Diskuze k článku

Pokud existuje něco jako vražedná kultura, pak je v Izraeli

Příspěvků 9

11.9.2019 6:51

Zavádzajú,

omar 147.?.?.?

pretože židovský národ neexistuje. Stačí si prečítať knihy, ktoré napísal Šlomo Sand (Jak byl vynalezen židovský národ, Jak byla vynalezena země izraelská) a samozrejme iné.. Veľká väčšina "židov" v Izraeli sú chazari. Teda "nesemiti". Kypria a kotia jednu legendu za druhou. Celý Starý zákon, ktorý kresťania prebrali (sic!) je jeden nehorázny podvod. Keby ste niečo podobné vydali dnes (ak by sa Vám to podarilo), tak na Vás spočinie starostlivé oko prokurátora.
Dokedy to ešte bude trvať?

373585

12.9.2019 19:55

RE: Zavádzajú,

enr 46.?.?.?

Reakce na 373585

Není. Starý zákon není podvod. Asi se to ateistickým židobijcům nehodí do krámu, ale Starý zákon obsahuje spoustu moudrostí, zásadních pro normální a funkční žití, třeba Desatero. Je tam i předpověd příchodu Ježíše Krista, toho který z divochů udělal lidi, a který na SZ jenom navazuje a sám říká, že ho nepřišel zrušit ale naplnit.

373613

12.9.2019 20:58

RE: Zavádzajú,

Lovec idiotů 194.?.?.?

Reakce na 373613

Příspěvek zrušen. Máte už 13 příspěvků tento měsíc, limit je 10. Jsem ochoten přimhouřit oko u obsažných a zajímavých příspěvků, ale vy jenom napadáte ostatní a urážíte je. Takže na shledanou příští měsíc. Editor

373614

16.9.2019 6:14

RE: Zavádzajú,

omar 147.?.?.?

Reakce na 373613

To sú chazarské vsuvky. Nijaká originalita. Všetko podstrčené gójom, aby sa "tešili".

373642

11.9.2019 11:22

Fašistický mojžíšismus talmudismus

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Dr. Nidal Saleh: Xzrael vytvára vo svete xidov druh morálnej schizofrénie. V okolitom svete xidia do neba kričí za ľudské práva a za občiansku nerasovú pluralistickú spoločnosť a pritom tvrdo obhajujú xzraelskú spoločnosť v ktorej zmiešané manželstvo nemôže byť legalizované,...Žiadajú otvorenú spoločnosť všade kde žijú a zároveň obhajujú xzraelskú spoločnosť, ktorá je najväčším nepriateľom otvorenej pluralistickej spoločnosti.
Xzraelský štát, ktorý sa opiera o ortodoxné xidovstvo, nemôže nikdy byť otvorenou spoločnosťou. Občianstvo v xzraeli sa získa na základe potvrdenia o xidovstve a plnohodnotný občan je ten, ktorý dokáže, že je xidom aj po matkinej strane. Východoeurópski xidia, ktorí sú chazarského pôvodu, majú v Xzraeli moc a sú na prvom mieste v rebríku spoločnosti. Na prvom mieste majú prednosť aškenazovia (chazaři), ktorí žili v Xzraeli už viac rokov. Na druhom mieste sú aškenazovia z Európy, hlavne tí, ktorí sa oženili v Xzraeli s aškenazskou xidovkou. Tretia skupina aškenazi z USA a tiež hlavne tých ktorí sa oženili v Xzraeli s aškenazskou xidovkou. Na štvrtom mieste sú sefardskí xidia (snědá pleť, pak níže v hierarchii - černí Falášové) a úplne na konci poradia sú Arabi, moslimi, kresťania alebo Druzovia. Aškenazký, ktorý sa ožení so sefardom alebo nedaj boh s Arabom upadne do nemilosti a je úplne vylúčený zo spoločnosti.
...zotrvať ako geto, bojovo naladená, uzavretá spoločnosť, xidovská Sparta, ktorá sa chráni pomocou vojenskej sily a podpory americkej politiky... svojej sionistickej ideológie ...šovinistickej a ortodoxnej ideológie a jej postoj k nexidom. xzraelská spoločnosť... cesta fundamentalistického apartheidného koloniálneho štátu...dogmatickej ideológie o výlučnosti a nadriadenosti xidov. ...navonok a pred svetom ukázať ako demokratický štát, v s skutočnosti zostal aparthaidným, rasistickým štátom...
zamlčujú fakt, že názory sionistických a ortodoxných xidovských pohlavárov o čistote a nadradenosti tzv," xidovskej rasy" nie sú odlišné od nacistických názorov o " čistote Árijskej rasy". V roku 1862 Moses Hess, učiteľ Karola Marxa a duchovný otec sionizmu a komunizmu, napísal knihu "Rím a Jeruzalem." V knihe píše:
" My xidia musíme stále ostať cudzincami medzi goyimi /nexidmi/... Každý jeden xid, či už to chce alebo nie, je automaticky svojím narodením pripútaný k solidarite k svojmu národu... Musí byť najprv xid, až potom človek ". Prominentný sionistický historik Simon Dubnow napísal v roku 1906 knihu " Základy národného xudaizmu." V knihe vyjadruje cítenie, ktoré by bolo určite opísané ako antixemitské, ak by pochádzalo od nexida:
"Asimilácia je častá zrada voči práporu a ideálom xidovského národa... Nikdy sa nemôžeme stať členmi prirodzených skupín ako rodina, kmeň alebo národ... xid na druhej strane aj keď sa narodil napríklad vo Francúzsku a stále tam žije, napriek tomu všetk...Automaticky kráceno

