleuze, že ho zarazil Toynbeeho výrok: "Nomádi jsou ti, co se nehýbou. Stávají se nomády, protože odmítají odejít." Židé jako nomádi by konečně už měli "odejít" a opustit svoje iluze.

188487

15.04.2009 19:55

Izraelský bestseller prolamuje národní tabu

RE: škvár a blábol

pietroo 194.?.?.?

Taky jeden pramen z 1.století, římský císař Vespasianus (v letech 69-79), předtím místodržitel v Judeji:

"Peníze a revoluce jsou vepsány do desek zákona tohoto opovrženého národa." (Talmud zdroj nenávisti, NVI)

I když je opravdu možné, že je to z větší části spíš podobnost "kultur", než genů. (myslím podobnost s dnešními jůvy), přesto si ale myslím, že židovské geny budou asi dost dominantní, podobně jako někdo má modré a třeba partnerka hnědé oči, jejich první dítě pokud vím s vysokou pravděpodobností bude mít tmavé.
Dnes Italové, Francouzi, ale i Řekové mají dost často semitské obličeje. Jak je to možné? Nevypadají jako Římané, Frankové... Možná to bude tak jak to psal hrabě Gobineau, že semitská krev je dominantní, postupně převládne a nastává konec kultury, entropie. Tak podle něj zanikl Řím atd. a zanikne tak vlastně i naše kultura. Líčí neodvratné řízení osudu jako v germánských ságách, které spějí k soumraku bohů, nebo píseň nibelungů líčí neodvratný popis zániku kmene Burgundů. Nepopisuje žádné darwinistické vyvraždění "méněcenných ras" a vítězství nad nimi.

188465

15.04.2009 18:22

Izraelský bestseller prolamuje národní tabu

zajímavosti

pietroo 194.?.?.?

z knihy „N.A.Boutmy : Kabbala, sekty a tajné spolky“, nemohu ale ověřit:

1. V době narození Mohamedova byla nejúrodnější část Arábie — Jemen — tzv. »šťastná Arabie« zalidněna židy.
Kolem r. 530 — píše Bernard Lazare — byl celý Jemen židovským.
2. Vliv židů v Arábii byl do té míry silný, že existovala celá arabská plemena, jež přijala židovskou víru; vůdci jich byli většinou čistokrevní židé. Tak také i bojovný kmen Benu-Kiranal (spřízněný s Korejšity), z něhož vzešel i Mohamed, byl vyznání židovského.
3. Mohamedova matka byla pokřtěná židovka), jež od mládí vnukala synu úctu k židovským proro¬kům, ale i k Ježíši Kristu. ( Hammer. Histoire de 1'Ordre des Assassins. )

Kterak židé ukládali proto o bezživotí samého Mohameda, o tom r. 1913 uveřejnil Petrohrad, denník »Russkoje Znamja« tato zajímavá historická data: »Bylo to r. 638 v Arábii při obléháni Mohamedem židovské pevnosti Ak-Chejdar. Mezi ženami Mohamedovými byla samborská židovka Reichama (14. žena Mohamedova); tato Reichama byla Mohamedovi podstrčena na tainý rozkaz samborského kahalu, jenž doufal, že prorok podlehne vnadám Reichamy a zřekne se své viry, že přijme obřízku. Když však se to nestalo, poslali židé k Reichami provokatéra Sejnaba, jenž jí dal rozkaz kahalu, zničiti Mohameda, a dodal ji i sáček s kořením »sam-sam«, jehož odvar působí hrozná muka a ničí vnitřnosti pozvolna, ale jistě. Ve spisech zetě Mohamedova, kalifa Chalila, je toto zaznamenáno: »Večer před útokem na Chejdar byl Mohamedovi kýmsi vsypán do pití jed, ale Alláh zadržel jeho ruku a tak Mohamed učinil jen doušek, jenž spálil jeho hruď. Zdrávi prorokovo začalo se ničiti. Židovka Reichama navrhla, by byl pozván židovský lékař Akiba Avsuma, ale tento řekl: »Ať Mohamed přijme víru židovskou a já ho vyléčim.« — Když se prozradilo, že travičkou byla Reichama, tu tato chlipná židovka utekla se svým milencem, vlastním bratrem prorokovým Veliem, jenž otevřeně vyslovoval politováni, že se plán nepovedl. Nepřátelé prorokovi v Medině, Korejšité, přijali s otevřenou náručí židovskou smilnici i jejího hnusného souložnika, jenž později sešel »psi smrtí«. Po této aféře vzrostla nenávist prorokova k židům a on vedl proti nim úporný boj, zničiv za 10 let 32 jejich pevností. V Kitabě kalifů jsou tato slova: »Židovka Bedra vyrazila mi kamenem zub, žena Reichama mě otrávila. Jmění i děti naše jsou židy chytány!« (Kitab Sonna XXI., str. 17.) Mimo to provedli židé i řadu atentátů proti životům prvních kalifů, a židovky, souložnice musulmanů, snažily se v nich a v dětech podrýti víru v korán. (Concordantiae Corani Arabici, Lipsko 1842.) Sám Mohamed nenazýval židy jinak, než »nečistí psi«. (Mohammed der Prophet, Stuttgart 1846.) [smích]

188460

15.04.2009 17:55

Izraelský bestseller prolamuje národní tabu

RE: škvár a blábol

pietroo 194.?.?.?

Zkusím vstoupit:
např. http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/133518-josef-flavius
Ale nečetl jsem jeho knihy, takže co píše o exodu Židů nevím. [oči v sloup]

188459

15.04.2009 17:48

Izraelský bestseller prolamuje národní tabu

?

pietroo 194.?.?.?

Vložený obrázek

Vypadá takhle Evropan nebo Chazar, který se obrátil na judaismus? Doufám, že ne. Pak by mne zajímalo, jak něco takového může vzniknout. Takhle přece nevypadá ani Evropan, ani Chazar. A jestliže tyto obličeje jsou pro údajné židy s malým ž typické, pak tu něco myslím nehraje.

Proč západ je jiný nábožensky než třeba pravoslavný východ? Co je tu jiného? Je to jiná mentalita, jiný člověk, ten si do jisté míry přizpůsobil náboženství sobě, navazuje na jiné předkřesťanské tradice (titul římských mystérií "pontifex" dnes titul papeže, v Řecku zase myšlenka že bůh nemůže trpět, která částečně přešla i do pravoslaví).

Extrémní nacionalismus a existence států na národnostním principu obecně je vlastně až novodobá záležitost. Židé v tomto kopírovali ostatní národy, ateizace a vzestup nacionalismu jsou typické pro dobu po středověku, hlavně 19.-20.století.
Ve středověku to nebylo. I šlechta byla promíchaná, je možné, že to pak možná vedlo k jejímu pozdějšímu úpadku nevím.

188458

14.04.2009 08:31

Povedou finanční těžkosti USA k novému světovému pořádku?

RE: Co, bude s dolarem je starost,ale , ekonomové předpovídají světový hlad.

pietroo 194.?.?.?

Tak jako Stalin uměle vytvořil hladomor na Ukrajině, je možné, že něco podobného zopakují ti, kteří dnes mají tu možnost. Udělají jako, že se zhroutil trh, a jako padají banky.. Mají postupně pod kontrolou veškerou produkci potravin, takže vlastně nikde už není domácí výroba. Bude se dovážet do Evropy z Kanady a z Evropy zase do Kanady.... U nás budeme jíst z Německa, Němci z Itálie atd. a celý ten spletenec bude mít pod kontrolou jedna skrytá skupina.
Jinak je zajímavé, že ve stejné době, kdy byly hladomory na Ukrajině, aby byli vykořenění nezávislí zemědělci, v přesně stejné době proběhlo totéž v USA, kde po velké hospodářské krizi už farmáři byli závislí na bankách. Pokud předtím nespáchal sebevraždu v důsledku bankrotu, protože nemohl prodávat. A lidé přitom umírali hladem, protože si nemohli jídlo koupit. Situace která snad přirozeně ani vzniknout nemůže?
Možná výsledkem dnešní krize bude další komunizace společnosti, vykořenění lidí.

188367

11.04.2009 10:06

Ještě jednou SCIO

RE: ?

pietroo 194.?.?.?

...archén tu pantós einai kaí télos tó hýdor
=že počátkem a cílem všeho je voda (Tháles z Milétu)

...ex on dé hé génesis esti tóis usi, kaí tén fthorán eis tauta gínesthai, katá tó chreón diddnai gár autá díken kaí tísin allélois tes adikías katá tén tu chrónu táxin
= z čeho věci vznikají, do toho též zanikají podle nutnosti, platí si totiž navzájem pokutu a trest za své bezpráví podle řádu času (Anaximandros)

....utos éfasken archén kaí stoicheion tó apeiron... kaí tá mén mére metabállein, tó dé pan ametábleton einai
= ten říkal, že počátkem a prvkem (živlem) je neomezené (bez vlastností)...a že prvky se mění, vše (veškerenstvo) je však neproměnné. (Anaximandros)

srv."samá voda"= nic

( hýdor=voda (srv. hydrant), táxis = uspořádání, řád (srv.taxa, taxi), alléloi =vzájemný (srv.paralelní), chrónos= čas (chronologie, kronika), tísis =odplata, náhrada, odškodnění, diké =právo, spravedlnost (srv.syndikát), arché =počátek (archeologie, architekt, archetyp, monarchie), télos =naplnění, konec, cíl ) [mrknutí jedním okem] [smích] V jazycích bez dvou záporů jakoby "vím, že vím nic" =vím vše

188224

10.04.2009 07:50

Podivné otázky u přijímacích zkoušek

RE: ..ze ji ty 4 stovky poslu - s uprimnym podekovanim.

pietroo 194.?.?.?

Další otázka z testu:
Kdo je autorem tohoto citátu?

"Je důležité, aby utrpení Židů se zhoršilo. To bude pomáhat při realizaci našich plánů. Mám výborný nápad. Podporovat antisemity v likvidaci židovského majetku. Antisemité nám pomohou tím, že posílí útlak a pronásledování Židů. Antisemité budou naši nejlepší přátelé. "(Deník, část I, pp. 16)
(jewsagainstzionism.com)

A. profík
B. cvok
C. T.Herzl.

Správně může být i více variant.

188127

09.04.2009 20:10

Vratké pilíře evropského společenství

RE: Evropská unie je jen předstupněm k zotročení lidstva

pietroo 194.?.?.?

Nilus, který vydal protokoly, byl také Žid. Což koneckonců plyne už z jeho jména. srv. Tigrid (řeka Tigris, Nil...) Stejně tak o rituálních vraždách mnohdy vypovídali sami rabíni, kteří pak prožili život v křesťanských klášterech. I takové případy byly, i když velmi vzácně. To přece nijak neruší to, že velká část Židů je posedlá jakýmsi pseudorasismem.
Taky je jasné, že existenci židovského fenoménu, a vůbec jakéhokoliv fenoménu nejde vysvětlit redukcí na ekonomiku, nějakou povrchní psychologii atd. Skutečné vysvětlení může být jedině "metafyzické". Věda na to dřív nebo později taky přijde, až se osvobodí od lpění na rámci, který je povrchní a prostě nestačí. Pak se možná dočkáme i "empirické metafyziky".

