Diskuze k článku

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

Příspěvků 107

20.9.2012 1:09

relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy

esw 109.?.?.?

"Jsou dvě věci, které mě fascinují: hvězdné nebe nade mnou a morální zákon ve mě." - Immanuel Kant

275104

20.9.2012 8:41

RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 46.?.?.?

Reakce na 275104

Slovo tolerancia?
To akože nejako súvisí s výrazom toliar, anciáša vášho? [smích]
tolar..toliar..Taler..(toll?)..taller..dollar..
Vlastne hej, pokiaľ by sme kos-ser prasačiny netolerovali, neboli by tu..a symvolom úrokovej asociálnej kosy je predsa už nejaký ten vek oný taler, či talár na tikvách samovyvolených..
Toleranz..
Ein einziger ranziger Taler..
..je oaller, desto toller..
..páchnuce, znehodnotené obeživo, korektálny názor, pôvodne dobrá, no neskôr a-morálne ego-centricky prevrátená myšlienka..
Ako sa hovorieva:
"Odpustiť možno, no zabudnúť nie!" a
"Nesúdiť, ale hodnotiť!"

Tolerancia končí tam, kde začína eufemizmus.
Za touto hranicou
TOLERANCIA=LOŽ.
Nie nadarmo sa naši predkovia snažili správne javy pomenovať..

275117

20.9.2012 11:06

RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy

mkadlec 62.?.?.?

Reakce na 275117

Trosku vam ta etymologie pokulhava
Tolar <= taller (nemcina)
Tolerance <= sloveso tolerare, snášet, strpět (latina)

Takze tolerance=UTRPENI

275129

20.9.2012 20:17

RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 46.?.?.?

Reakce na 275129

Asi ste to dali lepšie, ja hlava dubová!
Znova som skoro zabudol, že ich "rimania" nakoniec predsa len pár krát po Teuteburgu dostali.[velký smích]
Už len.. či odvodili Nemci názov pre tie svoje toláre od výrazu toll, tollwut, alebo tolerare? [velký smích][velký smích]
..a ako sa menili asociácie AllerMänner
k prebornému objavu s časom vekov rolí ďaších h-is-tórických polí? [velký smích][velký smích][velký smích]

275170

24.9.2012 18:42

tolar - dolar

Croix 178.?.?.?

Reakce na 275170

Dolar je název odvozený od stříbrného tolaru raženého po objevu stříbra v Jáchymově, byla to "jáchymovská" mince čili "joachimsthaller", postupně stříbrné mince váhového standardu a ryzosti podle tohoto vzoru začali razit i v jiných zemích, zkrátilo se na "thaller" - "tolar", na původ v Joachimsthallu se zapomnělo. "Tolar" a "toleranci" na dnešní dekadentní způsob spojovat by asi nepřipustilo ani tzv. kabbalistické čtení textu... [mrknutí jedním okem]

275415

25.9.2012 10:32

RE: tolar - dolar

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 275415

Predpokladám, že vnímate svet, ako systém viac-menej súvisiacich vzájomne prepojených rôznoúrovňových procesov(mozaiku) a neveríte v šialenú konšpiráciu "náhody".

Mojim úmyslom bolo urobiť z diskusie o výraze "tolerancia" mat(r)icové cvičenie.
Konkrétne
1.rozpoznať možnosti jednotlivých etymologických prepojení
2.hodnotiť ich z hľadiska situačno-významových súvislostí (včítane dejinných)
3.rozpoznať možné "spontánne" prejavy matíc na rôznych úrovniach systémov s cieľom postavenia ich hierarchického modelu od najvyššieho známeho dominujúceho systému
4.následne vedome cvične ďalšími účastníkmi zopár matíc zámerne vytvoriť a prediskutovať ich pravdepodobnú funkčnosť.
5.záujemcami sledovať podľa už viac-krát spomenutých kritérii(prípadne aj ďalších dohodnutých) dlhodobejšie "správanie sa" uvedených mat(r)íc na zvolenej cieľovej skupine, príp. v naśej kultúre(celej spoločnosti a jej kolektívnom podvedomí) a na konkrétnych jednotlivcoch zo svojho okolia.

V tzv."Kabale"..EL-KA-BA a tak aj v mnohých iných podobných knihách, ak ich viete správne(objektívnej relite čo najadekvátnejšie) čítať, je mnoho múdrostí(skutočností), závisí naozaj od úrovne chápania, resp.schopnosti rozpoznať jednotlivé úrovne chápania. Zrovna tak tam je ale aj mnoho pascí, nebezpećných fatálnych lží pre amorálnych hráčov, hádaćov. Kompasom, ra-darom je teda ako vždy základný morálny postoj a aspoň základné chápanie metód rozpoznávania spomínaného systému previazanosti jednotlivých dominantných objektívnych procesov.

Pr.
Naznačili ste možnú verziu vzniku jedného zo základných štandardných pojmov dnešného kreditno-finanćného systému.
Z Vášho príspevku by vyplývala otázka:
Prečo sa pri vývoji monetárneho systému zložila(samo-sebou?) situácia tak, že budúci výraz pre jedinú svetovú menu jedinečného obdobia dejín globalizácie je etymologicky napojený na ger. Thaler a lat.Tolerare=primárne spoluhlásky T-L-R..ďalej talar-znak j-elity, talaris-kotníky, zviazanie, otroctvo, atď..
Čiže výrazy financie, prostriedok, morálka, trpieť, otroctvo,..

Isto..ako vidíte, interpretácii je mnoho, možno dokonca "nekonečno"..
Ako sme neraz rozoberali, je jedným zo základných pravidiel tzv.mat(r)icovej komunikácie(bezštruktúrneho nepriameho riadenia podvedomia, in-formaćnej vojny) dávanie existujúcim javom v neustálej súťaži vývoja objektívne lepšiu interpretáciu(z pohľadu odhadu morálnych štandardov definovaných Vis Maior) ako konkurent..metodológia vysvetlovania(interpretácie) skutočnosti(objektívnej reality, ralácii) spôsobom aproximácie(iteračného odhadu) možných cieľov VM a pravidiel procesov k nim vedúcim. Každý od narodenia totiž myslí na princípe takýchto matíc a ich negácia je jedným z najmocnejších mienkodeformných nástrojov moci býv.j-elity. Základy by malo poznať každé dieťa od ZŠ.
Škola hrou života [smích]

275445

20.9.2012 9:29

RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy

osa x 193.?.?.?

Reakce na 275104

On Immanuel Kant přirozeně, jak jinak, při výroku vámi uvedeného citátu vycházel ze své reality ( místo, víra, dětství, doba a čas ) - s konkrétním morálním zákonem se nenarodil, ten mu byl imprintován rodinou a okolím v dětství a posléze přebrán jeho sformovanou šedou hmotou a vyjádřen.
Z textu pana Kokoski mám pocit, že náboženští blouznivci pojem morálka vždy pojmou třídně a zdeformovaně a zejména agresívně - účel světí prostředky tedy i druh morálky.
Toužíce , alespoň verbálně, po univerzalitě a absolutnu nejsou schopni rozlišit primární relativismus víry. Tento paradox je diskvalifikuje při snaze zformulovat libovolné univerzální teze. Obávám se, že např. na antropocentrickou jednoduchou tezi " dobro je snižování entropie " vesmír a ani lidé neslyší , potažmo ani bezobratlí.

275120

20.9.2012 13:40

RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 91.?.?.?

Reakce na 275120

Myslím, že s vámi nesouhlasím a rozhodně se nepovažuji za náboženského blouznivce. Každý člověk, s výjimkou citových deprivantů v základních rovinách sociálního života pozná, co je správné a co ne. S rodinou a výchovou to nemá nic společného. Zvířata se zabíjejí v rámci jednoho druhu jen v přesně definovaných situacích. Když se v sociálně žijící zvířecí skupině vyskytne deviantní, agresivní jedinec, je smečkou eliminován. Jestli něco člověku imprintuje rodina a okolí, tak je to lhaní (doprovází jej fyziologická reakce - zúžení zorniček, které jako jediné nedokážeme vůlí ovládnout), nepoctivost apod.

275142

20.9.2012 15:13

RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy

JanDrda 88.?.?.?

Reakce na 275142

Je pro kuře spravedlivé, když ho mašina podřeže a oškube, abychom si ho mohli dát k obědu? Je to humánní, spravedlivé, tolerantní ...? Vegetarián o tom bude alespoň přemýšlet (ten co kuřata jí) nebo to odsuzovat (ten co nejí ani ryby, stejný problém s kuřetem).
Proto jak říkal Krokodýl Dundee, co nesníš, nezabíjej. Podle toho jsou humanitární vojska po celém světě pouhou bandou lidojedů....
A co sociální deprivanti?
Už chápu, proč většina vládních politiků má na fotkách zúžené zorničky.
Na druhé straně potřebujeme alespoň ve vztahu k nějaké většině lidstva morální opěrný bod (např. humanistické principy, které historicky vznikly). Humanitární bombardéři a další pseudoochránci lidských práv mají jako opěrný bod svůj úzký účel ..., který světí prostředky.

275145

22.9.2012 1:23

RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy

zzzz 84.?.?.?

Reakce na 275145

Vpodstatě souhlas, akorát malá poznámka, vegetarián co žere kuřata a ryby není žádný vegetarián [mrknutí jedním okem]
A morální ani spravedlivé to není..

Jinak ty zorničky jsou prý důsledek maskování jejich pravé reptiliánské držky, jejíž zorničky jsou ve skutečnosti výrazně štěrbinovitě protáhlé, viz např. https://www.youtube.com/watch?v=upx--2QnUwM [smích])))

Ale to s tím lhaním je taky dobrý [smích]

275282

20.9.2012 18:28

RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy

osa x 193.?.?.?

Reakce na 275142

Myslím, že s vámi nesouhlasím a nepovažuji vás apriori za náboženského blouznivce.
Tarzan ( vlčí děti ap. ) budiž mi svědkem. Narozený člověk má typicky schopnost adaptace ( tělesně i duševně ) předdefinovanou, determinován je posléze stykem s realitou okolí sebe sama. Dítě jedinec nedeprivant pozná co je správné jen pokud měl možnost v minulosti okopírovat obdobnou zkušenost , dospělec s již rozvinutou schopností vyvozování ( logika ) tvoří pro neznámé situace analogie a hypotézy, srovnává se zkušeností a dovozuje, co správné je a co nikoliv, dítě se to musí učit, má-li dítě převážně špatné a zlé lidi (učitele) kolem sebe, pak se učí chybně - pravděpodobnost vzniku deprivanta je vysoká. ( Typické riziko je v dětinském sebeklamu náboženství - pro některé lidi může být velkou útěchou v jejich bytí představa, že mohou páchat jeden špatný skutek za druhým a pak nějakým dárkem v chrámu ohromí svého boha tak, že odpuštění bude okamžité, všeobjímající a zcela jisté, takže v zápětí bude možné rozehrát novou sérii dalších "hříchů". Modlit se za smilování či za prospěch k bohu a slibovat za to bohu odměnu bude-li modlitba vyslyšena znamená, že spása je pro toho, kdo nejvíc přihodí i že bohu se nedostává čehokoliv a lze si ho tedy koupit. Jak pokrytecké. )

275160

21.9.2012 1:47

Kant který byl deista možná i ateista?

Dale Coper 84.?.?.?

Reakce na 275104

Pod článkem konzervativního katolíka. Zajímavé. Jinak ten článek mi přijde dost odtržený od reality ale od absolventa filozofie se asi nedají čekat zázraky a ta zmínka o zlu jménem antikoncepce (nedáš gumu na kolík když jsi katolík ad Monty Pythonův smysl života) je snad vtip?

275192

20.9.2012 9:45

pozor ! nabozenska manipulacia

pulsinger 195.?.?.?

Po prvom odstavci som si pomyslel, ze sa konence nasiel niekto, kto sa snazi moralny relativizmus racionalne odovodnit, resp. najst dynamicke vysvetlenia.
Sklamanie vsak nastalo pri pokracovani. Myslim, ze tato veta to potvrdzuje:

"We are also witnessing the growing acceptance of evils such as contraception, in-vitro fertilization, euthanasia, homosexuality and abortion."

Autor clanku, ocividne clovek so silnym nabozenskym citenim, sa dotkol problemu iba z jednej strany - IMHO z tej menej relevantnej.
Autor vobec neberie do uvahy mnoho faktorov ludskej spolocnosti, jej vydin a snahu o prezitie. Problemy ludstva su vedecko-technickeho charakteru, a nie explicitne moralneho - najma nabozenske - ako sa autor snazi presadit a zaroven selektivne vymazal z historie vsetko zle, co nabozenstvo napachalo (a stale pacha!).
Clovek, ktory tvrdi, ze homosexualita, anitkoncepcia atd. su "zlo" by sa mal v prvom rade pozriet na vonkoncom nie cierno-biele fakty a racionalne suvisloti.
Inak sa prezentuje ako homofob, krestansky fundamentalista a taki ludia, ako vsetci vidime, predstavuju skutocnu hrozbu.

275122

20.9.2012 11:38

Autor je asi pobožný

dvjv 217.?.?.?

a vychází z náboženských představ, kdy koncept „věrnosti vděčnosti a upřímnosti“ vede k řádu...
„Vidíme, že prakticky všechny rodiny akceptují jako „dobro“ koncepty věrnosti, vděčnosti, upřímnosti“
třeba mafiánské rodinné klany? to není z mé strany ironie, ale souvisí to s tím, že pro postavení a přežití rodu je to „dobré“
...ale ten samý koncept vede také k zotročení a vede k „pěstování otroků, pomocí … manipulace, kteří budou naprosto souhlasit se svým statutem otroka“ (stačí jen z věty v článku vypustit zcela nadbytečné slovo „genetické“ a bude to hned jasnější )
a právě proto je u autora vypěstován strašák „anarchie“, která tak moc připomíná to „zlo“ bořící „řád“ a navozuje představu chaotického nedokonalého stavu jaksi mimo kompetenci „stvořitele“… autor sice může být v zajetí náboženských vizí o univerzálním dobru, nic proti, ale nestačí jen zaměnit slovo „bůh“ za „přírodní a přirozený“, a pokud si ty věci přestaneme takto dramatizovat, tak jistý stav anarchie vede k přijetí odpovědnosti vlastní, což je také stav, který mi umožní vůbec to nějak kvalifikovat a umožnit být to „dobro“…

275133

20.9.2012 12:44

Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi

jandrda 88.?.?.?

Absolutní pravda neexistuje.
Pravda čí (pro koho), svoboda čí (pro koho), dobro čí (pro koho), zlo čí (pro koho), tolerance koho (vůči komu), spravedlnost čí (pro koho), právo čí (pro koho), etc., etc.
Vše je relativní v prostoru a čase, panta rhei. Kritériem není ani vztah většina vs. menšina a obráceně.

275137

20.9.2012 16:10

RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 194.?.?.?

Reakce na 275137

Ona existuje ale my ji nejsme a nikdy nebudeme schopni vidět. Naše vnímání té "absolutní" pravdy bude vždy jen relativní. Absolutní pravda je nekonečná. Je to jsoucno, které my jako nicotní mravenci budeme vidět vždy jen z určitého úhlu a budeme vidět vždy jen niternou část. Kdokoliv si hraje na toho, kdo vidí celou pravdu je pomatenec a namyšlený hlupák. Toť můj relativní pohled [mrknutí jedním okem]

275152

21.9.2012 8:53

RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 37.?.?.?

