Diskuze k článku

Neoburžoazie, aneb strůjci kapitalistické apokalypsyDruhá část

Příspěvků 8

24.3.2018 11:08

Východ a západ.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Domnívám se že technická zaostalost východu v dobách dvacátého prvního století technické revoluce je jen největší výhoda systému, která zabraňuje například bezohlednému vyrabování přírodních zdrojů, jako třeba na západě a v jeho koloniích. Je z tohoto důvodu zajímavé, porovnávat západní a východní komunizmus / protože o nic jiného se v podstatě již staletí nejedná /i třeba z ideových hledisek. Okamžitě přijdeme na to, že nevyvinutý východní kapitalista / otrokář/ se prakticky neliší od západního kapitalisty / nanejvýš neomarxista /,v podstatě v ničem, protože oba se zajímají jen o zisk dosažený jakýmkoli způsobem a perzekuci svých poddaných z hlediska zajištění bídy a klidu ve státě, přičemž ten východní honí své lidské zdroje ještě bičem, a ten západní již penězi. Jistý méně známý český filozof již v osumdesátých letech minulého století píše, že aby rozlišil západ a východ, nazývá západ americkými komunisty, a východ ruskými bolševiky. Snad jediný rozdíl mezi západními a východními režimy je v tom, jak hluboko příslušný režim dovede zalézt do zadku svým spotřebitelům, na kterých parazituje, a kteří ho volí. Auta,Holywood a popmusic. A tak nakonec o všem rozhoduje nezaměstnaný černý negr - volič režimu na sociálních dávkách v obrovském bílém autě , s blondýnou se silikony na klíně, který v jedenáct ráno, zatímco ostatní makají od šesti v továrnách, jede před očima všech, co ho považují za krále / a on v podstatě i je tím skutečným králem / do své herny, pak do svého kina, a nakonec do svého baru, a z jeho auta cestou hřmí z kilowatového zesilovače americká popmusic. A na východě se na to dívají se závistí jako na svůj jen velmi těžce dosažitelný cíl, přiž čemž netuší, že pokud se jim to podaří zadalších padesát let a s vypětím všech sil dosáhnout, ocitne se východ jen v západní pasti, a nic víc...[velký smích]

363227

24.3.2018 15:54

RE: Východ a západ.

ROMAN1 2a00:x:x:x:x:x

Reakce na 363227

US (United States) a SU (Soviet Union) vlivové sféry byly koneckonců pokusným sociálním konstruktem jedné a téže "vyvolené" skupiny, jejichž jméno není ani radno vyslovovat - podívejte se na slovenského R.Fica, jak dopadl, když do erárního sračkometu vyslovil jméno jednoho z příslušníků této kriminální squadry. A to je Soros jejich pouhým pohůnkem a zároveň i hromosvodem... (Kdo Ti vládne poznáš podle toho, koho nesmíš veřejně kritizovat.)
Po několika desetiletích se v praxi ukázalo, že námezdní otroci ovládaní pomocí půjček, dluhu a konzumu jsou efektivnější a výkonnější, než otroci ovládaní přímým státním terorem, byť k tomu požívali určitých základních sociálních jistot. Proto byl modelový systém SU v devadesátých letech min. stol. odvolán a oba systémy víceméně splynuly do jednoho, přičemž nový režim po počáteční euforii postupně převzal ty nejhorší prvky z obou jeho předchůdců. Výsledkem je dnešní stav - předstupeň NWO. Pro běžné masy to ve výsledku už v brzké budoucnosti v žádném případě dobře nedopadne - elitáři se ostatně netají s tím, že masa je nadále zbytečná až škodlivá (pro zeměkouli i pro ně samotné) - tudíž je potřeba ji zredukovat na cca 500 milionů jedinců, což je počet, který po rozběhnutí vědeckotechnické revoluce 4.0 bude pro samozvanou "elitu" více než dostačující.
Otázkou pro neinsidery zůstává, jakým způsobem a jak rychle celý proces proběhne, a jestli ti, kteří jsou již dávno odsouzeni k tomu, aby zmizeli z povrchu zemského, strhnou při svém pádu do propasti i tu servisní vrstvu včetně samovyvolené skupiny...?!?

363228

24.3.2018 16:16

RE: Východ a západ.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 89.?.?.?

Reakce na 363228

Obávám se že to vidíte až příliš složitě. NWO, průmysl v. 4.0...Nejsou to jenom stále dosti nafouklé kecy pro stádo ? Klíčový je rok 1913, kdy se dojednalo, že všechno pojede na dalších sto let na dolary. Roku 2013 ta postupně stále více hnijící idyla prostě skončila, nic víc v tom není. Ten výšezmíněný nezaměstnaný negr musí správně volit, to je univerzální požadavek a základ legality systému... [velký smích]

363229

25.3.2018 15:55

Monopol „bohem“ vyvolených, základ „svobodného” světa?

Pátá Mojžíšova 7:24 37.?.?.?

>Tato globální třída se nazývá různě: globokracie, kosmokracie, netokracie

Prostředky a názvy se mění, evoluční strategie „bohem“ vyvolených zůstává po tisíciletí stejná.

