Pro-izraelská příručka vysvětluje, jak útočit na profesory a „kooptovat“ barevné studenty

Článek na Zvědavci (http://zvedavec.org)

URL adresa článku:
http://zvedavec.org/komentare/2012/03/4851-pro-izraelska-prirucka-vysvetluje-jak-utocit-na-profesory-a-kooptovat-barevne-studenty.htm

Phan Nguyen

Minulý týden David Project zveřejnil „studii“ obhajování Izraele na amerických vysokých školách a univerzitách, s názvem „Hořící univerzita? Přehodnocení obhajování Izraele na amerických vysokých školách a univerzitách“.

David Project je možná nejznámější díky své pomlouvačné kampani proti profesorovi univerzity Columbia Josephu Massadovi v letech 2004-2005, a v poslední době díky vytvoření nejnudnějšího a plochého videa „Sračkoví lidé říkají“.

Na rozdíl od předešlých příruček hasbara Hořící univerzita vynechala obvyklá diskusní témata a přistoupila k obhajobě Izraele na půdě vysokých škol strategičtěji.

Jak demonstruji níže, tato zpráva je překvapivě upřímná co se týká toho, jak je obvinění z antisemitismu používáno jako zbraň, což je nejlepší způsob, jak zaútočit na vysokoškolské profesory, a toho, které minoritní skupiny jsou, podle jejich slov, nejlépe „kooptovatelné“.

Obvinění z antisemitismu jako taktika

Tato zpráva je upřímná ohledně toho, jak je obviňování z antisemitismu používáno jako taktika. Avšak uvádí, že tato taktika je nakonec neúčinná a že by měly být nasazeny jiné taktiky.

V celé zprávě autoři tvrdí, že antisemitismus není na půdě vysokých škol pronikavým problémem:

Většina amerických vysokých škol není pro většinu židovských studentů nepřátelským prostředím… Hlavní obavou proto není blaho židovských studentů, ale to, že pronikavě negativní atmosféra dlouhodobě ovlivní myšlení současných vysokoškolských studentů, negativně ovlivní silnou podporu Izraele oběma politickými stranami.

[...]

Rasově motivovaný antisemitismus spojovaný nejvíce s nacisty není pravděpodobně na žádné americké vysoké škole vážným problémem. Svastiky objevující se na dveřích pokojů nebo jiné podobné projevy se často řeší rychle a vážně.

[...]

Půda vysoké školy není z velké části pro židovské studenty nepřátelským prostředím. Pravděpodobně nikdy neexistovala širší škála způsobů, jak se mohou studenti zapojit do významných židovských aktivit, jako dnes, včetně škol, kde je proti-izraelský postoj rozšířen.

Protože antisemitismus není pronikavý, jsou taková obvinění neúčinná:

Pro-izraelské organizace často označovaly toto odmítání na půdě vysoké školy za útok na židovské studenty, spíše než za šíření pronikavé negativity vůči Izraeli. Vykreslování této záležitosti tímto způsobem představuje vzhledem k životní zkušenosti mnoha židovských studentů, kteří vědí, že se mohou označit za židy a netrpí pronásledováním, nesmysl…

Vykreslování půdy vysoké školy jako nepřátelského prostředí pro židy se doposud jako účinná strategie pro snížení proti-izraelských postojů na vysokých školách neosvědčilo …

Proto musí být použity jiné taktiky,

Jak útočit na profesory

Místo abyste své profesory obviňovali z antisemitismu, obviňte je ze zneužívání své pozice. To přinese větší návratnost:

Obviňování členů fakulty, kteří brojí proti Izraeli, z „akademického zneužití moci“ je pravděpodobně mnohem účinnější strategie, než zpochybňování konkrétních obvinění nebo vyvolávání proti-židovské bigotnosti. Dobře nebo špatně, současná atmosféra na vysokých školách je mnohem příznivější pro obvinění, že učitelé své studenty učí neuspokojivě, než pro stížnosti na proti-židovskou podjatost, a stoupenci Izraele budou mít pravděpodobně větší praktický vliv tím, že budou své stížnosti zasazovat do tohoto rámce.

David Project očividně urazil od dob, kdy jeho zakladatel Charles Jacobs označil židovské profesory na Columbia, kteří s ním nesouhlasili, za „Marrano z Morningside Heights“ – v podstatě za židovské zrádce – dlouhou cestu.

Cílení na specifické rasové skupiny

Tato zpráva vyzývá, aby pro-izraelští studenti vytvářeli aliance s ostatními skupinami na univerzitní půdě, zejména s barevnými studenty:

Obhájci Izraele na univerzitách často přehlíží význam skupin s vynořujícím se velkým potenciálem, které formují diskuse na školách.

Mnohé z těchto skupin mají potenciál být kooptovány do proti-izraelské koalice na škole. Zabránit jim, aby se daly dohromady s proti-izraelskými snahami, či je dokonce kooptovat do pro-izraelských snah, je příležitost pro významnou „výhru“ pro obhájce Izraele na mnoha školách.

Překlad: Pokud zůstanou bez dozoru, mohou být barevní studenti „kooptováni“ do víry, že Palestinci jsou vystaveni rasistickému útlaku. Musíme je kooptovat jako první.

