Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 781 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

08.01.2009 18:15

Vraždit ve jménu Božím

V něčině na to stačí dokonce jedno slovo

90.?.?.?

ALL/EIN

180230

28.12.2008 23:30

Vánoční poselství íránského prezidenta Ahmadinežáda lidem v Británii

RE: Pane PERGILL, dopouštíte se trestných činů - hanobení a potlačování práv a svobod!!!!

90.?.?.?

I kdybyste měl pravdu ve všem co uvádíte, pominul jste jednu velmi zásadní věc. To malé procento "takto věřících židů" tvoří ekonomicky a politicky velmi vlivnou a silnou skupinu, která je strategicky rozmístěna v elitách zřejmě téměř celého světa, a v duchu toho, co jste napsal (první je šíření vlastního náboženství, i za cenu lži či rouhání), se ke svému náboženství veřejně nehlásí, naopak se hlásí k národnosti té které země. To jim dává velkou výhodu proti věřícím muslimům, kteří jsou na rozdíl od nich bezpečně identifikovatelní.

179041

18.12.2008 18:32

Vánoce zvířat

RE: Miliony vegetariánů z přesvědčení nejsou narušení jedinci

90.?.?.?

Zvíře ROZHODNĚ je schopno přivolat vám pomoc. Slepečtí psi jsou na to cvičeni, a dělají to s láskou a ochotou ke svému pánu.

178479

10.12.2008 16:50

Strasti švédskeho školstva

RE: Poznámka k doplnění editora

90.?.?.?

Netvrdil jsem, že pojivo atd. nejsou důležité. Jen z mého úhlu pohledu nejsou nejdůležitější. Dobrý dům nemá být jen pevný, konec konců nejpevnější je vězení. Takže vědomí proč, pro koho dům stavíme jej sice nezpevní, ale určí jeho velikost, dispozici, umístění atd. atd. Prostě určí jeho smysl, a tím i jeho podobu. A až teprve potom nastupuje "hmota" a tuto podobu zformuje - tak, pevnou, jak je potřeba.

Škola nemá vychovávat mozky, které lze zneužít, a dost mě překvapuje, že si to myslíte. Vycvičený vědec rozhodně nemůže být zneužit, pokud má od samého počátku jasno, proč, pro koho vědu dělá, jaký má jeho práce smysl atd. Ani dobře vycvičeného psa nelze zneužít proti jeho pánu - pokud má svého pána rád. A člověk se liší od psa právě tím, že nedělá věci mechanicky nebo pudově, nedělá je "podle nacvičeného programu", ale s vědomím toho, co a proč dělá. Pak zneužit být nemůže, a z toho plyne, že k vědomí smyslu je třeba člověka vychovávat. Právě představa lidských mozků, drilem vycvičených k univerzálnímu použití, je to, co mne děsí.

177944

09.12.2008 23:19

Strasti švédskeho školstva

RE: Poznámka k doplnění editora

90.?.?.?

Když stavíte dům, jsou podle mne nejdůležitější dvě věci - dobrý projekt (idea) a vědomí, pro koho a za jakým účelem ho stavíte (smysl).

I při výuce je důležité, PROČ, za jakým účelem se učíte, jaká je vaše motivace, a jak bude vaše nabyté vědění využito. Biflováním dokonale vycvičený mozek je jen nástroj, který může být dokonce i zneužit, pokud spolu se cvičením mozku necvičíme i jiné složky osobnosti, které rozhodují, k čemu má být takový vycvičený nástroj použit.

177887

07.12.2008 19:03

Bravo, pane prezidente!

RE: Uz je cas...

90.?.?.?

Tomu Habsburkovi ale kouká ta Luna Neptun ve Štíru v osmým z očí, že? Zajímavý typ, zajímavý horoskop.

Nejen praotec Čech byl zatracen pro vraždu, to byl už Kain. To znamení si neseme na čele naprosto všichni, ta bratrovražedná matrice je jedna z nejsilnějších.

177745

03.12.2008 00:25

Ruská třetí cesta

RE: Pane 90

90.?.?.?

A proč reagujete takto podrážděně na příspěvek, který nebyl určen vám a ničím vás nechtěl provokovat?

177404

03.12.2008 00:14

Ruská třetí cesta

RE: Mimoradne dobry clanek

90.?.?.?

Na téma férovosti vůči oběma stranám jsme se bavili už mnohokrát, a myslím, že už dál nepokročíme. Takže i tady pouze podotýkám, že jste v naší diskuzi reagoval na můj příspěvek, určený někomu jinému, s malou provokací pro vás tak typickou, a další debata se odvinula od tohoto faktu.

177402

03.12.2008 00:05

Ruská třetí cesta

RE: rusko

90.?.?.?

Já myslím, že v této debatě je kamenem úrazu spíše ten fakt, že laik předpokládá, že esoterickým či filosofickým otázkám může každý rozumět bez nějaké formy předchozí přípravy. Nikoho, kdo nestudoval fyziku, by zřejmě nenapadlo postavit se před profesora fyziky a žádat po něm, aby mu vysvětlil stručnými a "normálními" slovy, bez použití speciálního fyzikálního žargonu či vzorců, nějakou složitou fyzikální teorii. Přesto tentýž člověk toto chce po někom, kdo se dlouho zabýval esoterikou či filosofií, a ke svým poznatkům často přišel dlouhou a složitou cestou. Laik v těchto oborech není schopen a ochoten si připustit, že chyba může být i na straně přijímače, nejen vysílače.

177399

02.12.2008 23:30

Ruská třetí cesta

PS

90.?.?.?

A ještě dodávám, že jsem se se svým původním příspěvkem neobracel na vás, a odpovídal jsem takovým jazykem, který mi připadal kompatibilní s tím, na co jsem odpovídal. S vámi bych se o podobných tématech podobným jazykem rozhodně nebavil, také nerad plýtvám energií zbytečně.

177395

02.12.2008 23:23

Ruská třetí cesta

Paní Strigo

90.?.?.?

Po zadání slovního spojení "čistit emoce" do seznamu mi vypadlo 1 700 odkazů. Z toho usuzuji, že nejsem jediný, kdo je používá a kdo mu rozumí. Pokud nedává smysl vám, je mi líto, zkuste si to zadat do seznamu sama a poučit se. Neosobnímu seznamu nebude vadit arogance vašeho způsobu dotazování se, takže vám odpoví objektivněji než já, kterému vadí.

177394

02.12.2008 15:55

Ruská třetí cesta

RE: rusko

90.?.?.?

Paní Strigo, vzhledem k tomu, že jsem si všiml, že poměrně nerada přijímáte názory, které se vám nelíbí, z druhé ruky, proč se neseznámit přímo s dílem Rudolfa Steinera? Vše důležité vyšlo v češtině. Stačí zadat hesla antroposofie nebo Rudolf Steiner. Ovšem abyste měla z četby nějaký užitek, musela byste se nejdříve naučit trochu pracovat se symboly a abstrakcí. Na rozdíl od toho, co si zřejmě myslíte, měla byste z toho i zcela pozemský, pragmatický užitek.

Pokud ale něco NECHCETE pochopit, nevysvětlí vám to nic a nikdo.

177350

02.12.2008 15:46

Ruská třetí cesta

RE: Mimoradne dobry clanek

90.?.?.?

Zřejmě je ten váš kriticismus velmi vybíravý. Přesto, že diskutujeme pod článkem pana Lhotáka, a já neustále kritizuji adresně názory pana Lhotáka, přičemž uvádím důvody, proč, vy mě neustále přesvědčujete o věcech, o kterých jsem dávno přesvědčen, vysvětlujete mi své názory a motivy, které nejsou předmětem sporu, avšak k věci jste se nedopracoval ani jednou. Pokud vám vadí obecně jevy, které popisujete, nechápu, proč nepoužijete svůj jindy tak břitký úsudek a kriticismus tam, kde je propaguje ve svém díle pan Lhoták, a pokud se vám do toho nechce, proč plýtváte energií na mne.

177349

01.12.2008 09:54

Ruská třetí cesta

RE: Mimoradne dobry clanek

90.?.?.?

Pane Bartošku, já nemám zcela nic proti vašim názorům a vaší osobě, i když se ne vždy a ve všem shodneme, proto je zbytečné, abyste si bral mou kritiku pana Lhotáka osobně. To úvodem.

