Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 553 příspěveků, 9 různých jmén: <nic>, ,.89.213, .89.213, .89213, 89.213, 89.313, Lamber, MJ, Thor.

Stránka: 1 2 3 4 5 6

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

10.05.2007 11:12

Hnutí k potlačení rodičovské autority

RE: No jo

89.?.?.?

dtto
Jste mimo, Janko. Nesoustřeďte se na pisatelku, ale na příčinu toho, proč se státy chovají tak, jak se chovají. Nic proti dobře míněné a mířené facce, ale právě ten výklad toho, co je to "dobře míněný" zásah (a to jak od fackujícího otce, tak od nařizujícího státu) je tu předmětem sporu a je velmi subjektivní a zneužitelný.

135064

10.05.2007 11:56

Hnutí k potlačení rodičovské autority

RE: No jo

89.?.?.?

PS
A jen abych vyjasnil svou pozici - hnutí za "práva dětí" - tak, jak je mediálně prezentované - považuji shodně s autorem za pokrytecké, lživé, absurdní a v důsledku škodlivé. Když vidím v metru plakátky, hlásající, že dítě má "právo" na harmonickou rodinu, bouří se můj rozum i emoce. Jak toto "právo" chce někdo proboha vymáhat - když už nic jiného?? [překvapení]

135066

10.05.2007 12:06

Jsi proti radaru? Jsi hnědý nebo rudý...

RE: Izrael není vyvoleným, ale současnou americkou fundamentální klikou již napřed naprosto fatálně obětovaným!

.89.213 89.?.?.?

Vážení spoludiskutující,
dovoluji si apelovat na to, abychom se nesnažili "zlo" arbitrárně přiřknout některému ze států, národů, věrouk či denominací. Z toho má Zlo pouze radost, a mne si packy. Nikdo Zlu nemůže upřít vysokou inteligenci a strategické schopnosti, a je naprosto jisté, že je zastoupeno v každém národě, v každé víře, v každém z nás. V průběhu ČASU se podle aktuální situace může přelévat sem a tam a být zastoupenu tu zdánlivě více, tam zdánlivě méně, ale buďme si jisti, že ve VĚČNOSTI se hladina vyrovná, a každý sklidí to, co zasel - ne podle toho, jestli si říkal křesťan nebo žid, ale podle toho, jak konal, jak myslel a cítil.

135068

10.05.2007 15:05

Hnutí k potlačení rodičovské autority

RE: No jo

89.?.?.?

Ano, souhlasím. Rozvedená žena je jen půlka celku, a jako taková nemůže fungovat při výchově zcela správně. Stejně tak jako rozvedený muž. Obě poloviny celku jsou rovnocenné, a nezastupitelné právě pro své specifické rozdíly, které se při výchově (a všude jinde) mají doplňovat. Ani jedna půlka však není a nemůže být nadřazena té druhé, to vede tak maximálně k rozvodům - a jsme zase na začátku....

135081

10.05.2007 15:08

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost

89.?.?.?

Nejedná se o blbost, jedná se o Váš subjektivní pohled na vývoj druhů a na lecos jiného. Ten nesouhlasí se subjektivním pohledem mnoha jiných lidí (teď nějaký vědec, Čech, specialista biolog a parazitolog od F..) dostal cenu za zcela nový pohled na Darwinovu teorii a na teorii sobeckého genu), ani se subjektivním pohledem mým. Kde tady chcete hledat "objektivitu" ?

135082

11.05.2007 08:41

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost,pokrač.

.89.213 89.?.?.?

Upřímně doufám, že skupinky budovatelů nové budoucnosti nespojuje JEN klávesnice a elektřina. Proboha !! Taková křehká, elitami i Bohem snadno vypnutelná věc ! [překvapení] [smích]

135139

11.05.2007 08:49

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

Základní, ostudná neznalost

89.?.?.?

"Co má společného princip zrcadla s lidskou psychikou?"

Pane Lhotáku, princip zrcadla - čili princip projekce, je jedním ze základních, obecně přijímaných principů vědecké psychologie - čili produkt těch společenských věd, které jste nahoře sám uváděl jako příklad objektivního vědeckého poznávání obsahu. Je to tak říkajíc abeceda novodobé vědecké psychologie, a její neznalost je ostudná. Tato neznalost a ignorace základních poznatků vědeckého zkoumání v oblasti lidské psychiky je vlastní všem Vašim teoriím, i tzv. objektivismu, a všem Vašim výplodům zde na Zvědaci.

135141

11.05.2007 13:14

Od krize racionality ke kritickému objektivismu

RE: Objektivnost

.89.213 89.?.?.?

Objektivisté a různí lžiliberálové jsou opravdu podivní lidé, a to zejména proto, že obrátili pojem "svoboda" naruby. Podle jejich prezentace jste "svobodný", když si můžete "svobodně" vybrat z mnoha různých závislostí, do kterých Vás systém lstivě a zákeřně zaplétá promyšleným a sofistikovaným procesem, hlavně za pomoci masmédií, už od kolébky. Prezentují "svobodu" důsledně a promyšleně pouze jako možnost výběru z nabídky konzumního zboží a virtuálních zážitků. Čímž Vás mají v hrsti dvakrát - nakonec jste zcela závislí na tom, co do Vás výrobci a poskytovatelé služeb cpou, a pak na poskytovatelích práce, kterou si na to musíte vydělávat. Výsledkem je, že budete konzumovat cokoli, a dělat cokoli, abyste na to měli. A to je vrcholem "svobody" v tomto systému. A svobodní nakonec nejsou ani ti, kdo tuto manipulaci organizují - jsou závislí na penězích a na moci.
Skutečná svoboda předpokládá prohlédnout tuto past, a zbavit se všech závislostí - tj. všeho, co neděláte skutečně nezávisle a z vlastní svobodné vůle (a to třeba i kouření a konzumace jiných drog - i to jsou závislosti par excellance [mrknutí jedním okem] )

135155

11.05.2007 13:30

Zabraňte vzniku autoritativního režimu

RE: Jistě, je třeba protestovat - ale stejně je všechno jinak.

.89.213 89.?.?.?

Jojo, všechno je jinak. Ta bitva Dobra a Zla se nebojuje proto, aby bylo líp, ale slouží k poučení a výchově nás, jednotlivých vojáků. Ten boj se (ve hmotě) vede stále, ta kulisa je tu furt, a hráči - tj. naše duše a duch - jím procházejí a učí se na vlastní kůži a na vlastní riziko "být bohové" - tj. poznat, co je Dobro a Zlo.

135156

11.05.2007 15:15

Zabraňte vzniku autoritativního režimu

RE: Jistě, je třeba protestovat - ale stejně je všechno jinak.

.89.213 89.?.?.?

..Náboženský pravidla jsou dány církvemi ..

Mýlíte se, to jen církve parazitují na lidské víře. A skutečná víra je vše jiné, než slepá. A než odsoudíte Boha nebo bohy, je dobré si vyjasnit definice - málokterý věřící astronom, matematik nebo fyzik (a že jich je dost) si je představuje jako manipulátorské a nevrlé dědky nahoře na obláčku [smích] [mrknutí jedním okem]

135165

14.05.2007 09:56

Zabraňte vzniku autoritativního režimu

RE: Prima demokracie?!

.89.213 89.?.?.?

Pane Bartošku, mě je dost jedno, co se Vám líbí nebo nelíbí, ovšem samozřejmě mi to tu můžete popisovat i nadále, stejně tak, jako já mohu vyjádřit své slušné, nevulgární názory, že. Nemohu za to, že na Vás odlišnost mého názoru od Vašeho působí jako rudý hadr na býka, a to zejména v těch oblastech, kde máte patrně nějaké vytěsněné, nezpracované osobní problémy. Jinak byste nemohl chápat mé názory tak zkresleně, jak se to děje. Nezastávám se - a posté se výslovně distancuji - od feministických, homosexuálních, pedofilních - ale i šovinistických a heterosexuálních úchylek a výstřelků. Vše, co jsem napsal a mínil je to, že v tzv. "normálních" rodinách je zatím trýzněno a týráno mnohem více dětí, než v párech domluvených pedofilů, a že tyto tzv. "normální" lidé se často pokrytecky schovávají pod maskou té Vaší "normální" většiny. Jak tato "normální většina" vypadá, když ji něco inspiruje odhodit masku, jsme viděli třeba na hajlujících davech Hitlerových obdivovatelů - průřezem naší slavné západní demokratické civilizace. Duchovno a morálka nejsou dány naší "demokracií", naopak, naše "demokracie" je profanuje a zneužívá. Tolerance musí být nejdřív v každém z nás - teprve pak může být v celé společnosti. A měli bychom začít každý od sebe - i já, i Vy, vážený pane Bartošku.

