Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 292 příspěveků, 7 různých jmén: Houba, Humanista, Jehuda, Marcel, Montaznik, Pramen, Sapora.

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

02.08.2007 03:46

Dospívání v Bushově Americe

A hlavně co bude dál!

Pramen 88.?.?.?

Nechci vůbec polemizovat s článkem - je zřejmé, že je velice
přesný a hlavně používá reálný jazyk a argumenty, které mají
pouze jeden výklad a žádná diskuze skoro možná není.
V dnešním globalizovaném světě je cca 200 nadnárodních společností, které ovládají politiku a nejsou pod demokratickou kontrolou.
Tyto korporace pohybují politiky, jako se vodí loutky na drátech.
Když by si čistě teoreticky z těchto vrcholných politiků někdo dovolil "nesouhlasit" a třeba oprávněně kritizoval třeba Exxon nebo
Haliburtona, mohl by snadno skončit jako JFK.
Takže se ptám, kam až budou ochotny zmíněné nadnárodní koncerny
zajít? A jak zabrání pádu dolaru a "osvícení" mas, které zjistí,
že král je nahý?

140951

02.08.2007 04:05

Naše gratulace občanům Turecka

Islám už v Turecku nezvítězí

Pramen 88.?.?.?

S článkem tak úplně nesouhlasím, protože třeba právě Turci jsou
v Evropě / Německo /,tím nejlepším stabilizujícím prvkem proti radikálním islamistům.Turecko se bude více přiklánět k novému bohatému Rusku, protože je s ním možná i pro Turecko velmi výhodná ekonomická spolupráce.Turecká společnost je do té míry sekulární, že si nabyté svobody proti konzervativní formě islámu už nedá vzít.

140952

03.08.2007 12:54

Americký vyslanec: naši iráčtí pomocníci odejdou, pokud nedostanou azyl

Kolaborace s okupanty se trestá smrtí všude na světě!

Pramen 88.?.?.?

Na tomto "drobném" problému je ve své nahotě vidět,jak okupanti
USA "osvobodili" Irák. Kdo jim pomáhá z řad občanů, bude viset,
nebo se musí natrvalo vystěhovat z Iráku z celou rodinou!
Panečku,to je nastolená "demokracie" v Iráku a lá USA a Bush!!!
Co se asi tak bude dít, až okupanti odtáhnou?
Jak se zachovají Kurdové?Co bude dělat se svými Kurdy Turecko,
když budou požadovat podle mezinárodních dohod,právo na sebeurčení?
Válku v Iráku USA prohrálo a důsledky si poneseme všichni.
Irák se ještě stane mezinárodním politickým nezhojitelným
vředem na dlouhá desetiletí. O tom už dnes pochybuje málokdo.

141042

03.08.2007 13:34

Buržoazní snílkové

RE: Globalizace je nevyhnutelny trend

Pramen 88.?.?.?

Tak podle Juliana je článek nesourodý. Já bych si dovolil tvrdit právě naopak, že je sourodý až příliš a jenom člověk typu Julian, který má na tomto webu jinou úlohu, než diskutovat,bude dále "kalit" vodu.
Globalizace opravdu není nějaké spiknutí a trend, ona se v poslední době stává "průserem" v ekonomické rovině pro celý svět, který vlně nekontrolované globalizaci podlehl.
Obchodní,globální, výměna mezi národy by měla přispívat mezinárodnímu společenství jako celku. Na takovém tvrzení je celkem obecná shoda.
Bohužel skutečnost je poněkuď odlišná.Mezinárodní korporace se
z důvodu svého zisku stěhují do oblastí s nižšími náklady bez
ohledu na to, jaký způsobí ekonomický rozvrat v místě svého
původního působení.Škody ve státě, který je "globalizován", potom
zaplatí stát.Stovky tisíc nezaměstnaných jsou živým vykřičníkem,
příkladně ve velmi palčivé situaci ve Francii a po celém tzv.
západním světě. Práce někam odešla, zisky firmám utěšeně stoupají,ale jak budou zajištěni ti, kterých se globalizace
bezprostředně dotýká.Žádné kloudné řešení těchto problémů jsem
nikde nezaznamenal. Ty se zametou pod koberec.
140 miliard USD ročne je dluh,který nezadržitelně narůstá a který
má USA u Číny a který je zaviněn nekontrolovaným únikem práce
ve mzdě s USA do jiných, globálně "levnějších" oblastí světa.
Kdo a z čeho takový dluh USA zaplatí?Korporace, které se na
přesunu práce "napakovali" to určitě nebudou.
Každý občan Česka dluží 80 000 Kč ve formě státního dluhu,
každý občan USA ve formě státního dluhu dluží 2 500 000 Kč!!!
Takový je obraz nekontrolované globalizace založené na drancování
a zisku nelítostných nadnárodních korporací, které se chovají,
podle hesla , po nás potopa. Hlavně když teď urveme, co se dá,
bez ohledu na životní prostředí a zdroje planety a na ekonomickou
stabilitu globalizované světové ekonomiky.
Blbá a tupá reklama, která denně buší do zblblých a zpitomnělých
konzumních hovádek - občanů západních zemí je obrazem globalizace! Kupte si všechno a hned i to, co vůbec nepotřebujete, protože je to potřeba kvůli růstu HDP!!!
Hňup Bush ve svém projevu po 11/9 řekl jasně.Občané musíte
nakupovat, jinak by se nám vedlo všem špatně!!! Taková svině,
jako je to válečnické prase Bush se už asi dlouho nenarodí!
A tak budeme všichni nakupovat, budeme více spotřebovávat,
musíme přeci podpořit růst - to je ta správná prosperita,
ale po nás potopa. Co bude za 50 let, to nás vůbec nesere!!!
Dobré východisko vám globalisté nakonec nabídnou.
Takovým východiskem je válka, když to všechno rozbijem a můžeme
zase budovat a budovat a žrát a žrát, ale nevím zdali nás
jako lidstvo blbé a nehodné naše planeta neshodí ze svého hřbetu!

141043

04.08.2007 00:15

Buržoazní snílkové

RE: Máš to za 5

Pramen 88.?.?.?

Jenomže za tu rukojeť tahají nenasytné a všeho schopné svině,
které se kvůli zisku neštítí jakékoliv ničemnosti!
Jenom pro pořádek uvedu, že se tímhle zlovolným způsobem zatím nechovají všechny subjekty v globalizované světové ekonomice, ale podstatná část ano, nebo budou okolnostmi k takovým ničemnostem brzo přinuceny v rámci tzv. vysoké produktivity, kde třeba "nesmrdí" dětská a jiná vydřidušská práce, ničení životního prostředí až vůbec za únosnou mez a drancování zdrojů.Zisk za každou cenu a zvyšování HDP je zlaté tele!!!!
Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti!!!
Celá slušná světová ekonomická obec bije na poplach.
Co je to za blbé ukazatele - musíme vykázat zisk a zvýšení HDP,
kdyby "fotra" věšeli!
A je úplně jedno zdali zadlužujeme státní rozpočet,tiskneme
nekrytou měnu a provádíme politiku na jedno funkční volební
období! Ať si to pěkně "vyžerou" , ti co přijdou po nás!
Hlavně když jsme se my napakovali a zde platí, že je celkem
jedno ,zda je momentálně u vesla pravice, levice, střed nebo
křesťané. Ti konečně především u nás, kradou nejvíce!
Třeba takový pan Kalousek je již v mezinárodních bankovních
sférách uznávaný jako "ochmatik", prvního řádu, bez možnosti
jej z takového jednání usvědčit. Na rezortu obrany se opravdu
loupí excelentně.Vše je tajné, tak jaképak copak.
Ale to jsme někde jinde, v našem českém notně zasmrádlém rybníčku, který se však od toho světového ,zase tolik neliší.
Tam se krade s větší noblesou.

141069

04.08.2007 00:22

Buržoazní snílkové

RE: Až na ten divný překlad

Pramen 88.?.?.?

Buržoazní se píše bez znaménka prodloužení nad a.
V textu je to jedno ,ale v nadpise to vypadá blbě.

141070

05.08.2007 00:58

Buržoazní snílkové

RE: Mlácení prázdné slámy

Pramen 88.?.?.?

Při vší úctě k Vám, pane Stwora, nemáte pravdu.
Globální obchod a výroba má cenu jenom tehdy / a vskutku v počátku měla WTO snahu nějaký dohled zavést /, kdy využijete místních předností k výrobě, jako blízkost zdrojů, klimatické podmínky a podobné komparativní přednosti, které jsou potom opravdu přínosem a ekonomickým požehnáním pro všechny zúčastněné.
V okamžiku, kdy globalizace nese zisky jenom jednomu subjektu -
typicky jde o přenášení výrob do oblastí zatím s nízkou mzdou,
která také není trvalá,jde o "toxický" způsob podnikání pro společnost jako celku.Zisk je krátkodobý a vede k převodu výrob
do vzdálených regionů a zvýšení jiných nákladů pro společnost nevýhodných / doprava,ekologie a pod /.
Jako docela ilustrativní zde uvedu příklad z Německa, kde úřady
zjistily, že brambory vypěstované v oblasti Stuttgartu jsou převáženy kamiony přes celé Německo do Hamburku, kde z nich byly
vyrobeny lupínky a ty pak zase stejnou cestou putovaly zpátky,
ačkoliv v místě měl výrobce také kapacity, ale pouze si chtěl
zvýšit zisky, protože výroba v Hamburku, jej přišla laciněji.
Bohužel stát zde pochybil a nezavedl daň z kamionové dopravy,
což je bolestí i u nás. Po silnicích v celé Evropě se pohybuje
množství kamiónů a mnoho přeprav je zbytečných.Kdo pak platí ekologické škody a hlavně zajištění zdrojů. Stát, takže my všichni doplácíme na zisky některých podnikatelských subjektů.
Je zde nutno postupovat citlivě, aby byl zachován volný trh
v dopravě a přitom zamezeno plýtvání. Letecká doprava a hlavně
nákladní, je stejný problém, především pro nezdaněné letecké palivo.
Zakazovat mezinárodní korporace je nesystémové opatření, které
se mine účinkem.Konkurence již současnému typu kapitalismu nebude
stačit. Musí jít o přerod samotného kapitalismu, který v této
podobě, přestal být nástrojem prosperity a vede celosvětovou
globalizovanou ekonomiku jenom do dalších krizí. Příkladů je dnes
tolik, že není potřeba uvádět.
Aby mě snad někdo opět chytře začal napadat, že chci restaurovat
socialistický model s centrálně řízenou ekonomikou, tak říkám
nikoliv. Staré systémy se neosvědčily, proto musely zákonitě
zahynout a vracet se k něčemu, co nefunguje, je ztráta času.
Bohužel, podoba dnešní formy tržního globálního modelu kapitalismu bez kontroly je také na konci vývoje.
V ekonomických kruzích to vře úsilím najít přijatelnou změnu,
ale zkuste velkým světovým hráčům , sáhnout na jejich "pašalíky"!
Dopadnete jako JFK a nebo ještě hůře.
Současný stav není systémově únosný a čím déle se bude změna
odkládat, tím budou bolestnější důsledky.
Myslím, že negativní důsledky současného žraločího způsobu modelu kapitalismu již jsou dostatečně na celé planetě a světové
společnosti výrazně vidět.Když nepřestaneme, můžeme také planetu
zahubit. ...

Automaticky kráceno

141094

05.08.2007 01:00

Buržoazní snílkové

RE: Mlácení prázdné slámy

Pramen 88.?.?.?

Pokračování
Když nepřestaneme, můžeme také planetu
zahubit. Ostatně žralok žere jenom když má hlad, ale "žraločí"
současná forma kapitalismu je nenažraná 24 hodin po celý rok!
Když nebudeš žrát, budeš sám sežrán, ale kořistíme na planetě
a hlavně na budoucích generacích.
Čeká nás všechny v budoucnosti veliké množství ekonomických změn,
ale nesmí být pouze kosmetické. Starý tržní a dnes již výrazně
netržní / trh sám nezajistí potřebnou míru regulace a kdo bude platit škody, které vznikají státům,které zavinil trh bez přívlastku - obrovské státní deficity a ekologické škody !!! / systém je odsouzen k zániku.

141095

05.08.2007 16:17

Buržoazní snílkové

RE: Mlácení prázdné slámy

Pramen 88.?.?.?

Je opravdu velice úsměvné, jak je pan Julian hrubě neinformovaný.
Všechna ropná paliva podléhají dani, pouze letecká paliva nikoliv!
Zůstala zde vyjímka, ještě z doby , kdy letecká přeprava byla
zanedbatelná a tudíž spotřeba paliva letadly, vzhledem k ostatním
spotřebám, marginální.Dnes značná část ekonomické obce volá po zdanění paliv pro letecký provoz, aby právě došlo ke zdražení
neefektivních leteckých přeprav, především v nákladní dopravě, kde pro nízkou cenu přepravy, jsou letadly přepravovány nesmyslné zásilky, které se vůbec letadly přepravovat ani nehodí a hlavně
nemusí.Osobní přepravy se takové opatření nemusí vůbec dotknout, stejně tvoří jenom cca 30% letecké kapacity a také již vůbec ne ,
panem Julianem zmíněné pošty! On ale patří zde k notorickým nejspíše placeným rozbíječům diskuzí, takže se blahoskloně od něj
odvracím a tiše nad ním duševně zvracím někde v koutku.
Kamionová doprava musí také do budoucna být postižena daňovým zatížením, aby se hlavně přeprava především sypkých substrátů,vrátila tam, kam patří, tudíž na železnici a došlo
k restrikci neefektivního dopravního zatížení.
Tento záměr je především pro Českou republiku, jako tranzitní zemí,která hodně trpí nadměrným dopravním zatížením,prvořadým
úkolem.Musí každý nést svůj díl odpovědnosti a není možné,
aby Rakousko zatrhlo na svém území kamiony a potom celý objem
tranzitní kamionové dopravy se realizoval přes území České republiky! Ekologie je sice krásná věda, ale musí být také
spravedlivá.Nemohou rakouští ekologové diktovat celé Evropě!!!
Bohužel musím konstatovat, že Mezinárodní měnový fond a Světová
banka pomáhají rozvojovým zemím, ale nezřídka do hrobu.
Nechci zde být kategorický , ale velká část projektů, které
realizovali zmíněné instituce skončila naprostým fiaskem.
Byl jsem zde v Praze v roce 2000, když zde bylo zasedání těchto institucí a zúčastnil se několikahodinové panelové diskuze mezi managery Fondu a Banky a jejich mezinárodními odpůrci a byl jsem
zděšen, jaká zvěrstva jsou prováděna s investicemi do zemí třetího světa, kde převažují politická hlediska, nad ekonomikou
a vůbec není hleděno na zájmy místního obyvatelstva, pouze jsou
zde v popředí zájmy akcionářů Světové banky a MMF.
V Indii je také jasně vidět, kam vede "rozvoj" bez kontroly za
každou cenu. Když řeknu a, tak musím také vědět, co bude jako b.
Naprostý kolaps ekologie, který je dnes v Indii, je toho jasným příkladem - příkladně zcela nedýchatelné ovzduší ve městech
a tím vysoké škody na zdraví - přelidnění, doplněné nekontrolovatelným "rozvojem" je vskutku ďábelský koktejl!
Indie je právě příkladem, kdy se dalo těmto škodám zabránit,
protože se o nich dopředu vědělo a mohli se tudíž eliminovat,
nebo alespoň zmírnit. Jenomže nadnárodní kapitál potřebuj...

Automaticky kráceno

141112

05.08.2007 16:19

Buržoazní snílkové

RE: Mlácení prázdné slámy

Pramen 88.?.?.?

