Diskuze k článku

Korporativismus není kapitalismus

Příspěvků 13

26.10.2011 9:14

Kolektivismus

kalik 193.?.?.?

Autor článku uvádí, že kolektivismus superbohatých je cestou k úspěchu, ale varuje před kolektivismem obyčejných lidí. Zajímavé.

255975

26.10.2011 11:08

RE: Kolektivismus

abc 188.?.?.?

Reakce na 255975

Je to preto, lebo kolektivizmus v duchu "Proletári všetkých, krajín spojte sa, lebo mi kapitalisti sme sa už spojili", žiaľ pre komunistov neexistuje. Bol to výplod tých istých ľudí za oponou, tak ako je nimi zorganizované okupovanie Wall Street a na ne nadväzujúce Face bookom organizované akože opozičné hnutia jednotne organizované po celom svete. To je jediný kolektivizmus, ktorým si ľudia kolektívne "vydobijú" nastolenie NWO.Chyťte si klobúky, aby vám ich neodfúkla smršť, ktorá už začala!

http://dolezite.sk/Mrazive_zistenie_vedcov_Svet_ri...

http://dolezite.sk/Occupy_Wall_Street_Neco_tu_smrd...

http://dolezite.sk/Occupy_Wall_Street_Umela_opozi...

255981

26.10.2011 23:47

Na kolektivismu v podstatě není nic špatného.

maru 88.?.?.?

Reakce na 255981

Bez kolektivismu by člověk jako druh nepřežil.Tlupy, kmeny, národy jsou kolektivistické.
To, podle čeho bychom je měli posuzovat jsou jejich
a) proklamované cíle a to, zda a jakou formou jsou prosazovány
b) práva a svobody jednotlivců a to, zda jsou skutečně dodržovány.
.......
Proklamovaným cílem socialismu byl blahobyt všech občanů společnosti, čehož se mělo dosáhnout plánováním a výchovou jednotlivců.Výrobní prostředky a zdroje byly státní,dále za zmínku stojí právo na práci (dokonce povinnost být zaměstnán) a spravedlivou odměnu za práci,na zdravotnictví a školství zdarma, průběžný důchodový systém s odděleným účtem, ze kterého po roce 1989 za divokého kapitalismu zmizelo 80 miliard.Zmíněná práva byla dodržována.Se shromažďovacím právem a svobodou slova a pohybu bylo ouvej.Ve volbách byl nominován vždy jeden kandidát Národní fronty, který byl vhozením listku potvrzen.
Tedy žádná demokracie - vládly organizace a strany sdružené v Národní frontě pod taktovkou KSČ.Byla cenzura a mediální masáž.

Proklamovaným cílem kapitalismu (USA) je svobodný rozvoj společnosti prostřednictvím vzájemné soutěživosti jednotlivců a skupin.Klade se důraz na hromadění bohatství, na nedoknutelnost soukromého vlastnictví,na volnou soutěž, na jedince, který se stará sám o sebe - ne o jiné.Je omezena státní moc-tedy moc volených orgánů.Převažuje soukromé vlastnictví zdrojů a výrobních prostředků. Čím více má člověk peněz, tím širší má možnosti a moc.Stát negarantuje ani zdravotnictví, důchody jen minimální a školství jen omezeně - zato vydání na armádu a zbraně jsou obrovská.Občané volí z více stran a kandidátů - v podstatě ale vládnou různé zájmové skupiny ze zákulisí, ať občan zvolí cokoli - tedy žádná demokracie. Stát garantuje právo shromažďování a svobody projevu.Pokud to moc neohrožuje mocenské skupiny, jsou tato práva dodržována. V opačném případě je hříšník různými způsoby umlčen. Volná soutěž je již dávno podkopána různými kartelovými dohodami apod.Je cenzura a mediální masáž.
Takto postavený kolektivismus oklešťuje moc volených orgánů (i když jsou na rozdíl od socialismu skutečně volené), ale zároveň pod populistickými hesly udržuje ovce v přesvědčení, že je to pro ně to nejlepší řešení a ať jdou bojovat v zájmu společnosti a šíření demokracie tam či onam a zároveň jim zpět téměř nic nedává.
Korporatismus je jen přirozeným završením kapitalismu - společnosti, ve které je člověk hodnocen především podle bohatství a moci.
..........
Pokud jde o OccupyWallStreet, patří uvedené články právě k té manipulaci, která je v nich zmiňována.Fakta v nich jsou zavádějící-protestní akce na 15.10. vyhlásilo hnutí 15M dávno před vznikem Occupy.15M mělo již v té době národní odnože Democracia Real Ya.Occupy (inspirované 15M) je výsledkem dlouhodobé nespokojenosti s amer...Automaticky kráceno

256018

26.10.2011 23:49

Pokračování

maru 88.?.?.?

