Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 55 příspěveků, 1 jméno: A..

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

11.09.2005 15:35

Benešovy dekrety – otevřená kauza

Tak tohleto mate z Henleina, co?

A. 85.?.?.?

Podle Vás jsou tedy Češi vlastně Němci, či alespoň polovičními Němci? Nesuďte podle sebe ostatní. Ani Němci si tohle za 2sv nemysleli, nebo alespoň o větší části české populace ne. Najít dnes v Čechách a na Moravě etnicky čisté Čechy je zajisté problém, ale to je způsobeno staletým vývojem na našem území, oním "stýkáním a potýkáním" s Němci. Na onom "počátku" žilo rozhodně víc etnických Čechů než dnes; zlikvidovat malý národ je snazší než ten větší, a proto chce-li ten malý národ přežít, musí velké ztráty rychle kompenzovat, chce-li dobře obhospodařovat svou zemi, musí na to mít dostatek lidí. A to byl problém Čechů odjakživa, proto bylo zváno a usazovalo se mnoho Němců u nás, ale i ve východní Evropě (to souviselo i s jejich kulturním a hospodářským přínosem). Naopak Němců bylo vždy přebytek, a jelikož k nim přicházely či se vyvíjely mnohé hospodářské či kulturní statky dříve, mohli oni pak dále svou imigrací přispívat k rozvoji na východ od nich ležících zemí, což jim zajisté způsobovalo vážnost a oni z toho mnohdy zpychli. Jenže všichni tito Němci přišli na cizí území, pozval je nějaký vladař či šlechtic, vládnoucí těmto územím.
Německé kmeny mohly dost dobře žít na našem území ještě před příchodem kmenů českých, jenže první jasně historicky doloženou centralizovanou moc nad tímto územím vytvořili Čechové a ne Němci, s kterými se (alespoň zpočátku) zajisté nijak výrazně nemísili, když to byl národ nepřátelský. Od doby vévodství a království českého, všichni přišlí Němci žili na českém území a museli s tím tedy počítat, že české země nejsou země německé. Tzv. sudetští Němci (nejčastěji Němci, kteří přicházeli na naše území od 18.století) si u nás zvykli žít jako doma - čemuž vládnoucí Habsburkové napomáhali - a pak se v r. 1918 začali divit, že se věci mohou mít jinak. To jasně souvisí s úpadkem českého národa, vědomím češství, úpadkem hrdosti, hospodářství, vzdělanosti apod. po Bílé Hoře; od té doby měli Němci v Čechách výhody, vesele se zde usazovali a zvykli si tu žít jako doma, jako v zemi německé. Pro mnohé tzv. sudetské Němce to opravdu muselo být velice bolestné, že se r.1918 dostali do jim "cizího" státu, ztratili oporu v německých Habsburcích a přestali patřit k vládnoucímu národu na tomto území. A vzhledem k od 19.století bujícímu agresivnímu pangermanismu se není čemu divit, že se přemnozí čeští Němci dali zlákat. Zaplatili za to odsunem do Německa, do národnostně "jejich" země. Vrátili se, odkud kdysi přišli. Rozhodně se tím zamezilo dalším dost dobře možným národnostním konfliktům, protože i kdyby bylo mnoho Němců Československu loajálních, jako skupina by byli potenciální pátou kolonou.

70119

11.09.2005 15:41

Benešovy dekrety – otevřená kauza

RE: Benesove Dekrety su nasim zrkadlom.

A. 85.?.?.?

>"narodom" (pojem ucelovo vymysleny az na zac 19. stor.).

Pojem národ nebyl vymyšlen na začátku 19.století, byl pouze "rozšířen". Původně se za národ považovala pouze šlechta, nikoli poddaný lid.

70120

11.09.2005 21:21

Sudety byly a budou navždy české

RE: O co jde ?

A. 85.?.?.?

>Přece nepopřete, že odsun nebyl vůbec hodný údajné
>"holubičí povahy národa českého", nemluvě tedy o absolutní
>jistotě, že se děly strašné prasárny, které neomluví nic.
>Nic, pane !!

Myslím si, že je nutno se na věc dívat psychologicky. Násilnosti se ve válkách děly odjakživa a dějí se stále dál, co je člověk člověkem agresivním. Primitivnější lidé, kteří nejsou schopni sebekontroly či vůbec nemají vyvinutý smysl pro morální zásady se odajkživa dopouštějí násilností. Ve válce, kdy panuje chaos a anarchie, se další lidé spouští z příležitosti. Obrazně kdo si chce kopnout, kopne si. Nemá cenu si nalhávat, že takovíto lidé v českém národě nejsou. Jsou v každém národě, protože tady na národnosti nezáleží, záleží na konkrétních lidech a povaze člověka jako takového vůbec. Všechny tyhle skutky jsou neomluvitelné, ano, ale proč se na nich nic nemění a dějou se pořád a pořád v každé válce?

Co se týče holubičí povahy. Přehnaní moralisté by nejraději viděli český národ jako ten nejmorálnější na světě (něco jako vyvolený?), a v dalších vlastnostech nej nej a nej. A když zjistí, že to tak není a ani nemůže být, začnou ho těžce hanět. Je pro ně těžké přijmout, že jsme lidé a těmi také zůstaneme.