Reakce na 275137

re:"Absolutní pravda neexistuje."
Áno, naprostý súhlas Jandrda..

..ovšem pokiaľ je pravdou, že celú "náhodnú" komplexnosť pravidiel vzájomne previazaných spoločensko-prírodnych procesov vytvoril Váš geniálny absolútny japonský kamarát SAMOSATO [velký smích]

btw.
Metodiky aproximácie konkrétnej pravdy pre definované miery(priestor, čas, ..a iné vzťahy pre hodnotený proces dominantných javov) sme tu z pohľadu tak individuálnej, ako aj z pohľadu kapacitného potenciálu logicky väčšej kolektívnej psychiky, neraz podrobne rozoberali.

Pravda teda vskutku vo všeobecnosti neexistuje.
S tým sa dá s Vami len súhlasiť.
Je totiž vždy konkrétna.
Jej zovšeobecňovanie v inej situácii(procesných vzťahoch) vždy naráźa na hranice lži a manipulácie.
Všeobecnou pravdou sú o úroveň myslenia ďalej tu spolu s kritériami úspešnosti tohoto procesu často diskutované iteračné metódy približovania sa objektívnej pravde.
Na ďalšej úrovni by vše-obecná Po-Ra-v-dá, či Prav(idlá)-dá,..atď mohol byť napr. Váš spomínaný obľúbený japonec SAMOSATO.

Inak v mnohom súhlas so Jeanom, až na možno malé nedorozumenie
ohľadom tzv."nepochopiteľnosti objektívnej reality".

Ako sa správne hovorieva:
"Mnohé veci(javy, procesy) nechápeme nie preto, že sú nepochopiteľné, ale iba preto, že zatiaľ nepatria do kruhu našeho chápania." K.Prutkov

Ako raz povedal Sókratés svojmu žiakovi, ktorý sa sťažoval,
že nikdy nepochopí toľko, ako jeho učiteľ:
"Nakresli dva kruhy.
Jeden menší a jeden väčší.
Väčší som ja a menší si terazky ty.
Všetko ostatné je nepoznané(no nie nepoznateľné)."

Ako tu neraz bolo povedané:
"Viac hláv, viac rozumu na spoznávanie."
Preto vyzerá byť jednou z úloh ľudstva tzv. súborový intelekt(nástroj, algoritmus spracovania in-formácii).
Upgrade RAMky, resp. o pár krokov ďalej CLUSTER [smích]

Otázka po ďalšom kroku:
Prečo ultrahacker SAMOSATO definoval na medzietape takýto cieľ a ako by mohol súvisieť s celkovými cieľmi nastavených algoritmov samo(?)riadenia systému(našej spoločnosti, kultúry)?

275210

21.9.2012 9:45

RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 194.?.?.?

Reakce na 275210

Nemyslím, že jde o nedorozumění. Jen se na to díváme různě a možná se motáme v pojmech. Tzv. Objektivní realita je "nepoznaná" a "nepoznatelná" entita viz. Socratův příměr s kruhy. Je ale možné ji poznávat. Při procesu poznávání tedy nejde o úsečku, kde je vzdáleným bodem nějaké konečné poznání ale spíše o přímku či spíše o vektor. Proto budeme vždy opisovat realitu mnoha relativními pohledy a tím se my sami účastníme tvorby oné "nepoznatelné ale poznávatelné objektivní reality". Samotný pojem "RELATIVISMUS" se z logiky věci nemůže vztahovat k "objektivní realitě" protože ta relativní být ani nemůže. Relativismus se vztahuje vždy jen k tzv "pravdám" které vytvořil nějaký člověk, s určitým úhlem pohledu na věc. Ač se nám tyto "pravdy" mohou jevit sebevíce nadčasové a univerzální vždy jde jen o projekci určitého vědomí. Tedy jde jen o jeden z několika možných úhlů pohledu. Skutečnou objektivní realitu lze možná cítit či vnímat nějakým x-tým smyslem. Dotýkat se jí. Nelze ji však zcela uchopit a už vůbec ji nelze interpretovat tj. "bezztrátově a nezkresleně" sdělit obsah vnímaného jiným osobám. Zde je tedy RELATIVISMUS čímsi jako oporou svobodného myšlení. Jde o jakéhosi soupeře "slepé víry" a dogmatismu.

275215

21.9.2012 10:49

RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 37.?.?.?

Reakce na 275215

Ok, zle som sa vyjadril.
DoPlnenie, nie nedorozumenie.
Z tohoto pohľadu ide o súťaž v subjektívnom spoznávaní objektívnej pravdy celkom a jeho súčiastkami s adekvátnym odmeňovacím procesom.

Pritom platí pravidlo:
Ak sa bude lepšie dariť celku, bude sa lepšie dariť aj jednotlivým súčiastkam, ktoré všetky nevyhnutne zdieľajú jeho nimi samými morálkou(7.zmysel:Sve-domie) a mierou chápania(6.zmysel:Intuícia naviazaná na popísané predikčno-korekćné algoritmy intelektu a hlavne jeho podvedomej časti) objektívnej pravdy formovaný "osud".

Sdělení subjektívne rozpoznanej(podľa prísluśných objektívnych kritérii viac- či menej úspešne identifikovanej) Pravdy je samozrejme, ako ste tiež správne podotkli, závislé od stereotypov myslenia(algoritmov spracovania in-formácii) dialógového partnera.

To sme už ale znova pri dialektike.
Presnejšie pri jej protovariante, spomínanom predsókratovskom nehegelovskom pôvodnom modeli, ako metodike aproximácie objektívnych javov prepojenej na nevyhnutnú tandemnú korekciu chybných stereotypov myslenia. Je v prírode kvôli efektivite dominantná, štatisticky preddefinovaná v partnerskej forme muža a ženy z dôvodu prirodzeného rozšírenia vnímania do emočno-spojitej(žena) tak, ako do abstraktno-logickej(diferenčnej) oblasti(muž).
Ako sa hovorí:
"Tretí je zbytočný"
(lebo sa vždy iba pridá na jednu, alebo druhú stranu pri hľadaní pravdy-rozpoznaní a hodnotení pre situáciu signifikantných, relevantných faktorov, procesov a tým umožnení jej efektívneho skutočného riadenia).

Z uvedených mechanizmov vyplývajú aj mocné technológie socio-ekonomickeho inžinieringu postavené na vytvorení ilúzie riadenia, "samo"riadenia, či "ne"riadenia objektívne existujúcich procesov a o krok ďalej dokonca snahy o negáciu objektívnosti existencie rozhodujúcich kulturologických, či prírodných procesov. To je už ale ďalši príbeh zo sybylabov dejín globalizácie na lepśích školách a kurzoch, kde sa v minulosti z dôvodov utajenia dokonca nepomenovávali priamo.
Keď dostali metodici "pocit", že ašpirant bez vyslovenia pochopil to, čo "sa akoby samo sebou rozumie" od určitého stupňa okultistického zasvätenia, stal sa kandidátom a
"jeho karta sa v príslušnom okamihu mohla vytiahnuť zo suda do o-sudia".

Mnohí grécki filozofi nie vždy správne pochopili dotyčné často aj zámerne pozmenené príbehy, no ak bola ich miera chápania administrátormi(resp.ich perifériou) vyhodnotená ako použiteľná, bola skoro tak, ako aj dnes "samo-sebou" spustená príslušná PR mašinéria(pisári, prekladatelia, distribúcia, "správni" autocenzúrne uhádnuvší celebriťkovskí interpreti, atď..)
V Čechách sa myslím na tento umelý systém ľudovo hovorievalo v skratke:
"Kuř a bude ti kouřeno"
..čim skôr, tí lépe a víc..
..s prepáčením..

275220

21.9.2012 13:06

RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 194.?.?.?

Reakce na 275220

Zajímavé postřehy. Víte já si myslím, že ve vztahu k nevyhnutelnosti společenského uspořádání lidských (nejen lidských) individuí musí existovat jakási univerzální či ideální pravidla, která v maximální možné míře zajistí maximální harmonii v tomto celku. Jsem nicméně přesvědčen o tom, že vzhledem k našim odlišnostem bude vždy existovat (a je to tak podle mne dobře) mnoho názorů na to jaká mají ta pravidla být. Budeme tedy neustále na cestě hledání těch pravidel, která "někde" sice existují ale my se k nim vždy budeme jen více-méně úspěšně blížit. Metodou pokus - omyl tzn. empirickým poznáváním. V tom přibližování a nemožnosti říci "UŽ TAM JSME" či "JÁ TA PRAVIDLA ZNÁM" je právě ta RELATIVITA. Nemluvil bych ani o RELATIVISMU. Samotný ten pojem podle mne celkem mystifikuje. Nejde přece popřít základní a univerzální principy, které sice někde v "jsoucnu" jsou ale my je nevidíme. Nemůžeme popřít boha jen proto, že jej nevidíme nebo nevnímáme. Po přečtení definice Relativismu zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Relativismus dojdeme možná k závěru, že jde jen o jakousi bublinu, která nic neříká a jen vytváří jakési "nálepkové" zpochybnění odporu vůči dogmatismu. Mnoho lidových mouder vyjadřuje tuto filosofii, která je stejná po celé věky. "Pýcha předchází pád" = nejsi bůh abys věděl - jsi schopen se opřít pouze o víru.Budeš-li si hrát na boha - padneš na ústa. "Nečiň druhým, co nechceš aby oni činili tobě" = budeme-li ve své snaze o přežití zajišťovat v rámci komunity svůj prospěch na úkor druhých, vrátí se nám to. Vždy se vše vrací. Měli bychom se tedy snažit přežít ale současně bychom měli tolerovat ty druhé ... Mohl bych pokračovat. Nejsme první, kdo kdy vedl podobné diskuze a nejsme poslední.

275235

22.9.2012 10:59

RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi

Olas 78.?.?.?

Reakce na 275235

Jestli mohu doplnit ... ?

Zamysleme se nad pravdou a hlavně nad vznikem pojmu pravda.
Už v raném období lidství, kdy se lidé seskupovali do tlup, kmenů a podobně určoval pravdu ten nejsilnější, který se díky svoji fyzické nadřazenosti a často i lstivosti stal vůdcem, který určoval morální hodnoty, pravidla jemu podřízené skupiny a určoval tzv. pravdu, kterou podpořil klackem. Ten nejchytřejší z tlupy či kmene se stal buď tolerovaným šamanem, nebo v jiném případě kmenem tolerovaným bláznem. Jinak byl likvidován, exkomunikován atd. Ostatní v tlupě, kmenu atd. se pojmem pravda nezabývali a řídili se dodnes populárním “Já to neřeším“ nebo dnes často také používaným “Já to tak neprožívám“. Zástupným se stalo uctívání určitého kmenového symbolu nejčastěji zvířete, k němuž byly orientovány nejrůznější přání, prosby či žádosti. Později se tato orientace přeměnila v polyteismus, po němž nastoupil pro pohodlnější manipulaci davem monoteismus s nejrůznějším stupněm religiozity opírající se o dogmata, která nepřipouští jakoukoliv jinou než tu naši “pravdu“.
Napadá mě kacířská otázka (kdysi za ni upalovali, později zavírali nebo přímo likvidovali), který Bůh je ten pravý: Jehova, Alláh, Brahma, Višnu, Šiva atd.
Pro upřesnění. Nejsem ateista, komunista, pouze nevěřím církvím a jejich náboženstvím. Nechci se nikoho dotknout, pouze jsem se zamyslil. Přeji všem bez rozdílu vyznání či orientace příjemný den.

275302

22.9.2012 18:56

RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 78.?.?.?

Reakce na 275302

Napsal jste to moc hezky. Podepisuji. Ty Vaše "kacířské" otázky jdou k jádru "pudla". Ve své podstatě není žádný bůh ten pravý a všichni jsou ti praví. A i ten polyteismus a monoteismus mohou opisovat naprosto totéž. Jak judaismus, tak i křesťanství a islám pochází ze stejného zdroje, který byl již na svém počátku odvozen od nauk Egyptských mudrců. To původní "náboženství" bylo přitom i z dnešního pohledu mnohem propracovanější a otevřenější. Všechna současná monoteistická náboženství jsou produktem primitivů, kteří se rozhodli interpretovat poselství, které nemohli být schopni pochopit. Je to podobné jako když se neandrtálec rozhodne pilotovat raketoplán.

275321

23.9.2012 8:01

RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 37.?.?.?

Reakce na 275321

Áno..
"Nespochybňovať existenciu objektívnych pravidiel".
O to viac však konštruktívne kritizovať jej formy a hľadať lepšie.
Empíria je nerozlučne spojená s logikou
(špecifikácie spojitého a diskrétneho myslenia).

Ak ich v nejakom objekte od seba oddelíte, automaticky získavate nad ním kontrolu. Podvedome začne postupne stále viac negovať príčinno-dôsledkové súvislosti vnímania celku a jeho podľa potreby rozpoznávaných a tak opracovávaných súčiastok. Pracujem s konkrétnou situáciou, no zároveň musím podvedome vnímať aj jej čo najvšeobecnejšie súvislosti. Vedomie má totiž známu obmedznú kapacitu (15-16bit/s). Preto sú popísanými technológiami kulturologického inžinieringu programované stereotypy(algoritmy) spracovania informácii podvedomím tak závážné pre osud každého jedinca v opracovávanej spoločnosti.
Riešenie je antivirák, prípadne OS reinstall, ak zmena generácii(restart) nepomáha.

Príslušné modely open- a hidden core Operating systems, antivírakov a IW-informačno vojenské firewally sme tu prezentovali a rozoberali. Tak aj ich spôsoby naväzovania na BIOS(pudy). U umelých systémov sa v podstate len objavovalo a nič nové v tomto zmysle nikdy nevyvíjalo. Sú verné kópie dávno známych mechanizmov prirodzených systémov(včítane človeka).
Miliardy astronomických rokov skúseností proste netrompfnete len tak.

Všetky ľudské, či otrokárske modely boli vždy nevyhnutne napojené na ľudové príbehy.
Nemôžete totiž naviazať umelý systém pri ignorácii rozhrania a existujúcich, ovládanému systému vlastných komunikačných štandardov s ich jednotlivými úrovňami(po tzv.kulturologickej analýze dominantných stereotypov objektu).

Empirické SPOZNÁVANIE..
POZNÁVANIE, POZOROVANIE sa po grécky povie THEÓRIA.
Na jeho základe si každý od narodenia vytvára skutočnosti viac-či menej adekvátne modely.
Praktické použitie teoretického modelu,
APLIKÁCIA TEÓRIE(pozorovania) sa zasa po grécky povie FILOZOFIA.

Relatio je vzťah a relativizácia je životná hra subjektívneho hľadania objektívnych vzťahov.
Úspešnosť je objektívne odmeňovaná.
V tomto zmysle znamená OBJEKTÍVNY(determinovaný Vis Maior, najvyššou spätnou väzbou=z lat.religio)
T.j.existujúci bez ohľadu na názor subjektu(pozorovateľa).

