Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 20 příspěveků, 3 různá jména: Sapora, spravedlivý, Trapl.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

22.01.2008 17:44

Holocaust® v Gaze

RE: Diky

spravedlivý 88.?.?.?

Eso Rimmere a 72.,
rakety na jedné straně a střílení Palestinců jako králíků na straně druhé je pouze stále pokračující folklór neomalenosti
a drzosti Izraele, který podporuje zabírání území Palestiny
židovskými osadami a když se takové jednání Palestincům
nelíbí, pošle na ně armádu, aby židovské osadníky / zloděje
území / chránila a když Palestinec zlobí, je zastřelen, nebo je
mu přivřen "kyslík". Žádná voda, ani proud a po ptákách.
Také Jeruzalém má být hlavní město Izraele, bez Palestinců!
Židovské jednání a pořádky jsou opravdu někdy velmi silně
podobny moresům Němců za války.
Tam si asi vzali sionisté inspiraci.
Jinak jsou to všechno řeči o ničem.

152374

29.01.2008 17:30

Války jsou nutné

Je zásadní otázkou, jaká je válka

spravedlivý 88.?.?.?

Války měly jistý lidský rozměr až do první světové války.
Potom už jde pouze o nesmyslná jatka a třetí světová je konečná!

153040

07.02.2008 14:46

Český tisk – vrchol bídy a utrpení

RE: Hrůza!

spravedlivý 88.?.?.?

Lidé , co se teď vrátili z Iránu, tak hovoří obdobně.
Náboženská policie, co dříve / cca před 10 lety / obtěžovala hlavně ženy, aby chodily předpisově oblečeny je už hodně vlažná
a na mladé si již tolik netroufá.
Jinak je Irán velmi rozvinutou zemí se všemi atributy konzumní
společnosti. Je i zajímavou turistickou destinací - od nás jezdí
lidé do Iránu na hory / nevím , jak teď v napjaté situaci /,
ale to se mohou propagandisté kousnout,když je v plné šíři
vidět třeba provoz v Teheránu a služby, které jsou zde turistům
nabízeny.A pro nás je v Iránu i docela lacino.
Ale to se napsat nesmí.
Trochu mne ten stav médií připomíná minulý režim, kdy všechno
v Americe bylo špatně a jediný vzor byl SSSR.
Je to hloupá propaganda ode zdi ke zdi.

153599

07.02.2008 15:37

Podmořské kabely a íránská ropná burza

RE: muslimové a úroky

spravedlivý 88.?.?.?

Do Francouzské revoluce bylo půjčování na úrok a zvláště
vysoký - lichva, zakázán církevními zákony.. Až potom došlo k uvolnění, takže tento systém, který známe je starý cca 200 let.
Náboženské zákazy jsou obecně proti půjčování na úrok a obchodu
s penězi, jako nečisté záležitosti - Ježíš vyhnal lichváře z chrámu. Také islám má podobný zákaz, ale nevím přesně, jak je kodifikován.
Jinak vím, jak fungují banky v islámském světě. Oni půjčí peníze a podílejí se na úspěchu, či neúspěchu půjčky. V praxi to vypadá tak, že podnikatel, který si půjčil, zaplatí bance slušný profit, když vydělá.Když prodělá a odhal špatně riziko, nese také banka ztrátu.Výběr klienta pro úvěr je riziko banky!
Vím o podnikatelích zde v Česku, kteří se dostali přes známé
k půjčce v bance v Saudské arábii a byli velmi mile překvapeni,
s jakým vstřícným jednáním se tam setkali.Ale bohužel,jedná se
o vyjímku, protože běžně cizincům a jinověrcům nepůjčují.
Židé mezi sebou si také neúčtují úrok, anebo ne tak vysoký
jako ostatním. Jedná se však o čistě židovské banky ovládáné
hluboce věřícími židy. Takže princip je podobný, jako u muslimů.
Dnešní bankovní systém je hodně zlotřilý,nejdřív zaplať úrok
a potom z tebe ztáhneme kůži za živa.
A hlavně banky a burzy vyrábějí "jalové" peníze nepokryté
žádnou hodnotou. A to je rakovina celého systému!