Co se týče Dostojevského, nemohu říci, že se mi jeho pohled na ženskou otázku líbí, je zbytečné a trochu směšné mi to podsouvat. Řekněme to tak, že mi dnes nevadí. Páně Lhotákovy fantasmagorie mi ale vadí, protože si myslím, že jsou společensky vysoce nebezpečné. Falešní prorokové jeho fanatického typu nadělali v dějinách mnoho škody, a jsou schopni a ochotni své obyčejné lidské frustrace kompenzovat třeba i zničením civilizace. Plánovači NWO a podobných nesmyslů se zcela jistě rekrutují z takovýchto typů. Pan Lhoták opovrhuje nejen neposlušnými ženami, ale lůzou (jeho slovo) vůbec, sám se pasoval na elitu a vládu podobné "elity" propaguje. I proto se mu nevolnictví tolik líbí. Vy sám se zde často stylizujete do role plebejce, měl byste tedy také zbystřit. Řekl bych, že lidé, kteří sami sebe považují za racionální, dělají často tu chybu (a zde na Zvědavci se to projevuje obzvláště), že tam, kde jsou osobně citově zainteresováni, skočí na špek každému, kdo hlásá právě tu pravdu, která léčí jejich bolístky, a jdou za ním jak za krysařem - až do pekla. Ale zase, neberte si to osobně, vy se na rozdíl od některých jiných o sebereflexi snažíte.

177245

30.11.2008 18:17

Ruská třetí cesta

RE: Mimoradne dobry clanek

90.?.?.?

Kdo tu nepřímo kritizuje Dostojevského, prosím? Já kritizuji přímo pana Lhotáka. A vy jako veterán Zvědavce jistě víte, o čem mluvím. Nezapomenutelnou perlou v tomto směru pro mne zůstane nástin jeho vysněného řádu, velmi podobného NWO, kde by "ženy byly uvolňovány k plození" z rozhodnutí pana Lhotáka a spol. Zájemci si to mohou dohledat v archivu.

Zajímavé je, jak i vaše jinak logické čtení textu selhává, přijde-li řeč na tuto tematiku [mrknutí jedním okem]

177188

30.11.2008 18:00

Ruská třetí cesta

RE: rusko

90.?.?.?

Antroposofie Rudolfa Steinera velmi výstižně dělí zlo na luciferské a ahrimanské. Luciferské zlo jsou zjednodušeně řečeno nereflektované, nevyčištěné emoce, ahrimanské zlo je bezcitný, mechanický intelekt. A dobro vzniká pouze ze souboje těchto dvou protipólů, jako jejich smysluplné, rovnovážné prolnutí - rozumné emoce, citlivý rozum. Rusko a USA jsou zhruba zhmotněním těchto dvou ideálních principů ve hmotě, proto spolu zákonitě soupeří. Dokonalá láska a duševní čistota "nejsou z tohoto světa", stejně jako bezchybný intelekt. Přesto jsou to ale ideály, které nás vedou, a které tušíme i v jejich hmotných, neideálních podobách. Lidé, kteří tento princip alespoň zhruba nereflektují, se podle svého založení ztotožňují buď s jednou, nebo s druhou stranou, a nelogicky se jí drží - i když si to často racionalizují a "logicky" zdůvodňují.

177183

30.11.2008 17:30

Ruská třetí cesta

RE: Mimoradne dobry clanek

90.?.?.?

Životním leitmotivem pana Lhotáka je nutnost podřízenosti ženy muži, zejména panu Lhotákovi. Od toho se odvíjí celý jeho filosofický pohled na svět, který nám v pravidelných a štědrých dávkách servíruje. Nevolnictví je v tomto ohledu rájem na zemi - zvláště pak s přihlédnutím k tomu, že člověk duchovní velikosti pana Lhotáka by byl vždy jen tím pánem, nikdy nevolníkem.

177177

30.11.2008 17:19

Ruská třetí cesta

RE: pan lhoták

90.?.?.?

Škoda, že něco k tématu nenapíšete třeba vy. Souhlasím s vámi ve všem, kromě toho, že pan Lhoták prokazuje tématu pozitivní službu. Naopak si myslím, že díky všem nedostatkům jeho textu, které jste přesně vystihl, dávají "záchvaty pravdy" podobné té jeho pouze materiál do rukou chytrých oponentů z mainstreamu.

177175

30.11.2008 17:09

Ruská třetí cesta

RE: Podla mna clanok na Citovej (bohuzial ) urovni vyjadruje realitu .....

90.?.?.?

Angelologie dějin 1 se mi velmi líbila. Nevíte prosím, kdy vyjde druhý díl?

K článku a k věci - nevím, jak dlouho a jak důkladně sledujete Zvědavce, ale autor pan Lhoták se zejména v diskusích pod některými svými dřívějšími články projevil jako - řekněme eufemisticky - nepříliš osobně konzistentní se svými idealistickými výplody. Což je důvod určité alergie vůči němu i jeho "dílu". Pan doktor Páleš je příkladem, že citovost projevu nemusí být na úkor jeho srozumitelnosti a stravitelnosti pro laického čtenáře, i u této složité problematiky. Duchovno je v podstatě synonymem jednoduchosti, a každá přebujelá složitost je spíše podezřelá.

177173

30.11.2008 16:53

Ruská třetí cesta

RE: ???????????

90.?.?.?

Pane Vodníku, vy jako věřící člověk určitě víte, že ďábel má v hrubých obrysech technicky vzato taky pravdu. Právě proto, že ji však říká on, svým nezaměnitelně hysterickým způsobem, prokazuje této pravdě medvědí službu.

Tímto netvrdím, že je pan Lhoták ďábel, jen chci přiblížit ten pocit, že i na pravdu v určitém podání lze být alergický.

177171

29.11.2008 18:06

Temný týden

RE: Lid si vládne a .... a patří mu to...

90.?.?.?

"Moje zkušenost říká, že zlých skutků se lidé dopuštějí bez ohledu na to, jak já ně myslím"

Neříká to vaše zkušenost, ale vaše interpretace této zkušenosti. Deset různých lidí bude jednu a tutéž zkušenost interpretovat deseti různými způsoby - v závislosti na míře porozumění a chápání této zkušenosti. Jsou lidé, jejichž zkušenost potvrzuje provázanost všech dějů a bytostí a existuje o tom i spousta literatury. Je čistě záležitostí vašeho výběru, jinak řečeno vašeho chtění, jak "objektivní" realitu, kterou nemůžete než vnímat skrze svou subjektivní zkušenost vč. subjektivního výběru informací, interpretujete.

177112

29.11.2008 16:38

Temný týden

RE: Rozhlédněte se!

90.?.?.?

..Zajímavost: Marx s Leninem tvrdili, že stát bude po komunistické revoluci odumírat, protože je jen nástrojem kapitálu. Stalin udělal ale pravý opak, stát se stal za jeho vlády skutečně totalitárním...

To se ale přeci nevylučuje. I za Stalina byl stát nástrojem kapitálu, protože byl plný lidí, kteří byli na kapitálu (na majetku) závislí. Myslím tím psychologicky závislí - tzn. i ti, kteří majetek a z něho plynoucí moc zrovna neměli, si ten majetek a moc vehementně přáli. Stát jako nástroj kapitálu nezemře po žádné revoluci, odumřít by mohl teprve poté, kdyby se ta revoluce odehrála najednou ve všech jeho občanech. Všichni naráz by museli po majetku přestat toužit. To je ale velmi nepravděpodobné, takže to půjde dál svou starou cestou, a jediné, čeho můžeme dosáhnout, je nechat zemřít onu touhu po majetku každý sám v sobě.

177111

29.11.2008 15:53

Temný týden

RE: Rozhlédněte se!

90.?.?.?

Paní Alexo, to co píšete je velmi logické, pokud předpokládáte, že je třeba, aby se lidstvo poučilo jako celek. Situace je ale diametrálně odlišná, pokud pracovně připustíte, že to není možné - hlavně vzhledem k různému aktuálně dosaženému stupni duchovního vývoje jednotlivců - a že jsme tu proto, abychom se poučili (či spíše poučovali - protože je to proces) jako jednotlivci. To možné rozhodně je. Pak mají svůj význam i různé ukazatele a směrovky, či vztyčené prsty, jako třeba Orwelovo dílo. Nejde o to změnit svět, jde o to, změnit sám sebe na pozadí neměnného světa. Naše dynamická duše skrze tento statický svět (toto theatrum mundi) pouze prochází, a cestou sbírá zkušenosti. K tomu je tento svět zařízený tak, jak je. Tato civilizace opakuje stále stejné chyby právě proto, aby je jednotlivec, jednotlivá duše, už opakovat nemusela.

177107

26.11.2008 20:01

Ústavní soud odročil jednání o Lisabonské smlouvě na zítřek

RE: Díky, pane prezidente...

90.?.?.?

Až se nabouráte na opuštěné silnici, a budete potřebovat pomoc, doufám, že každý, kdo pojede kolem vás, bude mít vaší povahu a motivaci.

176872

20.11.2008 21:03

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Kudy ven? A otázka, jsme vůbec připraveni slyšet pravdu?

90.?.?.?

Je sice pravda, že abychom mohli zachraňovat druhé, musíme nejprve zachránit sami sebe, ale to podle mého názoru není to samé, jako mít sebe sami/y radši než ostatní. Nasadit si masku dříve je jen technické opatření, jak zachránit život dítěti, které mám radši než sebe. A vůbec, postupně budeme chápat, že mezi mnou a tím druhým je jen zdánlivá hranice, a že to, co činím i tomu nejmenšímu, činím vlastně především sám sobě...