V myslení o prepojenú úroveň nižšie
Subjekt=vodič, pilot(nadradený objektu, vládnuci nad objektom)
Objekt=auto, lietadlo

Naše diskusie musia viesť k vylepšeniu podstaty existujúceho spoločenského modelu, alebo k modelu alternatívnemu.
Kabinetná filozofia nie je našou úlohou.

Propagácia neexistencie objektívnych vzťahov je zrovna tak de-magógická ako existencia dogmatiky v zmysle statiky.
"Nech z dvoch lží vyberú si, aby pravda cudzia zostala im".
Kľúčové sú preto metodológie rozpoznávania a hodnotenia objektívnych procesov(pravdy).
Pravdu máte v tom, že
PRAVDA je z Ľudského pohľadu SPôSOB a NIE STAV.

275348

20.9.2012 16:07

Snůška relativních blábolů

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 194.?.?.?

Pravda a další reálie skryté za různé pojmy samy o sobě relativní nejsou. Relativní je naše vnímání. Naše vnímání nemůže být nikdy jiné. Vždy budeme vidět jen úhel pohledu a naše úhly pohledu se budou lišit z důvodu přirozené diverzity lidských bytostí. Relativismus se tedy nevztahuje k objektivnímu ale je dán subjektivním vnímáním objektivního. Existuje bůh ? Možná ano. Možná ne. Nevíme = věříme. V to či ono. Máme pro svou víru různý motiv, různé informace utváří naše přesvědčení. Vždy budeme vytvářet jen RELATIVNÍ pravdy pro opis našeho vnímání pravdy absolutní.

275151

20.9.2012 18:23

RE: Snůška relativních blábolů

Hrad angel (tečka) vodopad (zavináč) gmail (tečka) com 88.?.?.?

Reakce na 275151

Mám na vás kontrolní otázku. Teď jste vyslovil relativní, nebo absolutní pravdu?[smích] Dobře si odpověď promyslete![zmaten]

275159

20.9.2012 18:55

RE: Snůška relativních blábolů

lol 89.?.?.?

Reakce na 275159

[chechtot] [chechtot] dost dobry. Jsem sam zvedav na ono moudro.

275163

20.9.2012 19:22

RE: Snůška relativních blábolů

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 78.?.?.?

Reakce na 275163

To je dobře, že jste zvědav. Dobrá cesta [mrknutí jedním okem]

275167

20.9.2012 19:20

RE: Snůška relativních blábolů

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 78.?.?.?

Reakce na 275159

Relativní. Myslím, že Vám to došlo ne ? [mrknutí jedním okem]

275166

20.9.2012 20:58

RE: Snůška relativních blábolů

lol 89.?.?.?

Reakce na 275166

[překvapení] [chechtot] Vy pijete?

275174

21.9.2012 7:46

RE: Snůška relativních blábolů

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 194.?.?.?

Reakce na 275174

Nepřednesl jste jediný argument nebo protiargument a jen se vysmíváte. Jste jen duševně omezený nebo se můj argument snažíte dokázat na vlastním příkladě ? Psal jsem o tom, že vnímání pravdy je vždy relativní protože lidé jsou různí a mají různé pohledy na to "absolutní". Samotný tento můj argument je tedy z logiky věci také relativní .. stejně jako Vaše "smajlíkové chichotání". Pokud máte čím oponovat, tak to udělejte a pokud žádný argument nemáte, tak ze sebe raději dál nedělejte pitomce a mlčte [mrknutí jedním okem]

275205

21.9.2012 17:13

RE: Snůška relativních blábolů

lol 89.?.?.?

Reakce na 275205

Hm..zabyvat se relativnim nazorem je zbytecne. Maximalne se mu muzu smat, vy mudrlante.

275252

21.9.2012 19:26

RE: Snůška relativních blábolů

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 78.?.?.?

Reakce na 275252

Jistě, že je to ve Vašem případě zbytečné. V tom se shodneme. Klidně se dál smějte [mrknutí jedním okem]

275260

23.9.2012 0:48

RE: Snůška relativních blábolů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

Reakce na 275252

ááá pozor, objevil se mezi námi další majitel ABSOLUTNÍ pravdy, který se relativními pravdami (a názory) nezabývá [chechtot]

275339

24.9.2012 8:15

RE: Snůška relativních blábolů

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 275339

Spýtaj sa radsej Anonym78 najprv, v čom má Jean(alebo ktokoľvek iný) pravdu?
Resp. hľadaj úroveň chápania všeobecného chodu vecí, na ktorej by mohol mať pravdu.

Ak sa chceš baviť bezcieľne o miliardách rôznych subjektívnych názorov(v dnešnom prevrátenom zmysle etymológie slova "relatívny" ) bez hľadania objektívnej reality, daj si radšej najprv studenú sprchu a predýchaj. Aby si nevyzeral ako chúďa 7-ročné decko, ktoré prvý krát vyšlo z podzemného bunkru svojej šialenej rodiny do školy.

Ako obyčajne nám tu ide o spôsoby priblíženia sa k Pravde(metodiky) a kritériá hodnotenia úspešnosti, optimalizáciu týchto technológii.

Ak chceš silou-mocou pokračovať v prezentácii tuposti Anonym78, obávam sa, źe bude pre teba lepšie vrátiť sa pod zem.
Nekop si hrob.
Myslím to v dobrom, ak aspoň trochu chápeš objektívne pravidlá..

275384

24.9.2012 8:56

RE: Snůška relativních blábolů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 275384

A co tímhle rozumováním, co tu předvádíš, chceš vlastně dokázat?
"hľadania objektívnej reality" je prokrynda co?
To nevidíš pro oči? Objektivita je od objekt = předmět, realita je od realitas = věc.
Takže pán tu naznačuje svou důležitost hedáním čehosi, čemu říká "předmětná věc", nebo "věcný předmět", což je to "o co tu běží".
Ty ten hrob už máš dávno vykopanej, teď se jen do něj zahrabáváš, mudrlante. [chechtot]

275387

25.9.2012 8:28

RE: Snůška relativních blábolů

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 275387

Hej,
"Podľa seba súdim teba"
..a potom sa čuduješ, že všetci okolo teba sa ti subjektívne zdajú ako idioti a iba ty si správny mimozemšťan [smích]

Opakujem: Ide v 2.rade o spôsob=Metodológiu spracovania informácii.
Samotné miery(fakty) sú vzhľadom k spôsobu ich spracovania v tomto zmysle vždy treťoradé.
1.Morálny štandard(Kód svedomia BIOSu)neego-, alebo egocentrický(bez invariantu)

Po n+1 krát..:
"Dôležitejšie je ako chápeš, nie čo chápeš."

z lat."obiacere", "obicere"=pozorovať
V západnej filozofii v zmysle nezávislého pozorovania.
Keďźe človek je ako pozorovateľ(subjekt) VŽDY závislý na svojom okolí, na jemu nadradených dominantných systémoch,
znamená objektívny v tomto konkrétnom zmysle pozíciu pozorovateľa (subjektu) zaujímanú Vis Maior(Hierarchicky najvyšším riadením=systémom).
Objektivita z pozície človeka znamená metódu aproximácie objektívych faktov(z lat."raelitas", z "res"=vecí) a ich vzťahov z lat."relatio". Ak nepoznáš kritéria úspešnosti iteračných technológii praktickej sociálnej psychológie, pozri si ich v starších diskusiách trebárs aj po kliknutí na môj nik a CTRL+F.

Keď budeš hľadať chyby, vždy ich nájdeš,
či už na danom objekte objektívne existujú, alebo nie.
Tak zostaneš stáť a nepohneš sa vo svojom vývoji(korekcii subjektívnych stereotypov myslenia smerom k objektívnejším) ďalej=postupná degenerácia a predćasná zbytočná smrť.

Hľadaj najprv s čím súhlasíš a aź potom s čím nesúhlasíš a prečo. Ďalej by mal nasledovať Tvoj návrh rieśenia. Potom si role 2-3 krát vymeníme a budeme mať riešenie problému spolu s korekciou chýb v naśich subjektívnych postupoch(algoritmoch) spracovávania in-formácii.

Ide o jeden z pomerne efektívnych spôsobov odhadu objektívnej reality. Veľa šťastia v hľadaní A46!

Re>Dub:
Tak, tak - Princípy, zákonitosti=objektívna realita=Pravda
Správne, dobre a logicky ste to pochopil.

1."Čo nevieš vyriešiť na aktuálnej úrovni subjektívneho chápania reality, rieš o level ďalej"
2."Ak zostaneš v ilúzii, poriešiš akurát tak h.vno, pričom za neho ešte nesieš aj zodpovednosť. Pritom pracuješ a zbytočne zomieraš pre dielo toho, kto chápe viac".
3."V dobrej viere Panovi a kvôli pár kostiam zo stola..
Narodil sa, aby Človekom vyrástol, no menším psa zostal."

Preto, ako tu žiaľ dokola musíme rozoberať(keďže poniektorím základy logiky nevchádzajú cez infekčné bloky do okruhu ich chápania skutočnosti), je nevyhnutné optimalizovať spomínané metodiky najlepšieho možného napojenia sa na supersystém, príp. hľadať ďalšie. Niekoľko základných spôsobov a kritériá hodnotenia úspešnoti ich subjektívneho používania poznáme(DVTR, PVM a PD).

275438

25.9.2012 8:56

RE: Snůška relativních blábolů

raskolnikov 46.?.?.?

Reakce na 275438

Už se ani nečuduju [smích]

>Keďźe človek je ako pozorovateľ(subjekt) VŽDY závislý na svojom okolí, na jemu nadradených dominantných systémoch,
Naopak, okolí je závislé na pozorovateli. Je přesně takové, jaké si pozorovatel myslí a věří, že je. Nadřízený systém je snad Bůh? Pán udo je nábožný a Pána spatřil v celé jeho objektivitě? Ty se tím jen mateš, neboť i tehdy je to v očích uda přesně to, čemu udo věří, že to je. (to = předmět, realita, věc, skutečnost, objekt)
>znamená objektívny v tomto konkrétnom zmysle pozíciu pozorovateľa (subjektu) zaujímanú Vis Maior(Hierarchicky najvyšším riadením=systémom).
Ježkovizraky. Pozorovatel je ten subjekt, proto je v pozici subjektu vždy a za všech okolností. Proto se to tak jmenuje, a proto to v té objektivní pozici je ten objekt. A pokud by nebyl, pak jsou jedna věc a nemá smysl to rozebírat, a to je přesně případ „subjektu v objektivní pozici“ (udo před zrcadlem).
>Objektivita z pozície človeka znamená metódu aproximácie objektívych faktov
Jinak řečeno, tupě semelu něco, co bylo podáno jako pravda bóží. Ještě je tu varianta, že „objektivní fakta“ spadly z Marsu. Anebo je to taky prachobyčejný pytel naplněný bláboly, který si zvykneme akceptovat.
>Keď budeš hľadať chyby, vždy ich nájdeš, či už na danom objekte objektívne existujú, alebo nie.
Nó, tak to se už blížíme k vrcholu. A když na tvé doporučení pak budu ve tvé složce ctrlfvovat, co pak tam ještě asi najdu? Soubory subjektivních chyb jako "předmět skutečnosti"?
>Tak zostaneš stáť a nepohneš sa vo svojom vývoji(korekcii subjektívnych stereotypov myslenia smerom k objektívnejším) ďalej=postupná degenerácia a predćasná zbytočná smrť.
To je výborné, doslova vrcholový moment. Ani pan farář by to tak pěkně nepodal, číž naznačuji přesně to, co si myslím - jsi v zajetí náboženských dogmat.
>Ďalej by mal nasledovať Tvoj návrh rieśenia.
No, a to zní, vybodni se na to, udo.

275440

25.9.2012 9:43

RE: Snůška relativních blábolů

hestroy 77.?.?.?

Reakce na 275440

Vážený pane, fascinuje mě, že jste schopen ten nepřehledný text plný rádoby vědeckého balastu číst. Já to nedokážu, ani když se k tomu snažím přinutit. Teprve když to rozkouskujete na menší sousta, dá se to s velkými obtížemi nějak přelouskat, nicméně to stejně nedává smysl. Pan udo zřejmě miluje cizí slova a rád z nich vytváří sáhodlouhé traktáty, v kterých se nakonec sám ztrácí.

275443

25.9.2012 16:23

RE: Snůška relativních blábolů

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 275443

No..Raskoľnik, Hestroy, Anonym&co..
Konspiračná trojka tvorcov "náhody".
Tak je to teda, Panovia za seba už rozhodnutie vykonali..
Svetonázor bratstva opičí pracky je asi vedome vybratý..

Všetko je relatívne
tak aj onak
ilúzia je mrak
a do bahna sa navzájom ťahajú sťa rak..

Tam všetko myslenie začína aj končí.
Buď všetko má aj nejaký vyšší zmysel, súvislosti, alebo nie.
Robte si teda ako ste sa rozhodli. V prípade, že máte pravdu a objektívne pravidlá(ciele) neexistujú, je predsa vśetko egal a nemusíte mať strach z dôsledkov, bo sa im aj tak "nedá vyhnúť".
Máte na nemyslenie a nekonanie predsa "právo" spolu s ďalším plačom nad "náhodami" a "nespravodlivosťami osudu".
Neťahajte ale aspoň do bahna okrem svojich blízkych aj ďalších nerozhodných.

Ten váš sektársky úlet kultu axiomu chaosu("relativity s názvom SAMOSATO" ) je zrovna tak strelený cez zombigebule, ako kaźdé jedno dogmatické náboźenstvo bez výnimky.
V čom sa líšite od cirkví mena chudáka použitého Issu a spol?
(čo máte spoločné..)
Dobré asi moc nie a zlé asi celý základ.
Obávam sa, že tudy cesta nevede tak pre vás,
ako ani pre vaše ovce.

U nás sa o takých spieva:
"Cesta je zarúbaná, šarvanci po nej idú.."

Jou..ešte re.Anonym46.
Správne..ten Váš Boh, Vis Maior je asi práve tá "Logika".

275457

25.9.2012 16:49

RE: Snůška relativních blábolů

Ambrož 184.?.?.?

Reakce na 275443

Pan udo se ztrácí, ale hledá. Hledá, a to se vší pokorou ke Stvořiteli světa, který mu dal neměnný řád, kde má každý Pánem předurčeno své místo, a tím byl vystaven zkoužce. Obstojí-li, tak opět svého Pána nalezne a vyhne se tak věčnému zatracení. Tomu se nevyhnou rouhači, odpadlíci a zvláště Židé, kteří svého Pána odmítli a névahali vydat mučednické smrti. Nevzpírejte se Pánu a nepodléhejte satanskému svádění a „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je boží, Bohu.“ (Mt 22, 21)

275459

25.9.2012 16:40

RE: Snůška relativních blábolů

Alena Vrbová a (tečka) anna (tečka) vrbova (zavináč) email (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 275440

>Keďźe človek je ako pozorovateľ(subjekt) VŽDY závislý na svojom okolí, na jemu nadradených dominantných systémoch,
Naopak, okolí je závislé na pozorovateli. Je přesně takové, jaké si pozorovatel myslí a věří, že je
------------------

Zdravím, příteli.
Připomínáte mi tím vašim tvrzení " antropocentrický " princip.