153606

07.02.2008 16:33

Český tisk – vrchol bídy a utrpení

RE: Zkreslení

spravedlivý 88.?.?.?

2) Izrael je stejně jako ostatní občas obětí novinářského přehánění. Když se třeba mluví o izraelské bezpečnostní bariéře, jsou u toho pouze snímky její betonové části, která tvoří jen pár procent celku, přičmež je ignorován fakt, že většinu bariéry tvoří plot.
ALE PAN AUTOR ZAPOMNĚL UVÉST, ŽE PLOT NEBO ZEĎ JE NA PALESTINSKÉM
ÚZEMÍ A DOŠLO TAK K LOUPEŽI POZEMKU, KTERÉ IZRAEL UKRADL !!!
MEZINÁRODNÍ SOUD V HAAGU OZNAČIL BARIERU ZA PROTIPRÁVNÍ.

153608

19.02.2008 14:55

Rozhněvaná Okinawa si přeje omezení přítomnosti amerických vojáků

Obecně lidské vlastnosti vojáků / žoldáků / jsou špatné!

spravedlivý 88.?.?.?

Každý člověk má nějaké sny, co bude v životě dělat, něco tvořivého , nějakou záslužnou činnost, která ho bude osobnostně
naplňovat.Jenomže co hledat u vojáků?
Jaké pohnutky asi vedou člověka, aby se nechal naverbovat do armády, nebo eventuelně vstoupil k policii, i když žoldák je
na tom z tohoto hlediska ještě hůře.
Prostě je nutné si uvědomit a to není pouze otázka americké
armády, ale obecná záležitost, že jsou žoldácké armády z velké části obsazeny lidským póvlem.Jsou v armádě technické špičky
a další odborníci, ale "mužstvo" jsou povětšinou degeneráti -
"vojenské gumy".
Potom se vůbec nelze divit, že tahle žoldácká čeládka znásilňuje
a provádí jiné lumpárny.Bylo tomu tak vždy i v historii
a vojáci i do budoucna nebudou lepší, protože do jejich
řad vstupují stále stejní, psychologicky poškození jedinci.
Zabíjet,nebo být zabit pro peníze nemůže být obecnou lidskou radostí.
Proto také jsem hodně proti umístění americké základny
v Česku,zvláště když není potřeba - nejsme nikým ohrožováni
a různé agrese ze strany USA nepodporuji.
Máme svých zelených "pometel" dostatek.
Nemusím snad uvádět, co se děje v naší "profesionální" armádě.
Armáda je nutné zlo,ale přeci jenom by měla být více pod kontrolou.Hlavně také vše je tajné, takže se v armádě vesele
krade a nejenom u nás.

154728

19.02.2008 15:26

Stržení nových berlínských zdí

Není zla bez příčiny, ale zde může být i vyjímka - židé jednou trpěli a zadělávají si na další utrpení.

spravedlivý 88.?.?.?

Nejsem zastáncem materialistického uspořádání světa a pokud
existuje nějaký Bůh, spíše ho můžeme nazvat Prozřetelností,
tak lze dovodit, že žádně zlo nezůstane nepotrestáno.
Proto také se divím židům a představitelům státu Izrael obecně,
že se dopouštějí zla a tím na sebe opět přivolávají odplatu.
Ne nadarmo protestovalo několik stovek rabínů v USA u budovy OSN,
proti státu Izrael, o kterém se vyjadřovali velmi přesně,
jako o zlořádném,bezbožném a nespravedlivém státě, ve kterém
vládnou sionisté, kteří jsou vlastně židům na obtíž a jsou pro ně politickým nebezpečím.
Myslím, že stát Izrael musí vnitřně projít stejnou změnou , jaká
třeba proběhla v Rusku, kdy se z militantního Sovětského svazu stal docela přijatelný a normální stát.
Izrael je hodně podivnou demokracií, kde je otázkou, kdo vlastně
vládne, nebo spíše, kdo stojí za vládou, která je vlastně
protiizraelská. Dávno by mohl být mír na středním východě,
kdyby nebylo podněcovatelů války ze strany Izraele.
Rabin, který vážně usiloval o mírové uspořádání byl zavražděn,
zrovna jako třeba JFK, který také sáhl mocným na jejich zájmy.
Někomu ustavičný válečný stav v Izraeli vyhovuje!