373589

11.9.2019 12:00

pokračování: Fašistický mojžíšismus talmudismus

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Reakce na 373589

Dr. Nidal Saleh:
"Asimilácia je častá zrada ...xid...zostáva členom xidovského národa, či sa mu to páči alebo nie, či si je toho vedomý alebo nie, nosí znak historickej evolúcie xidovského národa.." (vyhubit pronárody jako klaté, viz bible/tóra, Mojžíš, Dt7,2)
Pred druhou svetovou vojnou Nahum Goldman, prezident svetovej sionistickej organizácie (též Joachim Prinz, Wir Xuden) nabádal nemeckých xidov, aby emigrovali do Palestíny, používajúc nasledovné slová:
"xudaizmus nemá s germanizmom nič spoločné. Ak zachováme štandardy rasy, dejín a kultúry, Nemci majú právo zabrániť xidom, aby sa miešali do záležitostí ich národa. Rovnaká požiadavka rastie od xidovského národa voči Nemcom... xidia sú rozdelení do dvoch kategórií - na tých, ktorí pripúšťajú, že patria do rozdielnej rasy po tisíce rokov starej (Chzaři, Sefardi/Semiti, Falášové, kříženci, ale všichni byli jedna tisíce let stará rasa [zmaten] ) a tých, ktorí to nepripúšťajú. Tí druhí sú otvorení obvineniam nečestnosti."
V čase keď xidovskí pohlavári nám a celému svetu stále pripomínajú hrôzy holoxaustu (koncentráky - trest od "neviditelného boha" pro ty, co se včas nevydali, podle "doporučení" vrchních rabínů, do Palestiny) a aby spomienka na holoxaust bola stále živá, nikomu nedovolí aby zmienil, čo len náznakom, o xidovských pogromoch voči nexidom. ..
Xidovskí demokrati a ich "demokratickí priatelia" dnes radi nás poučujú o zločinoch komunizmu a pritom zámerne zamlčujú fakt, že boľševizmus bol od svojho vzniku vedený a kontrolovaný ruskými xidmi (a spáchaný SSvatými bankstery, Schiff & chucpe chavrus). Tabuľka zhotovená v roku 1918 Robertom Wiltonom, spravodajcom London Times v Rusku ukazuje, že v tom čase tam bolo 384 komisárov vrátane 2 negrov, 13 Rusov, 15 Číňanov, 22 Arménov a viac než 300 xidov. Zamlčujú tiež ako xidia v Rusku iniciovali pod rôznymi zámienkami masové vraždy ruských vlastencov. Ruská tajná polícia mala v tejto dobe najvyššieho veliteľa xida, Mosesa Uritzkého a väčšina podriadených vodcov boli tiež xidia, včítane Sverdlova a Jagodu, ktorý riadil pogromy, ktoré zabili desiatky miliónov ľudí.
Vieme z úst xidovských pohlavárov a z média im blízka, nekonečné historky o " konečnom riešení" ktoré Nemci pripravovali pre xidov (fašistická moc v Německu byla spáchána talmudistickými bankstery, viz Deschner, u Osvětimi byla košer otrokárna IG Farben) ale pritom mlčí o " konečnom riešení " ktoré xzrael pripravuje pre palestínskych Arabov. Sharon predseda vlády xidovského štátu nikdy netajil, že konečné riešenie pre palestínskych arabov je ich transfer z Palestínskeho územie. Takto sám otvorene vyjadril pre jedného časopisu: " Ja palestínskych Arabov rozdeľujem na tri skupiny, do prvej patrí tí teroristi, ktorí podnikajú teroristické akcie proti nám, do druhej, tí ktorí podporujú prvú skupinu a do tretej, tí ...Automaticky kráceno