70164

11.09.2005 21:50

Benešovy dekrety – otevřená kauza

RE: Benesove Dekrety su nasim zrkadlom.

A. 85.?.?.?

Nemyslím si, že se ta podstata tak zásadně změnila. Změnila se společnost. Jakmile poddaní přestali být poddanými a byla jim postupně uznávána práva, která dříve neměli, stali se plnoprávnými lidmi s určitou národností a s možností ji měnit. Jinak je ovšem fakt, že na začátku (ale zřejmě už i dřív) docházelo k velkému národnostnímu uvědomování v Evropě. Němci to se svým pangermánským nacionalismem oproti většině ostatních národů výrazně přehnali, došlo k válkám, odsunům, a dneska je jakýkoliv nacionalismus odsuzován s odkazem na nacismus a holokaust. Zapomíná se, že nacionalismus není jen touha po dobývání cizích území a ponižování národů jiných.

70167

12.09.2005 14:06

Benešovy dekrety – otevřená kauza

RE: Tak tohleto mate z Henleina, co?

A. 85.?.?.?

Příspěvek č. 70070 je můj příspěvek, máte určitě na mysli svůj příspěvek č. 70039, ve kterém píšete

Tak tohleto mate z Jiraska, co.

na což reaguji svým příspěvkem, který nazývám "Tak tohleto máte z Henleina".

Soudnost si myslím mi nechybí, historik nejsem, můžu se mýlit, nicméně moje představa o historii na základě toho, co o ní dosud vím, je rozdílná od vaší a i když prostuduju stovky knih na tohle téma, nikdy se s vaším názorem shodovat nebudu. Jde totiž o interpretaci a jistou ideologizaci, které se při výkladu historie dá jen těžko zbavit a pokud chceme historii vykládat, je to její podstatou.

70251

12.09.2005 20:12

Sudety byly a budou navždy české

RE: SUDETY JEN CESKE

A. 85.?.?.?

Milý Šorfe, máte problém s českým nacionalismem? A co vám říká nacionalismus německý? Je vám bližší? Nebo vás oslovuje sionismus?

70308

14.09.2005 17:56

Sudety byly a budou navždy české

RE: SUDETY JEN CESKE

A. 85.?.?.?

>Bezejmenný příteli, nacionalismus v každé podobě se mi
>hnusí a je lhostejné zda je obrácen vůči Židům, Cikánům,
>Němcům, Čechům a dalším. Lidi bijící se v prsa řvouce
>nic než národ a v našem případě také Sudety jen české
>apod jsou hanebným póvlem.

Vy nacionalismus evidentně chápete velice úzce, omezuje ho pouze na výkřiky a nenávisti jakéhosi "hanebného póvlu". Já jím rozumím normální přijetí a identifikaci se svým národem, který je třeba, specielně v případě Čech, čas od času bránit před nacifily, sudetofily a [velký smích] sebe-nenávidícími se Čechy [velký smích]

70654

15.09.2005 11:39

Sudety byly a budou navždy české

RE: Ti co zde pisou Cesky, jsou Cesi a nebo se mylim ?

A. 85.?.?.?

Vskutku inteligentní odpověď a k věci, jen co je pravda [chechtot]

Malá otázka: píšete, že "když mluvím o národu, tak nemám na mysli jednotlivce". A z čeho se ten národ asi skládá? Zatím vždycky z jednotlivců. Jaká je Vaše inovativní teorie?

70815

21.09.2005 20:57

FEMA záměrně sabotuje záchranné práce v New Orleans

... a srovnání (pokračování - Ota Ulč)

A. 85.?.?.?

Vytopení obyvatelé jakékoliv rasy či socio-ekonomické kategorie po spoušti přírodních živlů prožili další trauma, způsobené nemalou skupinou kriminálních živlů, rabujících, znásilňujících, vraždících. Je vskutku rozdíl mezi krádeží mléka a alkoholu, k nasycení hladového je třeba potravin a nikoliv uloupeného elektronického zboží. Zaujal mě článek (National Review, 26.9.2005), s názvem The Veneer of Civilization: Utterly Removed – čili “Pozlátko civilizace, důkladně odstraněné.“ Jeho autor, britský psychiatr Theodore Dalrymple, porovnává zločinný chaos v New Orleansu se situací v řadě chudých zemí třetího světa po posledním zásahu tsunami, s daleko větším počtem ztrát na životech. Nikde tam nedošlo k násilnostem a další ztrátě životů. Při nedávných povodních v indické Bombaji, metropoli značně chudší než New Orleans, nikdo se nemusel obávat oloupení jiným přeživším. Přitom ekonomický a hospodářský předěl, rozdíl mezi bohatými a chudými, je v Bombaji značně markantnější než v New Orleansu.

71951

27.09.2005 14:29

Kdo ovládá Ameriku? III.