135327

14.05.2007 10:07

Polemika o transhumanismu

RE: Od kritiky k objektivní polemice

.89.213 89.?.?.?

Pane Bartošku, klid. Z čeho jste usoudil, že jsem uctívač, a že jste se dotkl mých autorit? Prostě jsem vyjádřil obdiv k tomu, jak důsledně uváděli dříve Mistři (nejen výše jmenovaní) své duchovní poznatky do svého vlastního života, což je podle mne nezbytnou devizou duchovního vývoje. Pokud bych měl podobný pocit třeba z pana Lhotáka, budu "uctívat" i jeho, i kdyby se jeho interpretace duchovních hodnot lišila od mých. Co mi vadí, jsou ty plané kecy, jestli dovolíte.
"Prožít vyšší světy" je pojem, o kterém s Vámi nemíním polemizovat, bylo by to zřejmě zbytečné.
Jinak jsem samozřejmě pochopil, jak jste svou poznámku myslel, ale už několikrát jsem se na tomto fóru pokusil vyargumentovat svůj názor, že osoba autora má na smysl monologu či dialogu vliv přímo postatný. Tento můj názor jste zatím nějakými pádnými protiargumenty nevyvrátil.

135328

14.05.2007 10:11

Polemika o transhumanismu

RE: Nevím, kdo je kdo a koho představují, ale ...

.89.213 89.?.?.?

Žejo. Dyť je to jasný jak facka. Ach jo. [smích] (Žádná ironie!)

135329

14.05.2007 10:25

Senátor John Kerry: Budova WTC č.7 byla stržena úmyslně

RE: Už se z toho nevylžou

89.?.?.?

Kurňa, kurňa, fakt to taaak svádí, dát Vám za pravdu. Ale Vodníku, Vy přece víte, co zmůže Víra !! Hergot, musíme věřit, že i hamburgrožrouti si nenechají věčně s+át na hlavu !! [smích]

135332

15.05.2007 08:21

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

.89.213 89.?.?.?

Opravdu rád bych se, pane Janko, mýlil, ale z Vašich jinak velmi zajímavých příspěvků na mě čiší cosi jako "smrt" - jinak řečeno nedostatek citu. Váš vesmír stejně jako sám Váš pojem "života" je příliš mechanický. Nepochybuji o tom, že jste si "prožil" své, ale prožitky podobné povahy, ale zcela jiného, až opačného smyslu mělo a má více lidí, tzv. zřeců. Váš prožitek nemůže být jiný než subjektivní, je zabarvený Vaší čistě osobnostní charakteristikou, a je jen jednou, i když jistě důležitou, součástí mozaiky, která až po sestavení všech subjektivních prožitků dává celý obraz. Jednostranné prosazování pouze jednoho aspektu skutečnosti, pouze jedné barvy duhy, pouze jedné plošky vybroušeného diamantu, považuji za v důsledku škodlivé - zvláště, jedná-li se o zdůrazňování mechanistické povahy skutečnosti. Prosím, neuražte se, jak říkám, Vaše příspěvky jinak považuju za svým způsobem velmi hodnotné.

135378

15.05.2007 08:24

Rom City

RE: Pozor

.89.213 89.?.?.?

To by bylo výborné, kdyby v dnešní době o trestech nerozhodovali zločinci.

135379

15.05.2007 08:44

Zabraňte vzniku autoritativního režimu

RE: Prima demokracie?!

.89.213 89.?.?.?

Pane google, já se nikde neodvolával na statistiky, ani jsem netvrdil, že mohu své tvrzení dokázat linky. Pokud Vy vidíte skutečnost jinak a můžete to statisticky dokázat - prosím. [překvapení]

135380

15.05.2007 15:32

Polemika o transhumanismu

RE: směr a protisměr 3

.89.213 89.?.?.?

Taky se budu trochu opakovat, snad naposledy:

"...Jakmile při čtení zjistíte, že dál číst nemá smysl, že autor je blb, tak jste si právě odzrcadlili svou hladinu pro vnímání jiného přístupu. Pokud autora blbem, píšícím nesmysly, nenazvete, máte ve svém myšlení už místečko, kam se vejde nějaké, aspoň částečné pochopení...."

Tady děláte logickou chybu. Já nenazvu autora blbem, jehož nemá smysl číst. Naopak. Ovšem nenazvu jím ani jiného autora, který píše podobné, či zcela jiné, v sobě koherentní, i když třeba opačné, teorie. Je jich plný internet. Neomezuju své odzrcadlování jen na jeden přístup, když vím, že je mnoho možných přístupů, ba nekonečně mnoho. Některé chápu lépe, protože se mnou lépe souzní, jsou naladěny na "mou" strunu a toninu. Jiné chápu hůř, protože jsem "mimo" příslušnou notu, ale jiní, jinak naladění, je mohou naopak chápat lépe. A proto nemohu a nebudu tvrdit, že některé přístupy či teorie jsou ty pravé, "lepší", "pravdivější", ba dokonce "funkčnější" než jiné. Protože dobrota, pravdivost i funkčnost je na Zemi záležitostí relativní a subjektivní.

135389

16.05.2007 08:26

Polemika o transhumanismu

RE: Polemika o lidskosti

.89.213 89.?.?.?

Prostě zákon rezonance. Pod články pana Lhotáka se můžeme scházet pouze my, podivné existence [velký smích]

135442

16.05.2007 08:36

Zabraňte vzniku autoritativního režimu

RE: Prima demokracie?!

.89.213 89.?.?.?

Je mi skoro 60 let, takže vycházím z vlastních životních zkušeností, prostě se dívám kolem sebe. A ne že bych věřil médiím doslova, ale informují-li o případech dětí týraných rodiči či heterosexuálními páry, tak nějak si přeci jen nemyslím, že by je ve skutečnosti týraly páry domluvených homosexuálních pedofilů. Čímž nechci říct, že by pedofilové (nejen homosexuální) nedělali tajně i zjevně mnoho škody, jen je prostě nelogické bát se registrovaných homosexuálních dvojic, které by právě díky registraci byly každému na očích - na rozdíl od těch, co fungují "na volné noze", často kryti fingovanými heterosexuálními manželstvími.
Mimochodem, tzv. "honbu na pedofily" uvádí pan Stwora jako jeden ze znaků NWO - tady jste nějak v rozporu [mrknutí jedním okem]

135443

16.05.2007 08:41

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

89.?.?.?

"Petře, cesta nevede přisuzováním lidských vlastností tomu, co nazýváš Bohem"

Ale Bůh MÁ (i) lidské vlastnosti. A my máme Boží vlastnosti. Jsme NAKONEC přeci to samé.

135444

16.05.2007 11:37

Polemika o transhumanismu

RE: láska k slovu

89.?.?.?

Pane Janko, přestaňte už mi konečně podsouvat, že považuji Vaše příspěvky za bláboly. Spíš přemýšlejte o tom, proč neslyšíte, že Vám opakovaně tvrdím opak.
Vaše vize považuji za "realitu". Jenže "realitu" považuji za subjektivní vjem každého jednotlivce (a z pohledu společnosti za součet těchto subjektivních vjemů). A subjektivní vjemy máme každý jiné, každý své, v závislosti na naší povaze (stupni vývoje). A přes veškerou úctu k Vám si nemyslím, že by Vaše subjektivní vjemy byly obecně "ty nejlepší", či "ty jedině správné", či jedině možné.

135458

17.05.2007 09:58

Polemika o transhumanismu

Uražená ješitnost

.89.213 89.?.?.?

Já vlastně nevím, jestli se mýlíte. Ale budu zpytovat svědomí [smích]

135509

17.05.2007 11:13

Je náš boj s rakovinou naozaj úprimný?

To je velmi podnětná úvaha

.89.213 89.?.?.?