Jen něco málo k vašemu-
pokud je okolí "závislé na pozorovateli", bez pozorovatele se okolí "ne-(z)-mění". Stále je tím okolím, kterým je - v té dané chvíli. Co pozorovatel může měnit je jeho adjektivum. Ze " závislého okolí" se může stát a stává " ne - závislé okolí " na pozorovateli.
Jinými slovy; není-li okolí, není co pozorovat, tudíž není pozorovatel. Okolí vzniklo dříve, než pozorovatel. Tudíž díky vzniku a vývoji okolí, mohl vzniknout i jeho pozorovatel a ne naopak, jak tu tvrdíte.

Takže stále platí a bude platit princip, že člověk jako pozorovatel, je VŽDY závislý na svém okolí, na jemu nadřazených dominantních systémech.


Mějte se příteli.

A.V.

275458

25.9.2012 19:05

RE: Snůška relativních blábolů

Vopice 74.?.?.?

Reakce na 275458

>Okolí vzniklo dříve, než pozorovatel. Tudíž díky vzniku a vývoji okolí, mohl vzniknout i jeho pozorovatel a ne naopak, jak tu tvrdíte.

Prosím o nějaký důkaz, případně důvěryhodný zdroj. Jinak považuji váš výrok za vaši osobní domněnku. A jinak, co bylo dříve? Vejce nebo slepice? Myslím, že když mi zodpovíte tuto otázku, dostaneme se i k té první.

275465

25.9.2012 19:49

RE: Snůška relativních blábolů

dub 89.?.?.?

Reakce na 275465

mno ona idealistická filosofie má jednu velkou vadu.
pokud tvrdím, že vše kolem je pouze v mé fantazii, znamená to, že jsem de facto bůh a mohu pouhou svoji představivostí okolní svět změnit.
pominu-li neexistenci důkazů v praxi (milionáři chtějí být skoro všichni, ale vidět to nejni), tak velký problém nastává, pokud ostatní bytosti v mém okolí nejsou jen nehmotným nehmatatelným duchem, ale rovněž živými bytostmi, tedy subjekty s vlastní fantazií a zcela jistě vlastními přáními.
v tomto případě je silně nepravděpodobné, že by si všechny subjekty vyskytující se v okolí přály totéž, a s rostoucím počtem subjektů tato pravděpodobnost konverguje k nule[smích]

a protože je evidentní, že na této úrovni není nikdo bůh (vesmír se netočí kolem něj, ani tu není sám - což by jinak musel), tak maximálně může být pouze jednou z mnoha fraktálních součástí celku, a tudíž rozhodujícím faktorem pro formu reality a děje v ní je onen celek, nikoliv jedna pouhá část.

ergo kladívko je jen jedním z mnoha pozorovatelů, mající jen zlomkový vliv na okolí, a tudíž okolí bylo dříve, než pozorovatel.
a to platí i na vyšší úrovni, i "bůh" potřebuje pro svoji existenci nosné médium, ať je jeho forma jakákoliv, tudíž vědomí mohlo vzniknout pouze za existence nosného média (bez nosného média není informací, tedy ani vědomí)...

to máte jako s hard diskem. bez hd nemáte informace kam nacpat, tudíž bez nosného média (tedy okolí) daný systém nevznikne, takže třeba počítačová hra se svým prostředím nebude existovat. existovat začne teprve tehdy, když se vytvoří "okolí" s nosným médiem[smích]

275467

25.9.2012 20:10

RE: Snůška relativních blábolů

Vopice 77.?.?.?

Reakce na 275467

>pokud tvrdím, že vše kolem je pouze v mé fantazii, znamená to, že jsem de facto bůh a mohu pouhou svoji představivostí okolní svět změnit.

Výborně. První krok máme za sebou. To, že to většina lidí nedokáže, je jen a pouze tím, že mají mozky zasrané jakýmsi učením. I když oni to dokáží, jen to není mávnutí kouzelnou hůlkou. Změna může trvat i mnoho let.

>pominu-li neexistenci důkazů v praxi (milionáři chtějí být skoro všichni, ale vidět to nejni)

Opět. Učení zakazuje dosahovat mnoho cílů. Kdyby byli všichni milionáři, tento pojem by se mohl rovnou zrušit.

>a protože je evidentní, že na této úrovni není nikdo bůh (vesmír se netočí kolem něj, ani tu není sám - což by jinak musel)

Jste si jistý? Zkuste se nad tím ještě zamyslet. Nespočívá náhodou ten fór v tom, že všechno je jedno?

>i "bůh" potřebuje pro svoji existenci nosné médium, ať je jeho forma jakákoliv, tudíž vědomí mohlo vzniknout pouze za existence nosného média

Aha, to je zajímavé, že? A není ten bůh oním médiem?

S tím právě souvisí ta otázka. Bylo dříve vejce nebo slepice?

Pokud jste schopen ji zodpovědět, máme vyhráno.

275469

25.9.2012 21:02

RE: Snůška relativních blábolů

dub 89.?.?.?

Reakce na 275469

ale přečtěte si můj příspěvek ještě jednou.
to, že vše je jedno, tedy vše je součástí jednoho, neznamená, že vy jako parciální fraktál jste tímto "jedno". jste jen jedním z jeho mnoha fragmentů.
a tudíž není rozhodující, co si představujtete vy, ale co si představuje celá množina fragmentů. a vy zjevně nejste celou množinou, ale jen oním jedním fragmentem. vy nejste bůh, ve vašem žargonu, ale jeho pouhou nepatrnou součástí, tudíž nejste univerzálním vědomím, ergo "realita" nejede podle vás. vy to ovlivňujete max, proporcionálně své nepatrnosti.
no a jsme opět u toho - protože nejste jediným volním subjektem v okolí, ale jeho zanedbatelnou součástí, nejste rozhodujícím faktorem jeho exitence.

o jakém zakazujícím učení mluvíte? navíc jakékoliv učení je pouze teorie, nikoliv skutečnost, viz vilenin a komunismus.

to by se klidně zrušit mohl, na názvu nezáleží, podstatné je, že by nikdo netrpěl hladem a nebyl bezdomovec, a zde nevidím důvod, proč by se to mělo rušit. a kdo/co? by to jako měl rušit?

informace/vědomí a médium nejsou totéž, tudíž nemůže.
bez energie, nosného média, není myšlenka, informace.

275477

25.9.2012 21:29

RE: Snůška relativních blábolů

raskolnikov 176.?.?.?

Reakce na 275477

>a tudíž není rozhodující, co si představujtete vy, ale co si představuje celá množina fragmentů.
fragment je předurčen povahou jednotky - je její částí a nezkoumá se tu jeho zvláštní povaha
jednotka je ale určující, množina je její násobek (litr vody a deci vody má stále kvalitu vody)
pokud se někdo vidí jako fragment, je v jiném postavení než jednotka, která má naopak určující vliv na povahu množiny

275479

25.9.2012 22:46

RE: Snůška relativních blábolů

dub 89.?.?.?

Reakce na 275479

tak do třetice, přečtě si to ještě jednou.

a jednotka v celku je jeho fragment, a ve fraktálních systémech to platí dvojnásob.
a nikde jsem v této disputaci neřekl, že nemá vliv na povahu množiny. jen ji má úměrně své nepatrnosti.
z čehož plyne, že výsledný směrový vektor je součtem směrových vektorů všech fragmentů, ale rozhodně jeden fragment neurčuje výsledný vektor jako jediný arbitr a kormidelník.
zkrátka když vy budete chtít jít doleva a dva další lidi doprava, tak nepůjdete doleva, ale šikmo nahoru doprava. ještě furt nekapišto?
kdyby neexistovalo oddělené vědomí, neexistovali by jednotliví pozorovatelé, protože by existovalo jen jedno super vědomí, které by nemělo co pozorovat.
a to ještě za předpokladu, že bude existovat prostředí, ve kterém se můžete pohybovat.

275487

25.9.2012 23:39

RE: Snůška relativních blábolů

raskolnikov 88.?.?.?

Reakce na 275487

Čtu do třetice a pozorně, dube. On je člověk zlomek? Kousek? Střep? Útržek? Je řeč o jednotce. Zlomky jsou části jednotek. Proto zlomek není jednotka. Veškeré části jednotky (fragmenty) jsou odvozeny z jednotky jako celku, a ta je kormidelníkem. Kus dubu není dub. Člověk může být kus, pokud je o tom přesvědčen a jako kus se vidí. Není ovšem k čemu gratulovat. Stal se fragmentem jednotky "lid", která je pro něj určující. "Lid" je tvořen pak těmito fragmenty, pro něž je tento celek kormidelníkem. Čím je určena kvalita "lidu", když ten je tvořen fragmenty? Fragmenti to nemohou vědět, určuje to "lid", jen čekají co udělá "lid".
Odělené vědomí pozorovatele? Je uzavřené v okolí a tvoří s ním celek - jednotku, je-li libo, tak vesmír. Avšak okolí oddělené od pozorovatele způsobí zánik obou.
Prostředí je jen tehdy, pohybuje-li se tam cosi. Předpoklad, že bude prostředí, a pak do něj něco vstoupí, ho popírá, neboť jeho smysl je v tom, že se tam něco hýbe, a tím vznikne. Kapiš?

275492

26.9.2012 16:31

RE: Snůška relativních blábolů

dub 89.?.?.?

Reakce na 275492

takže vy vyjede autem na polní cestu a stane se z ní dálnice, protože se tam začalo něco hejbat?
a nebo pojedete po dálnici, až když tam je?

datový nosič vznikne když se tam začnou hejbat informace, nebo se tam informace mohou hejbat až tehdy, když datový nosič (prostor) existuje?

275549

26.9.2012 17:02

RE: Snůška relativních blábolů

Vopice 109.?.?.?

Reakce na 275549

Pane Dube, tak znova. Když už mluvíte o tom datovém nosiči...
Takže datový nosič je nosič dat.

Například takový košík na jablka je nosič.
Můžeme v košíku na jablka nosit vodu?

Jak vytvoříte nosič, když nevíte na co bude? Nebo to už víte? No ale pak vytváříte nosič pro něco, co už existuje. Nevím, jestli jsem takový idiot, že to nedokážu vysvětlit, ale celý fór je v tom, že nejde oddělovat to, co bylo předtím a to, co bylo potom.

Protože dle vaší logiky nemůže nic existovat, dokud to nemá nosič. Takže nejdříve vytvoříme nosič. Zřejmě univerzální, aby se v něm dalo nosit všechno. A co je to všechno?

Kapišto?

275556

26.9.2012 17:49

RE: Snůška relativních blábolů

dub 89.?.?.?

Reakce na 275556

no a o tom to celé je.
k fungování systému je třeba obojího. idea bez nosiše nemá kde vzniknout, ani se kde realizovat. nosič bez ideje nemá smysl.
vy se točíte na bohovi, který svoji ideou vše stvořil, ale kdo stvořil boha? a ten bez nosiče existovat nemůže rovněž...
(můžete mít v počítačové hře ideu a pumprlíkovi nakázat, aby něco postavil, ale tu ideu můžete mít jen proto, že na vaší úrovni systému, nadřazené hře, máte nosič, kde se ona idea mohla objevit. kdyby vám uřízli makovici, moc byste si nezahrál a idea též nikde).

a jste v klasickém neřešitelném kruhu, protože hledáte účel systému, který se z podstaty nachází v nadsystému, takže hledat můžeme do soudnýho dne a nebude nám to nic platné.

takže nezbývá než počkat, až se dostaneme na úrovneň super systému, protože teprve tehdy nám bude jasné, proč a jak vše na nižších úrovních vzniklo.
ale i tak budeme stále v koudeli, protože tu stále zůstane otázka, kde se vzal ten super systém (váš bůh) a co je jeho účelem[smích]

takže úloha nemá řešení. zato však stále platí, že pro existenci systému je třeba obojího - informací i nosiče (takže var. b) nebo c)). řešení kdo, kde, jak, proč na tom nic nemění.

275564

26.9.2012 20:17

RE: Snůška relativních blábolů

Marta Veselá 91.?.?.?

Reakce na 275564

Dobrý den, myslím, že právě teorie o nadřazených supersystémech, odtrženého, nebo dokonce podřízeného vědomí, jsou základem náboženských systémů, sociálního inženýrství a vůbec vize, že to něco řídí. Ať se to nazve jak chcete, tak je to stále ten Bůh. Je mi líto, ale patrně se někde pletete.

Marta V.

275578

26.9.2012 21:30

RE: Snůška relativních blábolů

dub 89.?.?.?

Reakce na 275578

každý organizovaný systém něco řídí, jinak by nebyl organizovaný.

a jak už jsem uvedl jinde, na této úrovni můžeme jen diskutovat o tom, jestli je vesmír organizovaným multisystémem, nebo neorganizovaným chaosem (a i ten je systém).

odpověď si samozřejmě musí hledat a najít každý sám, ale pokud se rozhlídneme, je příroda vysoce organizovaným systémem, nikoliv chaosem bez řádu...

ale protože nejsem oním nejvyšším systémem nebo na jeho úrovni, neumím vám poskytnout definitivní odpověď a není schopne ji poskytnout ani nikdo jiný[smích]
takže hledat a vybrat si musíte sama.

275582

26.9.2012 23:50

RE: Snůška relativních blábolů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 91.?.?.?

Reakce na 275582

systém je vždy organizovaný, vše, co je, je nějak uspořádané, zcela neuspořádané je rozpadlé a zaniklé, nebo ještě nevzniklé... pokud je chaos systém, tak není chaos...
ostatně "příroda je řád" nikoliv chaos (bez řádu)... řád a systém je totéž, jsi v tom ještě nějak zamotaný, ale ono se to poddá...
[smích]

275589

27.9.2012 16:20

RE: Snůška relativních blábolů

dub 89.?.?.?

Reakce na 275589

no neřekl bych. systém je celek, řád jsou pravidla v něm panující.

ale ono se to poddá[smích]

275660

27.9.2012 18:15

RE: Snůška relativních blábolů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 50.?.?.?

Reakce na 275660

systēma - sestavovat, seřazovat, uspořádávat, řád je obecněji totéž, je to uspořádání (soubor pravidel), asi tvými slovy "chaos bez řádu není systém", což vylučuje jiné tvé tvrzení "chaos je systém", ledaže chaos s řádem by byl systém, a když řád je soubor pravidel, tak chaos jako soubor pravidel je bizarní nápad, stejně jako tvrzení, že "chaos je souvislá soustava" (systém)

275671

26.9.2012 16:50

RE: Snůška relativních blábolů

dub 89.?.?.?

Reakce na 275492

ve fraktálových systémech (viz např. hologram) jde o fragmenty, jednotkou je celek.(proto také jakýkoliv fragment hologramu obsahuje celek. u jednotek tomu tak není - např. převodovka neobsahuje motor atp.)

takže je-li univerzální vědomí celkovou jednotkou, jsou oddělená vědomí fragmenty.

ale že by zrovna toto bylo podstatou naší pře, to asi ne, že.

ta spočívá v tom, že existují tři možnosti:
a) nejdříve bylo vědomí/informace, pak nosné médium
b) nejdříve bylo nosné médium a pak vědomí/informace
c) specifický limitní případ, kdy obojí vzniklo zároveň.

a vy tvrdíte, že platí a).
já se přikláním k b), a jsem ochoten jako limitní případ připustit c)

275555

26.9.2012 23:07

RE: Snůška relativních blábolů

Oracle mteleky (zavináč) zoznam (tečka) sk 95.?.?.?