Důležité jsou indické skupiny, které mají potenciál pro přirozený příznivý postoj. Američtí Indové jsou na mnoha cílových školách zastoupeni nadměrně…

Obě země (Indie a Izrael) jsou primárním cílem a oběťmi islámského terorismu, trpí dlouhodobými hraničními spory s většinovou muslimskou populací, zaznamenaly obrovský úspěch v high-tech odvětvích a prospívají z impozantní a rostoucí národní kultury podnikatelství, a považují se za moderní politickou manifestaci starodávných civilizací.

Překlad: Indové nejsou muslimy. Nenávidí muslimy, takže máme něco společného. Jsou to také podnikatelé a mají starodávný původ, jako my.

Izrael má dlouhodobou úzkou alianci se Spojenými státy. Indičtí vůdci stále víc považují úzkou alianci se Spojenými státy za pilíř geopolitické strategie své země na mnoho dalších let. Indičtí političtí vůdci mohou proto nahlížet na úspěšný vztah Izraele se Spojenými státy podobně, jako někteří američtí vůdci indického původu pohlíží na americko-židovský úspěch.

Překlad: Mezi americkými studenty indického původu a vládou v Indii neexistuje rozdíl.

Další asijské skupiny jsou také stále významnějšími faktory na amerických vysokých školách a mohly by posloužit jako výnosní partneři:

Jižní Korea má velkou a rostoucí evangelickou populaci a existují důkazy od rostoucí náklonnosti k Izraeli a židům v této zemi.

Překlad: Jihokorejští studenti milují židy a boha.

Čína bude zjevně významným faktorem ve světových záležitostech po mnoho příštích let a existují také jisté důkazy o čínské náklonnosti k židovské kultuře a Izraeli.

Překlad: Američtí studenti čínského původu kontrolují světovou ekonomiku (prostřednictvím své duální loajality k Číně) a milují Matisyahu.

Mnoho latinskoamerických studentských skupin je náchylných k partnerství v rámci proti-izraelské koalice. Přesvědčit je, aby se k sympatiím nebo jiné podpoře proti-izraelského postoje nehlásily tak veřejně, by bylo samo o sobě velkým vítězstvím pro stoupence Izraele na mnoha vysokých školách.

Ačkoliv zpráva nevysvětluje, proč jsou latinskoameričtí studenti obzvláště náchylní k „proti-izraelismu“, nedávná tisková informace Israel Project by to mohla do jisté míry osvětlit:

Američané hispánského původu, nejrychleji rostoucí etnická skupina ve Spojených státech, jsou vůči Izraeli relativně nepřátelští, protože nic neví o záležitostech Středního východu a jsou ovlivněni tradičními proti-izraelskými katolickými názory, a to podle skupiny obhajující Izrael, Israel Project (TIP).

Překlad: Latinskoameričtí studenti nemají rádi Izraele proto, že jsou to ignoranti a katolíci. Neočekávejte, že si je získáte. To nejlepší, co můžete udělat, je zabránit jim v aktivní podpoře druhé strany.

Ve zprávě evidentně chybí jakákoliv diskuse o černých Američanech, záležitost, kterou se budu zabývat v blízké budoucnosti.

Evangeličtí studenti

Evangeličtí studenti jsou na mnoha cílových školách stále početnější a aktivnější. Tito studenti mají přirozenou náklonnost k Izraeli a stávají se aktivnějšími, jako obhájci Izraele na škole.

Evangelické postoje k sociálním otázkám, jako interrupce a sňatky stejného pohlaví, jsou na většině vysokých škol nepopulární. Studenti, kteří se k tomu silně hlásí, mohou mít omezenou schopnost ovlivnit neevangelické studenty pro-izraelským směrem.

Překlad: Evangelíci mají „přirozenou náklonnost“ k Izraeli, homofobii a omezování práv žen. Prvně zmíněné je aktivum, posledně zmíněné pasiva, a evangelický antisemitismus není problém.

Stoupenci Izraele by se proto měli snažit pracovat s touto důležitou demografií, aniž by se zapojovali do trvalých koalic, které mohou snižovat jejich schopnost pracovat s ostatními skupinami nebo jedinci na škole, nebo by spojovaly ochrannou známku „Izrael“ příliš těsně s nepopulárními „sociálními“ otázkami.

Zároveň by se stoupenci Izraele na škole měli vyhýbat používání evangelíků a dávání se s nimi do spolku jako partneři kreativním způsobem.

Překlad: Zajistěte, aby pověst Izraele jako rasistického apartheidu nebyla pošpiněna „nepopulárními“ spolky s homofobií a sexismem.

A když mluvíme o homofobii…

Mnoho studentů přivedlo na školu homosexuální Izraelce, aby tam diskutovali o právech teplých v této zemi, což je nápad evidentně originální, který však obvykle nezajímá širší spektrum lidí na škole, kvůli svému úzkému zaměření na Izrael. Místo toho by pro-izraelská skupina měla naplánovat obecnější událost ohledně práv teplých na Středním východě, která by pravděpodobně oslovila mnohem širší spektrum studentů.

Překlad: Nehledě na fakt, že jste se právě dali do spolku s homofobními evangelíky, tak když vše ostatní selže, využijte bukvice ze Středního východu.

Článek byl publikován 2.3.2012


© 2020-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.