176417

20.11.2008 11:32

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Kudy ven? A otázka, jsme vůbec připraveni slyšet pravdu?

90.?.?.?

Asi ano. S tím, že absolutní kontrola, veškerá moc a hodnoty Krista se liší od téhož ostatních světských vládců v tom základním a podstatném bodě, že je jeho poddaní nejprve musí "najít v sobě" - musí je plně pochopit a zcela dobrovolně akceptovat. Jenom tak se může Kristova moc vůbec projevit. A podle (nejen) mého dosavadního pozorování se tak neděje u všech lidí najednou, naopak, je to proces postupný, a funguje vlastně tak, že ten, kdo si uvědomuje Kristovu moc, tak činí "v odporu" k těm, kteří si ji ještě neuvědomili. Jinak řečeno, potřebují zlo, aby si uvědomili své dobro. Proto si myslím, že zde, na Zemi, se Kristus vlády neujme, Jeho Královstvíí totiž, jak známo, není z tohoto světa.

176371

19.11.2008 19:59

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Kudy ven? A otázka, jsme vůbec připraveni slyšet pravdu?

90.?.?.?

Bůh nepodléhá lidské černobílé, bipolární, tzv. časné logice. To jen lidský rozum si musí vše rozdělit na plus a mínus, na dokonalý x nedokonalý ... a musí si vše rozložit do časové linky. Tedy Bůh nestvořil něco nedokonalého, Bůh "na věčnosti" stvořil dokonalého člověka, jenom my tady v čase ho aktuálně vnímáme v té fázi, kdy se k té dokonalosti propracovává. Představte si to třeba na tomto příkladu - Bůh stvořil dokonalý dub, ale vy jej zrovna vidíte ve stádiu výhonku ze žaludu. To, že zrovna vidíte nehotový, "nedokonalý" výhonek ale přeci neznamená, že dub není dokonalý. Máte pravdu v tom, že během "vyhnání z ráje" rosteme a dozráváme do podoby konečného, hotového "dubu" - člověka. Ovšem nestačí nám k tomu naučit se zacházet pouze s rozumem, ale musíme se naučit pracovat i s citem. "Rozumný" může být i mrtvý stroj. Živý člověk musí být nejen rozumný, ale i sou-citný.

176260

19.11.2008 19:39

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Kudy ven? A otázka, jsme vůbec připraveni slyšet pravdu?

90.?.?.?

[smích] To nakonec děláme tak trochu všichni, že to, co píšeme nebo říkáme, říkáme "do zrcadla". A slyšíme pouze to, co se od toho zrcadla "odrazí". Jen si bohužel ne vždy uvědomujeme, že to, co slyšíme (co se nám děje) je jenom ozvěna toho, co jsme nejprve sami řekli (udělali).

176258

19.11.2008 18:31

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Kudy ven? A otázka, jsme vůbec připraveni slyšet pravdu?

90.?.?.?

...Pokud bůh existuje myslím, že kdysi udělal podobnou chybu a tu nyní již neudělá...

To je moc zajímavá a sympatická úvaha. Starý problém, hezky naznačený třeba v Bibli v příběhu ztraceného syna. Bůh možná na jednoho svého syna trochu tlačil, což vyvolalo synův vzdor a pád... A teď to tu na Zemi všichni svými životy znovu a znovu prožíváme a řešíme. Bůh si nás proto stvořil ke svému obrazu, aby se v nás ob-razil, viděl, aby skrze nás tu chybu pochopil a vyřešil... Nejspíš je to jen jeden z nesčetných Božích aspektů, ale nám - lidem - ten nejbližší. [smích]

176253

19.11.2008 18:23

Kudy ven ze začarovaného kruhu?

RE: Kudy ven? A otázka, jsme vůbec připraveni slyšet pravdu?

90.?.?.?

.. Až ucítím, že Bůh dokáže milovat Láskou člověčí, pak pak mohu teprve stát s ním v jedné řadě...

A kdo to jako má zařídit, abyste to ucítila? Ten bůh, kterého nenávidíte? To vaše Ego? Jestli něco necítíte, je to výhradně chyba vašeho cítění, ničeho a nikoho jiného...

176252

14.11.2008 17:31

Těžký život státního úředníka

"Co je císařovovo císaři, co je božího bohu."

90.?.?.?

je známý citát, který v kontextu NZ znamená zhruba to, co je smyslem i vašich příspěvků - kolaborujte se světskou mocí v nejnutnější míře (dejte císaři, co je císařovo), vše ostatní patří Bohu (tedy NE církvi, ale přímo Bohu). Jinak by se to také dalo vyjádřit jako: "vaše smrtelné, hmotné tělo patří hmotě, reprezentované světskou mocí, vaše nesmrtelná duše patří Bohu - duchu". A "patřit duchu" neznamená "nedobrovolně ducha poslouchat", ale dobrovolně, z hlubokého poznání se na něm podílet. Ale i k tomuto neprvoplánovému pochopení musí člověk dozrát. [smích]

175819

13.11.2008 22:41

Těžký život státního úředníka

RE: Vynikajici sonda.

90.?.?.?

Pane Karle, vaše vehemence vám brání dobře pochopit to, co čtete. Začíná to tím Novým zákonem. Prosím citujte mi z něj pasáže, které dokládají vaše tvrzení. Zejména nějaké novozákonní zmínky o pakáživosti (křesťanských) církevních pánů by mě moc zajímaly. I když v tomto punktu bych se s vámi ani nepřel. NZ ale neřeší vztah mezi církevními pány a poddanými, ale výhradně vztah mezi mojí (vaší) duší a Bohem, který je založen na lásce a na dobrovolném přijetí Krista. Což je posun od Starého zákona, kde je základem tohoto vztahu bázeň a tedy i ta poslušnost. A to říkám, aniž bych byl příslušníkem jakékoliv církve.

Dále jsem napsal, že pan autor k tomu, co považuji za jediné řešení, musí dozrát. Pochopitelně i já jsem po dobu dospívání mých dětí se systémem kolaboroval. Teď už jsou děti dospělé a tedy zodpovědné samy za sebe, takže se mohu postupně vymaňovat z jeho spárů. Nemínil jsem ani autora, ani jeho děti k něčemu nutit. Jen jsem nastínil to, co je podle mne jediným funkčním řešením a východiskem z jeho dilematu, s vědomím, že je to ovšem samozřejmě dlouhodobý proces, a ne každý je ochoten jím projít. Pokud ale odmítáte i samu myšlenku na něj, jsou všechny ostatní diskuze jen utrácením času a energie, o čemž se každý sám nakonec přesvědčí na vlastní kůži.

175765

13.11.2008 22:19

Těžký život státního úředníka

RE: Pro autora.

90.?.?.?

A všechny vaše tři děti páchnou? Mimochodem, znám pár Ukrajinců, a většina z nich vůbec nesmrdí.

175763

To je mimořádně zajímavé. Jestli tedy jsou palestinští zemědělci původními obyvateli Judey, a zabíjejí je novokřtění chazaři "z lásky k Izraeli", je to opět výmluvná synchronicita a symbolismus: opět ta prastará matrice Abela a Kaina...

175741

13.11.2008 17:10

Těžký život státního úředníka

RE: Vynikajici sonda.

90.?.?.?

Je vidět, že jste Nový Zákon nečetl, protože nás nic takového neučí, naopak. Říká nám jasně, abychom neprodávali nesmrtelnou duši za smrtelný blahobyt. Takže autor samozřejmě může proti systému bojovat, ovšem nejdříve musí dozrát k poznání, že bojovat proti systému mohu jen tím, že z něj vystoupím, a ne tím, že se s ním budu prát jeho zbraněmi... Kdybychom systém pasivně nepodporovali svou účastí v něm, zhroutí se vlastní vahou, to je snad jasné. A nejde to jinak, než začít od sebe. A vyžaduje to určité oběti, za vše se musí platit.

175738

09.11.2008 17:13

Pohádka pro dospělé

Hezká česká pohádka

90.?.?.?

pro blbé, co nevědí, že odbory nepocházejí z českých luhů a hájů plných dobrotivých panů otců, ale z krajin, kde ve fabrikách makaly osmileté děti šestnáct hodin denně. A makaly by dodnes, kdyby to záviselo jen na pánech šéfech. Parazitismus odborů je jen důsledkem parasitismu těch raně kapitalistických otrokářů. V každém oboru - jak v podnikatelském, tak v odborářském - se bohužel dostanou nahoru bezcitné hyeny.

175407

05.11.2008 22:10

Mutované osivo pro Mezopotámii

RE: Mutovane

90.?.?.?

Pane satai, zastáváte názor, že naši realitu ovlivňují pouze jevy či procesy, o nichž můžeme vyslovovat testovatelné hypotezy? Neboli pokud o něčem nelze vyslovit testovatelnou hypotezu, pak to nemůže existovat a působit? A pokud by vaše odpověď byla ne, považujete za zbytečné či dokonce škodlivé se o takových netestovatelných fenomenech bavit?