Některé "logiky" by ovšem mohlo napadnout uvádět příklady evidentně nesobeckých lidí, nebo malých dětí, kteří touto chorobou také onemocněli - což zdánlivě zpochybňuje výchozí tezi článku. Jako mnoho jiných zdánlivě nepochopitelných a "nespravedlivých" jevů v lidském životě i toto se dá logicky vysvětlit - ale hlavně emotivně pochopit a akceptovat - pouze za předpokladu reinkarnace - chápané tak, že současný život je jen jednou episodou v delším "učebním" programu.

135513

17.05.2007 12:25

Je náš boj s rakovinou naozaj úprimný?

RE: germánská medicina

.89.213 89.?.?.?

Shody okolností (synchronicity) existují - náhody ne [mrknutí jedním okem]

Taky si myslím, že germánská medicína má sakra racionální jádro. Mně osobně na ní vadí jenom to, že stále ještě přesouvá "zodpovědnost" za nemoc někam "ven" - na nějaké vnější, "náhodné" trauma. Tedy jestli jsem to dobře pochopil.
Přičemž ono ani to trauma není žádná náhoda, a vstupuje do našeho života "zákonitě", asi tak, jako facka od milujících rodičů, pokud jsme svévolně zameškávali učební látku podávanou nám nejprve po dobrém...

135516

17.05.2007 12:49

Polemika o transhumanismu

Úkorně

.89.213 89.?.?.?

To je hezký slovo, ne? Já osobně chápu "reagovat úkorně" jako reagovat stažením se za vozovou hradbu vlastní jediné pravdy, a střílením šípů na domnělé protivníky, ignoruje jejich podnětné návrhy ke sdílení jiných pravd a posléze i mávající bílý prostěradlo [mrknutí jedním okem] [velký smích]
Ale jak už jsme se myslím několikrát shodli, na sebe narazí vždy dva se stejným problémem [smích]

135518

18.05.2007 08:47

Demokracie budoucnosti - reakce

Je těžké pochopit

.89.213 89.?.?.?

proč je tak těžké pochopit, že sebelepší systém nemůže fungovat, pokud pracuje se špatným materiálem. Dokud nebude demokracie v nás, nemůže být mimo nás. A myslí-li si několik "vyvolených", že oni jsou demokratičtí, a mohou nějakým způsobem implementovat demokracii i těm nedemokratickým, tak to už je v principu protimluv, že. Přes to bohužel vlak nejede.

135570

18.05.2007 09:08

Demokracie budoucnosti - reakce

RE: Naivní a idealistické

.89.213 89.?.?.?

Nevyplývalo. Změnit jde vše - tedy Vy. Jen musíte měnit nejprve sám sebe - okolí se pak změní samo.

135573

18.05.2007 09:22

Polemika o transhumanismu

RE: Od kritiky k objektivní polemice

.89.213 89.?.?.?

Na podstatu myšleného má podstatný vliv osobnost autora. To "myšlené" není v žádném případě pouze myšlené, ale vždy zároveň i "cítěné", protože nikdo nedokáže odfiltrovat své city, svou povahu, od toho, co si myslí (to moderní psychologie vědecky prokázala). To myšlení/cítění se pak nějakým způsobem jenom "obléká" do slov, stejně jako se může obléknout do hudebního díla, do architektury, do obrazu. Na osobnost autora pak můžete usoudit z hudebního díla, z architektonického díla, prostě z každého díla - i slovesného. Mně to připadá naprosto jasné. Slova sdělení nepůsobí jen na mozek, jak mylně usuzujete, ale na celou osobnost (i emocionální) toho, kdo je vnímá. A proto i s minimem intuice lze tvrdit, že říkají-li dva totéž, nikdy to není totéž.

135576

18.05.2007 13:31

Demokracie budoucnosti - reakce

RE: Naivní a idealistické

.89.213 89.?.?.?

Začarovaný kruh je to jen do té doby, dokud si myslíme, že jsme ma světě proto, abychom měnili svět, a ne sebe. Trochu to připomíná snahu oholit se tím, že se snažíme holit svůj obraz v zrcadle.

135605

18.05.2007 14:45

Co sděluje Sarkozy?

Symbol

,.89.213 89.?.?.?

je symbolem právě proto, že je nejednoznačný, vlastně indiferentní. To máte jako se svastikou - v rukou některých znamení života, v rukou jiných znamení smrti...

135609

21.05.2007 07:58

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Na kuřácích si vylámali zuby

.89.213 89.?.?.?

Závislost je sfiňa. Na té si vyláme zuby každý.

135728

21.05.2007 08:13

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

Kouření škodí méně než fašismus

.89.213 89.?.?.?

To je dobrý dogmatický kvák. Fašismus škodí méně než vraždění v amoku - třeba.
Rozhodně škodí kouření více než nekouření - a tím nechci zasahovat do práv kuřáků, ale zastávám se práv nekuřáků. Jen závislý kuřák nevidí, že v Praze není možno jít ani do cukrárny, aby se rodina nevracela smradlavá a nadýchaná zplodin.
Kdyby se dokázali kuřáci (a všichni ostatní závisláci) zregulovat sami, nemusela by je regulovat opatření, vedoucí k fašismu.

135730

21.05.2007 09:48

Polemika o transhumanismu

Aha,

89.?.?.?

takže pan Lhoták může spoludiskutujícího nazvat schizofrenikem, ale v odpovědi se ani neadresně nesmí objevit jiná diagnoza - idiot. Pan Lhoták může spoludiskutujícího adresně nazvat nickou, v odpovědi se nesmí objevit výraz arogantní nýmand.
Pane editore, můžete veřejně vysvětlit, co tím sledujete?

135739

21.05.2007 10:33

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

.89.213 89.?.?.?

..Na výběr máte, můžete si vybrat z množství nekuřáckých hospod, nekuřáckých salonků v hospodách, chodit do cukrárny... Své přátelé můžete požádat, aby nekouřili ve vaší přítomnosti, pokud vám to činí zdravotní obtíže - jestliže jsou to skutečně přátelé, budou vaše přání respektovat, ne?..

Toto je skutečná diktatura menšiny ! Proč by měl nekuřák nést celou tíhu problémů, které působí kouření? Proč by si měl nekuřák vybírat, žádat, hádat se, doprošovat atd. jen proto, aby si ochránil své skutečné právo na nezamořený vzduch? Ať hledá menšinový kuřák po celé Praze kuřáckou hospodu, ať se kuřák doprošuje, zda mi smí zasmrdět byt a zničit plíce! Je vidět, že jste dlouho v cukrárně nebyl - jsou v naprosté většině zahulené vic než putyky čtvrté kategorie. Ať si menšinoví kuřáci ničí své plíce - ovšem výhradně v soukromých zařízeních k tomu určených, a ne ve veřejných prostorách a místnostech, kam mají z definice přístup i většinoví nekuřáci. To je snad jasnější nad facku.

135743

Co mě ovšem osobně nejvíce překvapuje a vadí, jsou prokuřácké agitky místních odpůrců konzumního života, diktatury elit a neviditelné ruky trhu, falešného "liberalismu" atd. Přeci i závislému kuřákovi musí být jasné, že proti kouření ve veřejných prostorách se u nás tak liknavě postupuje právě a jen proto, že za ním stojí ty stejné nedemokratické a mocenské síly, které jinde a jindy tak plamenně odsuzují (samozřejmě to platí i o jiných formách drogových závislostí a ekologických nešvarů, ze kterých mají určité skupiny zisky). [zmaten]

135745

21.05.2007 11:28

Polemika o transhumanismu

RE: Váha slov

.89.213 89.?.?.?

Zajímavé, nestydíte se (spolu s editorem) za to, že ta "hrubá záplata" je povolována pouze Vám, přičež daléko méně "hrubé" odpovědi Vašich oponentů editor maže? [bliji]

135756

21.05.2007 12:47

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

Problém kuřáků ve sporu s nekuřáky

.89.213 89.?.?.?

je v tom, že se nejedná o rovnocennou protikladnou dvojici kuřák x nekuřák, která má "stejná" práva. Abych to přiblížil i méně chápavým, obdoba je třeba vrah x nevrah. Kuřák je někdo, kdo aktivně škodí, nekuřák je někdo, kdo pasivně trpí. Být nekuřák, nevrah, neškodič, neotravovatel je norma, být kuřák, vrah, škodič... je aktivní porušení normy kouřením, vražděním, škoděním. Nekuřáci totiž nejsou proti kuřákům, ale výhradně proti kouření, které je obtěžuje a poškozuje. Z toho vyplývá, že nikdo neomezuje kuřáky v jejich "právech", ale musí být omezeno kouření všude tam, kde obtěžuje nekuřáky a aktivně narušuje jejich práva.