154730

19.02.2008 17:22

Rozhněvaná Okinawa si přeje omezení přítomnosti amerických vojáků

RE: Prečo tie dvojité štandardy?

spravedlivý 88.?.?.?

Pane Sid , dvojité standardy jsou v Česku, ani nemusíte do Holandska. Zde si vyřizovala židovská mafie v Praze svoje účty,
kdy židovský terorista v centru Prahy odpálil granát pod autem
židovského majitele kasina Na Příkopech a bylo zraněno několik
zahraničních turistů.
Kdyby takový čin spáchal arab, to by pane bylo povyku, ale když
se jednalo o Izraelce , bylo ticho po pěšině - pouze , co nejmenší zmínka v novinách. Pachatel utekl do Izraele, ale nakonec byl vydán k soudu v Česku a dostal nějaký "jako trest".
Máme opravdu dvojité veřejné mínění - také kdo vlastní média.
Komentáře netřeba.

154742

20.02.2008 13:11

Saddámova tajná válka

Spíše chaos a nadutost US army, než Saddámova tajná válka.

spravedlivý 88.?.?.?

Britové měli značné výhrady k poválečnému chování US army na území Iráku, protože mají zkušenosti, jak udržovat kolonie
v klidu.US army byla "vítěz", ale co se má dělat po vojenském
obsazení území již generálové nebyli schopni naplánovat.
Když by rychle došlo ke stabilizaci infrastruktury a obnovení
normálnější funkce společnosti,nebyl by tak velký důvod k revoltám všeho druhu,k masové emigraci a rozvratu společnosti
v Iráku a jeho rozdělení do etnických oblastí.
Je zde také možná varianta záměrného zničení společnosti v Iráku,
poničení památek a uvrhnutí Iráku ve vývoji o několik desetiletí
zpátky. Ropa poteče do těch správných rukou a co se děje s lidmi
v Iráku, ropné barony nezajímá!

154807

Jistá paralela je zde u nás s předlistopadovým obdobím.
Jenom jedna skupina historiků má patent na pravdu a zase jenom
tu správnou.O těch dobách, jak za Hitlera , či naší totality
je připuštěn jeden možný názor, podle toho, kdo je u moci.
Třeba jsou známy výroky britských politiků před válkou,kteří
veřejně prohlašovali, že by také Británie potřebovala takového
nějakého pana Hitlera, který zajistil v Německu takřka plnou
zaměstnanost, zatímco se Británie potýkala s vysokou nezaměstnaností.
Není svoboda projevu tam, kde se připouští nemožnost diskuze
o tématech , která jsou zakázána! Je však otázkou komu a za jakým účelem takové zákazy a projevy cenzury slouží.

154917

25.02.2008 16:11

Finanční pomoc pro oběti tsunami použitá na propagaci politické korektnosti

Zneužívání nevládních organizací je častý jev.

spravedlivý 88.?.?.?

Poukázal bych třeba na organizaci "Člověk v tísni" v Česku, která se tváří jako nezávislá nevládní organizace a přitom je zneužívána k ideologickým útokům v zemích, kde se angažuje
jako čistě pomocná organizace.
Zrovna tak, jako byly teď vyhoštěny některé pomocné organizace
z Ruska, protože se spíše staraly o politiku, než o pomoc chudým.
Je to škoda, protože tím se kazí podmínky dalším charitativním
organizacím, které opravdu pomáhají a nemají postraní úmysly.

155136

28.02.2008 15:26

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: eretz

spravedlivý 88.?.?.?