Reakce na 256018

15M mělo již v té době národní odnože Democracia Real Ya.Occupy (inspirované 15M) je výsledkem dlouhodobé nespokojenosti s americkým politickým systémem ovládaným finančními oligarchy a stavem ekonomiky. Přineslo lidem naději a díky spolupráci s místní skupinou Anonymous má dobré technické zázemí - proto se tak rychle šíří.Jistěže je infiltrováno - právě násilnické výstřelky lze přičíst i infiltraci, protože to umožňuje hnutí lehce zdiskreditovat.Vlastně je ale div, že protiprávní násilnické akce policie dosud nevyvolaly podobnou odezvu ve větší míře.
Hlavním cílem hnutí je zavedení prvků přímé demokracie, boj proti korupci a regulace rizikových finančních operací, jejichž následky teď všichni splácíme, s tím, že by dluhy, které vznikly rizikovými operacemi nenasytných soukromých bank, neměly být hrazeny z veřejných rozpočtů států.
Jako jednotlivci by proti globálnímu korporatismu neměli šanci, musí se proto sjednotit.V jednotě je síla - to je neoddiskutovatelné.
........
Dělení na pravici a levici je v dnešní době přežitkem - vždyť oligarchům slouží a stejné reformy uskutečňují v různých státech pravicové i levicové strany.
Jde jen o to, zda si lidé vybojují skutečnou demokracii - v překladu vládu lidu - ta zastupitelská moc nefunguje a nastupuje otevřená diktatura hráčů v pozadí.
.........
Chápu, že pro lidi, kteří vždy obdivovali USA, je to teď velmi těžké, protože zjišťují, že se tlačíme někam, odkud lidé houfně utíkají.A proklamované svobody jsou jen cárem papíru.Viz
http://roarmag.org/2011/10/man-shot-in-face-with-rubber-bullet-during-oakland-raid/

256019

26.10.2011 10:59

Korporativismus

Stanislav Svoboda 90.?.?.?

Velice pěkně zhrnuto šílené budování tohoto nového zrůdného světového řádu, který doufejme nebude možno již dlouho rozvíjet a dojde k samotné sebedestrukci dříve, než to bude mít nedozírné následky pro celé lidstvo. Ať už se těmto nadvládám říká komunismus, fašismus, korporativismus, monopolismus - vždy se jedná o nenažranost a egoismus hrstky mocných, ale hlavně nemocných lidí, kteří sní o tomto otrokářském řádu. Zatím neměl historicky ale úspěch a tak doufejme, že žádný strom neroste do nebe. Standa

255980

26.10.2011 18:18

RE: Korporativismus

Big sister 83.?.?.?

Reakce na 255980

Můžu tiše a zoufale doufat s Vámi?

Co to jako je? Zanadávám si, plivnu si a pak tichučko zklopím slechy a čekám na porážku?

256002

26.10.2011 12:46

návod nejen pro Lybii,jak NATO.

fohat 88.?.?.?

http://www.scythesupply.com/God&StFrancis.htm [oči v sloup] [oči v sloup]

255986

26.10.2011 16:26

Tak me napadlo

koumeles 82.?.?.?

nejedna se spis o fasismus?

255993

26.12.2011 22:23

RE: Tak me napadlo

Leo K leok (zavináč) email (tečka) cz 81.?.?.?

Reakce na 255993

Je to fašismus! Je to prakticky něco mezi Salazarovým korporativismem a Mussoliniho fašismem, s jemnými změnami - netrvá se tolik na uniformitě. Hlavní zásady fašismu - jednota, autorita a povinnost - jsou realizovány superelitou, která jedná ve shodě. Tam konkurence - ten hlavní motor kapitalismu - neexistuje.

259595

27.10.2011 0:01

Odkud možná vítr fouká

rataj 78.?.?.?