135764

21.05.2007 12:53

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Kouření škodí méně než fašismus

.89.213 89.?.?.?

Závislost je obecně hlavní překážkou svobody. Ovšem daleko více mi pochopitelně vadí ty závislosti ostatních, které ohrožují a obtěžují kromě jich samých i mne. To je pak přirozené se bránit, nemyslíte? [smích]

135765

21.05.2007 13:03

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

.89.213 89.?.?.?

Už jsem řekl, nevidím důvod, proč bych si měl vybírat já, když chci využít své právo pobývat ve veřejně přístupných prostorách bez ohrožení zdraví.

135768

21.05.2007 13:29

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

.89.213 89.?.?.?

Že se v hospodách kouří od 16. století je naprosto irelevantní. Vraždilo se v nich ještě dříve, ale tady skutečně vydržené právo neplatí. Kromě toho, poznatky o škodlivosti kouření vyšly najevo až později. "Lidé" jsou "různé", a hulit chodí do hospody a do cukrárny jen někteří. Jejich společným znakem je závislost a z ní plynoucí bezohlednost vůči normálním návštěvníkům. Jiní, kteří by tam rádi chodili z jiných důvodů, tam zatím právě proto nechodí. Ať si kuřáci založí uzavřené kluby, a tam ať holdují své závislosti do aleluja. To je myslím spravedlivé.

135778

21.05.2007 13:39

Polemika o transhumanismu

RE: máte pravdu

.89.213 89.?.?.?

Slibuji před svými druhy, že tuto patafyzickou situaci už nebudu dále přikrmovat.

Jen s dovolením zopakuji vymazaný vzkaz Jankovi:

Mně osobně je milejší deset schizofrenických proroků, než jeden dětinský, směšný, arogantní a na špičku vlastního nosu si nevidící idiot. Paní cenzorko, vážně považuji za fér to pustit.

135780

21.05.2007 14:07

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

.89.213 89.?.?.?

Co máte proti spravedlnosti? [překvapení]
Já považuju za spravedlivé, a opakuju se, aby se spojili kuřáci, a táhli se svou škodlivou a obtěžující závislostí do prdele oni [smích]

135786

21.05.2007 14:17

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Kouření vás může ochránit před rakovinou plic!

.89.213 89.?.?.?

Vážený, nechte si své pohádkové linky pro své děti. Můj otec kouřil jednu od druhé, prožil jsem dětství ve smradu, a otec zemřel na rakovinu plic. To mi stačí jako relevantní informace o kouření, a tou se budu řídit, jestli dovolíte.

135790

21.05.2007 14:40

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

.89.213 89.?.?.?

Chápu. Ale nesouhlasím. Hospoda je veřejný prostor, a majitelé a provozovatelé jsou vázání zdravotními normami. Kouření je de facto porušuje. Majitel hospody nemůže rozhodovat o tom, zda mu v jeho hospodě někdo bude trousit sarin, rozlévat kyselinu sírovou, ale kupodivu by mělo být na jeho rozhodnutí, zda tam bude třeba jen jeden kuřák otravovat ovzduší plné hospodě nekuřáků. To nepovažuji za spravedlivé. Už chápete?

135798

21.05.2007 15:02

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Kouření vás může ochránit před rakovinou plic!

.89.213 89.?.?.?

S tím čarováním se statistikou máte pravdu. Nezbývá, než se spolehnout na svůj vlastní nezávislý úsudek.

Úsudek závislého kuřáka o kouření ale už z definice nemůže být nezávislý. To za prvé. Takže za druhé je dobré se podívat, komu a jak kouření (prodej cigaret) prospívá. A nemůžu si pomoci, ale jako daleko nebezpečnější se mi jeví marginalizace nebezpečí ze strany tabákových lobby, než "nebezpečí fašismu" prostřednictvím omezování kouření na veřejných místech.

135804

21.05.2007 15:10

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zvědavec jako vždy aktuální

.89.213 89.?.?.?

No jasně, a Hitler měl rád zvířata. Bacha na kampaně na podporu zvířat, jsou známkou blížícího se fašismu a jejich cílem je zredukovat lidstvo! [překvapení]

135806

21.05.2007 15:39

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

.89.213 89.?.?.?

Ale no tak, Janko, soustřeďte se. Může Vám majitel hospody podle zákona předložit ohřívané jídlo? Nemůže, žejo. Může Vás beztrestně ve své hospodě urážet, bít či jinak otravovat? Nemůže že. A tak Vás ani nemůže otravovat tím, že připustí, aby Vás otravovali škodlivými zplodinami kouření ostatní hosté, jen proto, aby měl hospodu plnou. Podnikání má svá práva, ale i povinnosti. Jeho majetek skutečně není vyšší hodnotou než můj život. [smích]

135809

21.05.2007 16:08

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

.89.213 89.?.?.?

No jestli chce hospodský trucovat, a radši se vzdát hospody, než závislých kuřáckých štamgastů, tak má smůlu. Minulý týden jsem obědval ve Vsetíně, v pizzerii u nádraží, bál jsem se tam vlézt, že to bude zahulené, ale zažil jsem velmi příjemné překvapení. Dvě větší, čisté místnosti, plné hostů, výborná obsluha i jídlo, ceny mírné a hospoda narvaná - na rozdíl od okolních zahulených. Línej hospoda se spoléhá na notoriky a kuřáky, pracovitej vsadí na poctivou kuchyni, slušné ceny a čistotu. A vo tom to je.

135812

21.05.2007 16:14

Dnešní protikuřácké tažení je půjčeno od nacistů

RE: Zatratíme vše, co dělal Hitler?

.89.213 89.?.?.?

Takže by stačilo dát na dveře cedulku "zde si polovina hostů píchá", nebo "zde uniká čpavek" a taky by to bylo OK ? [překvapení]

135817

15.06.2007 09:07

Krize moderního světa

RE: Krize moderního světa...

89.?.?.?

Jde o to, dát slovům jejich autentický smysl. A to můžeme jen každý sám za sebe. Mě slovo cit neuráží, a dokonce ani nereflektovaný egoistický pud - tonoucího ega je mi chvílemi i líto [smích]
Ale Vy zase nejspíš nemáte cukání v koutcích při "intelektuální intuici", kde já tuším jiné, "rozumné" tj. racionalizující hrátky našeho stínu..

137556

15.06.2007 09:45

Krize moderního světa

Racionalizace

89.?.?.?

PS
Vy to určitě víte, ale pro ty, které by to mohlo/mělo zajímat:

Pojem "racionalizace" znamená v psychologii to, že je člověk méně či spíše více ovládán svými nereflektovanými emocemi (a závislostmi), ale přitom je tak chytrý, že umí především sám sobě naprosto logicky vysvětlit, že tomu tak skutečně, ale skutečně vůbec není...

137560

15.06.2007 11:21

Potraviny bez geneticky modifikovaných příměsí budou brzy minulostí

RE: Povinné hubnutí

89.?.?.?

Nejen tělo má dostat, co potřebuje, ale především duše. Ekvivalentem chutných a voňavých jídel pro tělo jsou pozitivní, láskyplné a harmonické city pro duši. Jen matka s těmito city nasycenou duší může sytit děti voňavými a chutnými jídly. A jen takto nasycené děti pak v dospělosti ani nenapadne cpát geneticky upravené potraviny předem cíleně reklamou zblbnuté populaci. Jojo, rozum sám na nápravu světa nestačí...

137567

15.06.2007 13:10

Krize moderního světa

RE: Je to nějak takto

89.?.?.?

Mohl byste mi zkusit vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tímto, a podobným příběhem, který by se týkal třeba příslušnosti k fanouškům fotbalových klubů,konkurenčních spolků filatelistů, kaktusářů (viz půvabná Čapkova povídka) či chovatelů dlouhosrstých koček atd.? [překvapení] Problém přeci zcela evidentně není v náboženství, ve fotbale, ve známkách, kaktusech ani v kočkách, ale výhradně ve fanatismu konkrétních lidí, ne?

137571

15.06.2007 13:52

Televizní žumpa

RE: Proč ne?

89.?.?.?

Když někdo konzumuje drogy, tak je to jeho věc, dokud Vás nesejme v absťáku. A tak to máte se vším. Kromě toho, některé nám vnucované hovadiny vypnout nejdou - třeba taková Chobotnice na Letné nebo Radar...