Eretz se může jít bodnout.My jako stát potřebujeme trhy, kam je možné exportovat.Do Ameriky těžko a dnes mají peníze státy těžící
ropu a Sýrie také patří již léta do okruhu odběratelů našich výrobků.
Blbostí v zahraničním obchodě jsme nadělali vzhledem k politické
prostituci již mnoho.
Připomenu skokové zastavení zbrojních výrob, kde po opuštění
diskutabilních trhů, tyto okamžitě obsadili výrobci z Francie
a Německa, kterým jak je vidět, když jde o kšeft, politika nesmrdí!
Zastavení výrob speciálu zavinil humanitární bombarďák Havel,
čímž došlo k vysoké nezaměstnanosti na Slovensku a nepřímo
tak k rozdělení Československa.
Sráč Havel také tloukl hlavou do zdi nářků, když byl u sionistů
na soudružské návštěvě.Také tam odsud dostával rozumy.
Chce se mi z toho docela prostě blejt [bliji]
Když potřebovali "užitečné idioty" na cinkání klíči,
byli jsme jim dobří.
Ale lidé se již začínají probouzet a nežerou jim všechny
ty jejich blitky. A Eretz by mohl být trestně postižen za
rasismus a náboženskou nesnášenlivost.

155342

28.02.2008 16:48

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: Jak to funguje

spravedlivý 88.?.?.?

Já se vám divím "jožine z bažin",že jste schopen vypustit,
tak málo informovaný soud.
Sýrie je možná země trochu mimo, ale pro malou ekonomiku
jako ČR,je právě výhodná.
Sýrii jako trh známe, dlouhá léta jsme tam dodávali a byla by
veliká škoda nechat si poškodit obchodní teritorium
jenom kvůli nějakým krátkodobým politickým úletům,
momentálního "modrého" mentálního průjmu u moci!

155355

28.02.2008 17:32

Zpověď dozorce z vězeňského tábora X

RE: hnus velebnosti!

spravedlivý 88.?.?.?

Pergille, nemáš nějak přehozené hodnoty ,anebo jsi pouze
z party věčných nasíračů zde na webu?
Jinak je nutné zkonstatovat, že problém "terorismu" je velmi
nosný, protože západní demokracie ustupují od svých demokratických výdobytků a přijímají totalitní zvyklosti,
takže pokud nejsou sami strůjci a podněcovateli "t.útoků ",
lze prohlásit, že ti zlí teroristé vítězí.
Je otázkou, zda jde opravdu proti skutečnému terorismu
účinně bojovat. Zavřít několik náhodných chudáků, sebraných
v Afganistánu, kteří jsou často úplně mimo,analfabetů,
co nejsou schopni ani vůbec pochopit, proč jsou v koncentráku
na Kubě drženi,za boj proti terorismu nepovažuji.
To je americká prasárna a známka nemohoucnosti a neschopnosti
se účinně teroru bránit.

155363

29.02.2008 15:48

Sionisté v Čechách jsou rozpáleni doběla. Vztekem

RE: Jak to funguje

spravedlivý 88.?.?.?

Sýrie je velmi zajímavá turistická destinace a tam se dejou veci!
http://www.hedvabnastezka.cz/rady/palmyra-aneb-zab...

To stojí za to číst. A přidám ještě jeden odkaz,kde je popsána
Sýrie po pravdě i se všemi neduhy.
http://www.ecesty.cz/zeme/syrie.htm

155449

29.02.2008 16:18

Reprezentanti „nového“ politického stylu

Bursík ovládl stranu zelených podivným jednáním, spíše lze hovořit o puči

spravedlivý 88.?.?.?

Strana zelených se opravdu přerodila a měla za předsedu Beránka
a byl tam také Jakub Patočka, Milan Smrž a další opravdu
poctivý zelení.
Jenomže potom se začali kolem motat různí političtí turisté,
jako Petr Uhl, Bursík a začali tlačit i lidé zvenku -
podivné existence - Milan Horáček a další, a původně zelení
začali měnit barvu.
Proto také ministr je senilní pan kníže a byla Kuchta buchta
a podobně. Bursík je taková něšťastná figura, ale úplně bych mu zase psí hlavu nenasazoval, protože v tomhle státě prosazovat
"zelené" principy do politiky je docela malér.
Nebýt předpisů z EU, žádná "zelená" politika by nebyla.
Největšího "ekologa" máme na hradě a toho nám celý svět
závidí!
Bude potřeba asi ještě dost let, než se opravdu začnou prosazovat rozumné "zelené" principy v naší politice.
Jinak "modrá" parta zatím všechno prodá,i nos mezi očima
a takovému jednání "modří" zelení přisluhují.
Také jsou schopni podpořit základnu cizí armády na našem území.
Takové zelené nepotřebujeme.To je frakce ODS!