Pokračování
Indie je právě příkladem, kdy se dalo těmto škodám zabránit,
protože se o nich dopředu vědělo a mohli se tudíž eliminovat,
nebo alespoň zmírnit. Jenomže nadnárodní kapitál potřebuje vydělávat,ten se neohlíží na nic.
Dobrý a naprosto ilustrativní příklad je Lýbie, která si koupí
od Francie zbraní za cca 400 milionů USD - hlavně střely Milan
a další "hračky". K čemu a proti komu je může Lýbie potřebovat?
S kým bude válčit? Je to jako u pitomců!
Pochopit lze všechno, ale záměry některých zločinných nadnárodních společností, které jsou podporovány dnes již hrstkou
pravicových politiků a jejich řiťolezců, jsou zcela mimo
chápání i jenom prostých řadových ekonomů na celém světě,
pro jejich triviální hloupost a krátkozrakost.Nastalé škody
dopadnou i na ně, ale i na škodách lze zase vydělat.
Antivirové společnosti si platí svoje "vyvíječe" virů, aby měli
dostatek oveček, které budou jejich antivirové produkty kupovat.
Zrovna také pro tu samou činnost je zde "umístěn" pan Julian.
Když se zdiskredituje, přijde další placený borec.
Takový je běh světa a nikdy jinak. S rozvinutým kapitalismem
na věčné časy a nikdy jinak!!! Jedněch rudých kozlů jsme se
zbavili a teď zde máme modré a jinak barevné, i s bandou
"omaskáčovaných" psychopatů, kteří zde chtějí postavit v Brdech
zařízení, které nás bude všechny ozařovat, abychom nenastydli,
a až budeme všichni řádně "osvíceni", přijdeme rovnou do nebe.

141113

05.08.2007 17:13

Americký vyslanec: naši iráčtí pomocníci odejdou, pokud nedostanou azyl

RE: Kolaborace s okupanty se trestá smrtí všude na světě!

Pramen 88.?.?.?

Pane reach52 doporučuji vám si jenom lehce doplnit vzdělání.
To by jste měl u pana profesora z dějepisu a zeměpisu za pět!
Izrael je zcela syntetický stát, který vznikl podvodem a násilím,
i když vám dnes připustím , že se nedá nic dělat a Izrael zde máme a musíme se s ním jako mezinárodní entitou , nějak popasovat.
Na území dnešní Palestiny bylo v roce 1920 pouze cca 8% židů
a žádné veliké rozbroje zde mezi obyvateli arabské i židovské
komunity historie neznamenává.
Potom teprve došlo k vytlačování arabského obyvatelstva pod různými záminkami a posléze i násilím.Palestina opravdu neexistovala, byl zde kalifát a potom britské mandátní území.Ale stejně tak zde nebyl žádný stát Izrael!
Ten vznikl až na popud a přání "báťušky" Stalina, kterému se nikdo tehdy neopovážil jako vítězi ve válce postavit.Británie
a Francie byla proti vzniku Izraele, protože měla bohaté zkušenosti z kolonií,kde odešli a věděli dobře, že když Britové odejdou a nebude zde ochrana vojsky OSN, hned se budou arabové s židy řezat, což vlastně trvá dodnes, jenom Izrael tak trochu
dnes používá některé německé metody z II. světové války.
Taková je pravda o islámu, pane rozumbrado.
Nevím, kteří teroristé chtějí zničit stát Izrael, ale vím o teroristech z USA za přímé ideové podpory Izraele, kteří ničí
stát Irák.Taková je také pravda o islámu.

141114

05.08.2007 18:13

Záhadné zřícení mostu v Minneapolis

Na Osudu se objevila tato zpráva

Pramen 88.?.?.?

Ruská výzkumná agentura na Sibiři: Americký most zřejmě "sestřelila" ULF frekvence akustické zbraně

Zprávy z ruského Institutu pro slunečně-terrestrickou fyziku se sídlem v Irkutsku dnes informují o tom, že Sibiřský Solární Radiový Teleskop (SSRT) zachytil poryv "rozsáhlé" ultra nízké frekvence (ULF) , který vycházel z 45° 00' severní délky a 93° 15' západní šírky přesně v lokaci a v momentě, kdy došlo ke katastrofickému rozlomení téměř 2000 stop dlouhého mostu v Minneapolis v Minnesotě.

Ale nevím , co si myslet. Snad zde opravdu došlo k běžnému únavovému zhroucení. Viděl jsem záběr - celé to pole naráz huplo
na zem, bez zásahu mimo.Možná, ale budou mít horkou chvilku pracovníci revizního mostního úřadu - nevím, jak se v USA jmenuje. Oni schválili a pustili most do užívání.A také oni
budou muset doložit, že byl most v době revize bez závad.

141119

05.08.2007 18:31

Buržoazní snílkové

RE: Mlácení prázdné slámy

Pramen 88.?.?.?

Nechci se dlouze dohadovat, ale bez jistého návratu k "plánu"
nebude možné současné problémy řešit.
Čína je obrovská ekonomika a užívá stále jak říkáte "státního
dirigismu", dokonce je dodnes řízena Komunistickou stranou Číny,
i když je jasné, že prosperita Číny je založena na uvolnění se
tržním silám.
Pro nás, co jsme zažili "radovánky" reálného socialismu je podobná
informace velice stresující, ale to neznamená , že plán jako
ekonomický nástroj ,odložíte do starého železa a necháte vše probíhat samovolně.
Stát si musí vytvořit nějaké kontury směřování a potom do takové
ohrádky můžete pustit volný trh, jinak nastane chaos.

141121

05.08.2007 18:57

Buržoazní snílkové

RE: Mlácení prázdné slámy

Pramen 88.?.?.?

Žádní levičáci a pravičáci již dnes v ekonomice nejsou.
Trochu jste zaspal dobu.Jde pouze o soutěž názorů , ze kterých
je dnes jasně vidět, že ultratržní teorie nejsou funkční,
zrovna tak jako ekonomika sešněrovaná plánem.
Zrovna tak globalizace bez kontroly je cesta do pekel.

141126

05.08.2007 22:46

Záhadné zřícení mostu v Minneapolis

RE: Není o čem diskutovat

Pramen 88.?.?.?

Stejně jako výtahy, mosty a jiná další zařízení jsou navrhována
s vysokou mírou bezpečnosti - bývá možnost kritického přetížení
až 1000% , což znamená, že takové zařízení lze prakticky přetížit až 10 krát.
Nejsem úplně přesvědčen, že most spadl jenom tak sám od sebe.
Zanedbaná údržba, opravy za provozu, ale někdo bude mít špatné
spaní, protože tady , aby taková nehoda prošla bez viníků, nebude možné.
Asi se ještě něco dozvíme.
A také je vidět, že se média snaží snížit počet obětí, kterých bude
několik desítek, podle aut, která jsou stále pod bloky betonu ve vodě a také, že pohřešovaných je cca 30.

141132

05.08.2007 23:08

Záhadné zřícení mostu v Minneapolis

RE: Není o čem diskutovat

Pramen 88.?.?.?

A už jsi viděl jak ULF vypadá? Před výbuchem atomové bomby také nikdo nevěřil, že něco takového může existovat a ani generálové, kteří byli na projektu zainteresováni se po prvním výbuchu
na poušti v Los Alamos hodně orosili, když poprvé viděli co atom umí a to byla jenom taková neškodná "kočička" proti ráži dnešních
atomových a především vodíkových náloží.

141136

06.08.2007 15:32

Jak se pod tíhou argumentů snižují počty mrtvých v Osvětimi

RE: Nikoli pod

Pramen 88.?.?.?

Vážený pane Rickover,
žádný soudný člověk nemůže pochybovat o tom, že se vyvražďování
židů nestalo.Pouze se dnes bavíme o tom, proč je pochybování
o 6 milionech trestným činem a zda na nezpochybnitelných obětech
z řad židovského obyvatelstva netyjí sionistické organizace,
které se ani o skutečné oběti v Izraeli řádně nestarají.
A svědectví jsou někdy hodně pochybná! Po roce 1945 se přiznali
při Norimberském procesu SSmani také k vraždám polských důstojníků
v Katyni a po roce 1990, když se otevřeli ruské archívy, jasně se
ukázalo, že Katyň mají na svědomí Rusové!!!
Není nutné se rozčilovat, ale když si přečtete některou a předesílám,jenom některou tzv. revizionistickou literaturu, musíte jasně nabýt dojmu, že vše nehraje a že skutečnost bude ještě trochu jiná. Něco jiného je pane Rickover propaganda
a něco jiného jsou historická fakta.
Dnes už jde pomalu spíše o námět pro vědce historiky, aby oni
řekli potřebný doložitelný soud, jenomže problém je v tom ,
že se sama matérie nesmí zkoumat!!!, protože jde o antisemitismus. Nezlobte se na mne, ale nepřipadá Vám to trochu
blbé? Máme v ústavě zaručenou svobodu informací a ejhle!, náhle
je zde nějaká vyjímka - téma o němž se nesmí mluvit!!!
Takže námět pro blbce, prostě čistý Kocourkov.
A židy bych nechal v klidu spát, z jedné i druhé strany, aby se
na podobná zvěrstva zapomnělo. Nebylo jenom židovské utrpení
a když se pořád bude člověk šťourat jenom v samých hrůzách, dochází zde k indukci zloby a násilí!!!
Každý psychiatr Vám přesně řekne o čem píši.
Jenomže právě zde nejde o pietu a úctu pro mrtvé , ale o úděsný
kšeft.Nevím,zdali jsem se vyjádřil přesně, ale stálá propagace
holokaustu je pro samotné židy hodně medvědí služba.
Mrtví jsou tam a živí jsou zde kvůli životu. A život by měl být
vskutku radostnější a pořád se hrabat v milionech mrtvol, mně
přijde jako hodně morbidní. I ta muzea holokaustu jsou podle mého
na nic. Komu poslouží? Židům určitě nikoliv.
Němci by měli mít tuhle svojí epochu dějin ve škole, aby přesně věděli, co jejich dědkové dělali i když ona největší síla
dozorců v lágrech byli Rakušáci, ale ti zase namítnou, že
byli Hitlerem do takových věcí nahnáni. A vidíte, zase jsou
věci ještě historicky jinak. Tak asi tak jsem málo přispěl.

141161

06.08.2007 15:52

Pomozte iráckým dětem

"Osvobozený" Irák je učiněný ráj!

Pramen 88.?.?.?

Zásadní článek a zásadní informace hovoří o tom, jak vypadá
import demokracie a lá USA v praxi.
Co chtějí ale okupanti s takhle zbědovaným Irákem dělat je u Boha.
Američané "osvobodili", povraždili a znásilnili a co bude dál?
Kdo zaplatí škody a hlavně kdo nějakým způsobem způsobem urovná
obrovskou morální újmu, kterou mají okupanti na triku.
Kam bude směřovat Irák po okupaci?
Taková situace je totiž podhoubí pro nastolení dalšího krutého
možná i náboženského diktátorského režimu v Iráku.
Hlavně že ropa a výdělky z ní, skončí v těch správných kapsách!

141163

07.08.2007 17:49

Otrokářský systém vrcholí

RE: zapomel na Apollo

Pramen 88.?.?.?

Článek pan Škapíka je velice přínosný, protože se snaží odpovědět
na dotaz proč bylo 11/9, než na dotaz jak bylo provedeno.
Ale především útok letadlem na Pentagon je holá lež!
Žádné trosky letadla jsem neviděl, třeba alespoň jeden motor, který těžko mohl podlehnout plamenům. Naprostá švanda.
A pan Julian opět školeně, jako již tolikrát, se snaží rozvrátit
diskuzi svými jedovatými slinami a i když se nedá tématu něco
vytknout přímo, tak alespoň "smrdí" a snaží se téma snížit
a odvrátit na jinou kolej, k přistání Apolla na Měsíce.
Jde o placenou a cílenou kampaň na rozvrácení diskuze na Zvědavci, která někomu bude hodně ležet v žaludku.
Vždyť co je vlastně Zvědavec? Takové skoro nic, vzhledem k tomu kolik ho čte lidí i v celkem marginální řeči jako je čeština a přesto je tolik některými lidmi nenáviděn.
Je to hodně zvláštní, jak je pro některou sortu lidí pravda
na Zvědavci nepříjemná. Jako svěcená voda na čerta!
A to jde někdy o pravdu, nebo spíše pravdy hodně modifikované,
protože naprosté skutečnosti se jde někdy jenom těžko
dopátrat.
Zvědavec přeci není nikterak kategorický a už vůbec ne nějak
ostře zaměřený proti některé skupině obyvatel nebo národu.
Je sice pravdou, že jsou zde některé záležitosti propírány častěji, třeba problematika případného světového spiknutí, nebo
židovské peripetie v dějinách, ale nikdy snad tak, aby zavdával
možnost nazývat ho rasistickým,nacistickým nebo snad zcela
neobjektivním. Jsou zde umístěny články, které se dívají ostřeji
na problémy tohoto světa a hlavně z jiného úhlu, než je pouze
přežvýkaná propaganda!
Vždyť kde je potom ona tolik propíraná demokracie, když je možné
a připustitelné publikovat jenom jeden názor a ten druhý je ihned
ostrakizován a silově zapuzen.
Však si všichni všimněte,jak zde řádí různí rozbíječi diskuzí,
ti různí Juliánové, Sidové,Rickoverové,Sinxing,89. a další, kteří se zde pod různými značkami vyskytují.
Máme různé názory,ale různé cíle. Tito rozvraceči však mají jeden
cíl. Zamezit diskuzi, zničit možnost pro další lidi, být informován jinak, než jak je posvěceno ze shora!
Takový režim zde byl a sice skončil, ale jeho praktiky přežívají
i nadále. Je nutné se bránit a mohu říci, že již mnoho lidí
prohlédlo tyhle špinavé triky mocných a zvláště mladí lidé se
již těžko nechají donekonečna ohlupovat.Zatím nechodí k volbám.
Ale nebyl bych si tak jistý, že sprostá a drzá propaganda bude
valnou částí společnosti akceptována do nekonečna.

141279

07.08.2007 21:27

Probíhá v Iráku holocaust?

RE: Za Hussajna probíhal

Pramen 88.?.?.?

...režim zabil milióny Iráčanů ...
Kolik miliónů a kým byli zabito?
Rickover jako vždy lže. Je to hodně úsměvný příspěvek pana Rickovera, když dobře víme, že do války s Iránem vmanévrovali
Irák ,USA. Drzost a neomalenost pana Rickovera je nekonečná!

141304

08.08.2007 15:40

Poprava Palestiny

RE: Liberál Chomski

Pramen 88.?.?.?

...typicky internetovy onanista, ktoreho masturbacna technika spociva v opakovani sio-neoconskych mantier.

141376

08.08.2007 19:14

Probíhá v Iráku holocaust?

RE: Za Hussajna probíhal

Pramen 88.?.?.?

Za Hussajna něco probíhalo a co se děje dnes?
Další výsměch v rámci "vývozu" americké demokracie!
Jenomže americká demokracie neexistuje. Existují jenom americké lži o demokracii. Záměr je jednoduchý: ovládat a vlastnit. Kdo se postaví, bude odstraněn. Kdyby všichni povraždění Indiáni mohli
hovořit, asi by nám jako nástupcům slovutných občanů USA nebylo
příliš do řeči.

141399

14.08.2007 03:13

Z Wikipedie je mi špatně

RE: Wikipedie

Pramen 88.?.?.?