Velkolichváři, loupeživí rytíři, kteří ovládali krále, loupili z knížectví a států po několik tisíciletí těžko všichni zchudli nebo vymřeli. Vynálezce slova Rothschild se měl školit u Oppenheimerů. Xxd xxdu, podle tory, neměl půjčovat na úrok, ale stával se podílníkem na kšeftu.
O panství a zrůdnosti monopolů v zemi neomezených možností, například Rockefellerova Standard oil a Morganova ocelářského trustu, se jednalo už za hospodářské krize v roce 1893. Rockefelleři své rabování honosně označovali jako zájmy národa. Politiky ovlivňovali už tehdy.
Rockefelleři později rabovali ropu na Blízkém východě, v Latinské Americe, Africe, i v Evropě. Ovládali a dosazovali poslušné politiky. Rockefelleři nepřipouštěli žádné odmluvy. Prostě ony otevřené dveře, otevřená společnost, ale korporátním fašistům!
Vydělali na obou světových válkách stovky miliónů dolarů. Pro OSN koupil John D. II. pozemek v New Yorku, jaká to dobročinnost, že?
Občas se přetahovali o loupení s jinými nadlidmi, pilně olupovali slabší nebo méně zrůdné.
Rockefellerové se při svých lupičských akcích starali o propagandu, o oblbování gojimů. Kdyby neměli xxdo-mafiánskou podporu, společnost starých xxdovských lupičů - ideologie podmaníš a vyhubíš pronárody - brzy by skončili. Přes všechnu zločinnost, kterou se Rockefelleři, od Johna D. I. až po současnost dopustili, stále bezostyšně loupí. Ve „své“ bance Chase Manhattan prý vlastní několik procent. Jejich společníky byli i Vanderbildti a Morgani.
Jenomže viditelní banksteři a korporátní fašisti jako Rothschildi, Rockefellerové, Morgani, Melloni, DuPonti, Vanderbildti jakoby zázrakem zbohatli v posledních staletích. A kdo ovládá majetek lupičských klanů, kteří provozovali „Římskou“ říši, křesťanství, mohamedánství, xxdovství, neustálé loupení a války? Kdo jsou na veřejnosti nikdy nevystupující příslušníci mocenských elit, lidí, kteří si sami ruce nikdy neumažou?

363233

25.3.2018 16:46

Statistika věda je

Prokopák 147.?.?.?

Pokusím se článek shrnout trochu jinak.
V určitém okamžiku dějin se superelita rozhodla, že pokročí k otevřené globalizaci obyvatel světa (nikoli už kmenů, národů či států).
Byla vytvořena globální kultura vytvářená v anglosaských státech, globální inteligence vychovaná na anglosaských univerzitách a hlavně globální síť korporací řídící národní a státní politiky celého světa.

Koláč společenského bohatství Země je omezený, na každého se nedostane, a navíc počet hladových krků roste. K péči o ně je potřebné najít všude na Zemi všehoschopné a oddané manažery.
V této druhé části seriálu je vlastně popsán vznik společenské vrstvy (či třídy), která je servisní společenskou vrstvou sloužící superelitě. Její pomocníci se odřízli od svých národních a kulturních kořenů, za svěřené peníze si budují své "bohatství", užívají si života (aut, sexu, všeho do přesycení) a ovládají svěřená stáda ovčanů.

Dalším krokem superelity je rozbití veškerých společenských struktur (národnostních, státních, náboženských, rodových, rodinných) a vytvoření demokratické absolutně spravedlivě rovnocenné masy ode všeho osvobozených občanů světa.
Co se týče redukce přebytečných ovčanů, tak v tom pomůže příroda, protože schopnost rozmnožovat se se radikálně a rychle zmenšuje. A až tyto lidské robinzony osvobozené v moři lidstva od společenského zázemí (národa, víry a rodiny) bude potřebné zrušit, stačí vytočit číslo mobilu a po jednom jim nabídnout štěstí někde jinde. Cestou do koncentračního likvidačního tábora se jim už odebere pouze ten mobil a tím zmizí. Nic nového.

363234

26.3.2018 21:18

RE: Statistika věda je

Pátá Mojžíšova 7:24 89.?.?.?

Reakce na 363234

...a servisní třída je oddána iSSraeli, zločineckému NATO a holožvástům. A je tak zdebilizovaná, že slouží potomkům těch masových vrahů, kteří vydělávali na obou světových válkách stamilióny dolarů, kteří způsobili obě světové války.

Zatím zřejmě hodlají zneužít islámskou debilizaci s úžasnou „svatou“ válkou a svobodou xxdo-fašistické lsti. Včetně novějších vynálezů, masové propagandy. Debilizace otevřené dveře (gojimů), otevřená společnost (ovčanů). Gojimy hodlají osvobozovat od lecčeho, jen od nenávisti ne.
Hubení lidí mají natrénované už z morových a cholerových epidemií. A jakým množstvím jedů a virů nyní vládnou! Chemici z páté kolony, vědci košer víry ve službách „bohem“ vyvolených z vrcholu mocenské pyramidy a hraniční závislost gojimů na pitné vodě a potravinách od korporátních fašistů je genocidní kombinace.