RE: Jsou skvělí

A. 85.?.?.?

Zapomněl jste na skvělé sionistické umělce vynikajících schopností, kteří v Izraeli vytvářejí neopakovatelnou atmosféru demokracie, tolerance, klidu a míru... [oči v sloup]

72610

04.10.2005 14:02

Ideozločinec Germar Rudolf

detail

A. 85.?.?.?

Jen gramatický detail:
Rudolfovy také soudy zabavily majetek - podle pravidel čj je to správně Rudolfovi [mrknutí jedním okem]

73236

16.10.2005 21:35

Svoloč tohoto světa

RE: Vidíte to trošku zkresleně oji

A. 85.?.?.?

>My chlapi jsme na tom podstatne lip protoze mame vychovani, zajem
>o svet, vzdelani a energii, a to nase neprilis nezne protejsky
>nemaji. Nemaji volbu navic. Ziji docela jine a ve vetsine pripadu
>vlastni vinou dost ubohe zivoty.


Když muže vychovávají takové nevychované a uboze žijící ženy, tak to pak s těmi muži podle toho dopadá [chechtot] [vyplazený jazyk]

74542

17.10.2005 21:28

Svoloč tohoto světa

RE: Vidíte to trošku zkresleně jožine

A. 85.?.?.?

Raději se Vás ani nebudu ptát na Vaši matku a vztah k ní. Máte totiž vlastně pravdu, jenže hloupě zobecňujete. Zdá se, že v zlobě a neochotě trochu zauvažovat a rozhlédnout se kolem sebe.

A mj. z hlediska výchovy a budoucího charakteru člověka jsou nejdůležitější první roky života, kdy se o dítě z valné většiny stará žena. Chcete to popřít?

74660

19.10.2005 00:37

Svoloč tohoto světa

RE: Vidíte to trošku zkresleně jožine

A. 85.?.?.?

To nejdůležitější se však utváří už v dětství, včetně morálky. Samozřejmě se člověk vyvíjí až do dospělosti, celý život, ale ten základ je prostě dán rodinou v prvních letech života. To, jak se rodiče chovají k dítěti, jak ho vychovávají a v jakém prostředí (plus vrozené dispozice), to určuje pak to ostatní v životě. Jestli z člověka vyroste fracek, narcista nebo zakomplexovanec, můžete s velkou pravděpodobností poznat na pětiletém dítěti, když se budete dobře dívat. A když se podíváte na jeho rodiče.

74740

19.10.2005 19:24

Svoloč tohoto světa

RE: Vidíte to trošku zkresleně jožine

A. 85.?.?.?

To samozřejmě, ale co jožin? [oči v sloup]

74789

20.10.2005 18:47

Svoloč tohoto světa

RE: Vidíte to trošku zkresleně jožine

A. 85.?.?.?

>Zde bylo ale receno, ze to zakladni se odehraje v rannem
>stadiu pod taktovkou matky.

Nic takového řečeno nebylo. Z mého příspěvku:

>A mj. z hlediska výchovy a budoucího charakteru člověka jsou >nejdůležitější první roky života, kdy se o dítě z valné většiny stará žena.

Píšu, že se žena v prvních letech života stará o dítě, a to více než kdokoli jiný, což jistě způsobuje, že má na dítě velký vliv. To ovšem nevylučuje působení otce a prostředí. To, že nebyli zmíněni, je důsledkem reakce na předchozí příspěvek, který byl z tohoto hlediska postaven na hlavu (a nebo snad popisoval výchovu dětí v homosexuálním manželství?) [mrknutí jedním okem]

74900

20.10.2005 19:32

Turecký počátek konce EU?

RE: demokratické Turecko

A. 85.?.?.?

Stačí zalistovat na novinkách

http://www.novinky.cz/51445-.html

74908

26.10.2005 11:51

Demonstrace na protest věznění Ernsta Zündela

RE: Hazi se tu s pojmy...

A. 85.?.?.?

>Tento prispevek me prinutil zamyslet se nad mym kritickym
>pritupem k fasismu a dojit k zaveru, ze ti lide nemeli moc jinych
>moznosti a kdyby zustali jen v ramci svych hranic a Hitler
>necitil potrebu osvobodit od zidaku cely svet (anebo mozna nemel
>diky embargu na vybranou?), tak mohli dosahnout docela uspesneho
>ziti

Jako správný dnešní Čech bez národní hrdosti jste zapomněl, že Hitler chtěl také osvobozovat tehdejší protektorát Čechy a Morava od českého obyvatelstva. Akorát to nestihl. Vaše tvrzení "kdyby zustali jen v ramci svych hranic" je vzhledem k připravovanému konečnému řešení v Čechách příliš vágní formulace, nezdá se Vám?

75612

26.10.2005 12:35

Člověk z fotografie

RE: kdo pacha zlociny pricici se nejen Zenevskym konvencim ale i fundamentalnim lidskym moralnim normam.

A. 85.?.?.?

A co tohle:

Nový Bushův generální prokurátor považuje Ženevské konvence za "zastaralé" (11.11.2004) http://www.blisty.cz/2004/11/12/art20561.html

75617

26.10.2005 16:04

Proč půjdu podpořit Ernsta Zündela

RE: Vystizne - proc to neni nazor i Zvedavce?