Jiný člověk židovského původu napsal: (Cituje ho Rosenberg)
"Zlým démonem Žida je farizejství. I když je nositelem mesiášské naděje, je zároveň tím, kdo se stará, aby žádný mesiáš nepřišel. To je specifická, nanejvýš nebezpečná forma židovského popírání světa. Farizej popírá svět aktivně, stará se o to, aby pokud možno nic nedostávalo tvar, a přitom ho vede démonický afekt. Toto zdánlivé popírání je tedy vlastně zcela zvláštním způsobem přitakání světu, ale s negativním znaménkem. Buddhista by byl šťastný, kdyby svět kolem něj usnul. Farizej by byl vyřízený, kdyby svět kolem něj neustále nezískával znovu nějaký tvar, protože pak by neměla jeho popírající životní funkce žádné oprávnění."
(Rosenberg, Mýtus 20. století)

(jinými slovy: popírání, parazit, entropie, vampýr, minus, negace, "aktivní nirvána"...) [mrknutí jedním okem]

188108

05.04.2009 18:28

Kam zmizel náš pan prezident?

interessant

pietroo 194.?.?.?

Společnicí Michelle Obamové se pro část dopoledne stala Livie Klausová. "Paní Obamová je velmi příjemná a sympatická. Velmi přirozená. Má smysl pro humor, což vždy zjednodušuje návštěvu," řekla novinářům Klausová.
Podle předem avizovaného programu ji provedla Svatovítskou katedrálou a bazilikou svatého Jiří. Společně s českou první dámou navštívily také koncert nevidomých hudebníků.

Obě první dámy se tam rozloučily a Michelle Obamová odjela z Hradčan sama v doprovodu týmu z Bílého domu do pražského Židovského města.

To bylo pro veřejnost zcela uzavřeno, reportérka Aktuálně.cz byla i svědkem situace, kdy policie odmítla do hlídané části města vpustit muže, jenž zde bydlí. Musel počkat, až návštěva skončí. Na manželku amerického prezidenta čekaly za zátarasy stovky lidí.

V synagoze
Do Pinkasovy synagogy, na jejíchž stěnách jsou vypsána jména 80 tisíc českých a moravských Židů, kteří se stali oběťmi nacismu, přijel s Michelle Obamovou vedoucí kanceláře Bílého domu Rahm Emanuel a prezidentův poradce Davida Axelrod.

Podle zprávy Židovského muzea zde Michelle Obamovou obzvlášť zaujal příběh dětských kreseb z ghetta Terezín, jichž je v prvním patře synagogy vystaveno více než dvě stě.
Poté si Michelle Obamová prohlédla ještě Starý židovský hřbitov a Staronovou synagogu, před kterou ji uvítal vrchní zemský rabín Karol Sidon.

Na hřbitově se zastavila u náhrobků významných osobností pražských židovských dějin - naposled u tumby věhlasného rabína a kabalisty Jehudy Levy ben Becalela, rabiho Löwa, známého též pod akronymem MaHaRaL (1525?-1609), který je nejvýznamnější osobností pochovanou na Starém židovském hřbitově a od jehož smrti letos uplyne rovných 400 let.

V duchu staré židovské tradice položila první dáma na rabínův hrob takzvaný kvitl, malý stočený proužek papíru s osobní prosbou. "Ze staré Prahy už Michelle Obamová zamířila rovnou na letiště."

187862

03.04.2009 17:34

Prezident světové banky potvrzuje, že existuje plán na globální vládu

Přišlo mi mailem:

pietroo 194.?.?.?

1) Kdo má právo v USA tisknout (vydávat) peníze? Je to US vláda, nebo FED? Jak je tomu v praxi?

2) Je pravda, že FED je vlastně nestátní konsorcium soukromých bank?

3) Existuje nějaká statistika, kolik "nových" světových peněz vznikne pouhým "tiskem" - tedy jako POUHÉ jejich PŘIDÁNÍ do ekonomiky a kolik banky PŮJČÍ + existující povinnost VRÁTIT JE a navíc i s úrokem?

Doporučíte mi nějakou literaturu, abych si blíže osvětlil rozdíl, mezi "ředěním peněz" - tj. jejich prostým litím do ekonomiky a jejich "půjčováním" + úrok?
Každá vláda může peníze natisknout (přímý vliv na inflaci), nebo může vytisknout státní dluhopisy a peníze si za ně - od centrální banky - půjčit.

- Není mi příliš jasný skutečný dopad na ekonomiku mezi těmito dvěma ROZDÍLNÝMI případy. Zatím do toho "nevidím".

4) Pokud se hlavní objem světových peněz (velká suma přes všechny měny) vytváří jako půjčka + úrok, znamená to zákonitě, že celosvětově se trvale MUSÍ zvyšovat objem peněz. Chápu správně, že v ekonomice ale peníze na teoretické zaplacení úroků NEEXISTUJÍ? Tedy že jediným řešením jsou další a další půjčky ale i s novými úroky?

- Chápu správně, že je to varianta hazardní hry známé pod názvem "letadlo"?

5) Pokud je světová ekonomika VŮDČÍ MĚNY v expanzi, tj. stále se zvětšuje světový region, který používá dolary (Indie, Čína, Rusko atd.), tak LZE masivně tisknout světovou měnu (nyní konkrétně US dolary), aniž by docházelo k masivní inflaci (což se samozřejmě ihned standardně děje v obvyklých případech, kde nedochází ke "zvětšování" ekonomiky).

Chápu správně, že ten, kdo v tomto případě emituje měnu, ji má vlastně JAKO PRVOUŽIVATEL ZCELA zadarmo?

Jinými slovy:

Pokud dokážu zajistit stálé postupné ZVĚTŠOVÁNÍ zóny (regionu, ekonomiky) pro danou měnu, vlastně pak do ní můžu - nebo dokonce i přímo MUSÍM - LÍT MASIVNÍ OBJEMY PENĚZ, aniž by to souviselo s inflací. Je to tak?

6) Kde vlastně se berou peníze v USA - budou je muset občané USA v budoucnu někomu muset splatit? Komu? FEDu? Pokud by bylo výše uvedené pravda. Není prostě možné peníze jen tak "tisknout", aniž by je museli občané vracet? - Tedy za předpokladu, že EXPANDUJÍCÍ světová ekonomika zvýšené množstvé dolarů vlastně i potřebuje - tedy absorbuje a to BEZ okamžité inflace.

7) Pokud by došlo ke KOMPRESI dolarové zóny (přechod obchodování s ropou - Írán - na Euro) - je pravda, že by takto uvolněné objemy dolarů měly fatální důsledky na stabilitu dolaru - tedy okamžitou obrovskou inflaci?

Měla by potom vláda US/FED nějaké nástroje, jak toto řešit? Co by jí bránilo "přebytečné" dolary prostě stáhnout z trhu? Bylo by to reálně proveditelné?

187793

03.04.2009 17:03

Z „mučení“ mohou mít bývalí Bushovi spolupracovníci těžkou hlavu

RE: Privedte odsouzene!

pietroo 194.?.?.?

Jo, ale faktem je, že historikové v nedávné době byli nuceni opustit různá klišé, která se dlouho tradovala. Dnes již jsme dost daleko od středověku, abychom mohli s (emocionálním) odstupem, s respektem k faktům tuto dobu popsat, bez ohledu na naše "světové" názory. Musel se např. zcela zásadně zredukovat počet obětí inkvizice, a španělské inkvizice. Počty jsou oproti osvícenským legendám a mýtům (Voltaire...) relativně (velmi) nízké. Také to, jak velké množství hrály kriminální případy. Koneckonců také Bruno byl obviněn z vraždy. Proč osvícenci neučinili symbolem boje svědomí proti církevní moci jeho, který byl upálen, ale Galilea, který nebyl v reálném vězení (jen v domácím) ani jeden den? Bruno totiž asi byl opravdu vrah.
Papež Wojtyla několikrát se vyjádřil otevřeně nebo skrytě pohrdavě o současné historiografii, která je plná mýtů. Zároveň se jakoby omluvil za zla spáchaná církví. Historikové se tak dostali do velmi trapné situace. Ty, které podvědomě prohlašují za bojovníky proti "vědě" a "faktům", se jejich vědě plné mýtů a stereotypů vysmáli. Zároveň byly otevřeny archivy inkvizice atd.

(Wojtyla=Jan Pavel 2. např.:
3. Scholarly endeavours to reach a more profound and complete grasp of historical truth are crucial to this cause. Faith has nothing to fear from the work of historical research, for, in the final analysis, research too is directed towards the truth which has in God its source.

The writing of history is sometimes beset by ideological, political or economic pressures, so that the truth is obscured and history itself becomes a prisoner of the powerful. Genuinely scientific study is our best defence against such pressures and the distortions they can bring. It is true that it is very difficult to attain an absolutely objective account of history, since personal convictions, values and experiences inevitably impinge upon historical study. Yet this does not mean that we cannot offer an account of history which is in a very real sense impartial and therefore true and liberating.

4. The truth can also prove uncomfortable when it asks us to abandon long-held prejudices and stereotypes. This is as true of Churches, ecclesial communities and religions as it is of nations and individuals. Yet the truth which sets us free from error is also the truth which sets us free for love.)

187790

26.03.2009 08:32

Spojení Mossadu s útoky 11. září

RE: Ještě reakce na Pergilla

pietroo 194.?.?.?

Většinu archivu ukradl Napoleon. Mnohdy je to úplně naopak. Tak jako s archivem inkvizice. Ukázalo se, že se v 90 procentech nejednalo o souboj svědomí a moci, ale o obyčejnou kriminalitu, kterou inkvizice řešila. Lidé často si vymýšleli ke kriminálním zločinům různé církevní prohřešky, aby nespadali pod civilní soud, který byl přísnější. Bohužel dějepis je kontaminován výkladem, který není přesný.
Jinak je zajímavé, že třeba čarodějnice se upalovaly daleko nejvíce jen v Německu a Francii.(U nás na území obývaném Němci v Sudetech.) Např. v katolickém Irsku byly upáleny jen 4 čarodějnice. Kladivo na čarodějnice napsali také Němci. Němečtí papežové patřili k těm, kteří nejvíce upalovali. To jsou věci, o kterých se také nemluví. Pro upřesnění problému. V papežském státě se čarodějnice neupalovaly, minimálně v době velkého upalování čarodějnic. A proč tohle nikdo neví? Proč se o tom nikde v mainstreamu nedočteme?

187320

24.03.2009 10:34

Austrálie se zbláznila

Možná také

pietroo 194.?.?.?

čím dřív zavedou cenzuru na internet, uvězní informace, tím dřív půjde celý tenhle systém do háje.

187132

23.03.2009 10:06

Německo 1940, Izrael 2009

RE: Propaganda

pietroo 194.?.?.?

Problém je v co vlastně "věří" ateistický ž/Žid? On věří ve své geny, rasu, respektive ve svou specifickou "jinakost", svou "jinou výbavu". Kdyby to dělal Evropan, nazvalo by se to "novopohanství". Prostě věří ve svou "vyvolenost" a interpretuje ji třeba v materialistickém biologickém smyslu. Pokud tohle nazvu "náboženstvím", tak je to náboženství.

Židovství se snaží fungovat jako pokrevní sekta, která nedělá misie. Ostatní náboženství mají tendenci udělat ze všech muslimy, křesťany... Žid ne. On to udělá jinak, on chce aby ho všichni poslouchali, uznávali tedy jeho náboženství jako "pravdu", ale funguje jako elitní sekta.
Myslím, že židovství nesedí úplně do škatulky "náboženství", nebo "národ". Je to jakási "kombinace".
Dnes bohužel je to tak, že už i "antijudaismus" je považován skoro za roven antisemitismu (tedy rasismu), jak o tom svědčí různá prohlášení ligy proti antisemitismu, křesťanských sionistů atd. Blížíme se této orwellovské vizi: Odpůrce rasismu je nazýván rasistou.