175077

05.11.2008 15:48

Muzeum tolerance na místě muslimského hřbitova – válka proti mrtvým

RE: Vyvolený národ? K čemu je vlastně vyvolený?

90.?.?.?

[chechtot] No pokud vaše definice "sedění v první lavici" zahrnuje vládu nad národy i za cenu jejich vyvraždění, tak potom se to jistě nevylučuje.

Aby bylo jasno, netvrdím, že toto je jediný možný výklad příslušné pasáže ze SZ, ať si to každý vykládá jak chce, ale na vlastní zodpovědnost.

175048

05.11.2008 09:52

Cenzura internetu v USA je za rohem

RE: Stvoreni za 7

90.?.?.?

A mění to až tak příliš na tom, co jsem napsal? Děti Kaina tedy mohly být buď míšenci, nebo vzešlí z incestního vztahu s matkou nebo sestrami. Ostatní výše uvedené platí.

175004

04.11.2008 23:45

Cenzura internetu v USA je za rohem

RE: Je to az neuveritelne

90.?.?.?

Většina lidí každý den něco tvoří. A to jediným možným způsobem - pojmou záměr, ideu toho, co chtějí stvořit (ať už se jedná o obraz, dům, auto či bábovku), a pak tuto abstraktní ideu "zhmotní". Nedělá jim problém "uvěřit", že takovéto stvoření je možné, a že při něm hmotné form-ulaci předchází idea, vědomý záměr. Jakmile ale mají učinit ten rozhodující krok, a přiznat si, že kromě člověka může takto tvořit i někdo jiný/něco jiného, najednou se zaseknou, něco se v nich vzpříčí, a začnou si hledat ty nejsložitější způsoby, jak se tomuto jednoduchému poznání vyhnout. Není to proto, že by málo studovali - naopak, často studují a studují a studují... Je to výhradně proto, že jsou dětinsky, nedospěle pyšní, a ta jejich směšná pýcha jim brání připustit si, že může existovat něco, co je jim nadřazeného, a co umí péct trochu složitější bábovičky než oni. A to přesto, že mají tu bábovičku stále přímo před nosem. A přitom, jakmile by to uznali, bylo by jim umožněno poznat, že jsou toho stvoření nedílnou součástí, a že na těch schopnostech a tvorbě mohou mít (a mají) svůj podíl....

174966

04.11.2008 21:18

Cenzura internetu v USA je za rohem

RE: Je to az neuveritelne

90.?.?.?

To je nefér, cenzore. Já se neurážel, ani jsem neurážel, jen jsem parafrázoval příspěvek, na který jsem odpovídal. A ani v něm to "vole" nemělo být urážkou, nýbrž mělo umělecký, smyslotvorný význam. Tolerujete tu horší věci, myslím.

174953

04.11.2008 20:57

Cenzura internetu v USA je za rohem

RE: Je to az neuveritelne

90.?.?.?

Asi tak, jako věříš v to, že někoho miluješ, (cenzurováno, přestaňte urážet). Nebo je vaše láska viditelná, (cenzurováno)?

174947

04.11.2008 20:55

Cenzura internetu v USA je za rohem

RE: Stvoreni za 7

90.?.?.?

No tedy, kdybych bral SZ doslova jako Vy, potom není na světě NIKDO čistý. Adam s Evou měli jen Ábela a Kaina, žádné dcery. Kainovy děti tedy nutně musely být míšenci, nepředpokládám, že by je měl všechny s matkou. V různých ezoterických pramenech se to tak i uvádí - obvykle je jako matka jmenována Lilith. Takže to nejčistší, co by na světě mohlo být, je rasa míšenců s polovinou adamovy krve a polovinou "jiné" krve, případně "čistí" bastardi vzešlí z incestního svazku syna s matkou. Hm, těžko říct, jestli mají být až tolik na co pyšní ...

174946

04.11.2008 20:25

Cenzura internetu v USA je za rohem

PS

90.?.?.?

A co ještě více nedokáže (či spíše nechce) ten pyšný lidský mozek pochopit je ten fakt, že to nedokáže pochopit.

174942

04.11.2008 20:23

Cenzura internetu v USA je za rohem

RE: Je to az neuveritelne

90.?.?.?

Ale PROČ dochází k tomu nárůstu komplexity a uspořádanosti u nerovnovážných systémů? Jaký důkaz máte pro to, že je "spontánní"? To, že neumíte vnímat toho, kdo to "řídí", kdo to "vymyslel", přeci automaticky neznamená, že někdo takový neexistuje.

Posledním smyslem všech náboženství je hledání rovnováhy, slučování protikladů...atd., vyjádřit se to dá na mnoho způsobů. Zřejmě je to i smyslem samotné biosféry. SMYSLEM, tzn. záměrem, něčím "záměrně vymyšleným", ne náhodnou, spontánní vlastností...Přemýšlel jste někdo o tom, proč mají slova ten smysl, který mají? Co chtějí říct tomu, kdo je umí skutečně poslouchat?

174941

04.11.2008 20:11

Cenzura internetu v USA je za rohem

RE: Je to az neuveritelne

90.?.?.?

No už to tak asi bude. Pro brahmu není nic obtížného být zároveň plátnem, obrazem, promítačem i tvůrcem. To jen pro na dvě půlky rozdělený nedokonalý lidský mozek je těžké to najednou pochopit.

174939

Nemá smysl krotit v sobě chuť ošklivě nadávat barevným v tu chvíli, kdy vás okrádají. Tak se mír nedělá, tak se dělají žaludeční vředy. Má smysl pracovat na tom (duševním a duchovním) míru průběžně, a pak se vám už nebude stávat, že by jej někdo rušil okrádáním vaší tělesné schránky. Ta práce na vnitřním míru je proces na spoustu životů, a je to často jeden krok dopředu a dva zpět. Ale je to to jediné, co NAKONEC funguje.

Já taky vím, že i vy to myslíte dobře. Když to budeme všichni myslet dobře, tak to snad nakonec i dobře dopadne. [smích]

174926

Pane Tome, já proti vašemu názoru principiálně nic nemám. Také jsem s ním řadu let žil ve společné domácnosti. Ale pak jsem z něj vyrostl, a rozešli jsme se v míru. Jak někde hluboko pod námi píše Had, jsme tu především proto, abychom pracovali sami na sobě, abychom řešili nejdřív sebe, a až pak soudili druhé a svět.. A nejsme tu jen jednou, takže dost času na stovky pokusů a omylů a na mlácení hlavou do zdi, která neuhne. A také nejsme zvířata v džungli, ale lidé, které mají oproti zvířatům navíc svobodnou vůli a zodpovědnost. Těžko říct, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, pracuje se s tím dost těžce. Ovšem teprve podle toho, jak s těmito někdy danajskými dary každý z nás naloží, bude postupně chápat a dokonce i tvořit svou realitu, která se se vzrůstajícím vnitřním mírem bude jako mírová skutečně projevovat. Až podle toho, jak bude uplatňovat tato svá člověčí specifika, se bude postupně stávat opravdovým člověkem. Komu se to nelíbí, ať si zůstane ve své džungli, proti gustu žádný dišputát . Doufám, že budete k mému názoru stejně shovívavý jako já k vašemu. [smích]

174851

Řekl bych, že v okamžiku velkého hlavového třesku dojde k implozi, a ke kýženému sjednocení protikladů. Všechno (i dualita) je NAKONEC jedno.

174848

To poznáte, až se o to praštíte do hlavy. Zpitihněve. [smích]

174727

"Joseph Stiglitz nedávno napsal, že i když mezi ekonomy sílí shoda, že žádný záchranný plán, který Henry Paulson navrhne, nebude fungovat, „není jednoduše možné, aby politici uprostřed takové krize nedělali nic. Takže bychom se měli modlit za to, aby se z dohody namíchané z toxického koktejlu lobbyistických zájmů, špatně řízené ekonomiky a pravicových ideologií, které byly příčinou této krize, pokud možno zrodil záchranný plán, který bude fungovat – nebo jehož neúspěch alespoň nezpůsobí přílišnou škodu.“ A má pravdu. Vzhledem k tomu, že trhy jsou v první řadě založené na víře (a to včetně víry ve víru jiných lidí), bude totiž reakce trhů na záchranný plán závislá nejenom na jeho skutečných dopadech, ale také na víře finančních trhů v jeho efektivitu. Záchranný plán může zabrat, dokonce i když bude ekonomicky scestný."

Odstavec z článku p. Žáka na BL. Celá USA "prosperita" let minulých a budoucí globální krize je podle názoru nejen p. Žáka založena na víře (v tomto případě bych jí ovšem přídomek "tvořivá" dal jen se skřípěním zubů). Je to dost velké?