Ale pane Bartošek, kde žijete?
Software asi by neměl být problém, ale v okamžiku, kdy zde bude
uvedeno něco proti něčemu , dostane se nejenom autor , ale
i majitel serveru do různých problémů - záleží na tom, co by mělo být zveřejněno.V médiích a na internetu jistě též, probíhá něco
jako "studená" informační válka.
Tady na Zvědavci byl článek o cíleném ovlivňování diskuzí
na webech - jistě zde někdo uvede o jaký se přesně jedná.Děkuji
předem.
Informace je dnes důležitější než vystřelená kulka.
A "ovladači" veřejného mínění, mocnější králů.
A skoro všechna média na světě, jsou v těch "správných" pazourech!

141688

14.08.2007 13:17

Vysvětlení deliberace

RE: Přímá demokracie nebude fungovat

Pramen 88.?.?.?

Velmi zcestný názor.
Především je zásadní problém kontroly.Nikoliv rozhodnutí, ale aby
všichni občané měli přehled, co se děje s jejich penězi.Potom je
také jiné rozhodování.Výběr daní je tajný a jejich použití
v zásadě také!!!! Zde si při zastupitelské demokracii
nezřízeně krade.
A ještě malou doušku.Členové císařské rodiny se nemuseli učit česky,ale oni se chtěli učit česky, protože měli české přivdalé
příbuzné v rodině.
A příspěvek císařpána na stavbu Národního divadla byl čistý
politický tah - nelze dovodit, že dotyčný o své vlastní vůli,
šel a přispěl z vlastních nebo státních prostředků.
Šíříte naivní pohádky. Doporučil bych lepší studium historie.
"Rakouský" útisk Českého národa měl různou podobu a intenzitu -
- jinou v době Havlíčka a Němcové a úplně jinou, až skoro žádnou
v období 1900 až 1914. Válečné období 1914 - 1918 je opět velmi
temnou skvrnou na celkem poklidném soužití mezi Čechy, Němci
a Rakušáky.Takže to studium doporučuji a nepsat pohádky!

141728

14.08.2007 14:36

Vysvětlení deliberace

RE: Pokračování

Pramen 88.?.?.?

Pane vy to máte popletené. Dnes žádná levice nebo pravice není
a už od takového modelu chápání odchází většina politologů. Parlamentní demokracie dnes prochází těžkou krizí a jde o stav
společnosti jenom podle názvu.
Podívejte, jak vypadá stav demokracie v USA.Co si přeje většina
občanů a co provozuje vláda!
A Izrael je také na pováženou. Víte něco o rabínských soudech?
Izrael má jistě demokracii, ale takovou také hodně "zahnutou"
a spíše lze hovořit o prvcích teokracie.
Byl jste v Iránu, že o něm tak zasvěceně píšete?
Pokuste se dohovořit s někým, kdo v této zemi byl a nešiřte
nenávistnou propagandu.
Nemůžete věřit všemu, co je zde v médiích uvedeno.
A ODS je opravdu kapitola sama pro sebe.
A zkuste se podívat na programy stran a ne na jejich představitele. Paroubek nebude stále a je zde třeba Zaorálek.
Když budete srovnávat Topolánka a Paroubka, tak dojdete posléze
skoro ke stejným závěrům. Prostě všeobecně, křupanská politika
generuje do čela stran křupany.
Máme zde v současnosti hodně pokleslou politickou reprezentaci
a měli bychom všichni zapracovat na zlepšení tohoto stavu,
ať volíme kohokoliv.
Bohužel, zasmrádlý politický rybníček je plný systémových
komediantů, kteří si tak maximálně mastí kapsy a vůbec
neplní zadání a náplň jejich účelu - službě společnosti.
A zde je ještě jeden problém! Politici na celém světě jsou dnes
ve vleku a prodlouženou rukou globálního velkokapitálu, který si jde za svými zájmy,bez možnosti demokratické kontroly.
Máme demokracii, ale pouze podle názvu.
Vy jste pane v celé šíři podlehl neskutečným cintům té velmi pokleslé a ubohé propagandy!
Když napíšete - hlídací pes demokracie jsou veřejnoprávní
a soukromá média!!! Jděte se někam vysmát.
To jsou spíše duševní prostitutky ,než média a už vůbec ne
veřejnoprávní!Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
Jistě máte pravdu, že úrověň médií v zemích, které uvádíte, je
hodně jiná, ale my se bijeme v prsa, jakou máme demokracii
a svobodná média, ale skutečnost je zcela jiná!

141730

14.08.2007 14:46

Z Wikipedie je mi špatně

RE: Wikipedie

Pramen 88.?.?.?

Společnost je živý orgán s neustálým vývojem a před rokem 1989 zde bylo prováděno více jak 100 000 potratů ročně.
Toto číslo kleslo na cca 20 000 a to je ještě hodně, ale je zde
vidět správný trend, neustálého ročního poklesu.
Přeci všeobecná shoda na problém je jasný. Záměr zákonodárce povolit potraty, aby nebyly prováděny pokoutní zákroky, třeba pletací jehlicí, bez hygieny a s velice závažnými důsledky - několik stovek úmrtí a trvalá poškození zdraví u mladých žen za rok,kterých jsme byli svědky před povolením potratů.
Polsko je negativním příkladem, kdy zákaz nic neřeší.
Bují potratová turistika a pokoutní zákroky se zdravotním rizikem.Je zde i případ, kdy zákaz potratu přivodil vzhledem
ke zdravotním komplikacím v těhotenství, oslepnutí pacientky
a Polsko bylo odsouzeno ve Štrasburku a bude muset postižené
vyplatit několik set tisíc Euro,odškodnění. Až tam mohou dojít zákazy!
Vývoj spěje k daleko komfortnějším systémům antikoncepce, třeba
i u mužů, protože současný stav antikoncepce není zdravotně pro ženy nejvhodnější.
A taková trdla jako je pan Komárek anebo nakonec i výkřiky
ani ne celé katolické církve , mohou být pro problematiku
nechtěného početí, pouze onou pověstnou medvědí službou.
Lidé se přeci chtějí milovat a nemusí stále docházet k početí.
Tady je příroda velmi nekompromisní. Rozmnožování bez kontroly
není za současného stavu světa možné.

141733

15.08.2007 14:13

Z Wikipedie je mi špatně

RE: Wikipedie

Pramen 88.?.?.?

Vážená a drahá Jarmilko,
pokuď chcete Vy a další dámy pošukávat a nepřijít do jiného stavu,
je nutné zde říci, že nešukáte sami. Jsou zde vaše protějšky
a ti vaši pánové, když si chtějí užít, nechť vám a dalším dámičkám zaplatí antikoncepci!!!
Myslím, že jde o velmi spravedlivé a demokratické opatření.
Svému partnerovi prostě suše oznámíte, zdražili nám antikoncepci,
takže je nutné, pokuď chceš obcovat, zaplať, anebo jdeme na půl.
Je možné zvážit zdali by neměli nemajetní nebo studenti dostat nějakou slevu, případně vůbec zadarmo. Důchodců se to netýká
a milování máme rádi všichni.
Doufám, že se neurazíte a nebude můj příspěvek považovat za
sexistický,případně urážející Vás jako ženu.
Když chcete rovnoprávnost, tak ve všem.

141785

15.08.2007 23:34

Z Wikipedie je mi špatně

CIA a Vatikán upravovaly hesla na stránkách Wikipedie

Pramen 88.?.?.?

Podle scanneru, kterého má internetová encyklopedie Wikipedia na svých stránkách, se americká Centrální bezpečnostní agentura (CIA) podílela na editaci hesel. Stalo se tak u jména íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda. Stránky na proslulé encyklopedii editoval i Vatikán, který opravoval text u lídra irské republikánské strany Sinn Fein Gerryho Adamse.


USA - On-line scanner, kterého využívá Wikipedia, je schopen zobrazit seznam obsahující 5,3 miliónu oprav a přiřadit je k internetovým adresám editora.

Většina editací sloužila k odstranění pravopisných chyb nebo nepřesností. Některé ale sloužily k odstranění nevhodných informací nebo ke znetvoření článků.

U hesla prezidenta Íránu Ahmadínežáda scanner ukázal, že někdo z počítačové sítě CIA přidal výraz "Wahhhhhh!" před sekci o prezidentových plánech coby hlavy státu.

"Nemůžu potvrdit, že informace odešly z počítače agentury," uvedl jeden z mluvčích CIA. "Chtěl bych ale podtrhnout něco neskonale důležitějšího, něco, o čem by nikdo neměl pochybovat: CIA má životně důležitý úkol chránit Spojené Státy a na to se agentura plně soustřeďuje," dodal.
Microsoft nabízel za editaci peníze

Editovat články se pokoušelo i sídlo římsko-katolické církve Vatikán. Podle scanneru byly jeho počítače využity k tomu, aby byly odstraněny části obsahu u hesla předsedy Sinn Feinu Gerryho Adamse.

Někdo tak odstranil odkazy na novinové články napsané v roce 2006, podle kterých byly Addamsovy otisky prstů a rukou nalezeny na autě, které bylo v roce 1971 použito ke spáchání dvojnásobné vraždy. Celá část pojmenována "Čerstvé otázky kolem vraždy" již není přístupná.

Na začátku roku Wikipedia informovala, že největší světová počítačová firma Microsoft nabídl expertům peníze výměnou za to, že budou hledat informace o společnosti nebo jejích výrobcích a korigovat je.

Editace na stránkách Wikipedie prováděli také pracovníci amerického Kongresu, kteří opravovali nebo odstraňovali informace o politicích.

Wikipedia je bezplatná on-line encyklopedie, jejíž hesla může vytvořit a editovat kdokoli.

141810

16.08.2007 01:00

Nejvyšší čínský mrakodrap hořel, ale nezhroutil se

RE: Ma autor takovou sklerozu?

Pramen 88.?.?.?

A proč spadla budova do které žádné letadlo nenarazilo?
A co narazilo do budovy Pentagonu?
Je hezké, že máte takovou starost o sklerotickou poruchu
autora,ale pokuste se odpovědět na mé dotazy, než budete
diagnostikovat u někoho nějaké patologické zapomínání.

141814

16.08.2007 16:42

Darebácký stát Arktida

RE: EMP

Pramen 88.?.?.?

Před rokem 1989 úletl ze SSSR jeden pilot s ostrým bojovým MIGEM, ale nevím typ, do Japonska , kde experti ke svému zděšení zjistili, že celá elektronika a avionika je osazena v maličkých elektronkách,takže tento letoun byl kompletně připraven pro boj v jaderné válce, kde na něj nebude působit elektromagnetický šok, který vznikne při jaderném výbuchu.
Stroje NATO takovou kompletní
ochranu neměli a myslím, že nemají dodnes.
Podceňování Ruska se může hodně nevyplatit.
A když se Rusku nelíbí stavba radaru u nás, mám velké obavy,
abychom si schválením radaru na svém území , nezadělali
ne veliké problémy do budoucna.
Můžeme být rádi , že "bratr" odtáhl a jiné další "bratry"
zde nepotřebujeme.Každý tenhle velmocenský "bratr" má jenom
svoje velmocenské zájmy a na naše zájmy zvysoka kašle!

141866

16.08.2007 16:47

Darebácký stát Arktida

RE: Arktida, Antarktida, holinky, hodinky, vsjo jedno.

Pramen 88.?.?.?

I když autor udělal chybu je zajímavé, že problémy , které jsou zde
popisovány se také týkají Antarktidy, kde také není vymezeno, co
komu patří, i když Antarktida je chráněna zákonem proti zničení
životního prostředí, ale ten je těžko v mezinárodním právu
vynutitelný.
A pane Semtex, kdyby jste byl tak laskav, vy nemáte zájem diskutovat, ale diskuzi zde škodit, takže bude dobře , když
opustíte stránky Zvědavce.Informace o WTC jsou pro vás nesmysly.
Takové tvrzení je samo o sobě blbé z povahy věci, protože když
pochybuji, přemýšlím, i když se mohu mýlit, což je lidské.
Vám je všechno jasné, vy jste schopen bezmyšlenkovitě pouze
papouškovat vládní propagandu USA,takže jste buď hlupák anebo
jste určen v profesionálnímu rozbíjení diskuzí na webech, které nepoklonkují mocným tohoto světě / mocní jsou již nemocní -
známá choroba - více - "Jak chutná moc" / a když si přečtu
všechny vaše negativní příspěvky, spíše se kloním k druhé
příčině vašeho setrvávání na stránkách Zvědavce.

141865

16.08.2007 22:40

Nejvyšší čínský mrakodrap hořel, ale nezhroutil se

RE: Ma autor takovou sklerozu?

Pramen 88.?.?.?

Ty fotky bych rád viděl. Nebo jde zase o nějaké kecy.

141891

17.08.2007 00:49

“Situace je špatná. Horší než špatná. Je šílená”

RE: Problém je patrně jinde!

Pramen 88.?.?.?

Ano pravdu máte, jenomže jste zapomněl na jiné funkce, které
oběživo má. Největší "lumpárna" je výběr daní a jejich rozdělování
bez náležité kontroly.Zde je selhání státu a demokracie totální!

141899

17.08.2007 01:48

“Situace je špatná. Horší než špatná. Je šílená”

RE: Problém je patrně jinde!

Pramen 88.?.?.?

A ještě jsem zapomněl na hlavní problém,který s financemi úzce souvisí.
Proč vlastně máme nepřímou, zastupitelskou demokracii? Důvody jsou technické. V minulosti nebylo možné v rozumné době sesbírat hlasy od několika milionů obyvatel. Proto si obyvatelé zvolili své zástupce, kteří zastupovali jejich zájmy. Voliči nad těmito zástupci, poslanci a senátory postupně ztráceli kontrolu. A naopak, volení zástupci začali rozhodovat sami o sobě. Odhlasovali si právní nedotknutelnost, jsou doživotně nepostižitelní za činy, které spáchají během svého funkčního období. Prohlásili sami sebe za něco více, než jsou lidé, kteří je zvolili. To jim ale nestačí. Neustále si zvyšují své vlastní platy a svou vlastní životní úroveň. A jejich voliči postupně ztrácejí možnost rozhodovat. Současná demokracie je omezena na právo vhodit jednou za 4 roky do urny obálku s hlasovacím lístkem. Tím naše pravomoci prakticky končí.

141906

17.08.2007 02:20

Z Wikipedie je mi špatně

RE: Wikipedie

Pramen 88.?.?.?

Drahá Jarmilo, kšeft s léky je po zbraních ten nejvýnosnější.
Není pochyb o nízké nebo spíše žádné morálce obchodníků
s léky, ale zvýšení ceny u antikoncepce má nejspíše ještě
nějaké další důvody.

141909

20.08.2007 01:06

Jak mě kontaktovali z Prague Post

Zvědavec je relativně velmi slušné čtení

Pramen 88.?.?.?