Několik citací v českém překladu z:
http://armageddonconspiracy.co.uk
„…Ilumináti neměli žádnou účast v této krizi, ale my jsme vždy pohlíželi na ni jako nevyhnutelnou. Když je nenasytnost nespoutaná, vzrůstají prudce její důsledky, následované nevyhnutelným zlomem. Krutost této krize je odrazem rozpoutané nenasytnosti na světě. Kolik super- bohatých bylo uvězněno pro demolování ekonomiky? Kolik jejich majetku bylo zadrženo? Pravda je, že síla starého světového řádu mohla by být rozbita navždy právě teď, jestliže by lidi demonstrovali dostatečnou vůli. Ale oni ji nemají a oni ji nebudou mít.
.....Nevidíme žádné známky rozšířené veřejné nespokojenosti, kterou potřebujeme k tomu, abychom udělali nějaký pokrok proti OWO (tj stávajícímu světovému řádu).
.....Ilumináti mohou zaútočit na starý světový řád jen tehdy, když lidi jsou vnímaví. Ilumináti byli schopni podnítit francouzskou revoluci jen
proto, že lidi byli již na ulicích, požadující spravedlnost. Žádné takové okolnosti neexistují nyní. Lidi jsou dobře a opravdově uklidnění.“ (1)
Dotazy:
…".Jste zaměření na vytvoření nového světového řádu?
Strohá odpověď je ano, ale ne takovým způsobem, jak naši nepřátelé tvrdí. My jsme osvoboditelé.
Osvoboditelé koho?
Lidské rasy. To je naše mise. Pro osvobození lidstva od …promiňte, tu se musím zastavit.
Promiňte mi, proč se musíte zastavit?
Já jsem byl v nebezpečí říci příliš mnoho. Obávám se, že nemůžu mluvit volně, s ohledem na povahu a ochranu tajemství Illuminatů, a moc našich nepřátel.
Jsou vaši nepřátelé lidi jako David Icke, odhalující vaši konspiraci?
My jsme spiklenci, ano, ale naše konspirace je úplně dobročinná. David Icke není odpůrce iluminátů. On říká mnoho věcí, se kterými my souhlasíme. Jeho problém je, že on správně neidentifikoval pravdivého nepřítele.
Icke dělá mnoho vnímavých pozorování, ale on chybně nazývá nepřítelem ilumináty a nový světový řád, a tak dále. Ve skutečnosti nepřítelem je starý světový řád - lidé, kteří ho měli na starosti od samého začátku. Oni nemají potřebu měnit cokoli, protože svět již tančí dle jejich nápěvu. Jejich tyranské dynastie kráčely světovým jevištěm po millennia. Poslední věc, kterou oni chtějí, je nějaký nový svět. Icke je pravdivý, když identifikuje královské rodiny, prezidenty, ministerské předsedy, bankéře, mediální magnáty, vrchní obchodní manažéry a tak dále jako nepřátele. On se mýlí, nazývajíc je ilumináty. My jsme skutečně lidé, kteří vedou nejdivočejší válku proti nepříteli, pokoušejíce se zastavit udušení lidské rasy k smrti." (pokr.)

256020

27.10.2011 0:05

Odkud možná vítr fouká (pokr.)

rataj 78.?.?.?

"My jsme poslední a jediná naděje pro lidstvo. Každý člověk, kdo oponuje novému světovému řádu, je oklamaný - spolykal podvody nepřítele - nebo je aktivně ve službě mocných, tj: starého světového řádu.“
Pozn.: (1) Dnes už to tak docela neplatí, masy se pod vedením Kohosi dávají do pohybu. Kam je asi povede?

256021

27.10.2011 12:04

tohle je typická a

fist.of.heaven 213.?.?.?

zoufalá obhajoba kapitalismu. vždycky když projeví svou pravou tvář a podstatu, když se projeví svinstva, která umožňuje, podporuje a obhajuje, tak se snaží někdo z lidí udělat blbce, že to není kapitalismus...

256079

31.10.2011 23:02

Učit se, učit se, učit se...

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 90.?.?.?

Tak nám bylo sděleno, že "Korporativismus se v podstatě nijak neliší od socialismu nebo komunismu."