137576

18.06.2007 09:20

Potraviny bez geneticky modifikovaných příměsí budou brzy minulostí

RE: GM - fakta a mýty

89.?.?.?

Od toho si v demokracii volíme neúplatné zastupitele, a vydržujeme neomylné vědce, aby tohle vysvětlovali a řešili za nás. Ale zkuste to vysvětlit těm neúplatným zastupitelům a neomylným, altruistickým vědcům. Bohužel, jejich chyby a zločiny na hlavy naše a našich dětí.

137741

18.06.2007 12:18

Krize moderního světa

RE: Krize moderního světa

89.?.?.?

...>Tuto záležitost nelze vázat
>na fungování jakékoli církve....
Já jsem přesvědčen, že lze:....

To, co se děje ve hmotné rovině - tj. formování či naopak schizmata církevních i jiných organizací, technický pokrok atd. - je už jen následkem toho, co se nejprve odehrává na duchovní a duševní rovině - a to jak Stvoření jako celku, tak jeho jednotlivých součástí vč. člověka. My, dokud jsme tady, to můžeme ovlivňovat "zdola" - svým smýšlením, svým cítěním a svými činy. A musíme doufat, že Plán je nakonec Dobrý. Stará dobrá Víra, Naděje a Láska ...

137750

platí Hospodinův slib, že kvůli deseti spravedlivým tu naši Sodomu a Gomoru zachrání ...

137880

20.06.2007 14:55

FOTOREPORTÁŽ: Židé věrní Tóře truchlí nad vytvořením sionistického státu

RE: Hryzú ruku čo ich kŕmi

89.?.?.?

To spíš na něco zabudli ti, co se celý den namísto studia Tory zabývají vzýváním Zlatého telete...

Ze všech stran slýchám, že Izrael je sekulární stát. Proč se potom vždy, když je to v jeho zájmu, odvolává na svá starozákonní práva?

137905

Jen ten, co sám používá triky, je vidí za vším. Kdo jsi bez viny, hoď kamenem, a křesťané si až příliš často chybně a účelově vykládali a a vykládají Nový zákon. A jako se mi protiví příslušníci jiných církví či ateisté, kteří za chyby některých odsuzují šmahem celé křesťanské společenství, tak se mi nelíbí Vaše podsouvání zlých úmyslů těm, kdo mají odvahu přemýšlet jinak, než jejich mocní.

137910

21.06.2007 08:10

Úpadek moderní společnosti trochu jinak

RE: polarity, nějak se nám to zamíchalo..

89.?.?.?

Je to velmi pravděpodobně jeden z důvodů. Neviditelná pracka trhu se svým konzumerismem a lehkoživstvím řídí už i tato prazákladní rozhodnutí.

137962

21.06.2007 10:47

Úpadek moderní společnosti trochu jinak

RE: Trochu inak

89.?.?.?

Stoupnout si doprostředka kolotoče. Tam se nic nekroutí.

137978

22.06.2007 13:40

V USA bude vydána sbírka básní vězňů na Guantánamu

RE: Z teroristu basnici

89.?.?.?

A z kreseb a tvorby židovských i jiných vězňů v nacistických koncentračních táborech, která je široce publikována a prezentována, si děláte taky tak vtipnou legraci? Nebo třeba z Deníku Anny Frankové? [překvapení]

138067

22.06.2007 13:52

Potraviny bez geneticky modifikovaných příměsí budou brzy minulostí

RE: GM - fakta a mýty

89.?.?.?

"...Podívejte se na věc z pohledu producenta. V jeho zájmu je prodávat takové produkty, aby vydělal co nejvíce peněz. Pokud budou lidé chtít maso zvířat, které nebylo krmeno masokostní moučkou, pak jej bude prodávat a toto garantovat..."

Aha. Tak toto je evidentně vrchol Vaší "vědeckosti" a "logiky".

Základním právem tohoto světa není právo člověka na život a zdraví, ale právo producenta prodávat cokoliv, aby vydělal co nejvíce peněz. Má právo prodávat jakýkoli nevyzkoušený šmejd, dokonce neoznačený, a lidé zřejmě jen tím, že to v dobré víře kupují, dávají najevo, že "to chtějí" (nebo jak jinak si zjišťujete, že "to lidé chtějí" ???) Sám fakt, že někdo něco slepě kupuje, je pro Vás zřejmě postačující (to, že někdo například nemá prostředky kupovat něco kvalitnějšího, či nerozumí problematice, je zřejmě jen a jen jeho problém, a kvalifikuje ho to dostatečně na odpis.)
Čili znovu, producent může prodávat jedy, je na spotřebiteli, aby se tomu bránil, a vytvářel ze své pozice ne-moci tlak na ekonomické a politické lobby, které mají v rukou všechny prostředky a moc, aby spotřebitele neposlouchali, případně zlikvidovali. Jste na straně silnějšího a bezohlednějšího, pane, a to je výhodné vždy jen dočasu a úctyhodné to není nikdy.

138068

26.06.2007 14:38

Problém lidské populace bez servítků

RE: prečo ?

89.?.?.?

...Freud a mnoho jiných uvedlo , že manželství přináší více obětí než užitku. ..."

No ano, to je právě ten rozdíl mezi Židy (Freud) a křesťany (Ježíš) - křesťané jsou toho názoru, že právě OBĚŤ je UŽITEČNÁ ...

138484

26.06.2007 14:41

Problém lidské populace bez servítků

Doplnění

89.?.?.?

Rozumí se to sice samo sebou, ale pro jistotu doplňuji: oběť sama sebe je užitečná, ne obětování někoho nebo něčeho, co je "mimo" mne...
Konkrétně v manželství oboustranná oběť vlastního egoismu z lásky k tomu druhému ...

138485

26.06.2007 15:16

Problém lidské populace bez servítků

RE: matriarchát

89.?.?.?

A nepřečte a nepřečte. To by se mohl dozvědět něco, co nechce ani vidět ani slyšet. Zbouralo by mu to jeho domeček z karet, a on by se pak v tom divném světě plném ženskejch bál... To si radši s panem Lhotákem a dalšími vymyslí ještě pár skvělých teorií, jak by to na tom světe bylo hezké, kdyby to vzali do rukou přírodní filozofové jejich formátu, kterým by se podařilo Matku Přírodu přeoperovat na Otce Příroda...a stejně by bylo lepší se množit klonováním, pak by ty ženštiny, čarodějnice jedny, měly konečně utrum, a chlapečkové by se jich už nikdy nemuseli bát...

138486

27.06.2007 08:18

Problém lidské populace bez servítků

RE: prečo ?

89.?.?.?

Princip je jen jiné slovo pro ideu. Já mluvím o idei, Vy o její hmotné realizaci. Vztah mezi ideou a hmotou je námětem mnoha tisíce let starých bestsellerů, a my dva jej tu definitivně nevyřešíme, že. Nepřu se s Vám o tom, že realizace KAŽDÉ ideje ve hmotě je obtížná a často bolestná záležitost (i když je to i často radostná záležitost), můj úhel pohledu je ale ten, že hmotný svět existuje pouze proto, aby se v něm realizovaly ideje - tj. principy. Jestli máte jiný názor, já Vám jej rozhodně neberu, pluralita názorů je nutným průvodním jevem realizace principů ve hmotě [smích]

138537

27.06.2007 08:39

Otisky, oční duhovka a DNA – sdílené tajemství

Žádný strom neroste do nebe

89.?.?.?

Elektronické doklady mají sice pro mocipány řadu výhod, ale jednu zásadní nevýhodu. Až vypnou proud, budou jim nanic.. [smích]

138541

28.06.2007 11:23

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Spojené nádoby a efekt bumerangu

89.?.?.?

..."Pokud jedna strana chce přečůrat tu druhou, tak se jí může stát, že se ji to vrátí jako bumerang a vochčije tak s prominutím leda sama sebe. Čili vládci vědí, že musí být maximálně opatrní, aby nakonec na vše nedoplatili oni sami.
.."

Paní Jarmilo, obávám se, že se šeredně mýlíte ve věci pravé povahy Zla. Zlo není jen destruktivní, Zlo je v konečném důsledku sebedestruktivní. Pokud se týká dalšího Vašeho srovnání s lidskými buňkami, to přeci svědčí proti Vám - na světě umírá spousta lidí s "chytrým" mozkem na rakovinu - čili se sebedestruuje.