174615

Jak se vám jeví existence energie lásky nebo nenávisti? Nebo víry? Samozřejmě, ať už se vám to jeví jakkoli, je a zůstane to vždy subjektivním vjemem, i kdybychom o tom napsali stovky traktátů. Jako nemoc to - zatím - neklasifikujeme, je to spíš - podle účinků - docela mocná moc.

174614

Pět statečných - palec nahoru. Mimochodem, nikdo je nikdy neoznačil za selfhating jews, jak se to někdy bohužel stává židům, kteří se kriticky zamýšlejí nad svou povahou?

174603

02.11.2008 21:48

RAND lobuje Pentagon: začněte válku, abyste zachránili americkou ekonomiku

RE: alebo je tento clanok uplne vymysleny alebo je RAND banda amaterov

90.?.?.?

To je zajímavý názor. A optimistický [smích]

174602

Já bych s vámi taky teoreticky souhlasil, jenže bohužel, vaše logická teorie není pro nelogický život směrodatná. Spousta věcí by se měla - mělo by se to a mělo by se ono. Jenže ono se to jaksi nemá. A jak docílíme toho, aby se to dělo tak, jak by mělo? Tady logické teorie selhávají. Mír není vysoko nad jablky. Není "velký" mír a "malý" mír. Je jen jeden mír - a ten je uvnitř nás. Dokud není mír ve mně, ve vás (a je úplně jedno, jestli se týká sporu se sousedem o jablka nebo něčeho "důležitějšího" ), nemůže být ani okolo mě, okolo vás. Nejsou to plané duchovní řeči, je to ta nejskutečnější, nejplatnější realita.

174595

Už jsem se tu mnohokrát snažil klopýtavě vysvětlit, že cokoliv řekneme, je vždy jen půl pravdy. Tak prostě náš duální svět funguje "z definice". Nemusíte o tom být přesvědčen, ale když se na to bez předsudků soustředíte, realita vás o tom přesvědčí sama.

Takže si myslím, že je třeba souběžně s krocením zla v nepřátelích krotit zlo v sobě. Pro svého nepřítele jste totiž nepřátelskou sviní vy (a má proto stejně "dobré" důvody jako vy), a pokud bude postupovat podle vašeho plánu, budou se války vést do nekonečna. Ovšem připouštím, že některým destruktivním zlým sviním to tak může vyhovovat.

A příklad s jablky a dědictvím - jistěže máme formální nástroje, jak zjednat "právo". Pokud se ale obě či jedna ze stran s tímto právem vnitřně neztotožní, pokud je dobrovolně nepřijmou za své, je to nanic. To ukazuje velmi přesně například vývoj v Jugoslavii za poslední desítky let. Resentimenty přetrvávají, vztek narůstá, soused či bratr se v našich očích stává nepřátelskou zlou sviní, a už tu máme válku ...

174593

...Ja i dokonca verím, že by i 95 percent ľudí bolo za zákaz vojen....

Možná. Ale i pět procent psychopatů na rohodujících pozicích dokáže ten zbytek zblbnout tak, že se mezi sebou poperou. A to hlavně proto, že i ten člověk, co je obecně pro zákaz válek, není schopen se přestat hádat se sousedem kvůli jablkům, co mu padaj přes plot, nebo s bráchou o podíl na dědictví. Dokud nezkrotíme zlo každý sám v sobě, jsou nám zákazy válek na houby.

174508

28.10.2008 13:13

Sama po volbách

Democracy

90.?.?.?

Sail on, sail on
O mighty Ship of State!
To the Shores of Need
Past the Reefs of Greed
Through the Squalls of Hate
Sail on, sail on, sail on, sail on.

I'm sentimental, if you know what I mean
I love the country but I can't stand the scene.
And I'm neither left or right
I'm just staying home tonight,
getting lost in that hopeless little screen.
But I'm stubborn as those garbage bags
that Time cannot decay,
I'm junk but I'm still holding up
this little wild bouquet:
Democracy is coming to the U.S.A. ...(dosaďte stát dle výběru)

Není ten Cohen nadčasový a geniální?

174126

Jste tak ovlivněn svými vytěsněnými emocemi, že ani nejste schopen pořádně přečíst, co píšu, a reagujete tím, že se jak lidoop bijete v prsa a dodáváte si sílu zbytečnými slovy. Nenapsal jsem, že o nápravě společenských poměrů musí rozhodnout ženy. Napsal jsem, že aby fungovaly fantasmagorie o "spravedlivé" patriarchální společnosti, musely by se pro takovéto uspořádání rozhodnout ženy dobrovolně, tj. musely by se dobrovolně vzdát těch svých práv, které si v průběhu historie vydobyly (s pomocí rozumných mužů). Já nepochybuji o tom, že to dobrovolně neudělají, a všechny formy nátlaku v tomto směru vedou přirozeně jen k protireakci - k přehnaným feministickým výstřelkům. A protože to neudělají dobrovolně, musely by k tomu být nuceny násilím. To by ale znamenalo, že takovéto uspořádání by jednak nebylo spravedlivé, druhak haromonické, a tím pádem by ani nemohlo být trvalé. Ve vývoji člověka (muže i ženy) cesta zpět, do vysněného idylického ráje, bohužel nevede. Ráj nastane až tehdy, kdy se obě strany - jak muži, tak ženy - DOBROVOLNĚ, informovaně a svobodně dohodnou na uspořádání, které bude vyhovovat oběma stranám. Jaké uspořádání to bude si netroufám odhadovat.

173647

Pane pietroo, dnes naprostý souhlas. S tím dodatkem, že i volání po patriarchální, hierarchické společnosti je jen zbožné přání některých mužů (a bojím se, že mužů, kteří mají se svým mužstvím problémy). Pokud by se pro takovouto společnost nerozhodly ženy zcela dobrovolně, nelze ji vytvořit. Veškerá její síla by se vyčerpala na snaze mužů udržet neposlušné ženy v područí. A obávám se, že dobrovolně se pro ni ženy nerozhodnou.

173613

19.10.2008 17:39

Kdo stojí za pádem burzy?

RE: Otázka

90.?.?.?

Zdá se, že má pan mtk na mysli, že právě díky burze se dostaneme do předprůmyslové éry velmi snadno. Ona taková globální krize může dopadnout všelijak...

173377

12.10.2008 23:45

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Viník? Oběť?

90.?.?.?

Není to až tak složité. Stačilo by vrátit se do té doby, kdy si člověk ještě nemyslel, že všechno ví a umí líp než pánbu. Dokud se člověk pánubohu nes+al do Díla, fungovalo to celkem obstojně. Sem tam někdo umřel na zápal plic nebo na mor, ale tím pádem nás bylo stále tolik, kolik planeta unesla. Teď má jedna čtvrtina planety takovou péči, že sice přežívají i šedesátidekoví novorozenci, a mrtvoly v komatu na hadičkách, ale celkově to jde stejně do chaosu, hladomoru a válek. Ovšem tyhle války, díky naší "inteligenci", mohou na rozdíl od těch předchozích zničit i základnu. Pochopte mě prosím dobře, nepléduju proti pokroku an sich, jen by si ten pokrok rozumu měl vždy počkat i na přiměřený pokrok srdce a ducha. Jen dohromady by to zvládli bez toho chaosu, hladomorů a válek. Sám rozum na to nestačí. Q.E.D.

172874

11.10.2008 15:03

Je kapitalismus u konce s dechem?

RE: Dilema

90.?.?.?

Paní Jarmilo, naší jedinou nadějí je to, že ti, co se dravě vyšplhají až nahoru, mají takovou povahu, která vylučuje spolupráci. Dravci jsou schopni spolupracovat jen do určitého momentu, potom zvítězí jejich přirozená agresivní destruktivní soutěživost, a sežerou se navzájem. A to bez ohledu na jejich případné společné konstruktivní zájmy. I jejich emoce jsou silnější než intelekt, to je prostě evoluční zákon [smích]

172800

09.10.2008 09:39

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

90.?.?.?

Pane dodo, vy prostě odmítáte uznat, že se lze o abstraktní věci přesvědčit i jinak, než hmotnými smysly. Bude-li vás vaše přítelkyně přesvědčovat o tom, že vás miluje, budete jí to věřit až tehdy, pokud si na to budete moci sáhnout nebo si to spočítat? Ostatně, na svoji lásku k ní si taky můžete sáhnout, spočítat ji nebo ji vyfotit? Prostě víte, že ji milujete. Věříte tomu. Stejně tak já vím, že je Bůh. Ne na základě toho, co mi řekl někdo jiný, ale na základě mé vlastní zkušenosti, mého vlastního citu. Teprve, když jsem Ho pocítil, jsem v Něj uvěřil. Víra je velmi zavádějící slovo, a vy si do něj tvrdohlavě promítáte představu slepé víry. To je ale čistě váš problém.
Nechci se ale s vámi dále přít, a znovu opakuju, že plně respektuji váš přístup k "věci".

[smích]

172663

08.10.2008 13:26

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

90.?.?.?