Reakce na 275555

>ta spočívá v tom, že existují tři možnosti:
>a) nejdříve bylo vědomí/informace, pak nosné médium
>b) nejdříve bylo nosné médium a pak vědomí/informace
>c) specifický limitní případ, kdy obojí vzniklo zároveň.
>


Vaša teória o fraktálnych systémoch je zaujímavá, len by som doplnil, že tieto systémy sa časom menia (aspoň čo sa týka nás).

Čo sa týka tej otázky, som za možnosť c.

275586

26.9.2012 23:33

RE: Snůška relativních blábolů

dub 89.?.?.?

Reakce na 275586

jistě, nechtěl jsem to ještě komplikovat dělením na statické a dynamické systémy[smích]

ano, i to je pravděpodobné, a možná ze všech nejpravděpodobněšjší, protože to neodporuje podmínce, že aby mohl systém existovat, musí existovat zároveň jak informace, tak nosič.

275587

27.9.2012 9:06

RE: Snůška relativních blábolů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Reakce na 275555

ve fraktálech nejde o fragmenty, resp. to, co se jeví jako fragment, je replikace jednotky, proto i další dedukce je mylná...
mylně formulovány jsou i body, informace a médium je tvar, všechno má tvar (uspořádanost), proto je to i záznamem a vypovídá to...
vědomí není informace, má svůj zdroj, říkáme mu vnitřní síla, vůle atd., čož ho staví do prvotní role...
r

275623

27.9.2012 16:41

RE: Snůška relativních blábolů

dub 89.?.?.?

Reakce na 275623

pokud např. roztříháte nosič s hologramem, základní jednotkou, tak ji nereplikujete, ale fragmentujete. i následný obraz celku není identický, tedy přesně stejný, což je charakteristikou replikování.

definujte pojem vnitřní síla, vůle atp., abychom věděli, že se opravdu bavíme o odlišných věcech.
a pak zdůvodněte, proč je jejich existence možná bez nosiče[smích]

jinak je takovýto výkřik do tmy jen pouhým náboženským provoláním...

275663

27.9.2012 19:22

RE: Snůška relativních blábolů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 50.?.?.?

Reakce na 275663

ano, jak uvedeno výše, fraktál není fragment (ani nosiče), je to množina odvozujících se jednotek, stále stejně
"existence" vůle, vnitřní síly a síly obecně pramení z potenciálu, ten je dán rozdílem hladin ("ani to a ani ono" ), je to spouštěč, spouští děj (existenci) čehokoliv... i nosiče i záznamu, a protože existence má vždy tvar - uspořádání, tak tím je i tou informací
tvůj supersystém však předpokládá plán a jeho stvořitele, supersystém je jinak řečeno Pán, to je podstata náboženství, tím není slovo "bůh", to může a je často všelijak zaměňováno při zachování principu

275679

27.9.2012 20:40

RE: Snůška relativních blábolů

dub 89.?.?.?

Reakce na 275679

nikde jsem neřekl, že fraktál je fragment.
fraktál je specifický neustále se opakující vzor.
fraktálový systém je jednotka mající tento opakující se vzor. všechny podčásti jednotky mají sice stejnou strukturu, ale nejsou to identické kopie. (např. čím více kouskuji nosič hologramu, tím menší a nevýraznější hologram vzniklý z tohoto kousku je).
a kdyby ego nebylo fragmentem vědomí, neexistovalo by, protože jeho existence je podmíněná právě oním roztříštěním/roztříštěností univerzálního vědomí.

a aby mohl existovat rozdíl hladin, musí existovat nějaké hladiny.
tudíž musí být nějaký nosič, na kterém ten potenciál hladin je.
protože i energie je jen nosič sloužící pro modulaci.

takže když už to přirovnáme ke kondenzátoru, ten má dvě desky s potenciálem. a k překlopení stavu je obvykle spouštěčem externí faktor, ale též prostřednictvím nosiče...

a stále zatím nevím, co rozumíte pod pojmem vnitřní síla a vůle, to jste zatím nedefinoval.
napětí a podobné charakteristiky jsou vlastnosti energie, resp. energetického toku, a energie je nosič a energetický tok potřebuje nosič, bez něj by "neproudil"

jistě, je-li systém organizovaný někdo/něco ho zorganizovat muselo.
pokud se systém organizuje sám, může tak činit jen na základě pravidel, a ta také nevznikla sama od sebe.
pokud je vše jen náhoda (ale pak by neexistovaly "přírodní zákony"[mrknutí jedním okem], je organizovaný systém jen pouhou jednou z nekonečna možných kombinací.

první dvě možnosti si vyžadují "cosi", co organizuje.
třetí si vyžaduje absolutní nekonečno, včetně nekonečného počtu vesmírů, z nichž ten náš je onou výjimkou, ve které v rámci proběhlých kombinací došlo k náhodnému zorganizování systému.

a včíl si z toho může člověk vybrat[smích]

275689

27.9.2012 23:04

RE: Snůška relativních blábolů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 78.?.?.?

Reakce na 275689

když "kouskuju", tak se jedná o fragmenty, ale "fraktálový systém" je fraktál, vždy je to množina, je v tom vzorec generující kopii vzoru, proto každá jednotka množiny je identická, ale kouskování je fragmentace jednotky, samozřejmě na s jednotkou neidentické fragmenty, torza
můžu tu vyrábět definice definic, čímž akorát vytvořím dogma, to lze buď pocítit, nebo je to marný
"a včíl si z toho může člověk vybrat" - je to tak, jde o možnost - moc -vůli, možnost je potenciál, to není zatím nic, je to možnost něčeho, hladiny tu vymezují vztah, který umožňuje vznik
[smích]

275705

27.9.2012 23:47

RE: Snůška relativních blábolů

dub 89.?.?.?

Reakce na 275705

dobrá, co je tedy ego, když to není fragment, ale identická kopie univerzálního vědomí? protože identická by znamenalo, že má i veškeré znalosti univerzálního vědomí.

když nebudeme vědět, o čem se bavíme, protože nebudeme znát obsah pojmů, tak se nedá diskutovat[smích]

fajn, takže možnost/potenciál je nic, tudíž nás to nemusí v této disputaci zajímat, protože nic je nic.
když tedy z možnosti vznikne něco, co je impulzem vzniku?
a z čeho to vznikne? potenciál je nic, něco vzniknout z ničeho nemůže, i když to velkotřeskové tvrdí.

(sakra za chvíli z toho bude už nudle a navíc to zmízí pod novými články... se pak bude blbě pokračovat...)

275708

28.9.2012 11:33

RE: Snůška relativních blábolů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 217.?.?.?

Reakce na 275708

„obsah pojmu“ (problém odděleného nosiče) nahradím významem, pojem je celý smysl, „máma“ je pro dítě přesně tím, čím je (bez definice)
„Já“ je prvotní jednotka, zrozenec je sebestředný vesmír, „Já jsem“, a pak přichází to další „Ne ty, ale My, Oni…On!“ a vzniká zpětné „Já“ tzv. ego, (upínat se na ego není dobrý nápad)
spouštěč vzniku je možnost (odvozeno od „moc“), a před vznikem něčeho, je „zatím nic“
něco vznikne z ničeho přeměnou, tj. ta slepice/vejce (kde se vzala ve vejci - kde se vzalo ve slepici), stále je to proměňující se totéž, a nabízí se, z čeho vzešlo to „totéž“, a to něco vzešlo z neuspořádanosti do uspořádanosti, z ničeho do něčeho, spouštěčem byla možnost, možnost je z rozdílu, a ten je z dvojakosti, a ta je z prajednoty všeho, a ta se projevuje veškerenstvem, protože… protože v „dokonalé“ prajednotě je „chyba“, tak je tu možnost…
víc tu asi nevyřešíme
r [mrknutí jedním okem]

275744

25.9.2012 20:36

RE: Snůška relativních blábolů

Alena Vrbová a (tečka) anna (tečka) vrbova (zavináč) email (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 275467

Zdravím, dube.

Musím otevřeně uznat, že jste mě příjemně překvapil.[smích] Ano. Souhlasím. Ráda jsem četla váš popis přítomného, vedoucí k tvořivosti i k inspiraci.

A.V

275474

25.9.2012 20:16

RE: Snůška relativních blábolů

Alena Vrbová a (tečka) anna (tečka) vrbova (zavináč) email (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 275465

>Okolí vzniklo dříve, než pozorovatel. Tudíž díky vzniku a vývoji okolí, mohl vzniknout i jeho pozorovatel a ne naopak, jak tu tvrdíte.

Prosím o nějaký důkaz, případně důvěryhodný zdroj. Jinak považuji váš výrok za vaši osobní domněnku. A jinak, co bylo dříve? Vejce nebo slepice? Myslím, že když mi zodpovíte tuto otázku, dostaneme se i k té první.

-------------------

Dobře. [smích]

Postavím popis na konkrétním příkladu. Použiji k tomu např. tento článek a naši, vzájemnou, diskusi.

Tento napsaný a vložený článek zde, na Zvědavci, je jednou z alternací " okolí ". My, Vy i já jsme těmi pozorovateli. Proč jsme se tu my dva, coby píšící pozorovatelé, dnes a tady sešli je díky vzniku Zvědavci a díky vzniku tohoto článku zde - okolí. Okolí muselo zcela zákonitě vzniknou mnohem dříve, než-li my dva, píšící, nyní a v této chvíli, pozorovatelé. Oba dva víme, že opačně to není a býti nemohlo. A náhoda to také není, že jsme se tu sešli, příteli.[smích]

Na druhou otázku již netřeba odpovídat.[smích] Nerada se opakuji a vracím zpět, když to není nezbytně nutné. Akce - reakce.

Zdraví A.V.

275470

25.9.2012 20:35

RE: Snůška relativních blábolů

Vopice 204.?.?.?

Reakce na 275470

No, tak jak koukám, tak jsme se dál neposunuli.

>Proč jsme se tu my dva, coby píšící pozorovatelé, dnes a tady sešli je díky vzniku Zvědavci a díky vzniku tohoto článku zde - okolí.

Nevím, co mi to dokazuje. Dokazuje mi to snad jedině to, že Zvědavec vznikl proto, že se našli lidé, kteří si Zvědavec čtou. Nebo si opravdu myslíte, že vytvořením Zvědavce se vytvořili i jeho čtenáři? Takže jak to je? Vznikli čtenáři, protože vznikl Zvědavec, nebo Zvědavec vznikl jako odpověď na existenci čtenářů?

Když už mluvíte o té akci a reakci, tak co bylo akcí a co reakcí?
Vznikli konzumenti pečiva, protože vznikl pekař, nebo pekař jen reagoval na vznik konzumentů pečiva? Mohl by pekař vzniknout bez konzumentů pečiva? Ale asi jo, prostě by si jen tak pekl do zásoby, dokud by ho to nepřestalo bavit.

Přesto mi to nijak nevysvětlilo, co bylo dříve. Jestli vejce nebo slepice. Bohužel jsem s vámi o tomto nediskutoval, takže nevím váš názor. Můžete mi tedy místo obsáhlého opisování jednoduše odpověď na tuto velice prostou otázku? Jsem jen prostá vopice... Ale předpokládám, že tato prostá otázka je tak prostá, že na ní nedokážete jednoduše odpovědět, neboť vám k tomu ve vašem myšlení něco chybí. Takže je jednodušší říci, že není třeba odpovídat, že se nerada opakujete. BUM. A je vymalováno. Další argumentace netřeba.

275473

25.9.2012 21:37

RE: Snůška relativních blábolů

Alena Vrbová a (tečka) anna (tečka) vrbova (zavináč) email (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 275473

Přesné a konkrétní informace, pravé důvody pro vznik Zvědavce, co tomu vše předcházelo, vám může zdělit autor těchto webových stránek, V. Stwora. Já je neznám.

Zvědavce, článek jsem použila a postavila pro možný popis určitého celku - okolí - do přijatelné formy konkrétnějšího obrazu pro možnou jeho představu. Asi jsem se spletla. Měla jsem dojem, že vám jde o celek, nejen o Vás a o vaše vytrhávání detailů z kontextu.

A.V.

275481

25.9.2012 22:31

RE: Snůška relativních blábolů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 91.?.?.?

Reakce na 275481

Běžný čtenář v roli pozorovatele by mohl usoudit, že pokud na Z. nevsadí, nebude. Plyne z toho nějaký závěr?

275485

25.9.2012 22:22

RE: Snůška relativních blábolů

JHJ 78.?.?.?

Reakce na 275473

>Když už mluvíte o té akci a reakci, tak co bylo akcí a co
>reakcí?

>Vznikli konzumenti pečiva, protože vznikl pekař, nebo pekař
>jen reagoval na vznik konzumentů pečiva? Mohl by pekař
>vzniknout bez konzumentů pečiva? Ale asi jo, prostě by si jen
>tak pekl do zásoby, dokud by ho to nepřestalo bavit.

Pekař je povolání (funkce ve společnosti a navíc obvykle za peníze a v určitém právním atd. prostředí...), které navíc potřebuje určité místo a vybavení, kromě konkrétních dovedností (technologie).

Kdysi dávno nebylo dřív ani jedno, ani druhé, protože (nejspíš) to bylo dosud jedním - ten, kdo si pekl, ten si i jedl.

275482

26.9.2012 0:31

RE: Snůška relativních blábolů

Unik 78.?.?.?

Reakce na 275473

Co bylo dřív? Česko nebo Slovensko?

275495

26.9.2012 11:08

RE: Snůška relativních blábolů

Hrad angel (tečka) vodopad (zavináč) gmail (tečka) com 88.?.?.?

Reakce na 275495

Co bylo dřív? Tak hloupou otázku si "rodu" Slovák nikdy nepoloží! Jasně že Slovensko.[cool] Jak jinak by mohl vzniknout takový hit jako je "Rež a rúbaj do krve", pokračující slovy "nebude to poprve, pokiaľ Slovák na Slovensku pánom nebude". Pokuste si ji zapět spolu s : http://www.supermusic.sk/skupina.php?idpiesne=87440&sid=
Pokud vám to nebude stačit, na You Tube máte další možnosti: http://www.youtube.com/watch?v=Ox257NIneIE
Kdo má prázdnou hlavu, jinými slovy pochybnosti, může vzít do ruky knihu Jana Rychlíka, Češi a Slováci ve 20. století. Za 599 Kč díky citacím z nepřístupné literatury a dokumentů Hlinkovi strany na 675 stranách (to je méně než 1 Kč za stránku) zajímavé čtení.Neváhejte! [smích]

275529

25.9.2012 21:19

RE: Snůška relativních blábolů

raskolnikov 176.?.?.?