A. 85.?.?.?

Bohužel to demonstrace neonacistů bude (viz www.odpor.net). Pokud s touto skupinou nesympatizujete, budete s největší pravděpodobností stejně za neonacistu označen. Nálepkování je přece velice jednoduché. Kdopak asi bude pořádat protidemonstraci? Viz příspěvek z diskuse k článku Mladí Češi: Stydíme se za své politiky:

http://zpravy.centrum.cz/domov/forum.phtml?op=text&id=411598&topic[]=1220633,0

DOVOLÍME NEONACISTŮM ZNEUŽÍVAT SVOBODU PROJEVU?
Autor: ixikoy (czechjewishclub@seznam.cz)

V pátek 28.10. 2005 pořádá neonacistický Národní odpor demonstraci před velvyslanectvím SRN proti zatčení Ernesta Zündela, jednoho z nejznámějších světových popíračů holocaustu a obdivovatelů Adolfa Hitlera.

Československo ztratilo vinou nacistické ideologie přes 300 000 svých občanů. Jenom v Terezínském ghettu a Malé pevnosti zahynulo 35 930 lidí, několik českých a slovenských vesnic či osad bylo srovnáno se zemí, židovská a romská menšina byla téměř vyvražděna.

Z našich dějin i ze zkušenosti mnoha dosud žijících víme, že lživými slovy se genocida započala. Prosíme Vás, připojte se k našemu nenásilnému protestu proti novým neonacistickým lžím a zkreslování historie. Dnes se zpochybňují zločiny nacismu, zítra komunismu, pozítří .

V pátek 28.10.2005 od 10.30 vyjádříme také před velvyslanectvím SRN, Vlašská 19, Praha 1, náš nesouhlas s těmi, kteří tvrdí, že genocida způsobená nacistickým režimem neproběhla. Nebuďme lhostejní k vzrůstajícím aktivitám neonacistů.


Tolerance a občanská společnost, o.s.

Ondřej Cakl
Zlata Černá
Eliška Jírová
Klára Kalibová
Helena Klímová
František Kostlán
Věra Roubalová

75646

27.10.2005 20:00

Proč půjdu podpořit Ernsta Zündela

RE: Vystizne - proc to neni nazor i Zvedavce?

A. 85.?.?.?

To se budete muset zeptat v tom jewishclubu, já nic takového netvrdím.

75773

27.10.2005 20:12

Proč půjdu podpořit Ernsta Zündela

RE: Naučte se číst

A. 85.?.?.?

Dobře, žádní neonacisté z Národního odporu akci nepořádají, omlouvám se za kiks. Ale i kdyby na demonstraci nebyl jediný sympatizant 18 88, myslíte si, že tyto demonstranty za svobodu slova a demokracii nikdo nenazve neonacisty? Já teda ne. Dokladem je ta protiakce "jdl" demonstrantů a jejich prohlášení. A v tom je právě ten problém.

A nemusíte se hned rozčilovat, škodí to zdraví. [cool]

75775

28.10.2005 15:08

Proč půjdu podpořit Ernsta Zündela

RE: Manifestace

A. 85.?.?.?

Zajímavý je i dodatek za článkem, cituji:

Obětí holokaustu se během druhé světové války stalo šest milionů osob bez rozdílu věku a pohlaví. Byli zavražděni jen z jediného důvodu: byli Židé.

Pokud vím, tak nejvíce Židů zemřelo v Osvětimi. Oficiální číslo, uváděné při letošních oslavách osvobození Osvětimi, bylo asi 1,2 miliónu Židů (jen pro Osvětim). Britský několikadílný seriál o holokaustu uváděl čtyři milióny. Mají v tom opravdu zmatek.

75893

> ...osobně mi přijde lepší varianta když média vlastní cizinec nezávislý na vládě než domácí podnikatel spojený s establishmentem.


Aneb jak řekl jeden politik, stejné národnosti jako zmíněný cizinec, vlastnící většinu "českých" novin a periodik: „Co nedokázali v dobytí Evropy naši otcové tanky, to jsme dokázali my silou ekonomickou.“ Jen dodejme, že v Čechách jim k tomu v mnoha případech opět dopomohla novodobá pátá kolona. A propaganda stále kvete, notně hnojena... a Sudetoněmecký landsmančaft v Praze s ní.

S trodasem nelze než souhlasit.

76169

14.11.2005 23:02

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem? - dodatek k předchozímu

A. 85.?.?.?

Ad 1) Lilienthal nejenže cituje Koestlerovu teorii, on o chazarském původu východních židů psal ještě dříve, než sám Koestler, cituji:

"Již kniha What Price Israel? vydaná 23 let před Koestlerovým dílem upozornila na lineární předky východoevropského a západoevropského židovstva, kterými byli na židovskou víru obrácení Chazaři z 8. století (jde o starší Lilienthalovu práci z roku 1954..." (Sionismus)

78247

17.11.2005 17:55

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Je Izrael vyvoleným národem?