373590

11.9.2019 12:22

pokračování 2.: Fašistický mojžíšismus talmudismus

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

Reakce na 373590

do tretej, tí ktorí nepodnikajú proti nám žiadne akcie napriek tomu, že nás nenávidia. Prvú skupinu by som eliminoval, druhú zatvoril do koncentračných táborov. Tretiu skupinu vysťahujem..."
Tato je xidovská krajina a nie je miesto pre iných ..."
...xidia majú ohromný vplyv v americkej administratíve a v politickej scéne USA. xidia majú rozsiahlu a vplyvnú moc na politiku USA a sú schopní manipulovať smerovanie jej politiky. ..
Admirál Thomas Moorer:
"Úžasnú kontrolu majú xidia nad médiami a zaplavili i kongres... Som znepokojený nad faktom, že xidovský vplyv kompletne dominuje politickej scéne, čím je nemožné dostať kongres k niečomu, čo oni neschvália. xzraelské veľvyslanectvo prakticky diktuje kongresu cez vplyvných xidovských ľudí v krajine."
Tato xidovská moc dnes vede medzinárodný boj proti "terorizmu" a má dlhú listinu s menami "teroristických štátov a skupín" ktorých treba zlikvidovať. .. Cieľom toto frontálneho útoku je vytvoriť bezpečný politicko-ekonomický priestor pre xidovský štát xzrael. Každý deň sme postavení umývaným mozgov o nebezpečenstve týchto teroristov ktorí ohrozujú svet atómovými a chemickými zabraniami. Prirodzene nám zabudli oznámiť, že moderný terorizmus bol stvorený práve xidmi. I.Šamir bývalý predseda xzraelu napísal roku 1943 článok v anglickom jazyku, v ktorom vysvetľuje svoje názory na terorizmus. Článok bol znova vydaný 24.12.1987 v xzraelských novinách " Hamšamar" , píše okrem iného: "Poďme sa pozrieť na svoju vieru a presvedčenie, kde ani xidovská morálka ani xidovské tradície neodsudzujú terorizmus ako spôsob boja proti nepriateľom. Preto nemáme dôvod, aby nás hrýzlo svedomie, keď používame teroristické spôsoby vo svojom boji. Vedú nás pritom príkazy svätého písma, ktoré sú morálnejšie než akékoľvek ľudské zákony. Sväté písmo nám káže:
"Pobite všetkých
, konajte kliatbu nad všetkým ", preto a podľa svätého písma bojujeme proti nemorálnemu nepriateľovi. Terorizmus je súčasť nášho politického boja v daných podmienkach. Naše teroristické akcie hrajú veľkú úlohu v našej bitke, je to silný výkrik, ktorý počuje celý svet a naši bratia v diaspóre.". Šamír napísal toto prihlásenie v čase keď jeho komando vraždilo nie len palestínskych Arabov ale mnoho anglických vojakov a civilistov.
Listina xidovských teroristov je dlha...Sharon dnešný predseda vlády, hrdina masakry Sabry a Šatilly v Libanone, alebo Men. Begin, bývalý predseda vlády xzraelu, hrdina masakry Der Jasínu, alebo Šamír, tiež bývalý predseda vlády xzraelu, hrdina niekoľkých masakrov v Palestíne alebo Baroch Goldištain, hrdina masakry v Hibrone, ktorý považoval vraždenie nevinných palestínskych ľudí "ako modlenie k Bohu" a ostatní hrdinovia nespočetných masakier na Palestínsky a arabský ľud.