Při všem respektu k vašemu vidění a chápání Boha vás musím upozornit, že nedostatek respektu k tomu, jak Jej chápou jiní, není zrovna známkou moudrosti. Já vám přeci vůbec neberu to, že jste poznal Boha skrzevá aritmetiku, geometrii a areál v Gíze, a nenazývám to "pouhou logickou inteligencí". Zřejmě je Boží vůle, aby někteří k Němu přistupovali z této strany. Já sám nemám (z Jeho vůle) dar vidět Jej takto, a vidím HO jinak, tak, jak HO zřejmě neumíte vidět zase vy. A proto se s despektem vyjadřujete o "pouhé víře", aniž byste věděl, čím víra pro mne je. Má víra rozhodně není založena na Bibli. Snažil jsem se ji popsat jako výsledek dlouholeté životní zkušenosti, během které hledám rovnováhu mezi inteligencí a citem (mezi IQ a EQ), a to prostřednictvím aktivního řešení životních úkolů. Jednou z mých zkušeností je i to, že lidé, kteří přistupují k Bohu výhradně přes rozum, mají tendenci považovat svůj konkrétní přístup za ten jediný správný, čímž pro sebe nepozorovaně sklouzávají na úroveň náboženských fanatiků. Pokud nepracujete také s city, ony se vám, mršky vytěsněné, vždy někudy vrátí, a to tam, kde je nejmíň čekáte a reflektujete...

172611

07.10.2008 17:02

Ne militarizaci vesmíru – Vesmír pro mír

RE: Někde je chyba

90.?.?.?

Souhlas. Kromě toho se ptám, kde jsou podpisy těch, co s radarem souhlasí. Nebo snad pro potvrzení souhlasu platí jiná pravidla než pro potvrzení nesouhlasu?

172550

07.10.2008 16:06

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

90.?.?.?

Nezlobte se, ale pro mne je zkušenost víry stejně (možná více) platná než zkušenost rozumu. Když cítím Boha, je to pro mne přesvědčivějším důkazem Jeho existence, než když Ho myslím. Na to, abyste Jej cítil, potřebujete víc, než pouhou inteligenci (logiku, aritmetiku, geometrii) - potřebujete moudrost, která zahrnuje i složku "pročištěných" emocí. A emoce se pročišťují pouze každodenním životem, zvládáním jeho úkolů podle nejlepšího vědomí a svědomí jednotlivce. Inteligence bez citu je atributem Ahrimana, nezvládnuté vášně jsou charakteristické pro Lucifera. Boží je až harmonické spojení inteligence a citu. Nemohu tedy s vámi souhlasit, že sama aplikace geometrie a aritmetiky stačí k pochopení Boha, že k tomu stačí kliknout si na stránky, přečíst si je a souhlasit s nimi. Naštěstí tomu tak není.

172547

06.10.2008 17:20

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

90.?.?.?

Promiňte, ale představa Boha, který odhalil svou existenci POUZE prostřednictvím areálu pyramid v Gíze, mi přijde legrační. Bůh, tak jak já si ho definuji, odhaluje svou existenci prostřednictvím naprosto VŠEHO. Lze jej poznat i v zrnku písku, jak hezky formuloval Blake. Bůh ví, že každý máme jiný způsob, kterým Ho hledáme a vnímáme. Pro typy jako jste Vy se odhaluje v Gíze, pro jinak vnímající typy se odhaluje jinak. A nejen věcmi velikost pyramid, ale i květinami, ptáky, ději, procesy, city, vůněmi, tóny, barvami...

172462

06.10.2008 17:14

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

90.?.?.?

Každý vidí jen to, co vidět chce a umí. Jestli vidíte jen slepou víru, je to čistě problém vašeho vidění - neumíte vidět víru jinou. Moje víra rozhodně není slepá, je založena na rozumném uvažování a životních zkušenostech, ovšem i na zkušenostech jiných než "logických". Pane pietroo, my dva už jsme se na toto téma bavili mockrát, a zásadně argumentujeme tak nějak mimoběžně. Možná se naše víry zas až tak moc neliší, ale každý se zřejmě držíme svého způsobu jejich vyjádření, a nejsme bohužel kompatibilní.

172461

06.10.2008 10:49

Proč je záchranný balíček podvod

PS

90.?.?.?

Dobro ostatně je dobrem pouze tím, že se na jeho stranu přidáváme z upřímného a nezištného srdce. Přidáme-li se na stranu dobra z vypočítavého rozumu, změníme je tím ve zlo.

172434

06.10.2008 10:47

Neviňátka, která se nezastaví před ničím

RE: Podpis

90.?.?.?

Myslím, že vyléváte s vaničkou i dítě. Já se taky ptám, kdo co řekl, ne kvůli barvě jeho ponožek, ale kvůli kvalitě jeho osobnosti. Kvalitní osobnost mi dává větší záruku, že její subjektivní pravda se blíží "absolutnímu ideálu pravdy", na který ani on, ani já, ani vy odsud nedosáhneme.

172433

06.10.2008 10:37

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

90.?.?.?

Moc hezky řečeno [smích]

172430

06.10.2008 10:35

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

90.?.?.?

Záleží na tom, jak máte definovánu "víru". Víra jako re-ligio rozhodně není "slepá víra". Poznání bez víry (rozumové poznání bez emocionální složky) není možné. Rozum bez citu je slepý. Logika rozhodně není to, co řídí ŽIVÝ svět. Ale jistě máte svobodnou vůli řídit se logikou, mávat její korouhví a jít svou cestu.

172428

05.10.2008 23:24

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

90.?.?.?

Záleží na tom, jak máte definované pojmy. Třeba Ráj. Nemusí být vějičkou jedné strany, ale naopak spojením, sjednocením obou. Stejně tak Bůh. Dokud jsme hmotnými subjekty, je naše realita nevyhnutelně taková, jakou si ji definujeme. Každému se nám dostane podle naší víry. A každý jdeme do Ráje svou vlastní cestou, která nemusí, i když může, vést přes Gízu.

172400

05.10.2008 22:21

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

90.?.?.?

Draka nelze pokořit jeho násilným zničením. Jak je to v Bibli ... panna potře hlavu hada... právě o to jde, přijít na to, co to vlastně znamená. Drak je prubířským kamenem a lučavkou, bez něj to vážně asi nejde....

172394

05.10.2008 18:53

Proč je záchranný balíček podvod

RE: Editor nepochopil podstatu:

90.?.?.?

První odstavec Vašeho příspěvku krásně popisuje ideální stav, za kterého by civilizace mohla spravedlivě fungovat. Bohužel si nedovedu představit, jak tohoto kýženého stavu dosáhnout. Nenásilná, dobrovolná cesta je podle mého názoru nepravděpodobná, bohužel k ní lidstvo ještě nedozrálo. A revoluční zavádění myšlenek, ke kterým lidstvo nedozrálo, je právě definicí Lucifera.

Někteří lidé, obdaření rozumem a citem, se obávají, že boj dobra ze zlem je pravým smyslem hmotného Stvoření, které Stvořitel stvořil ke svému ob-razu (aby se v něm ob-razil, viděl, uvědomil, poznal). Ráj je až další level reality, do kterého postupuje jen ten, kdo se osvědčil v boji s Drakem.

172383

05.09.2008 21:08

Hitlerův zákaz kouření

RE: Kouřit je zdravé!

90.?.?.?

Koho mají oběsit, ten se neutopí, se u nás říká.

Vaše kouření léčí alergii vám a způsobuje ji vašemu okolí. A mimochodem, velké procento nemocných rakovinou uvádí, že byli až do vypuknutí rakoviny zcela zdrávi.

169965

03.09.2008 22:33

Hitlerův zákaz kouření

PS

90.?.?.?

Jo, a slíbil jsem minule, že vám podám zprávu, jak funguje "odpadkový" zákon. Prozatím výborně. Ne stoprocentně, ale přesto lze pozorovat podstatné zlepšení. A sám se tomu divím, i bezdomovci jej v převážné většině respektují, a zdaleka si nedovolí to, co předtím. [smích]
Jo, na toleranci se bohužel dnes už nemůžeme spoléhat. Ti bezohlední ji pouze zneužívají, a je rozdíl mezi tolerancí a masochismem či slabostí.

169725

03.09.2008 22:26

Hitlerův zákaz kouření

RE: Čo je zdravé?

90.?.?.?

Pane sašo, můžete mi prosím vysvětlit pojem vzájemná tolerance mezi kuřákem a nekuřákem? To je něco jako vzájemná tolerance mezi vrahem a obětí? Co proboha toleruje kuřák nekuřákovi? [překvapení] [zmaten]

169724

03.09.2008 22:08

Hitlerův zákaz kouření

RE: Kouřil jsem téměř dvacet let,

90.?.?.?