Ale snad to skutečně nemusíme vidět tak černě - až Zlo požere nás, skutečně požere i samo sebe, a tím se zničí ...

138609

28.06.2007 11:56

Problém lidské populace bez servítků

RE: aj keď sa niektoré výroky

89.?.?.?

.."Ve vašem článku je popsán problém a způsob jeho řešení, ale nikoliv metody řešení. A právě s těmi neuvedenými metodami polemizují čtenáři, kteří si do nich promítli svá vlastní řešení..."

Vážený pane Karle,

řekl bych, že v této diskuzi se jedná o promítání přinejmenším na obou stranách diskutujících táborů. A je otázka, zda do "neuvedených metod" někteří čtenáři fašismus pouze promítají, či zda jednoduše neaplikují historickou zkušenost, kdy na základě naprosto srovnatelných žvástů byly vyvražděny miliony lidí. A také to tehdy začínalo jako "vědecké" či "filosofické" teorie... Vaše srdce je ovšem zřejmě na straně opačné, jinak byste si možná všiml i určitého promítání na straně křesťanského pana faráře a jiných, jejichž sympatie s panem Lhotákem jsou minimálně částečně ovlivněny jejich obdobným špatným zpracováním ženské stránky jejich vlastní osobnosti (Animy) - jak lze vyčíst z jejich příspěvků a formulací.

138612

28.06.2007 12:42

Problém lidské populace bez servítků

RE: aj keď sa niektoré výroky

89.?.?.?

Těmi lidmi, co se MUSEJÍ svobodně rozhodnout, míníte jen muže? Kdybych si dal práci, najdu Vám Vaše citáty, kdy výslovně mluvíte o ženách, které by byly (případně nebyly) uvolněny k plození...
Pane Lhotáku, Vy si už vůbec nevidíte do úst...

138616

28.06.2007 13:07

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

89.?.?.?

Člověk, který je schopen se dívat na jakkoli pragmatický (což se nerovná racionální) plán, který by předpokládal drastické krátkodobé snížení populace (jaké není v současné době racionálně nahlíženo možné provést jinak než násilným způsobem) bez určitého sentimentu, rozhodně není z psychologického a sociologického hlediska normální, a proto by se rozhodně nehodil jako vůdce normálních lidí či jako garant jakéhokoliv typu NWO. To by prostě nedělalo dobrotu, pane Lhotáku, robot nemůže stát v čele lidí. Jen robot si může myslet, že dramaticky protipřírodní a protipřirozená opatření by snad mohla proběhnout bez drastických a destruktivních vedlejších účinků, protože - sám bez citu - neumí kalkulovat a pracovat s lidskými city, které jsou pro něj velkou neznámou a tím i hrozbou. Jenže popření něčeho, co prokazatelně existuje a působí, je vše jiné, než skutečně racionální - tj. rozumné...

138621

28.06.2007 13:25

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: been there, done that

89.?.?.?

Hezké černé moudro. Nabízím hezké bílé moudro: ve válkách umírají jenom těla. Duše se na nich učí.

138624

28.06.2007 15:04

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

89.?.?.?

Jistěže je třeba učinit racionální analýzu stavu věcí. Jenže, jak už jsem tu mnohokrát psal, nikdo, tedy ani Vy, není schopen ji udělat bez předsudků a bez emocí, protože prostě a jednoduše o svých vlastních předsudcích a emocích nevíte, všímáte si jen toho, co považujete za předsudky a emoce ostatních. To se netýká jen Vás, ale každého živého člověka, a bylo to skutečně nezvratně vědecky prokázáno. Pochopit toto bez emocí a předsudků je prostě základ. Na Vašem postoji je nejvíce iracionální to, že považujete sebe jediného za výjimku z tohoto obecně platného pravidla, a velmi emocionálně a s mnoha předsudky kritizujete každého, kdo se Vám to snaží vysvětlit.
A obecně je tento postoj velmi nebezpečný, protože vede k prosazování svého "jediného správného a rozumného názoru" extrémními a často nakonec násilnými metodami - každý ideolog (plný osobních vytěsněných emocí) v historii byl přeci přesvědčen, že jedná bez předsudků, emocí a pro blaho veškerenstva...

138636

28.06.2007 15:27

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

Podstata nemoci

89.?.?.?

Bohužel, celý problém se odvíjí hlavně od nepochopení pravé podstaty nemoci. Nemoc je vždy a všude hlavně znakem nerovnováhy organismu - jakéhokoliv. Teprve na základě prvotní nerovnováhy se rozvíjejí symptomy nemoci - jako druhotná záležitost.Že tedy prvotní nerovnováhu nelze spravit tím, že se budeme snažit vymýtit druhotné symptomy je logické - zvlášť, když se většinou jedná o nerovnováhu způsobenou převahou egoismu nad altruismem, kterou vražděním nevinných jen prohlubujeme...

138643

28.06.2007 15:35

Problém lidské populace bez servítků

RE: aj keď sa niektoré výroky

89.?.?.?

Jsem si jist, že většina žen smysl a důsledky své reprodukce váží - vychází přitom ovšem pochopitelně z mnoha různých východisek, která se mohou podstatně lišit od těch Vašich, a přitom stále ještě být - z jiného úhlu pohledu - správná. Stačí mít jiný názor na smysl existence vůbec, a hned se Vám to posune někam jinam. Chápete-li smysl lidské existence například jako opakovanou inkarnaci duše do těla, a její postupnou evoluci - i učením se z chyb, vidíte smysl reprodukce hned zcela jinak... Možná nakonec dospějeme k těm Vašim humánním společenstvím, ale jinudy to opravdu nepůjde, než cestou mnoha pokusů a omylů - a k tomu se prostě nutně musíme reprodukovat na úrovni aktuálně dosaženého stupně chápání každého jednotlivce zvlášť. A člověk se naučí chápat jen ze svých vlastních chyb a omylů, ne z kázání kazatelů...

138646

28.06.2007 15:54

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Paranoia?

89.?.?.?

Kdybyste byl racionální, tak byste se bez předsudků a emocí zamyslel nad tím, proč Vás podstatná část čtenářů vnímá jinak, než Vy vnímáte sám sebe - udělal byste onu racionální a neemocionální analýzu nejprve sám u sebe, a nekopal kolem sebe zmateně a zbytečně. Teprve když budete pánem sám sebe, což prosím skutečně nejste (nejste v tom sám, klíííd), pak se můžete stát pánem situace...

138651

29.06.2007 09:12

Patriarchát nebo matriarchát?

RE: Extraordinérní ....

89.?.?.?

Pane Sašo, dnes je divná doba, a někdo se snaží (účelově) popřít vše, co není "racionální" (obecně řečeno vše, co neodpovídá mužskému principu). Ženský princip, protipól racia, tj. city, jsou vytěsňovány, a je jim upíráno jejich samotné působení a vliv, nebo jsou chápány jako něco apriori negativního ve smyslu špatného a nekonstruktivního. Toto samo je ale vysoce iracionální přístup, protože neodpovídá realitě, kterou všichni žijeme a pokud chceme, i vidíme. Jak rozum, tak city, tu z definice jsou, a fungují "dobře" jedině tehdy, pokud existují ve vzájemné rovnováze a harmonni. Jakmile se snaží kterýkoliv extrém převzít kontrolu a vládu nad druhým, degenerují automaticky principy oba. Pan Lhoták je bohužel školní ukázkou někoho, kdo nezvládl ženský princip sám v sobě a tím i v životě. Z toho plyne, že jeho světatvorné teorie, které jsou jen odrazem jeho zmateného "vnitřku", jsou od života odtržené, nerealizovatelné a v důsledku škodlivé.
K potlačování ženského principu (intuice) bohužel patří i požadavek racionální, neosobní argumentace. Je přeci nad slunce jasnější, že dává zbraň do ruky různým šikovným manipulátorům, kteří prostě umí racionalizovat a formulovat každou, byť i sebešílenější teorii - v historii máme nespočet průkazných demonstrací této skutečnosti. Je-li někdo nemocný, či má-li někdo zlé úmysly, neznamená to automaticky, že neumí argumentovat, a argumentů je vždy množství nesčetné, vždyť i ve vědeckých táborech existují protichůdné a nesmiřitelné tábory a názory. Šikovný manipulátor dokonce ať už vědomě, či podvědomě, využívá právě ony vytěsněné emoce, které nás ovládají tím víc, čím méně jsme si jich vědomi. Pan Lhoták tedy pochopitelně nalezne odezvu u všech, kdo jsou postiženi podobně jako on strachem z ženského a mateřského principu, a záleží už jen na stupni inteligence a racionalizace, s jakými "argumenty" nás pak on či jeho příznivci budou dále manipulovat.
Extrémní feminismus je pochopitelně to samé v bleděrůžovém, ale momentálně je bohužel až příliš pochopitelnou reakcí na to, co vystrájejí páni Lhotákové tohoto světa.