187027

21.03.2009 11:22

Německo 1940, Izrael 2009

RE: Propaganda

pietroo 194.?.?.?

Rozumím. Osobně ale dávám přednost velkému písmenu. Psalo se tak i v protektorátu, byl příkaz z německé strany, kde všechna podstatná jména píší velkým, aby se psalo velkým písmenem. A aby se jasně odlišilo, že Čech a Žid je principielní rozdíl. Liší se svou mentalitou od evropské mentality natolik, že dávat to do stejné roviny jako když Evropan se stane protestantem, katolíkem nebo něčím jiným mi nepřipadá úplně přesné.

Zároveň respektuji subjektivní prvek, který nikdy nepovažuji jen za něco "subjektivního" a tedy jakoby něco bezvýznamného, jak je myslím dnes tendence to slovo používat. (Přes veškeré halasné mluvení o "subjektu" ).
Jestliže někdo tvrdí, že je žena a přitom vypadá jako chlap, respektuju to. Neřeknu mu, ber prášky, aby se potlačila ta tvoje utkvělá "chybná" představa, vždyť nejsi ženská. Nemá to totiž asi moc smysl.
(V tomto směru je zajímavé že Česko bylo velmi liberální i za komunistů, na rozdíl třeba od Rakouska, kde byly tyto operace ještě v 80.letech zakázány zákonem.)

Jestliže lidé v Bosně řekli, že jsou národ, a nemají pro sebe název, nazývají se tedy Muslimové s velkým m, nemám důvod jim říkat, že jsou možná snad jen poislámštění Srbové smíchaní s Turkama. Pod názvem Muslimové s velkým m byli uznáváni jako národnostní menšina i v rámci komunistické Jugoslávie.
Celek, který takto vznikne už se řídí jinými zákonitostmi, tak jako les není jen suma stromů, člověk není jen suma nějakých orgánů, ale je i to uspořádání a systém.

Stává se, že když spolu dva lidé dlouho žijí, začnou se sobě podobat. Kdybych se obrátil na židovství, možná začnu postupně vypadat židovsky, i kdybych nebyl s nimi v kontaktu. Tipl bych jako hypotézu, že bude fungovat taková synchronicita, sdružování podobných věcí. O jednom pravoslavném svatém, který přišel po Leninově převratu z Ruska do Japonska se říká, že měl ty Japonce tak rád, že mu zešikměly oči.

Co kdybych vybíral jednotlivce určité mentality (prospěcháře, faustovce, zločince..) a udělal bych z nich skupinu, jakoby umělý kmen. Dodám jim zvnějšku jakési skupinové rituály držící je pohromadě, tedy jakousi kulturu. A oni pak půjdou už svou cestou. Mohu tvrdit, že nejsou národ? Mohu je neustále rozkládat na nějaké původní elementy a tvrdit, že neexistují? Nebo by sami od sebe se dali dohromady a vytvořili kmen, mafii, "národ", třeba takových "draculů".
(Je také zajímavé, že k protestantismu víceméně inklinuje mentalita germánských národů, ke katolicismu románské plus několik slovanských, zbytek slovanských pak k pravoslaví. Nevím o tom, že by Weber který měl tezi o vlivu ducha protestantismu na ekonomii tuto skutečnost někde výslovně zmínil. Což je pro abstraktní uvažování dnešní doby bohužel typické.) Takže tak nějak to momentálně vidím.

186968

20.03.2009 22:28

Německo 1940, Izrael 2009

RE: Propaganda

pietroo 194.?.?.?

Měla to být reakce na van Gulda samozřejmě. [mrknutí jedním okem]

186955

20.03.2009 22:26

Německo 1940, Izrael 2009

RE: Propaganda

pietroo 194.?.?.?

No, a Izrael už přece existuje, tak na co ještě sionismus? A proč se Židé-sionisté do Izraele houfně nestěhují, když po té zemi údajně tak touží?
No, je to jinak že. Ve skutečnosti definovat sionismus jako touhu po jakémsi státě je zavádějící. Dnes se to, co nazýváme ne zcela přesně sionismus, dá definovat jako "židovský nacionalismus". A protože Židé žijí na celém světě, a nemíní se samozřejmě stěhovat do jakéhosi Izraele, dá se "sionismus" definovat jako "mezinárodní židovský nacionalismus".
Na jednom ze sionistických kongresů probíhala debata, jestli Židé jsou nebo nejsou národ ve smyslu jako ostatní národy. Známý M.Buber tehdy řekl, že Židé jsou národ, ale stojí "nad ostatními národy". Co je tedy skutečným obsahem tohoto "mezinárodního židovského nacionalismu"?

186954

17.03.2009 14:16

Dopady globalizace

RE: Takovy svet.

pietroo 194.?.?.?

Přesně tak, budoucnost ukáže, že takový svět je krajně nestabilní, tedy méněcenný, a nakonec z toho vývoje nutně vyplyne, že libovolná zaměnitelnost naší přirozenosti je hloupost.

186756

13.03.2009 18:56

Vědecky do záhuby

RE: vv

pietroo 194.?.?.?

Musí se to zařadit do nějaké škatulky, která se tváří jako "vysvětlení". Např. "psychická porucha", "postinfekční syndrom"... Prostě si to vymyslet a napasovat to tam. Mezinárodní seznam nemocí nic jako "nevysvětlitelnou únavu"(únavový syndrom) nezná.
Podobně třeba astrologie, zjevení Panny Marie se obsadí nějakým slovem, které se má tvářit jako vysvětlení, ale nic nevysvětluje. Dejme tomu "hysterie". A následně jev zcela ignorovat. Imunizovat se.

(Ponechávám raději stranou podobná vědecká psychologická vysvětlení typu: Hitler si nebyl jistý svým (židovským) původem, PROTO je nenáviděl. Je to zase jen obsazení neznámého něčím, co se tváří jako vysvětlení. Nicméně jiný Hitler je ale PROTO měl rád, a ještě jinému Hitlerovi to bylo právě PROTO úplně jedno. Neřešil to. Nebo teď střelec v Německu. Kdyby nebyl v pingpongu první, ale třetí, a kdyby neměl normální vztahy s rodiči, tak bychom se možná dozvěděli, že byl PROTO frustrovaný, a PROTO těch 15 lidí postřílel.)

186520

13.03.2009 17:39

Vědecky do záhuby

vv

pietroo 194.?.?.?

Ano věda musí vše zařadit do nějaké škatulky. A co neumí zatím zařadit, tak pro ni jakoby neexistuje. Realita ji nezajímá. Kdyby to byl jen teoretický problém, může nám to být jedno. Ale má to praktické důsledky. Vezměme příklad chronická únava z důvodů, které věda neumí vysvětlit. Známé pod různými názvy jako únavový syndrom, syndrom války z Perského zálivu...

186514

08.03.2009 12:58

Smrt dogmatu

RE: ale tak to není...

pietroo 194.?.?.?

Jen připojím svou úvahu. Současná "evoluční věda" argumentuje pojmem "přizpůsobení". Jestliže mám bakterie, které žiji v jakémkoliv prostředí, přežijí i v Antarktidě možná tisíce let, pak ale nechápu, proč by měl pokračovat vůbec nějaký další vývoj? K lepšímu "přizpůsobení"? A to je co? Ještěrka, klokan, vrána...? Z hlediska "přizpůsobení" je to spíš naprostý úpadek?? Pojmem "přizpůsobení" se existence vývoje vysvětlit nedá. Bohužel snad už od dob Galilea vznikla jakási iracionální rovnice v hlavách lidí, že se za "racionální" považuje jen určitá metoda, i kdyby byla sebevíce nelogická.
Totéž vidíme třeba v problému morfogenetického pole nebo astrologie. Astrologie nefunguje, protože jak já si představuji vesmír, tak to nemůže fungovat. Takhle uvažuje údajně racionální "vědec" ( a je zajímavé sledovat jeho s tím související iracionální reakce a křeče). Skutečně racionální vědecký postoj by ale byl: Mám tady jakési korelace, ale zatím nevím jak to funguje. Podobně zázračná vyléčení atd. Mne osobně baví hledat důsledně takový racionální model univerza, kde to může fungovat. Ale neznám vůbec nikoho, kdo by se pokoušel o totéž.
Bohužel i tzv.postmoderna se programově ztotožnila s tzv."osvícenstvím" (a "avantgardou" ), Eco i Sloterdijk dnes bojují proti "pověrám". Ještě toho modernistického (iracionálního, často i židovského) blábolení nemají dost? Ve skutečnosti tzv.pověry, pohádky, mýty mají často racionální základ, na rozdíl od vědecké bakterie nebo molekuly, která se "přizpůsobuje", až z ní vznikne pavouk. [zmaten]

(Jiný příklad "osvícenecké úvahy" by zněl asi takto: "Židovské rituální vraždy nebyly, protože to je něco tak divného, že to prostě musí být nějaká středověká pověra. A kdo by tvrdil opak, věří v hloupé pověry." Co má taková úvaha společného s racionalitou? Ve skutečnosti jsou prokázané stejně jako existence husitských válek.)

186006

25.02.2009 13:28

Prý je zamilovanost choroba

RE: článek znám

pietroo 194.?.?.?

Uzel a možná tento Weiss vůbec by mne nepřekvapilo kdyby to byli nejmenovaní.
Láska není žádná chemie, jen se tak jakoby mimo jiné projevuje. Nejde ji redukovat na nějaké částice. Materialistický pohled vždycky odečte ty nevyslovené předpoklady. Co by byl vztah mezi těmi chemickými látkami, atomy? Zase atomy? Nesmysl. Láska=vztah. Síla nemůže být nakonec redukována na "částici" jak chce dnešní věda. (srv.hledání gravitonu...) Vždycky mi něco zbyde co nejde redukovat na pohyb atomů a to můžeme nazvat "duchem". Ten vztah, vědomí atd. tu jsou předem, v podstatě je částice jen jakási šipka na to neviditelné (=čistý vztah).
A protože čistý vztah nikde nevidím (podobně jako vědomí), takže na první pohled to vlastně není. Když budu analyzovat nervy, tak vědomí a ani lásku nikde neuvidím. Ale ani nemohu vysvětlit jak se vlastně "zobrazuje" viděné.
Věda se ptá po empirických důvodech a předpokladech zkušenosti. Vysvětluje empirické empirickým. A však filozofie se ptá po důvodech, podmínkách a předpokladech zkušenosti vůbec. Je základní, fundamentální "vědou", protože se ptá na podmínky možnosti zkušenosti, tedy na základ empirického.
Mohu rozřezat zrakový nerv jak chci, nikde nenajdu, jak se vlastně to viděné ve mne "zobrazí". Když vidím hrad, vidím obraz (zobrazení) hradu, nebo samotný tento hrad? Jestliže vidím obraz hradu, pak to znamená, že tento obraz hradu se ve mne zobrazuje, takže když vidím hrad, vlastně zobrazuji zobrazení určitého hradu atd.
Anzenbacher "Úvod do filozofie": "Vidím krávu. Fyzik mi říká, že k tomu je nutné určité působění ("zvnějšku" ) a mluví o fotonech. Fyziolog vypovídá o tom, jak toto působení účinkuje na sítnici a jak tento účinek vyvolává impulsy, které putují nervovými vlákny do zrakového centra v mozku. Chemik ví, že přitom probíhají krajně složité chemické reakce. Ti všichni, fyzik, fyziolog, chemik, přitom důsledně zůstávají v emprickém rámci působení, protipůsobení a účinku. Ale je tento účinek skutečně mým viděním krávy? Je toto vidění dostatečně vysvětleno vykázáním fyzického působení a protipůsobení? Bez tohoto řetězce fyzikálně empirických příčinných souvislostí bych jistě žádnou krávu neviděl. Je ale proto moje vidění řetězem takových příčinných souvislostí? Mé vidění krávy je zřejmě něco vědomého, spjatého se subjektem. Fyzikálně empirické souvislosti nic takového nejsou. Empirické vědy nemohou nikdy ukázat, jak může vzniknout něco tak subjektivního jako je mé vidění hnědé krávy. Nemohou ničím přispět k vysvětlení samotného zkušenostního prožívání jako posledního účinku takového působení: právě tak je možno při vysvětlování tohoto prožívání nedbat jejich výsledků, ať jsou po jiné stránce jakkoli důležité. Empirické vědy nemohou nikdy říct, co vlastně je poznání." Poznání=láska, vztah. [smích]

184581

22.02.2009 11:14

Jak český stát pečuje o své děti

RE: To není rodinná tragédie,to je v podstatě tragédie vymírajícího národa.

pietroo 194.?.?.?