Lidé by si měli číst program svatošmejdů, aby věděli, koho podporují, koho volí, jakým bestiím důvěřují; bibli (číst jako strategii dědičných mocenských psychopatů, nikoli vůli neviditelného boha), korán (také jejich zrůdnost), talmud, Protokoly sionských mudrců, ale i Orwella a Feuchtwangera.

363247

25.3.2018 16:52

Všežravý, křivácký a bezohledný imperialismus

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

západních gerontů (rodinných klanů vždy nažehlených zločinců, intrikánů, lhářů, podvodníků a psychopatů Rothschildů,Rockefellerů, Schiffů, Loebů, Goldmanů, Warburgů, britské, francouzské, italské, španělské,německé, holandské dědičné aristokracie, dále Bushů, Clintonů, Vanderbiltů, Harrymannů, Mellonů, Schiffů, Lazardů, Du Pontů,Thyssenů, Kochů atd.) právě LIKVIDUJE A POŽÍRÁ SÁM SEBE. Jejich servilní a chtiví poskoci v politice, médiích, tajných službách a silových resortech jsou na tom ještě hůře, protože nemají za sebou to bohatství nakradené a uloupené za celá staletí. Západní imperialismus je patologicky tak chtivý po moci a bohatství, že dlouhodobě požírá nejen stamilióny naivních a poslušných otroků, kteří po celá staletí vlastní prací, potem a krví generovali jejich zisky, ale i jejich potomky a naději otroků na změnu. Ti si to, bohužel, zatím neuvědomují, ale všeho do času. V éře internetu už otroci nejsou závislí pouze na gigantických lžích a manipulacích zaprodaného a zkorumpovaného mainstreamu, ale mohou si informace zjistit i jinak. A tím definitivně a rychle skončí velmi dlouhá a krutá globální nadvláda chazarských, zednářských a dalších, vždy v bezpečném pozadí ukrytých bes.ií v lidské podobě, které se samy pasovaly do role vládců a vlastníků příštího světa. Nechtěl bych být nyní a především v blízké budoucnosti v jejich kůži. Opravdu ne !

363235

25.3.2018 19:02

Nepotrebnosť legalizácie špinavých peňazí v nadnárodnom obchode

lubosmat 178.?.?.?

Veľa úspešných podnikov a dokonca aj serioznych bezpečnostných agentúr má svoje korene v zločine. Naštartujú svoj "Biznis" a potom akože "Panna Orleánska".

Korporácie a vo všeobecnosti nadnárodné organizácie nemajú okovy legislatívneho rámca nejakého štátu (únie, federácie), sú úplne mimo akéhoľvek práva, keďže to nadnárodné je len ako nejaké náboženstvo, všetci tomu veria ale takmer nikto sa tým neriadi.

Článok poukazuje na zločinné korene fungovania nadnárodnej (NVT), to vlastne odkrýva pravú príčinu, prečo ten organizovaný zločin na nadnárodnej úrovni tak dobre funguje, keďže sa deje v prakticky bezprávnom prostredí.

Poznámka: , troška sa v članku miešajú pojmy (trieda / vrstva), neviem či ide o marxistické vnímanie spoločenstiev, alebo o to kapitalistické?

Povyk, čo sa týka kryptomien pramení z toho, že jedna už globálne celom dobre funguje, a tou je dolár.

Problém je len ten, že zločinné praktiky nadobúdania obrovských ziskov tejtonadnarodných (NVT) sa krvavo odrážajú v sférach ich záujmov.

Niekto mi kedysi dávno povedal, aby si bol finančne úspešný nepotrebuješ nič vyrábať, stačí keď sa postavíš so správnou sieťou do správneho toku peňazí, a niečo sa tam už na teba nalepí.

Celá globalizácia je o vytváraní tokov virtuálnych peňazí, kde korysťou sú tí "šikovní", ktorí svojou činnosťou úplne zničia vnútorné trhy s akýmikoľvek komoditami, od pukancovej kukurice až po umenie.

363236

Příspěvků: 8

24.03. 11:08  Východ a západ.
24.03. 15:54 ROMAN1  RE: Východ a západ.
24.03. 16:16  RE: Východ a západ.
25.03. 15:55 Pátá Mojžíšova 7:24  Monopol „bohem“ vyvolených, základ „svobodného” světa?
25.03. 16:46 Prokopák  Statistika věda je
26.03. 21:18 Pátá Mojžíšova 7:24  RE: Statistika věda je
25.03. 16:52  Všežravý, křivácký a bezohledný imperialismus
25.03. 19:02 lubosmat  Nepotrebnosť legalizácie špinavých peňazí v nadnárodnom obchode

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

63

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 22 170 korun, což je 63 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 0

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
21,90 Kč
Euro
26,20 Kč
Libra
29,14 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,19 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 175,25 Kč
1 unce stříbra
496,96 Kč
Bitcoin
396 342,70 Kč

Poslední aktualizace: 29.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 1 255