Neškodilo by proto poněkud osvětlit tu podstatnost v tom nijakém lišení se, byl-li by autor článku tak velice laskav své čtenářstvo o tom nezištně poučit. Jinak jest se obávati, že mu jeho čtenářstvo nebude příznivě nakloněno v ocenění jeho znalostních kvalit. Neurvalci jsou dokonce schopni se pak vyjádřit i nespisovně, např. výrokem: "to je ale vůl..." [oči v sloup] [překvapení] [chechtot]

256336

Příspěvků: 13

26.10. 09:14 kalik  Kolektivismus
26.10. 11:08 abc  RE: Kolektivismus
26.10. 23:47 maru  Na kolektivismu v podstatě není nic špatného.
26.10. 23:49 maru  Pokračování
26.10. 10:59 Stanislav Svoboda  Korporativismus
26.10. 18:18 Big sister  RE: Korporativismus
26.10. 12:46 fohat  návod nejen pro Lybii,jak NATO.
26.10. 16:26 koumeles  Tak me napadlo
26.12. 22:23 Leo K  RE: Tak me napadlo
27.10. 00:01 rataj  Odkud možná vítr fouká
27.10. 00:05 rataj  Odkud možná vítr fouká (pokr.)
27.10. 12:04 fist.of.heaven  tohle je typická a
31.10. 23:02  Učit se, učit se, učit se...

Vybrat pouze nové | Odznačit

Káva pro Zvědavce

5

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 12 čtenářů částkou 1 726 korun, což je 5 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Chytrá karanténa se ukazuje jako krádež stovek milionů z majetku nás všech03.12.21 23:02 Česká republika 1

Vrak letounu F-35, který havaroval ve Středozemním moři, ukradla neznámá země.03.12.21 15:59 Neurčeno 3

Mutace Omicron – globalistická autoritářská příručka svlečená do naha02.12.21 20:21 Neurčeno 0

Turecko si uzurpuje enormní množství ruského plynu pro sebe02.12.21 18:35 Turecko 0

Vakcínu Valneva ČR neobjednala!02.12.21 17:46 Česká republika 7

Profesor Alexander Reďko o Covid-1930.11.21 17:25 Rusko 2

Dostálovi hrozí vyhazov z týmu Pirátů. Nelíbí se jim, jaká data šíří o covidu30.11.21 16:49 Česká republika 1

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování30.11.21 15:25 Česká republika 1

Vláda chce zavést povinné píchání mRNA injekcí - přesto, že tvrdila, že to je lež30.11.21 10:54 Česká republika 4

Otevřeli nové očkovací centrum - už ne "udělejme tečku" ale "jedna tečka za druhou"30.11.21 10:34 Česká republika 2

Slovinsko: Řidiči musí při tankování předložit osvědčení COVID29.11.21 21:21 Slovinsko 3

Návštěva u MUDr. Kubka29.11.21 18:16 Česká republika 3

Legální eutanazie v Německu pro očkované - mají s tím historické zkušenosti29.11.21 11:39 Německo 1

Ředitel řecké JIP: Umírají vakcinovaní. Vláda musí přestat dělat rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými28.11.21 12:49 Řecko 2

Povinnou vakcinací namydlí Babiš starší generaci schody do hrobové jámy28.11.21 08:54 Česká republika 4

Lidé po napíchání mRNA utrejchem ztratili 40% imunity, dále ztrácejí 3,3% až až 6,4% týdně až k 0%28.11.21 08:32 Neurčeno 3

Ukrajinská armáda zaútočila vo viacerých regiónoch Donbasu. Objavili sa pripravení americkí vojnoví poradcovia28.11.21 07:28 Ukrajina 0

Švýcarsko omezilo vstup Čechů do země28.11.21 07:22 Švýcarsko 0

Nejvíce proočkované Portugalsko vyhlašuje výjimečný stav a zavádí opatření kvůli covid-1928.11.21 07:12 Portugalsko 1

Ladislav Větvička také začíná mít problémy s cenzurou na blogu iDnes26.11.21 23:08 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
22,50 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,78 Kč
Kanadský dolar
17,52 Kč
Australský dolar
15,75 Kč
Švýcarský frank
24,53 Kč
100 japonských jenů
19,95 Kč
Čínský juan
3,53 Kč
Polský zloty
5,54 Kč
100 maď. forintů
6,99 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
30,42 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 133,05 Kč
1 unce stříbra
507,22 Kč
Bitcoin
1 165 963,56 Kč

Poslední aktualizace: 4.12.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo 4 157