A. 85.?.?.?

>Pěkná odpověď! [mrknutí jedním okem] Mně sice slzy netečou, když slyším o
>českých úspěších (jakých vlastně? fotbal?)...

Vzdělávejte se vodníku, vzdělávejte, nejen fotbalem živ jest člověk [mrknutí jedním okem]

78761

18.11.2005 21:38

Zpráva z prvního slyšení – krajský soud Mannheim, 8.11.05

RE: Vzdělejte mě, A., vzdělejte mě!

A. 85.?.?.?

Myslím si, že existují lidé - Češi, na jejichž úspěchy můžeme být hrdí. Jestli o žádných nevíte, pak mě to mrzí, ale vzdělávací kurzy neposkytuji. [smích]

79092

20.11.2005 19:41

16 let poté – zvítězila pravda a láska?

RE: Ma se nekdo hur? Mozna Seda.

A. 85.?.?.?

>...kdo si mysli ze co se planovite kurvilo vic
>jak 40 let pujde pujde spravit za par let tak se moc plete...

hm, a myslíte si, že půjde vůbec kdy spravit to, co se plánovitě zkurvilo po sameťáku? Demoralizace lidí stále pokračuje, "pravda a láska vítězí" jsou jen vyčpělá hesla a kdo si nestihl nakrást nebo mu to morální zásady nedovolily, má smůlu, dře se a nebo dře bídu. Soudruzi nebyli odstaveni a to je ta největší zrada tzv. "sametové revoluce".

79298

28.08.2006 18:19

Topolánek padá, Kalousek již dopadl

RE: Cesi si nikdy neumeli vladnout - aneb co si o sobě myslíme

A. 85.?.?.?

Loskot, vy jste se evidentně školil v sudetoněmeckým lancmančaftu, že? Spolku to autentických neonácků [mrknutí jedním okem]

Je ale fakt, že mnoho lidí - Čechů - se tam neškolilo, a "názor" má podobný, i když ne tak radikální. Jímá mě podezření, že média za posledních 17 let mnohým z nás velmi silně indoktrinovala mínění, že my Češi jsme neschopní a závistiví žabaři a měli bychom se učit od druhých, těch lepších. Toho se jako hovno košile chytají tací, podobní Loskotovi - lidé opravdu plní závisti a méněcennosti. Nedokážu si představit, jak nějaký úspěšný člověk, který je na sebe a svou práci zdravě hrdý, o sobě říká, že je jen malým závistivým Čecháčkem. Cítíte, že to k sobě nejde? Tak jaký pořád "my čecháčkové", "ta naše povaha", apod.? Jenže právě spousta lidí, pokud a dokud si to neuvědomí, takovéto fráze bezmyšlenkovitě přejímá a používá. A ony pak spolehlivě působí dál, vědomě i podvědomě. Pak stačí, aby se vyskytl někdo, kdo člověka naštve nebo v něm vidí nějakou špatnou vlastnost, a už za to může "ta česká závist", "ta povaha česká". Fráze fráze fráze...

Nechci vyznít tak, že kritika není potřebná. Samozřejmě ano, ale tohle je jiná věc. Pomlouvání, znevažování a svérázné vykládání historie se za ní nedá počítat.

115302

19.09.2006 18:59

Sionofobie

svědectví zevnitř

A. 85.?.?.?

Velmi zajímavé může být svědecví židů, kteří alespoň trochu prohlédli. Viktor Ostrovský ve své knize Lstí a klamem, která pojednává o akcích Mosadu, píše toto: "Byl jsem vychován jako sionista... Dědeček s babičkou byli velcí idealisté. I já sám, když jsem dospíval, jsem si představoval Izrael jako zemi oplývající mlékem a strdím. Věřil jsem, že stojí za všechny strázně a utrpení. Věřil jsem, že je to země, která se nemůže dopustit žádného zla, že neučiní nikomu na světě žádné příkoří, že to bude vzor, jaký budou ostatní národy respektovat a následovat. A pokud snad bylo v naší zemi něco po stránce finanční nebo politické v nepořádku, připisoval jsem to nižším článkům státní moci - byrokratům, kteří si snad nakonec budou umět vyčistit stoly sami. V podstatě jsem věřil, že existují lidé, kteří střeží naše práva, velcí lidé, jako byl Ben Gurion, jemuž jsem se upřímně obdivoval. Vyrůstal jsem v odporu k Beginovi, považoval jsem ho za militantního extrémistu, kterého jsem nemohl vystát. V prostředí, kde jsem dospíval, byla základním životním pravidlem politická tolerance. Arabové byli považováni za lidské bytosti. (sic!) Žili jsme s nimi kdysi v míru a k míru s nimi jsme posléze měli opět dospět. Taková byla moje představa o státu Izrael.

Autor v knize popisuje svoje krátké několikaleté působení v Mosadu, který ho nakonec pěkně vypekl a chystal se s ním skoncovat, takže autor z Izraele prchnul do Kanady. Kniha vyšla v roce 1990.

117107

25.09.2006 17:38

Jak přizpůsobit nepřizpůsobivé spoluobčany?

