Německá vláda instaluje daňovým poplatníkům odposlechový software

Článek na Zvědavci (http://zvedavec.org)

URL adresa článku:
http://zvedavec.org/pocitace/2007/04/2005-nemecka-vlada-instaluje-danovym-poplatnikum-odposlechovy-software.htm

Chaos-Computer-Club sídliaci v Hamburgu analyzoval softvér ELSTER. To je oficiálny softvér finančných inštitúcií v Nemecku, ktorý umožňuje podávať (nemecké) daňové priznanie. V tomto softvéri sa skrýval takzvaný "Bundestrojaner".

Aktualizace 16 hodin: Hoax, zda se, že je to hoax.

Pod pojmom "Bundestrojaner" sa rozumie v Nemecku nasledovné:

Trójsky program, aký je denne posielaný množstvom kriminálnikov za účelom špehovania cudzích počítačov a/alebo ich poškodenia.

Ale v tomto prípade nie je hackerom obyčajný kriminálnik ale nemecká vláda.

V prvej verzii má tento program okrem iného nasledovné vlastnosti:

  1. KAŽDÝ občan Nemecka, ktorý si tento rok podá daňové priznanie prostredníctvom tohto softvéru, inštaluje nevedome tento program do svojho počítača.
  2. Program môže samovoľne zapnúť mikrofóny alebo kamery.
  3. Prehľadáva dáta v  počítači.
  4. Prenos dát riadený na diaľku z počítaču používateľa do počítaču BKA (internetová adresa: 217.7.176.25 ). BKA je nemecký kriminalistický úrad.
  5. Softvér otvorí na počítači nový „port“ , aby mohol  zadávať pojmy pre vyhľadávanie.
  6. Pravdepodobne zmení softvér nastavenie počítača tak, aby sa dal sám nainštalovať nezávisle od softvéru pre daňové priznanie.

Hlavne bod  5. je veľmi nebezpečný, pretože vraj sa už uskutočnil prvý pokus zo strany kriminálnikov, prostredníctvom tkzv. „Wurm“ programu využiť tento tajný otvorený prístup k PIN – a TAN dátam zákaznikov nemeckej Poštovej banky.

Viac informácií nájdete v prípade záujmu v priloženom obežníku a v Süddeutsche Zeitung, Wikipedii a v Deutscher Bundestag (pdf).

Aktualizace 16 hodin: Hoax, zdá se, že je to hoax

Článek mi přišel emailem a zdál se mi pravděpodobný. Udělal jsem chybu, že jsem si to neověřil. Vypadá to na hoax. Odkaz ve Wikipedii vysvětluje, že Bundestrojaner je technický žargón v němčině a je to výraz pro státní dozor. "Podle všeho", uvádí Wikipedie, "německá vláda v současnosti podobný software nepoužívá."

Omlouvám se čtenářům za mystifikaci.

Článek byl publikován 17.4.2007


© 2021-1999 Vladimír Stwora
Článek je možno dále šířit podle licence Creative Common.