...xzrael...vlastní atómové zbrane...ohrozuje svetový mier a nikto iný..[...Automaticky kráceno

373591

11.9.2019 18:47

Izrael

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 193.?.?.?

je jen umělý konstrukt vytvořený Rothschildy ad. v roce 1947, protože velmi rychle pochopili, že se bude nacházet mezi těmi arabskými zeměmi, které doslova plavou na ropě. A o tu šlo Rothschildům ad. především. Ropa znamená energii, bohatství, moc. A tu mají Rothschildové ad. nejraději. Rothschildové jsou potomci chazarů, kteří z vypočítavosti konvertovali k sionismu. Se Židy nemají skoro nic společné,pouze to, že jsou též velice mazaní a prohnaní. Jsou to potomci krutých tatarsko mongolských kmenů, které už v 11. století pro jejich krutost a zločinnost vykopali Rusové z území mezi Černým a Kaspickým mořem. Hlavním městem chazarské říše byl Idlib, dnes je tam Astrachaň. Chazaři se postupně zmocnili dnešního Západu a dnes jej zcela ovládají a z velké části i vlastní. Z toho také plyne ta věčná nenávist chazarů k Rusům a k Rusku. Západ by si měl rychle uvědomit, že pro chazary je stejnou kořistí jako by bylo Rusko bez Putina a ruských jaderných zbraní.

373596

13.9.2019 5:43

Aby se v tom prase vyznalo, tak by to rekl muj deda.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 203.?.?.?

V 2004, presne v mesici Cervence, Jerusalem Post napsala toto: Israel donates one billiondollars to the P.L.O.
Prislo se na to po projevu Avi Dichter s prohlasenim, ze israel je nejvetsim financnim darcem,1,000.000.000 doalru, rocne, ze ne kazdy dolar jde na financovani terrorismu. Dichter rekl, Arafat administrativa ma rozpocet na 9 millionu dollaru, aby to bylo v te politice demokratickych zemi Tak US, pres FBI, financuje a i jinak a jinak, podporuje Taliban, jez udajne je pro Israel zaprisahly nepritel, jak to nazvalo RADIO FREE, financovani vrahu, jez jsou nepritelem statu!
http://www.radiorfree.israel.com
Kdo, se v takove politice vyzna, nikdo prakticky v teto hre milionu dolaru, nevi,kdo je jeho pritelem a kdo nepritelem. Clovek k ujasneni veci se musi podivat do israelskych zdelovacich prostredku, nebot zadna jina media z "krestanske strany", by se ani neodvazila neco takoveho rici-napsat, verejnosti, jak to vlastne ten Sheron a Shimon Peres hraji-hrali,vtom roce 2004. Druhou veci k zamysleni je financni stranka USA, jez ma trilionove dluhy a presto rozdava dolary na vsechny strany, pokud dolary dojdou, tak, se nove natisknou, ackoliv uz, zadne zlate reservy uz neexistuji. Takze, clanek mnoha roku zpet, muze objasnit mnohe, co, se deje dnes. Obcan nemuze pochopit prodavani americkych zbrani Israelem do Ciny a nejen to i otevrenou spionaz .
Kdysi, velky plan na Severni Spojenectvi, Mexiko, USA a Kanada, s vlastni menou ,Ameri",se neuskutecni.
Politika, jak muj deda s oblibou rikaval,"Aby se v tom prase vyznalo."

373616

Příspěvků: 9

11.09. 06:51 omar  Zavádzajú,
12.09. 19:55 enr  RE: Zavádzajú,
12.09. 20:58 Lovec idiotů  RE: Zavádzajú,
16.09. 06:14 omar  RE: Zavádzajú,
11.09. 11:22 Pátá Mojžíšova 7:24  Fašistický mojžíšismus talmudismus
11.09. 12:00 Pátá Mojžíšova 7:24  pokračování: Fašistický mojžíšismus talmudismus
11.09. 12:22 Pátá Mojžíšova 7:24  pokračování 2.: Fašistický mojžíšismus talmudismus
11.09. 18:47  Izrael
13.09. 05:43  Aby se v tom prase vyznalo, tak by to rekl muj deda.

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

75

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 121 čtenářů částkou 26 160 korun, což je 75 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Lupo Anetta POLITIKA27.01.21 19:29 Česká republika 0

Rusko a USA podepsaly smlouvu START velmi rychle27.01.21 10:07 Neurčeno 1

Čiperka Prymula ukradl tváře herců na soukromou kampaň26.01.21 23:07 Česká republika 1

Vakcína od Astra Zenecy má prý jen 8% účinnost26.01.21 11:16 Německo 11

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 5

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 7

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
21,56 Kč
Euro
26,08 Kč
Libra
29,48 Kč
Kanadský dolar
16,81 Kč
Australský dolar
16,45 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,68 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,73 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,40 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 618,86 Kč
1 unce stříbra
540,83 Kč
Bitcoin
675 481,22 Kč

Poslední aktualizace: 28.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 1 441