Můj pohled je takový: Nevyvázal se z evoluce, protože ten proces sebevědomí, etiky, zjemňování, rozvíjení psychiky atd. je sám tou "evolucí". Vědomí je ale něco co věda nezná. Vždycky ho odečte, tváří se, že není, je to jako s tou nulou: ta zdánlivě také nikde není. A přesto mohu s jistotou předpokládat, že je. Z toho můžeme podle mne s jistotou odvodit, že cílem evoluce je nakonec to (sebe)vědomí (v určitém smyslu ta nula) protože ho nejde redukovat na pohyb atomů. Jakoby "antropický princip", i když tyhle vědecké fráze nemám rád. V jistém smyslu opravdu celý vesmír, hvězdy pracují na tom, aby se uskutečnilo toto sebevědomí. To je námět evoluce celého vesmíru, kosmického člověka který je vlastně vepsán do zvěrokruhu. (A nepochybně podobných bytostí ve vesmíru, všech kteří jsou nadáni touto reflexí: ufo...).
To co nás mate je, že uvažujeme lineárně materialisticky. Nevysloveně předpokládáme, že realita, pokud by měla řád, tak musí být nějak přímočará bez toho co se nám (relativně) jeví jako "náhody". Ve skutečnosti, když se nad tím ale zamyslím, tak vidím, že kdyby byla přímočará, tak by vůbec nikdy nic nevzniklo, bylo by zde pořád původní nic jako nějaké moře. Proto jde jakoby po spirálách, proto jde jakoby přes dialektiku "kříže" (=sebereflexe, tedy i utrpení, bez utrpení nemám sebevědomí, rozplynu se, třeba jakoby mne to do něčeho žene, i když nechci a pak mi to vezme). To je podle mne i vysvětlení proč se nám jevy kvantové fyziky jeví zdánlivě "pravděpodobnostně". Ani zde ale bohužel věda to vědomí vůbec neumí vzít vážně. Jak ví částice nějaké síly, že vůbec má někde působit? Že tam něco někde je? Nebo množství zdánlivě zbytečné hmoty ve vesmíru. To zdánlivé "nic" se totiž může projevit jen na zrcadle toho "něco", jakoby skrýváno za záhyby, jakoby mezera mezi cihlami. Jak jinak by se mělo projevit než na těchto spirálách, záhybech??
Kdyby měla evoluce probíhat tak jak popisuje dnešní materialistická věda, tak prostě není. Vysvětlení každých pět minut typu "neuvěřitelnou náhodou" samozřejmě vůbec nic nevysvětluje. Je to jenom deus ex machina. Vědomí v pravém slova smyslu ve skutečnosti nemohlo vzniknout, ale jaksi už tady bylo předem. Evoluce je jen jakoby odkrytí něčeho co už tu bylo předem ale neuvědomněné. Evoluce je tedy cesta různých záhybů a spirál, to původní vědomí musí nějak najít cestu jak to udělat aby se samo poznalo (ten vztah je zároveň jakoby láska). Nakonec čas neplyne nějak kauzálně z minulosti do budoucnosti, ale z budoucnosti do minulosti, vše je taženo tím účelem. Původní svět se nám jeví zrcadlově, jinak bych byl v něm rozplynutý, nebyla by možnost reflexe. Proto vzniká možnost omylu, "hříchu", ba dokonce "omyl je důkazem vědomí"(augustin), v určitém smyslu je celý vesmír takový jakoby omyl. Taková šipka na sebe sama.

184325

19.02.2009 18:23

Odhalené podvody: Vzdělání (Hrozný humor)

Ještě asi zbývá

pietroo 194.?.?.?

odhodit ten povrchní vzdělanostní balast teorií freudismu, "kvantové fyziky", jakéhosi darwinismu, kantovství, postuláty "metafyziky" absurdna...demonstratio est impossibilis, circulus vitiosus...a všechny ty vzdělanostní poučky současnosti...jak říká jinými (mými) slovy onen Kant: náš rozum je jako blázen, který neustále tvoří nějaké teorie a asociace...den předtím malý černý mořský pták, hledal potravu podél pobřeží pod horkými prameny. Pokaždé, když se přihnala velká vlna, pták se klidně ponořil hluboko do rozvířené vody. Když vlna pominula, zase se objevil na hladině. Jsem jako ten vodní pták, záchrana je ponořit se ještě hlouběji...Obavy, představy, členové rodiny, (absurdno, freudismus, kvantová fyzika, darwinismus)...a ty nevím jak tě nazvat (nejvyšší inteligence, vědomí??), ty neexistuješ, říkám ti jasně, ty neexistuješ...jinak by přece podle mých teorií musel vesmír vypadat jinak...opouštím i ostatní opěrné body, můj život. Najednou ale tiše vykřiknu: "Zde jsem Matko!" Ovšem nemám na mysli lidskou matku, ale veliký oceán hřmící tam dole pode mnou....zdánlivě nezachytitelné …vidím hvězdu, pohlédnu kousek bokem, jakoby boční vidění, a uvidím najednou její chvost, aha tak to je nakonec kometa…zvláštní jakoby koncentrace a dekoncentrace zároveň...slunce se koupe ve vodě

Pro zajímavost:
(korán,sura 18) A hle, pravil Mojžíš sluhovi svému: „Neustanu, dokud nedospěji k soutoku dvou moří, i kdybych měl věky celé jíti tomu vstříc.“ A když oba dospěli k soutoku moří dvou, zapomněli na rybu, jež dala se svou cestou v moře unikajíc. Když oba ono místo minuli, pravil Mojžíš svému sluhovi: „Přines nám oběd náš, věru nás únava z této naší cesty potkala.“ Odpověděl: „Což nevidíš, že když jsme se u skály ukrývali, zapomněl jsem na tu rybu? Zapomněl jsem na ni a ona na cestu svou v moři se zázračně vydala.“ I řekl Mojžíš: „To právě je to, co hledáme.“ A oba se obrátili a po stopách svých se navrátili.

Srv. Genesis 1,6 I řekl Bůh: “Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!” 7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. 8 Klenbu nazval Bůh nebem.
(Jinak autor má pravdu v tom, že esoterika je tam, kde začíná humor.) [mrknutí jedním okem]

184163

12.02.2009 20:16

Thajsko - díl II.

RE: buddha

pietroo 194.?.?.?

Ještě to doplním o taoismus. Podle legendy Lao tse, když na konci života odcházel do ústraní jako poustevník, šel západním směrem, vycházel z města západní branou. Tam ho zastavil strážce a žádal ho, aby sepsal své myšlenky. Tak vzniklo Tao te ting. Podle některých legend byl Lao tse ve skutečnosti Buddha. Případně je legenda, že ho žádal o konzultace Konfucius.
V bibli je to také jakoby: ráj je na východě, ale lidé=vývoj je na západě...atd. Pak se to vrátí zpět.

183594

12.02.2009 15:36

Thajsko - díl II.

RE: buddha

pietroo 194.?.?.?

Světové strany jak je interpretuje buddhismus:

Východ= zrození Buddhy
jih= osvícení
západ= roztočení (uvedení do chodu) kola nauky (mandaly)
sever= nirvána (srv. hyperborea, apollon, hora Meru, mýty o cestě do středu země... Není bez zajímavosti, že první se tam na severním pólu až na dno ponořili Rusové(?))

Na buddhistickém hřbitově ve Vídni jsou vyobrazeni buddhové 4 světových stran. Buddha Západu (Maitreja) je vyobrazen takto:

Vložený obrázek

(Dotek sebe sama. Srv.ruce při modlitbě v buddhismu a křesťanství. V islámu nejsou ruce u sebe. Alespoň co je mi známo. Podle tibetského buddhismu na západě hoří červené ohně, je to země štěstí, protože tam přijde maitreja. Na východě hoří žluté ohně, symbolizující vášně. Schiller ve hře Loupežníci: "Pravda je zrcadlo mezi východem a západem". Srv. k tomu křesťansko-gnostickou legendu "O perle".) [smích] [smích]

183590

12.02.2009 15:15

Thajsko - díl II.

buddha

pietroo 194.?.?.?

Vložený obrázek

Fotka je z pagody ve Vídni u Dunaje.
Buddha ukazuje vlastně číslo "8".
Postavy za ním jsou vždycky nějak "zlomené" a dotýkají se sebe sama ("sebevědomí" ). Naznačuje to cestu do jiné dimenze, která se jeví jakoby "kolmo" na náš svět.(Tedy něco co zakládá možnost existence protikladů jak je známe.) Na jednom vyobrazení má Buddha ruce kolmo na sebe, v okamžiku osvícení.
Slon se chobotem dotýká, tedy "sebevědomí", naznačuje v podstatě také "osm". Ale to je jen můj výklad.

(Zkusím trochu polemizovat s článkem: Judaismus askezi moc nemá, i svatý Pavel z Tarzu se o ní nevyjadřuje moc příznivě. Dnes je známa židovská poživačnost a materialismus. Židovský asketa je něco velmi velmi vzácného. Když nepočítám "Galilejce". Buddhismus je asketičtější než byl brahmanismus=hinduismus. V brahmanismu nebylo možné opustit rodinu a stát se mnichem dokud jsem neměl vnuka. Buddha nezavrhl askezi, ale snažil se o tzv.střední cestu, tzn. vyhladovět a zemřít není řešení. Není bez zajímavosti, že podle legendy ho k tomu inspirovala jedna holka, která mu dala najíst... Je možné, že důraz na askezi jak ji známe z křesťanství je inspirován možná z podobného zdroje jako buddhismus. Dá se říct, že kromě judaismu jdou všechny ostatní náboženství jakoby do "nirvány": Buddhismus, křesťan, i muslimský terorista. Jen judaista bojuje materialisticky o tuto zemi. Zdánlivě proto vyhraje. Ostatní se nebrání, nebudou se s ním špinit, jdou do nirvány. A přesto judaista nakonec prohraje.)

183589

Když už chceš psát tyhle věci, tak si alespoň nedávej přezdívku "chaim". Jste vy Židé opravdu takoví troubové? [zmaten]

183431

07.02.2009 12:49

2,3 miliardy na válečné mise

RE: Nic nového

pietroo 194.?.?.?