Reakce na 275458

" antropocentrický " princip?
Proč? Pro psa vzniklo okolí přesně v ten moment, kdy si ho svými smysly uvědomil. Je to "psostředný princip"?
Pro uskupení vzniklo okolí jako jiné uskupení, čímž se zároveň stávají různým silovým působením.
"Tudíž díky vzniku a vývoji okolí, mohl vzniknout i jeho pozorovatel"
Okolí vzniká jako součást pozorovatele. Není pozorovatel - není okolí. Proměna není patrná bez přítomnosti pozorovatele. Je zcela závislá na tom, zda si ji pozorovatel uvědomí. Pokud o ni neví, není. I předpoklad pozorovatele, že se někde něco změní, je plně závislý na jeho představě, že by to tak "mělo být". Jen předpokládá, že tu něco nějak bylo a jinak bude. Bez něj však chybí i předpoklad.
Mohu předpopkládat, že diskuze pod článkem je, ale je, až do ní vstoupím, může jít už o fázi jevu, ale jeho vznik - diskuzní vlákno - vznikne se vstupem čtenáře do diskuze, a tím i ten prostor.
Proto platí, že okolí je přesně takové, jak je o něm pozorovatel přesvědčen a ono bez něj ztrácí smysl a již není okolím.

Dík za jasně formulovanou reakci. [smích]

275478

26.9.2012 3:55

RE: Snůška relativních blábolů

ZpětnáVazba 78.?.?.?

Reakce na 275478

Ba ba, věda už nemůže dále přehlížet vědomí jedince jako určující princip (ač se ho snažili tak dlouho v "zájmu objektivity a pod vlivem kolektivistické -ideo-logie- zapomínat a nezapočítávat).

275506

26.9.2012 16:31

RE: Snůška relativních blábolů

Alena Vrbová a (tečka) anna (tečka) vrbova (zavináč) email (tečka) cz 90.?.?.?

Reakce na 275478

Už vám začínám asi trochu rozumět.

Pro psa vzniklo okolí přesně v ten moment, kdy si ho svými smysly uvědomil. Je to "psostředný princip"?
----------

Z principu to je nemožné. Člověk (pozorovatel) není pes. Spojujete k sobě nespojitelné.

Mýlíte se, když píšete, že okolí vzniká jako součást pozorovatele. Není pozorovatel - není okolí. To je nonsens.
Celek(okolí) není součást(př.pozorovatel) Celku. Celek je celek. Pozorovatel celku být nemusí, tedy platí i - celek je - pozorovatel není.
Proměna celku probíhá neustále, bez ohledu na pozorovatele. Proto také nemusí být závislá na pozorovateli. Pokud o ni pozorovatel neví, neznamená, že není, tedy neprobíhá proměna. Proměna probíhá, jen i ni pozorovatel nemusí vědět, či o ni neví( vašimi slovy ).

Proto nemusí platit, že okolí je přesně takové, jak je o něm pozorovatel přesvědčen a bez svého pozorovatele ztrácí smyl a již není, dle vás, okolím. Tu " ztrátu smyslu ", o které sám píšete, neztrácí okolí, nýbrž pozorovatel.
-------------

Dík za jasně formulovanou reakci.

Rádo se stalo. A.V. [smích]

275548

24.9.2012 16:31

RE: Snůška relativních blábolů

dub 89.?.?.?

Reakce na 275384

absolutní pravda na této úrovni systému neexistuje, z podstaty. v rámci daného systému nelze pochopit účel daného systému (natož pak nadsystémů), k tomu je třeba min. o úroveň výše, a tím spíše účel celého komplexního super systému zvaného vesmír.

takže pokud už diskutovat na toto téma, je vhodné mluvit o principech/zákonitostech, nikoliv o pravdách.

no a z logiky plyne, že pokud někde (na úrovni komplexního super systému vesmír) existuje nějaká "pravda", tak všechny "pravdy" v nižších systémech jsou nutně automaticky relativní, neb se poměřují k oné (v podsystémech neznámé, z principu a podstaty) univerzální pravdě super systému.

takže faktem je, že mimo úroveň super systému absolutní pravda neexistuje, neb existovat nemůže, a existují jen pravdy relativní[smích]

logika je sviňa

275409

25.9.2012 10:21

RE: Snůška relativních blábolů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 275409

>logika je sviňa
Jenže když do toho přimícháme "axiom" o tom, že všechno má svůj účel, pak to vypadá spíše na víru než logiku, neb nám ona chuděrka logika znásilněná účelem vzápětí porodí "Boha".

Logika je vskutku sviňa, "podrží" každému násilníkovi.

275444

25.9.2012 11:12

RE: Snůška relativních blábolů

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 31.?.?.?

Reakce na 275444

Hej Raskoľnik, Hestroy, Anonym..
Konspiračná trojka tvorcov "náhody".

Všetko je relatívne
tak aj onak
ilúzia je mrak
a do bahna sa navzájom ťaháte sťa rak.

Tam všetko myslenie začína aj končí.
Buď všetko má aj nejaký vyšší zmysel, súvislosti, alebo nie.
Robte si teda čo chcete. V prípade, že máte pravdu a objektívne pravidlá(ciele) neexistujú, je predsa vśetko egal a nemusíte mať strach z dôsledkov, bo sa im aj tak "nedá vyhnúť".
Máte na nemyslenie a nekonanie predsa "právo" spolu s ďalším plačom (aj s vašim naviazaným okolím) nad "náhodami" a "nespravodlivosťami osudu".

Ten váš sektársky úlet kultu axiomu totálneho chaosu("relativity" )je zrovna tak strelený cez zombigebule,
ako kaźdé jedno dogmatické náboźenstvo bez výnimky.
V čom sa líšite od cirkví mena chudáka použitého Issu a spol?
(čo máte spoločné..)
Dobré asi moc nie a zlé asi celý základ.
Obávam sa, že tudy cesta nevede tak pre vás,
ako ani pre vaše ovce.

U nás sa o takých spieva:
"Cesta je zarúbaná, šarvanci po nej idú.."

Jou..ešte re.Anonym46.
Správne..ten Váš Boh, Vis Maior je asi práve tá "Logika".

275449

25.9.2012 15:03

RE: Snůška relativních blábolů

raskolnikov 46.?.?.?

Reakce na 275444

Řekl bych, že závěr s bohem je logický, neboť tim znásilňovačem je idea - představa - výjev - zjevení, což věc předurčuje - dává jí smysl, a to je vždy přítomno současně s pozorovatelem, co má ty bujný představy. Těžko můžeme očekávat nějaký odpoutaný výjev bez nebožáka, kterýmu se právě jeví, coby nějaký poletující nesmysl padající na své oběti v podobě vnuknutí, proto by bez vegetujícího pozorovatele nebyl ani smysl tý věci a nemohl by vzniknout ani řetězec souvztažností. Z toho také plyne, kde se tedy líhne bůh. Ten pacholek se porodí současně se smyslem, který to tomu vytřeštěnci dá a je tím měřítkem, tou absolutní hodnotou, k čemuž se pak může pojit i ten řetězec souvztažností, což je i ta "kurva logika" s celou svojí relativitou.
Měřítkem všech věcí je Já.
Jakýkoliv jiný závěr je nemorální a zrelativizovaný, neboť je zbavováním se odpovědnosti za svou protivnou existenci.
Není na tom něco jasný? [velký smích]

275453

25.9.2012 22:59

RE: Snůška relativních blábolů

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 46.?.?.?

Reakce na 275453

Takže dokud nebylo žádné Já - před stvořením Adama a Evy, nebylo čím měřit a je tudíž sporná (v tomto singulárním bodě) i existence samotného boha. Vypadá to tak, že stvoření těch dvou chudáků potřeboval hlavně k tomu, aby ho mohli „objevit“. Jinak by byl zbytečný jako duha po dešti, kdyby se na ni nikdo nedíval. Takhle je užitečný pro jejich potomky zejména v tom, že na něj převedou všechny svoje neznalosti. Položí-li jim někdo otázku se kterou si neví rady např.: jaký má smysl (účel) duha, nebo existence lidského rodu. „Hluboce se zamyslí“ a pak odpoví: To my nemůžeme vědět, jaký záměr měl Tvůrce ale určitě nějaký ušlechtilý měl. [mrknutí jedním okem]

275489

25.9.2012 16:23

RE: Snůška relativních blábolů

dub 89.?.?.?

Reakce na 275444

v organizovaném systému je tomu nepochybně tak, skutečně vše má svůj účel.

takže na této úrovni můžeme jen diskutovat, jestli je vesmír organizovaným multisystémem, nebo neorganizovaným chaosem (ale i chaos je systém[smích]).

nicméně dokud se nedostaneme na úroveň super systému, tedy vesmíru, nebudeme z podstaty schopni to rozpoznat a s definitivní platností prohlásit jedno či druhé[smích]

takže stále platí, že na úrovních nižších než super systém nelze dospět k poznání "absolutní pravdy", ať je jakákoliv.

275456

25.9.2012 9:37

RE: Snůška relativních blábolů

Vopice 178.?.?.?

Reakce na 275252

Dej si z každý strany facku, soudruhu, ať se ti v tý prázdný kryptobolševický kebuli rozsvítí. Je fajn, že jsi puberťák, co se snaží zaujmout, ale příště své bláboly piš raději někam jinam. To, že netušíš, o čem je řeč, to ještě neznamená, že jsi coooool. Zkus se odebrat na Lehožumpu, tam se o tebe místní vypatlanci rádi postarají. Vždy uvítají někoho nového, kdo mezi ně dobře zapadne.

275442

25.9.2012 20:21

RE: Snůška relativních blábolů

lol 89.?.?.?

Reakce na 275442

V ZOO mate internet? To jsou veci...
Jste jen agresivni primitiv a mam vas na salamu.
Pripominate mi zakomplexovanyho neandrtalce ZZR.

275471

25.9.2012 20:45

RE: Snůška relativních blábolů

Vopice 74.?.?.?

Reakce na 275471

Ale no tak. Jen jsem použil tvůj běžný způsob vyjadřování, takže se spíš podívej do zrcadla, kdo je "agresivni primitiv".

Přidám ti ještě pár tvých výrazů, aby ses vzpamatoval. Jsi pro mě anorchobolševik, levicový xindl, frustrovaný a neschopný levičák, paranoidní soudružka, primitivní zakomplexovaná lůza. Prostě, co tvůj příspěvek, to urážka. Asi hodně chlastáš a jsi zase úplně na kedr.

A u sis dal ty dvě facky, soudruhu? Asi ne, protože pořád meleš nesmysly. Fascinují mě blbci, kteří někomu nadávají a když jim někdo odpoví jejich slovy, rozbrečí se a připadají si hrozně ublížení. Prostě ubožáci.

275475

25.9.2012 21:33

RE: Snůška relativních blábolů

lol 89.?.?.?

Reakce na 275475

To je sranda kdyz levicovy povl nadava nekomu do soudruhu a kryptobolseviku. A nesnazte se svoje blaboleni maskovat radoby argumenty.
Pokud nazvu levicaka tim cim jsem ho nazval, tak se nejedna o agresivitu. Jen porad jeste slusny popis stavu veci. Protoze tahle pakaz si zaslouzi jen jedno. Postavit celem ke zdi.
Facku by si mel dat vas fotr.

275480

22.9.2012 23:36

RE: Snůška relativních blábolů

jankon7 89.?.?.?

Reakce na 275151

chyba je už v užívání pojmu "relativní". tedy zpětně platné. A tady je třeba začít - od pojmů, které platí i bez dokazování dalšími slovy, platí bez dalšího vzdělání - jsou naší denní zkušeností.
A z těchto pojmů je třeba vytvořit příběh, který s nimi není v rozporu, tedy posloupný (logika je posloupnost řazení).
A k tomuto účelu je na světě čeština tím Davidem, který toto dokáže, přesněji - svým vývojem z jakési "praslovanštiny" (ale to pouze v nám běžně známém půdorysu dějin, jinak jde patrně o mnohem starší zvukový nástroj pro sdílení informací.
Současné rozvolnění všech příběhů o prostoru , člověku a jeho čase má svůj účel. Propojit poznatky platné v minulých civilizacích s těmi, získanými v té poslední, naší. Získáváme je z materiálů, které jsme ale předtím sami museli vytvořit svým myšlením. Na stole je tak proměna myšlení, kterou lze uskutečnit novým pohledem na fyziku, která nahradí obtížně definovatelný pojem "bůh" pojmem, který také všichni známe, je také trojjediný a také řídí v prostoru veškeré dění. Ano, pojem "pohyb" tuto charakteristiku splňuje, včetně dalších návazností. Jak do historie tak do budoucnosti.
...ale to si můžete přečíst a porozumět na mých "ovčích stránkách". Nastavit jiné paradigma vždy padlo na jednoho člověka, ale hodnotu či velikost pravdy vždy představovala skupina lidí, kteří takové pardigma přijali a uplatňovali.
Vím, že mě čeká dost krušné období obhájit model galaxie, který se mi "vylíhl" v hlavě, vlastně v počítači. Ale hmotné i nehmotné systémy vnitřního řízení podléhají stále stejnému zákonu "akce a reakce" a jeho derivátech, které vedly v počátcích projektu pro tuto galaxii až k jediné entitě, kterou zajímá její historie - k vzniku a vývoji člověka. Darwin opominul popsat procesy v neživé hmotě, která předcházela vznik té živé, tedy takové, která budovala svou vnitřní strukturu zrcadlově, souběžně v nehmotné i ve hmotné, hustší formě "výplně prostoru". Nassim Harramein tuto oblast popisovat začal, na mě je propojit jeho fyzikální slovník na "selský". sedlák totiž nedělá něco, co nemá smysl v přítomnosti a v té budoucnosti, pro kterou má své paměťové záznamy.
Zvuk a voda jsou mezníky, transformátory přenosu mezi "teplotou prostoru" a živou přírodou včetně člověka, vysazeného na Zemi "za neposlušnost" rodičům = původní populaci Marsu. Spor s rodiči vyústil do boje o vodu, o stažení vody Marsu na Zemi (potopa světa). ale toto scifi teprve dostává svou psanou podobu. Blázni vždy měnili svět, půjde to zas. Ale až hoši od peněz pochopí, jak nastavit fungování "Základního příjmu" pro nás, ovečky a beránky....

275335

20.9.2012 22:19

Zákonadarná moc

Dudo 78.?.?.?

Zákony vytvára zákonodarná moc.
Čiže politici. Väčšina politikov sú nemorálny ľudia, ktorí v politike hľadajú len osobný prospech. A preto nečakajme od týchto ľudí to, že budú vytvárať morálne zákony.

Riešením je priama demokracia, kde jedným z hlavných zákonov je:
Zákonodarná moc, nesmie mať monopol na vytváranie zákonov.

275180

21.9.2012 22:07

RE: Zákonadarná moc

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 37.?.?.?

Reakce na 275180

To je zaujímavý pohľad.
Myslíte, že populácia je horšie spracovaná ako tzv.politici?
Snáď nepatríte k tým dinosaurom virtuálnej politiky, ktorí stále ešte úprimne tvrdia, že tzv.deľba moci skutočne existuje a poznáte len jej 3 formy?
Obávam sa, že nie len v parlamentných kluboch a kuloároch by Vás vyrehotali, ale už asi aj na krajských [smích]
Zrovna tak už aj mnohí bežní študenti našich bývalých univerzít.
Z trnavskej Masmediálky by ste za Váś príspevok na skúške vyleteli len taký fuckot. Nič v zlom..