Jsou stránky, které jsou opravdu hodně oplzlé, kde se chodí
"ukájet" různá nacistická hovádka.I to je pravda, ale každý
člověk má právo na názor a takzvané ideozločiny snad máme již
jako společnost za sebou.Měl jsem na škole profesora, zasloužilého soudruha, který prohlašoval,že kdo špatně smýšlí o Sovětském svazu, nemá právo chodit rovně po této Zemi!Přednášel ten vůl dějepis,potom šel do penze a chodil si ještě přivydělávat jako závodní stráž do ČKD, kde nafasoval také pistoli a když nás v roce 1968 okupovali "bratři", tak to pro něj byla taková rána, že se zastřelil!
Uvádím zde tento otřesný příklad proto, aby si každý člověk uvědomil,kam až vede zaslepenost a ideologická čistota.
Aby se potom někteří ti, co dnes hlásají a pronásledují ostatní, pro nějakou ideologii a posléze zjistí , jaké svinstvo hájili,
také jednou nešli picnout! Nikomu to nepřeji, musí takové
prohlédnutí být strašlivé, když člověk celý život hájil sračky a také podle nich žil a najednou zjistí na konci života, jakému svinstvu sloužil.Sionismus patří také mezi ideologie,které lze
odmítnout pro násilnou povahu a jedinou možnou pravdu!
Zvědavec je až na některé drobné úlety,docela "výživný" /třeba článek "Jak poznat žida", byl tak trochu mimo/a patří mezi stránky, kde se člověk dozví mnoho zajímavých názorů a hlavně i když jsou hodně hraniční,nelze o nich říci, že jsou rasistické, nacistické anebo nějak jinak závadné.
A v Prague Postu a v dalších novinách jsou nezřídka zaměstnáváni
lidé, které lze směle nazvat a označit za duchovní prostitutky.
Je potěšitelné, že je velká síla mladých lidí,která se již nedá nacpat do nějaké ideologické krabičky a i když nemají potřebné zkušenosti, jsou dostatečně vzděláni a vytvářejí si vlastní
a někdy i překvapivě moudrý názor na dění ve společnosti.
Každý webblog, který je na internetu, lze ve své podstatě
počítat do informační řeky, která teče a kterou žádní
"napravovatelé" a ideový strážci nějaké jedné pravdy , nemohou
zastavit. Ani tuhá cenzura za minulého režimu nezabránila lidem,
aby si neobstarali informace, které nešly režimu pod vousy
i za cenu nebezpečí postihu a pronásledování.
I když se budou hodně snažit, dokáží pravý opak. Lidé si právě
začnou vyhledávat, to zakázané a pro jednu stranu nežádoucí.
Pravda se nedá zahnat někam do kouta.Takových,co chtěli uzurpovat
pravdu a někdy i jenom trochu odlišný názor, bylo v dějinách
hodně a většinou posléze špatně skončili.

142063

20.08.2007 22:53

Generální stávka

RE: Zasluhuje zastání

Pramen 88.?.?.?

Ohledně radaru s námi občany vláda pěkně "cvičí" !


Česká republika: Již před půl rokem byla zveřejněna informace bývalého šéfa Národní referenční laboratoře pro elektrické pole Jana Musila, že s přelomem let 2000/2001 (tj. již po začátku rozhovorů ČR a USA o možnosti umístění radaru) došlo Nařízením vlády č. 480/2000 Sb., které nahradilo vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 408/1990 Sb., ke zvýšení přípustné hodnoty elektrického pole o frekvenci do 1,8 GHz (kam spadá i americký radar) ze 4,3 V/m na 58 V/m, tj. více než 13krát.

Přitom např. Itálie, Švýcarsko či Polsko mají limit 6,0 V/m. Stejným dokumentem byla též pro obyvatelstvo zvýšena mezní hustotu zářivého toku z 0,25 mW/cm2 na 1,0 mW/cm2, tj. čtyřikrát. Právě odpor proti zvýšení uvedených hodnot měl, podle Musila, být důvodem jeho odchodu z funkce.

142157

21.08.2007 04:40

Izrael má v Íránu židovský problém

V Izraeli by se nemuseli iránští židé mít tak dobře.

Pramen 88.?.?.?

Základní otázku článek neřeší. Je možné, že by se v Izraeli
iránští židé neměli tak dobře jako v Iránu.
Velká ruská emigrace židů do Izraele/ cca 600 000 lidí/
hodně zamíchala s veřejným míněním ohledně emigrace
a také je dost židů, kteří z Izraele odcházejí, protože jim
tamní situace vadí.Daleko větší šanci lepšího života mají židé třeba v USA a jinde ve světě a Irán není vyjímkou.
Nechci tím říci, že by se lidem vedlo v Izraeli špatně, ale je zde ve společnosti cítit jistá stísněnost.
Mnoho židů a hlavně mladých se stěhuje třeba zpátky do Německa,
protože zde naleznou lepší uplatnění ve společnosti než v samotném Izraeli.A také pořád samá válka a kecy některých ultrasionistických politických stran. To musí lidi časem utahat.
Prostě lidé se chovají naprosto normálně a hledají si takovou
lokalitu k životu, kde je jim dobře.
Nehledejme politiku tam , kde není.Věci jsou ve své podstatě daleko prostší, než se zdají být. Přeci nebudu nikam odcházet z Iránu, když se mně dobře daří,tam kde jsem.
30 synagog, jako je v Iránu, není ani v celém Česku.
A výhradně košer řezníka zde také v Praze neznám.A tam jich mají v Teheránu 6. To máme ještě co dohánět.

142186

21.08.2007 04:51

Generální stávka

RE: Neco pro editora.

Pramen 88.?.?.?

Proč se ponižuješ?
Máš blbý pravopis, ale číst Kulíškovy sionistické válečnické bláboly je daleko větší utrpení, než se dívat na tvoje hrubky.
A největší rozdíl je v tom, že ty se pravopis snadno doučíš,
ale jeho úchylnost a špatnost je věčná!

142190

21.08.2007 05:18

Generální stávka

RE: Info o stávce

Pramen 88.?.?.?

To je v Česku stará praxe. Stejným způsobem byla organizována
větší část Charty 77. Výsledky známe a co jsme si na náměstích
nazvonili, to také máme.Mohlo to být o hodně lepší.
Povětšinou jsou vždy zneužiti poctiví lidé, kteří sednou na vějičku
ideologickým kouzelníkům a lidé, kteří opravdu bojují za nějakou
formu spravedlnosti, jsou z politického života vyšachováni!

142192

22.08.2007 11:34

Hledá se vůdce

RE: Má to opravdu smysl?

Pramen 88.?.?.?

Všechno,co děláte pane Trosecký má smysl.Ale pořádat takovou
akci uprostřed srpna, kdy je většina národa někde na chatách,
chalupách a u moře je nesmysl. Počkejte jaký bude řev, až se lidi
vrátí z dovolených a zjistí, že jim jejich poslanci-parchanti,
uzákonili, třeba poplatky u doktora a další radovánky.
Nejsem příliš velký zastánce "ulice", ona se také může zvrtnout,
ale jsem zvědav, jak dlouho vydrží poplatky u doktora.
To bude v ordinacích maso!

142304

22.08.2007 12:17

Jeden protiradarový názor

Malá technická poznámka

Pramen 88.?.?.?

Metalurgie titanu je tak od roku 1946 tajná a každá ze zemí,
která podobné technologie vlastní si je pečlivě střeží.
Nejde o "legírování",jak je v textu psáno , ale o leguru, což je pochod, kdy přídavkem některých legur,získává slitina jiné
vlastnosti. Titan vydrží cca 3 000 stupňů a přitom je lehký
a pevný,takže všechny důležité součástky v leteckém a raketovém
průmyslu jsou bez titanu a jeho slitin nemožné. / Náběžné hrany
křídel nadzvukových strojů,výtokové konce trysek proudových a
raketových motorů a mnoho jiných součástek /.
Jinak článek je velmi přínosný protože popisuje, jak si moc dělá
co chce a jak se pokouší pomalu rozdrobit odpor proti cizí základně. Současnou "Bushovu" Ameriku nepovažuji za přítele, jak jsem o tom přesvědčován od současných našich zrádných politiků.
Ameriku mám jinak rád,mnohokrát jsem zde pobýval ale jak se poslední dvě volební období chová vláda a to hovádko boží, co je prezidentem,to je trestuhodné!

142305

22.08.2007 12:46

Íránská diplomatická ofenzíva míří po Iráku do Střední Asie

RE: Prvotriedny imperialista

Pramen 88.?.?.?

Není problém, když vznikne nějaké uskupení států, kde je uznávaným
převažujícím vnitřním náboženstvím islám.Pouze takové uskupení nesmí být militantní a plně provázaně se zapojit do celosvětové
obchodní a kulturní výměny.
Jenomže právě vy pane Sid jste zastáncem a šiřitelem militantních sionistických postojů ,které jsou právě tak nebezpečné pro světové společenství,jako ty islámské.Nakonec praxe USA a Izrael je velmi
ilustrativní za poslední desetiletí, kdy napadání a vraždění je
jejich normálním postupem na mezinárodní scéně!
Bude dobře pane Sid, když si pěkně zametete před vlastním prahem.

142309

23.08.2007 19:03

Jak se rodí New World Order

RE: marne vykriky do tmy psychycky vysinuteho a nemocneho zamindrakovaneho cloveka

Pramen 88.?.?.?

Většina novinářů jsou opravdu duchovní prostitutky a napíši , jak kdo jim zaplatí.
Otázka je ale zásadní, rozklíčovat zadavatele tohoto věčného
"mozkového blití", včetně reklamy, kterým jsme dnes již každou hodinu zavaleni!
To je důležité! Když přijde nějaká změna v globálních mocenských sférách, změní se i způsob a druh informací, kterými jsme "krmeni"!!!
Novináři jsou pouze poslušní "otroci" systému, který je ovládá
a kterým jsme potom ovládáni všichni a který jsme si vlastně
stvořili!!! Musíme si nejspíš pěkně nabít hubu, abychom prohlédli.
Malému dítěti také můžete říkat horem dolem, nesahej na ty kamna, jsou horká. Dítě se poučí teprve tehdy,až se spálí.
Jsme v roli onoho malého dítěte. Jenom ,aby případné spálení, moc nebolelo.

142451

23.08.2007 19:39

Jak se rodí New World Order

RE: marne vykriky do tmy psychycky vysinuteho a nemocneho zamindrakovaneho cloveka

Pramen 88.?.?.?

Pane sinxing, při vší úctě, prosím mohl by jste předvést nějaké konkrétní novináře, kteří vytvářejí reálné hodnoty.
Opak je pravdou a sám tedy budete nejspíše nenávistný k jiným názorům a lidem, s životní prohrou, protože jste se ještě
nenaučil respektovat i opačný názor.
Třeba úspěšní podnikatelé u nás jsou do jisté míry precedentem.
Dovolím si tvrdit a získám i potřebnou podporu zde na fóru, když prohlásím, že dobrých 60% našich rádoby podnikatelů se ke svým majetkům dostalo zásluhou podvodů a zlodějen všeho druhu!!
Jsou poctivý a schopní podnikatelé u nás , kteří se ke svým
velkým majetkům propracovali důvtipem a pílí a takových podnikatelů si vážím. Ale těch je s bídou cca 30%. Ten zbytek té zlodějské holoty se především brání majetkovým přiznáním, jako čert kříže!!!
A právě tahle kriminální ekonomická smečka je zdrojem peněz, které podporují také spřízněný kriminální tisk a některé
politické strany.
Měl by jste pane sinxing prohlédnout a nepsat bláboly hrubě napadající autora, který se pouze podrobněji pokusil popsat
mediální chlív a žumpu,která se v našem "Českém rybníčku"
odehrává!!!

142454

24.08.2007 16:52

Hurá, národní program boje proti terorismu

RE: Frustrovana

Pramen 88.?.?.?

Bolí mě svět a jiný nám nebyl dán
Peníze chtivost moci fantom reklamy
jsou svatá Trojice náš svrchovaný pán
Nikdo krom nás se neslituje nad námi

Duch s přeraženým křídlem plouží se i v knize
do očí stříká hašené vápno televize

Šaškům a klaunům prodali jsme duši
Máme svůj cirkus - v ghettu jak se sluší

142527

26.08.2007 00:25

Hledá se vůdce

RE: Chceme opravdovou generalni stavku!!

Pramen 88.?.?.?

Arkan si vytvořil Josefa Valchaře, za něj píše příspěvky
a potom se s ním hádá. To je paralýza jako vyšitá!

142587

26.08.2007 16:47

Evropa varuje Spojené státy před sankcemi proti Íránu

RE: Žiadne sympatie

Pramen 88.?.?.?

Nepokoje v Paříži a v jiných francouzských městech mají především
sociální kořeny.
Práce vhodná pro emigranty a také pro sociálně slabé Francouze
byla v rámci globalizace za účelem vyššího zisku podnikatelů přestěhována do zemí s nižšími náklady na výrobu a teď je problém.
Práce odešla a už žádná taková nebude a teď co dělat s lidmi, kteří právě za takovou prací přišli.
Všichni ti Alžířané, Maročané a další, kteří byli v 60. letech dokonce do Francie na práci lákáni, teď mají potomky, kteří jsou již podle práva Francouzi a ti se hlásí o svůj sociální statut občana. Je zde problém, kde je již bez práce třeba i třetí generace. Řešit se takové problémy dají. Německo nebo Británie
se zhostila takových sociálních úkolů dobře a daří se jim
tlumit dopady globalizace. Francie se bohužel špatně postarala
a dokonce i o svoje občany, původní Francouze, hlavně mládež.

142615

26.08.2007 21:12

Evropa varuje Spojené státy před sankcemi proti Íránu

RE: Žiadne sympatie

Pramen 88.?.?.?

Nevidim nejmensi duvod, proc by pri stejne praci a stejne kvalite mel byti francouzsky zamestnanec placen lepe nez cinsky.

Tak to já zase pane Case vidím jeden a prostý důvod.
Čínský dělník pracuje a relativně spokojen za podstatně nižší
mzdu! A ze statistik je známo , že v Číně potřebuje zaměstnat
dalších přibližně 170 milionů lidí! Takže se máme ještě na co těšit, protože Čína neřekla poslední slovo.
Z globalizace těží investoři z celého světa, kteří tam převedli svoje výroby, ale nějak zapomněli na tu sumu lidí, kteří globálně
v západních zemích přišli o práci a teď sociální státe, teď se postarej.Práce odešla a to je běžný termín a když povolíte dovoz
potravin bez cel ze třetích zemí, také podtrhnete domácí zemědělce. Evropský zemědělec má podstatně vyšší životní úroveň, než ten ve třetím světě a pokuď chcete zachovat domácí zemědělství, je nutné platit vyšší cenu za výrobky.
Ostatně o dotace právě do zemědělství bude v EU ještě veliká válka.Na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích vyprávěl včera náš Všeználek Klaus, jak je EU vadná , když dotuje zemědělství.Jsem zvědav ,co se stane, až právě ve Francii
sáhnou farmářům na peníze.
On ten systém má dáti a dal, pracuje na celém světě stejně
a rozumbrada Klaus nic nevymyslí, pouze si honí body pro volby.
Je to trapná duchovní prostitutka. Kdyby ho viděl tatíček Masaryk,nakopal by Klause do řitě, že by se zastavil až v Táboře!
Co je to za úroveň, takhle podlézat, jako prezident.
Ale on je nejspíš oteplený Golfským proudem, co má teď zchladnout!

142625

27.08.2007 02:57

Švejk nebo Hus?

Jak je to vlastně s Husem?

Pramen 88.?.?.?

Nechci si příliš rozepisovat, jenom utrousím, zásadní, ale velmi podstatnou informaci, která má obrovský přesah z doby Husa do našeho 21. století.
Představte si, že největšího zločinu se dopustil Mistr Jan Hus,tím že žádal po církvi, aby byla chudá!!!
Proto ani dnes není Hus katolíky z Říma v plné míře rehabilitován, protože jeho názory nejsou ani dnes po cca 600 letech pro církev prelátů a neomylného papeže, přijatelné!
Holt, pravda bolí i po takové době.