"A to, ze s vami FED ore vite, protoze to vite... To, ze krize zpusobuji valky vite, protoze to vite..."
To jsem přece netvrdil. To byly příklady. (Jiná věc ale je co si myslím.) Prostě vidím v tomto vašem přístupu chybu. Moudrý člověk přece nenechá o sobě rozhodovat nějaké Rothschildy a politiky ne? A pak se bude odvolávat na falzifikaci, aby nám znemožnil prohlásit, že "politik" si dělá srandu.
A když jsme u té statistiky, tak co pravděpodobnost, že člověk židovského původu bude sionista a grázl je 80 procent, u ostatních třeba 20 procent... Ale říct, že Žid=grázl, sionista je logicky chybné. Jak si poradíte? Raději na statistiku a pravděpodobnost zapomenete? A řeknete, že se to rovná? A teď se bavím zase jen čistě formálně. [mrknutí jedním okem]

183292

07.02.2009 12:27

2,3 miliardy na válečné mise

RE: Nic nového

pietroo 194.?.?.?

A ještě zajímavější je zákon (svatého)Dunse Scota: "Z nepravdy plyne cokoliv tedy i pravda". (Nevíte náhodou kde a jak se o tom Scotus zmiňuje?) Tedy když testuji konjunkci hypotéz v experimentu, tak čistě formálně si mohu uchovat nepravdivou konjunkci...svým způsobem ji ani testovat nejde. Nakonec bude mít pravdu dialektika.

183290

07.02.2009 11:54

2,3 miliardy na válečné mise

RE: Nic nového

pietroo 194.?.?.?

Čistě formálně máte jakoby pravdu. Pak ovšem musíme dodat, že ani statistika, kterou požadujete jako důkaz vlastně žádným důkazem není. Jen říká, že se něco tolikrát a tolikrát stalo. Je maximálně jakousi šipkou.
Když si z vás budu dělat srandu, jak dokážete vaši metodou, že si ji dělám? Není to logicky spíš hloupé nechat někoho ať se mnou oře ("FED"...), nechat mu vůbec takovou možnost (že může dejme tomu kdykoliv rozpoutat světovou válku...) a odvolávat se na falzifikaci, se kterou snad ani nikdy nemohu s jistotou prokázat, že si někdo ze mne dělá srandu a jaký cíl sleduje? Formálně logicky máte pravdu. Ale rozumné, přesněji řečeno moudré, v pravém slova smyslu logické, to podle mne není.
(Wittgenstein ve svých pozdějších knihách operuje "životní formou". Dítě se dotkne horkých kamen, proběhne "indukce"="životní forma" a příště se jich už nedotkne. Ano, čistě formálně i filozoficky nás takové řešení neuspokojuje, ale nějak tak to zřejmě bude fungovat.) [smích]

183285

03.02.2009 10:43

Odhalené podvody: Matematika

Pro srovnání filozof Heidegger

pietroo 194.?.?.?

"Metafyzika je tázání, jež vykračuje za to, co nějak je, aby je jako takové a v celku získalo zpátky pro svoje pochopení. Takové vykročení za to, co existuje v celku se děje v otázce po NIC.

NIC se (běžně) považuje za pojmový protějšek toho, co je, tedy jako jeho popření. Stane-li se však NIC nějak problémem...probudí teprve vlastní metafyzické tázání.
NIC nezůstane neurčitým protějškem toho co je, ale odhalí se jako to, co přináleží k bytí toho co je. Čisté bytí a čisté nic je totéž....
Otázka po Ničem nás nutí zabývat se problémem původu záporu...Z ničeho pochází veškeré jsoucno.
V onom NIC, přichází teprve jsoucí v celku, konečným způsobem, k sobě samému.

Onoho NIC by se věda ráda se suverénním gestem vzdala. Nyní se však stává zřejmým, že věda je možná jen tak, že se již předem drží vykloněna do Ničeho.

Jestliže ono NIC nebere vážně, stává se domnělá střízlivost a převaha věd směšnou. Jen díky NIC může věda učinit to co je předmětem zkoumání. Jen pokud věda existuje z metafyziky, je s to znovu a znovu plnit svůj bytostný úkol, který nespočívá v hromadění a pořádání vědomostí, ale v odemykání celého prostoru pravdy o přírodě a dějinách. Jedině proto, že NIC je nám v jádře naší bytosti zřejmé, může na nás doléhat celá podivnost toho co existuje. Pouze na základě údivu, tzn. díky zřejmosti Ničeho, vzniká "proč". Jen proto, že "proč" jako takové je možné, můžeme se určitým způsobem tázat po důvodech a odůvodňovat. Pouze proto, že se můžeme tázat a odůvodňovat, je naší existenci svěřen osud badatele. Otázka po Ničem staví nás samotné, jako tázající se, do otázky. Metafyzika náleží k přirozenosti člověka. Přísnost vědy nikdy nedosahuje vážnosti metafyziky. Do metafyziky se vůbec nemůžeme vpravovat, protože pokud existujeme vždycky už v ní stojíme." (Heidegger, Co je metafyzika?)

182920

03.02.2009 09:24

Odhalené podvody: Matematika

RE: Matematika je presna veda

pietroo 194.?.?.?

To je pravda. Mám dva fotony tedy paprsky z moji žárovky a nyní se vzdalují od sebe, každý podle Einsteinovy hypotézy hraniční rychlostí. Jakou rychlostí se vzdalují od sebe? 1+1=2. Podle Einsteina ale 1+1=1. Rychlosti světla se nesečítají na dvojnásobek (?). Matematika nefunguje? Pokud pojmu rychlost světla jako hraniční pojem, pak to dává smysl, protože pak se bavím o celku (=jsem v metafyzice). To by bylo možné, pokud bych tvrdil, že světlo je absolutně všude ihned, jen nám se relativně zdá, že letí tou a tou rychlostí. Celek je vždycky "1". A pokud budeme přesnější, tak je nakonec...ano, je NULA. Jaká je hmotnost nebo energie vesmíru? Podle Einsteinovy e=mc2... vyjde nám hausnumero...aha, blbost, no vlastně zase to bude 1, respektive spíš nula?! [překvapení] (Anebo mohu říct, že otázka po celku, například hmotnosti vesmíru, je bezsmyslná a nesprávně položená. Nemá smysl si ji položit. Ale tím, že tu nulu chci popřít, bojuji s ní, tím to Nic vlastně připustím...?! Pořád je jakoby tady přítomno.) [smích]

182918

02.02.2009 12:18

Odhalené podvody: Matematika

RE: Pitomost

pietroo 194.?.?.?

(Godelova "věta o neúplnosti" formulovaná 1931 nám ale říká, že každý bezrozporný formální systém elementární teorie čísel je neúplný a svými vlastními prostředky není schopna prokázat svou vlastní bezrozpornost. To není nic nového, říkám tomu problém "rekurze". Jak mohu mluvit sám o sobě?...Jak mohu o principech svého jazyka mluvit ve svém jazyce? Godel vlastně říká, že "gramatika" (=základ matematiky) je prinicipielně nevyslovitelná. Nemohu o svém vlastním jazyce mluvit v tomtéž jazyce, ale zase v nějakém meta-jazyku a tak nakonec "donekonečna". Říkám tomu gnostické metaroviny. Na něj se odvolávat nejde. Je to jako had který požírá sám sebe. Ještě se na to neumí podívat z té druhé, konstruktivní stránky: Kdo vlastně provádí tu kritiku rozumu? Jak jsem vlastně zaregistroval tu nulu? Proč je vůbec "něco" a ne spíše nic? Proč nula vytváří ten "řád"? Jakoby už symbol pro nulu to vyjadřoval: kroužení...Kde se bere platnost matematiky? 1+1= )

(Trochu exkurz filozofie: Paradoxy matematiky řešila už antika. Achileus díky matematice želvu nepředběhne. Ale především objev iracionálních čísel: odmocniny z 2 a 3. Platon se to snažil řešit tím, že se místo na aritmetiku soustředil na geometrii a vesmír odvozoval jako sestavený z elementárních trojúhelníků. Elementární pravoúhlý triangl s odvěsnami o elementární délce 1, mi totiž podle Pythagorovy věty dá na přeponě odmocninu z 2. Zkonstruuji tak číslo, které aritmeticky se (v současné době) jeví nekonečné, neperiodické... a mohu tak vědomě a názorně pracovat s iracionálním. Takhle asi uvažoval. Problémy souvisí s existencí hranice. A tedy naší schopností uchopit část a celek zároveň.)

(Jinak Kant by jinými (mými)slovy řekl, že geometrie souvisí s prostorem a aritmetika s časem =přidáváním jednotek, počítám patníky u silnice, vkládám tam jakýsi řád, který tam původně vlastně není, a to moje počítání souvisí s vnímáním času, resp. je možné díky času. A ten paradox s odmocninami by asi nazval demonstrací neadekvátnosti našich náhledových forem (čas, prostor) do kterých jako do mřížky zasazujeme všechny jevy, resp. by to považoval za důkaz, že tyto formy existují. Současná matematika a věda opravdu "zapomíná na nic". Je to pro ně maximálně jen vakuum (nepřítomnost předmětů)... (V této souvislosti je zajímavý i zmíněný problém dvojí negace u slovanských jazyků, což existovalo i ve středověké němčině.) [smích] Vše v závorkách pro lepší prožitek nuly. [mrknutí jedním okem]

182810

31.01.2009 20:22

Výrobky, výrobci, prodejci..a kam to povede

RE: Postrehy o kvalite zbozi

pietroo 194.?.?.?

Taky jsem si jednou koupil přesně stejné máslo jaké jsem byl zvyklý v Rakousku, a mělo jinou chuť. Docela jsem nechápal.

182649

27.01.2009 18:36

Absurdistán se představil entropou

RE: Žádám odstoupení Vondry

pietroo 194.?.?.?

Souhlas. Já myslel, že to je skutečné. [překvapení] [smích]

182264

27.01.2009 18:22

Absurdistán se představil entropou

RE: Dobrá reakce

pietroo 194.?.?.?

Vše co je "umělé", zkonstruované, nebo co má nějaký tvar a formu. Když prohlásíme za umění i přírodu, tak je uměním vlastně vše. Uměním je i jakákoliv rovnice nebo fyzikální vzoreček.
Otázka co je dobré umění. Svého času i Michelangelo obdivoval různě tvarované fleky na zdi. Jednou jsem byl přítomen debaty s jedním studentem umění. Ten přišel a vykládal jak nějaký slavný umělec vzal pisoár, převrátil ho a dal k tomu cedulku "fontána". A tvrdil, že je to umění. Když se dozvěděl tuto mou definici umění a tedy že i vychcat se je umění, protože to má nějaký tvar atd. tak ho to rozladilo, nevěděl co má říct a odešel s tím, že nesouhlasí teď už ani sám se sebou, ani s touto mou formulací. Bylo to jasné, tento druh lidí se chce vlastně hádat a provokovat. A když mu vezmete takto elegantně možnost, tak se mu to vrátí a prostě skončil.

182263

27.01.2009 18:00

Absurdistán se představil entropou

RE: Žádám odstoupení Vondry

pietroo 194.?.?.?

Kde to je? Jakoby symbolicky je v pozadí snad Kafka? [chechtot]

182262

27.01.2009 11:47

Návod na zničení naší civilizace

Trochu jiný pohled

pietroo 194.?.?.?