RE: skoda ze sem nepise

A. 85.?.?.?

Pokud vím, tak je romština chudá na abstraktní pojmenování, proto je jejich abstraktní a logické myšlení zpravidla slabé. Zřejmě souvisí s jejich nižším průměrným iq, je-li Bakalářova teorie správná.

117638

25.09.2006 19:32

Přicházející kolaps sionismu

RE: Palestinske lzi...

A. 85.?.?.?

>O urovni webu vypovida jeho cestina. Gramatika dostala naprdel

Opravdu, ty máš co říkat o gramatice [oči v sloup]

117648

04.10.2006 19:27

Vláda ODS končí

RE: Nejen nemravná politika

A. 85.?.?.?

Ano, to je zajímavý pohled na věc. Mohli bychom ho aplikovat třeba i na Izrael: izraelská vláda a armáda se v Libanonu (o Palestincích pomlčím) dopustila válečných zločinů. Izraelci vládu i armádu podporují. Pak jsou to váleční zločinci. Všichni a do jednoho. [zmaten]

Doufám, že Vám došlo, že je to pořád o jednom a tomtéž: zobecňování a házení všech do jednoho pytle.

118349

07.10.2006 20:49

Televizní projev Václava Havla z prosince 1989

RE: Přijde mi to sprosté...

A. 85.?.?.?

Ptáte se, kdo je Havel, no a já se na to ptám také. Příliš toho o něm nevím a tenhle článek mi mj. přišel zajímavý. To, jak se choval ve své politické funkci souvisí s tím, jaký je to člověk. A ten článek, i když je o Olze, je vlastně o Havlovi... Jinak se samozřejmě neznáme, ale nevidím v tom problém.

118636

08.10.2006 11:05

Vláda ODS končí

RE: Nejen nemravná politika

A. 85.?.?.?

Taky zdravím, nicméně nesouhlasím. Nemyslím si, že jsme tady všichni lháři, zloději, podvodníci a vrazi. To by byla anarchie. Jistě, že je míra obecné slušnosti a poctivosti dost mizerná, jenže: ryba smrdí vždycky od hlavy. Když budou naše "celebrity" stát za starou bačkoru, jakože jich taková většina je, a široké masy sdělovacími prostředky oblblých lidí si z nich bude brát příklad, pak se jim budou více méně podobat, dle svých skromných možností. Lze souhlasit, že jsou ve většině hloupí a bezmocní, ale to ještě neznamená, že jsou to všichni potenciální hajzlové (i když nějaký potenciál tam je) jako většina naší politické a finanční "elity". Kořeny této "elity" jsou v oné vrstvě "dravců", která tyje na těch ostatních. A pokud slušnost a poctivost nemá jméno, nemá zastoupení, nemá oporu, je zesměšňována a vysmívána, slabá a bezmocná, jak se má postavit na odpor? Bezejmenní a bezmocní lidičkové to asi nevytrhnou, a jelikož jsou to také jenom lidé a většina jich je průměrně inteligentních, zanadávají si tak akorát v hospodě. Co víc by tito lidé měli dělat? Tahle většina, která tu není od toho, aby vládla a něco měnila?

Je to dost složitá otázka, společnost je provázána všemi směry, ale dokud bude platit na ty obyčejné lidi nějaký zákon, budou ho více méně dodržovat. Jakmile u těch mocných zákon platit přestane, budou ho dodržovat? A kdo za to může? Jsou příliš mocní a přiliš chytří na to, aby jim jen tak někdo přišel na kobylku...

118669

08.10.2006 18:47

Není důležité, co řekl Havel

RE: Krásně to vystihl pan Richard Král.

A. 85.?.?.?

Moc by mě zajímalo, jak to vlastně bylo s tou "ekonomickou transformací" čili privatizací (či jak se to dá různě nazvat). Jsem přeci jen mladší ročník, takže mi chybí informace. Mohl by se tady o tom někdo rozepsat či sem dát nějaké odkazy? Díky.

118694

13.10.2006 18:52

Zabíjejte Araby a křičte o antisemitismu

RE: Není žádný palestinský národ

A. 85.?.?.?

http://lilienthal.czechian.net/jacipal.html

119037

22.10.2006 13:08

Schwarzenberg ministrem?

RE: Souhlas s článkem až na Sudetáky

A. 85.?.?.?

>2) byl proveden naprosto nelidsky a nadivoko - a doplatili na to
>stari lide a mlade samotne zeny s detmi... (strucne receno ti
>nevinni)

Bohužel zde nemluvíte o odsunu v pravém slova smyslu. Odsun byl organizován a Beneš opakovaně vyzýval k tomu, aby při něm nedocházelo k žádným násilnostem. Problém je v tom, že než byl tento transport organizovaně prováděn, docházelo k divokému vyhánění a násilnostem na německém obyvatelstvu. Pokud mi paměť slouží, uvádí se asi 25 tisíc obětí. (Neohenleinovci uvádí asi 10x tolik)