142632

Nechci být katastrofickým věštcem budoucnosti, ale mám takové tušení, že stojíme před nějakým novým úderem ze strany Bushe a jeho chlapců.
Dolar je na lopatkách, ještě dýchá, ale už hodně ztěžka a když si
neřekne o oddechový čas, prohraje celý zápas.
V Iráku se zvítězit vojensky nedá a jakou má Bush možnost?
Půjde teď před kongres na koberec a tam mu kongresmani naloží , co se do něj vejde a odtáhne , jak spráskaný pes, protože jeho teze o navýšení počtu vojáků je též vadná.
Afganistán je také jeden velký průser, protože válčit s negramotnými a všeho schopnými bojovníky, dobře nadrogovanými heroinem a řádně vyškolenými k totální nenávisti a ideově závislými na svých kmenových vůdcích, je logisticky pro armádu NATO nemožné.
Armády NATO zde budou pomalu uvláčeny a unaveny k smrti.
Pod tíhou všech těchto okolností musí Bush a jeho zločinná vláda
něco udělat.
Nechci příliš oponovat článku, ale útok na Irán je příliš okatý.
Nejdřív musí být nějaký nový důvod k válce.
Ale ten najít nebude už tak jednoduché , jako byl útok na WTC.
Vůbec nevím, co si páni neokonzervativci vymyslí, ale moc velký repertoár není. Je potřeba nějak ohromit světovou i americkou
veřejnost a tak si myslím ,že to vypadá na atom.
Taková malá atomová bombička když někde šikovně bouchne, to by mohla být ta správná rozbuška pro světové veřejné mínění.
Jak se jednou zlo rozjede, už se nezastaví před ničím!

142633

28.08.2007 16:23

Možnosti řešení

RE: Idiot

Pramen 88.?.?.?

Pane Sid , nadávat autorovi Chomskému do idiotů je docela sprosté.
Zkuste napsat tak vyčerpávající a obsažný článek jako pan Chomský!
I když mohu mít nějaký jiný názor a třeba jsem ochoten připustit, že je Chomský jednostranný, tak bych nikdy neřekl, že je idiot.
To jenom vy se svými stálými "mullahy", které zmiňujete v každém
vašem příspěvku se chováte jako idiot!
Nezastávám se žádné strany, jenom se ptám, proč jste nazval autora článku idiotem , zda jste vůbec něco podobného schopen napsat a především jsem přesvědčen, že vy sám jste velmi ostře orientován na podporu sionistů v Izraeli a jejich pomocníků ve vládě USA, takže pořád spouštíte jeden a tentýž kafemlýnek stejných slov
a narážek.
Já vám opravdu váš názor a přesvědčení neberu, ale to,co zde provozujete, není diskuze, ale propagandistické výkřiky a ještě
špatnou slovenštinou!

142707

29.08.2007 22:12

Proč každý pátý mladý Američan nedokáže najít na mapě USA?

RE: Neviem, ci som paranoidny,

Pramen 88.?.?.?

Ale pánové, ta mladá dáma je produktem nějaké společnosti a docela si myslím, že i když bude snad v české společnosti procentuelně méně podobných exotů, najdete je zde také.
Takže bychom se nemuseli příliš pozastavovat nad stavem společnosti v USA, ale všeobecně.
Nejsem nějaký elitář a nijak se nepovyšuji, ale jistý všeobecný
stupeň zblbnutí společnosti jako fenomén, lze vypozorovat.
Začněme u hudby a umění vůbec.
Co je dnes také považováno za umění, se mně docela někdy kroutí
i palce u nohou! Ale každému , co jeho jest!
Kriticky se vyjádřím k USA, ale jiným směrem a jistě se k mému názoru přidají i ostatní čtenáři.
Tak ukrutně kýčovité věci jako jsem viděl v Americe nenajdete nikde na světě! Opravdu mírou nevkusu je snad Amerika posedlá!
Jak je Amerika bohatá, tak o to více je i zemí pakultury!
V Americe najdete nesmírně krásné věci, které jsou vytvořeny
špičkovými umělci, třeba i na ulici, příkladně v Chicagu nebo
v NY a v jiných městech a potom přijdete na tak hnusné
a odporné "píčoviny", že se úplně otřesete hnusem a řeknete si, jak je možné, že vůbec na takový umělecký hnůj, byly vynaloženy finanční prostředky.Amerika je země protikladů.

142779

29.08.2007 23:16

Možnosti řešení

RE: Idiot

Pramen 88.?.?.?

Rok 1968 a také rok 1967 v tehdejším Československu je hodně zajímavé údobí a hlavně se oněm příliš v novém historickém světle nepíše.
Doporučuji knihu " Špion vypovídá" od Josefa Frolíka , vlastním
jménem Josef Florián , kde popisuje konec roku 1967 a rozvědné
činnosti SSSR v tehdejším ČSR. Zde je zmínka o pokusu chystaného
puče proti Antonínu Novotném a jeho odstranění, právě za účelem, aby na našem území mohly být instalovány rakety středního doletu, které potřebovala tehdejší sovětská generalita dostat blíže k západním hranicím.
Zde je také nutno hledat příčiny "Pražského jara".Na spontánnost
tehdejšího obrodného procesu lze nahlížet různě.Proč si páni komunisté nevyprali svoje špinavé prádlo mezi sebou a proč do takových hrátek zatáhli celou společnost?
To je velká otázka.
Šlo o operaci tajných služeb, která se vymkla kontrole?
Nebo se opravdu v některých soudruzích v KSČ hnulo svědomí?
Zrovna tak proběhla a asi nějak podobně v zákulisí se připravila
Velká sametová revoluce v roce 1989. Ale jsem rád, že už nemusíme tolik rýt držkou v zemi, jak zpíval Karel Kryl.

142782

07.09.2007 04:11

Zpověď lovce ekonomik

Malá oprava je potřeba

Houba 88.?.?.?

Media jsou nervovým systémem demokracie a pokud dobře nefunkují ...

správně - nefungují

Osmdesá procent našich světových sousedů se na nás zlobí ...

správně - Osmdesát

143307

08.09.2007 02:16

L. Paul Bremer: Bush je lhář

RE: Obrovsky jsem se pobavil:

Houba 88.?.?.?

Teď dokonce se již mohou znovu příslušníci strany Baath , tedy
vládnoucí Saddámovy partaje, znovu zapojit do veřejného života
a jsou zpět povoláni k moci.Okupační režim se dostal do úzkých
a už si s islamisty neví rady.Situace v Iráku je hodně horká
nejenom pro okupanty, ale i pro loutkovou vládu. V takovém případě
se hodí všechno. A pane Rickover,váš příspěvek je mírně řečeno popletený.

143388

10.09.2007 03:23

Nekuřáci mají také práva

RE: Kuraka mate upozornit

Houba 88.?.?.?

Pane Tora,
prdět je fyziologické, také jsou země, kde když si po jídle
řádně neříhnete anebo trochu nazabzdíte, jste označen za neslušného,neboť vám nejspíše nechutnalo.
Ale kouření tabáku je drogová závislost a někteří kuřáci narkomani
jsou již tak poškozeni na vůli a jejich nutkání je tak silné,
že jsou si i přes zákazy schopni zapálit cigaretu kdekoliv.
Třeba na Slovensku je teď zrovna čerstvě přijat zákon, který
zakazuje řidiči při jízdě, telefonovat, jíst, pít a také kouřit.
Takové nařízení není nějaké diskriminační, ale má přispět ke
zvýšení bezpečnosti za jízdy. Spadlý "vajglík" řidičovi do klína za jízdy dělá divy. [oči v sloup]

143472

10.09.2007 05:25

Když je odpor nahrazen zbožným přáním...

Jaký bude zisk USA z napadení Iránu?

Houba 88.?.?.?

V Iráku probíhá dlouhá a unavovací válka, ve které nemohou
Spojené státy zvítězit.
Co ale v současné situaci USA získá napadením Iránu?
Na pozemní válku proti Iránu již dnes USA nemá kapacity
a zaútočit ze vzduchu a rozbít Irán nebude žádným přínosem.
A dalším argumentem je hodně neutěšená politická situace
neokonzervativců, kteří jsou pod velkým tlakem i z vlastních řad republikánských politiků.
Tětiva luku se může natahovat jenom do mezní hodnoty, potom
praskne a poraní i lučištníka.

143474

10.09.2007 18:30

Když je odpor nahrazen zbožným přáním...

RE: Co se má stát, stane se!

Houba 88.?.?.?

Tady je zásadní problém. Co dělat s jevem, který se jmenuje
kumulace petrodolarů.Je několik států na světě, které mají na svém
území,prostě od Pána Boha energetická ložiska.
A teď nastává ten rozpor v názorech. Mají tyto státy mít nárok
na všechen zisk z prodeje energetických surovin anebo se mají
také s ostatním světem trochu podělit? A do jaké míry?
A když se budou zisky hromadit jenom do jednoho bodu , vznikne
obrovská nestabilita, která vyvolává pnutí na valutovém trhu.
Co si mají potom takové země za tu horu zelených papírků nakoupit.
A budou ještě platit?

143521

11.09.2007 04:27

Čeho se bojí Petr Adler?

Nevím, proč jste tak všichni naivní!

Houba 88.?.?.?

Pan Adler psal do Mladého světa a byl i jinak činný a proto musel být řádně prověřenou osobou, takže pokud měl ještě závazek u STB,
lze dovodit, že se nejedná o nějaký poklesek. On musel s STB
spolupracovat. Je otázkou, zda byl hajzlík a někoho udal a má
tím pádem někoho na svědomí anebo jenom držel "basu".
To bychom museli jít do svazku a zjistit, jak hluboce s STB
spolupracoval.
Znám několik lidí, kteří STB podepsali spolupráci a neškodili
a také znám "potvory",kteří se tvářili, že nic, a udávali jak o život.
V každém případě by měl pan Adler dnes především držet hubu!
Když nemá čistý štít, tak ať nekecá.Nikdo dnes hodnověrně nedoloží, jak dalece škodil, ale i stín podezření , ho diskvalifikuje a vyřazuje z diskuze.

143550

11.09.2007 14:42

Čeho se bojí Petr Adler?

RE: Nevím, proč jste tak všichni naivní!

Houba 88.?.?.?

Případ Charlese Jordana je přesně popsán v knize "Špion vypovídá"
od Josefa Frolíka - vlastním jménem Josef Florian.
A tato "vražda" byla popravou na základě nějakých mezinárodních komplotů - více v knize.

143583

11.09.2007 15:05

Čeho se bojí Petr Adler?

RE: Petr Adler má pravdu, idyž byl spolupracovníkem StB či agentem

Houba 88.?.?.?

Kdo jednou lže, tak má smůlu.Jak to bylo s vraždou JFK a jeho
zvláštní "běhavou" kulkou? A všechno komise přikryla.
Zrovna tak, jak je možné, že si hodiny brouzdají unesená letadla
ve vzdušném prostoru USA nad citlivými body - Bílý dům, Pentagon?
Vyšetřovací komise 11/9 opět obelhala občany USA. Nikdo za nic nemůže, ačkoliv je několik důkazů o tom, že byla vláda a zpravodajské složky o možnosti útoku letadly na objekty informována.
Také útok na Irák byl proveden pod záminkou prolhaných informací.
Co chcete vědět více. To vám nestačí? A to nijak nekonspiruji,
pouze si skládám data dohromady.
A články v MF a ostatních bulvárních a všemu poplatných médiích
si můžete strčit za klobouk.
Protože novináři a celá ta informační chamraď lže, včetně Klvani,
tak potom vznikají fámy!
Když by občanům byla zaručena seriózní informovanost, nemusíme se
zde o něco přít. A to by také vylezly na povrch všechny zlodějny
a levárny, které poskokové ve vládách provozují a to se jaksi
nehodí. Nakonec se lidé namíchnou a půjdou si to s některými
vyřídit ručně.Někteří už jsou na pár facek úplně zralý!

143586

11.09.2007 16:39

Čeho se bojí Petr Adler?

RE:

Houba 88.?.?.?

Bylo doloženo pane anti-anti, že útok na Irák byl zinscenován na
základě lživých údajů - nakonec bývalý premiér Británie se veřejně
omluvil za jeho 45 minut do Saddámova útoku.
Jenomže vy budete lhát a lhát jako Bush lže, až se mu práší od huby.
Hodnostáři tajných služeb USA vypověděli, že měli přesné informace,
ale vláda chtěla válku s Irákem, takže je jaksi "opomněla".
Proč odstoupil ministr obrany a šéf tajných služeb?
Vy jenom pane matete a nevím, proč to děláte.

143595

11.09.2007 17:12

Čeho se bojí Petr Adler?

RE: vyhlaska

Houba 88.?.?.?

Já bych zacházel s pojmem neonacista opatrně.
Část mladých lidí vidí jakou žumpou jsou současné společenské vztahy a politika vůbec a proto revoltují.
A právě dělají to, co je zakázané.
Když se podíváte na hajlující fanoušky fotbalu, kteří křičí
Jude raus a dokonce si na Spartu přinesli takový transparent,
zjistíte nakonec, že oni žádného žida ani nikdy neviděli, jenom
ve své blbosti opakují, to co ostatní hlupáci jako hit odněkud
přinesli.
Viděl jsem velkou demonstraci neonacistů v Jeně v bývalé NDR
a také jsem přesvědčen, že jde o tentýž pohyb v mládeži -
revolta za každou cenu! A když mě zavřou, ještě v partě stoupnu na ceně,protože jsem hrdina!
Problém je, že v Sasku volí už dnes NPD - národní stranu,
více jak 9% voličů a to je hodně.Taková volba také obráží
vrcholnou nespokojenost s politickou úrovní v Německu
a obelháváním voličů všeobecně.

143601

11.09.2007 17:15

Čeho se bojí Petr Adler?

RE: Martin Škapík

Houba 88.?.?.?

Článek "Jak poznat žida" jsem také na Zvědavci kritizoval
a myslím,že jde o ojedinělý úkrok do oblasti, která je už na hraně chápání, kde se můžeme začít názorově tříštit, co je a není
antisemitizmus.
Jenomže pane anti-anti, vy vědomě lžete.Když si prosím myslíte,
že píšete pravdu, odpovězte jenom na pár dotazů, kterými vás zde
čtenáři zahrnuli.
Ale já nechci odpovědi slyšet od vás, ale od vlády USA a od naší
hodně pokleslé vlády, která bez mandátu občanů chce instalovat
zbytečný radar na našem území.A pan Škapík a další se vyjádřili
jasně. Jenom z tábora probushistických křiklounů se nelze
rozumné odpovědi dočkat. Jenom samá demagogie a lži.
Proč není schopen sám premiér vystoupit s projevem?
To už je na tom tak blbě, aby mu někdo rozumný projev napsal
a on ho jenom přečetl.
Proč si musí najímat nějakého tabákového zoufalce a teď ještě
za peníze daňových poplatníků celou PR agenturu, která musí
občanům řádně vykouřit hlavy.
Obhajujete neobhajitelné a nevím, proč tak činíte.

143604

11.09.2007 19:49

Čeho se bojí Petr Adler?

RE: Kdyz to shrneme...

Houba 88.?.?.?

Běžně neplatím , ale na billboard dám také!
Kolik stojí?

143614

14.09.2007 01:37

Americký kongresman obvinil izraelskou lobby AIPAC z vyvolání irácké války

RE: AIPAC je nejlepší.

Marcel 88.?.?.?

Já si myslím, že je trochu rozdíl mezi lobbingem a mafií.
A AIPAC se spíše podobá té druhé formě svépomoci.

143789

15.09.2007 14:31

Zástupce šéfredaktora MF DNES chce být Američanem

RE: Nedavno jsem v shoping centru

Marcel 88.?.?.?

Trochu humoru snad nezaškodí -

U "Strakovky" se prochází dítě a prozpěvuje si..."MÁME BLBOU VLÁDU ZDRAŽILA NÁM ČOKOLÁDU"...¨vykoukne z okna Topolánek a říká...TY JSI ALE BLBÉ DĚCKO MY ZDRAŽÍME VŠECKO!