Ačkoliv jsem vůbec nechtěl k tématu přispívat, (hledal jsem materiály o Spinozovi a vztahu ke kabale), otevřel jsem francouzského filozofa Deleuze, ten měl Spinozu rád a tam čtu: "Dnes je umění jen obžalobou nebo krutostí. Není jiná varianta než si stěžovat, anebo se dopouštět celkem neodůvodněných malých krutostí. Všimněme si například spekulování (je třeba to nazvat pravým jménem) nad neschopností komunikovat, nad odcizením, nenacházím v tom nijakou něhu, ale jenom podivnou zálibu...Dnešní svět je příliš zbytečně krutý. Projevem krutosti je znásilňování osobnosti někoho, jeho zpracování až po úplné a neodůvodněné přiznání. Přijal bych to, kdyby toto přiznání mělo nějaký účel, slouží však jenom nějakému voyerovi a to je kruté. V současnosti se celé umění stává infantilním. Každý má bláznivou touhu být co nejvíc infantilní. Neříkám prostý, ale infantilní." Ve skutečnosti jen cituje režiséra Rosselliniho, který tak zdůvodňuje proč přestal dělat film. Jinak autorovi závidím jeho asociace, ale nechtěl bych v tom asi žít. [zahanbení]

182232

24.01.2009 22:13

Malý velký farmaceutický skandál

RE: Léky nejsou bonbóny

pietroo 194.?.?.?

Kdybychom chtěli dnešní medicínu shodit, tak bychom řekli, že vlastně léčí tím stylem, že nemoc potlačí a tím ji zatlačí ještě mnohem hlouběji. Tam pak funguje jako časovaná bomba.

182014

24.01.2009 22:08

Podivné stránky

RE: Nechapu

pietroo 194.?.?.?

Na změně stanoviska 1991 se v OSN velmi aktivně podepsal tehdejší "náš" ministr zahraničí Dienstbier, člen Comission on Global Governance. Mimochodem jeho původ je jasný.

182012

24.01.2009 09:28

Zhanobili naši morálku

RE: hm

pietroo 194.?.?.?

"Poukazovat na silné sionistické či židovské lobby v politice je diskriminační a xenofobní."
V této souvislosti mne napadá problematika tzv.kvót, z které i plyne kdo ji vlastně asi tvoří, cui bono. Mohou být kvóty pro ženy, menšiny, Romy, ale kvóty pro "českou menšinu" ne? [chechtot] To, ne , protože to by bylo xenofobní, kdybyste nechtěli ať vám vládne židovská lobby a v televizi od rána do večera židovské záležitosti a židovská mentalita a všude samí Židé. V Jižní Africe mají v ústavě, že prezident musí být černoch, je to přípustné... My žijeme také v apartheidu. Jedny kvóty jsou žádoucí, jiné na stejném principu jsou xenofóbní a směšné... Zase si z nás někdo dělá srandu. Kdo to asi je? [smích]

181978

24.01.2009 09:08

Zhanobili naši morálku

RE: Jen, chvilkové zamyšlení.

pietroo 194.?.?.?

Ale ten autoritativní režim tam nebude navždy a vrátí se situace jaká byla před Maem. Kdo ovládal tehdy 90 procent obchodu v Šanghaji? Kdo ovládal Hong kong? Číňané jsou homogenní kultura, nikdo nechce vyčnívat, každý chce dělat to co dělá někdo druhý, práce v bance, u počítače...děti velmi rády fungují kolektivně, u nás je to naopak, každé dítě ve školce se chce odlišovat, chce být jiné. Které geny myslíte převládnou, až si Žid vezme Číňanku? Kdo bude mít ty vedoucí funkce? Vnějškově Číňan, vnitřně Žid. (Nějak podobně to možná bylo i s Chazary.) Ještě v tomto století nějaký takový bude prezidentem čínské centrální banky. Koneckonců když se dívám na třeba fanatického sionistu Steigerwalda, vypadá jako Evropan nebo jako Žid? Jako Evropan, ale duši má zatraceně židovskou. Židé v diaspoře, mimo Izrael, jim nedělá problém brát si gojimy, dokonce současný Nathaniel Rothschild (a myslím ani jeho otec Jakob) nemá židovskou matku, ačkoliv tvář má on jednoznačně židovskou. Chrání se v Izareli, ale tady nemají co ztratit, když si berou gojimy. Aspoň nějak požidovští místní populaci a vidíte, čtvrtinoví Židé u nás v internetových diskuzích se považují za fanatické Židy. Sidon je Čech nebo Žid? Je Žid. Takže nezanikají, ale naopak. Svět vyloučí nakonec ty židovské vzorce myšlení a chování, ale myslím, že to nebude tak jednoduše. Právě proto, že je Číňanů tak mnoho, tak si myslí, že bez problému asimilují Židy, ale výsledek bude možná dost jiný.

181977

24.01.2009 08:37

Zhanobili naši morálku

RE: hm

pietroo 194.?.?.?

Myslím, že se běžně přeceňuje výchova. Třeba moje názory nemají s mou výchovou asi mnoho společného. Ani názory mých známých. Znám fanatickou sionistku, je jen poloviční Židovka a její (židovská) matka je přesvědčená křesťanka. Tahle víra ve výchovu mi připadá mnohdy jako iluze. Kdyby vše šlo jen zvnějšku jakkoliv zmanipulovat (=výchova, narozený člověk jako "nepopsaný list" )... to prostě nesedí logicky. I když možná 90 procent lidí funguje jako stádo a řídí se opravdu výchovou, co jim kdo řekne. Není spíš neustálý důraz na výchovu projevem prvotního brainwashingu? Výchova by spíš měla být tak, aby člověk našel sám sebe, než nějaká manipulace ať už jakýmkoliv směrem, třeba tím "správným". Jinak stejně nemůže mít úspěch a povede jen k protestu a opaku. [oči v sloup]

181971

24.01.2009 07:57

Zhanobili naši morálku

RE: Kdo seje vítr, sklízí bouři

pietroo 194.?.?.?

V Řecku, Srbsku...žili nechazarští Židé a nijak to Němci za války nerozlišovali. Thessaloniki bylo staré sídlo sefardských Židů (pochází z něj i Sarkozy) a skončilo jak skončilo. I když je pravda, že s "nechazarskými" (aškenázskými) Židy je lepší zkušenost. V Srbsku, ale i v Bulharsku se nesetkáte vůbec s takovým antisemitismem jako jinde. Někdo dejme tomu pravoslavný Rus přijede do Srbska, automaticky mluví něco proti Židům a pak překvapeně kouká, že odezva "pravoslavných Srbů a Bulharů"... je trochu jiná. Prostě nemají tu zkušenost, jakou máme my. Podobně jsem četl u Chamberlaina (toho filozofa, ne politika), popisuje jak byl na Balkáně a říká: Na první pohled jsem viděl, že jsou mezi Židy jakoby šlechta, u nich si dovedu bez problému představit že napsali bibli, což jsem si v židovské čtvrti v Berlíně nikdy nedokázal vsugerovat. Hitler rozdíly nedělal. Naopak mnoho karaitských Židů na Krymu, kteří sice mají mongolský i když ne chazarský původ Hitler za Židy nepovažoval. Byli to pro něj jen Tataři obrácení na židovství. On nelikvidoval "Chazary" ani Tatary, ale Židy. Araby nenapadal jen z taktických důvodů a protože nebyli nebezpeční, ale potenciální spojenci. To, že Hitler chtěl zlikvidovat (jen) ty "chazarské" Židy je nepochybně židovská teorie. Snaha vysvětlit si nějak, že jim židovská elita vlastně moc nepomohla. Já jsem to poprvé slyšel od židovské známé, která přesvědčeně tvrdila, že to tak je. Ne-Žid tímto způsobem ani neuvažuje, takže je nepravděpodobné, že by ho to napadlo.

181969

21.01.2009 18:48

Zhanobili naši morálku

RE: bylo mu to málo?

pietroo 194.?.?.?

Protože absolutním kritériem celého vesmíru je jenom to, co právě vyhovuje nám Židům. Neexistuje nic obecného. Kdysi v televizi měl s ním rozhovor Přidal. Lustig mu na podobnou otázku odpověděl: To nemůžete pochopit, protože nejste Žid.
To etnikum je zablokované a egoidní. Ještě se s nimi natrápíme, než lidstvo jejich tenze překoná.

181679

21.01.2009 18:37

Zhanobili naši morálku

RE: Jen, chvilkové zamyšlení.

pietroo 194.?.?.?

šikmoocí Židé. (kaifeng jews)
Ministrem zdravotnictví v Maově vládě byl Jakob Rosenfeld, Žid ze Lvova. Rodiče předsedy izraelské vlády Olmerta žili několik let v Číně. Synagogy potkal i Marco Polo. Dnes se do Číny se západním kapitálem stěhují i židovští manažeři... Postupně se to promíchá, začnou si brát Číňanky, v minulosti to tak bylo a bude to myslím na celém světě stejné. Ruský prezident Medvěděv má židovský původ po matce... Bizarní židovská nomádská existence bude triumfovat?

181676

20.01.2009 11:02

Zhanobili naši morálku

RE: Hanba izraelským vrahounům i všem světovým politikům!

pietroo 194.?.?.?

Autor článku to pochopil. Dobro je to co vyhovuje Židům. Pokud je to nutné někdy maskovat, je třeba mluvit o relativitě dobra a zla.

181526

20.01.2009 10:21

Zhanobili naši morálku

RE: Alex Vrba jen žvaní...

pietroo 194.?.?.?

Ano jsou to matrixoví roboti. Jejich vědomí je kolektivní jakoby někde mimo ně, je to jako v pohádce, monstrum nejde zabít přímo, je nezranitelné, ale musíte jít někam do vzdálených skal, kde má ukryté své "srdce", svůj život, a tam se prosekat a zasáhnout podstatu, ta je za mnohými záhyby, záclonami, různě mistrně schovaná, trvá to než objevíte to místo v těch skalách.... A jeho "srdce", ve skutečnosti ego, pak bude probodeno.

181518

13.01.2009 23:56

Zákon a tradice

RE: Neodvolával bych se na staré texty

pietroo 194.?.?.?

Ona ta touha po mentální prázdnotě nakonec k té mentální prázdnotě vede. Na druhé straně ta skutečná hloubka Buddhy a vůbec všech ostatních náboženských směrů na pochopení teprve čeká. Zatím je lidstvo jako puberťák, zakládá si na svém subjektu, "nezávislosti", teprve dospěje z té dětské fáze do stadia vztahu k univerzu, které překročí veškerá očekávání. Bojovník proti bohu na mráčku ve skutečnosti z této ideje pořád žije. A proto nevidí nos mezi očima. Jednou ho ale univerzum "dostihne" a pak uvidí jak zcela mimo byla argumentace o "slabosti" apod. Nebude první ani poslední. A nedá se říct že by idea boha byla až takovou chybou... Vlastně to žádnou chybou není. Protože nejenom z každé synchronicity plyne, že nějaké vědomí nás předchází. A proto vlastně mohou papežové po právu lidem pokynout ve stylu: Jděte se bodnout, až dospějete, tak si z vás přestaneme dělat srandu. Žádný ateismus ani protest-antismus nám ve skutečnosti nevadí. Tak se vztekejte a vztekejte, donutí vás to přemýšlet. Já jim v této provokativní funkci fandím.

180858

13.01.2009 22:46

Zákon a tradice

RE: Neodvolával bych se na staré texty

pietroo 194.?.?.?

Dalajlámův idol je Havel...

180855

11.01.2009 22:19

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

pietroo 194.?.?.?