119718

31.10.2006 19:46

Senátní dějství ústavní krize

Komu slouží Pithart

A. 85.?.?.?

Pithart je s M.Otáhalem a P.Příhodou pod pseudonymem Podiven autorem "historické" práce Češi v dějinách nové doby. Kniha zpochybňuje veškeré české a československé dějiny, odmítá národní obrození, vznik čs. státu a za největší chybu Čechů považuje to, že se nepřikláněli k Německu. Sudetoněmecký landsmančaft by ji s chutí (možná to i udělal) podepsal. Tak takové máme ve vládě lidi. Pak se není čemu divit, že to u nás vypadá, jak to vypadá... [bliji]

120530

04.11.2006 14:04

Ad: Je to střet civilizací

RE: Takže:

A. 85.?.?.?

Přečtěte si Ostrovského Lstí a klamem, ať víte, jak pracuje Mosad. Nedělám si o Arabech žádné iluze, ale o Mosadu už teprv ne. I když, oni už se ti Arabové od izraelské agentury určitě lecčemus naučili [mrknutí jedním okem]

120659

19.11.2006 14:13

Sametová faleš

Dokumenty v on-line archivu čt

A. 85.?.?.?

Na stránkách archivu čt se k tématu 17.listopadu nalézá pouze pořad

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/902731-co-jst...

Škoda, že tu nejsou i ty v článku zmiňované...

121697

19.11.2006 20:03

Démon Kracios

Svoboda?

A. 85.?.?.?

Svoboda, pravda, právo, spravedlnost... krásné, vzletné, absolutizované ideály. Co je to vlastně ta svoboda, "svoboda" ve skutečném, ne-abstraktním životě? Lépe ji pojmenovat přesněji: v dimezi závislost - nezávislost. Čím menší nezávislost (na penězích, práci, lidech, pomoci, čase,...), tím větší svoboda. Ale má to svoje hranice, VŽDY je člověk na něčem či někom závislý, takže záleží na její míře a kvalitě (jistě je lepší být závislý na vydělaných penězích než na tyranské nadvládě a v okovech). Ale o co jde při té nezávislosti? Proč je lepší (určitě se na tom shodneme) být otrokem peněz než otrokem pána s bičem v ruce? Protože být závislý na penězích poskytuje jistou, v mnohých případech i jen malilinkou, ale přece nějakou, míru vlastního rozhodování, možnosti vlastní volby. A pokud to někdo nenahlíží, jak je to vlastně zařízeno, připadá si velmi svobodný. A ten pocit je hodně příjemný. Člověk tak může být alespoň na malém políčku pánem (možná i s bičem v ruce), může ovládat alespoň něco, třeba zbytek svého volného času, co si za peníze pořídí, cokoli, třeba jen zmáčknutí tlačítka na ovladači televize. Chceme mít alespoň nějakou moc nakládat se svými životy tak, jak uznáme za vhodné. Ale kolik z nás je schopno alespoň tuhle malou moc, tuhle omezenou "svobodnou vůli" požadovat a tolerovat i u těch ostatních? Je možné, aby byli všichni stejně svobodní/nezávislí? Nepřesvědčujeme se dějinami, že vždy, pořád, v malém i velkém měřítku, se ve světě bojuje o moc?! Je vůbec v povaze člověka, aby se tohle nedělo?

Matně si vzpomínám na jistou teorii, proč vlastně vzniklo monogamní manželství. Prý proto, aby ti zbylí, neúspěšní, tj. chudí muži, kterých bylo vždy několikanásobně více než těch úspěšných-bohatých, kteří si mohli dovolit mnoho manželek, a zaopatřit více dětí, aby tito vlastně nesvobodní muži-otroci byli také alespoň malými pány - nad svými manželkami a dětmi. Jelikož jich bylo výrazně hodně (vždycky je pár bohatých a spousta chudých), představovali proti těm bohatým hrozbu vzpoury. A ti bohatí přece chtějí mít poslušné otroky, s vynaložením co nejmenší námahy... No a muži tak získali "svobodu" rozhodování, alespoň nad svými ženami a dětmi. Možná má ta teorie nedostatky, ale uvažte, o něčem přeci jen vypovídá.

Takže, určitá míra "svobody" nás ukolébá, jsme s ní i spokojeni... i když, člověk není nikdy spokojen, už to tak vyplývá z jeho ustrojení, ale žádná masová vzpoura, dokud nebude nejhůř, se konat nebude...

121720

20.11.2006 17:10

Démon Kracios

žrec

A. 85.?.?.?

Slovník spisovné češtiny (SSČ), který obsahuje asi 40 000 nejužívanějších výrazů, obsahuje pouze pojem žrec, zřece nezná. Možná by stálo za to zkonzultovat i Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ), který obsahuje asi přes 100 000 výrazů. Možná tam bude ten zřec ještě někde ukryt [velký smích]

121799

20.11.2006 18:01

Kočky jsou mazaný

kočka

A. 85.?.?.?

Také se v naší domácnosti vyskytovala kočka - Minda [mrknutí jedním okem] Byla mazel a nezapomenu, jak se jednou v létě rozhodla, že si se mnou bude na zahradě hrát - s myší, kterou právě chytila. Tak si s ní chuděrkou pohrávala a "nahrávala" mi, ať jí taky trošku honím a potrápím. Pozorovala mě pak bedlivě z povzdálí, co jako já na to. Chtěla mě vzít do party mezi kočky, to je jasný [chechtot]

121804

20.11.2006 18:29

Sametová faleš

RE: Žádná faleš

A. 85.?.?.?

>sehnat nějaké kandidáty. V Československu bylo několik
>milionů komunistů

Členská základna KSČ a její vývoj:

1948 - 2,42 mil. členů
1954 - 1,49
1966 - 1,70
1971 - 1,19
1976 - 1,38
1980 - 1,53
(zdroj: B.Nebojsa: Normalizace - to je ono!)