143896

15.09.2007 16:50

Zástupce šéfredaktora MF DNES chce být Američanem

RE: Nedavno jsem v shoping centru

Marcel 88.?.?.?

Hlas lidu, hlas boží.
Je nutné znát všechny názory, pane Vratislav. A tímto způsobem
hovoří mnoho lidí, kteří si marně mysleli, že opravdu přijde
demokracie prvorepublikového typu a ne tahle "cochcárna".
Nebo jste snad také příznivcem nových "pořádků", které nemají
s demokracií a právním státem, co společného.
Ať se zbytečně neopakuji, použiji úryvky z jiných komentářů:

Pan Kubrt -
...Naše vlezdoprdelistická vláda se nás snaží přesvědčit právě pomocí podobnejch článků o nerozborném přátelství s USA na věčné časy a nikdy jinak...stejnýma kravinama nás krmilo před 20 lety Rudý právo, strana a vláda. Je to stejná taktika - co USA činí, dobře činí, Putin je hrozba světovýho míru a musíme se postavit na tu správnou stranu barikády... Pokud někde na debatě otevřete hubu (stačí i v duchu pochybností), uvidíte co se na vás sesype za svoloč - bolševik bývá mírné označení...

Ještě lépe situaci popsal pan Vodník :

...v médiích je to stejné jako za bolševika, v modrém vydání místo rudého, a taky o pár dekád sofistikovanější. Ameriku Vás milovat nenutí, ale pokud ji nemilujete, tak jste komunista. Ani Židy nemusíte milovat, ale pokud je nemilujete nebo bezmezně neobdivujete, jste antisemita, přinejmenším latentní. Pokud odmítáte rovnítko mezi pojmy „sovětský“ a „ruský“ (je jedno jestli carský nebo putinský), jste rovněž bolševik.

Svoloč se vyskytuje na všech větších diskusních fórech, včetně tohoto, ale po 5 letech mám pocit, že ta modrá je nejagresivnější, nejarogantnější a nejpitomější.

143902

17.09.2007 05:54

Jiřina Šiklová: Restituční podvodník Schwarzenberg na Hrad!

Členství v KSČ není pohana, ale dnes by takový člověk měl být zticha!

Marcel 88.?.?.?

Nikomu nevyčítám, že byl členem KSČ, ale měl by mít tolik
slušnosti v těle a nevměšovat se do politických diskuzí
a hlavně veřejně nevystupovat. Tím je celý současný politický
trend naprosto nevěrohodný. To se netýká jenom Šiklové, ale třeba Pitharta,Tlustého a mnoha dalších.V řadách pravicové ODS se to bývalými členy KSČ, jenom hemží.A zase je nutné rozlišit
řadového člena ODS, který pro stranu pracuje a funkcionáře, který
stranu reprezentuje.Na ministerstvu vnitra jsou dosud "nepostradatelní" příslušníci STB a to 18 let po "sametu".
Nechci nikomu škodit, ale měl by být každý člověk s takovou
minulostí trochu soudný.
Celý systém je podvodný už od roku 1989.Příslušníci STB a zvláště
2. správy / vnitřní nepřítel/ jsou nevinní a mají vysoké důchody
a jejich často "oběti" zverbovaní pod různými pohrůžkami
jsou vláčeni médii a žumpou bulváru.
Máme seznamy na různé informátory a kde jsou seznamy důstojníků
STB, kteří takové svinstvo prováděli!
Taková "sametová" spravedlnost a lá Havel je naprosto scestná.
Jenom říká, čím větší budeš svině, tím se budeš mít lépe!

144002

17.09.2007 20:13

Jiřina Šiklová: Restituční podvodník Schwarzenberg na Hrad!

RE: Členství v KSČ není pohana, ale dnes by takový člověk měl být zticha!

Marcel 88.?.?.?

Topolánek byl předseda SSM, studoval vojenské gymnázium
a jeho maminka byla sekretářka soudruha Mamuly, krajského
tajemníka v Ostravě, opravdu rudokožce arcilotra!
Nevím, co byl starý Topolánek, ale jinak šlo o velice povedenou
rodinku.
Ale ani Topolánek sám mně nevadí,mimo svého křupanství, kterým se
projevuje na premiéra, až příliš.Nejde o zlého člověka a vyčítat
někomu rodinu a původ je zbabělé a podlé.Každý pěkně sám ať
hovoří za sebe a když byl Topolánek před rokem 1989 takové
kádrové eso, měl by se dnes pokryteckých a účelových antikomunistických řečí pokorně vyvarovat.
Co lidí rylo držkou v zemi za komunistů a byli rozehnáni do celého světa a dnes jsou rádi, že se poměry změnily a nemusí se duševně onanovat ubohými poplatnými řečmi 18 let po "sametu",
jako Topolánek.

144033

20.09.2007 01:10

Ztrácíme i Afghánistán

Kam jdou peníze i mimo rozpočet ministerstva obrany.

Marcel 88.?.?.?

Je výsměchem všem občanům České republiky hovořit na jedné straně o nutnosti utahování opasků v souvislosti s prosazováním reformy veřejných financí a současně připustit, že uvolníme byť mimo rozpočtové prostředky ministerstva obrany více než půl miliardy korun na pochybnou misi v Afghánistánu.

144143

21.09.2007 04:55

Kissingerovo ultimátum Putinovi

RE: Tak ten titulek

Marcel 88.?.?.?

Jak vás napadlo, že by Putin přerušoval nějaké dodávky.
A co by tím získal? Rusko potřebuje prodávat a pouze se dohaduje
s Ukrajinou a Běloruskem, aby platili světové ceny a problémem je, že přes tyto státy vedou zásadní plynovody a ropovody.
Naopak, Rusko by rádo prodalo více ropy a plynu, protože potřebuje peníze na obnovu státu. Kdo byl v poslední době v Rusku, ví naprosto přesně o čem mluvím.V Rusku stoupá neuvěřitelným způsobem životní úroveň a také se všude staví , jak o život.
Nemám zájem zde dělat nějakou propagaci Ruska, ale když srovnáte
stav hospodářství někdy v roce 1992 a dnes, tak klobouk dolů.
Pro cizince je těžko pořád k chápání některé jejich vzorce chování sami k sobě, kdy vládne neurvalost a hrubost a prostě Rus ještě dlouho zůstane Rusem, ale hospodářsky jim nejde dnes už co vyčítat a to dokonce i na vesnici.

144202

21.09.2007 04:59

AD: „Al-Káida chce vyvraždění Západu“

RE: Malým detailem budiž,

Marcel 88.?.?.?

Jsem téhož názoru, že Al kajda a Bin Ládínek jsou postavičky tak
trochu vycucané z prstu. Netvrdím , že nejsou nějaké organizace
militantních muslimů, které však značně posílily po útoku
a okupaci Iráku.Také budou nějací vůdci, ale Bin Ládínek, kterého
tahají před volbami jak králíka z klobouku, to jistě nebude.
Nakonec druhý největší teroristický útok v USA bylo zničení
federální budovy v Oklahomě a to měl na svědomí čistý bílý Američan.Ale o tom se nemluví, protože to se nehodí do krámu.
Za všechno mohou přeci ti zlý islamisté.

144203

30.09.2007 23:14

Ztraceno v překladu: Ahmadinežád a média

Usáci jsou vzteky bez sebe - Irán podepíše s Atomovou agenturou smlouvu!

Jehuda 88.?.?.?

Pokračování

Význam přijatého dokumentu spočívá v tom, že v rozporu s hysterickým štvaním diplomatů Bílého domu diplomacie potvrdila svůj význam, a pokud se s íránským vedením jedná se vší úctou, může být dosaženo řešení. Důsledky smlouvy o vzájemném porozumění mezi Íránem a MAAE mají hluboký význam. Dokázala světu, že nejde o darebácký stát ani o zemi, náležející do osy zla , jak již několik desetiletí tvrdí americká administrativa, ale o suverénní zemi, která uplatňuje své právo na nukleární technologie pro energetiku v rámci MAAE a Smlouvy o nešíření nukleárních zbraní . Postup generálního ředitele MAAE El Baradeje naznačuje, že se nechce dát cestou podpory amerických válečných záměrů invaze do Íránu.

144752

30.09.2007 23:54

Ztraceno v překladu: Ahmadinežád a média

Usáci jsou vzteky bez sebe - Irán podepíše s Atomovou agenturou smlouvu!

Jehuda 88.?.?.?

Americká a Izraelská diplomacie je vzteky bez sebe, náhle se jim vytratil důvod k vyhrožování Iránu kvůli obohacování uranu, protože se Irán dohodl s MAAE.

Jednání mezi íránskou delegací, vedenou Alím Laridžáním a představiteli MAAE, vedenou generálním ředitelem MAAE El Baradejem, bylo úspěšné. Text smlouvy je zveřejněn v souladu s požadavkem íránské delegace na webových stránkách MAAE. Ze smlouvy jasně vyplývá, že v otázkách programu obohacování uranu, který prezident Bush označoval za úsilí Íránu získat jaderné zbraně, se MAAE a Írán dohodly na spolupráci v přípravě bezpečnostních záruk pro činnost závodu na obohacování uranu v Natanzu, na základě návrhu Komplexní bezpečnostní smlouvy , kterou Írán od MAAE obdržel 23. července 2007. Způsob realizace byl projednán na schůzce technických pracovníků ve dnech 6.-8. srpna v Teheránu. Další schůzka k realizaci smlouvy se uskuteční koncem září 2007. Delegace MAAE navštívila 12.7.2007 i těžkovodní reaktor v Araku. Íránská vláda rovněž vydala pro 14 inspektorů MAAE rok platná víza bez omezení počtu cest. Delegace projednaly v minulosti spornou otázku pokusů s plutoniem, které zmiňuje i přijatý dokument: 20.srpna 2007 MAAE oznámila, že odpovědi íránské strany k problému se shodují s jejími zjištěními. Tímto se tento problém považuje za vyřešený a íránská vláda bude o tom informována oficiálním dopisem.

Celý komplex jednání s Íránem má MAAE v úmyslu ukončit v listopadu 2007. Závěrečná část dokumentu obsahuje pět bodů, které přivedly americkou administrativu k nepříčetnosti:

1. Uvedené postupy realizace se týkají všech zbývajících otázek a MAAE potvrzuje, že neexistují žádné další otázky a nejasnosti, vztahující se k íránskému nukleárnímu výzkumu a aktivitám v minulosti.

2. Agentura potvrdila, že dodá všechny zbývající otázky v souladu se schváleným pracovním plánem. Tím bude seznam všech otázek s konečnou platnosti vyčerpán. Írán předá MAAE všechny požadované informace a objasnění.

3. Delegace MAAE je názoru, že smlouva o výše uvedených otázkách dále podpoří realizaci účinnost bezpečnostních opatření v Íránu a jeho schopnosti udržet mírový charakter svých nukleárních aktivit.

4. Agentura ověřila, že nukleární materiál v íránských obohacovacích zařízeních se svými vlastnostmi neodlišuje od údajů deklarovaných Íránem a potvrdila, že materiál je použitelný pouze pro mírové účely.

5. MAAE a Írán se dohodly na tom, že po splnění pracovního plánu a realizaci dohodnutých postupů k řešení sporných otázek, bude kontrola íránského jaderného programu pokračovat obvyklým způsobem.

Význam přijatého dokumentu spočívá v tom, že v rozporu s hysterickým štvaním diplomatů Bílého domu diplomacie potvrdila svůj význam, a pokud se s íránským vedením jedná se vší úctou, může být dosaženo řeše...

Automaticky kráceno

144751

07.10.2007 16:20

Jak jsem málem zapálila chrám Sv. Víta

RE: Nechci autorce brat viru, ale...

Jehuda 88.?.?.?

Křesťanství ze židovství přímo vychází a pokud budete negovat
náboženství jako takové / Marx - náboženství je opiát lidstva/,
musíte připustit negativní roli židovství, jako náboženského instrumentu.
Když se tak podívám po Vesmíru, zjistím, že sám život je jistou
anomálií v Kosmu a náboženský výklad života na Zemi je naprosto
zavádějící ve světle poznatků 21. století.
Tím nechci říci, že sám jsem militantní ateista.
Úloha židovství v dějinách a jeho průnik do našeho věku není
dobrá a málo se smí hovořit o židovské teokracii v Izraeli.
Má být spravedlnost. Hodně všichni vykřikují o negativní roli
islámu, ale židé / sionisté/ jsou totéž zlo,ale lépe zakuklené.
Zrovna tak fundamentální křešťané jsou nepříjemní - hloupé
výroky neomylného papeže, třeba o používání prezervativů,
o absolutním zákazu potratů a jiných nejapností.

145082

09.10.2007 17:03

Jak jsem málem zapálila chrám Sv. Víta

RE: Nechci autorce brat viru, ale...

Jehuda 88.?.?.?

Také Husa nemohou do teď katolíci "skousnout", protože chtěl
především církev chudou!

145184

15.10.2007 14:04

Americké rádio zůstává v centru Prahy

Pražská židovská obec pozemek na hokejovou halu nedala , ale Svobodná evropa ho dostala

Jehuda 88.?.?.?

Pro Americké rádio se již staví nový komplex v Praze 10 na Hagiboru,kam bude RFE přestěhována.Šlo by celkem o banální zprávu, kdyby neměla trochu trpký podtext. Pozemek na Hagiboru vlastní Pražská židovská obec a ta byla velmi úpěnlivě žádána, aby pozemek prodala za velmi dobré peníze pro stavbu multifunkční haly, kde se mělo též konat Mistroství světa v ledním hokeji
a bylo přímo ohroženo jeho konání v Praze,protože nebyl
do poslední chvíle pozemek.
Židovská obec tehdy odmítla s tvrzením, že si zde vybuduje vlastní sportoviště.
Takže je zjevné, jaké jsou zájmy Pražské židovské obce, která jak je vidět nesleduje pouze svůj náboženský život, ale její zájmy jsou širší, takové trochu zavánějící sionismem a podporující své
americké chlebodárce.
Jak bylo možné, ihned opustila svůj proklamovaný záměr na zřízení
sportoviště a nabídla pozemek RFE - Svobodné evropě.
To je zajímavý názorový posun, který asi ani všichni členové
Pražské židovské obce neznají a bylo rozhodnuto bez jejich vůle.
Vysílač je zřízen a financován kongresem USA a rád bych viděl,
zdali se v obsahu vysílání také zobrazí fakt, že většinu v kongresu mají demokraté.
Mám vážné obavy , že vysílání je plné bushistických republikánských lží o vítězství v Iráku a jiných nesmyslech.

145465

20.03.2008 03:35

Hrdina, profesionál nebo spíše oběť?

Žádný hrdina ani oběť - chamtivý "zelený" dobrodruh.

Sapora 88.?.?.?