138722

29.06.2007 09:13

Patriarchát nebo matriarchát?

RE: Oj synku němaš ty jakysik problem s babama?

89.?.?.?

[chechtot] [chechtot] [smích]

138723

29.06.2007 09:20

Nemoci zvířat jako nástroj teroru

RE: Spojené nádoby a efekt bumerangu

89.?.?.?

Nojo, ta válka Zla s Dobrem je zřejmě neverending story [mrknutí jedním okem] A jednou jsi dole jednou nahoře. Celkem se shodujeme v popisu situace, já ovšem vidím trochu jiná řešení. Ne že by mi nějaký pokus o nový způsob správy věcí veřejných vadil, ale rozhodně jej nepovažuji za konečné řešení [smích]

138724

02.07.2007 08:22

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Rozloučení..

89.?.?.?

"..A oslniva egozare ?
A/ byla , B/fpoho C/nenachazim"

Mě se sice nikdo neptal...

Ego je jasně Vaše téma, čili zákonitě Váš problém. Proto do sebe s ostatními egomany ducáte. Ale ego není žádné sprosté slovo, a je tu aby tu bylo. Špatný pán, špatný sluha, dobrý partner, když o něm víme a dáme egu, co je egovo. Je to potenciál Síly - viz karta 8 Rider-Waite tarot.
Jojo, ego je i mé téma [mrknutí jedním okem]

138974

02.07.2007 09:04

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Já jsem se k případu ještě nevyjádřil

89.?.?.?

Vodníku, máte sice pravdu v prostém popisu situace, ale zajímalo by mne, jak si to jako věřící srovnáváte s tím, že bez Boží vůle ani vlas s hlavy nespadne atd. Já vím, že máme jako lidé svobodnou vůli, ale přesto - myslíte, že Boží Plán vůbec může obsahovat něco, co je "špatně" - tedy neco, co by jaksi "nemělo být" ? Jakkoli se mi současný stav nelíbí, v dobrovolně na sebe uvalené pokoře doufám, že to s námi dobrý Bůh myslí dobře, že ví, co dělá a že VŠE, co se děje, má svůj SMYSL [smích]

138979

02.07.2007 09:37

Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta

RE: Hnus

89.?.?.?

No, možná by si měl hostitel hlavně uvědomit, že každý kousek jeho těla je furt ještě ON, i když se k některým svým oudům nechce znát, a že i ty splašené rakovinné buňky jsou on, a on jim umožnil nekontrolovaný růst nějakou prvotní chybu v systému. Jde o to zaměřit a odstranit tu chybu, pokud nechceme trávit existenci průběžným řezáním a ozařováním, jehož nejlepším výsledkem je oslabená troska [mrknutí jedním okem]

138982

02.07.2007 11:03

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Rozloučení..

89.?.?.?

Pane Sašo, pan Lhoták se o svých třech manželstvích bez mučení zmínil sám v diskuzi pod článkem. Osobní jsem v reakcích na pana Lhotáka vědomě, a několikrát jsem zdůvodňoval, proč. Na tento pro Vás možná provokativní názor mám snad stejné právo, jako pan Lhoták na své provokativní názory ohledně nucené regulace porodnosti v jeho režii apod. A šlus.

138989

03.07.2007 08:17

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Rozloučení..

89.?.?.?

Pane Sašo, ruku na srdce, není snad i Vám jasné, že upřímná hádka je daleko užitečnější než "korektní, neosobní diskuze"? Já na korektní neosobní diskuze nevěřím ani mezi vědci, stokrát jsme se mohli přesvědčit o tom, že i vědci lžou, falšují výsledky své práce, nenávidí své kolegy k smrti, bojují zákeřně o granty apod. - vše prostřednictvím "korektních vědeckých diskuzí". Tuplem tedy nevěřím na nějakou korektnost a neosobnost v anonymních internetových diskuzích, kde jsou samí závisláci a frustráti jako já, Vy, pan Lhoták a další. Zdůrazňuji ANONYMNÍCH internetových diskuzích, na netu snad existuje konsenzus, že anonymita není porušením netikety. Kdo se vydá bojovat na tomto poli, dává své jméno všanc dobrovolně, a musí počítat s tím, že může být "napaden" i někým beze jména, či jen s křestním jménem, Sašo, či sice se jménem, ale falešným.
Máte pravdu, hádám se docela rád, tam, kde mi to stojí za to, ale nemyslím, že bych byl zbabělý. Uvědomuji si zodpovědnost, kterou na sebe svými slovy beru, a co se dá dělat, budu ji asi muset jednou nést. Ale i to patří k životu. Byl bych rád za sebe i za ostatní, kdyby si toto více uvědomovali všichni.

No vidíte, jak se nám to hezky rozběhlo, sotva jsme se přestali přetvařovat [mrknutí jedním okem]

139087

03.07.2007 12:44

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Rozloučení..

89.?.?.?

...Škoda každé zbloudilé duše.
I te mé....

Vemte to z té lepší stránky. Pokad jsou mé výpočty správné, na každou zbloudilou duši připadná nutně nevyhnutelně a zákonitě jedna duše nezbloudilá. Jeden ztracený syn generuje logicky jednoho Honzu doma za pecí. Takže my se vlastně obětováváme... [smích]

139114

04.07.2007 12:58

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Rozloučení..

89.?.?.?

PS
Jen ještě dotaz, paní Aleno. Předpokládejme na chvíli, že bychom se ocitli v čase zpátky, v Německu, v době nástupu Hitlera k moci. Vy byste se ocitla někde v publiku, v davu jeho nadšených posluchačů, při některé z jeho ohnivých, dobře vyargumentovaných řečí. Snažila byste se vedle stojící dámě, která by ho jako tolik milionů dalších poslouchala jedním dechem, mrazilo by ji po celém těle, otevíraly by se jí zcela jiné pohledy na svět,nutilo by ji to k zamyšlení,přehodnocení jejích zažitých názorů,kterých se se striktně držela - tedy snažila byste se jí vysvětlit, že Hitler je nebezpečný šílenec, který uvrhne svět co nejhorších hrůz, které lidstvo v moderní době pamatuje. Co si myslíte, co by Vám řekla? Já myslím, že přesně to samé, co Vy nyní mě.... [smích]

139178

04.07.2007 13:13

Holocaust a jeho čtyřmilionová varianta

RE: Jak je vše se zkresluje …

89.?.?.?

..resp. Stalinovi, který válku hodlal rozpoutat sám a Hitler mu posloužil jako účinná figurka. Doporučuji Suvorov..

Jak zajímavé... a Stalina by zase nebylo, nebýt toho, že Němci vylifrovali Lenina štando pede drážní poštou do Ruska svrhnout feudalismus... jak je ta historie složitá a komplikovaná, a pokaždé znovu jiná, podle toho, který vítěz ji zrovna píše...

139180

04.07.2007 14:16

Rozloučení se Zvědavcem

RE: Rozloučení..

89.?.?.?

Nějak se ztratil můj původní příspěvek, kde jsem paní Aleně odpovídal, že ji už dlouho podezírám, že si z nás dělá suchou anglickou legraci, a po tomto příspěvku jsem si tím jist. [velký smích]

139190

09.07.2007 08:48

Svobodný je ten kdo zví, co to znamená, a bude na té pravdě trvat

No a jak to vidím já

89.?.?.?