Řekl bych, že odkud Cyril přišel a jakým dialektem původně mluvil je jedna věc, ale co použil je možná zase druhá věc. Asi nepoužil dialektu odněkud z Řecka, když ho aplikoval tady. Chtěl přece asi použít místní jazyk, to byl přece mimo jiné smysl té misie, jakoby provést "překlad" do místního jazyka. Určitě za tím účelem vytvářel i nové pojmy. Jsou to spekulace, nicméně to, že údajně je místní jazyk staroslověnštině bližší než východoslovanské jazyky cosi naznačuje.
Co se týká Chorvatů, myslím že i moravská orlice, která je na červenobílé šachovnici, má nějakou souvislost právě s Chorvaty. Protože chorvatská vlajka obsahuje také takovou červenobílou šachovnici. [oči v sloup]

180602

11.01.2009 14:54

Vraždit ve jménu Božím

RE: Inkvizicni svine

pietroo 194.?.?.?

Pravdou je, že to co dělá kabalistika (vztah písmen a čísel, tedy slov a "matematiky" ) platí pro všechny jazyky, nejen hebrejštinu. Ta idea ani není původně hebrejská. Židé "esoterně" tvrdí, že jejich jazyk je původní (i když mluvili ve skutečnosti aramejsky, je možno si položit otázku kde se hebrejština vlastně vzala), což dokládají tím, že v jejich jazyce zřejmě poměrně snadno funguje ta "kabalistika".
Slovani pro změnu mají legendu, že existovali už před babylonským pomícháním jazyků. Jinými slovy jakoby říkali, že "původní jazyk" byl slovanský. "Slovo". (Je také zajímavé, že i papež schválil slovanský jazyk v bohoslužbě jako "čtvrtý" jazyk kromě hebrejštiny, řečtiny a latiny.)
Žid provozuje jen prázdně abstraktně číslička a gramatiku, to je jejich, ale obsah ho nezajímá. Budou to jiní, kteří odhalí i jeho vlastní tajemství.
Je zajímavost, kterou mám od pravoslavného kněze, že staroslovanskému jazyku rozumí lidé u nás lépe než Rusové. A je to i logické, Cyril byl tady na Moravě, takže ten oficiální církevní jazyk nějak udělal asi z místního jazyka. [smích]

180572

10.01.2009 10:30

Vraždit ve jménu Božím

RE: Jedeme z kopce

pietroo 194.?.?.?

Jsou věci o kterých se moc nemluví. Patří k tomu i toto:
Biskupem v Ženevě byl 1602 zvolen svatý František Saleský. V té době byla Ženeva protestantská. Vydal knihu, ve které uveřejnil Lutherův popis, jak u něj došlo k osvícení. Na základě uveřejněných informací se lidé v Ženevě vrátili k papežství:
svatý F.Saleský píše:
"Přivedlo k tomu Luthera nebeské vnuknutí nějakého anděla nebo dokonce samotného boha, aby proklínal mši s takovou nenávistí? Spíše to byl ďábel, výtečný a opravdový učitel takové Lutherovy zatrpklosti. Kdo tomu uvěří? Opravdu nikdo by tomu neuvěřil, kdyby to neřekl sám Luther. I v našem právu je zakotveno, že musí být prozkoumán původ a počátek každé věci. V knize "O pokoutní mši a kněžourském svěcení" ujišťuje Luther nikoliv mimochodem ale obšírně, že se mu o půlnoci zjevil Satan a uvedl mu 5 důvodů vyšperkovaných různými obrazy, proč zcela zatracuje mši. Ani námitka, kterou si Luther sám učinil, že ďábel je lhář, kterému se nesmí věřit, ho nepřesvědčila o tom, že se nemá dát strhnout ďáblovými argumenty, jejichž sílu a elán v disputacích tak velkolepě vyzvedával. Obrátil se ke katolíkům a řekl: "Kdybyste museli snést ďáblovy důkazy, přestali byste zpívat obehranou písničku církve." Pokouší se nejrůznějšími způsoby dokázat, že ďábel někdy učí také pravdě a lže tak, že lež překrývá pravdou... Kdo to kdy slyšel? Kdo to může vyslechnout bez hrůzy? A přesto je tolik lidí, kteří se chlubí tak strašnými, protikladnými výroky, které pocházejí z pekla. Ať se tedy Luther se svými příznivci chlubí jak chce, že přijal svou nauku proti mši od Satana, vypálíme všem znamení, které pochází od Luthera: "Máte za otce ďábla" (Jan 8,44)."
[překvapení] (Byl Luther opravdový frajer nebo naprostý debil a nemocný člověk?)

180463

10.01.2009 08:19

Vraždit ve jménu Božím

RE: Kto vraždí v mene viery ??

pietroo 194.?.?.?

V časopise Bollingenská věž (2, 1990), který vydávali příznivci psychologa Junga se také zamýšleli nad obviněním jeho osoby se spolupráce s nacismem. Jak známo Jung přijal 1933 předsednictví v "Německé lékařské společnosti pro psychoterapii." Přijal tuto funkci v Německu zcela dobrovolně, byl totiž švýcarským občanem.
Jung ani v poválečných vydáních svého díla nevypustil mimo jiné tuto zvláštní větu:
"Tak je naprosto neodpustitelným omylem, jestliže považujeme výsledky židovské psychologie za všeobecně platné. Přece nikdy nikoho také nenapadne, aby považoval indickou nebo čínskou psychologii pro nás za závaznou. Laciná výtka antisemitismu, která je mi pro tuto kritiku udělována, je právě tak neinteligentní, jako by mě obviňovali z protičínských předsudků."
Freudovská psychologie se pokud mám přesné informace v Evropě nepoužívá, jen v USA (=Židé). Když vzpomenu jen filozofy, kteří se inspirovali freudismem: Adorno, Marcuse, Fromm...všechno Židé.
Pojetí nevědomí jako divadla, které neustále nějak klame, podvádí, no nevím. Typické možná je, že Freud nemá pojem něhy. (Něžnou Židovku najít je myslím taky problém.) Chtělo by to delší rozbor. Řekl bych jen tak: normální člověk myslím když má problém se třeba napije, má ženskou, jde se proběhnout...a je v pohodě. Žid ne. Je zablokovaný. Prostě zůstane to v něm. Co jim poradit? (Možná snad jen aby jako ten rabín z Šulchan Aruchu nebo kde použili na své cestě opravdu všechny záchody a neobtěžovali svou zablokovaností, zapařeností a zaraženými... lidstvo.)

180457

09.01.2009 12:47

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

jjj

pietroo 194.?.?.?

Židé byli v minulosti považováni za zbabělce. Dnes to znovu potvrzují. Nejenom při této ofenzívě, ale kdykoliv, kdy izraelští vojáci stříleli na okupovaných územích jen tak do dětí jako jen do nějaké zvěře. Smysl pro fair play Židé nemají. Jejich psychikou je psychika hysterické ženy. Fair play považují podvědomě za slabost a hloupost, váží si jen sebe. Jsou zbabělci i jinak: neumí se podívat do zrcadla. K tomu je také potřeba odvaha. A tu evidentně nemají. Dřív nebo později k tomu budou donuceni. A pak budou zase hystericky naříkat jak oni hrozně, to jejich ego, jak hrozně trpí. Jako hysterická žena žijí jen svým subjektivismem a svévolí. Je to jako v pohádce se zakletým člověkem. Ten si bude vymýšlet cokoliv, slibovat, třeba lásku,... "Merline, neopouštěj mne, budu tě milovat jako syna." A to je právě kontradikce. A tím archetypem pohlcující velké matky, případně macechy, trpí Židé. Proto mají i ty vlastnosti: nenávist, mstivost, negace, popírání, lhaní, fanatické odvolávání se jen na právo ("vyvolenost", bůh to jednou slíbil tak to musí splnit, ať se chovám jakkoliv, jsou to moje děti, moje práva i když je týrám...), kmenová soudržnost až absence vlastní osobnosti, černá magie, chtějí vládnout, jinak hrozně trpí, nenaplní svou podstatu, podobně jako matka, která dospělé lidi vnímá jako děti (proto jsou často problémy s tchyněmi, s tchánem ne)... Dítětem je tady ve skutečnosti někdo jiný. Je to stejný problém a vlastnost, tak jako u jednotlivých lidí, tak se vyskytuje u "kolektivního já" (etnika). Tyto fyzikální síly se projevují na různých úrovních. Všechny mýty a mystéria vlastně pojednávají o "kosmické svatbě" tedy o opuštění této pohlcující babylonské velké matky, která zabíjí své dítě. (Srv. k tomu babylonský rituál v Bohemian Grove.)

180350

07.01.2009 23:49

Co mi nejvíce vadí na současné izraelské agresi

RE: Izraelští zločinci vraždí nebohé palestinské civilisty

pietroo 194.?.?.?

Pozemní ofenzívu na Gazu začali na sabat...

180105

05.01.2009 12:20

Kdyby Hamas neexistoval

RE: Světová nadvláda Izraele

pietroo 194.?.?.?

Žid, který nechce to vraždění "nenávidí sám sebe". Z této sionistické definice plyne nutně rovnice Žid=vrah, rasista, guma. V pravém slova smyslu inteligentní opravdu nejsou, je to jakási vzdorointeligence, která spíš bobtná, není k ničemu, naopak zabraňuje pojmenování a řešení problémů. Protože z té atmosféry kalné vody oni žijí, sají jako vampýr. Jsem k té jejich prázdné samoúčelné jen negativní inteligenci již velmi skeptický. Jednou jsem četl pojednání nějakého izraelského profesora z Tel Avivu o archeologii. Psal o megalitech v Izraeli. A to stylem např. ty izraelské megality jsou zcela originální, no něco snad trochu podobného jako v Izraeli je ještě tam a tam, ale vůbec se to nedá spolu srovnávat...a teď vykládal o těch megalitech kdesi snad na Krétě, už si to moc nepamatuju, a pak to uzavřel: Tak a to co jsme si řekli, platí i o tom izraelském megalitu. Přitom o tom izraelském neřekl vůbec nic a ještě výslovně zdůraznil, že se ty dvě stavby nedají srovnávat! [chechtot]

179670

02.01.2009 22:31

Rok 2008 za námi, co nás čeká v tom novém?

RE: Plusy a mínusy

pietroo 194.?.?.?

Ty rozpory a motivace tady budou stále. Nepotřebujeme snad žít permanentně třeba v antickém otroctví nebo polpotianismu, abych náhodou neměl pocit, že zrušením otroctví nebo koncentráků snad nastane něco nepatřičného? Nebo je opravdu nutné aby lidé dřeli jako otroci, takže se ani nevyspí, ani nenají, nemají volný čas ani na své nejbližší, jaká je jejich skutečná životní úroveň? Velmi nízká. Ale on má v hlavě pocit, že velmi vysoká? Přibývá psychických poruch v důsledku vražedného pracovního tempa, protože si neumí překlapnout něco v hlavě, raději snad pozabíjí ty tzv. zbytečné, potřebuje si totiž něco dokazovat, než by si tu práci s nimi nějak inteligentně rozdělili...Možností jak to vymyslet je spousta. Jen je třeba přestat mít strach sám ze sebe. [smích]

179505

31.12.2008 19:41

Izraelská vánoční nadílka

RE: Těm, kteří se pokoušejí zpochybnit a rozvrátit zdejší diskuzi

pietroo 194.?.?.?

Já vím, že vy Židé rozumíte jen hrubé síle a animální úrovni. Ale existuje něco jako vědomí, poznání atd. Když stále více lidí poznává způsob "uvažování" Židů, jak dlouho myslíte, že vám proti celému světu pomohou atomovky, letadla, podvody, média...? Stalin kdysi ironicky řekl: "Kolik divizí má papež?" Proti "duchu" nemůžete vyhrát zvnějšku (manipulací, bombami). Koneckonců kdyby na světě šlo jen o hrubou sílu, tak by Židé už dávno přestali existovat.