Do zahraničních misí se hlásí vojáci naší armády skoro výhradně kvůli penězům. Účast v misi je dobrovolná a zatím je vždy více zájemců,nechat se dobrovolně zabít kvůli penězům,takže do mise se dostane jenom ten, kdo je vybrán.Chtivost peněz je záhuba.
Možná že teď začne mít MO v naplnění misí problémy.
Najednou je první skutečná bojová smrt a potom platba
v dolarech při poklesu kurzu je nižší.
Otázka legality nasazení NATA v Afganistánu je velmi sporná.
RB OSN vydala sice rezoluci proti Talibanu, ale v tom případě
měl být utvořen kontingent OSN, jako při první válce v zálivu
proti Iráku a takový měl v Afganistánu operovat pod vlajkou OSN.
NATO bylo již po druhé zneužito - poprvé proti Jugoslávii
- známé "humanitární bombardování" trotla Havla a podruhé
nasazením v Afganistánu.
NATO je obranný pakt a nevím, co bráníme v Kábulu.
Možná velmi výnosný drogový obchod vedený CIA.
Příkladně Němci odmítli další vojáky do Afganistánu nasadit,
kde jako důvod právě poukazují na zneužití poslání NATA,
které má v preambuli obranné souručenství.
Merkelová to také omlouvá vnitřní politickou situací.
Jinak si myslím, že když si někdo nechá ustřelit palici
v Afganistánu , kvůli tomu , aby si mohl doma postavit velký barák,tak takového blba není škoda.
Ještě takové chamtivé zelené hovado dostane vyznamenání in memoriam.
Pokud jsou Češi nasazováni v rámci OSN - UNPROFOR, nebo v podobných operacích , nejsem proti tomu, tam je i vyznamenání na místě.
Nevidím, ale žádný důvod, abychom se zúčastňovali v nějakých
útočných "bušistických" operacích proti tzv. státům osy zla,
když v současně době jsou největším státem zla,právě USA!
Současný,nejagresivnější, nejzadluženější a nejmilitarizovanější stát světa je USA a bohužel v České republice je dnes u moci
vláda,která se podílí na zločinech USA jak v Iráku, tak v Afganistánu.Okupanti nejsou nikde vítáni.

156835

20.03.2008 11:23

Hrdina, profesionál nebo spíše oběť?

Adrenalinová práce za peníze občanů, kteří si nepřejí účast vojáků v Afganistánu

Sapora 88.?.?.?

Pokud máme demokracii, tak by se měla vláda zeptat občanů, zda oni chtějí,aby za peníze daňových poplatníků byly někam vysíláni čeští vojáci a hlavně kam!!!
V Německu se zdráhají do Afganistánu nějaké vojáky poslat, ale
bohužel naše vládní garnitura má jiné "cíle", než jsou zájmy
občanů vlastní země.
A když chce někdo dělat "adrenalinovou práci" v Afganistánu, tak ať si ji dělá,ale za svoje.
Vojáky nemám rád.I v profesionální armádě je šikana, vojáci kradou a armáda by měla mít jasně definované úkoly.
Není možné zneužívat naší armádu pro zájmy jiných - když si někdo
označí nějaký stát za "osu zla" a tento přepadne, tak u toho nemusíme asistovat. Armáda není levná záležitost a když už musí
být ,jako nějaké nutné zlo,tak má být k něčemu a to především
hájit národní zájmy občanů, kteří jí platí!!!

156867

21.03.2008 02:25

Hrdina, profesionál nebo spíše oběť?

Co nebo kdo může pohnout situací v Afganistánu

Sapora 88.?.?.?

Když budu upřímný a zcela nestranný, budoucnost v Afganistánu
je mně velmi nejasná. V té zemi se zvítězit nedá.
Již britská vojska měla smůlu, 80 000 Sovětů s nejmodernější
výzbrojí utrpělo těžké ztráty a teď vojska NATO, která také dostávají jednu lekci za druhou,v zemi , kde každé horské údolí má jiného vládce a "vláda" v Kábulu je ve feudálním postavení.
Také mi není úplně jasné, co to je za hnutí - Taliban a co vlastně chce a jak je vnímán obyvateli Afganistánu.
Je opravdu těžké z Evropského pohledu pochopit zemi
a její mentalitu, kde je cca 80% analfabetů, vládnou nepsané feudální zákony a kde již po několik generací válčí každý s každým a země je pořád někým okupována.
Měl jsem možnost několik hodin hovořit s člověkem, který byl
v Afganistánu mnoho let a ani on si vůbec nedovede představit,
jak se situace v Afganistánu vyvine a přitom jde opravdu
o znalce poměrů v této zemi.
Průměrný Afgánec je " islámsky laděný vysokohorský beran",
který je přivyklý přežívat ve velmi nuzných podmínkách
a který má doma jako zcela běžnou věc Kalašnikova, RPG a dostatek
munice.Od pondělí do čtvrtka okopává políčko, nejlépe s mákem a od pátku do neděle je z něj "svatý" bojovník proti okupantům a je dost jedno, kteří to v současné době zrovna jsou, protože jde zcela jistě o "nevěřící psi" a ty je nutné vyhubit!
Možná, že se podaří poměry v Afganistánu změnit postupně
k lepšímu, ale nikoliv silou a bude to trvat hodně dlouho. Nad společností, která se z větší části nachází mentálně v 16. století, nelze vojensky zvítězit.Bušistánci se šeredně
mýlí a odejdou posléze, stejně jako jejich předchůdci.

156921

22.03.2008 18:34

Zrušte barvu!

RE: Fotit na barvu je často obtížnější

Sapora 88.?.?.?

Chtěl bych zde upozornit pro milovníky černobílé , ale i barevné fotografie na neuvěřitelného umělce, fotografa Ladislava Kamaráda,
dnes již proslaveného po celém světě,
http://www.horolezec.cz, který neváhá pro správný snímek riskovat život
v osmitisícové výšce a který je právě proslaven a celou světovou
fotografickou obcí ctěn za sérii naprosto unikátních černobílých
fotek z Himaláje, kde fotil opravdu za ohrožení života!
Zde odkaz:

http://www.wild-landscape.com/galery/gal_66/b_and_...

To, co zde uvidíte je opravdu maso!, a kdo někdy fotil, tak jenom
zůstane bez dechu, protože ani nedokáže pochopit, jak takové fotky mohly vzniknout, i když jsou jenom "černobílé".
Ještě jeden odkaz na fotku sice barevnou, ale kde je vidět,
že kdo opravdu umí černobíle, popere se i s barvou.

http://www.horolezec.cz/galery/gal_66/island/Landm...

Ještě jeden odkaz, protože kdo umí, tak ten opravdu umí,
a je jedno zda černobíle, či barevně. Dokonce si myslím,že zde
se Kamarádovi podařil husarský kousek,zakomponovat barevně
onen černobílý fotografický "duchovní" rozměr do barvy!!!

http://www.horolezec.cz/galery/gal_66/egypt07c/gal...

157045

22.03.2008 19:21

Hrdina, profesionál nebo spíše oběť?

Temné podezření - názor čtenáře IHNED

Sapora 88.?.?.?

Nerad bych se dožil toho, aby na tyto naše omaskáčované šulínky prasklo to, co přednedávnem na Poláky, kteří v Afghánistánu pod americkým komandem vypálili a částečně vyvraždili jednu vesnici.

157048

23.03.2008 00:01

Zrušte barvu!

RE: Ladislav Kamarád

Sapora 88.?.?.?

Ladislava Kamaráda znám osobně a myslím , že česká fotografická
škola má zdárného pokračovatele všech slavných jmen, která
českou fotografii proslavila po světě.
Je i zdárný konstruktér, neboť si doma postavil naprosto tichou
a velice výkonnou čističku vzduchu, která je v Praze při stavu
ovzduší velmi potřebná.
Také ho můžete potkat v létě v Krkonoších jak na speciálním horském kole sjíždí naprosto krkolomné svahy, skoro se dá říci jisté "držkopády", kam se odváží jenom hodně málo lidí z komunity horských "kolařů".
A úspěch mu přeji, protože se proslavil pouze svou nezměrnou
pracovitostí, nikdo mu nepodal pomocnou ruku.
Dokonce už vstoupil jako legenda mezi fotografy, protože třeba
získat jeho velký kalendář, který je sestaven právě z černobílých
fotek z Himaláje , představuje investici mnoha desítek tisíc
korun, pokud ho vůbec nějaký sběratel prodá.

157066

23.03.2008 01:47

Z debaty na lamer.cz

Nejlepší je ale tohle!

Sapora 88.?.?.?

;hs
.,tz
'evvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
///////////////geeeeee
blejes bo co?
sry, kocka mi chodila po klavesnici. sem ji vyhodil z mistnosti.
tak mi doslo ze je to prvni kocka v dejinach kicknuta za spam.
Komentář: Jednou ji pohrbim vedle Lajky.

157073

24.03.2008 03:25

Návštěva prezidenta Ahmadínežáda v Iráku 2. – 3. března 2008

Je úsměvná ta dojemná péče o zhoršující se hospodářskou situaci v Iránu,

Sapora 88.?.?.?

když vidíme,jak se dolar každým dnem propadá do neřízené recese
a nakonec to ekonomicky zaplatí celý svět.
Mezinárodní komise OSN pro kontrolu šíření jaderných materiálů
jednoznačně konstatovala , že Irán žádné jaderné zbraně nevyvíjí
a to "bušistánce" rozžhavilo do běla, protože teď nemají pádný
důvod Irán věrolomně přepadnout na základě vylhaných důvodů,
jako předtím Irák.
Irán také vydal několika inspektorům OSN volná víza a přístup
do všech prostor, které si oni vyberou a také umožnil instalaci
kontrolní techniky OSN ve svých jaderných závodech.
Tím vzal definitivně vítr z plachet všem válečným štváčům
z řad vzteklých a uslintaných "bušistánců" a Irán může směle
postupovat v ofenzivní protiamerické a protiizraelské politice,
kde se snaží upozornit na všechna zvěrstva, které uvedené státy
v mezinárodní politice dělají.

157100

24.03.2008 05:08

Návštěva prezidenta Ahmadínežáda v Iráku 2. – 3. března 2008

RE: Je úsměvná ta dojemná péče o zhoršující se hospodářskou situaci v Iránu,

Sapora 88.?.?.?

Iránská vláda vydala 14 inspektorům OSN roční volná víza
s přístupem kamkoliv a umožnila instalaci monitorovací techniky
v jaderných zařízeních.
Předseda komise Baradey prohlásil, že v Iránu nenašel žádnou aktivitu ,která by vedla k výrobě jaderných zbraní.
Sankce OSN se týkají kontroly a logistiky s obohaceným štěpným materiálem , nikoliv aktivit vedoucí k výrobě jaderných zbraní.
A proto jsou "bušistánci" a hlavně ti , o kterých se nesmí
mluvit, vzteky bez sebe, protože ztratili mantru o jaderných
zbraních v Iránu.
Irán těží uran a má právo, pod mezinárodní kontrolou vyrábět palivo pro jaderné elektrárny.Proč by měl jako kolonie vyvážet jenom suroviny, když může exportovat palivové články, které mezitím na mezinárodním trhu podražily sedminásobně.

157103

24.07.2008 19:27

Čunek vrací úder

RE: Zajimavy postreh.

Montaznik 88.?.?.?

Mám též velmi vyhraněný názor na církve a tak jsem vybral
příspěvek jednoho fundovaného čtenáře,který jsem zaznamenal při diskuzi o církevních restitucích,jenž je však krásně široký a moudrý a dobře postihuje současnou situaci v církvích a nejenom tam, paralela by se našla i ve společnosti obecně,takže se na mne prosím věřící a katolíci neobořte, že jsem si dovolil kritizovat.Věřících si vážím.

"Měl byste vědět, že v církvi tak jako všude, je zrno a plevel. A ten plevel nás dusí. Zrno to byli ti, kteří se v době totality vydali pro bližní do krajnosti a je jich mnoho, kteří se vydávají i dnes. Plevel jsou ti, kteří Boží věci zneužívají, řvou majetek, majetek, majetek!!! Ale Boha neznají".

Také Mistra Jana Husa dodnes nemůže především katolická církev
ani "cítit", protože chtěl zásadně církev chudou!
Je dobře si přečíst něco od Husa , či Chelčického a rapidně změníte názor na celé husitství.
A to že husité ničili majetek katolíkům bylo přirozené -
katolíci pro ně byli "modláři", "antikristi", kteří mohou
za rozvrat společnosti, kdy mohl člověk třeba i někoho zavraždit
a koupil si v katolickém kostele odpustky a vše bylo v pořádku.
Proto bylo "potřeba" kostely a kláštery zapálit a proradné
duchovenstvo vybít.Těžko můžete používat logiku myšlení 21. století na pohnutky mysli člověka - husitu 14.století,
včetně stále omílaných nesmyslů, že nám husité v Čechách
zničili památky.Již minulý režim zneužíval a vykládal husitské
dějiny jak se mu hodilo do krámu, takže se podobných chyb
nedopouštějte i nyní.

166042

10.10.2008 16:06

Je kapitalismus u konce s dechem?

Velká rudá říjnová znárodňovací revoluce v USA ! Hurá!!!

Montaznik 88.?.?.?

A ještě je potřeba aby vystřelila nějaká "Aurora" a začal šturm na "Zimní palác" - Bílý dům! Potom nastane VRŘZR/Velká rudá říjnová znárodňovací revoluce / v USA. Bude se rabovat,znásilňovat a vraždit, to je panečku kapitálismus jako noha!
Ale vážně, pročpak nechtějí naši vrtichvosti Kalousek a zločinci
z ČNB plnou záruku na vklady fyzických osob v českých bankách,
když jedním dechem říkají, že naše banky jsou v úplném pořádku,
ale záruky jako dala Merkelová v Německu, dát nechtějí!!!
Takže Německo, Rakousko a další státy, kde banky krachují, záruky daly a naši "pevní" bankéři a Kalousek záruky nechtějí dát - to hlava nebere! Asi mají také České banky peníze na Islandu, nebo půjčovali kde komu a hráli všeobecné bankovní kasíno.
Island koupí Rusko za cca 5 miliard USD a jsme tam i bez "radáru"!!

172752

10.10.2008 19:05

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Vidím to jinak

Montaznik 88.?.?.?

To už nemá s cyklickým vývojem co dělat.Jde o jasný fakt, že neviditelná ruka trhu bez regulace, tudíž bez viditelné kontroly je nebezpečný stav společnosti, protože umožní duchovně vychýleným jedincům, kteří bez odpovědnosti ke svěřeným hodnotám jsou schopni si hrát pestrou ruletu, ale s cizími penězi a jinak seriozní instituci jako je banka , proměnit v jakési kasino.
Je nutné napsat a vytvořit zcela novou ekonomickou teorii, která bude mít již v premise jasně uvedeno, že banka nemůže být nástrojem hazardu, protože peníze / likvidita/ jsou krví ekonomiky a když je narušena její funkce a do některého orgánu se krev nedostane, organismus umírá jako celek!
Teď zrovna jsem dočetl článek, kde je popsáno barvitě, jak v Rusku , které je též postiženo silně bankovní krizí,
může dojít k situaci, kdy některé zemědělské podniky, nebudou mít peníze na nákup jarního osiva na setbu obilí! Doufám, že stát zasáhne, ale tady končí legrace, protože bez jídla může dojít k fatální destabilizaci společnosti!
To je nejhorší forma, kdy se začnou finanční problémy řešit násilím na ulici.
Myslím , že také v USA už mají pomalu nakročeno k podobným scénářům. Tam půjde jenom o snížení životní úrovně a chudí, nebo zchudlý budou chtít krev viníků.

172762

13.10.2008 01:57

Dopis z Ne násilí

RE: Děkujeme odejděte

Montaznik 88.?.?.?

Pro radar je menšina ve společnosti , cca 30%.
Je také otázkou, kdo jsou ti normální lidé.Takže proti radaru je ta nenormální většina. Divná demokracie. Taková trochu placatá.
A pokud máme demokracii, tak by především měla dbát na vůli občanů. Názor, že občané nemohou mít slovo při umístění cizí vojenské základny na našem území, je zcela scestný.
Takže se snadno dostaneme do situace, kdy bude nakonec základna protlačena v poslanecké sněmovně za vlády ODS a jakmile ODS prohraje volby,základna bude vypovězena z našeho území.
To je pravděpodobný scénář a myslím, že by si měla ODS a vlastně celá koalice uvědomit marnost takového počínání.