Tak za prvé - každému podle jeho víry. To je základ. Svou skutečnost si tvoříme tím, co od ní chceme, jakou si ji přejeme mít (ale bacha, i podvědomě). Takže když něčemu pevně věřím, a to i tomu, že víra nefunguje, tak to tak jednoduše je - PRO MĚ. Ale poněvadž jsme tu proto, abychom se učili, a učíme se pouze prostřednictvím emocionálních konfliktů, sem tam se moje realita střetne čelně s realitou někoho jiného, či s "obecnou" realitou (která je jakýmsi součtem a průměrem všech jednotlivých osobních realit). No a protože já a každý někdo jiný jsme NAKONEC jen buňky JEDNOHO organismu, mé/jeho/naše společné blaho závisí výhradně od toho, jak se během těchto konfliktů chovám, jestli si dokážu uvědomit, že sleduji-li pouze svůj vlastní zájem na úkor zájmu jeho/našeho, škodím tím NAKONEC nejvíc sám sobě.

139398

10.07.2007 10:39

O ovečce a ovčácích

Proč je svět

89.?.?.?

...Pochopila, že do jiné skupiny, která je vymyšlená pro titulované ovce, ani nechce.
Pochopila, že svobodu, kterou hledala venku, našla uvnitř sebe.
Sklonila se, PROTOŽE věděla, a byla šťastná...

Ovečky jsou ovšem naprogramované tak, že tohle vše nepochopí, pokud nejprve neprojdou stejným, či podobným martyriem jako naše chápavá a hledající ovečka. A vo tom to je.

139495

10.07.2007 11:05

Evropská „bašta svobody slova“

RE: Nejnovější skandál mají nyní v Polsku

89.?.?.?

Co je na tom ale smutné, že i toto vyhrocování situace zase slouží jen těm, kdo mají zájem na konfrontaci. Co záleží na nějakých obětech pěšáků i vlastní barvy, jen když se hraje dál... [pláč]

139500

11.07.2007 09:04

O ovečce a ovčácích

RE: Proč je svět

89.?.?.?

No však právě to říkám. Aby ovečka mohla zažít esoterická učení, musí nejdřív zažít nějakou tu strast i slast. Jinak ta učení prostě nespase. Myslím, že to je obecné pravidlo, platí pro každou ovečku, protože to je ovčí program, který si ovce naplánovaly, ještě když byly ovcemi i Pastýřem a On ví čím ještě najednou.

139542

12.07.2007 08:37

O ovečce a ovčácích

RE: A co na to Lucienne?

89.?.?.?

Jo, "tam" to musí vědět nejlíp, zkoušeli to s otrokářstvím ještě dávno potom, kde s ním jinde skončili, že [smích]

139598

13.07.2007 10:08

Státní Stádní teror pokračuje

RE: A co z toho?

89.?.?.?

Aniž bych chtěl jakkoli omlouvat zrůdnost toho, co se děje, přispěji trochu méně depresivním úhlem pohledu. Existují názory, že v souvislosti se změnou paradigmatu organismu Země a s jeho vylaďováním se na vyšší vibrace opouštějí postupně zvířecí, rostlinná a minerální království (která jsou v procesu "čištění" před lidstvem) tuto dimenzi, přestávájí se zde vtělovat a proto si "pořizují" různé "nové" nemoci (jsou aktivovány latentně existující viry, které jim v tom "pomáhají" ). Zejména masově chovaná domácí zvířata a šlechtěné plodiny se rozhodly s lidstvem přerušit spolupráci (kdo by se jim mohl divit, že).
Takže vše je, jak má být, setkáme se v jiných světech - každý podle své víry [smích]

139665

16.07.2007 10:13

Dobrodružství v Kauflandu

RE: Dobrodružství nejen v Kauflandu

89.?.?.?

Přesně tak. Tenhle systém nás sofistikovaně, a často podprahovými metodami vychovává k tomu, abychom veškerou pozornost a energii soustředili na konzum, a veškeré své vlohy na kšeft. Konzum a Mamon jsou bozi, staví se jim obrovská a početná místa k rituálním obětem (obětujeme jim nejen čas, ale i veškeré ostatní hodnoty) a ke zbožnění, a tady se někdo najednou diví, že to funguje [překvapení] . Děti a stařečci jsou samozřejmě nejsnadnější kořistí a nejoddanějšími uctívači, v bezohlednosti se ale asi opravdu burziánům nevyrovnají (jojo, ne vše, co komouš říkal, byla an sich lež)...

139854

19.07.2007 08:44

Televizní žumpa

RE: Jednoduche reseni

89.?.?.?

>Mno, jo Kevine dospely jedinec. V tom mas naprostou pravdu, ale co decka?

Za deti maji a musi mit odpovednost v prvni rade rodice....

Tak takovéhle reakce mám nejradši. Tam, kde narazíme na tvrdou realitu, emoce nás v momentě přepnou z modu "rozumné, pragmatické uvažování" do modu "mělo nebo dokonce musí to být tak a nejinak"...

Otázka ale nezní, jak to musí být, ale jak to reálně je a co s tím, aby to bylo jinak. A tady nepomohou hodiny vysvětlování, jak to musí být, ale stačil by krátký nástin skutečně FUNKČNÍ metody, jak ždaného stavu docílit.

140040

19.07.2007 11:12

Parlamentarismus a demokracie

RE: PS

89.?.?.?

Můžete mi objektivně definovat termín "chovat se slušně" a nakonec i samu "objektivitu"?

Rozumějte, nejsem proti snaze o takové chování, jen realisticky a "objektivně" vidím její úskalí v praxi... Obecné výkřiky mi připadají na základě zkušenosti z praxe spíš kontraproduktivní. Ještě vždy každá z dvou protivných stran tvrdila, že zrovna ona se chová slušně a je objektivní - a to doslova až do krve....

140044

19.07.2007 12:19

Cizí protiraketová základna v Česku?

RE: Stando, Stando...

89.?.?.?

Platí to stále, a to pro obě strany sporu... takže po téhle válce zavládne v tomto úseku vesmíru na nějakou dobu skutečný mír ..

140049

Stránka: 1 2 3 4 5 6

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Rusko vyslalo do USA letadlo se zdravotnickými potřebami, Trump poděkoval. Proč o tom mlčí média?31.03.20 23:32 Rusko 0

D-Test provedl test roušek a respirátorů31.03.20 19:38 Česká republika 2

Minister Krajčí v súvislosti s koronavírusom plánuje zaviesť opatrenia voči občanom, ktorí odmietnú očkovanie31.03.20 16:02 Slovensko 3

Dějiny učí že po zpřísnění se návrat k normálu konat nemusí31.03.20 11:07 Česká republika 9

Rouškový teror v Čechách31.03.20 00:57 Česká republika 11

Neutopické zemědělství: krizové jaro30.03.20 17:08 Česká republika 3

Lidstvo se vyvinulo původně na zcela jiné planetě, na Zemi jsme cizinci30.03.20 16:41 Neurčeno 16

Rockefeller a pandemie29.03.20 12:55 Neurčeno 4

Fed nemůže opravit, to co je rozbité.28.03.20 19:25 USA 1

I na pokraji sil musí evropské státy platit „výpalné“ Bruselu v plné výši.28.03.20 15:29 Evropská unie 1

Pozorujte dnešní právní zrůdy, ceny a lichvu! Šílené!!27.03.20 18:19 Česká republika 7

Jourová varuje27.03.20 14:54 Evropská unie 7

Vědci zjistili u 600 lidí 40 různých mutací koronaviru26.03.20 22:20 Island 7

Holandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity26.03.20 22:07 Evropská unie 2

Vláda mění své rozhodnutí ohledně odškodnění - bojí se bankrotu (a právem)26.03.20 22:00 Česká republika 1

Indie vyhlásila 1,3 miliardě svých občanů stanné právo26.03.20 21:02 Indie 1

Koronavirus: Drakonická opatření v Bolívii26.03.20 09:03 Bolivie 7

VIDEO: Massimo Mazzucco zajímavé souvislosti a "náhody" COVID-1926.03.20 07:56 Itálie 0

Politická korektnost a krvelačnost chorých feminacistek vedla ke konci mluvčího FK UK25.03.20 11:07 Česká republika 12

Ministerstvo obrany chce uspořit až 2,9 miliardy korun25.03.20 07:00 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
24,88 Kč
Euro
27,41 Kč
Libra
30,80 Kč
Kanadský dolar
17,63 Kč
Australský dolar
15,23 Kč
Švýcarský frank
25,87 Kč
100 japonských jenů
23,08 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
6,01 Kč
100 maď. forintů
7,59 Kč
Ukrajinská hřivna
0,90 Kč
100 rublů
31,69 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 426,91 Kč
1 unce stříbra
349,85 Kč
Bitcoin
158 840,33 Kč

Poslední aktualizace: 1.4.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?