155454

05.03.2008 10:15

Abu Ghraib

RE: Snimky jsou podvrh

spravedlivý 88.?.?.?

Hlavně že tuším ,"generálka" "Šipinská" , která byla vyhozena
jako obětní beránek, potvrdila kruté mučení a také uváděla ,
že k mučení byly rozkazy z nejvyšších míst.
Takže Semerád jako vždy blábolí a snaží se zakrývat zhovadilosti
US Army.
Nejsou důležité fotografie,ale skutečnost, že se k takovým
hnusárnám část sadistů v US Army propůjčilo.

155765

05.03.2008 10:36

Zvolení Medvědeva naznačuje, že se ruská politika nezmění

Důležitá je rovnováha sil ve světě

spravedlivý 88.?.?.?

Velmi důležitá je rovnováha sil.Rusko by také časem mohlo zase najít chuť dělat imperiální politiku.
Každá moc, která je zahleděna sama do sebe a nemá zpětnou vazbu není úplně bezpečná a posléze se jí takové počínání nevyplácí, tak jak je dnes vidět na debaklu politiky USA.

155764

13.03.2008 16:01

Mučení lidí ve jménu svobody a demokracie

Útrpné právo bylo zrušeno právě kvůli neefektivnosti a hlavně také kvůli nepoužitelnosti získaných informací.

Sapora 88.?.?.?

Divím se všem diskutujícím, že se nechávají zatahovat do naprosto
plytké a neúčelné diskuze.
Míra nátlaku na vyšetřovaného musí být v právním prostředí
přesně kodifikována a není možné oficiálně odejít od
litery zákona a hlavně ústavního pořádku, kde jsou základní
lidská práva,jako pilíř práva.
Žádná jiná alternativa není.Mučení nebude dlouho povoleno
ani v USA! Z justičního hlediska, je mučení naprosto zbytečný
nástroj, který nemá žádný smysl. Zrovna jako je ukládán trest
smrti, který je pomstou a nevede ke snížení , nebo odstranění
závažné kriminality ve společnosti.

156462

07.04.2008 16:40

Svobodní zednáři – fantasmagorie nebo reálné nebezpečí?

Nebezpečí Svobodných zednářů je v jejich způsobu nelegálního ovlivňování a ilegálních praktik.

Trapl 88.?.?.?

Svobodní zednáři jako organizace vznikali postupně spíše jako
obrana proti šlechtě.Záhy se však z nich stala nebezpečná
organizace prorostlá do státní struktury a vytvářející
stát ve státě.Proklamují sice ušlechtilé cíle, ale praxe je jiná.
Zednáři v minulosti spáchali i vraždy na příkaz svých tajných vůdců.
Zednáři mohou být velmi nebezpeční, stejně jako sionisté v USA.
Problém je v jejich ilegální činnosti. Zkuste dohánět někoho,
o kom vlastně nevíte, kdo to je a jaké má cíle.

158483

Káva pro Zvědavce

38

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 74 čtenářů částkou 13 361 korun, což je 38 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Tak se povedlo. Rusko je z tendru venku19.04.21 19:41 Česká republika 6

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 2

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 5

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 10

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Měnové kurzy

USD
21,57 Kč
Euro
25,94 Kč
Libra
30,14 Kč
Kanadský dolar
17,20 Kč
Australský dolar
16,73 Kč
Švýcarský frank
23,55 Kč
100 japonských jenů
19,95 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,70 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,27 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 222,68 Kč
1 unce stříbra
556,39 Kč
Bitcoin
1 180 837,78 Kč

Poslední aktualizace: 19.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?