172884

13.10.2008 16:28

Je kapitalismus u konce s dechem?

Spíše jde o "kasino", než o kapitalismus

Montaznik 88.?.?.?

Ve skutečnosti existují ekonomiky dvě: První skutečná (reálná) ekonomika výrobků a služeb, kde na trhu probíhají transakce se zbožím proti platbám za toto zboží, a druhá virtuální neboli symbolická ekonomika peněz a finančních nástrojů, ve které se sází na budoucí pohyby cen a hazarduje s penězi vlastními i penězi těch druhých. Tato druhá ekonomika není nutně podložena skutečnými toky zboží a služeb; jejím hlavním produktem jsou peníze. Produkuje peníze přímo, bez obtěžující přítomnosti skutečných výrobků nebo služeb. Jak je to možné? Hlavně díky spekulacím, sázkám, hazardní hře. Prostě s touto druhou ekonomikou je vždy něco v nepořádku. Chceme-li pochopit praktickou ekonomiku i ekonomii jako vědu, neměli bychom tyto dvě ekonomiky zaměňovat. Rozdíl vysvětluje jednoduchá metafora: Když získáte peníze prostřednictvím zboží a služeb, zanecháte v ekonomice stopu – užitečný výrobek, cennou službu. Tento skutečný užitek lze spotřebovat; nová znalost se získá a uloží do organizační paměti ekonomiky. Můžeme říci, že peníze byly vydělané (zasloužené). Když získáte peníze tím, že vsadíte například na budoucí vyšší úrokové sazby nebo směnné kurzy, nezanecháváte v ekonomice žádnou trvalou nebo viditelnou stopu – žádné zboží, žádné služby, žádné znalosti. Peníze se jednoduše přesunou z jedné kapsy do druhé, aniž by zanechaly jakoukoli skutečnou stopu. Peníze se prostě udělaly, jakoby kouzlem.
Existuje tedy velký rozdíl mezi vyděláváním a děláním peněz. Není nic špatného na vydělávání peněz, ale dělání peněz se permanentně ocitá v potížích. Když ukradnu nebo vyhraji vaše peníze (převedu je z vaší kapsy do své), v ekonomice nezůstává žádný pozitivní přínos. Když si vaše peníze vydělám (tím, že vám prodám skutečné zboží nebo služby), dojde k pozitivní akumulaci užitku a znalostí.
Díky rychlé globalizaci kapitálových trhů, bleskové rychlosti, s jakou fungují komunikační sítě a internet, a automatizovaným, počítačově řízeným finančním nástrojům, je nyní v rostoucí míře možné získat peníze bez toho, abyste si je zasloužili. Rychlost je dostupná, potřebujete jen spoustu peněz do hry. Páni, to se to hraje!
Věčně nedospělá generace, odkojená hrami a hazardem, slastně nevědomá a neinformovaná o skutečných věcech, se perfektně hodí pro toto nové kasino v oblacích. Obrovské sumy peněz se získávají tím, že na několik minut nebo hodin investujete ještě větší sumy peněz, proženete je během jediného dne několikrát kolem světa. Žádné skutečné zboží nebo služby nemění, ani nemohou změnit svého majitele v takovém zlomku času.

172918

13.10.2008 17:07

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Otázka

Montaznik 88.?.?.?

Pane Sodek,
peníze lze velmi snadno z ČR převést do SPARKASSE v Německu, nejlépe v Zittau, kde mají české oddělení s českými úřednicemi
a mají od roku 2004 povolení od ČNB podnikat na bankovním trhu
na území ČR v rámci EU - volný pohyb služeb a kapitálu.
Mají též česky vedené stránky i s on-line bankovnictvím.

Pobočka Zittau, Frauenstraße 21

Kateřina Procházková
Tel.: +49-3583-603-534
E-Mail: katerina.prochazkova@spk-on.de
Po / St / Pá
Út / Čt 08:00-16:00 hod.
08:00-18:00 hod.
Miloslava Haziová
Tel.: +49-3583-603-536
E-Mail: miloslava.haziova@spk-on.de
Po / St / Pá
Út / Čt 08:00-16:00 hod.
08:00-18:00 hod.
Založení účtu je zdarma,vedení účtu při on-line také zdarma.
Žitava - Zittau je cca 25 km od Liberce na Hrádek nad Nisou.
Z Prahy autem po dálnici za hodinu a půl.
Kultura zacházení s klientem se nedá srovnat v žádné české bance.
Tam je člověk zákazník a ne "otravovatel", jako v Česku.

172923

15.10.2008 13:34

Zadržení dr. Töbena by nás mělo probudit

V Evropě je různý právní režim , co se týče revizionismu

Montaznik 88.?.?.?

Příkladně ve Španělsku je možné se vyjadřovat k židovské otázce
za války zcela volně a není zde nějaké právní omezení.
To znamená, že ve Španělsku je skutečná svoboda slova.
Jde vždy o názor, nikoliv o nabádání k nějaké činnosti.
Pročetl jsem pozorně skoro celou dostupnou revizionistickou literaturu a až na malé drobnosti, jsem zde nenašel nic, nad čím by se měl normálně myslící čtenář pozastavovat.
Třeba počet povražděných židů za války je často střetem.
Nevím , ale 6 milionů je nadhodnoceno, myslím, že skutečnost bude kolem 4 milionů až 4,5 milionů obětí. Tím nechci nijak snižovat hrůzy holokaustu jako takového.Zatvrzelé trvání na 6 milionech obětí je směšné a nedůstojné vůbec nějaké diskuzi a hlavně , když nemá jedna diskutující strana argumenty, tak má oporu v zákonu.Je opravdu odporné, že je někdo stíhán za názor na dnes již historickou událost, o které každý ví, že se odehrála a kterou není nutné ponižovat,vynucováním si jednoho, jenom toho správného názoru.Také je velká část samotných židů, kteří kritizují takové postupy, především z řad ortodoxních židovských organizací v USA a jinde.

173081

15.10.2008 14:16

Dopis z Ne násilí

Milá Jarmilko,

Montaznik 88.?.?.?

nic ve zlém, rád si přečtu některé tvé komentáře, ale mají
opravdu různou kvalitu. Někdy je to pěkné,ale občas se dvakrát
nadechni, než něco napíšeš a pošleš.
Opice je přeci naprosto jiný tvor,než člověk.
To se snaží někteří pomatení zoologové směšovat dohromady primáty a lidi, jenom proto, že je zde možné najít společné znaky.
Zrovna tak připisovat psům vlastnosti, které nemají, je zvěrstvo.
Jde o zneužívání zvířat.V ZOO by měla být jenom prokazatelně ta zvířata, které jsou již domestikována a netrpí po svobodě. Opice patří do přírody a tam je jí nejlépe a zrovna tak další zvířata.
Člověk se oddělil od přírody a proto do ní nemá zasahovat.
Zatím udělal více škody, než užitku.

173090

15.10.2008 17:39

Zadržení dr. Töbena by nás mělo probudit

RE: Svoboda není anarchie

Montaznik 88.?.?.?

Nevím, že se všichni rozčilujete nad jednoduchým právním úkonem.
V ústavě je naprosto jasně deklarována svoboda projevu a tato musí být zajištěna.Pokud si někdo uzurpuje moc a říká, že ten druhý nemá právo se svobodně vyjadřovat,jde o protiprávní jednání.
Svoboda projevu je nedělitelná,proto také třeba v USA / i když dnes také je tam Bushistická protiprávní éra - ale ta se může vrátit k normálu, kdy budou články ústavy znovu zaručeny/ mohl vzniknout film Larry Flint, kde byl věrohodný pastor pomluven písemně tím nejhorším způsobem a stejně Flint u soudu vyhrál, protože šlo o nedělitelnost svobody projevu, zaručenou ústavou.
Měli jsme zde za "komárů" zákon, kde bylo mimo jiné trestné hanobení a pomluva symbolů a států světové socialistické soustavy!!!
Teď zde máme asi zase opět "světovou sionistickou soustavu" a ta se také hanobit a pomlouvat nesmí! Jenom oni smí hanobit , kde koho, araby,islám,jiné židy, kteří s nimi nesouhlasí. To je všechno u těchto zvláštních , vyvolených jedinců v pořádku!
Oni jsou vyvolení a mohou si podle jejich zparchantělé morálky dělat co chtějí a jenom oni mají pravdu!
Přeci,když se zamyslím, jde o elementární spravedlnost.
Jiná situace je v Německu, kde byl židům zaťat típec, ale já jsem v Česku a já jsem nikdy žádným židům neubližoval, nikdy jsem žádné židy neplynoval, takže bych všechny velectěné pány židy požádal, aby mně z jejich holokaustem už jednou provždy políbili prde@l.Židů je v Česku cca 15 000 ,ale pořád řvou jako kdyby jich zde bylo 2 miliony a přitom se jim vůbec nic neděje.Soustavně jsou i ve veřejnoprávních médiích a pořád holokaust, holokaust, holokaust a přitom má být zachována
proporcionalita programu, podle toho jak je velká menšina k zastoupení v programu. Romů je cca stokrát více a mají jednu hodinu týdně, židé jsou tam pořád.
V Rusku, Bělorusku a jinde na území tehdejšího SSSR bylo vypáleno na 4000 vesnic,obyvatelstvo pobito, děti naházeni do studní, ale o tom není slyšet nic. Jenom židé trpěli za války
a druhý není podle nich člověk!!!
Mohu vám všem upřímně říci, že mne sionisté opravdu s@rou, svojí neomaleností a vlezlostí, jinak jsou mně všichni židé úplně ukradení.

173101

17.10.2008 00:51

Austrálie cenzuruje internet

RE: Možná by to chtělo trochu počítat.

Montaznik 88.?.?.?

Není potřeba sytit, ale zaplatit taková opatření,aby si mohli potravu v dostatečném množství opatřit sami.
Přeci se říká o pomoci v Africe - nebudeme jim pořád jako pomoc vozit ryby, ale naučíme je, aby si mohli nachytat ryby sami.
Úskoční,křivý a prolhaní politici tvrdí, jak pomáháme Africe a přitom jim tam hlavně prodáváme zbraně - ročně za cca 50 miliard USD.
V Africe nepotřebuje nikdo s nikým válčit, ale výrobci zbraní
potřebují kšeft. Za peníze na zbraně za jeden rok by se mohli denně cpát všichni více jak 100 let!

173199

20.10.2008 13:37

Modrý armagedon

Nastal čas svrhnout boha růstu

Montaznik 88.?.?.?

Doporučuji všem přečíst si článek na BL www.blisty.cz od Jindřicha Kalouse - Nastal čas svrhnout boha růstu
Malý, ale o to výstižnější úryvek, který se také velmi hodí k tématu:

Politici ani ekonomové však nikdy nepřipustí, že nemají žádnou představu, zda jsou tak radikální změny vůbec možné a jak by mohla vypadat společnost po jejich realizaci. V některých zemích (bohužel včetně Česka) zodpovědné politické a ekonomické posty zabírá naprosto nehybný, tupý a indiferentní lidský materiál, který vydává neartikulované zvuky bez sebemenšího významu a zakrněly mu všechny smysly a orgány (mezi prvními mozek a schopnost myšlení) kromě jediného, kterým nasává veřejné prostředky do svých útrob. Všichni, kdo z tohoto stavu profitují, si mnou ruce: zrušit jakoukoli regulaci ekonomiky bylo přece vždycky jejich hlavním cílem a tento materiál není schopen řídit ani prasečí chlívek, natož národní hospodářství, takže co víc si mohli přát. - tolik citát z BL.

Modrá lůza třeba také sebrala dětem ve školách příspěvek na mléko v hodnotě cca 40 milionů ročně z důvodu úspor.
Ale na vojenskou přehlídku na Letné v hodnotě cca 20 milionů je peněz dost! A taková vojenská přehlídka, kde se bude předvádět
velezrádná Vlastička, blbý Tupolánek, velezrádce Vondra, kníže
a jiné kreatury, je potřeba jako sůl!!! Bez přehlídky by se stát zhroutil!!! A kolik zbytečných prostředků jde na válku v Afganistánu? Jaký zájem tam brání! NATO, když jde o obrannou alianci? Všechny tyhle otázky, včetně radaru, přispěly naprosté
volební porážce modré lůzy.

173464

20.10.2008 15:08

Kdo prosazuje americký radar v ČR?

RE: Předpokládám, že už se tím zabývá BIS

Montaznik 88.?.?.?

To je ta pakáž z nezvědavce, jako je Mikin - Bílina a všechny další klony téhož. Jde o takový plevel, který se musí vytrhávat
i s kořeny.

173481

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

V Portalnd Oregon zničili sochu jelena04.07.20 21:19 USA 2

Mohou prdy přenášet koronavirus?04.07.20 17:40 Austrálie 1

Pokračujte! Dvojice právníků brání svůj dům se zbraní v ruce před útokem lůzy04.07.20 15:04 USA 5

Už začínají vidět přínosy multikulturního obohacení i mainstreamová média04.07.20 14:19 Francie 0

Černoch, který znásilnil a oloupil nezletilou Češku, dostal dva roky30.06.20 15:43 Česká republika 5

Na životech bělochů nezáleží?28.06.20 09:59 Británie 12

Země, kde zítra znamená včera: Teror lůzy27.06.20 17:52 USA 4

Babiš zradil, média cenzurují a EU právě teď domlouvá revoluční Lisabonskou smlouvu 2.025.06.20 09:48 Evropská unie 0

VIDEO: RESTART Systému (COVID, Econ. World Forum...)23.06.20 09:03 Neurčeno 0

V Praze instalují 5G vysílače, jeden z mnoha je na budově základní školy na Náměstí Míru22.06.20 17:50 Česká republika 44

Německý Stuttgart byl v neděli v noci kulturně obohacen22.06.20 17:38 Německo 3

Brno: All Live Matter a Žítková(ČT) jako rozbuška!22.06.20 12:24 Česká republika 2

Kvůli zradě lodí pod velením Bruselu se Turkům podařilo do Libye na pomoc džihádistům přisunout další posily a techniku19.06.20 08:40 Libye 2

4/5 lidí nemají problém s koncesionářskými poplatky... zjistil průzkum agentury STEM-MARK. 18.06.20 19:42 Česká republika 5

Fa. CovidPass a její aplikace...18.06.20 16:14 Česká republika 1

Nigel Farage je připraven znovu aktivizovat Brexit Party - lidé už Borisovi Johnsonovi nevěří18.06.20 00:49 Británie 0

Historička Markéta Křížová: Češi, i vy můžete za otroctví, připusťte si to!18.06.20 00:05 Česká republika 15

Opravdu by se měla zrušit policie? 17.06.20 23:53 USA 1

Jeden test - uškrtí vás při policejním zákroku 115 kily?17.06.20 16:33 Česká republika 3

Jak strejda Soros pomohl Havlovi k prezidenství17.06.20 16:04 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
23,72 Kč
Euro
26,67 Kč
Libra
29,61 Kč
Kanadský dolar
17,50 Kč
Australský dolar
16,47 Kč
Švýcarský frank
25,08 Kč
100 japonských jenů
22,06 Kč
Čínský juan
3,36 Kč
Polský zloty
5,98 Kč
100 maď. forintů
7,55 Kč
Ukrajinská hřivna
0,87 Kč
100 rublů
33,19 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 104,87 Kč
1 unce stříbra
428,16 Kč
Bitcoin
215 061,70 Kč

Poslední aktualizace: 4.7.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?