Foriem mocí je 5.
Chýba Vám Dudo Ideologická moc(dnes médiá a kedysi ideológie, náboženstvá) sprostredkujúca základný koncept(1.formu).
Zákony potom idú autocenzúrne a proaktívne z podvedomia ako na automate s minimálnymi "lobbystickými korektáciami" až po výkon Konceptu a jeho krytie súdmi pred inými nekompatibilnými konceptami.

Pravdu máte isto v tom, že ak by ste postupne začali do jednoduchosti skutočnej politiky masovejšie zasväcovať ovčanov, mohla by byť tá Vaša "Priama demokracia" celkom elegantným riešením. V opačnom prípade by som mal o osud našej krajiny rovnaké opodstatnené obavy, ako prakticky všetci klasickí grécki filozofi pri pojme "vláda ľudu".
Tá je
A.isto fajn, no má svoje nerozlučné B.
=jej výsledok je proporcionálne naviazaný na mieru chápania subjektu.
Radšej ako čakať na ďalšiu fašistickú garnitúru, by som využil čo najrozumnejšie relatívny kľud dnešnej oligarchickej parto- resp. plutokracie.

Preto Maďaričov oprávnený protest proti idiotizácii populácie.
Kormidelník vidí pred loďou skaly, kričí na námorníkov a pasažierov aby nahučali na navigátora(resp. ho zbavili funkcie). Kto ju však preberie?
Neviem, či by som vsádzal na Maďariča a snáď si nemyslíte, že Fico, alebo nejaká iná známa tvár je navigátorom, kapitánom, či majiteľom lode a lodnej spoločnosti..

Loď postavili a plávajú na nej bežní ľudia.
Pokiaľ nedokážu prevziať kontrolu nad logistikou, budú odkázaní na monopolne vysoké ceny riadené tiež
"čarovnou(dlhoprstou) paprčou trhu".

Z pohľadu manegora je z dôvodu udržania moci zachovanie a rozvoj idiotizácie dema nevyhnutný. Vlastne teraz z technického hľadiska otrokov už ani nepotrebuje. Vyvstáva tak klasická účtovnícko-a-sociálna otázka nastavenia dynamiky odpisov a tým foriem ďalších vojen.

Neviem komu by teda teraz vzhľadom na celospoločenskú úroveň chápania metodík približovania sa k chápaniu procesov objektívnej reality vyhovovala "priama demokracia" viac.
Maskovaným organizovaným vlkom, či ovciam?
Osobne by som ešte min.pár rokov, či aspoň mesiacov po tichu v kľude, no o to intenzívnejšie popracoval na trans-formácii ovčanov.
Snáď sa zhodneme Dudo, že chceme predsa občiansku spoločnosť?

275273

22.9.2012 0:03

RE: Zákonadarná moc

Dudo 78.?.?.?

Reakce na 275273

Udo, som rád že ťa môj príspevok zaujal. Momentálne pracujem na projekte, v ktorom podrobne rozpracovávam zavedenie priamej demokracie na Slovensku. Od filozofických úvah až po technickú realizáciu a nasadenie. Ak by bol tento systém nasadený, tak akákoľvek elita by nedokázala zabrániť tomu, že by časom úplne stratila moc.

Tento projekt je tak rozsiahly, že zatiaľ ti ho nemôžem podrobne popísať.

Neskôr ho však na nete uverejním.

275276

22.9.2012 15:40

RE: Zákonadarná moc

lol 89.?.?.?

Reakce na 275276

Demokracie je vlada luzy. To vedeli uz stari Rekove. Clovek je proste nepoucitelny.

275316

23.9.2012 21:30

RE: Zákonadarná moc

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 78.?.?.?

Reakce na 275316

Hle nejen nositel absolutní pravdy ale i nadčlověk a aristokrat.

275369

22.9.2012 22:33

RE: Zákonadarná moc

udo1 udo321123zavinacazetbodkask 37.?.?.?

Reakce na 275276

Môžem ti poslať naše práce a linky.
Zídu sa ti. Mnohé veci sme už urobili.
Bude to asi efektívnejšie.
Aby sa všetko nevypracovávalo dvojmo-trojmo.
Ak chceš, pošli mi nejaky kontakt na mail.
Veľa šťastia a príjemnej práce!
Lol má pravdu, že predpokladom všeobecného úspechu
"Vlády ľudu pre ľud"
je dostatočná politická(z gr.názorová) gramotnosť.
Učiť sa, učiť sa, učiť sa!
Každá upratovačka by SA MALA UČIŤ BYŤ byť riaditeľkou.
(Nie ňou len byť) toť malý no obrovský rozdiel v chápaní objektívnych pravidiel sveta.
Ulianov nemal len temné chvílky..

re:Jean, Esmate, Qwerz,..
Jean vyzerá mať pravdu v tom, že myšlienka na jediného "Ducha všetkého, Boha, Vyššej Moci, atď" spája kultúry na celom svete.
Ako sa hovorí:
"Boh dal Pravdu života, no nedal jej formy(fixné, statické)".
..teda dal pravidlá..pra-vidla(rázcestie, rozdvojku)..
V každej kultúre, kde prvých pár jedincov prišlo na chápanie sveta ako systém
1.vzájomne previazaných procesov(pravidiel) s
2.príslušnými cieľmi a
3.ich všemocným definítorom,
dal tento poznatok do rúk obrovskú moc.
Niektorí sa rozhodli pre kooperáciu s Najvyšším Systémom a niektorí sa pokúšali egocentricky zahrať na Jeho samého.
Prvý podrobne zdokumentovaný konflikt týchto dvoch chápavých skupín poznáme z Egypta obdobia 18.dynastie(ako naznačuje Jean).

Každý, kto pochopí aspoň z časti skutočný svet, resp.použiteľnú metodiku rozpoznávania a hodnotenia celku jeho častí, sa musí rozhodnúť.
Ak teda začne odhadovať objektívne ciele existujúcich spoločensko-prírodných procesov, použije automaticky vyjavené možnosti ich ovplyvňovania
1.v sulade s najlepśou možnou momentálnou variantou z pohľadu Vis Maior, alebo
2.egocentricky.

Pokušenie moci býva veľké a u morálne slabších kolektívov jedincov rastie proporcionálne s prebúdzaním sa z ilúzie= s mierou chápania skutočnosti. Zrovna tak však rastie aj váha dôsledkov za vlastné činy smerom k sebe a svojmu okoliu, nasledovníkom. Mnohí egomani(gr.daémonés) sa preto snažia, keď ich opustia posledné zvyšky Ľudskosti, ako narkomani obetovať svojich najbližších a slepých následovníkov, svojich "synov a dcéry".
A ak syn, alebo dcéra nekoná v mene rodiny..otca..matky.., ak preruší spojenie, nezaujíma sa o nich dlhodobo, môže vzniknúť taká veľká priepasť, že takmer prestane byť ich,..Jeho dieťaťom, námestníkom v tejto forme existencie.. Vzdá sa tak svojho individuálno-kolektívneho potenciálu, čo vždy pre daný systém končí negatívnou zmenou jeho aktuálnej formy(opakom povýšenia).

275331

22.9.2012 23:40

RE: Zákonadarná moc

jankon7 89.?.?.?

Reakce na 275276

Dudo a Udo, ušetřím vám práci, už je to hotové:
http://www.nejsmeovce.cz/books/view/3

275336

24.9.2012 8:42

RE: Zákonadarná moc

Dudo 78.?.?.?

Reakce na 275336

Dík za link. Som rád že sa o to zaujíma stále viac ľudí. To nie je hotové ani zďaleka.
Chýba mi tam:
- kladná a záporná motivácia
- vyhodnocovanie pravidiel
- Sokrateho test - vytváranie viet s ktorou sa nedá nesúhlasiť
- nasadenie PD v čase
- systém bodovania prirodzených autorít
- vyhodnocovanie prirodzených autorít - subjektívne a objektívne
- kladný motivačný faktor pre aktivitu ľudí
- rozdelenie problémov ľudí:
1. osobný problém
2. lokálny problém - ( problém obce, problém štvrte mesta)
3. regionálny problém
4. celoslovenský
5. problém voči zahraničiu
- atď. atď.
Moja práca má zatiaľ okolo 460 strán.

275386

25.9.2012 23:14

RE: Zákonadarná moc

Hrad angel (tečka) vodopad (zavináč) gmail (tečka) com 88.?.?.?

Reakce na 275276

Bol by som rád, keby ste do tej filozofie zabudoval jednu koncepciu, ktorá vznikla v Bratislave na Horskom parku na jar v roku 1965. [zmaten] Vtedy osem tiež "mysliteľov" vytvorilo novú filozofiu.
Preambula: Voľakedy sa filozofi snažili svet iba vysvetľovať,[cool] eventuálne sa ho snažili meniť.[zahanbení] Nám ide o to, aby nás nesral.
Prvý axiom konštatuje: Všetko je jedno.
Druhý axiom hovorí: Čo nije jedno, je tiž jedno.
Tretí axiom uzatvára tuto dialektickú triádu konštatovaním: No a?
Ďakujem. [velký smích] [smích]

275490

21.9.2012 2:06

Autor je zcela evidentně kokot,

bigi25 78.?.?.?

takže mě ani nepřekvapuje, že je to nějakej církevní papaláš. Lidé, kteří jsou proti antikoncepci, potratům i ze zdravotních důvodů a po znásilnění, a tvrdí, že homosexualita je nemoc, která se dá vyléčit, mají nárok na permanentku do Bohnic. Tenhle týpek to ještě zabil tím, že existuje jediná univerzální pravda - asi ta jeho, vždyť se to přece píše v (překroucené, lidmi sepsané a lidmi zcenzurované) Bibli [chechtot]
Univerzální pravda (nebo univerzální dobro) neexistuje - o tom by mohl vyprávět každý arbitr rozhodující malicherné sousedské spory.
"Ale proč by měla tolerance něco znamenat, pokud nemá jako základ nějakou jinou hodnotu? Takováto „slepá“ tolerance končí tím, že se stává formou netolerance k tomu, co ve skutečnosti dává toleranci její skutečnou hodnotu: přesvědčení." Tuhle větu bych mu vyřezal na záda, šmejdovi. Jinými slovy říká: Kdo nesdílí naše přesvědčení (hodnoty), nezasluhuje toleranci - bijte ty nevěřící psy!" - jak se s tímhle může někdo ztotožnit?
Ono samo za sebe hovoří dogma o neomylnosti papeže, protože on je ta univerzální pravda - proto asi Vatikán poporoval inkvizici, židovské pogromy, křížové výpravy, a finančně i Hitlera a mafii - (a papež i biskupové měli děti s prostitutkama a prznili malý hochy v seminářích), vše
v zájmu univerzálního dobra [bliji]

275193

22.9.2012 2:29

RE: Autor je zcela evidentně kokot,

qwerz 78.?.?.?

Reakce na 275193

Jsem převědčen že univerzální pravda existuje, akorát že ji omezenými prostředky lidského myšlení nelze dosáhnout (lze se k ní ale přibližovat!) -> hlupáci co tvrdí že ji mají vždy lžou. Ale ještě větší hlupci pak z toho vyvozují že žádná univerzální pravda není.

Takže třeba to jestli je kruh kulatý a ne čtvercatý asi podle nich závisí na úhlu pohledu a oba názory jsou stejně platné a musíme je tolerovat... dovedete si představit jak by vypadala matematika kdyby se o platnosti jejich tvrzení rozhodovalo takto dementním způsobem [velký smích] [velký smích] [velký smích] ?

Jinak metoda typu 'o X tvrdím že je to Y a pak když já, nebo nejlépe samostatně vy (aby se to lépe 'vsáklo' do podvědomí, protože jste si na to jako přišli 'sami'[mrknutí jedním okem] domyslím že i když vlastně nastalo Y, tak přesto musím vyvodit stejné důsledky jako pro X se používá častěji než si myslíte... a pak se divíte že to vše spěje k nějakému Z, popř. tomu Z naivně sami napomáháte..

(příklady pro líné:
původní:
X=tvrzení že mám/jsem objektivní pravda, dobro.., Y=existence objektivní pravdy, dobra Z=morální marasmus a 'tolerance' kdejaké toxické ideologie.

X=gulagy a hlad, Y=reál socík, Z=zákaz jakékoliv diskuze o alternativách kapitalismu, laciné onálepkovávání názorových protivníků

X=idealizovaný mechanismus trhu dle adama smithse, Y=reálná společnost ve všech svých aspektech, Z=lidožroutský neoliberalismus a sociální darwinismus

X=situace dle ideologické zpolitizovaná ekologie, Y=komplexní antropogenní vliv na biosféru, Z=zhoršovaní životního prostředí stupidním masovým nasazováním 'ekologických' opatření (solární panely, zářivky, šmelina s CO2 daní, GMO..)

X=ošklivý terrrrrrorismus, Y=tajuplná příčina pádu jistých budov, Z=omezení občanských svobod, válka a fašizace..
)

Jo a pro chytráky co si myslí že toto prezentuju jako další univerzální pravdu, tak tomu tak není. Současně je ale nutné si uvědomit, že ne všechna tvrzení jsou si rovna, některá se té pravdě blíží více a jiná méně [mrknutí jedním okem] A o tom to celé je, pravdu máme hledat, k pravdě se máme blížit, a ne zůstat zapšklí v pohodlných představách a nebo dokonce otravovat ostatní záměrnými lžmi.. hlavně na to poslední si je nutno dát pozor a dobře znát jejich psychologické metody..

275284

27.9.2012 12:28

RE: Autor je zcela evidentně kokot,

bigi25 78.?.?.?

Reakce na 275284

"Takže třeba to jestli je kruh kulatý a ne čtvercatý asi podle nich závisí na úhlu pohledu a oba názory jsou stejně platné a musíme je tolerovat... dovedete si představit jak by vypadala matematika kdyby se o platnosti jejich tvrzení rozhodovalo takto dementním způsobem?"
Tak hlavně matematika není filozofie, takže v ní musí existovat nějaké "zákony", které jsou ale stejně jen relativní (je to všeobecně akceptovaný konsenzus - jednou jsme se dohodli, že 1+1=2 a na tom založili nějaký relativní systém, který pro naše potřeby funguje) Čili to, že kruh je kulatý je pouze všeobecně přijímaná relativní pravda - víc závěrů z toho nelze vyvodit. Dobrým příkladem je fyzika. Rychlost zvuku je pro většinu z nás 340m/s, ale stačí změnit nosné médium, teplotu, tlak a rázem může být třeba poloviční, totéž platí o hmotnostech, objemech a spoustě dalších veličin - všechny jsou relativní. Ne nadarmo se stěžejní práce teoretické fyziky jmenuje TEORIE RELATIVITY, a to nemluvím o kvantové fyzice, kde může jedna veličina nabývat dvou různých hodnot zároveň (viz. Schroedingerova kočka), nebo jedna částice se může vyskytovat na dvou různých místech ve stejný okamžik.
Takže tzv. univerzální (absolutní) pravda je jen chiméra, protože ji nelze nikdy poznat (neexistuje ani absolutní poznání), natož dokázat a jsme opět u víry a u Boha - můžete v absolutní pravdu věřit (jako že teoreticky existuje), ale prakticky je pro nás každá pravda (stejně jako poznání) relativní, takže ani já si nedělám nárok na objektivní pravdu - mám jen svůj relativní názor. Z toho pak vyplývá tolerance, která je "majitelům absolutních pravd" cizí (viz. nejen katolická církev)

275634

21.9.2012 11:10

Nehrajme si na bohy

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 194.?.?.?