179373

29.12.2008 01:45

Vánoční poselství íránského prezidenta Ahmadinežáda lidem v Británii

RE: PERGILL, dopustil jsi se trestného činu, tak si nech okecávání!!!

pietroo 194.?.?.?

84b Ma-li byti na dvore zidovskem v sobotu zachranen jeden zid nebo nekolik zidu , musi byt zachraneni . Nikdy se tak nema stati , jde-li o nezidy ! Kiddusin
Říkal mi známý, jehož příbuzný se zamiloval do Židovky a vystěhovali se do Izraele, že se to opravdu stalo před lety v Izraeli, že nějaký Palestinec v sobotu potřeboval zavolat záchranku a chtěl od Žida, ať zavolá telefonem. Žid to odmítl s tím, že je sabat. Izraelský soud pak rozhodl, že Izraelec byl v právu, ale zároveň prý prohlásil, že kdyby se jednalo o Žida, tak by telefon použít mohl. [chechtot]
Jinak v té knize pokud si dobře vzpomínám (??)jsou takové pikantnosti Talmudu, jako že odsouzený, který se před exekucí po... má být propuštěn nebo že rabín při cestě použil všechny záchody atd. Má to i svou logiku, akorát je sranda, že Židé všechno vnímají z tohoto úhlu pohledu.

179053

29.12.2008 00:09

Vánoční poselství íránského prezidenta Ahmadinežáda lidem v Británii

RE: Kdyby Jezis zil...

pietroo 194.?.?.?

Mícháte dvě roviny. Ježíš říká vlastně, že když opustí ten majetek, snadněji tak cosi pochopí, ale když ne, není to nezbytná podmínka pro "spásu", ale je to lepší. Totéž by řekl jistě třeba Buddha atd. Já myslím, že je to jednoduché. Tyhle rádoby vědecké motaniny nejsou k ničemu. Udělejte si sám analýzu textu. Zapomeňte na vědecké teorie. Jsou dobré tak možná jako filologická pomůcka, ale jinak je to naprostá ubohost. Ta učená ubohost proti které Ježíš mimochodem bojoval, a věděl, že prostitutka a prodavačka to pochopí snadněji, než světově uznávaný odborník.
Koneckonců i ta historicko-kritická metoda je jenom metoda. Její filozofické předpoklady a tedy i nedostatky je třeba si aspoň uvědomit než ji aplikuju na text.

179045

27.12.2008 16:39

Vánoční poselství íránského prezidenta Ahmadinežáda lidem v Británii

RE: Kdyby Jezis zil...

pietroo 194.?.?.?

Např. podle Matouše 19,16-27
(16 A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: ”Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?“... chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání... 20 Mladík mu řekl: ”To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?“ 21 Ježíš mu odpověděl: ”Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ 22 Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. 23 Ježíš řekl svým učedníkům: ”Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. 24 Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“ 25 Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili...”Kdo potom může být spasen?“ 26 Ježíš na ně pohleděl a řekl: ”U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“
27 Na to mu řekl Petr: ”Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?“)

Nebo podle Lukáše 6,20-25
(20 ”Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží.
21 Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni.
Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. 24 Ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. 25 Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat...)

178967

26.12.2008 16:22

Zažijeme doposiaľ najväčšiu hospodársku krízu

RE: Je ale kardinální otázkou, co bude po krizi

pietroo 194.?.?.?

Dovolil bych si trochu doplnit: Marx věděl, že ekonomika, výroba je tady pro člověka a ne člověk pro samoúčelnou výrobu. Proč by měl být problém, říkám já, že malá část společnosti uživí všechny ostatní? To jako lidstvo se neumí s tím psychicky vyrovnat? Co je tady vlastně problém? Proč by nemohlo 90 procent lidí v budoucnosti mít příjem třeba "15000", a když by někdo chtěl jít do práce, tak by měl třeba "40000". Pokud by to nešlo zorganizovat tak, že by každý se na něčem nějak podílel. Proč bych měl považovat 90 procent společnosti za darmožrouty? Úplně teoreticky, kdyby jeden jediný stroj byl schopen uživit všechny lidi, tak co...postřílím celé lidstvo jako darmožrouty? Přece cílem je, aby lidé byli svobodní, měli uspokojeny potřeby, měli volný čas, a mohli se rozvíjet psychicky, osobnostně a ne aby od rána do večera otročili samoúčelnému systému. Stejně se to nějak tak v budoucnosti bude muset udělat. Všechny ostatní varianty nemají logiku. Ani snížení počtu lidí situaci principielně neřeší. Marx se musel [chechtot]

178915

22.12.2008 18:06

Liberální poklesky

RE: Žena je taky člověk pane Lhotáku

pietroo 194.?.?.?

"Ony samy si nikdy nevybraly partnera, který by jim toto nedělal."
Ano, přesně to jsem chtěl napsat. Je možné, že normálním chlapem by pohrdaly jako nudnou bábovkou...
Vůbec fungují obdivuhodné síly ve vesmíru. Klidně takového partnera člověk může potkat jakoby "náhodou" až na druhém konci světa, kam se vyloženě "náhodou" dostane a on mu doslova zázračně "náhodou" vejde do cesty. A nic nesvědčí pro to, že by měl mít ty určité vlastnosti... Je to normální fyzika, akorát se to neuznává. Taky s tím mám nejen radostnou zkušenost. Když si to člověk uvědomí a změní se, tak začne asi vyzařovat jinou energii a vše se změní. Já třeba víceméně nemám rád černovlásky (možná právě proto že mama taková je, kdybychom měli operovat nějakým freudismem, i když to nebude ta hlavní příčina). Jednou před lety jsme seděli se známým v hospodě a říkám mu, že je zajímavé, že se do mne ještě nikdy nezamilovala černovláska. On řekl, tak to bude asi tím, že je nemáš rád. Říkám ano, vlastně je podvědomě nemám rád, ale neprojevuju to přece nějak otevřeně vůbec. On říká, no příčina ale bude v tom, protože jinak by to znamenalo, že ta žena je silnější, a to asi ne. Tak jsem si řekl, dobře, budu se snažit si jich vnitřně víc vážit. A během docela krátké doby to bylo...zázračné setkání atd. atd. Ale pak jsem to musel ukončit, opravdu černovlásky mne nepřitahují,(kupodivu jen žluté holky[zmaten]). A hrát něco nejde. Ale od té doby vím, že tyhle síly asi fungují. Lze s těmi "náhodami" dokonce experimentovat. Kam se hrabou urychlovače.

178729

22.12.2008 00:15

Proč se Al-Zaidi omlouvá?

RE: tak nevím

pietroo 194.?.?.?

Ano, je to špatně položená otázka. To je pravda.
Jak je to s tím Einsteinem stále nerozumím, bohužel oficiální knihy co vím jsou k ničemu, a moji známí, i když vystudovali třeba fyziku tomu vůbec nerozumí. Pokud se v tom vyznáte, navrhoval bych se o tom pobavit třeba na fóru.?? Jinak díky za odpověď. [velký smích] [smích]

178688

22.12.2008 00:01

Proč se Al-Zaidi omlouvá?

RE: tak nevím

pietroo 194.?.?.?

[smích] [chechtot]

178687

21.12.2008 00:08

Vánoce zvířat

RE: neznalost zákonů neomlouvá

pietroo 194.?.?.?

Jen pro zajímavost a ilustraci popis Petrova vidění:
9 Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. 10 Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli: 11 Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi. 12 Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci , plazi i ptáci. 13 Tu k němu zazněl hlas: ”Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“ 14 Petr odpověděl: ”To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje.“ 15 Ale hlas se ozval znovu: ”Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.“ 16 To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe.
17 Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Kornéliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty, 18 zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr. 19 A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění...

178647

20.12.2008 21:39

Vánoce zvířat

RE: neznalost zákonů neomlouvá

pietroo 194.?.?.?

Problém je mnohem hlubší. Zabíjení není jenom o zvířatech a lidech. Kdo jí jablko, jakoukoliv rostlinu, zabíjí. To jsem od vegetariána ještě nikdy neslyšel a přece to tak je.
(Jen čistě technicky, pokud budeme mluvit o bohu monoteistických náboženství,-buddhismus atd. žádného "Boha" nemá-, tak ten jezení masa schvaluje. Starozákonní Židé jezením masa prokazovali oběť bohu. Mojžíšova 3.kniha podrobný popis rituálu.
Pak v novém zákoně se Petr modlí na střeše domu a má "zjevení": "jez a zabíjej". Proč?
V indické Bhagavadgítě říká "Bůh" hlavnímu hrdinovi Ardšunovi: "Nehleď na karmu a zabíjej.(lidi)" ??? S povrchním dnešním new age nebo nějakou pseudognózí v tom stylu absolutně není šance nic z toho pochopit, maximálně tak může zanevřít na náboženství.)
Já osobně jsem býval z 90 procent vegetarián, prostě proto, že mi maso až tak nechutnalo, v poslední době jím víc masa hlavně kuřecí, jinak mám prostě hlad. [pláč]

178640

Stránka: 1 2 3 4 5

Káva pro Zvědavce

27

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 36 čtenářů částkou 9 294 korun, což je 27 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Feminacistky chtějí rovné zastoupení v NERV09.04.20 22:11 Česká republika 3

„Odevzdejte nám sochu maršála Koněva!“, žádá Rusko09.04.20 18:16 Rusko 5

Jean Paul Belmondo má dnes narozeniny09.04.20 17:43 Francie 2

Vláda po vzoru Lenina (NEP) schválila NERV - orgán, který bude radit, jak oživit ekonomiku09.04.20 14:06 Česká republika 3

Plánovaná panika09.04.20 11:40 Neurčeno 0

Zázračný americký lék na koronavirus09.04.20 08:46 USA 1

Nejnovější dezinformace....08.04.20 18:10 Česká republika 5

Hamáček chroptí blahem: asi se podaří prosadit 10 tisíc pokuty vybírané mestapem a policií08.04.20 17:36 Česká republika 10

Pandemie povzbudila plány na budování vysokorychlostních sítí 5G08.04.20 12:13 Neurčeno 0

Revoluce nese smrt?08.04.20 09:26 Neurčeno 4

Ve Španělsku se policie vymkla kontrole07.04.20 21:40 Španělsko 5

Zemřela novinářka Tereza Spencerová07.04.20 18:12 Česká republika 4

Trump potvrdil právo USA na těžbu přírodních zdrojů na Měsíci07.04.20 14:18 USA 4

Pokuta 25 tisíc korun za bezdůvodnou jízdu autem během epidemie?07.04.20 13:51 Austrálie 4

Bill Gates: “Bez očkování proti COVID-19 nikdo nesmí za hranice ani sehnat práci”07.04.20 07:56 USA 5

Někdo zaútočil na českou ambasádu v Moskvě. Petříček se zlobí: musíte nás ochránit!06.04.20 17:13 Rusko 5

Ropa ve Venezuele je nyní ve vlastnictví Ruska06.04.20 16:48 Venezuela 0

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 9

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 8

Měnové kurzy

USD
24,67 Kč
Euro
26,99 Kč
Libra
30,75 Kč
Kanadský dolar
17,66 Kč
Australský dolar
15,63 Kč
Švýcarský frank
25,55 Kč
100 japonských jenů
22,76 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
5,93 Kč
100 maď. forintů
7,64 Kč
Ukrajinská hřivna
0,91 Kč
100 rublů
33,22 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 529,01 Kč
1 unce stříbra
376,69 Kč
Bitcoin
177 211,60 Kč

Poslední aktualizace: 10.4.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?