Poněkud sobecký závěr, nemyslíte? Ty sankce tu nejsou primárně proto, aby ochránili kuřáky před nimi samými, ale nekuřáky před kuřáky. Bohužel, nekuřáci nemají pochopitelně náladu čekat, až se kuřák naučí se svou závislostí zacházet, a proto jsou bráněni zákazy a sankcemi. Ať si kuřák bojuje svůj často marný boj se svou závislostí v přísném soukromí nebo v uzavřeném kruhu sobě podobných, proč by ale měl nekuřák napjatě čekat, jestli se mu to povede?

169722

03.09.2008 21:56

Hitlerův zákaz kouření

RE: Čo je zdravé?

90.?.?.?

Pane Blue, vím, jak se jako pasivní kuřák cítím, když musím strávit čas v místnosti s kuřáky. Pálí mne oči, špatně se mi dýchá, chraptím. V neposlední řadě pak páchnu jako tchoř. Kromě toho, kdekoliv se kuřáci pohybují, jsou pod nimi závěje vajglů - druhotný důkaz jejich závislácké bezohlednosti. Jistě tedy prominete, že jsem již ztratil trpělivost s akademickým posuzováním průkaznosti a jednoznačnosti faktů. Když mě zavřete do místnosti s kuřákem, nebudu činit nic, co by jej ohrožovalo, či co by mu vadilo. Totéž chci ovšem přirozeně od něj. Pokud není schopen to pochopit dobrovolně - máme tu problém, a vyřeší jej pouze zákon.

169721

03.09.2008 20:55

Hitlerův zákaz kouření

RE: K názvu článku....

90.?.?.?

Pane Škapíku, souhlasím s většinou toho, co i na jiných místech ve věci kouření uvádíte, s jednou podstatnou výjimkou - velmi lehce se vzdáváte vlastní osobní zodpovědnosti za svou závislost. Uznávám, že metody tabákových firem jsou agresivní a sprosté, a že útočí na děti, které ještě nejsou schopny se adekvátně bránit. Tady musí nastoupit osobní příklad rodičů. A pokud máte děti, pochybuji, že přes váš boj proti kouření jste jim jako kuřák dobrým příkladem. Závislosti se člověk zbavuje těžko, ale nemožné to není. Záleží na síle motivace.

169711

03.09.2008 20:50

Hitlerův zákaz kouření

RE: Velmi se omlouvám,

90.?.?.?

Jistě, než aby kuřák přestal se svou závislostí dobrovolně, tak je ochoten takto směšně argumentovat. Nejde o to, zakázat úplně všechno, ale zakázat pouze to, co není žádným "přirozeným právem" závislého, a co ohrožuje jeho okolí. Nikdo, ani kuřáci, se nepozastavují třeba nad zákazem vypouštění jedovatých odpadů do vody, a nechápu, v čem je vlastně rozdíl mezi jejich otravováním vzduchu. Zrovna tak směšná je argumentace zplodinami z aut nebo letadel a jejich stavění na roveň kouření. Auta a letadla jsou do jisté míry obecně prospěšná (nad tuto míru bych je ostatně klidně zakázal taky), kouření je čistě soukromá, výhradně škodlivá záležitost.

169710

03.09.2008 19:42

Hitlerův zákaz kouření

RE: Čo je zdravé?

90.?.?.?

..Ak odborník na počítače robí denne 16 a viac hodín, nepoškodzuje si zdravie? Ale o tom sa nehovorí...

Je tak těžké pochopit pointu? Je mi sice líto, každého, kdo si z vlastního rozhodnutí jako hlupák poškozuje zdraví z jakéhokoliv důvodu - ale je to jeho svobodná volba a jeho věc. Na kouření mi nevadí to, že si kuřák poškozuje své zdraví, ale to, že poškozuje mé zdraví, případně zdraví mých dětí. Je to už dost jasně řečeno i pro nikotinem omámeného kuřáka? Pokud se kuřáci sejdou v soukromé uzavřené místnosti a tuto viditelně označí, nejlépe lebkou se zkříženými hnáty, je jejich věc, jestli se tam vyudí k smrti. Ať ale rozhodně típnou a uklidí po sobě, než vylezou na veřejné prostranství.

169698

03.09.2008 19:36

Hitlerův zákaz kouření

RE: Velmi zajímavý článek

90.?.?.?

Ano, taky bych se bez nich obešel. Ale nevidím souvislost s kouřením.

169696

03.09.2008 18:27

Hitlerův zákaz kouření

RE: Velmi zajímavý článek

90.?.?.?

Naše ego je, jak známo, velmi rafinované ve vymýšlení důvodů na obhajobu svých závislostí , a ze všech drog zejména nikotin zvyšuje tuto jeho schopnost (zbystří mozek, umlčí cit). Je velmi jednoduchý způsob, jak ho usvědčit z "konspirace" - nedat mu to, co chce, na čem je závislé. Pak ztratí glanc a začne zuřit. Jasně se to projevuje i v průběhů debat na téma kouření. Na objektivní pravdu bohužel nedosáhneme, dokud jsme subjekty. Ale můžeme poznat, kdy lžeme sami sobě, abychom vyhověli závislostem svého ega. Nesmíme se ale divit, když nám chytré ego, povzbuzené nikotinem, bude při tom házet klacky pod nohy.

A kuřákům vzkazuji: je to vaše věc, jaké důvody si vymyslíte na obhajobu toho, že ničíte zdraví sami sobě. Vaše svoboda ničit se ale končí u mého práva nenechat se ničit. Pokud nejste ochotni přestat ohrožovat okolí dobrovolně, musím bohužel podporovat legislativu, která vám v tom zabrání.

169685

28.08.2008 15:10

Vláda se nám vysmívá do ksichtu!

RE: Jsou to vsechno zapskle levicacke vypatlane zvasty

90.?.?.?

Můžu, ale nemusím, že. Rád to přenechám Vám, jste ve svém oboru mistr. Nepřesvědčil jste mě ale ani náhodou, že informace získáváme jen prostřednictvím slov, a že lze živost vyjádřit jazykem počítačů. Naopak, podle mého názoru znamená snaha převést živost do jazyka počítačů právě a jenom mrtvost.

169315

27.08.2008 20:42

Vláda se nám vysmívá do ksichtu!

RE: PS

90.?.?.?

Bezpodmínečná Láska je samozřejmě Ideál Ideálů, ale já psal o obyčejné, lidské "lásce na první pohled", nohama zcela na zemi. Představte si, že náhle uvidíte "ženu svých snů". Nemusíte si vůbec nic říci, ale mezi vámi probíhá beze slov naprosto komplexní výměna informací, která se týká nejen materiálních smyslů, ale i toho pověstného "šestého" smyslu. NĚCO mezi vámi působí nejen na tzv. racionální rovině, ale daleko silněji na rovině podvědomí a na rovině "duše". Mozek je v tomto procesu druhořadý. A toto je forma "živosti", kterou do počítače prostě nenacpete.

169243

27.08.2008 17:49

Vláda se nám vysmívá do ksichtu!

PS

90.?.?.?

Pro jistou ještě jednou:

Vy: ..."jen" slovy jsme schopni získat komplexy informací, které nás posunují dál...

Já: Ne, komplexy informací, které nás posunují dál, můžeme získávat rozhodně i jinak než "jen" slovy". A nejen nonverbálními uměleckými díly. Třeba tzv. láska na první pohled může být krásným příkladem nonverbálního, zcela neracionálního (na mozku primárně nezávislého) komplexu informací, který s vámi razantně zasmýká a posune [chechtot]

169231

27.08.2008 17:42

Vláda se nám vysmívá do ksichtu!

RE: Jsou to vsechno zapskle levicacke vypatlane zvasty

90.?.?.?

No, nevím, ale mně například Devátá (Beethoven) nebo Myslitel (Rodin) přijdou poměrně dost komplexní [mrknutí jedním okem]

169230

27.08.2008 17:01

Vláda se nám vysmívá do ksichtu!

Oprava

90.?.?.?

...cestovat "za zrcadlo" ... samozřejmě [zahanbení]

169225

27.08.2008 16:59

Vláda se nám vysmívá do ksichtu!

RE: Jsou to vsechno zapskle levicacke vypatlane zvasty

90.?.?.?

Janko, že máte pocit, že získáváte informace pouze slovy, to neznamená, že to tak má každý. Ani vy samozřejmě nezískáváte důležité informace pouze slovy (zrak, chuť, hmat - to vše nám poskytuje důležité informace, a i třeba vizuální či hudební nonverbální umělecké dílo může být médiem, které vás posune dál).

Proto nelze stupnici živosti demonstrovat na jazyku počítačů. Živost je především nonverbální a citová. Často tu operujete svou diagnozou. Myslím, že pro schizofrenii je typický váš "necitový", čistě racionální a spíše mechanizující přístup ke skutečnosti. Nic proti tomu a nic ve zlém, ale opravdu nejsou všichni tak ustrojeni, jako vy, a opravdu i jiné přístupy jsou "živé" a "správné" .

169223

27.08.2008 16:39

Vláda se nám vysmívá do ksichtu!