Není čas, abychom všichni, obzvláště právníci a politici, zauvažovali o konceptu přirozeného morálního zákona?

CO TOTO PROBOHA ŽIVÉHO JE ?? Jaký to má být zákon ? Kdo ho napíše ? BŮH? Pokud ho nenapíše bůh, ten jediný dokonalý a vševědoucí pastýř, pak jej napíše jedině člověk. I kdyby ten zákon utvořil bůh, dal by nám jej jen pocítit. Beze slov. Ve chvíli kdybychom se ten pocit snažili převést na slova, tak poselství zákonitě zkreslíme. A to poselství se bude zkreslovat s každým transferem. S každým slovem, článkem, úryvkem ze svaté knihy. Poselství by skončilo, tak jako skončila všechna náboženství a ideologie.Ve struktuře určené k vymývání lidských mozků. Ve struktuře jejímž jediným posláním je udržet svou vlastní, zbytečnou existenci. Z posla se stane společenský PARAZIT. KONCEPT přirozeného morálního zákona je PROTIMLUV. Takový koncept nemůže být ničím jiným než DOGMATEM. Určujme si společné hodnoty a pravidla tak, že se na nich domluvíme a budeme je v případě morálky dobrovolně dodržovat. V otázkách jednání si určeme dobrovolně závazná pravidla v zákonech tak jako to děláme. Budeme své psané i nepsané zákony dodržovat ale nebudeme se bránit diskuzi a přehodnocení. Svět a my se vyvíjíme. Ani naše pravidla nesmí zůstat dogmatická a měla by být vždy výsledkem SVOBODNÉ diskuze, respektující většinovou volbu. Nedělejme z našich relativních hodnot hodnoty univerzální. MY nejsme schopni stanovit univerzální hodnoty, které by vyhovovaly všem. Nehrajme si na boha. Spadneme a bude nás to sakra bolet. Takto se to děje po celé dějiny a opakuje se sto stále dokola. Pýcha předchází pád.

275225

21.9.2012 20:02

Prosim vas pane Stworo zastavte to nejak.

Esmate 178.?.?.?

Reakce na 275225

Larouxi, vratte se na ten vas zalozeny www.mysteria.cz nebo co to mate a prestante si zde hrat se slovicky na nabozensky padleho pseudofilosofa. To jsou strasne zblitky co ze sebe vydavate. Kdyz uz se rad poslouchate, bezte do te vasi kazatelny, nebo vam uz zase vsechny ovecky utekly, ze mate zase tolik casu?

"Z posla se stane společenský PARAZIT. KONCEPT přirozeného morálního zákona je PROTIMLUV. Takový koncept nemůže být ničím jiným než DOGMATEM." [zmaten] [zmaten] [zmaten]

Prosim vas pane Stworo zastavte to nejak. Jinak se vam sem tito psychopati jen pohrnou... [oči v sloup]

275262

21.9.2012 22:27

RE: Prosim vas pane Stworo zastavte to nejak.

jean.laroux jean (tečka) laroux (zavináč) seznam (tečka) cz 78.?.?.?

Reakce na 275262

To, že nerozumíte psanému slovu, nezmůžete se na jediný argument a maskujete svůj inteligenční deficit za sprostotu je jen Vaší vizitkou [mrknutí jedním okem] Tak hezký den přeji

275274

23.9.2012 11:50

RE: Prosim vas pane Stworo zastavte to nejak.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 81.?.?.?

Reakce na 275274

Pane jeane souhlasím s vámi. Patřím také k těm lidem, ve kterých pohlavní zvrácenosti budí hrůzu a odpor.Homosexuálové jsou jen vrcholem ledovce. O tom by mohli vyprávět medici.Tento druh lidí je zaměřen na bohatství a známosti a moc nad nomálními lidmi. Tito lidé zároveň usilují o patologický parazitivizmus. V popředí tohoto patologického parativizmu kráčí zednáři. Již v roce 1838 napsal jeden z významných svobodných zednářů v Itálii, známý pod pseudonymem VINDICE:

Nikdy nepřestaňme znemravňovat lid...udělejme vše pro to, aby se mezi lidem neřesti postupně množily a šířily. Lidé musí všemi pěti smysly nepravosti vdechovat a pít až do úplné sytosti. Svět je vždy připravený přijmout nauky necudné a oplzlé. Z toho je zřejmé, odkud přichází záplava pornografie, ať již pod záminkou uměleckého díla nebo bez této zaminky.
zdroj:http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/1496- slobodomura...

Normální lidé nikomu nic nevnucují, ale neměli by si nechat srát na hlavu.

275354

22.9.2012 22:47

RE: Nehrajme si na bohy

Dušan 84.?.?.?

Reakce na 275225

Dobre píšete a aj UDO1 ale dúfam viete aké je to jednoduché?

Len preložím pre nevedomích čo ste tu napísal.

"Inštitúcie vždy napadnú paraziti/sociopati a bez externej vonkajšej sily niesu reformovateľné. Čim silnejšia inštitúcia tým viac energie/násilia na reformu je potrebné vyvinúť."

V skutočnosti jediná naozajstná vec podľa čoho by sme mali žiť je SVEDOMIE !! (síce hovoril o tom UDO ale nijak to nezdôraznil). Svedomie vytvára morálku a nie opačne.

Ináč zaujímavá debata.

275332

22.9.2012 10:31

JAKÝM PRÁVEM?

Owen 85.?.?.?

Jakým právem mi chcete diktovat co je a co není morální? Z mého pohledu je nemorální někomu zakazovat registrované partnerství, antikoncepci či eutanázii. Rozdíl je v tom ,že já nikomu tyhle věci přikazovat nechci, ale NIKDO nemá právo mi je zakazovat. Tečka. [cool]

275299

23.9.2012 6:52

RE: JAKÝM PRÁVEM?

Hrad 88.?.?.?

Reakce na 275299

Milý pane.
Co je pro génia výrazem síly, je pro sedláka porušením řádu. [smích] Tečka. "Ostrakismus" již 2 500 let učí neposedné lidi co jsou jejich tečky! [vyplazený jazyk]

275346

Příspěvků: 107

20.09. 01:09 esw  relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy
20.09. 08:41 udo1  RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy
20.09. 11:06 mkadlec  RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy
20.09. 20:17 udo1  RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy
24.09. 18:42 Croix  tolar - dolar
25.09. 10:32 udo1  RE: tolar - dolar
20.09. 09:29 osa x  RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy
20.09. 13:40  RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy
20.09. 15:13 JanDrda  RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy
22.09. 01:23 zzzz  RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy
20.09. 18:28 osa x  RE: relativismus je ze stejné líhně jako všechny další umělé ničemné -ismy
21.09. 01:47 Dale Coper  Kant který byl deista možná i ateista?
20.09. 09:45 pulsinger  pozor ! nabozenska manipulacia
20.09. 11:38 dvjv  Autor je asi pobožný
20.09. 12:44 jandrda  Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi
20.09. 16:10 jean.laroux  RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi
21.09. 08:53 udo1  RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi
21.09. 09:45 jean.laroux  RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi
21.09. 10:49 udo1  RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi
21.09. 13:06 jean.laroux  RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi
22.09. 10:59 Olas  RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi
22.09. 18:56 jean.laroux  RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi
23.09. 08:01 udo1  RE: Temné mraky (morálního) relativismu před, nad, za námi
20.09. 16:07 jean.laroux  Snůška relativních blábolů
20.09. 18:23 Hrad  RE: Snůška relativních blábolů
20.09. 18:55 lol  RE: Snůška relativních blábolů
20.09. 19:22 jean.laroux  RE: Snůška relativních blábolů
20.09. 19:20 jean.laroux  RE: Snůška relativních blábolů
20.09. 20:58 lol  RE: Snůška relativních blábolů
21.09. 07:46 jean.laroux  RE: Snůška relativních blábolů
21.09. 17:13 lol  RE: Snůška relativních blábolů
21.09. 19:26 jean.laroux  RE: Snůška relativních blábolů
23.09. 00:48  RE: Snůška relativních blábolů
24.09. 08:15 udo1  RE: Snůška relativních blábolů
24.09. 08:56  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 08:28 udo1  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 08:56 raskolnikov  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 09:43 hestroy  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 16:23 udo1  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 16:49 Ambrož  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 16:40 Alena Vrbová  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 19:05 Vopice  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 19:49 dub  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 20:10 Vopice  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 21:02 dub  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 21:29 raskolnikov  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 22:46 dub  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 23:39 raskolnikov  RE: Snůška relativních blábolů
26.09. 16:31 dub  RE: Snůška relativních blábolů
26.09. 17:02 Vopice  RE: Snůška relativních blábolů
26.09. 17:49 dub  RE: Snůška relativních blábolů
26.09. 20:17 Marta Veselá  RE: Snůška relativních blábolů
26.09. 21:30 dub  RE: Snůška relativních blábolů
26.09. 23:50  RE: Snůška relativních blábolů
27.09. 16:20 dub  RE: Snůška relativních blábolů
27.09. 18:15  RE: Snůška relativních blábolů
26.09. 16:50 dub  RE: Snůška relativních blábolů
26.09. 23:07 Oracle  RE: Snůška relativních blábolů
26.09. 23:33 dub  RE: Snůška relativních blábolů
27.09. 09:06  RE: Snůška relativních blábolů
27.09. 16:41 dub  RE: Snůška relativních blábolů
27.09. 19:22  RE: Snůška relativních blábolů
27.09. 20:40 dub  RE: Snůška relativních blábolů
27.09. 23:04  RE: Snůška relativních blábolů
27.09. 23:47 dub  RE: Snůška relativních blábolů
28.09. 11:33  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 20:36 Alena Vrbová  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 20:16 Alena Vrbová  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 20:35 Vopice  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 21:37 Alena Vrbová  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 22:31  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 22:22 JHJ  RE: Snůška relativních blábolů
26.09. 00:31 Unik  RE: Snůška relativních blábolů
26.09. 11:08 Hrad  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 21:19 raskolnikov  RE: Snůška relativních blábolů
26.09. 03:55 ZpětnáVazba  RE: Snůška relativních blábolů
26.09. 16:31 Alena Vrbová  RE: Snůška relativních blábolů
24.09. 16:31 dub  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 10:21  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 11:12 udo1  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 15:03 raskolnikov  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 22:59  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 16:23 dub  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 09:37 Vopice  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 20:21 lol  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 20:45 Vopice  RE: Snůška relativních blábolů
25.09. 21:33 lol  RE: Snůška relativních blábolů
22.09. 23:36 jankon7  RE: Snůška relativních blábolů
20.09. 22:19 Dudo  Zákonadarná moc
21.09. 22:07 udo1  RE: Zákonadarná moc
22.09. 00:03 Dudo  RE: Zákonadarná moc
22.09. 15:40 lol  RE: Zákonadarná moc
23.09. 21:30 jean.laroux  RE: Zákonadarná moc
22.09. 22:33 udo1  RE: Zákonadarná moc
22.09. 23:40 jankon7  RE: Zákonadarná moc
24.09. 08:42 Dudo  RE: Zákonadarná moc
25.09. 23:14 Hrad  RE: Zákonadarná moc
21.09. 02:06 bigi25  Autor je zcela evidentně kokot,
22.09. 02:29 qwerz  RE: Autor je zcela evidentně kokot,
27.09. 12:28 bigi25  RE: Autor je zcela evidentně kokot,
21.09. 11:10 jean.laroux  Nehrajme si na bohy
21.09. 20:02 Esmate  Prosim vas pane Stworo zastavte to nejak.
21.09. 22:27 jean.laroux  RE: Prosim vas pane Stworo zastavte to nejak.
23.09. 11:50  RE: Prosim vas pane Stworo zastavte to nejak.
22.09. 22:47 Dušan  RE: Nehrajme si na bohy
22.09. 10:31 Owen  JAKÝM PRÁVEM?
23.09. 06:52 Hrad  RE: JAKÝM PRÁVEM?

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Britská vláda přiznává: dvě injekce a kus vaší přirozené imunity je pryč27.10.21 18:30 Británie 1

Počas Španielskej chrípky 92% ľudí umrelo na bakterialnu infekciu z nosenia rúšok27.10.21 18:13 Neurčeno 0

České banky začínají podléhat teroru Green Deal26.10.21 23:01 Česká republika 5

Pravda s očkovacím utrejchem leze na porvch - vláda podepsala likvidační smlouvu26.10.21 19:51 Česká republika 3

Očkovaní: Nula protilátek. Neočkovaní: Plno. Vynesla laborantka26.10.21 18:51 Česká republika 3

Už je to tady: Covid se stal epidemií neočkovaných, tvrdí vladní loutky26.10.21 11:07 Česká republika 8

Nakažení očkovaní jsou podle Tečky bezinfekční25.10.21 17:51 Česká republika 16

Nová nařízení vlády? Máme pro vás právní návody pro důstojný a svobodný život 25.10.21 17:13 Česká republika 2

Ameriku zaplavila vlna lítosti těch, co se nechali naočkovat24.10.21 17:07 USA 3

Měnit pohlaví dětí je zločin proti lidskosti24.10.21 09:58 Rusko 1

Hliník se odstěhoval do Humpolce......24.10.21 09:53 Evropská unie 0

Po celé Itálii vyrazili lidé i přes zákaz do ulic, podpořili je i Francouzi (VIDEA)24.10.21 09:44 Itálie 2

Zákon, který omezuje základní svobody 67 milionů Francouzů, schválilo 23 % poslanců!22.10.21 17:54 Francie 2

Policie pokračuje ve stíhání exposlanců Volného a Roznera, souhlas sněmovny už nepotřebuje 22.10.21 17:34 Česká republika 4

Soud zrušil další nezánonný paskvil - příjezdový formulář21.10.21 19:50 Česká republika 0

Nesvítí, nefouká... Data z Německa kříží plány EU21.10.21 17:38 Německo 5

Už na nás "vláda" zase chystá další šikanu a buzeraci20.10.21 20:19 Česká republika 6

Majitelé lesů raději zakáží cyklistům vjezd do lesa úplně19.10.21 20:20 Česká republika 5

Americké vojenské biologické laboratoře v Kazachstánu19.10.21 18:59 Kazakhstan 0

Evropská agentura pro léčiva zahájila hodnocení vakcíny společnosti Pfizer pro děti ve věku 5-11 let19.10.21 09:23 Evropská unie 2

Měnové kurzy

USD
22,16 Kč
Euro
25,71 Kč
Libra
30,45 Kč
Kanadský dolar
17,96 Kč
Australský dolar
16,65 Kč
Švýcarský frank
24,13 Kč
100 japonských jenů
19,48 Kč
Čínský juan
3,47 Kč
Polský zloty
5,57 Kč
100 maď. forintů
7,08 Kč
Ukrajinská hřivna
0,84 Kč
100 rublů
31,47 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 772,43 Kč
1 unce stříbra
534,27 Kč
Bitcoin
1 304 326,71 Kč

Poslední aktualizace: 27.10.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 5 346