121807

20.11.2006 19:09

Sametová faleš

RE: Žádná faleš

A. 85.?.?.?

Také mě to napadlo a přiznám se, že nevím. Tu knížku nevlastním, údaje mám opsány a bohužel bez komentáře k tomuto. Takže by to chtělo ještě jiný zdroj, jak to vlastně s tou členskou základnou bylo. [zmaten]

121812

28.11.2006 21:43

Jak můžeme dovolit, aby to pokračovalo?

RE: Ti

A. 85.?.?.?

Kolik dostává ročně Izrael od USA? Jednu, dvě, tři miliardy? Dost na to, aby Palestincům jakýkoli stát znemožnil, že?

122460

Z formálního jazykového hlediska je samozřejmě výraz "mluvčice" blbost. Nebyl by, kdyby se používal pro mužský rod výraz "mluvčík", to by pak šlo, ale posuďte, zní to hrozně. Takže v češtině zůstaňme u bezrodého zpodstatnělého přídavného jména měkkého vzoru (tj. jarní, jarní, jarní), tedy "mluvčí" [mrknutí jedním okem]

122503

15.12.2006 16:48

Izraelská lobby a americká zahraniční politika, díl II.

Není mozek jako mozek...

A. 85.?.?.?

... jak to tak vypadá, vaše pojetí mozku spíše spadá do okruhu významů "chytrost" a "vychcanost" [chechtot]

123538

22.12.2006 21:04

David Irving podmínečně propuštěn

RE: jednoducha otazka - jednoducha odpoved

A. 85.?.?.?

Pokud se nemýlím, tak Irving onen protokol z Wansee označil za falzifikát, jehož autorem je židovský právník Kempner. Více na gůglu.

123883

11.01.2007 17:59

Mýtus Charty 77

RE: Dotaz

A. 85.?.?.?

Nějaká fotka malého V.Havla v nacistickém ustrojení vyšla v novinách, ale nevím, jestli tam byla i ta s Heydrichem. Pokusím se zjistit víc.

125384

11.01.2007 18:18

Mýtus Charty 77

Charta 97

A. 85.?.?.?

Poměrně zajímavá internetová charta končící na sedmičku se nachází zde:

http://www.mujweb.cz/spolecnost/charta97/index.htm

125386

11.01.2007 19:39

Mýtus Charty 77

RE: Dotaz

A. 85.?.?.?

A co koncentráky, ty nic? Heydrichiáda, taky nic?

Němci to měli vymyšlený dobře. Čechy jako nespolehlivý živel na frontu posílat nemohli, tak je zotročili doma, podmínky k tomu byly výborné. A vlastně jsme se měli dobře, neumíralo se v milionech, nebylo bombardování... jenom ty morální následky jsou zdá se o mnoho horší než u jiných národů, národní sebevědomí v Čechách je na bodu mrazu a převažuje vlezdoprdelství Němcům a Amíkům... A vyhlídky jsou velmi mizerné, vzhledem k tomu, jak nám to soudruzi po "sameťáku" zařídili...

125397

11.01.2007 19:52

Mýtus Charty 77

RE: Ale to snad ne...

A. 85.?.?.?

Kolik "polistopadových disidentů" (nemáte-li nic proti tomuto označení) se dá v jejich činnosti vysledovat? Když chce moc někoho zlikvidovat, má k tomu velice účinné nástroje. A tak nenaleznete v pravdě nic, tohle se od totáče nezměnilo. Ovšem Charta 77 je jiná věc, viz článek a komentáře [oči v sloup]

125398

Káva pro Zvědavce

53

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 118 čtenářů částkou 18 511 korun, což je 53 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

"Pane vrchní, jedno kafe!"

Tak tuhle větu teď stejně nemáte kde vyslovit. Podpořte raději tento web, který se vás snaží informovat otevřeně a bez politické korektnosti a je nezávislý od tlaků různých zájmových skupin. A dejte si rovnou symbolicky kávy dvě.
Děkuji za pomoc.

Ve zkratce

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 5

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
23,36 Kč
Euro
27,46 Kč
Libra
30,38 Kč
Kanadský dolar
17,58 Kč
Australský dolar
16,50 Kč
Švýcarský frank
25,69 Kč
100 japonských jenů
22,37 Kč
Čínský juan
3,48 Kč
Polský zloty
5,93 Kč
100 maď. forintů
7,45 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,59 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 967,30 Kč
1 unce stříbra
548,56 Kč
Bitcoin
309 742,99 Kč

Poslední aktualizace: 29.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?