Love's Labour Lost

90.?.?.?

Pane Jene, jak sám podrobně dokládáte, každý chápeme realitu na různých úrovních, které spolu nejsou kompatibilní (lépe řečeno - z vyšší třídy je možno pochopit úroveň nižší, ale ne naopak - přesně jako ve škole). Snaží-li se někdo čistě materialisticky a egoisticky založený pochopit tzv. idealistickou koncepci reality, nestačí mu k tomu sebevyšší IQ. Racionální IQ totiž není ta vlna, na které můžete "duchovno" přijímat - k tomu je potřeba ještě spolupráce ducha. Z materialistova hlediska končí svět "před zrcadlem" - a jen děti, a ti, kdo znovu, prací na sobě, ducha získají, mohou cestovat "za zradlo" (byť by to byli i vynikající vědci - matematici, jako teba Lewis Carrol). [smích]

169222

26.08.2008 22:13

Vláda se nám vysmívá do ksichtu!

RE: Jsou to vsechno zapskle levicacke vypatlane zvasty

90.?.?.?

Hezké. Jen doplňuji:

Je dost těžké posoudit, co je pro lidstvo užitečné a co mu škodí. Prospěl lidstvu vynálezce štěpení atomu nebo mu uškodil? Prospívá lidstvu vědec, pracující na genetických manipulacích, na umělé inteligenci, nebo mu škodí?

Primum non nocere. Především neškodit. Není třeba být "užitečný" za každou cenu - i za cenu potencionálního zničení civilizace. Ten, kdo pracuje na sobě, bez nároku na "práci pro dobro lidstva" - která byla v dějinách již tolikrát krvavě zneužita - je užitečný už - a právě - tím, že neškodí.

169117

11.08.2008 17:19

Proč je techno na světě

Pan Pastinak

90.?.?.?

je živá reklama na blahodárnost rituálního rozšiřování vědomí technem [velký smích]

167738

11.08.2008 14:09

Proč je techno na světě

RE: Tusim i ja napisu clanek

90.?.?.?

Trochu jsem k tomu psal výše v zajímavé diskuzi s paní Alexou.

O stavech změněného vědomí a o šamanských rituálech víte více než o genových manipulacích? Já jen o trochu, ale i ta trocha mi stačí k názoru, že současný člověk se jen těžko může bez přípravy vrátit k přírodě, obzvláště pouze o pátečních večerech či techno-víkendech. Šamanské rituály byly prováděny v rámci zcela jiného řekněme filosoficko-náboženského vnímání světa, měly určitý kontext a rámec, který většině dnešních technařů chybí. A jako se neplavec nemůže vrátit do vody, i když z ní historicky vzešel, a čekat, že se neutopí, tak si nemůžete "rozšiřovat vědomí" atd. bez důkladné přípravy a odborného vedení. I dnes, pokud si zajedete třeba do Amazonie na rituál, musíte podstoupit určitou přípravu, rituální očišťování atd. A musí vás vést zkušený šaman, který má s vámi osobní kontakt.

Vůbec nezpochybňuju přitažlivost i účinnost elektronické technohudby. Jen se obávám, že její skutečné účinnosti se všemi důsledky si většina technařů není sama dobře vědoma.

167724

11.08.2008 11:26

Proč je techno na světě

RE: PS

90.?.?.?

S vyzněním vašeho příspěvku rozhodně souhlasím.

Technicky si ale asi zcela nerozumíme. I techno jistě může být jakýmsi prostředkem k čemusi. Nesouhlasím ale s jeho srovnáním se šamanskou hudbou, z důvodů, které jsem popsal. Mrtvá voda není to samé jako živá voda, a i když jistě obě mají své oprávnění v řádu věcí, slouží k opačným účelům. Je dobré vědět, kterou z nich a na co používáme.

167701

11.08.2008 09:56

Proč je techno na světě

PPS

90.?.?.?

Omlouvám se, ještě do třetice a naposled:

...Současné technoparty jsou často one-man-show..

Dalo by se uvažovat o tom, že DJ je tedy "šamanem", jen místo bubnů "napřímo" používá technologii. Hm, pak tedy obdivuju odvahu tanečníků, že své duše svěřují do rukou někomu, kdo ke svému "šamanství" má velmi pravděpodobně velmi pochybné oprávnění. Být šamanem vyžaduje jiné oprávnění a jiné předpoklady a jiné než jen umět mixovat "rituální" hudbu.

167691

11.08.2008 09:07

Proč je techno na světě

PS

90.?.?.?

Napsala jste:
..... Běžné činnosti dnes děláme za pomocí technologii, o kterých před třiceti lety psali autoři sci-fi a to přesto, že tyto činnosti můžeme dělat i mnohem jednodušší a starší technologii. ...

Rád bych to ještě upřesnil. Četl jsem nedávno, že nepotrvá dlouho a bude sestrojen robot na provozování sexu. Sex je běžná činnost, dosud ji provozujeme prastarou technologií, no a v nepříliš vzdálené budoucnosti budeme mít zřejmě k dispozici technologii sofistikovanější. Určitě chápete, co svým příměrem chci říci. Budík je vždy stroj - ať starý či s čipem. Bubnující šaman je živý člověk. Mezi budíkem a vámi neprobíhá žádná interakce. Při šamanském rituálu sakra ano. Když nahradíme partnera v lásce robotem, nebude to láska. Když nahrazujeme při rituálu šamana elektronikou, není to léčení....
[smích]

167686

11.08.2008 08:44

Proč je techno na světě

RE: Pane Škapíku,...

90.?.?.?

Jen jsem chtěl říct, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž. I když s panem Škapíkem často nesouhlasím, jeho příspěvek pode mnou celkem shrnuje mé obavy z moderních technologií a mé pochybnosti o jejich jednoznačné "užitečnosti". V rukou manipulátorů jsou myslím spíše nebezpečným nástrojem. Nedávají nám svobodu (tu svobodu, kterou zřejmě sledují adepti starých, živých magických rituálů), ale naopak nás jí zbavují. Činí nás na sobě závislými, tj. nesvobodnými. Jsou nesmírně svůdnou vábničkou největšího Pokušitele. Jistěže máme teoreticky svobodnou vůli se rozhodnou pro ně, proti nim nebo pro nějakou rozumnou míru. Jsme-li ale jejich pokušení vystaveni prakticky od narození, těžko dostaneme příležitost tuto svobodnou vůli uplatnit před tím, než je závislost plně rozvinutá.

Techno hudba je podle mne svým způsobem esencí toho, co jsem popsal. Její svůdnost spočívá v tom, že vám "vymyje" mozek (což vnímáme jako "odreagování, uvolnění). Funguje sama o sobě jako každá jiná droga. Ta duše, kterou nám rytmicky doslova vyklepe z těla (to je i princip klasických šamanských rituálů, šaman pak vymístěnou duši léčí podle své úvahy), se pak ale může dostat do spárů lecčemu, a už se nám nevrátit, či vrátit poškozená....

167675

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8

Káva pro Zvědavce

11

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 15 čtenářů částkou 3 943 korun, což je 11 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 1

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 6

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 4

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 4

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 2

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 8

Je podáno trestní oznámení na komisařku Jourovou za nenávist ke svobodě slova!02.04.20 19:22 Česká republika 3

Rockefellerova studie o "budoucí" epidemii02.04.20 08:56 Neurčeno 1

Už to začíná vypadat, jako by zemi vedli milionchvilkaři02.04.20 07:11 Česká republika 3

Podívejte se, kam přísná karanténa vede01.04.20 17:41 Itálie 5

Vláda: Zakážeme teplé počasí! Aby se lidi necourali venku01.04.20 13:10 Česká republika 3

Zákazy, zákazy, buzerace, zákazy: Několik mladých spáchalo zločiny. Opékali buřty v lese01.04.20 11:30 Česká republika 4

Policisté hlídají město v kostýmech v podobě koronaviru01.04.20 06:21 Bolivie 1

Rusko vyslalo do USA letadlo se zdravotnickými potřebami, Trump poděkoval. Proč o tom mlčí média?31.03.20 23:32 Rusko 0

D-Test provedl test roušek a respirátorů31.03.20 19:38 Česká republika 12

Minister Krajčí v súvislosti s koronavírusom plánuje zaviesť opatrenia voči občanom, ktorí odmietnú očkovanie31.03.20 16:02 Slovensko 3

Měnové kurzy

USD
25,76 Kč
Euro
27,84 Kč
Libra
31,61 Kč
Kanadský dolar
18,12 Kč
Australský dolar
15,45 Kč
Švýcarský frank
26,37 Kč
100 japonských jenů
23,76 Kč
Čínský juan
3,63 Kč
Polský zloty
6,07 Kč
100 maď. forintů
7,60 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
33,72 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 690,29 Kč
1 unce stříbra
371,09 Kč
Bitcoin
175 085,08 Kč

Poslední aktualizace: 5.4.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?